Alles Klar! Modular 1+ - leerwerkboek

Page 1

1


VA

© N IN


IN N Leen Bruijneel Ludo Jacobs

©

VA

Ruth Lemey

1


Via www.diddit.be heb je toegang tot het onlineleerplatform. Activeer je account aan de hand van de onderstaande code en accepteer de gebruiksvoorwaarden. Kies je ervoor om je aan te melden met je Smartschool-account, zorg er dan zeker voor dat je e-mailadres aan dat account gekoppeld is. Zo kunnen we je optimaal ondersteunen.

!

IN

Let op: activeer deze licentie pas vanaf 1 september; de licentieperiode start vanaf activatie en is slechts 365 dagen geldig.

1

N

Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer je van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneem je hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers je beschermde teksten niet zonder schriftelijke toestemming te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vind je op www.reprobel.be. Ook voor het onlinelesmateriaal gelden die voorwaarden. De licentie die toegang verleent tot dat materiaal is persoonlijk. Bij vermoeden van misbruik kan die gedeactiveerd worden. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden lees je op www.diddit.be.

VA

© Uitgeverij VAN IN, Wommelgem, 2022

De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden.

©

Credits: p. 20 Stoelen The Voice Kids © Pressefoto: SAT.1 / Andre Kowalski p. 73 Gedicht Reinhard Döhl @ Reinhard Döhl, “ohne Titel (Apfel)”, 1970, Siebdruck auf Papier, 65 x 50 cm, ZKM / Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. / © Reinhard Döhl ; Foto © ZKM / Zentrum für Kunst und Medien, Foto: Franz J. Wamhof p. 73 Gedicht Ernst Jandl © 2016 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH p. 164 Boekcover © Joachim Meyerhof ; Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke; 2015, “courtesy of Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln” p. 241 Erforsche den Körper © With the kind permission of Ravensburger Verlag GmbH

Eerste druk, 2022 ISBN 978-94-641-7380-2 D/2022/0078/48 Art. 600122/01 NUR: 110

Vormgeving cover en binnenwerk: Banananas Zetwerk: Karin Fonténai Tekeningen: Jonas Van de Vyver


INHOUD

drei

3

• • • • • •

• • • •

sich vorstellen Zahlen und bezahlen das Fragewort der bestimmte Artikel im Nominativ das Personalpronomen im Nominativ das Verb im Präsens

ONLINE LEERPADEN

personalia begroetingen getallen beroepen

WOORDENSCHAT

• het werkwoord in de tegenwoordige tijd • het onbepaald lidwoord in de nominatief • het bezittelijk voornaamwoord in de nominatief • enkele bijwoorden die nodig zijn om een foto te beschrijven • het onbepaald voornaamwoord man

• over je hobby’s en vrijetijdsbestedingen praten; • vragen naar de betekenis van woorden die je niet kent; • zeggen welke taal / talen je spreekt; • je familie(leden) voorstellen en vragen naar familierelaties; • je burgerlijke staat of die van anderen aangeven.

• Länder und Sprachen • das Verb im Präsens • der unbestimmte Artikel und „kein-“ im Nominativ • das Possessivpronomen im Nominativ

ONLINE LEERPADEN

• hobby’s • landen en talen • familierelaties

WOORDENSCHAT

IN GRAMMATICA

N

• het vraagwoord • het bepaald lidwoord in de nominatief • het persoonlijk voornaamwoord in de nominatief • het werkwoord in de tegenwoordige tijd • mededelende en vragende zinnen (W-Frage, Ja-Nein-Frage)

GRAMMATICA

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

KAPITEL 2 Schön, dich kennenzulernen!

• iemand aanspreken en begroeten; • jezelf en anderen voorstellen; • jezelf professioneel voorstellen en een visitekaartje overhandigen; • persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer) uitwisselen; • personalia in een (online-) formulier invullen; • korte informele gesprekken voeren; • iets navragen als je iemand niet goed verstaat; • afscheid van iemand nemen.

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

VA

©

KAPITEL 1 Hier bin ich!

INHOUD

p. 49

p. 19


4

vier

INHOUD

VA

© • de rangtelwoorden • tijdsbepalingen met am, um en im • vaste voorzetsels met de accusatief • het modale werkwoord müssen • scheidbare werkwoorden

• gebeurtenissen in tijd en ruimte situeren; • een afspraak vastleggen, verplaatsen of afzeggen; • naar de openingsuren en het sluitingsuur vragen; • over je dagelijkse bezigheden en routines vertellen.

p. 77

• • • • •

• • • •

Termine die Ordinalzahlen Präpositionen mit Akkusativ das Modalverb „müssen“ trennbare Verben

ONLINE LEERPADEN

de datum, maanden en seizoenen frequente tijds- en plaatsbepalingen dagelijkse routines huishoudelijke taken

WOORDENSCHAT

p. 105

• die Uhrzeit • die Modalverben „mögen“ und „können“ • der unbestimmte Artikel und „kein-“ im Nominativ und Akkusativ • der bestimmte Artikel im Nominativ und Akkusativ • das Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ • das Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ

ONLINE LEERPADEN

• schoolvakken en -materiaal • transportmiddelen • de dagen van de week

WOORDENSCHAT

IN GRAMMATICA

N

• het bepaald lidwoord in de accusatief • het onbepaald lidwoord en keinin de accusatief • het bezittelijk voornaamwoord in de accusatief • het persoonlijk voornaamwoord in de accusatief • es gibt + accusatief • de modale werkwoorden mögen en können

GRAMMATICA

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

KAPITEL 4 Hast du heute Zeit?

• de klok lezen; • over je schoolweg vertellen; • over leerkrachten, schoolvakken en het lesrooster spreken; • vertellen welke schoolspullen je nodig hebt.

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

KAPITEL 3 Ich brauche eine Pause!


INHOUD

fünf

5

KAPITEL 6 Unterwegs

Das esse ich gerne! das Verb im Imperativ das Verb „möchten“ das Verb im Perfekt

ONLINE LEERPADEN

levensmiddelen, groenten en fruit verpakkingen en hoeveelheden keukentermen samenstellingen

• het bepaald en onbepaald lidwoord in de datief • vaste voorzetsels met de datief

• naar de weg vragen en de weg beschrijven; • beschrijven waar je bent in een stad; • zeggen waar je naartoe gaat en op welke manier; • in het station een ticket kopen; • een metroplan gebruiken.

p. 171

p. 137

• • • •

unterwegs in der Stadt der bestimmte Artikel im Dativ der unbestimmte Artikel im Dativ Präpositionen mit Dativ

ONLINE LEERPADEN

• wegbeschrijvingen • transportmiddelen en openbaar vervoer • bezienswaardigheden en gebouwen in een stad

WOORDENSCHAT

• • • •

• • • •

WOORDENSCHAT

IN GRAMMATICA

N

• het werkwoord in de tegenwoordige tijd (herhaling) • het modale werkwoord mögen (herhaling) • de imperatief • het onbepaald lidwoord in de accusatief (herhaling) • de voltooid tegenwoordige tijd van frequente werkwoorden

GRAMMATICA

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

• over je ontbijt en andere maaltijden spreken; • zeggen wat je (niet) graag lust; • een recept verstaan en er zelf een voorstellen; • een dialoog voeren op de markt, bij de bakker of in een snackbar.

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

VA

©

KAPITEL 5 Guten Appetit!


6

sechs

INHOUD

KAPITEL 8 Schnupper rein!

VA

©

• iemand voor een geschenk bedanken; • iemand een compliment geven; • een afspraak bij de dokter maken; • vertellen waar je pijn hebt of welke klachten je hebt; • beschrijven wat voor kleding je draagt; • bij het shoppen vragen wat je wenst; • het weer beschrijven en over het weer praten; • een hotelkamer boeken; • een tafel in een restaurant reserveren.

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

• je kamer en je woning beschrijven; • een woningadvertentie begrijpen; • kleuren en materialen benoemen; • over een gebeurtenis in de toekomst spreken.

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

KAPITEL 7 Meine vier Wände

ONLINE LEERPADEN

de delen van het huis meubels en accessoires enkele frequente afkortingen kleuren materialen

ONLINE LEERPADEN

geschenken de lichaamsdelen lichamelijke klachten kledingstukken en accessoires het weer reserveringen

p. 235

• • • •

Ich bin krank. Wir gehen shoppen! Verben mit Dativ das Possessivpronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ • das Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ

• • • • • •

WOORDENSCHAT

• mein Zimmer beschreiben • das Futur I • Pluralformen

• • • • •

WOORDENSCHAT

IN • het bezittelijk voornaamwoord in de datief • het persoonlijk voornaamwoord in de datief • het vragend voornaamwoord in de nominatief, accusatief en datief • enkele werkwoorden met de datief • herhalingsoefeningen op de nominatief, accusatief en datief

GRAMMATICA

N

• de voegwoorden weil en denn • enkele voorzetsels van plaats (auf, neben, vor …) • das Futur I • het meervoud van zelfstandige naamwoorden

GRAMMATICA

p. 205


WOORD VOORAF Beste leerling, beste leerkracht, Voor jou ligt leerwerkboek 1 van Alles Klar! Modular, een volledig geactualiseerde versie van de reeks Alles Klar! Aktuell. Kernmodul

1.2 Fragen stellen

1 Hallo, wie heißt du denn? 1.1 Die Kandidaten von „The Voice Kids“

das Personalpronomen: Wir duzen uns!

ich

du

Het leerwerkboek bestaat uit acht hoofdstukken waarin de leefwereld van jongeren centraal staat. Elk hoofdstuk bestaat uit een kerngedeelte (Kernmodul) met korte, gevarieerde items die uitnodigen om Duits écht te gebruiken in allerlei communicatieve situaties.

du + Vorname z. B. Wie heißt du? Woher kommst du, Irene?

a

Was passt? Ordne zu. Ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Bonn. Ich bin Anna.

Ich wohne in Mainz.

Lies die Texte. Markiere die Redemittel zum Thema sich vorstellen.

a

Lesen

Wie heißt du? Woher kommst du?

3

Wo wohnst du?

4

Wo liegt das?

5

Wie alt bist du?

6

Wer bist du?

Hi! Ich bin Michelle. Ich bin siebzehn und komme aus Trier.

Hallo, mein Name ist Samuel.

b

Ich bin sechzehn Jahre alt und

Übersetze das Fragewort. Notiere auch einen Beispielsatz. waar:

hoe:

wohne in Aachen.

das Fragewort wie:

van waar:

Ich heiße Lisa-Marie und ich bin acht Jahre alt. Ich komme aus Gauting. S. 34

Das ist in der Nähe von München.

das Fragewort Bekijk de vraagwoorden. Wat valt er op?

b

Hören

Sieh dir die Videos an.

Sehen

IN

Ich heiße Finn. In der Nähe von Frankfurt. 1 2

Grammatikmodul

Leer woorden in eenvoudige contextzinnen om ze gemakkelijker te onthouden. De zinnen Wer bist du? en Wie alt bist du? helpen je bijvoorbeeld om het verschil te zien tussen het Nederlandse en het Duitse wie.

Sprechen

S. 79

1

Die Modalverben mögen und können

d

Arbeitet zu zweit. 1

Mögen betekent in het Nederlands ‘graag hebben, leuk vinden, lusten’.

Macht einander Komplimente wie im Beispiel und z. B.

mögen

20

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

zwanzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

einundzwanzig

21

ich

mag

wir mögen

du

magst

ihr

mögt

sie

mögen

er/sie mag

Sie mögen

2

LERNVIDEO

Du kannst wirklich gut / super Ski fahren! Vielen Dank! / Oh, danke!

Macht eurem Lehrer / eurer Lehrerin Komplimente z. B.

Herr Peeters, Sie können wirklich gut zeic

Können betekent in het Nederlands ‘kunnen, in staat zijn’. können

N

Na het kerndeel volgt een overzicht van de behandelde grammaticale items (Grammatikmodul), telkens met aanvullende oefeningen. We zetten volop in op het gebruik van signaalletters (RESE/NESE/MRMN) en functionele kleuren (zwart voor de nominatief, groen voor de accusatief, rood voor de datief). Spielmodul 1

Hören

VA

Sprechen

Bingospiel

• •

Sprechen

b

kann

wir

können

du

kannst

ihr

könnt

er/sie

kann

sie

können

Sie

können

… du das Essen in der Kantine? Ich nicht!

2

Mathe … ich überhaupt nicht. Mein Lieblingsfach ist Sport.

3

… ihr die neue Schulbibliothek? Sie ist ganz modern eingerichtet.

4

Herr Kühn … unsere Klasse sehr gern.

5

Was … Sie am meisten am Lehrerberuf, Frau Klaus?

6

Het lijdend voorwerp (das direkte Objekt) staat altijd i

Bij heel wat werkwoorden hoort een lijdend voorwerp haben, wiederholen … Om te weten of een werkwoord ‚ietsʼ (etwas) of ‘iemand’ (jemanden) voor plaatsen:

Die Lehrerin … es nicht, wenn jemand den Unterricht stört.

Er schreibt einen Text. Sie versteht den Lernstoff. Er kennt den neuen Lehrer.

Na koppelwerkwoorden zoals sein en werden gebruik j z. B. Er wird deR neue Lehrer. Er ist deR neue Lehrer.

2.1 Der bestimmte Artikel

Stelle Fragen wie im Beispiel. Dein Partner / Deine Partnerin antwortet.

Je gebruikt een bepaald lidwoord als een persoon o vermeld werd:

z. B. du • Biologie • Mathe

z. B. DaS Handy liegt dort!

Nein, ich mag Mathe lieber.

Was magst du lieber, Biologie oder Mathe?

92

2 Der Akkusativ

z. B. etwas schreiben etwas verstehen jemanden kennen

1

Magst du Biologie?

c

LERNVIDEO

Ergänze die passende Form von mögen.

S. 83

Tobias • Religion • Geschichte

3

Emine • Wirtschaft • Kunst

2

du • Französisch • Informatik

4

ihr • Musik • Sport

Ergänze die passende Form von können. 1

Mein Lieblingsfach ist Geografie. Das … ich sehr gut.

2

Wir … schon ziemlich gut Deutsch.

3

… du mir mal mit meinen Hausaufgaben helfen?

4

Ich … morgen nicht zur Schule kommen. Ich bin krank.

5

Welches Fach … ihr gar nicht?

Es gibt einen Spielleiter: Er braucht ein Blatt Papier. Die Spieler brauchen die Bingokarte unten. In jedes Feld tragen sie eine ungerade Zahl (z. B. 1, 3, 5, 7, 9, 11 …) zwischen 1 und 100 ein. BINGO

deR Stift

diE Sc

Akkusativ Ich nehme / brauche …

deN Stift

diE Sc

Let op de signaalletter van elk bepaald lidwoord. S in de accusatief NESE. De lidwoorden staan in een de nominatief staat in het zwart en de accusatief st Het aanwijzend voornaamwoord (Demonstrativpron lidwoord. z. B. Brauchst du deN Kugelschreiber? Brauchst du dieseN Kugelschreiber?

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

zweiundneunzig

Der Spielleiter sagt verschiedene ungerade Zahlen zwischen 1 und 100 und schreibt diese selbst auf. Die Spieler kontrollieren, ob diese Zahlen auf der eigenen Bingokarte stehen: • Wenn ja, dann umkreisen sie diese Zahl. • Wenn nein, dann machen sie nichts.

Kulturmodul

Wenn ein Spieler 3 Zahlen in einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) umkreist hat, ruft er BINGO! und gewinnt so das Spiel. Der Spielleiter kontrolliert, ob er alle umkreisten Zahlen gesagt hat.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

dreiundvierzig

1

Hören

a

Sieh dir den Ausschnitt aus dem Film an.

Sehen

b

Beantworte die Fragen, kreuze an oder ergänze. 1

Op de cultuurpagina’s (Kulturmodul) komen o.a. liedjes, gedichten en fragmenten van literaire teksten aan bod. Daar kun je proeven van de Duitse cultuur.

©

Film: Lola rennt Lola rennt (1998) is internationaal één van de meest succesvolle Duitse films. De film speelt zich af in Berlijn. Lola moet haar vriend Manni helpen, een drugskoerier. Ze heeft maar twintig minuten om 100 000 Mark te vinden. Dus begint Lola te rennen ... Regisseur Tom Tywker houdt ervan om met de tijd te spelen. In de film hoor je de minuten en seconden wegtikken. Als alles misgaat, probeert Lola zelfs het onmogelijke: de tijd stilzetten.

43

Lola fragt die alte Frau, wie spät es ist: Es ist

.

2

Manni steht vor einem

3

Lola rennt und sagt: „Warte auf mich, Manni. Tue es nicht.“ Was soll er nicht tun?

. Auf der Uhr sieht man: Es ist

.

☐ den Supermarkt überfallen ☐ die Bank überfallen

4

Lola sieht Manni. Wie viele Minuten ist sie gerannt?

2 Song: Ah Nice – Schule aus Das Lied ist toll / super! Es geht. Das Lied gefällt mir (gar) nicht.

Wortschatzmodul 1

Ärzte

Ich habe einen Termin beim Arzt.

dokter

Geburtstage

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

verjaardag

Monat

Monate

In welchem Monat bist du geboren?

maand

Partys

Ihr seid alle auf meine Party eingeladen!

feestje

die

Zeit

Zeiten

Wir haben morgen leider keine Zeit.

tijd

das

Datum

Daten

Welches Datum ist heute?

datum

Wir wünschen euch frohe Weihnachten!

Kerstmis

Was hast du in den Sommerferien gemacht?

zomervakantie

Lass uns feiern, ich habe Geburtstag!

vieren

der der

W die

S

Das Datum

Party

M der

Arzt

Geburtstag

Weihnachten

P

die

Sommerferien feiern

er/sie feiert

Wann hast du Zeit?

wanneer

Termine

Sie hat morgen einen Termin beim Zahnarzt.

afspraak

wann

2 M der

Termin Bibliothek

Bibliotheken

Die Bibliothek öffnet heute um 14 Uhr.

bibliotheek

S

das

Kino

Kinos

Gehen wir heute Abend ins Kino?

bioscoop

die

Öffnungszeiten

Was sind die Öffnungszeiten dieses Geschäfts?

openingsuren

Herr Berger muss den Termin leider absagen.

afzeggen

absagen

er/sie sagt ab

klappen

es klappt

Treffen wir uns um 14 Uhr? - Das klappt!

lukken

passen

es passt

Morgen Nachmittag passt mir gut.

passen

stattfinden

es findet statt

Das Fußballspiel findet am Wochenende statt.

plaatsvinden

vereinbaren

er/sie vereinbart

Ich möchte einen Termin vereinbaren.

vastleggen, afspreken

verschieben

er/sie verschiebt

Wir müssen den Termin leider verschieben.

uitstellen

Wir treffen uns gegen 20 Uhr in der Stadt.

tegen, rond

gegen geöffnet

↔ geschlossen

Der Zoo ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

geopend

geschlossen

↔ geöffnet

Die Bibliothek hat dienstags geschlossen.

gesloten

krank

↔ gesund

Ich muss heute zu Hause bleiben, ich bin krank.

ziek

Frau Schulz muss den Termin leider absagen.

helaas

Es ist zwei Uhr nachmittags.

in de namiddag

nächste

Bis nächste Woche!

volgende

von … bis …

Die Apotheke ist von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

van … tot …

am

Am Montag geht Jakob ins Theater.

op

leider nachmittags

132

hundert

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

Termine

P

W die

100

hundertzweiunddreißig

↔ vormittags

De woordenschat (Wortschatzmodul) is ondergebracht in overzichtelijke lijstjes, opgesplitst volgens de items in het kerngedeelte. Eenvoudige contextzinnen maken de betekenis duidelijk.

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

WOORD VOORAF

W

Nominativ Hier ist / sind …

Spielablauf • •

Ich brau

M

Am liebsten mag ich Mathe.

1

Op de spelpagina’s (Spielmodul) worden woordenschat, Redemittel en structuren op een speelse manier ingeoefend en herhaald. Taalspelletjes en Partnerspiele zorgen voor afwisseling en verhogen de motivatie.

Arbeitet in Kleingruppen.

hier

a

ich

sieben

7

B B


nung

...

07:18

1 Das Datum

wir brauchen keine. Frau Reiser ist krank Hören

a

Wir haben eine Freistunde

!!!

07:22 ✓

Hör zu und ergänze den Familienplaner.

h brauche nach Biologie sowieso eine PauseParty!

Arzt

07:23

Fahrprüfung Kongress Geburtstag Friseur babysitten Ausflug Fußball

a! Ich nehme einen Laptop mit und mache dann ‘Hausaufgaben’

.

3

07:25 ✓

morgens statt?

2, 3

nachmittags statt?

1, 4

im Schulgebäude statt?

2, 4

außerhalb des Schulgebäudes statt?

1, 3

Was braucht man für die verschiedenen AGs?

• Für die AG Badminton braucht man einen Badmintonschläger De herkenbare kaders en pictogrammen zorgen voor een duidelijke structuur:

UNSER FAMILIENPLANERStrategieën

schreiben

Uit de context en de lay-out kun je veel afleiden. In de klaschats helpen bijvoorbeeld de emoji‘s om nieuwe woorden te begrijpen.

reen met het vierde gië. Na de lagere school telt er.

Mama

4

Für die AG Fotografie braucht man einen Fotoapparat

.

Für die AG Rock- und Popband braucht man ein Musikinstrument

.

Welche AG würdest du wählen? Erstelle deine Top 3. 1

Papa

Frieda

3

Paul Sprechen

5

Schmelzkäse oder auch ein einfaches Butterbrot mit und etwas Süßes wie

Hören

Woordenschat in een zinvolle en realistische Donnerstag 04.07. context. Op diddit vind je een ingesproken versie Formuliere die Fragen passend um. Freitag 05.07. Sie? van de kaders. Samstag du

bist

Sie

sind

Beim Frühstück und zum Mittag wird generell zusammen mit der Familie gegessen. In der Schule esse ich in den Pausen mit meinen Freunden zusammen. Als je je gesprekspartner niet goed verstaat, kun je de volgende vragen stellen: Wie viele Snacks gibt es bei dir am Tag?

komme kommst kommen

S. 122

n und ergänze den Steckbrief.

das Datum

Grammatica

Wann hast du Zeit? Ich habe am 3. Mai Zeit.

z. B.

Vaak wordt ook de maand als rangtelwoord uitgesproken:

Jahre Lehrer(in)

Ich habe am siebten Zwölften Geburtstag. Wir treffen uns am fünfzehnten Vierten.

z. B.

,

• • •

Einen in der Schule und meist einen am Nachmittag. Nach Wie bitte? Kannst du etwas langsamer sprechen? dem Mittagessen gibt es aber auch ein Dessert, wie z. B. einen Fruchtjoghurt oder Ähnliches. Können Sie das bitte wiederholen?

IN

?

er(in)?

,

Was kommt bei dir mittags auf den Tisch?

das Verb im Präsens 06.07. wohne Sonntag wohnst 07.07. wohnen

.

.

ist ganzgefällt unterschiedlich, aber es gibt immer etwas wie mir am wenigsten. Die Das AG Theater mir am meisten. Die AGWarmes Film gefällt Die Nudeln, AG Kajak finde ich auch toll. Die AG Tennis…ist nicht so mein Ding. , Fischstäbchen, Die AG Backen klingt ziemlich cool. Die AG Badminton klingt total langweilig. Isst du viel zusammen mit der Familie oder bei Freunden?

S. XX

bin

oder oder eine

Dazu gibt es immer etwas Obst, zum Beispiel einen

Mittwoch 03.07.

ich

Nimmst du dir ein Pausenbrot von zu Hause mit?

Welche AG gefällt ammir meisten / am wenigsten? Sprecht zu zweit. Ja, meine Mamaeuch macht morgens immer was fertig. Mal macht sie mir ein Vollkornbrot mit

Dienstag

02.07. Redemittel

Sie?

eigene Antwort der Schüler / der Schülerinnen

Nuttige tips om onder andere je leesen luistervaardigheid te verbeteren. 2

Montag KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE! 01.07.

men Sie?

.

Und jetzt zum Abendbrot. Was gibt es hier typischerweise bei dir?

De theorie wordt kort uitgelegd aan ausfüllen de hand van de regel en een aantal 1.3 Ein Formular Mozzarella oder . Ab und zu auch eine , wenn meine Eltern es eilig haben. voorbeelden. Meestal is er een verwijzing naar de grammaticamodule. Meistens esse ich einen Salat, z. B. mit Tomaten und

Schreiben

Was ist deine größte Essleidenschaft? Du willst bei ”The Voice of Germany“ mitmachen. Notiere deine Personalien.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE! Mein absolutes Lieblingsessen ist Lasagne. Ich liebe Süßigkeiten, vor allem

. Mach

und

paginanummer voluit

89

mit bei The Voice of Germany PERSONENDATEN

106

Interkulturelles

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertsechs

Weetjes over de Duitstalige landen.

gib alle Daten exakt so an, wie sie auf deinem Ausweisdokument stehen (inkl. Mittel- oder Zweitnamen). InBitte Duitsland denkt men bij het woord ‘snoepjes’ meteen aan Haribo. Deze firma, die in 1922 door Hans Riegel (in Bonn) gesticht werd, maakt immers meer dan Vorname 200 verschillende soorten snoep. Wereldwijd zijn de Goldbären het populairst. Daarvan worden er dagelijks zo’n 100 miljoen exemplaren gemaakt en over de Nachname hele wereld getransporteerd. Rufname

etzgerin

die Technikerin

der Verkäufer

So nennen dich Freundinnen und Freunde – mit diesem Namen werden wir dich ansprechen.

de vrouwelijke vorm

Hören

Tips

TIPP Bij veel Duitse woorden ligt de klemtoon op de eerste lettergreep. De klemtoon ligt bovendien nooit op de vrouwelijke uitgang -in.

Umlaut toegevoegd:

Geschlecht

☐ männlich

Sieh dir das Video an und ergänze.

Sehen

Staatsangehörigkeit ☐ deutsch

Morgens isst er Geburtsort

☐ weiblich

☐ divers

☐ österreichisch

☐ anders

. Mittags in der Schule holt er sich mit

Freunden bei einem Imbiss einen , oder er isst Tips die je helpen om de Duitse taal sneller onder de knie te krijgen. selbstgemachte . Abends kocht er oft mit seiner Straße, Nummer PLZ, Ort

, z. B.

mit Kartoffelbrei.

E-Mail-Adresse

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT! Handynummer

VA

en in het meervoud géén meervoudsuitgang:

Schon fertig?

Sprechen

a

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen wie in den Beispielen. Variiert den Wortschatz. Benutzt dazu den Stammbaum aus Übung 4.1c.

Een korte opdracht voor wie tijd over heeft. z. B.

Wie alt sind deine Geschwister?

Meine Schwester / Mein Bruder ist … Jahre alt. Ich habe keine Geschwister. Ich habe keinen Bruder / keine Schwester.

Wie heißt deine Mutter / dein Vater? Wo wohnen deine Cousins / Cousinen?

Meine Mutter / Mein Vater heißt … Meine Cousins / Cousinen wohnen in … Ich habe keine Cousins / Cousinen.

In deze opdrachten gebruik je de woordenschat en grammatica in levensechte situaties.

Das ist meine Familie. / Das sind meine Verwandten. Auf dem Bild ist meine Familie zu sehen. Das sind meine Eltern. Die Frau links ist meine Mutter. Daneben steht mein Vater. Er heißt Karl. Vorn in der Mitte ist mein Opa. Er ist 72 Jahre alt. Rechts hinten steht meine Schwester. Sie ist nicht verheiratet.

DIES ODER DAS

Dies oder das b

Een z.keuzeopdracht. Waar heb jij het meeste zin in? Was ist Dietrichs Muttersprache? Seine Muttersprache ist … B. Was sind Lucias Hobbys? Wie heißt Dorotas Mutter? Wie heißt Bens Vater? Muttersprache Ben Dietrich Elyas

Marie

Hobbys

Mutter

Schwimmen, Musik hören

Arbeitet in Kleingruppen.

Vater

Eine Person zeichnet eine Zahl in die Luft oder stellt eine Zahl mit dem Körper dar. Die anderen versuchen, diese Zahl zu erraten.

34 + 28 = ? 66 – 16 = ? 252 + 528 = ? 212 – 68 + 37 = ? 200 + 300 – 150 = ?

Stefan Selma

Wandern, Basteln Italienisch

Für die Spiele-Fans

Arbeitet zu zweit. Löst abwechselnd eine Matheaufgabe.

20 x 3 = ? 1 + 15 = ? 72 x 3 = ? 13 + 17 – 2 = ? 38 + 72 – 12 = ?

Lily

Türkisch

Dorota Lucia

Ihre Hobbys sind … Ihre Mutter heißt … Sein Vater heißt …

Englisch

Für die Mathematiker

z. B. Drei plus vier ist sieben. Zehn minus vier ist sechs. Zwei mal fünf ist zehn.

Frage nach den Informationen, die fehlen.

B: S. xx

Piotr Elena

Als je dit icoon ziet, vind je Bernard extra materiaal op diddit. Gesellschaftsspiele spielen, Reiten SCHON FERTIG? Zeichne den Stammbaum deiner Familie und erkläre ihn mündlich.

8

einundzwanzig

ein Bild beschreiben – meine Familie und Verwandten

Hören

acht KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

neunundfünfzig

3 Duzen oder siezen? 59

In gesprekken met mensen die je niet goed kent, of met onbekende volwassenen zoals

141

SCHON FERTIG? Fülle das Online-Formular aus und erstelle deinen Personalausweis auf Deutsch.

Communicatieve opdracht

Gebruik eventueel een woordenboek.

Sprechen

In Duitsland bestaat de postcode (die Postleitzahl, PLZ) niet uit vier, maar uit vijf cijfers.

paginanummer voluit

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

Breng een foto van je gezin of familie mee. Vertel … • wie er op de foto staat (naam, je relatie tot elke persoon); • waar die mensen wonen; • hoe oud ze zijn; • welk beroep of welke hobby's ze hebben.

Sprechen

©

r

N

3.2AlterWas Moritz isst

WOORD VOORAF

21


ALLES KLAR! MODULAR EN DIDDIT Het onlineleerplatform bij Alles Klar! Modular

IN

Materiaal Hier vind je het lesmateriaal en de online-oefeningen. Gebruik de filters bovenaan, de indeling aan de linkerkant of de zoekfunctie om snel je materiaal te vinden.

Lesmateriaal Hier vind je het extra lesmateriaal bij Alles Klar! Modular, zoals video’s, audio’s, pdf's, ontdekplaten …

N

Oefeningen • De leerstof kun je inoefenen op jouw niveau. • Je kunt hier vrij oefenen.

VA

Opdrachten Hier vind je de opdrachten terug die de leerkracht voor jou heeft klaargezet. Probeer zeker onze modulaire leerpaden uit. Een overzicht vind je op de eerste pagina van elk hoofdstuk.

Meer info over diddit vind je op www.vanin.diddit.be/nl/leerling.

Evalueren Hier kan de leerkracht toetsen voor jou klaarzetten. Resultaten Wil je weten hoever je al staat met oefenen, opdrachten en evaluaties? Hier vind je een helder overzicht van je resultaten.

©

E-book Het e-book is de digitale versie van het leerwerkboek. Je kunt erin noteren, aantekeningen maken, zelf materiaal toevoegen ...

WOORDTRAINER VAN IN

Alles Klar! Modular 1+

En waarom de woordenschat niet instuderen met de handige woordtrainerapp van Alles Klar! Modular 1+?

ALLES KLAR! MODULAR EN DIDDIT

neun

9


UNTERRICHTSSPRACHE 1 Im Klassenzimmer M der Lehrer • W die Lehrerin

W die Tafel

N

IN

S das Arbeitsbuch

VA

M der Schüler + W die Schülerin = P die Schüler

M der Partner • W die Partnerin

Unterrichtssprache

Hören

©

Tekenen, wie heißt das auf Deutsch? Wie sagt man kat auf Deutsch? Was ist die Übersetzung von fietsen? Können Sie mir bitte helfen? Was sollen wir jetzt tun? Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Können Sie das bitte buchstabieren / wiederholen / an die Tafel schreiben? Wie bitte? Wie spricht man dieses Wort aus? Wie schreibt man das? Was bedeutet das?

10

zehn

UNTERRICHTSSPRACHE


die

Prüfung

2 S ImdasArbeitsbuch Kursbuch das

Handy

brauchen

der Artikel keine Ahnung

Prüfungen

Für diese Prüfung muss ich noch viel lernen.

proefwerk

Handys

In der Schule sind Handys nicht erlaubt.

gsm

Kursbücher

Ich habe mein Kursbuch nicht dabei.

handboek

er/sie braucht

Frau Bach braucht die Dokumente dringend.

die Pluralform

Wie spät ist es? Keine Ahnung!

nodig hebben

die Übersetzung geen idee

Wie spät ist es denn?

4 der

Stundenplan

Stundenpläne

Wie sieht dein Stundenplan aus?

uurrooster

W

die

Stunde

Stunden

Ich warte schon zwei Stunden auf dich!

uur

die

Uhr

Uhren

Diese alte Uhr ist sehr kostbar.

horloge, klok

die

Uhrzeit

Uhrzeiten

Um welche Uhrzeit treffen wir uns?

tijd, tijdstip

Wochenende

Wochenenden

Ich wünsche dir ein schönes Wochenende!

weekend

Der Zug kommt erst in einer Stunde.

pas

schon

Die Apotheke ist schon geschlossen.

al, reeds

spät

Wie spät ist es?

laat

erst

das Wort

der Satz

abfahren

er/sie fährt ab

Der Bus fährt um 14 Uhr ab.

vertrekken

anfangen

er/sie fängt an

Das Tennisspiel fängt um halb sechs an.

beginnen

ankommen

er/sie kommt an

Der Flug aus Berlin kommt um 9 Uhr an.

aankomen

beginnen

er/sie beginnt

Wann beginnt der Unterricht?

beginnen

enden

er/sie endet

Der Film endet gegen 22 Uhr.

eindigen

N

S das das Genus

IN

M

Stelle eine Frage. öffnen Beantworte die Frage. schließen warten

Kannst du das Fenster bitte schließen?

sluiten

er/sie wartet

Wir warten schon eine Stunde auf den Bus.

wachten

Es ist halb vier.

half

nach

Es ist zehn nach neun.

na

Viertel

Es ist Viertel vor sechs.

kwart

vor

Es ist zwanzig vor drei.

voor

5 Hör Diezu. Qual

M

der Wahl

Ergänze.

Fülle das Kreuzworträtsel aus.

Wichtig Unterstreiche.

der

Sänger

Sänger

Dieser Sänger ist sehr berühmt.

zanger

der

Schüler

Schüler

Das sind Schüler aus unserer Schule.

leerling

der

Wettkampf

Wettkämpfe

Der Wettkampf beginnt gleich.

wedstrijd

die

Ausstellung

Ausstellungen

Wir besuchen morgen eine Ausstellung.

tentoonstelling

die

Gitarre

Gitarren

Spielst du noch Gitarre?

gitaar

die

Sängerin

Sängerinnen

Die Band sucht eine neue Sängerin.

zangeres

©

W

Sieh dir das Video an.

opengaan

er/sie schließt

VA

halb

Kombiniere. Kreuze an. er/sie öffnet Ordne zu. Die Post öffnet um eins.

Markiere.

Arbeitet zu zweit.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

UNTERRICHTSSPRACHE

Kreise ein.

Nummeriere. paginanummer voluit

101

elf

11


WORTSCHATZMODUL Op het einde van elk Kapitel vind je in dit leerwerkboek een woordenschatlijst. De woorden in die lijst moet je actief kennen en dus studeren. Dat kun je doen met behulp van de gratis app WOORDTRAINER van uitgeverij VAN IN.

Alles Klar! Modular 1+

De woordenschatlijst als leerinstrument

• zelfstandige naamwoorden

IN

Alle woordenschatlijsten zijn op dezelfde manier opgebouwd. De nummers in het groene blokje en de bijbehorende titel verwijzen telkens naar het item in het Kernmodul waarbij de woorden horen.

Eerst worden de mannelijke, de vrouwelijke en de onzijdige woorden en daarna de meervoudswoorden in alfabetische volgorde weergegeven. De kleuren in de woordenschatlijst helpen je om het geslacht van de woorden beter te onthouden: M männlich (mannelijke woorden zijn groen)

W weiblich (vrouwelijke woorden zijn oranje)

S

sächlich (onzijdige woorden zijn blauw)

P

Plural (woorden die enkel in het meervoud staan zijn roze)

N

Wortschatzmodul 1

Freizeit

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

vrije tijd

Ich mag diese Musik.

muziek

VA

W die

Freizeit – meine Zeit!

S

die

Musik

das

Computerspiel

Computerspiele

Welches Computerspiel spielst du?

computerspel

das

Gesellschaftsspiel

Gesellschaftsspiele

Ich habe ein Gesellschaftsspiel gekauft.

gezelschapsspel

das

Hobby

Hobbys

Mein Hobby ist Tanzen.

hobby

basteln

er/sie bastelt

Die meisten Kinder basteln gern.

knutselen

frequente er/sie spielt

een Fußball. voorbeeldzin Ich spiele nicht gern

de Nederlandse voetballen

er/sie arbeitet

Mein Vater arbeitet gern im Garten.

tuinieren

er/sie geht

Ich gehe jeden Samstag in den Jugendverein.

naar de jeugdbeweging gaan

er/sie geht

Gehst du jeden Freitag ins Fitnessstudio?

gaan fitnessen

joggen

er/sie joggt

Ich jogge immer morgens.

joggen

Klavier spielen

er/sie spielt

Meine Schwester spielt sehr gut Klavier.

piano spelen

lesen

er/sie liest

Was für Bücher liest du gern?

lezen

Musik hören

er/sie hört

Im Bus höre ich immer Musik.

naar muziek luisteren

Rad fahren

er/sie fährt

Ich fahre gern Rad!

fietsen

reiten

er/sie reitet

Sie hat zwei Pferde und reitet jeden Tag.

paardrijden

sammeln

er/sie sammelt

Sammelst du auch Postkarten?

verzamelen

schwimmen

er/sie schwimmt

Um fit zu bleiben, gehe ich schwimmen.

zwemmen

tanzen

er/sie tanzt

Ich kann nicht gut tanzen, ich habe kein Gefühl für Rhythmus.

dansen

wandern

er/sie wandert

Wir wandern gern in den Bergen.

wandelen, trekken

©

lidwoord en Fußball spielen zelfstandig im Garten arbeiten naamwoord; bij in den sommige woorden is Jugendverein ook de letter(greep) gehen waarop de klemtoon ins Fitnessstudio ligt, onderstreept gehen

12

zwölf

meervoudsvormen

vertaling

WORTSCHATZMODUL


er/sie geht Tanten

Mein Vater arbeitet gern im Garten. Machst du mit deiner Schwester viel zusammen? Ich gehe jeden Samstag in den Jugendverein. Meine Tante kann sehr gut kochen.

• werkwoorden

Seine Tochter geht in den Jugendverein. Gehst du jeden Freitag ins Fitnessstudio? Weint das Baby noch?

tuinieren zus naar de jeugdbeweging tante gaan dochter gaan fitnessen baby

die

im Garten arbeiten Schwester in den Jugendverein Tante gehen Tochter ins Fitnessstudio

das

gehen Baby

Töchter er/sie geht Babys

das

joggen Foto

er/sie joggt Fotos

Ich jogge immer morgens. Auf dem Foto ist meine Mutter zu sehen.

joggen foto

das

Klavier spielen Haustier lesen

er/sie spielt Haustiere er/sie liest

Meine Schwester sehreinen gut Klavier. Welches Haustier spielt wollt ihr: Hund oder eine Katze? Was für Bücher liest du gern?

piano spelen huisdier lezen

das

Mädchen Musik hören Paar

Mädchen er/sie hört Paare

Das Mädchen trägt ein schönes Kleid. Im Bus höre ich immer Musik. Das Paar sieht glücklich aus.

meisje naar muziek luisteren koppel

die

Rad fahren Eltern

er/sie fährt

Ich fahre gern Rad! Meine Eltern sind nicht zu Hause.

fietsen ouders

die

reiten Geschwister

er/sie reitet

Sie hat zwei Pferde und reitet jeden Tag. Hast du Geschwister? - Ja, eine Schwester.

paardrijden broers en zussen

die die

S

das

P

er/sie arbeitet Schwestern

Gefühl für Rhythmus.

• overige

W die die

Rechts oben auf BildBergen. ist meine Nichte. Wir wandern gerndem in den

bovenaan wandelen, trekken

unten zeichnen

↔ oben er/sie zeichnet

Links unten unsere Zeichnest dusitzt einen HundKatze. oder eine Katze?

onderaan tekenen

vorn gern

↔ hinten

Er sitzt vorn in der Klasse. Ich schwimme gern.

vooraan graag

geschieden lieber

↔ verheiratet

Meine Schwester Ich reite lieber. ist geschieden.

gescheiden liever

getrennt toll

Meine Eltern sind Wandern finde ichgetrennt. ganz toll!

uit elkaar leuk

ledig

Mein Bruder ist ledig.

niet getrouwd

single Jugendliche stellen sich vorMeine Schwester ist noch single. Einige verheiratet Belgierin

↔ geschieden Belgierinnen

Meine Großeltern sind seit 50 Jahren Mein Vater ist Deutscher, meine verheiratet. Mutter Belgierin.

verwitwet sein Hauptstadt

er/sie ist Hauptstädte

Er ist seitist18die Jahren verwitwet. Brüssel Hauptstadt von Belgien.

Musikinstrument

Musikinstrumente

Spielst du auch ein Musikinstrument?

VA

das

72

single getrouwd Belgische weduwe / hoofdstad weduwnaar zijn taal moedertaal muziekinstrument

Na de woordenschatlijst is er ruimte voorzien om eigen woordenschat te noteren (Mein Wortschatz). Hier kun je woorden noteren die jij belangrijk vindt en die jou helpen om vlot in het Duits te KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN! zweiundsiebzig communiceren.

STUDIETIPS vierundsiebzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

✓ Studeer zelfstandige naamwoorden samen met hun lidwoord en meervoudsvorm. TIPP Woorden op -ung, -heit, -keit, -schaft en -ei zijn altijd vrouwelijk: bv. die Wohnung, die Freiheit, die Kleinigkeit, die Landschaft, die Bäckerei

©

74

dansen in het midden

↔ unten er/sie wandert

adjectieven, die Sprache Sprachende tegengestelde Welche Sprachen lernst du in der Schule? voegwoorden, betekenis van het woord Muttersprache Meine Muttersprache ist Niederländisch. bijwoorden, voorzetsels … of een synoniem S

zwemmen achteraan

oben wandern

N

2

verzamelen grootouders

IN

infinitief; bij sommige 3e persoon enkelvoud sammeln er/sie sammelt Sammelst du auch Postkarten? die Großeltern Besuchst du oft deine Großeltern? werkwoorden is ook de (Präsens) schwimmen er/sie schwimmt Um fit zu bleiben, gehe ich schwimmen. hinten Hinten auf dem Bild sind die Berge. ↔ vorn letter(greep) waarop de Ich kann nicht gut tanzen, ich habe kein klemtoon in ligt, tanzen er/sie tanzt der onderstreept Mitte Mein Bruder steht in der Mitte.

Verkleinwoorden op -chen zijn altijd onzijdig: bv. das Mädchen

✓ Studeer de infinitief van het werkwoord samen met de 3e persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd. ✓ Studeer de woorden in voorbeeldzinnen zodat je de betekenis van het woord beter onthoudt. ✓ Besteed bij het studeren voldoende aandacht aan spelling, intonatie en uitspraak. De uitspraak van een woord kun je bijvoorbeeld op Forvo beluisteren (www.forvo.com). ✓ Maak extra oefeningen op diddit om de grammatica en woordenschat te herhalen. ✓ Gebruik de gratis app WOORDTRAINER van uitgeverij VAN IN. ✓ Maak digitale of papieren kaartjes om de woorden in te oefenen. Aan de ene zijde komt het Nederlandse woord of een afbeelding en aan de andere zijde het Duitse woord (met lidwoord en meervoud).

WORTSCHATZMODUL

dreizehn

13


STARTKLAR 1 Das ist Deutsch Hören

Luister naar de opname en zeg de woorden na.

Kunst Sport Museum Schokolade Student Supermarkt Vater Polizei Toilette Kaffee Strand Musik

IN

Veel Nederlandse woorden zijn in het Duits hetzelfde. Soms zien ze er een beetje anders uit of klinken ze anders, maar je kunt ze toch herkennen. Het zijn transparante woorden.

2 Deutsche Texte lesen

PREMIUM HOTEL NEPTUNO



VA

N

Mehr Mallorca geht nicht! Das 4****-Hotel Neptuno liegt zentral an der Playa de Palma. Neben der Lobby befinden sich das Restaurant, das Bistro mit einer Außenterrasse und die Bar. Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC, SATTV, Föhn, Telefon und Balkon. Eine Klimaanlage sorgt dafür, dass es nicht zu heiß wird. Stellenangebot

Für unseren neuen Standort in München suchen wir eine(n)

Einladung

Reisebusfahrer/in

zum 16. Geburtstag von Rachelle am 15. Mai um 19 Uhr

Wir bieten • abwechslungsreiche Tätigkeit • gute Entlohnung

PYRAMIDE MAINZ Nikolaus-Kopernikus-Straße 17 55129 Mainz

©

Ich freue mich auf euch! Eure Rachelle Ich bitte um Rückantwort bis zum 1. Mai.

Lesen

Sie haben Erfahrung im Reiseverkehr und sprechen die deutsche Sprache.

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns an.

a

Bekijk de teksten hierboven. Wat voor teksten zijn dit?

b

Lees de tekstjes eens vluchtig door. Hoeveel begrijp je van de inhoud?

Geschenktipp:

☐ bijna niets ☐ ongeveer de helft ☐ bijna alles

c 14

vierzehn

Markeer in de teksten de transparante woorden. STARTKLAR


d

Welke verschillen in spelling vallen je op?

3 Die Aussprache

Hör zu und sprich nach. Notiere, was du gehört hast. Land und Stadt

Buchstabe

Dänemark, Rumänien

ä

Deutschland, Europa

eu

Frankreich

ei

die Schweiz, Zürich die Türkei, Brüssel Portugal, Bulgarien

ü u ö y

Belgien, Griechenland, Prag

g

Polen, Italien, Kopenhagen

p, t, k

Spanien, Stockholm

sp, st

Schweden

sch

Norwegen

w

Brasilien, Neuseeland

s

©

Ägypten

Großbritannien

TIPP Gebruik forvo.com om de uitspraak van de woorden te horen.

STARTKLAR

[è] (zoals in ‘crème’) / [ee]

z

VA

Österreich, Köln

Aussprache

N

Hören Sprechen

IN

aanblazen aan begin van een lettergreep

voor een klinker

ß

TIPP 1 De klinker voor ß (Eszett) wordt lang uitgesproken: Fußball 2 De Umlaut komt nooit op de letters e of i (Belgien, egoistisch), enkel op de klinkers in 'auto‘: spät, Müsli, schön, Bäume 3 De klinker voor een h wordt lang uitgesproken: gehen, wohnen, fahren 4 Bij een dubbele medeklinker wordt de voorafgaande klinker kort uitgesproken: Blätter, knapp

fünfzehn

15


4 Flaggen raten Kombiniere die Flagge mit dem Land. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IN

1

Portugal

Polen

Deutschland

Europa

Spanien

Österreich

Italien

Belgien

Griechenland

die Schweiz

Finnland

die Türkei

Dänemark

die Niederlande

VA

Norwegen

Brasilien

N

Schweden

Frankreich

5 Autokennzeichen

Welches Land ist es? Schreibe die Namen auf.

E

I

©

A

P

S

CH

D

DK

B

F 16

sechzehn

STARTKLAR


6 Gespräche führen mit Rollenkarten Gespräch

Es ist Sommer. Du bist auf einem Musikfestival. Da sind Besucher aus der ganzen Welt. Stelle dich kurz vor und stelle einfache Fragen wie im Beispiel. Guten Tag! Ich bin Emilio / Emilia. Hallo! Ich bin Jules / Julia. Ich wohne in Porto. Ist das in Portugal?

Emilio Emilia

Ja, genau.

Stadt: Porto Land: Portugal

IN

Ich komme aus Brest. Liegt das in Belgien? Nein, das liegt in Frankreich.

Jules

Tschüss!

Julia

Stadt: Brest Land: Frankreich

Auf Wiedersehen!

a

Hör dir das gesungene Alphabet an. Kreise die Buchstaben ein, die auf Deutsch anders ausgesprochen werden.

VA

Hören

N

7 Das Alphabet

b

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Arbeitet zu zweit. Buchstabiert die Vornamen und Nachnamen von drei Personen aus der Klasse.

©

Sprechen

A

Hören

c

Hör zu und sprich nach.

Sprechen

ARD

BMW

FAZ

HIV

UVA

ZDF

DVU

FCKW

NTV

VHS

HSV

EKZ

FDJ

PVC

AEG

STARTKLAR

siebzehn

17


8 Deutsch und Niederländisch Nederlands en Duits zijn Germaanse talen. Ze hebben dezelfde oorsprong en je kunt nog steeds heel veel overeenkomsten vinden. Vaak zijn de medeklinkers in beide talen hetzelfde, maar de klinkers verschillend. Welches Wort ist es auf Niederländisch? ein Haus

mein Bein

ein Baum

ein Feuer

IN

a

eine Frau

ein Bär

stören

wünschen

Doorheen de tijd zijn er verschillen ontstaan in uitspraak en spelling. Daar zit echter wel een zekere systematiek in.

Niederländisch

N

Deutsch Schiff, Pferd

ch

machen, ich

s/z

das, zehn

b

schweben, Dieb

=

p

schip, paard

k

maken, ik

t

dat, tien

v/f

zweven, dief

VA

f / pf

Welches Wort ist es auf Niederländisch? laufen

Zeit

essen

pflanzen

suchen

geben

Milch

Wasser

©

b

18

achtzehn

STARTKLAR


KAPITEL 1 HIER BIN ICH! NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

IN

iemand aanspreken en begroeten; jezelf en anderen voorstellen; jezelf professioneel voorstellen en een visitekaartje overhandigen; persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer) uitwisselen; personalia in een (online)formulier invullen; korte informele gesprekken voeren; iets navragen als je iemand niet goed verstaat; afscheid van iemand nemen. GRAMMATICA

VA

WOORDENSCHAT

N

het vraagwoord het bepaald lidwoord in de nominatief het persoonlijk voornaamwoord in de nominatief het werkwoord in de tegenwoordige tijd mededelende en vragende zinnen (W-Frage, Ja-Nein-Frage)

personalia begroetingen

getallen beroepen

ONLINE LEERPADEN

das Fragewort der bestimmte Artikel im Nominativ das Personalpronomen im Nominativ das Verb im Präsens

©

sich vorstellen Zahlen und bezahlen

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

neunzehn

19


Kernmodul

IN

1 Hallo, wie heißt du denn? 1.1 Die Kandidaten von „The Voice Kids“

a

Lies die Texte. Markiere die Redemittel zum Thema sich vorstellen.

N

Lesen

Hi! Ich bin Michelle.

Ich bin siebzehn und

Ich bin sechzehn Jahre alt und

VA

komme aus Trier.

Hallo, mein Name ist Samuel.

wohne in Aachen.

Ich heiße Lisa-Marie und ich bin acht Jahre alt. Ich komme aus Gauting.

©

Das ist in der Nähe von München.

Hören

b

Sieh dir die Videos an.

Sehen

20

zwanzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


1.2 Fragen stellen das Personalpronomen: Wir duzen uns!

ich

du

du + Vorname z. B. Wie heißt du? Woher kommst du, Irene?

Was passt? Ordne zu. Ich bin 16 Jahre alt.

Ich komme aus Bonn.

Ich heiße Finn.

2

Woher kommst du?

3

Wo wohnst du?

4

Wo liegt das?

5

Wie alt bist du?

6

Wer bist du?

N

Wie heißt du?

Ich wohne in Mainz.

In der Nähe von Frankfurt.

Übersetze das Fragewort. Notiere auch einen Beispielsatz.

VA

b

1

Ich bin Anna.

IN

a

hoe:

waar:

das Fragewort

wie:

van waar:

S. 34

©

das Fragewort Bekijk de vraagwoorden. Wat valt er op?

Leer woorden in eenvoudige contextzinnen om ze gemakkelijker te onthouden. De zinnen Wer bist du? en Wie alt bist du? helpen je bijvoorbeeld om het verschil te zien tussen het Nederlandse en het Duitse wie.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

einundzwanzig

21


Sprechen

c

Interviewe deinen Partner / deine Partnerin. Benutze die Redemittel.

sich vorstellen

Hören

IN

sich begrüßen und verabschieden

Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Begrüßung: Hi! • Hallo! Abschiedsformel: Tschüss! • Auf Wiedersehen! • Bis morgen! Name:

Wie heißt du? / Wer bist du?

Gute Nacht!

Wohnort:

N

Ich heiße Alena. Mein Name ist Finn. Ich bin Amelie. umgangssprachlich auch mit Artikel: Ich bin der Jonas. Ich bin die Charlotte. Wo wohnst du?

VA

Ich wohne in Mainz. Wo liegt das? Das liegt in der Nähe von Frankfurt. Das ist nicht weit von Frankfurt. Das liegt bei Frankfurt.

Herkunft:

Woher kommst du? / Wo kommst du her? Ich bin in Berlin geboren. Ich komme aus Wien • Berlin • Belgien • Frankreich.

Alter:

Wie alt bist du?

©

Ich bin vierzehn • fünfzehn • sechzehn • siebzehn • … (Jahre alt).

Leer nieuwe woordenschat in thematische woordvelden. Vertrek bij het studeren van het grondwoord (de knoop) en bouw systematisch elke tak verder op. Name

Begrüßung Abschied

sich vorstellen

Alter Wohnort Herkunft

22

zweiundzwanzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


Als je je gesprekspartner niet goed verstaat, kun je de volgende vragen stellen: • • •

Wie bitte? Kannst du etwas langsamer sprechen? Können Sie das bitte wiederholen?

Schreiben

IN

1.3 Ein Formular ausfüllen Du willst bei ”The Voice of Germany“ mitmachen. Notiere deine Personalien.

Mach mit bei The Voice of Germany PERSONENDATEN

Bitte gib alle Daten exakt so an, wie sie auf deinem Ausweisdokument stehen (inkl. Mittel- oder Zweitnamen).

Nachname Rufname

N

Vorname

So nennen dich Freundinnen und Freunde – mit diesem Namen werden wir dich ansprechen.

Alter

☐ männlich

☐ weiblich

☐ divers

☐ österreichisch

☐ anders

VA

Geschlecht

Staatsangehörigkeit ☐ deutsch Geburtsort

Straße, Nummer PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

©

Handynummer

In Duitsland bestaat de postcode (die Postleitzahl, PLZ) niet uit vier, maar uit vijf cijfers.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

SCHON FERTIG? Fülle das Online-Formular aus und erstelle deinen Personalausweis auf Deutsch.

dreiundzwanzig

23


Suche die passenden Begriffe im Formular. Notiere sie hier. der die

der

der das Lichtbild

die Unterschrift der

IN

die

die

das Logo

die

Bij samenstellingen bepaalt het laatste woord het geslacht:

N

Wist je dat er op Duitse identiteitskaarten andere gegevens staan dan op Belgische? Zo vind je er ook de kleur van de ogen en de lichaamslengte. Je kunt bovendien kiezen tussen drie geslachtsaanduidingen: männlich, weiblich en divers.

z. B. das Haus + die Nummer = die Hausnummer

VA

2 Eins, zwei, Polizei! a

Hör dir die Zahlen an. Sieh dir auch die Markierungen an. Was fällt auf? 1

eins

11

elf

21

einundzwanzig

40

vierzig

2

zwei

12

zwölf

22

zweiundzwanzig

50

fünfzig

3

drei

13

dreizehn

23

dreiundzwanzig

60

sechzig

4

vier

14

vierzehn

24

vierundzwanzig

70

siebzig

5

fünf

15

fünfzehn

25

fünfundzwanzig

80

achtzig

6

sechs

16

sechzehn

26

sechsundzwanzig

90

neunzig

7

sieben

17

siebzehn

27

siebenundzwanzig

100

(ein)hundert

8

acht

18

achtzehn

28

achtundzwanzig

201

zweihunderteins

9

neun

19

neunzehn

29

neunundzwanzig

605

sechshundertfünf

10

zehn

20

zwanzig

30

dreißig

728

siebenhundertachtundzwanzig

©

Hören

Und wordt enkel gebruikt tussen tientallen (bv. dreißig) en eenheden (bv. sieben). z. B. hundertsiebenunddreißig zweiundachtzig hunderteins 24

vierundzwanzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


Hören

b

LOTTO 6aus49 1

2 Hör dir die Lottogewinnzahlen an und notiere sie.

Kreuze sechs Zahlen an.

Lottogewinnzahlen

Superzahl

Was kostet das?

Etsy

Schmuck & Accessoires

Kleidung & Schuhe

Haus & Wohnen

VA

Outdoor Sale

Ich suche nach

Hochzeit & Party

Spielzeug & Unterhaltung

N

c

IN

3 Kontrolliere, ob du im Lotto gewonnen hast.

Brosche

Ohrringe Mandala

Vintage Ring

Armband

60,84 €

8,00 €

12,00 €

4,99 €

IN DEN WARENKORB

Hören

Hör dir die Dialoge an und lies mit.

Lesen

©

1

2

Was kostet der Ring?

Wie viel kostet die Brosche?

Er kostet 12 Euro.

Sie kostet 60,84 Euro.

Das ist preiswert.

Das ist teuer!

3

4 Was kostet das Armband?

Wie viel kosten die Ohrringe?

Es kostet 4,99 Euro.

Sie kosten 8 Euro.

Das ist billig!

Das ist günstig.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

fünfundzwanzig

25


über Preise sprechen

Hören

0,89 € 15,99 € 69 € 34 € € €€ €€€

Das Armband kostet nur neunundachtzig Cent. Der Ring kostet fünfzehn Euro neunundneunzig. Die Brosche kostet neunundsechzig Euro. Die Ohrringe kosten vierunddreißig Euro. Das ist billig! Das ist preiswert / günstig. Das ist teuer!

S. 36

IN

der bestimmte Artikel

In het Duits heeft het bepaald lidwoord geen twee (zie Ndl. de/het), maar drie verschillende vormen: der Ring – die Brosche – das Armband

Daarnaast is er één lidwoord voor het meervoud: die Ohrringe

M männlich deR Ring

W weiblich diE Brosche

S sächlich daS Armband

P Plural

diE Ohrringe

RESE

N

S. 37

das Personalpronomen im Nominativ

Zelfstandige naamwoorden kun je vervangen door een persoonlijk voornaamwoord. Sieh dir die Dialoge noch einmal an. Ergänze dann die Übersicht.

W weiblich

S sächlich

VA

M männlich Ring

diE Brosche

diE Ohrringe

eS

eR

Gespräch

Armband

P Plural RESE

Arbeitet zu zweit. Führt kurze Gespräche wie in den Dialogen oben. das Hemd

©

der Pulli

59,99 €

die Hose

34,99 €

39,79 € die Socken

0,99 €

der Schal

die Jacke

6,99 €

79,89 €

SCHON FERTIG? Suche online dein ideales Outfit. Was kostet es? 26

sechsundzwanzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


d

Nach Informationen mit Zahlen fragen •

Lest den Dialog zu zweit. Hi Max, wie geht’s dir? Mir geht’s gut. Und dir? Mir auch. Sag mal, hast du die Handynummer von Sandra? Ja, das ist die 0177 1627788. Und wo wohnt Lennard? In Mainz, glaube ich.

IN

Was ist die Postleitzahl von Mainz? Das ist die 55122. Super, vielen Dank.

die Handynummer von Sandra = Sandras Handynummer die Adresse von Jonas = Jonas‘ Adresse

Markiere die Redemittel, die du brauchst, um nach Informationen zu fragen.

Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

Was ist die Handynummer von Viktor?

Das ist die …

Wo wohnt Elias?

In …

Und was ist die Postleitzahl von …?

Die Postleitzahl ist …

VA

Sprechen

N

Om een taal sneller en efficiënter te leren, moet je actief lezen. Zoek in teksten of oefeningen naar woorden en uitdrukkingen die je nadien zelf kunt gebruiken. Zo krijg je de taal sneller onder de knie.

Handynummer

Elias

Jonas

80331 München

0479 92 98 12

Emina Anton

Wohnort

0486 52 44 79

Viktor

©

B: S. 44

69117 Heidelberg

Het Belgische netnummer (die Landesvorwahl) is 0032/+32. Dat van Duitsland is 0049/+49 (bv. +49 177 1627788).

0468 43 75 99

Ida

22765 Hamburg

SCHON FERTIG? Lest die Handynummern in eurem Handy abwechselnd laut vor.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

siebenundzwanzig

27


DIES ODER DAS

Für die Mathematiker

Für die Spiele-Fans

Arbeitet zu zweit. Löst abwechselnd eine Matheaufgabe.

Arbeitet in Kleingruppen.

34 + 28 = ? 66 – 16 = ? 252 + 528 = ? 212 – 68 + 37 = ? 200 + 300 – 150 = ?

N

20 x 3 = ? 1 + 15 = ? 72 x 3 = ? 13 + 17 – 2 = ? 38 + 72 – 12 = ?

Eine Person zeichnet eine Zahl in die Luft oder stellt eine Zahl mit dem Körper dar. Die anderen versuchen, diese Zahl zu erraten.

IN

z. B. Drei plus vier ist sieben. Zehn minus vier ist sechs. Zwei mal fünf ist zehn.

VA

3 Duzen oder siezen?

©

In gesprekken met mensen die je niet goed kent, of met onbekende volwassenen zoals klanten of zakenpartners, gebruik je in het Duits de beleefdheidsvorm. Het gebruik van die Höflichkeitsform is een teken van respect en is zelfs onder collega’s gebruikelijk.

das Personalpronomen: Wir siezen uns!

ich

Sie

Sie + Familienname z. B. Wer sind Sie?

Woher kommen Sie, Herr Müller? Wo wohnen Sie, Frau Schneider?

28

achtundzwanzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


Sieh dir die Bilder an und kreuze an. 1

Ist der Kontext formell oder informell?

2

Sagt man in dieser Situation du oder Sie? 1

2

3

informell

formell

informell

du

Sie

du

4

5

informell

du

Sie

informell

formell

du

Sie

informell

formell

du

Sie

6

informell

du

formell Sie

8

VA

7

formell

Sie

N

formell

IN

9

informell

formell

informell

formell

informell

formell

du

Sie

du

Sie

du

Sie

©

Hou bij het communiceren steeds het communicatiemodel in het achterhoofd. • Kies een medium dat geschikt is voor je boodschap, bv. een e-mail, een WhatsAppbericht, een presentatie, een post-it ... • Stel jezelf de vraag wie de ontvanger is. Welk taalregister (informeel / formeel) moet je gebruiken? • Aan de eventuele reactie van de ontvanger (antwoord, gelaatsuitdrukking, gebaren) zie je of hij/zij de boodschap begrepen heeft. Sender

Empfänger Medium

Feedback KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

neunundzwanzig

29


4 Mini-Dialoge 4.1 Fragerunde an die Lehrkraft

Sprechen

b

Du interviewst gleich die Lehrkraft. Formuliere die Fragen passend um. 1

Wie heißt du?

S. 38

2

Woher kommst du?

das Verb im Präsens

3

Wo wohnst du?

ich

bin

wohne

komme

4

Wie lange bist du schon Lehrer(in)?

du

bist

wohnst

kommst

Sie

sind

wohnen

kommen

IN

a

Frage jetzt den Lehrer / die Lehrerin und ergänze den Steckbrief. Name: Herkunft: Wohnort: Schon

Jahre Lehrer(in)

VA

N

4.2 Sich beruflich vorstellen

der Bäcker

die Metzgerin

die Technikerin

der Verkäufer

©

Bekijk de voorbeelden. Hoe maak je de vrouwelijke vorm van een beroep?

In enkele gevallen wordt er ook een Umlaut toegevoegd: z. B. der Arzt – die Ärztin der Koch – die Köchin

TIPP Bij veel Duitse woorden ligt de klemtoon op de eerste lettergreep. De klemtoon ligt bovendien nooit op de vrouwelijke uitgang -in.

Mannelijke beroepen op -er krijgen in het meervoud géén meervoudsuitgang: z. B. der Informatiker – die Informatiker der Verkäufer – die Verkäufer 30

dreißig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


Sprechen

a

Spielt den Dialog zu zweit. Guten Tag, darf ich fragen, wer Sie sind? Hallo, ich bin Elise Kanz. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Anne Müller. Was machen Sie beruflich? Ich bin Ingenieurin und arbeite bei Siemens. Und Sie? Ich arbeite als Projektmanagerin bei Zalando. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hier ist meine Karte. Vielen Dank, hier ist meine.

IN

eine Visitenkarte überreichen

Hören

Guten Morgen, darf ich fragen, wer Sie sind? Guten Tag, darf ich fragen, wie Sie heißen?

Guten Morgen, ich bin Jan Wenz. Ich heiße Dorota Schmidt. Hallo, mein Name ist Lea Fischer.

Was machen Sie beruflich? Was sind Sie von Beruf?

Ich bin Ingenieur und arbeite bei Siemens. Ich arbeite als Technikerin bei Hyundai.

Gespräch

b

Vielen Dank!

N

Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Matilde Müller. Angenehm, mein Name ist Matilde Müller. Hier ist meine Karte.

Arbeitet zu zweit. Führt kurze Gespräche. Schüler(in) 1 benutzt die Visitenkarten unter A, Schüler(in) 2 die Visitenkarten unter B.

VA

A

GÜNTHER IMMO

B

Felix Maier

Geschäftsführer / Inhaber

Patrick Günther

Günther Immo GmbH Geschäftsführer Bundesstraße 64 D-22395 Hamburg

Tel: 040 / 603 805 60 Fax: 040 / 655 612 144 Mobil: 0176 / 12 66 98 57

Mail: patrick.guenther@guenther-immo.de Web: www.guenther-immo.de

Dr.-Ing. Markus Hammer

©

Beratender Ingenieur

Löwenstraße 18, 44135 Dortmund 0321-61 89 66 markus@hammer.de

SCHON FERTIG? Arbeitet zu zweit. Erstellt eine eigene Visitenkarte und stellt euch gegenseitig vor. Seid kreativ.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

Maier Automobile AG Königsallee 22, 44789 Bochum Tel. direkt: 043 255 01 60, Tel.: 043 665 05 60, Fax: 043 665 05 70 felix.maier@hyundai.de, www.maierautomobile.de

ERILO

LISA SCHILDMEIER MAX SCHILDMEIER Projektmanagerin Geschäftsinhaber Telefon: 0674-12 66 98 14 Telefax: 0674-12 66 98 24 schildmeier@erilo.de www.eriloundco.de Kronprinzenstraße 16 45128 Essen

In Duitsland wordt veel belang gehecht aan academische titels. Op visitekaartjes vind je die dus steevast. Op het kaartje linksonder geeft de titel Dr.-Ing. aan, dat deze persoon een doctoraatstitel in de ingenieurswetenschappen behaald heeft.

einunddreißig

31


4.3 Small Talk: wie geht’s? Hören

a

Hör dir die Dialoge an und lies mit.

Lesen

Guten Tag, Herr Bach. Wie geht es Ihnen? Na ja, es geht so, ich habe viel Arbeit. Und wie geht es Ihnen? Prima, danke.

IN

Guten Morgen, Anna. Wie geht‘s? Mir geht’s super! Und dir? Mir geht es auch gut, danke.

b

N

Hallo, Frau Koch. Wie geht es Ihnen? Es geht mir leider nicht so gut. Oh, was ist denn los? Ich fühle mich nicht wohl. Setzen Sie sich doch hin. Ich hole Ihnen etwas zu trinken. Was macht man in diesen Dialogen? Kreuze an. ☐ sich vorstellen

☐ ein Interview führen

VA

☐ fragen, wie es jemandem geht Sprechen

c

Arbeitet zu zweit. Spielt kleine Dialoge wie in den Beispielen. Benutzt dazu die Redemittel.

Wie geht’s?

Hören

du: Wie geht’s (dir)?

Sie: Wie geht es (Ihnen)?

Danke, mir geht’s (sehr) gut. Und dir? Es geht mir super, danke. Ausgezeichnet / Prima, danke.

Danke, gut. Und Ihnen? Es geht mir gut, danke. Und wie geht es Ihnen?

©

Na ja, es geht (so). So lala.

Mir geht‘s leider nicht (so) gut. Nicht besonders gut. Es geht mir (ziemlich) schlecht.

32

zweiunddreißig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


5 Und wer ist das? Lesen Sprechen

Arbeitet zu zweit. 1

Wählt beide ein anderes Instagram-Profil. Notiert die Antworten zu den folgenden Fragen: Wie heißt er/sie? Wie alt ist er/sie? Aus welchem Land kommt er/sie?

Wie viele Abonnenten hat er/sie? Was macht er/sie beruflich? 2

IN

Wo wohnt er/sie?

Erzählt euch danach gegenseitig, was ihr über diese Person gelesen habt. Verwendet eure Notizen. S. 38

das Personalpronomen

das Verb im Präsens bin

wohne

komme

du

bist

wohnst

kommst

er/sie/es

ist

wohnt

kommt

Sie

sind

wohnen

W

er

sie

kommen

VA 372 Beiträge

M

N

ich

car.lotta 1278 Abonnenten

477 abonniert

232 Beiträge

juanA

312 Abonnenten

Juan Álvarez

persönlicher Blog

Koch

Deutschland (Mainz)

Spanien / Berlin

23 Jahre

32 Jahre

Lebensmotto: Hakuna Matata!

Lebensmotto: Geht nicht gibt‘s nicht.

©

Carlotta Schneider

36 abonniert

Kinderpflegerin mit Herz Abonnieren

Nachricht

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

Kontakte

Abonnieren

Nachricht

Kontakte

dreiunddreißig

33


Grammatikmodul S. 21

1

Das Fragewort

LERNVIDEO

Beispiel

Niederländisch

Was?

Was suchst du?

Wat?

Wie?

Wie schreibt man das?

Hoe?

Wer?

Wer ist das?

Wie?

Wo?

Wo wohnst du?

Waar?

Woher kommt Lena? Wo kommt Lena her?

Waarvandaan?

N

VA

Woher?

IN

Deutsch

?

?

Wohin geht Lena? Wo geht Lena hin?

Waarheen?

Wann?

Wann stehst du morgens auf?

Wanneer?

Warum?

Warum sagt er das?

Waarom?

Welche Antwort stimmt?

Welk-?

©

?

Wohin?

Welch-?

Wo wohnst du? – In Belgien. Woher kommst du? – Aus Belgien.

34

vierunddreißig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


a

Welche Frage kann man stellen? Notiere das Fragewort.

Einladung zum 16. Geburtstag von Rachelle am 15. Mai um 19 Uhr

Nur im KAUFLAND Neckarsulm

PYRAMIDE MAINZ Nikolaus-Kopernikus-Straße 17 55129 Mainz

Entdecken Sie jetzt unsere neuen Angebote!

IN

Ich freue mich auf euch! Eure Rachelle Ich bitte um Rückantwort bis zum 1. Mai. Geschenktipp:

Von Donnerstag, 20.09. bis Mittwoch, 26.09.

Ergänze das Fragewort. Kombiniere danach Fragen und Antworten. wohnst du?

A

Das ist meine Visitenkarte.

2

rufst du Matteo nicht an?

B

Die zweite Übung.

3

ist dieser Junge?

C Ich habe seine Handynummer nicht.

4

Übung machst du?

D Aus Marokko.

5

ist das?

E

Um 9 Uhr.

6

kommt er?

F

In Berlin.

7

kommt Aishat?

G Er ist 17 Jahre alt.

8

alt ist er?

H Das ist mein Bruder.

N

1

VA

b

2

3

4

5

6

7

8

©

1

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

fünfunddreißig

35


S. 26

2 Der bestimmte Artikel im Nominativ Het bepaald lidwoord (der bestimmte Artikel) gebruik je voor zaken die je kent of die al vermeld werden. Het onderwerp (Subjekt)) staat altijd in de nominatief. das Handy

der Lehrer

die Lehrerin

IN

die Schüler

Het Duits heeft drie bepaalde lidwoorden voor het enkelvoud: mannelijk:

DeR Mann ist nett.

vrouwelijk:

DiE Frau ist groß.

onzijdig:

DaS Kind ist froh.

LERNVIDEO

N

Het bepaald lidwoord voor het meervoud is altijd diE: DiE Kinder spielen draußen. Kijk naar de laatste letter van elk lidwoord. Samen vormen die signaalletters het geheugensteuntje RESE:

M männlich

W weiblich

diE

daS

P Plural

diE

VA

deR

S sächlich

RESE

Leer zelfstandige naamwoorden altijd samen met hun lidwoord en meervoudsvorm.

a

Welches Genus haben die Wörter? Ordne sie in die Tabelle ein. Postleitzahl

Ring

Herkunft

Wohnort

Staatsangehörigkeit

Geschlecht

E-Mail-Adresse

Name

W die

Armband

Alter

Handynummer

Straße

S das

©

M der

Brosche

b

36

Welche anderen Wörter kennst du schon? Ergänze die Tabelle.

sechsunddreißig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


S. 26

3 Das Personalpronomen im Nominativ ik

jij

hij

zij

het

wij

jullie

zij

u

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

LERNVIDEO

Zelfstandige naamwoorden kun je vervangen door de volgende persoonlijke voornaamwoorden (Personalpronomen):

M

W diE Mutter siE

P

daS Kind eS

diE Kinder siE

IN

deR Vater eR

S

Let op de laatste letter van elk persoonlijk voornaamwoord. Samen vormen die letters RESE. Zie je de overeenkomst tussen het bepaald lidwoord (der bestimmte Artikel) en het bijbehorende persoonlijk voornaamwoord (Personalpronomen)? Singular du

Plural

ihr

siE

VA

wir

eR

siE

N

ich

Sie

eS

Sie

De beleefdheidsvorm Sie wordt met een hoofdletter geschreven. Met dat persoonlijk voornaamwoord kun je je richten tot één of meerdere personen: z. B. Hätten Sie gern einen Kaffee, Frau Heimann? Wir heißen Sie alle herzlich willkommen.

Ergänze die Sätze mit einem Personalpronomen.

©

a

1

Das Kleid kostet 79,99 €. … ist nicht billig.

2

Die Frau ist 32 Jahre alt. ... ist im Juli geboren.

3

Viktor ist in Polen geboren, aber … wohnt jetzt in Berlin.

4

Woher kommen …, Herr Fischer?

5

Mats, spielst … mal Gitarre für uns?

6

Wie viel kostet die Sonnenbrille? – … kostet 83,95 €.

7

Hallo, … bin Tim. … bin 16 Jahre alt und wohne in Gent.

8

Kommt ihr aus Hamburg? – Nein, … kommen aus Bremen.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

siebenunddreißig

37


9

Emily ist 17 Jahre alt. Seit einem Jahr wohnt … in Hamburg.

10 Hallo Sandrine, kommst … heute Abend auch zur Party? 11

Max ist 16 Jahre alt. … hat einen Bruder.

12 Liebe Freunde, vielen Dank für das schöne Geschenk. … habt mich überrascht! 13 Wo sind meine Socken? – … liegen im Badezimmer. 14 Wohnt ihr in Berlin? – Ja, … wohnen im Stadtzentrum. Spielt kurze Dialoge zu zweit. Tauscht nach der Hälfte die Rollen. • •

A liest die Frage vor und kontrolliert die Lösung von B. B deckt die Lösung ab und benutzt ein Personalpronomen in der Antwort.

IN

b

1 2 3 4 5 6 7 8

A Wann stehst du morgens auf? Wo wohnt Martin? Wo kommt ihr her? Wann steht Lisa auf? Wie alt ist Jarne? Was kostet die Hose? Wann kommt ihr? Wo wohnt Jana?

B … stehe um sieben Uhr auf. … wohnt in Berlin. … kommen aus Braunschweig. … steht um acht Uhr auf. … ist fünfzehn (Jahre alt). … kostet 49,99 €. … kommen um zehn Uhr. … wohnt in Augsburg.

Lösung Ich Er Wir Sie Er Sie Wir Sie

9 10 11 12 13 14 15 16

Wo bist du? Wie alt ist das Mädchen? Wann kommt Joris? Wie heißt du? Woher kommt Ramona? Was suchst du? Wo geht ihr hin? Was kostet der Regenmantel?

… bin im Wohnzimmer. … ist siebzehn Jahre alt. … kommt morgen. … heiße Lea. … kommt aus Spanien. … suche einen Schal. … gehen nach Hause. … kostet 89 €.

Ich Es Er Ich Sie Ich Wir Er

VA

N

Sprechen

S. 30 S. 33

4 Das Verb im Präsens 4.1 Allgemeine Regel

©

Stamm + Endungen

wohnen ich wohne du wohnst er/sie wohnt

Auch so: kommen, liegen, gehen, machen jullie spelen = ihr spielt u speelt = Sie spielen

38

achtunddreißig

wir ihr sie Sie

wohnen wohnt wohnen wohnen LERNVIDEO

TIPP Bekijk de vormen van de 1e en 3e persoon meervoud (wir, sie) en de beleefdheidsvorm (Sie). Wat stel je vast?

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


TIPP

ein Verb = vier Endungen -e

ich

-st

du

wohn-

sie

3. Person Singular

es

-t

ihr

sie (3. Person Plural)

-en

Sie (Höflichkeitsform)

4.2 Haben und sein im Präsens haben

sein

ich

habe

wir haben

du

hast

ihr

habt

ich

bin

wir sind

du

bist

ihr

seid

N

er/sie hat

wir

IN

er

sie

er/sie ist

haben

sie

Sie haben

sind

Sie sind

LERNVIDEO

VA

4.3 Verben mit Stamm auf Zischlaut (-s, -z, ­-x, -ß)

Wanneer de stam eindigt op een sisklank heeft de du-vorm enkel een -t als uitgang. Daardoor is er geen verschil tussen de 2e en 3e persoon enkelvoud. heißen

ich

heiße

wir heißen

du

heißt

ihr

heißt

er/sie heißt

sie

heißen

Sie heißen

©

Auch so: reisen, boxen, tanzen

LERNVIDEO

4.4 Der Satzbau Sieh dir die Beispiele an. Ergänze danach die Regeln. Position 1

Position 2

Aussagesatz

Ich

bin

16 Jahre alt.

W-Frage

Wie alt

bist

du?

Ja-Nein-Frage

Heißt

du

Jule?

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

neununddreißig

39


In een mededelende zin (Aussagesatz) staat het werkwoord op

In vragende zinnen staat het werkwoord ofwel na op

Best Friends Forever! Geht zu zweit durch den Raum und stellt einer anderen Zweiergruppe Fragen. Beantwortet die Gegenfragen. z. B.

• • • • • • • • •

b

(Ja-Nein-Frage).

Habt ihr gemeinsame Hobbys? z. B. Seid ihr gern zusammen unterwegs? Ja, haben wir. Ja, sind wir. Nein, haben wir nicht. Nein, sind wir nicht.

dieselben Freunde haben beide sechzehn Jahre alt sein dieselben Interessen haben in Belgien geboren sein eine Visitenkarte haben müde sein beste Freunde / Freundinnen sein Stress für einen Test haben verliebt sein

IN

a

(W-Frage), ofwel

Ergänze die Mini-Dialoge. 1

wohnen

N

Gespräch

.

Wo … du?

Ich … in Brüssel.

2

machen

Er … Lehrer.

VA

sein

Was … er beruflich?

3

haben

… du Geschwister?

Ja, ich … eine Schwester.

4

5

… du müde?

haben

Ja, ich … heute Nacht nur wenig geschlafen.

heißen

Wie … dieser Junge?

sein

Sein Name … Paul.

gehen

Wie … es dir?

©

6

sein

7

8

9

heißen

kommen

liegen

Gut, danke! Und dir? Wie … er? Er … Felix. … du aus Belgien?

Nein, ich … aus Deutschland. Wo … Bern? Bern … in der Schweiz.

10

40

vierzig

sein

Was … denn los?

fühlen

Ich … mich nicht wohl.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


c

Ergänze die Sätze mit einem passenden Verb oder mit dem Verb in Klammern. Hi, ich

Jana. Ich 19 Jahre alt und (studieren) Tanz an einer

Akademie. Jeden Tag

(üben) ich

mehrere Stunden, ich

(haben)

also wenig Freizeit. Sonntags ( jobben) ich in einer Bäckerei, um ein bisschen Geld zu (gehen) ich aus oder ich

(kaufen) mir

IN

verdienen. Mit dem Geld

zum Beispiel Ohrringe oder einen neuen Schal. Sprechen

d

Berichte über Jana. z. B. Das ist Jana. Sie ist 19 Jahre alt.

e

Setze das passende Verb oder ein Personalpronomen ein.

haben  besuchen  wohnen  sein (x5)  üben  tanzen  lieben  spielen  sagen  gehen Hallo,

seit fünf Jahren in Hamburg. Das

N

heiße Tom. Ich

eine sehr schöne Stadt! Ich beide jünger als ich. Anna

einen Bruder und eine Schwester. Sie

zwölf Jahre alt und Benjamin

vierzehn. Wir

alle in dieselbe Schule und fahren morgens zusammen mit dem Bus. Nach der Schule aber alle etwas anderes. Anna

VA

machen

Mittwoch einen Tanzkurs. Benjamin Gitarre. Ich

Musik und

gern Fußball und

am selbst spiele

täglich mindestens eine Stunde. Mein Musiklehrer !

©

, dass ich ein guter Musiker

gern und

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

einundvierzig

41


f

Bilde korrekte Sätze: Verwende dazu 3 oder 4 Puzzleteile. Konjugiere auch das Verb.

was

ich

wie

er

du

wer wo

warum

wann

kommen

studieren

wohnen

Sie

in Bonn

hier

nach Hause

Biologie mer von Lisa

heißen

die Handynum

h aus Frankreic

gehen

VA

sagen

ihr

N

haben sein

wir

wohin

IN

woher

sie

Lorenz

morgen nicht gern

z. B. Wir kommen aus Frankreich. Kommt ihr aus Frankreich? Woher kommen Sie? •

• •

©

• • • • • • • • •

42

zweiundvierzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


Spielmodul 1

Bingospiel

Arbeitet in Kleingruppen. • •

IN

Hören Sprechen

Es gibt einen Spielleiter: Er braucht ein Blatt Papier. Die Spieler brauchen die Bingokarte unten. In jedes Feld tragen sie eine ungerade Zahl (z. B. 1, 3, 5, 7, 9, 11 …) zwischen 1 und 100 ein.

VA

N

BINGO

Spielablauf

Der Spielleiter sagt verschiedene ungerade Zahlen zwischen 1 und 100 und schreibt diese selbst auf. Die Spieler kontrollieren, ob diese Zahlen auf der eigenen Bingokarte stehen: • Wenn ja, dann umkreisen sie diese Zahl. • Wenn nein, dann machen sie nichts.

©

• •

Wenn ein Spieler 3 Zahlen in einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) umkreist hat, ruft er BINGO! und gewinnt so das Spiel. Der Spielleiter kontrolliert, ob er alle umkreisten Zahlen gesagt hat.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

dreiundvierzig

43


2 Zeichnen nach Zahlen Du bekommst eine Kopiervorlage. Arbeite mit einem Partner / einer Partnerin zusammen. Die eine Person nimmt Partnerseite A, die andere Person nimmt Partnerseite B. Jede Person liest die eigenen Aufgaben und führt sie nacheinander aus.

3 Dominospiel DIES ODER DAS

Verben-Domino

Arbeitet in Kleingruppen.

IN

Dialog-Domino

Arbeitet in Kleingruppen.

Jede Gruppe bekommt ein Kartenset. • Die erste und die letzte Karte sind grau. • Auf jeder Karte endet ein Satz und beginnt der folgende Satz. Versucht nun in der Gruppe, den Dialog zu rekonstruieren.

Jede Gruppe bekommt ein Kartenset. 1 Die Karten werden verteilt. Der jüngste Spieler legt die erste Karte ab, z. B. wohnen

Der nächste Spieler legt nun eine Karte mit einem Verb in der ich-Form ab:

N

2

ich

komme

ihr

VA

Kann er nicht ablegen, dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer zuerst alle seine Karten ablegt, gewinnt das Spiel.

Sprechen

A: S. 27

4 Partnerspiel

Frage nach den Informationen, die fehlen.

Was ist die Handynummer von Elias?

Das ist die …

Wo wohnt Viktor?

In …

Was ist die Postleitzahl von …?

Die Postleitzahl ist …

©

z. B.

Handynummer

Elias

Viktor

44

vierundvierzig

53175 Bonn

0472 53 69 77

Anton Ida

10785 Berlin

0478 86 85 78

Jonas

Emina

Wohnort

10969 Berlin 0479 62 55 83

SCHON FERTIG? Lest die Handynummern in eurem Handy abwechselnd laut vor.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


Kulturmodul Hören Sehen

1

Song: Mo-Do – Eins Zwei Polizei Beurteile das Lied: Eins zwei – Polizei Drei vier – Brigadier Fünf sechs – alter Keks Sieben acht – gute Nacht

Sprechen

2 Rudolf Steinmetz – Konjugation

IN

Ja ja ja, was ist los? Was ist das?

Lies das Gedicht und beantworte die Fragen mündlich.

Geht es? Danke, es geht.

1 2 3

Waarom heet het gedicht Konjugation? Op welke manier zijn de laatste twee regels van het gedicht anders? Welke dubbele betekenis heeft het werkwoord gehen in het gedicht?

N

Ich gehe du gehst er geht sie geht es geht.

DIES ODER DAS

Ein Parallelgedicht schreiben

Arbeitet in kleingruppen.

Arbeitet in kleingruppen.

Sucht Bilder, die zum Gedicht passen. Zeigt die Fotos danach in der Klasse und erklärt (auf Niederländisch), warum ihr diese Fotos ausgewählt habt.

Schreibt eine (oder mehrere) Variante(n) zu diesem Gedicht. Verwendet z. B. ein anderes Verb, stellt eine andere Frage … Lest danach das Gedicht / die Gedichte in der Klasse vor.

VA

Eine Collage erstellen

Lesen

3 Cartoon

Beurteile den Cartoon:

©

Sehen

Der Cartoon ist witzig!

Darf ich Ihnen das Du anbieten?

Ich hätte lieber einen Kaffee.

Es geht.

Der Cartoon ist nicht lustig.

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

fünfundvierzig

45


Wortschatzmodul 1 M der

der

Hallo, wie heißt du denn? Sein Name ist Müller.

naam

Nachname

Wie ist Ihr Nachname?

achternaam

Vorname

Was ist dein Vorname?

voornaam

Wir sind am selben Ort geboren.

plaats

Goethes Geburtsort ist Frankfurt am Main.

geboorteplaats

Name

Ort

Namen

Orte

Geburtsort E-Mail-Adressen

Was ist deine E-Mail-Adresse?

e-mailadres

die

Frage

Fragen

Ich habe eine Frage an dich.

vraag

die

Nummer

Nummern

Mein Freund wohnt in der Talstraße, Nummer 2.

nummer

Sag mal, hast du Annas Handynummer?

gsm-nummer

Handynummer die

Postleitzahl / PLZ

Postleitzahlen

Die Postleitzahl von Aachen ist 52062.

postcode

die

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeiten

Was ist Ihre Staatsangehörigkeit?

nationaliteit

die

Straße

Straßen

In welcher Straße wohnst du?

straat

die

Unterschrift

Unterschriften

Wir brauchen noch Ihre Unterschrift.

handtekening

das

Alter

Im Alter von sechs Jahren besuchen Kinder die Grundschule.

leeftijd

das

Fragewort

Fragewörter

Wie heißen die Fragewörter auf Deutsch?

vraagwoord

das

Geschlecht

Geschlechter

Möchten Sie das Geschlecht Ihres Babys wissen?

geslacht

er/sie begrüßt

Der Verkäufer begrüßt alle Kunden.

begroeten

heißen

er/sie heißt

Ich heiße Timo, und wie heißt du?

heten

kommen

er/sie kommt

Meine Mutter kommt aus Brüssel.

komen

liegen

er/sie liegt

Liegt Salzburg in Deutschland oder in Österreich?

liggen

sein

er/sie ist

Ich bin 16 Jahre alt.

zijn

sich verabschieden

er/sie verabschiedet sich

Wir müssen uns jetzt verabschieden.

afscheid nemen

sich vorstellen

er/sie stellt sich vor

Der neue Lehrer stellt sich kurz vor.

zich voorstellen

wohnen

er/sie wohnt

Ich wohne nicht weit von Antwerpen.

wonen

alt

↔ jung

Wie alt bist du?

oud

in der Nähe

Ist hier eine Apotheke in der Nähe?

in de buurt

männlich

Von 200 Patienten sind 59 % männlich.

mannelijk

weiblich

Im Deutschen ist das Wort Straße weiblich.

vrouwelijk

weit

Ist es noch weit zum Bahnhof?

ver

©

VA

begrüßen

N

S

IN

E-Mail-Adresse

W die

46

Auf Wiedersehen!

Tot ziens!

Bis morgen!

Tot morgen!

Gute Nacht!

Slaapwel!

sechsundvierzig

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


Goedenavond!

Guten Morgen!

Goedemorgen!

Guten Tag!

Goeiedag!

Tschüss!

Tot ziens!

wer

Wer wohnt in dieser Villa?

wie

wie

Wie macht man das?

hoe

wo

Wo wohnt er genau?

waar

woher

Wo kommst du denn her?

waar … vandaan

Eins, zwei, Polizei!

IN

2

Guten Abend!

M der

Wohnort

Wohnorte

Mein Wohnort ist Brügge.

woonplaats

W die

Adresse

Adressen

Meine Adresse ist Salzgasse 12 in Köln.

adres

die

Handynummer

Handynummern

Ich habe seine Handynummer leider nicht.

gsm-nummer

die

Zahl

Zahlen

Das Alter ist nur eine Zahl.

getal

Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein.

postcode

N

Postleitzahl / PLZ er/sie kostet

Was kostet der Pullover?

kosten

er/sie wohnt

Wo wohnt ihr?

wonen

↔ teuer

Die Hose ist billig.

goedkoop

Diese Ohrringe sind günstig und doch elegant.

goedkoop

Das Essen ist hier echt preiswert!

voordelig

Die Jacke ist viel zu teuer!

duur

nur

Die Socken kosten nur 2,99 €.

slechts, maar

was

Was ist die Postleitzahl von Düsseldorf?

wat

Bäcker

Wir kaufen unser Brot beim Bäcker.

bakker

kosten wohnen billig

VA

günstig preiswert teuer

4

Mini-Dialoge Bäcker

©

M der

↔ billig

der

Beruf

Berufe

Ich bin Lehrer von Beruf.

beroep

der

Verkäufer

Verkäufer

Der Verkäufer ist sehr freundlich.

verkoper

Ich habe im Moment viel Arbeit.

werk

W die

Arbeit

die

Ingenieurin

Ingenieurinnen

Sie arbeitet als Ingenieurin bei Siemens.

ingenieur (vr.)

die

Metzgerin

Metzgerinnen

Sie ist Metzgerin von Beruf.

slager (vr.)

die

Technikerin

Technikerinnen

Ich möchte später Technikerin werden.

technicus (vr.)

die

Visitenkarte

Visitenkarten

Hier ist meine Visitenkarte.

visitekaartje

arbeiten bei

er/sie arbeitet

Er arbeitet als Ingenieur bei Bosch.

werken bij

haben

er/sie hat

Er hat zu viel Arbeit.

hebben

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!

siebenundvierzig

47


kennenlernen

er/sie lernt kennen

Wir möchten Sie gern persönlich kennenlernen.

leren kennen

los sein

es ist los

Was ist hier denn los?

aan de hand zijn

sich (nicht) wohl fühlen

er/sie fühlt sich

Die Sekretärin fühlt sich nicht wohl.

zich (niet) goed voelen

trinken

er/sie trinkt

Möchten Sie etwas trinken?

drinken

ausgezeichnet

Mir geht es ausgezeichnet.

uitstekend

beruflich

Was machen Sie beruflich?

beroepshalve Aangename kennismaking!

IN

Freut mich, Sie kennenzulernen.

Es geht mir gut!

goed

leider

Er hat leider keine Zeit.

helaas

so lala

Das Lied ist nur so lala.

zus en zo

ziemlich

Die Arbeit ist ziemlich stressig.

tamelijk, nogal

gut

↔ schlecht

VA

N

Mein Wortschatz

sich vorstellen

Begrüßung

Guten Morgen!

Herkunft

Guten Tag!

Hi!

Hallo!

Woher kommst du? Wo kommst du her? Ich bin in … geboren. Ich komme aus …

©

Guten Abend!

Name

Alter

Wie heißt du? Wer bist du?

Wie alt bist du? Ich bin … (Jahre alt).

Ich heiße … Ich bin … Mein Name ist …

Abschied

Gute Nacht! Tschüss!

Wohnort

48

achtundvierzig

Wo wohnst du?

Auf Wiedersehen!

Ich wohne in …

Bis morgen!

KAPITEL 1 | HIER BIN ICH!


KAPITEL 2 SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN! NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

IN

over je hobby’s en vrijetijdsbestedingen praten; vragen naar de betekenis van woorden die je niet kent; zeggen welke taal / talen je spreekt; je familie(leden) voorstellen en vragen naar familierelaties; je burgerlijke staat of die van anderen aangeven. GRAMMATICA

WOORDENSCHAT

familierelaties

VA

hobby’s landen en talen

N

het werkwoord in de tegenwoordige tijd het onbepaald lidwoord in de nominatief het bezittelijk voornaamwoord in de nominatief enkele bijwoorden die nodig zijn om een foto te beschrijven het onbepaald voornaamwoord man

ONLINE LEERPADEN

das Verb im Präsens der unbestimmte Artikel und „kein-“ im Nominativ das Possessivpronomen im Nominativ

©

Länder und Sprachen

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

neunundvierzig

49


Kernmodul 1 Freizeit – meine Zeit! a

Lies den Text. Markiere die Hobbys und beantworte die Fragen.

Hobbys – Alle haben eins

IN

Lesen

Die meisten von uns machen in der Freizeit etwas sehr oft und auch sehr gern. Diese

Lieblingsbeschäftigung1 ist ein Hobby. Einige Leute reiten oder schwimmen gern. Andere

N

fotografieren lieber, joggen oder gehen ins Fitnessstudio. Wieder andere sammeln zum Beispiel Briefmarken, Bierdeckel2 oder alte Münzen. Beliebte Hobbys sind auch Basteln, Kochen, Lesen, Singen oder Musik machen und natürlich auch zahlreiche Sportarten.

Das Tolle an einem Hobby ist, dass man es ganz freiwillig macht. Es ist nicht so wie die Schule oder

VA

der Job. Man sucht sich etwas aus, das einfach nur Spaß macht. Meistens macht ein Hobby noch mehr Spaß, wenn man es gemeinsam mit anderen macht. Hobbys sind sehr unterschiedlich3. Für viele Hobbys braucht man eine bestimmte Ausrüstung4, zum Beispiel fürs Angeln oder Bergsteigen, für andere Hobbys wie Lesen reicht einfach ein Buch oder ein Comic. Ein Hobby muss also nicht teuer sein.

Ein Hobby kann man sein Leben lang machen und genießen. Oder man hat plötzlich keine Lust mehr auf sein Hobby und sucht sich etwas anderes aus, das genauso viel Spaß macht. Wer weiß, vielleicht kann aus dem Hobby irgendwann sogar der Beruf werden!

©

Verstehenshilfen:

1 die Beschäftigung 2 der Bierdeckel

50

de bezigheid het bierviltje

1

Warum ist es so toll, ein Hobby zu haben?

2

Was braucht man für viele Hobbys?

fünfzig

3 unterschiedlich 4 die Ausrüstung

verschillend de uitrusting

Verb Substantiv reiten

(das) Reiten

lesen

(das) Lesen

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


b

Notiere jedes Hobby unter das passende Foto. Rad fahren / Radeln  Joggen  Klavier spielen  ins Fitnessstudio gehen  Schwimmen  Musik hören Basteln  in den Jugendverein gehen  Tanzen  Wandern  Reiten Computerspiele spielen  Gesellschaftsspiele spielen  Zeichnen  Fußball spielen

4

5

8

VA

7

3

IN

2

N

1

©

10

13

6

9

11

12

14

15

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

einundfünfzig

51


Hören

c

Sehen

Schreiben

d

Sieh dir das Video aufmerksam an. •

Während des Sehens Merke dir möglichst viele Hobbys. Du darfst nichts aufschreiben.

Nach dem Sehen Arbeitet zu zweit. Welche Hobbys habt ihr im Video gesehen? Macht eine Liste.

Notiere hier deine Hobbys und Freizeitaktivitäten.

IN

Zo vraag je naar onbekende woorden:

Sprechen

e

Schilderen, wie heißt das auf Deutsch? Wie sagt man … auf Deutsch? Was ist die Übersetzung von … ? Wie schreibt man das? Kannst du / Können Sie das bitte mal buchstabieren?

N

• • • • •

Arbeitet zu zweit. Fragt einander nach euren Freizeitaktivitäten.

über die Freizeit sprechen

VA

Hören

Mein Hobby ist Zeichnen • Rad fahren • … Meine Hobbys sind Basteln und Tanzen.

Was machst du gern?

Ich reite gern. Ich spiele gern Computerspiele.

Liest du gern?

Lesen finde ich nicht (so) toll. Ich fahre lieber Rad.

Um fit zu bleiben, schwimme ich. Und du?

Ich gehe ins Fitnessstudio.

In meiner Freizeit jogge oder lese ich. Und du?

Ich gehe in den Jugendverein.

©

Was ist dein Hobby? Was sind deine Hobbys?

S. 63

das Verb im Präsens

52

ich reite

du reitest

ich zeichne

du zeichnest

ich bast(e)le

du bastelst

ich fahre

du fährst

ich lese

du liest

zweiundfünfzig

De woordvolgorde in mededelende zinnen is zoals in het Nederlands, ook als een ander zinsdeel dan het onderwerp (Subjekt) vooropstaat. z. B. Ich lese gern in meiner Freizeit. Subjekt Verb

In meiner Freizeit lese ich gern. Verb Subjekt

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Formuliere Fragen wie im Beispiel. z. B. Iwan • gern reiten? 1

Klara • gern Rad fahren?

2

Emil • Postkarten sammeln?

3

Wiktor • gern zeichnen?

4

du • gern lesen?

5

Eva • gern basteln?

6

ihr • Briefmarken sammeln?

7

Aron • oft Kajak fahren?

8

Opa • gern im Garten arbeiten?

Reitet Iwan gern?

IN

f

DIES ODER DAS

Welche Hobbys und Freizeitbeschäftigungen gibt es noch? Recherchiere im Internet. Was kann man alles sammeln? Notiere fünf Beispiele.

Wähle zwei Kategorien und notiere jeweils drei Beispiele. Hobbys für Kinder Hobbys für Rentner (= Senioren) Hobbys für Kreative Hobbys für Jungs / Männer Hobbys für Mädchen / Frauen

©

VA

N

• • • • •

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

dreiundfünfzig

53


2 Einige Jugendliche stellen sich vor Hören

a

Hör zu und lies mit. Markiere alle Sprachen.

Lesen

Ich heiße Ahmet. Meine Eltern kommen aus der Türkei, aber mein Bruder und ich sind in Deutschland geboren. Meine Muttersprache ist Türkisch, aber ich spreche auch Deutsch und ein wenig Arabisch. In meiner Freizeit jogge ich und ich spiele regelmäßig

IN

Tennis.

Ich bin die Lea. Ich bin 16 Jahre alt und habe keine Geschwister. Ich komme aus Polen und gehe in Berlin zur Schule. Meine

Muttersprache ist Polnisch, aber ich spreche auch Deutsch und

Russisch. Um fit zu bleiben, gehe ich jede Woche ins Fitnessstudio.

N

Ich heiße Lien. Ich wohne in Antwerpen. Mein Vater ist in Deutschland geboren, genauer gesagt in Wolfsburg, und meine Mutter ist Belgierin. Zu Hause sprechen wir also zwei Sprachen: Deutsch und Niederländisch. Ich lerne auch Französisch in der Schule und Italienisch an einer Volkshochschule. Ich spiele

VA

Gitarre und höre gern Musik. Ich mag vor allem Rockmusik.

Hallo, mein Name ist Nina. Ich bin 15 Jahre alt und wohne in Mainz, im Bundesland Rheinland-Pfalz. Ich habe eine jüngere Schwester, Eva, und einen älteren Bruder, Patrick. Ich spreche Deutsch und in der Schule lerne ich auch Englisch. Meine Hobbys sind Shoppen

©

und Kochen.

In het Duits bestaat er één woord voor 'broers en/of zussen'. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder / einen Stiefbruder / zwei Brüder. Ja, ich habe eine Schwester / eine Stiefschwester / zwei Schwestern. Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Nein, ich habe keine Geschwister. Ich bin ein Einzelkind.

54

vierundfünfzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Beantworte die Fragen mündlich. 1 2 3

4 5 c

WIEDERHOLUNG

Was macht Ahmet in der Freizeit? Woher kommt Lea? Wie alt ist sie? Woher kommt Liens Vater? Welches Musikinstrument spielt sie? Wie nennt man eine Frau mit belgischer Nationalität? Wie viele Geschwister hat Nina? Was macht sie in der Freizeit? Welche Sprachen sprechen Nina, Ahmet, Lea und Lien?

das Personalpronomen Nina

= sie

Ahmet

= er

Lea + Lien = sie

Welche Sprache(n) spricht man in welchem Land?

Deutschland

Polen

Frankreich

Italien

Russland

Belgien

VA

die Türkei

Großbritannien

IN

b

N

Lesen

©

das Indefinitpronomen man

In der Türkei spricht man Türkisch. Welche Sprache spricht man in Polen?

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

Der Mann macht den Haushalt.

fünfundfünfzig

55


Sprechen

d

Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen und beantwortet sie. Was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist … Welche (anderen) Sprachen sprichst du? Ich spreche auch (sehr) gut / ein bisschen … Welche (anderen) Sprachen verstehst du? Ich verstehe auch … Welche Sprache(n) möchtest du noch lernen? Ich möchte noch … lernen.

e

IN

SCHON FERTIG? Welche Länder hast du schon besucht? Schlage unbekannte Wörter in einem Online-Wörterbuch nach. Sieh dir die DACH-Karte an und ergänze die Informationen.

de Duitstalige landen D:

Deutschland

– Hauptstadt:

A:

Österreich

– Hauptstadt:

CH: die Schweiz

N

– Hauptstadt:

Berlin

Deutschland

Waar spreekt men nog Duits?

in Ostbelgien (in den Ostkantonen) in Norditalien (in Südtirol)

VA

• •

Bern

die Schweiz

Wien

Österreich

DIES ODER DAS

Hörbingo

Du bekommst ein Arbeitsblatt. Hör dir die Audioberichte an und notiere die Informationen, die fehlen.

Du bekommst ein Arbeitsblatt. Hör dir die Audioberichte an und kreuze an, was du hörst.

©

Steckbriefe ergänzen

56

sechsundfünfzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


3 Tandempartner gesucht a

Lies die Anzeigen.

IN

Lesen

ZWEI MENSCHEN, ZWEI SPRACHEN, EIN GEMEINSAMES ZIEL

N

Hallo, ich bin Rachelle und ich bin 16 Jahre alt. Meine Hobbys sind Malen und Zeichnen. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich lerne seit kurzem Niederländisch. Ich suche Leute, die mir bei der Aussprache helfen können. Ich kann dir auch mit deinem Deutsch helfen! Dankjewel! KONTAKTIEREN

VA

Hoi, ik ben Thomas. Ik zoek iemand met moedertaal Ndl. om beter spreken te oefenen. Sinds een jaar heb ik alleen met een boek geleerd. Ik zou graag helpen met jouw Duits. Mijn interesses zijn wandeling, muziek, werken in de tuin en boeken lezen. Woonen doe ik in Keulen, maar met Zoom of andere Software kan ik goed met je praten. Ik kijk er uit voor jouw antwoord. KONTAKTIEREN

Nach www.vhs-tandem.de

b

Was sind die Ziele dieser Anzeigen? Kreuze an. Rachelle und Thomas möchten …

☐ sich kurz vorstellen.

☐ interessante Leute kennenlernen.

☐ Informationen bekommen.

☐ eine Fremdsprache üben.

☐ einen Lebenspartner finden.

☐ einen Sportpartner finden.

Je wilt je Duits verder oefenen en bent daarom op zoek naar iemand om regelmatig mee te (video)bellen. Reageer in het Duits op een van de zoekertjes. De volgende zaken moeten zeker aan bod komen: • naam

© Schreiben

leeftijd

woonplaats

hobby’s

moedertaal

doeltaal (= taal die je wilt leren)

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

siebenundfünfzig

57


4 Familie und Verwandte 4.1 Familienbilder beschreiben Lesen

a

Sieh dir das Foto an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an.

Sehen

oben hinten

in der Mitte rechts

IN

links

vorn

unten

richtig

falsch

Links oben steht ein Paar.

2

Auf dem Bild ist auch ein Haustier.

3

Links unten sitzt eine ältere Frau.

4

Auf dem Bild ist ein Baby.

5

Rechts oben steht ein Junge.

VA

N

1

6

Auf dem Bild sind keine Kinder zu sehen.

7

Auf dem Bild ist kein Mädchen zu sehen.

8

Rechts unten sitzt ein Mann.

9

In der Mitte steht ein Mann.

10 Hinten links ist ein Haus zu sehen.

S. 67

©

der unbestimmte Artikel und kein- im Nominativ

58

M

W

S

P

deR Mann

diE Frau

daS Kind

diE Kinder

ein Mann kein Mann

einE Frau keinE Frau

ein Kind kein Kind

Ø Kinder keinE Kinder

achtundfünfzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


b

Hör dir die Audiodatei an. Ergänze die Familienbeziehungen.

mein

mein

ich

meine

N

mein

meine

meine

meine

Ergänze den Stammbaum.

VA

c

IN

Hören

Tante  Schwester  Oma  Schwägerin  Mutter  Nichte  Bruder  Opa  Cousin  Vater  Onkel meine Verwandten

mein Opa

©

mein Onkel

meine

meine

mein

meine

mein

ich meine

mein

meine

mein

meine Cousine mein

meine

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

neunundfünfzig

59


Ndl.: neef en nicht

der Familienstand

Hören

Cousin + Cousine = kind van oom / tante ledig

verheiratet

geschieden

Was ist dein / Ihr Familienstand? Ich bin single. Mein Bruder ist ledig (= nicht verheiratet). Meine Großeltern sind verheiratet. Meine Eltern sind getrennt / geschieden. Mein Opa ist verwitwet.

d

Neffe + Nichte

verwitwet

= kind van broer / zus

Leer woorden in paren. Cousin + Cousine Onkel + Tante

IN

single

Sieh dir den Stammbaum noch mal an. Ergänze wie im Beispiel. z. B. die Kinder = der Sohn + die Tochter 1

die Eltern =

+

2

die Großeltern =

+

3

die Geschwister =

N

+

VA

4.2 Über die Familie sprechen

©

S. 69

das Possessivpronomen im Nominativ

M

60

S

W

P

ich

mein Vater / Kind

meinE Mutter / Verwandten

du

dein Vater / Kind

deinE Mutter / Verwandten

er

sein Vater / Kind

seinE Mutter / Verwandten

sie

ihr Vater / Kind

ihrE Mutter / Verwandten

sechzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Sprechen

a

Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen wie in den Beispielen. Variiert den Wortschatz. Benutzt dazu den Stammbaum aus Übung 4.1c. Wie alt sind deine Geschwister? z. B.

Meine Schwester / Mein Bruder ist … Jahre alt. Ich habe keine Geschwister. Ich habe keinen Bruder / keine Schwester.

Wie heißt deine Mutter / dein Vater?

Meine Mutter / Mein Vater heißt …

Wo wohnen deine Cousins / Cousinen?

Meine Cousins / Cousinen wohnen in …

Ich habe keine Cousins / Cousinen.

Gebruik eventueel een woordenboek.

IN

Breng een foto van je gezin of familie mee. Vertel … • wie er op de foto staat (naam, je relatie tot elke persoon); • waar die mensen wonen; • hoe oud ze zijn; • welk beroep of welke hobby's ze hebben.

Sprechen

ein Bild beschreiben – meine Familie und Verwandten

Hören

VA

N

Das ist meine Familie. / Das sind meine Verwandten. Auf dem Bild ist meine Familie zu sehen. Das sind meine Eltern. Die Frau links ist meine Mutter. Daneben steht mein Vater. Er heißt Karl. Vorn in der Mitte ist mein Opa. Er ist 72 Jahre alt. Rechts hinten steht meine Schwester. Sie ist nicht verheiratet. Sprechen

b

Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

B: S. 71

Was ist Dietrichs Muttersprache? Was sind Lucias Hobbys? Wie heißt Dorotas Mutter? Wie heißt Bens Vater? Muttersprache

Ben

© Marie

Mutter

Vater

Lily

Schwimmen, Musik hören

Türkisch

Dorota Lucia

Hobbys

Englisch

Dietrich Elyas

Seine Muttersprache ist … Ihre Hobbys sind … Ihre Mutter heißt … Sein Vater heißt …

Stefan Selma

Wandern, Basteln

Italienisch

Piotr Elena

Gesellschaftsspiele spielen, Reiten

Bernard

SCHON FERTIG? Zeichne den Stammbaum deiner Familie und erkläre ihn mündlich.

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

einundsechzig

61


Sehen Hören

Mein YouTube-Kanal a

Sieh dir die Videos an. Ergänze die Steckbriefe. Steckbrief 1 Begrüßung: Name:

Aishat

Alter: Wohnort:

IN

Thema des YouTube-Kanals: Schlussformel: Steckbrief 2 Begrüßung: Name: Alter:

Wohnort: •

N

Geschwister:

Freizeit:

VA

• •

Thema des YouTube-Kanals: Schlussformel:

Sprechen

b

Maak zelf een voorstellingsvideo voor je eigen YouTubekanaal. Wees creatief! Gebruik de bovenstaande voorbeelden als inspiratiebron.

Duur video: ongeveer een minuut De volgende zaken neem je (minstens) in je video op: ☐ begroeting ☐ persoonsgegevens: naam, leeftijd, geboorteplaats, woonplaats … ☐ hobby’s ☐ familie ☐ het thema van je YouTubekanaal ☐ slotformulering

©

Twijfel je over de uitspraak van een woord? Zoek het dan op in een audiowoordenboek. Vraag tips aan je leerkracht!

62

zweiundsechzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Grammatikmodul S. 52

1

Das Verb im Präsens Stamm + Endungen spielen ich

spiele

wir

spielen

du

spielst

ihr

spielt

er/sie spielt

sie

spielen

Sie

spielen

IN

Auch so: Musik hören, kommen, kochen, filmen, gehen, wohnen, lernen, schwimmen

1.1 Besondere Verben

LERNVIDEO

Verben mit Stamm auf -d oder -t, Konsonant + -m oder -n

Eindigt de stam van het werkwoord op -d of -t? Voeg dan een extra -e toe tussen de stam en de uitgang bij du, er/sie en ihr. reiten reite

wir

reiten

du

reitest

ihr

reitet

er/sie

reitet

sie

reiten

Sie

reiten

N

ich

VA

Auch so: reden, arbeiten, antworten, finden, kosten

LERNVIDEO

Hetzelfde geldt voor werkwoorden met stam op -m of -n waarvoor een andere medeklinker staat dan -h (≠ ch), -r, -m, -l of -n. Die letters kun je onthouden met het geheugensteuntje 'HaaR MoLeN'.

©

zeichnen

ich

zeichne

wir

zeichnen

du

zeichnest

ihr

zeichnet

er/sie

zeichnet

sie

zeichnen

Sie

zeichnen

Auch so: atmen, öffnen, rechnen Nicht so: schwimmen, filmen, kennen, lernen, wohnen

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

LERNVIDEO

dreiundsechzig

63


Verben mit Infinitiv auf -eln oder -ern Bij werkwoorden waarvan de infinitief eindigt op -eln of -ern is de e tussen haakjes (1e persoon enkelvoud) niet verplicht. Daarnaast zijn de 1e en 3e persoon meervoud en de Sie-vorm gelijk aan de infinitief. angeln ang(e)le

wir

angeln

du

angelst

ihr

angelt

er/sie angelt

sie

angeln

Sie

angeln

IN

ich

Auch so: wandern, klettern, sammeln, basteln

1.2 Starke Verben

LERNVIDEO

Een sterk werkwoord is een werkwoord dat in de verleden tijd van klank verandert, bv. ich schlafe – ich schlief. Als een werkwoord in het Nederlands sterk is, dan is het dat meestal ook in het Duits:

N

bv. schlafen – slapen (ik sliep) sehen – zien (ik zag) essen – eten (ik at)

Starke Verben mit a im Stamm

Bij sterke werkwoorden met een a in de stam krijgt de a een Umlaut in de 2e en 3e persoon enkelvoud. Daardoor verandert de uitspraak.

VA

fahren

ich

fahre

wir

fahren

du

fährst

ihr

fahrt

er/sie fährt

sie

fahren

Sie

fahren

Auch so: tragen, schlafen, lassen, fangen, halten

z. B. Er lädt uns auf seine Party ein.

halten: du hältst, er/sie hält, ihr haltet

z. B. Der Bus hält hier nicht mehr.

©

einladen: du lädst ein, er/sie lädt ein, ihr ladet ein laufen: du läufst, er/sie läuft, ihr lauft

64

LERNVIDEO

vierundsechzig

z. B. Der Hund läuft hinter dem Ball.

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Starke Verben mit e im Stamm Ook bij sterke werkwoorden met een e in de stam zie je een klankverandering in het enkelvoud bij du en er/sie: Een korte e-klank wordt i. Een lange e-klank wordt ie. sprechen

sehen

ich spreche du sprichst er/sie spricht

sprechen sprecht sprechen sprechen

ich sehe du siehst er/sie sieht

wir ihr sie Sie

sehen seht sehen sehen

Auch so: treffen, essen, helfen

Auch so: lesen, empfehlen

nehmen

werden

geben

gehen

stehen

ich nehme du nimmst er/sie nimmt

ich werde du wirst er/sie wird

ich gebe du gibst er/sie gibt

ich gehe du gehst er/sie geht

ich stehe du stehst er/sie steht

wir ihr sie Sie

wir ihr sie Sie

wir ihr sie Sie

wir ihr sie Sie

wir ihr sie Sie

nehmen nehmt nehmen nehmen

werden werdet werden werden

geben gebt geben geben

N

a

wir ihr sie Sie

IN

• •

LERNVIDEO

gehen geht gehen gehen

stehen steht stehen stehen

Ergänze die Fragen mit einem passenden Verb.

VA

filmen  beantworten  arbeiten  kennen  lernen  finden  öffnen  zeichnen  reiten  wohnen … ihr in den Ferien oder macht ihr mal nichts?

2

Welche Sprachen … du in der Schule?

3

… du Malen toll?

4

… du mit deinem Smartphone oder mit deiner Kamera?

5

Wo … ihr? – In Bamberg.

6

… du die E-Mail?

7

… er einen Hund oder eine Katze?

8

Wo … du denn hin? – Zum Pferdestall.

9

… du dein Geschenk jetzt oder morgen?

10

… du diese Frau?

©

1

b

Konjugiere die Verben. 1

fangen

Er … den Ball.

2

essen

… ihr lieber Spaghetti oder Schnitzel?

3

schlafen

Am Sonntag … er gern aus.

4

nehmen

… du meine Sporttasche, bitte?

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

fünfundsechzig

65


stehen

Er … jeden Morgen um 6 Uhr auf.

6

tragen

… du bitte mal den Rucksack?

7

lesen

… ihr lieber ein Buch oder einen Comic?

8

werden

Er … morgen 16 Jahre alt.

9

fahren

… ihr oft Rad?

10

geben

Er … mir jede Woche Tanzunterricht.

c

Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen und beantwortet sie. z. B. Spielst du gern Schach? Ja, ich spiele gern Schach. Nein, ich spiele nicht gern Schach.

lesen

tanzen

N zeichnen

Rad fahren

VA ausschlafen

reiten

anderen helfen

Klavier spielen

schwimmen

klettern

ein Bad nehmen

Geschenke geben

Was machen diese Leute, um fit zu bleiben? Schreibe einen kurzen Satz.

©

d

wandern

basteln

joggen

kochen

IN

Sprechen

5

66

sechsundsechzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


e

Wiederholung: Ergänze die Verben haben und sein.

Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer und Belgier

REGISTRIEREN ANMELDEN

Hoi! Wer bist du? Mein Name

Julia Weber. Ich

alt und ich

immer viel zu tun. Ich

mit meinen Freunden unterwegs. Ich

Er

braune Haare und

sehr sportlich. Meine Eltern abends oft müde. Wir

eine Bäckerei

eine Katze und einen

total lieb!

ihr auch Haustiere?

2 Der unbestimmte Artikel und kein- im Nominativ

N

S. 58

auch in einem

einen Bruder, er heißt Jakob.

14 Jahre alt. Er

Hund. Sie heißen Mika und Leo. Sie

gern

IN

Kletterverein. Ich

und arbeiten viel. Sie

16 Jahre

In het Duits heeft het onbepaald lidwoord (der unbestimmte Artikel) slechts twee verschillende vormen: mannelijk en onzijdig: ein Mann / ein Kind vrouwelijk: einE Frau Er is geen onbepaald lidwoord in het meervoud.

LERNVIDEO

VA

Zoals in het Nederlands wordt het onbepaald lidwoord gebruikt voor nieuwe, onbekende voorwerpen of personen, terwijl het bepaald lidwoord gebruikt wordt voor zaken die je kent of die al vermeld werden. z. B. Dort steht ein Fahrrad. Das Fahrrad ist rot.

M

S

P

deR Mann

diE Frau

daS Kind

diE Kinder

ein Mann

einE Frau

ein Kind

Ø Kinder

©

W

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

siebenundsechzig

67


De negatieve vorm kein- krijgt in het enkelvoud dezelfde uitgangen als het onbepaald lidwoord ein-:

M

Sprechen

a

W

S

P

ein Mann

einE Frau

ein Kind

Ø Kinder

kein Mann

keinE Frau

kein Kind

keinE Kinder

Was ist auf den Bildern zu sehen? Antworte wie im Beispiel. der Fisch  das Kaninchen  das Kind  der Mann / die Männer  die Frau / die Frauen

1

b

2

IN

z. B. Auf dem Bild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. 3

Sieh dir die Bilder an. Ergänze die Mini-Dialoge.

3

4

N

1

VA

2

5

6 7

M

Ist das

Golfball?

Ja, das ist

2

S

Ist das

Motorrad?

Nein, das ist

3

P

Sind das

4

M

Ist das

©

1

Tennisschläger?

Fußball?

Mountainbike.

Nein, das sind

Pingpongschläger.

Aber nein, das ist

das ist

Fußball,

Basketball.

5

W

Ist das

Schere?

Ja, das ist

6

M

Ist das

Bleistift?

Nein, das ist

Kugelschreiber.

7

S

Ist das

Skateboard?

Nein, das ist

Skateboard,

das ist

68

Golfball.

achtundsechzig

Schere.

Wakeboard.

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Sprechen

c

Welches Musikinstrument könnte das sein? Antworte wie im Beispiel. das Xylofon  die Querflöte  die Trompete  das Akkordeon  das Klavier  die Gitarre z. B. Ich glaube, das ist eine Blockflöte.

S. 60

2

3

4

5

6

IN

1

3 Das Possessivpronomen im Nominativ

Het bezittelijk voornaamwoord (Possessivpronomen) begeleidt een zelfstandig naamwoord (bv. unsere Eltern) en drukt een bezit uit. De persoon die iets bezit, bepaalt de keuze van het bezittelijk voornaamwoord. Dat is ook in het Nederlands zo.

du

mein

dein

mijn

jouw

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

sein

ihr

sein

unser

euer

ihr

Ihr

zijn

haar

zijn

ons / onze

jullie

hun

uw

VA

ich

Das ist mein Klavier. Das ist sein Klavier. Das ist ihr Klavier.

N

z. B. ich ➝ mein er ➝ sein sie ➝ ihr

Het Possessivpronomen krijgt in het enkelvoud dezelfde uitgang als het onbepaald lidwoord ein. In het meervoud krijgt het Possessivpronomen een -e.

M

W

S

P

unbestimmter Artikel

ein Vater

einE Mutter

ein Kind

Ø Eltern

Possessivpronomen

meinE Mutter

©

mein Vater

mein Kind

meinE Eltern

LERNVIDEO

Je voegt dus enkel een e aan het Possessivpronomen toe als het woord dat erna komt vrouwelijk is of in het meervoud staat: z. B. Das ist meinE Katze.

W

Da sind ihrE Kinder.

P

Krijgt euer een uitgang, dan valt de e voor de r weg: z. B. euer Opa – euer Haus eure Oma – eure Kinder

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

neunundsechzig

69


b

Ergänze die Sätze mit einem Possessivpronomen. z. B. ich

Meine Tante (w.) heißt Frieda.

1

du

Was sind … Hobbys (Pl.)?

2

er

… Frau (w.) kommt aus Russland.

3

wir

Das ist … Katze (w.) Garfield.

4

Sie

Was ist … Beruf (m.)?

5

ich

… Lieblingsessen (s.) ist Pizza.

6

sie

7

ihr

Wie heißt … Mathelehrerin (w.)?

8

ich

Wo ist denn … Personalausweis (m.)?

9

er

Ist das … Fahrrad (s.)?

10

sie

W

P

Das ist … Tennisschläger (m.).

Das sind … Dokumente.

IN

a

Ergänze zuerst die Tabelle. Spielt den Dialog danach zu dritt. das Buch

die Taucherbrille

N

der Comic

die Sportschuhe

die Schwimmflossen

VA

der Helm

Zuerst sagt Schüler(in) A:

Dann sagt Schüler(in) B:

Zum Schluss sagt Schüler(in) C:

z. B. Ist das dein Schlüssel?

Nein, das ist sein / ihr Schlüssel.

Stimmt, das ist mein Schlüssel!

1

Nein, das ist

Stimmt, das ist

Ist das

Buch?

Buch.

Buch.

2

Nein, das sind

Stimmt, das sind

Sportschuhe?

Sportschuhe.

Sportschuhe.

Ist das

Nein, das ist

Stimmt, das ist

Comic?

Comic.

Comic.

Ist das

Nein, das ist

Stimmt, das ist

Taucherbrille?

Taucherbrille.

Taucherbrille.

Sind das

Nein, das sind

Stimmt, das sind

Schwimmflossen?

Schwimmflossen.

Schwimmflossen.

Nein, das ist

Stimmt, das ist

Helm.

Helm.

©

3

Sind das

4

5

6

70

siebzig

Ist das

Helm?

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Spielmodul Sprechen

1

Partnerspiel Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

Muttersprache Ben Dietrich

Deutsch

Mutter

Vater Tom

Eva

Zeichnen, Computerspiele spielen Polnisch

Nevin

Zofia

Lucia Marie

Hobbys Lesen, Joggen

Elyas Dorota

Seine Muttersprache ist … Seine Hobbys sind … Ihre Mutter heißt … Ihr Vater heißt …

Was ist Bens Muttersprache? Was sind Dietrichs Hobbys? Wie heißt Lucias Mutter? Wie heißt Maries Vater?

IN

A: S. 61

Shoppen, Tanzen Französisch

Leonardo

Cecile

N

SCHON FERTIG? Zeichne den Stammbaum deiner Familie und erkläre ihn mündlich.

2 Hobby-Wodoku

VA

Hast du schon einmal von einem Wodoku gehört? Es funktioniert wie ein Sudoku, aber es hat Wörter. Sowohl vertikal als auch horizontal und in jedem der neun Felder darf jedes Hobby nur einmal vorkommen. Kannst du dieses Wodoku lösen? Joggen  Zeichnen  Angeln  Musik hören  Rad fahren  Reiten  Gitarre spielen  Wandern  Tanzen

Reiten

Angeln

Zeichnen

Musik hören

Zeichnen

Gitarre spielen

Musik hören

Tanzen

Gitarre spielen

Wandern

Gitarre spielen

Wandern

Reiten

©

Rad fahren

Angeln

Musik hören

Rad fahren

Gitarre spielen

Joggen

Angeln Wandern Wandern

Musik hören Angeln

Tanzen

Angeln

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

Rad fahren Angeln

Angeln

Tanzen

Zeichnen

Musik hören

Wandern

Musik hören

Gitarre spielen

Rad fahren

einundsiebzig

71


Gespräch

3 Speed-Dating mit fiktiven Rollen a

Arbeitet zu zweit. Wählt beide eine andere Rollenkarte. Stellt euch gegenseitig vor.

Herkunft:

Österreich

Geburtsort:

Wien

Wohnort:

München

Muttersprache:

Deutsch

Sprachkenntnisse: Englisch, Polnisch Hobbys:

Musik hören, Lesen

Geschwister:

keine

IN

Nina Meyer

Gülfidan Demir Deutschland

Geburtsort:

Saarbrücken

Wohnort:

Kassel

Muttersprache:

Deutsch

N

Herkunft:

Sprachkenntnisse: Englisch, Türkisch Reiten, Tanzen

Geschwister:

eine Schwester

VA

Hobbys:

Heinrich Neumann

Herkunft:

Deutschland

Geburtsort:

Aachen

Wohnort:

Langenfeld (bei Düsseldorf)

Muttersprache:

Deutsch

Sprachkenntnisse: Englisch, Spanisch Gitarre spielen

Geschwister:

einen Bruder

©

Hobby:

b

Wiederholt die Übung mit anderen Schülern.

4 Pantomime

Stelle ein Hobby mit Händen und Füßen dar. Die anderen raten, welches Hobby es ist.

72

zweiundsiebzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


Kulturmodul 1 Lesen

Konkrete Poesie a

Sehen

Sieh dir die visuellen Gedichte an. Wie gefallen sie dir? Ich finde sie super! Es geht.

Eugen Gomringer

Reinhard Döhl

ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnun g ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung ordnung

VA

N

Jupiter: unbewohnt Merkur: unbewohnt Saturn: unbewohnt Uranus: unbewohnt Neptun: unbewohnt Venus: unbewohnt Pluto: unbewohnt Mars: unbewohnt Erde: ungewohnt

IN

Ich finde sie komisch / nicht toll.

Ernst Jandl

b

Erstelle selbst ein visuelles Gedicht. Der Lehrer / Die Lehrerin gibt dir Tipps. Verwende die Wortschatzlisten aus Kapitel 1 und 2 zur Inspiration. z. B. Adresse - wohnen - Wohnort

2 Song: Gestört aber GeiL feat. Sebastian Hämer - Ich & Du

©

Hören

Timm Ulrichs

Sehen

Beurteile das Lied:

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

dreiundsiebzig

73


Wortschatzmodul 1

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

vrije tijd

die

Musik

Ich mag diese Musik.

muziek

das

Computerspiel

Computerspiele

Welches Computerspiel spielst du?

computerspel

das

Gesellschaftsspiel

Gesellschaftsspiele

Ich habe ein Gesellschaftsspiel gekauft.

gezelschapsspel

das

Hobby

Hobbys

Mein Hobby ist Tanzen.

hobby

basteln

er/sie bastelt

Die meisten Kinder basteln gern.

knutselen

Fußball spielen

er/sie spielt

Ich spiele nicht gern Fußball.

voetballen

im Garten arbeiten

er/sie arbeitet

Mein Vater arbeitet gern im Garten.

tuinieren

in den Jugendverein gehen

er/sie geht

Ich gehe jeden Samstag in den Jugendverein.

naar de jeugdbeweging gaan

ins Fitnessstudio gehen

er/sie geht

Gehst du jeden Freitag ins Fitnessstudio?

gaan fitnessen

joggen

er/sie joggt

Ich jogge immer morgens.

joggen

Klavier spielen

er/sie spielt

Meine Schwester spielt sehr gut Klavier.

piano spelen

lesen

er/sie liest

Was für Bücher liest du gern?

lezen

er/sie hört

Im Bus höre ich immer Musik.

naar muziek luisteren

er/sie fährt

Ich fahre gern Rad!

fietsen

er/sie reitet

Sie hat zwei Pferde und reitet jeden Tag.

paardrijden

Rad fahren

VA

reiten

N

Musik hören

IN

Freizeit

W die

S

Freizeit – meine Zeit!

er/sie sammelt

Sammelst du auch Postkarten?

verzamelen

schwimmen

er/sie schwimmt

Um fit zu bleiben, gehe ich schwimmen.

zwemmen

tanzen

er/sie tanzt

Ich kann nicht gut tanzen, ich habe kein Gefühl für Rhythmus.

dansen

wandern

er/sie wandert

Wir wandern gern in den Bergen.

wandelen, trekken

zeichnen

er/sie zeichnet

Zeichnest du einen Hund oder eine Katze?

tekenen

gern

Ich schwimme gern.

graag

lieber

Ich reite lieber.

liever

toll

Wandern finde ich ganz toll!

leuk

©

sammeln

2

Einige Jugendliche stellen sich vor Belgierin

Belgierinnen

Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Belgierin.

Belgische

die

Hauptstadt

Hauptstädte

Brüssel ist die Hauptstadt von Belgien.

hoofdstad

die

Sprache

Sprachen

Welche Sprachen lernst du in der Schule?

taal

Meine Muttersprache ist Niederländisch.

moedertaal

Spielst du auch ein Musikinstrument?

muziekinstrument

W die

Muttersprache

S

74

das

Musikinstrument

vierundsiebzig

Musikinstrumente

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


België

Deutschland

Deutschland ist ein schönes Land.

Duitsland

Frankreich

Die Natur in Frankreich ist sehr vielseitig.

Frankrijk

Großbritannien

In Großbritannien spricht man Englisch.

Groot-Brittannië

Italien

Wir fahren gern nach Italien.

Italië

Polen

Die Hauptstadt von Polen ist Warschau.

Polen

Russland

In Russland spricht man Russisch.

Rusland

Türkei

Ist die Türkei EU-Mitglied?

Turkije

Niederländisch

Er spricht fließend Niederländisch.

Nederlands

Französisch

Ich finde Französisch wirklich schwierig.

Frans

Deutsch

Ich lerne jetzt auch Deutsch in der Schule.

Duits

Englisch

Sein Englisch ist nicht sehr gut.

Engels

Italienisch

Ich spreche kein Italienisch.

Italiaans

Polnisch

Meine Muttersprache ist Polnisch.

Pools

Russisch

Verstehen Sie Russisch?

Russisch

Türkisch

P

die

Geschwister lernen

Türkisch ist nicht leicht.

Turks

Hast du Geschwister? - Ja, einen Bruder.

broers en zussen

er/sie lernt

Lernst du immer noch Spanisch?

leren

er/sie spricht

Ich spreche drei Sprachen.

spreken

VA

sprechen

IN

In Belgien spricht man Niederländisch, Französisch und Deutsch.

N

W die

Belgien

verstehen

er/sie versteht

Ich verstehe auch Italienisch.

begrijpen

(sehr) gut

↔ (sehr) schlecht

Es geht mir gut, danke!

(zeer) goed

Ich habe ein bisschen Geld gespart.

een beetje

ein bisschen

4

Familie und Verwandte Bruder

Brüder

Ich habe zwei Brüder.

broer

der

Cousin

Cousins

Ich habe keine Cousins.

neef (kind van oom / tante)

der

Familienstand

Was ist Ihr Familienstand? - Ich bin ledig.

burgerlijke staat

der

Junge

Jungen

Der kleine Junge spielt im Garten.

jongen

der

Mann

Männer

Mein Mann arbeitet bei Siemens.

man

der

Neffe

Neffen

Mein Neffe hat heute Geburtstag.

neef (kind van broer / zus)

der

Onkel

Onkel

Mein Onkel spielt sehr gut Klavier.

oom

der

Opa

Opas

Mein Opa wird morgen 70.

opa

der

Sohn

Söhne

Was studiert dein Sohn?

zoon

der

Vater

Väter

Mein Vater fährt gern Rad.

vader

©

M der

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!

fünfundsiebzig

75


Cousinen

Meine Cousine wohnt in Österreich.

nicht (kind van oom / tante)

die

Familie

Familien

Meine Familie besteht aus fünf Personen.

gezin

die

Frau

Frauen

Diese Frau ist Lehrerin.

vrouw

die

Mutter

Mütter

Meine Mutter ist sehr streng.

moeder

die

Nichte

Nichten

Wie heißt deine Nichte?

nicht (kind van broer / zus)

die

Oma

Omas

Meine Oma wohnt in der Nähe.

oma

die

Schwester

Schwestern

Machst du mit deiner Schwester viel zusammen?

zus

die

Tante

Tanten

Meine Tante kann sehr gut kochen.

tante

die

Tochter

Töchter

Seine Tochter geht in den Jugendverein.

dochter

das

Baby

Babys

Weint das Baby noch?

baby

das

Foto

Fotos

Auf dem Foto ist meine Mutter zu sehen.

foto

das

Haustier

Haustiere

Welches Haustier wollt ihr: einen Hund oder eine Katze?

huisdier

das

Mädchen

Mädchen

Das Mädchen trägt ein schönes Kleid.

meisje

das

Paar

Paare

Das Paar sieht glücklich aus.

koppel

P

die

Eltern

Meine Eltern sind nicht zu Hause.

ouders

die

Geschwister

Hast du Geschwister? - Ja, eine Schwester.

broers en zussen

die

Großeltern

Besuchst du oft deine Großeltern?

grootouders

Hinten auf dem Bild sind die Berge.

achteraan

↔ vorn

VA

hinten

N

S

IN

Cousine

W die

in der Mitte

in het midden

oben

↔ unten

Rechts oben auf dem Bild ist meine Nichte.

bovenaan

unten

↔ oben

Links unten sitzt unsere Katze.

onderaan

vorn

↔ hinten

Er sitzt vorn in der Klasse.

vooraan

geschieden

↔ verheiratet

Meine Schwester ist geschieden.

gescheiden

getrennt

Meine Eltern sind getrennt.

uit elkaar

ledig

Mein Bruder ist ledig.

niet getrouwd

single

Meine Schwester ist noch single.

single

© 76

Mein Bruder steht in der Mitte.

verheiratet

↔ geschieden

Meine Großeltern sind seit 50 Jahren verheiratet.

getrouwd

verwitwet sein

er/sie ist

Er ist seit 18 Jahren verwitwet.

weduwe / weduwnaar zijn

sechsundsiebzig

KAPITEL 2 | SCHÖN, DICH KENNENZULERNEN!


KAPITEL 3 ICH BRAUCHE EINE PAUSE! NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

IN

de klok lezen; over je schoolweg vertellen; over leerkrachten, schoolvakken en het lesrooster spreken; vertellen welke schoolspullen je nodig hebt. GRAMMATICA

WOORDENSCHAT

N

het bepaald lidwoord in de accusatief het onbepaald lidwoord en kein- in de accusatief het bezittelijk voornaamwoord in de accusatief het persoonlijk voornaamwoord in de accusatief es gibt + accusatief de modale werkwoorden mögen en können

de dagen van de week

VA

schoolvakken en -materiaal transportmiddelen ONLINE LEERPADEN

die Modalverben „mögen“ und „können“ der unbestimmte Artikel und „kein-“ im Nominativ und Akkusativ der bestimmte Artikel im Nominativ und Akkusativ das Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ das Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ

©

die Uhrzeit

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

siebenundsiebzig

77


Kernmodul 1 Macht dir die Schule Spaß? 1.1 Mein Lieblingslehrer Lesen

a

Hör den Text und lies mit. Über welche Themen spricht Noah? Kreuze an. ☐ über seine Klassenkameraden

☐ über die Schulkantine

☐ über seine Schulsachen

☐ über die Schulfächer

☐ über einen Lehrer

☐ über den Schulweg

IN

Hören

Hi, ich bin Noah. In meiner Klasse sind 24 Schüler. Es sind 14 Mädchen und 10 Jungen. Meine besten Freunde sind auch in meiner Klasse. Ich gehe eigentlich gern in die Schule. Vor allem die Pausen finde ich toll. Dann treffen wir uns auf dem Schulhof oder spielen zusammen Fußball.

Markiere in Übung 1.1a alle Fächer in einer Farbe. Markiere dann die positiven und negativen Aussagen über Fächer in einer anderen Farbe.

VA

b

N

Nicht alle Schulfächer finde ich toll. Mein Lieblingsfach ist Geografie. Das finde ich sehr interessant und der Lehrer kann voll gut erklären. Biologie gefällt mir auch, aber ich kann es nicht so gut. Chemie mag ich nicht. Dieses Fach finde ich sehr schwer und ich verstehe nicht alles. Weiter interessiert mich noch Kunst. Und natürlich liebe ich Sport. Das macht mir immer Spaß.

Sprechen

Hören

c

Lehrer und Fächer. Beantwortet die Fragen zu zweit. Benutzt die Redemittel. 1

Welches Fach geben diese Lehrer und Lehrerinnen wohl?

2

Warum findest du deinen Lehrer / deine Lehrerin gut?

über Lehrer(innen) sprechen

©

Ich glaube, dass Herr Riesner Geschichte gibt. Herr Müller ist der Kunstlehrer, vermute ich. Frau Peters ist Musiklehrerin, oder? Ich glaube, Frau Schulz unterrichtet Informatik. Mein Lieblingslehrer ist Herr Fischer. Frau Schmidt ist meine Lieblingslehrerin.

Herr Franke

Frau Maier

Frau Hermanns

Herr Wilms

Er/Sie ist … sehr nett • freundlich • sympathisch. immer geduldig. oft lustig. zu allen respektvoll.

78

achtundsiebzig

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


1.2 Toll oder doof? Hören

a

Sehen

Sieh dir das Video an. Was ist das Thema? Kreuze an. Man fragt die Leute … ☐ nach ihren Schulerinnerungen. ☐ nach ihrem Lieblingsfach.

Sieh dir das Video ein zweites Mal an. Kreuze unter jedem Schulfach an, wie oft du es in den Interviews hörst.

Englisch

Französisch

Musik

Geschichte

VA

Sport

Deutsch

IN

1

Geografie

2

Sprechen

Spanisch

Latein

Religion

Wirtschaft

Informatik

Kunst

Chemie

Mathe

Philosophie

Physik

Welches Fach war für die meisten Leute das Lieblingsfach?

Arbeitet zu zweit. Welche Fächer mögt ihr? Welche nicht?

©

Hören

c

Niederländisch

N

b

über Schulfächer sprechen

Englisch kann ich voll gut. Deutsch mag ich am liebsten. Geschichte finde ich toll. Niederländisch ist interessant. Spanisch ist ziemlich einfach. Chemie liebe ich. Mathe macht mir Spaß.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

Sport kann ich nicht so gut. Französisch mag ich nicht so gern. Wirtschaft finde ich blöd / doof. Religion ist eher langweilig. Informatik ist schwer. Geografie interessiert mich nicht. Physik verstehe ich gar nicht.

S. 92

mögen ich

mag

du

magst

er/sie

mag

können ich

kann

du

kannst

er/sie

kann

neunundsiebzig

79


Lees de vraag en de antwoorden op het forum en noteer je mening. Gebruik de Redemittel uit oefening 1.2c.

Schreiben

gutefrage

Suche nach Fragen, Themen und Nutzern …

FRAGE STELLEN

Letzte Aktivität: gestern

•••

Was ist euer Lieblingsfach und warum? Mein absolutes Lieblingsfach ist Religion. Wir können diskutieren und sagen unsere Meinung. Welches Fach magst du am liebsten und warum?

IN

Naomi2007 gestern

Mathe. Macht Spaß, kann man gut für lernen und ist das ganze Leben nützlich. Tommi916 vor 2 Tagen

Englisch, weil es mir Spaß macht und ich Sprachen liebe!

N

VA

?

Meine Antwort

2 Fährst du mit dem Bus zur Schule?

a

Was passt zusammen? Ordne zu. mit dem Auto

mit dem Moped

©

1

4

80

achtzig

mit der Straßenbahn

zu Fuß

mit dem Bus

2

3

5

6

mit dem Fahrrad

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


Sprechen

b

Arbeitet zu zweit. Wie kommt ihr zur Schule?

über den Schulweg sprechen

Hören

Ich gehe zu Fuß. Ich fahre mit der Straßenbahn • U-Bahn. Ich fahre mit dem Fahrrad • Mofa • Moped • Bus • Zug • Auto.

IN

Wie kommst du zur Schule? Ich fahre meistens • immer • jeden Tag mit dem Bus. Ich gehe nie • selten • ab und zu • manchmal zu Fuß. Leer vaak voorkomende woordcombinaties (Kollokationen) als één geheel.

Im Winter fahre ich mit dem Auto. Wenn es kalt ist, fahre ich mit dem Bus. Wenn es regnet, gehe ich nicht zu Fuß.

� • •

zu Fuß gehen mit dem Bus fahren mit der U-Bahn fahren

c

Sieh dir die beiden Videos an. Beantworte die Fragen, kreuze an oder ergänze.

VA

Hören

N

Im Sommer fahre ich mit dem Fahrrad. Wenn die Sonne scheint, gehe ich zu Fuß. Wenn es warm ist, fahre ich mit dem Moped.

Sehen

Julia fährt immer mit dem zur Schule.

1

Wann verlässt Jasmin morgens das Haus?

1

Wie lange braucht Julia zur Schule?

2

Wann fängt die Schule an?

2

Julia fährt alleine zur Schule.

©

Jasmin fährt meistens mit dem zur Schule.

3

Jasmin findet Radfahren toll.

☐ richtig

4

☐ richtig

Im

3

☐ falsch

fährt sie oft mit dem oder Jasmins

bringt sie zur Schule.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

4

☐ falsch

Unterwegs macht sie ihre und quatscht mit ihren

.

Julia fährt nicht mit dem

.

Das ist zu Kälte macht das keinen

. Bei Regen und .

einundachtzig

81


3 Alles klar! Lesen

a

Lies die Klassenchats der Klasse 10B.

.. .

Klassenchat 10B

Anna, Lene, Mustafa, Tobias …

Haben wir eigentlich Hausaufgaben für morgen ~ Anna

Nein

, aber wir haben einen Mathetest

Wir brauchen ein Geodreieck

17:46 ✓✓

17:47

IN

~ Mustafa

!!

?

und einen Taschenrechner

!

17:48

Alles klar, danke! Verstehe da leider gar nichts. Mathe ist nicht mein Ding! ~ Lennart

N

Let’s do this.

17:49 ✓

17:50

Nachricht schreiben

.. .

VA

Klassenchat 10B

Anna, Lene, Mustafa, Tobias …

~ Tobias

Müssen wir heute Sportsachen

~ Samira

Keine Ahnung

...

mitnehmen?

07:16

07:18

Nö, wir brauchen keine. Frau Reiser ist krank

~ Tobias

©

Genial, ich brauche nach Biologie sowieso eine Pause

Wir haben eine Freistunde !

!!!

07:22 ✓

07:23

Haha! Ich nehme einen Laptop mit und mache dann ‘Hausaufgaben’

.

07:25 ✓

Nachricht schreiben

Klasse 10 komt overeen met het vierde middelbaar in België. Na de lagere school telt men gewoon verder.

82

zweiundachtzig

Uit de context en de lay-out kun je veel afleiden. In de klaschats helpen bijvoorbeeld de emoji‘s om nieuwe woorden te begrijpen.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


b

Ergänze die Sätze und beantworte die Frage. 1

Klasse 10B schreibt morgen

Mathetest.

2

Die Schüler brauchen

3

Sie müssen an diesem Tag

4

Die Lehrerin ist krank und die Schüler haben

5

Tobias braucht nach Biologie sowieso

6

Wie steht es im Text?

Geodreieck und

Taschenrechner.

Sportsachen mitbringen. Freistunde. Pause.

Samira weiß nicht, ob die Klasse Sportsachen braucht. Sie hat c

Lies den Text. Markiere die Schulsachen.

IN

Lesen

.

Mein Rucksack ist ziemlich schwer. Ich brauche viele Bücher, ein Notizheft, Kugelschreiber, Bleistifte und andere Schulsachen. Für Mathematik brauche ich einen Taschenrechner. Ein Wörterbuch brauchen wir nicht. Wir können im Internet Wörter nachschlagen. Wir haben ja alle ein Handy dabei. Die meisten Lehrer finden das in Ordnung.

S. 93

N

der unbestimmte Artikel und kein- im Akkusativ Ich habe … / Ich brauche … / Ich bringe … mit.

M

eineN keineN

einE keinE

Pause Schere Prüfung Brotdose Freistunde Trinkflasche

S

ein kein

Tablet Lineal Handy Notizheft Kursbuch Geodreieck Wörterbuch

VA

Test Stift Atlas Ordner Laptop Turnbeutel Kugelschreiber Taschenrechner

W

d

Ø keinE

NEØE

Kulis Stifte Textmarker Sportsachen Hausaufgaben Schwimmsachen

Was hast du (nicht) im Rucksack dabei? Benutze den Wortschatz aus der Tabelle. Achte auf den Artikel.

©

Sprechen

P

z. B. Ich habe eine Trinkflasche, ein Lineal und Stifte dabei. Heute habe ich keine Brotdose und keinen Atlas dabei.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

dreiundachtzig

83


Gespräch

e

Arbeitet zu zweit. Stellt Fragen wie in den Beispielen. Benutzt den Wortschatz aus Übung 3c. Haben wir heute eine Freistunde? Ich glaube, wir haben heute Nachmittag eine Freistunde. Keine Ahnung! Brauchen wir heute einen Atlas? Ja, wir brauchen einen Atlas.

Hören

f

Hör dir die Mini-Dialoge an und lies mit.

Lesen

IN

Ich hoffe nicht. Ich habe keinen Atlas mitgebracht / dabei.

Wo ist denn der Kugelschreiber? Silke, hast du ihn? Nein, ich habe den Kugelschreiber nicht. Gefunden, da ist er ja!

Oliver, brauchst du das Lineal?

Nein, ich brauche es jetzt nicht.

N

Danke, dann nehme ich es. Und wo ist die Schere schon wieder? Schau doch mal richtig hin, da liegt sie doch!

Herr Anders, ich suche die Dokumente! Wo sind sie denn?

Ich habe leider keine Ahnung, Frau Reiser, ich finde sie auch nicht.

VA

Ach, da liegen sie ja! Ich muss dringend den Schreibtisch aufräumen.

g

Ergänze die Tabellen. Benutze die Mini-Dialoge oben. Voor welk zinsdeel wordt hier de nominatief gebruikt?

der Nominativ Wo ist

Kugelschreiber?

Da ist

Wo ist

Schere?

Da liegt

!

Da liegt

!

Lineal?

Wo liegt

©

Wo sind / liegen

Dokumente?

!

Da sind / liegen

!

der Akkusativ

Hast du / Brauchst du …?

Nein, ich habe / brauche … nicht.

Kugelschreiber

Voor welk zinsdeel wordt hier de accusatief gebruikt?

Schere Lineal

Ich suche

Dokumente.

Ich finde / sehe

auch nicht.

SCHON FERTIG? Notiere, was du zu Hause alles beim Lernen brauchst. 84

vierundachtzig

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


S. 93, S. 96

der bestimmte Artikel und das Personalpronomen im Akkusativ

M

W

S

P

Nominativ

deR Stift eR

diE Schere siE

daS Lineal eS

diE Dokumente RESE siE

Akkusativ

deN Stift ihN

diE Schere siE

daS Lineal eS

diE Dokumente NESE siE

IN

DIES ODER DAS

Nominativ oder Akkusativ?

Linus, een Duitse uitwisselingsleerling uit je klas, was afgelopen week ziek. Hij stuurt jou via Messenger het volgende berichtje met praktische vragen:

VA

Schreiben

Spielt zu dritt. Ihr bekommt eine Spielanleitung und einen (virtuellen) Würfel.

N

Arbeitet zu zweit. Spielt Mini-Dialoge wie in Übung 3f. Benutzt den Wortschatz auf S. 83.

.. .

Linus Haselberg

Zuletzt gesehen: heute um 14:44

?

©

Hey, du! Ich war letzte Woche krank. Was brauchen wir morgen alles für die Schule? Schreiben wir einen Test

Reageer op het bericht. • Som vier voorwerpen op die je de volgende dag op school nodig hebt. • Schrijf hem ook dat jullie morgen geen toetsen hebben.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

fünfundachtzig

85


4 Wie spät ist es denn? 4.1 Die Uhrzeit lesen die Uhrzeit

Hören

Wie spät ist es?

Es ist zwei Uhr. Es ist fünf nach zwei. Es ist zehn nach zwei. Es ist Viertel nach zwei. Es ist zwanzig nach zwei. Es ist fünf vor halb drei. Es ist halb drei. Es ist fünf nach halb drei. Est ist zwanzig vor drei. Es ist Viertel vor drei. Es ist zehn vor drei. Es ist fünf vor drei. Es ist drei Uhr.

… Uhr 5 nach …

5 vor …

Viertel nach …

Viertel vor …

20 nach …

20 vor … 5 nach halb … halb …

a

5 vor halb …

Seht euch die Uhren an. Spielt Mini-Dialoge wie im Beispiel.

N

Sprechen

IN

10 nach …

10 vor …

Wie spät ist es jetzt? Ist es schon vier Uhr?

VA

Nein, es ist erst halb vier.

Zeitpunkt

Hören

©

Wie spät ist es? Es ist drei Uhr.

86

sechsundachtzig

Dauer

Ich warte schon eine Stunde / drei Stunden!

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


b

Wie viel Uhr ist es in … ? Schreibe die Uhrzeit als Wort.

London

Moskau

Tokio

In London ist es

am Morgen.

In Moskau ist es

Stunden später. Da ist es also

am Mittag.

am Abend.

Und in Melbourne ist es noch

IN

In Tokio ist es schon

Stunde später: Es ist dort

.

Sieh dir die Beispiele aufmerksam an. Schreibe danach die Uhrzeiten aus.

formell (im Radio, Bahnhof …)

informell (im Gespräch)

Es ist …

Es ist …

ein Uhr

eins

VA

01:00

N

c

Melbourne

06:30

sechs Uhr dreißig

halb sieben (am Morgen)

09:15

neun Uhr fünfzehn

Viertel nach neun

18:30

achtzehn Uhr dreißig

halb sieben (am Abend)

21:55

einundzwanzig Uhr fünfundfünfzig

fünf vor zehn

02:10

©

04:25 07:45 15:20

19:05

22:30

Het Zwarte Woud is beroemd om zijn koekoeksklokken.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

SCHON FERTIG? Sieh dir eine Webseite mit Weltuhrzeiten an. Wie spät ist es in deiner Lieblingsstadt / in Manila / in New York …?

siebenundachtzig

87


Sprechen

d

Ratespiel: Wie viel Uhr ist es? Zeichne eine Uhrzeit. Dein Partner / Deine Partnerin versucht zu raten, wie spät es auf deiner Uhr ist. z. B.

Ist es drei Uhr? Nein, es ist viel später. Nein, es ist etwas früher.

Hören

Hör zu. Ergänze die Uhrzeiten als Wort. 1

Wann fängt das Fußballspiel an? Es fängt um

2

an.

Wann öffnet die Apotheke wieder? Sie öffnet um

3

.

Wann beginnt der Kinofilm heute Abend?

4

.

N

Er beginnt um

IN

4.2 Wann beginnt der Film?

Wann schließt die Bibliothek? Sie schließt um

5

.

Wann fängt die Schule an?

an.

VA

Sie fängt um

6

Wann gehst du meistens ins Bett? Ich gehe immer vor

7

Wann kommt der Zug aus Frankfurt an? Er kommt um

8

schlafen.

an.

Wann fährt der Bus ab?

©

Er fährt um

9

Wann endet die Show im Fernsehen? Sie endet gegen

88

ab.

achtundachtzig

.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


4.3 Mein Stundenplan Hören

a

Sieh dir das Video von Jasmin an. Ergänze die fehlenden Uhrzeiten und Fächer.

Sehen

Uhrzeit 1

Fach –9.00 Uhr

Frühstückspause 2

–11.00 Uhr

Mathematik

3

11.20–12.50 Uhr Mittagspause

b

–15.00 Uhr

5

–16.30 Uhr

AG Theater

Ergänze den Stundenplan. Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

B: S. 98

Was haben wir am Montag / montags in der ersten Stunde / von 08.35 Uhr bis 09.25 Uhr? Dann haben wir … Uhrzeit

1

08.35–09.25

2

09.25–10.15 PAUSE 10.35–11.25

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Mathe

Mathe

Biologie

Geschichte

Biologie

Mathe

Chemie

Physik

Kunst

Physik

Englisch

Französisch

Kunst

Geografie

Sport

Französisch

VA

3

Montag

N

Sprechen

4

IN

Minuten Pause

4

11.25–12.15

Mathe

MITTAGSPAUSE

5

13.30–14.20

Mathe

Informatik

Niederländisch

6

14.20–15.10

Sport

Französisch

Englisch

7

15.10–16.00

Niederländisch

Niederländisch

Religion

über den Stundenplan sprechen

Hören

©

Die erste • zweite • dritte • vierte • fünfte • sechste • siebte Stunde ist Mathe. In der ersten Stunde haben wir Mathe. Von 9.25 Uhr bis 10.15 Uhr haben wir Biologie. Am Montag / Montags haben wir Kunst. Am Dienstag / Dienstags und am Mittwoch / mittwochs haben wir Mathe. Am Samstag • Samstags • Am Sonntag • Sonntags • Am Wochenende haben wir frei.

SCHON FERTIG? Arbeitet zu zweit. Jeder wählt einen anderen Wochentag aus. Beschreibt euren Stundenplan für diesen Tag.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

neunundachtzig

89


5 Die Qual der Wahl Lesen

Lies den Brief und die Texte aus der Schülerzeitung. Beantworte dann die Fragen. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir stellen euch gern alle AGs in unserer Schule vor. Lest ihr kurz mit? Wo möchtet ihr mitmachen? Ich wünsche euch einen guten Einstieg in das neue Schuljahr! Paul Ahaus Direktor

IN

2 AG Fotografie Wo: Fotolabor Schule

Wann: freitags 3. und 4. Stunde

1 AG Zirkusschule Wo: Turnhalle Gemeinde

N

Wann: mittwochs 5. und 6. Stunde

Hier lernst und verbesserst du den Umgang mit einem Fotoapparat. Für diese AG brauchst du eine eigene Kamera. Wir suchen nach besonderen Fotomotiven und lernen neue Aufnahmetechniken kennen. In der Dunkelkammer entwickelst du eigene Filme. Und am Ende des Schuljahres gibt es eine Ausstellung, in der wir unsere Fotos zeigen!

VA

Hier lernst du mit Bällen, Keulen und sogar mit Feuer zu jonglieren! Du machst Akrobatik am Boden und lernst auch Einrad fahren. Und wer traut sich, über Glas zu laufen oder auf Nägeln zu stehen? Wir treten in der Schule und in der Stadt auf und fahren sogar ins Ausland.

4 AG Rock- und Popband

©

3 AG Badminton Wo: Turnhalle Gemeinde

Wann: dienstags 1. und 2. Stunde

Herzlich willkommen in der AG Badminton! Mehr als 5 Millionen Menschen spielen in Deutschland regelmäßig Badminton in der Schule. Machst du auch mit? Du brauchst einen eigenen Badminton-Schläger. Federbälle gibt es in der Turnhalle.

90

neunzig

Wo: Musikraum Schule Wann: donnerstags 6. und 7. Stunde Spielst du schon ein Bandinstrument wie Gitarre oder Schlagzeug? Oder möchtest du als Sängerin oder Sänger einsteigen? Dann bist du hier an der richtigen Adresse! Du brauchst ein eigenes Instrument. Zusammen bilden wir eine Rock- und Popband und spielen uns die Seele aus dem Leib! Im Laufe des Schuljahres machen wir mehrere Auftritte mit der Band in der Schule und in der Stadt.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


1

Was ist das Ziel / sind die Ziele dieser Texte? Schüler(n) und Schülerinnen … ☐ unterhalten. ☐ informieren. ☐ bei der Auswahl helfen.

2

Welche AGs finden …

4

morgens statt?

nachmittags statt?

im Schulgebäude statt?

außerhalb des Schulgebäudes statt?

Was braucht man für die verschiedenen AGs? •

Für die AG Badminton braucht man

Für die AG Fotografie braucht man

Für die AG Rock- und Popband braucht man

2 3

.

Welche AG gefällt euch am meisten / am wenigsten? Arbeitet zu zweit.

VA

5

.

Welche AG würdest du wählen? Erstelle deine Top 3. 1

Sprechen

.

N

3

IN

Nummer

Hören

Die AG Film gefällt mir am wenigsten. Die AG Tennis ist nicht so mein Ding. Die AG Badminton klingt total langweilig.

©

Die AG Theater gefällt mir am meisten. Die AG Kajak finde ich auch toll. Die AG Backen klingt ziemlich cool.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

einundneunzig

91


Grammatikmodul S. 79

1

Die Modalverben mögen und können Mögen betekent in het Nederlands ‘graag hebben, leuk vinden, lusten’. mögen mag

wir mögen

du

magst

ihr

mögt

er/sie mag

sie

mögen

Sie mögen

LERNVIDEO

IN

ich

Können betekent in het Nederlands ‘kunnen, in staat zijn’. können ich

kann

wir

können

du

kannst

ihr

könnt

er/sie

kann

sie

können

Sprechen

b

LERNVIDEO

N

Ergänze die passende Form von mögen. 1

… du das Essen in der Kantine? Ich nicht!

2

Mathe … ich überhaupt nicht. Mein Lieblingsfach ist Sport.

3

… ihr die neue Schulbibliothek? Sie ist ganz modern eingerichtet.

4

Herr Kühn … unsere Klasse sehr gern.

5

Was … Sie am meisten am Lehrerberuf, Frau Klaus?

6

Die Lehrerin … es nicht, wenn jemand den Unterricht stört.

VA

a

Sie

können

Stelle Fragen wie im Beispiel. Dein Partner / Deine Partnerin antwortet. z. B. du • Biologie • Mathe

Nein, ich mag Mathe lieber.

Was magst du lieber, Biologie oder Mathe?

Am liebsten mag ich Mathe.

Tobias • Religion • Geschichte

©

1

Magst du Biologie?

2

c

92

du • Französisch • Informatik

3

Emine • Wirtschaft • Kunst

4

ihr • Musik • Sport

Ergänze die passende Form von können.

1

Mein Lieblingsfach ist Geografie. Das … ich sehr gut.

2

Wir … schon ziemlich gut Deutsch.

3

… du mir mal mit meinen Hausaufgaben helfen?

4

Ich … morgen nicht zur Schule kommen. Ich bin krank.

5

Welches Fach … ihr gar nicht?

zweiundneunzig

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


Sprechen

d

Arbeitet zu zweit. 1

Macht einander Komplimente wie im Beispiel und bedankt euch. Du kannst wirklich gut / super Ski fahren! z. B. Vielen Dank! / Oh, danke!

tanzen Deutsch Fußball spielen Biologie singen Mathe

zeichnen 2

schwimmen

basteln

Englisch

Macht eurem Lehrer / eurer Lehrerin Komplimente wie im Beispiel. z. B.

Herr Peeters, Sie können wirklich gut zeichnen!

den Lernstoff erklären

IN

Witze erzählen

Schüler und Schülerinnen motivieren

zuhören S. 83

2 Der Akkusativ

Geschichten erzählen

Het lijdend voorwerp (das direkte Objekt) staat altijd in de accusatief.

Bij heel wat werkwoorden hoort een lijdend voorwerp: nehmen, brauchen, lesen, lernen, lieben, machen, haben, wiederholen … Om te weten of een werkwoord een lijdend voorwerp verlangt, kun je er het woord ‚ietsʼ (etwas) of ‘iemand’ (jemanden) voor plaatsen: Er schreibt einen Text. Sie versteht den Lernstoff. Er kennt den neuen Lehrer.

N

z. B. etwas schreiben etwas verstehen jemanden kennen

Na koppelwerkwoorden zoals sein en werden gebruik je de nominatief.

VA

z. B. Er wird deR neue Lehrer. Er ist deR neue Lehrer.

2.1 Der bestimmte Artikel

Je gebruikt een bepaald lidwoord als een persoon of voorwerp bekend is of eerder al vermeld werd: z. B. DaS Handy liegt dort!

Ich brauche daS Handy.

M

W

LERNVIDEO

S

P

deR Stift

diE Schere

daS Handy

diE Sportsachen

RESE

Akkusativ Ich nehme / brauche …

deN Stift

diE Schere

daS Handy

diE Sportsachen

NESE

©

Nominativ Hier ist / sind …

Let op de signaalletter van elk bepaald lidwoord. Samen vormen deze letters in de nominatief RESE en in de accusatief NESE. De lidwoorden staan in een andere kleur zodat je de naamval kunt herkennen: de nominatief staat in het zwart en de accusatief staat in het groen. Het aanwijzend voornaamwoord (Demonstrativpronomen) dies- krijgt dezelfde uitgang als het bepaald lidwoord. z. B. Brauchst du deN Kugelschreiber? Brauchst du dieseN Kugelschreiber?

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

Brauchst du daS Buch? Brauchst du dieseS Buch?

dreiundneunzig

93


2.2 Der unbestimmte Artikel und keinJe gebruikt een onbepaald lidwoord als een persoon of voorwerp onbekend of onbepaald is: z. B. Das ist einE Schere.

Ich brauche einE Schere.

M

LERNVIDEO

W

S

P

ein Stift kein Stift

einE Schere keinE Schere

ein Handy kein Handy

Ø Sportsachen keinE Sportsachen

ØEØE

Akkusativ Ich nehme / brauche …

eineN Stift keineN Stift

einE Schere keinE Schere

ein Handy kein Handy

Ø Sportsachen keinE Sportsachen

NEØE

IN

Nominativ Hier ist / sind …

Het Possessivpronomen krijgt dezelfde uitgang als het onbepaald lidwoord: z. B. Ich suche eineN Stift.

Ich suche meineN Stift.

LERNVIDEO

2.3 Es gibt

De accusatief gebruik je ook na es gibt, wat in het Nederlands ‘er is / er zijn’ betekent. Es gibt eineN neuen Lehrer in der Schule.

N

z. B.

2.4 Präpositionen mit Akkusativ

Daarnaast gebruik je de accusatief ook na bepaalde voorzetsels, o.a. na: z. B. Für deN Test muss ich noch viel lernen.

durch (door)

z. B. Ich fahre mit dem Bus durch diE Stadt.

ohne (zonder)

z. B. Ohne eineN Taschenrechner kann er die Hausaufgaben nicht machen.

VA

für (voor)

In het volgende hoofdstuk oefenen we de voorzetsels met accusatief uitvoerig in.

a

Ergänze die Lücken mit einem (un)bestimmten Artikel oder kein-. Wir haben seit gestern

neuen Mathelehrer. Ich

neuen Lehrer! Ich fand

will aber gar

alten Lehrer nämlich super.

©

anders. Er trägt

Hemd (s.). Er hat immer

neue Lehrer ist ganz

Fliege (w.) und

großen Rucksack dabei.

Rucksack ist lila. Leider ist

streng: Wenn wir

bekommen wir

rosa

Lehrer sehr

Taschenrechner (m.) dabei haben, Strafe (w.).

Strafe ist

schrecklich: Wir müssen zehnmal denselben Text abschreiben!

94

vierundneunzig

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


b

Was braucht man alles für die Schule? Arbeitet zu dritt oder zu viert.

M

ein eineN

W

S

Schere Brotdose Trinkflasche Sporttasche

Stift Atlas Laptop Ordner Turnbeutel Kugelschreiber Taschenrechner

c

einE einE

ein ein

Tablet Lineal Handy Notizheft Kursbuch Geodreieck Wörterbuch

P

Ø Ø

Kulis Stifte Textmarker Sportsachen Schwimmsachen

IN

Sprechen

Ein(e) Schüler(in) fängt an und sagt: Für die Schule braucht man einen Kugelschreiber.

Der / Die nächste wiederholt und fügt etwas hinzu: Für die Schule braucht man einen Kugelschreiber und eine Schere.

Im Geschäft. Ergänze den Dialog mit einem (un)bestimmten Artikel. Guten Tag, ich suche … Lineal. Guten Tag, … Lineale finden Sie hier.

N

Danke. Verkaufen Sie auch … Textmarker?

Ja, … Textmarker liegen dort. Wie viele brauchen Sie?

Ich brauche … Textmarker und auch noch … Kugelschreiber. d

Was gibt es alles in deinem Klassenzimmer und was nicht? Antworte wie im Beispiel. z. B. Es gibt (k)einen Computer.

VA

Sprechen

die Uhr der Abfalleimer

©

die Tafel

das Waschbecken die Tische und Stühle

die Kreide

der Lichtschalter die Tablets KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

fünfundneunzig

95


Ergänze im Nominativ oder im Akkusativ. 1

D… Unterricht (m.) fängt um 8.30 Uhr an.

2

Brauchst du dein… Rucksack (m.) heute noch?

3

Es gibt ein… Lehrer, den ich gern mag.

4

Dies… Schüler (m.) kenne ich nicht.

5

Bringt morgen bitte eur… Turnbeutel (m.) mit.

6

Wir brauchen morgen ein… Wörterbuch und ein… Taschenrechner.

7

Ein… Waschbecken (s.) befindet sich in jedem Klassenraum.

8

Ich habe mein… Atlas (m.) zu Hause liegen lassen!

9

Von wem ist dies… Handy?

10 Unser… Klassenzimmer ist sehr gemütlich.

S. 85

3 Das Personalpronomen im Akkusativ

IN

e

Nominativ

ich

Akkusativ

mich

N

Elk persoonlijk voornaamwoord heeft ook een vorm in de accusatief. Dat is in het Nederlands ook zo: Ik herken hem nog, maar hij herkent mij niet meer. du

eR

siE

eS

wir

ihr

siE

Sie

dich

ihN

siE

eS

uns

euch

siE

Sie

LERNVIDEO

Bij de derde persoon enkelvoud en meervoud herken je de signaalletters RESE en NESE.

M

VA

W

S

P

Nominativ

deR Stift eR

diE Schere siE

daS Handy eS

diE Sportsachen siE

RESE

Akkusativ

deN Stift ihN

diE Schere siE

daS Handy eS

diE Sportsachen siE

NESE

➔ ➔ ➔

Nein, ich habe ihN nicht. Nein, ich brauche siE nicht. Nein, ich kaufe eS nicht.

©

z. B. Hast du deN Stift? Brauchst du diE Schere? Kaufst du daS Handy?

a

96

Ersetze die unterstrichenen Wörter durch ein Personalpronomen. 1

Ich mag Frau Seifler nicht.

2

Konrad macht die Hausaufgaben am Wochenende.

3

Der Lehrer ruft Elisa und dich.

4

Ich verstehe das Problem nicht.

5

Ich finde meinen Rucksack nicht.

6

Die Lehrerin mag Jarno und mich gern.

sechsundneunzig

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


b

Ergänze die Mini-Dialoge. 1

Kennst du den neuen Mitschüler? Nein, ich habe … noch nie gesehen.

2

Wiederholst du die Vokabeln noch? Nein, ich wiederhole … nicht mehr.

3

Siehst du vielleicht meine Trinkflasche? Nein, ich sehe … leider auch nicht. Braucht ihr das Passwort? Ja, wir brauchen … noch.

5

Könnt ihr uns verstehen? Ja, wir verstehen … prima!

6

Machen wir zusammen Hausaufgaben? Alles klar, ich rufe … später an.

7

IN

4

Hörst du die Schüler? Sie sind so laut! Ja, ich höre … auch.

Frau Schulz, ich möchte … gern mal besuchen.

N

8

Das freut mich, Herr Anders! Ich erwarte … bald. c

Liebt mich, liebt mich nicht … Ergänze die Sätze mit einem Personalpronomen. Tom und ich sehen

jeden Tag in der Schule. Ich finde

“. Aber Tom liebt

VA

nett. Gestern sagte ich: „Tom, ich liebe

nicht. Er liebt Julia und will nur

. Ich verstehe

kommt Jörg aber! Seht ihr glaube ich. Ich mag

d

? Er sucht

nicht. Da . Er liebt

,

auch sehr.

Stellt zu zweit Fragen wie im Beispiel.

die Tafel  die Uhr  der Abfalleimer  die Kreide  das Waschbecken   die Tische und Stühle  der Lichtschalter  die Tablets

Siehst du den Computer? Ja, ich sehe ihn. Nein, ich sehe ihn nicht.

©

Sprechen

total

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

siebenundneunzig

97


Spielmodul Wie spät ist es?

DIES ODER DAS

Für die Zeichner

Für die Spiele-Fans

Arbeitet zu zweit. Zeichnet abwechselnd vier Uhrzeiten. Fragt euch dann gegenseitig: Wie spät ist es?

Arbeitet zu zweit. Werft bei jeder Uhrzeit eine Münze.

z. B.

Wie spät ist es? Es ist fünf vor fünf.

• •

Kopf: offiziell Zahl: umgangssprachlich Wie spät ist es? Es ist zwei Uhr zwanzig. Es ist zwanzig nach zwei.

z. B.

IN

1

Sprechen

A: S. 89

N

6:15 • 8:30 • 10:45 • 12:30 • 14:15 • 15:20 • 16:05 • 17:35 • 19:25 • 21:40 • 22:55 • 23:10

2 Partnerspiel

Ergänze den Stundenplan. Frage nach den Informationen, die fehlen.

Was haben wir am Donnerstag / donnerstags in der ersten Stunde / von 08.35 bis 09.25 Uhr? Dann haben wir ...

VA

z. B.

Uhrzeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

1

08.35–09.25

Französisch

Mathe

Mathe

2

09.25–10.15

Biologie

Mathe

Chemie

Physik

Englisch

Englisch

Französisch

Freitag Geschichte

PAUSE

3

10.35–11.25

4

11.25–12.15

Niederländisch

Religion

Kunst Sport

©

MITTAGSPAUSE

5

13.30–14.20

Mathe

Informatik

Niederländisch

Französisch

6

14.20–15.10

Sport

Französisch

Englisch

Chemie

7

15.10–16.00

Niederländisch

Geschichte

Religion

SCHON FERTIG? Arbeitet zu zweit. Jeder wählt einen anderen Wochentag aus. Beschreibt euren Stundenplan für diesen Tag.

98

achtundneunzig

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


3 Kreuzworträtsel: Schulmaterialien Welche Schulmaterialien passen zu den Umschreibungen? 5 ↓

3↓

7 → 2 →

IN

8 ↓

6 →

N

4 →

9 →

10 →

VA

1 →

©

1 Damit schneidet man. 2 Darin steckt man seine Schulsachen. 3 Damit schreibt man. 4 Mit diesem Apparat kann man rechnen. 5 Das benutzt man zum Trinken, wenn man unterwegs ist. 6 Hiermit kann man etwas messen oder unterstreichen. 7 Hier bewahrt man Sportsachen auf. 8 Davon gibt es viele in einer Bibliothek. 9 Darin schreibt man Notizen. 10 Hier bewahrt man Notizen und Dokumente auf.

4 Uhrzeiten schreiben Arbeitet zu zweit. Schreibt gegenseitig digitale Uhrzeiten auf den Rücken. Ratet dann, welche Uhrzeit gemalt wurde.

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

neunundneunzig

99


Kulturmodul 1

Film: Lola rennt

Hören

IN

Lola rennt (1998) is internationaal één van de meest succesvolle Duitse films. De film speelt zich af in Berlijn. Lola moet haar vriend Manni helpen, een drugskoerier. Ze heeft maar twintig minuten om 100 000 Mark te vinden. Dus begint Lola te rennen ... Regisseur Tom Tywker houdt ervan om met de tijd te spelen. In de film hoor je de minuten en seconden wegtikken. Als alles misgaat, probeert Lola zelfs het onmogelijke: de tijd stilzetten.

a

Sieh dir den Ausschnitt aus dem Film an.

b

Beantworte die Fragen, kreuze an oder ergänze.

Sehen

1

Lola fragt die alte Frau, wie spät es ist: Es ist

.

2

Manni steht vor einem

3

Lola rennt und sagt: „Warte auf mich, Manni. Tue es nicht.“ Was soll er nicht tun?

.

N

. Auf der Uhr sieht man: Es ist

☐ den Supermarkt überfallen ☐ die Bank überfallen

Lola sieht Manni. Wie viele Minuten ist sie gerannt?

VA

4

2 Song: Ah Nice – Schule aus Das Lied ist toll / super! Es geht.

©

Das Lied gefällt mir (gar) nicht.

100

hundert

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


Wortschatzmodul 1

Macht dir die Schule Spaß? leraar

Lieblingslehrer

Mein Lieblingslehrer ist Herr Weber.

lievelingsleraar

der

Schulweg

Hast du einen langen Schulweg?

schoolweg

der

Schüler

Schüler

In unserer Klasse sind 22 Schüler.

leerling

Klasse

Klassen

In unserer Klasse sind 12 Mädchen und 10 Jungen.

klas

Lehrerin

Lehrerinnen

Die Lehrerin ist immer sehr geduldig.

lerares

W die die

Lehrer

Lehrer

Lieblingslehrerin

Meine Lieblingslehrerin ist Frau Scholz.

lievelingslerares

die

Schülerin

Schülerinnen

Diese Schülerin ist sehr fleißig.

leerlinge

das

Lieblingsfach

Lieblingsfächer

Mein Lieblingsfach ist Geschichte.

lievelingsvak

das

Schulfach

Schulfächer

Welches Schulfach magst du gern?

schoolvak

Chemie

Chemie verstehe ich nicht so gut.

chemie

Englisch

In Englisch hören wir viele Lieder.

Engels

Französisch

Wir lernen schon vier Jahre Französisch.

Frans

Geografie

Geografie finde ich toll.

aardrijkskunde

In Geschichte lernt man über frühere Zeiten.

geschiedenis

Findest du Informatik interessant?

informatica

Kunst ist ein sehr kreatives Fach.

plastische opvoeding

Latein

In Latein müssen wir viele neue Wörter lernen.

Latijn

Mathe

Mathe macht mir Spaß!

wiskunde

Musik

Lernt ihr in Musik ein Instrument?

muziek

Niederländisch

In Belgien spricht man Niederländisch, Deutsch und Französisch.

Nederlands

Physik

In Physik machen wir tolle Experimente.

fysica

Religion

In Religion können wir oft diskutieren.

godsdienst

Sport

Sport mag ich am liebsten.

lichamelijke opvoeding

Wirtschaft

Wirtschaft finde ich sehr interessant.

economie

Schulsachen

Ich packe abends meine Schulsachen.

schoolspullen

Geschichte Informatik

©

VA

Kunst

N

S

IN

Der Lehrer kann den Lernstoff gut erklären.

M der

P

die

können

er/sie kann

Sofia kann gut tanzen.

kunnen, in staat zijn

mögen

er/sie mag

Er mag Chemie und Physik gar nicht.

graag hebben, leuk vinden, lusten

Spaß machen

es macht Spaß

Englisch macht Spaß.

leuk zijn

blöd

↔ toll

Heute schreiben wir einen Test … wie blöd!

stom

Es regnet, das ist ja doof!

stom

doof

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

hunderteins

101


einfach

↔ schwer

langweilig

2

Die Hausaufgaben sind ganz einfach.

gemakkelijk

Physik finde ich langweilig.

saai

schwer

↔ einfach

Geografie finde ich ziemlich schwer.

moeilijk

toll

↔ blöd

Sport finde ich ganz toll!

tof

Fährst du mit dem Bus zur Schule? Bus

Busse

Der Bus ist oft zu spät.

bus

der

Zug

Züge

Wir fahren mit dem Zug nach Paris.

trein

Hau ausaufgabe saufgabe

Hausaufgaben

Ich mache meine Hausaufgaben später.

huiswerk

die

Schule

Schulen

Unsere Schule beginnt um halb neun.

school

die

Stra Str aßenbahn

Straßenbahnen

Er fährt gern mit der Straßenbahn.

tram

die

U-Bahn

U-Bahnen

In vielen Städten gibt es eine U-Bahn.

metro

das

Auto

Autos

Wenn es regnet, fahren wir mit dem Auto.

auto

das

Fahrrad

Fahrräder

Fährst du mit dem Fahrrad zur Schule?

fiets

das

Mofa

Mofas

Sie fährt nur selten mit dem Mofa zur Schule.

brommer

das

Radfahren

S

mit dem Bus fahren zu Fuß gehen

Radfahren ist gesund und macht Spaß.

fietsen

er/sie fährt

Ich fahre ab und zu mit dem Bus.

de bus nemen

er/sie geht

Die Schule ist nicht weit. Ich gehe jeden Tag zu Fuß.

te voet gaan

Ich fahre ab und zu mit dem Auto.

af en toe

Lotta fährt fast immer mit dem Bus.

bijna

VA

ab und zu

N

W die

IN

M der

fast

↔ nie

Bei schönem Wetter gehe ich immer zu Fuß.

altijd

oft

↔ selten

Wir müssen oft Vokabeln lernen.

vaak

manchmal

↔ meistens

Wir schreiben manchmal einen Test.

soms

meistens

↔ manchmal

Ich bekomme meistens Hausaufgaben.

meestal

nie

↔ immer

Im Winter fahre ich nie mit dem Fahrrad.

nooit

selten

↔ oft

Nur selten haben wir eine Freistunde.

zelden

Kugelschreiber

Kugelschreiber

Wo ist der Kugelschreiber schon wieder?

balpen

der

Ordner

Ordner

Ich bewahre meine Notizen in einem Ordner.

map

der

Rucksack

Rucksäcke

Andreas findet seinen Rucksack nicht.

rugzak

der

Taschenrechner

Taschenrechner

Brauchen wir heute einen Taschenrechner?

rekenmachine

Freistunde

Freistunden

Nach Biologie haben wir eine Freistunde.

vrij uurtje

Pause

Pausen

Ich brauche dringend eine Pause.

pauze

©

immer

3

M der

W die die

102

Alles klar!

hundertzwei

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


S

die

Prüfung

Prüfungen

Für diese Prüfung muss ich noch viel lernen.

proefwerk

das

Handy

Handys

In der Schule sind Handys nicht erlaubt.

gsm

das

Kursbuch

Kursbücher

Ich habe mein Kursbuch nicht dabei.

handboek

brauchen

er/sie braucht

Frau Bach braucht die Dokumente dringend.

nodig hebben

Wie spät ist es? - Keine Ahnung!

geen idee

keine Ahnung

4

Wie spät ist es denn? Stundenplan

Stundenpläne

Wie sieht dein Stundenplan aus?

uurrooster

W die

Stunde

Stunden

Ich warte schon zwei Stunden auf dich!

uur

die

Uhr

Uhren

Diese alte Uhr ist sehr kostbar.

horloge, klok

die

Uhrzeit

Uhrzeiten

Um welche Uhrzeit treffen wir uns?

tijdstip

das

Wochenende

Wochenenden

Ich wünsche dir ein schönes Wochenende!

weekend

erst

Der Zug kommt erst in einer Stunde.

pas

schon

Die Apotheke ist schon geschlossen.

al, reeds

spät

Wie spät ist es?

laat

abfahren anfangen ankommen

er/sie fährt ab

Der Bus fährt um 14 Uhr ab.

vertrekken

er/sie fängt an

Das Tennisspiel fängt um halb sechs an.

beginnen

er/sie kommt an

Der Flug aus Berlin kommt um 9 Uhr an.

aankomen

er/sie beginnt

Wann beginnt der Unterricht?

beginnen

VA

beginnen

N

S

IN

M der

er/sie endet

Der Film endet gegen 22 Uhr.

eindigen

öffnen

er/sie öffnet

Die Post öffnet um eins.

opengaan

schließen

er/sie schließt

Kannst du das Fenster bitte schließen?

sluiten

warten

er/sie wartet

Wir warten schon eine Stunde auf den Bus.

wachten

halb

Es ist halb vier.

half

nach

Es ist zehn nach neun.

na

Viertel

Es ist Viertel vor sechs.

kwart

vor

Es ist zwanzig vor drei.

voor

©

enden

5

Die Qual der Wahl

M der

Sänger

Sänger

Dieser Sänger ist sehr berühmt.

zanger

der

Schüler

Schüler

Das sind Schüler aus unserer Schule.

leerling

der

Wettkampf

Wettkämpfe

Der Wettkampf beginnt gleich.

wedstrijd

Ausstellung

Ausstellungen

Wir besuchen morgen eine Ausstellung.

tentoonstelling

die

Gitarre

Gitarren

Spielst du noch Gitarre?

gitaar

die

Sängerin

Sängerinnen

Die Band sucht eine neue Sängerin.

zangeres

W die

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!

hundertdrei

103


S

die

Schülerin

Schülerinnen

Diese Schülerin kommt immer zu spät.

leerlinge

das

Instrument

Instrumente

Welches Instrument spielst du?

instrument

gefallen

es gefällt

Biologie gefällt mir ganz gut.

bevallen

stattfinden

es findet statt

Das Fest findet am Samstag statt.

plaatsvinden

wählen

er/sie wählt

Welche AG wählst du?

kiezen

©

VA

N

IN

Mein Wortschatz

104

hundertvier

KAPITEL 3 | ICH BRAUCHE EINE PAUSE!


KAPITEL 4 HAST DU HEUTE ZEIT? NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

GRAMMATICA

WOORDENSCHAT

N

de rangtelwoorden tijdsbepalingen met am, um en im vaste voorzetsels met de accusatief het modale werkwoord müssen scheidbare werkwoorden

IN

gebeurtenissen in tijd en ruimte situeren; een afspraak vastleggen, verplaatsen of afzeggen; naar de openingsuren en het sluitingsuur vragen; over je dagelijkse bezigheden en routines vertellen.

dagelijkse routines huishoudelijke taken

VA

de datum, maanden en seizoenen frequente tijds- en plaatsbepalingen ONLINE LEERPADEN

die Ordinalzahlen Präpositionen mit Akkusativ das Modalverb „müssen“ trennbare Verben

©

Termine

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertfünf

105


Kernmodul 1 Das Datum Hören

a

Hör zu und ergänze den Familienplaner. Party  Arzt  Fahrprüfung  Kongress  Geburtstag  Friseur  babysitten  Ausflug  Fußball

Montag 01.07. Dienstag 02.07. Mittwoch 03.07.

Frieda

Paul

VA

Donnerstag 04.07.

Papa

N

Mama

IN

UNSER FAMILIENPLANER

Freitag 05.07.

Samstag 06.07. Sonntag 07.07.

©

S. 122

das Datum z. B.

Wann hast du Zeit? Ich habe am 3. Mai Zeit.

Vaak wordt ook de maand als rangtelwoord uitgesproken: z. B.

106

hundertsechs

Ich habe am siebten Zwölften Geburtstag. Wir treffen uns am fünfzehnten Vierten.

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


Sprechen

b

Arbeitet zu zweit. Jede(r) Schüler(in) bekommt vier Kalenderblätter. Nehmt abwechselnd ein Kalenderblatt und stellt Fragen wie im Beispiel.

über das Datum sprechen

Hören

Welcher Tag ist heute?

Heute ist der 14. Februar.

Hast du am 23. März Zeit?

Ja, dann habe ich Zeit. Nein, da habe ich leider keine Zeit.

die Monate Januar • Februar • März • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Dezember

IN

der

Sprechen

c

N

De val van de Berlijnse Muur Op 9 november 1989 valt de Berlijnse Muur nadat die 28 jaar lang een scheiding vormde tussen Oost- en West-Duitsland. Wildvreemde mensen uit het oosten en het westen vallen elkaar lachend en huilend in de armen en vieren samen feest.

Arbeitet zu zweit. Antwortet abwechselnd mit dem richtigen Datum. Wann ist Weihnachten? Am 25. Dezember.

VA

z. B.

©

1

Wann fängt die Schule an?

4

Wann fangen die Sommerferien an?

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

2

5

Wann hast du Geburtstag?

Wann ist der belgische Nationalfeiertag?

3

6

Wann ist Silvester?

Wann ist der Tag der Arbeit?

hundertsieben

107


Lesen

d

Lies die Texte und beantworte die Fragen. 1 2

Was macht man an diesen Aktionstagen? Markiere in einer Farbe. Warum feiert man diese Aktionstage? Markiere in einer anderen Farbe. Am 21. Januar wird der Weltknuddeltag gefeiert. Knuddeln ist gesund und macht glücklich. Wenn man knuddelt, hat man weniger Stress und Ängste. Im Winter ist es außerdem oft dunkel und viele Menschen sind traurig. Nimm an diesem Tag einfach mal einen Menschen in den Arm! Auf der Straße, im Zug … egal wo!

IN

Der Aktionstag Tag der älteren Generationen findet dieses Jahr am 7. April statt. Man macht in deutschen Städten Aktionen und Feste. Die Leute feiern und bekommen Informationen über die Rolle der Senioren in der Gesellschaft. Senioren sind oft noch beruflich aktiv. Und viele Großeltern übernehmen die Betreuung der Enkelkinder.

DIES ODER DAS

Aktionstage: Los geht’s!

Erfinde selbst einen neuen Aktionstag. Sei kreativ.

• • •

• • •

N

Suche einen interessanten Aktionstag im Internet. Erzähle dann:

Wann ist der Tag? Wie heißt der Tag? Was macht man an diesem Tag?

VA

Wann ist der Tag? Wie heißt der Tag? Was macht man an diesem Tag?

2 Termine 2.1 Wir haben leider geschlossen

Hören

a

Hör dir die Telefonansage an und ergänze die Redemittel.

nach Öffnungszeiten fragen

Hören

©

Wann ist / hat die Touristeninformation geöffnet?

Wann ist / hat die Touristeninformation geschlossen?

108

hundertacht

Von von

bis bis

Am von Am

Uhr. und am

bis

Uhr. .

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


Bad Staffelstein ligt in de Duitse deelstaat Beieren (Bayern) en staat in de omgeving en ver daarbuiten bekend als historisch kuuroord. Zoals in veel Duitse steden kun je er ook mooie Fachwerkhäuser bewonderen.

b

Sieh dir die Öffnungszeiten an. Beantworte die Fragen oder kreuze an.

Museum Großkrotzenburg

En g e l

Quelle Ihrer Gesundheit

Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr.: 8:00–18:30 Uhr Di. + Do.: 8:00–19 Uhr Sa.: 8:00–13 Uhr

IN

Lesen

Öffnungszeiten:

Am 3. Sonntag im Monat geöffnet - von 14 bis 17 Uhr Am Römerkastell 2 im Ortszentrum

N

w w w. e n g e l - a p o t h e k e - m u r n a u . d e

Ulrike Freyer Dipl. Med. Eva Kraus

VA

Öffnungszeiten

Zahnarztpraxis

März bis Oktober: von 9–18 Uhr (Ausgang bis 19 Uhr)

November bis Februar: von 9–17 Uhr (Ausgang bis 18 Uhr)

1

Mo.–Mi. 8–18 Uhr Do.

8–20 Uhr

Fr.

8–12 Uhr

An welchen Tagen ist die Engel Apotheke bis 18:30 Uhr geöffnet?

Wann öffnet die Zahnarztpraxis?

©

2

Fachzahnärzte

3

Herr Steindl arbeitet jeden Tag bis 18 Uhr. Wann kann er zum Zahnarzt?

4

Wann ist der Zoo Linz von März bis Oktober geöffnet?

5

In welchen Monaten muss man den Zoo spätestens um 18 Uhr verlassen?

6

Das Museum Großkrotzenburg hat jeden Sonntag geschlossen. ☐ richtig

S. 124

Zeitangaben am Sonntag um 18 Uhr im Januar

☐ falsch

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertneun

109


Sprechen

c

Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

B: S. 130

Wann hat die Bibliothek montags geöffnet? Die Bibliothek hat montags von … bis … geöffnet. die Bibliothek

die Eisdiele

Mo. geschlossen

Mi.

14–17

Sa.

10–12

14:30–23:30

geschlossen 10–18:30

15:30–18:30

8–20 8–20

Do. Fr.

das Kino

14–23:30

IN

Di.

Café Kranzler

9–22

9–20

So.

9–20

14–23:30

VA

N

SCHON FERTIG? Arbeitet zu zweit. Was ist euer Lieblingsgeschäft? Schlagt die Öffnungszeiten nach und berichtet dann.

2.2 Geschäftliche Termine

Hören Sehen

a

Sieh dir das Video an. Beantworte die Fragen. 1

Wann soll der Termin stattfinden?

©

☐ um 14 Uhr

☐ um 15 Uhr

2

Wer versucht den Termin auf nächste Woche zu verschieben? ☐ die Arzthelferin ☐ die Patientin

3

110

Warum findet der Termin nicht statt?

hundertzehn

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


Hören

b

Hör dir die Dialoge an und ergänze.

Lesen

einen Termin vereinbaren Praxis Dr. Seifers, guten Tag. Guten Tag, Ida Bärens hier. Ich möchte einen beim Arzt vereinbaren. Wann hätten Sie Zeit, vormittags oder nachmittags? bitte. Am Nachmittag habe ich leider nie Zeit. Uhr Zeit? Das ist ein Freitag.

IN

Moment mal … Haben Sie am 5. November um Ja, das passt prima. Vielen Dank, auf Wiederhören! Auf Wiederhören, Frau Bärens!

einen Termin verschieben Firma Atlas Copco, Tanaka am Apparat.

N

Guten Tag, Hofmann hier, ich muss unseren Termin am leider verschieben.

Das ist kein Problem, Herr Hofmann. Passt es Ihnen auch am Mittwoch? Ja, das passt gut. So gegen

?

Sehr gern, bis Mittwoch, Herr Hofmann!

VA

, Herr Tanaka!

einen Termin absagen

Haarstudio Zickzack, Sie sprechen mit Jennifer.

Hallo, hier ist die Andrea. Ich muss meinen Termin heute leider absagen. Ich bin . Ach, das tut mir leid, Andrea. Ich wünsche dir erstmal gute Besserung!

©

Danke, Jenni. Ich melde mich, wenn ich wieder bin. , alles Gute!

Tschüss, und danke für dein Verständnis!

Bij zakelijke gesprekken in het Duits is het belangrijk om te siezen en om je familienaam te vermelden. Aan de telefoon sluit je af met Auf Wiederhören! Bij informele gesprekken kun je elkaar duzen en volstaat Tschüss! als je het gesprek beëindigt.

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertelf

111


Sprechen

c

Arbeitet zu zweit. Spielt ähnliche Dialoge wie in Übung 2.2b. Verwendet die Redemittel.

einen Termin vereinbaren

Hören

Ich möchte einen Termin

am Freitag

um 15:15 Uhr.

Ja, das passt / geht.

Können Sie / Kannst du

morgen Vormittag

um 9:30 Uhr?

Nein, das geht leider nicht.

Schaffen Sie es heute um kurz vor vier?

Nein, aber es passt mir morgen um 15 Uhr.

einen Termin verschieben

Ja, das passt gut. Vielen Dank! Wir sehen uns dann am Mittwoch um 10.30 Uhr. Nein, das passt leider nicht.

Kein Problem, passt es Ihnen / dir am Mittwoch um 10.30 Uhr?

IN

Können wir unseren Termin verschieben?

Prima, bis Mittwoch!

Wie sieht es mit Donnerstag aus?

Ja, das klappt! Vielen Dank!

Alles klar, bis Donnerstag!

einen Termin absagen

N

Ich muss den Termin leider absagen, weil ich krank bin. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich unseren Termin absagen muss.

VA

SCHON FERTIG? Notiere auf Deutsch Termine in deinem Kalender.

dass en weil in ondergeschikte bijzinnen

Na een hoofdzin kun je een ondergeschikte bijzin met dass of weil beginnen. Het vervoegde werkwoord plaats je in zulke bijzinnen altijd achteraan. Dass (‘dat’) verbindt enkel de bijzin met de hoofdzin. Weil (‘omdat’) geeft een reden voor de inhoud van de hoofdzin aan.

©

z. B. Ich habe gesagt, dass ich etwas essen muss. Ich muss etwas essen, weil ich hungrig bin.

Gespräch

Je hebt een afspraak met een Duitse zakenpartner. Helaas kan de afspraak niet doorgaan. Bel je zakenpartner (= je leerkracht) online op en verplaats de afspraak. • • •

112

Kies de juiste aanspreking. Verplaats de afspraak: leg een nieuwe dag en een nieuw tijdstip vast. Kies een gepaste slotformulering.

hundertzwölf

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


3 Sieben Tage die Woche 3.1 Meine Routinen Lesen

a

Lies den Text. Ergänze die Zeitangaben. nach der Schule  in der Woche  montags und mittwochs  abends morgens  am Wochenende  von Montag bis Freitag Hi, ich bin Mo!

besuche ich die

Schule. Ich stehe

um 6:30 Uhr auf.

IN

Der Unterricht fängt um 8:15 Uhr an und dauert bis 16 Uhr.

muss ich zuerst Hausaufgaben machen. Dafür brauche ich aber nicht viel Zeit, meistens nur eine Stunde.

Danach habe ich Freizeit und treffe meine Freunde. Ich treibe auch gern Sport. Zweimal pro Woche,

, gehe ich zum Basketballtraining. Ich spiele mit meinem Bruder und einigen Freunden in einer Mannschaft.

esse ich gegen 19 Uhr gemeinsam mit

meiner Familie zu Abend. Anschließend spiele ich noch Computerspiele oder ich sehe mir einen Film gehe ich meistens um 22.30 Uhr ins Bett. Am Samstag und am Sonntag

N

an.

muss ich für Schularbeiten oder Tests lernen. Manchmal besuche ich meine Großeltern oder wir machen einen Ausflug in die Natur. Und

spiele ich natürlich mit meiner

Mannschaft gegen die anderen Basketballvereine, das macht Spaß! Welche anderen Zeitangaben findest du im Text? Markiere.

VA

Tages- und Wochenablauf: Zeitangaben

Hören

am Morgen / morgens am Vormittag / vormittags

am Nachmittag / nachmittags

©

am Abend / abends

in der Nacht / nachts

in der Woche ↔ am Wochenende am Montag / montags • am Dienstag / dienstags • am Mittwoch / mittwochs • am Donnerstag / donnerstags • am Freitag / freitags • am Samstag / samstags • am Sonntag / sonntags nie • selten • manchmal • oft • meistens • immer vorgestern • gestern • heute • morgen • übermorgen zuerst • dann • danach • anschließend • schließlich

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertdreizehn

113


b

Wann ist das? Notiere. 1

2

Di. +

Fr. +

= Dienstagvormittag 4

Mi. +

Do. +

c

IN

3

=

Hören

=

=

Hör dir Lenas Tagesablauf an. Kreuze an oder beantworte die Fragen. 1

Lena steht in der Woche um … auf. ☐ 6:15 Uhr ☐ 6:30 Uhr ☐ 7:30 Uhr

An welchen Tagen schwimmt Lena?

6

Welches Hobby macht Lena am Freitag?

Morgens … ☐ duscht Lena zuerst und dann frühstückt sie. ☐ frühstückt Lena zuerst und dann duscht sie. 7 ☐ duscht Lena. Sie frühstückt nicht.

N

2

5

Lena hat meistens bis … Unterricht. ☐ 13 Uhr ☐ 13:15 Uhr ☐ 14:15 Uhr

4

An welchem Tag hat sie bis 15:15 Uhr Unterricht? ☐ am Dienstag ☐ am Mittwoch ☐ am Donnerstag

VA

3

Warum findet Lena das Wochenende besser?

d

Arbeitet zu zweit. Beschreibt abwechselnd einen typischen Schultag. Verwendet die Redemittel aus Übung 3.1a.

©

Sprechen

z. B. Am Montag stehe ich um 6.30 Uhr auf. Zuerst …

Sprechen

Jullie gaan op klasuitwisseling naar Duitsland. Maak een voorstellingsvideo voor de Duitse klas waarin je wat meer over je dagelijkse bezigheden vertelt. •

Duur video: ongeveer één minuut

De volgende zaken neem je (minstens) in je video op: ☐ begroet de Duitse leerlingen en stel jezelf voor; ☐ vertel chronologisch wat je tijdens de week en tijdens het weekend doet; ☐ vermeld je dagelijkse routines en activiteiten (ook hobby’s); ☐ gebruik een passende slotformulering.

114

hundertvierzehn

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


3.2 Lustige Angewohnheiten Lesen

a

Lies den Artikel aus der Zeitschrift Bravo.

Sind wir komisch?!

Aussage: „Ich kann meine Hose erst anziehen, wenn ich Socken trage.“ Sie wollte gern wissen, welche Macken3 andere TwitterNutzer haben. Die Liste war endlos!

IN

Kein Mensch ist perfekt. Wir alle tun komische1 Dinge. Vielleicht sind sie dir schon mal aufgefallen, vielleicht machst du sie ganz unbewusst: Kleine, manchmal echt lustige Angewohnheiten schleichen2 sich in den Alltag ein. Man kann gar nicht mehr anders, als sie immer wieder zu machen! Auf Twitter hat eine Nutzerin eine Diskussion gestartet mit der

Welche lustigen Angewohnheiten haben unsere LeserInnen wohl? Wir gingen auf die Straße und sammelten Reaktionen:

Benno (14): „Ich singe oft für meinen Goldfisch. Nicht nur Menschen haben Gefühle!“

N

Konrad (17): „Ich lasse meinen Wecker oft mitten in der Nacht klingeln. Dann wache ich auf und freue mich unglaublich, dass ich noch nicht aufstehen muss.“ Aysu (15): „Ich sortiere Süßigkeiten immer nach Farben und Anzahl. Also drei rote Gummibärchen, drei grüne Gummibärchen …“

VA

Tabea (13): „Ich gehe nie ohne einen Regenschirm raus. Auch nicht, wenn die Sonne scheint.“ Verstehenshilfen:

1 komisch 2 sich einschleichen

3 die Macke

de rare gewoonte

Beantworte die Fragen. 1

Was für eine Macke hat die Twitter-Nutzerin?

2

Was macht Benno oft?

©

b

raar, gek sluipen

3

Was macht Tabea nie?

4

Was für Macken hast du? Schlage unbekannte Wörter eventuell im Wörterbuch nach. Ich ...

S. 125

Präpositionen mit Akkusativ Er kocht jeden Samstag für seineN kleinen Bruder. Ohne mein Handy kann ich nicht leben! Sonntags spazieren wir oft durch deN Wald.

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertfünfzehn

115


4 Hilfe gesucht! Lesen

a

Lies die Forumsbeiträge. Markiere die Aufgaben im Haushalt. Suche nach Fragen, Themen und Nutzern …

gutefrage

FRAGE STELLEN

Letzte Aktivität: vor 2 Tagen

•••

Im Haushalt helfen?

IN

Hi, die Frage geht an die Jugendlichen. Müsst ihr viel im Haushalt helfen?

Yilmaz25 vor 2 Tagen

Hey,

ich bin 16 Jahre alt und muss oft im Haushalt helfen. Ich habe jeden Tag bestimmte Aufgaben. Meine Mutter geht meistens früh arbeiten. Dann muss ich die Küche putzen. Ich muss auch manchmal die Wäsche waschen oder staubsaugen. Im Winter muss ich an unserem Hauseingang manchmal Schnee räumen.

N

Lotta98Schenk vor 4 Tagen

VA

Also ich muss eigentlich nur mein eigenes Zimmer aufräumen und ab und zu Wäsche falten. Ich mache auch wöchentlich die Katzentoilette sauber. Ich mache oft Einkäufe für meine Großeltern oder ich koche für sie. Im Sommer wasche ich auch regelmäßig das Auto.

die Jahreszeiten

©

Hören

der Frühling im Frühling

der Sommer im Sommer

TIPP De dagen van de week, de maanden en de seizoenen zijn in het Duits altijd mannelijk: der Dienstag, der Februar, der Winter.

116

hundertsechzehn

der Herbst im Herbst

der Winter im Winter

S. 126

müssen ich muss du musst er/sie muss

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


b

Notiere jede Aktivität unter das passende Foto. Opa und Oma anrufen  die Spülmaschine ausräumen  den Müll rausbringen  abwaschen

mein Zimmer aufräumen  die Wäsche aufhängen  den Tisch abräumen den Hund ausführen  einkaufen

4

5

3

IN

2

6

N

1

8

9

S. 126

trennbare Verben Ich hänge die Wäsche auf. Räumst du den Tisch ab? Herr Becker, rufen Sie bitte Frau Meyer an!

©

VA

7

Sprechen

c

Arbeitet zu zweit. Stellt einander abwechselnd nervige Fragen wie im Beispiel. Verwendet die Aktivitäten aus Übung 4b. z. B.

Kaufst du heute endlich ein? Ja, ich kaufe heute ein! Nein, ich habe heute keine Lust • keine Zeit!

SCHON FERTIG? Arbeitet zu zweit. Helft ihr auch oft im Haushalt? Was macht ihr genau? KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertsiebzehn

117


Lesen

d

Lies die Anzeige und kreuze an. In dieser Anzeige wird etwas

☐ angeboten.

☐ gesucht.

Hallo, Ich heiße Louisa. Ich bin 15 Jahre alt und wohne in Stuttgart. Ich suche einen Nebenjob als Babysitterin im Stadtteil Birkach. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester ist sechs Jahre alt und mein Bruder ist neun. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung als Babysitterin. Ich passe ab und zu auf die kleinen Kinder von meinen Nachbarn auf. Das Mädchen ist zwei Jahre alt und der Junge ist vier. Von Montag bis Donnerstag bis 22 Uhr Am Wochenende bis 23 Uhr

Handynummer: 0711-14534451 Ich freue mich auf Ihre Nachricht!

VA

N

Babysitterin Louisa Tel. Nr.: 0711-14534421

Babysitterin Louisa Tel. Nr.: 0711-14534421

Babysitterin Louisa Tel. Nr.: 0711-14534421

Babysitterin Louisa Tel. Nr.: 0711-14534421

Babysitterin Louisa Tel. Nr.: 0711-14534421

IN

Wann?

Schreiben

Je wilt graag een dienst aanbieden. Schrijf daarom net zoals Louisa een zoekertje. •

Kies een van de volgende diensten of bedenk zelf iets leuks: bijles geven (Nachhilfe geben), tuinen onderhouden (Gärten pflegen), reclamefolders rondbrengen (Werbung verteilen), meehelpen in het huishouden …

De volgende zaken moeten zeker aan bod komen:

☐ naam

☐ leeftijd

☐ woonplaats

©

☐ ervaring met de aangeboden dienst

☐ wanneer je in de week / het weekend tijd hebt ☐ gsm-nummer

118

hundertachtzehn

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


5 Abgemacht! a

Sehen

Hören

b

Jasmin und Moritz möchten zusammen etwas unternehmen. Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen. 1

Wer macht einen Vorschlag?

2

Was möchten Jasmin und Moritz machen?

3

Wann treffen sie sich?

IN

Hören

Hör dir den Dialog an. Wer sagt was? Notiere. N

Gehen wir ins Kino?

Ich bin im Sportverein.

Wir können mit dem Bus fahren. Ich fahre jetzt nach Hause.

Kommst du nach dem Abendessen zu mir? Ich bin zu Hause.

c

Nuria (N)

Lass uns in der Kneipe ein Bierchen trinken.

N

Leon (L)

Ordne die Antworten den passenden Smileys zu. Tut mir leid, ich schaffe es nicht.

Abgemacht!

Ja, tolle Idee!

Keine Lust.

Mal sehen.

Ich habe heute leider keine Zeit.

Okay.

VA

Das weiß ich noch nicht.

Vielleicht.

sich verabreden

Hören

©

Kommst du heute mit in die Stadt?

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertneunzehn

119


Zeit- und Ortsangaben

Hören

Wann machst du das? VOR NACH M deM Unterricht S deM Frühstück W deR Schule deM Mittagessen deM Abendessen Wie gehst / fährst du dahin? S

mit deM Fahrrad

IN

M mit deM Bus W mit deR Straßenbahn mit deR U-Bahn mit deM Wagen zu Fuß Wo bist du? M iM Sportverein W iM Jugendverein iM Unterricht iM Park

in deR Stadt S in deR Schule in deR Kneipe in deR Eisdiele

iM Kino iM Restaurant iM Museum zu Hause

Wohin gehst / fährst du?

in diE Stadt S in diE Schule in diE Kneipe in diE Eisdiele

N

M in deN Sportverein W in deN Jugendverein in deN Unterricht in deN Park

inS Kino inS Restaurant inS Museum nach Hause

VA

Leer de tijds- en plaatsbepalingen als vaste verbindingen. Ze vormen één geheel. Is het je ook opgevallen dat men in het Duits plaats (Wo?) en richting (Wohin?) anders uitdrukt? bv. Ich bin in der Stadt. (plaats: wo?) Ich gehe in die Stadt. (richting: wohin?)

Sprechen

d

Arbeitet zu zweit. Stellt einander abwechselnd eine Frage. Gehst du lieber in die Eisdiele oder in die Kneipe? In die Eisdiele. Und du? Ich auch. Ich gehe lieber in die Kneipe.

©

z. B.

1 2 3 4 5

120

ins Kino / in die Kneipe gehen vor / nach dem Abendessen Freunde treffen mit dem Fahrrad / Bus in die Stadt fahren in den Park / ins Museum gehen in den Sportverein / Jugendverein gehen

hundertzwanzig

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


B: S. 130

e

Du willst mit einem Freund / einer Freundin joggen gehen. Stelle Fragen und notiere den passenden Termin. z. B.

Können wir uns am Dienstag um 19 Uhr treffen? Nein, das geht leider nicht. Ich … Montag

18 Uhr 19 Uhr

Dienstag

Donnerstag

tanzen gehen Hausaufgaben machen

im Haushalt helfen

20 Uhr

babysitten gehen

meine Lieblingsserie gucken

Freunde besuchen

N

SCHON FERTIG? Erzähle deinem Partner / deiner Partnerin, was du dieses Wochenende machst.

Werk per twee. Jullie willen met elkaar afspreken. Schrijf elkaar berichtjes via WhatsApp of Messenger. • • • • •

Begroet elkaar gepast. A doet een voorstel (Wat? Wanneer? Waar(heen)?). B kan of wil niet en reageert met een tegenvoorstel. A gaat daarmee akkoord. Sluit het gesprek gepast af.

VA

Schreiben

Mittwoch

IN

Sprechen

Stuur een screenshot van jullie conversatie naar de leerkracht.

©

TIPP Voeg op je gsm via 'Instellingen‘ de taal Duits toe aan je toetsenbord. Dan vorm je makkelijker Duitse letters zoals ß, ö, ü of ä als je een bericht tikt.

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hunderteinundzwanzig

121


Grammatikmodul S. 106

1

Die Ordinalzahlen Heute ist der … 1 bis 19 -te erste • zweite • dritte • vierte • … • siebte • achte … Februar ab 20 -ste zwanzigste • einundzwanzigste … September

Ich habe am … Geburtstag. • •

Ich habe am … Zeit. Der Termin ist am …

1 bis 19 -ten ersten • zweiten • dritten • vierten • … • siebten • achten … Mai ab 20 -sten zwanzigsten • einundzwanzigsten … Dezember

am zwölften Mai = op de twaalfde mei

IN

• •

Als je het rangtelwoord in cijfers weergeeft, plaats je er altijd een punt achter: z. B. Wir treffen uns am 22. April.

b

N

1

Der rote Radfahrer ist der … .

2

Der grüne Radfahrer ist der … .

3

Der blaue Radfahrer ist der … .

4

Der rot-weiße Radfahrer is der … .

5

Der orange Radfahrer ist der … .

6

Der gelbe Radfahrer ist der … .

Lies die Termine der Familie Moll. Schreibe die Daten aus.

©

Carlotta Johanna Ida Papa Mama

122

LERNVIDEO

Wer gewinnt das Rennen? Ergänze mit der passenden Ordinalzahl.

VA

a

23.2. 5.3. 7.4. 16.5. 30.6.

Babysitten Friseur Ausflug Zahnarzt Theater

1

Papa hat … einen Termin beim Zahnarzt.

2

Ida macht … einen Ausflug.

3

Mama geht … ins Theater.

4

Rocky muss … zum Tierarzt.

5

Carlotta geht … babysitten.

6

Johanna hat … einen Friseurtermin.

hundertzweiundzwanzig

Rocky

25.7.

Tierarzt

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


c

Ergänze die Sätze. Schreibe die Daten aus. Schlage unbekannte Feiertage im Internet nach.

IN

Nikolaus  Allerheiligen  Tag der Deutschen Einheit  Weihnachten  Neujahr  Frauentag

ist

.

.

N

ist

ist

©

VA

ist

Sprechen

d

.

.

ist

ist

.

.

Frage vier Personen in der Klasse, wann sie Geburtstag haben. Notiere die Antworten und berichte wie im Beispiel. z. B.

Wann hast du Geburtstag? Ich habe am elften April Geburtstag. Felix hat am elften April Geburtstag.

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertdreiundzwanzig

123


S. 109

2 Zeitangaben mit den Präpositionen am, um, im Tijdsbepalingen geven aan wanneer iets gebeurt. In tijdsbepalingen komen in het Nederlands vaak de voorzetsels 'op' (op 2 mei), 'om' (om 16 uur) en 'in' (in juli) voor. In het Duits hebben zulke tijdsbepalingen de volgende voorzetsels: am, um of im. Leer die vaste verbindingen als één geheel. am, um, im + Zeitangaben Ich habe am 23. Juli Geburtstag.

Wochentage

am

Am Freitag haben wir Kunst.

Uhrzeiten

um

Die Schule fängt um 8 Uhr an.

Monate

im

Im Juli fahren wir in Urlaub.

Jahreszeiten

im

Im Winter fahre ich mit dem Bus zur Schule.

IN

am

N

a

das Datum

Ergänze den Text.

17. Februar Geburtstag.

Emine ist 15 Jahre alt. Sie hat Winter steht sie

6.45 Uhr auf. Sie fährt Frühling und

Sommer fährt sie

VA

dem Bus zur Schule.

7.45 Uhr mit

mit dem Fahrrad zur Schule und kann etwas länger schlafen: Sie steht dann

7 Uhr auf. Der Unterricht fängt

8.30 Uhr an.

Dienstag lernt Emine abends immer Englisch. Sie hat dieses

Fach

b

Mittwoch

11.25 Uhr zu Ende.

Sieh dir den Wochenplan von Max an. Beantworte die Fragen mit dem Wochentag und der Uhrzeit.

©

Mo.

19:30 Uhr

124

10.30 Uhr. Die Stunde ist

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

17 Uhr

15:45 Uhr

18 Uhr

20:15 Uhr

20:30 Uhr

17 Uhr

1

Wann geht Max schwimmen?

2

Wann geht er babysitten?

3

Wann geht er zum Friseur?

4

An welchen Tagen spielt Max Fußball?

hundertvierundzwanzig

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


Sprechen

c

5

Wann geht Max ins Kino?

6

Wann spielt er Gitarre?

Arbeitet zu zweit. Welche Jahreszeit mögt ihr? Begründet auch warum. Welche Jahreszeit magst du? Ich mag den Herbst. Im Herbst kann man Kastanien sammeln.

z. B.

Kastanien sammeln Erdbeeren essen einen Schneemann bauen einen Waldspaziergang machen Eis essen gehen

im Meer baden

die ersten Blumen bewundern

S. 115

IN

draußen grillen Ski fahren

3 Präpositionen mit Akkusativ

In het Duits staan volgende voorzetsels altijd met de accusatief: Bis nächsten Sonntag!

durch (door)

Wir gehen durch deN Park.

für (voor)

Sind die Blumen für diE Lehrerin?

gegen (tegen)

Ich bin gegen dieseN Politiker.

ohne (zonder)

Ohne meinE Freundin kann ich nicht leben!

um (om, rond) entlang (langs)

N

bis (tot)

Der Schüler läuft um daS Schulgebäude.

Lotta geht deN Fluss entlang.

VA

M

S

P

Ich singe für …

deN Freund (m)eineN Freund

diE Oma (m)einE Oma

daS Baby (m)ein Baby

diE Kinder meinE Kinder

Ich verreise nie ohne …

deN Hund (m)eineN Hund

diE Musik (m)einE Musik

daS Handy (m)ein Handy

diE Sachen meinE Sachen

Ergänze die Sätze. 1

Ohne mein… Instrument (s.) langweile ich mich.

2

Ich gehe nie ohne ein… Regenschirm (m.) aus dem Haus.

3

Die Kinder tanzen um d… alten Baum (m.) herum.

4

Nächste Woche spielen wir gegen dein… Mannschaft (w.).

5

Philip fährt mit dem Fahrrad durch d… Regen (m.).

6

Der Schüler rennt um d… Ecke (w.).

7

Ist die Schokolade für d… Lehrer?

8

Ich gehe nie ohne mein… Bücher (Pl.) auf Reisen.

©

a

W

LERNVIDEO

Sprechen

b

Arbeitet zu zweit. Ohne was könnt ihr nicht leben? z. B.

Ohne mein Handy und ohne Schokolade kann ich nicht leben. Und du? Ich kann nicht ohne meinen Hund und ohne meine Bücher leben.

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertfünfundzwanzig

125


S. 116

4 Das Modalverb müssen Müssen betekent in het Nederlands ‘moeten’ (noodzaak). müssen muss

wir

müssen

du

musst

ihr

müsst

er/sie

muss

sie

müssen

Sie

müssen

Sprechen

b

Ergänze die passende Form von müssen. 1

Ich … den Termin leider absagen. Ich bin krank.

2

Frau Thiel, Sie … die Unterlagen noch ausdrucken.

3

Nächste Woche … alles fertig sein.

4

Schnell, schnell, du … in die Schule!

5

… ihr oft im Haushalt helfen?

6

Die Kinder … dringend Opa und Oma anrufen.

N

a

LERNVIDEO

IN

ich

Seht euch die Schilder an und gebt euch gegenseitig Anweisungen.

rechts abbiegen  einen Helm tragen  geradeaus fahren  stoppen  leise sein  aufpassen z. B. Achtung, hier muss man / musst du eine Atemschutzmaske tragen! 2

VA

1

©

4

S. 117

5

3

6

5 Trennbare Verben Veel werkwoorden die in het Nederlands scheidbaar zijn, zijn dat ook in het Duits. Als de klemtoon op het voorvoegsel ligt, is het werkwoord scheidbaar: z. B. aufstehen

Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf.

In mededelende zinnen staat het werkwoord op de tweede plaats (Position 2). In ja-neevragen en bevelende zinnen is er inversie en staat het werkwoord op de eerste plaats (Position 1). Het voorvoegsel staat altijd achteraan in de zin (Satzende).

126

hundertsechsundzwanzig

LERNVIDEO

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


Trennbare Verben Mittelfeld

Satzende

aufhängen ankommen abfahren ausmachen

Ich Du Um 19 Uhr Wir

hänge kommst fährt machen

die Wäsche morgen Olaf das Licht

auf. an. ab. aus.

aufstehen mitnehmen zumachen

Steht Nehmen Mach

ihr die Schüler bitte

um 7 Uhr die Bücher das Fenster

auf? mit? zu!

IN

Position 2

Lies den Terminkalender von Frau Moll. Was macht sie am … ? Ergänze die Sätze.

ein Paket abholen

einkaufen

den Computer u m 16 Uhr ausschalten

nach Paris abfliegen

Dr. Hofmann anrufen

VA

N

a

Position 1

bis 10 Uhr ausschlafen ;-)

Am Montag

©

1

eine Prasentation ¨ vorbereiten

2

Am Dienstag

3

Am Mittwoch

4

Am Donnerstag

5

Am Freitag

6

Am Samstag

7

Am Sonntag

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertsiebenundzwanzig

127


b

Arbeitet zu zweit. Stellt einander abwechselnd eine Frage. z. B.

c

Mir ist kalt. Kannst du das Fenster zumachen? Natürlich mache ich das Fenster zu! Vielen Dank / Danke sehr!

1

Mein Auto ist kaputt. • mich abholen

4 Der Kühlschrank ist leer. • Fleisch und Gemüse einkaufen

2

Ich bin müde. • das Licht ausmachen

5 Es stinkt hier. • den Müll rausbringen

3

Ich will grillen. • Fleisch mitbringen

6 Mein Handy funktioniert nicht. • meine Oma anrufen

Ergänze die Textnachrichten. Hallo Yasmin! Wann (losfahren – du?)

IN

Sprechen

?

Ich (um 17 Uhr – in die U-Bahn – einsteigen)

.

Super. Und (wann – ankommen – du?)

N

?

Um 17.35 Uhr. Ich (dich - gleich - nochmal anrufen)

VA

.

©

Alles klar, bis nachher!

128

hundertachtundzwanzig

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


Spielmodul Wahrheit oder Pflicht? • • • • •

Arbeitet zu viert. Setzt euch in einen Kreis. Person A dreht eine Flasche im Kreis. Die Flasche zeigt auf eine Person (B). Diese Person (B) wählt Wahrheit oder Pflicht. Bei Wahrheit liest Person A eine Frage (blaue Sprechblasen) vor, bei Pflicht einen Auftrag (grüne Sprechblasen). Person B beantwortet die Frage oder erledigt den Auftrag. Jetzt darf Person B die Flasche drehen.

Wie oft hilfst du deinen Eltern im Haushalt? Nenne die ersten vier Wochentage!

Lies laut vor: Es ist 19.40 Uhr.

Ergänze: Anna (reden) … nie im Unterricht.

Wann hast du zuletzt einem Bettler Geld gegeben?

VA

Ergänze: Heute ist Mittwoch. … war Dienstag. … ist Donnerstag.

Wann hast du zuletzt jemandem gesagt: „Ich liebe dich“?

Lies laut vor: Testtexte texten Testtexter, Testtexter texten Testtexte.

©

Wie oft machst du deine Hausaufgaben?

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

Bilde einen Satz mit dem Wort Frühling.

Wie lange stehst du unter der Dusche?

Nenne die letzten drei Wochentage!

Wann gehst du in der Woche ins Bett?

N

Wann hast du zuletzt im Unterricht eine Textnachricht verschickt?

IN

1

Dein Freund ist zu spät. Wie lange wartest du auf ihn?

Lies laut vor: Montags macht mir meine muntere Mutter mittags meistens Mus. Wie viele Liebesbriefe hast du schon verschickt?

Wann hast du zuletzt für das Fach Deutsch gelernt?

Ergänze: … Mittwoch haben wir nachmittags frei.

hundertneunundzwanzig

129


A: S. 110

2 Partnerspiel: Öffnungszeiten Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

Mo.

Wann hat das Kino montags geöffnet? Das Kino hat montags von … bis … geöffnet. die Bibliothek

die Eisdiele

15:30–18:30

geschlossen

Di.

9–18

Mi.

9–12

Do.

15:30–18:30

das Kino

14:30–23:30 8–20

geschlossen

Fr.

10–18:30

Sa.

14–23:30

9–22

geschlossen

9–20

14–23:30

N

So.

Café Kranzler

IN

Sprechen

SCHON FERTIG? Arbeitet zu zweit. Was ist euer Lieblingsgeschäft? Schlagt die Öffnungszeiten nach und berichtet dann.

3 Partnerspiel: das Treffen

VA

Sprechen

A: S. 121

Du willst mit einem Freund / einer Freundin joggen gehen. Stelle Fragen und notiere den passenden Termin. z. B.

Können wir uns am Mittwoch um 20 Uhr treffen? Nein, das geht leider nicht. Ich … Montag

Theater spielen

©

18 Uhr 19 Uhr

20 Uhr

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

die Großeltern besuchen

zu Abend essen

Fußball spielen

Hausaufgaben machen

SCHON FERTIG? Erzähle deinem Partner / deiner Partnerin, was du dieses Wochenende machst.

130

hundertdreißig

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


Kulturmodul Lesen

Gedicht: Ernst Jandl – fünfter sein a

Lies das Gedicht. Ergänze dann die letzte Zeile. tür auf einer raus einer rein vierter sein

tür auf einer raus einer rein nächster sein

tür auf einer raus einer rein dritter sein

tür auf einer raus selber rein Tag, Herr

tür auf einer raus einer rein zweiter sein

Sehen

b

Ernst Jandl (1925-2000) was een Oostenrijkse dichter. Hij is vooral bekend om zijn visuele, concrete poëzie.

IN

1

Sieh dir das Video an und kontrolliere die letzte Zeile. Wo spielt das Gedicht?

N

Hören

DIES ODER DAS

Theater spielen

Arbeitet in Kleingruppen.

Arbeitet in Kleingruppen.

Tragt das Gedicht abwechselnd mit verschiedenen Emotionen vor:

Führt das Gedicht vor der Klasse als kleines Theaterstück auf.

VA

Emotionen ausdrücken

©

wütend • traurig • ungeduldig • gelangweilt • glücklich • ängstlich

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hunderteinunddreißig

131


Wortschatzmodul 1

Ärzte

Ich habe einen Termin beim Arzt.

dokter

der

Geburtstag

Geburtstage

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

verjaardag

der

Monat

Monate

In welchem Monat bist du geboren?

maand

Party

Partys

Ihr seid alle auf meine Party eingeladen!

feestje

die

Zeit

Zeiten

Wir haben morgen leider keine Zeit.

tijd

das

Datum

Daten

Welches Datum ist heute?

datum

Weihnachten

Wir wünschen euch frohe Weihnachten!

Kerstmis

Sommerferien

Was hast du in den Sommerferien gemacht?

zomervakantie

Lass uns feiern, ich habe Geburtstag!

vieren

Wann hast du Zeit?

wanneer

W die

P

die

feiern

er/sie feiert

wann

2

Termine

IN

Arzt

M der

S

Das Datum

Termin

Termine

Sie hat morgen einen Termin beim Zahnarzt.

afspraak

W die

Bibliothek

Bibliotheken

Die Bibliothek öffnet heute um 14 Uhr.

bibliotheek

Kinos

Gehen wir heute Abend ins Kino?

bioscoop

Was sind die Öffnungszeiten dieses Geschäfts?

openingsuren

Herr Berger muss den Termin leider absagen.

afzeggen

S

das

Kino

P

die

Öffnungszeiten

er/sie sagt ab

VA

absagen

N

M der

klappen

es klappt

Treffen wir uns um 14 Uhr? - Das klappt!

lukken

passen

es passt

Morgen Nachmittag passt mir gut.

passen

stattfinden

es findet statt

Das Fußballspiel findet am Wochenende statt.

plaatsvinden

vereinbaren

er/sie vereinbart

Ich möchte einen Termin vereinbaren.

vastleggen, afspreken

verschieben

er/sie verschiebt

Wir müssen den Termin leider verschieben.

uitstellen

Wir treffen uns gegen 20 Uhr in der Stadt.

tegen, rond

↔ geschlossen

Der Zoo ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

geopend

geschlossen

↔ geöffnet

Die Bibliothek hat dienstags geschlossen.

gesloten

krank

↔ gesund

Ich muss heute zu Hause bleiben, ich bin krank.

ziek

Frau Schulz muss den Termin leider absagen.

helaas

Es ist zwei Uhr nachmittags.

in de namiddag

nächste

Bis nächste Woche!

volgende

von … bis …

Die Apotheke ist von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

van … tot …

am

Am Montag geht Jakob ins Theater.

op

gegen

©

geöffnet

leider

nachmittags

132

hundertzweiunddreißig

↔ vormittags

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


M der

Im Juli fahren wir in Urlaub.

in (de)

um

Der Termin findet um 15 Uhr statt.

om

Abgemacht!

Afgesproken!

Auf Wiederhören!

Tot hoors!

Tschüss!

Dáág!

Tut mir leid!

Het spijt me!

Sieben Tage die Woche Abend

Guten Abend! Schön, Sie zu sehen!

avond

Am Freitagabend gehen wir ins Kino.

vrijdagavond

Ist der Termin am Vormittag oder am Nachmittag?

namiddag

Am Mittwochnachmittag treffe ich meine Freunde.

woensdagnamiddag

Ich rufe Sie morgen Vormittag gegen 10 Uhr an.

voormiddag

Unser Termin ist am Dienstagvormittag.

dinsdagvoormiddag

Tagesabläufe

Meine Oma hat einen sehr regelmäßigen Tagesablauf.

dagverloop

Mannschaften

Unsere Mannschaft hat gewonnen!

ploeg, team

Nächte

Gute Nacht, schlaf gut!

nacht

Donnerstagnacht habe ich schlecht geschlafen.

donderdagnacht

Abende

Freitagabend der

Nachmittag

Nachmittage

Mittwochnachmittag der

Vormittag

Vormittage

Tagesablauf

W die

Mannschaft

die

Nacht

VA

Donnerstagnacht

N

Dienstagvormittag der

IN

3

im

das

Wochenende

Wochenenden

Am Wochenende schlafen wir aus.

weekend

aufstehen

er/sie steht auf

Lars steht jeden Tag um 7 Uhr auf.

opstaan

dauern

er/sie dauert

Wie lange dauert der Unterricht noch?

duren

duschen

er/sie duscht

Zuerst dusche ich, dann frühstücke ich.

douchen

frühstücken

er/sie frühstückt

Mein Bruder frühstückt morgens nie.

ontbijten

schlafen

er/sie schläft

Ich kann nicht schlafen, ich lese noch ein bisschen.

slapen

treffen

er/sie trifft

Mo trifft seine Freunde nach der Schule.

ontmoeten

morgens

= am Morgen

Der Zug fährt morgens um 9 Uhr ab.

's ochtends

vormittags

= am Vormittag

Am Vormittag kann ich mich besser konzentrieren.

in de voormiddag

nachmittags

= am Nachmittag

Nachmittags gehe ich schwimmen.

in de namiddag

abends

= am Abend

Ich mache meistens am Abend meine Hausaufgaben.

's avonds

nachts

= in der Nacht

Meine Mutter muss manchmal auch nachts arbeiten.

's nachts

in der Woche

↔ am Wochenende

In der Woche müssen wir früh aufstehen.

tijdens de week

©

S

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertdreiunddreißig

133


Was machen wir am Wochenende?

in het weekend

vorgestern

Ich war vorgestern krank.

eergisteren

gestern

Was hast du gestern gemacht?

gisteren

heute

Heute ist der 20. November.

vandaag

morgen

Ich fahre morgen nach Italien.

morgen

übermorgen

Die Party ist übermorgen.

overmorgen

am Wochenende

↔ in der Woche

↔ immer

Ich war noch nie in Amerika.

nooit

selten

↔ oft

Erik geht nur selten aus.

zelden

manchmal

↔ meistens

Wir essen manchmal im Restaurant.

soms

oft

↔ selten

Meine Schwester kommt oft zu spät.

vaak

meistens

↔ manchmal

Ich gehe meistens um 22.30 Uhr ins Bett.

meestal

immer

↔ nie

Am Dienstag habe ich immer Klavierunterricht.

altijd

zuerst

Zuerst esse ich zu Abend.

eerst

danach

Danach dusche ich.

daarna

anschließend

Anschließend spiele ich Computerspiele.

vervolgens

durch für

Schließlich gehe ich ins Bett.

tenslotte

Er läuft zu Fuß durch den Regen.

door

Sind die Blumen für deine Lehrerin?

voor

Ohne mein Handy kann ich nicht leben.

zonder

VA

ohne

N

schließlich

IN

nie

4

Hilfe gesucht! Frühling

Im Frühling ist es oft warm.

lente

der

Herbst

Im Herbst kann man Kastanien sammeln.

herfst

der

Sommer

Im Sommer kann man im Meer baden.

zomer

der

Winter

Im Winter kann man einen Schneemann bauen.

winter

der

Nebenjob

Viele Studenten haben einen Nebenjob.

bijbaantje

Kommst du mit? Nein, ich habe keine Lust.

zin

©

M der

W die

134

Nebenjobs

Lust

abräumen

er/sie räumt ab

Kannst du den Tisch abräumen?

afruimen

anrufen

er/sie ruft an

Wir müssen dringend Oma anrufen.

opbellen

aufräumen

er/sie räumt auf

Am Samstag räume ich mein Zimmer auf.

opruimen

einkaufen

er/sie kauft ein

Gehst du noch einkaufen? Wir brauchen Brot.

boodschappen doen

kochen

er/sie kocht

Am Wochenende kocht mein Vater oft.

koken

müssen

er/sie muss

Musst du oft im Haushalt helfen?

moeten

putzen

er/sie putzt

Ich putze jede Woche die Küche.

poetsen

hundertvierunddreißig

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


5

Abgemacht! Busse

Alex fährt jeden Tag mit dem Bus.

bus

der

Jugendverein

Jugendvereine

Am Sonntag gehe ich in den Jugendverein.

jeugdbeweging

der

Park

Parks

Spazierst du auch gern im Park?

park

der

Sportverein

Sportvereine

Unser Sportverein ist ganz toll.

sportclub

der

Vorschlag

Vorschläge

Wie findest du meinen Vorschlag?

voorstel

der

Wagen

Wagen

Im Winter fahre ich mit dem Wagen zur Schule.

wagen

W die

Eisdiele

Eisdielen

Hast du Lust, in die Eisdiele zu gehen?

ijssalon

die

Kneipe

Kneipen

Lass uns ein Bierchen in der Kneipe trinken.

café

die

Stadt

Städte

Treffen wir uns heute Abend in der Stadt?

stad

die

Straßenbahn

Straßenbahnen

Ich fahre immer mit der Straßenbahn zur Schule.

tram

die

U-Bahn

U-Bahnen

In vielen großen Städten gibt es eine U-Bahn.

metro

das

Frühstück

Ich dusche vor dem Frühstück, und du?

ontbijt

das

Mittagessen

Vor dem Mittagessen kaufe ich noch schnell ein.

middageten

das

Abendessen

das

Fahrrad

das

Museum

Nach dem Abendessen schaue ich einen Film.

avondeten

Fahrräder

Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule.

fiets

Museen

Das Museum war sehr interessant.

museum

er/sie schafft

Ich schaffe es heute leider nicht, zu kommen.

lukken, erin slagen

VA

schaffen

N

S

IN

Bus

M der

Johanna trifft ihre Freundin nach der Schule.

ontmoeten

heute

Heute ist der 12. Dezember.

vandaag

vielleicht

Treffen wir uns später? – Vielleicht.

misschien

zu Fuß

Ich gehe nie zu Fuß zur Schule.

te voet

nach Hause

Nach der Schule fährt Paul nach Hause.

naar huis

zu Hause

Mein Vater ist nur selten zu Hause.

thuis

treffen

er/sie trifft

Het spijt me!

©

Tut mir leid!

Mein Wortschatz

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?

hundertfünfunddreißig

135


IN N VA

© 136

hundertsechsunddreißig

KAPITEL 4 | HAST DU HEUTE ZEIT?


KAPITEL 5 GUTEN APPETIT! NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

IN

over je ontbijt en andere maaltijden spreken; zeggen wat je (niet) graag lust; een recept verstaan en er zelf een voorstellen; een dialoog voeren op de markt, bij de bakker of in een snackbar. GRAMMATICA

WOORDENSCHAT

N

het werkwoord in de tegenwoordige tijd (herhaling) het modale werkwoord mögen (herhaling) de imperatief het onbepaald lidwoord in de accusatief (herhaling) de voltooid tegenwoordige tijd van frequente werkwoorden

keukentermen samenstellingen

VA

levensmiddelen, groenten en fruit verpakkingen en hoeveelheden ONLINE LEERPADEN

das Verb im Imperativ das Verb „möchten“ das Verb im Perfekt

©

Das esse ich gerne.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertsiebenunddreißig

137


Kernmodul

IN

1 Was isst du zum Frühstück?

a

Markiere in den Texten alle Lebensmittel. Markiere in einer anderen Farbe alle Getränke.

N

Lesen

VA

Zum Frühstück esse ich meistens Haferflocken oder Müsli mit Obst und Milch. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, mache ich mir auch mal ein Rührei oder ein gekochtes Ei. Ich trinke Wasser oder Orangensaft dazu, aber keine heißen Getränke. Kaffee mag ich nicht, das trinke ich nie. Auch Tee trinke ich nur selten. Im Winter ist heiße Schokolade sehr lecker!

©

Ich esse gewöhnlich ein paar Scheiben Brot mit Marmelade oder ein Nutellabrot. Ab und zu esse ich Toast mit Käse. Am Wochenende essen wir Brötchen und Croissants. Ich trinke manchmal Milch, aber meistens trinke ich zum Frühstück Kakao.

Morgens esse ich fast immer Joghurt und eine Banane oder einen Apfel. Am Sonntag esse ich auch mal ein Brötchen oder Vollkornbrot mit Salami, Schinken oder Wurst. Ich trinke jeden Morgen Tee.

138

hundertachtunddreißig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Was steht auf dem Frühstückstisch? Notiere die Wörter.

c

Wie frühstückst du? Notiere einige Stichwörter und berichte mündlich.

IN

Schreiben

b

VA

N

Sprechen

Beantwoord de vraag van Susanne op het internetforum. • •

Noem minstens vijf levensmiddelen. Antwoord in volzinnen.

©

Schreiben

gutefrage

Suche nach Fragen, Themen und Nutzern …

FRAGE STELLEN

Letzte Aktivität: vor 2 Tagen

Was isst du gern zum Frühstück?

Frage von Susanne vor 2 Tagen

Essen, Ernährung, Frühstück 10 Antworten

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertneununddreißig

139


Sprechen

d

Frage fünf Personen in der Klasse, was sie zum Frühstück essen und trinken. Notiere die Antworten und berichte danach in der Klasse. S. 154 WIEDERHOLUNG

essen ich du er/sie

esse isst isst

DIES ODER DAS

Wie frühstücken Katja, Heike und Björn? Hör zu und mache Notizen.

N

Recherchiere im Internet, was ein typisches Frühstück in zwei verschiedenen Ländern ist.

IN

Wie frühstückt man in Europa?

VA

2 Kochen macht Spaß

FABIANS FITNESSBLOG

Sport

Abnehmen

Rezepte

Tipps

©

Fitness

Hey Leute,

ich freue mich, dass ihr meinen Blog gefunden habt! Ich heiße Fabian und möchte in diesem Blog meine Leidenschaft für Sport, Fitness und gesunde Ernährung mit anderen Menschen teilen. Euer Fabian

140

hundertvierzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Lesen

Lesen

a

b

Lies Fabians Begrüßung. Wie sagt man das auf Niederländisch? 1

eine Leidenschaft

2

gesunde Ernährung

Lies das Rezept von Fabian. Ordne die Wörter zu. fettarm  Zubereitung  gesund  garnieren  Früchte  ideale  Zutaten  einfache herrlich  zubereiten  schneiden  schmecken  Esslöffel  mixen

für 2 Portionen: •

400 Gramm Banane, gefroren

125 Gramm Joghurt,

240 Milliliter Mandelmilch, ungesüßt

1 TL Vanilleextrakt

IN

Bananen-Frühstücks-Smoothie

Was ist besser, als ein Bananensmoothie zum Frühstück? Richtig, (fast) gar nichts! Dieser

frisch und hat viele Proteine, Magnesium und

Smoothie ist gesund, schmeckt Vitamin C. Der

Snack für morgens und zwischendurch. Und du kannst ihn ganz !

N

schnell

Es gibt viele Smoothie-Rezepte, worin die verschiedensten Obst-, Frucht- und Gemüsesorten kombiniert werden. Doch es muss gar nicht immer so kompliziert sein. Auch Smoothies können extrem lecker und

sein!

Der Trick bei diesem Rezept? Gefrorene Bananen! Du brauchst keine Eiswürfel und auch kein

VA

Speiseeis. Du kannst einfach einige Bananen in Scheiben

und diese für ein

paar Stunden im Gefrierschrank liegen lassen. Magst du keine Bananen? Kein Problem. Du kannst auch andere

paar

nehmen. Für eine dickere Textur kannst du einfach ein

Hafermehl beim Mixen dazugeben. Es gibt endlos viele Möglichkeiten!

:

Alle Zutaten zu einem cremigen, homogenen Smoothie mit Toppings nach Wahl (z. B. Obst, Chia-Samen, Granola …)

. Den fertigen Smoothie und eiskalt

servieren.

!

©

Lass es dir

Lesen

c

Lies das Rezept für Pfannkuchen. 1

Vermische die Milch und das Mehl in einer Schüssel.

2

Geben Sie eine Prise Salz hinzu.

3

Gib ein Ei hinzu und verrühre alles zu einem glatten Teig.

4

Erhitze Butter in einer Pfanne und gib etwas Teig hinzu.

5

Backen Sie die Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun.

6

Serviere die Pfannkuchen mit Marmelade oder Obst.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hunderteinundvierzig

141


2

der Imperativ

Ergänze die Tabelle. Sieh dir zuerst die Grammatikseiten an. Vermischen Sie

De imperatief (of gebiedende wijs) is een werkwoordsvorm waarmee je een bevel of een instructie uitdrukt.

die Milch und das Mehl. ein Ei und Salz hinzu.

Gib Verrühren Sie

alle Zutaten.

Erhitze

Butter in einer Pfanne.

Backe

die Pfannkuchen.

die Pfannkuchen mit Obst.

Serviere

Sprechen

S. 155

Sieh dir die Verben an. Welchen Fehler gegen das Kommunikationsmodell gibt es?

IN

1

Maak een korte video waarin je een eenvoudig recept aan je klasgenoten voorstelt. • •

Duur video: ongeveer twee minuten De volgende zaken neem je in je video op:

N

☐ ingrediënten / hoeveelheden overlopen ☐ stappen van de bereiding

VA

3 Mein Food Diary 3.1 Ein Interview mit Rebekka

Hören

Hör dir das Interview an. Lies das Interview auf der nächsten Seite. Ergänze die Lebensmittel aus dem Bildlexikon.

die Kartoffeln

der Käse

der Apfel

das Hähnchenbrustfilet

die Wurst

die Schokolade

die Gummibärchen

die Tomatensuppe

die Tiefkühlpizza

©

Lesen

die Birne

142

hundertzweiundvierzig

der Reis

die Kekse

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Nimmst du dir ein Pausenbrot von zu Hause mit? Ja, meine Mama macht mir morgens immer was fertig. Mal macht sie mir ein Vollkornbrot mit Schmelzkäse oder auch ein einfaches Butterbrot mit

oder

Dazu gibt es immer etwas Obst, zum Beispiel einen und etwas Süßes wie

.

oder eine

,

.

Was kommt bei dir mittags auf den Tisch? Das ist ganz unterschiedlich, aber es gibt immer etwas Warmes wie Nudeln,

, Fischstäbchen,

,

IN

Isst du viel zusammen mit der Familie oder bei Freunden? Beim Frühstück und zum Mittag wird generell zusammen mit der Familie gegessen. In der Schule esse ich in den Pausen mit meinen Freunden zusammen. Wie viele Snacks gibt es bei dir am Tag?

Einen in der Schule und meist einen am Nachmittag. Nach dem Mittagessen gibt es aber auch ein Dessert, wie z. B. einen Fruchtjoghurt oder Ähnliches.

N

Und jetzt zum Abendbrot. Was gibt es hier typischerweise bei dir?

Meistens esse ich einen Salat, z. B. mit Tomaten und

Mozzarella oder

. Ab und zu auch eine

, wenn meine Eltern es eilig haben.

VA

Was ist deine größte Essleidenschaft?

Mein absolutes Lieblingsessen ist Lasagne. Ich liebe Süßigkeiten, vor allem und

.

©

In Duitsland denkt men bij het woord ‘snoepjes’ meteen aan Haribo. Deze firma, die in 1922 door Hans Riegel (in Bonn) gesticht werd, maakt immers meer dan 200 verschillende soorten snoep. Wereldwijd zijn de Goldbären het populairst. Daarvan worden er dagelijks zo’n 100 miljoen exemplaren gemaakt en over de hele wereld getransporteerd.

3.2 Was Moritz isst

Hören

Sieh dir das Video an und ergänze.

Sehen

Morgens isst Moritz . Mittags in der Schule holt er sich mit Freunden bei einem Imbiss einen selbstgemachte

, oder er isst . Abends kocht er oft mit seiner

, z. B.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

mit Kartoffelbrei.

hundertdreiundvierzig

143


3.3 Was magst du gern? a

Ergänze die Übersicht. Ich schon.  Ich nicht.  Ich auch nicht.  Ich auch.

Ich mag keineN Tee. keinE Milch. kein Brot. keinE Bananen. b

Arbeitet zu zweit und stellt einander Fragen.

Magst du (gern) … / Isst du gern …

Hören

Ja, ich finde Oliven lecker. Ja, ich mag gern Reis. Ja, ich esse gern Kartoffeln. Das geht, aber ich esse lieber Pizza. Nein, Wurst finde ich nicht so lecker. Nein, Gemüse mag ich nicht. Nein, ich esse nicht so gern Apfelstrudel.

mögen

ich du er/sie

mag magst mag

VA

Oliven? Reis? Kartoffeln? Fisch? Wurst? Gemüse? Apfelstrudel?

S. 157 WIEDERHOLUNG

N

Sprechen

IN

Ich mag Oliven. Ich esse gern Schokolade.

©

Apfelstrudel is een van de populairste desserten in Duitsland en Oostenrijk. Het gebak uit bladerdeeg is gevuld met zoetzure appelen, rozijnen en kaneelpoeder. Soms wordt de Apfelstrudel ook met warme vanillesaus, vanille-ijs of slagroom geserveerd.

Schreiben

Wat eet jij in de loop van een dag? Maak je eigen food diary. • •

Schrijf een tekst over wat je dagelijks eet en drinkt. De volgende maaltijden moeten aan bod komen: ☐ ☐ ☐ ☐

144

ontbijt middageten avondeten snacks en tussendoortjes

hundertvierundvierzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


4 Was darf es sein? 4.1 Auf dem Markt Hören

a

Hör zu und lies mit.

Guten Tag. Was darf es sein? Ich möchte gern zehn Saftorangen, bitte. Sonst noch etwas? Sind diese Birnen aus Deutschland?

IN

Lesen

Diese kommen aus den Niederlanden, aber die da sind regional. Dann hätte ich davon gern ein Kilo, bitte.

N

Gern. Kommt noch was dazu?

Ja, ich brauche noch drei Äpfel und eine Schale Erdbeeren. Alles klar. Gefallen Ihnen diese?

Ja, prima. Und dann nehme ich noch vier Bananen. Wollen Sie reife oder grüne?

VA

Lieber reife.

So, das war es dann für Sie?

Ja, wie viel macht das zusammen?

Das macht dann 13,70 Euro. Haben Sie es passend? Ich habe nur 50 Euro, geht das?

Kein Problem. Und 36,30 Euro zurück. Ich danke Ihnen. Danke. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende!

©

Danke, gleichfalls.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertfünfundvierzig

145


b

Ergänze die Redemittel.

auf dem Markt

Hören

Verkäufer(in) Was

Kunde / Kundin Ich möchte gern einen Kopfsalat, bitte.

es sein?

Ich hätte gern eine Ananas, bitte.

noch etwas? Kommt noch was

dann für Sie?

Ich

auch noch ein Kilo Äpfel.

Ich

noch vier Bananen, aber keine reifen.

IN

Das

?

WIEDERHOLUNG

der Akkusativ

z. B. Ich esse einen Apfel.

S. 157

möchten wir ihr sie Sie

möchten möchtet möchten möchten

Spielt den Dialog aus Übung 4.1a nach. Variiert mit anderem Obst und Gemüse. Benutzt dazu das Bildlexikon, das ihr von dem Lehrer / der Lehrerin bekommt.

VA

c

N

möchte ich möchtest du er/sie möchte

©

Gespräch

SCHON FERTIG? Notiere für alle Buchstaben in deinem Namen eine Frucht oder ein Gemüse.

146

hundertsechsundvierzig

TIPP Man schreibt: 13,70 Euro / 13,70 €. Man sagt: dreizehn Euro siebzig.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


4.2 An der Imbissbude

Peters Imbiss Speisen 4,00 €

Currywurst mit Pommes

5,50 €

Mineralwasser

1,50 €

Kartoffelsalat

3,00 €

Apfelsaft

2,00 €

Bratwurst

3,50 €

Frikadelle

2,80 €

Hamburger

5,50 €

Pizzabrot

4,50 €

Pommes, kleine Portion

2,00 €

Tasse Kaffee

2,10 €

Pommes, große Portion

3,00 €

Becher Kaffee

2,60 €

Ketchup, Mayo

0,30 €

Tasse Tee

2,00 €

a

Cola

1,50 €

IN

Currywurst mit Brötchen

N

Lesen

Getränke

Ordne den Dialog.

VA

Und zu trinken? Mayo, bitte.

Ja, das ist alles.

Das macht 9,30 Euro. Zum Mitnehmen.

Gern. Das war’s dann? Eine Cola, bitte.

Hallo! Was darf es sein?

©

1

Eine kleine, bitte. Hier essen oder zum Mitnehmen? Möchten Sie Ketchup oder Mayonnaise dazu? Guten Tag! Ich hätte gern einen Hamburger mit Pommes frites, bitte. Eine kleine oder große Portion Pommes?

Gespräch

b

Spielt den Dialog nach. Benutzt die Speisekarte und variiert die Speisen und Getränke.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertsiebenundvierzig

147


4.3 Im Eiscafé und in der Konditorei Gespräch

Arbeitet zu zweit. Spielt den Dialog ‘Im Eiscafé’ mit kleinen Variationen nach. Guten Tag. Was darf es sein? Ich hätte gern drei Kugeln, bitte. Vanille, Schoko und Erdbeere. Möchten Sie eine Waffel oder einen Becher? Eine Waffel, bitte. Mit oder ohne Sahne? Das macht dann vier Euro.

3 Brötchen

1 €

Apfelkuchen

St. 1,40 €

Vollkornbrot

2,70 € St. 3,20 €

Obsttorte

St. 2,95 €

In een typisch Duitse Konditorei vind je veel soorten taart en andere zoetigheden. Je kunt ze meenemen of ter plaatse eten. Erg geliefd is de Schwarzwälder Kirschtorte. De beroemde Sachertorte komt uit Oostenrijk.

N

Marzipantorte

IN

Ohne.

SCHOKOLADE HASELNUSS BANANE STRACCIATELLA ZITRONE MANGO PFIRSICH

S. 158

Komposita

VA

das Obst + der Kuchen = der Obstkuchen

5 Im Supermarkt 5.1 Was brauchen wir?

Was soll Claudia vom Supermarkt mitbringen? Hör zu und ergänze ihren Einkaufszettel.

©

Hören

148

hundertachtundvierzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


5.2 Verpackungen und Mengenangaben Hören

a

Ordne zuerst die Lebensmittel zu. Hör dann zu und notiere die Preise. Chips  Orangensaft  Marmelade  Mais  Schokolade  Kaffee  Champignons  Joghurt  Wein  Bier

ein Glas

eine Packung

eine Tafel

eine Flasche €

N

ein Becher

VA

eine Schale

eine Dose

IN

eine Tüte

ein Kasten

ein Karton

Sprechen

Im Supermarkt einkaufen. Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

Wer kauft Erdbeeren? Wie viel Äpfel kauft Laura? Was kauft Jonas?

©

B: S. 162

b

Wer?

Wie viel?

Laura

… kauft Erdbeeren. Sie kauft … Er kauft …

Was? Äpfel

Alexander

einen

Tina und Jan

1 Kilo

Theresa

150 g

einen Kasten

Wo? auf dem Markt

3,20 € im Supermarkt Schinken Erdbeeren

Jonas

Preis?

2,70 €

im Gemüseladen

10,49 €

SCHON FERTIG? Was möchtest du heute Abend essen? Schreibe einen Einkaufszettel. KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertneunundvierzig

149


6 Hunger ist der beste Koch Lesen

a

Lies die Beschreibungen. Worum handelt es sich? ☐ Bücher ☐ Fernsehshows ☐ Podcasts

b

Ordne die Texte den Fotos zu. A

Fast 20 Prozent der Deutschen essen mittags im Betrieb. Doch wo täglich für Hunderte von Menschen gekocht wird, ist das Essen oft von schlechter Qualität. Aber Rettung naht: Sternekoch Frank Rosin steht undercover an der Essensausgabe in einer Großküche. Dann übernimmt er mit seinem Team das Kommando. Ziel ist, die Großküche wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

IN

1

RESTAURANT STARTUP

2

In dieser Dating-Doku erleben zwei Singles ihr erstes Date bei einem gemeinsamen Dinner. Empfangen werden sie vom Südtiroler Gastronomen Roland Trettl. Finden seine Gäste in seinem Restaurant die große Liebe? Die Kameras registrieren so unauffällig wie möglich, ob es zwischen einem Paar funkt. Die Zuschauer können alle Gespräche, Blicke und Gesten der Kandidaten miterleben. Am Ende haben die Gäste die Wahl: Trennen sich die Wege nach dem ersten Treffen oder gibt es noch ein zweites Date?

N

B

VA

ROSINS KANTINEN

3

C

EIN TISCH FÜR ZWEI

D

©

4

TOP CHEF GERMANY

1

150

hundertfünfzig

2

3

Kochkunst in Perfektion - nicht weniger erwartet die Jury in der neuen SAT.1-Kochshow von den Kandidaten.

Ein eigenes Restaurant - davon träumen viele! An grandiosen Ideen fehlt es meistens nicht. Was fehlt, ist das Startkapital. Diese Show bietet die Chance für ein gastronomisches Dach über dem Kopf! Können die Kandidaten mit ihrem Konzept zwei Geschäftsführer und Koryphäen der Food-Branche überzeugen, in das nächste Top-Restaurant Deutschlands zu investieren?

4

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Welche neuen Wörter verstehst du beim Lesen dieser Texte? 1

Transparente und internationale Wörter:

2

Wörter, die aus dem Kontext deutlich werden:

IN

c

Laat je bij een langere tekst als deze niet afschrikken door het grote aantal woorden dat je nog niet begrijpt. Je kunt een aantal strategieën gebruiken waardoor de inhoud meteen een stuk duidelijker wordt: Voor het lezen

Tijdens het lezen

N

Let op titels, ondertitels, foto’s en bijschriften. Gebruik je voorkennis: wat weet je al over dit onderwerp?

Veel woorden zijn transparant. Ze lijken op het Nederlands of zijn internationaal. De context kan je helpen om moeilijkere woorden te begrijpen. Lies den Text. Ergänze die Aussagen und die Tabelle.

VA

d

Zwei Spitzenköche, zwei Einkaufswagen, ein Gewinnermenü. Jeweils zwei Profiköche beobachten per Überwachungskamera Kunden beim Einkaufen. Jeder Koch entscheidet sich für einen Einkaufswagen. Danach müssen beide mit dem Inhalt und unter Zeitdruck ein leckeres Menü zubereiten. Wer kann am Schluss die Jury überzeugen? Wer gewinnt das Kochduell?

©

Lesen

1

Meine Schwester hat noch nie

2

Ich habe im Supermarkt Gemüse

. Zum Glück kann ihr Mann gut kochen. . Ich möchte heute Suppe machen. S. 159

das Perfekt kochen Ich habe etwas

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

kaufen

z. B. Ich habe gekocht. Er hat gegessen.

hunderteinundfünfzig

151


7 Eine kulinarische Entdeckungsreise a

Lies den Text ein erstes Mal und beantworte die Fragen. 1

Wat is het doel van deze tekst? ☐ informeren

☐ beoordelen

Vat in enkele woorden de inhoud van de tekst samen.

Gruppengröße:

Die maximale Teilnehmerzahl bei dieser Stadtführung liegt bei 20 Personen. Bei größeren Gruppen sind Parallelführungen möglich. Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen.

Dauer:

2 Stunden

N

2

☐ overtuigen

IN

Lesen

um 13.30 Uhr vor dem Haupteingang des Kölner Doms

VA

Treffpunkt:

Preis pro Person:

39,00 Euro pro Person inkl. 3 Food Stopps Getränke in den Patisserien, Konditoreien und Cafés sind nicht im Preis enthalten.

Food Stopps:

Die Kostproben ersetzen keine Mahlzeit. Wir behalten uns das Recht vor, die Tour sowie die Food Stopps kurzfristig zu ändern. Die Food Stopps variieren von Tour zu Tour.

©

Diese kulinarische Stadtführung ist leider ungeeignet für Veganer, Diabetiker und Menschen mit Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Die Speisen können Laktose, Geschmacksverstärker, Gluten, Farbstoffe, Nüsse, Soja, etc. enthalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für die zubereiteten Speisen in Bezug auf Lebensmittelunverträglichkeiten und Lebensmittelallergien.

152

hundertzweiundfünfzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Lesen Sprechen

Lies den Text ein zweites Mal. Sind diese Aussagen richtig oder falsch? Begründe deine Antwort oder korrigiere die Aussage. 1

Alle Speisen und Getränke sind inklusive.

2

Eine Gruppe von insgesamt acht Personen kann diese Tour machen.

3

Ich habe eine Laktose-Intoleranz und kann diese Tour deshalb nicht mitmachen.

4

Man besucht auf jeder Tour dieselben Patisserien, Konditoreien und Cafés.

5

Nach dieser Tour hat man keinen Hunger mehr.

IN

b

Werk in groepen. Elke groep kiest een Duitse grootstad (Keulen, Frankfurt, Hamburg, München, Berlijn …). Jullie ouders willen een citytrip maken waarin niet alleen sightseeing, maar ook het culinaire aspect aan bod komt. Zoek daarover gericht informatie op het internet. Enkele vragen om je op weg te helpen: ☐ Wat wordt er in de stad aangeboden op culinair vlak? Is er een plaatselijke specialiteit? ☐ Is er in de stad een museum dat te maken heeft met eten of drinken? ☐ Indien de stad aan het water ligt: worden er boottochten georganiseerd met een maaltijd?

VA

N

Lesen

Noteer telkens de belangrijkste informatie: aanbod, prijs, duur, website …

Elk groepje presenteert zijn resultaten aan de klas.

Welke culinaire uitstap zouden jullie het liefst met de klas doen?

©

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertdreiundfünfzig

153


Grammatikmodul S. 140

1

Das Präsens: essen / nehmen (Wiederholung) essen ich esse du isst er/sie isst

wir ihr sie Sie

essen esst essen essen

Auch so: vergessen, helfen, sprechen, geben

ich nehme du nimmst er/sie nimmt

IN

nehmen

LERNVIDEO

wir ihr sie Sie

nehmen nehmt nehmen nehmen

Wähle das passende Verb. Ergänze dann die richtige Verbform.

N

essen  vergessen  nehmen  geben Die meisten Kinder … nicht gern Gemüse.

2

Gehst du einkaufen? … du nicht, Butter und Milch mitzubringen?

3

Was … du meistens zum Frühstück?

4

Wie viel Trinkgeld … ihr dem Kellner?

VA

1

5

Komm, wir … noch ein Eis als Dessert.

6

… du mir bitte mal das Salz?

7

Hallo, Herr Meyer! … Sie heute Mittag auch in der Kantine?

8

Am Freitag … wir oft in einem Restaurant.

9

Ihr … doch nicht, dass wir nächsten Samstag eine Grillparty geben?

10 Wie oft … ihr eigentlich Fastfood? 11

… ihr jeden Tag ein Getränk zur Schule mit?

©

12 Zwischendurch … ich oft Obst, z. B. einen Apfel oder eine Banane. 13 Frau Krämer … sich noch schnell eine Tasse Kaffee. 14

Was … du meistens zur Schule mit? Ich … drei Butterbrote mit.

15

Ich hätte gern den Fisch, bitte.

… Sie Reis oder Kartoffeln dazu? 16

Tag, Julia! Was … du denn da? Ich … gerade eine Mango.

154

hundertvierundfünfzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


S. 142

2 Das Verb im Imperativ Met de imperatief (gebiedende wijs) geef je een bevel of een instructie. In het Nederlands is er daarvoor maar één vorm. bv. Meng alle ingrediënten. In het Duits zijn er drie vormen, afhankelijk van de situatie en het aantal personen tot wie je je richt. Vermische alle Zutaten. Vermischt alle Zutaten. Vermischen Sie alle Zutaten.

= informeel, aan één persoon gericht (= du) = informeel, aan twee of meer personen gericht (= ihr) = formeel, aan één of meer personen gericht (= Sie)

2.1 De imperatief in de du-vorm

IN

z. B.

LERNVIDEO

Neem de tweede persoon enkelvoud van het Präsens en laat de uitgang -st weg.

Je kunt de uitgang -e toevoegen aan de stam, maar in de omgangstaal doet men dat meestal niet. Bij werkwoorden met stam op -d/-t krijgt de imperatief wel de uitgang -e.

Bij sterke werkwoorden met -a in de stam valt de Umlaut in de imperatief weg.

servieren kochen zubereiten

Imperativ

du servierst

servier(e)

du kochst

koch(e)

du bereitest zu

bereite … zu

du gibst … hinzu

gib … hinzu

VA

hinzugeben

N

Präsens

nehmen

du nimmst

nimm

fahren

du fährst

fahr

sein

du bist

sei

2.2 De imperatief in de ihr-vorm en de Sie-vorm

De imperatief in de ihr-vorm is gelijk aan het Präsens, maar zonder het persoonlijk voornaamwoord.

©

De imperatief in de Sie-vorm is ook gelijk aan het Präsens, maar het persoonlijk voornaamwoord staat achter het werkwoord. Präsens = Imperativ

servieren

ihr serviert

servieren Sie

zubereiten

ihr bereitet zu

bereiten Sie … zu

hinzugeben

ihr gebt … hinzu

geben Sie … hinzu

nehmen

ihr nehmt

nehmen Sie

fahren

ihr fahrt

fahren Sie

sein

ihr seid

seien Sie

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertfünfundfünfzig

155


a

Notiere jeweils die drei Imperativformen. Benutze die Verben im Kasten. lesen  mitbringen  gehen  machen  vergessen  kaufen  holen  fahren du

ihr

Sie doch zum Bäcker! bitte Milch und Butter. bitte Brötchen mit. den Einkaufszettel nicht!

IN

doch mit dem Fahrrad.

doch auf dem Markt ein. das Rezept ganz genau! bitte noch mal Waffeln!

Was passt? Ordne zu. 1

2

Ich habe Hunger.

3

Ich gehe zum Bäcker.

☐ Dann iss doch eine Banane.

Dann bringt bitte Brötchen mit.

☐ Dann esst bitte eine Banane.

Dann bringen Sie bitte Brötchen mit.

Wir haben Durst.

Wir gehen ins Restaurant.

N

b

4

☐ Dann trinkt doch mehr Wasser.

Dann reserviere bitte einen Tisch.

☐ Dann trink doch mehr Wasser.

Dann reserviert bitte einen Tisch.

VA

TIPP Door doch of bitte toe te voegen, klinkt de imperatief als een beleefd verzoek en niet als een bevel.

Sprechen

c

Arbeitet zu zweit. Gebt euch gegenseitig Tipps.

z. B.

Wir haben keine Milch mehr. Ich mag keinen Kaffee. Ich habe großen Hunger. Heute ist kein Markt. Es gibt kein Brot mehr im Haus.

©

1 2 3 4 5

Ich habe Durst. Dann trink doch mehr Wasser!

Sprechen

d

Formuliere das Rezept mündlich um. Benutze eine der drei Varianten des Imperativs. Zuerst muss ich Butter mit Zucker und Vanillezucker verrühren, dann Eier dazugeben. Mehl, Backpulver und Salz miteinander vermischen und zum Teig rühren, danach Milch langsam unterrühren. Das Waffeleisen vorheizen und zwei Esslöffel Teig auf das Waffeleisen geben. Jede Waffel ca. 2-3 Minuten goldbraun backen.

156

hundertsechsundfünfzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


S. 144

3 Das Präsens: mögen (Wiederholung) Mögen betekent in het Nederlands ‘graag hebben, lusten, leuk vinden’. mögen

Auch so: können

b

LERNVIDEO

Ergänze die passende Form von mögen. 1

Was, ihr … keine Tomaten?

2

Ich … am liebsten italienisches Essen.

3

Mein Bruder … keinen Fisch. Er isst nur Fleisch.

4

Kinder … gern Süßigkeiten wie Schokolade und Kekse.

5

Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich hoffe, du … Apfelkuchen?

6

Sprechen

mögen mögt mögen mögen

N

a

wir ihr sie Sie

IN

ich mag du magst er/sie mag

… Sie keinen Weißwein? Doch, den trinke ich am liebsten.

Stellt einander Fragen wie im Beispiel. Dein(e) Partner(in) antwortet.

VA

z. B. dein Bruder: Reis • Kartoffeln Mag dein Bruder gern Reis? Nein, er mag keinen Reis. Er mag aber Kartoffeln. du • Kaffee • Tee

4

ihr • Brot • Cornflakes

2

Silke • Orangensaft • Apfelsaft

5

du • Käse • Wurst

3

die Kinder • Limonade • Cola

6

Sie • Pizza • Spaghetti

4 Möchten

©

S. 146

1

Möchten is een bijzondere vorm van het modale werkwoord mögen. Die vorm wordt gebruikt om beleefd te zeggen wat je wenst of om te vragen wat iemand anders wenst. Möchten betekent in het Nederlands ‘graag willen’. möchten

ich möchte du möchtest er/sie möchte

wir ihr sie Sie

möchten möchtet möchten möchten LERNVIDEO

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertsiebenundfünfzig

157


S. 148

1

… du noch ein Dessert? – Nein, danke, ich bin satt.

2

Entschuldigung, Frau Wolff, … Sie vielleicht noch ein Stück Kuchen?

3

Wir nehmen eine Pizza. … ihr auch eine, oder lieber etwas anderes?

4

Meine Frau ist müde, sie … lieber keinen Wein trinken.

5

Die Kinder haben großen Hunger. Sie … gern schon etwas essen.

6

Ich … gern noch ein Glas Rotwein, bitte.

7

Wir … gern zahlen. – Einen Moment, ich komme sofort.

IN

b

Ergänze die passende Form von möchten.

Ergänze die passende Form von mögen oder möchten. 1

… Sie noch ein Stück Kuchen? - Nein, danke.

2

Ich … Kuchen sehr gern, aber jetzt … ich keinen mehr.

3

Meine Schwester trinkt gern Bier, aber sie … keinen Wein.

4

Und was … du, Fisch oder Fleisch? – Fleisch, bitte. Fisch … ich nicht.

5

Wir … sehr gern Wein, aber heute … wir lieber Bier trinken.

6

Die Frau da am Fenster … gern bezahlen.

7

Ich … es nicht, wenn ich im Restaurant lange auf das Essen warten muss.

N

a

5 Wortbildung: Komposita

VA

Een samenstelling die uit twee zelfstandige naamwoorden bestaat, krijgt altijd het geslacht van het laatste zelfstandige naamwoord. Soms komt er een verbindingsletter bij of valt er van het eerste woord een letter weg. z. B. der Käse + die Torte die Schokolade + der Kuchen die Erdbeere + das Eis Ergänze den Artikel. 1

der Schinken + das Brot

=

Schinkenbrot

2

der Käse + das Brötchen

=

Käsebrötchen

3

die Kartoffel + der Salat

=

Kartoffelsalat

4

die Erdbeere + der Kuchen

=

Erdbeerkuchen

5

das Obst + die Torte

=

Obsttorte

6

der Apfel + das Gebäck

=

Apfelgebäck

©

a

158

= die Käsetorte = der Schokoladenkuchen = das Erdbeereis

hundertachtundfünfzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


S. 151

Ergänze den Artikel. Notiere dann die Komposita mit Artikel. 1

Traube

a

Suppe

2

Himbeere

b

Salat

3

Obst

c

Saft

4

Fisch

d

Eis

IN

b

6 Das Verb im Perfekt

N

Als je in het Duits vertelt over iets wat voorbij is, kun je het Perfekt gebruiken. Die tijd vorm je met het hulpwerkwoord haben of sein en het voltooid deelwoord (Partizip Perfekt). SCHWACHE VERBEN

LERNVIDEO

STARKE VERBEN

ich habe gekauft

ik heb gegeten

ich habe gegessen

ich habe gekocht

ik heb gedronken

ich habe getrunken

ich habe bestellt

ik heb genomen

ich habe genommen

ik heb gewerkt

ich habe gearbeitet

ik ben gegaan

ich bin gegangen

ik heb gereserveerd

ich habe reserviert

ik ben gereden

ich bin gefahren

ik heb gekocht ik heb gekookt

VA

ik heb besteld

Bij zwakke werkwoorden met stam op -d/-t wordt er een extra -e toegevoegd voor de uitgang -t: z. B. arbeiten

Ich habe lange Zeit als Kellner gearbeitet.

Bij werkwoorden op -ieren voeg je geen ge- toe aan het voltooid deelwoord.

©

z. B. reservieren

LERNVIDEO

Wir haben einen Tisch für vier Personen reserviert.

Het voltooid deelwoord staat in het Duits achteraan in de zin. Het hulpwerkwoord (haben / sein) en het voltooid deelwoord vormen samen de Satzklammer: ze staan als een klem rond de rest van de zin. z. B. Ich habe gestern Abend im Restaurant gut gegessen.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertneunundfünfzig

159


a

Ergänze die Sätze mit dem passenden Partizip Perfekt. bestellen  abholen  einkaufen  fotografieren  kaufen  bezahlen kochen  reservieren  lernen  garnieren Wir haben gestern für unsere Freunde … .

2

Hast du im Supermarkt auch Butter … ?

3

Ich habe online ein neues Kochbuch … .

4

Meine Eltern haben die Rechnung schon … .

5

Der Koch hat den Teller sehr schön … .

6

Für seinen Blog hat er das Essen … .

7

Du kannst gut kochen. Wo hast du das … ?

8

Hast du bei Lidl oder bei Edeka … ?

9

Hast du das Essen zum Mitnehmen schon … ?

10 Wir haben einen Tisch für zwei Personen … . b

Wie heißt der Infinitiv?

getrunken

geholfen

gegangen

vergessen

geblieben

genommen

mitgebracht

gegeben

gefunden

gelesen

Ergänze ein passendes Partizip Perfekt aus Übung b.

VA

c

gefahren

N

gegessen

IN

1

Wie viel Trinkgeld hast du dem Kellner … ?

2

Wir sind letzten Samstag ins Restaurant … .

3

Ich habe diesen Sommer noch keinen Cocktail … .

4

Wo hast du dieses wunderbare Rezept … ?

5

Hast du Obst und Gemüse vom Markt … ?

6

Ich glaube, ich habe das Rezept nicht gut … .

7

Oh nein! Die Butter habe ich … .

8

Die Kinder haben heute in der Schule schon warm … .

9

Hast du schon eine Nachspeise … ?

©

1

10 Meine Tochter hat mir beim Kochen … . 11

Wir sind bis Mitternacht im Restaurant … .

12 Ich bin mit dem Fahrrad auf den Markt … .

160

hundertsechzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Sprechen

d

Schreiben

Arbeitet zu zweit. Macht immer längere Aussagen. Schreibt weitere Beispiele auf. Achtung: Das Partizip Perfekt steht immer am Satzende! z. B.

Ich habe gekocht. Ich habe gestern Abend gekocht. Ich habe gestern Abend Spaghetti gekocht.

VA

N

IN

Ich habe gestern Abend zu Hause Spaghetti gekocht.

e

Ergänze das Hilfsverb und das Partizip Perfekt. z. B.

Räumst du bitte noch auf? – Ich habe schon aufgeräumt.

Kochst du das Gemüse? – Ich … das Gemüse schon … .

2

Isst du heute Abend mit? – Nein, danke. Ich … schon etwas … .

3

Servierst du die Häppchen? – Die … ich schon … .

4

Kauft deine Schwester heute ein? – Sie … gestern schon … .

5

Geht ihr in den Supermarkt? – Wir … schon in den Supermarkt … .

6

Trinkt ihr noch etwas? – Nein, wir … schon genug … .

7

Nimmt er noch ein Dessert? – Er … schon ein Dessert … .

8

Fährst du auf den Markt? – Ich … schon auf den Markt … .

©

1

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hunderteinundsechzig

161


Spielmodul

A: S. 149

1

Partnerspiel: im Supermarkt einkaufen Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

Wer kauft Schinken? Wie viele Apfelstrudel kauft Alexander? Was kauft Laura?

Wer?

Wie viel?

Laura

1 Kilo

… kauft Schinken. Er kauft … Sie kauft …

Was?

Preis? 1,95 €

Alexander

Apfelstrudel

Tina und Jan

Zwiebeln

2,49 €

Schinken

1,99 €

Nico

eine Schale

Jonas

einen Kasten

Wo?

in der Konditorei

IN

Sprechen

in der Metzgerei

im Gemüseladen

Bier

im Getränkemarkt

N

SCHON FERTIG? Was möchtest du heute Abend essen? Schreibe einen Einkaufszettel.

2 Rate mal, was ich zeichne!

©

VA

Zeichne zwei Lebensmittel. Sieht dein(e) Partner(in), welche es sind?

162

hundertzweiundsechzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


3 Buchstabensalat Suche die fünfzehn Lebensmittel. Ordne sie der richtigen Kategorie zu. K

B

H

L

E

A

P

F

E

L

W

U

E

N

L

K

S

Q

H

T

X

N

W

M

Q

O

R

U

F

W

W

A

S

X

Q

O

R

A

N

G

E

I

O

O

X

U

N

F

T

J

U

K

S

J

U

H

G

S

B

I

R

N

E

F

H

R

K

L

Q

L

E

C

Q

U

V

U

N

E

R

R

C

X

A

X

H

X

N

H

W

R

Q

Z

L

C

E

R

K

V

N

P

P

D

V

C

K

V

M

IN

S

F

T

X

G

I

Z

Y

M

H

B

R

Ö

T

C

H

E

N

J

O

E

Q

N

T

D

J

W

W

K

Ä

S

E

F

M

N

V

L

I

J

U

K

A

E

P

V

N

T

T

D

Z

Y

U

E

E

Q

C

O

G

R

F

O

P

A

P

R

I

K

A

M

K

U

P

T

B

G

T

M

S

P

X

H

L

O

R

U

VA

N

K

I

N

E

N

V

S

G

E

I

Q

H

B

Y

K

H

I

I

Z

E

P

U

W

B

U

T

T

E

R

K

E

J

W

O

Q

Y

Z

J

B

D

G

H

E

J

A

L

R

U

I

D

M

I

L

C

H

O

D

F

D

S

A

L

A

T

Milchprodukte:

warme Getränke:

Obst:

Gemüse:

Backwaren:

©

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertdreiundsechzig

163


Kulturmodul 1

Ordnung muss sein!

IN

Ich war zwanzig und wurde zu meiner großen Überraschung in München auf einer Schauspielschule angenommen und zog bei meinen Großeltern ein. Diese beiden Welten konnten nicht unterschiedlicher sein. Davon will ich erzählen: von meinen über alles geliebten Großeltern, gemeinsam gefangen in ihrer wunderschönen Villa.

Ik was twintig en tot mijn grote verbazing werd ik aangenomen op een toneelschool in München en trok ik in bij mijn grootouders. Deze twee werelden konden niet meer verschillen. Dat is waarover ik wil vertellen: over mijn geliefde grootouders, samen opgesloten in hun prachtige villa. Lesen

a

Hör dir den vom Autor vorgelesenen Romanausschnitt an und lies mit.

N

Hören

©

VA

Das Frühstück mit meinen Großeltern war immer sehr schön. Guter Filterkaffee. So stark hätte er mir sonst nicht geschmeckt, aber hier mochte ich ihn so. Ein Joghurt mit Leinsamen und Sanddornsirup. Getoastete Brötchenscheiben. Nie wären meine Großeltern auf die Idee gekommen, ein Brötchen in zwei Hälften zu schneiden. Die Brötchen wurden wie kleine Brote mit der Brotschneidemaschine in dünne Scheiben geschnitten und getoastet. Mein Großvater hielt sie gegen das Licht. Das war der Test. Man musste den Garten, die Magnolie durch die Brotscheiben sehen können. (…) Um Punkt eins gab es Mittagessen. Gutes, einfaches Essen. Vorab immer eine Suppe. (…) Zum Hauptgang gab es häufig einen kleinen Salat mit sehr süßem Dressing aus Honig, Limettensaft und Sahne. Immer frisches Gemüse, nie gekocht, immer nur pochiert. Dazu Fisch mit heißen Pfirsichen. Nie wären meine Großeltern auf die Idee gekommen, einen Auflauf zu essen. Meine Großmutter verachtete alles, was mit Käse überbacken wurde. Auch Nudeln aßen sie so gut wie nie. Für uns Kinder war das hart. Pizza und Fischstäbchen waren ihnen unbekannt. (…) Mein Großvater mochte es, wenn auf seinem Teller Ordnung herrschte. Hier der Rosenkohl, da die Kartoffeln, dort der Fisch. Zwischen den einzelnen Zutaten sollte der Teller zu sehen sein. (…) Immer gab es einen Nachtisch. Meistens Obst, was wir als Kinder für Betrug hielten. Obst war definitiv kein Nachtisch. Nach jedem Gang läutete meine Großmutter ein kleines Glöckchen und die Haushälterin kam herein. Mir war das immer peinlich, mich so bedienen zu lassen.

Quelle: J. Meyerhoff, Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Köln, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2015.

164

b

Worum geht es in diesem Romanausschnitt? Beantworte die Frage auf Niederländisch.

c

Markiere alle Lebensmittel im Text.

hundertvierundsechzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


d

Beantworte die Fragen. 1

2

Was hat er bei seinen Großeltern meistens gegessen? •

zum Frühstück:

zum Mittagessen:

Was hat er als Kind bei den Großeltern nicht oder nur selten gegessen?

Welche komischen Essgewohnheiten hatten die Großeltern? Beantworte die Frage auf Niederländisch.

f

Wie findest du den Romanausschnitt?

N

IN

e

VA

2 Song: Deine Freunde - Schokolade Beurteile das Lied:

Das Lied ist toll / super! Es geht.

©

Das Lied gefällt mir (gar) nicht.

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertfünfundsechzig

165


Wortschatzmodul 1 M der

Apfel

Äpfel

Dieser Apfel ist zu sauer.

appel

Kaffee

Möchtest du noch eine Tasse Kaffee?

koffie

der

Kakao

Hier ist eine Tasse Kakao für dich.

chocolademelk

der

Käse

Mittags esse ich ein Brötchen mit Käse.

kaas

der

Orangensaft

Ist dieser Orangensaft frisch gepresst?

sinaasappelsap

der

Schinken

Ich hätte gern 100 Gramm Schinken.

ham

der

Tee

Trinken Sie Kaffee oder Tee?

thee

Warum sind die Bananen krumm?

banaan

Banane

Orangensäfte

Bananen

IN

der

W die

Marmelade

Ich nehme ein Butterbrot mit Marmelade.

jam, confituur

die

Milch

Trinkst du Kaffee mit Milch und Zucker?

melk

die

Schokolade

Belgische Schokolade ist die beste!

chocolade

die

Wurst

Würste

Die Deutschen essen viel Wurst.

worst

das

Brot

Brote

Mittags esse ich drei Scheiben Brot.

brood

das

Brötchen

Brötchen

Holst du mal Brötchen beim Bäcker?

broodje

das

Frühstück

Zum Frühstück esse ich oft Müsli.

ontbijt

das

Getränk

Getränke

Welche Getränke gibt es?

drank

das

Rührei

Rühreier

Möchtest du auch ein Rührei?

roerei

das

Wasser

Ich trinke zwei Liter Wasser pro Tag.

water

N

die

VA

S

Was isst du zum Frühstück?

er/sie isst

Abends essen wir immer warm.

eten

frühstücken

er/sie frühstückt

Was frühstückst du gewöhnlich?

ontbijten

mögen

er/sie mag

Fisch mag ich nicht.

graag hebben, leuk vinden, lusten

trinken

er/sie trinkt

Trinkst du gern Tee?

drinken

am Wochenende

↔ in der Woche

Am Wochenende gibt es Brötchen.

in het weekend

heiß

↔ kalt

Der Tee ist noch zu heiß.

heet

nie

↔ immer

Oliven habe ich noch nie gegessen.

nooit

selten

↔ regelmäßig

Ich esse nur selten Käse.

zelden

ab und zu

↔ meistens

Salami esse ich nur ab und zu.

af en toe

manchmal

↔ oft

Mein Vater kocht manchmal am Wochenende.

soms

meistens

↔ ab und zu

Meistens frühstücke ich um sieben Uhr.

meestal

gewöhnlich

Was trinkst du gewöhnlich?

gewoonlijk

jeden Morgen

Ich frühstücke jeden Morgen.

elke morgen

©

essen

166

immer

↔ nie

Ich trinke immer Wasser beim Essen.

altijd

morgens

↔ abends

Morgens habe ich nicht viel Hunger.

‘s morgens

hundertsechsundsechzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Was isst du meistens zum Frühstück?

als ontbijt

Butter

Die Butter ist schon geschmolzen.

boter

die

Ernährung

Gesunde Ernährung finde ich sehr wichtig.

voeding

die

Pfanne

Pfannen

Die Pfanne muss richtig heiß sein.

pan

die

Portion

Portionen

Das ist genug für vier Portionen.

portie

die

Zutat

Zutaten

Hast du alle Zutaten für das Rezept?

ingrediënt

das

Rezept

Rezepte

Das Rezept ist von meiner Oma.

recept

backen

er/sie backt

Meine Mutter und ich backen eine Torte.

bakken

hinzugeben

er/sie gibt hinzu

Du musst noch Zucker hinzugeben.

toevoegen

kochen

er/sie kocht

Wie lange muss das Ei noch kochen?

koken

schmecken

er/sie schmeckt

Der Kuchen schmeckt sehr lecker!

smaken

schneiden

er/sie schneidet

Der Koch schneidet die Zwiebeln.

snijden

zubereiten

er/sie bereitet zu

Ich kann morgen das Essen zubereiten.

klaarmaken

zum Frühstück

S

gesund herrlich

↔ ungesund

Obst und Gemüse sind gesund.

gezond

In der Küche riecht es herrlich!

heerlijk

Mein Food Diary

VA

3

IN

W die

Kochen macht Spaß

N

2

M der

Apfel

Äpfel

In der Pause esse ich einen Apfel.

appel

der

Fisch

Fische

Am Freitag essen wir oft Fisch.

vis

der

Käse

Ich nehme ein Butterbrot mit Käse.

kaas

der

Keks

Zum Kaffee esse ich ein paar Kekse.

koekje

der

Reis

Ich esse lieber Kartoffeln als Reis.

rijst

Birne

Birnen

Diese Birnen sind aus Belgien.

peer

die

Kartoffel

Kartoffeln

Wie lange müssen die Kartoffeln kochen?

aardappel

die

Schokolade

Die Schweiz ist für ihre Schokolade bekannt.

chocolade

die

Suppe

Suppen

Hier sind Tomaten für die Suppe.

soep

die

Süßigkeit

Süßigkeiten

Du sollst weniger Süßigkeiten essen!

snoep

die

Wurst

Würste

Die Deutschen essen viel Wurst.

worst

das

Hähnchen

Hähnchen

Hähnchen mit Apfelmus ist lecker.

kip

das

Lebensmittel

Lebensmittel

Lebensmittel kaufe ich im Supermarkt.

levensmiddel

das

Lieblingsessen

Mein Lieblingsessen ist Pizza.

lievelingseten

das

Pausenbrot

Pausenbrote

Ich habe mein Pausenbrot vergessen.

lunchpakket

mögen

er/sie mag

Fisch mag ich nicht.

lusten

©

W die

S

Kekse

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertsiebenundsechzig

167


etwas Süßes

Am Nachmittag esse ich oft etwas Süßes.

iets zoets

etwas Warmes

Mittags essen wir etwas Warmes.

iets warms

Morgens habe ich nicht viel Hunger.

‘s morgens

Mittags esse ich in der Schule.

‘s middags

morgens

↔ abends

mittags

4

Was darf es sein? Äpfel

In der Pause esse ich einen Apfel.

appel

der

Becher

Becher

Nimmst du auch einen Becher Eis?

beker

der

Hamburger

Hamburger

Zwei Hamburger mit Pommes, bitte.

hamburger

der

Kuchen

Kuchen

Hast du diesen Kuchen gebacken?

cake, gebak

der

Kunde

Kunden

Bei uns ist der Kunde noch König.

klant

der

Markt

Märkte

Gemüse kaufe ich gern auf dem Markt.

markt

der

Verkäufer

Verkäufer

Der Verkäufer war sehr freundlich.

verkoper

Banane

Bananen

Die Bananen sind noch nicht reif.

banaan

die

Birne

Birnen

Magst du lieber Äpfel oder Birnen?

peer

die

Erdbeere

die

Gurke

die

Imbissbude

die

Karotte

die

Kartoffel

die

N

W die

IN

Apfel

M der

Im Sommer gibt es frische Erdbeeren.

aardbei

Gurken

Schneidest du mal diese Gurke?

komkommer

Imbissbuden

Wir gehen schnell in die Imbissbude.

snackbar

Karotten

Bringst du Karotten vom Markt mit?

wortel

Kartoffeln

Für Pommes braucht man große Kartoffeln.

aardappel

Konditorei

Konditoreien

Ich kaufe eine Torte in der Konditorei.

banketbakkerij

die

Kugel

Kugeln

Eine Kugel Vanille, bitte.

bol

die

Kundin

Kundinnen

Die Kundin bezahlt an der Kasse.

klant (vr.)

die

Mayonnaise

Wollen Sie Ketchup oder Mayonnaise?

mayonaise

die

Orange

Orangen

Ich möchte ein Kilo Orangen.

appelsien

die

Portion

Portionen

Für mich eine kleine Portion, bitte.

portie

die

Sahne

Mit oder ohne Sahne?

slagroom

©

VA

Erdbeeren

S

168

die

Schale

Schalen

Ich nehme noch eine Schale Erdbeeren.

bakje

die

Soße

Soßen

Welche Soße hätten Sie gern dazu?

saus

die

Torte

Torten

Für mich ein Stück Torte, bitte.

taart

die

Verkäuferin

Verkäuferinnen

Die Verkäuferin war sehr nett.

verkoopster

die

Zwiebel

Zwiebeln

Schneidest du die Zwiebeln?

ui

das

Eiscafé

Eiscafés

Sie arbeitet in einem Eiscafé.

ijssalon

das

Gemüse

Salat und Tomaten sind Gemüse.

groente

das

Getränk

Kaufst du die Getränke?

drankje

hundertachtundsechzig

Getränke

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


Obst

Birnen und Äpfel sind Obst.

fruit

die

Pommes

Ich esse am liebsten Steak mit Pommes.

frieten

5 M der

er/sie braucht

Brauchen Sie sonst noch etwas?

nodig hebben

ich hätte gern

er/sie hätte

Ich hätte gern ein Kilo Bananen.

ik zou graag … hebben

ich möchte

er/sie möchte

Ich möchte bezahlen.

ik wil graag …

nehmen

er/sie nimmt

Ich nehme einen Hamburger, und du?

nemen

mitnehmen

er/sie nimmt mit

Möchten Sie den Kaffee mitnehmen oder hier meenemen trinken?

etwas

↔ nichts

Möchten Sie noch etwas?

iets

groß

↔ klein

Eine kleine oder große Portion?

groot

grün

Die Bananen sind noch grün.

groen

reif

Diese Tomaten sind noch nicht reif.

rijp

sonst

Wünschen Sie sonst noch etwas?

verder, anders

zusammen

Das macht zusammen 20 Euro.

samen

IN

brauchen

Im Supermarkt Becher

N

P

das

Becher

Möchtest du einen Becher Joghurt?

beker

Einkaufszettel

Vergiss den Einkaufszettel nicht!

boodschappenlijstje

Gemüseläden

Um die Ecke ist ein Gemüseladen.

groentenwinkel

Getränkemärkte

Ich kaufe Bier und Limo im Getränkemarkt.

drankenhandel

Einkaufszettel

der

Gemüseladen

der

Getränkemarkt

der

Kasten

Kästen

Im Keller steht noch ein Kasten Bier.

bak

der

Preis

Preise

Achtest du beim Einkaufen auf den Preis?

prijs

der

Supermarkt

Supermärkte

Am Samstag kaufen wir im Supermarkt ein.

supermarkt

der

Wein

Weine

Wein aus Frankreich ist sehr beliebt.

wijn

W die

Dose

Dosen

Geben Sie mir bitte eine Dose Cola.

blikje

die

Flasche

Flaschen

Diese Flasche Wein ist schon alt.

fles

die

Metzgerei

Metzgereien

Wurst und Schinken gibt es in der Metzgerei.

slagerij

die

Milch

Morgens trinke ich ein Glas Milch.

melk

die

Packung

Packungen

Wir haben noch eine Packung Kaffee.

pakje

die

Schale

Schalen

Wie viel kostet eine Schale Erdbeeren?

bakje

die

Tafel

Tafeln

Die Kinder teilen eine Tafel Schokolade.

reep

die

Tomate

Tomaten

Tomaten finde ich nicht lecker.

tomaat

die

Tüte

Tüten

Abends esse ich oft eine Tüte Chips.

zakje

das

Ei

Eier

Wie lange hast du das Ei gekocht?

ei

das

Glas

Gläser

Das Glas Marmelade ist noch voll.

glazen pot

©

VA

der

S

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!

hundertneunundsechzig

169


brauchen

er/sie braucht

Brauchen wir noch Eier?

nodig hebben

kaufen

er/sie kauft

Ich kaufe Brot in der Bäckerei.

kopen

kosten

er/sie kostet

Wie viel kostet ein Kilo Tomaten?

kosten

mitbringen

er/sie bringt mit

Bringst du Butter und Milch mit?

meebrengen

©

VA

N

IN

Mein Wortschatz

170

hundertsiebzig

KAPITEL 5 | GUTEN APPETIT!


KAPITEL 6 UNTERWEGS NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

IN

naar de weg vragen en de weg beschrijven; beschrijven waar je bent in een stad; zeggen waar je naartoe gaat en op welke manier; in het station een ticket kopen; een metroplan gebruiken. GRAMMATICA

het bepaald en onbepaald lidwoord in de datief vaste voorzetsels met de datief

N

WOORDENSCHAT wegbeschrijvingen transportmiddelen en openbaar vervoer

bezienswaardigheden en gebouwen in een stad

VA

ONLINE LEERPADEN

der bestimmte Artikel im Dativ der unbestimmte Artikel im Dativ Präpositionen mit Dativ

©

unterwegs in der Stadt

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hunderteinundsiebzig

171


Kernmodul 1 Unterwegs in Deutschland 1.1 Beliebte Sehenswürdigkeiten a

Lies die Texte. Ordne jeden Text dem passenden Foto zu.

Der Englische Garten ist ein Stadtpark in München.

Als einzige Stadt in Deutschland

Der Park ist ein Freizeitparadies für Sportliebhaber.

hat Frankfurt am Main eine

Hier kann man mitten im Zentrum der Stadt joggen,

Skyline, wie man sie von New

Fußball spielen, reiten und sogar surfen. Oder

York oder Dubai kennt. Hier

IN

Lesen

man kann im Biergarten den Panoramablick über

steht der höchste Wolkenkratzer

München genießen.

Deutschlands.

Das Moseltal ist eine Region, die besonders für ihren Wein bekannt ist. Einige bekannte Sorten

sind Riesling und Spätburgunder. Man kann hier zu Fuß durch die Weinberge wandern oder mit

dem Rad fahren. Besonders idyllisch ist auch eine Fahrt mit dem Boot auf der Mosel. Neben dem

N

Fluss sieht man viele Burgen aus dem Mittelalter.

Bei Füssen, im Bundesland Bayern, liegt Schloss Neuschwanstein. Es ist die wahrscheinlich bekannteste Sehenswürdigkeit von Deutschland. Jährlich besuchen mehr als 1,5 Millionen

VA

Touristen aus der ganzen Welt das Märchenschloss.

Das Wahrzeichen von Köln ist der

Sehenswürdigkeiten. Ein Kuriosum ist

Kölner Dom. Er gehört zum UNESCO-

das alte Rathaus. Man hat es in den Fluss

Weltkulturerbe. Mehr als 600 Jahre hat man

gebaut und man kann es nur über eine

am Dom gebaut. Es ist ein Meisterwerk der

Brücke erreichen. Weiter gibt es hier auch

gotischen Architektur. Schon von weitem

schöne Fachwerkhäuser, alte Kirchen,

sieht man die zwei Türme. Der Südturm hat

Schlösser und Burgen.

eine Aussichtsplattform auf 157 Metern Höhe.

©

Bamberg ist eine alte Stadt mit vielen

1

172

hundertzweiundsiebzig

2

3

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


4

5

Markiere in den Texten die Sehenswürdigkeiten und wo sie sich befinden.

c

Suche die Wörter in den Texten.

der

Wie steht es in den Texten? 1

Leute, die sportlich und gern aktiv sind:

2

von überall, nicht nur aus Europa:

3

Ein Bauwerk, das sehr bekannt ist. Es ist das Symbol einer Stadt:

Lies die Bewertungen. Ergänze jeweils, um welchen Ort oder welche Sehenswürdigkeit es geht.

VA

e

die

N

d

der

IN

b

die

Lesen

6

Am Wochenende bei schönem Wetter ist es hier natürlich überlaufen. Trotzdem findet man im immer wieder ruhige Ecken, wo man sich entspannen kann. Eine richtige

Oase in der Großstadt.

©

Beim Spaziergang durch die schmalen Straßen kommt man an vielen Brücken und Sehenswürdigkeiten vorbei. Die Kleinstadt aus dem Mittelalter ist gut erhalten. ist definitiv einen Besuch wert!

Es ist wirklich beeindruckend, auch wenn man nicht religiös ist. Der

ist

ein Meisterwerk der deutschen Geschichte. Tolle Aussicht über die Stadt, wenn man ganz oben steht.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertdreiundsiebzig

173


DIES ODER DAS

Das ist meine Stadt

Was ich an … toll finde

Schreibe eine positive Bewertung über deine Stadt (oder eine Stadt in der Nähe). Erwähne drei Sehenswürdigkeiten.

Schlage einen der sechs Orte (Übung 1.1a) auf der Website www.tripadvisor.de nach. Lies einige Bewertungen. Notiere kurz drei positive Kommentare. Berichte anschließend in der Klasse.

Je bent op vakantie in een van de zes plaatsen (Übung 1.1a). Schrijf een postkaart naar iemand die je kent. Beschrijf de bezienswaardigheden van die plaats. Vertel wat je er doet of gedaan hebt.

1.2 Zu Besuch in Frankfurt am Main Sieh dir das Video an. Ergänze oder kreuze an. 1

Ein Wolkenkratzer ist ein Hochhaus, das mehr als

Meter hoch ist.

2

In ganz Deutschland gibt es

3

Im Main Tower gibt es eine Aussichtsplattform im

4

Hier sieht man das höchste Gebäude Deutschlands. Es ist

5

Auf dem Römerberg sieht man eine ganz andere Seite von Frankfurt am Main.

Wolkenkratzer. Davon stehen

in Frankfurt.

Stock.

Meter hoch.

VA

Sehen

N

Hören

SCHON FERTIG? Welche Sehenswürdigkeiten können ausländische Touristen in Belgien besuchen? Erstelle eine Liste.

IN

Schreiben

Hier findet man ☐ Parks und Grünanlagen.

☐ alte Fachwerkhäuser.

☐ Restaurants und Kneipen.

Der Römer ist ein

der Stadt. Es ist heute das Rathaus.

©

6

174

hundertvierundsiebzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


1.3 In der Stadt a

Was siehst du alles auf dem Bild? Ergänze. Rathaus  Bahnhof  Kneipe  Tankstelle  Schloss  Krankenhaus  Spielplatz Kino  Ampel  Kirche  Parkplatz 5

3 1

6

2

4

11

der

2

die

3

das

4

die

IN

7

1

8

10

5

das

6

die

7

die

8

das

9

das

10 der

9

b

Arbeitet zu zweit. A stellt eine Frage, B antwortet mit einem Ort aus der Liste. Wo kann man … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

einen Brief oder ein Paket abgeben? Kunstwerke sehen? spazieren gehen? Geld wechseln? einen Film sehen? einen Stadtplan bekommen? einen Einkaufsbummel machen? sein Auto parken? schwimmen? Bücher und Zeitschriften kaufen?

A B C D E F G H I J

2

©

1

c

3

4

5

S. 193

im Stadtpark im Kino im Hallenbad im Museum im Parkhaus in der Post in der Bank in der Touristeninformation in der Buchhandlung in der Fußgängerzone

VA

Sprechen

der

N

11

6

7

8

im = in dem

9

10

Wofür stehen diese Piktogramme? Ergänze. 1

das

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

2

das

3

die

4

die

hundertfünfundsiebzig

175


2 Auf zwei Rädern durch die Stadt a

Lies den Text.

IN

Lesen

Wenn die Tage wieder länger und wärmer werden, ist es an der Zeit, das Fahrrad aus dem Keller zu holen. Denn warum im Stau stehen oder auf Bus und Bahn warten, wenn es auch deutlich entspannter geht?

N

Mit dem Fahrrad zu fahren, hat viele Vorteile. Man ist umweltfreundlich und sportlich unterwegs. Besonders toll ist es, bei gutem Wetter auf den schönen Radwegen zu fahren. In Hamburg gibt es leider keine Garantie für gutes Wetter. Dafür bemüht sich die Stadt aber ständig, die Radwege weiter auszubauen.

VA

Die Stadt will das Fahrradfahren für die Hamburger angenehmer und sicherer machen. Hierzu hat man ein Netz von „Velorouten“ ausgearbeitet, die bei jedem Wetter gut befahrbar sind und auch bei Dunkelheit sicher nutzbar sind. Insgesamt vierzehn Routen führen vom Rathausmarkt zu den äußersten Stadtteilen und zwei Ringverbindungen verknüpfen die Routen miteinander. In Zukunft sind auch Radschnellwege geplant. Diese sollen die Umgebung mit Hamburg verbinden. b

Beantworte die Fragen, kreuze an oder ergänze. 1

Was ist das Thema dieses Textes?

☐ Man will Radtouren für Touristen in Hamburg promoten. ☐ Man spricht über die Nachteile vom Radfahren in einer Großstadt. ☐ Man will Hamburg als Fahrradstadt präsentieren.

2

Was wird über diese Transportmittel im Text gesagt? • •

176

.

.

Welche Vorteile des Radfahrens werden erwähnt?

©

3

Mit dem Auto steht man oft Auf Bus und Bahn muss man oft lange

☐ Es ist entspannend.

☐ Es ist praktisch.

☐ Es ist sportlich.

☐ Es ist umweltfreundlich.

☐ Es ist billig.

☐ Es ist gesund.

☐ Es macht Spaß.

☐ Es ist bequem.

4

Was hat die Stadt Hamburg für die Radfahrer gebaut und geplant?

5

Richtig oder falsch? Begründe deine Antwort. Das Radwegenetz kann man nur bei gutem Wetter und am Tag benutzen.

hundertsechsundsiebzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


3 Wegbeschreibungen 3.1 Wie komme ich dorthin? Hören

a

Sieh dir das Video an. Ergänze die Redemittel.

IN

Sehen

nach dem Weg fragen

Hören

.

Entschuldigung, können Sie mir kurz helfen? Ich suche diese Entschuldigung, wissen Sie, ob es hier eine Entschuldigung,

gibt?

Sie sich hier

? Ich suche eine Apotheke.

N

Entschuldigung, wissen Sie, ob es hier in der Nähe eine Entschuldigung, ich muss dringend zum

gibt?

.

Können Sie mir sagen, wie ich da

?

Gehen Sie hier links, dann

und vor der Tankstelle gehen Sie rechts. , und dann sehen Sie das Geschäft auf der rechten

VA

Gehen Sie hier rechts, geradeaus, über die .

Der Hauptbahnhof ist aber weit weg. Sie können es mit der

Sie gehen hier bis zur nächsten

versuchen.

. An der Kreuzung gehen Sie links.

Gegenüber der

ist die U-Bahn-Station.

©

Es tut mir leid, ich kenne mich hier auch nicht aus. Das weiß ich leider auch nicht. Ich bin nicht von hier.

S. 190

WIEDERHOLUNG

S. 191

Ich suche ... / Gibt es hier ... ?

der Dativ

Entschuldigung, ich suche deN Dom.

Wie komme ich zuM Dom, bitte?

Wo gibt es hier einE Apotheke, bitte?

Fahren Sie doch mit deR U-Bahn.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertsiebenundsiebzig

177


Lesen

b

Welche Wegbeschreibung passt zu welchem Stadtplan? Ordne zu. Entschuldigung, ist hier vielleicht irgendwo eine Apotheke? 1

Ja, hier in der Nähe ist eine. Gehen Sie geradeaus und dann die zweite Straße links. Die Apotheke ist gleich um die Ecke.

2

Mal sehen. Sie gehen einfach hier geradeaus weiter. Dann nehmen Sie die dritte Straße rechts. Da ist eine Apotheke auf der rechten Seite.

3

Ja, natürlich. Sie gehen hier direkt nach links und dann ungefähr 300 Meter geradeaus. Da gibt es eine Apotheke.

IN

A

A

A

Lesen

a

N

3.2 Wie kommen wir zu dir? Lies die E-Mail und ergänze.

durch  Eingang  Unterführung  abbiegen  Schluss  Richtung  zuerst  Kreuzung Fahrstuhl  neben  vorbei  weiter

VA

Werner74@hotmail.com Wegbeschreibung

Hallo zusammen,

ich warte am Mittwoch ab 17.30 Uhr in der Wohnung auf euch. Hier ist eine Wegbeschreibung vom Hauptbahnhof zu mir. Es ist ziemlich einfach. Am Hauptbahnhof nehmt ihr die S-Bahn

Wedel. Dann fahrt ihr zwei Stationen

bis zur Station Landungsbrücken. Dann aussteigen und die

unter den Gleisen

nehmen.

©

kommt ihr an einer Tankstelle

kommt eine Ampel. Da müsst ihr links

. Dann geht ihr bis zu einem kleinen Park.

den Park müsst ihr nicht gehen, sondern rechts in die Sonnenallee hinein. Zum geht ihr an der zweiten

Hausnummer habt ihr. Es ist ein gelbes Haus direkt Bitte am

. Etwas

nach rechts. Da ist meine Straße. Die einem Blumenladen.

klingeln, dann öffne ich die Tür. Dann nehmt ihr den

in den 4. Stock und ihr seid endlich da :-) Viele Grüße Christian

178

hundertachtundsiebzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


Du beschreibst den Weg zu einem Ziel auf dem Stadtplan. Kann dein(e) Partner(in) das Ziel erraten? z. B.

Beginne beim Schloss / bei der Bank. Nimm die erste / zweite Straße rechts. An der Ampel / Kreuzung gehst du links. Gehe zwei Straßen weiter und biege dort rechts ab. Es ist das Gebäude auf der linken / rechten Seite. Ist es das Rathaus / der Supermarkt?

Post

Rathaus

Krankenhaus

Park

Kneipe

Schloss

IN

b

Museum

Sprechen

Supermarkt

Kirche Hotel

Bank

Kino

Schule

Bibliothek

VA

N

Bahnhof

DIES ODER DAS

Wie kommt man zu deiner Schule?

Beschreibe, wie das Zentrum deiner Stadt oder deines Dorfes aussieht. Was befindet sich wo? Gibt es besondere Sehenswürdigkeiten?

Frau Schmidt kommt zu deiner Schule, um dort einen Vortrag zu halten. Sie fährt mit der Bahn. Beschreibe ausführlich, wie sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu deiner Schule fahren kann. Startpunkt ist der nächstgelegene Bahnhof.

©

Meine Stadt / Mein Dorf

Hören

Wo?

den Weg beschreiben

vor, hinter, an … (vorbei), neben, zwischen + Dativ

Der Marktplatz ist vor deM Rathaus. Der Park ist hinter deM Schloss. Die Bushaltestelle ist an deR Kreuzung. Gehen Sie an deR Kirche vorbei. Das Kino ist neben deM Park. Das Hotel liegt zwischen deR Post und deM Museum. Wohin?

über + Akkusativ

Gehen Sie über diE Brücke.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertneunundsiebzig

179


4 Unterwegs in der Stadt 4.1 Öffentliche Verkehrsmittel a

Lies den Text. Markiere die öffentlichen Verkehrsmittel.

IN

Lesen

Wie steht es im Text? 1

zwei Synonyme für Ticket:

2

da kann man im Bahnhof ein Ticket kaufen:

3

so nennt man u. a. Leute im Rollstuhl:

4

das muss man bezahlen, wenn man kein Ticket hat:

5

darauf findet man die Abfahrts- und Ankunftszeiten:

VA

b

N

Wer in der Stadt unterwegs ist, benutzt am besten die öffentlichen Verkehrsmittel wie S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn (auch Tram) und Bus. Die Fahrkarte für den Bus kauft man an Haltestellen oder im Bus. Die Tickets für die Bahn gibt es an Automaten und am Schalter im Bahnhof. Wenn man oft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, ist ein Abo günstiger. Kinder, Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung und Senioren bekommen eine Ermäßigung. Sie zahlen also weniger. Wenn man bei einer Kontrolle keinen gültigen Fahrschein hat, muss man ein Bußgeld zahlen. Wann und wohin die Busse oder Bahnen fahren, sieht man auf dem Fahrplan. Diese Fahrpläne findet man an den Haltestellen und Bahnhöfen oder auch im Internet.

Gespräch

c

Das ist viel zu weit. Spielt zu zweit diesen Dialog. Variiert das Ziel und das Verkehrsmittel.

©

Entschuldigung, ist das Stadion weit von hier? Kann ich zu Fuß hingehen? Sie wollen zu Fuß zum Stadion? Das ist viel zu weit. Am besten fahren Sie mit dem Taxi hin. die Post  das Rathaus  der Zoo  die Bibliothek  das Schwimmbad

die Straßenbahn die Tram

180

hundertachtzig

der Marktplatz  das Kino  das Krankenhaus

der Bus

die U-Bahn

der Zug

das Auto

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


Hören Sehen

d

Sieh dir das Video an. Wo und wann soll man in Berlin die Fahrkarte abstempeln? 1

zuerst abstempeln, dann einsteigen ☐ Bus

2

☐ Tram

☐ U-Bahn

☐ S-Bahn

zuerst einsteigen, dann abstempeln ☐ Bus

☐ Tram

☐ U-Bahn

☐ S-Bahn

IN

In sommige Duitse steden vind je een S-Bahn (kort voor Stadtbahn of Schnellbahn). Dat is een stadsspoorlijn, een soort bovengrondse metro. De U-Bahn (kort voor Untergrundbahn) is de metro.

De tickets voor metro en S-Bahn koop je vooraf aan automaten of een loket. Je moet ze op het perron afstempelen voor je opstapt.

e Unterwegs. Frage nach den Informationen, die fehlen. Wer fährt zum Bahnhof? Wie fährt Nina zur Uni? Wohin fährt Gert? Wie lange ist Frau Stein unterwegs?

… fährt zum Bahnhof. Sie fährt mit … Gert fährt … Frau Stein ist … unterwegs.

N

B: S. 196

Wer?

Wie?

Gert

mit dem Auto

Wohin?

VA

Sprechen

Wie lange? 10 Minuten

zum Bahnhof

Pia und Jan

ins Zentrum

mit dem Zug

©

Frau Stein

5 Stunden

zum Hotel

mit dem Fahrrad

Nina

SCHON FERTIG? Welche Transportmittel gibt es noch? Erstelle eine Liste. Schlage unbekannte Wörter nach.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

zur Uni

10 Minuten eine Viertelstunde

S. 195

WIEDERHOLUNG

ich

fahre

du

fährst

er/sie

fährt

sie

fahren (Pl.)

hunderteinundachtzig

181


Lesen

a

Ordne den Text chronologisch. Ich bin endlich da! Ich steige aus.

IN

4.2 Am Bahnhof

Noch 5 Minuten bis mein Zug abfährt. Ich kaufe noch schnell eine Zeitung am Kiosk. 1

Ich suche einen Parkplatz für mein Auto.

Ich gehe zum Bahnsteig und warte auf den Zug. Der kommt auf Gleis 9. Am Schalter kaufe ich eine Rückfahrkarte.

N

Ich gehe in den Bahnhof und schaue auf die Anzeigetafel. Der Zug ist sehr voll, aber ich finde noch einen Platz am Fenster. Ich steige in den Zug ein.

Der Zug fährt schon ab. Und das ohne Verspätung!

Wie heißt es auf Deutsch? Die Wörter findest du in Übung 4.2a.

VA

b

1

©

4

182

hundertzweiundachtzig

2

3

5

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


Hören

c

Lesen

Am Fahrkartenschalter. Hör dir den Dialog an und ergänze. Guten Tag, ich möchte eine Fahrkarte nach Münster, bitte. Gerne. Da gibt es einen IC mit Abfahrt um

Uhr.

Wann komme ich dann in Münster an? Ankunft am Hauptbahnhof ist um

Uhr.

Wissen Sie vielleicht, von wo der Zug abfährt? Von Gleis

.

Alles klar! Möchten Sie eine Rückfahrkarte? Nein, nur eine einfache Fahrt bitte. Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte?

Mit Karte. Schönen Tag noch! Ihnen auch! Auf Wiedersehen! d

Spielt zu zweit den Dialog mit Variationen nach. Reise

ab

von Leipzig nach Potsdam

10:16

an

Preis

Bezahlung

Gleis

12:06

34,40 €

Karte

9

N

Gespräch

IN

Das macht dann

13:19

15:32

21,90 €

Karte

11

von Hamburg nach Bremen

14:46

15:41

19,90 €

bar

2

von München nach Stuttgart

17:25

19:45

29,90 €

Karte

12

VA

von Dresden nach Berlin

eine Fahrkarte kaufen

Hören

Ich möchte bitte eine Fahrkarte nach Berlin. Hin und zurück, bitte.

Einfache Fahrt?

Wann fährt der Zug ab? Wissen Sie, wo der Zug abfährt? Wann kommt der Zug an?

Die Abfahrt ist um 10 Uhr. Der Zug fährt von Gleis 5 ab. Die Ankunft ist um 12.15 Uhr.

©

Zahlen Sie bar oder mit Karte?

In België is het de NMBS, in Duitsland de Deutsche Bahn die het spoorverkeer verzorgt. Als synoniem voor mit dem Zug zegt men ook wel mit der Bahn.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertdreiundachtzig

183


Hören

a

N

IN

4.3 Die Wiener U-Bahn

Hör zu. Markiere im Plan, wie Leander fahren muss. Sein Standort: Station Schlachthausgasse.

mit der U-Bahn fahren

Hören

VA

Wie komme ich zum Karlsplatz? Sie steigen hier ein und nehmen zuerst die U4, Richtung Heiligenstadt. Sie müssen sechs Stationen fahren. Sie steigen an der Station Schwedenplatz um. Dort nehmen Sie dann die U1, Richtung Reumannplatz. Nach drei Stationen steigen Sie aus.

b

Spielt zu zweit einen ähnlichen Dialog. Benutzt den Plan und eine dieser Sehenswürdigkeiten in Wien.

©

Gespräch

184

zum Stephansdom:

zum Parlament:

U4: Schottenring ➝ Stephansplatz

U4: Schönbrunn ➝ Herrengasse

hundertvierundachtzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


zur Staatsoper:

U6: Alser Straße ➝ Praterstern

U6: Siebenhirten ➝ Karlsplatz

IN

zum Riesenrad:

5 Zu Besuch in München 5.1 Mit dem Audioguide durch München Hören

Hör zu und ergänze.

N

Einführung

Wer an München denkt, denkt höchstwahrscheinlich als erstes an . Jedes Jahr kommen zwischen

Millionen Besucher nach München, um hier zu feiern.

Aber die bayerische Landeshauptstadt bietet noch viel mehr

VA

touristische Attraktionen. In dieser interessanten Stadt kommen sowohl Kulturliebhaber als auch Bierliebhaber auf ihre Kosten. Man sollte nicht vergessen, sich in einem der zahlreichen

zu entspannen, einige

oder Museen zu besuchen und

natürlich ein großes

zu genießen.

Am Marienplatz

©

Direkt am Marienplatz finden wir das Alte Rathaus. Es ist mehr als Jahre alt und hat ein gotisches Aussehen.

An der Nordseite steht das

mit seiner

reich verzierten neugotischen Fassade. Man kann ganz nach oben auf die

des Turms steigen. Von dort hat man einen

herrlichen

über die ganze Stadt.

Das Glockenspiel im Rathausturm kann man um bewundern. Die mechanische Uhr besteht aus verschiedene

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

Uhr Glocken, die

spielen.

hundertfünfundachtzig

185


BMW Museum und BMW Welt sollten ihren Aufenthalt in München für einen Besuch des BMW Museums nutzen. Das Museum wurde im Jahr einem

erbaut. Es befindet sich neben

, in dem sich der Hauptsitz der bayerischen

Automarke befindet. Die Form und das Außendesign von diesem

Olympiapark und Olympiaturm

.

IN

Gebäude waren für die damalige Zeit besonders

Der Olympiapark wurde für die Olympischen Sommerspiele gebaut.

Heute ist der Münchner Olympiapark immer noch eine besonders beliebte Parklandschaft mit zahlreichen

.

Die Sportanlagen: das Olympiastadion, mehrere Sporthallen, ein Eispalast und eine

.

Vergessen Sie nicht, auf den Olympia- oder Fernsehturm

N

hochzufahren. Er befindet sich in der Mitte des Parks. Von seiner

Spitze aus haben Sie eine wunderbare Aussicht auf den Park und die .

statt.

VA

In diesem großen Park finden im Sommer

TIPP Jaartallen in het Duits

©

1989 / Im Jahr 1989 hat man das Museum eröffnet.

186

hundertsechsundachtzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


5.2 Rundgänge und Touren in München a

Lies die Informationsbroschüre.

Allianz Arena Eine Tour durch diesen Fußballtempel ist ein Muss für jeden Fan. Nach vier Stunden bringt der Bus Sie zurück zum Treffpunkt am Bahnhof.

Viktualienmarkt-Tour Hier lernen Sie den Markt und seine Geschichte kennen. Sie probieren Köstlichkeiten und exotische Gewürze und lassen sich an den vielen Marktständen verwöhnen.

• Termine/Dauer: Samstag und Sonntag um 11.15 Uhr, 2 Std. • Normalpreis: 12 €; ermäßigt (Schüler, Senioren) 10 € • Start: Frauenkirche

• Termine/Dauer: Ganzjährig, Freitag 14 Uhr, Samstag 12 Uhr, 3 Std. • Preis: Erwachsene 33 €, Kinder bis 14 Jahre 20 €, unter 5 J. frei • Start: Altes Rathaus

N

• Termine/Dauer: täglich um 13 Uhr, 4 Std. • Preis: 28 € pro Person • Start: Bahnhof

Das kann doch nicht wahr sein? Auf unserer Stadtführung durch die Altstadt erfahren Sie Unglaubliches. Doch nicht alles stimmt. Können Sie raten, welche Geschichten wahr und welche falsch sind?

IN

Lesen

Fahrradtour „Grünes München“ Auf Cityrädern entdecken Sie auf dieser dreieinhalbstündigen Stadtrundfahrt die Altstadt und den Englischen Garten.

VA

Gruseltour am Abend Auf diesem außergewöhnlichen Spaziergang durch das historische Zentrum erzählt Ihnen der kostümierte Tourguide düstere Geschichten über Hexen, Mörder und Mumien.

• Termine: April–Oktober täglich um 15 Uhr; November–März jeden Samstag um 14 Uhr • Preis: 149 € p. P. • Start: Flughafen Ottobrunn

©

• Termine/Dauer: Fr., Sa. und Feiertage; Anfang Mai–Ende Sept. um 21 Uhr, Anfang Oktober–Ende April um 19.30 Uhr; ca. 90 Min. • Preis: Erwachsene 15 €, Kinder (12–18 J.) 9 € • Start: Marienplatz

• Termine: 14 Uhr; März–September: täglich; Oktober und November: jeden Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag • Preis: 29 € • Start: Odeonsplatz

München von oben Auf diesem 30-minütigen Flug im Hubschrauber bekommen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Landeshauptstadt und die Seen und Berge in der Umgebung.

b

Worüber bekommt man Informationen? Kreuze an.

☐ Termine ☐ Anreise ☐ Preise

☐ Restaurants ☐ Führungen

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertsiebenundachtzig

187


c

Welche Tour können diese Leute am besten machen?

Markus, Dorin und Adam sind echte Sportfans.

IN

Familie Franck möchte einen Überblick über die Stadt haben und auch etwas von der Umgebung sehen. Der Preis spielt für sie keine Rolle.

VA

N

Amina und Leyla sind gern draußen in der Natur. Sie spazieren aber nicht gern und wollen nicht mehr als 30 Euro pro Person bezahlen.

©

Hartmut und Elvire sind Senioren. Die beiden interessieren sich für Gastronomie.

188

hundertachtundachtzig

Familie Müller sucht eine Tour, die nicht zu teuer und auch für Kinder geeignet ist. Die Tour sollte nicht länger als zwei Stunden dauern und morgens oder nachmittags stattfinden.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


e

Beantworte mündlich folgende Fragen. 1

Welche Touren werden nicht das ganze Jahr hindurch angeboten?

2

Du besuchst München im Oktober. Du bist von Montagabend bis Freitagmorgen in der Stadt. Welche Tour(en) kannst du machen?

3

Noah und Younes machen bei der Allianz Arena-Tour mit. Um wie viel Uhr sind sie wieder in der Stadt?

4

Familie Hoffmann macht die Viktualienmarkt-Tour. Mit dabei sind die beiden Eltern und die Kinder Jan (15), Elisa (10) und Lukas (4). Wie viel bezahlt die Familie insgesamt?

5

Herr und Frau Jäger besuchen München an einem Samstag im Sommer. Sie wollen die Gruseltour machen. Um 19.30 Uhr haben sie zu Abend gegessen. Wie viel Zeit haben sie noch bis zum Start dieser Tour?

IN

d

Ergänze das Fragewort und beantworte jeweils die Frage. 1

beginnt die Fahrradtour?

2

ist der Treffpunkt für die Gruseltour?

3

lange dauert der Helikopterflug?

4

bekommt eine Ermäßigung bei der „Es kann doch nicht wahr sein“-Tour?

Lesen

besucht man auf der Fahrradtour?

N

5

Een stad voorstellen

Sprechen

a

Informatie verzamelen

Zoek op het internet informatie over een stad in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk. Bezoek de officiële website van de stad.

VA

• •

b

Neem de volgende zaken in je presentatie op: • • •

c

Ligging Aantal inwoners Drie bezienswaardigheden

Informatie voorstellen

Stel jouw stad op een creatieve manier voor: Gebruik een poster, powerpointpresentatie, quiz … Stel een programma samen voor één dag: - Welke drie bezienswaardigheden ga je bekijken? - Hoe kom je van de ene plaats naar de andere? Beschrijf de route. - Welke vervoersmiddelen gebruik je?

©

• •

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertneunundachtzig

189


Grammatikmodul S. 177

1

Ich suche … / Gibt es hier …? Het lijdend voorwerp staat altijd in de accusatief: z. B. Ich suche deN Bahnhof. Wo finde ich eineN Parkplatz? Ook na de uitdrukking es gibt wordt altijd de accusatief gebruikt: z. B. Wo gibt es hier eineN Supermarkt?

M

Akkusativ Wo finde ich … ? Ich suche … Wo gibt es hier … ?

deN Bahnhof eineN Supermarkt

diE Brücke

daS Schloss

diE Kirche

daS Krankenhaus

einE Tankstelle

ein Parkhaus

N

Du bist in einer unbekannten Stadt unterwegs. Ergänze die Sätze. 1

Du möchtest essen gehen.

Entschuldigung, ich suche

2

Du hast starke Kopfschmerzen.

Wo gibt es hier

3

Du möchtest länger bleiben.

Gibt es hier in der Nähe

4

Du möchtest einen Snack kaufen.

Entschuldigung, ich suche

5

Du bist müde. Du möchtest den Bus nehmen.

Guten Tag, gibt es hier irgendwo

VA

a

deR Dom

. , bitte? ? . ?

Es gibt, es ist oder er ist? Ergänze. 1

Hast du dieses Buch schon gelesen? … sehr lustig.

2

Ich hoffe, … nicht mehr weit bis zum Zentrum.

3

Der Lehrer ist noch nicht da. Vielleicht … krank.

4

Wann … einen Bus zum Flughafen?

©

b

S

IN

Nominativ Wo ist hier denn … ? Wissen Sie, wo … ist?

W

5

… noch Fragen?

6

In meiner Straße … einen Supermarkt.

7

Im Süden Europas … im Oktober oft noch warm.

8

Mein Vater arbeitet in Brüssel. … noch unterwegs.

9

Wie viele Schüler … in deiner Klasse?

10 Müssen wir gehen? – Nein, … noch zu früh.

190

hundertneunzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


S. 177

2 Der Dativ Het Duits is een taal met naamvallen. Naast de nominatief en de accusatief is er ook de datief.

2.1 Das indirekte Objekt (het meewerkend voorwerp)

Wie? Nominativ

IN

Het meewerkend voorwerp staat altijd in de datief. Heel wat werkwoorden hebben een lijdend voorwerp (accusatief) én een meewerkend voorwerp (datief): zo kun je iets geven, schrijven, sturen … aan / naar iemand.

z. B. Der Vater gibt deM Kind ein Geschenk. Der Chef schickt seineR Frau einE E-Mail.

Wat? Aan wie? Akkusativ Dativ

N

2.2 Der bestimmte Artikel

M

deR Mann

Akkusativ Kennst du … ?

deN Mann

Dativ Ich gebe … Geld.

deM Mann

diE Frau

S

P

daS Kind

diE Kinder

RESE

diE Frau

daS Kind

diE Kinder

NESE

deR Frau

deM Kind

deN KinderN

MRMN

VA

Nominativ Wo ist / sind … ?

W

In de datief meervoud krijgen zelfstandige naamwoorden een -n (behalve als het meervoud op -s of al op -n eindigt). z. B. Kennst du diE Kinder? Die Lehrerin gibt deN KinderN Spielzeug.

©

Het aanwijzend voornaamwoord (Demonstrativpronomen) dies- krijgt dezelfde uitgangen als het bepaald lidwoord.

LERNVIDEO

z. B. Ich erkläre dieseM/deM Mann den Weg. Gibst du dieseR/deR Kellnerin kein Trinkgeld?

TIPP Onthoud de signaalletters als geheugensteuntje. MRMN = (zee)MeeRMiN

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hunderteinundneunzig

191


2.3 Der unbestimmte Artikel und keinDe negatieve vorm (kein-) en het Possessivpronomen (mein, dein …) krijgen in alle naamvallen dezelfde uitgangen als het onbepaald lidwoord. z. B. Der Mann gibt seineR Tochter einE Fahrkarte.

LERNVIDEO

In hoofdstuk 8 gaan we uitgebreid op het Possessivpronomen in.

M

W

S

P

ein Mann kein Mann

einE Frau keinE Frau

ein Kind kein Kind

Ø Kinder keinE Kinder

ØEØE

Akkusativ Siehst du … ?

eineN Mann keineN Mann

einE Frau keinE Frau

ein Kind kein Kind

Ø Kinder keinE Kinder

NEØE

Dativ Ich gebe … Geld.

eineM Mann keineM Mann

eineR Frau keineR Frau

eineM Kind keineM Kind

Ø KinderN keineN KinderN

MRMN

2.4 Präpositionen mit Dativ

IN

Nominativ Hier wohnt / wohnen …

In het Duits staan de volgende voorzetsels altijd met de datief:

Die Passagiere steigen aus deM Zug aus.

N

aus (uit)

Sie arbeitet bei deR Post.

bei (bij)

Ich fahre mit deM Zug zur Arbeit.

mit (met)

Wir kommen nach deM Abendessen.

nach (na)

Er wohnt seit eineM Jahr in Schweden.

VA

seit (sinds) von (van)

Wie kommst du von deR Schule nach Hause?

zu (naar)

Wie komme ich zuM (= zu deM) Bahnhof?

gegenüber (tegenover)

Gegenüber deM Park ist eine Haltestelle.

M

W

S

LERNVIDEO

P

deM Freund (m)eineM Freund

deR Tante (m)eineR Tante

deM Baby (m)eineM Baby

deN KinderN meineN KinderN

Ich spiele mit …

deM Hund (m)eineM Hund

deR Katze (m)eineR Katze

deM Kind (m)eineM Kind

deN FreundeN meineN FreundeN

©

Ich bleibe bei …

TIPP Het voorzetsel 'naar' kun je in het Duits op veel manieren vertalen. Een mogelijkheid is zu. Dat voorzetsel gebruik je meestal als je over gebouwen spreekt waar je naartoe wilt. z. B. Ich möchte zuM Dom. Wie komme ich zuR Brücke? Ist es noch weit bis zuM Schloss?

192

hundertzweiundneunzig

zu + deM = zuM zu + deR = zuR zu + deM = zuM

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


2.5 Im

S. 175

IM is de samentrekking van het voorzetsel in met het bepaald lidwoord dem. Je gebruikt im om gebouwen of plaatsen aan te geven waar iets of iemand zich bevindt, en bij maanden en seizoenen. z. B. Ich bin iM Supermarkt. = in de supermarkt Ich wohne iM Zentrum. = in het centrum IM Sommer / IM Juli ist es warm. = in de zomer, in juli

IN

Na iM kan er nooit een lidwoord staan!

TIPP In het Duits gebruikt men het voorzetsel 'in' op dezelfde manier als in het Nederlands: z. B. Ich wohne in Gent. Das liegt in Belgien.

Ergänze die Präpositionen mit Dativ.

Man kann die Insel nur … dem Boot erreichen.

2

Hast du die Telefonnummer … der Touristeninformation?

3

Der Film ist zu Ende. Die Leute kommen … dem Kino.

4

Ich arbeite am Wochenende … meinem Onkel.

5

Wir machen … der Schule einen Ausflug nach Aachen.

6

Meine Schwester studiert … einem Monat in Brüssel.

N

1

VA

a

7

Wir essen zuerst und machen … dem Frühstück einen Spaziergang.

8

Nimmst du mal die Tickets … dem Rucksack?

9

Wir wohnen … einer Schule.

10 Wie komme ich von hier … der Touristeninformation? Ergänze den bestimmten Artikel. 1

Wir haben von … Schule einen Laptop bekommen.

2

Fährst du mit … Bus oder mit … Straßenbahn nach Hause?

3

Der Turm von … Kirche ist von hier aus nicht sichtbar.

4

Wie weit ist es vo… Hotel bis zu… Altstadt?

5

Laut singend kamen die Leute aus … Kneipe.

6

Bei … Tankstelle kannst du ein Brötchen kaufen.

7

Bist du mit … U-Bahn zu… Stadion gefahren?

8

Gegenüber … Rathaus ist der Marktplatz.

9

Nach … Park müssen Sie rechts abbiegen.

©

b

10 Seit … Wochenende fühle ich mich nicht wohl.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertdreiundneunzig

193


1

Nehmt ihr morgen ein Taxi … Flughafen (m.)?

2

Nehmen wir den Bus … Museum?

3

Komm, wir gehen zu Fuß … Bahnhof.

4

Wie komme ich am schnellsten … Post?

5

Fährst du mit dem Fahrrad … Schule?

6

Entschuldigung, wir möchten gern … Schloss.

7

Wie weit ist es von hier bis … Rathaus?

Ergänze: im oder in?

IN

d

Ergänze: zum oder zur?

1

Ich bin … Bahnhof und warte auf den Zug.

2

Wir haben ein Hotel … Zentrum von Köln.

3

Meine Großeltern wohnen … Aachen.

4

Mein Sohn studiert … Barcelona.

5

Er arbeitet am Wochenende … einem Restaurant.

6

Ich bin jeden Morgen um acht Uhr … der Schule.

7

Wir fliegen … Winter nach Teneriffa.

8

Mein Handy liegt noch … Auto.

9

Wie lange bleibt ihr … Italien?

N

c

VA

10 Gehen wir heute Abend … die Kneipe?

Ergänze den unbestimmten Artikel oder kein-. 1

Sie ist mit … Freund unterwegs.

2

Timo ist mit … Engländerin verheiratet.

3

Schokolade gibt man doch k… Hund!

4

Seit … Jahr studiert er in München.

5

Dieses Buch habe ich von … Freundin bekommen.

6

Bei k… Schüler habe ich die richtige Antwort gesehen.

7

Wir kommen aus … großen Familie.

8

Nach … halben Stunde war der Bus endlich da.

9

Ich habe bei … Freundin zu Abend gegessen.

©

e

10 Fährst du schon lange mit … Moped?

194

hundertvierundneunzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


S. 181

3 Das Verb im Präsens: fahren (Wiederholung) fahren ich

fahre

wir fahren

du

fährst

ihr

fahrt

sie

fahren

er/sie fährt

Sie fahren

Mein Bruder arbeitet in Brüssel. Meistens … er mit dem Zug hin.

2

In Wien … viele Pferdekutschen.

3

… du schon lange mit diesem Wagen?

4

Warum … ihr nicht mit der U-Bahn? – Wir gehen lieber zu Fuß.

5

Wann … Sie mal wieder nach Berlin? – Ich war letzte Woche noch da.

6

Die Kinder … gern mit der Straßenbahn. So etwas gibt es bei uns nicht.

7

Immer wenn wir in Wuppertal sind, … wir mit der Schwebebahn.

8

Meine Schwester … nicht gern auf der Autobahn.

9

Es ist mein Traum, mal mit einem Bulli zu … .

N

IN

1

LERNVIDEO

VA

10 Wie oft … ihr mit dem Bus zur Schule?

©

In Wuppertal is een ritje met de Schwebebahn een must voor elke toerist.

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

Het Volkswagenbusje (Bulli) is een icoon uit de jaren 1960. Vooral hippies en surfers waren er gek op.

hundertfünfundneunzig

195


Spielmodul Sprechen A: S. 181

1

Partnerspiel: Unterwegs Frage nach den Informationen, die fehlen. Wer fährt zum Supermarkt? Wie fährt Herr Beck nach München? Wohin fährt Kiara? Wie lange ist Herr Beck unterwegs? Wer?

… fährt zum Supermarkt. Er fährt mit … Sie fährt … Er ist … unterwegs.

Wie?

Wohin?

Wie lange?

Kiara

mit der U-Bahn mit der Straßenbahn

Herr Beck

IN

zum Supermarkt

eine halbe Stunde 15 Minuten

nach München

mit dem Taxi

20 Minuten

Jasper

zur Schule

mit der S-Bahn

S. 195

ich du er/sie sie

WIEDERHOLUNG

fahre fährst fährt fahren (Pl.)

VA

2 Matherätsel

N

SCHON FERTIG? Welche Transportmittel gibt es noch? Erstelle eine Liste. Schlage unbekannte Wörter nach.

Löse das Rätsel. Jedes Fahrzeug steht für eine Zahl.

-2=

©

+

+

=

-1

=

+

= 27

=

196

hundertsechsundneunzig

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


3 Kreuzworträtsel: in der Stadt Welche Orte in der Stadt sind gemeint? Notiere auch das Lösungswort.

IN

waagerecht (horizontal) 1 Wenn das Wetter schön ist, sind viele Leute da. 5 Hier kann man leckere Kuchen und Torten essen. 6 Hier nimmt man das Flugzeug. 9 Dort sind wir im Moment. 10 Dort kann man Lebensmittel einkaufen. 13 Ein wenig Natur in der Stadt. 15 In diesem Gebäude sieht man alte Bilder und Statuen. 16 Hier kann man die neuesten Filme sehen. senkrecht (vertikal) 2 Dort kann man Medikamente kaufen. 3 Hier kann man Bücher ausleihen. 4 Hier kann man den Zug nehmen. 7 Dort kann man essen. 8 Es ist ein altes Gebäude, wo man beten kann. 11 Dort bekommt man Benzin für das Auto. 12 Hier wird Fußball gespielt. 14 Hier kann man Briefmarken kaufen.

2

3

4

5

6

N

1

7

8

9

10

11

2 ↓

1 →

3 ↓

3

5 →

VA

1

7 ↓

2

6 →

8 ↓

4 ↓

6

5

©

9 →

10 →

8

11 ↓

10

12 ↓

9 4

11

14 ↓

13 →

15 →

16 → 7

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertsiebenundneunzig

197


Kulturmodul 1

On se left you see se Siegessäule

a

Hör dir den Ausschnitt aus dem Hörbuch an und ergänze.

N

Hören

IN

Het is zomer in Berlijn. Tilman Birr is jong en heeft geld nodig. Hij neemt het besluit om als stadsgids aan het werk te gaan op een rondvaartboot. Hij gaat de confrontatie aan met Beieren die geen Duits spreken, trotseert stormen, hagelbuien en kwade senioren en weet verveelde scholieren te veranderen in enthousiaste Berlijnliefhebbers. Zijn ervaringen als Stadtbilderklärer tekende hij op in het boek On se left you see se Siegessäule.

VA

Reichstag

Siegessäule

©

Berliner Dom

Fernsehturm

Ich war vorbereitet. Ich hatte den Text gelernt, hatte noch einiges zusätzlich recherchiert und hatte mir alle wichtigen englischen Vokabeln draufgeschafft. Nie ist ein Stadtbilderklärer besser vorbereitet an Bord gegangen. Das Oberdeck war gut gefüllt, die Sonne schien und laut Bootsmann waren noch keine ausländischen Gäste an Bord, sodass ich alle Ansagen auf Deutsch machen konnte. Ich begrüßte freundlich, wies auf die niedrigen Brücken hin und stieg sofort ein: ,

„Meine Damen und Herren, hier links sehen Sie hoch und im Jahre

198

hundertachtundneunzig

eröffnet. Ganz oben befinden sich

Meter

.“

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


Lesen

b

Lies die Ausschnitte aus dem Buch und beantworte die Fragen. Eine Schulgruppe hatte 60 Plätze reserviert und damit das ganze Schiff für sich alleine. Als wir anlegten, sah ich schon die Horde1 am Ufer stehen. Ich schätzte sie auf 9. oder 10. Klasse. Es war wie in jeder Schulklasse und wie es immer sein wird: Vorne saßen die Streber mit dem T-Shirt in der Hose. Die coolen Jungs – Baseballmütze, Basketballtrikot, Tennisschuhe – setzten sich sofort ganz hinten und gaben sich Mühe, schlechtgelaunt auszusehen. Alles klar, dachte ich. Eine Scheißtour ohne Trinkgeld. (…)

IN

„Hallo, herzlich willkommen an Bord, mein Name ist Tilman, und ich bin euer Stadtbilderklärer. Ich hab mir für heute was ausgedacht. Ich stelle euch Fragen, und für jede richtige Antwort gibt es von mir eine Belohnung. Ich habe hier eine große Trommel Gummibärchen stehen. Eine richtige Antwort, eine Packung Gummibärchen.“ „Scheiß auf Gummibärchen, wir wollen Tequila“, kam es von hinten. „Also Frage eins: Wo kommt ihr her?“ „Oberfranken“, sagten einige. „Die Antwort ist richtig“, sagte ich und schmiss2 ein paar Packungen ziellos in die Menge. Sofort stürzte sich die Meute auf die Gummibärchen, wie hungrige Löwen auf einen verirrten3 britischen Afrikaforscher. Scheint ja doch zu klappen4. Verstehenshilfen: de horde, bende gooien

3 verirrt 4 klappen

verdwaald lukken

N

1 die Horde 2 schmeiẞen

Was für eine Gruppe hat an diesem Tag das Schiff reserviert?

2

Warum ist Tilman damit nicht zufrieden?

3

Welche Belohnung gibt es, wenn man seine Fragen richtig beantwortet?

4

Sind die Kinder daran interessiert? Welchen Vergleich macht Tilman?

©

VA

1

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

hundertneunundneunzig

199


N

IN

„Vor uns seht ihr eine Brücke. Die hat man im Jahr 1893 eröffnet. Im Krieg wurde sie -?“ Vierzig erwartungsvolle Gesichter. Zwanzig gelangweilte. „Also bitte! Ich hab euch den Satz jetzt schon zweimal vorgesagt. Wenn man in Berlin sagt, „dieses Gebäude wurde im Krieg“, dann geht der Satz weiter mit -?“ „Kaputt gemacht?“, fragte Nadine. „Sagen wir lieber schwer beschädigt, ja? Und danach wurde die Brücke -?“ „Wieder aufgebaut“, rief ein Junge mit Fußballschal. „Richtig! Einmal Gummibärchen.“ Wir wendeten und fuhren flussaufwärts1. Jetzt waren sie nicht warm, sie waren heiß. Ich musste nur noch die Hälfte der Sätze vollenden und ihnen ein paar Jahreszahlen hinwerfen. „Das Alte Museum wurde 1830 eröffnet. Es wurde im Krieg -?“ „STARK BESCHÄDIGT!“, brüllte die Klasse zurück. „Und danach -?“ „WIEDER AUFGEBAUT!“ „Gummibärchen!“ Mittlerweile schmiss ich die Packungen mit vollen Händen in die Menge. Sie hingen an meinen Lippen. „Wie heißt die Bundeshauptstadt?“ „BERLIN!“ „Was ist der Nabel der Welt?“ „BERLIN!“ „Wo wollt ihr wohnen, wenn ihr mal groß seid?“ „BERLINBERLINBERLIN!“

VA

Wir legten an. „Ich verabschiede mich und wünsche euch weiterhin viel Spaß in Berlin.“ Jubel. Erleuchtet2 gingen die Schüler von Bord. Ich schüttelte Hände, verteilte Autogramme und beantwortete High Fives. Die Lehrerin ließ sich mit mir fotografieren und drückte mir zehn Euro in die Hand. Verstehenshilfen: 1 flussaufwärts 2 erleuchtet

stroomopwaarts verlicht

Welche Aussagen sind richtig?

☐ Die meisten Kinder finden die Bootsfahrt toll.

☐ Die Kinder gehen von Bord ohne auf den Stadtbilderklärer zu achten. ☐ Tilman muss ein Foto von der Gruppe machen. ☐ Die Lehrerin bezahlt am Ende der Bootsfahrt.

©

☐ Am Ende der Bootsfahrt bekommt Tilman doch ein Trinkgeld.

Hören Sehen

2 Song: AnnenMayKantereit – Wohin du gehst Beurteile das Lied: Verstehenshilfen: 1 pennen 2 verzeihen 3 wegziehen

200

zweihundert

slapen vergeven weggaan

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


Wortschatzmodul 1

Bahnhöfe

Nicht alle Züge halten an diesem Bahnhof.

station

der

Besuch

Besuche

Die Stadt ist einen Besuch wert!

bezoek

der

Dom

Dome

Der Dom liegt mitten im Zentrum der Stadt.

dom

der

Fluss

Flüsse

Der Rhein ist ein sehr langer Fluss.

rivier

der

Park

Parks

Im Park ist es schön und ruhig.

park

der

Turm

Türme

Wie hoch ist dieser Turm?

toren

der

Wolkenkratzer

Wolkenkratzer

In Frankfurt gibt es viele Wolkenkratzer.

wolkenkrabber

Ganz oben hat man eine tolle Aussicht.

uitzicht

W die

Aussicht

IN

Bahnhof

M der

Brücke

Brücken

Die Brücke über den Rhein ist gesperrt.

brug

die

Burg

Burgen

In einer Burg lebten früher Ritter.

burcht

die

Geschichte

Das Schloss hat eine lange Geschichte.

geschiedenis

die

Kirche

Kirchen

Am Sonntag geht man in die Kirche.

kerk

die

Sehenswürdigkeit

Sehenswürdigkeiten

Die Stadt hat viele tolle Sehenswürdigkeiten.

bezienswaardigheid

die

Stadt

Städte

Wie viele Einwohner hat die Stadt München?

stad

die

Tankstelle

Tankstellen

Bei dieser Tankstelle ist das Benzin sehr teuer.

tankstation

das

Gebäude

Gebäude

Dieses alte Gebäude wird renoviert.

gebouw

das

Haus

Häuser

Wer hat früher in diesem Haus gelebt?

huis

das

Kino

Kinos

Welche Filme laufen jetzt im Kino?

bioscoop

das

Krankenhaus

Krankenhäuser

Meine Tante liegt im Krankenhaus.

ziekenhuis

das

Rathaus

Rathäuser

Der Bürgermeister arbeitet im Rathaus.

stadhuis

das

Schloss

Schlösser

Hinter dem Schloss liegt ein schöner Garten.

kasteel

Wo gibt es hier eine Bushaltestelle?

er is, er zijn

N

die

VA

S

Unterwegs in Deutschland

es gibt

er/sie entspannt sich

Im Stadtpark kann man sich gut entspannen.

zich ontspannen

parken

er/sie parkt

Kann ich hier mein Auto parken?

parkeren

spazieren

er/sie spaziert

Am Sonntag spaziere ich oft im Park.

wandelen

aus der ganzen Welt

Hier sieht man Touristen aus der ganzen Welt.

uit de hele wereld

hoch

Der Turm ist 120 Meter hoch.

hoog

höchste

Was ist das höchste Gebäude in Frankfurt?

hoogste

überall

Überall in Köln sieht man alte Architektur.

overal

unterwegs

Wie lange bist du schon unterwegs?

onderweg

©

sich entspannen

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

zweihunderteins

201


2

Auf zwei Rädern durch die Stadt Radfahrer

Radfahrer

In dieser Stadt gibt es viele Radfahrer.

fietser

Stau

Staus

Morgens stehe ich oft im Stau.

file

W die

Apotheke

Apotheken

Wo ist die nächste Apotheke, bitte?

apotheek

die

Großstadt

Großstädte

Hamburg ist eine gemütliche Großstadt.

grootstad

die

Radtour

Radtouren

Wir machen eine Radtour durch die Stadt.

fietstocht

das

Wetter

Das Wetter ist heute sehr schön.

weer gezond

der

S

gesund

↔ ungesund

Mein Lebensstil ist nicht sehr gesund.

Spaß machen

es macht Spaß

Im Sommer macht Radfahren Spaß.

leuk zijn

warten

er/sie wartet

Ich warte nicht gern auf den Bus.

wachten

sicher

↔ gefährlich

Im Park fühle ich mich abends nicht sicher.

veilig

sportlich

↔ unsportlich

Ich laufe ab und zu. Und du, bist du sportlich? sportief

umweltfreundlich

M der

Wegbeschreibungen Eingang

der

Hauptbahnhof

der

Marktplatz Ampel

Der Eingang ist hier um die Ecke.

ingang

Der Zug kommt gleich im Hauptbahnhof an.

centraal station

Marktplätze

Auf dem Marktplatz stehen schöne alte Häuser.

marktplein

Ampeln

Die Ampel ist schon wieder rot.

verkeerslicht

Eingänge

VA

W die

milieuvriendelijk

Radfahren ist umweltfreundlich.

N

3

IN

M der

Bushaltestelle

Bushaltestellen

An der Bushaltestelle warten viele Leute.

bushalte

die

Kreuzung

Kreuzungen

Bei der nächsten Kreuzung fahren Sie links.

kruispunt

die

Richtung

Richtungen

In welche Richtung müssen wir gehen?

richting

die

U-Bahn

In Berlin fahren wir immer mit der U-Bahn.

metro

das

Dorf

Dörfer

Wir haben schon immer in einem Dorf gewohnt.

dorp

das

Gebäude

Gebäude

In diesem Gebäude wohnen viele Familien.

gebouw

das

Museum

Museen

Das Museum war sehr interessant.

museum

©

S

die

202

das

Schloss

Schlösser

Das Schloss wird oft fotografiert.

kasteel

das

Zentrum

Zentren

Im Zentrum sind oft viele Touristen.

centrum

abbiegen

er/sie biegt ab

An der Kreuzung biegen Sie links ab.

afslaan

kommen

er/sie kommt

Wie kommen wir jetzt zum Zentrum?

komen

suchen

er/sie sucht

Entschuldigung, wir suchen das Rathaus.

zoeken

wissen

er/sie weiß

Ich weiß nicht, wo der Bahnhof ist.

weten

an … vorbei

Gehen Sie an der Kirche vorbei.

voorbij

auf der linken Seite

Die Post ist auf der linken Seite.

aan de linkerkant

zweihundertzwei

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


Das Museum ist auf der rechten Seite.

aan de rechterkant

durch

Sie können auch durch den Park gehen.

door

Entschuldigung

Entschuldigung, können Sie mir helfen?

excuseer

geradeaus

Gehen Sie hier geradeaus bis zur Kreuzung.

rechtdoor

Hinter dem Rathaus ist ein Parkplatz.

achter

in der Nähe

Das Krankenhaus muss hier in der Nähe sein.

in de buurt

irgendwo

Entschuldigung, ist hier irgendwo eine Apotheke?

ergens

hinter

↔ vor

IN

auf der rechten Seite

Nehmen Sie die erste Straße links.

links

neben

Der Dom befindet sich neben dem Bahnhof.

naast

ob

Wissen Sie, ob es hier eine Buchhandlung gibt?

of

um die Ecke

Die Apotheke ist hier um die Ecke.

om de hoek

ungefähr

Gehen Sie ungefähr 300 Meter geradeaus.

ongeveer

Es ist nicht weit mehr, wir sind fast da.

ver

Gehen Sie hier 100 Meter weiter.

verder

links

↔ rechts

weit

↔ nah

zuerst zum Schluss

Zuerst gehen wir in den Park.

eerst

Zum Schluss müssen Sie rechts abbiegen.

ten slotte

Der Park liegt zwischen dem Dom und dem Rhein.

tussen

VA

zwischen

N

weiter

4

Unterwegs in der Stadt Bahnhof

Bahnhöfe

Der Bahnhof von Antwerpen ist wunderschön.

station

der

Bahnsteig

Bahnsteige

Gleis 3 und 4 liegen am selben Bahnsteig.

perron

der

Bus

Busse

Bist du mit dem Bus gekommen?

bus

der

Fahrplan

Fahrpläne

Alle Informationen finden Sie im Fahrplan.

dienstregeling

der

Platz

Plätze

Hier am Fenster ist noch ein Platz frei.

plaats

der

Schalter

Schalter

Kaufst du die Fahrkarten am Schalter?

loket

der

Zug

Züge

Der Zug hat schon wieder Verspätung.

trein

W die

Abfahrt

↔ Ankunft

Die Abfahrt ist um 9.30 Uhr.

vertrek

die

Ankunft

↔ Abfahrt

Die Ankunft ist voraussichtlich in 15 Minuten.

aankomst

die

Fahrt

Fahrten

Die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde.

rit

die

Fahrkarte

Fahrkarten

Sie müssen Ihre Fahrkarte selbst entwerten.

kaartje (trein/bus)

die

Station

Stationen

Mit der U-Bahn sind es nur drei Stationen.

halte

die

Straßenbahn

Straßenbahnen

Auf der Straßenbahn sind immer so viele Leute!

tram

die

U-Bahn

Mit der U-Bahn ist man schnell am Ziel.

metro

©

M der

KAPITEL 6 | UNTERWEGS

zweihundertdrei

203


Verspätungen

Der Zug hat eine Verspätung von zwölf Minuten.

vertraging

das

Auto

Autos

Wo kann ich hier mein Auto parken?

auto

das

Gleis

Gleise

Der Zug fährt jetzt auf Gleis fünf ein.

spoor

das

Taxi

Taxis

Am Bahnhof finden Sie bestimmt ein Taxi.

taxi

das

Verkehrsmittel

Verkehrsmittel

Ich finde die öffentlichen Verkehrsmittel sehr praktisch.

transportmiddel

abfahren

er/sie fährt ab

Pass auf, der Bus fährt gerade ab!

vertrekken

ankommen

er/sie kommt an

Um wie viel Uhr kommt der Zug an?

aankomen

aussteigen

er/sie steigt aus

Müssen wir hier schon aussteigen?

uitstappen

einsteigen

er/sie steigt ein

Vorsicht, wenn Sie einsteigen!

instappen

umsteigen

er/sie steigt um

Beim Museum müssen Sie umsteigen.

overstappen

fahren

er/sie fährt

Dieser Bus fährt nicht zum Bahnhof.

rijden

gehen

er/sie geht

Gehen Sie hier direkt nach links.

gaan

wissen

er/sie weiß

Wissen Sie, wann wir ankommen?

weten

zahlen

er/sie zahlt

Zahlen Sie bar oder mit Karte?

betalen

Einfache Fahrt oder hin und zurück?

enkele rit

Einmal hin und zurück nach Bremen, bitte.

heen en terug

Wissen Sie vielleicht, wo der Zug abfährt?

misschien

Wollen Sie zu Fuß zum Schloss gehen?

te voet

einfache Fahrt hin und zurück vielleicht

VA

zu Fuß

IN

Verspätung

N

S

die

5

Zu Besuch in München Broschüre

Broschüren

Die Öffnungszeiten stehen in der Broschüre.

brochure

die

Ermäßigung

Ermäßigungen

Senioren bekommen eine Ermäßigung.

korting

die

Führung

Führungen

Die Führung startet vor dem Museum.

rondleiding

die

Tour

Touren

Die Tour dauert nicht mehr als zwei Stunden.

tour

besuchen

er/sie besucht

Wollen Sie auch den Turm besuchen?

bezoeken

Ist die Tour auch für kleine Kinder geeignet?

geschikt

W die

©

geeignet

Mein Wortschatz

204

zweihundertvier

KAPITEL 6 | UNTERWEGS


KAPITEL 7 MEINE VIER WÄNDE

je kamer en je woning beschrijven; een woningadvertentie begrijpen; kleuren en materialen benoemen; over een gebeurtenis in de toekomst spreken. GRAMMATICA

IN

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

WOORDENSCHAT

N

de voegwoorden weil en denn enkele voorzetsels van plaats (auf, neben, vor …) das Futur I het meervoud van zelfstandige naamwoorden

kleuren materialen

VA

de delen van het huis meubels en accessoires enkele frequente afkortingen

ONLINE LEERPADEN

das Futur I Pluralformen

©

mein Zimmer beschreiben

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertfünf

205


Kernmodul

IN

1 Möbel und Gegenstände

Hören

a

Sehen

N

1.1 Im Möbelhaus Sieh dir die drei Werbespots an. Ordne die Aussagen zu. Verstehenshilfen: sich entscheiden hervorragend die Erreichbarkeit die Ausstellung

beslissen uitstekend de bereikbaarheid de showroom

VA

1 2 3 4

206

Spot 2

Spot 3

1

Dieser Spot ist informativ.

2

Dieser Spot ist lustig / humorvoll.

3

Ein Paar liegt im Bett.

4

Eine Mutter liest ihrem Kind eine Geschichte vor.

© b

Spot 1

5

Ein Mann bereitet in der Küche das Frühstück zu.

6

Eine Frau putzt sich im Badezimmer die Zähne.

7

Eine Frau schaltet eine Lampe aus.

8

Diese Firma gibt es schon seit 1965.

Sieh dir Spot 1 nochmal an. Ergänze. 1

Neben dem Möbelhaus gibt es fast

2

Das Möbelhaus ist

3

Man kann hier

zweihundertsechs

kostenlose Parkplätze.

Quadratmeter groß. Küchen sehen.

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


Hören

c

Das Quartier bietet Möbel für

5

Man hat eine große Auswahl an

6

Toskana ist ein

Leute an. wie Hülsta oder JOOP. .

Hör dir den Dialog an. Ergänze danach den Familienchat. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Wie viel kostet dieser Stuhl? Sie haben Glück, das ist ein Sonderangebot. Er kostet im Moment nur 120 Euro. Oh, das ist immer noch ziemlich viel. Aber er ist sehr schön. Danke! Wir schauen noch weiter. Gerne. Rufen Sie mich bitte, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber Mama, der Stuhl ist doch hässlich! Das finde ich nicht, Nina. Er ist schön und sieht auch bequem aus. Der Stuhl ist gar nicht bequem. Und er ist viel zu bunt. Der Stuhl ist doch nicht zu bunt. Was denkst du, Opa? Ich mag ihn auch nicht. Er ist zu modern. Zu modern? Das finde ich nicht. Moment mal, ich mache ein Foto und frage Papa.

IN

Lesen

4

.. .

N

Papa

Guck mal, Schatz! Wie findest du diesen Stuhl?

©

VA

✓✓

Super! Aber wie findet IHR den Stuhl? Also, ich finde ihn er

✓✓

und ist und zu

Kaufe ich ihn oder nicht?

. Aber Nina sagt, dass . Und Opa ist er zu

. ✓✓

Nachricht schreiben

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertsieben

207


d

Arbeitet zu viert. Spielt den Dialog aus Übung 1.1c mit kleinen Variationen nach.

der Beistelltisch: 135 € günstig, praktisch, zu klein e

der Schrank: 350 € schön, originell, zu groß

die Lampe: 95 € preiswert, elegant, zu altmodisch

IN

Gespräch

Lies die Textnachrichten. Ergänze mit weil oder denn.

.. .

Helena

Hast du Lust, heute Mittag essen zu gehen?

Das geht leider nicht,

wir gerade im Möbelhaus sind.

N

Gibt es interessante Sonderangebote? Nachricht schreiben Ich glaube schon,

es ist gerade SSV.

S. 220

Tweemaal per jaar mogen handelaars hun producten aan sterk verminderde prijzen verkopen. In Duitsland heet dat de Sommerschlussverkauf (SSV) of Winterschlussverkauf (WSV), afhankelijk van de periode.

VA

Konjunktionen z. B. Ich kaufe den Stuhl, weil er billig ist. Ich kaufe den Stuhl, denn er ist billig.

1.2 Das ist mein Zimmer

Was ist das Gegenteil? Ergänze auch das Personalpronomen.

©

a

208

zweihundertacht

groß  hässlich  billig  rund  alt  bequem  aus  leer

1

Die Vase ist nicht teuer,

2

Der Sessel ist schon

3

Das Bücherregal ist nicht

4

Das Sofa ist nicht

5

Die Lampe ist nicht schön,

6

Ist der Kamin schon

7

Der Fernseher ist nicht

8

Der Couchtisch ist nicht rechteckig,

.

ist ganz ,

ist nicht mehr neu. ,

ist voll.

, ich finde

unbequem. .

ist eher ? – Nein, ,

ist noch an. ist ziemlich klein. ist

.

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


b

Sieh dir das Video an. Notiere, in welcher Reihenfolge die Möbel erscheinen. der Couchtisch

c

das Regal

der Sessel

der Teppich

die Vase

das Sofa

die Pflanze

das Bild

die Lampen

1

Welche Farben siehst du? Ergänze. weiß

grau

schwarz

braun

blau

gelb

orange

beige

Die Kissen sind

.

N

Die Wände sind hell Die Hängelampe ist

.

Die Nachttischlampe ist

.

rosa

lila

.

,

,

,

und

.

.

Welche Materialien siehst du? Ergänze.

VA

d

rot

Das Sofa ist dunkel

Der Vorhang ist grün.

Das Bett ist

grün

IN

Sehen

Leder

Der Stuhl ist aus

Holz

.

Der Bürostuhl ist aus

©

.

Die Vase ist aus Das Kissen ist aus

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

.

Plastik

Glas

Stoff

Metall

Der Hocker ist aus

.

Der Schrank ist aus

.

Der Sessel ist aus .

Das Bett ist aus

. .

zweihundertneun

209


Sprechen

e

Was kostet das? Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

B: S. 226

Wie viel kostet der Stuhl? Er kostet … Euro. Oh, das ist günstig • nicht so viel • teuer • viel zu viel.

79 €

IN

355 €

N

199 €

875 €

VA

279 €

SCHON FERTIG? Zähle die Preise zusammen.

Hören

f

Sieh dir das Video an. Kreuze an oder ergänze. 1

Was steht auf Jasmins Schreibtisch?

©

Sehen

2

☐ ein Laptop

☐ eine Pflanze

☐ eine Lampe

☐ ein Drucker

☐ Fotos

☐ Bücher

Auf dem kleinen Tisch stehen eine

und eine

210

.

3

Auf dem Bett liegen viele

.

4

Vor dem Bett hat sie einen

5

Ein Highlight in ihrem Zimmer ist der

6

Worüber hat Jasmin noch im Video gesprochen?

. .

☐ die Aussicht

☐ das Regal

☐ den Balkon

☐ die Kerzen

☐ den Kleiderschrank

☐ einen Sessel

zweihundertzehn

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


Maak een video over je eigen kamer. Beschrijf je kamer uitvoerig.

Sprechen

• • • •

Duur video: één minuut Is je kamer groot, klein, licht, donker …? Welke meubels heb je? Welke voorwerpen staan, liggen of hangen er in je kamer?

mein Zimmer beschreiben

Hören

N

IN

Mein Zimmer ist nicht besonders groß. Ich habe ein Regal. Darauf stehen meine Bücher und eine Lampe. Es gibt auch einen Kleiderschrank. Er ist braun und aus Holz. Links davon steht ein Sessel. Darauf liegen drei Kissen. Ich habe ein großes Fenster, mein Zimmer ist also sehr hell. Unter deM Fenster steht mein Bett. Daneben steht ein Nachttisch. Der Schreibtisch ist unordentlich. Daran lerne und lese ich. Links in deR Ecke steht eine Pflanze. An deR Wand hängen ein paar Poster und ein Spiegel. An deR Decke hängt eine Lampe. Auf deM Boden liegt ein Teppich.

in, auf, an, unter, über

daneben, davor, dazwischen

darin, darauf, daran, darunter, darüber

VA

neben, vor, zwischen

2 So wohne ich 2.1 Meine Küche a

Nummeriere die Geräte und Gegenstände in der Küche. der Tisch

der Kühlschrank

4

8

der Ofen

©

der Stuhl

5

3

das Fenster das Spülbecken

4

der Herd

der Teppich der Schrank die Mikrowelle

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

6

7 9

2 1

10

zweihundertelf

211


Hören

b

Was gibt es alles in Katrins Küche? Hör zu und kreuze an.

M eineN

W einE

S ein

☐ Ofen

☐ Bank

☐ Radio

☐ Stühle

☐ Herd

☐ Mikrowelle

☐ Regal

☐ Pflanzen

☐ Tisch

☐ Spülmaschine

☐ Waffeleisen

☐ Vorhänge

☐ Toaster

☐ Kaffeemaschine

☐ Fernseher

☐ Waschmaschine

☐ Kühlschrank

☐ Espressomaschine

WIEDERHOLUNG

Na de uitdrukking es gibt wordt altijd de accusatief gebruikt. z. B. Wo gibt es hier eineN Supermarkt?

2.2 In einer Berliner Wohnung Sieh dir das Video an. Ergänze den Text. Treppe

Esstisch

Aufzug

Hausflur

Wohnzimmer

Gästezimmer

Stockwerke

Kühlschrank

Wohnung Küche

Stock

Decken

Arbeitszimmer

N

a

Sehen

IN

☐ Wasserkocher

Hören

P Ø

Zuerst kommt man in den

. Das Haus ist ungefähr 100 Jahre alt und die . Es gibt eine

, aber zum Glück kann man auch den

nehmen. Die Frau fährt

VA

sind sehr hoch. Das Haus hat fünf

in den fünften

. Da ist die

von Helge und Fredrika. Als Erstes

gehen sie ins

. Hier gibt es einen großen

sehen wir die

. Dort zeigt Helge, was sie alles im

Zum Schluss sehen wir einen Raum mit zwei Funktionen. Es ist ein es wird auch als

haben. , aber

benutzt.

Korrigiere die falschen Aussagen.

©

b

. Danach

c

212

1

Bevor man reingeht, zieht man meistens die Schuhe aus.

2

Fredrika liegt auf der Couch und sieht fern.

3

Auf dem Esstisch stehen Kerzen.

4

Die Küche ist offen.

5

Das Bier im Kühlschrank ist dunkel.

Was gibt es alles im Kühlschrank?

zweihundertzwölf

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


2.3 Das Gerät ist kaputt

B: S. 227

Du hast ein kaputtes Gerät und rufst eine(n) Techniker(in) an. Führe ein Gespräch. Guten Morgen. Mein Name ist … Ich habe ein Problem. Mein(e) … ist kaputt / funktioniert nicht mehr. Können Sie vielleicht heute noch kommen? Schade. Geht es dann am … um … Uhr? Meine Adresse ist … Vielen Dank. Auf Wiederhören.

Lesen

TIPP Schrijf de Duitse benamingen van meubels op post-its en plak die thuis overal op. Je kunt dat ook doen voor toestellen en andere voorwerpen die je in dit hoofdstuk leert. Doordat je de woorden elke dag rondom je ziet, zul je ze sneller onthouden.

Stuhl

Tisch

Bett

Sofa

Ga naar de website www.amazon.de en klik bovenaan op de volgende rubriek: Küche, Haushalt & Wohnen. Neem een kijkje in een van de vele subcategorieën. Je mag je kamer herinrichten. Maak een wenslijstje met daarin vijf artikelen tussen 10 euro en 150 euro.

VA

Schreiben

… … … …

N

SCHON FERTIG? Was muss man alles in einem neuen Haus machen, bevor man einziehen kann? Erstelle eine Liste. Schlage unbekannte Wörter nach.

… …

IN

Gespräch

Van elk artikel geef je … • • • •

een foto en de benaming; de prijs; een korte beschrijving; de rubriek en onderverdeling waar het artikel te vinden is.

©

Bijvoorbeeld:

Was: Schalplatten-Untersetzer, 6 Stück im Retrostil Preis: 10,99 €

Infos: 10,5 cm Durchmesser Sorgt dafür, dass Gläser und Tassen nicht verrutschen. Geeignet für Bier, Tee, Cola …

Wo: Küche, Haushalt & Wohnen ➝ Küche, Kochen & Backen ➝ Aufbewahrung & Organisation

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertdreizehn

213


3 Traumhaus gesucht 3.1 Wir ziehen um Nancy und Justus haben ein neues Haus gekauft. Sie werden es zuerst renovieren und danach wollen sie in das neue Haus einziehen. Auf ihrem YouTube-Kanal zeigt Nancy die Aufteilung des neuen Hauses. Hören

a

Sehen

Sieh dir das Video an. Ergänze die Zimmer und Räume im Grundriss. Verstehenshilfen: de bijkeuken reusachtig

VA

N

IN

1 der Hauswirtschaftsraum 2 riesig

Lesen

b

Sieh dir das Video ein zweites Mal an. Du bekommst eine Aufgabe vom Lehrer / von der Lehrerin.

c

Lies die Kommentare zum Video. Markiere die Formen des Verbs werden. Ergänze danach die Tabelle. Claudia

©

C

CK

L

214

Ich finde den Grundriss sehr clever und modern. Wie viele Quadratmeter hat das Haus? Chan K

Genauso stelle ich mir mein Traumhaus vor! Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, das Haus live zu sehen. Wann werdet ihr voraussichtlich umziehen? Leon Das ist ja fast exakt mein Traumhaus! Wie wird das Haus aussehen, wenn es renoviert ist? Ich bin sehr gespannt!

zweihundertvierzehn

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


AT

S S

Andrea43 OMG, das Haus ist echt der Hammer! Die Aufteilung ist so praktisch und durchdacht. Alyssa Tada Hallo Nancy! Wofür hast du das Haus eigentlich gekauft? Wirst du dort einziehen oder wirst du das neue Haus vermieten? LG Senseless Das Haus ist super toll aufgeteilt. Die Kinder werden sich dort sicher wohl fühlen. Simsalabim

IN

A

Ich habe diesen Kanal erst jetzt entdeckt und finde ihn wirklich toll! Ich werde mir Ihre Videos bestimmt noch öfter angucken! Hoffentlich werden Sie schnell die ersten Fotos zeigen. S. 221

werden du

ihr

er/sie

sie

Sie

N

wir

Beschrijf het huis van je dromen in een blogbijdrage. Neem de volgende zaken zeker op in je tekst:

VA

Schreiben

ich

• Waar bevindt zich het huis? • Hoe is het ingedeeld? • Beschrijf enkele kamers meer in detail. • Wat vind je zo leuk aan het huis en de indeling? Ter illustratie kun je zelf een grondplan ontwerpen of een moodboard maken met foto’s die je inspireren.

DIES ODER DAS

Wähle ein Video. Die Aufgabe dazu bekommst du vom Lehrer / von der Lehrerin.

©

Wohnen wie in Schweden

Wohnen auf Mallorca

SCHON FERTIG? Schreibe alle Zimmer in deinem Haus auf. Notiere zu jedem Zimmer, was man hier machen kann.

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertfünfzehn

215


3.2 Wir ziehen um

Lesen

a

b

Hör dir den Podcast-Beitrag an. Erkläre diese Begriffe. 1

eine 2-Zimmer-Wohnung =

2

EBK =

3

Warmmiete =

4

Kaltmiete = ohne

Lies die Wohnungsanzeige. 1

Was bedeuten die Abkürzungen? Schlage sie im Internet nach, wenn nötig.

IN

Hören

Whg., Stuttgart, 45 qm, 2 Zi., nicht möbliert, 1.OG, Bad, Blk.,

EBK, Gäste-WC, Garten Kaltmiete: 650 €

Ergänze die Beschreibung dieser Wohnung.

N

2

Allgemeine Beschreibung

Bei dieser Immobilie handelt es sich um eine neuwertige Wohnung, die im ersten

VA

liegt. Zum Objekt zählen 2 helle

ein

zimmer und ein separates

wird das Objekt dadurch, dass es außerdem einen

, -WC. Besonders attraktiv und einen kleinen Garten

hat, wo Sie die frische Luft genießen können. Zur Wohnung gehört weiter noch eine praktische und moderne

. Eine Garage kann dann dazu gemietet werden

(65,00 € p. M.).

©

Als men in het Duits over eine Wohnung spreekt, dan wordt daarmee geen huis, maar een appartement bedoeld. Een klein appartement of een studio noemt men ook wel ein Apartment.

216

zweihundertsechzehn

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


4 Auf dem Flohmarkt Sieh dir das Plakat an. Ordne die Wörter den Pluralendungen zu.

Privater

FLOHMARKT

IN

Besuchen Sie uns am Samstag, 5. April

VA

N

Am Schlossplatz 10:00 bis 16:00 Uhr

©

Fernseher Schuhe Bücher Handtaschen Kleider Gläser Lampen Stühle Kameras Gartenmöbel Schränke Radios Teppiche Kinderbetten und vieles mehr

S. 223

Pluralendungen -n

-en

-s

/

-̈er

-e

-̈e

Lampen

-er

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertsiebzehn

217


5 Wohnst du noch oder lebst du schon? 2

IN

1

4

N

3

VA

In Duitsland gebruikte de Zweedse meubelgigant IKEA de slogan „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ in zijn reclamecampagnes. De slogan drukt uit dat een thuis meer is dan enkel de meubels of de inrichting van het huis.

Lesen

a

Lies die Texte. Ordne Überschriften und Fotos dem passenden Text zu. im Alter  im Kunstwerk  Naturnah  zum Nulltarif

Wohnen

In den meisten Fällen handelt es sich um ein reines Tauschgeschäft. Du übernimmst verschiedene Aufgaben, wie die Betreuung von Haustieren und die Pflege von Garten und Pflanzen. Dafür darfst du kostenlos in der Wohnung oder dem Haus dieser Person wohnen. Housesitting ist besonders deshalb spannend, weil viele Häuser der oberen Preisklasse angehören und viele über Extra-Ausstattungen, wie zum Beispiel einen Pool oder eine Sauna, verfügen. Zudem haben die Luxushäuser oft eine sehr exklusive Lage.

Die Grüne Zitadelle ist das letzte fertiggestellte Projekt von Friedensreich Hundertwasser. Der berühmte Künstler und Architekt hatte es sich zum Ziel gesetzt, Architektur, Mensch und Natur in Harmonie zu bringen. Deshalb finden sich im Hundertwasserhaus Bäume und Blumenwiesen auf den Dächern. Das individuell und kreativ gestaltete Gebäude in Magdeburg beherbergt einen Kindergarten, Wohnungen und Büros. In den Innenhöfen befinden sich Geschäfte und Cafés. Die Grüne Zitadelle hat zudem ein eigenes Theater, in dem bis zu 250 Gäste Platz finden.

©

Wohnen

218

zweihundertachtzehn

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


Gefahren wird mit dem schwimmenden Haus eher selten – meist wird dieses an seinen Bestimmungsort geschleppt und bleibt dort. Diese innovative Wohnlösung kann heutzutage fast die Größe eines Einfamilienhauses annehmen und auch in Sachen Komfort wie ein konventionelles Haus anmuten. Man kann mitten in der Stadt wohnen und trotzdem spürt man die Nähe zur Natur. Mit kleinen Kindern ist dieser Wohnstil aber nicht ohne Gefahren.

Wie hast du die passenden Titel gefunden? Welche Wörter oder Textstellen haben dir bei der Suche geholfen? 1

Wohnen im Alter:

2

Naturnah wohnen:

3

Wohnen zum Nulltarif:

4

Wohnen im Kunstwerk:

Richtig oder falsch? Begründe deine Antwort. Korrigiere die falschen Aussagen. 1

Bei Housesitting handelt es sich oft um teure Häuser und Wohnungen.

2

Im Hundertwasserhaus „Grüne Zitadelle“ arbeiten auch Leute.

3

Im Hundertwasserhaus gibt es viele Bäume und Blumenwiesen in den Innenhöfen.

4

Leute mit einem Hausboot fahren damit oft an einen anderen Ort.

©

VA

c

Die meisten Menschen möchten am liebsten so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben, doch nicht immer ist das möglich. Es gibt viele Gründe, warum Senioren ins Pflegeheim umziehen und auch viele Firmen, die sich auf solche Umzüge spezialisiert haben. Denn gerade als Senior oder bei Pflegebedarf ist ein Umzug keine leichte Aufgabe. Deshalb bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung bei der Vorbereitung. Anbieter, Checklisten und hilfreiche Tipps finden Sie im Überblick.

N

b

Wohnen

IN

wohnen

5

d

Ein Hausboot ist eine gute Idee für junge Familien.

Lies diese Anzeige. Zu welchem Text aus Übung 5a passt sie? Erkläre. Das Haus hat 170 qm Wohnfläche: drei Schlafzimmer, alle mit Badezimmer, eine Wohnküche mit offenem Kamin und eine Terrasse vor und hinter dem Haus. Das Haus liegt direkt am Meer und hat einen riesigen Garten mit Oliven, Feigen und anderen Früchten. Ich suche Leute, die von Dezember bis März meinen Garten (2000 qm) pflegen und meine drei Katzen streicheln und füttern wollen.

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertneunzehn

219


Grammatikmodul S. 208

1

Die Konjunktionen weil und denn Met voegwoorden verbind je zinnen met elkaar. Met weil (= ‘omdat’) en denn (= ‘want’) kun je een reden voor iets geven. Het voegwoord weil wordt door een bijzin gevolgd. Het vervoegde werkwoord staat achteraan: z. B. Ich mag mein Zimmer, weil es hell und gemütlich ist. Het voegwoord denn wordt door een hoofdzin gevolgd. Het vervoegde werkwoord staat op de tweede plaats:

IN

z. B. Ich mag mein Zimmer, denn es ist hell und gemütlich.

In het Nederlands is dat trouwens ook zo. Onthoud dus zeker de vertaling van beide voegwoorden. Verbinde die Sätze mit weil oder denn.

Mein Zimmer ist sehr hell, … meine Fenster sehr groß sind.

2

Mir gefällt dieses Sofa, … es kostet nicht so viel und ist sehr schön.

3

Wir wohnen in der Stadt, … meine Eltern hier arbeiten.

4

Ich teile ein Zimmer mit meiner Schwester, … unsere Wohnung ist klein.

5

Ich lese gern im Sessel, … das ist mein Lieblingsplatz.

6

Frau Krämer nimmt den Aufzug, … ihre Wohnung im siebten Stock liegt.

7

Unser Auto steht in der Straße, … wir haben keine Garage.

8

Simon und Heike kaufen den Sessel, … sie ihn schön finden.

9

Wir nehmen die Wohnung nicht, … sie keinen Garten hat.

N

1

VA

a

10 Mein Zimmer ist ordentlich, … ich habe gerade aufgeräumt.

b

Was gefällt dir (nicht) an deinem Haus oder Zimmer? Bilde vier Sätze wie in den Beispielen. klein  groß  hell  dunkel  schön  hässlich  neu  alt  gemütlich  ungemütlich  bequem unbequem  modern  altmodisch  warm  kalt

©

z. B. Ich mag die Küche, weil sie ganz neu ist. Ich mag den Garten, denn da ist es ruhig.

220

zweihundertzwanzig

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


S. 215

2 Das Futur I Het werkwoord werden heeft twee betekenissen: •

’worden’

z. B. Mein kleiner Bruder wird morgen 12 Jahre alt. Alyssa will gern Journalistin werden. Meine Großmutter ist 89 geworden. ’zullen’ Met de combinatie van werden + infinitief kun je iets over de toekomst zeggen. De infinitief staat telkens achteraan in de zin (de zgn. Satzklammer).

werden ich

werde

du

wirst

er/sie wird

ihr

werdet

sie

werden

Sie werden

LERNVIDEO

Ergänze die passende Form von werden. 1

Wann … du in deine neue Wohnung umziehen?

2

Liam und Malia … ihre Wohnung renovieren.

3

Wo … ihr in zehn Jahren wohnen?

4

Ich … diesen kaputten Stuhl nicht mehr reparieren lassen.

5

Mein Onkel … uns beim Umzug helfen.

6

Herr Mickler, wann … Sie die Regale bestellen?

7

Wir … nächste Woche das Wohnzimmer tapezieren.

8

Meine Freundin und ich … uns morgen die Wohnung ansehen.

©

VA

a

wir werden

N

IN

z. B. Morgen wird es noch mehr regnen. Wie lange wirst du in Dubai bleiben? Was werden wir am Wochenende machen?

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihunderteinundzwanzig

221


Sprechen

b

Partnerspiel: Hilfe gefragt! Frage nach den Informationen, die fehlen.

B: S. 227

Einweihungsparty

IN

– Einladung –

Du (A) wohnst seit ein paar Wochen in deiner neuen Wohnung. Nächsten Monat willst du eine Housewarming-Party geben. Zum Glück werden dir einige Leute bei der Vorbereitung helfen. Wer wird die Einkaufsliste erstellen? Das wird … machen. Und was wirst du machen? Ich werde vor / nach der Party …

N

z. B.

ich (A)

vor der Party

die Einladungen verschicken

du (B)

Abhas

Thomas und Zahra

X

VA

eine Einkaufsliste erstellen eine Playliste erstellen

X

die Partydeko besorgen

die Nachbarn informieren

X

nach der Party aufräumen putzen

X

die Fotos hochladen

©

gemietete Dinge zurückbringen

222

zweihundertzweiundzwanzig

X

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


S. 217

3 Pluralformen In het Duits hebben zelfstandige naamwoorden veel verschillende meervoudsvormen. In het overzicht hieronder zie je alle mogelijkheden. -en

-nen

-s

Lampen Toiletten Jungen Kartoffeln

Informationen Krankheiten Frauen

Freundinnen Lehrerinnen

Kiwis Omas Autos Hobbys Tickets

-er

-̈er

Kinder Bilder Eier

Bücher Gläser Männer Länder

/

¨

Brötchen Lehrer Koffer Sessel

Brüder Gärten Äpfel Vögel

IN

-n

LERNVIDEO

-̈e

Teppiche Brote Berge

Stühle Bäume Füße Ärzte

unregelmäßig

nur Plural

Museen (das Museum) Daten (das Datum) Firmen (die Firma) Villen (die Villa) Kakteen (der Kaktus)

Eltern Leute Ferien Alpen

N

-e

Het meervoud van een zelfstandig naamwoord is in het Duits vaak niet te voorspellen. Studeer daarom bij elk woord ook de meervoudsvorm. Hieronder vind je enkele tips: Vrouwelijke woorden krijgen heel vaak -n of -en als uitgang.

z. B. die Tante - die Tanten, die Übung - die Übungen, die Lehrerin - die Lehrerinnen Woorden die eindigen op -i, -a, -o of -y krijgen vaak een -s in het meervoud.

VA

z. B. das Taxi - die Taxis, das Radio - die Radios, das Hobby - die Hobbys

Mannelijke woorden op -er/-el krijgen meestal geen meervoudsuitgang. z. B. der Lehrer - die Lehrer, der Bäcker - die Bäcker, der Sessel - die Sessel Aber: der Vater - die Väter, der Bruder - die Brüder

Verkleinwoorden op -chen zijn altijd onzijdig en krijgen in het meervoud geen uitgang.

©

z. B. das Brötchen - die Brötchen, das Mädchen - die Mädchen

Wanneer een zelfstandig naamwoord in het meervoud geen uitgang krijgt, ziet het er hetzelfde uit als in het enkelvoud. Je kunt het meervoud dan herkennen aan het lidwoord of aan het bijbehorende werkwoord. z. B. Der Schüler ist krank. = één leerling Die Schüler sind krank. = meerdere leerlingen

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertdreiundzwanzig

223


a

Ergänze die Pluralformen in der Spalte Artikel.

Möbelhaus Tischko – Bestellformular Artikel

Artikelnummer

Esstisch

2

Esstische

2156464525

Stuhl

8

5446131642

Sessel

3

7482346416

Sofa

2

8798455549

Schrank

3

5646465481

Fernseher

2

3564848465

Teppich

5

Glas

12

Bild

6

Abfalleimer

5

IN

b

Anzahl

9785465465 1544848136

3496491654

8545641397

Was ist dir im Leben wichtig? Erstelle eine Liste. Verwende nur Pluralformen.

VA

Meine Freunde, meine

N

Personen:

Gegenstände:

©

Meine Fußballschuhe, meine

Sonstiges:

Meine Katzen, meine

224

zweihundertvierundzwanzig

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


DIES ODER DAS

Arbeitet zu zweit. Schreibt Beispiele in die Tabelle unten. Wortschatz Wohnen

Wortschatz Freizeit

Notiert zu jeder Kategorie zwei Wörter zum Thema ‘Haus und Wohnung‘. Schlage die Wörter eventuell im Wortschatzmodul nach.

Notiert zu jeder Kategorie zwei Wörter zum Thema ‘Freizeit‘. Schlage die Wörter eventuell im Wortschatzmodul nach.

-en

-er

-̈er

-s

-e

-̈e

¨

unregelmäßig

nur Plural

©

VA

/

-nen

N

-n

IN

Pluralendungen

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertfünfundzwanzig

225


Spielmodul

A: S. 210

1

Partnerspiel: Was kostet das? Frage nach den Informationen, die fehlen. z. B.

Wie viel kostet der Tisch ? Er kostet … Euro. Oh, das ist günstig • nicht so viel • teuer • viel zu viel.

369 €

IN

Sprechen

N

105 €

VA

455 €

99 €

©

35 €

SCHON FERTIG? Zähle die Preise zusammen.

226

zweihundertsechsundzwanzig

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


Gespräch A: S. 213

2 Partnerspiel: Das Gerät ist kaputt. Du bist Techniker(in). Jemand ruft dich an. Führe ein Gespräch. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Keine Sorge! Das können wir reparieren. Nein, das geht leider nicht. Wir haben noch zu viel zu tun. Ja, das geht. Wie ist Ihre Adresse? Also dann, bis … Auf Wiederhören.

… …

IN

… … … …

SCHON FERTIG? Was muss man alles in einem neuen Haus machen, bevor man einziehen kann? Erstelle eine Liste. Schlage unbekannte Wörter nach.

Sprechen A: S. 222

3 Partnerspiel: Hilfe gefragt! Frage nach den Informationen, die fehlen.

Einweihungsparty – Einladung –

Wer wird die Einladungen verschicken? Das werde / wird / werden … machen. Und was wirst du machen? Ich werde vor / nach der Party …

VA

z. B.

N

Dein(e) Freund(in) wohnt seit ein paar Wochen in einer neuen Wohnung. Nächsten Monat will er/sie eine HousewarmingParty geben. Zum Glück werden einige Leute bei der Vorbereitung helfen.

du (A)

ich (B)

Abhas

Thomas und Zahra

vor der Party

die Einladungen verschicken eine Einkaufsliste erstellen

X

©

eine Playliste erstellen

die Partydeko besorgen

X

die Nachbarn informieren nach der Party aufräumen

X

putzen die Fotos hochladen

X

gemietete Dinge zurückbringen

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertsiebenundzwanzig

227


Sprechen

4 Eine Minute Spielt zu zweit. A würfelt eine Zahl. B sagt zu diesem Thema in einer Minute so viele Wörter wie möglich. A zählt diese Wörter. Dann wechselt ihr. Wer hat nach vier Runden die meisten Wörter?

Orte in der Stadt

Schule

Verkehrsmittel

Essen / Trinken

Haus / Wohnung

5 Pantomime: Wo bist du?

N

Sprechen

IN

Hobbys / Freizeit

Spielt zu dritt oder zu viert. Eine Person spielt Pantomime, die anderen raten. Bist du im Keller? Du bist in der Küche!

VA

z. B.

in der Küche  im Badezimmer  in der Toilette  im Garten  im Schlafzimmer  in der Garage  im Flur

©

im Keller  im Wohnzimmer  im Lift / Aufzug

228

zweihundertachtundzwanzig

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


Kulturmodul Sehen

Hören Sehen

1

Song: Wincent Weiss – Kaum erwarten a

Was hast du alles im Video gesehen? Erzähle auf Niederländisch.

b

Was bedeutet der Titel? Erkläre auf Niederländisch.

c

Beurteile das Lied:

IN

Hören

2 Romanausschnitt: Utischa Marmon – Das stumme Haus a

Sieh dir das Video an. Eine Frau liest den Anfang des Buches vor. Der Ich-Erzähler beschreibt darin, wo er mit seiner Familie wohnt. Beantworte die Fragen. Verstehenshilfen: der Zwerg unähnlich die Zwillingsschwester das Schimpfwort niedlich

de dwerg niet gelijkend de tweelingzus het scheldwoord lief, schattig

N

1 2 3 4 5

1

Wer ist der Ich-Erzähler in diesem Buch? ☐ ein kleiner Junge

VA

☐ ein kleines Mädchen ☐ ein Kaninchen

2

Das Buch ist eine Fantasiegeschichte über Tiere.

☐ richtig ☐ falsch

3

Warum nennt man das Haus einen Kaninchenbau?

☐ Weil es einen großen Keller hat.

☐ Weil hier eine große Kaninchenfamilie wohnt. ☐ Weil hier sehr viele Leute wohnen.

Welches Foto passt am besten zur Beschreibung des Hauses? Erkläre.

©

4

1

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

2

3

zweihundertneunundzwanzig

229


b

Kreuze an, was auf dich zutrifft. 1

Ich möchte das Buch gerne lesen. ☐ Ja, der Anfang gefällt mir. ☐ Vielleicht. ☐ Nein, ich finde es nicht interessant.

2

Wie oft hat man dir als Kind (zu Hause, in der Schule …) vorgelesen? ☐ fast nie ☐ regelmäßig ☐ sehr oft

Ich habe es als Kind gern gemocht, wenn mir jemand vorgelesen hat. ☐ Ja, sehr gern. ☐ Nein.

Lesen Sehen

3 Witze und Cartoons

IN

3

N

Sieh dir den Cartoon an und lies den Witz. Bewerte beide mit einem Smiley.

Der Cartoon ist witzig! Es geht.

©

VA

Der Cartoon ist nicht lustig.

230

Im Fahrstuhl ganz unten:

Der Witz ist lustig.

„Fahren Sie nach oben?“

Es geht.

„Nein, nach rechts.“

Der Witz ist nicht lustig.

zweihundertdreißig

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


Wortschatzmodul 1 M der

Möbel und Gegenstände Boden

Vorsicht! Der Boden ist noch nass.

vloer

Bürostuhl

Bürostühle

Mein Bürostuhl ist aus Leder.

bureaustoel

der

Gegenstand

Gegenstände

Diese Gegenstände sind mir sehr wichtig.

voorwerp

der

Kamin

Kamine

Im Kamin brennt noch Feuer.

open haard

der

Kleiderschrank

Kleiderschränke

Meine Hemden hängen im Kleiderschrank.

kleerkast

der

Nachttisch

Nachttische

Das Buch liegt auf dem Nachttisch.

nachtkastje

der

Quadratmeter

Quadratmeter

Die Wohnung hat 120 Quadratmeter Wohnfläche.

vierkante meter

der

Schrank

Schränke

Die Gläser und Tassen stehen im Schrank.

kast

der

Schreibtisch

Schreibtische

Ich lerne meistens an meinem Schreibtisch.

bureau

der

Sessel

Sessel

Die Katze schläft gern im Sessel.

zetel

der

Stuhl

Stühle

Setz dich doch auf diesen Stuhl hier.

stoel

der

Teppich

Teppiche

Habt ihr keinen Teppich im Wohnzimmer?

tapijt

der

Tisch

Tische

Um den Tisch stehen sechs Stühle.

tafel

W die

Couch

Couches

Er liegt auf der Couch und sieht fern.

zitbank

die

Decke

Decken

Die Decke ist sehr hoch.

plafond

die

Ecke

Ecken

In der Ecke steht eine Lampe.

hoek

die

Farbe

Farben

Rot finde ich die schönste Farbe.

kleur

die

Lampe

Lampen

Die Lampe gibt wenig Licht.

lamp

die

Pflanze

Pflanzen

Die Pflanzen bekommen viel Licht.

plant

die

Wand

Wände

Alle Wände im Haus sind weiß.

muur

das

Bett

Betten

Ich lese abends gern im Bett.

bed

das

Bücherregal

Bücherregale

Im Bücherregal stehen viele Kochbücher.

boekenrek

das

Holz

Der Esstisch ist aus Holz.

hout

das

Leder

Ist das echtes Leder oder Imitation?

leer

das

Material

Materialien

Aus welchem Material ist das Sofa?

materiaal

das

Möbel

Möbel

Wann kaufen wir endlich neue Möbel?

meubel

das

Plastik

Die Gartenstühle sind aus Plastik.

plastic

das

Regal

Regale

An der Wand hängt ein Regal.

rek

das

Sofa

Sofas

Auf dem Sofa können vier Personen sitzen.

zitbank

das

Sonderangebot

Sonderangebote

Im Möbelhaus gibt es Sonderangebote.

speciale aanbieding

das

Zimmer

Zimmer

Wie viele Zimmer hat die Wohnung?

kamer

kaufen

er/sie kauft

Soll ich die Lampe kaufen?

kopen

bequem

↔ unbequem

Das Sofa ist schön und bequem.

comfortabel

dunkel

↔ hell

Diese Farbe ist viel zu dunkel.

donker

VA

N

IN

der

©

S

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihunderteinunddreißig

231


gar nicht

↔ sehr

günstig

Ich finde den Sessel gar nicht schön.

helemaal niet

Der Sessel war sehr günstig.

voordelig

hässlich

↔ schön

Ich finde den Schrank hässlich.

lelijk

hell

↔ dunkel

Das Wohnzimmer ist sehr hell.

licht

neu

↔ alt

Sind eure Möbel noch neu?

nieuw

Der Stuhl kostet nur 65 Euro.

slechts

Der Tisch ist viel zu teuer!

duur

ziemlich

Mein Zimmer ist ziemlich klein.

tamelijk

zu

Der Sessel ist zu modern.

te

blau

Der blaue Sessel ist am schönsten.

blauw

braun

Braune Möbel mag ich nicht.

bruin

gelb

Ist die Wand weiß oder gelb?

geel

grau

Möchtest du eine graue oder eine beige Couch?

grijs

grün

Die Pflanze ist schön grün.

groen

orange

Orange ist meine Lieblingsfarbe.

oranje

nur

rosa rot weiß

IN

Das Babyzimmer ist rosa.

roze

Das rote Kissen ist ein schönes Detail.

rood

Weiß ist eine neutrale Farbe.

wit

Schwarze Möbel finde ich zu dunkel.

zwart

VA

schwarz

↔ billig

N

teuer

an

An der Wand hängt eine Uhr.

aan

auf

Das Buch liegt auf dem Tisch.

op

Die Katze sitzt hinter dem Sessel.

achter

Neben dem Wohnzimmer ist die Küche.

naast

hinter

↔ vor

neben über

↔ unter

Das Bild hängt über dem Sofa.

boven

unter

↔ über

Der Teppich liegt unter dem Tisch.

onder

vor

↔ hinter

Die Garage ist vor dem Haus.

voor

Der Sessel steht zwischen Fenster und Tür.

tussen

©

zwischen

2

Aufzug

Aufzüge

Nehmen wir den Aufzug oder die Treppe?

lift

der

Flur

Flure

Die Toilette befindet sich im Flur.

gang, hal

der

Herd

Herde

Nimmst du mal die Pfanne vom Herd?

fornuis

der

Kühlschrank

Kühlschränke

Gibt es noch Wurst im Kühlschrank?

koelkast

der

Raum

Räume

Dieser Raum ist ein Gästezimmer.

ruimte

der

Stock

Meine Tante wohnt im dritten Stock.

verdieping

M der

232

So wohne ich

zweihundertzweiunddreißig

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


Stuhl

Stühle

Die Katze liegt gern auf dem Stuhl.

stoel

der

Teppich

Teppiche

Der Teppich bringt Farbe in die Wohnung.

tapijt

W die

Couch

Couches

Abends lese ich auf der Couch.

zitbank

die

Decke

Decken

An der Decke hängt eine große Lampe.

plafond

die

Küche

Küchen

Die Küche ist sehr praktisch und hell.

keuken

die

Mikrowelle

Mikrowellen

Die Mikrowelle ist leider kaputt.

microgolfoven

die

Treppe

Treppen

Nimmst du die Treppe oder den Lift?

trap

die

Waschmaschine

Waschmaschinen

Die Waschmaschine ist ziemlich laut.

wasmachine

die

Wohnung

Wohnungen

Deine Wohnung ist sehr gemütlich.

appartement

das

Fenster

Fenster

Das Schlafzimmer hat zwei Fenster.

venster

das

Gästezimmer

Gästezimmer

Wir haben leider kein Gästezimmer.

gastenkamer

das

Gerät

Geräte

Kannst du das Gerät reparieren?

toestel

das

Stockwerk

Stockwerke

Wie viele Stockwerke hat das Gebäude?

verdieping

das

Wohnzimmer

Der Fernseher steht im Wohnzimmer.

woonkamer

funktionieren

er/sie funktioniert

Der Toaster funktioniert nicht mehr.

werken

reparieren

er/sie repariert

Mein Vater kann alles reparieren.

herstellen

er/sie wohnt

Wo wohnt deine Schwester jetzt?

wonen

↔ hell

Die Wohnung ist ziemlich dunkel.

donker

Die Kaffeemaschine ist kaputt.

kapot

wohnen dunkel

VA

kaputt

N

S

IN

der

3

Traumhaus gesucht Flur

Flure

Im Flur hängt ein Spiegel.

gang

Raum

Räume

Die Räume sind sehr groß und hell.

ruimte

Abkürzung

Abkürzungen

Wofür steht die Abkürzung EBK?

afkorting

die

Anzeige

Anzeigen

In der Anzeige steht keine Telefonnummer.

advertentie

die

Aufteilung

Die Aufteilung ist sehr praktisch.

indeling

die

Diele

Dielen

Zuerst kommt man in die Diele.

hal, vestibule

M der

der

©

W die

S

die

Einbauküche

Einbauküchen

Die Einbauküche ist ganz neu.

inbouwkeuken

die

Heizung

Heizungen

Ich trockne meine Socken auf der Heizung.

verwarming

die

Küche

Küchen

Die Wohnung hat eine offene Küche.

keuken

die

Miete

Zur Miete kommen noch die Nebenkosten.

huur

das

Bad

Die Wohnung hat zwei Zimmer, Küche und Bad.

badkamer

das

Badezimmer

Das Badezimmer hat eine Dusche.

badkamer

das

Esszimmer

Der Tisch im Esszimmer ist gedeckt.

eetkamer

das

Schlafzimmer

Wie viele Schlafzimmer brauchen Sie?

slaapkamer

Badezimmer

Schlafzimmer

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE

zweihundertdreiunddreißig

233


das

Traumhaus

das

Wohnzimmer

5

Traumhäuser

Wie sieht dein Traumhaus aus?

droomhuis

Im Wohnzimmer ist es zu warm.

woonkamer

einziehen

er/sie zieht ein

Wann wollen Sie in die Wohnung einziehen?

intrekken

renovieren

er/sie renoviert

Mein Bruder renoviert alte Häuser.

renoveren

umziehen

er/sie zieht um

Wenn wir umziehen, bekommen wir viel Hilfe.

verhuizen

Wohnst du noch oder lebst du schon? Innenhof

Innenhöfe

Der Innenhof ist ruhig und schön.

binnenplaats

der

Künstler

Künstler

In diesem Haus wohnt ein Künstler.

kunstenaar

Das Gebäude hat eine besondere Lage.

ligging

IN

M der

W die

Lage

das

Büro

Büros

Mein Vater arbeitet in einem Büro.

kantoor

das

Dach

Dächer

Auf dem Dach ist eine kleine Terrasse.

dak

das

Gebäude

Gebäude

Dieses Gebäude muss renoviert werden.

gebouw

S

©

VA

N

Mein Wortschatz

234

zweihundertvierunddreißig

KAPITEL 7 | MEINE VIER WÄNDE


KAPITEL 8 SCHNUPPER REIN! NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

IN

iemand voor een geschenk bedanken; iemand een compliment geven; een afspraak bij de dokter maken; vertellen waar je pijn hebt of welke klachten je hebt; beschrijven wat voor kleding je draagt; bij het shoppen vragen wat je wenst; het weer beschrijven en over het weer praten; een hotelkamer boeken; een tafel in een restaurant reserveren. GRAMMATICA

WOORDENSCHAT

N

het bezittelijk voornaamwoord in de datief het persoonlijk voornaamwoord in de datief het vragend voornaamwoord in de nominatief, accusatief en datief enkele werkwoorden met de datief herhalingsoefeningen op de nominatief, accusatief en datief

kledingstukken en accessoires het weer reserveringen

VA

geschenken de lichaamsdelen lichamelijke klachten

ONLINE LEERPADEN

©

Ich bin krank! Wir gehen shoppen!

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

das Personalpronomen im Nom., Akk. und Dat. Verben mit Dativ der bestimmte Artikel im Nom., Akk. und Dat. der unbestimmte Artikel im Nom., Akk. und Dat. das Possessivpronomen im Dativ das Possessivpronomen im Nom., Akk. und Dat. das Personalpronomen im Dativ

zweihundertfünfunddreißig

235


Kernmodul 1 Geschenke a

Vor dem Lesen. Kreuze an, was auf dich zutrifft. 1

Ich habe

☐ selten

☐ oft

☐ immer

gute Geschenkideen für andere.

2

Du bekommst ein Geschenk, das dir nicht gefällt. Wie reagierst du?

b

Lies die Texte und beantworte die Fragen.

N

Lesen

IN

☐ Ich sage ehrlich meine Meinung. ☐ Ich sage nichts und behalte das Geschenk. ☐ Ich sage nichts und verschenke oder verkaufe es weiter.

VA

Was sollst du deinen Freunden oder deiner Familie bloß1 schenken? Das dritte Buch? Schon wieder Schokolade? Den fünften Gutschein? Das Projekt Zeit statt Zeug zeigt uns, dass materielle Dinge nicht glücklich machen. Gemeinsam2 verbrachte Zeit ist viel wichtiger. Das kostet nichts und ist mehr wert. Warum jemandem ein Parfüm schenken, wenn man auch gemeinsam die Waldluft genießen kann? Frische Luft ist die beste Voraussetzung3 für frische Gespräche und Ideen. Lade darum einen Freund oder eine Freundin zum Waldspaziergang ein. Unterhaltet euch über Freuden4 und Sorgen – oder einfach über gar nichts. Auf der Homepage gibt es viele verschiedene Gutscheine, die man kostenlos verschenken oder sich selbst wünschen kann. Mit einem Knopfdruck gibt es hier einen Kochabend statt Kochbuch oder Blumen pflanzen statt Blumenstrauß. Wer sich für eine gemeinsame Aktivität entschieden hat, braucht nur noch einige Daten einzutragen (E-Mail-Adresse, Name und Datum) und kann das Geschenk direkt über den Shop versenden.

Verstehenshilfen:

toch samen

3 die Voraussetzung 4 die Freude

de voorwaarde de vreugde

KOCHABEND STATT KOCHBUCH Verschenke statt Kochen mit Jamie Oliver dieses Mal lieber Kochen mit dir. Schnippeln1, schälen und bei einem Glas Wein die Speisen abschmecken2. Durch die gemeinsame Zubereitung wird der Abend zum Erlebnis noch bevor das Essen auf dem Tisch steht.

©

1 bloß 2 gemeinsam

9 Mio.

4,5 Mio.

44 %

Kochbücher werden pro Jahr gekauft

davon sind ungenutzt

verschenken Bücher

Verstehenshilfen: 1

236

schnippeln

zweihundertsechsunddreißig

fijnsnijden

2 abschmecken

proeven

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Lieber Lukas, zum Geburtstag schenke ich dir dieses Jahr einmal etwas ganz anderes. Parfüms hast du inzwischen genug. Deswegen schenke ich dir … frische Waldluft! Ich freue mich schon auf unseren Waldspaziergang. Danach trinken wir zusammen noch eine heiße Schokolade! Merkst du dir den 2. Mai schon vor?

Deine Emine

Quelle: zeit-statt-zeug.de

02. 05.

IN

Alles Liebe

SONNTAG

Damit wir d as Ge einlösen, h schenk auch wirklich abe ic einen Term h uns schon in gemach t.

Das Projekt heißt Zeit statt Zeug. Was bedeutet das auf Niederländisch?

2

Was bedeutet das Wort Gutschein auf Niederländisch?

3

Wie kann man den Gutschein über den Onlineshop versenden?

4

Was ist die wichtigste Idee in diesem Text?

5

Richtig oder falsch? Kreuze an.

VA

N

1

richtig

falsch

Die Hälfte aller gekauften Kochbücher wird nicht genutzt.

2

Die Gutscheine auf der Webseite kosten Geld.

3

Emine hat schon ein Datum für den Waldspaziergang festgelegt.

©

1

Sprechen

c

Arbeitet zu zweit. Verbindet die Satzteile. Stellt einander abwechselnd Fragen wie im Beispiel. z. B. ein Kochbuch • zusammen kochen Bekommst du gern ein Kochbuch geschenkt oder kochst du lieber zusammen? Ich bekomme lieber ein Kochbuch geschenkt. Ich koche lieber zusammen.

1 2 3 4 5 6

einen warmen Schal • zusammen shoppen gehen einen Blumenstrauß • zusammen Blumen pflanzen ein Videogame • zusammen einen Freizeitpark besuchen einen Ring • zusammen einen romantischen Abend verbringen ein Spotify-Abo • zusammen ins Konzert gehen ein Parfüm • zusammen im Wald spazieren gehen

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertsiebenunddreißig

237


Hören Sehen

d

Sieh dir den Werbespot an. Verstehenshilfen: 1 irgendwas 2 die Winterreifen

1

iets, wat dan ook de winterbanden

3 Termine im Nacken haben

naderende deadlines hebben

Kreuze an, was richtig ist. Die Eltern …

2

kaufen Geschenke ein. putzen Schuhe. arbeiten am Laptop. hängen die Wäsche auf. kochen. fegen den Boden. bringen den Müll raus. lesen Zeitung. decken den Tisch.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

staubsaugen. räumen Schnee. putzen die Fenster. telefonieren. putzen das Badezimmer. lesen eine Geschichte vor. spielen mit den Kindern. basteln mit den Kindern. essen mit den Kindern.

IN

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Die Botschaft im Werbespot lautet: An Weihnachten ist es hektisch, …

N

☐ weil man viele Geschenke kaufen muss und viel zu tun hat. ☐ darum ist Zeit füreinander das schönste Geschenk.

VA

Kerstmis (Weihnachten) is een belangrijke christelijke feestdag in Duitsland. In verschillende steden, zoals Köln of Nürnberg, kun je kerstmarkten (Weihnachtsmärkte) bezoeken. In de kerstperiode bakken veel gezinnen kerstkoekjes (Plätzchen).

©

Wist je dat je ook Duitse kerstversiering in België kunt kopen? In Brugge kun je in de Käthe Wohlfahrt-shop het hele jaar door de Duitse kerstsfeer opsnuiven.

238

zweihundertachtunddreißig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Geef iemand met deze waardebon wat tijd met jezelf cadeau!

Schreiben

Schenk een klasgenoot wat tijd met jou. Vul de waardebon aan met een gemeenschappelijke activiteit naar keuze. Leg ook uit waarom je die activiteit gekozen hebt. Vul daarna de weekdag, de datum en het tijdstip in.

Dein(e)

Nach zeit-statt-zeug.de

e

................................................

Damit wir da sG habe ich un eschenk auch wirklic h ei s schon eine n Termin ge nlösen, macht.

Bedankt euch gegenseitig für den Gutschein. Benutzt dazu die Redemittel.

N

Sprechen

IN

Liebe(r) ...............................................,

sich bedanken

Hören

VA

Ich freue mich sehr, dass wir bald zusammen kochen werden. Herzlichen Dank! Vielen Dank für deN Gutschein für eineN Zoobesuch. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich möchte mich bei dir für daS Geschenk bedanken. Schön, dass wir bald zusammen ins Kino gehen! Gern (geschehen)! Keine Ursache!

das Fragewort wer

©

Je kunt het onderwerp, het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp van een zin achterhalen door de volgende vragen te stellen:

Wer? Was? Wem?

z.B. Er schenkt seiner Mutter Socken. WeR schenkt Socken? Was schenkt er seiner Mutter? WeM schenkt er Socken? Als het lijdend voorwerp een persoon is, gebruik je het vraagwoord wen. z.B. WeR ist das? WeN siehst du?

Het vraagwoord wer wordt dus verbogen in het Duits.

Wer?

Wen?

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertneununddreißig

239


Sprechen B: S. 272

f

Frage nach den Geschenken, die fehlen. z. B.

Was hat Matteo seiner Freundin geschenkt? Er hat ihr … gegeben.

M seineM Freund ihM Matteo

W

S

seineR Freundin ihR

P

seineM Patenkind ihM

eine Mütze

seineN Eltern ihneN einen Wellnesstag

Leon

eine Uhr Ohrringe

M ihreM Freund ihM Esther

ein Taschenmesser

W

ihreR Freundin ihR eine Vase

ein Parfüm

Lene

Biergläser

S. 263

einen Schal

S

P

ihreM Patenkind ihM

ihreN Eltern ihneN

ein Fotoalbum

ein Gesellschaftsspiel S. 265

N

Samira

Bücher

IN

Alexander

das Personalpronomen im Dativ

Er schenkt seineM Sohn ein Fahrrad.

Er schenkt ihM ein Fahrrad.

Sie schenkt ihreR Schwester ein Buch.

Sie schenkt ihR ein Buch.

VA

das Possessivpronomen im Dativ

©

SCHON FERTIG? Was wünschst du dir zum Geburtstag? Erstelle eine Wunschliste.

240

zweihundertvierzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


2 Gesund oder krank? 2.1 Von Kopf bis Fuß Lesen

a

Sehen

Sieh dir das Bild an und beantworte die Fragen. 1

Was siehst du auf diesem Bild?

Hören

b

2

Was ist die Zielgruppe?

3

Was soll man untersuchen?

IN

☐ Werbung ☐ Schulmaterialien ☐ ein Spiel

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen.

Sehen

1

Wie ordnen die Spieler die Körperteile zu? ☐ alleine

2

N

In een instructievideo legt de vertelstem uit wat je ziet. Concentreer je dus op het beeld wanneer je niet goed begrijpt wat er gezegd wordt.

☐ zusammen mit anderen

Was kann man untersuchen? Ordne die Wörter den Bildern zu:

©

VA

Muskeln  Haut  Knochen

3

Welchen Körperteil untersucht man mit dem Durchleuchtungsgerät?

4

Wie viele Personen können mitspielen?

Wilhelm Röntgen was een Duitse natuurkundige die wereldwijd bekend werd door zijn ontdekking van de röntgenstraling (1895). Die straling wordt in de medische wereld nog steeds gebruikt om foto’s te maken van de binnenkant van het lichaam.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihunderteinundvierzig

241


c

Ordne die Körperteile zu. der Kopf / das Gesicht 1

die Brust die Haare der Bauch

{

4

das Knie (-) das Auge (-n)

2

6

3

15 14

der Hals

9

13

IN

der Arm (-e) der Fuß (-̈e) der Rücken

10

12

das Bein (-e) die Nase

11

das Ohr (-en) der Mund

Ordne die Beschreibungen dem passenden Monster zu. 2

3

VA

1

N

d

8

5

die Hand (-̈e)

Lesen

7

5

6

©

4

7

8

10

9

12 11

242

zweihundertzweiundvierzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Wer bin ich? Mein Körper ist rund. Ich habe drei Augen und vier Arme. Meine Hände haben nur vier Finger. Ich habe sechs Augen, die ich in alle Richtungen drehen kann. Ich habe jedoch1 keine Arme. Ich habe vier Arme, aber keine Hände. Ich habe auch nur ein großes Auge. Mit meinen zwölf Augen habe ich alles gesehen! Ich habe fünf Beine und einen sehr großen Mund. Ich habe fünf Finger, fünf Augen und zwei Beine. Ich habe drei Köpfe und einen Schwanz2. Mit meinen Flügeln kann ich fliegen. Ich habe sechs Augen, sechs lange Arme und zwei kurze Beine. Verstehenshilfen: echter de staart

1 jedoch 2 der Schwanz

IN

Meine sechs Hände haben jeweils3 fünf Finger. Meine beiden Füße haben aber nur vier Zehen. telkens

3 jeweils

2.2 Einen Termin beim Arzt vereinbaren Hören

a

Hör dir den Dialog an und lies mit.

VA

N

Lesen

©

Zahnarztpraxis Habermann, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Silke Müller hier. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Ich habe schreckliche Zahnschmerzen! Mal sehen … Passt es Ihnen am Donnerstag um 11.15 Uhr? Kann ich heute nicht mehr vorbeikommen? Die Schmerzen sind wirklich unerträglich. Es tut mir leid, Frau Müller, aber heute geht es nicht mehr. Schade … Am Donnerstag passt es mir nur am Nachmittag. Geht das? Am Nachmittag geht es noch um 14.30 Uhr. Gut, dann komme ich am Donnerstag um 14.30 Uhr vorbei. Vielen Dank! Keine Ursache, bis dann!

Gespräch

b

Arbeitet zu zweit. Spielt den Dialog mit anderen Tagen und Uhrzeiten nach. WIEDERHOLUNG

Datum und Uhrzeit Tag

am Montag • Dienstag • Mittwoch • Donnerstag • Freitag • Samstag • Sonntag am Donnerstag, dem 15. Mai

Uhrzeit

um ein Uhr • um eins • um halb zwei • um Viertel vor drei • um Viertel nach fünf

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

SCHON FERTIG? Erzähle deinem Partner / deiner Partnerin, welche Termine du diese Woche noch hast. Erwähne Tag und Uhrzeit.

zweihundertdreiundvierzig

243


c

Sieh dir die Anzeigen an. Welche Praxis rufen diese Personen am besten an? Notiere jeweils die Nummer der Anzeige. 1

Herr Myncke hat viel Stress und glaubt, dass er einen Burn-out hat.

2

Jana ist zwölf und braucht eine Zahnspange.

3

Jens hat rote Flecken auf Armen und Beinen. Es ist wahrscheinlich eine allergische Reaktion.

4

Frau Sanders kann nicht schlafen, weil ihr Mann so laut schnarcht.

5

Frau Meyer bevorzugt eine homöopathische Behandlung.

6

Du bist krank. Du hustest seit ein paar Tagen und hast Fieber.

7

Silke hat schreckliche Zahnschmerzen.

1

IN

Lesen

Kieferorthopädische Praxis    

Vie

Naturheilpraxis Haselwanter Wolkenstr. 17, Saalbach (08561) 7 13 46  www.vierelemente.de

N

www.kieferorthopaedie_muenster.de

MEHR INFO

4

HAUSARZTPR A XIS

VA

Zahnarztpraxis Heinemann Nils Heinemann Hypnose – Angstpatienten Schillerstraße 78 65760 Eschborn Telefon 22 48 80 46 Sprechzeiten: Mo. + Do. 10-13 und 14-18 Uhr Di., Mi. + Fr. 12-19 Uhr

www.za-heinemann.de

Dr. med. Elena Seitz

Fachärztin für Allgemeinmedizin Goethestr. 36 – 13129 Berlin – Tel. 030/47 46 90-46

Sprechzeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 8-12 Uhr - Mo., Do. 13-17 Uhr

5

©

Johann Bach Heilpraktiker für Psychotherapie Therapie und Begleitung Bewusstseinsseminare Feuerstr. 12b, Marburg Tel. 0761 – 704 91 80 www.bach-seminare.de

244

r Elemente

schöne Zähne gesundes Gebiss perfekte Zahnspangen schnarchfreier Schlaf

Dr. Ishaan Kumar und Dr. Amina Abbas Ärztezentrum am Freiheitspark Mozartstraße 8 - Münster

3

2

zweihundertvierundvierzig

Einzel- und Paarberatung bei Lebens-, Berufs-, Partnerschafts-, spirituellen Krisen, Ängsten, psychosomatischen Störungen, Stress, Arbeit mit Kindern Lösungen durch Gespräch, Energiearbeit, Kinesiologie Essenz-Arbeit, Seminare für das Wesentliche.

6

Dr. Weinecke HAUTARZTPRAXIS

Hautarzt-Hautkrebsvorsorge Allergologie NIEDERSTR. 5 Mo., Di., Do., 8.00-12.00 Uhr & 14.30-18.00 Uhr Mittwoch nach Vereinbarung

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


2.3 Was fehlt Ihnen denn? a

Beim Arzt. Ergänze die Mini-Dialoge. Nase

Halsschmerzen

Stress

Bauchschmerzen

gebrochen

Grippe

Migräne

verstaucht

1 Was fehlt Ihnen denn? Ich habe

.

Dann haben Sie vielleicht eine Halsentzündung. Schauen wir mal. 3

IN

2

Mir tut der Fuß weh.

Ich ertrage kein Licht und

Ich denke, Sie haben sich den

keinen Lärm.

Fuß

Sie haben vermutlich

.

4 Meine

.

läuft.

N

Dann sind Sie erkältet.

5

6

Wie kann ich Ihnen helfen?

Ich schlafe nicht gut.

?

VA

Haben Sie viel

Ja, in der Arbeit schon.

7

Ich bin gefallen und jetzt tut mir der

8

Ich habe Fieber und überall Schmerzen.

Sie haben wahrscheinlich die

Ich habe schreckliche

Finger weh. Ich kann ihn nicht gut

. Was haben Sie denn gestern Abend

Sie haben ihn vielleicht

gegessen?

©

bewegen.

.

.

Wir sind ins Restaurant gegangen. Ich habe Fisch gegessen.

S. 268

Verben mit Dativ z. B. Wie kann ich Ihnen helfen? Was fehlt Ihnen? Mir tut der Kopf weh.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertfünfundvierzig

245


Gespräch

b

Spielt die Mini-Dialoge zu zweit. Variiert danach mit anderen Körperteilen (siehe Übung 2.1c), Beschwerden und Diagnosen. 1 Was fehlt Ihnen? Ich schlafe sehr schlecht. Dann haben Sie vielleicht zu viel Stress. 2

VA

N

IN

Welche Beschwerden haben Sie? Mir tut der Finger weh. Dann haben Sie sich vielleicht den Finger verstaucht. Schauen wir mal.

über Beschwerden sprechen

Hören

©

Ich glaube, ich bin krank. Mir geht es nicht gut, ich habe Fieber. Ich bin erkältet. Ich muss husten und meine Nase läuft. Ich schlafe nicht so gut. Ich habe überall Schmerzen. Ich habe Halsschmerzen • Bauchschmerzen • Kopfschmerzen • Zahnschmerzen. Mir tut der Fuß • der Bauch • die Brust • das Knie weh. Mir tun die Ohren weh.

246

zweihundertsechsundvierzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


3 Kleidung 3.1 Das trage ich a

Sieh dir die Kleidungsstücke und Gegenstände an. Ordne dann die Wörter zu. die Winterjacke   das T-Shirt  die Shorts  der Pulli  die Strickmütze  die Jeansjacke   das Kleid  die Sportschuhe  die Boots

die Kappe  die Sonnenbrille  die Socken

der Rucksack  die Jeanshose  der Schal

2

IN

3

1

1

2

3 4

4

5

5

6

N

7 8

7

VA

6

1

2

4

©

3

5

b

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7

Welche Kleidungsstücke gibt es noch? Benutze eventuell ein Wörterbuch.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertsiebenundvierzig

247


Hören

c

Hör zu und ergänze. Julia trägt im Alltag gern und

,

. Sie findet das am praktischsten. Ab und

zu trägt sie auch trägt sie gern einen dazu oder einer

. Wenn sie abends ausgeht, mit einem schönen T-Shirt . Ihr Lieblingskleidungsstück ist

ein schwarzes Strickkleid für den Winter und ein Julia kauft eher

ohne Ärmel für den Sommer.

Markenklamotten. Diese sind ihr zu

. Wenn es um

auch länger.

d

Arbeitet zu zweit. Wählt jeweils eine Person aus der Klasse und beschreibt die Kleidung. Wer ist das? z. B.

Meine Person trägt einen Pulli. Er ist grün. Ist es Samira? Nein. Und die Person trägt Sportschuhe …

3.2 Im Geschäft Hören

a

N

Sprechen

sie

IN

geht, kauft sie schon Markenkleidung. Dann

Hör dir die Mini-Dialoge an und lies mit.

VA

Lesen

Im Schuhgeschäft

©

Guten Tag, ich brauche neue Stiefel. Sehr gern! Welche Größe brauchen Sie denn? Ich trage Schuhgröße 39. In Ihrer Größe habe ich dieses schwarze Paar im Angebot. Die gefallen mir gut. Kann ich sie mal anprobieren? Selbstverständlich, Sie können sich dort hinsetzen. Danke. Sie passen mir sehr gut. Die nehme ich!

Im Kleidergeschäft Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Hose. Welche Größe haben Sie? Größe 34. Gefällt Ihnen diese Hose? Vielleicht … Ich probiere sie einfach mal an. Die Hose steht Ihnen wirklich gut! Hm, sie ist leider zu weit und die Farbe gefällt mir auch nicht so.

248

zweihundertachtundvierzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


mit einem Verkäufer / einer Verkäuferin sprechen

Hören

Ja, ich suche ein Hemd. Ja, sie gefällt mir gut. Ich denke Größe 38.

Gefällt Ihnen die Farbe? Und wie finden Sie den Pullover?

Die Farbe gefällt mir sehr (gut). Na ja, es geht so.

Möchten Sie die Hose mal anprobieren? Die sind hinten rechts.

Ja, gern. Wo sind die Umkleidekabinen?

Die Hose steht Ihnen sehr gut.

Danke schön, die nehme ich!

Tut mir leid, wir haben den Rock nicht in Blau.

Ach, wie schade!

IN

Kann ich Ihnen helfen? Gefällt Ihnen diese Jacke? Welche Größe brauchen Sie?

Gespräch

b

Spielt ähnliche Dialoge wie in Übung 3.2a. Variiert die Kleidungsstücke und verwendet die Redemittel.

Sprechen

c

Macht euch gegenseitig Komplimente.

Hören

Komplimente machen

N

Du siehst toll aus! Danke schön!

Die Hose steht dir wirklich gut! Ja, sie ist ganz okay.

S. 268

Die Jacke passt dir ausgezeichnet! Ach, jetzt übertreibst du aber.

VA

Das Kleid gefällt mir sehr gut! Ja, ich finde es auch toll!

Verben mit Dativ z. B. Dieses Hemd steht mir gar nicht. Gefällt dir die Bluse?

3.3 Kleidung mal anders

Lies die Texte und ordne die Themen zu. Beantworte dann die Fragen. Secondhandkleidung

©

Lesen

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

selbstgemacht

Kleidertausch

1

Wer kennt nicht die Kleidungsstücke, die man mit Begeisterung1 gekauft hat und die jetzt ganz hinten im Schrank liegen? Die gute Nachricht ist: Es gibt Leute da draußen, die genau das suchen, was du nicht mehr haben willst. Und umgekehrt: Auch du kannst neue Schätze auf Kleidertauschpartys finden. Bringe einfach deine gut erhaltenen Kleidungsstücke zur Party mit! Dort kannst du stöbern2, anprobieren und neue Leute kennenlernen. Und am Ende nimmst du deine neuen Lieblingsstücke einfach mit nach Hause!

zweihundertneunundvierzig

249


2 Adam: „Ich nähe meine eigene Kleidung. Ich kann mir selbst aussuchen, welcher Stoff und welcher Schnitt3 mir gefällt. Das macht mir einfach mehr Spaß als shoppen zu gehen. Letztes Jahr habe ich mit meiner besten Freundin einen Nähkurs besucht. Meine Eltern haben mir zum Geburtstag sogar eine Nähmaschine geschenkt! Am liebsten nähe ich Hosen und T-Shirts oder Accessoires wie Taschen und Beutel. Auf meinen neuen Turnbeutel bin ich besonders stolz.“

IN

3

Verstehenshilfen: 1 mit Begeisterung 2 stöbern 3 der Schnitt

N

Liebe KundInnen, herzlich willkommen in unserem Secondhandladen. Secondhand ist gut für die Umwelt4. Außerdem bekommt man qualitative Stücke für weniger Geld. Unser Laden lässt das Herz jedes Vintage-Liebhabers höher schlagen. Wir bieten allerlei Kleidungsstücke, Schuhe und VintageKlamotten5 für Damen und Herren. Mit leeren Händen verlässt man unseren Laden nie!

enthousiast rondsnuffelen de snit

4 die Umwelt 5 die Klamotten

Wie funktioniert eine Kleidertauschparty?

2

Möchtest du bei einer Kleidertauschparty mitmachen? Warum (nicht)?

3

Warum näht Adam lieber seine eigene Kleidung?

©

VA

1

het milieu de kleren

250

4

Was sind die Vorteile von Secondhandkleidung?

5

Was trifft auf dich zu? •

Ich kaufe gern neue Kleidung.

☐ ja

☐ nein

Mein Kleiderschrank ist zu voll.

☐ ja

☐ nein

Ich trage selbstgemachte Kleidung.

☐ nie

☐ ab und zu

☐ oft

☐ immer

Ich kaufe in Secondhandläden ein.

☐ nie

☐ ab und zu

☐ oft

☐ immer

zweihundertfünfzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Maak een affiche om reclame te maken voor een kledingruilfeestje (Kleidertauschparty).

Schreiben

De volgende zaken moeten zeker aan bod komen: naam event

datum en tijdstip

oproep om kleding en accessoires mee te brengen (Welke? Hoeveel items per persoon?)

4 Klamotten und Wetter Lesen

a

Sieh dir die Wettervorhersagen an.

1

Berlin – Deutschland

heute

27 °C

N

0 mm

Mumbai – Indien

2

heute

12 °C 8 °C

IN

19 °C 0 mm

VA

überwiegend bewölkt

3

Amsterdam – die Niederlande

Moskau – Russland

4

heute

14 °C

klarer Himmel

heute

-4 °C

10 °C

-9 °C

10 mm

1 mm

starker Regen

Sind die Aussagen richtig oder falsch?

©

b

leichter Schnee

richtig

falsch

1

Es regnet in Moskau und in Amsterdam.

2

In Mumbai scheint die Sonne.

3

In Berlin ist der Himmel wolkenlos.

4

Es schneit in Moskau.

5

In Amsterdam ist es trocken.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihunderteinundfünfzig

251


Welche Kleidungsstücke passen zu welcher Wettervorhersage? Ordne die Städte zu.

d

Arbeitet zu zweit. Fragt nach Wetter und Kleidung. Verwendet die Redemittel. Wie ist das Wetter in Mumbai? In Mumbai ist es heiß. Es sind 27 Grad. Was für Kleidung trägt man dort am besten? Man trägt dort am besten einen / eine / ein / …

N

z. B.

IN

Sprechen

c

die Wettervorhersage

Hören

VA

Es ist kalt. Es ist 0 Grad. Es sind minus 8 Grad.

-8 °

24°

Es ist kühl. Es sind 7 Grad.

Es ist heiß. Es sind 32 Grad.

32°

Es regnet.

Es hagelt.

Es schneit.

Es ist bewölkt / bedeckt.

Es ist sonnig.

Es ist windig.

Es ist neblig.

Es donnert und blitzt.

© 252

Es ist warm. Es sind 24 Grad.

zweihundertzweiundfünfzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Sprechen

e

Arbeitet zu zweit. Wie ist das Wetter heute? Verwendet die Redemittel.

über das Wetter sprechen

Hören

Das Wetter ist schlecht. Stimmt, es regnet schon den ganzen Tag. Ich hasse Regen! Das Wetter ist schön. Das finde ich auch. Der Himmel ist wolkenlos und die Sonne scheint!

IN

Wir haben heute wirklich Pech / Glück mit dem Wetter!

DIES ODER DAS

Klamotten und Wetter Besuche die Webseite klamottenwetter.de.

Arbeitet zu dritt. Macht immer längere Sätze.

z. B.

Ich gehe auf Reisen und nehme eine Hose mit. Ich gehe auf Reisen und nehme eine Hose und einen Pulli mit. Ich gehe auf Reisen und nehme eine Hose, einen Pulli und Sportschuhe mit.

N

Suche dir eine Stadt aus, die du gern besuchen möchtest. Wie ist das Wetter dort im Moment? Was für Kleidung trägt man dort am besten? Berichte dann einem Partner / einer Partnerin.

Ich gehe auf Reisen und nehme mit …

VA

©

SCHON FERTIG? Arbeitet zu zweit. A schlägt die Wettervorhersage für morgen nach, B für übermorgen. Berichtet dann gegenseitig.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertdreiundfünfzig

253


5 Ein Hotelzimmer buchen Lesen Sprechen

a

Du hast einen Gutschein für zwei Personen für dieses Hotel geschenkt bekommen. Lies die Beschreibung. Wie gefällt dir das Geschenk?

Frankfurt am Main: 4-Sterne-Hotel inkl. Rhein-Main-Therme ★★★★ Dorint Hotel Main-Taunus-Zentrum

Frankfurt/Sulzbach

Erholsame Auszeit im Rhein-Main-Gebiet

Der Gutschein beinhaltet:

IN

Vor den Toren der Mainmetropole und am Fuße des Taunus liegt das Dorint Hotel Main-Taunus-Zentrum Frankfurt/Sulzbach. Das Hotel eignet sich ideal für einen Wellness-Städtetrip. Während Frankfurt am Main für Sightseeing-Highlights sorgt, kann man im Hotel und in der Rhein-Main-Therme herrlich entspannen.

Erholsame Auszeit im Rhein-Main-Gebiet

VA

• • • •

4 Übernachtungen für 2 Personen im komfortablen Doppelzimmer Frühstück vom Büfett 1x Tageskarte pro Person für die Rhein-Main-Therme (inklusive Saunabereich) Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereiches (Saunen, Fitnessbereich, Ruheraum, Massagen gegen Aufpreis) 1x VIP Treatment bei Anreise auf dem Zimmer Kinder bis 12 Jahre schlafen kostenfrei im Zimmer der Eltern Kostenfreier Parkplatz & kostenfreies WLAN im Hotelbereich und auf dem Zimmer Kostenfreies Informationsmaterial über die Region (Sehenswertes, Ausflugsziele usw.)

N

• • • •

©

Quelle: www.voucherwonderland.com

Hören

Das Geschenk gefällt mir sehr. Ich finde das Geschenk super! Es ist das perfekte Geschenk für mich!

seine Meinung äußern

Das Geschenk gefällt mir (gar) nicht. Ich mag keine Städtetrips. Das Geschenk ist (gar) nichts für mich.

De Taunus is een middelgebergte in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen. Het staat bekend om zijn vele warmwaterbronnen, waardoor er kuuroorden in dat gebied zijn.

254

zweihundertvierundfünfzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


d

entspannend

2

die Reise in eine große Stadt

der

3

eine Nacht in einem Hotelzimmer

die

4

ein Hotelzimmer für zwei Personen

das

5

Da stehen verschiedene Speisen zur Auswahl.

das

6

der Tag der Ankunft

die

7

gratis

8

Da parkt man das Auto.

9

drahtloses Internet

Beantworte die Fragen zum Text.

der

1

Wie viele Sterne hat das Hotel?

2

Wie viel bezahlt man, um das Auto zu parken?

3

Welche Mahlzeit ist im Gutschein enthalten?

4

Wo gibt es kostenloses Internet?

das

Hör dir den Dialog an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Korrigiere die Fehler.

VA

Hören

1

IN

c

Suche im Text die Wörter, die zu den Umschreibungen passen.

N

b

richtig

falsch

Adam Hazam möchte ein Hotelzimmer buchen.

2

Der Code des Gutscheins ist VJK 287 339.

3

Das Paar möchte vom 3. bis zum 8. Juli im Hotel übernachten.

©

1

4

Im Hotelzimmer steht ein Schreibtisch.

5

Die Bestätigung wird per Post verschickt.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertfünfundfünfzig

255


Lesen

e

Arbeitet zu zweit. Lest den Dialog mit verteilten Rollen.

Sprechen

VA

N

IN

Dorint Hotel Main-Taunus-Zentrum, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist Adam Abbas. Meine Frau und ich haben einen Gutschein für vier Nächte in Ihrem Hotel bekommen und möchten ein Doppelzimmer buchen. Gern, Herr Abbas. Wie lautet der Code Ihres Gutscheins? Das ist die VJK 287 339. Mal sehen … Mit diesem Gutschein können Sie tatsächlich vier Nächte in einem Doppelzimmer mit Frühstück verbringen. Wann möchten Sie denn bei uns übernachten? Vom 4. bis zum 8. Juli, bitte. Einen Moment, bitte … Ja, da haben wir noch ein Doppelzimmer für Sie frei. Schön! Wie ist das Zimmer ausgestattet? Das Zimmer hat ein Doppelbett, einen Schreibtisch, einen Fernseher, eine Minibar und ein Badezimmer mit Dusche und Toilette. Und das WLAN ist natürlich kostenlos. Das hört sich gut an! Gut, dann buche ich das Doppelzimmer vom 4. bis zum 8. Juli für Sie. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren, bitte? Abbas: A wie Anton, B wie Berta, B wie Berta, A wie Anton und S wie Samuel. Und wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Das ist adam_abbas@web.de. Danke, ich schicke Ihnen die Bestätigung gleich per E-Mail zu. Bei Ihrer Ankunft müssen Sie den Gutschein an der Rezeption abgeben, sonst ist die Buchung nicht gültig. Alles klar. Vielen Dank und auf Wiederhören! Auf Wiederhören, Herr Abbas.

De laatste letters van een website of e-mailadres geven het land van oorsprong aan. Noteer hieronder de landen in het Duits: .ch:

.at:

.de:

Beantworte die Fragen zum Dialog.

©

f

256

1

Wie sagt Herr Abbas, dass er ein Zimmer im Hotel haben möchte?

2

Wie fragt Herr Abbas nach der Einrichtung des Zimmers?

3

Wie schließt er das Telefongespräch ab?

zweihundertsechsundfünfzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Gespräch

g

Spielt zu zweit einen ähnlichen Dialog. Benutzt dazu die Redemittel.

ein Hotelzimmer buchen

Hören

IN

Rezeptionist Guten Tag, Hotel Tannenhof, was kann ich für Sie tun? Wie viele Nächte möchten Sie bleiben? Möchten Sie ein Einzelzimmer • Doppelzimmer • Dreibettzimmer? Ein Einzelzimmer kostet 75 Euro pro Nacht. Der Preis ist inklusive Frühstück. / Das Frühstück ist nicht im Preis enthalten. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Ich schicke Ihnen die Bestätigung per E-Mail zu.

Gast Ich möchte ein Doppelzimmer buchen. Wir möchten eine Nacht / drei Nächte bei Ihnen übernachten. Was kostet ein Einzelzimmer? Ist das Frühstück im Preis enthalten? Wie ist das Zimmer ausgestattet? Meine E-Mail-Adresse ist adam_abbas@web.de. _ Unterstrich @ at (das At-Zeichen) . dot (der Punkt) - minus (der Bindestrich)

das Doppelbett

der Schreibtisch

VA

das Einzelbett

N

die Ausstattung Im ganzen Hotel gibt es kostenloses WLAN. Das Hotelzimmer hat ein Badezimmer mit Dusche / Badewanne und Toilette.

der Fernseher

die Minibar

©

SCHON FERTIG? Was verbindest du mit dem Wort Hotel? Erstelle ein Mindmap.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertsiebenundfünfzig

257


6 Einen Tisch im Restaurant reservieren Lesen

a

Im Hotelzimmer liegt ein Prospekt mit Restaurants in Frankfurt. Lies die Beschreibungen. Markiere, was man hier essen kann.

Die besten Restaurants zum Abendessen Chairs

Dieses Gourmetlokal liegt in Sachsenhausen, direkt am Main. Mario Lohninger und sein Team bieten hier in ungezwungener1 Atmosphäre modern interpretierte österreichische Küche.

Im Frankfurter Osten gelegen und schon längst kein Geheimtipp mehr ist das Chairs in Bornheim. Neben Evergreens wie Rumpsteaks und abwechslungsreichen Salaten punktet2 das moderne Restaurant vor allem mit seiner kreativen, saisonalen Wochenkarte. Und auch Vegetarier werden hier glücklich – zwei der fünf Hauptgerichte auf der Wochenkarte sind in der Regel vegetarisch.

Dienstag–Samstag 12:00–24:00 Uhr Mittagstisch 12:00–14:00 Uhr Abendtisch 18:00–22:00 Uhr

IN

Lohninger

Cucina Mediterraneo

N

Donnerstag–Sonntag ab 18:00 Uhr

VA

Hier gibt es raffinierte italienische Küche für Genießer. Wie wäre es zum Beispiel mit einer cremigen Portion Spaghetti mit schwarzem Trüffel und Parmesan? In diesem italienischen Restaurant können Kulinarik-Fans wunderbar den Tag ausklingen lassen. Montag–Freitag Samstag

©

Sonntag

11:30–14:30 Uhr, 18:00–22:00 Uhr 12:00–15:00 Uhr, 17:00–23:00 Uhr geschlossen

Speisekammer Die Speisekammer im Norden der Stadt lädt zu modern interpretierter Frankfurter Küche ein. Auf der Karte stehen regionale Spezialitäten wie etwa Handkäs’ mit Musik und Frankfurter grüne Soße. Sympathisch-gemütlich sitzt man in dem historischen Gasthaus3, noch schöner ist es bei Sonnenschein im Kastaniengarten. Mittwoch–Samstag 17:00–23:00 Uhr Sonntag 12:00–23:00 Uhr Montag und Dienstag Ruhetag

Nach www.hrs.de Verstehenshilfen: 1 ungezwungen 2 punkten

258

los, nonchalant scoren

zweihundertachtundfünfzig

3 das Gasthaus

het restaurant

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Handkäs’ mit Musik wordt in Frankfurt vaak geserveerd als voorgerecht. Die regionale kaas wordt in een mengsel van o.a. uien, olie en azijn gemarineerd en geserveerd met bruin brood. Het woord ‘muziek’ slaat daarbij op de winderigheid die door de uien wordt veroorzaakt.

Gespräch

b

IN

Frankfurter grüne Soße is een koude kruidensaus met maar liefst zeven verschillende kruiden. De saus wordt als hoofdgerecht geserveerd met aardappelen en gekookte eitjes.

Ihr wollt heute Abend ins Restaurant gehen. Sprecht zu zweit über die Restaurants und was ihr gern esst. Wo möchtet ihr einen Tisch reservieren?

der Restaurantbesuch

Hören

Was magst du?

N

Isst du gern Österreichisch? Nein, österreichisches Essen mag ich leider (gar) nicht. Schmeckt dir die italienische Küche? Ja, sie schmeckt mir sehr!

VA

Welche Küche magst du am liebsten? Die italienische / griechische / belgische / türkische.

In welches Restaurant möchtest du gehen?

Was möchtest du gern essen? Ich möchte gern vegetarisch / Fleisch / Fisch essen. Ich möchte ein lokales Gericht ausprobieren. Welches Restaurant gefällt dir am besten? Das Restaurant Chairs.

©

Möchtest du auch in die Speisekammer gehen? Ja, gern! Die Spezialität des Hauses ist Frankfurter grüne Soße. In welches Restaurant können wir gehen?

Hat das Restaurant heute Abend geöffnet? Am Dienstag ist es leider geschlossen. Da können wir nicht hingehen. Gibt es in diesem Restaurant auch Gerichte für Vegetarier? Ja, es gibt auch vegetarische und vegane Gerichte. Wo reservieren wir einen Tisch?

Soll ich einen Tisch im Chairs reservieren? Für mich ist das in Ordnung! Das klingt prima!

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertneunundfünfzig

259


WIEDERHOLUNG

Modalverben mögen das Präsens wir ihr sie Sie

der Konjunktiv II

mögen mögt mögen mögen

ich möchte du möchtest er/sie möchte

wir ihr sie Sie

das Präsens

möchten möchtet möchten möchten

ich kann du kannst er/sie kann

wir ihr sie Sie

können könnt können können

IN

ich mag du magst er/sie mag

können

c

Ergänze die E-Mail. Beantworte danach mündlich die Fragen.

N

Lesen

Damen  Tischreservierung  reservieren  Herren  Gerichte  bestätigen  Tisch Von: An:

ayla.huber@web.de info@mediterraneo.de

CC:

am 15.05.

VA

Betreff:

Sehr geehrte

und

,

am Freitag, dem 15.05., möchte ich bei Ihnen um 12 Uhr einen ruhigen zwei Personen auf den Namen Huber

für

.

Mein Freund ist laktoseintolerant. Werden bei Ihnen laktosefreie

angeboten

oder könnte der Koch dies bitte berücksichtigen? Bitte

Sie meine Reservierung.

©

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen Ayla Huber

1 2 3 4

260

In welchem Restaurant möchte Ayla essen? Wann reserviert sie dort einen Tisch? Welche Essensunverträglichkeit hat ihr Freund? Worum bittet sie am Ende der E-Mail?

zweihundertsechzig

TIPP Sommige zelfstandige naamwoorden krijgen in de accusatief en de datief een uitgang in het enkelvoud. Zo krijgt het woord Name in de e-mail een -n, hoewel het woord in het enkelvoud staat. KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Schreiben

Du möchtest einen Tisch in der Speisekammer reservieren. Vul het online formulier in en schrijf een berichtje. Baseer je op het voorbeeld uit oefening 6c en de Redemittel op de volgende bladzijde. Beantwoord in je bericht ten minste de volgende vragen: • • •

Wanneer en op welke naam zou je willen reserveren? Voor hoeveel personen wil je reserveren? Welke bijzondere wensen heb je?

Gebruik een passende aanspreektitel en slotformule.

2

Vor- und Nachname*

Zu Ihrer Anfrage

Zu Ihrer Person

Uhrzeit*

IN

1

Datum*

Vorzugsweise ❍ im Restaurant ❍ im Biergarten (von Mai bis September)

Telefon*

Anzahl Erwachsene*

Anzahl Kinder

N

E-Mail-Adresse*

* Pflichtfelder

VA

3

Ihre Nachricht

©

Fast fertig

❑ Ich stimme zu, dass meine Daten für den weiteren Verlauf und zur Bearbeitung meiner Anfrage gespeichert werden. **

** Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

JETZT IHREN TISCH ANFRAGEN

Nach: www.arcadeon.be

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihunderteinundsechzig

261


einen Tisch im Restaurant reservieren

Hören

die Reservierung Ich möchte bei Ihnen einen Tisch reservieren. Haben Sie am 15.05. um 19 Uhr noch einen Tisch für zwei Personen frei? Ich möchte einen Tisch für drei Personen auf den Namen Moll reservieren. Können Sie meine Reservierung bitte bestätigen? Wünsche und Essensunverträglichkeiten

ayla.huber@web.de reservierungen@chairs.de

Von: An: CC: Betreff:

Tischreservierung

IN

Ich bin laktoseintolerant. Welche Gerichte können Sie mir empfehlen? Ich bin allergisch gegen Nüsse / Milch. Was kann ich bei Ihnen essen? Können Sie dem Koch bitte mitteilen, dass ich allergisch gegen Nüsse / Milch bin? Gibt es Gerichte für Vegetarier / Veganer? Gibt es laktosefreie / vegane Gerichte?

Na de aanhef staat er altijd een komma.

haben Sie noch einen Tisch am 15. Mai um … frei?

De eerste zin na de aanhef begint klein.

VA

N

Sehr geehrter Herr Wischmeyer, Sehr geehrte Frau Mayer, Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichem Gruß

Na de slotformule staat er geen komma.

©

Ayla Huber

262

zweihundertzweiundsechzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Grammatikmodul S. 240

1

Das Possessivpronomen im Dativ Het bezittelijk voornaamwoord (Possessivpronomen) begeleidt een zelfstandig naamwoord en drukt een bezit uit. z. B. Das ist mein Hund. Bij elk persoonlijk voornaamwoord hoort een bezittelijk voornaamwoord. eR

IN

siE

ich

LERNVIDEO

ich ➔ mein

sie ➔ ihr

er ➔ sein

Ich kaufe meinem Freund einen Pulli.

Anna gibt ihrer Mutter einen Blumenstrauß.

Er schenkt seinem Bruder eine Gitarre.

Het Possessivpronomen kun je in de nominatief, de accusatief en in de datief gebruiken. De datief gebruik je o.a. voor het meewerkend voorwerp (das indirekte Objekt) van de zin.

N

Het Possessivpronomen krijgt in het enkelvoud dezelfde uitgang als het onbepaald lidwoord ein. z. B. Das ist ein / mein / sein / ihr Hund. Ich treffe heute eineN / meineN Freund. Ich habe das Buch von eineM / meineM Freund bekommen.

W

VA

M

S

P

Nominativ

meiN Onkel

meinE Tante

meiN Kind

meinE Freunde

.

deineN Onkel

deinE Tante

deiN Kind

deinE Freunde

?

Schenkt er

seineM Onkel

seineR Tante

seineM Kind

seineN FreundeN

Bonbons?

Gibt sie

ihreM Onkel

ihreR Tante

IhreM Kind

ihreN FreundeN

Blumen?

Gibt das Patenkind (es)

seineM Onkel

seineR Tante

seineM Kind

seineN FreundeN

Duschgel?

Kaufen wir

unsereM Onkel

unsereR Tante

unsereM Kind

unsereN FreundeN

Pralinen?

Gebt ihr

eureM Onkel

eureR Tante

eureM Kind

eureN FreundeN

Gläser?

Kaufen sie

ihreM Onkel

ihreR Tante

ihreM Kind

ihreN FreundeN

Bücher?

Schenken Sie

IhreM Onkel

IhreR Tante

IhreM Kind

IhreN FreundeN

Geld?

Das ist / sind … Akkusativ

Wann triffst du …

©

Dativ

Krijgt euer een uitgang, dan valt de e voor de r weg: z. B. Gebt ihr eurem Großvater ein Fotoalbum? Was schenkt ihr euren Eltern zum Geburtstag? In de datief meervoud krijgen zelfstandige naamwoorden een -n (behalve als het meervoud op -s of al op -n eindigt). z. B. Ich erzähle meinen Kindern eine Geschichte.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertdreiundsechzig

263


Ergänze mit einem Possessivpronomen. 1

Sie schenkt … Mutter eine Kaffeekanne.

2

Nach … Arzttermin fahre ich zur Apotheke.

3

Mein Großvater gibt … Enkelkinder… jeden Monat zehn Euro Taschengeld.

4

Geht ihr heute Abend mit … Freunde… ins Kino?

5

Die Schüler geben … Lehrerin die Hausaufgaben.

6

Herr Schwarz, sagen Sie … Kollegen (Pl.) bitte die Wahrheit!

7

Wir erzählen … Lehrer, was passiert ist.

8

Kaufst du … Schwester ein Geschenk zum Geburtstag?

9

Sie übernachtet morgen bei … besten Freundin.

IN

a

10 Schenkt ihr … Geschwister… einen Gutschein zu Weihnachten? Sprechen

b

Arbeitet zu zweit. Stellt Fragen wie im Beispiel.

ins Restaurant gehen  verreisen  Gesellschaftsspiele spielen  in die Kneipe gehen

einen Städtetrip machen  Kleidung kaufen  kochen  in einen Freizeitpark gehen  picknicken gehen

Sieh dir die Fotos an. Verbinde die Satzteile. Achte auf den richtigen Kasus.

VA

c

Mit wem treibst du gern Sport? Mit meinen Freunden. Und du? Mit meinem Bruder.

N

z. B.

Der Vater • seine Kinder • eine Geschichte • erzählen

©

Die Frau • ihre Mutter • ein Buch • geben

Er • mit • seine Schwester • Tennis spielen

264

zweihundertvierundsechzig

Die Jungen • ihre Freundinnen • Blumen • schenken

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


S. 240

2 Das Personalpronomen im Dativ Singular ihM

dir

mir

ihR

ihM

uns

IN

Plural euch

Ihnen

ihneN

Ihnen

Elk persoonlijk voornaamwoord heeft ook een vorm in de accusatief en de datief. De datief gebruik je o.a. voor het meewerkend voorwerp (das indirekte Objekt) van de zin:

VA

N

LERNVIDEO

Wer? Was? Nominativ Akkusativ

Wem? Dativ

z. B. Sie gibt ihM Socken. Er schickt ihR eine Weihnachtskarte.

Bij heel wat werkwoorden kun je een lijdend voorwerp (accusatief) en een meewerkend voorwerp (datief) gebruiken: zo kun je iets geven, schrijven, sturen … aan/naar iemand. Hier zie je nog eens alle vormen van het persoonlijk voornaamwoord bij elkaar: ich

du

eR

siE

eS

wir

ihr

siE

Sie

Akkusativ

mich

dich

ihN

siE

eS

uns

euch

siE

Sie

Dativ

mir

dir

ihM

ihR

ihM

uns

euch

ihneN

Ihnen

©

Nominativ

Bij de derde persoon enkelvoud en meervoud herken je telkens de signaalletters: •

RESE voor de nominatief

NESE voor de accusatief

MRMN voor de datief

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertfünfundsechzig

265


Nom.

Akk.

Dat.

Toller Pullover! - Danke, meine Mutter hat ihn gestrickt.

2

Am 14. Februar gibt er ihr immer eine Rose.

3

Sie schenkt Liam ein Kochbuch zum Geburtstag.

4

Tolle Mütze! – Danke, ich habe sie geschenkt bekommen.

5

Sie hat ihm eine Krawatte geschenkt.

6

Hat er ihr wirklich einen Ring gegeben?

7

Was hat sie ihm geschenkt?

8

Er schenkt mir jedes Jahr Pralinen.

IN

1

Ersetze die unterstrichenen Wörter durch ein Personalpronomen im Dativ. 1

Er gibt den Kindern ein Eis.

2

Dorota schenkt ihrem Vater eine Uhr.

3

Frau Müller schickt Herrn Weber eine Weihnachtskarte.

4

Er gibt seiner Frau einen Blumenstrauß.

5

Wir schenken unseren Nachbarn eine Flasche Wein.

6

Tonia gibt ihrem Mann neue Socken.

VA

b

Steht das fettgedruckte Personalpronomen im Nominativ, im Akkusativ oder im Dativ?

N

a

Lars und Lukas geben ihrer Mutter zum Geburtstag einen Gutschein.

8

Isolde schenkt ihrer Tochter Ohrringe.

Ersetze die unterstrichenen Wörter durch ein Personalpronomen im Nominativ, im Akkusativ oder im Dativ. 1

Detlev kauft seiner Frau manchmal Blumen.

2

Was kann ich dir und deinem Mann denn schenken?

3

Ich habe den Pullover von meinen Eltern bekommen.

©

c

7

266

4

Yuri schenkt seiner Schwester einen Spaziergang im Wald.

5

Anna und Ahmed schenken sich nichts.

6

Ich schicke meiner Kollegin eine Geburtstagskarte.

7

Ich kaufe diese Pralinen für meine Eltern.

8

Mir und meinem Freund hat er nichts gegeben.

zweihundertsechsundsechzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Sprechen

d

Arbeitet zu zweit. Spielt kleine Dialoge wie im Beispiel. Was schenkst du deinen Eltern? Ich schenke ihnen einen Gutschein.

N

IN

z. B.

Wem?

©

VA

deinen Eltern deiner Schwester deinem Bruder deinen Großeltern deiner Nichte deiner Tante deinem Onkel deiner besten Freundin deinem besten Freund deinen Nachbarn

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

Was?

M

Gutschein Teddybär Blumenstrauß Ring

W

Krawatte Tasse Vase Halskette Kerze

S

Videospiel Gesellschaftsspiel Parfüm Buch Armband

P

Ohrringe Socken Pralinen Pflegeprodukte

zweihundertsiebenundsechzig

267


S. 245 S. 249

3 Verben mit Dativ Bij enkele werkwoorden waarna je geen ‘aan’ of ‘voor’ (meewerkend voorwerp) kunt plaatsen, wordt toch de datief gebruikt. In dit hoofdstuk kwamen enkele van deze werkwoorden aan bod: Wie geht es dir? – Mir geht es gut, danke!

(goed) gaan

wehtun

Mir tut der Bauch weh.

pijn doen

fehlen

Was fehlt Ihnen?

mankeren

helfen

Können Sie meinem Vater helfen?

helpen

passen

Diese Bluse passt ihr gut!

passen

stehen

Die Hose steht mir gar nicht.

staan

gefallen

Wie gefällt dir die Jacke?

bevallen

leidtun

Es tut mir leid!

schmecken

Das Essen schmeckt mir nicht.

IN

a

(gut) gehen

spijten

smaken

Wie geht es eigentlich … ? Ergänze mit einem Possessivpronomen. er

du

Wie geht es eigentlich

2 Wie geht es 3 Wie geht es 4 Wie geht es

1

Wie geht es

2 Wie geht es

Tante?

Bein?

3 Wie geht es

Freunde

Familie in Berlin?

4 Wie geht es

Baby?

Füßen

5 Wie geht es

Frau?

?

Geschwister

3 Wie geht es

4 Wie geht es

©

2 Wie geht es

5 Wie geht es

b

268

Oma?

Wie geht es eigentlich

?

1

Wie geht es

Vater eigentlich?

2 Wie geht es

Mann?

Onkel?

3 Wie geht es

Frau?

Katze?

4 Wie geht es

Sohn?

5 Wie geht es

Töchter

Lehrer

?

?

Sie

ihr

1

Lehrer?

Freundin Lily?

VA

5 Wie geht es

Mutter?

N

1

?

Ergänze mit einem Personalpronomen. 1

Diese Schuhe passen … gar nicht. Ich trage Größe 38, nicht 37.

2

Gefällt … diese Jacke? - Ja, sie gefällt uns gut.

3

Es tut … leid, die Hose ist in Ihrer Größe leider ausverkauft.

4

Hallo Sarah, wie geht es …?

5

Kannst du … helfen? Er versteht die Hausaufgabe nicht.

6

Der Rock steht … gut. Sie sieht toll aus!

zweihundertachtundsechzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Sprechen

d

Verbinde die Satzteile zu einer Frage. Setze das fettgedruckte Personalpronomen in den Dativ. 1

wie • Sie • der Mantel • passen • ?

2

wie • du • die Stiefel • stehen • ?

3

sie (w.) • das Kleid • gefallen • ?

4

wie • ich • Sie • helfen • können • ?

5

er • tun • der Kopf • weh • ?

6

was • Sie • fehlen • ?

IN

c

Arbeitet zu zweit. Seht euch die Bilder an. Spielt kleine Dialoge wie im Beispiel.

2

3

4

©

VA

1

Sie steht ihr/ihm prima. Sie steht ihr/ihm überhaupt nicht. Sie gefällt mir prima. Sie gefällt mir gar nicht.

N

Wie steht ihr/ihm die Jacke? z. B. Wie gefällt dir die Jacke?

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertneunundsechzig

269


4 Der Nominativ, der Akkusativ und der Dativ (Wiederholung) Sieh dir die Sätze an. • Kreise in jedem Satz das Subjekt ein. • Unterstreiche die Satzteile im Akkusativ in Grün. • Unterstreiche die Satzteile im Dativ in Rot. 1

Wirtschaft mag ich nicht.

2

Ich schreibe Frau Müller eine E-Mail.

3

Sie schenkt ihrem Bruder einen Gutschein.

4

Ich möchte ein lokales Gericht ausprobieren.

5

Sag mal, wie kann ich dir helfen?

6

Morgens esse ich eine Banane und trinke ein Glas Milch.

7

Er schenkt seiner Frau ein Parfüm.

8

Wir spielen gern Gesellschaftsspiele.

9

Habt ihr einen Textmarker, ein Lineal und eine Schere dabei?

10 Mir tut der Fuß weh. Hast du Blumen für deine Lehrerin gekauft?

N

11

IN

a

12 Gibt es hier irgendwo eine Kneipe? 13 Ich habe leider keine Zeit.

14 Was schenkst du deinem besten Freund?

VA

15 Wir müssen durch den Regen laufen. b

Ergänze die Endung des Demonstrativpronomens und notiere das Personalpronomen. TIPP Het aanwijzend voornaamwoord dies- krijgt dezelfde uitgang als het bepaald lidwoord. DeR / DieseR Mann liest ein Buch. Ich treffe diE / diesE Frau in der Stadt. Ich erzähle deM / dieseM Kind die Wahrheit.

©

z. B. Nominativ Akkusativ Dativ

270

1

Ich liebe dies… Buch, … ist sehr spannend.

2

Ich liebe dies… Handtasche. Ohne … gehe ich nie aus dem Haus.

3

Wer ist dies… Mann? Ich habe … hier noch nie gesehen.

4

Ich lieb dies… Schuhe, ich kaufe … !

5

Ich finde dies… Pulli nicht so schön, ich werde … nicht kaufen.

6

Dies… Restaurant liegt direkt am Strand. … bietet einfache Gerichte an.

7

Ich finde dies… Jungen nicht sympathisch. Ich werde mich nicht mehr mit … treffen.

zweihundertsiebzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Warum hilfst du dies… Frau nicht? - Ich weiß nicht, wie ich … helfen kann.

9

Ich finde dies… Ohrringe wunderschön. - Dann schenke ich … dir zum Geburtstag!

10

Dies… Finger tut mir weh. - Können Sie … bewegen?

Ergänze die Anzeigen. TIPP gegen, durch, für + NESE

von, mit, zu + MRMN

Kleinanzeigen

IN

c

8

Kostenlos. Einfach. Lokal.

Crivit Skiunterwäsche – Set Gr. 110/116 4€

88299 Baden-Württemberg - Leutkirch im Allgäu

Wir verkaufen dies

gut erhaltene Skiunterwäsche

N

(w.) in Größe 110/116. Sehr guter Zustand: Es gibt kein

Flecken oder Löcher!

Nur von ein

Kind (s.) getragen.

Versand gegen Aufpreis möglich.

VA

Jeans – Größe M 10 €

65191 Hessen - Wiesbaden

Hose, kaum getragen.

Die Versandkosten werden durch d getragen.

Für Rückfragen stehe ich gern zu

Käufer (m.) Verfügung (w.).

NEU 115 €

Villeroy und Boch Kaffeegeschirr

Dies

Geschirr (s.) habe ich mein

©

44809 Bochum - Bochum-Mitte

sein

Freundin zu

Einzug (m.) in die erste

gemeinsame Wohnung schenken wollen. Leider mag er dies

klassischen Stil (m.) nicht. Ich kann es

nicht mehr umtauschen, weil ich d (m.) nicht mehr finde.

Absolut unbenutzt! Nur für d 149 Euro Neupreis.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

Sohn und

Kassenbon

Foto (s.) ausgepackt.

zweihunderteinundsiebzig

271


Spielmodul

A: S. 240

1

Partnerspiel: Geschenke Frage nach den Geschenken, die fehlen. z. B.

Was hat Matteo seinem Freund geschenkt? Er hat ihm … gegeben.

M seineM Freund ihM Matteo Leon

Konzerttickets

Alexander

Socken

M ihreM Freund ihM

S

seineR Freundin ihR

seineM Patenkind ihM

ein Armband

ein Spielzeugauto

Badesalz

W

ihreR Freundin ihR

ein Kochbuch

Samira Lene

P seineN Eltern ihneN eine Kaffeemaschine

S

P

ihreM Patenkind ihM

ihreN Eltern ihneN

eine Kamera eine Teekanne

einen Kinobesuch

N

Esther

W

IN

Sprechen

Tassen eine Massage

VA

SCHON FERTIG? Was wünschst du dir zum Geburtstag? Erstelle eine Wunschliste.

2 Kartenspiele

DIES ODER DAS

Siehst du doppelt?

Arbeitet zu dritt oder zu viert.

Arbeitet zu zweit.

Vorbereitung

Vorbereitung

Ihr bekommt einige Kärtchen. Legt die Kärtchen mit der weißen Seite nach oben auf den Tisch.

Ihr bekommt einige Karten. • Legt eine Karte mit den Bildern nach oben auf den Tisch. • Verteilt die anderen Karten unter euch.

©

Memory-Spiel

Spiel

Dreht abwechselnd zwei Kärtchen um. • Gehören die Kärtchen zusammen (Wort und Bild), dann darfst du sie behalten und noch zwei Kärtchen umdrehen. • Gehören die Kärtchen nicht zusammen, dann ist der nächste Spieler dran. Wer die meisten Kartenpaare gesammelt hat, gewinnt das Spiel.

272

zweihundertzweiundsiebzig

Spiel • Dreht gleichzeitig eine Karte um und vergleicht diese mit der offenen Karte. Ein Bild (Kleidung, Körperteile) steht auf beiden Karten. Welches? • Die Person, die zuerst das gemeinsame Bild auf Deutsch benennt, darf die eigene Karte behalten. Die andere Person legt die Karte ab. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt das Spiel.

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Gespräch

3 Speeddating: Was ist schlimmer? Setzt euch jeweils zu zweit zusammen. Entscheidet euch zwischen zwei Optionen. • Ein(e) Schüler(in) liest die Karte vor, die auf dem Tisch liegt. Er/Sie fragt den Gesprächspartner, was er/sie wählt und warum. • Nach einer Minute rücken alle einen Platz nach links. • Macht jetzt das Gleiche mit einer neuen Karte.

4 Puzzle-Spiel

IN

Welche Wörter zum Thema Hotelreservierung sind hier aufgelistet? Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und finde so das Lösungswort! EZEMIODRMPPL ↑ 1

↑ 9

ERASIEN

↑ 4

↑ 6

↑ 10

ECHÜNUNBGART

SAOMHREL

N

↑ 7

↑ 12

BNSGGÄTITUE

↑ 8

VA

↑ 5

NMIRIAB

↑ 11

↑ 14

SFENEHERR

↑ 13

BHIIHRESTSCC

↑ 2

©

ESRERENRVEI

↑ 3

Lösungswort: 1

2

3

4

5

6

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

7

8

9

10

11

12

13

14

zweihundertdreiundsiebzig

273


Kulturmodul Gedicht: Josef Guggenmos – Schuhe

a

Lies das Gedicht. Eine Dame war reich Ganz und gar. Sie kaufte sich Schuhe. Sie kaufte sich gleich In sieben Hauptstädten Achthundert Paar. Doch haperte es mit den Füßen (sie hatte nur ein Paar von diesen).

Wie sieht die Dame im Gedicht in deiner Fantasie aus? Zeichne sie hier. Sei kreativ.

VA

N

b

Josef Guggenmos (19222003) was een Duitse dichter en kinderboekenauteur. Hij staat bekend als 'Meister der kleinen Form'. Zowel kinderen als volwassenen waarderen zijn heldere taal. Met zijn dichtbundel Was denkt die Maus am Donnerstag? won hij de Deutsche Jugendliteraturpreis.

IN

Lesen

1

Sprechen

Arbeitet zu zweit. Ersetzt jeweils das Wort Schuhe im Gedicht durch andere Fußbekleidung. Lest euch dann gegenseitig das Gedicht vor.

2 Song: Stereoact – Guten Morgen Sonnenschein

©

Hören

c

Sehen

Beurteile das Lied:

274

zweihundertvierundsiebzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Wortschatzmodul 1

Blumensträuße

Sie schenkt ihrer Mutter einen Blumenstrauß.

boeket bloemen

der

Gutschein

Gutscheine

Ich habe einen Gutschein für eine Massage bekommen.

cadeaubon

der

Ring

Ringe

Ich finde diesen Ring sehr schön.

ring

Ohrring

Ohrringe

Gefallen dir die Ohrringe?

oorbel

Ich liebe Kaffee und Schokolade.

chocolade

Ist das ein Buch aus der Bibliothek?

boek

W die das

Schokolade Buch

Bücher

IN

Blumenstrauß

M der

S

Geschenke

Er hat ein italienisches Kochbuch bekommen. kookboek

Kochbuch Geschenk

Geschenke

Hast du mein Geschenk bekommen?

cadeau

das

Parfüm

Parfüms

Dein Parfüm riecht sehr gut.

parfum

bekommen

er/sie bekommt

Wir bekommen heute Besuch.

krijgen

geben

er/sie gibt

Ich gebe dir morgen das Buch.

geven

kaufen

er/sie kauft

Was hat Ida ihrem Freund gekauft?

kopen

sich bei jemandem bedanken

er/sie bedankt sich

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken!

iemand bedanken

zusammen Gern geschehen! Gern!

samen

Gehen wir zusammen ins Kino?

VA

Ich freue mich!

N

das

Graag gedaan! Met plezier! Ik ben blij! Heel erg bedankt!

Vielen Dank!

2

Gesund oder krank?

M der

Arm

Arme

Der Vater nimmt sein Kind in den Arm.

arm

der

Arzt

Ärzte

Was hat der Arzt gesagt?

arts

Zahnarzt

Hast du Angst vor dem Zahnarzt?

tandarts

Bauch

Mir tut der Bauch weh.

buik

Es ist Zeit für eine Pause, mir tun die Füße weh.

voet

©

der der

Fuß

Füße

der

Hals

Ich glaube, mein Hals ist entzündet.

hals, keel

der

Kopf

Beim Laufen wird mein Kopf ganz rot.

hoofd

der

Körper

Yoga ist gut für den Körper.

lichaam

der

Körperteil

Topathleten müssen alle Körperteile trainieren.

lichaamsdeel

der

Mund

Babys stecken sich oft Spielzeug in den Mund.

mond

der

Muskel

Lass mich deine Muskeln massieren.

spier

Körperteile

Muskeln

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertfünfundsiebzig

275


der

Rücken

der

Schmerz

der

Stress

Er hat einen heftigen Schmerz im Rücken.

pijn

Unter Stress kann ich nicht gut arbeiten.

stress

Welche Beschwerden haben Sie?

klacht

die

Brust

Brüste

Sie gibt ihrem Kind die Brust.

borst

die

Grippe

Die Grippe ist eine ansteckende Krankheit.

griep

die

Hand

Hast du dir die Hände gewaschen?

hand

die

Haut

Seine Haut ist sehr trocken.

huid

die

Migräne

Ich habe oft Kopfschmerzen oder Migräne.

migraine

die

Nase

Meine Nase ist verstopft.

neus

die

Praxis

Praxen

Am Wochenende ist unsere Praxis geschlossen.

praktijk

das

Auge

Augen

Schau mir bitte in die Augen!

oog

das

Bein

Beine

Meine Schwester hat lange Beine.

been

das

Fieber

Ab wann ist Fieber gefährlich?

koorts

das

Gesicht

Sie hat Sommersprossen im Gesicht.

gezicht

das

Haar

das

Knie

das

Ohr

die

Bauchschmerzen

N

Hände

IN

Beschwerden

Haare

Früher hatte ich lange Haare.

haar

Knie

Mein Knie ist immer noch nicht in Ordnung.

knie

Ohren

Sie hat drei Piercings im Ohr.

oor

Seit gestern Abend habe ich Bauchschmerzen.

buikpijn

VA

P

rug

Beschwerde

W die

S

Schmerzen

Das Kind sitzt auf dem Rücken des Esels.

die

Halsschmerzen

Er hat Halsschmerzen und einen schlimmen Husten.

keelpijn

die

Zahnschmerzen

Ich habe schreckliche Zahnschmerzen.

tandpijn

ihm/ihr fehlt etwas

Was fehlt Ihnen denn?

mankeren

helfen

er/sie hilft

Er hilft seiner Freundin bei den Hausaufgaben.

helpen

husten

er/sie hustet

Hustest du immer noch?

hoesten

schlafen

er/sie schläft

Am Wochenende schläft er gern bis mittags.

slapen

sich etwas brechen

er/sie bricht sich etwas

Ich habe mir das Bein gebrochen.

iets breken

sich etwas verstauchen

er/sie verstaucht sich etwas

Er hat sich den Fuß verstaucht.

iets verstuiken

vorbeikommen

er/sie kommt vorbei

Kann ich heute noch vorbeikommen?

langskomen

weh tun

Mensch, das tut weh!

pijn doen

erkältet

Ich bin erkältet.

verkouden

©

fehlen

276

gesund

↔ krank

Mein Lebensstil ist sehr gesund.

gezond

krank

↔ gesund

Unser Deutschlehrer ist heute krank.

ziek

zweihundertsechsundsiebzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


3

Kleidung Pullis

Sie trägt einen roten Pulli.

trui

der

Rock

Röcke

Im Sommer trage ich oft Röcke.

rok

der

Rucksack

Rucksäcke

Hast du deinen Rucksack schon gepackt?

rugzak

der

Schal

Schals

Es ist kalt, vergiss deinen Schal nicht!

sjaal

der

Schuh

Schuhe

Er putzt seine Schuhe, weil sie schmutzig sind.

schoen

Sportschuh

Sportschuhe

Trägst du immer Sportschuhe?

sportschoen

der

Secondhandladen

Secondhandläden

Sie kauft ihre Kleidung immer im Secondhandladen.

tweedehandswinkel

der

Stiefel

Stiefel

Haben Sie diese Stiefel in meiner Größe?

laars

W die

Bluse

Blusen

Sie trägt heute eine blaue Bluse.

bloes

die

Farbe

Farben

Blau ist einfach meine Farbe.

kleur

die

Größe

Größen

Welche Größe brauchen Sie?

maat

die

Hose

Hosen

Ich trage heute ein T-Shirt und eine Hose.

broek

die

Jacke

Jacken

Brauchen wir eine Jacke? – Ja, es ist kalt heute.

jas

die

Kappe

die

Socke

die

Sonnenbrille

die

Umkleidekabine

N

IN

Pulli

Kappen

Im Sommer trägt er oft eine Kappe.

pet

Socken

Boah, diese Socken stinken!

sok

Sonnenbrillen

Warum trägst du keine Sonnenbrille?

zonnebril

Umkleidekabinen

Hinten rechts finden Sie die Umkleidekabinen.

paskamer

VA

M der

S

Hemd

Hemden

Im Büro trägt er immer ein Hemd.

hemd

das

Kleid

Kleider

Ziehst du heute ein Kleid an?

jurk

das

Kleidungsstück

Kleidungsstücke

Ich habe dieses Kleidungsstück selbst gemacht.

kledingstuk

das

T-Shirt

T-Shirts

Das ist ein tolles T-Shirt!

T-shirt

die

Klamotten

Du hast zu viele Klamotten im Kleiderschrank!

kleren

die

Shorts

Die Shorts stehen dir super!

short

anprobieren

er/sie probiert an

Möchten Sie die Jacke einmal anprobieren?

passen (aantrekken)

gefallen

ihm/ihr gefällt etwas

Der Schal gefällt mir sehr gut!

bevallen

helfen

er/sie hilft

Können Sie mir helfen?

helpen

nähen

er/sie näht

Meine Freundin näht ihre Klamotten oft selber.

naaien

passen

ihm/ihr passt etwas Das Kleid passt Ihnen perfekt!

passen

stehen

ihm/ihr steht etwas

Wie steht mir die Hose?

staan

tragen

er/sie trägt

Trägst du oft Ohrringe?

dragen

©

P

das

Tut mir leid!

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

Het spijt me!

zweihundertsiebenundsiebzig

277


4

Klamotten und Wetter

M der

Grad

Es sind heute minus drei Grad.

graad

W die

Sonne

Im Winter scheint die Sonne nicht oft.

zon

die

Wettervorhersage

Die Wettervorhersage für morgen ist sehr gut.

weersvoorspelling

das

Glück

Wir haben heute Glück mit dem Wetter!

geluk

das

Pech

Es regnet, wir haben Pech mit dem Wetter.

pech

hageln

es hagelt

Es fängt an zu hageln!

hagelen

regnen

es regnet

Es regnet schon die ganze Woche.

regenen

scheinen

sie scheint

Morgen scheint überall die Sonne!

schijnen

schneien

es schneit

Heute Nacht wird es schneien.

sneeuwen

bedeckt

= bewölkt

Der Himmel ist schon den ganzen Tag bedeckt.

bewolkt

bewölkt

= bedeckt

War es gestern in Berlin bewölkt?

bewolkt

In der Sonne ist es sehr heiß.

heet

Im Winter ist es oft sehr kalt.

koud

Der Herbst war kühl und sonnig.

koel

Fahr vorsichtig, es ist sehr neblig!

mistig

Morgen wird es sonnig und heiß.

zonnig

Es ist warm hier, ich öffne mal das Fenster.

warm

Es ist so kalt und windig heute.

winderig

Heute ist der Himmel blau und wolkenlos.

onbewolkt

heiß

kühl neblig sonnig warm

↔ kalt

VA

windig

↔ warm

N

kalt

IN

S

wolkenlos

5

Ein Hotelzimmer buchen

M der

Fernseher

Fernseher

Jedes Hotelzimmer hat einen Fernseher.

televisie

der

Gutschein

Gutscheine

Dieser Gutschein ist für zwei Übernachtungen.

cadeaubon

der

Parkplatz

Parkplätze

Was kostet ein Parkplatz pro Tag?

parkeerplaats

der

Schreibtisch

Schreibtische

Auf meinem Schreibtisch steht ein Computer.

bureau

der

Städtetrip

Städtetrips

Ich möchte einen Städtetrip nach Berlin machen.

citytrip

der

Stern

Sterne

Wie viele Sterne hat dieses Hotel?

ster

Bei der Ankunft bekommen Sie eine Flasche Wein.

aankomst

© 278

↔ bewölkt

W die

Ankunft

die

Anreise

Anreisen

Wie lange dauert die Anreise mit der Bahn?

heenreis

die

Ausstattung

Ausstattungen

Die Ausstattung des Zimmers ist sehr einfach.

uitrusting

die

Bestätigung

Bestätigungen

Ich habe keine Bestätigung bekommen.

bevestiging

zweihundertachtundsiebzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Buchungen

Die Buchung ist erst nach der Bestätigung gültig.

boeking

die

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adressen

Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?

e-mailadres

die

Minibar

In der Minibar gibt es Wasser, Cola und Wein.

minibar

die

Nacht

Nächte

Wie viele Nächte möchten Sie gern buchen?

nacht

die

Übernachtung

Übernachtungen

Ich finde 140 Euro für eine Übernachtung zu teuer.

overnachting

das

Bett

Betten

Das Bett ist weich, ich habe gut geschlafen.

bed

Doppelbett

Wir hatten ein extra großes Doppelbett.

tweepersoonsbed

Einzelbett

Das Kind schläft in einem Einzelbett.

eenpersoonsbed

das

Büfett

Das Büfett enthält kalte und warme Speisen.

buffet

das

Frühstück

Wo wird das Frühstück serviert?

ontbijt

das

WLAN

Im ganzen Hotel gibt es WLAN für die Gäste.

wifi

das

Zimmer

Wie ist das Zimmer ausgestattet?

kamer

Zimmer

IN

Buchung

Doppelzimmer

Wir haben ein Doppelzimmer gebucht.

Dreibettzimmer

Gibt es auch Dreibettzimmer?

tweepersoonskamer

driepersoonskamer

N

S

die

Warum kosten Einzelzimmer so viel?

eenpersoonskamer

Das Hotelzimmer ist sehr luxuriös.

hotelkamer

er/sie bucht

In welchem Hotel hast du ein Zimmer gebucht?

boeken

es kostet

Ein Doppelzimmer kostet 85 Euro pro Nacht.

kosten

reservieren

er/sie reserviert

Reservierst du ein Zimmer im Hotel Savoy?

reserveren

übernachten

er/sie übernachtet

Wir übernachten in einem günstigen Hotel.

overnachten

Einzelzimmer Hotelzimmer buchen

VA

kosten

Tot hoors!

Auf Wiederhören!

Wie ist das Zimmer ausgestattet?

uitgerust

enthalten

Das Frühstück ist nicht im Preis enthalten.

inbegrepen

erholsam

Die Reise war sehr erholsam.

ontspannend

inklusive

Die Getränke sind nicht inklusive.

inclusief

kostenfrei

Der Parkplatz ist kostenfrei.

gratis

©

ausgestattet

6

Einen Tisch im Restaurant reservieren

M der

Koch

Köche

Dieser Koch ist sehr bekannt.

kok

der

Tisch

Tische

Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren.

tafel

der

Vegetarier

Vegetarier

Ich bin Vegetarier, meine Frau aber nicht.

vegetariër

Küche

Küchen

Die italienische Küche gefällt mir gut.

keuken

Reservierung

Reservierungen

Ihre Reservierung ist in Ordnung!

reservering

W die die

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!

zweihundertneunundsiebzig

279


Spezialitäten

Probieren Sie doch die Spezialität des Hauses!

specialiteit

das

Gericht

Gerichte

Ich koche ein Gericht mit viel Gemüse.

gerecht

das

Restaurant

Restaurants

Hat das Restaurant heute Abend geöffnet?

restaurant

bestätigen

er/sie bestätigt

Bitte bestätigen Sie meine Reservierung.

bevestigen

empfehlen

er/sie empfiehlt

Können Sie dieses Restaurant empfehlen?

aanbevelen

essen

er/sie isst

Isst du gerne Frankfurter grüne Soße?

eten

mögen

er/sie mag

Ich mag die griechische Küche nicht.

lusten

reservieren

er/sie reserviert

Ich werde einen Tisch für vier Personen reservieren.

reserveren

allergisch gegen

Ich bin allergisch gegen Nüsse.

allergisch voor

laktosefrei

Ist dieses Gericht laktosefrei?

zonder lactose

Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr

IN

Spezialität

Geachte mevrouw Geachte heer

vegan

Unsere Produkte sind alle vegan.

vegaan

vegetarisch

Wir kochen auf Wunsch gerne vegetarisch.

vegetarisch

©

VA

Mein Wortschatz

N

S

die

280

zweihundertachtzig

KAPITEL 8 | SCHNUPPER REIN!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.