Aars Avis nr. 1 - 2018

Page 54

VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 54

LÆSERBREVE

Foreningen Frit Fjerkræ glæder sig over, at Fødevarestyrelsen har lempet reglerne for hobbybesætninger i tilfælde af, at der udbryder fugleinfluenza i Danmark. Foto: Colourbox.dk.

Nye regler for små hønsehold er positivt Finn Jensen, der er formand for foreningen Frit Fjerkræ, glæder sig over Fødevarestyrelsens nye regler:

Fødevarestyrelsen har nye regler for tilfælde af udbrud af fugleinfluenza som omtalt i Aars Avis 27. decem-

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

ber. Der er heldigvis sket en positiv ændring. Fødevarestyrelsen lægger nu op til, at høns IKKE længere skal

være under fast tag, men at de gerne må gå ude. Det er vi rigtig glade for i foreningen Frit Fjerkræ. Vi er i foreningen Frit Fjerkræ meget glade for at Fødevarestyrelsen har fået øjnene op for, at indespærring af tamfjerkræ i forbindelse med fund af fugleinfluenza IKKE er den rigtige strategi, og at det nu bliver muligt for dansk fjerkræ fortsat at gå ude og opretholde en høj dyrevelfærd også i perioder hvor der er en risiko for fugleinfluenza. Vi er rigtig glade for at Fødevarestyrelsen har lyttet til os, og nu indfører en bagatelgrænse, så små besætninger ikke skal være overdækket, men må gå ude. Krav om “mågetråde” over større udegående besætninger er også en klar fremgang i forhold til sidste vinters krav om fast overdækning af hønsegården, der medførte mange døde høns og store problemer med dyrevelfærden både blandt hobbyavlere og blandt stalddørssælgere. Vi vil fra Frit Fjerkræ side stadig pege på, at det er meget vigtigt, at der bliver arbejdet seriøst med en adskillelse af de forskellige

måder, der holdes fjerkræ på. Hold af hobby og små stalddørssalg er reelt adskilt fra de store kommercielle slagtekyllingeproducenter og begrebet segmentering, som beskrevet i den internationale husdyrsundhedsorganisation OIE bør der arbejdes seriøst med, så vi kan få adskilt tingene. Et udbrud i en hobbybesætning bør ikke kunne betyde noget for eksporten af slagtekyllinger. At danske høns ikke længere skal være indespærret, er godt for dyrevelfærden og et skridt i den rigtige retning. Der er stadig arbejde at gøre for at beskytte danske høns, ænder og gæs mod fugleinfluenza og specielt være opmærksomhed på den menneskelige transport af smitte. Det er med tilfredshed, at vi i Foreningen Frit Fjerkræ konstaterer, at Fødevarestyrelsen nu endelig anerkender den menneskelige transport af smitte i forbindelse med udbrud af fugleinfluenza, og ikke udelukkende fokuserer på, at det er vilde fugle, der bringer smitte til fjerkræ i fangenskab.

Nytårsudtalelse fra Danske Svineproducenter Henrik Mortensen, der er formand for Danske Svineproducenter, har indsendt følgende nytårsudtalelse: Nu hvor året rinder ud, kan vi glæde os over at kigge tilbage på et år, hvor arbejdsglæden, produktiviteten, økonomien og investeringslysten alt sammen er gået den rigtige vej. Vi kan også glæde os over, at de politiske toner på mange måder er blevet mildere. Det kan dog ikke siges uden at drysse malurt i bægeret, idet den politiske usikkerhed, stadig er en klods om benet for erhvervet. For netop, som vi fornemmer mildere politiske vinde, så oplever vi desværre igen og igen, at politikere pludselig stikker en populistisk en kæp i hjulet, som er en trussel for vores eksportmuligheder. Senest oplevede vi det få dage inden jul, hvor Miljøog Fødevareminister Esben Lunde Larsen angiveligt følte sig kaldet til skælde ud og kalde dyrevelfærden i vores stalde for ”mildest talt ikke tilfredsstillende”. Sådan en udtalelse, hvor ministeren med al sandsynlighed taler mod bedrevidende, er

langt under lavmålet, og det selvfølgelig ikke i orden. Når politikere inklusiv ministeren - med den ene hånd - drysser om sig med udtalelser, der går imod erhvervet, så øger det den politiske usikkerhed og dæmper investeringslysten i de nye stalde, som ministeren ellers - med den anden hånd - har givet investeringskroner til. Det er mildest talt temmelig uhensigtsmæssigt, men det er vilkår, vi har døjet med i årtier. Derfor er vores nytårsønske, at det må høre op. Samtidig med ytringer om støtte til erhvervet og til nye stalde, og vi også kort før jul fået præsenteret et veterinærforlig, som også rummer nogle brede formuleringer, som kan være svære at gennemskue, hvilke konkrete tiltag, de ender med. Så til trods for ministerens forsikringer til i pressen om, at der ikke kommer stramninger med det nye veterinærforlig, så tyder selve teksten dog mere på stramninger. Derfor er der nogen usikkerhed, hvor det ender. Så på trods af, at mange af os har haft et godt regnskabsår, er de modsatrettede politiske signaler desværre

noget, som dæmper investeringslysten i erhvervet, og derfor glæder vi os til, at fødevareministeren kommer til vores generalforsamling 17. januar, så vores medlemmer får mulighed for at tage debatten med ham face og face. I juledagene, hvor mange danskere heldigvis sætter tænderne i en god, dansk flæskesteg, er det kedeligt, at dagbladet Information samtidig valgte at sætte halekupering i et dårligt lys. Men lad os afslutningsvis slå fast, at vi er stolte over, at vi producerer rigtig mange grise i verdensklasse. Kunderne kan vælge frit, om de vil købe flæskesteg fra en velfærdsgris i ministerens hjerteordning med hele haler eller flæskesteg fra en almindelig god, dansk gris, der også har haft det godt. Forbrugerne bør vide, at risikoen for, at en gris med hel hale har haft halebid, er to-tre gange større end risikoen for halebid hos en halekuperet gris. Til gengæld kan man ikke smage forskel på, om flæskestegen kommer fra den ene eller den anden varemærkegris. Med disse ord ønsker Danske Svineproducenter godt nytår til alle.

Gudstjenester Søndag d. 7. januar 2018 Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Smågrisenoteringen

16.00 10.00 ingen 10.30 ingen 11.00 9.30 ingen 19.30 ingen 9.00 10.30 9.00 9.30 ingen 9.30 ingen 11.00 ingen 9.30 11.00 ingen ingen ingen 9.30 ingen ingen 9.00 10.30 ingen ingen ingen 10.30 19.00 ingen 9.00 10.30 ingen ingen 10.30 9.00 ingen 19.30 ingen 14.00 ingen ingen 10.30 10.00

Beregnet notering uge 1 Basis, 30 kg. 345,97 (345,97). SPF+Myc 350,97 (350,97). SPF 354,97 (354,97). Økologi 923,59 (919,20). UK-tillæg 12,04. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,34 (5,34) kr.