Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Аналіз результатів прийому студентів на навчання у 2010 р. і завдань вступної кампанії 2011 р.

Доповідає Гладкий Анатолій Михайлович, помічник першого проректора з навчально-виховної і організаційної роботи з питань діяльності ВНЗ I–III рівнів акредитації НУБіП України


Характеристика ВП НУБіП України У НУБіП України навчаються біля 39 000 студентів

У тому числі у регіональних ВНЗ I-IV р.а. – понад 20 817 осіб З них: •

молодших спеціалістів -9 594 (у ВП НУБіП України), за 30 спеціальностями;

бакалаврів 21 149 (у т.ч. у ВП НУБіП України – 8 631), за 9 напрямами;

спеціалістів 3 207 (у т.ч. у ВП НУБіП України

– 2 337);

за 5 спеціальностями; •

магістрів

273 ( у ПФ “КАТУ”) 2


Конкурс на ОПП підготовки фахівців у ВП НУБіП України за денною та заочною формами навчання (без врахування поданих копій документів)

18,0

Бакалаври

18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0

6,0

5,0

6,0 4,0

2,0

1,9

1,6

2,0

1,5

4,3 1,4

0,0 Заліщицький АК

Ірпінський ЕК

Немішаїв ський Кримський АПК АТК

Молодші спеціалісти 3,5 3,0

2,7

3,1

3,0 2,3

2,5

2,3

2,0 1,3

1,5 1,0

2,2

2,1 2,1

2,5

2,3 1,8

1,6

1,6

1,9 1,4

1,7

1,4

1,3

1,3 1,0

0,5

заочна форма навчання СГ ин Пр с иб ьк ре ий жн АТ ен І сь Бо ки й яр АК сь ки й КЕ І П рп Ба Р ін хч сь ис ки ар й ЕК ай сь Не ки мі й ш ББ аї Т вс ьк Бе ий ре АТ жа К нс ьк За ий лі АТ щ иц І Бо ьк бр ий ов АК иц ьк ий КЕ М

ТГ М

Ні ж

АП К

Кр им с

ьк ий

ьк ий

Кр им с

вс ьк

ий

АК

0,0

М ук ач і

денна форма навчання

Ніжинський АТІ


Кількість випускників ВП, які вступили до базового закладу НУБіП України на бакалаврські програми денної та заочної форм навчання

Назва навчального закладу Бережанський АТІ

2008

2009

2010

Денна (заочна)

Денна (заочна)

Денна (заочна)

Базовий заклад,

ПФ КАТУ

Базовий заклад,

ПФ КАТУ

0

Базовий заклад,

1

Ніжинський АТІ

9 (3)

3(7)

20

Заліщицький АК

7 (1)

6

2(2)

Ірпінський ЕК

2 (2)

11(8)

12(3)

60 (25)

71(18)

63(9)

Немішаївський АТК

ПФ КАТУ

Прибрежненський АК

4 (1)

25 (33)

3

27(17)

1(1)

28(10)

Кримський АПК

11 (1)

40 (31)

18

42(38)

18

36(29)

Боярський КЕПР

45 (50)

48(43)

40(31)

Бобровицький КЕМ

19 (8)

18(12)

26(56)

Мукачівський АК

10 (1)

9

6(77)

Кримський ТГМСГ

4 (1)

9 (27)

171(93)

74(91)

264

165

Всього

7(3)

5

2(6)

187(88)

76(58)

194(179)

66(39)

275

134

373

105


Підготовка фахівців ОКР “Бакалавр” на базі ОКР “Молодший спеціаліст” за скороченим терміном навчання у ВНЗ І-ІІІ р.а. : КТЦ НАУ за 9 напрямами - Ветеринарна медицина, Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, Лісове господарство, Агрономія, Облік і аудит, Менеджмент, Геодезія, картографія та землеустрій, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Південний філіал “КАТУ” за 7 напрямами – Агорономія, Облік і аудит, Економіка підприємства, Харчові технології та інженерія, Геодезія, картографія та землеустрій, Лісове і садово-паркове господарство, Ветеринарна медицина; Бережанський АТІ за 4 напрямами – Облік і аудит, Економіка підприємства, Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; Ніжинському АТІ за 4 напрямами – Облік і аудит, Менеджмент, Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; Немішаївський АТК за 2 напрямами – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; Кримський АПК за 1 напрямом - Облік і аудит, Ірпінський ЕК за 2 напрямами – Облік і аудит, Фінанси і кредит; Заліщицький ДАК за 2 напрямами – Облік і аудит, Агрономія.


Обсяги випуску фахівців у ВНЗ I-ІІІ р. а. НУБіП України

3000

2519

2449

2344

2500

2011 рік (прогноз) Загальна кількість молодших спеціалістів – 2519 на денній формі навчання – 1941 з них: за держзамовленням – 1473 за умовами договору – 468

1893 684

691 2000

1500

1882 1504

1000

833

1835

1758

Контракт

682

500

696

531

462

389

165

151 0 2010

2011

Молодші спеціалісти

2010

2011 Бакалаври

2010

2011 Спеціалісти

Бюджет


Обсяги прийому фахівців у ВНЗ НУБіП України

4000

3741

У 2011р. (проект) Загальна кількість прийому бакалаврів – Державне у т. ч.: замовлення

3683

3500

3000

1578

1532

2881 (2651)

2213

в т.ч.денна

2341 (2111)

841

Базовий заклад

1618 (1438)

281

371 (321)

245

352

ВП НУБіП

2000

Контракт

Всього

ПФ КАТУ

2500

5094

315 Контракт

1106

1500

1330 Бюджет

906 2163

751

2151

1000

907

667

741

561

500 439

423

190

165

0 2010

2011

Молодші спеціалісти

2010

2011 Бакалаври

2010

2011 Спеціалісти

∆= 2111 - 1941 =170


Обсяги випуску студентів ОКР “Молодший спеціаліст (денна форма навчання) у 2011 р. Прийом ОКР бакалавр (проект)

Випуск ОКР молодший спеціаліст Назва спеціальності 0305 Економіка і підприємництво

всього

ДЗ

УД

всього

ДЗ

УД

Σ

806

495

311

247

57

190

559

121

56

65

27

12

15

94

Бережанський АТІ

39

26

13

27

12

15

12

Заліщицький АК

15

0

15

15

Немішаївський АТК

43

9

34

43

Бобровицький КЕМ

24

21

3

24

Комерційна діяльність

41

35

6

41

Заліщицький АК

24

20

4

24

Кримський ТГМСГ

17

15

2

17

Фінанси і кредит

150

80

70

150

Ірпінський ЕК

43

36

7

43

Заліщицький АК

25

15

10

25

Немішаївський АТК

41

6

35

41

Мукачівський АК

25

15

10

25

Бобровицький КЕМ

16

8

8

16

494

324

170

220

45

175

274

Бережанський АТІ

36

29

7

27

12

15

9

Ніжинський АТІ

42

7

35

33

8

25

9

175

164

11

85

15

70

90

Заліщицький АК

58

50

8

50

5

45

8

Кримський АПК

111

34

77

25

5

20

86

Мукачівський АК

47

25

22

0

Економіка підприємства

Бухгалтерський облік

Ірпінський ЕК

47


0306 Менеджмент і адміністрування

44

35

9

18

13

5

26

Організація виробництва

44

35

9

18

13

5

26

18

13

5

-18

Ніжинський АТІ Боярський КЕіПР

21

19

2

21

Бобровицький АЕК

23

16

7

23

0304 Право

47

7

42

47

Правознавство

47

7

42

47

Мукачівський АК

47

7

42

47

0401 Природничі науки

74

64

10

25

15

10

49

Прикладна екологія

74

64

10

25

15

10

49

Бережанський АТІ

18

13

5

25

15

10

-7

Боярський КЕіПР

32

27

5

Заліщицький АК

24

24

18

18

0

Монтаж,обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

18

18

0

Ніжинський АТІ

18

18

18

0601 Будівництво та архітектура

42

40

2

42

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

42

40

2

Бахчисарайський БТ

42

0502 Автоматика та

управління

32

24 18

18

42 40

2

42


0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

38

29

9

Організація та регулювання дорожнього руху

25

16

9

Немішаївський АТК

25

Організація перевезень і управління на автомобільгому транспорті

13

Ніжинський АТІ

13

0801 Геодезія та землеустрій

25 16

9

13

0

13

13

51

5

Землевпорядкування

56

51

5

Боярський КЕПР

40

35

5

Кримський ТГМСГ

16

285

Промислове квітництво

14

14

Боярський КЕПР

14

Організація і технологія ведення фермерського господарства

44

Мукачівський АК Кримський АПК

56 56 40

16

290

Заліщицький АК

25 13

56

0901 Сільське господарство і лісництво

38

14

16

5

98

88

10

192 14 14

44 44

20 24 0

20

20

24

24

0

0


Виробництво і переробка продукції рослинництва

128

128

75

75

53

Немішаївський АТК

33

33

15

15

18

Заліщицький АК

19

19

23

23

-4

Кримський АПК

41

41

37

37

4

8

8

8

Мукачівський АК

17

17

17

Бобровицький КЕМ

10

10

10

Виробнмцтво і перерока продукції тваринництва

62

62

62

Немішаївський АТК

38

38

38

Прибрежненський АК

10

10

10

Бобровицький КЕМ

14

14

14

Лісове господарство

11

10

1

11

Боярський КЕПР

11

10

1

11

Зелене будівництво і садово-паркове господарствово

31

27

4

23

13

10

8

Бережанський АТІ

14

12

2

23

13

10

-9

Боярський КЕПР

17

15

2

35

35

35

Рибництво та аквакультура

35

35

35

Немішаївський АТК

35

35

35

Прибрежненський АК

17

0902 Рибне господ-во та аквакультура


1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва

285

249

36

249

169

80

36

101

87

14

110

75

35

-9

Бережанський АТІ

16

14

2

65

35

30

-49

Ніжинський АТІ

27

19

8

32

27

5

-5

Немішаївський АТК

44

40

4

13

13

Прибрежненський АК

14

14

184

162

Бережанський АТІ

20

20

Ніжинський АТІ

49

34

Немішаївський АТК

62

56

Кримський ТГМСГ

35

35

Прибрежненський АК

18

17

1101 Ветеринарія

100

100

100

Ветеринарна медицина

100

100

100

Немішаївський АТК

31

31

31

Мукачівський АК

40

40

40

Прибрежненський АК

29

29

29

1835

1408

Монтаж,обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловомк комплексі

31 14

Експлуатація та ремонт машин і облпднпння агропромислового виробництва 22

139

94

45

45

66

36

30

-46

15

60

45

15

-11

6

13

13

49 35

1

429

18

637

342

295

1198


Вартість навчання студентів на денній формі ОКР «Бакалавр» за рік НУБіП України

Назва спеціальності Агрономія

8500

ПФ “КАТУ”

БАТІ

НАТІ

4106

ЗАК

ІЕК КрАПК НАТК

2500

4000

2360

Екологія та охорона  навколишнього середовища та  10800 збалансоване  природокористування 

-

5600

-

-

-

-

-

Лісове і садово-паркове  господарство

4106

5600

-

-

-

-

-

Процеси, машини та  обладнання агропромислового 8500 виробництва

4548

5600

9200

-

-

-

3540

Енергетика та електротехнічні  системи в агропромисловому  8500 комплексі

-

5600

9200

-

-

-

3120

Економіка підприємства

13200

6064

5600

-

-

-

-

-

Облік і аудит Менеджмент

13200 13200

6064 6064

5600 -

9200 9200

4200 -

7000 -

4500 -

-

-

-

-

-

6500

-

-

10800

Товарознавство і торговельне  підприємництво 


Форми проведення профорієнтаційної роботи у ВСП НАУ: • •

• • • • • • • • •

рекламні оголошення: у довідниках, на каналах місцевого телебачення, радіо, місцевій і обласній пресі, періодичних виданнях, мережі Internet для вступників у ВУЗи; виступи з питань набору студентів у трудових колективах, на зборах громад сіл, на сесіях районних рад , нарадах керівників районів і областей, районних і обласних управліннях освіти та агропромислового розвитку; організація творчих конкурсів, олімпіад, підготовчих курсів, консультацій для вступників; листи про набір студентів директорам шкіл, керівникам підприємств і організацій; заходи: проведення “Дня відкритих дверей”, участь у "Ярмарках професій“, виставках передового досвіду, технічної творчості;фестивалях; видання і розповсюдження буклетів; виїзди викладачів за місцем проживання потенційних абітурієнтів; створення постійнодіючих пунктів профорієнтаційної роботи в населених пунктах району, області, залучення студентів старших курсів до профорієнтаційної роботи, індивідуальна робота зі студентами; запровадження системи приймання документів від потенційних абітурієнтів за місцем проживання. виставки музей історії та досягнень навчального закладу;


Дякую за увагу

/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%93%  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you