Kide 1/2017

Page 22

Valkea kulta

mahdollistaa matkailutoiminnan Lapissa T E K S T I M I K K O Ä I JÄ L Ä K U VA A N N A - L E E N A M U OT K A

u

umella on monien muiden luonnonilmija laadusta. Paksu ja nuoskainen lumikerros tekee eläinöiden tapaan sekä positiivisia että negatenkin työstä raskaampaa. Kesällä ne yleensä viettävät tiivisia vaikutuksia yhteiskuntiin. Virlomakautta aivan kuten monet niiden kanssa toimivat kistäytymisen näkökulmasta lumi on työntekijät, koska reki ei liiku paljaalla maalla ja keli on positiivinen asia, ja yksi usein lumesta hyötyvä ala on liian kuuma vetämiseen. matkailu. Eritoten Lapissa lumen ja siihen liittyvän ekMatkailijalle poron tai rekikoiran kohtaaminen tarsotiikan merkitys matkailulle on kiistaton. Tästä kertoo joaa jo sinänsä elämyksen. Kun kohtaaminen tapahtuu jo talvimatkailun merkitys verrattuna kesämatkailuun. lumen keskellä, on elämyksen aitous taattu. VastakohViimeistään marraskuun puolivälissä kaikki Lapin mattaisesti kesällä karvanvaihdon aikaan normaali takkuikailutoimijat alkavat odottaa ensilunta. nen ulkonäkö voi jopa tarkoittaa matkailijalle eläiLappiin tulevista kansainvälisistä matkaimen huonokuntoisuutta. Eläimiin liittyvän lijoista moni ei ole nähnyt lunta koskaan tiedon puute voi synnyttää matkailijalle aikaisemmin. He odottavat löytävänsä negatiivisen kokemuksen tai johtaa jopa täältä hiljaisuutta, puhdasta luontoa väärinymmärryksiin. Näin ollen ”valPaksu ja ja tietysti lunta. Lumi osaltaan symkean kullan” merkitys Lapille ilmenuoskainen boloi kahta ensiksi mainittua, joten nee sekä konkreettisesti että symlumikerros tekee mielikuvien tasolla talvella on vaibolisesti saadessaan aikaan muutoskea löytää hiljaisuutta ja puhtautta koko matkailuelinkeinossa ja sen eläintenkin työstä ta ilman lunta. Matkailijoille lumi toimijoissa eläimistä ihmisiin. raskaampaa. on usein tuntematon ja haastava Ainakin toistaiseksi Lappi on lumielementti, joka merkitsee heille kylvarmaa aluetta, mutta monissa matmyyttä. Mutta kun lumen ominaisuukkailuaktiviteeteissa on joinakin vuosina sia osaa hyödyntää, se päinvastoin suojaa jouduttu varautumaan alkukaudesta keinokylmää vastaan. Yleinen kysymyksiä aiheuttava lumen käyttöön. Keinolumi ei kuitenkaan leijaiteema on myös pimeys – tai tarkemmin läpikotaisen pile taivaalta kaikkialle luontoon ja ainakin mielikuvien meyden puuttuminen, sillä lumi tuo valoisuutta. Kaiktasolla sen puhtaus arveluttaa. Lapin matkailussa markine ominaisuuksineen lumi ja siihen liittyvät erilaiset raskuista pysyvää lumipeitettä odotetaan varmasti vuotoimintatavat voivat olla matkailijalle oppimiskokemus desta toiseen, mutta odotusten täyttyminen saattaa olla ja ennen kaikkea elämys. yhä epävarmempaa. Meidän ihmisten lisäksi matkailuelämysten luomiseen osallistuu lukuisia eläimiä, joista Lapissa keskeiKirjoittaja työskentelee Matkailualan tutkimus- ja koulutussimpiä lienevät tunnuseläin poro sekä pörröinen rekiinstituutissa projektisuunnittelijana hankkeessa ”Eläinten koira. Ilman lunta ja riittävän alhaisia lämpötiloja nämä hyvinvointi matkailupalveluissa” sekä tutkijana hankkeessa arktiset eläimet eivät pysty työskentelemään. Lumi voi ”Eläimet ja vastuullinen matkailu”. Hän myös tekee väitösmyös rajoittaa matkailupalveluja riippuen sen määrästä tutkimustaan liittyen eläimet ja matkailu -teemaan.

L

22

Kide 1 | 2017