Evert Kwok uitgaven voorjaar 2023

Page 1

EVERT KWOK UITGAVEN VOORJAAR 2023 20 JAAR KWOK!

HARDCOVER

Al 20 jaar maken cartoonisten Tjarko Evenboer en Eelke de Blouw furore met woordgrappen die zó überslecht zijn dat ze weer goed worden. Voor deze luxe jubileumbundel selecteerde het duo de honderdvijftig allerbeste cartoons uit hun oeuvre.

“De Messi van de woordgrap!” - Jochem Myjer

APRIL 2023 | ISBN 9789083295893 | 150 x 170 mm | 160 pagina’s | € 14,95

Alweer de 5e editie! Zet je schrap voor een nieuw jaar boordevol kwokklassiekers, gloednieuwe cartoons en stripjes, überslechte (en dus goede) woordgrappen en absurde ongein van de woordgrappenkoning van de lage landen.

meer dan 280.000 volgers op social media!

AUGUSTUS 2023 | ISBN 9789083295824 | 320 pagina’s | € 16,95

BACKLIST

De Evert Kwok vakantieboeken staan bomvol woordgrappen, cartoons, puzzels, kleurplaten, bananen en andere ongein ontsproten aan het brein van cartoonisten De Blouw en Evenboer. De boeken zijn niet jaargebonden en zijn los van elkaar te lezen.

80 pagina’s | 160 x 230 mm | € 10,95

Evert Kwok Vakantieboek 1

ISBN 9789083058214

Evert Kwok Vakantieboek 2

ISBN 9789083058252

Evert Kwok Vakantieboek 3

ISBN 9789083058290

Evert Kwok Vakantieboek 4

ISBN 9789083058238

Evert Kwok - De Stripjes (hardcover)

Voor het eerst in boekvorm verzameld: alle grappen waarbij één plaatje niet genoeg was! Een ideaal cadeauboekje!

ISBN 9789083058245

64 pagina’s | 150 x 170 mm | € 9,95

Uitgeverij Banaan - Oude Fabriekstraat 14 - 3812 NR Amersfoort

Contactpersoon: Eelke de Blouw - info@evertkwok.nl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.