__MAIN_TEXT__

Page 1

2019 Week 45 Woensdag 6 november

12e jaargang KUNSTWERKEN HARMONIE ONTHULT

ARNOLD PAASHUIS ONDERSCHEIDEN MET ZILVEREN KNVB-SPELD

LOONS LOKAAL: VEEL KEUS EN IETS VOOR ELKE PORTEMONNEE

gemeente Nieuws

3

5

9

van de Gemeente Loon op Zand

Deze week

BEGROTING 2020

SCHOUDERS ERONDER, SAMEN VOORUIT

Coalitiepartijen Loon op Zand presenteren akkoord Nadat het CDA uit de coalitie was gestapt van het Loonse college zijn informateurs Gerard Bruijniks en Ad van Laarhoven de mogelijkheid van een nieuwe coalitie gaan onderzoeken. Donderdag presenteerden zij het nieuwe coalitie-akkoord ‘Schouders eronder, samen vooruit’. De VVD neemt de plaats in van het CDA met Frank van Wel als wethouder. Suzan Mandemakers is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de liberalen. DOOR JACK IJPELAAR Gerard Bruijniks zei trots te zijn op het akkoord dat is bereikt met GemeenteBelangen (GB), Voor Loon (VL) en de VVD. “We hebben een forse periode achter de rug met de informatie en de formatie; en ik ben tevreden. We zetten samen de schouders eronder. Het waren intensieve gesprekken en soms was het ook spannend, maar we hebben dan ook alle onderwerpen goed en fundamenteel

besproken.” Bruijniks zei dat met dit akkoord ook de verjonging is begonnen in de gemeentepolitiek. De drie jonge fractievoorzitters Suzan Mandemakers (VVD), Bart van Drunen (VL) en Jos Groenendaal (GB), zijn ondanks de moeilijk positie waarin de gemeente zich bevindt ambitieus. Zware klus nieuwe wethouder Frank van Wel wordt dinsdag

voorgedragen als nieuwe wethouder. Hij neemt de portefeuille met daarin financiën nagenoeg in zijn geheel over van de opgestapte Grootswagers. Arbeidsmarkt, inkomen en participatie komen erbij. Brekelmans en Bruijniks behouden hun portefeuille. De laatste gaat gebouwenbeheer erbij doen. Voor de nieuwe wethouder zal vooral de financiële balans een zware klus worden. Bestuurlijke toekomst De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Suzan Mandemakers, wil de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand op een open manier gaan benaderen. “De VVD wil wat het beste is voor de inwoners.” Daarnaast vindt zij dat de bibliotheek een mooie plek moet krijgen in de nieuwe Wetering. De Wetering kroonjuweel van Voor Loon De Loonse partij Voor Loon heeft als kroonjuweel De Wetering. Bart van Drunen is daar heel stellig in: “De gemeente heeft het op dit moment moeilijk maar het project Wetering móet overeind blijven. De staat van het gebouw vereist actie op korte termijn. Het was intensief om een nieuw akkoord hierover te bereiken want de kosten gaan hoger uitvallen, maar voor ons is De Wetering belangrijk. Wij hebben hierbij hoog ingezet met de verkiezingen.” Bart zei het zeer te waarderen dat de VVD de verantwoordelijkheid mee wil aangaan. “Er zouden betere momenten zijn geweest om in te stappen dan juist nu dat de gemeente in de problemen zit.”

De nieuwe wethouder Frank van Wel.

De drie jonge fractievoorzitters Bart van Drunen (VL), Jos Groenendaal (GB) en Suzan Mandemakers (VVD).

Coalitie niet voor lastenverzwaring Er zijn 25 realistische ambities met als belangrijkste De Wetering en basisschool De Start in De Moer. Daarnaast zal er snel tot actie overgegaan worden op zaken die zichtbaar en tastbaar zijn voor de inwoners zoals het verbeteren van het openbaar groen. Maar eerst zullen de financiën gezond moeten worden. De begroting die aanstaande donderdag in de raadsvergadering gepresenteerd wordt staat in een ander perspectief. In januari zullen er correcties komen want er moet tenslotte 3,7 miljoen bezuinigd worden. De coalitie is niet voor lastenverzwaring voor de burgers. Suzan: “We zijn al de duurste gemeente in de regio, het moet wel interessant blijven om in Loon op Zand te blijven wonen.” Daar zijn de andere jonge fractievoorzitters het roerend mee eens.

Hubertusviering: een warme sfeer DE MOER - Vlak voordat pastoor Luijckx de Hubertusviering opent komen er grijze wolken boven De Moer. De paraplu’s kunnen open. Ongeveer tweehonderd belangstellenden zijn op de achtste Hubertusviering, op het plein van de Sint Joachimskerk in De Moer, afgekomen. Allen om hun dieren te laten zegenen.

lijkt nogal dubbel. Maar ook daar heeft de pastoor een antwoord op. ”Het gaat om een fatsoenlijke

jacht, met respect voor de dieren. Zoals ook de organisatie van deze viering, Wildbeheereenheid De

Het zijn er minder dan voorheen, misschien toch vanwege het onbestendige weer. Een aantal is met paard en honden. De dieren zullen, net als de mensen, worden gezegend door de priester. De bezoekers uit De Moer en omgeving hebben de viering inmiddels in hun hart besloten. ”Een hele mooie traditie, met een warme sfeer.”

Moer, dat nastreeft.” De pastoor zegent daarna ongeveer veertig dieren. De meeste laten het wijwater gelaten over zich heenkomen. Een enkel paard of hond wordt nerveus. Ook de Hubertusbollen worden, voordat ze worden uitgedeeld, gezegend. Jachthoorngroep De M’oertonen brengt stemmige muziek. Dat zorgt voor applaus.

Overleg met alle partijen Bruijniks zei dat bij de besprekingen met de coalitiepartijen ook overleg is geweest met de niet-coalitiepartijen. Er zijn daarop nog zaken aangepast om Pro3 en het CDA tegemoet te komen. Dinsdag (5 november, red., uitslag nog onbekend) wordt/werd in de extra raadsvergadering het akkoord voorgelegd en zal blijken of het akkoord raadsbreed gedragen zal worden.

Deze week extra bijlage

Act c ief plus

De Actiefplus is een uitgave van UITGEVERIJ

NOVEMBER 2019

EM. DE JONG BV Baarle-Nassau

EDITIE 1: • WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN • WEEKBLAD GILZE EN RIJEN • ONS WEEKBLAD

Op de vraag wat hij daarvan verwacht wilde Bruijniks niet vooruitlopen. “Het zou in ieder geval wel goed zijn voor de uitvoering van het akkoord. Vooral voor onderwerpen als De Wetering en Bestuurlijke Toekomst.” Het akkoord is niet dichtgemetseld. Er kan door alle partijen over zaken nog meegekeken worden.

EMPTY NEST SYNDROOM: KOLDER OF REALITEIT?

10

FIT BLIJVEN MET DANS

17

KOMT WIJSHEID MET DE JAREN?

19

ER IS HULP ALS HET MOET EN JE BENT NIET ALLEEN

20

Uw uitvaartverzorgers voor Kaatsheuvel, Waalwijk en omgeving Ook als u bij Dela, Ardanta of elders verzekerd bent

TEL: (0416) 851 405 keu

zonkdens gedo er

Lees de advertentie in de Actief Plus krant

e!

Pastoor Luijckx noemt het een ’bijeenkomen in goede geest’. Hij wijst op het gevoel van vertrouwen en gastvrijheid.

Lauwers Keukens | Poolsestraat 15 | 5171 DP Kaatsheuvel | Tel: 0416-532614

Sint Hubertus is de patroonheilige van de jacht. In de zevende eeuw joeg hij op wild in de Ardennen. Toen hij zijn pijl richtte op een hert verscheen tussen het gewei van het dier een stralend kruis. Hubertus vond daar het respect voor alles wat leeft terug. Dat de heilige dan toch de beschermer van de jagers werd

OCT-SCAN

NOVEMBER T/M DECEMBER: t.w.v. e

75,- nu voor e 25,-

Lees meer over onze eindejaarsactie elders in dit weekblad Hoofdstraat 101a 5171 DK Kaatsheuvel 0416 272 360 • info@mustersoogzorg.nl (Gratis parkeren voor de deur)

Pastoor Luijckx spreekt.

Hoofdstraat 101A ± 5171 DK ± Kaatsheuvel 0416 – 272360 ± info@mustersoogzorg.nl www.mustersoogzorg.nl

www.mustersoogzorg.nl

Profile for Uitgeverij Em de Jong

De Duinkoerier 06-11-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer, en Udenhout.

De Duinkoerier 06-11-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer, en Udenhout.