Page 1

voorjaar 2012

KOK Kok • Voorhoeve • De Groot Goudriaan • Callenbach • RedRose • Zomer & Keuning • Westfriesland Spiegelserie • VCL-serie • Citerreeks


Inhoudsopgave

ActuAliteit & geschenkboeken

3

wAArgebeurde verhAlen

11

geloof & prAktijk

19

populAire theologie

23

kinder- & jeugdboeken

33

Young Adult

47

roMAns

51


Actualiteit en geschenkboeken

actualiteit & geschenkboeken kok


Uitgeverij Kok

Actualiteit en Geschenkboeken

Christelijke spiritualiteit in een notendop

Koester de tijd houdt een uitdaging in. Durf je de tijd uit te trekken om intens te leven: te dansen, te rouwen, te scheuren, te helen? Durf je de vraag te stellen: wat er allemaal op mijn pad komt – hoe verhoudt zich dat tot Gods aanwezigheid in mijn leven?

Jos Douma laat zien dat spiritualiteit de kern van het christelijk geloof raakt en tegelijk dicht bij het alledaagse leven staat. In 2009 was Geworteld leven actieboek in de Maand van de Spiritualiteit. Nu in mooie gebonden editie.

4

Auteur: Jos Douma Titel: Geworteld leven Uitvoering: gebonden Prijs: € 7,95 Formaat: 12,5 × 19,5 cm Omvang: 64 pagina’s I SISBN: B N 978-90-435-0923-7 9789043509237 NUR: 707 Verschijningsdatum: februari 2012

Auteur: Anne Westerduin Titel: Koester de tijd Ondertitel: Als je echt wilt leven Uitvoering: gebonden Prijs: € 7,95 Formaat: 12,5 × 19,5 cm Omvang: 64 pagina’s I SISBN: B N 978-90-435-0954-1 9789043509541 NUR: 707 Verschijningsdatum: februari 2012

9

9

789043 509237

789043 509541


Uitgeverij Kok

Actualiteit en Geschenkboeken

Voor elke dag van de 40-dagentijd een beeld met daarbij een korte meditatieve tekst en gebed

Rien Poortvliet schreef en tekende eerder Hij was een van ons over het leven van Jezus. Uit dit boek selecteerde Margreet Klokke samen met Corrie Poortvliet de beelden voor Op weg naar Pasen. Margreet Klokke volgt in dit boek de klassieke lezingen voor de tijd van het jaar. Vanuit de tekst is een selectie gemaakt voor een beeld en een levensthema. Op basis daarvan zijn de andere beelden per dag gekozen, gecompleteerd met meditatieve gedichten en/of gebeden.

• Prachtig meditatief kijk- en leesboek voor de 40-dagentijd.

Margreet Klokke is predikant verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. Rien Poortvliet (1932 – 1995) geniet tot op vandaag in Nederland en daarbuiten grote bekendheid met zijn sprekende aquarellen van het land- en dierenleven.

Auteur: Rien Poortvliet en Margreet Klokke Titel: Op weg naar Pasen Ondertitel: Inspiratie voor de 40-dagentijd Uitvoering: gebonden Prijs: € 15,00 Formaat: 20 × 20 cm Omvang: 96 pagina’s 9789043510516 I SISBN: B N 978-90-4351-051-6 NUR: 713 Verschijningsdatum: februari 2012

9

789043 510516

5


n

n van al n (in in nntijdse

Thomas a Kempis MIDDELEEUWSE MYSTIEK VURIG EN MEESLEPEND

Het leliedal vormt met het eerder verschenen boek De rozentuin een eenheid. Bediende Thomas a Kempis zich in De rozentuin frequent van aforismen, in Het leliedal is de toon over het geheel genomen lyrischer. Thomas a Kempis, die in de omgang werd omschreven als iemand met een kalm gemoed, betuigt zich in dit werk een hartstochtelijk pleitbezorger van het naleven van deugden, het mijden van het kwaad en hij bezingt gepassioneerd de lof op Gods goedheid en grootheid.

De rozentuin vertaald door Vincent Hunink ingeleid door Paul van Geest

“Als je in een hof of boomgaard bent en daar allerlei soorten bomen, bloemen en rozen ziet, peren en appels, groene kruiden en geurige lelies: prijs en dank Hem dan, omdat God je veel wonderbare werken toont die op aarde ontspringen, werken die Hij elk jaar vernieuwt met wonderbaarlijke macht en wijsheid, omwille van Zijn goedheid en voor het nut van de mensen.”

Het leliedal

De rozentuin vertoont wat betreft de stijl een zekere verwantschap met de vertaald en ingeleid door oudtestamentische wijsheidsliteraJacques tuur. Zoals de schrijver van hetKoekkoek boek Spreuken toont Thomas zich nu eens belerend, dan weer vermanend. Soms ontleent Thomas zijn inzichten aan de Schrift. Soms berusten zij op observaties van de natuur om hem heen. Deze observaties verwoordt hij weer in het taaleigen van de psalmist. Hiermee nodigt Thomas de lezer uit zich in de dynamiek te scharen van lof aan God, die de schepping voor Thomas, zoals ook voor Augustinus, van nature al is.

‘Welke goede werken je ook doet, ziet en hoort, draag ze altijd op aan de eer van God, opdat je rust en een goed geweten mag hebben. Zoek geen steun in jezelf of bij anderen, zoek je vreugde niet bij de mensen, maar zuiver, volkomen en vast bij God alleen, die alles geeft en alles in allen bewerkstelligt naar zijn onmetelijke liefde en goedertierenheid.’

last er op wist, wees

‘Gelukkig is de ziel die deze wereld versmaadt, maar door God getroost wordt. Die ziel wordt niet gekend door de mensen maar wel door de heilige engelen; veronachtzaamd door goddelozen, maar gezocht door de vromen; veracht door de hoogmoedigen, maar bemind door de nederigen; verstoten door mensen van de wereld, maar gezocht door geestelijk levende mensen. Zij worden bespot door de groten der aarde, maar geëerd door de eenvoudigen, die als het ware dood van buiten zijn maar innerlijk levend. Zij worden verzocht door het vlees, maar zijn in de geest blijmoedig. Hun lichaam is zwak, maar de geest is sterk; zij hebben een lelijk voorkomen, maar een schoon geweten; ze zijn vermoeid door het werk, maar gesterkt door gebed; ze gaan gebukt onder een zware last, maar worden opgericht door de troost; ze worden door het vlees aan de aarde gebonden, maar snellen in de geest naar de hemel waar ze met Christus verenigd worden.’

Thomas a Kempis

Het leliedal

De rozentuin

end te s alle ie e van ng nis

Eerste moderne Nederlandse vertaling!

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis

m en g -

s n ISBN 978 90 435 1800 0

9 789043 518000

17-02-2009 08:46:40

Auteur: Anselmus van Canterbury

Thomas a Kempis I SAuteur: B N 978-90-435-1613-6

Thomas a Kempis I SAuteur: B N 978-90-435-1800-0

Bernard van Clairvaux I SAuteur: B N 978-90-435-1770-6

Tertullianus en Cyprianus I SAuteur: B N 978-90-435-1854-3

Ondenkbaar dat u niet I STitel: B N 978-90-435-1891-8

Thomas a Kempis I SAuteur: B N 978-90-435-0338-9

9

9

9

9

9

9

Titel: De Rozentuin ISBN: 9789043516136 Prijs: € 14,90

6

31-03-2010 09:48:24

789043 516136

Titel: Het leliedal ISBN: 9789043518000 Prijs: € 15,90

789043 518000

Titel: God liefhebben ISBN: 9789043517706 Prijs: € 14,90

789043 517706

Titel: Onze Vader ISBN: 9789043518543 Prijs: € 14,90

789043 518543

bestaat ISBN: 9789043518918 Prijs: € 14,90

789043 518918

Titel: Gelijk het gras ISBN: 9789043503389 Prijs: € 14,90

789043 503389


Uitgeverij Kok

Actualiteit en Geschenkboeken

Parels van christelijke spiritualiteit

• Nieuw deel in de prachtige serie Christelijke spirituele teksten, vakkundig vertaald en voorzien van een informatieve inleiding

Indringende brieven uit het jaar 100 geschreven door een Griekse bisschop op transport naar Rome. Zijn bestemming: de arena. In verzengende beelden drukt Ignatius zijn verlangen uit: sterven mogen voor God. Vermalen worden door de kaken van wilde beesten tot zuiver meel. Veranderen in brood van God, opgaan in Christus. Ignatius’ radicaliteit is meeslepend. Hier ontstijgt een schrijver het aardse leven. Tot bij de Bron van alles.

Vincent Hunink (1962) is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn en Grieks aan de Radboud Universiteit

De brieven zijn een

Nijmegen. Hij publiceert geregeld vertalingen van

hartstochtelijk pleidooi voor

vooral klassieke auteurs, recentelijk onder meer

eenheid binnen de kerk.

teksten van Cicero, Tacitus en Augustinus.

Auteur: Ignatius Titel: Graan van God Uitvoering: gebonden met stofomslag Prijs: ca. € 14,90 Formaat: 12 × 19,5 cm Omvang: 96 pagina’s Vertaler: Vincent Hunink I ISBN: S B N 978-90-435-0856-8 9789043508568 NUR: 707 Verschijningsdatum: maart 2012

9

789043 508568

7


8


Uitgeverij Kok

Actualiteit en Geschenkboeken

Russische metaalikonen uit de collectie Jeckel Uitgave in samenwerking met Ikonenmuseum Kampen

De meeste kunstliefhebbers zullen bij ikonen vooral denken aan de talloze beschilderde panelen met afbeeldingen van Christus, de christelijke feesten, de Moeder Gods en de vele heiligen. De Russische ikonenkunst heeft echter ook een bijzonder rijke traditie van gegoten metalen ikonen. Vanwege hun bescheiden afmetingen en het robuuste materiaal waren deze ikonen uitermate geschikt voor persoonlijke devotie onderweg, op het werk, tijdens veldtochten of ter opluistering van de houten huis ikonen.

Een fraai geïllustreerd overzicht van de geschiedenis en de beeldtaal van deze tak van de Russische ikonenkunst.

Auteur: Joost Heutink Co-auteur: Stefan Jeckel Titel: Gegoten reisgenoten Uitvoering: gebonden Prijs: € 19,95 Formaat: 22 × 22 cm Omvang: 144 pagina’s ISBN: 9789043508520 NUR: 649/708 I S B N 978-90-435-0852-0 Verschijningsdatum: reeds verschenen

9

789043 508520

9


Uitgeverij Kok

Actualiteit en Geschenkboeken

De Lutherroos als symboliek voor het christelijk geloof

TWEEDE DRUK

10

Het wenkende perspectief van een schitterend nieuwe wereld

TWEEDE DRUK

Auteur: Egbert Brink Titel: Een witte roos Uitvoering: gebonden Prijs: € 10,95 Formaat: 13,5 × 19,5 cm Omvang: 64 pagina’s I SISBN: B N 978-90-435-1037-0 9789043510370 NUR: 707 Verschijningsdatum: februari 2012

Auteur: Egbert Brink Titel: Groeiend verlangen Uitvoering: gebonden Prijs: € 11,25 Formaat: 13,5 × 19,5 cm Omvang: 78 pagina’s IISBN: S B N 978-90-4351-174-2 9789043511742 NUR: 707 Verschijningsdatum: februari 2012

9

9

789043 510370

789043 511742


waargebeurde verhalen kok


Uitgeverij Kok

Waargebeurde verhalen

Vijf jaar na haar dood staat de moeder midden in de nacht naast het bed van Andreas Meijer. De impact van de verschijning is zo groot dat hij zijn bewustzijn verliest en met een ambulance wordt afgevoerd. Er is geen ontkomen aan: het verhaal m贸et worden verteld.

Een onthutsende familiekroniek van een ogenschijnlijk normaal christelijk gezin op de Veluwe 12


Portret van een moeder met twee gezichten: vroom en tiranniek

• advertenties CV Koers, Visie, Lees&Luistermagazine • digitaal leesfragment • presentatie Nawijn & Polak Apeldoorn • online promotie • banner op website • EO De vijfde dag • presentatie Vers voor

Andreas Meijer wordt geboren in een dorp op de Veluwe als oudste in een gezin van vijf kinderen. Bij het opgroeien heeft hij en zijn broer en zussen te lijden onder de geestelijke en lichamelijke mishandelingen van zijn moeder Carolina – voor en na haar spectaculaire bekering op het Malieveld in Den Haag. Ook kan zij niet met haar vingers van hem afblijven. Andreas vertelt over zijn jeugd en over de verwoestende invloed die zijn manipulatieve moeder op het gezin heeft gehad. Zonder rancune.

de pers • artikelen in De Stentor, Telegraaf, Plus Magazine

‘Het leek erop, dat je een op en top godsvruchtige vroomheid tentoonspreidde voor buitenstaanders, maar het was een schijnheilige vroomheid. Koketteren met God alsof je Hem aan een touwtje had.’

Auteur: Andreas Meijer Boektitel: Zij wilde over water lopen – Een familiegeschiedenis Prijs: ca. € 16,50 Formaat: 14 × 21 cm Uitvoering: paperback Omvang: 160 pagina’s I SISBN: B N 978-90-435-0890-2 9789043508902 NUR: 402 Verschijningsdatum: april 2012

9

789043 508902

13


Uitgeverij Kok

Waargebeurde verhalen

‘Louis Zamperini is een wonder van deze tijd. Zijn levensverhaal leest alsof het rechtstreeks uit een verhalenbundel komt.’ - Billy Graham

14


• winnaar van de Los Angeles Times Book Prize 2010 • advertenties in Visie, CV Koers, Lees&Luistermagazine, Trouw, NRC • filmpje/banner website • online promotie • presentatie Vers voor de Pers

Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen.

Laura Hillenbrand Laura Hillenbrand oogstte wereldwijd literaire faam met haar eerste boek Seabiscuit (Contact).

Auteur: Laura Hillenbrand Boektitel: De Zamperini Legende – van Olympisch kampioen tot oorlogsheld Uitvoering: paperback met flappen Prijs: € 19,95 Formaat: 15 × 23 cm Oorspronkelijke titel: Unbroken Omvang: Ca. 320 pagina’s Vertaald door: Geraldine Damstra I SISBN: B N 978-90-435-0713-4 9789043507134 NUR: 402 Verschijningsdatum: april 2012

9

789043 507134

15


Uitgeverij Kok

16

Waargebeurde verhalen


Kissack: rijk, succesvol en ongelukkig De vierde visser is hét bewijs dat levens werkelijk ten goede kunnen veranderen. In augustus 2006 pikte een Taiwanese vistrawler drie Mexicaanse vissers op. Ze hadden 279 dagen op de Pacific gedobberd, zonder voedsel en water. Ze hadden ongelofelijke avonturen beleefd. De vierde visser beschrijft hun belevenissen en daarnaast het leven van Joe Kissack, big shot uit de Amerikaanse tv-wereld. Het aangrijpende verhaal van de vissers zal ook Kissacks leven onherroepelijk veranderen.

Joe Kissack Joe Kissack is in de VS een bekende producer van films en tv-programma’s: hij werkte mee aan Married with Children, Mad about You, Ticki Lake en Seinfeld.

• Waargebeurd verhaal van bekende Amerikaanse tv-producer die zijn leven over een andere boeg gooit

BoekTitel: De vierde visser Oorspronkelijke titel: The Fourth Fisherman Uitvoering: paperback Prijs: € 19,90 Formaat: 14 × 22 cm Omvang: 240 pagina’s Vertaald door: Linda Schouwstra I SISBN: B N 978-90-297-0676-6 9789029706766 NUR: 402 Verschijningsdatum: april 2012

9

789029 706766

17


Uitgeverij Kok

Waargebeurde verhalen

Bijzonder verhaal van een seriemoordenaar die een radicale verandering ondergaat Voorstanders van de doodstraf beroepen zich op de zaak Fountain. Clayton Fountain is een dolgedraaide soldaat, die naast een sergeant ook inmiddels vier medegevangenen heeft vermoord. Voorlopig is totale isolatie in een speciaal gebouwde cel zijn lot. In zijn isoleercel begint hij aan een spirituele reis die eindigt in een onvervalste bekering tot het christelijk geloof. De doopplechtigheid vindt plaats terwijl hij aan handen en voeten gebonden is en onder schot wordt gehouden. Zijn geestelijke mentor vergelijkt zijn situatie met een kloostercel. Na een lang proces wenst Clayton ook monnik te worden.

W. Paul Jones is priester en trappist, verbonden aan de Assumption-abdij in Ozarks. Hij is tevens de

Een aangrijpend verhaal over een opmerkelijke spirituele reis.

oprichter van de Hermitage Spiritual Retreat Center.

Auteur: W. Paul Jones Titel: Moordenaar wordt monnik. Ondertitel: De weg van isoleer- naar kloostercel Uitvoering: paperback Prijs: ca. € 14,95 Formaat: 13,5 × 21 cm Omvang: 144 pagina’s Oorspronkelijke titel: A different kind of cell I SISBN: B N 978-90-435-0919-0 9789043509190 NUR: 402 Verschijningsdatum: april 2012

9

18

789043 509190


Geloof en Praktijk

geloof & praktijk voorhoeve • kok


Voorhoeve

GIDS

Geloof en Praktijk

BIJBELLEESGIDS

Onderweg

jbel

een bijbelgedeelte

editatie en een kort

Onderweg met

den hoogtepunten

ken. Jozef blijkt een

nen leren.

: 978 90 297 9657 6)

Mozes

Handige Bijbelleesgids voor onderweg

20

uit lessen en v zijn le

BIJBELLEESGIDS

er van Athletes chter van Hij is voorganger van hand verschenen gène Poppe), Knocke musketier (met BELLEESGIDSEN trus, Onderweg amaritaan.

Onderweg met Jozef

akantie

Henk Stoorvogel

voor twintig devol lessen en van Jozef.

Praktisch dagboek boordevol lessen uit het ongelofelijke leven van Mozes

Henk Stoorvogel

Onderweg met Mozes laat je in twintig korte Bijbelstudies meemaken hoe deze godsman zo geworden is. De avonturen die hij met zichzelf en bovenal met God heeft beleefd. In diepe crises in de geschiedenis van Gods volk bleek Mozes een ware leidsman te zijn: profeet, herder, rechter en voorbidder.

Henk Stoorvogel is voorganger van een evangelische gemeente in Zwolle, veelgevraagd spreker en auteur van verschillende boeken, o.a. Geboren om te

Auteur: Henk Stoorvogel Titel: Onderweg met Mozes Uitvoering: paperback Prijs: € 6,00 Formaat: 12 × 21 cm Omvang: 96 pagina’s ISBN: 9789029710763 I SISBN B N 978-90-297-1076-3 (set 5 stuks): 9789029710770 NUR: 707 Verschijningsdatum: januari 2012

vliegen, Knock-out en De vierde musketier. 9

20

789029 710763


Voorhoeve

Geloof en Praktijk

Geloofsopbouwend boek in het genre van Geboren om te vliegen

Het leven met God kan paradijselijk zijn. Niet per se op de manier die wij kunnen bedenken, maar wel op Gods manier. Echt leven met God brengt je in een andere wereld. Veel van onze dagelijkse gemakken ontbreken, maar oneindig veel nieuwe mooie dingen komen ervoor in de plaats. Leven met God op een bountyeiland laat zien dat het geweldig is om een discipel van Christus te zijn.

Henk Stoorvogel

Het is Gods bedoeling dat we genieten van het leven met Hem.

is voorganger van een evangelische gemeente in Zwolle, veelgevraagd spreker en auteur van verschillende boeken. Eugène Poppe

Auteur: Henk Stoorvogel Co-auteur: Eugène Poppe Titel: Leven met God op een bountyeiland Uitvoering: gebonden Prijs: € 18,50 Formaat: 13,5 × 21,5 cm Omvang: 192 pagina’s I SISBN: B N 978-90-297-1074-9 9789029710749 NUR: 707 Verschijningsdatum: mei 2012

is eveneens voorganger. Hij verzorgt ook regelmatig spreekbeurten en trainingen. 9

789029 710749

21


Uitgeverij Kok

Geloof en Praktijk

Voorhoeve

Leven zonder beperkingen Niets is onmogelijk

22

Geloof en Praktijk

‘Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken.’

Nick Vujicic is een man zonder ledematen. Hij brak door op YouTube en inspireert inmiddels wereldwijd mensen met zijn positieve boodschap. In dit boek vertelt hij zijn levensverhaal.

Ons leven hier en nu is ook een voorbereiding voor het leven daar en straks. Dat is de persoonlijke boodschap die Henk Binnendijk uit het diepst van zijn hart heeft opgeschreven in dit boek.

DERDE DRUK

TWEEDE DRUK

Auteur: Nick Vujicic Titel: Leven zonder beperkingen Uitvoering: paperback Prijs: € 16,50 Formaat: 14,5 × 22,5 cm I SOmvang: B N 978-90-435-1909-0 224 pagina’s ISBN: 9789043519090 NUR: 402/728

Auteur: Henk Binnendijk Titel: Hier en daar Uitvoering: paperback Prijs: € 15,00 Formaat: 14 × 22 cm IS B N 978-90-2971-950-6 Omvang: 206 pagina’s ISBN: 9789029719506 NUR: 707

9

9

789043 519090

789029 719506


populaire theologie kok • de groot goudriaan


Uitgeverij Kok

Populaire theologie

Rob Bell’s Love wins was al een trending topic voordat het boek verscheen. Het onderwerp sneed duidelijk hout. Voor de één predikte hij een alverzoeningsleer, voor de ander liet hij een duidelijke Bijbelse lijn zien van Gods liefde.

‘Een enorme uitdaging voor iedereen die beter zicht wil krijgen op een liefdevolle God en dat gastvrij wil delen met anderen.’ http://zwakgeloven.wordpress.com 24


• debatavond medio april, i.s.m. ND, Jongbloed en De Vuurbaak • reportage EO • online campagne • diverse blogs • digitaal leesfragment

Een boek over hemel en hel en de lotsbestemming van ieder mens op aarde Rob Bell is bekend om zijn creatieve en onconventionele kijk op thema’s als redding, hemel en hel. In dit boek stelt hij dat je visie op ‘hemel en hel’ alles te maken heeft met je beeld van God. Hij gelooft wel dat er iets bestaat als een hel, maar hij geeft een radicale draai aan de klassieke visie dat de hel een plek van eeuwige straf is. Volgens hem is dit een ‘misleidend en giftig’ geloof…

Rob Bell

Auteur: Rob Bell Boektitel: En de meeste van deze is… liefde Uitvoering: gebonden Prijs: € 17,50 Formaat: 13,5 × 21,5 cm Omvang: 208 pagina’s Oorspronkelijke titel: Love Wins I SISBN: B N 978-90-435-1022-6 9789043510226 NUR: 700 Verschijningsdatum: maart 2012

9

789043 510226

25


Uitgeverij Kok

Populaire theologie

Rijk geïllustreerde en informatieve uitgave over een onbekende reformator

Theodoor Beza (1519-1605) is in 1564 de vanzelfsprekende opvolger van Calvijn in Genève. De Reformatie die Calvijn krachtig vorm had gegeven, houdt niet op met zijn sterven. In zijn schaduw is het Beza die opstaat en het werk voortzet. Zo staat Beza bekend: de opvolger, de man in de schaduw. Een nadere kennismaking met Beza brengt echter verschillende verrassende aspecten van zijn leven en werk aan het licht. Hij was zoveel meer dan een opvolger.

Een geheel nieuwe kijk op deze belangrijke reformator.

Auteur: W. Balke (Red.) Co-auteur: J.C. Klok en W. van ’t Spijker (Red.) Titel: Theodoor Beza: zijn leven, zijn werk Uitvoering: gebonden Prijs: ca. € 39,90, intekenprijs tot verschijnen € 35,00 Formaat: 21,5 × 29 cm Omvang: 416 pagina’s I SISBN: B N 978-90-435-1792-8 9789043517928 NUR: 704 Verschijningsdatum: maart 2012

9

26

789043 517928


Uitgeverij Kok

Populaire theologie

Oproep aan jongeren om God te zoeken

• Mooi belijdenisgeschenk

Gevoelens van twijfel en onzekerheid komen voor, zeker als je jong bent. Ze staan in contrast met de waarheden van de zondagse preek. In dit stadium kun je verkeerde keuzes maken en vragen dringen zich aan je op. Ryle schreef dit boek voor de zoekende jeugd. Hij waarschuwt voor gevaren, helpt met bewustwording en wijst met praktische adviezen de goede richting.

J.C. Ryle was anglicaans bisschop in de puriteinse traditie. Zijn boeken worden in Nederland breed gelezen, van evangelicaal tot oud-gereformeerd.

Auteur: J.C. Ryle Titel: Wie hem vroeg zoekt Uitvoering: paperback met flappen Prijs: € 9,90 Formaat: 13,5 × 21 cm Omvang: 80 pagina’s I SISBN: B N 978-90-6140-277-0 9789061402770 NUR: 707 Verschijningsdatum: maart 2012

9

789061 402770

27


De Groot Goudriaan

Populaire theologie

De bevinding vanuit verschillende perspectieven belicht

• Dit boek brengt de verschillende visies binnen de bevindelijk-gereformeerde kerken aan het licht op het punt dat hen verbindt: de bevinding

Een aantal predikanten uit diverse reformatorische kerken is ondervraagd naar hun visie op de orde van het heil, een onderwerp dat de bevindelijken zowel verenigt als verdeelt. Aan de orde komen typisch bevindelijke uitdrukkingen die een eigen leven zijn gaan leiden, zoals de plaats van de ellendekennis.

Adriaan van Belzen publiceerde diverse interviewbundels. Dit boek is het beste te vergelijken met Terugblik (2006, De Groot Goudriaan)

Auteur: Adriaan van Belzen Titel: Bevindingen Ondertitel: Gesprekken over de orde van het heil Uitvoering: gebonden Prijs: ca. € 17,50 Formaat: 15 × 23 cm Omvang: 192 pagina’s I SISBN: B N 978-90-8865-253-0 9789088652530 NUR: 707 Verschijningsdatum: maart 2012

9

28

789088 652530


De Groot Goudriaan

Populaire theologie

Brieven van een bekend prediker over het geloofsleven

William Huntington was een prediker zonder enige theologische opleiding. Maar hij bezat een bijzondere kennis van de ervaring, angst, troost, benauwdheid en bemoediging van zielen bij de wedergeboorte. Deze kennis wendde hij aan om zulke mensen te helpen en te bemoedigen. Het was hem tot grote vreugde wanneer hij mocht merken dat zondaars ruimte gevonden hadden in Christus. De brieven in deze bundel werden nog niet eerder in het Nederlands vertaald.

William Huntington (1745-1813) was een bekende Engelse lekenprediker. Hij was bijzonder warm en

De brieven van Huntington

bemoedigend in zijn pastoraat. Zijn pastorale

zijn vergelijkbaar met die van

werken zijn nog altijd tot troost en

Ruth Bryan.

bemoediging van aangevochten mensen.

Auteur: William Huntington Titel: Een goed werk begonnen Ondertitel: Pastorale brieven Uitvoering: gebonden Prijs: ca. € 17,50 Formaat: 13,5 × 21 cm Omvang: 176 pagina’s Oorspronkelijke titel: Epistles of Faith I SISBN: B N 978-90-8865-254-7 9789088652547 NUR: 707 Verschijningsdatum: maart 2012

9

789088 652547

29


De Groot Goudriaan

Populaire theologie

Jongeren over het waarom van het lijden aan de hand van navertellingen van Bijbelse verhalen Een boek met verhalen, geschreven voor jongeren, over levens­ vragen als de vraag naar het waarom van het lijden. De verhalen zijn navertellingen van Bijbelse verhalen, toegespitst op deze vraag. Aan de orde komen o.a. Jozef, het slavinnetje van Naäman, de vluchtende David. Geen geforceerde antwoorden om het leed te verzachten of positief te bekijken als het Bijbelverhaal daartoe geen aanleiding geeft, maar vooral de raad om bij alle leed en met alle vragen naar God te gaan.

Herman Postema is docent godsdienst in het reformatorisch onderwijs en bekend als auteur van kerk­ historische publicaties.

Auteur: Herman Postema Titel: Waarom? Uitvoering: paperback met flappen Prijs: € 14,95 Formaat: 13,5 × 21 cm Omvang: 144 pagina’s I SISBN: B N 978-90-8865-249-3 9789088652493 NUR: 707 Verschijningsdatum: april 2012

9

30

789088 652493


Uitgeverij Kok

Populaire theologie

Studieboek praktische ecclesiologie

Herdruk van een populair Bijbels dagboekje

TWEEDE DRUK

Het Evangelie doorgeven op een hartverwarmende en aantrekkelijke manier

ZEVENDE DRUK

ACHTSTE DRUK

Auteur: Rein Brouwer e.a. Titel: Levend lichaam Ondertitel: Geloofsgemeenschappen in Nederland Uitvoering: paperback Prijs: € 29,50 Formaat: 16 × 24 cm I SOmvang: B N 978-90-4350-792-9 304 pagina’s ISBN: 9789043507929 NUR: 700

Auteur: G.W.V. Titel: Bijbels dagboekje Uitvoering: gebonden Prijs: € 17,95 Formaat: 12,5 × 16 cm IS B N 978-90-2971-618-5 Omvang: 384 pagina’s ISBN: 9789029716185 NUR: 707

Auteur: Marius Noorloos Titel: Leven uit de Bron Uitvoering: paperback Prijs: € 17,95 Formaat: 14 × 21,5 cm I Omvang: S B N 978-90-4350-716-5 196 pagina’s ISBN: 9789043507165 NUR: 707

9

9

9

789043 507929

789029 716185

789043 507165

31


Uitgeverij Kok

Populaire theologie

PASEN

Auteur: Jos Douma Titel: Op weg naar Pasen ISBN: 9789043520300 Prijs: € 11,90

Auteur: Inge Lievaart Titel: Toen werd het morgen midden in de nacht ISBN: 9789043510721 Prijs: € 9,90

Titel: Als een boom Mijn communieboek ISBN: 9789030410331 Prijs: € 14,95

Titel: Handen heb je om te geven Mijn eerste communieboek ISBN: 9789030410942 Prijs: € 15,50

I S B N 978-90-435-2030-0

I S B N 978-90-435-1072-1

I S B N 978-90-304-1033-1

I S B N 978-90-304-1094-2

9

9

9

9

789043 520300

789043 510721

789030 410331

Auteur: Sophie Piper Titel: God, ik heb een vlinder gezien ISBN: 9789030410478 Prijs: € 12,95

789030 410942

Titel: Mijn Eerste Communie Gebeden voor het leven ISBN: 9789043518390 Prijs: € 9,90

Craig Evans en Tom Wright I SAuteur: B N 978-90-435-1740-9

I S B N 978-90-304-1047-8

I S B N 978-90-435-1839-0

9

9

9

Titel: De laatste dagen van Jezus ISBN: 9789043517409 Prijs: € 19,90

32

Eerste Communie

789043 517409

789030 410478

789043 518390


kinder- & jeugdboeken callenbach


34


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

Waar hoor je thuis?

• In Nederland 14.000

Een prenten- en werkboek over adoptie

• Voor kinderen zélf

(jonge) adoptiekinderen nauwelijks literatuur • Uniek concept • IJzersterk auteursteam

Jing is een meisje zoals veel meisjes – vrolijk, fijne vriendinnen op school, thuis een gezellig gezin met een jonger broertje, Samuel. Maar als op school een stamboom gemaakt moet worden, raakt Jing in verwarring. Want Jing heeft niet alleen een Nederlandse maar ook een Chinese familie. Ze is geadopteerd. Bij wie hoort ze nu? Wie ben ik? is een prenten- en verwerkingsboek ineen. In het prentenboekdeel maken we kennis met het Chinese meisje Jing en haar Nederlandse familie. In het werkboekje achterin staan vragen en antwoorden die bij kinderen rond adoptie kunnen leven; dit deel is aangevuld met foto’s. Het boek is dan ook niet alleen geschikt voor thuis, maar ook voor in de klas.

Vrouwke Klapwijk schreef als bekende kinderboekenauteur samen met Annerieke Berg, adoptiemoeder en auteur van het boek Kwetsbaar begin, het prentenboekgedeelte; Nelleke Polderman is als deskundige uit de adoptiewereld verbonden aan het verwerkingsgedeelte achterin.

Auteurs: Vrouwke Klapwijk en Annerieke Berg Co-auteur: Nelleke Polderman Illustrator: Nynke Talsma Titel: Thuis Uitvoering: gebonden Prijs: 19,95 euro Formaat: 21 x 28 cm Omvang: 48 pagina’s ISBN: 9789026602207 I SNUR: B N 978-90-266-0220-7 274 Leeftijdsindicatie: 6-9 jaar Verschijningsdatum: april 2012

9

789026 602207

35


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

Samen praten over rouw

• Nieuwe foto’s in het

Opnieuw leverbaar!

• Omslag vernieuwd

binnenwerk • Verschijnt gelijktijdig met Thuis

Dag lieve oma is een bijzonder boek over rouwverwerking voor jonge kinderen. In het prentenboek voorin de uitgave wordt verteld over de oma van Marte, die erg ziek is, en komt te overlijden. De prachtige illustraties zijn van Marijke ten Cate. Achterin het boek is een informatief gedeelte opgenomen, met vragen waarop in eenvoudige taal antwoord gegeven wordt. Foto’s ondersteunen de tekst, die gaat over doodgaan, begraven, en wat het betekent om verdrietig te zijn.

Vrouwke Klapwijk schreef als bekende kinderboekenauteur het prentenboekgedeelte.

Een waardevol boek voor kinderen

Marja Bos

die vragen hebben over de dood.

werkte als orthopedagoog en coach mee aan

– Nederlands Dagblad

het informatieve deel.

Auteur: Vrouwke Klapwijk en Marja Bos Illustrator: Marijke ten Cate Titel: Dag lieve oma Uitvoering: gebonden Prijs: € 19,95 Formaat: 21 x 28 cm Omvang: 48 pagina’s IS B N 978-90-2661-234-3 ISBN: 9789026612343 NUR: 274 Verschijningsdatum: april 2012

9

36

789026 612343


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

Een nieuwe, frisse Bijbel voor jonge kinderen

Marion Thomas

In deze voortreffelijke Bijbel staan bijna zestig van de bekendste Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament bij elkaar. De illustraties zijn bijzonder kleurrijk en vriendelijk voor jonge kinderen vanaf een jaar of vier.

verstaat de kunst om in een poëtische stijl te schrijven die dicht bij de oorspronkelijke Bijbeltekst staat. Ze is opgeleid tot onderwijzeres en zeer betrokken bij activiteiten van haar plaatselijke kerk. Marion Thomas is getrouwd en heeft vier zonen.

Auteur: Marion Thomas Vertaler: Nelleke Scherpbier Illustrator: Frank Endersby Titel: Kom en zie Ondertitel: Meer dan 50 Bijbelverhalen voor jonge kinderen Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,95 Formaat: 23,5 × 21 cm Omvang: 128 pagina’s ISBN: 9789026601842 I S B N 978-90-2660-184-2 NUR: 224 Leeftijdsindicatie: 4-7 jaar Verschijningsdatum: maart 2012

9

789026 601842

37


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

De avonturen van Dolfi en Wolfi in beeld

• Van de eerste delen meer dan 5000 exemplaren verkocht • Gebaseerd op de succesvolle Dolfi-serie van J. F. van der Poel

Nieuwe stripboekuitgaven in de Dolfi-serie

Na de succesvolle lancering van de delen 1 en 2 van de stripboeken Dolfi en Wolfi, nu de delen 3 en 4. In deel 3 maken we voor het eerst kennis met de hond Wolfi, die dobberend op de golven vastgebonden zit op een onbemand vlot. In deel 4 belandt Dolfi in een heuse dolfijnenshow. Alle delen zijn getekend door Frits van Loenen en gebaseerd op de oorspronkelijke boeken van J.F. van der Poel

38

I S B N 978-90-8865-252-3

I S B N 978-90-8865-251-6

9

9

789088 652523

789088 652516

J. F. van der Poel heeft een groot aantal kinderboeken en volwassenenromans geschreven. Zijn Dolfi-serie is ook na meer dan twintig delen nog ongekend populair. Frits van Loenen heeft als illustrator diverse stripboeken op zijn naam staan en illustreert al jaren voor een christelijk kindertijdschrift.

Auteur: J.F. van der Poel Illustrator: Frits van Loenen Titel: Dolfi en Wolfi op Speurtocht (deel 3) en Dolfi, Wolfi en de gevaarlijke ontvoerders (deel 4) Uitvoering: paperback Prijs: € 9,25 Formaat: 21 × 28 cm Omvang: 48 pagina’s ISBN: (deel 3) 9789088652523 ISBN: (deel 4) 9789088652516 NUR: 362 Leeftijdsindicatie: 8 jaar en ouder Verschijningsdatum: april 2012


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

Dolfi en Wolfi zorgen weer voor een bloedstollend avontuur Deel 22 in de Dolfi-serie

Overal op de Key-eilanden wordt koper gestolen: van treinrails, gebouwen met bliksemafleiders en van de scheepswerf waar de schepen voor reparatie liggen. De politie kan de dieven niet te pakken krijgen, maar Dolfi de speurdolfijn komt ze op het spoor, en dan komt Wolfi ook in actie! Zou het Andy en Mirja lukken de koperdieven te pakken te krijgen? Ook deel 22 in de Dolfi-serie is weer een avontuurlijk en spannend verhaal!

J. F. van der Poel heeft een groot aantal kinderboeken en volwassenenromans geschreven. Zijn Dolfi-serie is ook na meer dan twintig delen nog ongekend populair.

Auteur: J.F. van der Poel Illustrator: Bas Mazur Titel: Dolfi, Wolfi en de koperdieven Uitvoering: gebonden Prijs: € 9,25 Formaat: 14,8 × 21,5 cm Omvang: 128 pagina’s ISBN: 9789088652509 NUR: 283 Leeftijdsindicatie: 8 jaar en ouder Verschijningsdatum: maart 2012

• 10 jaar Dolfi en Wolfi • Nieuw deel in zeer succesvolle serie

I S B N 978-90-8865-250-9

9

789088 652509

39


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

Bijzonder concept: leesboek, reisverhaal en informatief boek in één. Deel 2 in serie Mette op reis Terwijl haar moeder moet werken als stewardess, gaat Mette een paar dagen mee naar Parijs. Samen met Jort, de zoon van de captain, beleeft ze spannende avonturen in de Lichtstad. Ondanks de handicap van Jort, die een kunstbeen heeft, beklimmen ze de Eiffeltoren, verkennen ze samen de stad en beleven ze van alles in Montmartre. Natuurlijk krijgt Mette als beloning het mooiste plekje om de finish van de Tour de France te bekijken: boven op de Arc de Triomphe.

Geeri Bakker is auteur van boeken met uiteenlopende onderwerpen, zoals Het Oppasboek en Het Adoptieboek. Haar ervaringen als stewardess vertelt zij in Stewardess@work en Stewardess van Amsterdam tot Zanzibar. Mette tours France is haar tweede kinderboek.

Auteur: Geeri Bakker Illustrator: Samantha Loman Titel: Mette tours France Uitvoering: paperback Prijs: € 12,50 Formaat: 15 × 23 cm Omvang: 128 pagina’s ISBN: 9789026602573 NUR: 707 Leeftijdsindicatie: 10+ Verschijningsdatum: mei 2012

I S B N 978-90-2660-257-3

9

40

789026 602573


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

© H endr i k s.net

Susanne Wittpennig

Eindelijk… ze zijn verloofd!

• Gelimiteerde oplage met ‘oude’ omslag. Op=op • 30.000 exemplaren

Maaike en Domenico

verkocht

Voor altijd

Deel 7 in de Maaike en Domenico-serie

Susanne Wittpennig

6

Maaike en Domenico Dubbel verliefd

Elke dag als ik ergens ben denk ik aan Maaike en Domenico. Het lijkt net of ze echt bestaan. – Daniëlle, 13 jaar

Een nieuwe fase in de relatie van Maaike en Domenico is aangebroken: Domenico heeft haar onverwachts ten huwelijk gevraagd. Samen willen ze vakantie vieren op Sicilië, ver van alle stress – denken ze. Maar zoals altijd loopt het weer anders dan verwacht. Terwijl ze op de motor het eiland doorkruisen, duiken onverwachte zaken uit Domenico’s verleden op, die een nieuw licht werpen op zijn persoon. Maar dan volgt een nieuwe afslag: Berlijn!

Susanne Wittpennig voelt feilloos aan wat jongeren tussen de 12 en 16 aanspreekt. Zelf geboren in Basel, in 1972, staat ze in haar hart nog heel dicht bij de belevingswereld

Auteur: Susanne Wittpennig Titel: Dubbel verliefd Uitvoering: paperback Prijs: € 16,95 Formaat: 14 × 21 cm Omvang: 400 pagina’s ISBN: 9789026601958 ISBN e-book: 9789026601965 I SNUR: B N 978-90-2660-195-8 284 Leeftijdsindicatie: vanaf 12 jaar Verschijningsdatum: februari 2012

van jonge tieners. 9

789026 601958

41


42


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

Roman

Drie jongens strijden om Lizzy’s hand

• Persberichten/pers­ exemplaren • Advertentiecampagne • Voorpublicatie

Jane Austen-serie voor jonge meiden

Helen Abele Drie jongens strijden om haar hand, maar wie verovert Lizzy’s hart?

Dublin, 19e eeuw. Lizzy weet het zeker: ergens op de wereld loopt de jongen rond die bij haar hoort. En op een dag zal de liefde tussen hen als de bliksem inslaan. Maar dan strijden opeens drie jongens heimelijk om haar hand! De jongen waar ze zelf verliefd op is, laat zijn gevoelens voor haar alleen niet blijken. Ze moet tot het grote bal wachten voor ze honderd procent zeker weet wie haar hart toebehoort. Een nieuwe serie in de sfeer van Jane Austen: ruisende rokken, glinsterende kroonluchters, hoogpolige tapijten en natuurlijk een liefde die onmogelijk lijkt.

Helen Abele was liever honderd jaar eerder geboren. De in 1968 in München geboren schrijfster droomde als klein

Bijzonder concept: diverse

meisje al van koetsen, oude huizen en lange,

auteurs, en elk boek speelt

ruisende rokken. Geschiedenis was haar lievelings-

zich af in andere tijd en plaats.

vak op school. In haar boeken kan ze haar liefde voor het verleden volledig kwijt.

• Presentatie op beurzen • Online marketing • Banner website

Auteur: Helen Abele Illustrator: Rona van den Top Titel: Lizzy Uitvoering: paperback met flappen Prijs: 15,95 euro Formaat: 14 x 21 cm Omvang: 272 pagina’s ISBN: 9789026601644 ISBN e-book: 9789026602290 I NUR: S B N 978-90-266-0164-4 284 Leeftijdsindicatie: 12 - 15 jaar Verschijningsdatum: februari 2012

9

789026 601644

43


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

Voor jongeren van nu

! s E Y een bijbels voor

dagboek

jou

Gerrit ten Berge

• Van zijn dagboeken zijn meer dan 30.000 exemplaren verkocht

Een nieuw bijbels dagboek van Gerrit ten Berge

Mattheüs, het eerste bijbelboek van het Nieuwe Testament, herbergt een schat aan informatie over het leven van Jezus. Het geslachtsregister in het eerste hoofdstuk is welhaast legendarisch te noemen. Gerrit ten Berge verstaat de kunst om jongeren van nu op een aansprekende manier iets over de Bijbel mee te geven. In een jaar tijd gaat hij het hele boek Mattheüs door, met elke dag een mooie overdenking. Zijn zoon Alexander verfraaide de tekst met vlotte, aansprekende tekeningen.

Gerrit ten Berge debuteerde in 1997 met zijn Bijbels dagboekje Houvast bij uitgeverij Kok/De Groot Goudriaan. Dat zijn dagboeken Gaaf en Houvast onlangs beide een 8e druk beleefden, zegt iets over zijn grote talent. Zijn zoon Alexander is fulltime illustrator.

Auteur: Gerrit ten Berge Illustrator: Alexander ten Berge Titel: YES! Uitvoering: paperback Prijs: € 15,95 Formaat: 14 × 21 cm Omvang: 376 pagina’s I SISBN: B N 978-90-2660-211-5 9789026602115 NUR: 707 Verschijningsdatum: april 2012

9

44

789026 602115


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

PASEN

Auteur: Vickie Howie Titel: De eerste paasmorgen ISBN: 9789078434160 Prijs: € 8,95

Auteur: Lois Rock Titel: Mijn eerste Pasen stickerboek ISBN: 9789026601408 Prijs: € 4,95

Auteur: Jan Godfrey Titel: Op weg naar Pasen ISBN: 9789026614729 Prijs: € 9,95

I S B N 978-90-7843-416-0

I S B N 978-90-266-0140-8

I S B N 978-90-266-1472-9

9

9

9

789078 434160

789026 601408

789026 614729

45


Callenbach

Kinder- & Jeugdboeken

PASEN

Auteur: Lois Rock Titel: Mijn eerste paasverhaal ISBN: 9789026619595 Prijs: € 4,95

46

Auteur: Bethan James Titel: Het feest van Pasen ISBN: 9789078434122 Prijs: € 8,95

I S B N 978-90-266-1959-5

I S B N 978-90-784-3412-2

9

9

789026 619595

789078 434122


young adult callenbach


48


Callenbach

Young Adult

Anne Voorhoeve

21 JULI

De magistrale opvolger van Liverpool Street

• Persberichten/pers­ exemplaren • Advertentiecampagne • Promotie via Lees & Luister

De nieuwe YA-roman van Anne Voorhoeve

magazine • Voorpublicatie • Presentatie op beurzen • Online marketing • Banner website

21 juli 1944. Niets is meer zoals het was. Op slot Lautlitz hoort de 14-jarige Fritzi dat de Führer aan een moordaanslag is ontkomen. Ze kan niet geloven dat het haar eigen familie is, die dit plan heeft geïnitieerd. De SS laat zich niet onbetuigd en wil haar familie tot het laatste lid uitroeien. Iedereen, van een tien dagen oude baby tot de pater familias van 84, wordt opgepakt en een lange weg langs gevangenissen en concentratiekampen volgt. Maar ondanks angst en onzekerheid begint Fritzi in te zien wat haar familie met deze aanslag wilde bereiken: een nieuwe toekomst voor het Duitse volk.

Geïnspireerd op het waar­ gebeurde verhaal van de familie Stauffenberg, die een aanslag pleegde op Hitlers leven.

Anne Voorhoeve’s eerste roman voor het Nederlandse taalgebied, Liverpool Street, werd enthousiast onthaald door pers en lezers. Liverpool Street werd in Duitsland bekroond met de

• POS-pakket • Gelijktijdige verschijning Liverpool Street in mid­price

Auteur: Anne Voorhoeve Titel: 21 juli Uitvoering: gebonden Prijs: € 18,95 Formaat: 14 × 21 cm Omvang: 352 pagina’s ISBN: 9789026601903 I SISBN B N 978-90-2660-190-3 e-book: 9789026601910 NUR: 285 Verschijningsdatum: maart 2012

Buxtehuder Bulle. In Vlaanderen is het boek onlangs genomineerd voor de Kinder- & Jeugdjuryprijs 2012. 9

789026 601903

49


Callenbach

Young Adult

Twee toptitels nu in paperback Midprice-editie

0

€ 12,5

Winnaar Buxtehuder Bulle 2007 Genomineerd voor de kinder- en jeugdjuryprijs Vlaanderen 2012

Genomineerd voor de Carnegie Medal 2010

John Boynes De jongen in de

Een boeiende en rijke

gestreepte pyjama

roman en een welkome

was een bestseller

aanvulling op de

in dit genre, maar

bestaande jeugdliteratuur.

Ausländer is beter.

– Jaap Leest, Radio 1

– De Telegraaf

50

0

€ 15,0

Auteur: Paul Dowswell Titel: Ausländer I SPrijs: B N 978-90-266-0132-3 € 12,50 NUR: 285 ISBN 9789026601323

Auteur: Anne Voorhoeve Titel: Liverpool Street I SPrijs: B N 978-90-266-0228-3 € 15,NUR: 285 ISBN 9789026602283

9

9

789026 601323

789026 602283


romans voorhoeve de groot goudriaan KOK redrose zomer & keuning westfriesland spiegelserie vcl-serie citerreeks •


Courageous Een inspirerend verhaal over vaderschap naar de gelijknamige film van de makers van Facing your Giants en Fireproof Vier mannen hebben een en dezelfde roeping: dienen en beschermen. Adam Mitchell en Nathan Hayes zijn beide politieofficieren en samen met hun partners proberen ze de orde te handhaven. Ze hebben veel zelfvertrouwen en weten waar ze mee bezig zijn. Ze zijn bereid op te treden tegen de zware criminaliteit op straat. Eenmaal thuis worden ze echter geconfronteerd met een uitdaging waar ze geen van allen goed mee weten om te gaan: vaderschap. 52


Voorhoeve

Romans

Om een goede vader te worden, heb je veel moed nodig

• Persbericht • Persexemplaren • Advertenties RD, ND, Eva • Vaderdagactie • Artikel Lees- en Luistermagazine • Trailer • Banner • Leesclubvragen • Crosspromotie

Adam, Nathan en hun partners doen hun uiterste best om hun taak goed uit te voeren, maar hoe hard ze hun best ook doen, hun kinderen drijven steeds verder van hen af. Als zich in hun thuis­ situatie een tragedie afspeelt, worstelen de mannen met hun angsten, geloof en hun verantwoordelijkheid als vader. Vinden ze een manier om dichter bij God en hun kinderen te komen?

Vanaf de eerste pagina trekt Alcorn je dit spannende verhaal in.

Randy Alcorn schreef ruim twintig boeken, waaronder de bestseller Thuiskomst. Hij is oprichter en directeur

Deze roman gaat ongetwijfeld

van de Eternal Perspective Ministries (EPM), een

een bestseller worden.

non-profitorganisatie die zich richt op Bijbels

Auteur: Randy Alcorn Titel: Courageous Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 384 pagina’s Oorspronkelijke titel: Courageous Vertaler: Roelof Posthuma ISBN: 9789029703352 IS B N 978-90-2970-335-2 ISBN e-book: 9789029703604 NUR: 302 Verschijningsdatum: april 2012

onderwijs en de minderbedeelden wil bijstaan. 9

789029 703352

53


Voorhoeve

Romans

De strijd van onderdrukte christenen in China

• Bestseller van topauteur nu als midprice

Midprice

MIDPRICE €12,50

Zelden zo’n aangrijpend verhaal over China gelezen. Iedereen (ook politici) zouden de inhoud van dit boek moeten kennen.

In hun studietijd waren de Amerikaan Ben Fielding en de Chinees Li Quan hechte vrienden. Maar nu, twintig jaar later, zijn ze elkaar uit het oog verloren. Als Ben naar China reist om Quan op te zoeken, heeft hij geen idee van de schokkende ontdekkingen die hem daar te wachten staan. Bijeengebracht in een uur van naderende duisternis, moeten Ben en Quan keuzes maken. Keuzes die niet alleen het lot zullen bepalen van twee mannen, maar ook van twee gezinnen, twee landen – twee werelden.

Randy Alcorn Voordat hij de non-profitorganisatie EPM oprichtte, werkte Randy Alcorn 14 jaar als dominee in een kerk in Oregon. Hij heeft in diverse landen gewerkt

Auteur: Randy Alcorn Titel: Thuiskomst Uitvoering: paperback Prijs: € 12,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 448 pagina’s Oorspronkelijke titel: Safely Home Vertaler: Lia van Aken I SISBN: B N 978-90-2971-560-7 9789029715607 NUR: 302 Verschijningsdatum: maart 2012

als predikant, waaronder China, en hij is een geliefd docent en spreker. 9

54

789029 715607


Voorhoeve

Romans

Om haar leven te redden, moet hij op zijn gave durven vertrouwen...

Andrew Jones is een chirurg met een uitzonderlijke gave: hij kan als geen ander precisiewerk verrichten. Maar sinds hij het leven van zijn geliefde niet kon redden, heeft hij geen operatie meer uitgevoerd. Lara Blair werkt voor een bedrijf dat instrumenten voor de medische wereld ontwikkelt. Ze werkt aan een apparaat dat de handen van een chirurg moet vervangen tijdens een hersenoperatie. Ze heeft de beste chirurgen gevraagd het apparaat te testen maar allen faalden. Zou Jones het willen?

Ongekend mooie roman van auteur

Randall Wallace is een Amerikaanse screenwriter, director,

van Braveheart, We were soldiers en

producer en songwriter. Hij brak door met zijn

Pearl Harbor.

screenplay voor de film Braveheart, waar hij een

• Leesexemplaar • Digitaal leesfragment

Auteur: Randall Wallace Titel: De gave Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 13 × 18 cm Omvang: 288 pagina’s Oorspronkelijke titel: The Touch Vertaler: Marianne Locht ISBN: 9789029712088 IS B N 978-90-2971-208-8 ISBN e-book: 9789029712132 NUR: 302 Verschijningsdatum: april 2012

oscar voor kreeg. Wallace weet als geen ander hoe je een verhaal beeldend moet vertellen. 9

789029 712088

55


Voorhoeve

Romans

Elisabeth verloor alles maar geeft niet op Vervolg op Hier ben ik thuis

Weduwe Elisabeth Kerr en haar schoonmoeder, die haar beide zoons verloor tijdens de greep naar de troon door prins Charles in 1746, keren terug naar het geboortedorp van Lady Marjory Kerr. Ze zijn al hun rijkdommen kwijt en hopen onderdak te vinden bij een verre nicht. Elisabeth probeert werk te vinden als naaister om zo zichzelf en haar schoonmoeder te kunnen onderhouden. Ze gaat uiteindelijk aan de slag op het landgoed van Lord Buchanan. Kan hij haar weer een toekomst geven?

Dwars door de nacht brengt precies waarop ik gehoopt

Liz Curtis Higgs heeft al verschillende boeken geschreven die zich afspelen in Schotland. In Amerika is het een

had. De kroon op de serie.

gevierd auteur. Ze werd bekend met haar boeken

– Francine Rivers

over vrouwen in de Bijbel.

Auteur: Liz Curtis Higgs Titel: Dwars door de nacht Uitvoering: paperback Prijs: € 22,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 528 pagina’s Oorspronkelijke titel: Mine is the Night Vertaler: Marianne van Reenen ISBN: 9789029709057 IS B N 978-90-2970-905-7 ISBN e-book: 9789029709064 NUR: 302 Verschijningsdatum: juni 2012

9

56

789029 709057


Voorhoeve

Romans

Nieuw geluk komt soms uit onverwachte hoek

Een schandaal brengt de sociale status van Mariah Aubreys familie in gevaar en daarom zet haar vader haar het huis uit. Gelukkig biedt haar tante Francesca het oude poorthuis aan om in te wonen. Mariah kan echter niet alleen op de giften van haar familie teren en begint met het schrijven van romans. Aan inspiratie geen gebrek, zeker niet als na het overlijden van haar tante, kapitein Matthew Bryant op het landgoed komt om een nieuwe huurder voor het pand te zoeken.

Wie van historische boeken

Julie Klassen werkt al jaren als redacteur, maar heeft inmiddels

houdt, moet de romans van

zelf ook vier romans op haar naam staan. Ze

Klassen zeker lezen.

houdt erg van het boek Jane Eyre van Charlotte

Auteur: Julie Klassen Titel: De jongedame in het poorthuis Uitvoering: paperback Prijs: € 22,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 448 pagina’s Oorspronkelijke titel: The Girl in the Gatehouse Vertaler: Lia van Aken ISBN: 9789029704298 IS B N 978-90-2970-429-8 ISBN e-book: 9789029704564 NUR: 302 Verschijningsdatum: april 2012

Brontë en de boeken van Jane Austen. Haar romans spelen zich in diezelfde tijd af. 9

789029 704298

57


Voorhoeve

Romans

een nieuwe wind

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken

• Voorpublicatie • Digitaal leesfragment

Een nieuwe wind – deel 1

Opstandig hart s roman

Julie Lessman

Julie Lessmans schrijfstijl

Boston, 1929. Een enigszins verwende, brutale rijkeluisdochter met een pittig karakter wil rechten studeren. Maar haar strenge vader verplicht haar te gaan werken bij de Boston jeugdopvang onder leiding van Luke McGee. Luke is een jongen van lage komaf die haar in haar jeugd pestte, maar zich intussen heeft opgewerkt tot advocaat en er bepaald niet onaantrekkelijk uitziet.

Julie Lessman heeft een passie voor romantiek en haar geloof in God.

verovert je hart en het verhaal

Ze schrijft eigenlijk nog maar kort, maar heeft al

laat je niet los. – Laura Frantz

behoorlijk naam gemaakt met haar historische romans.

Auteur: Julie Lessman Titel: Opstandig hart Uitvoering: paperback Prijs: € 22,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 496 pagina’s Oorspronkelijke titel: A Hope Undaunted Vertaler: Roeleke Meijer ISBN: 9789029796804 I S B N 978-90-2979-680-4 ISBN e-book: 9789029796811 NUR: 302 Verschijningsdatum: april 2012

In 2009 werd ze uitgeroepen tot debuutauteur van het jaar en ze heeft al vele awards gewonnen. 9

58

789029 796804


Voorhoeve

Romans

verzoening Roman

Clay gaat recht op zijn doel af... tot hij Lizzie ontmoet Ostracized by her tribe because of her white father, Lizzie Dawson lives alone in the mountains of Alaska, practicing the ways of her people even as she resides in the small cabin her father built for her mother. She dreams of reconciling with her grandparents to fulfill her mother’s dying request, but she has not yet found a way to bridge the gap that separates her from her tribe. Clay Selby has always wanted to be like his father, a missionary who holds a great love for the native people and has brought many to God. Clay arrives in Alaska to set up a church and school among the Athabascans. He is totally focused on this goal . . . until

De half-indiaanse Lizzie Dawson woont alleen in een berghut in he meets a young, independent Indian woman with the most striking blue eyes he’s Alaska. ever seen. Haar stam heeft haar verstoten vanwege haar blanke vader. But Lizzie is clearly not part of the tribe. in de regio arriveert, heeft hij slechts één doel Wanneer Clay Selby And befriending her might have dire for his mission. Will Clay voorconsequences ogen: het evangelie verspreiden onder de Athabaskische be forced to choose between his desire to minister to the natives and the quiet indianen. Totdat hij een indiaanse vrouw ontmoet met prachtige, nudging of his heart? felblauwe ogen. Een vriendschap kan zijn missie in gevaar brengen. Wat kiest hij? Volgt hij zijn roeping... of zijn hart?

Kim Vogel Sawyer

Heerlijke roman met een thema dat iedereen raakt: verzoening.

schrijft inspirerende historische fictie die vlot leest. Eerder verschenen: Vreugde van mijn hart, Waar ik ook ga en De dromen van juf Amsel.

Auteur: Kim Vogel Sawyer Titel: De verzoening Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 352 pagina’s Oorspronkelijke titel: A Whisper of Peace Vertaler: Marianne Grandia ISBN: 9789029705806 I SISBN B N 978-90-297-0580-6 e-book: 9789029706308 NUR: 302 Verschijningsdatum: mei 2012

9

789029 705806

59


De Groot Goudriaan

Romans

Jorie doet niets dan wachten op de liefde

De geheimen van Lancaster County ~2~

De geheimen van Lancaster County – deel 2

Suzanne Woods Fisher

Onverwacht Suzanne Woods Fisher

Jorie King krijgt het vreselijke nieuws te verwerken dat haar verloofde, Benjamin Zook, is overleden. Heel onverwacht vindt ze troost en genegenheid bij zijn broer Caleb. Hun vriendschap groeit uit tot liefde en de toekomst lacht het paar toe. Er lijkt genezing te zijn voor hun gebroken harten. Maar dan neemt haar leven opnieuw een dramatische wending. Kan Jorie erop vertrouwen dat God haar nieuw geluk schenkt?

26-09-11 11:37

Suzanne Woods Fisher

Dompel je onder in een leven dat eenvoudig is, maar nooit simpel.

kent de Amish van dichtbij; haar opa groeide op in die wereld. De geloofsgroep inspireerde haar tot het schrijven van deze romantrilogie, waarvan

Auteur: Suzanne Woods Fisher Titel: Onverwacht Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: ca. 336 pagina’s Oorspronkelijke titel: The Waiting Vertaler: Geraldine Damstra ISBN: 9789088652363 I S B N 978-90-8865-236-3 ISBN e-book: 9789088652462 NUR: 302 Verschijningsdatum: maart 2012

deel 1, De beslissing, in het najaar van 2011 verscheen. Ze woont met haar gezin in Californië. 9

60

789088 652363


Voorhoeve

Romans

Alles zit hem mee. Waarom is dat niet genoeg? Dayne Matthews – deel 2

Dayne Matthews’ terugkeer naar Hollywood heeft hem veel succes gebracht. Zijn nieuwe film zou weleens een topper kunnen worden. En toch voelt hij zich leeg, hij mist een doel. Hij verlangt naar echte liefde, een gezinsleven. Een vriend kent een trainingscentrum waar je leert te groeien als christen. Zou dat iets voor hem zijn? Ondertussen krijgt het kindertheater van Katy Hart een drama te verwerken en komt John Baxter een oude vriend tegen die een geheim met zich meedraagt.

Kingsbury’s romanfiguren zijn

Karen Kingsbury heeft al vele bestsellers op haar naam staan,

zo levensecht dat je bijna

waaronder haar serie over de familie Baxter. De

vergeet dat ze niet bestaan.

vijfdelige serie Dayne Matthews gaat verder waar

Auteur: Karen Kingsbury Titel: Vergeven Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 400 pagina’s Oorspronkelijke titel: Forgiven Vertaler: Daniëlle van Westen ISBN: 9789029709897 IS B N 978-90-2970-989-7 ISBN e-book: 9789029710664 NUR: 302 Verschijningsdatum: juni 2012

de Baxterserie stopt. 9

789029 709897

61


Voorhoeve

Romans

Achter elke verbroken belofte ligt een gebroken hart Een verrassend nieuw boek - over ontrouw van Gina Holmes, de auteur van De Overtocht

‘Dit verhaal laat niemand koud! Prachtig geschreven.’ – Deborah Raney ‘Dit boek komt recht uit het hart.’ – Charles Martin I S B N 978-90-297-9584-5

Prijs: € 19,95 ISBN: 9789029795845

62

9

789029 795845


• Persbericht

roman

• Persexemplaren • Advertenties RD, ND, Eva

Vergeten en Vergeven Gina Holmes

Aangrijpend verhaal over de grenzen van vergeving.

• Voorpublicatie

Biedt haar geheugenverlies hem een nieuwe kans? Net als zo veel echtparen zijn Eric en Kyra Yoshida langzaam van elkaar vervreemd geraakt, door een opeenstapeling van misverstanden en teleurstellingen, tot Erics gedrag voor de definitieve breuk zorgt. Kyra’s geheugenverlies lijkt een geluk bij een ongeluk. Krijgt Eric nu de nieuwe kans waar hij zo naar verlangt en kan hij Kyra’s liefde terugwinnen? Of heeft hij zijn recht op vergiffenis verspeeld, en zijn laatste hoop op geluk?

Gina Holmes studeerde natuurwetenschappen en volgde een opleiding voor verpleegkundige, maar de wens om te schrijven nam de overhand.

• Crosspromotie met Beroemd van Karen Kingsbury • Online promotie • Leesclubvragen

Auteur: Gina Holmes Titel: Vergeten en vergeven Uitvoering: paperback Prijs: € 18,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: ca. 288 pagina’s Oorspronkelijke titel: Dry as Rain Vertaald door: Sandra van Tongeren ISBN: 9789029709071 I SISBN B N 978-90-297-0907-1 e-book: 9789029709248 NUR: 302 Verschijningsdatum: maart 2012

Ze begon haar carrière met het schrijven van artikelen en korte verhalen. Vorig jaar verscheen haar eerste roman De overtocht.

9

789029 709071

63


Voorhoeve

Romans

Wie gaat er schuil achter die charmante glimlach?

Schijn bedriegt ROMAN

Deze roman grijpt je bij de

Carny Sullivan groeide op in de bijzondere wereld van een reizend kermisgezelschap. In het schilderachtige en vredige Serenity in Texas heeft ze haar thuis gevonden. Als de knappe Logan Brisco met prachtige plannen naar Serenity komt, is Carny direct op haar hoede. Ze weet wanneer ze met een oplichter te maken heeft – ze heeft er genoeg in haar leven gezien, te beginnen met haar vader. Carny is vastbesloten om Logans zelfzuchtige intenties te onthullen.

Terri Blackstock schreef diverse bestsellers voor algemene uitgeverijen,

keel en laat je tot het eind

maar voelde zich daar niet gelukkig bij. Na een tijd waarin

in het ongewisse.

ze worstelde met haar geloof, besloot ze uiteindelijk alleen

Auteur: Terri Blackstock Titel: Schijn bedriegt Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 352 pagina’s Oorspronkelijke titel: Shadow in Serenity Vertaler: Petra Butler ISBN: 9789029708951 IS B N 978-90-2970-895-1 ISBN e-book: 9789029709026 NUR: 302 Verschijningsdatum: mei 2012

nog boeken tot eer van God te schrijven. Inmiddels zijn er ruim twee miljoen van haar christelijke romans verkocht. 9

64

789029 708951


Voorhoeve

Romans

Meesterwerk dreigt in handen van de nazi’s te vallen

ROMAN

Het is augustus 1944 en Parijs kan elk moment worden bevrijd. De Duitse soldaten slaan op de vlucht voor de geallieerden, maar laten een spoor van vernielingen achter en stelen ontelbare kunstobjecten. Reichsmarschall Hermann Göring weet van geen ophouden en wil de meest waardevolle van allemaal – de Mona Lisa – in handen krijgen. Kunnen de Zwitserse OSS-agenten Gabi Mueller en Eric Hofstadler Da Vinci’s meesterwerk redden voordat het in Duitse handen valt?

Met non-stop actie brengt De jacht

Tricia Goyer schrijft romans in diverse genres, maar is vooral

op de Mona Lisa de adrenaline van

erg succesvol met haar boeken over de Tweede

lezers naar een hoogtepunt.

Wereldoorlog. Samen met Mike Yorkey schreef ze

Auteur: Tricia Goyer Co-auteur: Mike Yorkey Titel: De jacht op de Mona Lisa Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 352 pagina’s Oorspronkelijke titel: Chasing Mona Lisa Vertaler: Cora Kool ISBN: 9789029710954 IS B N 978-90-2971-095-4 ISBN e-book: 9789029711838 NUR: 302 Verschijningsdatum: mei 2012

eerder De koerierster. 9

789029 710954

65


Voorhoeve

Romans

brandilyn collins

Tot het uiterste

Janessa is de wanhoop nabij als haar man haar ziekte niet serieus neemt

Wie naar Janessa McNeil kijkt, ziet het perfecte plaatje: een liefhebbende man, een prachtige dochter, een goede gezondheid. Een leven waar anderen jaloers op zijn. Maar schijn bedriegt. Janessa’s echtgenoot, Brock, is als vooraanstaand arts-onderzoeker verbonden aan Stanford University. Zijn vaste overtuiging dat de ziekte van Lyme niet werkelijk bestaat, zet een onbekende, verbitterde man aan tot wraak. Hij zal Brock eens laten voelen dat Lyme niet tussen de oren zit.

Brandilyn Collins

Een spannende medische thriller en relatiedrama ineen.

won diverse prijzen met haar boeken. Haar schrijfstijl kenmerkt zich door een strakke plotontwikkeling en herkenbare personages. De gevolgen van de ziekte

• Toptitel Hoogspanning

Auteur: Brandilyn Collins Titel: Tot het uiterste Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 336 pagina’s Oorspronkelijke titel: Over the Edge Vertaler: Lia van Aken ISBN: 9789029709033 IS B N 978-90-2970-903-3 ISBN e-book: 9789029709040 NUR: 302/332 Verschijningsdatum: maart 2012

van Lyme kent ze uit eigen ervaring. Ze woont met haar man en kinderen in Californië en Idaho. 9

66

789029 709033


Voorhoeve

Romans

De spanningen in naoorlogs Afghanistan nemen toe

• Toptitel Hoogspanning

Vervolg op Gesluierde vrijheid

Jamil heeft zijn leven volledig omgegooid toen hij meer leerde over de boodschap van Jezus, maar de dorpelingen en autoriteiten in de heuvels reageren er met scepsis op… Hulpverlener Amy Mallory is geschokt door de geplande veranderingen in haar organisatie en voormalig ‘Special Forces’-agent Steve Wilson wapent zich tegen de corruptie rondom de opkomende verkiezingen. Alle drie zoeken ze naar vrijheid en liefde in een land waar politiek en religieus onrecht aan de orde van de dag is.

Opwindend verhaal dat het leven

Jeanette Windle schrijft spannende boeken met een politieke

in Afghanistan prachtig vastlegt.

lading. Haar eerste romans speelden met name

– Susan May Warren

rondom de drugsproblematiek in Zuid-Amerika.

Auteur: Jeanette Windle Titel: Vrijheid in het verschiet Uitvoering: paperback Prijs: € 22,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 496 pagina’s Oorspronkelijke titel: Freedom’s Stand Vertaler: Susanne Castermans ISBN: 9789029705400 I SISBN B N 978-90-297-0540-0 e-book: 9789029705462 NUR: 302 Verschijningsdatum: april 2012

Haar nieuwste titels hebben de onrustige situatie in Afghanistan als setting. 9

789029 705400

67


Uitgeverij Kok

Romans

Iedereen is op zoek naar de boekrol – velen zijn bereid ervoor te moorden

In de woestijn bij Jeruzalem ontdekt een archeoloog een Dode Zeerol. Voordat hij de tweeduizend jaar oude tekst kan ontcijferen, wordt hij vermoord. De boekrol, die lijkt te spreken over niet één, maar twee messiassen, wordt gestolen. Archeoloog Jack Crane en politie-inspecteur Lela Raul gaan op zoek naar de waarheid. Kunnen ze de boodschap achterhalen voordat hun het zwijgen wordt opgelegd en de boekrol voorgoed vernietigd wordt.

Spannende complotthriller met een duidelijke boodschap: de noodzaak van waarheid, eerlijkheid en vergeving.

Glenn Meade is een Ierse schrijver die zijn carriëre als vlieginstructeur inruilde voor een baan als journalist. Daarna begon hij met het schrijven van thrillers.

• Toptitel Hoogspanning • ‘Dan Brown meets Tom Clancy’

Auteur: Glenn Meade Titel: De tweede messias Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 15 × 23 cm Omvang: 448 pagina’s Oorspronkelijke titel: The Second Messiah Vertaler: Marijne Thomas ISBN: 9789043509718 I SISBN B N 978-90-4350-971-8 e-book: 9789043509992 NUR: 332 Verschijningsdatum: mei 2012

Zijn debuut, Brandenburg, werd direct een bestseller. 9

68

789043 509718


Uitgeverij Kok

Romans

Een stoere strijder met een groot hart

• Vijfdelige serie over

De helden van David – deel 1

• Leesexemplaren

In het oude Israël woont een man op de kruising van twee grote handelsroutes. Zijn naam is Benaja en hij is op zoek naar een nieuwe manier om zijn leven in te vullen. Hij sluit zich aan bij een groep soldaten die geleid wordt door een krijgsheer met de naam David. De groep bestaat uit een stel ontevreden en roekeloze mannen. Sommige zijn trouw aan David, maar andere volgen hem alleen vanwege de belofte dat ze schatten buit zullen maken.

Cliff Graham

Een goedgeschreven roman die

is in het leger begonnen als soldaat en heeft zich

trouw blijft aan de Bijbelse schrift.

opgewerkt tot officier. Tegenwoordig is hij pastoraal werker en auteur. Hij geeft regelmatig lezingen in

mannen rondom David • Gebaseerd op 2 Samuel 23 en 1 Kronieken 11 • Digitaal leesfragment

Auteur: Cliff Graham Titel: Benaja Ondertitel: De helden van David Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 384 pagina’s Oorspronkelijke titel: Day of War Vertaler: Jetty Huisman ISBN: 9789029713894 I SISBN B N 978-90-2971-389-4 e-book: 9789029713900 NUR: 302 Verschijningsdatum: juni 2012

kerken over David en zijn strijdmannen. Als hij niet thuis aan het schrijven is, trekt hij vaak de bergen in. 9

789029 713894

69


Eerste boek in een nieuwe trilogie door Ted Dekker en Tosca Lee

Een verborgen waarheid, maar voor elke sterveling

verboden


Uitgeverij Kok

Romans

• Flyer

Een levensgevaarlijke wedren. Doel: het voortbestaan van de mens

• Persbericht/persexemplaren • Advertenties in ND, RD, en Eva • Banner op Crimezone • Promotie via Lees- en

The Books of Mortals – deel 1

Luistermagazine • Gadget bij boek • Crosspromotie met Groen van Ted Dekker • Trailer • Toptitel Hoogspanning

Eeuwen geleden wist de wereld ternauwernood te ontsnappen aan de Apocalyps. Nu heerst overal vrede. Ziekte en honger bestaan niet meer. Dan ontdekt Rom de onthutsende waarheid: de mensen die op aarde rondlopen zijn al dood, hun DNA is ontdaan van wat hun tot mens maakt. Hij is de enige die de mensheid weer tot leven kan wekken. Maar dat is levensgevaarlijk en er moet een torenhoge prijs voor betaald worden. Want het menselijk leven zelf is verboden.

Tosca Lee en

Adembenemende trilogie die zich afspeelt in een angstaanjagende, middeleeuws aandoende toekomst.

Ted Dekker vormen een schrijversteam dat garant staat voor verrassende plotwendingen en spanning die de adrenaline doet pieken.

• Extra aandacht Maand van het Spannende Boek

Auteur: Ted Dekker Co-auteur: Tosca Lee Titel: Verboden Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 15 x 23 cm Omvang: 384 pagina’s Oorspronkelijke titel: Forbidden Vertaler: Roelof Posthuma ISBN: 9789043500265 I SISBN B N 978-90-435-0026-5 e-book: 9789043508544 NUR: 302/332 Verschijningsdatum: april 2012

9

789043 500265

71


Uitgeverij Kok

Romans

Het spel bereikt een nieuwe fase: de dame is aan zet Patric Bowers – deel 5

Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een dubbele moord in een afgelegen stadje in het noordwesten van Wisconsin: helemaal niet de complexe zaak waar hij zich doorgaans in vastbijt. Maar dan stuit hij op een cybercomplot. Er lopen lijnen van spionagezaken uit de tijd van de Koude Oorlog naar de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl Bowers de kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met oude, amper geheelde wonden uit zijn eigen verleden.

Steven James

In De dame is Steven James op z’n best... tot nu toe.

De schare fans van deze auteur groeit snel en zijn thrillers over Patrick Bowers bereiken zonder uitzondering de bestsellerlijsten. Over De toren

Auteur: Steven James Titel: De dame Uitvoering: paperback Prijs: € 22,50 Formaat: 15 × 23 cm Omvang: 448 pagina’s Oorspronkelijke titel: The Queen Vertaler: Willem Keesmaat ISBN: 9789043509688 I S B N 978-90-4350-968-8 ISBN e-book: 9789043510059 NUR: 302/332 Verschijningsdatum: april 2012

schreef de pers: ‘Het boek is uitermate goed geschreven. De spanning wordt met precisie opgevoerd.’

72

9

789043 509688


Uitgeverij Kok

L e e

Romans

S t r o b e l

Ambitie IJzersterk fictiedebuut

Gedreven door ambitie, gevangen in corruptie, op zoek naar verlossing

Een corrupte rechter, een ontgoochelde, op macht beluste predikant, een riooljournalist en een gokverslaafde: dit zijn de hoofdpersonen in Lee Strobels complexe thriller die zich afspeelt in een megakerk, op een krantenredactie en in politieke achterkamertjes. Een geheime opname bedreigt alle betrokkenen en stuwt het verhaal op tot de onverwachte, bloedstollende climax.

Lee Strobel is bekend als schrijver van non-fictieboeken die

van bestsellerauteur van

lezen als een juridische thriller (onder andere

The Case for Christ.

Bewijs genoeg en The Case for Christ). Ambitie is

• Leesexemplaren • Digitaal leesfragment

Auteur: Lee Strobel Titel: Ambitie Uitvoering: paperback Prijs: € 19,95 Formaat: 15 × 23 cm Omvang: 320 pagina’s Oorspronkelijke titel: The Ambition Vertaler: Rika Vliek ISBN: 9789043509848 I SISBN B N 978-90-4350-984-8 e-book: 9789043509855 NUR: 302/332 Verschijningsdatum: juni 2012

zijn debuut als fictieauteur. Strobel heeft een vlotte pen en is een meester in plotontwikkeling. 9

789043 509848

73


Uitgeverij Kok

Herdrukken

Zes bestsellers nu herdrukt! 3e druk

Auteur: W. Paul Young De uitnodiging I S B Titel: N 978-90-435-1550-4 Prijs: € 19,95 ISBN: 9789043515504

9

789043 515504

2e druk

Auteur: Francine Rivers Titel: moeders hoop I S B NMijn 978-90-297-1900-1 Prijs: € 22,50 ISBN: 9789029719001

9

789029 719001

Auteur: Francine Rivers Titel: dochters droom I S B NMijn 978-90-297-9597-5 Prijs: € 23,90 ISBN: 9789029795975

9

74

789029 795975

10e druk


Auteur: Susan May Warren Titel: water en vuur IS B N Als 978-90-297-9590-6 Prijs: € 19,95 ISBN: 9789029795906

9

789029 795906

Auteur: Terri Blackstock Roofdier I S B N Boektitel: 978-90-297-9580-7 Prijs: € 19,95 ISBN: 9789029795807

2e druk

9

789029 795807

2e druk

2e druk

Roofdier TERRI BLACKSTOCK

ROMAN

Auteur: Karen Kingsbury Titel: geen ander (Baxter deel 4) I S B NAls 978-90-297-9585-2 Prijs: € 19,95 ISBN: 9789029795852

9

789029 795852

75


Uitgeverij Kok

Romans

Drie historische romans voor €25,-

Kim Vogel Sawyer

A

l s de lent e komt

I S B N 978-90-297-1422-8

ISBN: 9789029714228 Verschijningsdatum: april 2012

9

789029 714228

Twee spannende romans van Randy Singer voor €15,I S B N 978-90-435-1019-6

ISBN: 9789043510196 Verschijningsdatum: maart 2012

9

789043 510196

Drie eigentijdse romans voor €25,De zoete inval Alice J. Wisler

I S B N 978-90-297-1487-7

ISBN: 9789029714877 Verschijningsdatum: april 2012

Bloeimaand Lisa Wingate

Roman

zoete_inval_catalogus.indd 1

76

21-08-09 11:14

9

789029 714877


Uitgeverij Kok

Romans

Het romanmagazine maakt mij nieuwsgierig naar boeken die ik anders niet zo snel zou lezen. Ik lees zelf graag voor de achtergrond-

Gratis magazine vol leesplezier

om alvast de boeken te omcirkelen die ze wil lezen.

� �����

Gratis magazine vol leesplezier Een uitgave van Uitgeverij Kok

Gratis magazine met interviews, achtergrondinformatie en alles over de nieuwste boeken van o.a. Lynn Austin, Ted Dekker, Gina Holmes, Randy Alcorn en vele anderen.

artikelen, maar een vriendin van mij gebruikt het blad juist elk jaar

De mooiste

Titel: De mooiste romans Uitvoering: geniet Formaat: 21,5 x 28 cm Omvang: 32 pagina’s ISBN: 9789043508513 (set van 50 ex.) Verschijningsdatum: mei 2012

Dit magazine huis-aan-huis verspreiden? Dat kan! Mail hiervoor naar Margaretha Oostinga, e-mail promo@kok.nl

2012

I S B N 978-90-4350-851-3

Randy Alcorn Courageous

Ted Dekker Verboden

Lynn Austin

In wonderland

Holmes

Vergeten en vergeven

9

789043 508513

77


RedRose

Liefde, gemis en vriendschap

• RedRose Romans zijn prachtige, warm­ geschreven christelijke romans met kernwoorden

Vier vrouwen in tijden van oorlog

als vergeving, liefde en vertrouwen. Over ­moeder-dochterrelaties en generaties, over ­gezinslevens en oneindig vertrouwen • Voor iedereen die een goed boek een warm hart toedraagt!

Het is 1943; de Tweede Wereldoorlog houdt de wereld in zijn greep. Terwijl hun geliefden ver weg vechten voor de vrijheid zoeken vier Amerikaanse vrouwen toenadering tot elkaar. Dat is het begin van de Victory Club. Lucy, Margo, Dottie en Penelope bieden, waar ze kunnen, anderen en elkaar een helpende hand. Maar ook hun eigen leven is niet altijd even gemakkelijk, en het is soms nog moeilijker om daar open over te zijn.

Robin Lee Hatcher is bekend om haar warme, realistische christelijke

Een genot. – Publishers Weekly

romans over geloof, hoop en liefde. Zij kreeg al veel awards voor haar uitgaven en heeft een grote

Auteur: Robin Lee Hatcher Titel: De Victory Club Uitvoering: paperback Prijs: € 16,95 Formaat: 14 × 21 cm Omvang: 304 pagina’s Oorspronkelijke titel: The Victory Club Vertaler: Tineke Tuinder IS B N 978-90-5977-624-1 ISBN: 9789059776241 NUR: 302 Verschijningsdatum: februari 2012

lezerskring opgebouwd, ook in Nederland. Hatcher schreef inmiddels meer dan zestig boeken. 9

78

789059 776241


RedRose

Geen weg terug Maar sóms biedt het leven een tweede kans

Josie’s zus Laurel denkt dat Josie na al die jaren thuiskomt om te helpen met de appeloogst. Haar zwager Nate gaat ervan uit dat ze haar hoogzwangere, overwerkte zus Laurel wil overhalen de boomgaard te verkopen. Maar niemand weet waarom ze destijds van huis is weggegaan, of waarom ze nooit eerder terug is gekomen – zelfs niet toen haar vader werd begraven. En niemand, vooral Josie niet, kan vermoeden wat haar terugkomst teweegbrengt.

Denise Hunter

Grijpt het hart van de lezer. – Publishers Weekly

schrijft christelijke romans die je nog lang laten nadenken! Ze schrijft sinds 1996 jaarlijks een boek en kreeg diverse awards voor haar werk.

Auteur: Denise Hunter Titel: De appelboomgaard Uitvoering: paperback Prijs: € 16,95 Formaat: 14 x 21 cm Omvang: 304 pagina’s Oorspronkelijke titel: Sweetwater Gap Vertaler: Roelof Posthuma IS B N 978-90-5977-475-9 ISBN: 9789059774759 NUR: 302 Verschijningsdatum: maart 2012

Ze woont in Indiana met haar man en drie zoons. 9

789059 774759

79


RedRose

Gevangen door een geheim

• Online leesfragment

Bevrijding uit onverwachte hoek

Weduwe Miranda staat alleen in de zorg voor haar zes kinderen. Ze voelt zich nog eenzamer als de voorganger van het kerkgenootschap waartoe ze behoort aankondigt de hele gemeente te verhuizen naar een andere staat. Miranda wil niet mee maar heeft geen keuze, want Mason kent haar grootste geheim. Als dat openbaar wordt, zal ze alles verliezen. Dan stapt haar zwager Jack hun beschermde leven binnen. Maar in plaats van haar problemen op te lossen, lijkt hij ze alleen maar te verergeren.

Rijk, diep en pijnlijk eerlijk! – Cindy Woodsmall, auteur

Debuutauteur Meg Mosely opent haar schrijverslijst met een indrukwekkende roman. Ze woont met haar man en drie kinderen vlak bij de bergen

Auteur: Meg Mosely Titel: Vliegen zonder vleugels Uitvoering: paperback Prijs: € 16,95 Formaat: 14 × 21 cm Omvang: 304 pagina’s Oorspronkelijke titel: When Sparrows Fall Vertaler: Tineke Yurumez IS B N 978-90-5977-447-6 ISBN: 9789059774476 NUR: 302 Verschijningsdatum: maart 2012

van Atlanta. Een schrijfster om te blijven volgen! 9

80

789059 774476


Zomer & Keuning

G erda

WaGeninGen

G erda

van

van

WaGeninGen Bestsellerauteur van Zilver

Het portret

Het portret

Een familieavond met grote gevolgen

• Na het populaire Zilver

Zoektocht naar een onbekende vrouw!

• In januari 2012 verschijnt

opnieuw een mooie roman van bekend auteur Gerda van Wageningen de 100e roman van deze auteur: Onrustig hart

De jonge Agnes ziet met lede ogen aan hoe haar geliefde ‘tante’ Eugenie, voor wie zij de zorg op zich heeft genomen, nadenkt over haar nalatenschap. Eugenie heeft geen kinderen om haar bezittingen aan na te laten en nodigt daarom familieleden uit voor een diner. Een onbekend portret brengt een boeiende geschiedenis aan het licht, maar de zoektocht blijkt lastiger dan gedacht en ondertussen gaat Eugenies gezondheid achteruit…

Hulde aan de schrijfster, die de

Gerda van Wageningen (Oud-Beijerland) is de meest succesvolle

streekroman op een hoger plan

schrijfster van familie- en streekromans van dit

brengt. – NBD over Zilver

moment. Met een regelmatig uitstapje naar de

Auteur: Gerda van Wageningen Titel: Het portret Uitvoering: paperback Prijs: € 16,95 Formaat: 14 × 21 cm Omvang: 320 pagina’s IS B N 978-90-5977-038-6 ISBN: 9789059770386 NUR: 340 Verschijningsdatum: maart 2012

moderne fictie completeert Gerda haar oeuvre. Na ZILVER opnieuw een topper! 9

789059 770386

81


Westfriesland

Gegarandeerd urenlang leesplezier

• Veel pagina’s voor een superprijs • Topauteurs van het genre samen gebundeld

Familieromans en korte verhalen zijn gebundeld in deze omnibus: Leni Saris start met En ze lijkt zo op jou, gevolgd door Henny Thijssing-Boer, Op vlinderlichte vleugels en Julia Burgers-Drost met Met jou deel ik de toekomst. De korte, splinternieuwe verhalen zijn van Mattie Scherstra-Lindeboom en Olga van der Meer. Auteur: Diverse auteurs Titel: Jubileumomnibus 113 Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,95 Formaat: 14 × 22 cm Omvang: 576 pagina’s IS B N 978-90-2050-783-6 ISBN: 9789020507836 NUR: 344 Verschijningsdatum: maart 2012

9

82

789020 507836


Zomer & Keuning

Vijf complete romans van topauteur van familieromans

• Henny Thijssing-Boer schreef bijna honderd romans. Ze overleed in mei 2011. Dit is een

Boekenbox als cadeaubox: een superverzameling!

hommage aan haar prachtige oeuvre

Na het succes van de boekenbox van Gerda van Wageningen, zijn het nu de romans van de in 2011 overleden auteur Henny Thijssing-Boer die in een prachtige exclusieve box worden uitgegeven. De inhoud van deze box is: De trilogie Maudy een mensenkind, Het teken van een vreemdeling, Het meisje Jennifer en de dubbelroman Toen de nachtegaal zong en Tussen vandaag en morgen.

Met het afronden van elk verhaal, krijg ik er familie bij! – Henny Thijssing-Boer

Auteur: Henny Thijssing-Boer Titel: Het mooiste van… Henny Uitvoering: paperback Prijs: € 25,00 Formaat: 14 × 21 cm p/b Omvang: 1120 pagina’s IS B N 978-90-5977-355-4 ISBN: 9789059773554 NUR: 344 Verschijningsdatum: april 2012

9

789059 773554

83


Westfriesland

Streekromans met de geur van hooi!

• De auteur is bekend van haar romans over de families Van Marle, Bronkhorst en Alving.

Heruitgave van prachtige omnibus van drie vervolgdelen.

Ook deze uitgave is een topper!

In Het leven begon opnieuw worden de aanpassingsmoeilijkheden beschreven die een jonge boer ondervindt na zijn diensttijd in Indonesië. Deel twee, Dageraad: na zijn soldatenervaringen in Indonesië vindt hij het geluk in zijn huwelijk. Ten slotte Wie kent het eigen hart?, waarin een jonge vrouw, opgevoed door haar rijke oom, trouwt tegen de wil van haar familie en zich ondanks grote zorgen en moeilijkheden staande weet te houden.

Annie Oosterbroek-Dutschun (1918-1983) schreef meer dan 50 romans en verkocht ruim 7 miljoen boeken. Nog altijd is er een grote vraag naar de herdrukken van haar trilogiën.

Auteur: Annie Oosterbroek-Dutschun Boektitel: Dageraad trilogie Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,95 Formaat: 14 × 22 cm Omvang: ca. 416 pagina’s I SISBN: B N 978-90-205-1832-0 9789020518320 NUR 344 Verschijningsdatum: april 2012

9

84

789020 518320


Westfriesland

Drie romans en twee nieuwe korte verhalen

• Veel pagina’s voor een prachtige prijs • Topauteurs in het genre samen gebundeld

Dé succesformule van populaire romans

In het genre familieromans zijn deze uitgaven zeer geliefd: complete romans en korte verhalen van geliefde auteurs. Deze omnibus bevat: Henny Thijssing-Boer: Schuld en schaamte; Greetje van den Berg: Rood met witte stippen; Karin Peters: Ooit komt er nieuw geluk. De korte, nieuwe verhalen zijn van José Vriens en Julia Burgers-Drost. Auteur: Diverse auteurs Titel: Jubileumomnibus 114 Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,95 Formaat: 14 × 22 cm Omvang: 524 pagina’s IS B N 978-90-2050-906-9 ISBN: 9789020509069 NUR: 344 Verschijningsdatum: mei 2012

9

789020 509069

85


Spiegelserie

Wanneer is het genoeg?

Krista en Noud hebben grootse toekomstplannen. Als ze klaar zijn met hun studie willen ze het liefst trouwen en samen een leven opbouwen. Maar Noud blijkt verslaafd te zijn aan drugs, die zijn doen en denken sterk beïnvloeden. Hoe vaak hij ook belooft ervan af te blijven, hij kan de verleiding niet weerstaan. Krista wil hem niet verliezen, maar haar mooie toekomstplaatje brokkelt steeds verder af.

José Vriens (Roosendaal) heeft het talent om het bijzondere te zien in het alledaagse. Na Bestemming bereikt

Een boek om in een ruk uit te lezen. – NBD|Biblion over Later is nu

opnieuw een mooie roman als opvolger in de Spiegelserie.

Auteur: José Vriens Titel: Verbroken vertrouwen Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s I SISBN: B N 978-90-5977-634-0 9789059776340 NUR: 344 Verschijningsdatum: februari 2012

9

86

789059 776340


Spiegelserie

Haar ex wil ze nooit meer zien

• Auteur van meer dan veertig familieromans!

Maar hoe betrouwbaar is haar nieuwe vlam?

Aan het geluk van Nelleke komt abrupt een einde als haar man Lex vertelt dat hij verliefd is op een andere vrouw en haar wil verlaten. Ze wordt overspoeld door verdriet en ongeloof, en later voelt ze zich woedend en verbitterd. Nelleke neemt wraak door hun kinderen bij Lex weg te houden. Via een datingsite ontmoet ze dan Steven, die charmant is en welgesteld. Ze verhuist naar zijn woonplaats aan de andere kant van het land. Maar is Steven wel de man die ze denkt te kennen?

Greetje van den Berg (Emmeloord) schrijft hedendaagse fictie. Deze veelzijdige auteur heeft een groot lezerspubliek.

Vlot geschreven familieroman waarin

Jaarlijks verschijnen twee nieuwe romans van

het christelijk geloof een rol speelt.

haar hand. Een vervolgdeel van dit boek is in

– NBD|Biblion over Glanzend vernis

voorbereiding. www.dutchauthor.com

Auteur: Greetje van den Berg Titel: Schitterblauwe zeepbellen Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s IS B N 978-90-5977-635-7 ISBN: 9789059776357 NUR: 344 Verschijningsdatum: februari 2012

9

789059 776357

87


Spiegelserie

Wat als de man op wie je verliefd bent emigratieplannen maakt?

Wanneer Oda’s zus Antje met tbc wordt opgenomen in het sanatorium van Hellendoorn, komt Oda haar vaak bezoeken. Naast Antje ligt Lena, die een wel heel aantrekkelijke broer heeft: Oda wordt heimelijk verliefd op deze Beert. Helaas komt haar ter ore dat Beert en Lena willen emigreren als de laatste weer beter is. Dat wil Oda koste wat kost voorkomen!

Johanne A. van Archem (Nijverdal) neemt de lezer mee naar vervlogen

Dat geschiedenis haar hobby is, komt goed naar voren. – NBD|Biblion over Terug naar Vlaanderen

tijden. Haar historische streekromans, die zich vaak afspelen op de grens tussen Salland en Twente, kenmerken zich door goede research en gedetailleerde personages.

Auteur: Johanne A. van Archem Titel: Vreemd gedrag Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s IS B N 978-90-5977-636-4 ISBN: 9789059776364 NUR: 344 Verschijningsdatum: april 2011

9

88

789059 776364


Spiegelserie

Durft ze voor zichzelf te kiezen?

• Marja van der Linden schrijft realistische familieromans. Indringende verhalen voor moderne vrouwen

Loïs is gelukkig als echtgenote en moeder, maar gaat zich wat vervelen als haar jongste kind naar school is. Ze besluit een studie op te pakken. Dat bevalt haar goed en ook haar gezin vaart er wel bij: haar man is trots op haar en de kinderen vinden het ‘stoer’. Maar haar moeder en zus merken dat Loïs hen ontgroeit. Ze vinden dat ze zichzelf niet meer is, terwijl Loïs juist het gevoel heeft dat ze steeds meer zichzelf wordt!

Marja van der Linden

Familieroman met moderne

(Heinkenszand) weet de gevoelige snaar te raken in haar familieromans. Na het indringend

elementen en een goed

geschreven Strepen op de weg een nieuw

uitgewerkte karaktertekening.

pareltje van deze veelzijdige auteur.

– NBD|Biblion over Rotonde

Auteur: Marja van der Linden Titel: Loïs Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s IS B N 978-90-5977-637-1 ISBN: 9789059776371 NUR: 344 Verschijningsdatum: april 2012

van het leven 9

789059 776371

89


VCL-serie

Ze verliest haar man… … en krijgt er drie kinderen bij

Na de dood van haar man Marc vindt er nog een tragedie plaats in Anthina’s familie, waardoor ze de zorg voor haar nichtje en twee neefjes op zich moet nemen. Ze doet het met tegenzin, maar besluit wel een caravan aan te schaffen om met de kinderen in de weekends heen te gaan. Dan komt ze ook in contact met een leuke man – maar wel een met geheel eigen plannen voor de toekomst. Is er een mogelijkheid om samen te komen?

Julia Burgers-Drost (Nijland) schrijft hedendaagse familieromans, uit

Een nostalgisch verhaal met eigentijdse elementen. – NBD|Biblion over Jij bent mijn doel

het leven gegrepen. Vanuit haar tuinhuis worden prachtige romans geschreven, voor zowel de VCL-serie als de Spiegelserie, waarbij de liefde de hoofdrol speelt!

Auteur: Julia Burgers-Drost Titel: Het witte huis Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s IS B N 978-90-5977-185-7 ISBN: 9789059771857 NUR: 344 Verschijningsdatum: maart 2012

9

90

789059 771857


VCL-serie

Het verleden hoeft de toekomst niet in de weg te staan

• Derde, afsluitende deel van de familiesaga. Eerder verscheen Op een dwaalspoor en Zwijgplicht

Tijdens het opruimen van een oude doka waarin haar overleden vader foto’s ontwikkelde, vindt Mélanie een afscheidsbrief van haar verdwenen tante. Mélanies moeder Esther ontmoet na negentien jaar alleen een nieuwe man en wil samen met hem een leven opbouwen, maar ook zij wordt herinnerd aan het verleden door de afscheidsbrief die haar dochter vindt.

Ria van der Ven-Rijken (Waalwijk) is een vaste auteur van de VCL-serie. Sinds 2000 schrijft ze jaarlijks een roman. In dit

Een verhaal voor een grote

afsluitende, derde deel, volgt de ontknoping van

lezerskring. – NBD|Biblion over

het mooie familierelaas rondom de zorgboerderij.

Zwijgplicht

Auteur: Ria van der Ven-Rijken Titel: Met tegenwind Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s IS B N 978-90-5977-162-8 ISBN: 9789059771628 NUR: 344 Verschijningsdatum: maart 2012

9

789059 771628

91


VCL-serie

Zon, zee en zekerheid Een terugkeer met grote gevolgen

Margerit Pris en haar zoontje Eimar wonen aan zee. Margerit is schilderes en exposeert. Ze is gescheiden en heeft geen contact meer met haar man. Waar ze echter geen rekening mee gehouden heeft, is dat haar zoon zijn vader ziet als een aardige, sterke man over wie hij opschept tegen zijn vriendjes. Haar angst is de terugkeer van haar ex-man Jeroen. Als die angst ook werkelijkheid wordt, wankelt haar veilige wereldje…

Seija Berends (Den Haag) verstaat de kunst de lezer in het verhaal te trekken met haar warme schrijfstijl en positieve levensvisie. Stuk voor stuk prachtige romans. Eerder verscheen ook Ieder heeft zijn taak.

Auteur: Seija Berends Titel: Als eb en vloed Uitvoering: gebonden met stofomslag Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 22 cm Omvang: 224 pagina’s IS B N 978-90-5977-441-4 ISBN: 9789059774414 NUR: 344 Verschijningsdatum: mei 2012

9

92

789059 774414


VCL-serie

Wie kan ze nog vertrouwen?

• Eerste deel van een dubbelroman

Annemieke heeft haar draai helemaal gevonden in haar baan op een makelaarskantoor. Op een feestavond ontmoet ze Markus, die ze graag vaker wil zien. Maar er is iets met hem, al kan ze er de vinger niet op leggen. Tot ze onvrijwillig zwanger van hem wordt. In deze moeilijke tijd vindt ze steun bij Arjan, die via een oom in haar leven komt. Haar geluk is compleet als dochter Marieke ter wereld komt. Dan valt er een brief op de mat die alles weer aan het wankelen brengt.

Anke de Graaf (Enkhuizen) heeft al talloze romans op haar naam staan. De populaire auteur schrijft romantische

Makkelijk te lezen familieroman.

fictie, waarbij familieverwikkelingen vaak centraal

– NBD|Biblion over Twee ringen op

staan. Dit boek is het eerste van een tweeluik.

fluweel

Auteur: Anke de Graaf Titel: Wat is de waarheid Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s I SISBN: B N 978-90-5977-703-3 9789059777033 NUR: 344 Verschijningsdatum: mei 2012

9

789059 777033

93


Citerreeks

Een telefonische stalker achtervolgt haar

• Jetty Hage is Citerauteur van het eerste uur. Prachtige romans met moderne thema’s brengen de

Eigentijdse christelijke roman. De spanning wordt opgevoerd, het net sluit zich langzaam, maar wie is deze beller?

werkelijkheid dichterbij

Herhaaldelijke lastige telefoontjes zorgen ervoor dat Marieke het ouderlijk huis verlaat om op zichzelf te gaan wonen. Maar daarmee houdt het niet op: de beller weet haar ook op haar nieuwe nummer te vinden. Soms denkt ze dat het haar vriend Klaas-Jan is, dan weer verdenkt ze Kees Laban, vooral omdat de beller zichzelf Kees noemt. Maar ze kan het raadsel niet oplossen. Hoe brengt ze dit tot een goed einde?

Jetty Hage (Dinteloord) legt zich in haar romans toe op hedendaagse thema’s, waar ze de lezer graag

Een makkelijk leesbare roman

over laat nadenken. Prachtige geschreven

waarin het Godsvertrouwen groot is.

christelijke romans, die graag gelezen worden.

– NBD|Biblion over Spiegelingen

Eerder verscheen het aangrijpende Spiegelingen.

Auteur: Jetty Hage Titel: In gesprek Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s I SISBN: B N 978-90-5977-209-0 9789059772090 NUR: 344 Verschijningsdatum: februari 2012

9

94

789059 772090


Citerreeks

Else droomt van geld, dus Arnoud is de perfecte man. Of niet?

Else groeit op in een gezin waar de hand op de knip gehouden moet worden. Zij vindt dat maar niks en wil een rijke man aan de haak slaan. Dat lukt: ze trouwt met Arnoud, zoon van rijke ouders. Het huwelijk is echter niet wat Else ervan had gehoopt. Arnoud heeft weliswaar veel geld, maar weinig liefde. Als hij dan ook nog eens gokverslaafd raakt en haar gaat mishandelen, realiseert Else zich dat ze de verkeerde keuze heeft gemaakt. Zal ze toch het geluk nog vinden?

Marja van der Linden (Heinkenszand) trekt haar lezers direct in het

Boeiend geschreven roman die vooral christelijke lezers zal aanspreken. – NBD|Biblion over Ons soort mensen

verhaal . Naast haar schrijfwerk heeft ze een groot gezin, waar ze als moeder en oma erg van geniet. Een veelzijdige duizendpoot!

Auteur: Marja van der Linden Titel: Man van mijn dromen Uitvoering: gebonden Prijs: € 13,50 Formaat: 14 × 21,5 cm Omvang: 216 pagina’s IS B N 978-90-5977-216-8 ISBN: 9789059772168 NUR: 344 Verschijningsdatum: februari 2012

9

789059 772168

95


Verschijningslijst voorjaar 2012

JANUARI Auteur Titel Henk Stoorvogel Onderweg met Mozes FEBRUARI Auteur Titel Jos Douma Geworteld leven Anne Westerduin Koester de tijd Margreet Klokke en Op weg naar Pasen Rien Poortvliet J.C. Ryle Wie hem vroeg zoekt Marion Thomas Kom en zie Susanne Wittpennig Dubbel verliefd Helen Abele Lizzy Robin Lee Hatcher De Victory Club José Vriens Verbroken vertrouwen Greetje van den Berg Schitterblauwe zeepbellen Jetty Hage In gesprek Marja van der Linden Man van mijn dromen MAART Auteur Titel W. Balke Theodoor Beza: zijn leven, zijn werk Ignatius Graan van God Adriaan van Belzen Bevindingen William Huntington Een goed werk begonnen J.F. van der Poel Dolfi, Wolfi en de koperdieven Anne Voorhoeve 21 juli Randy Alcorn Thuiskomst Suzanne Woods Fisher Onverwacht

96

Brandilyn Collins Denise Hunter Meg Mosely Gerda van Wageningen Jubileumomnibus 113 Julia Burgers-Drost Ria van der Ven-Rijken Gina Holmes Rob Bell

Tot het uiterste De appelboomgaard Vliegen zonder vleugels Het portret

Marja van der Linden Andreas Meijer Laura Hillenbrand Joe Kissack

Het witte huis Met tegenwind Vergeven en vergeten En de meeste van deze is

MEI Auteur Titel Henk Stoorvogel Leven met God op een bountyeiland Geeri Bakker Mette tours France Randall Wallace De gave Kim Vogel Sawyer De verzoening Terri Blackstock Schijn bedriegt Tricia Goyer De jacht op Mona Lisa Glenn Meade De tweede Messias Romanmagazine Jubileumomnibus 114 Seija Berends Als eb en vloed Anke de Graaf Wat is de waarheid

APRIL Auteur Titel W. Paul Jones Moordenaar wordt monnik Herman Postema Waarom? Vrouwke Klapwijk en Thuis Annerieke Berg Vrouwke Klapwijk en Dag lieve oma Marja Bos J.F. van der Poel Dolfi en Wolfi deel 3 en 4 Gerrit ten Berge Yes! Randy Alcorn Courageous Julie Klassen De jongedame in het poorthuis Julie Lessman Opstandig hart Jeanette Windle Vrijheid in het verschiet Ted Dekker Verboden Steven James De dame Henny Thijssing-Boer Het mooiste van… Henny Annie Oosterbroek- Dageraad trilogie Dutschun Johanne A. van Archem Vreemd gedrag

Loïs Zij wilde over water lopen De Zamperini legende De vierde visser

JUNI Auteur Titel Liz Curtis Higgs Dwars door de nacht Karen Kingsbury Vergeven Cliff Graham Benaja Lee Strobel Ambitie


NEDERLAND VBK | media Herculesplein 96 3584 AA Utrecht Postbus 13288 3507 LG Utrecht T: +31 (0)88 700 2600 F: +31 (0)88 700 2999 www.vbkmedia.nl Accountmanagers retail Arend van der Garde Gsm: +31 (0)6 218 516 30 E: avdgarde@vbkmedia.nl Emiel Hendriks Gsm: +31 (0)6 200 381 53 E: ehendriks@vbkmedia.nl Elisabeth van Munster Gsm: +31 (0)6 200 344 20 E: evanmunster@vbkmedia.nl Astrid Paagman Gsm: +31 (0)6 295 652 69 E: apaagman@vbkmedia.nl Merel Prins Gsm: +31 (0)6 513 029 24 E: mprins@vbkmedia.nl René Slotboom Gsm: +31 (0)6 155 397 19 E: rslotboom@vbkmedia.nl

Accountmanagers B2B Pieter Graauw Gsm: +31 (0)6 290 964 03 E: pgraauw@vbkmedia.nl Rudmer Koopal Gsm: +31 (0)6 295 652 70 E: rkoopal@vbkmedia.nl Eric de Leur Gsm: +31 (0)6 295 652 72 E: edeleur@vbkmedia.nl Alfred van Maasakkers Gsm: +31 (0)6 215 717 86 E: avanmaasakkers@vbkmedia.nl Brandmanagers Omniboek Marloes Zalm T: +31 (0)88 700 2646 E: mzalm@vbkmedia.nl Kok Margaretha Oostinga T: +31 (0)88 700 2647 E: moostinga@kok.nl Marketing Services T: +31 (0)88 700 2600 E: promotie@vbkmedia.nl Klant Contact Centrum Postbus 13288 3507 LG Utrecht T: +31 (0)88 700 2700 E: verkoop@vbkmedia.nl

BELGIE VBK België Katwilgweg 2 2050 Antwerpen T: +32 (0)3 355 2838 F: +32 (0)3 355 2840 Verkoop binnendienst Nikki Nauwelaerts T: +32 (0)3 355 2842 E: verkoop@vbku.be Marianne Poupaert T: +32 (0)3 335 2836 E: verkoop@vbku.be Accountmanager Dirk Vanoutryve T: +32 (0)3 355 2845 E: d.vanoutryve@vbku.be Marketing Melanie Elst T: +32 (0)3 355 2843 Gsm: +32 (0)49 403 8692 E: m.elst@vbku.be

Voorjaar 2012 Kok  

voorjaarsaanbieding 2012 Kok

Voorjaar 2012 Kok  

voorjaarsaanbieding 2012 Kok

Advertisement