Page 1

Співпраця третього сектору та міської влади: досвід Львова

Орест Файфурка


Чому владі вигідна співпраця з громадськими організаціями?

Громадські організації для влади це ...

 

інструмент вирішення проблем громади

нестандартність підходу до розв’язання проблем

економія бюджетних коштів залучення інвестицій спрямованих на розвиток громади реалізація права мешканців на участь у місцевому самоврядуванні


Необхідні складові співпраці:

1. Правова (Нормативні акти, що чітко регламентують “правила гри”) 2.Фінансова (Ресурси, що забезпечують підтримку реалізації ініціатив та проектів ГО) 3. Організаційна (Визначений виконавчий орган відповідальний за співпрацю з ГО) 4. Інформаційна (Засоби комунікації між ГО та владою)


Досвід Львова: правова складова Комплексна програма підтримки громадських організацій

Визначає пріоритети та форми співпраці Львівської міської ради та громадських організацій

Фінансові форми співпраці :  Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально – культурних проектів;  Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям шляхом залучення їх до проведення щорічних заходів;  Порядок використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів;  Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень


Досвід Львова: правова складова Комплексна програма підтримки громадських організацій

Нефінансові форми співпраці : 

  

організаційно-методична допомога ГО у пошуку благодійників, донорів, написанні проектів, наданні листів підтримки та інших необхідних документів на вимогу грантодавців; допомога у встановленні ділових контактів з ГО міст-партнерів м.Львова; інформування, висвітлення та популяризація діяльності ГО; організація тематичних круглих столів, семінарів, конференцій, форумів та громадських слухань з питань розвитку ГО, благодійництва, волонтерства тощо; ініціювання, та організація навчань з метою покращання якості роботи ГО та підвищення рівня їх фінансової незалежності; утворення спільних робочих груп і комісій ініціативного та дорадчого характеру з питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності і розвитку міста; співпраця у рамках громадських колегій (громадських рад), що можуть утворюватись при виконавчих та інших органах міської ради; залучення ГО до розробки та аналізу проектів місцевих нормативноправових актів.


Досвід Львова: фінансова складова Конкурс-соціально-культурних проектів Львівської міської ради. Конкурс організовується та проводиться управлінням «Секретаріат ради» спільно із департаментом гуманітарної політики починаючи з 2007р. Метою конкурсу є підтримка проектів та заходів громадських організацій, які скеровані на вирішення важливих соціальних проблем міста, впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні тощо. Максимальний розмір гранту для громадських організацій становить – 50 тис. грн. Громадська організація має можливість подавати декілька проектних пропозицій на конкурс.


Критерії оцінки та відбору кращих проектних пропозицій для конкурсної комісії: актуальність запропонованого проекту для громади м.Львова;  важливість отриманих результатів внаслідок реалізації проекту;  доцільність реалізації проекту з огляду на затрачені ресурси. 

Особливості конкурсу: проекти громадських організацій, очікувана сума до фінансування яких становить понад 20 тис. грн. представляються громадськими організаціями безпосередньо на засіданні конкурсної комісії. Статистика конкурсу: за період 2007-2010р. на конкурс було подано майже 598 проектних пропозицій із них було підтримано 202 соціально-культурних проекти громадських організацій на загальну суму 4 млн. грн.


Динаміка конкурсу 2007-2010 рр.

Загалом впродовж вказаного періоду часу на реалізацію соціальнокультурних проектів з бюджету м.Львова було виділено 4 млн. грн.


Дофінансування проектів Особливості дофінансування соціально-культурних проектів ГО, які отримали фінансування від інших національних чи міжнародних грантодавців:   

Спрощена аплікаційна форма Відсутній термін подання Стислий термін розгляду (макс.15 днів) Фінансування не більше 40 % бюджету


Проект « Львівська мережа волонтерів » МГО « КРОТУС » Створено волонтерську спільноту м.Львова на базі інформаційного ресурсу www.volonter.krotus.org та електронний реєстр волонтерів, який об’єднує майже 150 волонтерів. Мережею здійснено підтримку цілого ряду культурно-мистецьких, соціально-екологічних та освітньо-вишкільного заходів. На базі МГО «КРОТУС» започатковано школу волонтерства, видано навчально-методичні посібники з питань волонтерства. 

Проект «Львів - місто, відкрите для молоді світу» МГО «Академія української молоді» Проект передбачав поширення інформації про можливість реалізації проектів в рамках ЄВС серед громадських організацій, соціальних центрів та шкіл Львова.  В рамках проекту для 25 представників різних громадських організацій проведено тренінгсемінари на тему: «Підготовка та управління проектами міжнародних молодіжних обмінів в рамках програми «Молодь в Дії» 


Проект: "Волонтери Львову" ЛМГО "Спілка форум" Екологічний підпроект скерований на облагородження та впорядкування ділянок паркових зон, історико-культурних заповідників Соціальний підпроект скерований на впорядкування територій та допомогу ремонтним роботам навчальних-реабілітаційних закладів, які опікуються дітьми сиротами. Історико-архітектурний підпроект скерований на забезпечення комплексної програми з паспортизації пам’яток архітектури центральної частини м.Львова шляхом паспортизації, фотофіксації будинків історичної частини міста, елементів їх декору. Загалом впродовж 3-х років у проекті взяли участь майже 150 волонтерів з понад 15 країн світу.


Проект «Академія фандрейзингу для соціально-орієнтованих ГО м.Львова» ЛОГО «Асоціація випускників УКУ» Суть проекту: Сприяння організаційному зміцненню та фінансовій стабільності соціально-орієнтованих ГО шляхом побудови професійної команди фахівців з фандрейзингу. В рамках проекту для 40 представників НУО Львова проведено п'ять навчальних дводенних модулів серед яких: «Фандрейзингові кампанії в громаді», «Проектний менеджмент», «Фінансове управління та розвиток ендовменту» та ін. Учасниками модулів здобули знання з проблематики досвіду проведення та організації успішної кампаній зі збору фінансування у громаді, підготовки та написання проектних заявок, довідатись про особливості успішної співпраці із бізнесом.


Проект: «Перший кар'єрний крок» ЛМГО «Інститут громадського лідерства» Проект було спрямовано на сприяння відкритості та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування, шляхом залучення молоді м.Львова до вирішення питань місцевого значення під час програми стажування у мерії. В рамках проекту організовано тренінгові курси «Самомотивація» та «Бізнеспланування» для 300 студентів-стажерів навчальних закладів Львова, які в подальшому пройшли двох-місячне стажування у структурних підрозділах Львівської міської ради. В рамках програми реалізовано проекти, ідеї яких були запропоновані учасниками стажування, а саме: «Відкрита влада», «Таємний клієнт», «Життя - це рух», екологічні проекти та ін.


Проект: «Розробка навчальної програми для керівників ОСББ, щодо покращення якості управління житловим будинком» ЛГО «Центр досліджень місцевого самоврядування» В рамках проекту:  виготовлено практичний посібник «Професійне управління житловою нерухомістю», в якому представлено зарубіжний досвід організації відносин місцевої влади, об'єднань власників та фірмами-надавачами житлово-комунальних послуг;  організовано та проведено триденний тренінг-семінар у м. Львові за участю українських експертів з галузі управління житловим майном;  презентовано навчальну програму для голів і бухгалтерів ОСББ.


У травні 2010р. управлінням «Секретаріат ради» спільно із МГО «Академія Української Молоді» та МФ «Відродження» було реалізовано спільний проект «ІІ Форум соціальних інвестицій»: У заході взяло участь близько 200 представників громадських організацій, влади, бізнесу, фундацій та ЗМІ, з них 19 представників міжнародних інвестиційних і донорських інституцій, зацікавлених у реалізації інноваційних соціальних проектів.  Особливістю ІІ Форум соціальних інвестицій стало представлення найбільш вдалих моделей інноваційних соціальних проектів («Громадські ініціативи для вирішення суспільних проблем», «Адвокасі кампанії та лобіювання інтересів громади на місцевому рівні», «Євроінтеграція. Транскордонна співпраця», «Розвиток корпоративної відповідальності»), які були успішно реалізовані на території України та Польщі.  На форумі було представлено актуальні програми соціальних інвесторів. 


Нормативно-правові ініціативи Січень - травень 2010р. Представники управління «Секретаріат ради» спільно з Інститутом Екуменічних Студій напрацьовано та презентовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки неприбуткових організацій», зокрема в частині запровадження «відсоткової філантропії». Законопроектом спираючись на успішну практику країн Східної Європи, запропоновано ввести механізм за яким платник податку на доходи фізичних осіб має право переадресувати певний відсоток (2%) свого податку, який вже є сплачений до відповідного бюджету, на суспільні потреби – безпосередньо до організації, яка займається вирішенням суспільної проблеми. Наразі законопроект зареєстрований у українському парламенті. Вересень 2010р. Представники управління «Секретаріат ради» взяли участь в опрацюванні та обговоренні проекту постанови КМУ України щодо «Порядку проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для яких надаватиметься державна фінансова підтримка».


Запровадження стандартів ISO 9001:2008 у роботі структурних підрозділів Львівської міської ради. Проект «Розробка Концепції покращення якості надання публічних послуг виконавчими органами Львівської міської ради» ЛГО «Центр досліджень місцевого самоврядування» Мета проекту: Покращення якості надання публічних послуг виконавчими органами Львівської міської ради шляхом розробки відповідних правових актів локальної дії Львівської міської ради Проект «Запровадження у Львівській міській раді системи управління якістю ISO 9001:2008» ЛМГО «Центр Інформаційного Консалтингу». Мета проекту: Проведення навчань для службовців міської ради щодо системи управління якістю ISO 9001:2008, розробка чітких алгоритмів, інструкцій для процедур міської ради і для послуг мешканцям м.Львова. Очікувані результати проектів:  вироблення у Львівській міській раді єдиної політики з покращення якості надання публічних послуг;  розробка чітких та зрозумілих алгоритмів процедур та процесів у ЛМР.


Досвід Львова: фінансова складова Фінансова підтримка ГО для покриття видатків на оренду приміщень Мета: створення сприятливих передумов для розвитку ГО, які виконують суспільно значимі для міста функції, шляхом забезпечення можливості користування ними приміщеннями, що перебувають у власності територіальної громади м.Львова. Механізм: розгляд конкурсною комісією поданих заявок 2010 рік: Учасники програми: 33 громадські організації Розмір фінансової підтримки: від 20 до 90 % розміру орендної плати Сума фінансової підтримки: близько 560 тис.грн. Критерії відбору: •важливість та актуальність для міста соціальних функцій, що здійснюються організацією; •виконання організацією проектів та заходів, у тому числі спільних з міською радою, протягом попереднього року; • цільовий характер використання та внесок організації у покращання технічного стану приміщення, що орендується.


Динаміка конкурсу 2007-2010рр.


Досвід Львова: організаційна складова

Відділ громадського партнерства управління “Секретаріат ради” Дата заснування: 2007 рік К-сть працівників: 4 Мета: Сприяння членам громади у реалізації права на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні Завдання:  Сприяння діяльності ГО у вирішенні проблем міста  Координація співпраці ГО з іншими виконавчими органами  Реалізація спільних проектів ГО та міської ради  Проведення громадських слухань


Досвід Львова: інформаційна складова • Ведення та постійне оновлення бази громадських організацій Львова • Використання бази даних електронних адрес громадських організацій для поширення інформації, • Створення окремої сторінки присвяченій співпраці з громадськими ораганізаціями «Співпраця з НУО» на сайті міської ради www.cityadm.lviv.ua • Підтримка діяльності спеціалізованого інтернет видання “Портал громадських організацій Львова www. ngo.lviv.ua” • Відвідування заходів організованих громадськими організаціями • Контакти з представниками громадських організацій


Дякую за увагу ! civicpartner@ukr.net тел. 8 - 032 - 297 - 53 - 67

Орест Файфурка, відділ громадського партнерства управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради

4-Про сп_впрацю ГО та ЛМР  

СпівпрацяСпівпраця третього сектору татретьогосекторута міської влади:міськоївлади: досвід ЛьвовадосвідЛьвова Орест ФайфуркаОрестФайфурка ек...

Advertisement