Uitagenda Utrecht juli/augustus 2017

Page 16

16

EVEN VOORSTELLEN

UITagenda —Juli/Augustus 2017

Door Kirsten Commijs

Wereldstad Utrecht Van over de hele wereld komen mensen naar Utrecht om te studeren en te werken. Vijf expats en studenten aan het woord. Over de prijs van speciaalbiertjes, de unieke combinatie van feestjes en concerten en het voor altijd willen blijven.

Tanja Kühne (26)

Zwitserland Werkt bij Blendle ‘Hoewel er vanuit mijn opleiding in Zwitserland eigenlijk helemaal geen uitwisselingsmogelijkheden met Utrecht waren, besloot ik toch te gaan. Ik wilde hier graag studeren en begon in 2015 aan een semester International Communication and Media aan de Hogeschool Utrecht. Eenmaal thuis miste ik Utrecht zo erg dat ik na mijn afstuderen besloot terug te komen. In Zwitserland kon ik moeilijk werk vinden terwijl ik in Nederland meteen vier keuzes had. Uiteindelijk werd het Blendle. Hoelang ik blijf? Ik bekijk het per periode, maar in ieder geval twee jaar en misschien twee tot vijf, of zelfs voor altijd.’

‘EENMAAL THUIS MISTE IK UTRECHT ZO ERG DAT IK NA MIJN AFSTUDEREN BESLOOT TERUG TE KOMEN.’


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.