Weekblad Waalwijk 20-03-2019

Page 6

WEEKBLAD WAALWIJK / DRUNEN - WOENSDAG 20 MAART 2019

PAGINA 6

Mijn huis en mijn omgeving duurzaam

ZATERDAG 23 MAART: LANDELIJKE OPSCHOONDAG Opruimen maar! Zaterdag 23 maart is het de Landelijke Opschoondag. Gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen en vrijwilligers in ons land steken op deze dag de handen uit de mouwen om zwerfafval aan te pakken. Ook in de gemeente Waalwijk staat deze dag in het teken van een schone leefomgeving. Maar liefst 180 vrijwilligers, waarvan 80 kinderen van de basisscholen De Veste en de Brug uit Waspik, schreven zich in om deze dag te helpen. We starten gezamenlijk om 10.00 uur op de gemeentewerf.

Samen met inwoners maken we Waalwijk mooier, socialer en groener Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen, werken, ondernemen en verblijven. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. Een duurzame en groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Daarnaast is een groene omgeving ook belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Willen we ook in de toekomst in een schone, gezonde en groene omgeving wonen en werken, dan moet er nú iets gebeuren. In 2018 is er al veel werk verzet,

met positieve resultaten en stappen voorwaarts. Zo werkten we hard aan de Groene Agenda, een uitvoeringsprogramma waar alles op het gebied van groen samenkomt. Deze stellen we in 2019 samen met inwoners definitief vast. Inwoners en ondernemers droegen hiervoor innovatieve ideeën aan tijdens het Groen en Natuur LAB. Daarnaast wordt dit jaar ook de Duurzame Agenda vastgesteld, met onder meer veranderingen in het afvalbeleid en een campagne om zwerfafval tegen te gaan. Ook ontstaan er steeds meer initiatieven in de gemeente van inwoners, ondernemers en organisaties.

Op deze pagina staan een aantal voorbeelden hiervan. Samen maken we Waalwijk mooier, socialer en groener!

Wethouder Dilek Odabasi-Seker Portefeuille duurzaamheid, natuur en milieu, jeugd, onderwijs en gezondheidszorg.

Nationale Boomfeestdag 2019 Woensdag 13 maart 2019 was het weer Nationale Boomfeestdag. Dit jaar was het thema ‘Ieder kind een boom’. Wij ontvingen ruim 240 kinderen uit groep 7 van de Waalwijkse basisscholen op de gemeentewerf in Waalwijk. Natuureducatie Dit jaar was het de 63e keer dat de gemeente Waalwijk aandacht besteedt aan Nationale Boomfeestdag. Met de viering van Nationale Boomfeestdag probeert gemeente Waalwijk kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving bij te brengen en worden ze geïnspireerd zelf hun steentje hieraan bij te dragen.

ADOPTIEGROEN Wilt u uw woonomgeving opfleuren? U kunt zelf een stuk openbaar groen adopteren. Op dit moment zijn er al 85 locaties in Waalwijk waar bewoners groen onderhouden.

Wind en regen spelbreker Vanwege de harde wind (en dus de veiligheid van de aanwezigen) was de gemeente genoodzaakt de geplande wandeling in de omgeving van eendenkooi Den Dulver af te lasten. Gelukkig konden de activiteiten verplaatst worden naar de gemeentewerf. Daar namen de kinderen een kijkje bij al het materieel dat de gemeente inzet om het groen in de openbare ruimte te onderhouden. De Boomfeestdag wordt georganiseerd door de gemeente Waalwijk, in samenwerking met Staatsbosbeheer, MET Praktijkonderwijs en een grote groep vrijwilligers.

Hoe gaat dat dan? U neemt samen met enkele buurtbewoners een stuk groen onder uw hoede. Het volledige onderhoud van die beplanting voert u met elkaar uit. Bij adoptiegroen kiest u dus zelf de planten uit en de gemeente Waalwijk draagt bij in de kosten. Het gaat over beplanting in de grond en niet over bloembakken.

Opschoning langs Bergsche Maas succes

Kan adoptiegroen overal? Er zijn veel mogelijkheden in uw eigen woonomgeving. De wijkadviseurs kunnen u precies vertellen wat wel en wat niet kan. Vraagt u hen gerust wat er mogelijk is.

Op zaterdag 9 maart was de jaarlijkse opschoningsactie langs de oevers van de Bergsche Maas. Dit was een initiatief van de gemeente Waalwijk en IVN de Waerdman. Doel van deze actie is om de oevers vrij te maken van zwerfafval. Veertig enthousiaste vrijwilligers vulden 77 zakken met afval en vonden daarnaast nog autobanden, lege vaten, een surfplank, een rol plastic keukenzeil en een vuilniszak met luiers.

Meer informatie: www.waalwijk.nl/adoptiegroen

Zwerfafval, een gevaarlijk probleem Zwerfafval langs het water is een groot probleem. Het afval zorgt voor een lelijk landschapsbeeld en het is ook slecht voor het milieu. Het plastic verandert door zonlicht en golfslag in ‘microplastics’ en is niet meer uit het water te verwijderen. Zo groeit de ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen.

Project Schone Maas Na hoogwater blijft er veel troep op de oevers en in de uiterwaarden achter. Om dat zwerfafval aan te pakken, startten de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, diverse gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen en IVN Brabant het project Schone Maas. Samen met comités, verenigingen en inwoners werken

zij aan de opschoning van een tracé langs de Maas. Zo schonen we jaarlijks samen 15 kilometer oevers langs de Bergsche Maas op.