Page 1

brezplačni časopis

november 2013

številka 101

AKTUALNO

IZ NAŠIH OBČIN

NE PREZRITE

25 STOPNIC

Izkušnje so naš najboljši učitelj

Delovno rekreativni center Sevno

Terminski plan zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Andrej Jeriček

I2

I7

I 10

I 23

letnik 11

»Nikoli me nič ne preseneti, saj moram biti kot športnik vedno pripravljen na vse.«

FOTO ASJA

Srečno 2014!


AKTUALNO

2

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Mladi za boljši svet UROŠ KOCJAN

UREDNIKOV KOMENTAR

»A s’ ti tud’ not padu?« Nesrečna bančna luknja, katere predstavitev je bila pred tedni napovedana za petek, 13.decembra, potem pa predstavljena v javnosti en dan prej, je sprožila mešane odzive. Ki so bili precej predvidljivi, če si najprej prebral ime komentatorja. Tisti, ki so bliže vladi, so trdili, da je vse obvladljivo, da sploh ni tako velika, kot so vsi strašili. Tisti, ki bi radi bili na vladi, so kričali, da gre za rop prihodnjih generacij. Preseneča pa me dejstvo, da ne eni ne drugi, ki so imeli izmenjaje priložnost, da pogledajo za zaveso bančnega sektorja, niso tega storili z namenom razkritja odgovornih oseb za nastalo bančno luknjo. Vsak po svoje so videne podatke izrabili za kratkoročno manipulativno prednost na volilnem bojnem polju. Žal v vsej svoji bistrosti politiki zelo redko pokažejo presežek uporabne inteligence, da ne rečem zdrave pameti, in sklenejo nekakšen dogovor, s katerim bi se zavezali, da bodo izmed sebe izločili gnila jabolk ter si s tem povrnili ugled dostojnih predstavnikov ljudstva. Ko poslušam s kakšno lahkoto operirajo z milijardami (!) evrov, me kar strese, ker si ne predstavljam, v kakšnem svetu

Obnova mostu čez Bršljinski potok NOVO MESTO. Do predvidoma aprila 2014 bo zaradi prenove mostu čez Bršljinski potok popolnoma zaprta cesta skozi Bršljin, in sicer v območju samega mostu. Obvoz za vozila je ustrezno označen in urejen iz smeri centra po Ljubljanski cesti do krožišča v Bučni vasi, preko viadukta Bezgavec naprej za smer Muhaber, Mirna Peč in levo za smer Bršljin, Cegelnica, Adria/Podbreznik, Prečna in obratno iz smeri Prečna

živijo ti posamezniki. Ker, ko sem nazadnje preverjal, nihče izmed komentatorjev ni imel pod palcem niti milijona evrov, ki bi jih ustvaril s svojim delom, da bi lahko sodil, kako enostavno/ težko je ustvariti tako vsoto. Na drugi strani je v medijih vsak dan več novic o pomoči potrebnih družinah, praviloma z majhnimi otroki, ki iz dneva v dan nimajo kaj jesti. Če se poigram z zneski, bi samo z 12 milijoni, ki segajo preko zneska treh milijard, namenjenih za dokapitalizacijo bank, a jih noben niti več ne omenja pri komentarju omenjenega zneska, pomagali za eno leto 5.000 (!) družinam z mesečno podporo 200 evrov. Znesek, ki nekomu pomeni preživetje. Primerjava, ki ne potrebuje dodatnega komentarja. Vseeno ostajam zmerni optimist in verjamem, da se bo zgodil premik v glavi odgovornih posameznikov, ki imajo vpliv na odločitve o prihodnosti naše države. Verjamem, da lahko še vedno odločamo o svoji prihodnosti, tako na ravni posameznika kot države. Edini pogoj je, da sprejmemo odločitve, ki se nam zdijo v danem trenutku najboljše in potem iz njih ustvarimo nekaj dobrega. Za vse, ne samo zase. Prijetne Božične praznike in vse dobro v novem letu vam želim!

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva NOVO MESTO. Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembra, so prostovoljci novomeškega Rdečega križa na Gimnaziji Novo mesto izvedli delavnico in predstavili projekt Mladi za boljši svet ter osveščali o problemu HIV in AIDS. Število zbolelih z AIDS in okuženih s HIV tudi v Sloveniji narašča. Do konca leta 2012 je bilo prepoznanih že 394 okužb s HIV in 21 bolnikov je zaradi AIDS umrlo (VIR: Inštitut za varovanje zdravja RS). Nova iniciativa Rdeči križ Slovenije vzpostavlja novo iniciativo, ki so jo začeli 2012, imenovano Mladi za boljši svet, v okviru projekta Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca – YABC). 20 mladih prostovoljcev iz 10 območnih združenj Rdečega križa, poskuša izboljšati Svet s širjenjem ideje o humanih vrednotah. S pomočjo delavnic, ki so posebnost tega projekta, z najrazličnejšimi temami kot so strpnost, empatija, stereotipi in druge, pridobivajo in urijo svoje veščine ter znanja za delo z mladimi v svojih lokalnih okoljih.

Z NOVO MOBILNO

APLIKACIJO

BREZSKRBNI. Tujina. KJerKOLI! Zavarovanje Vzajemna

bi«

A: »Na sneg vsi - brez skr

VeLIKA NAgrAdNA Igr

NAGRADNA

IGRA

no smučanje v Avstriji glavna nagrada: "7-dnev na Tujina" z zavarovanjem Vzajem

in Mirna Peč v smer center. Za pešce bo v času popolne zapore čez potok urejena brv. Investicija obsega širitev samega mostu ter ureditev potočnega korita in njegovih brežin, za kar bo Mestna občina Novo mesto odštela okoli 355.000 evrov. Izvajalec je s pripravljalnimi deli začel že konec meseca oktobra. Ne glede na to, da so sprva načrtovali vsa pripravljalna dela opraviti pred prvim snegom, z gradbenimi deli, zaradi katerih je nujna popolna zapora ceste, pa bi začeli po koncu zime, so na zahtevo krajevne skupnosti in s posvetom z izvajalci z deli začeli pred zimo.

Jutrišnji dan pripada tistim, ki s kreativnostjo gradijo prihodnost, živijo svoje sanje in trdno verjamejo v tisto, kar delajo.

Pe NOVO MeSTO Trdinova 4 tel.: 07/ 393 53 60

oglas_novoletno_voščilo_93x131_(9-12-2013)-PE NM.indd 1

POSLOVALNICA NOVO MeSTO Prešernov trg 5 tel.: 07/39 35360

9.12.2013 10:48:13


IZ NAŠIH OBČIN

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

takratni ravnatelj gospod Stane Žula.

Slavnostno

50-letnica šolske stavbe na OŠ Komandanta Staneta Dragatuš DRAGATUŠ. V soboto, 14. decembra, so na Osnovni šoli Komandanta Staneta Dragatuš obeležili 50-letnico šolske stavbe. Otvorili so tudi sanitarije in garderobe pred telovadnico. Na slavnostni prireditvi so učenci šole in tamburaški orkester Dobreč zbrane popeljali na zgodovinsko popotovanje in jim skozi igrane prizore, recitacije in petje predstavili, kaj vse se je oziroma ni spremenilo od odprtja nove šolske stavbe leta 1963, za katero je bil najbolj zaslužen

Ravnatelj šole gospod Stanislav Dražumerič je v govoru poudaril, da je šolo že načel zob časa, saj so prostorski pogoji za delo na šoli slabi, ker šola nima zadostnega števila učilnic, potrebovali bi tudi novo gospodinjsko učilnico, vrtec bi potreboval še eno igralnico, zbornico za vzgojiteljice, kabinet in shrambo za igrače. Kuhinja z opremo vred je zastarela in potrebna prenove. Tudi prostor za knjižnico je premajhen, ne ustreza normativom in standardom za to dejavnost. V sklopu knjižnice bi bilo potrebno dograditi multimedijsko učilnico, kjer bi se učenci lahko izpopolnjevali za delo z IKT. Nekatere učilnice bi bilo potrebno

3 opremiti s sodobnejšo IKT, ker je stara dotrajana oziroma je sploh ni. Ravno tako bi bilo potrebno obnoviti poslovne prostore (zbornico, tajništvo in ravnateljevo pisarno), saj ne zagotavljajo normalnih delovnih pogojev. V zadnjem času so obnovili tla, strop in oplesk na hodnikih in v nekaterih učilnicah, pridobili so tudi nove prostore: pralnico, ločene sanitarije in ločene garderobe. Po prireditvi je sledila otvoritev teh prostorov z ravnateljem šole in županjo Občine Črnomelj gospo Mojco Čemas Stjepanovič. Kako se je šolska stavba v zadnjih 50 letih spreminjala so opisali v zborniku, ki je izšel ob tem jubileju. Prireditev so zaključili optimistično in povedali, da se v šolski stavbi, kljub tegobam, ki jih pestijo, dobro počutijo.

Vzemite si čas za najbližje … … in si ostanite neskončno blizu z novimi paketi NESKONČNI in odličnimi telefoni na obroke. Novi paket

NESK

NČNI

Avtor članka je občinski svetnik Liste Gremo gor!

S

› NESKONČNI KLICI v vsa slovenska omrežja › NESKONČNI SMS-i › 200 MB na mesec

20,99 €

Si.mobil center Novo mesto Paketi NESKONČNI so namenjeni fizičnim osebam – potrošnikom. Priključnina na izbrani naročniški paket je 12,20 € in se zaračuna v enkratnem znesku. Cene telefonov so razdeljene na 24 enakih zaporednih mesečnih obrokov, od katerih stranka prvi obrok poravna ob nakupu telefona na prodajnem mestu, nato pa se obroki mesečno prištevajo računu za opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe Si.mobil, d. d. Neporabljene količine storitev v paketu se ne prenašajo v naslednji mesec. Vse cene vsebujejo DDV in veljajo izključno za storitve v Sloveniji. Za pakete NESKONČNI veljajo pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike in posebni pogoji uporabe, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in storitev v tujini ter pogojih ponudbe ob 12-mesečni vezavi dostopni na www.simobil.si, na 040 40 40 40 in na Si.mobilovih prodajnih mestih.

Franšizno prodajno mesto Rozmanova ulica 14, Novo mesto m: 040 92 99 00


4

IZ NAŠIH OBČIN Prebrane knjige novim bralcem

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Simbol miru in upanja

Luč miru iz Betlehema NOVO MESTO. Skavti, taborniki in royal rangerji so v nedeljo, 15. decembra v Novo mesto na Kapitelj prinesli plamen. Luč miru iz Betlehema, ki simbolizira mir in upanje, že sedemnajsto leto zapored zasveti tudi pri nas. Dogodek že tradicionalno povezuje skavte iz stegov Novo mesto 1, Šentjernej 1, Črnomelj 1 in Tržišče 1, ter tabornike iz rodu gorjanskih tabornikov in royal rangerje. Zbrali so se, in v skladu z letošnjo poslanico Poglej drugače, tudi sami pogledali drugače. Letos niso izdelovali svečk in delili plamenčkov, ampak so si vzeli čas za drug drugega in se družili ob spoznavnih igrah in pesmi. Na začetku maše so prelatu Božidarju Metelku prinesli plamen, ki je tako uradno zagorel tudi pri nas. Po maši je sledila še pogostitev in prijeten klepet ob domačih dobrotah in čaju. Luč miru bodo delili še naprej, tudi na Glavnem trgu pred rotovžem in po številnih dolenjskih cerkvah.

Prebrane knjige za novo priložnost NOVO MESTO. V soboto, 30. novembra in v nedeljo, 1. decembra je Rotaract klub Novo mesto v novomeški Qlandii zbiral prebrane knjige, ki bodo polepšale dni vsem zapornikom v novomeškem zaporu. Nadaljevanje projekta Rotaract klub Novo mesto tako tradicionalno nadaljuje projekta Prebrane knjige novim bralcem, s katerim so napolnili knjižne police enemu izmed domov za starejše občane na Dolenjskem, in Prebrane knjige novim bralčkom, kjer so obogatili knjižno zbirko otroškega oddelka Splošne bolnišnice. Letošnja akcija je namenjena vsem, ki svoje dni prestajajo za zidovi novomeškega zapora, z zbrano literaturo pa se jim omogoči dostop do kulture. Že 21. in 22. decembra bosta Rotaract klub in Leo klub združila moči in z akcijo zbiranja živil marsikateri socialno ogroženi družini polepšala praznike. Majda Luzar

Resnična bližina je človeška toplina. Na božični večer ugasnite mobilni telefon. Naj spregovori ljubezen in poveže objem. Srečno.


5

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

GREGOR MACEDONI

IZ SVETNIŠKIH KLOPI

Očiščenje (oz. nekaj novoletnih želja županu in občanom) Če je bilo še pred leti najmočnejše geslo na političnem trgu sprememba, je ob vsem, kar se nam dogaja v Sloveniji, možna samo še ena pot – očiščenje. Toda očiščenje se nam začenja dogajati zelo počasi. Ker se spremembe dogajajo (pre)počasi, ni rezultatov in večina, namesto, da bi se lotili akcije – zapada v apatijo. Krivcev za dejanja, ki so povzročili sedanje stanje v Sloveniji, je številčno malo glede na vse državljane. In odgovorni morajo biti sankcionirani. Ko pa govorimo o očiščenju, to zadeva tudi vse nas, državljane. Odgovorni so svoja dejanja izvajali v okolju – družbi. Po mojih izkušnjah se lahko razdelimo v tri skupine. Največ je tistih, ki znajo vse povedati, vendar ne spremenijo nič - ne v odnosu do drugih ne pri samih sebi. Druga skupina zna poleg govorjenja spremembe uveljavljati v odnosu do drugih oz. pri drugih. In tretja, najmanjša skupina, zna začeti s spremembami oz. očiščenjem pri sebi. Očiščenje se mora torej zgoditi »od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor«. Če se očiščenje počasi začenja dogajati na nacionalni ravni, pa se zdi, kot da smo v Novem mestu obstali nekje v preteklosti. Nabirajo se nam zgodbe, v katerih je poniknilo veliko denarja, začetka očiščenja pa nikjer. Še več, glavni akterji nam razlagajo, da so posledice njihovih dejanj škodljive, ampak, da se bodo že našle rešitve. Tako kot bomo na državni ravni plačali nadaljnje 3 milijarde evrov, tako bomo pač spregledali teh nekaj »milijončkov« na občinski ravni. Zato si želim, da bi nekaj glavnih občinskih veljakov začelo z očiščenjem »od zgoraj«. Županu Alojziju Muhiču želim, da bo razumel, da korupcija ni samo, če nekaj ukradeš v svoj žep. Ne sme se obljubljati in potem tudi izvajati zaposlitev v zameno za politično podporo. Ne sme se podpisovati škodljivih najemnih pogodb in potem dve leti in pol nič ukreniti ter tako ščititi krivce. Vzrok neaktivnosti pri razčiščevanju škodljivega delovanja je lahko še marsikaj drugega kot samo polnjenje lastnih žepov. Tudi se ne sme lagati o (ne)podpisovanju pogodb in dajati obljube, ki se jih kasneje ne uresniči. Županu Alojziju Muhiču in nekdanjemu direktorju Občinske uprave Borutu Novaku želim, da bosta razumela, da v teh časih ni sprejemljivo (tudi če je zakonito) individualno izobraževanje

na račun občanov v znesku nekaj 10.000 evrov. Še posebej, če ni kasneje podanega prepričljivega pojasnila o izvedbi tega izobraževanja. Županu Alojziju Muhiču in nekdanjemu direktorju Občinske uprave Borutu Novaku ter svetnikom koalicije (Zveza za Dolenjsko, SLS, Desus, SD, LDS, Športa lista, SNS, RINMIP, NSI, romska svetnica) želim, da bi razumeli, da ni dopustno, da se v trenutku, ko je že vsem jasno, da ne bo nove športne dvorane v Portovalu, dovoli dodatno trošenje več kot pol milijona evrov in tako še povečati skupni znesek porabljenega denarja za neizgrajeno dvorano na skoraj 3 milijone evrov. Županu Alojziju Muhiču in nekdanjemu direktorju Občinske uprave Borutu Novaku ter njunim sodelavcem želim, da bi razumeli, da se ne sme pripravljati javnih razpisov, kot je bilo ugotovljeno pri razpisu za vzdrževanje javne razsvetljave, na način, da se izkrivlja predvidene količine in dopusti preplačila izvedenih storitev in dobav ter se kasneje kljub velikim besedam nič ne ukrene. Županu Alojziju Muhiču in od njega imenovanim nadzornikom v stanovanjskem podjetju Zarja želim, da bi razumeli, da ima Mestna občina svoje premoženje zato, da z njim ustvarja prihodke za javne storitve ali za neposredno izvajanje javnega interesa in ne za kapitalske špekulacije (kot je bil nakup delnic Jelovice za več kot 3 mio evrov). Morda se bodo tega lažje zavedali ob dejstvu, da v zadnjih 10 letih »ni bilo mogoče zaradi pomanjkanja denarja in volje« zgraditi parkirne hiše v mestnem jedru, ki bi bila nujni pogoj za urejanje prometnega režima. Županu Alojziju Muhiču in direktorjem občinskih podjetij in javnih zavodov želim, da bi razumeli, da denar, s katerim zakupijo prostor v brezplačnikih in potem ob svojih velikih slikah razlagajo o dejavnosti institucij, ki jih vodijo, ni njihov in da bi se lahko ob vsaj minimalni higieni v predvolilnih obdobjih izogibali takemu pojavljanju in res nujne informacije sporočati javnosti preko svojih sodelavcev (lep primer je zadnji Mesečnik, ko se ob županovem intervjuju »pojavijo« še intervjuji R. Križmana, M. Kramar-Zupan in M. Špec Potočar). Vsi navedeni lahko poskrbijo za očiščenje v naši lokalni skupnosti »od zgoraj navzdol«. Morda še prej kot bodo za to poskrbeli vsi ustrezni preiskovalni in nadzorni organi, ki v primeru Novega mesta nimajo istih prioritet kot npr. v primeru Maribora. Ampak prej ali slej se bodo morali tudi ti izreči. Ali pa se bodo prej izrekli občani na ulici (kot je nezadovoljstvo med občani opisal svetnik I. Bukovec na zadnji seji Občinskega sveta) ali na volitvah. To pa je očiščenje »od spodaj navzgor«, ki je naloga vseh nas.

Rasti v dialogu. Vsak dan. Celo leto. Srečno 2014!

www.krka.si

Avtor članka je občinski svetnik Liste Gremo gor!

1181-2013_NY-2014_KorpoVoscilo_97x128Ulist_SI.indd 1

12/6/2013 8:07:29 AM


IS_STTP_1-2.indd 1

cotton bay.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

12.11.12

14:05

28.6.10 9:41


7

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Znajo stopiti skupaj

Miklavžev dobrodelni koncert

FOTO: MAJDA LUZAR

ŠMARJETA. V petek, 6. decembra so v telovadnici Osnovne šole Šmarjeta pripravili Miklavžev dobrodelni koncert. Skoraj premalo prostora je bilo za vse, ki so želeli prispevati svoj delež za izvedbo nadstandardnih programov in za pomoč socialno ogroženim. V več kot dve urnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Šmarjeta in ansambli z Dolenjske, ki so se odrekli honorarju. Obiskovalce sta pozdravili in se zahvalili za dobrosrčnost županja Občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc in ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne.

Dežela kozolcev je tako postala generator Mirenske doline

Dežela kozolcev bo zasijala v svetlobnem spektaklu ŠENTRUPERT. Deželo kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem, prvi muzej s kozolci na prostem na svetu, je v letu dni obiskalo več kot 20.000 registriranih obiskovalcev iz Slovenije in različnih koncev sveta. »V času po otvoritvi smo samo v enem dnevu zabeležili približno 3500 obiskovalcev,« je povedala Urša Repše, direktorica Dežele kozolcev iz Šentruperta na Dolenjskem, kjer se že pripravljajo za veliki spektakel. Ta bo Deželo kozolcev spremenil v čarobno Deželo kozolcev, ki se začne v soboto, 21. decembra, in bo trajal osem dni. »Naš projekt je celotni občini in našim ljudem ponudil priložnost za razvoj. Tudi prebivalci, kot je pokazala občinska anketa, se vse bolj zavedajo, da je turizem največji potencial naših krajev,« je v četrtek, 12. decembra, na novinarski konferenci razložil Rupert Gole, župan občine Šentrupert in dodal: »Dežela kozolcev je tako postala generator Mirenske doline.« V Deželi kozolcev organizirajo tudi tehniške, kulturne in naravoslovne dneve za šolarje. »Prav je, da otroci že zgodaj izoblikujejo odnos do lesa, do naravne in kulturne dediščine, zato dajemo velik poudarek tudi na tovrstnem izobraževanju,« je

pojasnil župan Rupert Gole svoj pogled na nadaljnji razvoj tega izjemnega projekta, ki je oživil in prebudil Mirensko dolino. Ob vsem tem si močno želi, da bi kozolec postal tudi simbol Slovenije. »Prav je, da ohranjamo naravno in drugo našo dediščino,« je prepričan Gole in dodaja: »Kozolec je namreč najboljši dokaz, da so imeli naši predniki odlična znanja, ki pa zdaj, žal, vse bolj tonejo v pozabo. S projekti, kot je naša Dežela kozolcev, bomo ohranili tisto, kar je resnično naše, slovensko.« Dežela kozolcev pa ni posebna le v toplejšem delu leta, ko se obiskovalci sprehajajo med kozolci in občudujejo razstavljene lepote, ampak živi in diha z vsakim posameznim obdobjem leta. Tako se bo v teh prazničnih dneh Dežela kozolcev doživela svetlobni spektakel in postala čarobna Dežela kozolcev. Uradno odprtje spektakularnega dogodka ob osvetlitvi čarobne Dežele kozolcev bo v soboto, 21. decembra, ob 20.30. Posebno vrsto scenske osvetlitve boste lahko prišli pogledat vsak dan do vključno, 28. decembra 2013, od 17.do 22.ure.


IZ NAŠIH OBČIN

8

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

V decembru vsak torek tudi pravljična ura

Otroški oddelek bogatejši za nove knjige NOVO MESTO. Na Otroškem oddelku v Splošni bolnišnici Novo mesto so slavnostno predali večji paket otroških in mladinskih knjig. Založba Goga je z otroškim oddelkom sodelovala že lani, ko so za tamkajšnje otroke in starše pripravili razstavo ilustracij objavljenih v slikanici Prijatelja. V letošnjem letu se sodelovanje še poglablja, saj v decembru vsak torek bolne otroke obiščejo in razveseljujejo s pravljično uro takoj po zajtrku. Tako vodstvo Otroškega oddelka novomeške Splošne bolnišnice kot Založba Goga se trudijo za dvig bralne kulture med otroci, saj se oboji zavedajo kako pomembno je branje za nadaljnji razvoj otroka. Ker se na oddelku lahko mesečno izmenja tudi do 250 otrok mesečno, se je pokazala potreba po večjem številu knjig. Založba Goga je sprožila pobudo, s katero je nagovorila podjetja, da del sredstev namenjenih za decembrske novoletne čestitke, namenijo za otroške in mladinske knjige. Dobrodelni akciji sta se poleg Založbe Goga, pridružili še Mestna občina Novo mesto ter podjetje Infotehna skupina d.o.o. Župan, gospod Alojzij Muhič, je ob predaji knjig pozdravil takšno vrsto sodelovanja, saj je dobro počutje otrok na oddelku pomembno za hitrejše okrevanje. Predstojnica otroškega oddelka Tatjana Pavlin, pa je dodala, da si bodo še naprej prizadevali za spodbujanje staršev k branju pravljic bolnim otrokom.

Vseslovenska razstava jaslic v Novem mestu NOVO MESTO.V frančiškanskem samostanu v Novem mestu je od 7. decembra 2013 do 2. februarja 2014 na ogled vseslovenska razstava jaslic, ki jo ob 100. obletnici rojstva kartuzijana p. Wolfganga Koglerja, pripravlja Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije. Razstavo je v soboto, 7. decembra, odprl in blagoslovil škof Andrej Glavan. Razstava jaslic je v častitljivem Frančiškanskem samostanu v Novem mestu, kamor so Frančiškovi bratje prišli že leta 1469. Dve leti kasneje so pri kapeli sv. Lenarta dozidali samostan, kmalu pa postavili tudi novo cerkev (1472). Od leta 1746 do 1870 so frančiškani vodili gimnazijo, od leta 1878 pa do 1919 deško osnovno šolo. Župnija, ki jo sedaj upravljajo, je bila ustanovljena leta 1967. Razstava je tudi zahvala Bogu za 70- letnico prvega novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana. V Sloveniji bo letos več kot 20 razstav jaslic, med njimi pa je prav ta v Novem mestu najpomembnejša. Podobne razstave jaslic so bile do sedaj v ljubljanski, murskosoboški, celjski, mariborski in koprski škofiji.

100 95 75

25

manjka slika

5 0

UDARNI LIST 148X85MM 4. december 2013 9:26:04


IZ NAŠIH OBČIN

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Mestna občina Novo mesto Spoštovane občanke, cenjeni občani, kljub nenaklonjenim in težavnim časom se vendarle z zadovoljstvom poslavljamo od letošnjega leta, ki so ga zaznamovale številne pridobitve na območju naše mestne občine. Veseli smo, da smo uspeli uresničiti projekte, ki so za Mestno občino Novo mesto izjemnega, predvsem pa daljnosežnega pomena. Posodobitev centralne čistilne naprave v Novem mestu ter hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema pomenijo ekološko razbremenitev okolja, zlasti reke Krke ter tako prispevajo v vsesplošnemu izboljševanju okoljskih standardov ter zaščiti vodnih virov, s čimer bomo pripomogli k ekološki stabilnosti prostora, naravni ohranjenosti ter posledično privlačnejšemu ter bolj zdravemu bivanjskemu okolju. Ta projekt, ki ga je skoraj s polovičnim deležem podprla EU, je posledično mestu prinesel tudi prenovljeno Kandijsko cesto, predvsem pa smo ponosni, da smo letos uspeli energetsko sanirati OŠ Bršljin ter otrokom in zaposlenim

izboljšali pogoje za delo. Z razvojnimi potezami bomo v letu 2014 nadaljevali. Osredotočili se bomo na še en okoljski projekt - CeROD II, ki bo za naslednjih nekaj desetletij rešil odlaganje odpadkov na našem območju. Prizadevali si bomo tudi obnoviti mestno tržnico, prenoviti kanalizacijo, vodovod in ostalo infrastrukturo na Glavnem trgu ter energetsko sanirati OŠ Grm, hkrati pa se bomo intenzivno pripravljali na 650-letnico Novega mesta, ki jo bomo slovesno obeležili leta 2015. Izzivi pred nami so številni, a jih bo mogoče uresničiti le v sozvočju z meščani in občani oz. z njihovim konstruktivnim sodelovanjem ter zaupanjem in podporo. V prazničnem decembrskem vzdušju pa je mnogo tudi želja. Predvsem zdravja in uspehov ter čim več medsebojnega razumevanja in toplih trenutkov z najbližjimi vam iskreno želim Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto.

Občina Črnomelj Spoštovane občanke in občani občine Črnomelj, drage bralke in bralci Udarnega lista. Kolesje časa se neumorno vrti in tako se počasi iztekajo še zadnji dnevi v letu, ki je bilo v mnogih pogledih uspešno, a pred nami so že novi načrti in izzivi. Verjamem, da bomo z veliko mero razumevanja, volje, poguma in vztrajnosti ustvarili nove uspehe za boljši jutri. Naj bodo prazniki, ki so pred nami, polni miru, sreče in veselja, prihajajoče leto 2014 pa naj sleherni dan obda z zadovoljstvom, ljubeznijo, smehom in zdravjem. Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič s sodelavci in člani Občinskega sveta

9


10

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Občina Dolenjske Toplice OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Drage dame, spoštovani gospodje! Res je, da smo se znašli v mlakuži, iz katere še ne znamo izplavati. Res je, da še vedno ne znamo poloviti krapov, ki se množijo v njej in jo vedno na novo brazdajo. A še vedno imamo glavo visoko nad vodo. Še vedno dihamo, svet se vrti, greje nas sonce, rastejo in se šolajo mladi, z njimi se rojevajo nove ideje, naša mlakuža se čisti in vsi tisti nebodigatreba krapi bodo prej ali slej izbezani iz kalnega dna in polovljeni. Zato, drage dame in gospodje, ne pustite medijem, da vas pretirano zaskrbljujejo v svojem bolnem hlastanju po aferah in slabih novicah! V novem letu 2014 vam voščim, naj bo vsak naslednji dan še lepši od prejšnjega! Srečno! Jože Muhič, župan občine Dolenjske Toplice

Občina Metlika Spoštovane občanke in občani, bralke in bralci Udarnega lista, počasi, vendar vztrajno, se od nas poslavlja letošnje leto. Ko se ob koncu leta ozremo nazaj, se spomnimo tako prijetnih kot tudi manj prijetnih stvari, ki so se nam zgodile. V letu 2013 smo na Občini Metlika uresničili načrtovane aktivnosti in zaključili kar nekaj projektov. Za investicije na območju občine smo v letu 2013 namenili 5.022.000 EUR, od tega je bilo 37 % lastnih sredstev, ostalo pa smo pridobili na razpisih iz državnega in evropskega proračuna. V okviru skupnega kohezijskega projekta smo na območju občine zgradili 10.150 m vodovodnega in 900 m kanalizacijskega sistema. Z drugimi projekti smo obnovili še dodatnih 1.700 m vodovoda in 640 m kanalizacijskega omrežja, trenutno pa je v izgradnji

kanalizacijski sistem in rastlinska čistilna naprava v Bušinji vasi. Na področju energetske sanacije smo zaključili sanacijo Osnovne šole Metlika ter prvo fazo ureditve javne razsvetljave. Pridobili smo tudi nepovratna sredstva za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Metlika, projekt pa bomo izvajali v naslednjem letu. V bodoče nas čaka še veliko dela. Ker pri tem potrebujemo tudi vašo pomoč v obliki služnosti, odprodaj in soglasij, se vam ob tej priložnosti za to iskreno zahvaljujem, saj samo skupaj lahko gradimo občino po meri občanov. Želim vam vesele božične praznike ter srečno, uspešno in zadovoljstva polno novo leto 2014. Darko Zevnik župan Občine Metlika


IZ NAŠIH OBČIN

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Občina Mirna Spoštovani! S projekti dokazujemo, da je bila odločitev za samostojno občino prava. V dveh letih in pol samostojnega delovanja smo uresničili marsikaj, na kar smo v preteklosti samo čakali. Ponosen sem, da s sodelavci uspešno črpamo evropska sredstva – v letošnjem letu na primer za gradnjo prve faze Podjetniško-industrijske cone Mirna in za Trim stezo Mirna-Gorenja vas, hkrati pa sistematično skrbimo za cestno infrastrukturo in se lotevamo reševanja vodooskrbe – obnovili smo vodovod v Volčjih Njivah, končno so se začela tudi dela na vodovodu Praprotnica-Stara Gora. Prihodnje leto nas čaka dokončanje PIC Mirna, pred nami pa je tudi nadaljevanje ureditve športnega parka in uresničitev projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za objekte v lasti občine. Hkrati pa ob večjih projektih – kljub nenehnemu zmanjševanju sredstev s strani države – s sofinanciranjem projektov in programov ohranjamo tudi društveno življenje in s prireditvami v vsakdan naših občanov in obiskovalcev prinašamo smeh, druženje in sproščenost. V pričakovanju vsega novega – leta, priložnosti in izzivov – želim vsem nam, da bi zmogli iti po pravi poti. Srečno in uspešno 2014! Dušan Skerbiš, župan

Občina Mirna peč Spoštovane občanke, občani! V mesecu decembru, ko zaključujemo leto, je prav, da v kratkem opravimo pregled prehojenih poti, ki so nas vodile preko celega leta ter si postavimo tudi smernice za delo v prihajajočem letu. Osnovne usmeritve dela smo na občini postavili s sprejetjem prvega rebalansa proračuna za leti 2013 in 2014. Začetek letošnjega leta je zaznamovala dolga zima z obilnimi padavinami, kar je imelo za posledico krepko prekoračitev sredstev za zimsko vzdrževanje in s tem manj sredstev za sanacije in redno vzdrževanje. Po uspešno pridobljenem gradbenem dovoljenju smo izvedli razpis, izbrali izvajalca in ga tudi uvedli v delo za vodovod Sv. Ana, vzporedno potekajo aktivnosti vezane na vodovodno infrastrukturo severnega dela občine. Po uspešno pridobljenih sredstvih na razpisu ukrepa 322 smo izvedli razpis za izbiro izvajalca za ureditev centra Mirne Peči in vaškega središča v Šentjuriju. Veliko naporov je bilo vloženih za medsebojno usklajevanje pri projektu za novo športno dvorano med občino, osnovno šolo in tudi ministrstvom za izobraževanje z osnovnim namenom, da uspemo zagotoviti pogoje za črpanje sredstev kot tudi izgradnjo v terminih, ki nam to še omogočajo. V zaključni fazi je tudi izgradnja širokopasovnega omrežja, odzvalo se je zelo veliko število interesentov, stekla so tudi že priključevanja na območju belih lis. Ena od zelo pomembnih pridobitev za občino v letošnjem letu je zaključevanje izgradnje sekundarne infrastrukture

v Industrijski coni Dolenja vas in posledično po moji oceni najpomembnejši dogodek v naši občini, to je otvoritev tovarne podjetja Cecomp v mesecu oktobru. Kajti po kar nekaj desetletjih v Mirni Peči odpira vrata nov industrijski obrat, ki ponuja za današnji čas tako pomembna delovna mesta. Seveda smo se, kolikor je bilo mogoče in so nam sredstva dopuščala, odzvali tudi na pobude svetnikov in občanov. Čeprav vsi projekti niso v proračunih, se zavedamo, da so za občane velikega pomena. Sedaj prihajajo dnevi, ko se več srečujemo, med seboj pogovarjamo in tudi svojo pozornost izkazujemo z obdarovanjem. Najprej bo kar nekaj dobrih mož obiskalo najmlajše, odrasli bodo odšli po nakupih, prav pa bi bilo, da se ob vsem tem vrvežu ne pozabi na tiste, ki so bolni, osamljeni ali si ne morejo privoščiti daril. Potrudimo se, da bomo tudi njim posvetili določeno pozornost, pa čeprav le s toplim stiskom rok, prijazno besedo in kratkim pogovorom. Ob zaključku leta, bi se želel zahvaliti vsem sodelavcem na občinski upravi, vsem svetnikom občinskega sveta, članom delovnih teles, vsem društvom, še posebna zahvala pa vsem občanom za podano zaupanje in korektno sodelovanje. Pomembno je, da kljub kriznim časom najdemo neko simbiozo, medsebojno zaupanje, določeno mero dostojanstva, kajti vse to je zagotovilo, da bomo tudi v času, ki prihaja, ohranili in dograjevali sožitje bivanja v naši skupnosti. Ob bližajočih se božičnih in novoletnih praznikih bi rad vsem zaželel predvsem mirne praznike, v novem letu pa vse dobro. Srečno! Andrej Kastelic, župan

11


DOBRO JE VEDETI

12

Občina Semič Spoštovane občanke in občani Občine Semič, da čas resnično hiti, nam pove že četrto leto skupnega sodelovanja, od kar sem stopila na čelo naše občine. Kljub vse večji krizi sem zadovoljna, da tudi leto 2013 zaključujemo uspešno, s številnimi pridobitvami za naše kraje in za vas, drage občanke in občani. Energetska sanacija vrtca Sonček in prva faza energetske sanacije osnovne šole dajeta že prve rezultate varčevanja z energijo. Preplastili smo cesti na Gradniku in v romskem naselju Sovinek, hkrati pa obnovili tudi cestišče na Vajdovi ulici, kjer smo bogatejši za pločnik, javno razsvetljavo in dve novi avtobusni postajališči, s čimer so se izboljšali tudi pogoji bivanja na teh območjih. Veliko veselja je prineslo novo športno igrišče na Oskoršnici, vsem občanom pa obnovljeni lekarniški prostori v Semiču. Novo podobo je pridobila tudi cerkvica sv. Lovrenca na Smuku.

V tem letu smo korenito posegali v naše bivalno okolje z izvedbo več let trajajoče investicije belokranjskega vodovoda, kjer je bilo izvedenih kar nekaj novih kanalizacijskih vodov: od železniške postaje do Semiča, od Roške ceste do Krča, povezava kanala Mladica na čistilno napravo. Povečali smo vodohran na Krču in obnovili vodovode v Sadinji vasi, v Gorenjcih, na Mladici in na Štrekljevcu. Občinski prostorski načrt je že v polni uporabi. »Oziranje v preteklost ima smisel le tedaj, če služi prihodnosti« (Konrad Adenauer), zato vam v letu 2014, ki prihaja v naša življenja, želim veliko uspehov in uresničitev zadanih načrtov. Pri vsem hitenju in ugajanju pa vam želim tudi, da bi tokrat na prvo mesto končno postavili sebe, da bi se imeli najraje od vsega na svetu! Če ste sami izpolnjeni in polni energije, se lahko razdajate tudi drugim, zato - VI STE POMEMBNI! Polona Kambič, županja Občine Semič

Občina Mokronog-Trebelno Ob koncu uspešnega leta 2013 Ko smo se pred leti odločali za samostojno pot, smo verjeli, da bo ta odločitev prinesla našim občanom boljše razmere za življenje. Prepoznan je napredek občine in izboljšana kakovost življenja v njej, kar se med drugim kaže v tem, da vse več mladih ostaja ali pa se vrača domov. Med nami so vzpostavljeni pozitivni odnosi, ki so temelj napredka. Občina je privlačna tudi za ljudi od drugod. Vse več je rojstev. Zaradi številnih naložb, o katerih smo se odločali sami, se občina v primerjavi s preteklostjo, bolj celostno razvija, s sprejetjem novega občinskega prostorskega načrta, pa je pred nami je tretja generacija prizadevanj in uresničevanj vizije razvoja občine. Na vrsti so industrija, podjetništvo in nova delovna mesta. Iskrena hvala članom občinskega sveta, ki vse prepotrebne projekte podpirajo, hvala vsem izvajalcem del, zunanjim sodelavcem in mojim sodelavcem v občinski upravi. Hvala tudi vam spoštovane občanke in spoštovani občani, domače in sosednjih občin, za vso podporo pri uresničevanju naše skupne vizije. Veliko sreče, zdravja in miru, topline in zadovoljstva. Prijeten Božič, čestitke ob Dnevu samostojnosti ter vse dobro v letu 2014 vam želim. Anton Maver, župan

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11


IZ NAŠIH OBČIN

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

13

Občina Straža Spoštovani! Izteka se leto 2013, ki je bilo za Občino Straža zelo delovno in uspešno. Zaključili smo kar nekaj projektov, ki smo si jih zadali: energetsko sanacijo in obnovo zdravstvenega doma Straža, energetsko sanacijo osnovne šole Vavta vas z vrtcem in telovadnico ter notranjo obnovo telovadnice, končali smo z izgradnjo vodovoda Nova gora, pripravili projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za črpališče in tlačni vod Jurka vas, zaključili rekonstrukcijska dela regionalne ceste Jurka vas - Potok ter izgradili kanalizacijo. Zelo uspešni smo bili pri pridobivanju domačih in evropskih sredstev za investicije, saj smo večino projektov izvedli s sofinanciranjem. Za nami je tudi uspešno leto izvajanja programa javnih del, preko katerega smo zaposlili štiri občane, ki skrbijo za čistost in urejenost okolice ter javnih objektov v lasti občine. Življenje v občini je teklo in teče tudi na družabnih področjih. V tem letu je bilo

ZAMENJAJ

organiziranih veliko aktivnosti, uredili in izboljšali smo kopališko infrastrukturo ob reki Krki in s tem možnost odmora in dopustovanja doma, kar je bilo še posebno dobrodošlo v letošnjem izredno vročem poletju. V sklopu prireditev smo uspešno izpeljali sedaj že tradicionalno Straško jesen, Dan na Krki, prireditve v okviru Tedna otroka ter Tednu mobilnosti. Vendar pri vsem tem brez podpore in posluha občanov ter poslovnih partnerjev ne bi uspeli. Zato se vsem od srca zahvaljujem. Čaka nas še vrsta zastavljenih projektov, ki jih želimo realizirati v letu 2014. Vem, da nam bo s skupnimi močmi to tudi uspelo. V svojem imenu, v imenu občinske uprave ter članic in članov Občinskega sveta vam želim vesel Božič ter srečno, uspešno in naklonjeno leto 2014. Alojz Knafelj, župan občine Straža

Občina Šentrupert

Ob koncu uspešnega leta 2013 ZAMENJAJ

Ko smo se pred leti odločali za samostojno pot, smo verjeli, da bo ta odločitev prinesla našim občanom boljše razmere za življenje. Prepoznan je napredek občine in izboljšana kakovost življenja v njej, kar se med drugim kaže v tem, da vse več mladih ostaja ali pa se vrača domov. Med nami so vzpostavljeni pozitivni odnosi, ki so temelj napredka. Občina je privlačna tudi za ljudi od drugod. Vse več je rojstev. Zaradi številnih naložb, o katerih smo se odločali sami, se občina v primerjavi s preteklostjo, bolj celostno razvija, s sprejetjem novega občinskega prostorskega načrta, pa je pred nami je tretja generacija prizadevanj in uresničevanj vizije razvoja občine. Na vrsti so industrija, podjetništvo in nova delovna mesta. Iskrena hvala članom občinskega sveta, ki vse prepotrebne projekte podpirajo, hvala vsem izvajalcem del, zunanjim sodelavcem in mojim sodelavcem v občinski upravi. Hvala tudi vam spoštovane občanke in spoštovani občani, domače in sosednjih občin, za vso podporo pri uresničevanju naše skupne vizije. Veliko sreče, zdravja in miru, topline in zadovoljstva. Prijeten Božič, čestitke ob Dnevu samostojnosti ter vse dobro v letu 2014 vam želim. Anton Maver, župan

ZAMENJAJ


DOBRO JE VEDETI

14

Občina Šentjernej Spoštovani bralci Udarnega lista! Za nami je leto dogodkov, ki so nam prinesli marsikatero novo spoznanje in novo izkušnjo. Prizadevali smo si za vsestranski razvoj naše lokalne skupnosti in za naše skupne vrednote. Leto, ki prihaja, tako kot lansko že napoveduje negotovosti. Svet in z njim tudi Slovenija je še vedno na poti iskanja najboljših rešitev za izhod iz finančne in gospodarske krize. Tudi občine se na vseh proračunskih ravneh trudimo, da vsakoletno prispevamo k nadaljnjemu razvoju. V občini Šentjernej smo vedno dokazali, da znamo najti pravo pot. Ni dvoma, da smo tega sposobni tudi sedaj. Imamo samozavest, ki je utemeljena na resničnih dosežkih. Potrebujemo pa dobre odločitve in dobro vizijo razvoja. Leto 2013 je bilo za občino plodno leto. Največ truda je bilo vloženega na področju komunalne in cestne infrastrukture. Med večje in zahtevnejše investicije sodijo dokončanje centralne čistilne naprave, projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Krke - 2. faze, projekta rekonstrukciji lokalne

ceste skozi naselje Vrh pri Šentjerneju in skozi naselje Gorenja Brezovica, obnovljenih je bilo tudi kar nekaj vodovodov. Lepe načrte kujemo tudi za leto 2014. Želimo pričeti z izgradnjo mostu v Mršeči vasi. Načrtujemo investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov. Nadaljevala se bo izgradnja kanalizacijskega sistema ter še mnogo projektov, ki smo si jih zadali v novem proračunskem letu. Ne glede na razmere in izzive, s katerimi se soočamo danes, so v življenju vselej nekatere temeljne resnice. Ena izmed njih je, da smo v naši želji po sreči, zdravju in blaginji vsi ljudje enaki. Veliko lahko naredimo za boljše odnose med nami, za človekove pravice in za boljše življenje vseh nas. Ob vstopu v novo leto želim vse lepo in veliko dobre volje, osebne sreče, zadovoljstva in uspehov vsem občankam in občanom občine Šentjernej ter vsem bralcem Udarnega lista. Naj bo torej leto 2014 leto zaupanja, leto pogumnih in modrih odločitev in čas naših najboljših dejanj. Zato vsem voščim vesel božič in srečno v letu 2014! Župan Franc Hudoklin

Občina Škocjan Spoštovani! Adventni čas, čas prihoda in pričakovanj, se nagiba proti svetemu večeru; leto 2013 nam mežika v slovo, za obzorjem pa se budi novi čas…kako hitro bežijo dnevi in meseci…kako hitro se obrača življenje…eni odhajajo, drugi prihajajo…Božje Dete pa prinaša veselje in upanje, blagoslov in vero v lepši jutrišnji dan. Občina Škocjan zaključuje zastavljene projekte: v 3 vaseh so se obnovili vodovodni sistemi, istočasno je bila povsod vgrajena cevna inštalacija za optiko. Na Bučki se preureja objekt, katerega je občina odkupila za potrebe predšolskega varstva. V letošnjem letu je bil dokončan most preko Radulje v Grmovljah, ki je uspešno prestal krst nadpovprečnih količin vode. Občinska stavba je dobila topel plašč; energetska sanacija objekta, ki bo zaključena v spomladanskih mesecih, bo zanesljivo pomenila dokajšen prihranek pri ogrevanju. Že leta se je kazala potreba po izgradnji pločnika od Škocjana do odcepa za Zavinek; odsek je namreč zelo prometen, otroci pa hodijo v šolo peš. Danes smo zadovoljni, da so dela v teku.

Sanirane in na novo preasfaltirane so bile lokalne ceste od Dol proti Jelendolu, nadalje od Radulj do Sel, grajska cesta, ki vodi proti Dulam in Štritu, del javne poti v Jerman Vrhu. Še mnogo manjših, drobnih potreb je bilo realiziranih. Dandanes pa so vsi pogledi uprti na Dobruško vas, kjer se izvaja projekt« Komunalna ureditev poslovne cone GTC Škocjan«. Dela morajo biti izvedena strokovno in zaključena v mesecu avgustu 2014. Izziv je velik. Vendar, doslej smo izpeljali vse, kar smo si zastavili, zato bodo naslednji izzivi še zahtevnejši. Ob priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste konstruktivno pomagali, da so projekti uresničeni in upam, da bomo korektno in uspešno sodelovali tudi v bodoče. Vsem občankam in občanom Občine Škocjan in vsem bralcem Udarnega lista želim, da bi prihajajoči čas preživeli na toplem, obkroženimi z njimi, ki jih imate radi. Vsem želim blagoslovljen božič, čestitam ob dnevu državnosti, v letu 2014 pa obilo zdravja, razumevanja in mirnega življenja. Jože Kapler, župan Občine Škocjan

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11


15

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Občina Šmarješke toplice Spoštovane bralke in bralci Udarnega lista! Veselo smo zakorakali v praznični december in pred nami so božično novoletni prazniki. V Občini Šmarješke Toplice smo pestro dogajanje v decembru poimenovali kar Zimska pravljica. Za naše občane in turiste se bodo v sklopu tega odvijale številne delavnice, srečanja in koncerti in tako bomo vsi skupaj poskrbeli za veselo praznično vzdušje. Pravzaprav je pa december čas, ko delamo obračune za nazaj in načrte za prihodnost. V letošnjem letu smo v Občini Šmarješke Toplice po večletnih prizadevanjih začeli z gradnjo vodovoda po južnem pobočju Vinjega vrha in gradnjo kanalizacije Gradenje. Gre za obsežen dvoletni projekt, tako v izvedbenem kot finančnem smislu, ki ga bomo zaključili prihodnjo jesen in smo zanj uspeli pridobiti tudi nepovratna evropska sredstva. Tako bomo izpolnili veliko željo številnih občanov, ki že nekaj desetletij upajo in čakajo, da bo iz njihovih vodovodnih cevi pritekla pitna voda. Na cestnem področju je največja pridobitev v občini zgrajeno krožišče Šmarjeta s pločnikom, kolesarsko potjo in javno razsvetljavo. Tako je zaključena gradnja zadnje faze obvoznice Šmarjeta, pripravljeni pa so tudi že projekti za gradnjo pločnika, kolesarske poti in javne razsvetljave v smeri osnovne šole in nadalje proti Šmarješkim Toplicam. Trenutno intenzivno tečejo aktivnosti, da bi gradnja pločnika lahko čim prej stekla.

Velika pridobitev v lanskem letu je bil sprejem občinskega prostorskega načrta - OPN. Z novim prostorskim dokumentom smo pridobili veliko novih zemljišč za urejanje centralnih dejavnosti v Šmarjeti, Šmarjeških Toplicah, Dolenjem Kronovem, Beli Cerkvi in Zburah. Prav tako smo pridobili nova stavbna zemljišča za širitev vrtca in šole, turistično-storitveno-industrijske cone v Dolenjem Kronovem ter nove stavbne površine za turizem v Klevevžu in tudi po vaseh. S tem bodo v prihodnosti omogočena številna nova delovna mesta v naši občini. Zato v letošnjem in prihodnjem letu nadaljujemo z izdelavo dveh OPPN-jev, in sicer za ureditev turističnostoritveno-industrijske cone v Dolenjem Kronovem in ureditev Šmarjeških Toplic. V Šmarjeti smo v letošnjem letu zgradili prostore za najsodobnejšo telefonsko centralo, uredili nove površine za parkirna mesta in dodatne prostore za delovanje občinske uprave in občinskega sveta, saj smo pridobili tudi novo sejno sobo. Za prihodnje leto načrtujemo veliko projektov, med njimi je zagotovo najpomembnejši energetska sanacija osnovne šole Šmarjeta, gradnja kanalizacije Brezovica Strelac in obnova vodovodnega omrežja. Če bomo na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev uspešni, bomo gradili tudi Hišo žive dediščine v Beli Cerkvi. Želim vam lepe praznike ter srečno in uspešno tudi v letu 2014! mag. Bernardka Krnc županja Občine Šmarješke Toplice

Občina Trebnje Cenjene občanke, spoštovani občani Občine Trebnje, leto 2013 se počasi izteka in lahko ugotovim, da smo bili kljub slabim obetom na začetku leta, izredno uspešni. Mnogo izvedenih projektov na komunalni infrastrukturi, cestah, šolah. Ravno tako tudi v spodbujanju in financiranju delovanja društev in javnih zavodov. Pohvaliti velja tudi občinsko upravo ter svetnice in svetnike OS Trebnje, saj smo sprejeli in uveljavili na desetine novih odlokov in drugih sistemskih rešitev na vseh področjih življenja in dela lokalne skupnosti. Prav tako velja ob koncu leta pohvaliti delovanje naših krajevnih skupnosti. Ob izteku leta si zastavimo nove cilje in želje. Udejanjamo jih strastno, ter zagnano, brez jeze, žalosti in strahu. Če želimo žeti uspehe in veselje, jih moramo najprej zasejati v svoje življenje, nato pa še v življenje drugih. Nič ni nemogoče, samo če si upamo, želimo in smo zato pripravljeni delati. Cenjene občanke, spoštovani občani Občine Trebnje, blagoslovljene božične praznike, vse dobro v letu 2014, veliko uresničenih ciljev, mnogo zdravja in uspehov. Alojzij Kastelic, župan


IZ NAŠIH OBČIN

16

Občina Žužemberk Spoštovani in cenjeni občani in prijatelji Občine Žužemberk in Suhe krajine! V letu 2013 smo kljub gospodarski krizi uspeli izpeljati kar nekaj projektov, veliko pa jih je še v teku. Najpomembnejši projekti so: Suhokranjski vodovod, Kanalizacija Dvor - Žužemberk, Tomažev most, Cesta Brezova Reber - Prečna, GOŠO (optično širokopasovno omrežje), OPN. Za projekt Suhokranjski vodovod je bil pred kratkim izbran izvajalec, tako da čakamo le še odločbo s strani države. Kljub zelo zahtevnemu terenu poteka izgradnja kanalizacije Dvor - Žužemberk po terminskem planu in bo zaključena v prihodnjem letu. Izbran je tudi izvajalec za gradnjo Tomaževega mostu, ki ga je odnesla vodna ujma leta 2010. Zaključena je bila I. faza rekonstrukcije ceste Brezova Reber - Prečna. Zaključuje se izgradnja optičnega omrežja v Občini Žužemberk. OPN se sprejema počasneje, kot bi si želeli, vendar se stvari premikajo. Uspešno poteka oživljanje industrijskoobrtne cone Sejmišče in stanovanjske cone Klek v Žužemberku, kjer počasi, a vztrajno mlade družine gradijo svoja nova domovanja. Poleg projektov smo lahko ponosni tudi na prireditve, ki smo jih organizirali. Najpomembnejši v letošnjem letu sta vsekakor Trški dnevi in EASA 013 Žužemberk. Trški dnevi so postali

tradicionalni način proslavljanja občinskega praznika Občine Žužemberk, ko občino obišče na tisoče obiskovalcev. Poleg Trških dni smo zelo ponosni, da smo bili soorganizator mednarodnega srečanja študentov arhitekture EASA 013 Žužemberk, ko smo gostili 500 študentov arhitekture iz celega sveta. Študentje arhitekture so ustvarjali na različnih delavnicah in za sabo pustili tudi nekaj objektov, ki predstavljajo poleg svoje uporabnosti tudi veliko pridobitev za našo občino. Mnoga društva in klubi ter posamezniki so uspešno zastopali občino na mnogih prireditvah in tekmovanjih, tudi na mednarodni ravni, in ponosni moramo biti na vse. Ponosni moramo biti tudi na vse, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi prireditev ob prazniku občine, 15. juliju in Trških dneh. Žal so se mnogi občani v teh težkih razmerah zaradi stečajev znašli v težkem položaju, pa tudi njim smo s skromno enkratno občinsko pomočjo priskočili na pomoč. Seveda vsem potrebam ni moč ustreči, vsekakor pa se skromna ekipa v občinski upravi trudi narediti čim več. V letu 2014 je pred nami mnogo izzivov, na katere smo sposobni odgovoriti. Za uresničitev teh in ostalih bomo naredili vse, kar je v naši moči. Pri tem bomo hvaležni tudi vsem vam, občankam in občanom ter prijateljem Suhe krajine. Naj bo božič vesel in novo leto 2014 uspešnejše! Naj vas spremlja zdravje, sreča in vse dobro. To Vam v imenu občinske uprave, občinskega sveta in v svojem lastnem imenu želi Vaš župan Franc Škufca

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11


NE PREZRITE

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

17

»Iz omare za otroke« NOVO MESTO. Med nami je vse več družin, ki zaradi socialno-ekonomske stiske, ne bodo mogle obdariti svojih otrok ob novem letu. Območno združenje RK Novo mesto je v petek, 6. in v soboto, 7. decembra pred knjigarno Goga organiziralo dobrodelni bazar »Iz omare za otroke«. Zbirali so prostovoljne prispevke v zameno za piškote, ročna dela in kvalitetna, vintage, retro oblačila, ki so jih zbrali v skladišču. Za novoletno obdaritev socialno šibkih otrok bodo tako namenili zbranih 773 evrov.

FOTO: MAJDA LUZAR

www.ggnm.si


ŠPORT

18

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

30 let v dobro dediščine

Pridobitev certifikatov prednost tako za delavce kot za podjetje

Tri desetletja novomeškega Zavoda za varstvo kulturne dediščine

V Krki podelili 139 certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij

NOVO MESTO. V sredo, 4. decembra so v razstavišču Arkade na gradu Grm odprli razstavo 30 let Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu – 30 let v dobro dediščine, posvečeno 30 letnici delovanja zavoda in predstavili spremljajočo publikacijo z istim naslovom.

FOTO: MAJDA LUZAR

Kot je na novinarski konferenci povedal dr. Robert Peskar, vodja območne enote Novo mesto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je iztekajoče se leto 2013 za Zavod posebno leto. Letos ZVKDS praznuje stoto obletnico organizirane spomeniškovarstvene dejavnosti v Sloveniji, v počastitev treh desetletij delovanja Zavoda v Novem mestu pa so se s sodelavci pred dobrim letom odločili, da pripravijo razstavo in prikažejo doslej opravljeno delo. Njihovo poslanstvo je ohraniti pomembnejšo kulturno dediščino, ki so jo ustvarili naši predniki, in jo kar se da neokrnjeno posredovati našim zanamcem. Tako je zasnovana tudi razstava na Gradu Grm, ki seveda ne more predstaviti vseh opravljenih nalog, s kratkim prerezom posameznih pomembnejših dejavnosti na izbranih spomenikih pa geografsko in vsebinsko zaokrožuje dosedanjo vlogo Zavoda pri ohranjanju in prepoznavnosti dediščine na Dolenjskem in v Beli krajini. Mag. Marinka Dražumerič je predstavila posebno publikacijo, ki spremlja razstavo. V publikaciji, ki je tako kot razstava rezultat skupnega dela vseh zaposlenih, so poleg uvoda, ki je posvečen 30 letni zgodovini novomeške enote Zavoda, predstavljene temeljne naloge (dokumentiranje, konservatorski in restavratorski posegi, arheološke raziskave, popularizacija itd.) in poslanstvo delovanja konservatorjev in restavratorjev. Tekstualni del nazorno dopolnjujejo barvne fotografije, ki prikazujejo konservatorska dela in konservatorskorestavratorske posege na spomenikih na Dolenjskem in v Beli krajini. Zaključno poglavje pod naslovom Izivi za prihodnost je posebej posvečeno gradu Grm in njegovi revitalizaciji. Knjigo dopolnjuje seznam zaposlenih in izbrana bibliografija konservatorjev. Publikacijo v trdi vezavi, ki jo krasi preko 200 barvnih fotografij, je oblikoval Marko Pršina iz novomeške enote Zavoda.

NOVO MESTO. V petek, 13. decembra je na osrednji lokaciji podjetja v Dvorani Krka potekala slovesna podelitev certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je 139 sodelavcem, ki so uspešno zaključili preverjanje in potrjevanje znanja za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) podelil certifikate za tri poklicne kvalifikacije: proizvodni procesničar v farmacevtski industriji, procesničar v proizvodnji farmacevtskih učinkovin in procesničar v logistiki farmacevtske industrije. Udeleženci so pridobili nacionalno veljavno listino – certifikat, ki opredeljuje njihovo strokovno usposobljenost za delo v farmacevtski industriji. Od leta 2002 je bilo podeljenih že 1.104 certifikatov, od tega 962 sodelavcem Krke. Krka edina v Sloveniji preverja in potrjuje znanje za pridobitev NPK za področje farmacije.

“S polnimi usti se ne da peti, s praznimi pa ne živeti!“ NOVO MESTO. Leto se izteka, pred nami so dnevi, ki dišijo po dobrotah in veselju v družbi domačih. Marsikdo pa bi prihajajoče praznike najraje prespal, preskočil, saj v stiski, ki jo preživlja le stežka najde prostor za sanje. V Mešanem pevskem zboru

Pomlad so se odločili, da bodo to stisko poskusili omiliti. S tem namenom vabijo v petek, 20. decembra od 18. ure dalje pred knjigarno Goga na dobrodelno druženje. “S polnimi usti se ne da peti, s praznimi pa ne živeti!” bo vodilo večera, v katerem bodo Pomladniki zbirali predvsem hrano in izdelke za osebno higieno, dobrodošla pa so tudi oblačila, obutev in igrače, vse to pa v zameno za njihove pesmi.

LABOD M Marjanca Ucman s.p. Seidlova cesta 35 8000 Novo mesto T: 07/39 17 500 E: info@labodm.si www.labodm.si

ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2014

V mesecu decembru nudimo do 20% popust na vse izdelke z izjemo kolekcij Frank Lyman. Vse tiste, ki prisegate na kakovost in eleganco vabimo v trgovino LABOD M, kjer vam ponujamo bogat izbor moških in ženskih oblačil uveljavljenih blagovnih znamk: FRANK LYMAN, CECIL, STREET ONE, LUNA, PIERRE CARDIN...


OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

IZ NAŠIH OBČIN

Izšla dvojezična knjiga romskih pravljic

Sooblikujejo boljši jutri

Literarni večer novomeškega romskega društva Romano veseli

»Modna pista z namenom«

NOVO MESTO. Na literarnem večeru v Knjižnici Mirana Jarca so sodelovali Sandi Selinčič iz naselja Brezje, predsednica društva Romano veseli Milena Tudija ter romska svetnica Dušica Balažek, kulturni večer pa je povezoval Bogdan Miklič.

FOTO: BOŠTJAN PUCELJ

Balažkova je v pogovoru uvodoma dejala, da se romski jezik, kakršnega so govorili “naši dedki in babice” in se je ohranjal v ljudskem izročilu, izgublja. Socializacija in modernizacija vplivata na romsko mladino, ki uporablja veliko slovenskih popačenk in angleških besed. “Izgubili so se tudi stari običaji, zato mladi Romi ne poznajo romske narodne noše,” je pristavila. Tudijeva je rekla, da se preko njihovega društva družijo Romi iz cele jugovzhodne Slovenije, predstavljajo romske plese, med katerimi je najbolj značilna romska polka, in vzdržujejo romsko modo. Selinčič je ob tem pripomnil, da je njegova babica ohranila tradicionalno oblačenje. Pomen informiranja Balažkova je poudarila pomen informiranja, ko gre za ohranjanje običajev, oblačil in jezika. “Okolje moramo sprejemati in se mu prilagajati, vendar je hkrati treba ohranjati svoje korenine. Mlade moramo poučiti o poreklu dolenjskih Romov ter dokazati, da smo sposobni sodelovati s širšo okolico in lokalno skupnostjo,” je prepričana Balažkova. V zvezi z romsko kulturo velja dodati, da je pred kratkim na 25 straneh izšla dvojezična knjiga romskih pravljic, ki jo je izdalo društvo Romano veseli ob finančni podpori ministrstva za kulturo. Nekaj knjig so po besedah Tudijeve podarili vrtcem in osnovnim šolam, ki jih obiskujejo romski otroci. “To je bil poskusni projekt. Romsko društvo Romano veseli

19

NOVO MESTO. V InterAct klub Gimnazije Novo mesto so aktivni dijaki, ki se zavedajo pomena osebne odgovornosti v družbi in želijo razvijati dobrodelnost in skrb za druge. Z različnimi prireditvami in akcijami želijo sooblikovati boljši jutri. Za prvi dobrodelni projekt so v atriju Gimnazije organizirali dobrodelno modno revijo svečanih oblek z naslovom »Modna pista z namenom«. Na modni reviji, obogateni z glasbenimi točkami, so obiskovalci lahko kupili ročno izdelan nakit. S tem projektom so na Gimnaziji Novo mesto želeli organizirati nekaj drugačnega, in na ta način podpreti in promovirati lokalne modne oblikovalce. Zbran denar od prodaje nakita in prostovoljnih prispevkov so namenili dvema socialno ogroženima dijakinjama naše šole.

Mednarodna udeležba

Namiznoteniški turnir v Podzemlju PODZEMELJ. V okviru prireditev ob občinskem prazniku občine Metlika so v telovadnici OŠ Podzemelj pripravili 6. mednarodni namiznoteniški turnir rekreativcev. Udeležilo se ga je 52 igralcev, iz Karlovške županije 10 igralcev, iz Zagrebške županije 7 igralcev in 35 igralcev iz Slovenije. Tekmovalce je pozdravil župan občine Darko Zevnik. Najprej so nastopili naključno določeni pari. Prvo mesto je dosegel par Robi Brajković – Vlado Žagar, drugo mesto par Boris Kovačevič – Mladen Udovičić in tretje mesto para Joško Omrzelj – Tone Špehar ter Damjan Dulc – Željko Odorčić. Turnir se nadaljeval z igrami posameznikov, ki so bili razporejeni v štiri jakostne skupine. Prvi štirje najboljši po skupinah so prejeli zaslužene pokale. V skupini A je prvo mesto osvojil Vlado Žagar, drugo mesto Petar Mačešič ter tretje mesto Zoran Turk in Darko Jakobčić. V skupini B je zmagal Vedran Malnar, drugi je bil Zdenko Andrašević, tretja pa sta bila Josip Šut in Tomi Blagojević. V skupini C je slavil Dragutin Stanković, drugo mesto je zasedel Dario Fudurić, tretje pa Boris Govednik in Goran Selšek. V skupini D je bil najboljši Jovica Dančulović, na drugem mestu je pristal Andrej Puljak, na tretjem pa Goran Badovinac in Tomaž Pezdirc. Vsak posameznik je ob pokalu prejel še steklenico metliške črnine. Vino, ki so jo podarili najuspešnejšim posameznikom, so prispevali Kmetijska zadruga Metlika, vinogradnik Jože Šuklje iz Trnovca in Občina Metlika. Vse nastopajoče so pogostili z dobrotami, ki so jih za to priložnost pripravili v gostišču Veselič v Podzemlju. Namiznoteniški klub Metlika se zahvaljuje vsem, ki so jim pomagali organizirati doslej najbolj obiskan turnir, še posebej pa Janiju Simoniču, ki je poskrbel za prevoz miz in ostalega potrebnega materiala iz Suhorja in Metlike v Podzemelj in nazaj.

FOTO: RUDI VLAŠIČ


20

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Intervju

SAK NOEL pred nastopom v Novem mestu V Novo mesto prihaja Sak Noel – svetovna atrakacija elektronske glasbe, ki slovi po norih zabavah, polnih humorja in močnega stika z obiskovalci – Obljublja zabavo, kot je Novo mesto še ni doživelo – Po duši je tudi rocker in evropski ambasador zabavne industrije Novo mesto ni vajeno obiskov zvezd svetovnega slovesa kot ste vi. Kako bi našim bralcem predstavili sebe, zvrst glasbe, ki jo izvajate in prodicurate? Sem preprost človek, ki živi svoje sanje, potuje po sveti in izvaja glasbo, ki jo ljubi. Moj edini cilj je resnično zabavati ljudi. Moja glasba ima močan ritem, nanjo je enostavno plesati in je zagotovilo za zabavo! Moji nastopi so enaki. Vse se lahko zgodi in norost je pomemben del mojih nastopov. Ljudje skačejo na moj oder, jaz skačem med ljudi, skupaj se zabavamo, »rejvamo« ... gre za resnično zabavo, nič ni lažnega ali pretvrajanja. Novo mesto velja tradicionalno za bolj rockersko mesto, vendar odprto za kakovostno glasbo drugih žanrov. Je tudi v vas kaj rockerja? Ste tudi

v malo rocker po duši? Obožujemo rock'n'roll, tako glasbo kot način življenja. Rock glasba ima precejšenj vpliv na mojo glasbo. Pod njenim vplivom postane moja glasba bolj divja. DJ-ji, ki se koncentriraji le nas svoj ritem, zaprti v svoje kabine so dolgočasni. Rock'n'roll nas je naučil, da želim narediti resnično dobro zabavo, da se moramo resnično raznoreti in se pomešati med ljudi! Všač so mi Bon Jovi, The Killers ... V vseh glasbenih zvrsteh se izvajalce ozirajo v preteklost in od tam črpajo ideje za novo glasbo. Kako je s tem na področju elektronske glasbe in kako je to v glasbi , ki jo ustvarjate vi? V katero smer napovedujete, da bo šel mainstream v elektronski glasbi? To je nemogoče napovedati. Če rečem, da je mogoče , lažem , nihče tega ne more napovedati, saj se razvoj dogaja ravno zdaj. Nekdo namreč v svojem studiu ustvarja novo trende. Smešno je, da je se najverjetneje on ali ona sploh ne zaveda, kaj počne. Včasih gre za zvok , včasih za idejo, ko govorimo o tem, kaj prinaša elektronsko glasbo na naslednjo stopnjo. Trenutno se odvija eksplozijo trde glasbe: »Hardstyle«, »Hard trence«, »Hard core« itd. in ker se vedno vse dogaja ciklično, lahko morda v prihodnjih letih pričakujmo tišjo, melodično glasbo. Ne na enak način, saj se je med tem vse spremenilo, ampak ideja, narediti nekaj tišje, se bo morda vrnila. Nastopate po vsem svetu. Kje je bila vaša zadnja najboljša zabava in kakšni so vaši načrti za bližnjo prihodnost? Zadnji veliki party je bil v Mehiki, v deželi, ki jo ljubim. Ljudje so nori in se radi zabavajo, tako da

je zame tam res enostavno. Naslednja postaja je Novo mesto in tega se res veselim. Želim si, da bo moja naslednja velika zabava prav v Novem mestu in želim svetu povedati, da ste pravi »loca people«. Naslednji nastopi bodo v Kataloniji , Švici, Latviji, na Poljskem... Katera mesta, ki ste jih že obiskali, bi priporočali našim bralcem, ki si želijo dobre zabave? Eno od destinacij, ki bi vam jih priporočil so Združene države Amerike. Tam je »zabava« resen posel. Zato imajo neverjetne klube, zabave, festivale... V tem pogledu moram v Evropi napredovati. Včasih vidimo šovbiznis in zabavo kot nekaj slabega, koz zlo, ki bo pokvarilo naše otroke. Res lahko pride tudi do tega, če stvari ne naredimo pravilno, še posebej, če posamezniki niso vzgojeni. A za to ne moremo kriviti zabavno industrijo. Zabavna industija je nujna, vendar morajo biti vzpostavljene pravilne regulative, dolečni vplivni ljudje pa jo morajo nehati smatrati kot škodljivo za družbo. Bo praznovanje Novega leta za vas delovno? Ne, nerad nastopam na novoletni večer, zato bom ostal doma s prijatelji. To počnem zadnja leta in je dobro, saj sem večinoma zdoma za Božič. Kaj napovedujete za novomeški Christmas Party, ki bo ta petek, 20. decembra? Kaj obljubljate obiskovalcem? Kot ste lahko opazili v mojih zadnjih odgovorih, ne maram napovedati ali načrt , rad pa obljubim. In zato obljubljam največjo božično zabavo. Jaz bom naredil vse, da obiskovalci zabave ne bodo nikoli pozabili in če jo bodo pozabili, jo bodo zaradi drugih razlogov...

christmas party MEDIJSKI SPONZOR

e t a M J D s

er d i r n i p S

after

i

on DJ Sim

IZATOR

ORGAN

KA

DOGOD


OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Publikacija, ki bo Kapiteljsko njivo še dodatno utrdila

Borut Križ: Novo mesto VII; Kapiteljska njiva - gomile I, XIV in XV NOVO MESTO. V petek, 6. decembra so v Dolenjskem muzeju predstavili sedmo knjigo iz serije Carniola Archaeologica avtorja Boruta Križa: Novo mesto VII Kapiteljska njiva gomile I, XIV in XV in v Knezovi sobi odprli istoimensko razstavo, ki bo na ogled do 31. maja 2014. Kot je na predstavitvi knjige povedal avtor arheolog Borut Križ, je pred pripravo knjige grozljivo veliko dela in dodal, da je Dolenjski muzej v evropskem merilu edini, ki izdaja take publikacije. Na razstavi pa so prikazani predmeti najdeni v treh starejšeželeznodobnih gomilah na Kapiteljski njivi v Novem mestu. Steklene, jantarne, bronaste, železne in lončene arheološke predmete dopolnjuje pestro slikovno gradivo in množica podatkov o življenju starejšeželeznodobne družbe 1. tisočletja pr. n. št. Med nakitnimi pridatki so številne raznobarvne steklene jagode kot izdelek domačih delavnic. Jagode so okrašene z očesci in izrastki, vrhunske izdelave pa so realistično oblikovane jagode v obliki ovnovih glavic. Na razstavi sta spregovorila tudi generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo Republike Slovenije ga. Špela Spanžel in župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič.

IZ NAŠIH OBČIN Najbolj zanimivo kemijsko tekmovanje za srednješolce

Zmagala Gimnazija Novo mesto

21

žirija pa je za zmagovalca izbrala Gimnazijo Novo mesto. Predstavitev zmagovalne Verižne reakcije je bila v četrtek, 12. decembra na novomeški Gimnaziji. Tekmovanje, ki se je odvijalo v desetih državah Srednje Evrope, je organiziralo podjetje BASF, v Sloveniji pa so ga podprle še številne

druge organizacije, med njimi Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije (Združenje kemijske industrije), Ljubljanski univerzitetni inkubator, Slovenska znanstvena fundacija, Slovensko kemijsko društvo, Slovenski kemijski portalo in Društvo Planet Zemlja.

NOVO MESTO. Izobraževalni portal Chemgeneration.com je pozval srednješolce iz vse Slovenije, da sodelujejo v enem najbolj zanimivih znanstvenih tekmovanj v državi »Verižna reakcija«. Po mesecu in pol trdega dela je svoje naprave s številnimi nizi fizikalnih in kemijskih reakcij predstavilo 18 ekip iz 16 šol. Skupaj je v tekmovanju sodelovalo 89 dijakov in 18 profesorjev iz 14 slovenskih mest, strokovna

Lions in Rotary klub

Dobrodelni bazar

FOTO: MAJDA LUZAR

NOVO MESTO. V verjetno najlepšem mesecu v letu, za mnoge polnem pričakovanj, prazničnega veselja in zimskih radosti, prevečkrat pozabljamo, da je za mnoge to tudi najtežji mesec. Ker je prenekateri družini ob visokih življenjskih stroških in težkih razmerah težko izpolniti še tako majhno otroško pričakovanje. Vse več dobrodelnih akcij poteka po državi, in prav je, da imamo ljudje še občutek, da je treba in prav pomagati. Za vsak dan sproti in za naslednje, tudi nepraznične mesece. Zato sta novomeška Lions in Rotary kluba združila darove in moči in v soboto 7. decembra v novomeški Qlandii, ki je ponovno odstopila prostor za stojnice in prispevala k dobrodelnosti akcije, pripravila tradicionalni

Dobrodelni bazar, na katerem sta obiskovalcem nakupovalnega središča in s tem obiskovalcem bazarja ponudila izbrane predmete, od knjig, do starin in umetnin, pa tudi praktičnih božično-novoletnih daril. Niso bili naprodaj, pač pa ponujeni v zameno za dobrodelne prispevke, ki jih bodo v celoti namenili za šolanje nadarjenega dijaka in učencem iz

več. Z uspehom dobrodelne akcije so Lionsi in Rotarijanci zelo zadovoljni, še bolj veseli bodo v prihodnjih dneh otroci in njihovi starši, ki tudi v pustem januarju in spomladanskih mesecih ne bodo imeli skrbi ali bodo zmogli otrokom zagotoviti šolanje, malice, šole v naravi ali ne. Lions in Rotary klub se za darove iskreno zahvaljujeta. Verjameta, da bodo to pomoč otroci in dijaki prepoznali kot vrednoto in zrasli v odgovorne ter poštene odrasle, ki bodo morda kdaj lahko pomagali tudi drugim. Jani Muhič

socialno šibkih družin iz Novega mesta in bližnje okolice. Tudi letos se je potrdilo, da je dobrih ljudi in tudi podjetij, ki so z donacijami priskočila na pomoč, veliko, pravzaprav vse

božično-novoletni utrip

stojnice s praznično ponudbo, ob polni uri spremljevalni program . i pr rno rv Mi b na ko se re Le čez tu os m

torek, 24. december 2013, po 16. uri ponedeljek, 30. december 2013, po 16. uri zdravica novemu letu

torek, 31. december 2013, po 22. uri

Vabljeni na Mirno!


22

8. 7. 9. 8. 10. 9. 11. 10. 12. 11. 13. 12. 14. 13. 15. 14.

09.10.13 09.10.13 09.10.13 09.10.13 10.10.13 09.10.13 10.10.13 10.10.13 10.10.13 10.10.13 11.10.13 10.10.13 11.10.13 11.10.13 11.10.13 11.10.13

11,30 14,30 8,00 -- 11,00 15,00 11,30 - 18,00 14,30 8,00 -- 11,00 15,00 18,00 11,30 14,30 8,00 - 11,00 15,00 11,30 -- 18,00 14,30 8,00 11,00 15,00 - 18,00 11,30 14,30 8,00 -- 11,00 15,00 11,30 -- 18,00 14,30

15.

11.10.13

15,00 - 18,00

Pri gasilskem domu Dol.Kamence Parkirišče pri OŠ Stopiče Parkirišče pri OŠ Mirna Peč Pri gasilskem domu Dol.Kamence Pri gasilskem domu Otočec Parkirišče pri OŠ Mirna Peč Pri gasilskem domu Brusnice Pri gasilskem domu Otočec Pri gasilskem gasilskem domu domu Brusnice Orehovica Pri Pri gasilskem domu Šmarjeta Pri gasilskem domu Orehovica Pri Pri gasilskem gasilskem domu domu Škocjan Šmarjeta Pri gasilskem domu Pri gasilskem domu Šentjernej Škocjan

NOVO NOVO MESTO MESTO MIRNA PEČ NOVO MESTO NOVO MESTO MIRNA PEČ NOVO MESTO NOVO MESTOOKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11 ŠENTJERNEJ NOVO MESTO ŠMARJEŠKE TOPLICE ŠENTJERNEJ ŠKOCJAN ŠMARJEŠKE TOPLICE ŠENTJERNEJ ŠKOCJAN

Pri gasilskem domu Šentjernej

ŠENTJERNEJ

Srečno 2014!

MED NEVARNE ODPADKE SODIJO: • odpadna olja

MED NEVARNE ODPADKE SODIJO: • odpadna škropiva,zdravila in drugi fitofarmacevtski pripravki

• odpadna odpadne olja barve , laki, topila, smole, lepila ,hladilne tekočine, kiti, kozmetični izdelki • odpadna škropiva,zdravila onesnaženi sodi - do 200 l in drugi fitofarmacevtski pripravki • odpadne barve , laki, topila, smole, lepilavložki ,hladilne tekočine, kiti, kozmetični izdelki svinčeni akumulatorji in ostali baterijski • onesnaženi sodi -izdo 200 l ostale kemikalije gospodinjstev •• svinčeni in ostali baterijski vložki zaoljene akumulatorji krpe, filtri, zaščitna sredstva • ostale kemikalije iz gospodinjstev • zaoljene krpe, filtri, zaščitna sredstva

PAPIR

EMBALAŽA

V zabojnik SODIJO: E M B za A tekoča L A Ž Aživila embalaža zabojnik SODIJO: (npr.Vmleko, smetana, sokovi, embalaža za tekoča živila čaj, voda in druge brezalkoholne (npr.pijače, mleko,paradižnikova smetana, sokovi, čaj, vodamehčalec in druge brezalkoholne mezga, za perilo ipd.), pijače, paradižnikova plastične vrečke in folije, mezga, mehčalec za in perilo plastenke pijač živil,ipd.), plastične vrečke inpijač, folije, pločevinke živil in plastenke pijač inkiživil, plastična embalaža, je vsepločevinke živil in pijač, bovala nenevarne snovi in je bila plastična embalaža, je vsespraznjena v skladu zkinavodili bovala nenevarne snovi in je bila proizvajalca, spraznjena v skladuinzlončki. navodili plastični kozarci proizvajalca, plastični kozarci in lončki.

V zabojnik NE SODIJO: kosovni plastični predmeti V zabojnik NE SODIJO: (otroške igrače, polomljeni kosovni predmeti plastičniplastični stoli ipd.), plastična (otroške polomljeni embalažaigrače, nevarnih snovi ali plastični stoli ipd.), plastična njihovi ostanki (motorna in embalaža nevarnih snovi druge vrste mineralnih olj,ali njihovi (motorna sredstvaostanki za zaščito rastlinin druge vrste mineralnih olj,ipd.). pesticidi, barve laki, redčila sredstva za zaščito rastlin pesticidi, barve laki, redčila ipd.).

STEKLO

V zabojnik SODIJO: P A Pkatalogi, IR prospekti, V zabojnik ovojni papir inSODIJO: papirnate prospekti, katalogi, nakupovalne vrečke, karovojni papir in papirnate tonska embalaža in nakupovalne vrečke, karlepenka, pisemske tonskapisarniški embalažapapir, in ovojnice, lepenka,revije, pisemske časopisi, zvezki, ovojnice, knjige. pisarniški papir, časopisi, revije, zvezki, knjige.

V zabojnik SODIJO: S T EinKstekleničke LO steklenice V zabojnik SODIJO:in živil, pijač, kozmetike steklenice in stekleničke zdravil, živil, pijač, kozmetike kozarci vloženih živil,in zdravil,embalaža. druga steklena kozarci vloženih živil, druga steklena embalaža.

V zabojnik NE SODIJO: embalaža za tekoča živila, V zabojnik NE SODIJO: z živili pomazana ali prepoembalaža za tekoča živila, in jena embalaža, papirnata zkartonska živili pomazana ali prepoembalaža, celofan, jena embalaža, papirnata in ovitek od čokolade, samokokartonska embalaža, celofan, pirni, povoščeni in plastifi ciran ovitek od čokolade, samokopapir, vreče lepil, krmil, apna, pirni, povoščeni in plastifi ciran cementa ipd. sipkih izdelkov, papir, lepil, papir. krmil, apna, tapete,vreče higienski cementa ipd. sipkih izdelkov, tapete, higienski papir.

V zabojnik NE SODIJO: okensko, avtomobilsko in V zabojnik SODIJO: drugo ravnoNE steklo, okensko, avtomobilsko in steklo svetil (steklo neonskih, drugo ravno in steklo, halogenskih žarilnih žarnic, steklo svetil (steklo neonskih, stekleni senčniki svetil, halogenskih in žarilnih žarnic, ogledala, kristalno in ekransko stekleni senčniki svetil, steklo, laboratorijsko in drugo ogledala, kristalno ekransko ognjevarno steklo, in keramika, steklo, laboratorijsko in drugo kamenje ipd. ognjevarno steklo, keramika, kamenje ipd.

DODATNE INFORMACIJE DODATNE NA TELEFONU INFORMACIJE ŠT. 07 32 564 NA39 TELEFONU ŠT. 07 39 32 564

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI V zabojnik SODIJO: jajčne lupine, filter vrečke, ODPADKI

kavna usedlina, zelenjavni V zabojnik SODIJO:in sadni odpadki vseh vrst, pokvarjeni jajčne lupine, filter vrečke, prehrambni izdelki brez embalaže, kavna usedlina, zelenjavni in sadni kuhani ostanki hrane, odpadki vseh vrst, pokvarjeni onesnažene papirne za prehrambni izdelki brezvrečke embalaže, sadje in zelenjavo, papirnati kuhani ostanki hrane, robčki, cvetje, trava, rastline, onesnažene papirne vrečkelistje, za ostanki porezanega grmičevja, sadje in zelenjavo, papirnati drugi leseni (žagovina, robčki, cvetje,odpadki trava, rastline, listje, lesni sekanci, lubje, stara zemlja ostanki porezanega grmičevja, lončnic, rože,odpadki plevel, gnilo sadje, drugi leseni (žagovina, lesni sekanci, stara zemlja ohlajen lubje, lesni pepel). lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, ohlajenNE lesni pepel). V zabojnik SODIJO:

tekoči ostanki hrane, kuhana V zabojnik NE SODIJO: hrana živalskega izvora, meso tekoči hrane, kuhana in kosti,ostanki plastične ali kovinske hrana živalskega izvora,čistil meso embalaže živil, ostanki in in kosti, embalaža, plastične ali kovinske njihova sanitarni izdelki, embalaže živil,in ostanki čistilplenice, in higienski papir papirnate njihova sanitarni izdelki, plenice, embalaža, olje, maščoba, zdravila higienski in papirnate plenice, in nevarnipapir odpadki, pločevinke, plenice, olje, maščoba, keramika, iztrebki malihzdravila živali. in nevarni odpadki, pločevinke, keramika, iztrebki malih živali.

ODPADKE LAHKO TUDI PRIPELJETE ZRC NOVO LAHKO MESTO TUDI od ponedeljka do petka 8.00 – 12.00 uro in15.00 – 18.00 uro in sobota 8.00 – 12.00 uro. ODPADKE PRIPELJETE NOVO MESTO od od oktobra ponedeljka do petka 8.00 –prihodnjega 12.00 uro in15.00 18.00 uro in 12.00–uro. ZRC ŠENTJERNEJ do marca (vključno) leta; od–ponedeljka dosobota petka -8.00 med–11.00 16.00 uro ZRC ŠENTJERNEJ ZRC ŽUŽEMBERK ZRC ŽUŽEMBERK

od aprila do septembra (vključno); od ponedeljka do petka – med 9.00 – 17.00 uro od marca (vključno) prihodnjega leta; od ponedeljka do petka - med 11.00 – 16.00 uro vseoktobra sobote do v letu med 8.00 – 12.00 uro od aprila do septembra (vključno); od ponedeljka do petka – med 9.00 – 17.00 uro vsak saksobote četrtekv8.00 in 13.00 - 17.00 vse letu -12.00 med 8.00 – 12.00 uro in vsaka prva sobota v mesecu 9.00 -12.00 uro vsak sak četrtek 8.00 -12.00 in 13.00 - 17.00 in vsaka prva sobota v mesecu 9.00 -12.00 uro


OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Uspešno leto 201 3

Agencija za šport Novo mesto Stadion Portoval v novi podobi Na Stadionu Portoval smo po več kot dvajsetih letih prenovili močno dotrajane atletske tekmovalne površine, tako da Novo mesto odslej lahko gosti tudi uradna mednarodna atletska tekmovanja. S tem pa smo občutno izboljšali pogoje za vadbo Atletskemu klubu Krka

25 STOPNIC

23

prireditve Agencija za šport Novo mesto je v letu 2013 uresničila tudi svoje načrte športnih programov od otroških, rekreativnih dejavnosti za otroke, mlade, srednje in starejše generacije ter športa invalidov. Letos zaključujemo 53. sezono delavskih športnih iger, ki je povsem inovativen in uspešen model Mestne občine Novo mesto dobi po na področju rekreacije v vi no v val rto Po n Stadio dolenjskih podjetjih in institucijah. Nobeni slovenski občini ni uspelo združiti nitoliko podjetij in ljudi, ki se rekreativno mi in sanitarnimi ukvarjajo s športom v različnih športnih prostori ter kotlovnico panogah. Tudi Športna dvorana Marof je letos dobila prenovljene garderobne in sanitarne prostore Ponosni pa smo tudi na rezultate in ter prostori za delegate, sodnike, tehnično organizacijo letošnjih že 11. Iger prijateljstva, osebje…, kar je resnično pomembna ki smo jih gostili sredi septembra. To je pridobitev za številne mednarodni projekt, v katerem sodelujejo uporabnike, prek 100.000 Ličko-Senjska županija z mestom Gospić, jih je na letni ravni, od Unsko-Sanski kanton z mestom Bihać, šolarjev in rekreativcev Koroška s Celovcem in Novo mesto, ki do profesionalnih pomeni inovativni model športnega druženja športnikov, ki trenirajo v in povezovanja mladih iz različnih držav tej dvorani. Smo pa v tem evropske regije. Udeležujejo se jih mladi letu posodobili ogrevanje, športniki do 15. leta starosti s področja ženske s čimer bomo predvsem in moške košarke, rokometa, namiznega privarčevali pri stroških tenisa, šaha, moškega nogometa.

Športne prireditve Novo mesto. Prenova, ki je potekala v poletnih mesecih od julija do septembra, nas je stala približno milijon evrov, pri čemer smo 20-odstotni delež sredstev pridobili z razpisa Fundacije za šport, 80 % pa iz proračuna Mestne občine Novo mesto. Hkrati smo na stadionu opravili nekatere nujne prilagoditve za pridobitev certifikata za organizacijo tekem 1. članske nogometne lige, v kateri od letošnje sezone nastopa Nogometni klub Krka. Obnovljena otroška igrišča Junija letos nam je uspelo obnoviti in posodobiti še eno izmed mestnih otroških igrišč, in sicer v Parku EU ob reki Krki. V tem projektu smo sodelovali s podjetjema Trata Novo mesto, d. o. o., in IKC, d. o. o. Del igral smo obnovili, nekatera zamenjali, postavili zaščitne ograje in opozorilni tabli, prenovili klopi ter namestili odpadnike. Tako tudi to igrišče izpolnjuje vse standarde, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Investicija, ki je tekla v mesecu juniju, je bila vredna 25.000 evrov. Agencija za šport Novo mesto je ogradila tudi igrišče na Mestnih njivah, skladno z načrtom prenov ali ureditev otroških igrišč v Mestni občini Novo mesto pa bo prenove v letu 2014 deležno igrišče na Ragovski ulici. Športna dvorana Marof z novimi garderob-

Ne nazadnje ne smemo pozabiti še na izjemno odmevno in obiskano športno prireditev, ki smo jo organizirali skupaj z Zavodom Vrt. Skokov v Krko s Kandijskega mostu, ki smo jih v Novem mestu priredili prvič, se je udeležilo 31 tekmovalcev iz Slovenije in tujine, med njimi tudi dve dekleti, ogledalo pa si jih je prek 2.000 obiskovalcev. Zato bi radi prihodnje leto prireditev ponovili in seveda nadgradili.

Novi prostori Agencije za šport

samega ogrevanja, ki so bili doslej razmeroma visoki.

V prihodnjih letih načrtujemo posodobitev celotnega športnega parka Portoval vključno s tribunami in bazenom, osredotočiti se bomo morali tudi na ureditev čolnarne in kopališča ob reki Krki, ki je v športnem smislu gotovo premalo izkoriščena, ter Vsem špor na velodrom tnikom, v Češči vasi. športnicam , udeležen Seveda bomo cem delavskih tako kot doslej š p o r t nih iger prenovili vsaj rekreativn eno otroško i m športnik igrišče v občini. o Razvejanost športnih programov in športne

in m

želimo sre čno in usp ešno leto 2014!

Agencija za špo

rt Novo mesto

, Kettejev drevor

ed 2, www.as-n

m.si, T: 07 393

29 30, F: 07 393

29 39


24

Pilotni projekt obravnave psihiatričnih bolnikov na domu

V Zdravstvenem domu Novo mesto program skupnostne psihiatrične oskrbe NOVO MESTO. V novomeškem zdravstvenem domu, ki ga že drugi mandat uspešno vodi doc. dr. Milena Kramar Zupan, je zaživel program skupnostne psihiatrične obravnave (SPO). ZD Novo mesto je eden izmed štirih slovenskih zdravstvenih domov, ki je začel izvajati pilotni projekt obravnave psihiatričnih bolnikov na domu. Duševne motnje ali duševne bolezni so vse bolj prisotne v vseh strukturah družbe in imajo osrednjo vlogo pri posameznikovem splošnem počutju, telesnem zdravju in uspešnem življenju. Skrbi, stres, spremembe razpoloženja zaradi preobremenjenosti nas lahko pripeljejo v stanje, ko si sami ne moremo več pomagati. Takrat je potrebno prej ali slej poiskati pomoč strokovnjakov. Duševne motnje so zdravstveni, socialni, družinski in zaposlitveni problem, ki se mora reševati in izvajati v bližini pacientovega doma, to je lokalnem okolju. Namesto institucionalnega oziroma pogosto dolgotrajnega bolnišničnega zdravljenja se v skladu z evropskimi in svetovnimi smernicami na področju duševnega zdravja vse bolj uveljavljajo oblike nadzorovane oskrbe, ki predstavljajo psihiatrično pomoč čim bliže pacientovemu domu. Novost v sistemu zdravstvenega varstva pri nas predstavlja skupnostna psihiatrična obravnava in pomeni zdravljenje bolnika z duševnimi motnjami v njegovem domačem okolju. Za uspešno izvajanje potrebna mreža zdravstvenega in socialnega varstva Doc. dr. Milena Kramar Zupan poudarja, da so v nekaterih okoljih potrebe po oskrbi duševnih bolnikov večje od možnosti, zato je tudi v novomeškem zdravstvenem domu stekel eden od regionalnih programov, ki omogoča, da dosežejo večje število pacientov, ki jih kot ogrožene identificirajo v lokalnem okolju in hkrati začnejo sistematično izvajati regionalno preventivo. Skupnostna psihiatrična obravnava je sodoben pristop k zdravljenju in rehabilitaciji pacientov z duševnimi motnjami. Omogoča

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

obravnavo funkcionalno in geografsko opredeljene populacije. Za njeno uspešno izvajanje je potrebna mreža zdravstvenega in socialnega varstva, ki nudi nepretrgano zdravljenje, urejanje bivanja, zaposlitev in socialno podporo. Gre za multidisciplinarne delovne skupine, ki vključujejo psihiatre, psihologe, delovne terapevte, medicinske sestre in socialne delavce, ki se povezujejo z osnovnim zdravstvenim varstvom. Ti sestavljajo organizacijo služb za duševno zdravje, ki zagotavlja učinkovito psihosocialno obravnavo za opredeljeno skupino prebivalstva v skladu z njihovimi potrebami. Manj in krajše hospitalizacije Člani tima SPO z izdelanim individualnim načrtom za vsakega pacienta, z vplivom na okolje in preko izobraževanja družin bistveno pripomorejo k zmanjševanju števila hospitalizacij, te pa so tudi krajše. Skupnostni regionalni psihiatrični programi omogočajo doseg večjega števila pacientov, ki jih kot ogrožene prepoznajo v lokalnem okolju in hkrati začnejo sistematično izvajati regionalno preventivo. Za duševnega bolnika so glavne prednosti SPO v lokalnem okolju, da se zdravljenje duševnega bolnika lahko izvaja blizu oziroma na pacientovem domu, kar je eden bistvenih dejavnikov za ozdravitev duševnega bolnika, poleg službe, prijateljev in vključenosti v skupnost ter ponovne vzpostavitve upanja, ponovno priučenega optimizma in neodvisnosti pacienta ter pridobivanja njegovih socialnih vlog v lokalnih okoljih. Delovne skupine pripomorejo k povečanju sodelovanja pri zdravljenju, zadovoljstvu bolnikov in s tem tudi k zmanjšanju stroškov zdravljenja. Hitro in kakovostno ukrepanje namreč pomeni krajšo rehabilitacijo, hitrejšo vrnitev v družbeno, socialno in delovno okolje. Pomembno je, da se oseba s takšno obravnavo strinja in aktivno sodeluje pri njenem načrtovanju. Specializirani zdravstveni mobilni timi se povezujejo z drugimi ustanovami in nevladnimi organizacijami s področja socialnih storitev in zaposlovanja . Strokovna pomoč prihaja k bolniku na dom Bolnik je doma in zdravstveni tim spremlja njegovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti po temeljnih življenjskih aktivnostih. Skupaj z bolnikom načrtujejo oblike in podpore v primerih, ko jo le ta potrebuje, tim pri pacientu spremlja uživanje predpisanih zdravil, ocenjuje psihofizično stanje pacienta ter izražanje aktualnih in potencialnih problemov, v nujnih primerih tudi intervenira in napoti pacienta v bolnišnico, ter vzgaja in uči pacienta zdravega življenjskega sloga. Pacientu ima pomoč pri vključevanju v neformalno socialno mrežo in vzpostavljanju stikov z okolico, v primeru izraženih potreb pa je namen obiska tudi sodelovanje z drugimi službami na terenu. Zdravljenje poteka tudi v sodelovanju z bolnikovimi svojci, ki sodelujejo pri postavljanju ciljev zdravljenja. Kramarjeva poudarja, da spoznanja socialne psihiatrije kažejo, da je primerno družinsko okolje tista klima, v kateri se

pacient s težavami v duševnem razvoju najlažje ohranja in razvija od bolezni načete osebnostne potenciale. Za nekatere še vedno tabu tema Psihiatri in psihiatrija je za mnoge še vedno tabu tema. V ljudeh vzbuja občutek strahu in sramu, zbeganosti, sovražnosti in krivde. Mnogi namreč še danes trdijo, da pomoč potrebujejo vendar ne želijo obiskati psihiatrične ambulante. Ugotovitve kažejo, da je bil odnos do duševnih bolnikov bolj odklonilen, če so bili bolniki z duševnimi motnjami odrinjeni v institucije in na rob družbe. Prav zaradi strahu pred stigmatizacijo marsikdo ne poišče ustrezne psihiatrične pomoči. Principi skupnostnega dela obravnave takih pacientov temeljijo na vrednotah psihiatrične rehabilitacije, med katerimi je najpomembnejša upoštevanje posameznikovih pravic, lastnosti in posebnih potreb, ki se največkrat ne razlikujejo od potreb in želja ostalih ljudi. Po pomoč v ZD Novo mesto Prvi štirje timi skupnostne psihiatrične obravnave so v Sloveniji začeli delovati na območju Novega mesta, Sevnice, Murske Sobote in Slovenj Gradca, torej tam, kjer je pokritost in dostopnost do psihiatrične pomoči najslabša, potrebe pa velike, pravi doc.dr. Milena Kramar Zupan. V času priprav na začetek delovanja so člani novomeške SPO obiskali vrsto nevladnih organizacij in splošnih zdravnikov in jim predstavili namen in načine delovanja. Strinjali so se, da to obliko pomoči dejansko potrebujemo, saj psihiatrov primanjkuje ali pa so čakalne vrste predolge. Na seznamu pacientov, ki so vključeni v SPO je trenutno 20 bolnikov. Pozivam vse, ki jih pestijo tovrstne bolezni in motnje, da se nam oglasijo vsak delovnik od 7. do 14. ure na telefonski številki 051/ 628 - 616 ali 031/ 346 – 753, lahko pa pišete tudi na email: elena. semenova@zd-nm.si .


25

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Skrb za sočloveka

Poklon Krkinim sodelavcem, ki se posvečajo dobrodelnosti NOVO MESTO. V Krki so v petek, 6. decembra na slovesnem dogodku drugič zapored podelili priznanja za Krkinega prostovoljca leta 2013. Prejela sta jih Sonja Muhič in Peter Repovž. Skrb za sočloveka je vsakodnevno vpeta v življenje številnih krkašev, zato ni naključje, da so se v Krki znova poklonili sodelavcem, ki se dejavno posvečajo dobrodelnosti. Že tradicionalno so se ob tej priložnosti zahvalili tudi vsem Krkinim krvodajalcem-jubilantom, ki jih je bilo letos kar 283, povprečno pa dvakrat na leto kri daruje kar 1350 krkašev. Zbrane je nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, ki je poudaril, da je družbena odgovornost trdno vpeta v strategijo poslovanja in je temeljna zaveza za sodelovanje z okoljem, v katerem Krka deluje. Za lepše in bolj kakovostno življenje Že od ustanovitve Krke so Krkini sodelavci vključeni v različne oblike dobrodelnih dejavnosti, ki potekajo kot prostovoljno delo, organizirano

fotokopirni stroji tonerji kartuše

bodisi v Krki bodisi zunaj nje. Tako že skoraj šest desetletij na najbolj neposreden način krepijo družbeno odgovornost in uresničujejo Krkino kulturo. S sloganom ‘Tudi dobrodelnost je del nas’ so letos aprila v Krki že drugič organizirali Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je z vrsto uspešno izvedenih dejavnosti, naravnanih na nesebično pomoč sočloveku, še okrepil socialno zavest številnih krkašev. Prav zato je leta 2012 v Krki dozorela zamisel, da dobrodelnosti namenijo posebno pozornost tudi z izbiro Krkinega prostovoljca leta. Tako so izmed predlogov sodelavcev to pot izbrali dva Krkina prostovoljca, ki že dlje časa opravljata prostovoljno delo na več dobrodelnih področjih, njuno delo in rezultati pa so prepoznavni v okolju, v katerem živita in delujeta. Sonji Muhič in Petru Repovžu, prejemnikoma priznanja prostovoljec leta 2013, je plakete podelil predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Krkina prostovoljka leta 2013

Sonja Muhič v Krkinem pokroviteljskem odboru Osnovne šole Dragotin Kette deluje od leta 1982, pet let pa je tudi njegova uradna tiskalniki telefaks naprave članica. Sodeluje papir oprema za pisarne pri organizaciji izletov, obdarovanju učencev ob novem letu, spremlja otroke SERVIS na razne prireditve. Kot prostovoljkaPRODAJA spremljevalka oseb z motnjami v duševnem NAJEM razvoju je dejavna tudi v društvu Sožitje, Resslova ulica 7, kjer pomaga tudi pri 8000 Novo mesto izvedbi različnih akcij. info@ibs-biro.si / 07 29 26 296 Članica društva je že 30 www.ibs-biro.si let, letos pa je postala tudi članica izvršnega odbora društva. Je tudi krvodajalka, doslej je

SREČNO 2014!

kri darovala že 68-krat, in članica Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka. Dobrodelnost je del njenega življenja. Krkin prostovoljec leta 2013 Peter Repovž je že vrsto aktiven spremljevalec pri Prijateljstvu bolnikov in invalidov, je pa tudi spremljevalec bolnikov in invalidov v poletnih počitnicah, ki jih le-ti preživijo na morju. V Varstveno delovnem centru Novo mesto ima svojega varovanca z najtežjo obliko cerebralne paralize, s katerim se v prostem času veliko ukvarja in tudi sicer skrbi zanj. Je tudi krvodajalec; doslej je daroval kri že 92-krat. Njegova hiša je že 35 let odprta ljudem v stiski. Pomaga jim tudi z materialnimi dobrinami. Že 38 let je tudi Krkin planinski vodnik in član skupine odraslih skavtov, decembra pa otroke razveseljuje v vlogi Miklavža. Je človek odprtega srca, ki mu pomoč soljudem, še posebej tistim s posebnimi potrebami, pomeni način življenja. Krvodajalstvo je pomemben del Krkine kulture Vrednoto krvodajalstva v Krki gojijo že ves čas svojega obstoja in je postala pomemben del njene kulture. Ne nazadnje je Krka z uresničevanjem svojega poslanstva Živeti zdravo življenje tudi pomemben člen v verigi varne preskrbe s krvjo, saj ima le zdrav človek tudi zdravo kri. Le zdrava kri pa lahko zares rešuje življenja. Povprečno dvakrat na leto daruje kri 1350 Krkinih sodelavcev, kar potrjuje, da se krkaši dobro zavedajo pomena načela solidarnosti. S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja. Tako so tudi letos, tako kot vrsto let doslej, skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto Krkinim krvodajalcem, ki so kri darovali od 5-krat pa do 120-krat, za njihovo človekoljubno pomoč ljudem v življenjski stiski podelili jubilejna priznanja. Letos se Krkinim krvodajalcemjubilantom pridružilo kar 283 Krkinih sodelavcev. Priznanja za njihova humana dejanja jim je podelil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ki je tudi sam krvodajalec, značke Rdečega križa pa predsednica območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Mojca Špec Potočar.


Vabljeni, da postanete redni uporabnik storitev mestnega potniškega prometa. Morda vas plačilo parkirnine za avtomobile prepriča, da si raje nabavite vozovnico za udoben mestni avtobus. Mesečna vozovnica za ceno 9,00 eur res ni predraga (še posebej, če pomislite na ceno parkirnega listka - 0,70 eur). Vozovnice v predprodaji vas stanejo 0,60 eur, na avtobusu pa 1,50 eur. Kupite jih lahko na avtobusni postaji, v kioskih na Glavnem trgu, Novem trgu, pri Splošni bolnišnici ter BTC-ju. Mesečno vozovnico pa lahko kupite le na avtobusni postaji Novo mesto. Avtobusni mestni prevoz lahko BREZPLAČNO UPORABLJAJO: člani medobčinskega društva invalidov Novo mesto, slepe osebe s spremljevalcem, varovanci VDC, ŠENT in

varne hiše, občasno pa so brezplačni tudi organizirani prevozi za predšolske otroke novomeških vrtcev. Cenjene uporabnike mestnega potniškega prometa obveščamo, da bomo z novim letom obnovili celotni vozni park in sicer z osmimi vozili. Udobna in varna vožnja je še razlog več za uporabo mestnega prometa. Vse, ki uporabljate mestni potniški promet, pozivajo, da jim zaupate vaše predloge ali pripombe in sporočite na elektronski naslov: jure.duh@novomesto.si ali zoran. bjelosevic@arriva.si. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto, Arrive in na avtobusni postaji dobite vse informacije glede voznega reda. Na prodajnem mestu Arrive na glavni avtobusni postaji so vam na voljo tudi zloženke. Želimo vam prijetno vožnjo v mestnem potniškem prometu.


27

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Podelili najvišja priznanja občine

Občina Metlika je praznovala METLIKA. V spomin na 26. november 1942, ko so partizani na Suhorju uničili italijansko postojanko, praznuje Občina Metlika občinski praznik. Na osrednji slovesnosti v metliški športni dvorani je metliški župan Darko Zevnik najprej predstavil dosežke na gospodarskem in drugih področjih v minulem letu, podelili pa so tudi najvišja občinska priznanja. V kulturnem programu so se predstavili Mestna godba Metlika, Tamburaški orkester glasbe šole Črnomelj ter številni mladi solisti Glasbene šole Črnomelj iz podružnice Metlika. Tudi letos so podelili najvišja priznanja občine Metlika. Mirjam Bezek Jakše je plaketo prejela zaradi posebnega prispevka na področju informiranja, obveščanja in povečanja prepoznavnosti občine Metlika in celotne Bele krajine, Jože Kerč je plaketo prejel zaradi posebnega prispevka na področju prostovoljnega dela, Vladimira Škof pa je naziv časne občanke občine Metlika prejela zaradi pomembnega prispevka k razvoju številnih kvalitetnih dejavnosti za mlade. Foto: Rudi Vlašič

Spoštovani občani in prijatelji Občine Žužemberk. Leto, ki se izteka je bilo polno negotovosti, a tudi upanja. Z optimizmom, smelostjo, pogumom in z veliko pozitivne energije vstopimo v novo leto 2014, v katerem Vam skupaj s sodelavci občinske uprave in občinskega sveta želim obilo zdravja, delovnega elana ter poslovne in osebne sreče. župan Občine Žužemberk Franc Škufca

Letošnji nagrajenci Mirjam Bezek Jakše, Jože Kerč in Vladimira Škof.

Svetovno prvenstvo na Novi Zelandiji MANJKA SLIKA

Sprejem bronastih raftarjev STRAŽA. Bronasta medalja v dvobojevanju in končno 5. mesto v skupni razvrstitvi, je bilanca nastopa ekipe Rafting kluba Gimpex Straža, ki je zastopala barve Slovenije na letošnjem svetovnem prvenstvu v raftingu, ki je potekalo od 13. do 24. novembra v mestu Rotorua na Novi Zelandiji. Straškim raftarjem je v nedeljo, 1. decembra uraden sprejem v družbi številnih navijačev v tamkajšnjem kulturnem domu pripravil župan občine Straža Alojz Knafelj. Čestital jim je za doseženi uspeh, jim izročil simbolična darila in se zahvalil navijačem, ki so jih spremljali na tekmi.

NAJVEČJA EROTIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI OBIŠČITE NAS V NAŠI POSLOVALNICI Ljubljanska c. 26, Novo Mesto (trgovski center HEDERA) tel.: 07 332 50 35

KAPSULE MAX ERECTUM G - POWER Kapsule za povečanje libida pri ženskah so afrodizijak, ki izboljša ženski libido med spolnim odnosom. G-POWER kapsula za ženske je 100% naraven proizvod, sestavljen iz skrbno izbranih zelišč, ki zagotavljajo povečanje libida ter intenzivnost orgazma pri ženskah vseh starosti. SESTAVINE: L-arginin, Epimedium, Ginko, Muira puama, Tribulus

www.venera-shop.si

V svetovnem vrhu V slovenski ekipi, ki jo je vodil Marko Mihelič, so nastopili še trije izkušeni člani Peter Vugrinec, Aljaž Kulovec in Simon Bobnar, ostali trije pa so bili 17-letniki, ki si še nabirajo izkušnje, Miha Mazovec, Jan Avsenik in Jan Zupančič. Zanje je bilo to prvo veliko člansko tekmovanje. Mlada slovenska ekipa je več kot upravičila pričakovanja pred prvenstvom, saj prav zaradi spremenjene članske ekipe, ki je zadnja leta priveslala najvišje uvrstitve, pričakovanja po medaljah posledično letos niso bila tako velika. Osvojena kolajna v dvobojevanju ter 6., 7. in 8. mesto v preostalih disciplinah dokazuje, da so Stražani v svetovnem vrhu, da se ekipa razvija in ima vse možnosti, da postane vrhunska. Najboljša evropska ekipa v raftingu Po besedah vodje ekipe Marka Miheliča so glede na mladost zabeležili vrhunski rezultat, saj gre za najboljšo evropsko ekipo v raftingu. Kot je povedal trener Borut Retelj so bili fantje dobro fizično in psihično pripravljeni. Reke na katerih so potekala tekmovanja so si ogledali že prej ter natančno naštudirali proge. S treningi bodo spet nadaljevali po krajšem počitku. Verjame, da bo ekipa iz leta v leto še napredovala in osvajala medalje na velikih prvenstvih. Priložnost za to bo že maja prihodnje leto, ko bo evropsko prvenstvo v Bosni in Hercegovini. Andrej Petkovič predsednik Rafting kluba Gimpex Straža, se je zahvalil za lep sprejem ter vsem, ki so se z njimi veselili uspehov ali pa fante bodrili doma. Foto: Andrej Petkovič

Slovensko ekipo je na Novi Zelandiji spremljalo tudi 25 navdušenih navijačev. Pred odhodom jim je srečno pot zaželel tudi tudi župan občine Straža Alojz Knafelj.


28 V besedi in sliki

BELA CERKEV. Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev je v četrtek, 28. novembra v Kulturnem domu pripravilo nepozaben literarno potopisni večer. Breda Benkič se večkrat preda neustavljivemu duhu, ki jo skoraj vsako leto popelje na potep po različnih predelih sveta. Letos jo je pot popeljala preko Hrvaške, Srbije, Bolgarije v Turčijo, Irak, Iran, Pakistan, vse do Indije. V besedi in sliki je obujala spomin na svoje potovanje iz Šmarjeških Toplic do Indije in nazaj. Predavanje je ves čas spremljala poezija Rabindranath Tagore v interpretaciji Majde Kušer Ambrožič ob nežnih zvokih indijske glasbe. Po končanem predavanju so obiskovalci lahko poklepetali z udeleženci potovanja, pili pravi indijski in ingverjev čaj, poskusili turško suho marelično marmelado, indijski trsni sladkor, čapati (značilni indijski kruh), okušali jedi pripravljene s kurkumo, karijem, … Vsak popotnik je odnesel iz posamezne države svoj vtis, svoje doživetje. Nekateri so bili navdušeni nad Turčijo, drugi nad Iranom in Pakistanom, tretji nad Indijo. Za vse, tako udeležence potovanja, kot obiskovalce predavanja, pa je to bil ta večer veliko, nepozabno doživetje. Sonja Košak

kulture in dediščine. Po projekciji so pripravili razgovor z ustvarjalcema filma, režiser Janez Lapajne(na sredi) se je pogovarjal z režiserjem Jožetom Pogačnikom (levo) in s snemalcem Žarom Tušarjem (desno).

Tudi razgovor z ustvarjalcema filma

Projekcija Grajskih bikov v Črnomlju ČRNOMELJ. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je 24. novembra v okviru projekta Slovenski filmi kot ogledalo časa v tamkajšnji kinodvorani pripravil projekcijo filmov Grajski biki in Cukrarna. Igrani film Grajski biki je leta 1967 posnel režiser Jože Pogačnik. Temelji na spisu Petra Kavalarja o njegovem življenju v prevzgojnem domu, kot ga je scenaristično predelal Primož Kozak. Film se tudi dogaja v prav taki zapuščeni in zanikrni graščini, v kakršne so v Sloveniji zapirali delikvente. Pogačnikov film, ki je bil v času nastanka zelo provokativen, je zelo dobro ponazoril nekatere probleme ter odlično prikazal moreče vzdušje, v katerem živijo gojenci in vzgojitelji. Kot predfilm so v Črnomlju prikazali avtorjev kratki film Cukrarna – zrcalo odnosa do umetnosti,

GRC Novo mesto je že v letu 2013 skrbel za širšo varnost cenjenih občank in občanov. V prihajajočem letu 2014 pa se bomo trudili, da se boste počutili še bolj varne. Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prinese srečo drugim ljudem. Vsak trenutek je lahko nov začetek. Veliko upanja ustvarja velike ljudi, zato radostno pojdimo naprej novemu letu 2014. Naj se vam in vašim najdražjim uresničijo mnoga pričakovanja. Ob zaključku leta se vsem sodelavcem in poslovnim partnerjem zahvaljujemo za sodelovanje in vloženo energijo v vsakdanje delo naše dejavnosti. V prihajajočih dneh želimo vsem obilo osebne sreče in miru, ter zdravo, uspešno in predvsem varno leto 2014. Kolektiv GRC Novo mesto

FOTO: RUDI VLAŠIČ

S poezijo od Bele Cerkve do Indije

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11


29

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Edini hotel v mestu

Častitljiv jubilej metliškega hotela METLIKA. V Metliki so konec novembra leta 1963 slovesno odprli prvi in do današnjih dni še vedno edini hotel v mestu, prvič pa so ga temeljito obnovili pred petimi leti. Po obnovi je gostom na voljo restavracija s 100 sedeži in 15 zunanjimi sedišči ter 26 sob s 56 ležišči. Posebno priznanje Turistično gostinska zbornica Slovenije je nedavno hotelu Bela krajina ob 50-letnici delovanja podelila posebno priznanje za izjemno kakovost turističnih in gostinskih storitev, nadpovprečno dobro

poslovanje ter prispevek k ugledu dejavnosti doma in v tujini. Vera Pešelj, direktorica Gostinstva in turizem Metlika (na posnetku), v okviru katerega deluje hotel, priznava, da jih je gospodarska kriza precej prizadela, saj je turistov manj kot leta nazaj. Je pa zato hotel postal prostor za številna družabna srečanja domačinov. Zaveda se, da nujna tudi tesnejša povezava metliškega hotela z ostalimi turističnimi ponudniki, tako v Beli krajini kot širši regiji. Na slovesnosti se je Toni Gašperič pogovarjal z direktorico Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, bivšim direktorjem hotela Karlom Vardijanom, z nekdanjo natakarico Ančko Irt in nekdanjo receptorko hotela Martino Slanc. Vsak je na svoj način predstavil spomine, ki jih vežejo na legendarni metliški hotel. Za kulturni program so poskrbeli Dragica in Marjan Končar ter tamburaši MFS Ivan Navratil.

Sedem večerov

Nova sezona zimskih kratkočasnic

ŠT. 1 V POHIŠTVU

METLIKA. JSKD OI Metlika in Ljudska knjižnica Metlika sta tudi letos pripravila zimske kratkočasnice, ki so se v preteklih letih med Metličani že dobro prijele. Pripravili so sedem večerov, na katerih bodo zanimivi voditelji predstavili še bolj zanimive goste. Led je prebil Franci Kek, ki je pred mikrofon povabil Braneta Oblaka, najboljšega slovenskega nogometaša zadnjih 50 let in klubsko legendo Olimpije, Hajduka, Schalkeja in Bayerna. Nogometaši NK Kolpa so Branetu Oblaku podarili bilten o 20 letnici NK Kolpa, za glasbene utrinke so poskrbeli učenci 4. letnika glasbene šole Črnomelj - podružnica Metlika. Naslednji teden pa je novinarka Dolenjskega lista in dobitnica letošnja plakete občine Metlika Mirjam Bezek Jakše gostila svojega moža Antona Jakšeta, ki se je v preteklih desetletjih uveljavil predvsem kot publicist, novinar in radijski urednik. Večer so z zimzelenimi melodijami popestrili Marjan in Dragica Končar ter njena sestra Majda Povše. Pred nami so še zanimivi zimski večeri, v katerih bo Matjaž Rus gostil Matevža Lenarčiča, Janez Doltar Mirana Rudana, Borut Omerzel Aleša Bravničarja, Renata Brunskole Janjo Klasinc, Vesna Žist pa Marjana Nemaniča.

SE ZAHVALJUJE

NOVO MESTO, LJUBLJANSKA CESTA 26 DELOVNI ČAS: PON-PET: 9h - 19h, SOB 8h - 13h XXXL NOVOST

XXXL IZBIRA RAZLIČNIH VZORCEV IN BARVNIH KOMBINACIJ TKANIN IN USNJA

40%

498,Že od

831,-

XXXL POPUST

SEDEŽNA GARNITURA

VKLJUČNO Z LEŽIŠČEM

69,Že od 115,-

Sedežna garnitura 7734, sestav kot na sliki, dimenzije: 274x176 cm. Vključno z ležiščem: 145x200 cm. Blazine za doplačilo. (1612J5227KRE0)

*

Na prvi zimski kratkočasnici je Braneta Oblaka (na levi) gostil Franci Kek

Tabure: dimenzije 67x57 cm.

*

€ *Pri nakupu nad 500€. Velja za novo sklenjena naročila in ga ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih. Ne velja za artikle v akciji oziroma se akcije izključujejo. Pri enem nakupu, se lahko vnovči le en kupon. Kupon je vnovčljiv pri naslednjem nakupu. Kupuna ni mogoče zamenjati za gotovino.Velja do 21.12.2013.

€ *Pri nakupu nad 1.000€. Velja za novo sklenjena naročila in ga ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih. Ne velja za artikle v akciji oziroma se akcije izključujejo. Pri enem nakupu, se lahko vnovči le en kupon. Kupon je vnovčljiv pri naslednjem nakupu. Kupuna ni mogoče zamenjati za gotovino.Velja do 21.12.2013.


30

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

Z novim letom bo v Novem mestu mogoče nakupovati v prenovljenem BTC City-ju NOVO MESTO. V nakupovalnem središču BTC City Novo mesto se je že v avgustu začela največja prenova prostorov doslej. S projektom, ki bo končan kmalu po novem letu, bodo novo podobo dobile dvorane A, C in D, dvorana B pa je bila že prenovljena. Z januarjem bo razširjena tudi ponudba BTC City-ja. Velika novost je otvoritev športne trgovine Sportsdirects.com, ki je svoja vrata odprla 17. decembra. Po osmih letih bo BTC City Novo mesto odet v novo podobo. S prenovo dvoran bo nakupovanje bolj prijetno, z razširjeno ponudbo pa več izbire za obiskovalce. Že oktobra je vrata novega servisa v prenovljeni dvorani C odprlo podjetje Avtosteklo d.o.o. – Carglass Slovenija, katerega dejavnost je popravilo in menjava avtomobilskih stekel. V prihodnje bo prodajno mesto v dvorani C dobila tudi trgovina z orožjem Rojal, ki bo svoj prodajni program preselila iz poslovne stavbe BTC City-ja Novo mesto. V začetku novega leta odpira v poslovni stavbi BTC City-ja vrata novi gostinski lokal Bistro CC, prodajne prostore v dvorani D pa je povečal Kitajski center; največja novost dvorane A bo odprtje športne trgovine Sportsdirect.com. Svoje preurejene prostore pa so odprle še prodajalne Peko, OBA, cvetličarna Cvetnik in salon za nego telesa Studio Zora.

NAROČENA OBJAVA

Gospod Tomaž Belinger, country manager pri sportsdirect.com: »Novomeško športno trgovino SportsDirect.com smo 17. decembra preselili na novo in večjo lokacijo v BTC City – Novo mesto. Na 1000 m2 stranke lahko izbirajo tako med vrhunskimi športnimi blagovnimi znamkami (Nike, Adidas, Puma, Asics , Merrel, Quiksilver, Reebok, itd.), kot tudi med našimi lastnimi blagovnimi znamkami (Karrimor, No Fear, Slazenger, Dunlop, Sondico, Lonsdale, Firetrap, Nevica, itd.), po garantirano nizkih cenah. Z otvoritvijo trgovine smo štartali z veliko akcijo – znižane so cene tako tekstila, obutve kot tudi ostalih športnih dodatkov. Popusti veljajo za posebej označene artikle. Za ekskluzivne otvoritvene ponudbe in popuste se lahko stranke prijavijo na spletni strani: www.sportsdirect.com/novomesto Vse aktualne akcije in ponudbe pa lahko spremljate tudi na naši Facebook strani (http://www.facebook.com/SportsDirect.com.Slovenia).«


31

OKTOBER 2013, ŠT. 100, LETNIK 11

V Zavodu za turizem Novo mesto vas OD 24. DO 28. DECEMBRA VABIMO NA BOŽIČNI SEJEM TER SILVESTROVANJE NA PROSTEM S PETROM LOVŠINOM NA GLAVNEM TRGU. Vsem občankam in občanom ter našim gostom in turistom želimo SREČNO 2014.

Srečno 2014!


ZADNJA

ŽE ZA

23€

*

NA MESEC ZA NAROČNIKE STORITEV SiOL

Novi in obstoječi naročniki storitev SiOL izberite nov Mobitelov Paket neomejeno za le 23 EUR mesečno. Paket vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejena sporočila SMS/MMS ter kar 3 GB prenosa podatkov.*

Za naročnike storitev SiOL

23 €

Za ostale naročnike

29 €

Klici v vsa slovenska omrežja

Sporočila SMS/MMS

Prenos podatkov

3 GB

NEOMEJENO*

VESELE BOŽIČNE RITE SIPRAZNIKE SVOJ MOBILNI ZA IN DODATNE SREČNO+INFORMACIJE: 2014! INTERNET ET TopTrio!

STORITVE SiOL PRINAŠAJO NAJLEPŠA DARILA!

MOBITEL pokličite brezplačni številki 080 8000 ali +386 41 700 700 (za uporabnike storitev Mobitel, LTE 4G tudi iz tujine), 100 DNI BREZPLAČNO** pišite na info@telekom.si, VKLJUČENA TViN obiščite www.telekom.si ali najbližji Telekomov center. SHRAMBA 5 GB*

NI D A R G A N ČEK N O P U K

NE***

SiOL vam prinašajo žedo 31. 1. 2014. Paket Paket neomejeno lahko sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki Storitve je zasebni uporabnik v akcijskem obdobjunaprave od 1. 11. 2013 TopTrio*Naročniško razmerje TopTrioza Mobitelov TopTrio TopTrio TopTrio vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejena sporočila SMS/MMS in 1 GB prenosa podatkov za mesečno naročnino 35 EUR. Znižana mesečna naročnina za paket 23 odračun. 1 evra dalje ali bon z 250 evri OsnovniEUR pa velja,Mini Mega HDSiOL in ima naročen Skupni če jeHBO naročnik tega paketa istočasno tudi nov HBO ali obstoječ naročnik storitev V primeru prekinitve storitve SiOL in/ali Skupnega računa se naročniku

ustmao p o p % 20 datno opre

lahko izkoristite za nakup izbranega 10/10 Mb/ssena 20/20 Mb/s na 20/20 Mb/s na 20/20 Mb/s na 50/20 Mb/s na ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega optiki, sicernaročniškega do optiki, sicer doNeomejeno optiki, pa sicer do optiki, sicer do v višini 20 EUR. mobitela ali tablice. Ponudba velja za paketa zado storitveoptiki, Mobitelsicer v paket se zaračuna enkratni znesek 4 Mb/s 8 Mb/s 15 Mb/s 15 Mb/s 20 Mb/s obstoječe in nove naročnike storitev za paket zaračuna polna mesečna naročnina 35 EUR. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine

osti

i

na vso

do

več kot 85 več inkot 85 večSlike kot so 115 Cene so v EUR vključujejo DDV. simbolične.več kot 115 programov programov programov programov

več kot 170 programov

SiOL, izkoristite pa lahko eno izmed ugodnosti – BON ali nakup naprave.

Telekom Slovenije, d. d. 1546 Ljubljana

Mesečna naročnina

Paket neomejeno

Obiščite naše prodajno mesto v QLANDIJI NOVO MESTO 051 30 20 60 qlandiaNM@sgerm.si Pon - pet: 9h - 21h sob: 8h - 21h ned: 9h - 17h

SZ 4.1.4/18.1 (20.11.2013)

KOMUNICIRAJTE NEOMEJENO

www.telekom.si

+M

I M L 1 B

NA VOLJO JE PESTER NABOR MOBITELOV, TABLIC, TELEVIZORJEV IN PRENOSNIKOV!

INTERNET

TELEVIZIJA

TELEFONIJA

3

4

4

23

5 GB

5 GB

5 GB

5 GB

5 GB

100 dni

100 dni

100 dni

100 dni

100 dni

25N 0

obitel – n doma**

3

BO

ren prostor in drugih

¤*

y

r

avitev

NAPRAVE ŽE OD **

rogramov na ali mobitelu

na optiki

a

100 minut

200 minut

200 minut

400 minut

3290 €

4090 €

4790 €

5290 €

5890 €

B

60 minut

NO

ljučeni klici v a omrežja

2 5 0 * ¤

130 tekem UEFA ni 2013/2014

*Naročniško razmerje za Mobitelov Paket neomejeno lahko sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporab-

vključuje neomejene v vsa slovenska omrežja, neomejena 90 44obdobju € od 1. 11. 2013 5190do € 31. 1. 2014. Paket 5690 € 5890 pogovore € 3690 € nik v akcijskem sporočila SMS/MMS in 3 GB prenosa podatkov za mesečno naročnino 29 EUR. Znižana mesečna naročnina za paket 23 EUR pa velja, če je naročnik tega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL in ima naročen Skupni račun. V primeru

0 € prekinitve storitve 0 €SiOL in/ali Skupnega 0 €računa se naročniku 0 €za paket zaračuna0polna € mesečna naročnina 29 EUR. Količine veljajo

za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v *Akcijska BON 250 EUR velja od 11. 11. 2013 do 31. 1. 2014 za nove in obstoječe nevezane naročnike storitev oz. paketov, ki vključujejo storitev internet SiOL, razen za paketa Trio višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v paket Neomejeno pa ponudba se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR in vključujejo DDV. Slike so simbolične. naročnik storitev Mobitel za nakup izbranega mobitela ali tablice iz akcije SiOL BON v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav. Ponudba za nakup mobitela ne velja za SOS paket, pakete

tica SIM s 100 dnevi Predplačniškega Mobilnega Interneta, ob vezavi za 24 mesecev. a dva meseca naročnina 0 EUR velja od 11. 11. 2013 do 31. 1. 2014 ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Ponudba velja za nove naročnike in obstoječe

Mobilni Internet, Enotni paket, Paket Skupaj A, Telemetrija, paket SIM 2, Avtotelefon in Internet Itak. Ponudba za nakup tablice velja samo za pakete Mobilni Internet M, Mobilni Internet L in Mobilni Internet XL. Bon je prenosljiv na drugo osebo; unovčljiv en mesec od datuma izdaje bona; vrednost bonov se ne sešteva. **Akcijska ponudba izdelkov velja od 11. 11. 2013 do 31. 1. 2014 za nove in nevezane obstoječe naročnike storitev oz. paketov, ki vključujejo storitev internet SiOL, razen za paketa Trio osnovni in Trio neomejeni, ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Cena 1 EUR (enkratno plačilo, brez dodatnih obrokov) velja za izdelek tablica Lenovo IdeaTab A1000. Možen je nakup enega izdelka iz akcijske ponudbe. Ponudba naprav se izključuje s ponudbo BON 250 EUR oz. BON 100 EUR. Količine naprav so omejene. Več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, je na voljo na www.telekom.si.

M IN

Udarni list  
Udarni list  

št.102, novoletna izdaja

Advertisement