Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента _______________________________________________________________________________________ Факультет інженерії агробіосистем Напрям підготовки процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр

№ п/п

Кількість годин згідно навчального плану літнього семестру

Перелік дисциплін

Атестація (екзамен, залік), год

1. Філософія

10

2

2. Хімія

10

2

3. Фізика

12

2

Комп′ютери і комп′ютерні технології 5. Нарисна геометрія та креслення 4.

2

10 10

2

6. Вища математика

12

2

7. Прикладна математика

12

2

8. Матеріалознавство і ТКМ

10

2

9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4.

Вступ до спеціальності

4

2

Теоретична механіка

14

Гідравліка і гідропривід

10

Механіка матеріалів і конструкцій

10

Інженерна механіка (теорія механізмів і машин)

10

Теплотехніка

10

Всього годин за переліком дисциплін Всього год

144

2 2 2 2 2 28 172

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер) _____________________ / _________________________ / (дата, підпис)

/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%...

/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%...

Advertisement