Dirck Nab - Getekend Landschap

Page 1

DIRCK NAB GETEKEND LANDSCHAP

Zo schijnbaar achteloos in terloopse lijnen uitgezet, dat helm zich buigt

en zand bijna van het papier opstuift. Een zwak geluid van de zee.

Dirck Nab Getekend landschap
Uitgevers
Waanders
DIRCK NAB

GETEKEND LANDSCHAP

De duinen van Dirck Nab

Huigen Leeflang · conservator Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum Amsterdam

Het duinlandschap heeft een lange en rijke traditie en er is moed voor nodig om je er als hedendaags tekenaar, schilder en graficus opnieuw intensief mee bezig te houden, zoals Dirck Nab nu al jaren doet. Nab is zich terdege bewust van de lading van zijn onderwerp, maar doet het enige wat je kunt doen wanneer je als landschapstekenaar iets oorspronkelijks en nieuws wilt maken: proberen onbevangen naar de wereld te kijken en deze al tekenend te doorgronden.

Er zullen weinig mensen zoveel in de Noord-Hollandse duinen hebben rondgedwaald en ze zo indringend geobserveerd als Dirck Nab. En dat dan ook nog bij zo’n beetje ieder type weer. Hij woont in Bakkum, dat scheelt, maar wanneer hij de kleumerige tochten beschrijft die hij zelfs bij storm en vorst onderneemt om verschillende weersgesteldheden vast te leggen, kan men niet anders dan onder de indruk raken van zijn gedrevenheid.

Wat nog meer bewondering afdwingt is zijn vermogen om ieder landschap te benaderen alsof hij het voor het eerst ziet – wat natuurlijk ook zo is, want wie goed kijkt weet dat de variatie, zelfs in tamelijk monotone uitzichten, eindeloos is. Zeker, Nab heeft een uitgesproken, zeer ontwikkeld en herkenbaar handschrift. Hij tekent vooral met bruin of blauw krijt ofwel met een stomp voorwerp gedoopt in Oost-Indische inkt. En bepaalde motieven komen veelvuldig terug: duinpannen beschut met ritmisch gearceerd helmgras, de eindeloze deining van heuveltjes onderbroken door wit oplichtend zand, lussen in bruin krijt die volkomen overtuigen als wolkenflarden.

Wat deze werken verder gemeen hebben is de afwezigheid van enige vorm van sentimentaliteit. Een onderwerp als de hoogovens bij IJmuiden, zou menigeen verleiden tot een dramatische weergave van dit reusachtige industriecomplex, te midden van de duinen neergeplant. Dirck Nab behandelt het als een motief zoals zovele andere, bijna droog observerend vorm en sfeer vattend, zonder overdrijving en daarom juist zo indrukwekkend.

DIRCK NAB GETEKEND LANDSCHAP

Het atelier van Dirck Nab staat in Bakkum. Hij is zo verknoopt met dit gebied, dat de lijnen van de zee en duinen inmiddels op natuurlijke wijze uit zijn handen lijken te komen. Snelle observaties en grootse gebaren, soms op een zeer groot formaat. Het werk valt dan simpelweg over je heen, niet alleen door het formaat, maar meer nog door de voelbare energie en de zichtbare beweging. Donkere accenten in het glooiende wit, bieden de kijker vrijheid voor eigen associaties. Vaak is in zijn werk te zien, hoe de structuren het onderwerp meetrekken naar een andere wereld, totdat je alleen het gevoel overhoudt, zoals hij zegt.

Waanders Uitgevers

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.