Douane Najaar 2017

Page 1

UITGEVERIJ DOUANE ! W U E I N NAJAAR 2017


VOORWOORD ROBOTVRIJ Ook in de uitgeverswereld is ‘robotisering’ niet langer een enge droom, maar oprukkende realiteit. Onlangs schepte een pas benoemde directeur van een grote uitgeversgroep op over nieuwe, zogenaamd slimme software. Deze software kon bestsellers dan misschien nog net niet voorspellen, maar wel zowat feilloos manuscripten eruit pikken, die geen enkele kans maken op het wórden van een bestseller. Op grond hiervan zouden deze manuscripten geen aandacht verdienen, laat staan een investering door de betreffende uitgeverij. Niet gehinderd door de twijfelachtigheid van de gedachte dat literatuur zich via een softwareprogramma zou moeten kwalificeren om uitgegeven te worden, presenteerde deze directeur zijn - computergestuurde - strategie ook nog eens als een geschenk aan het publiek. Dankzij hem en de behulpzame software zou zijn uitgeverij u, de lezer, nooit meer lastig vallen met iets dat niet aan een lijstje van commerciële randvoorwaarden voldoet. Met andere woorden: voortaan bepaalt deze uitgeverij - beter gezegd: het dienstdoende softwareprogramma - wat wel en niet in uw hoofd past. Gevolg? Een eenvormige stroom ‘kwaliteitsproza’ die steeds dezelfde vitaminen bevat, maar wat smaak betreft nooit meer verrast. Dat laatste - het inleveren van de wens de lezer te verrassen - is wat uitgeverij Douane betreft een doodzonde. Ons voornaamste motief om literair uitgever te willen zijn, is uitgerekend de belofte zelf verrast te worden: iets te lezen (het liefst als eerste, natuurlijk) dat ons volkomen van de kaart veegt. De vier nieuwe titels in onze najaarsaanbieding hebben ons dan ook stuk voor stuk in beroering gebracht. Niet door aan een vooraf opgesteld lijstje te voldoen, maar door het bezitten van een vreemde, lastig te definiëren smaak die ons... compleet verraste! Deze najaarsaanbieding is, kortom, het betwistbare resultaat van een aantal passionele lezers die samen de richting van uitgeverij Douane bepalen. Toch hebben we, al of niet terecht, het volste vertrouwen dat deze titels moeiteloos tijd en mediagedruis zullen trotseren. En nieuwsgierige lezers tot in lengte van dagen voor zich gaan winnen.


Ons voornaamste motief om literair uitgever te willen zijn, is zelf verrast te worden.


HOUD HET OVERZICHT

DARKO’S LESSEN MICHELLE VAN DIJK

PAGINA 6

4

DAT MOET NOG BLIJKEN ROLAND VONK

PAGINA 8


HET SAAIE, HET GEWONE DMITRI DANILOV

PAGINA 12

KAMERAAD KISLJAKOV PANTELEJMON ROMANOV

PAGINA 14

5


© Ralf Emmerich

DARKO’S LESSEN MICHELLE VAN DIJK ‘Na een half uur lezen gaat het jurkje uit. Ze is roomwit. Ik hou van haar lichaam. Het vangt al het licht in deze kamer. Het draait erin rond en maakt mij duizelig. Ik wil mijn ogen niet dicht doen, ik wil zien hoe Janna het licht is.’

Darko (20) reisde op zijn elfde met zijn ouders vanuit Servië naar Nederland. Hij heeft een relatie met Janna, die bijna vijftien jaar ouder is en als niet zo happy happy single vooral last heeft van ‘first world problems’, zoals keuzestress en verveling. Sinds ze Darko kent, is haar probleem vooral dat zij een lerares ís en dat hij haar leerling wás. Darko werkt zich intussen te pletter om genoeg te verdienen, een diploma te halen. Michelle van Dijk (1981) was

De tegenstellingen maken hun liefde niet zozeer

de allereerste winnaar van Write

onmogelijk of verboden, maar wel kansarm. In deze

Now! Ze publiceerde verhalen,

rauwe roman wordt Darko volwassen in het heden

columns en opiniestukken in

van de Rotterdamse working class. Grijpen de pijn

diverse kranten en (online)

van een ongelijke liefde en de herinneringen aan het

magazines. Werkt in het

Servische slagveld van de jaren ’90 Darko op fatale

onderwijs. Stond al op vele podia

wijze naar de keel? Of gaan hij en Janna het redden

met voordrachten uit eigen werk.

in de smeltkroes Rotterdam?

Darko’s lessen is haar debuut.

6


ROMAN - FICTIE TITEL

DARKO’S LESSEN

AUTEUR

MICHELLE VAN DIJK

OMSLAG

RALF EMMERICH

VANSTIJL

UITGAVE

PAPERBACK / SOFTBACK

FORMAAT

13 X 21 CM

OMVANG

CA. 200 PAGINA’S

PRIJS

€ 17,50

ISBN

978 90 72247 98 8

NUR

301

VERSCHIJNT 10 NOVEMBER 2017

‘... toch zul je nooit weten hoe ik je zie. Laat me schrijven.’

PROMOTIE • Feestelijke presentatie • Online campagne

Janna

• G erichte actie richting klassieke media

IN DE BOEKHANDEL • Foto’s op A3 karton • Posters op elk formaat • Boekleggers

7


© Natasja Graaf

DAT MOET NOG BLIJKEN ROLAND VONK De rustgevende stem van Roland Vonk is al jaren geliefd bij luisteraars van Radio Rijnmond. Zeker in zijn radiopraatjes op de zondagochtend toonde Vonk al een onthaaste natuur voordat het woord ‘onthaasting’ in zwang kwam.

Roland Vonk (1959) is journalist

Dankzij deze verhalenbundel kunnen nu ook lezers

en programmamaker. Hij werkte

zijn unieke stemgeluid tot zich nemen. Vonk is geen

voor diverse lokale en regionale

‘gewone’ columnist: observatie en verwondering

media en verblijdde het publiek

winnen het altijd van boosheid en opinie. Door zijn

met radioprogramma’s als Vonkey

ogen wordt de werkelijkheid altijd een beetje trager

Business (media en human interest)

en zachter. Het recept van de meeste verhalen is

en De Muzikale Voddenman

even eenvoudig als effectief: Vonk observeert wat er

(huisbezoeken aan mensen met

in zijn omgeving gebeurt en vraagt zich vervolgens

bijzonder geluidsmateriaal).

af hoe hij zich daartoe verhoudt. Zijn verwondering

Momenteel is hij met Archief

maakt van het alledaagse iets bijzonders en niet

Rijnmond en Het Opkamertje

zelden iets geestigs.

te horen op Radio Rijnmond. Bij gebrek aan concurrentie mag hij zich de grootste verzamelaar van Rotterdamse muziek noemen. Vonk woont, met vrouw en hond, te midden van een zwaartekrachttartende hoeveelheid cd’s, lp’s, singletjes en 78-toerenplaten.

8


VERHALENBUNDEL TITEL

DAT MOET NOG BLIJKEN

AUTEUR

ROLAND VONK

OMSLAG

RALF EMMERICH

VANSTIJL

UITGAVE

PAPERBACK / SOFTBACK

FORMAAT

13 X 21 CM

OMVANG

CA. 200 PAGINA’S

PRIJS

€ 19,50

ISBN

978 90 72247 99 5

NUR

303

VERSCHIJNT 17 NOVEMBER 2017

‘De Simon Carmiggelt van de Bergsingel.’

PROMOTIE • Feestelijke presentatie

‘Droef maar mooi.’

• Online campagne • G erichte actie richting klassieke media

‘Geweldig verhaal om de dag mee te starten.’

IN DE BOEKHANDEL • Foto’s op A3 karton

Lezersreacties

• Posters op elk formaat • Boekleggers

9


Deze titels zullen moeiteloos tijd en mediagedruis trotseren.

10


11


HET SAAIE, HET GEWONE DMITRI DANILOV Oeverloze ouwehoer of geniale poëet? Wie de gedichten van Dmitri Danilov (1969) leest, komt onherroepelijk bij één van deze extremen uit.

Niemand anders weet het leven in zijn grootsheid en nietigheid zo onderkoeld te beschrijven als hij. In zijn terloopse cadans schuilt zowel de magie als de demystificatie, de overwinning als de nederlaag, de sensatie als de verveling. Dat Danilov gelijk een voddenboer alles, ja werkelijk alles zijn gedichten binnen trekt – van verkreukelde bussen tot plastic stadionstoeltjes – maakt hem tot een zeldzaam toegankelijke dichter. Maar sommigen zien de poëzie graag op een voetstuk en kunnen Danilovs passionele gesnuffel aan de dagelijkse dingen niet aan. Dmitri Danilov (1969) is schrijver te Moskou. In alle landen waar zijn werk verschijnt, bouwt hij een vaste schare fans op. Bij Douane verschenen eerder de titels ‘Zwarte en groene’, ‘De horizontale stand’ en ‘Beschrijving van een stad’.

12


POËZIE TITEL

HET SAAIE, HET GEWONE

AUTEUR

DMITRI DANILOV

VERTALER

ARIE VAN DER ENT

OMSLAG

AD VAN DER KOUWE

MANIFESTA

UITGAVE

PAPERBACK / SOFTBACK

FORMAAT

13 X 21 CM

OMVANG

CA. 170 PAGINA’S

PRIJS

€ 19,50

ISBN

978 90 827231 0 6

NUR

306

VERSCHIJNT 3 NOVEMBER 2017

‘Danilov creëert afstand om het leven te kunnen overzien, ordenen – om de ontroering te kunnen toelaten’

PROMOTIE • Feestelijke presentatie • Online campagne • G erichte actie richting klassieke media

A.H. J. Dautzenberg IN DE BOEKHANDEL • Foto’s op A3 karton • Posters op elk formaat • Boekleggers

13


KAMERAAD KISLJAKOV PANTELEJMON ROMANOV Hoe pas ik in de maatschappij? Hoe zorg ik dat ik niet word opgeknoopt? In de ten onrechte vergeten roman ‘Kameraad Kisljakov’ leren we een Sovjet-burger kennen.

Deze Ippolit Grigorjevitsj Kisljakov probeert zich stap voor stap om te vormen van ‘burger’, met oude sentimentele waarden, tot ‘kameraad’, ofwel: nuttig instrument voor Stalins heilstaat. Dit klinkt abstract, maar deze roman is een bruisende aaneenschakeling van levendige scènes, waarin Kisljakovs gedaanteverwisseling met chirurgische Pantelejmon Romanov

precisie wordt vastgelegd en de slapstick ruim baan

(1884-1938) was in de jaren ’20

krijgt. Soms is het Laurel & Hardy op papier! Niet

en ’30 een bekende schrijver in

alleen de overrompelende stijl van Romanov maakt

Sovjet-Unie. Zijn faam verwierf

indruk, ook de thematiek is volstrekt eigentijds:

hij met satirische verhalen over

hoe ver ben ik bereid te gaan om mezelf in het

de ondoorgrondelijkheden van

keurslijf van de buitenwereld te persen? Een

de Sovjet-bureaucratie. Na zijn

bekeringsgeschiedenis, die humor en diepte op

dood wilde niemand hem meer

zeldzame wijze ineenvlecht.

kennen en komt hij in geen enkel overzicht voor. Dankzij het oprukken van de (totalitaire) informatiemaatschappij krijgt Romanov’s werk weer aandacht.

14


ROMAN - FICTIE TITEL

KAMERAAD KISL JAKOV

AUTEUR

PANTELEJMON ROMANOV

VERTALER

ARIE VAN DER ENT

OMSLAG

AD VAN DER KOUWE

MANIFESTA

UITGAVE

PAPERBACK / SOFTBACK

FORMAAT

13 X 21 CM

OMVANG

CA. 300 PAGINA’S

PRIJS

€ 19,50

ISBN

978 90 827231 1 3

NUR

302

VERSCHIJNT 3 NOVEMBER 2017

‘Romanov, Boelgakov, volksvijanden!’

PROMOTIE • Feestelijke presentatie • Online campagne

Vladimir Majakovski

• G erichte actie richting klassieke media

IN DE BOEKHANDEL • Foto’s op A3 karton • Posters op elk formaat • Boekleggers

15


EERDER VERSCHENEN UITGAVEN

DE LUCHTHAVEN SERGEJ LOJKO (9789072247940) Spannende, semi-autobiografische roman over de recente oorlog in OostOekraïne. Sergej Lojko, gelauwerd fotograaf en oorlogsjournalist voor de Los Angeles Times, was een aantal dagen aanwezig op de luchthaven van Donetsk. Het boek bevat ook negentien foto’s die Lojko maakte tijdens de gevechten.

DAGBOEK MAJDAN ANDREJ KOERKOV (9789072247971) In Dagboek Majdan geeft Andrej Koerkov een indringend en persoonlijk inkijkje in zijn dagelijks leven als schrijver tijdens ‘Euromajdan’ de protesten die eind 2013 uitbraken toen bekend werd dat Oekraïne het associatieverdrag met de EU niet zou ondertekenen. 16


BESCHRIJVING VAN EEN STAD DMITRI DANILOV (9789072247766) In deze stilistische krachttoer - alle eigennamen worden vermeden - probeert de schrijver verliefd te worden op ‘een stad met een andere letter’, waar hij twaalf maal heen reist; een jaar lang, elke maand.

DE ZANDSTRAATBUURT EN ZIJN JOODSE INWONERS DIVERSE AUTEURS (9789072247957) Waar nu het Rotterdamse stadhuis staat, bevond zich vroeger één van de beruchtste buurten van het land. De Zandstraat en omgeving werd meer dan honderd jaar geleden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, maar speelt op veel manieren nog een rol in de stad. 17


CONTACT AANVRAGEN RECENSIE-EXEMPLAREN info@uitgeverijdouane.nl UITGEVER / PERSRELATIES Hans van Willigenburg 06 506 86 884 UITGEVER / REDACTIE Daniël Dee 06 245 64 514 KLASSIEKE POST Uitgeverij Douane Mathenesserdijk 301 b 3026 GB Rotterdam BLIJF OP DE HOOGTE VIA SOCIAL MEDIA facebook.com/uitgeverijdouane twitter.com/douanerdam

CONCEPT / CREATIE Ralf Emmerich vanStijl – Rotterdam 06 467 11 832 ralf@vanstijl.nl

18


19


JIREVEGTIU ENAUOD !WUEIN RA AJ AN 7102


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.