Page 1

Pædagogiske/tværfaglige diplomuddannelser

Efter- og videreuddannelsen

Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen Psykiatri i terori og praksis Innovation for undervisere Praktiklæreruddannelsen Praktikvejleder for pædagoguddannelsen Skolebibliotekaruddannelsen

2009 | 2010

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland


Kataloget er udgivet af University College Nordjylland. Spørgsmål vedrørende kataloget kan rettes til: University College Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51 A 9000 Aalborg Tlf. 70 23 50 03 Fax: 70 23 50 53 Se også vores hjemmeside: www.ucn.dk

Kontorets/receptionens åbningstider Mandag - torsdag...............Kl. 8.00-16.00 Fredag........................................... Kl. 8.00-15.00

Der tages forbehold for prisændringer, lovændringer, aflysninger og trykfejl. Layout og grafisk produktion: Dafolo Marketing.

2

www.ucn.dk


Forord

Pædagogiske/tværfaglige diplomuddannelser Få indsigt og inspiration til dit arbejde! Velkommen til University College Nordjyllands katalog over de pædagogiske diplomuddannelser (PD), tværfaglige diplomuddannelser og funktions­ rettede uddannelser i efteråret 2009 og foråret 2010. Her finder du en bred vifte af moduler inden for pædagogik, psykologi og didaktik, som både giver dig mulighed for at specialisere dig inden for dit fagområde eller for at videreuddanne dig til nye arbejdsopgaver. Du kan tage enkelte moduler eller du kan sammensætte en fuld diplomuddannelse, som giver en international anerkendt titel. Er du lærer i folkeskolen, har din skole mulighed for at få refunderet udgifter til efteruddannelse inden for matematik, engelsk og naturfag samt til uddannelse inden for læsevejledning. Regeringen har nemlig frem til og med 2009 afsat penge til en styrkelse af folkeskolen – bl.a. inden for disse områder. Vi udbyder derfor, som en del af den pædagogiske diplomuddannelse, de fire vejlederuddannelser, der er omfattet af regeringens pulje­ ordning: Læsevejleder, Matematikvejleder, Engelskvejleder og Naturfagsvejleder.

Vi ser frem til at møde dig på vores uddannelser!

Venlig hilsen University College Nordjylland Susanne Jørgensen Efter- og videreuddannelseschef

www.ucn.dk

3


Indhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sådan får du kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Om uddannelserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel på forløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleksible og regulerede forløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 9 10 10

Studieforberedende kurser Akademisk læsning og skrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Det obligatoriske modul Videnskabsteori og pædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Afgangsprojektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Fælles faglige moduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fagmodul a: Pædagogisk udviklingsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fagmodul b: Skriftlig fremstilling og formidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fagmodul c: Evaluering i organisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fagmodul d: Fagdidaktik og evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Fagmodul e: Konflikthåndtering som kulturkompetence . . . . . . . . . . . 17 Fagmodul f: Konfliktløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1

Kommunikation, ledelse og organisation Projektledelse og organisation Modul 5: Projektstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Psykologi Fagmodul 1: Udviklings- og personlighedspsykologi . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 2: Kognitions- og neuropsykologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 3: Pædagogisk psykologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 4: Pædagogisk-psykologisk intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 5: Gruppe- og organisationspsykologi . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 23 24 24 25

Vejlednigng og supervision Fagmodul 3: Kollegialvejledning og supervision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fagmodul 5: Vejledningsmetodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4

www.ucn.dk

2

Pædagogik, didaktik og social inklusion Almen pædagogik – E-læring Fagmodul 1: Socialisering, læring og undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 2: Dannelsesteori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 4: Pædagogik og filosofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 5: Didaktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 31 31

Pædagogisk arbejde Fagmodul 1: Pædagogfaglige teorier og begreber . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fagmodul 2: Dannelse, etik og læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fagmodul 3: Institution og samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Skolestart Fagmodul 2: Børns leg, udvikling og læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Fagmodul 5: Børns sproglige udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Socialpædagogik Fagmodul 1: Normalitet og afvigelse i det moderne samfund (E-læring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Fagmodul 4: Børn, unge og familier med særlige behov . . . . . . . . . . . . 39 Specialpædagogik Fagmodul 1: Samfund og specialpædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 2: Individ og specialpædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 3: Sproglige vanskeligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiestøttende kursus - Sprogbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 4: Talevanskeligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiestøttende kursus - Stemmedannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 5: Læsevanskeligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 6: Sociale og psykiske vanskeligheder (AKT) . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 9: Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 11: Hørevanskeligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagmodul 14: Medfødt døvblindhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45

Ungdomspædagogik Fagmodul 5: Pædagogisk arbejde med unge, som har brug for særlig pædagogisk støtte - herunder tværsektorielt samarbejde om ungdomspædagogiske indsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


3

Humanistiske fag, undervisning og læring

Tværfaglige diplomuddannelser

Dansk Fagmodul 1: Dansk sprog og sprogbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fagmodul 3: Litteratur og litteraturdidaktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fagmodul 5: Børne- og ungdomslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Innovation for undervisere Obligatorisk modul 2: Innovativ didaktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Valgmodul 4: Facilitering af innovative processer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Dansk som andet sprog Fagmodul 2: Tosprogethed og tosproget udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Fagmodul 3: Andetsprogspædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Undervisning i læsning og matematik for voksne Fagmodul 3: Afdækning af voksne behov for læse-, stave- og skriveundervisning: teorier og metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Fagmodul 4: Undervisning i funktionel læsning, stavning og skriftlig fremstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Fagmodul 6: Dysleksi og individuel afdækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Fagmodul 7: Undervisning og rådgivning af dyslektikere . . . . . . . . . . . . 54 Fagmodul 9: Funktionel læse- og skriveundervisning i de grundlæggende erhvervsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4

Naturvidenskabelige fag, undervisning og læring Kost, ernæring og sundhed Fagmodul 1: Sundhed, kostvaner og livskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Fagmodul 6: Sundhedspædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Skolepakken Læsevejleder-PD Modul 1: Indsigt i børns sproglige udvikling: læsning og skrivning herunder læse- og skrivevanskeligheder . . . . . . 61 Modul 2: Læse- og skriveundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Modul 3: Evaluering og vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Matematikvejleder-PD Fagmodul 4: Pædagogisk udviklingsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Uddannelses- og erhvervsvejledning Obligatorisk modul: Vejledning og vejleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligatorisk modul: Vejledning og individ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligatorisk modul: Vejledning og samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valgmodul 5: Vejledning af voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valgmodul 8: Innovation og entreprenørskab i vejledningen . . . . . . . .

71 71 72 72 73

Psykiatri i teori og praksis Obligatorisk modul 1: Sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige problemstillinger - Videnskabsteori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Fagmodul 2: Relationsarbejde i psykiatrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tværfaglig ældrearbejde Ring og hør nærmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Funktionsrettede uddannelser Skolebibliotekaruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skolebibliotekarmodulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PD-fagmodulet: Medier og mediekulturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PD-fagmodulet: Vejledning med it og medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktiklæreruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktikvejledere til pædagoguddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 77 78 78 79 80

Samlet oversigt over udbud af diplomuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Praktiske oplysninger Ansøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studievejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realkompetencevurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statens voksenuddannelsesstøtte SVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 90 90 91 91

Engelskvejleder-PD Fagmodul 4: Pædagogisk udviklingsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Naturfagsvejleder-PD Fagmodul 4: Pædagogisk udviklingsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

www.ucn.dk

5


Kontakt

Sådan får du kontakt Information om de enkelte uddannelser kan ses på www.ucn.dk og studieordningerne for PD-uddannelserne findes på samme adresse eller på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/diplom Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og studieordning kan hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til studiesekretær Tina Bülow på University College Nordjylland tlf. 70 23 50 03 eller pr. mail tbp@ucn.dk

6

www.ucn.dk


www.ucn.dk

7


De pædagogiske/tværfaglige diplomuddannelser

University College Nordjylland udbyder i 2009-10 de pædagogiske/tværfaglige diplom­uddannelser i henhold til den ny studieordning gældende fra august 2008.

Det obligatoriske modul

Beskrivelse af de Pædagogiske/tværfaglige diplomuddannelser

Fire faglige moduler

Diplomuddannelserne henvender sig til lærere, pædagoger, sygeplejere og andre med en relevant mellemlang videregående uddannelse, der gerne vil uddanne sig videre eller specialisere sig inden for deres profession eller erhverv. Diplomuddannelserne er et element i det parallelle kompetencesystem og har til formål at forbedre voksnes erhvervskompetence til at varetage specifikke pædagogiske funktioner i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner m.v. samt selvfølgelig give forudsætninger for videre­ uddannelse. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til niveauet for en mellemlang videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelse, eller en bacheloruddannelse. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb. Bekendtgørelse om Pædagogiske Diplom­ uddannelser; nr. 47 af 28. januar 2002 samt bekendtgørrelse nr. 770 af 09. juli 2004. Se videreuddannelsessystemet for voksne på http://us.uvm.dk/ voksen/voksenuddannelse/ffv.htm. Relevant national og international forskning integreres i undervisningen.

Uddannelsernes omfang og struktur Uddannelsen er normeret til ét studieårsværk og udgør et selvstændigt uddannelsesforløb, der kan tilrettelægges som deltids- eller fuldtids­stu­dium. Uddannelsen svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System). En pædagogisk/tværfaglig diplomuddannelse er opbygget i moduler, der kan læses i den rækkefølge den studerende har ønske eller behov for. En fuld diplomuddannelse består af 6 moduler, det obligatoriske modul Videnskabsteori og pæda­gogik, 4 fagmoduler og et afgangsprojekt.

Videnskabsteori og pædagogik, 9 ECTS point. Dette modul skal gennemføres uanset, hvilken PD-retning man vælger.

Uddannelsen indeholder, udover det obligatoriske modul i videnskabsteori og pædagogik, fire faglige moduler på hvert 9 ECTS point. Hvert modul svarer til 15% af et årsværk.

Afgangsprojektet Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point. Afgangsprojektet skrives indenfor den temaramme, som har været gennemgående i valg af moduler. Afgangsprojektets problemformulering skal godkendes af en vejleder. Afgangsprojektet svarer til 25 % af et årsværk. Afgangsprojektmodulet svarer til 10 ugers fuldtidsstudium. Bemærk, at der ifølge reglerne for Statens VoksenUddannelsesstøtte kun kan opnås støtte til afgangsprojektet i 8 uger.

Generelt om uddannelsen Hvert modul afsluttes med eksamen, og der gives karakter efter 7 trinsskalaen. Det obligatoriske modul Videnskabsteori og pædagogik afsluttes med bedømmelsen bestået eller ikke-bestået. Alle 6 moduler afsluttes med en individuel bedømmelse med enten intern eller ekstern censur. Den pædagogiske diplomuddannelse skal færdiggøres inden for 6 år fra studiestart.

Adgangskrav For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal man have • gennemført en uddannelse til pædagog, lærer eller anden tilsvarende relevant (f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut) eller en uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller videregående voksenuddannelse. • mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Andre særlige krav, som f.eks. krav om liniefag, angives under den enkelte PDuddannelse.

8

www.ucn.dk


I visse tilfælde kan en anden uddannelsesbaggrund sidestilles med ovenstående krav og give adgang til en pædagogisk diplomuddannelse. I så fald skal man ansøge University College Nordjylland om dispensation fra de sædvanlige adgangskrav.

Eksempel på deltidsstudium over tre år: Uge 36 - 3

Uge 4 - 22

2009 - 2010

Obligatorisk modul 9 ECTS

Fagmodul 9 ECTS

2010 - 2011

Fagmodul 9 ECTS

Fagmodul 9 ECTS

2011 - 2012

Fagmodul 9 ECTS

Undervisningens placering og tilrettelæggelse De udbudte diplomuddannelser placeres organisatorisk alle under Univer­ sity College Nordjylland, men kan gennemføres i hhv. Aalborg og Hjørring, eller efter aftale. I University College Nordjylland tilrettelægges uddannelserne som hhv. del­­tidsstudier over tre år og fuldtidsstudie på ét år. De enkelte fagmoduler udbydes enten på deltid eller på fuld tid. Der kan søges Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til studier på fuld tid se på hjemmesiden www.svu.dk og på University College Nordjyllands hjemmeside www.ucn.dk Du kan også læse Diplomuddannelse på nettet. Ved E-læring tilrettelægges studiet sammen med en vejleder, således at studiet passer sammen med andre gøremål, der er i forhold til arbejde, fritid og familie (se afsnittet om E-lærings-forløb på næste side).

Uge 4 - 26

Afgangsprojekt

Eksempel på fuldtidsstudium på et år: 2009 - 2010

Uge 36 - 3

Uge 4 - 22

Obligatorisk modul

Fagmodul

Fagmodul 9 ECTS

Fagmodul 9 ECTS

Fagmodul 9 ECTS

Uge 4 - 26

Afgangsprojekt

Vi gør opmærksom på at afgangsprojektet også tilbydes i efteråret.

www.ucn.dk

9


De pædagogiske diplomuddannelser

Fleksible og regulerede forløb

Uddannelsesplan

Det er muligt at tilrettelægge sin egen ”personlige diplomuddannelse” på tværs af de ordinære forløb. Der er to forskellige måder at gøre det på - enten som et reguleret forløb eller som et fleksibelt forløb.

For at få godkendt en Fleksibel Diplomuddannelse skal du lave en uddannelsesplan med en vejleder. Uddannelsesplanen skal indeholde beskrivelse af dine uddannelsesmål, dit valg af moduler og en begrundelse for, hvordan de valgte moduler kan kvalificere dig mod dine mål.

Et reguleret forløb er et forløb, som den studerende sammensætter fra diplommoduler inden for den samme bekendtgørelse. Det betyder, at man kan læse moduler fra forskellige pædagogiske diplomretninger og afslutte med et afgangsprojekt. Det er en forudsætning for godkendelse af uddannelsen, at de valgte moduler tilsammen giver en faglig profil og et hovedtema, som kan danne baggrund for uddannelsens afsluttende afgangsprojekt. Det kunne f.eks. være modulet Videnskabsteori efterfulgt af 3 psykologimoduler og 1 modul i specialpædagogik og efterfølgende afgangsprojekt.

En individuel sammensat uddannelse skal indeholde • fem moduler, som du kan vælge blandt Diplomuddannelsernes moduler • afgangsprojektmodul, som skal afslutte og samle uddannelsens faglige elementer.

Et fleksibelt forløb gør det muligt for dig at sammensætte din egen individuelle Diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige Diplomuddannelser. På den måde kan du få et uddannelsesforløb, som er passer til dine personlige ønsker og karrieremål, eller som matcher de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller.

Fleksibel Diplomuddannelse kan indeholde moduler fra Diplomuddannelse i Ledelse Diplomuddannelse i Beskæftigelse Diplomuddannelse i Uddannelses- og erhvervsvejledning Pædagogisk diplomuddannelse Social Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Tværfaglige Diplomuddannelser

Der koster 1000 kr. at få udarbejdet en uddannelsesplan. Kontakt University College Nordjylland, hvis du vil drøfte dine muligheder med en Fleksibel Diplomuddannelse. Henvendelse kan ske til studiesekretær Tina Bülow - mail: tbp@ucn.dk eller tlf. 70235003. Her vil du også kunne aftale et møde med en studievejleder.

Diplomuddannelse som E-læring Du kan vælge at læse diplommoduler som e-læring, hvor du via din computer tilknyttes UCN’s elektroniske undervisnings- og læringsplatform, It’s Learning. Hvis du benytter dig af e-læring, er adgangskravene de samme som på et tilsvarende modul, hvor der er fremmøde. E-læring kan bestå af: Fjernundervisning: 4 timers introduktion og efterfølgende netbaseret vejledning. Blended learning: 4 timers introduktion, 8 timers undervisning og netbaseret vejledning. E-læring stiller følgende krav til den studerende: • læsning af litteratur og udarbejdelse af noter til eget brug • besvarelse af opgaver i relation til den læste litteratur • arbejde med selvvalgt projekt inden for modulets tema • samarbejde med de øvrige studerende på samme modul på It’s Learning. Eksamen foregår efter nøjagtig de samme retningslinier som på hold med tilstedeværelse.

10

www.ucn.dk


Studieforberedende kursus Akademisk læsning og skrivning Målgruppe Kurset henvender sig til diplomstuderende, som ønsker at styrke deres akademiske niveau gennem læsning, samt en indføring i opgave-/rapportskrivning. Formål De studerende får indsigt i følgende områder: • at akademisk læsning er meget afhængig af det vidensgrundlag, man arbejder på • at akademisk læsning lægger vægt på udvikling af egen viden i forhold til et bestemt mål • at den studerende får indsigt i kravene til akademiske opgavetyper • at den studerende får erfaringer med skriveprocessen, der leder til opgavernes specielle udformning.

Tid og sted Efteråret 2009 Torsdag den 10. september 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Fredag den 11. september 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Torsdag den 22. oktober 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Fredag den 23. oktober 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Foråret 2010 Torsdag den 4. februar 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Fredag den 5. februar 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Torsdag den 4. marts 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Fredag den 5. marts 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 12.00-17.00 Pris: Kr. 2.400

Indhold • Læsemåder: Overblikslæsning, skimning, normal læsning, intensiv læsning • Læsningens redskaber: Leksika, ordbøger, websider • Læsning til senere brug: Noter, citater, databaser • Skrivning som læreproces og som kommunikation herunder: • Procesorienteret skrivning • Faser i skriveprocessen • Forskellige værktøjer • Genre, stil, form, sprog • Problemformulering, opgavetype • Argumentation og dokumentation. Kurset tager udgangspunkt i anvendelsen af IT på brugerniveau. Form Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser. Kursusmateriale vil blive udleveret på kurset.

www.ucn.dk

11


De pædagogiske diplomuddannelser

Det obligatoriske modul VIDENSKABSTEORI OG PÆDAGOGIK Det obligatoriske modul: Videnskabsteori og pædagogik, er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil. Dette modul vil ofte være det indledende modul for den studerende, der ønsker at gennemføre en pædagogisk diplomuddannelse, idet de øvrige moduler bygger på dette moduls indhold. Den studerende kan også vælge at gennemføre modulet parallelt med eller efter andre af uddannelsens moduler. Formål At den studerende tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan bidrage til at styrke hans/hendes kompetencer til fagligt og personligt • at beskrive, evaluere og reflektere over løsning af pædagogiske opgaver • at reflektere over egen pædagogisk virksomhed i forhold til samfundsændringer, fremtidsforestillinger samt dannelses- og kompetenceforestillinger i et komplekst, demokratisk samfund • at reflektere over teorier og forskningsresultater af betydning for pædagogisk virksomhed • at deltage afklarende på et fagligt grundlag i kommunikation om pæda­ gogiske forhold med samarbejdsparter i uddannelsesinstitutioner, aftagergrupper og den politiske/pædagogiske offentlighed.

Oversigt over videnskabsteori og pædagogik

Uge 36 - 3

Uge 4 - 22

Mandag kl. 15.00-19.00 Aalborg

Mandag kl. 15.00-19.00 Aalborg

Afgangsprojektet Afgangsprojektet udgør et afsluttende modul i en diplomuddannelse. Den studerende formulerer et emne/problemstilling i tilknytning til det obligatoriske modul og 4 faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Den udbydende institution skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre, hvilke(n) pædagogisk diplom­ ­uddannelse(r) den studerende ved gennemførelsen af afgangsprojektet får eksamensbevis for. Formål At den studerende tilegner sig viden om et område, der er centralt for den pågældende pædagogiske diplomuddannelse, og om metoder til undersøgelse, analyse og beskrivelse af dette kundskabsområde. Den studerende skal gennem afgangsprojektet dokumentere, at formålet med diplomuddannelsen er opnået, såvel med hensyn til vidensområder fra de faglige moduler som til uddannelsens samlede niveau. Indhold Der arbejdes med et selvvalgt emne, der skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Emnet skal såvel med hensyn til vidensområder som til metoder og teorier knytte sig til uddannelsens 5 moduler. I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på selvstændig måde forholder sig analyserende til relevante praksisrelaterede problemstillinger og forskellige teoretiske positioner. Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser. Eksamen er individuel, men der kan samarbejdes om opgaverne jf. studieordningen.

Tirsdag kl. 09.00-13.00 Aalborg

Arbejdsmetoder Den studerende arbejder selvstændigt med afgangsprojektet. Der ydes vejledning og undervisning i tilknytning til projektarbejdet. Omfanget fastlægges af uddannelsesinstitutionen.

Tirsdag kl. 15.00-19.00 Hjørring

Læs mere om studiet i den generelle studievejledning eller studieordning som findes på hjemmesiden www.ucn.dk Pris: Kr. 6.500

Pris: Kr. 5.400

12

www.ucn.dk


Fælles faglige moduler En række faglige moduler er formuleret således, at de generelt passer ind i alle uddannelsesretninger: Modul a: Pædagogisk udviklingsarbejde Modul b: Skriftlig fremstilling og formidling Modul c: Evaluering i organisationer Modul d: Fagdidaktik og evaluering Modul e: Konflikthåndtering som kulturkompetence Modul f: Konfliktløsning

www.ucn.dk

13


De pædagogiske diplomuddannelser | Fælles faglige moduler

MODUL A:

MODUL B:

Pædagogisk udviklingsarbejde

Skriftlig fremstilling og formidling

Formål At den studerende • udvikler praksiskompetencer, der gør det muligt for den studerende aktivt at indgå i alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde • tilegner sig indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde • udvikler kompetencer til at analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder, demonstrere kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde, samt gennemføre empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis.

Formål At den studerende • får kvalifikationer i at formidle skriftligt • får indsigt i kommunikationsteori og retorik i forbindelse med skriftlig kommunikation • får indsigt i skriveprocesser og skrivepædagogiske værktøjer • tilegner sig viden om forskellige formidlingsnormer, modtagerbevidsthed, sproglig viden og bevidsthed samt viden om værdier og etik i kommunikation • udvikler kompetencer til at kunne beherske skriftlig kommunikation i forskellige genrer og kunne analysere og producere skriftlig argumentation.

Indhold • Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring • Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver • Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering • Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer • Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling • Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde • Analyse af dynamikker og problematikker i forbindelse med udviklingsarbejders konkrete forankring • Kendskab til forskellige tilgange til evaluering samt konkret anvendelse af evalueringsmetoder i forhold til egne praksis • Samarbejde med personer inden for og uden for eget fagområde. Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, synspunkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pædagogisk udviklingsarbejde. Pris: Kr. 5.400

14

www.ucn.dk

Indhold Den studerende beskæftiger sig med målrettet kommunikation i praksis, blandt andet om hvordan en tekst tilrettelægges, så budskabet når modtageren i en hensigtsmæssig form. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig teoretisk viden og giver praktisk færdighed i skriftlig fremstilling og formidling. Den teoretiske del består af forskellige discipliner inden for kommunika­ tionsteori eksempelvis skriveprocesteori, genrelære, argumentationsteori, sprogrigtighed og layout. Praktisk skrivefærdighed øves gennem faglig formidling i forskellige kommunikationssituationer. Pris: Kr. 5.400


MODUL C:

Evaluering i organisationer Offentlige og private institutioner og organisationer gennemfører evalueringer, som en del af kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af egen virksomhed og ydelser. Medarbejdere indgår i og varetager evaluering i alle former og på flere niveauer i organisationer med pædagogisk virksomhed. Der udvikles evalueringskulturer i pædagogisk arbejde med krav om dokumentation af pædagogisk arbejde i institutioner, i uddannelsessystemet og i det private erhvervsliv. Evaluering kan karakteriseres, som et udviklingsredskab og som et redskab til at kunne dokumentere og legitimere en given aktivitet. Evalueringer anvendes både internt i organisationer og rettet mod omverdenen. Målgruppen er nuværende og kommende medarbejdere og ledere med særlig interesse for og ansvar for evaluering i organisationer. Lærere og ledere i alle skoleformer, pædagoger i alle institutionstyper samt personaler og ledere i offentlige og private virksomheder. Formål At give den studerende viden om og indsigt i evaluering i organisationer med henblik på at udvikle kompetencer til at kunne varetage og deltage i evalueringsarbejde.

Den studerende opnår kompetencer til, at • beskrive, formulere og formidle professionsorienterede problemstillinger og handlemuligheder inden for evaluering i organisationer på individ-, organisations- og systemniveau • analysere og vurdere problemstillinger indenfor evaluering og evalueringspraksis i organisationer • strukturere egen tilegnelse af udvalgte fagområder inde for evaluering i organisationer • anvende resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde inden for evaluering til at udvikle egen praksis • dokumentere, analysere og vurdere evaluering og evalueringspraksis • gennemføre udviklingsarbejder til udvikling af evaluering og evalueringskultur • træffe og begrunde beslutninger om evaluering i organisationer • samarbejde om evalueringspraksis. Pris: Kr. 5.400

Indhold • Evalueringsteoretiske paradigmer • Organisationsteoretiske paradigmer • International og national forskning og evalueringstraditioner • Evalueringskultur • Organisationskultur • Evalueringsmodeller • Systemevalueringers betydning for didaktiske overvejelser og rammesætningen af pædagogisk arbejde • Individevalueringers betydning for udvikling og læring • Aktørernes betydning i evalueringsprocesser.

www.ucn.dk

15


De pædagogiske diplomuddannelser | Fælles faglige moduler

MODUL D:

Fagdidaktik og evaluering I uddannelsessystemet anvendes viden om og kompetencer til at gennemføre evaluering af undervisning og læring, og evaluering indgår som en integreret del af den pædagogiske praksis. Interessen for elevpræstationsmålinger alene er flyttet til udvikling af undervisning og læring med anvendelse af evaluering. Fagene har deres særlige almendidaktiske og fagdidaktiske traditioner, der fordrer viden om, indsigt i og udvikling af muligheder for evalueringshandlinger i undervisningen. Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udbygge egne kompetencer til at indgå i og varetage evalueringsopgaver i alle former for pædagogisk virksomhed. Målgruppen er specielt lærere fra alle skoleformer og pædagoger i alle institutionstyper. Formål At give studerende mulighed for at erhverve sig forskningsbaseret viden om og indsigt i evaluering af undervisning i fag og fagområder samt af anden pædagogisk formidling, herunder at kunne vurdere nationale og internationale evalueringsresultater. Modulet giver mulighed for at erhverve sig viden om og kompetencer til at gennemføre evaluering af elevers, kursisters, studerendes faglige læring i undervisningen og i anden pædagogisk formidling. Indhold • Evalueringsteori og evalueringsforskning i det givne fag • Evaluering i og af faglig undervisning, herunder forholdet mellem læreprocesser, undervisning og evaluering • Evalueringsmodeller • Anvendelse af evaluering af fag og fagområder i praksis • Fagdidaktik • Udvikling af læreprocesser • Undervisningsdifferentiering.

16

www.ucn.dk

Den studerende opnår kompetencer til, at • beskrive, formulere og formidle om evaluering på individ-, organisations- og systemniveau med afsæt i fag og fagområder • analysere og vurdere problemstillinger inden for faglig evaluering og faglig evalueringspraksis • strukturere egen tilegnelse af fagdidaktik og faglig evaluering • anvende forskellige evalueringsmetoder i fagområderne og fagene • analysere, vurdere og dokumentere evalueringens forskellige praksis­ former • anvende forsknings- og udviklingsarbejder til at udvikle egen evaluerings­ praksis • træffe og begrunde beslutninger vedrørende evaluering på grundlag af en reflekteret viden om faglig evaluering, evalueringsformer, evalueringsparadigmer samt fagdidaktik • samarbejde om evalueringspraksis inden for fag og fagområder • indgå i udviklingsarbejde til udvikling af evaluering og evalueringskultur. Pris: Kr. 5.400


MODUL E:

Konflikthåndtering som kulturkompetence Formål At de studerende • tilegner sig viden om, forståelse for og holdninger til konflikter og konflikthåndtering • får mulighed for refleksion over egne reaktioner i konfliktsituationer og for personligt feedback • udvikler øget bevidsthed om dialogen som middel i forandringsprocesser og konfliktsituationer, byggende på respekt og anerkendelse • udvikler kompetencer til at bidrage til udvikling af en konstruktiv konfliktkultur i sin faglige og professionelle sammenhæng i konkret konflikthåndtering, herunder konfliktmægling/mediation til at inddrage etiske, interessemæssige og magtrelaterede perspektivet og i forståelse heraf agere som hjælpende tredjepart i en konflikt • kan afprøve, vurdere og reflektere over forskellige metoder til konflikthåndtering i praksis gennem arbejdet med konfliktforståelse og konfliktløsning opnår evner til at støtte og vejlede mennesker i konflikt • arbejder med egne personlige læreprocesser i forhold til konfliktforståelse og konflikthåndtering.

Indhold • Konfliktforståelse og konflikthåndtering - værdier, menneskesyn og samfundsopfattelse • Konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø • Konfliktanalyse - metoder og redskaber • Social kompetence og konflikthåndtering • Kommunikation, der fremmer konflikters udviklingsaspekt • Metoder til samarbejde, der understøtter konstruktiv konflikthåndtering • Udvikling af konfliktkulturen i professionssammenhæng på individ-, gruppe- og organisationsplan • Gruppeprocesser i konfliktperspektiv • Etiske aspekter i arbejdet med konflikthåndtering. Pris: Kr. 5.400

Mål At den studerende tilegner sig viden om • konflikters opståen og udvikling, i sammenhæng med menneske- og samfundssyn • forskellige kommunikations- og samarbejdsformer og disses sammenhæng med konstruktiv konflikthåndtering samt indsigt i, hvordan disse kan anvendes i udviklingen af gruppers og organisationers konfliktkultur og psykiske arbejdsmiljø • at den studerende udvikler kompetencer og redskaber til at analysere og agere i konflikter generelt og i professionssammenhæng.

www.ucn.dk

17


De pædagogiske diplomuddannelser | Fælles faglige moduler

MODUL F:

Konfliktløsning Formål At den studerende • tilegner sig viden om, forståelse for og holdninger til konflikter og konflikthåndtering • får mulighed for refleksion over egne reaktioner i konfliktsituationer og for personligt feedback • udvikler øget bevidsthed om dialogen som middel i forandringsprocesser og konfliktsituationer, byggende på respekt og anerkendelse • udvikler kompetencer til at bidrage til udvikling af en konstruktiv konfliktkultur i sin faglige og professionelle sammenhæng i konkret konflikthåndtering, herunder konfliktmægling/mediation til at inddrage etiske, interessemæssige og magtrelaterede perspektivet og i forståelse heraf agere som hjælpende tredjepart i en konflikt • kan afprøve, vurdere og reflektere over forskellige metoder til konflikthåndtering i praksis gennem arbejdet med konfliktforståelse og konfliktløsning opnår evner til at støtte og vejlede mennesker i konflikt • arbejder med egne personlige læreprocesser i forhold til konfliktforståelse og konflikthåndtering. Mål At den studerende • kan sætte forskellige metoder til konfliktløsning i relation til grundlæggende værdier, menneske - og samfundsopfattelser samt de deraf følgende forståelser og holdninger til konflikter • udvikler kompetencer til konfliktløsning i forskellige sammenhænge, herunder mægling/ mediation • kan forholde sig nuanceret og kritisk reflekterende til forskellige konfliktløsningsmetoder samt udvikle metoderne i forhold til egen praksis.

18

www.ucn.dk

Indhold • Menneske- og samfundssyn i mødet med konflikter • Konfliktforståelse, konfliktanalyse og konflikters dynamik • Kortlægning af forskellige parters roller i en konflikt - herunder rollen som involveret eller som tredjepart • Kommunikation: Konflikters sprog - verbalt og nonverbalt • Aktiv lytning og værdsættende dialog • Konfliktløsningsmetoder - herunder mægling/mediation mellem få parter, i grupper, mellem grupper og i konflikter man selv er en del af • Genoprettende processer, såvel mellem få som mellem mange mennesker • Etiske forholdemåder og dilemmaer i forskellige metoder til konfliktløsning. Pris: Kr. 5.400


Oversigt over de fælles faglige moduler

Uge 36 - 3 Pædagogisk udviklingsarbejde

Tirsdag kl. 15.00-19.00 Aalborg

Skriftlig fremstilling og formidling Evaluering i organisationer

Tirsdag kl. 15.00-19.00 Aalborg Onsdag kl. 15.00-19.00 Aalborg

Fagdidaktik og evaluering Konflikthåndtering som kulturkompetence Konfliktløsning

Uge 4 - 22

Onsdag kl. 15.00-19.00 Aalborg Mandag kl. 15.00-19.00 Aalborg Mandag kl. 15.00-19.00 Aalborg

Pris pr. modul: Kr. 5.400

www.ucn.dk

19


20

www.ucn.dk


1

Kommunikation, ledelse og organisation

www.ucn.dk

21


Kommunikation, ledelse og organisation

Projektledelse og organisationsudvikling

Psykologi

Målgruppe Uddannelsen henvender sig til personer, der deltager i eller har ansvaret for at lede projekter i private eller offentlige virksomheder.

Formål Formålet med uddannelsen i psykologi er, at studerende med praktisk erhvervserfaring tilegner sig indsigt i et psykologisk specialområde og dermed giver den studerende mulighed for at medtage fagpsykologiske problemstillinger i deres professionelle virke. Ved afslutningen af studiet har de studerende fået uddybet deres teore­ tiske indsigt fra grunduddannelsen og de opnåede praksiserfaringer. Den studerende vil være i stand til at kunne behandle spørgsmål og problemer ud fra en videnskabelig, pædagogisk-psykologisk synsvinkel og vil dermed være bedre rustet til at kunne behandle pædagogisk-psykologiske problemstillinger i forhold til forebyggelse eller behandling af vanskelig­ heder.

MODUL 5

Projektstyring Mål Den studerende • har viden om de projektværktøjer, der med fordel kan anvendes til at styre et projekt indenfor de fastlagte rammer og dynamik i en fremadskridende proces • kan analysere, planlægge, evaluere og begrunde den praktiske gennemførelse af et projekt, herunder medtænke ressourcerne • udvikle kompetencer til at styre og lede et projekt fra start til slut. Indhold • Udarbejdelse af projektansøgninger og projektgrundlag • Projektets faser • Arbejde med mål, indhold og plan • Projektanalyse • Projektorganisering • Ressourceallokering • Kvalitet, indhold og evaluering • Implementering og forankring af ny viden og erfaringer. Tid og sted Efterår 2009 Aalborg: Onsdage Datoer: 02.09., 16.09., 30.09., 28.10., 11.11. og 25.11.09 Kl. 8.45-15.00 Eksamen 08.01.10 For yderligere information om modulet se studieordningen på www.ucn.dk Pris: Kr. 5.400

22

www.ucn.dk


1

FAGMODUL 1

FAGMODUL 2

Udviklings og personlighedspsykologi

Kognitions- og neuropsykologi

Formål At den studerende • tilegner sig viden om og forståelse for grundlæggende teorier om udvikling og personlighedsdannelse, væsentlige forskningsresultater i det udviklingspsykologiske fagområde og forståelse for deres implikationer for daglig praksis • almindelige forskningsmetoder i udviklingspsykologi • undervisningsmuligheder i relation til personlig udvikling • forskellige opfattelser af begreber vedr. normalitet og afvigelse • væsentlige fremgangsmåder til understøttelse af udvikling.

Formål At den studerende • tilegner sig en bred indsigt i de områder af den psykologiske videnskab, der omhandler hovedtemaerne kognition, kognitiv udvikling og neuropsykologi • inden for hovedtemaerne opnår et bredt kendskab til det faglige områdes teorier, metoder, videnskabelige forskningsfelter og praksisområder, opnår en dyberegående indsigt i specifikke emner • opnår en grundlæggende forståelse af, hvorledes det faglige område har udviklet sig.

Indhold • De aktuelle videnskabelige forskningsfelter og praksisområder i udviklingspsykologi • De almindelige teoretiske retninger i udviklings- og personlighedspsykologien og deres betydning for forståelse af udvikling og kognitivt, personligt og socialt • Refleksion over og forståelse af hvordan forskellige faktorer har indflydelse på personers udvikling og personlighedsdannelse • Teorier og begreber om normalitet og afvigelse, sundhed og psyko­ sociale funktionsforstyrrelser.

Indhold • Belysning af centrale temaer inden for kognitions- og neuropsykologien, kognitiv udvikling og mulige sammenhænge mellem hjerneprocesser og kognitive funktioner • Den neurale baggrund for mentale processer og funktionsvanskelig­ heder • Forholdet mellem kognition, emotion og motivation • Fagområdets karakteristiske forskningsmetoder. Pris: Kr. 5.400

Pris: Kr. 5.400

www.ucn.dk

23


Kommunikation, ledelse og organisation

FAGMODUL 3

FAGMODUL 4

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk – psykologisk intervention

Formål At den studerende tilegner sig viden om og forståelse af • den pædagogiske psykologis genstandsfelt og afgrænsning i forhold til andre dele af den anvendte psykologi • de væsentligste teorier, der er grundlag for den pædagogiske psykologi og sætte disse teorier ind i en historisk ramme • betingelserne for forbindelse mellem teorier og praksis • læringsteorier og deres konsekvenser for pædagogisk praksis • sammenhæng mellem teori, ramme og menneskeopfattelse.

Formål At den studerende tilegner sig viden om og forståelse af • overblik over forskellige former for intervention og deres teoretiske baggrund • forudsætninger for at kunne beskrive og analysere problemstillinger og finde frem til relevante interventionsformer i forhold hertil • kendskab til metoder og hjælpemidler, der kan benyttes i forbindelse med målrettet intervention • kendskab til metoder og kriterier for at kunne vurdere effekt af intervention • viden og redskaber til at kunne vurdere forskning og interventionstiltag kritisk.

Indhold • Den pædagogiske psykologis genstandsfelt og relation til forskellige teori­ dannelser fra andre dele af den teoretiske og anvendte psykologi • Forskellige teoridannelser vedrørende læring og praktiske implikationer heraf • Almindelige metoder til udforskning af læreprocesser hos individer og grupper • Kendskab til emotionelle og motivationelle forudsætninger for læring • De almindeligste former for indlæringsvanskeligheder og deres indflydelse på den enkelte persons udviklingsmuligheder • Den pædagogiske psykologis udvikling og filosofiske, pædagogiske og værdipolitiske antagelsers relation til forskellige teori- og praksisområder • Hvordan kommunikation kan ses som en forudsætning for læring • Forståelse af, hvordan forskellige ”læringsuniverser” kan spille sammen. I modulet indgår en skriveøvelse, der vurderes af fagets lærere. Pris: Kr. 5.400

Indhold • Metoder og teknikker til iagttagelse, beskrivelse og tolkning af pædagogiske og sociale situationer • Beskrivelse af forskellige interventionsformer og deres praktiske anvendelighed • Sammenhæng mellem interventioner og deres teoretiske grundlag • Afgrænsning mellem intervention og behandling • Indføring i forudsætninger for en hensigtsmæssig interventionsproces • Midler til at beskrive udgangspunkt for intervention og realistiske modsætninger for intervention • Vurdering af effekt af intervention • Afprøvning af forskellige interventionsformer • Forståelse af egne muligheder og begrænsninger ved at arbejde med intervention • Etiske problemstillinger i forbindelse med intervention • En skriveøvelse, der vurderes af fagets lærere. Pris: Kr. 5.400

24

www.ucn.dk


1

FAGMODUL 5

Gruppe- og organisationspsykologi Formål At den studerende tilegner sig • kendskab til de almindeligste teorier og modeller vedrørende gruppe- og organisationspsykologi • færdigheder i at kunne karakterisere de almindeligste kommunikationsformer, informationsformidlingsprocesser, beslutningsstrukturer og konflikter i grupper og organisationer • forståelse for egen funktion i grupper og organisationer • viden om og forståelse for relationer mellem individ, gruppe og organisation • færdigheder i at kunne beskrive de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer og vurdere interventionsmuligheder • kendskab til de mest almindelige former for organisationsudvikling og deres teoretiske baggrund. Indhold • Indføring i almindelige teorier om gruppedannelser og gruppers funktionsbetingelser • Roller i grupper og rollefordelingen i grupper som betingelse for funktion • Indføring i almindelige teorier vedrørende ledelse og ledelsesfunktioner • Almindelige fremgangsmåder der benyttes ved teamudvikling • Organisationsteorier set i et tidsmæssigt perspektiv og analyse af grund­ antagelser, der ligger bag organisationers opbygning • Typiske problemer/konflikter i grupper og interventionsmuligheder i forhold hertil • Organisationsteorier set i et tidsmæssigt perspektiv og analyser af grund­ antagelser, der ligger bag organisationers opbygning • Metoder til analyse af institutioner • Almindelige interventionsmuligheder i forhold til organisationer • Udviklingsbetingelser i organisationer • Strategier til udvikling af organisationer.

Oversigt over psykologi

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 1 Udviklings- og personlighedspsykologi Torsdage kl. 15.00-19.00 Aalborg/Hjørring

Fagmodul 3 Pædagogisk psykologi Torsdage kl. 15.00-19.00 Aalborg/Hjørring

Fagmodul 2 Kognitions- og neuropsykologi Tirsdage kl. 15.00-19.00 Aalborg/Hjørring

Fagmodul 4 Pædagogisk-psykologisk intervention Tirsdage kl. 15.00-19.00 Aalborg/Hjørring Fagmodul 5 Gruppe- og organisationspsykologi Torsdage kl. 15.00-19.00 Aalborg/Hjørring

Der oprettes kun hold i både Aalborg og Hjørring ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Pris pr. modul: Kr. 5.400

Pris: Kr. 5.400

www.ucn.dk

25


Vejledning og supervision

FAGMODUL 3

MODUL 5

Kollegial vejledning og supervision

Vejledningsmetodik

Formål at den studerende tilegner sig og udvikler indsigt i • kompleksitetens betydning for formidlingsopgaver • de dilemmaer, som kan vise sig i vejlednings- og supervisionsprocesser, hvor strukturelle forhold og det personlige engagement støder sammen udvikler kompetence til at • deltage i kollegiale vejlednings- og supervisionsprocesser med henblik på at forholde sig undersøgende til egne fagpersonlige problemstillinger • lede og analysere kollegiale vejlednings- og supervisionsprocesser med henblik på at facilitere deltagernes læring i forhold til faglige og personlige problemstillinger • udvælge metoder og rammesætninger, der virker faciliterende for læring i konkrete vejlednings- og supervisionsforløb.

Mål Målet er at den studerende tilegner sig indsigt i supervisions- og vejledningsteorier, -metoder og -teknik og udvikler kompetence til at • tilrettelægge og reflektere valg af interventionsform- og metode på organisations- og individniveau • demonstrere færdighed i at analysere interaktionsprocesser samt i at reflektere egne iagttagelsespositioner som vejleder og supervisor - herunder etiske problemstillinger.

Indhold • Den kollegiale supervisions- og vejledningssamtale som en mulighed for personlig og faglig udvikling. • Forskellige læringsopfattelser med det sociale i centrum skal danne baggrund for udvikling og praksisafprøvning af den kollegiale supervisionsog vejledningssamtale.

Indhold Udvikling af nye kommunikations- og interventionsfærdigheder hos de studerende samt udvikling af etiske overvejelser over samtalers indhold, mål og muligheder. De studerende arbejder primært med øvelser og refleksioner over disse i mindre grupper og i plenum. Der arbejdes endvidere med de studerendes egne lydbånd og videooptagelser og forskellige former for analyse, supervision og vejledning. Pris: Kr. 5.400

Pris: Kr. 5.400 Oversigt over vejledning og supervision

Uge 36 - 41

Uge 4 - 9

Fagmodul 3 Kollegial vejledning og supervision. Fuldtidsstudie

Fagmodul 5 Vejledningsdidaktik Fuldtidsstudie

Pris pr. modul: Kr. 5.400 BEMÆRK Der kan søges Statens voksenuddannelsesstøtte til fuldtidsstudier.

26

www.ucn.dk


1

www.ucn.dk

27


28

www.ucn.dk


2

PĂŚdagogik, didaktik og social inklusion

www.ucn.dk

29


Pædagogik, didaktik og social inklusion | Almen pædagogik

Almen pædagogik (E-læring) formål Moderne uddannelsesplanlægning, undervisning og læringsforståelse kræ­­­­­­ ver i stigende grad refleksioner over grundlæggende værdier, fremtids­ forventninger og ønskede mål. Forandring er blevet et vilkår. Opgaven er derfor udvikling af den professionelle pædagogiske virksomhed. Professionel pædagogisk virksomhed er anlagt på tre former for viden: Videnskabelig viden, refleksionsviden og praksisviden. Mål At den studerende • opbygger, styrker og videreudvikler sin tænkning om grundlaget for pæ­ da­­gogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring er opgaven og praksis • i tæt samspil med praksis øger og udvikler sin kompetence til at deltage i og lede uddannelsesplanlægning og undervisning og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling på grundlag af en grundig almen pædagogisk viden og forståelse • øger og udvikler sin kompetence til at formidle viden og indsigt i – og deltage fagligt funderet i drøftelser om uddannelse, undervisning og læring, såvel i forhold til professionelle som til en større offentlighed.

FAGMODUL 1

Socialisering, læring og undervisning Formål At den studerende tilegner sig • indsigt i forholdet mellem de moderne socialisationsvilkår og betingelserne for undervisning og læring • færdigheder i analyse samspillet mellem undervisningens virkning på socialisering og læring. Indhold • Teorier om socialisation i det moderne samfund • Teorier om læring og læreprocesser • Teorier om kommunikation og undervisning • Undervisningens etik og funktionalitet. Pris: Kr. 5.400

FAGMODUL 2

Dannelsesteori Formål At den studerende tilegner sig færdigheder i at analysere teorier om uddannelse og uddannelsens kvalitet og resultater på grundlag af indsigt i samfunds- og dannelsesteorier. Indhold • Uddannelsesfilosofi • Samfundsteori • Dannelsesteori • Sammenspillet mellem uddannelse, samfund og dannelse. Pris: Kr. 5.400

30

www.ucn.dk


2

FAGMODUL 3

Samfundets organisering af pædagogisk praksis Formål Målet er, at den studerende tilegner sig viden og indsigt i de betingelser, som rammesætter offentlige institutioner og praksisrelaterede teoridannelser, samt oplever hvordan disse teorier har indflydelse på offentlige institutioner, institutionernes praksis og udviklingspotentialer. Indhold • Demokratiprocesser • Institutions- og organisationsteori • Socialogiske kulturanalyser og teorier • Kommunikationsteorier og formidlingsformer • Relationer mellem socialisering, læring og undervisning i forskellige former for institutionel praksis.

Oversigt over Almen pædagogik

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 1 Socialisering, læring og undervisning

Fagmodul 3 Samfundets organisering af pædagogisk praksis

Fagmodul 2 Dannelsesteori

Fagmodul 4 Didaktik

Pris pr. modul: Kr. 5.400

Pris: Kr. 5.400

FAGMODUL 5

Didaktik Formål At de studerende tilegner sig indsigt i didaktiske problemstillinger, der knytter sig til en læseplan, et fag eller fagområde på grundlag af almendidaktiske og fagdidaktiske forståelser og metoder, herunder kriterier for at realisere vellykket undervisning. Indhold • Praktiske og teoretiske problemstillinger inden for almendidaktik og fagdidaktik • Kriterier for indholdsudvælgelse • Læseplansteori • Analyser af dannelsesindhold. Pris: Kr. 5.400

www.ucn.dk

31


Pædagogik, didaktik og social inklusion | Pædagogisk arbejde

Pædagogisk arbejde Formål Formålet med uddannelsen er, at den studerende tilegner sig metoder til kritisk at kunne undersøge, analysere og kvalificere det pædagogiske arbejdsfelts centrale teoridannelser og forklaringsmodeller i forhold til den pædagogiske praksis. Den studerende skal kvalificere sin viden om institutioners samfundsmæssige funktion og videreudvikle sin skriftlige og mundt­­lige formidlingskompetence. Den studerende skal opnå personlige og faglige kompetencer på højt niveau og kunne forestå almen udvikling af det pædagogiske praksisfelt og varetagelse af særlige pædagogiske funktioner som f. eks. konsulent- og formidlingsvirksomhed, ledelse, tværfagligt samarbejde og projektledelse. Uddannelsens formål er endvidere at skabe mulighed for fleksible, indi­ viduelt tilrettelagte uddannelsesforløb, der både kan tilpasses aktuelle behov for udvikling af pædagogiske funktioner i offentlige og private virksomheder og institutioner og give forudsætninger for videreuddannelse. Den samfundsmæssige baggrund for uddannelsen er nye og mere komplekse arbejdsområder og tiltagende krav om tværfagligt samarbejde. Det medfører krav om at kunne dokumentere, begrunde, analysere og reflektere det pædagogiske arbejde.

FAGMODUL 1

Pædagogfaglige teorier og begreber Formål At den studerende erhverver sig indsigt i fagets centrale teorier, begreber og metoder om de pædagogiske kerneydelser. Desuden skal den studerende videreudvikle evnen til at forholde sig kritisk undersøgende og analyserende til pædagogikkens vidensgrundlag og praksisformer. Indhold Teorier, metoder og begreber om: • De samfundsmæssige og institutionelle betingelser for omsorg og relationer • Identitetsdannelse og udvikling • Kompetenceudvikling • Pædagogisk planlægning • Iagttagelse og dokumentation. Pris: Kr. 5.400

FAGMODUL 2

Dannelse, etik og læring Formål At den studerende • tilegner sig forståelse for relationen mellem disse problemstillinger og de pædagogiske professioners aktuelle vilkår, værdier og normer • udvikler kompetencer til at analysere og vurdere væsentlige dannelses- og læringsmæssige problemstillinger. Indhold • Teorier, begreber og forskning om dannelse og opdragelse, læring og socialisering, etik, værdier og mål i pædagogisk praksis • Professionsforståelse. Pris: Kr. 5.400

32

www.ucn.dk


2

FAGMODUL 3

Institution og samfund Formål At den studerende erhverver sig indsigt i væsentlige perspektiver vedr. institutioner og organisationers placering og funktion i den samfundsmæssige kontekst. Desuden skal den studerende tilegne sig færdigheder i at analysere organisationers strukturer og kultu¬rer og deres betydning for det pædagogiske arbejde.

Oversigt over PD i Pædagogisk arbejde

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 1 Pædagog-faglige teorier og begreber Onsdag kl. 09.00-13.00 Aalborg/Hjørring

Fagmodul 2 Dannelse, etik og læring Mandag kl. 09.00-13.00 Aalborg/Hjørring Fagmodul 3 Institution og samfund Onsdag kl. 09.00-13.00 Aalborg/Hjørring

Indhold • Offentlig modernisering • Organisationsteori • Pædagogisk ledelse • Magtteori • Institutioner og nye familiemønstre.

Der oprettes kun hold i både Aalborg og Hjørring ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Pris: Kr. 5.400

Pris pr. modul: Kr. 5.400

www.ucn.dk

33


Skolestart PD

FAGMODUL 2

Børns leg, udvikling og læring ”LÆREPLANER 2.0” Skal der findes nye veje i læreplansarbejdet? Har I behov for at blive forstyrret af andre(s) måder at tænke læring, didaktik, dokumentation og evaluering på? Eller mangler I ”bare” lidt inspiration til at gøre noget velfungerende endnu bedre? Så skal I overveje at melde jer til ”Læreplaner 2.0”, som er en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau. Baggrund Dagtilbuddene arbejder med stor intensitet med læreplaner og læreprocesser. Slutrapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut m.fl. vedrørende evaluering af loven om læreplaner viser, hvordan læreplansarbejdet generelt har båret frugt i form af en højere faglig bevidsthed, udvikling af et fælles fagligt sprog med videre. Rapporten peger dog også på at der stadig er plads til udvikling af arbejdet med læreplaner. Alle dagtilbud har nu gjort sig erfaringer med læreplansarbejdet og måske er tiden inde til at søge inspiration og nye udfordringer med henblik på at gøre læreplanen endnu mere levende og nærværende i hverdagens pædagogiske praksis. ”Læreplaner 2.0” retter sig mod pædagoger og institutioner som har gjort sig erfaringer med læreplaner og som nu vil undersøge hvordan og ad hvilke veje læreplansarbejdet kan kvalitetsudvikles. Formål Uddannelsens formål er at deltagerne efterfølgende • kan fungere som ressourcepersoner i dagtilbuddets læreplansarbejde • ud fra et reflekteret dannelsesmæssigt og læringsteoretisk grundlag kan tilrettelægge, gennemføre og analysere læreprocesser • på et etisk grundlag kan analysere og begrunde stillingtagen til læring og læreprocesser • på et reflekteret grundlag kan arbejde varieret og begrundet med doku­ mentation og evaluering.

34

www.ucn.dk

Mål Uddannelsens mål er at deltagerne • tilegner sig viden om nyere forskning og teorier omhandlende børns leg, udvikling og læring • udvikler kompetencer til at målsætte, etablere, gennemføre, dokumentere og evaluere udviklings- og læringssituationer for børn i forskellige pædagogiske kontekster • tilegner sig forståelse for relationen mellem dannelse, etik og læring i forhold til læreplansarbejdet. Indhold • Analyse af børns leg og anden social praksis med udgangspunkt i konkrete iagttagelser • Læringsteorier, didaktik, dokumentation og evaluering • Nyere teorier om børns læring, udvikling og identitetsdannelse • Planlægning, gennemførelse og evaluering af konkrete aktiviteter med relevans for børns leg, udvikling og læring • Pædagogens opgave og rolle i forhold til børns læreprocesser På uddannelsen vil der derfor blive arbejdet med: • læringsforståelse, læringssyn • læring i et dannelsesperspektiv • læreprocessers kvalitet; herunder forholdet mellem leg og læring • didaktik; herunder målsætning og inddragelse af barneperspektivet • dokumentation og evaluering: kontrol eller udvikling og læring • dokumentations- og evalueringsformer • læreplan og pædagogprofessionen. Undervisnings- og arbejdsformer ”Læreplaner 2.0” retter sig mod deltagernes kompetence til at agere i praksis. Undervisningen er derfor varieret med læsning af litteratur, drøftelser i plenum, dialogiske oplæg, gruppearbejde og individuelt arbejde. Ud over en høj grad af deltageraktivitet er ”Læreplaner 2.0” aktørorienteret, hvor undervisningens indhold vil blive sat i relation til pædagogisk praksis og erfaringer fra egen institution.


2

Eksamen og eksamensopgave Eksamen foregår som en individuel mundtlig prøve på baggrund af en udarbejdet eksamensopgave i form af en synopsis på max. 5 sider. For yderligere oplysning om eksamen henvises til den generelle studievejledning for de pædagogiske diplomuddannelser ved UC Nordjylland – se www.ucn.dk Oversigt Undervisning, vejledning og eksamen finder sted på UC Nordjylland, Efter- og Videreuddannelsen, Sohngårdsholmsvej 51 A, 9000 Aalborg. Undervisning uge 19-22 start mandag 10.05.2010 Opgaveskrivning uge 22-24 Opgaven afleveres fredag 11.06.2010 Eksamen uge 25 – 17+18.06.2010 Pris Prisen for modulet er kr. 5.400,- pr. deltager og inkluderer undervisning, vejledning og eksamen. Udgifter til litteratur, kopiering og forplejning er ikke inkluderet i prisen. Tilmelding Man søger om optagelse på ansøgningsskema. Dette kan hentes på www.ucn.dk, fås hos sekretær Tina Bülow på tlf. 70 23 50 03 eller pr. mail: tbp@ucn.dk. Ansøgningen skal godkendes af ledelse eller forvaltning. UC Nordjylland forbeholder sig ret til at aflyse forløbet, såfremt der er for få tilmeldte deltagere. Tilmeldingsfristen er fredag den 26. marts 2010. Bemærk Uddannelsen kan endvidere efter aftale etableres særskilt med den enkelte kommune eller et distrikt og kan i givet fald foregå lokalt. Kontakt UC Nordjylland for nærmere information herom. Vi gør opmærksom på at der kan søges StatensVoksenudddannelsesStøtte SVU til modulet. Skema rekvireres på www.svu.dk

www.ucn.dk

35


Skolestart PD

FAGMODUL 5

Børns sproglige udvikling BØRNS LEG, UDVIKLING OG LÆRING Der er i de senere blevet stillet større krav til dagtilbuddenes sprogpædagogiske arbejde. Først med indførelsen af de pædagogiske læreplaner, hvor arbejdet med børns sproglige udvikling er et af de temaer som skal målsættes og beskrives. Senest med dagtilbudslovens krav om sprogvurdering. På denne baggrund udbyder UC Nordjylland det kompetencegivende modul ”Børns sproglige udvikling” fra den Pædagogiske Diplomuddannelse. Hvis du er interesseret i udvikling af det sprogpædagogiske arbejde eller hvis du eksempelvis varetager opgaven som ressourceperson i arbejdet med sprogpædagogik og –vurdering, er dette PD-forløb måske noget for dig. Formål Formålet med uddannelsen er at deltagerne • kan varetage opgaven som ressource- eller nøgleperson i arbejdet med sprogvurdering, børns sproglige udvikling og sprogpædagogik • kan medvirke aktivt i kvalificeringen af den del af det sprogpædagogiske arbejde som drejer sig om forældre-, institutions- og tværfagligt professionssamarbejde • kan støtte kolleger i sprogvurderingsprocessen og det sprogpædagogiske arbejde i form af eksempelvis faglig sparring • udvikler kompetencen til at arbejde med tidlig indsats i forhold til børn med sprogvanskeligheder • udvikler kompetencen til at arbejde med det generelle sprogpædagogiske arbejde i institutionen; eksempelvis i forbindelse med læreplan og læreplansarbejde. Mål Målet er således at deltagerne • tilegner sig viden om børns sproglige udvikling og forudsætninger • udvikler kompetencer til at etablere og vurdere sprogstimulerende aktiviteter.

36

www.ucn.dk

Indhold Indholdet på uddannelsen er • teorier om børns sproglige udvikling og børns brug af sprog • læseteorier, - metoder og –aktiviteter • læsearbejde med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger • analyse af institutions- og professionssamarbejde om børns sproglige udvikling samt diskussion af internationale, nationale og lokale strategier i forhold hertil • dansk som andetsprog. På uddannelsen vil der således blive arbejdet med • grundbegreber i sproget • børns læring af sprog • sprogets funktion • det kulturelle perspektiv i forhold til børns sprogdannelse • iagttagelse og analyse af sprog • aktiviteter og metoder i forhold til støtte af den sproglige udvikling • det professionelle arbejde og samarbejde med og om børns sproglige udvikling. Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen vil afspejle den praksisrettethed som fremgår af formålet ovenfor. Teoretisk litteratur vil derfor være relateret til de studerendes eget aktive arbejde i praksisfeltet. Dette vil dels ske i undervisningstiden, hvor der arbejdes med oplæg og refleksion, dels i perioderne mellem undervisningsdagene, hvor der vil være indlagt feltarbejde som typisk foregår i egen ”hjemmeinstitution”. Feltarbejdet og refleksioner derover dokumenteres i logbog/portfolio og gøres til genstand for refleksion i undervisningsforløbet. Eksamen Eksamen foregår som en individuel mundtlig prøve på baggrund af en udarbejdet præsentationsportfolio jvf den generelle studievejledning for de pædagogiske diplomuddannelser ved University College Nordjylland – se www.ucn.dk.


2

Oversigt Uge 36-45, 2009 Torsdage kl. 09.00-13.00 dog ikke undervisning i uge 42 Eksamen uge 48, 2009 Undervisning, vejledning og eksamen finder for begge forløbs vedkommende sted på University College Nordjylland, Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg. Pris Prisen for modulet er kr. 5.400,- pr. deltager og inkluderer undervisning, vejledning og eksamen. Udgifter til litteratur, kopiering og forplejning er ikke inkluderet i prisen. Tilmelding Der søges om optagelse på UC Nordjyllands ansøgningsskema. Dette kan hentes på hjemmesiden www.ucn.dk, fås hos sekretær Tina Bülow på tlf. 7023 5003 eller pr. mail: tbp@ucn.dk. Ansøgningen skal godkendes af ledelse eller forvaltning. Antal deltagere pr. forløb: min. 16. Tilmeldingsfristen er den 18. juni 2009. Bemærk Uddannelsen kan efter aftale etableres særskilt med den enkelte kommune og kan i givet fald foregå lokalt. Kontakt UC Nordjylland for nærmere information herom.

www.ucn.dk

37


Pædagogik, didaktik og social inklusion | Socialpædagogik

Socialpædagogik Formål • at tilvejebringe de studerende indsigt i konsekvenserne af social ulighed og marginaliseringsprocesserne i samfundet og mulighederne for gennem socialpædagogisk intervention at fremme udsatte børn, unge og voksnes livsmuligheder, læring og kompetenceudvikling • at give indsigt i vilkårene for socialpædagogisk intervention og samfundsmæssig inklusion, herunder at introducere til mulige effekter af reformbestræbelserne inden for det social- og uddannelsespolitiske område herunder vurdering af øgede inklusionstiltag i de ordinære uddannelser.

FAGMODUL 1

Normalitet og afvigelse i det moderne samfund Formål At den studerende tilegner sig • centrale teorier, begreber og metoder inden for pædagogisk sociologi om, integrations- og udstødelsesmekanismer i velfærdssamfundet • indsigt i normalitetsbegrebets historie, udvikling og funktion, samt tilegne sig centrale teorier og begreber om forholdet mellem normalitet og afvigelse. Indhold • Det moderne samfunds indflydelse på pædagogisk sociologi • Normalitetsbegrebets historie, udvikling og betydning • Forskellige integrationsforståelser • Forholdet mellem normalitet og afvigelse • Afvigerteorier. Pris: Kr. 5.400

modul 3

Handicapområdet formål At den studerende tilegner sig viden om • centrale teorier og begreber om de særlige behov og levevilkår, som mennesker med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne har • metodeudvikling i forhold til socialpædagogisk arbejde med mennesker med andre vidtgående handicaps. indhold Teorier, metoder og begreber om: • social deltagelse • integrations- og inklusionsperspektiver • magt/omsorg/selvbestemmelse • kommunikative processer • sociale og kulturelle læreprocesser • værdier og livsdrømme. Pris: Kr. 5.400

38

www.ucn.dk


2

fagmodul 4

Børn, unge og familier med særlige behov formål At den studerende tilegner sig viden om • centrale teorier og begreber om støttekrævende eller udsatte børn og unge, samt familiernes behov og levevilkår. • metodeudvikling i socialpædagogisk arbejde med støttekrævende børn og unge. indhold Teorier, metoder og begreber i forhold til: • levevilkår • forskellige familiebehandlingsformer – herunder familierådgivning • forskellige syn på børns udvikling (inklusion og rummelighed) • kommunikative processer (den svære samtale – forældresamarbejde) • normalitet og social arv.

Oversigt over socialpædagogik

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 1 Normalitet og afvigelse i det moderne samfund. Torsdage kl. 9.00-13.00

Fagmodul 4 Børn, unge og familier med særlige behov. Torsdage kl. 9.00-13.00

Fagmodul 3 Handicapområdet Tidspunkt oplyses senere

Fagmodul 5 Socialt belastede grupper Tidspunkt oplyses senere

Pris pr. modul: Kr. 5.400

Pris: Kr. 5.400

modul 5

Socialt belastede grupper formål At den studerende tilegner sig viden om: • centrale teorier og begreber om socialt belastede gruppers særlige behov og levevilkår • viden om metodeudvikling i socialpædagogisk arbejde med disse mennesker. indhold Teorier, metoder og begreber om • forskellige målgruppers livsvilkår (forsorgshjem/narkomaner) • forskellige socialpædagogiske tiltag (miljøarbejde) • forskellige livsstilsproblemer • socialpsykiatri. Pris: Kr. 5.400

www.ucn.dk

39


Pædagogik, didaktik og social inklusion | Specialpædagogik

Specialpædagogik Formål At den studerende • tilegner sig en integreret teoretisk og professionsrettet viden om og indsigt i det specialpædagogiske område, som bygger på såvel national som international forskning • erhverver sig viden om kundskaber om børn, unge og voksne med særlige behov i såvel et individuelt, som et socialt og samfundsmæssigt perspektiv • udvikler handlekompetencer i at kunne forestå planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Den erhvervede kompetence kan bruges som pædagog, underviser, konsulent og som leder inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt. Den kva­­lificerer til at varetage rådgivnings-, vejlednings- og koordineringsopgaver, samt opgaver relateret til fornyelse og udvikling i feltet, hvor mennesker med funktionsvanskeligheder befinder sig. I forbindelse med specialpædagogik udbydes der særlige studiestøttende kurser såsom sprogbeskrivelse og stemmedannelse.

FAGMODUL 1

Samfund og specialpædagogik Formål At den studerende • opnår viden om og indsigt i specialpædagogiske problemstillinger i forhold til organisatoriske, institutionelle og samfundsmæssige betingelser, muligheder og begrænsninger • opnår færdighed i at kunne beskrive, analysere og vurdere udviklingsmuligheder for børn, unge og voksne med særlige behov under hensyntagen til et overordnet perspektiv • opnår viden om lov og retsgrundlag inden for det specialpædagogiske område • tilegner sig indsigt i normalitet og afvigelse i historisk, etisk, sociologisk og psykologisk belysning • bliver i stand til at undersøge og analyse de forhold, der har betydning for organisationer og institutioners opgaveløsning, funktion og kultur i relation til mennesker med særlige behov • tilegner sig viden og færdigheder i rådgivnings- og vejledningsteori og metoder • opnår indsigt og færdigheder i kommunikations- og relationskompetence • tilegner sig indsigt i teorier, begreber og problemstillinger af betydning for området med henblik på kvalificeret at kunne deltage i den specialpædagogiske debat og udvikling af området. Indhold • Normalitet og afvigelse i historisk, etisk, sociologisk og psykologisk belysning • Specialpædagogikkens område – afgrænsning i forhold til almenpædagogik, socialpædagogik og terapi/behandling • Specialpædagogiske paradigmer, herunder professionsforståelse og etik • Lov- og retsgrundlaget, herunder nationale love, bekendtgørelser og internationale deklarationer og konventioner • Rummelighed og inklusion, integration og segregation • Forebyggende, forgribende og indgribende foranstaltninger • Rådgivnings-, supervisions- og vejledningsteori og -metode • Kommunikationsteori og samtaleteknik i relation til elev/klient, pårørende, kolleger, samarbejdspartnere, eksperter m.v. • Organisationers og institutioners opgaveløsning, funktion og kultur i relation til mennesker med særlige behov • Samarbejds- og gruppeprocesser i det tværfaglige felt. Pris: Kr. 3.900

40

www.ucn.dk


2

FAGMODUL 2

FAGMODUL 3

Individ og specialpædagogik

Sproglige vanskeligheder

Formål At den studerende • tilegner sig teoretisk viden om og indsigt i børn og voksne med særlige behov • tilegner sig viden om og handlekompetence i forhold til at indhente information, analysere, reflektere og begrunde sin stillingtagen til indivi­ duelle vanskeligheder med henblik på at kunne undervise og yde anden specialpædagogisk bistand • opnår kendskab til relevant psykologisk teoridannelse som grundlag for forståelsen af mennesker med særlige behov • tilegner sig indsigt og færdigheder i specialpædagogiske arbejdsformer og -metoder • tilegner viden og færdigheder i indhentning af information med henblik på afdækning af kompetencer, udviklings- og læringspotentialer • kan udarbejde, formidle og evaluere undervisnings- og handleplaner.

Formål At den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til sproglige vanskeligheder. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Indhold • Relevante psykologiske teorier og forskningsresultater til belysning af individuelle vanskeligheder, handicap og funktionsforstyrrelser • Indhentning af information om en elev/klients situation og funktion, herunder observation, iagttagelse, tests, interviews m.v. • Planlægning og evaluering af specialundervisning og/eller anden specialpædagogisk intervention på baggrund af indsamlet information, her­ under den individuelle undervisningsplan • En synopse over en selvvalgt case indenfor indholdet. Synopsen kan udarbejdes individuelt eller i grupper.

Indhold • Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/betegnelser/diagnoser herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer • Relevante teorier og forskningsresultater med fokus på lingvistik, neuro­ lingvistik og kommunikationsteori • Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning • Mestring og kompensationsmuligheder, herunder alternative kommunikationsformer som f.eks. computerteknologi • Introduktion til videncentre, behandlingssteder, tidsskrifter m.v. • Vejledning, rådgivning og samarbejde. Pris: Kr. 3.900

Pris: Kr. 3.900

www.ucn.dk

41


Pædagogik, didaktik og social inklusion | Specialpædagogik

STUDIESTØTTENDE KURSUS

FAGMODUL 4

Sprogbeskrivelse

Talevanskeligheder

Målgruppe Studerende på fagmodul 3 - Sproglige vanskeligheder.

formål At den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til talevanskeligheder. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Formål Kurset er på en og samme tid et ekstra tilbud og et nødvendigt fagligt supplement, for den studerende som ønsker at tone sin Pædagogiske Diplom­uddannelse i Specialpædagogik i retning af viden og færdigheder indenfor feltet kommunikative- og sproglige vanskeligheder med sigte på fremtidige arbejdsopgaver indenfor det talepædagogiske område. Meningen er at udbygge indsigt, viden og færdigheder i at beskrive og analysere normal- og afvigende sprogbrug, med henblik på at fortolke kommunikative-, sproglige- og tekstlige vanskeligheder hos børn, unge og voksne. For at den kommende PD’er skal kunne matche fremtidige krav, kollegiale samspil og tværfagligt samarbejde inden for talepædagogik er det på denne måde nødvendigt at udvide stofområdet for fagmodul 3 om sproglige vanskeligheder til også at omfatte sprogvidenskabelige discipliner. Indhold Præsentation af og øvelser i sprogvidenskabens centrale begreber om: fonetik, fonologi, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik med mere. Tid og sted Undervisningen udgør i alt 20 timer og vil blive forsøgt tilrettelagt på onsdage inden for rammerne af de afsatte uger til modul 3. De konkrete dage og timernes placering meddeles efter studiestart på modul 3 i forbindelse med oprettelse af det konkrete hold. Ansøgningsfrist: uge 38 2009. Pris: Kr. 2.400

42

www.ucn.dk

Indhold • Taleorganernes fysiologi og anatomi • Stammen og løbsk tale • Fysiologiske udtalevanskeligheder i form af dysartri og dyslali, læsp og snøvl m.v. • Stemmevanskeligheder, hæse stemmer hos børn og stemmer i overgangs­ vanskeligheder hos unge • Stemmens funktioner og dysfunktioner hos voksne, herunder kompensation for stemmebrug ved indgreb i struben • Læbe-, kæbe- og ganespalte • Beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og under­ visning • Mestring og kompensationsmuligheder • Vejledning, rådgivning og samarbejde. Pris: Kr. 3.900


2

STUDIESTØTTENDE KURSUS

FAGMODUL 5

Stemmedannelse

Læsevanskeligheder

Målgruppe Studerende på fagmodul 4 - Talevanskeligheder.

Formål At den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til læsevanskeligheder. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Formål Kurset er et ekstra tilbud, som må anses for at udgøre en nødvendig faglig baggrund for den studerende som sigter på et arbejde inden for de fysiologiske områder af det talepædagogiske felt, herunder: stemmevanskeligheder, stammen, læbe-kæbe-ganespalte og strubeløse m.m.. Det kan være en relevant faglig ballast i forbindelse med ansættelse på specialskoler og pædagogisk-psykologiske rådgivninger, og det er en nødvendig faglig forudsætning for at kunne arbejde med talepædagogik på regionalt niveau på sygehuse og taleinstitut. Indhold Den studerende vil blive indført i sin egen stemmes kvaliteter, såvel funktionelt som teoretisk med henblik på bedre at kunne følge undervisningen på fagmodul 4 - Talevanskeligheder, og for siden hen at kunne forestå stemmeundervisning, rådgivning og vejledning. Særlige optagelseskrav Inden undervisningens start skal der foreligge en skriftlig erklæring fra ørenæse-halslæge vedrørende hørelse og stemmefunktion, som den studerende selv må bekoste. Tid og sted Dette kursus organiseres i grupper af max. 4 studerende og aftales med den enkelte stemmedannelses-lærer som et fleksibelt forløb, sideløbende med den ordinære undervisning på fagmodul 4.

Indhold • Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/betegnelser/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer • Relevante læseteorier og forskningsresultater, - international som dansk tradition og forskning • Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde • Forskellige læsefærdigheder og strategier og forudsætningerne for disse, herunder tidlig indsats • De skriftsproglige vanskeligheders forskellige fremtrædelsesformer • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning • Pædagogiske arbejdsformer, metoder, kompensationsmuligheder, mate­ rialer og hjælpemidler som f.eks. computerteknologi • Mestring og kompensationsmuligheder • Introduktion til videncentre, behandlingssteder, tidsskrifter m.v. • Vejledning, rådgivning og samarbejde. Pris: Kr. 3.900

Ansøgningsfrist: 15.05.09. Hold kan oprettes senere ved tilstrækkeligt antal tilmeldte. Pris: Kr. 2.400

www.ucn.dk

43


Pædagogik, didaktik og social inklusion | Specialpædagogik

FAGMODUL 6

FAGMODUL 9

Sociale og psykiske vanskeligheder (akt)

Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Formål At den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til sociale og psykiske vanskeligheder (AKT). På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere. Indhold • Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/betegnelser/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer • Relevante udviklings- og socialpsykologiske teorier og forskningsresultater (med fokus på emotioners og relationers betydning for udvikling og mulig dysfunktionel udvikling) • Udvikling og socialisering i lyset af forskellige livsvilkår • Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning • Mestring og kompensationsmuligheder • Arbejdsformer, metoder og materialer til udvikling af emotionelle og sociale kompetencer • Introduktion til videncentre, behandlingssteder, tidsskrifter samt til­ svarende information • Vejledning, rådgivning og samarbejde. Pris: Kr. 3.900

44

www.ucn.dk

Formål At den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere. Indhold • Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer • Hjernens udvikling, opbygning og funktion i relation til handicap • Relevante teorier og forskningsresultater om organiske dysfunktioner • Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde • Beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning • Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, og hjælpemidler såsom it • Mestring og kompensationsmuligheder • Introduktion til videncentre, behandlingssteder, tidsskrifter m.v. • Vejledning, rådgivning og samarbejde. Pris: Kr. 3.900


2

FAGMODUL 11

FAGMODUL 14

Hørevanskeligheder

Medfødt døvblindhed

Formål At den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til hørevanskeligheder. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Formål At den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til medfødt døvblindhed. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Indhold • Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/betegnelser, herunder udbredelse, årsagsforhold, svær­­hedsgrad, prognose og implikationer • Medicinsk audiologi: Ørets anatomi og fysiologi, ørets sygdomme og hørenedsættelser, høreforbedrende operationer samt medicinske under­ søgelsesmetoder • Audiologi: Akustik, teknisk apparatur i forbindelse med analyse, diag­ nosticering og behandling, høreapparater og tekniske hjælpemidler • Pædagogisk audiologi: Høretabets art, omfang og betydning for den hørehæmmede som grundlag for vurdering af pædagogiske tiltag. Hørehæmmedes kommunikative forudsætninger og betingelser for social, psykisk og sproglig udvikling • Totalkommunikation og tosprogethedsproblematik. Taletræning, høretræning og mundaflæsning • Tilpassede læringsbetingelser • Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde • Beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning • Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler såsom it • Mestring og kompensationsmuligheder • Introduktion til videncentre, behandlingssteder, tidsskrifter m.v. • Vejledning, rådgivning og samarbejde.

Indhold • Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/betegnelser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer • Årsagsforhold, medicinske og funktionelle aspekter • Neuro- og udviklingspsykologi med særlig vægt på sanserne og deres indbyrdes samspil samt de taktil/kinæstetiske sanser som grundlag for læring og udvikling • Det relationistiske udviklingssyns betydning for døvblindes udvikling af samspil og kommunikation, om emotionalitet, opmærksomhed, mening og sammenhæng • Livskvalitet, livsfaser og sociale netværk • Sproglige kommunikationsformer med døvblinde, herunder gestuel, taktil og visuel kommunikation • Iagttagelses- og analysemetoder til individuel rehabilitering og undervisningsplanlægning • Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, og hjælpemidler såsom it • Introduktion til videncentre, behandlingssteder, tidsskrifter m.v. • Vejledning, rådgivning og samarbejde. Pris: Kr. 3.900

Pris: Kr. 4.500

www.ucn.dk

45


Specialpædagogik | Ungdomspædagogik

Oversigt over specialpædagogik

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 1 Samfund og specialpædagogik Tirsdage kl. 9.00-13.00 Aalborg/Hjørring

Fagmodul 2 Individ og specialpædagogik Tirsdage kl. 9.00-13.00 Aalborg/Hjørring

Fagmodul 3 Sproglige vanskeligheder Onsdage kl. 9.00-13.00 Aalborg

Fagmodul 4 Talevanskeligheder Torsdage kl. 9.00-13.00 Aalborg

Fagmodul 6 Sociale og psykiske vanskeligheder Torsdage kl. 9.00-13.00 Aalborg

Fagmodul 5 Læsevanskeligheder Onsdage kl. 9.00-13.00 Aalborg

Fagmodul 11 Hørevanskeligheder Torsdage kl. 9.00-13.00 Aalborg

Fagmodul 9 Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mandage kl. 9.00-13.00 Aalborg Fagmodul 14 Medfødt døvblindhed Ring og hør nærmere Aalborg

Der oprettes kun hold i bade Aalborg og Hjørring ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Pris for modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 og 14: Kr. 3.900 Pris for modul 11: Kr. 4.500

46

www.ucn.dk

MODUL 5

Pædagogisk arbejde med unge, som har brug for særlig pædagogisk støtte Mål At den studerende udvikler kompetencer til at • tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk arbejde med unge, som har brug for særlig pædagogisk støtte på et fagligt niveau • arbejde sammen med de vanskeligste unge • lede særlige pædagogiske indsatsformer • vejlede medarbejdere og koordinere indsatsen i et tværfagligt felt. Indhold • Svage grupper, marginalisering og udstødningsprocesser i samfunds­ teoretisk og pædagogisk perspektiv • Socialpædagogik og mønsterbrydningsprocesser • Viden om relationer • Supervision • Forskning og udviklingsarbejder inden for feltet • Tværsektorielle tiltag, behov og problemstillinger i tilknytning hertil • Dokumentationsformer, herunder film og video. Oversigt over Ungdomspædagogik

Uge 4 - 20 Pædagogisk arbejde med unge, som har brug for særlig pædagogisk støtte Aalborg Tidspunkt oplyses senere. Kontakt Else Hvid Jensen, tlf. 70 23 50 03 eller mail: ehj@ucn.dk for nærmere oplysninger. Pris: Kr. 6.000


2

www.ucn.dk

47


48

www.ucn.dk


3

Humanistiske fag, undervisning og lĂŚring

www.ucn.dk

49


Humanistiske fag, undervisning og læring | Dansk

Dansk Indhold På alle niveauer i uddannelses- og institutionssystemet beskæftiger man sig med dansk sprog, litteratur, medier og kultur i bred forstand. I undervisnings- og formidlingssammenhænge fungerer dansk sprog desuden som et middel til at formidle fag, fagområder eller kultur med. Viden og færdigheder om dansk sprog er derfor en helt nødvendig betingelse for at kunne tilegne sig ny viden og nye færdigheder på en række andre områder og for kunne klare sig i samfundet. Det drejer sig ikke alene om at forstå det, man læser, ser og hører, men også om at formulere sig mundtligt, skriftligt eller gennem en anden udtryksform. Sproget og litteraturen er på én gang bærer af og kilde til vores personlige og fælles identitet, kultur og bevidsthed. Formål At den studerende tilegner sig og udvikler • indsigt i dansk sprog, dets litteratur og kultur samt andre medierede udtryksformer • bevidsthed og viden om sproget og færdigheder i dets brug, både i tilegnelse og i udtryk • erfaring i arbejde med litteratur som æstetisk udtryksform. Udvikler kompetencer til at • planlægge og gennemføre læringsprocesser, hvori analyse, vurdering og produktion af forskelligartede tekst- og kulturudtryk indgår • løse opgaver i forskellige sammenhænge, fx. at deltage i eller forestå evaluering, forsøgs- og udviklingsarbejde og udarbejdelse af lokale læseplaner, medvirke i og lede kultur- og formidlingsprojekter, udarbejde undervisningsmateriale eller udføre konsulentarbejde. Målgruppe Uddannelsen sigter både mod det personligt livsdannende, det kulturskabende og reflekterende og en fagligpædagogisk opkvalificering af lærere i folkeskolen, lærere inden for VUC, AMU og andre voksenuddannelser, børnehaveklasseledere, pædagoger, kulturarbejdere og andre med erfaringer fra forskellige institutionstyper, hvor sprog, litteratur, kultur, medier og formidling er centrale indholdsområder.

FAGMODUL 1

Dansk sprog og sprogbrug Formål At den studerende tilegner sig viden om • sproget som grundlag for viden, bevidsthed og interaktion, og som bærer af personlig og kulturel identitet • sprogets opbygning, virkemidler og funktioner. At den studerende udvikler kompetencer til at • undervise og vejlede om dansk sprog og sprogbrug • analysere moderne dansk skrift- og talesprog i såvel samfundets som børn og voksnes tekster, kundskaber om sprogpædagogiske metoder. Indhold • Dansk sprogbeskrivelse spændende fra hele tekster til sprogets mindste dele • Iagttagelse og analyse af talte og skrevne tekster • Sproglige begreber, elementer, regler og normer samt sprogets brug på forskellige niveauer, blandt andet tekstlingvistik, syntaks, morfologi og fonologi • Overvejelser og teorier om arbejde med sprog og sproglære i skolen. Pris: Kr. 3.900

FAGMODUL 3

Litteratur og litteraturdidaktik Formål At den studerende tilegner sig indsigt i • litteraturteoretiske og litteraturmetodiske problemstillinger som vej til tekstforståelse og kritisk læsning • forskellige litteraturpædagogiske læsemåder, deres tekstteoretiske og tekstmetodiske baggrund samt deres anvendelsesmuligheder i undervisningen. Indhold • Analyse, fortolkning og vurdering af nyere og ældre litteratur • Forskellige genrer, perioder og forfattere i dansk og anden nordisk litte­ratur • Forskellige litteraturvidenskabelige metoder samt formidling af litteratur ved hjælp af forskellige litterære læsemåder i danskundervisningen. Pris: Kr. 3.900

50

www.ucn.dk


3

FAGMODUL 5

Børne- og ungdomslitteratur Formål At den studerende • tilegner sig indsigt i formidlingsformer som højtlæsning og fortælling • udvikler kompetencer til at • anvende børnelitteratur til oplevelse og erkendelse • anvende af børnebogen til udvikling af børnenes læselyst. Indhold • Gennemgang af børnebogens litteratur- og kulturhistorie • Et eksemplarisk udvalg af børne- og ungdomsbøger der analyseres og perspektiveres litterært og æstetisk, kulturelt og pædagogisk.

Oversigt over dansk

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 3 Litteratur og litteraturdidaktik Tirsdage kl.15.00-19.00

Fagmodul 5 Børne-og ungdomslitteratur Tirsdage kl. 15.00-19.00

Fagmodul 1 Dansk sprog og sprogbrug Torsdage kl. 15.00-19.00

Pris pr. modul: Kr. 3.900

Pris: Kr. 3.900 Vi gør opmærksom på at Afgangsprojektet for dansk koster kr. 5.400

www.ucn.dk

51


Humanistiske fag, undervisning og læring | Dansk som andet sprog

Dansk som andetsprog Et stigende antal mennesker såvel i den offentlige som i den private sektor har dansk som deres andetsprog. Det skaber behov for en øget opmærksomhed på de særlige sproglige forhold, der er knyttet til tosprogethed og andetsprogstilegnelse, og for udvikling af en sprogpædagogisk praksis, der bedst muligt støtter andetsprogstilegnelsen. Formålet med diplomuddannelsen i dansk som andetsprog er, at den studerende tilegner sig den nødvendige faglige indsigt og kompetence med henblik på at kunne varetage sprogpædagogiske, samt formidlings- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med for eksempel undervisning i dansk som andetsprog, sproglig evaluering og sprogplanlægning i institutioner og virksomheder. Målgruppen Målgruppen er undervisere, pædagoger, tale-høre-pædagoger, konsulenter og andre med rådgivende funktioner, der arbejder med tosprogede børn, unge og voksne såvel indenfor den offentlige som den private sektor.

FAGMODUL 2

Tosprogethed og tosproget udvikling Mål At den studerende • tilegner sig indblik i nyere forskning og teorier om tosprogethed og kendskab til forskellige betingelser for tosproget udvikling • udvikler kompetencer til at analysere forskellige sproglige, psykologiske og sociologiske faktorer, der er involveret i udviklingen af tosprogethed. Indhold • Tosprogethed og tosproget sprogbrug • Tosproget udvikling • Sprogpædagogik og tosprogethed. Pris: Kr. 5.400

52

www.ucn.dk

FAGMODUL 3

Andetsprogspædagogik Mål At den studerende • tilegner sig indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter • udvikler kompetencer til at anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis. Indhold • Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internationalt perspektiv • At lære på andetsproget • Sprogstimulering og sprogundervisning • Kommunikativ sprogpædagogik og sproglig opmærksomhed.

Pris: Kr. 5.400

Oversigt over dansk som andetsprog

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 2 Tosprogethed og tosproget udvikling Onsdage kl.15.00-19.00

Fagmodul 3 Andetsprogspædagogik Onsdage kl. 15.00-19.00

Pris pr. modul: Kr. 5.400


3

Undervisning i læsning og matematik for voksne (FVU)

Undervisning i læsning og matematik for voksne (rettet mod FVU-undervisere) Formål Formålet er at uddanne til ekspert i undervisning, der omfatter udvikling af voksnes funktionelle færdigheder indenfor områderne læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt matematikfærdigheder og forståelser, her­under at give den studerende muligheder for at tilegne sig kompetencer i at afdække voksnes behov for læse- og matematikundervisning samt tilegne sig færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere denne undervisning. Undervisningen i modul 3 og 4 udbydes udelukkende som e-læring (blended learning).

FAGMODUL 3

Afdækning af voksnes behov for læse-, stave- og skriveundervisning: Teorier og metoder Formål At den studerende • har kendskab til det danske sprogs opbygning • har indsigt i forskningsbaserede teorier om læsning, stavning og skrivning • har viden om årsager til og følger af utilstrækkelige læsefærdigheder • kan afdække voksnes skriftsproglige forudsætninger og færdigheder med henblik på at vejlede om det optimale undervisningstilbud • har indsigt i undersøgelser af voksnes funktionelle læsefærdigheder. Indhold • Det danske sprogs opbygning, herunder fonetik, morfologi, syntaks og semantik • Forskningsbaserede teorier om skriftsproglige færdigheder og strategier, herunder teorier om læseforståelse, metakognition, afkodning, stavning, sproglig opmærksomhed og teorier om læse- og staveudvikling • Årsager til utilstrækkelige læsefærdigheder • Sociale og emotionelle følger af utilstrækkelige læsefærdigheder

• Afdækning af voksnes skriftsproglige forudsætninger og færdigheder, herunder læseforståelse, skriftlig fremstilling, afkodning, sproglig opmærksomhed, stavning og ordkendskab. Undervisningen foregår som blended learning. Pris: Kr. 6.000 FAGMODUL 4

Undervisning i funktionel læsning, stavning og skriftlig fremstilling Formål At den studerende • er orienteret om teorier om voksnes læring • kan vurdere teksters tilgængelighed • kan planlægge og gennemføre individuel læse- og skriveundervisning • kan planlægge og gennemføre individuel undervisning i afkodning og stavning • kan undervise i ordkendskab. Indhold • Teorier om voksnes læring, herunder pædagogiske metoder i voksenundervisningen • Teksters tilgængelighed, herunder læsbarhed og læselighed • Forskellige teksttypers opbygning • Planlægning og gennemførelse af individuel undervisning i læseforståelse og læsestrategier • Planlægning og gennemførelse af individuel skriveundervisning, her­ under skrivningens faser og udvikling af syntaktisk bevidsthed • Tosprogede i afkodning, læseforståelse, stavning, skriftlig fremstilling, sproglig opmærksomhed og ordkendskab • Afdækning og vurdering af ordblindes sproglige forudsætninger og skriftsproglige færdigheder, herunder læseforståelse, skriftlig fremstilling, afkodning, stavning, sproglig opmærksomhed og ordkendskab • Planlægning og gennemførelse af undervisning for ordblinde i afkodning, læseforståelse, stavning, skriftlig fremstilling, sproglig opmærksomhed og ordkendskab • Analyse, vurdering og udvælgelse af undervisningsmaterialer. Undervisningen foregår som blended learning. Pris: Kr. 6.000

www.ucn.dk

53


Undervisning i læsning og matematik for voksne (FVU)

FAGMODUL 6

FAGMODUL 7:

Dysleksi og individuel afdækning

Undervisning og rådgivning af dyslektikere

Formål At den studerende • erhverver sig viden, indsigt, og handlekompetence i forhold til dysleksi (ordblindhed) og individuel afdækning af voksne dyslektikeres skrift­ sproglige færdigheder, forudsætninger og undervisnings-behov.

Formål At den studerende • erhverver sig viden, indsigt, og handlekompetence i forhold til kompenserende undervisning og vejledning af unge og voksne med dysleksi (ordblindhed).

Udvikler kompetencer til at • analysere, vurdere og fortolke forskningsbaseret national og international litteratur om sprog og dysleksi (teori og praksis) • vurdere og anvende test til afdækning af unge og voksnes dysleksi (ordblindhed).

Udvikler kompetencer til at • planlægge et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb • udarbejde undervisningsmaterialer • anvende relevante undervisningsmetoder, materialer og hjælpemidler • rådgive og vejlede dyslektikere.

Indhold • Det danske sprogs opbygning, herunder fonetik, morfologi, syntaks og semantik • Nationale og internationale forskningsbaserede teorier om dysleksi, herunder teorier om definition, årsagsforhold, sproglig opmærksomhed, læse-staveudvikling og metakognition • Evidensbaseret viden om kompensation og undervisningseffekt • Socio-emotionelle følger af dysleksi • Individuel afdækning af dyslektikeres sproglige og skriftsproglige forudsætninger og færdigheder, samt undervisningsbehov bl.a. på baggrund af cases • Lovgrundlag for ordblindeundervisning samt andre relevante love • Der indgår en obligatorisk øvelse i afdækning af en persons skriftsproglige forudsætninger, færdigheder og behov.

Indhold • Basale direkte afkodningsmetoder • Kompenserende metoder (morfologi, stavning, skrivning, ordforråd, læseforståelse) • Didaktik og metoder i ordblindeundervisning, herunder kompenserende og hensyntagende undervisning, samt specialpædagogisk bistand • Udarbejdelse af individuelle undervisningsplaner på baggrund af teoretisk viden og cases • Planlægning af undervisning ved forskellige tilrettelæggelsesformer, f.eks. ene- og holdundervisning • Løbende evaluering af deltagerens udbytte af undervisningen • Individuel tilpasning af kompenserende hjælpemidler • Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler • Specialpædagogisk støtte (SPS) og andre støtte- og vejledningsmuligheder for ordblinde • Specialrådgivningen i Danmark, fx VISO, videncentre og brugerorganisa­ tioner.

Pris: Kr. 6.000

Der indgår en obligatorisk øvelse i udviklingen af en individuel undervisningsplan. Pris: Kr. 6.000

54

www.ucn.dk


3

Modul 9

Funktionel læse - og skriveundervisning i de grundlæggende erhvervsuddannelser Formål at den studerende • kan vurdere skriftsproglige krav i fagtekster og opgaver • kan vurdere fagteksters tilgængelighed • kan skrive fagtekster i et lettilgængeligt sprog • kan planlægge og gennemføre læse- og skriveundervisning • kan anvende og indtænke it i undervisning • kan analysere, vurdere og udvælge undervisningsmaterialer • kan evaluere elevernes udbytte af læse- og skriveundervisning. Indhold • Fagteksters struktur og funktion • Genrekendskab • Læsestrategier i relation til læsekrav • Fagteksters tilgængelighed, herunder læsbarhed og læselighed • Opgavestillelse i relation til læseformål • Planlægning og gennemførelse af undervisning i ordkendskab, læseforståelse og metakognition • Planlægning og gennemførelse af undervisning i skriftlig fremstilling • Planlægning og gennemførelse af undervisning i afkodning og stavning, herunder brug af - fonematiske og morfematiske strategier - analyse, vurdering og udvælgelse af undervisningsmaterialer - it som integreret element i undervisning - redskaber til evaluering af elevernes udbytte af læse- og skriveunder visning.

Oversigt over Undervisning i læsning og matematik for voksne

Uge 36 - 3

Uge 4 - 22

fagmodul 4 Undervisning i funktionel læsning, stavning og skriftlig fremstilling Blended learning

fagmodul 3 Afdækning af voksnes behov for læse-, stave- og skriveundervisning: Teorier og metoder Blended learning

Fagmodul 6 Dysleksi og individuel afdækning Onsdage kl. 09.00-13.00 Aalborg

fagmodul 7 Undervisning og rådgivning af dyslektikere Onsdage kl. 09.00-13.00 Aalborg

Fagmodul 9 Funktionel læse- og skriveundervisning i de grundlæggende erhvervsuddannelser Tidspunkt oplyses senere Kontakt Else Hvid Jensen

Pris pr. modul: Kr. 6.000

I modulforløbet arbejder den studerende skriftligt med: 1. Vurdering og omskrivning af svært tilgængelig fagtekst. 2. Vurdering af behov for læse- og skriveundervisning samt plan for undervisningstilbud. For nærmere tidspunkt, kontakt konsulent Else Hvid Jensen Mail: ehj@ucn.dk Tlf. 9630 4573. Pris: Kr. 6.000

www.ucn.dk

55


56

www.ucn.dk


4

Naturvidenskabelige fag, undervisning og lĂŚring www.ucn.dk

57


Naturvidenskabelige fag, undervisning og læring

Kost, ernæring og sundhed Formål Viden om sammenhænge mellem kost og ernæring og livsstilens og levevilkårenes betydning for den enkeltes sundhed er under stadig udbygning, og der er et samfundsmæssigt behov for en formidling og kvalificering af befolkningens indsigt inden for dette felt. Formålet er, at den studerende tilegner sig faglige og pædagogiske kvali­ fikationer for at kunne udvikle kompetencer i at identificere og analysere aktuelle kost- og ernæringsbetonede sundhedsproblemer, og at styrke deltagernes undervisningsmæssige og formidlende opgaver i tilknytning til deres pædagogiske funktioner. Målgruppe Uddannelsesretningen henvender sig til personer, der arbejder med sundhedsfremme i relation til ernæring og kost i offentlige og private virksomheder. F.eks. lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, tandplejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere samt ernærings- og husholdningsøkonomer. Bemærk Modulerne i PD-retning Kost, ernæring og sundhed kan indgå i et fleksibelt forløb sammen med moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse og andre pædagogiske diplomretninger.

FAGMODUL 1

Sundhed, kostvaner og livskvalitet Formål At den studerende tilegner sig indsigt i • teorier, metoder og forklaringer vedrørende sundhed • forskellige sundhedsbegreber • kostvaner i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv • indsigt i sammenhænge mellem kost, måltider, fødevarekvalitet, hygiejne, forbrug og sundhed og livskvalitet • og udvikler kompetencer til at • analysere og vurdere egen og andres praksis i forhold til sundhed, kostvaner og livskvalitet • træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om omsætning af den teoretiske viden til praktisk pædagogisk handling. Indhold • Forskellige betragtningsmåder på problemstillinger, der vedrører området sundhed og livskvalitet og kostvaner • Livsstilsfaktorer såsom kost/ernæring, måltider, måltidsfrekvens og størrelse, alkohol, hygiejne og forbrug og deres betydning for sundhed og livskvalitet • Levevilkårenes herunder fødevarekvalitetens betydning for sundhed og livskvalitet samt for livsstil. Pris: Kr. 5.400

58

www.ucn.dk


4

FAGMODUL 6

Sundhedspædagogik Formål At den studerende • tilegner sig viden og indsigt i forskellige sundhedspædagogiske teorier og arbejdsmåder, - herunder formidlingsformer • udvikler kompetencer til at igangsætte og gennemføre sundhedspædagogisk udviklingsarbejde lokalt, nationalt og globalt.

Oversigt over PD i Kost, ernæring og sundhed

Uge 36-3

Uge 4-22

Fagmodul 1 Sundhed, kost og livskvalitet Torsdage kl. 09.00-13.00 Aalborg

Fagmodul 6 Sundhedspædagogik Torsdage kl. 09.00-13.00 Aalborg

Pris pr. modul: Kr. 5.400

Indhold • Præsentation af forskellige sundhedspædagogiske teorier • Undervisning, formidling, oplysning, information og kampagner • Deltagerinvolvering - hvem, hvordan og hvorfor? • Sundhedstiltag i forhold til forskellige målgrupper • Intern/ekstern evaluering - forskellige metoder • Sundhedspædagogisk udviklingsarbejde lokalt og i nærmiljøet • Sundhedspædagogens rolle som ekspert, vejleder, konsulent og dialog­ skaber • Sundhedsarbejdet lokalt, nationalt og globalt. Pris: Kr. 5.400

www.ucn.dk

59


Naturvidenskabelige fag, undervisning og læring | Skolepakken

Skolepakken

Engelskvejleder

Særlige tilbud til efteruddannelse af lærere

Der ønskes uddannet én engelskvejleder pr. skole.

Undervisningsministeriet har i 2006-2009 afsat flere puljer til efteruddannelse af lærere som vejledere i naturfag, matematik og engelsk. Desuden er der en pulje til uddannelse af læsevejledere samt til skoleledelse (se katalog Diplom i Ledelse). Uddannelserne skal bidrage til øget faglighed i de pågældende fag ved at uddanne vejledere indenfor de enkelte områder. Vejlederne skal fungere som ressourcepersoner i forhold til skoleledelse, kollegaer og skolens team. Der er afsat penge i Undervisningsministeriet til disse vejlederuddannelser. Der kan derfor søges midler via Undervisningsministeriet til disse uddannelser.

Læsevejleder Der ønskes uddannet én læsevejleder pr. skole. Uddannelsen er normeret til ½ årsværk (30 ECTS), som udmøntes i tre PD-moduler. Modulerne giver merit til tilsvarende moduler på PD-uddannelsen i Læsning og skrivning. Målet er, at den uddannede lærer kan • være ressourceperson på skolen om sprog- og læseudvikling • fortolke og formidle evaluerings-screeningsresultater til lærere og forældre • vejlede lærere om indhold og metoder i forhold til den enkelte klasse og elev • vejlede om materialevalg • udrede individuelle læsevanskeligheder.

Matematikvejleder Der ønskes uddannet én matematikvejleder pr. skole. En pædagogisk diplomuddannelse (PD) omfatter det obligatoriske videnskabsteorimodul, to moduler fra matematik, fællesmodulet Evaluering og fagdidaktik og fællesmodulet Pædagogisk udviklingsarbejde. Endelig skal det obligatoriske Afgangsprojekt tage afsæt i matematikrelevante problemstillinger for udvikling af matematik i egen skole.

60

www.ucn.dk

En pædagogisk diplomuddannelse (PD) omfatter det obligatoriske videnskabsteorimodul, to moduler fra engelsk, fællesmodulet Evaluering og fagdidaktik og fællesmodulet Pædagogisk udviklingsarbejde. Endelig skal det obligatoriske Afgangsprojekt tage afsæt i sprogrelevante problemstillinger for udvikling af engelsk/ sprog i egen skole.

Naturfagsvejleder Der ønskes uddannet én naturfagsvejleder pr. skole. En pædagogisk diplomuddannelse (PD) omfatter det obligatoriske videnskabsteorimodul, to moduler fra naturfagsdidaktik, fællesmodulet Evaluering og fagdidaktik og fællesmodulet Pædagogisk udviklingsarbejde. Endelig skal det obligatoriske Afgangsprojekt tage afsæt i naturfagsrelevante problemstillinger for udvikling af naturfag i egen skole.


4 Læsevejlederuddannelsen Formål Formålet med læsevejlederuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere som vejleder i grundskolen inden for læsning og skrivning i dansk samt læsning i skolens øvrige fag på alle klassetrin. De studerende skal kvalificere sig til at: • Vejlede lærere om indhold, metoder og materialevalg inden for læsning og skrivning • Fortolke og formidle testresultater til skoleledelse, lærere og forældre • Udvikle, koordinere og evaluere skolens læseundervisning • Udrede elevers individuelle læsebehov. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb. Uddannelsen er på niveau med og kan indgå i en diplomuddannelse. Uddannelsens varighed og struktur Uddannelsen er en deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse, og tilrettelægges under hensyntagen til, at de studerende er i beskæftigelse. Uddannelsen kan dog også tilrettelægges som heltidsundervisning. Uddannelsen tilrettelægges, så den studerende har mulighed for at færdiggøre uddannelsen på 2 år. Uddannelsen skal være afsluttet senest 3 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler jvf. lov om åben uddannelse, bekendtgørelse nr. 473 af 10. maj 2007. Uddannelsen består af tre moduler, hvert modul svarer til 10 ECTS Modul 1: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og skrivevanskeligheder Modul 2: Læse- og skriveundervisning Modul 3: Evaluering og vejledning.

MODUL 1

Indsigt i børns sproglige udvikling: læsning og skrivning herunder læseog skrivevanskeligheder Mål Målet er, at den studerende • har indsigt i læseprocessen, læsetilegnelse, læseudvikling, læseforståelse og læsevanskeligheders fremtrædelsesformer • har indsigt i skrive- og staveudviklingen herunder sammenhængen mellem læsning og skrivning • har indsigt i børns sproglige udvikling • kan anvende indsigten i praksis • kan beskrive og analysere problemstillinger i læse- og skriveundervisning på baggrund af den generelle indsigt i læsning. Indhold • Love, bekendtgørelser og undersøgelser vedrørende læsning og skrivning • Læseproces • Læseudvikling • Skriveudvikling • Staveudvikling • Forberedende læsning og skrivning • Læseforståelse i begynderundervisningen og den fortsatte læsning af skøn- og faglitteratur • Læsning og skrivning i en tosproglig sammenhæng • Læsevanskelighedernes fremtrædelsesformer herunder afvigelser i den normale læseudvikling • Læseforståelsesvanskeligheder. Pris: Kr. 5.400 Er du interesseret i modul 1, så kontakt Efter- og videreuddannelsen, tlf. 70 23 50 03

www.ucn.dk

61


Naturvidenskabelige fag, undervisning og læring | Skolepakken læsevejleder-pd MODUL 2

MODUL 3

Læse- og skriveundervisning

Evaluering og vejledning

Mål Målet er, at den studerende • har indsigt i teorier om læsningens og skrivningens didaktik • kan observere, analysere og vurdere et konkret undervisningsforløbs kvaliteter på baggrund af indsigt i læsning • har forudsætninger for at beherske en variation af undervisningsformer til kollektiv og differentieret undervisning på alle alderstrin • kan træffe fagdidaktisk begrundede valg af undervisningspraksis i skriftsprogsundervisningen.

Mål Målet er, at den studerende • kombinerer læsefaglig indsigt med viden og kompetencer inden for områder som vejledning, formidling og professionel kommunikation • kan vejlede i anvendelse af forskellige former for systematisk undersøgelse og vurdering af kompetencer vedrørende læsning og skrivning hos børn og unge • kan analysere testresultater og løbende evaluering med henblik på udarbejdelse af handleplaner for læsning • kan udarbejde forslag til strategi for skolens arbejde med ny forskningsbaseret viden på skriftsprogsområdet – herunder arbejdet med udvikling og brug af hensigtsmæssige skriftsproglige strategier i de øvrige fag • forestår arbejdet med skriftsprogsområdet i alle fag og i det faglige udvalg i dansk • samarbejder med resursepersoner i specialcenteret om fælles indsats på hele skriftsprogsområdet.

Indhold • Fagdidaktisk teori og indsigt • Undervisningsdifferentiering som princip for skriftsprogstilegnelse • Sammenhæng mellem sproglig udvikling, læsning, skrivning og stavning • Viden om sprog herunder fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik • Viden om tekster herunder faglige og skønlitterære genrer, faglige registre, tekststrukturer, tekstbinding • Anvendelse af læseforståelsesstrategier ved læsning af skøn- og faglitte­ ratur • Betydningen af læseforberedende tiltag i børnehave og børnehaveklasse • Forebyggelse af læsevanskeligheder • It som kompenserende hjælpemiddel • Målsætning og evaluering • Vurdering af materialer og metoder herunder læsebogsmaterialer og It-baserede materialer. Pris: Kr. 5.400

Oversigt over læsevejlederuddannelsen

62

Uge 34 - 50

Uge 3 - 22

Fagmodul 2 Læse- og skriveundervisning Onsdage kl. 12.00-16.00

Fagmodul 3 Evaluering og vejledning Onsdage kl. 12.00-16.00

www.ucn.dk

Indhold • Forskellige undersøgelses- og testformer, anvendelsesområder, fordele og ulemper • Analyser, undersøgelser og test af sproglige forudsætninger for skriftsprog og skriftsproglige vanskeligheder med henblik på forslag til undervisning • Evalueringer, herunder løbende evaluering og screeninger af klasser • Observation af undervisning og elevforudsætninger • Vejlederrollen i forhold til kolleger • Vejledningsteori • Grundlæggende principper i vejledning • Vejledningssamtalen • Vejledningsprocessen • Vejlederfunktioner. Pris: Kr. 5.400


4 Matematikvejleder – PD Formål Formålet er at kvalificere matematiklærere til at varetage udviklende, koordinerende og styrende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i matematik. Kompetenceprofil Uddannelsen skal sætte den studerende i stand til at • vejlede kollegaer og ledelse vedrørende matematikundervisning i både normal- og specialundervisning • udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for matematikfaget på skolen • igangsætte og stimulere den faglige debat samt igangsætte udviklingsarbejder med henblik på at forbedre skolens matematikundervisning • følge med i relevant fagdidaktisk forskning og forsøgsarbejde. Uddannelsens varighed og struktur Uddannelsen består af følgende 5 moduler på hver 9 ECTS points og et afgangsprojekt på 15 ECTS points. Moduler udbydes løbende med mulighed for flere forskellige forløb og sammensætninger, idet der ikke er nogen bestemt rækkefølge moduler skal tages i, bortset fra afgangsprojektet.

FAGMODUL 4

Pædagogisk udviklingsarbejde Formål At den studerende • udvikler praksiskompetencer, der gør det muligt for den studerende aktivt at indgå i alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde • tilegner sig indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde. Udvikler kompetencer til at • analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder • demonstrere kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde • gennemføre empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis.

Uge 34 - 50

Uge 3 - 22

Fagmodul 4 Pædagogisk udviklingsarbejde Tirsdage kl. 12.00-16.00

Afgangsprojekt

Indhold • Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring • Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver • Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering • Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer • Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling • Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde • Analyse af dynamikker og problematikker i forbindelse med udviklingsarbejders konkrete forankring • Kendskab til forskellige tilgange til evaluering samt konkret anvendelse af evalueringsmetoder i forhold til egne praksis • Samarbejde med personer inden for og uden for eget fagområde • Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, synspunkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pæda­ gogisk udviklingsarbejde.

Tirsdage kl. 12.00-16.00

Pris: Kr. 5.400

1. Videnskabsteori og pædagogik 2. Matematikmodul: Matematik, læremidler og computere 3. Matematikmodul: Matematik og elever med særlige behov 4. Fælles fagligt modul: Pædagogisk udviklingsarbejde 5. Fælles fagligt modul: Fagdidaktik og evaluering 6. Afgangsprojekt i Matematikvejledning.

Oversigt over matematikvejleder

www.ucn.dk

63


Naturvidenskabelige fag, undervisning og læring | Skolepakken

Engelskvejleder - pd Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne vejledere til folkeskolens engelskundervisning på den enkelte skole. Uddannelsen skal sikre, at vejlederen bliver kvalificeret til at kunne være inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med engelskfaget, således at de krav, der stilles til elevernes engelsksprogede, kommunikative og kulturelle kompetencer jf. Undervisningsministeriets fagmål og Fælles Mål til faget, tilgodeses. Samtidig skal uddannelsen være igangsætter for og motivere til vejlederens egen fortsatte faglige videreudvikling. Kompetencemål Intellektuelle kompetencer Målet er, at den færdiguddannede engelskvejleder kan: • beskrive, formulere og formidle den forskningsbaserede udvikling inden for fremmedsprogstilegnelse og sprogundervisning til kolleger • analysere og reflektere over problemstillinger og praksis inden for folkeskolens engelskundervisning med henblik på at forbedre denne undervisning på den pågældende skole i samarbejde med kollegerne • analysere, beskrive og formidle aspekter af den sproglige dimension af faget med henblik på at kunne vejlede kolleger i spørgsmål om sproglig udvikling • medvirke til at udvikle og gennemføre relevant udviklingsarbejde og klasserums-forskning i relation til folkeskolens engelskundervisning. Faglige kompetencer Målet er, at den færdiguddannede engelskvejleder har • Bred viden om og forståelse for alle aspekter af faget, herunder sprogtilegnelse, sprogformidling og –undervisning, sprog, sprogbrug og sprog­ ­lig opmærksomhed, litteratur og litteraturpædagogik, kultur- og samfundsforståelse, samt brugen af medier og IKT i engelskundervisningen • Forståelse for og viden om de aspekter af skolens arbejde, som påvirker engelskundervisningen, herunder arbejde med tværfaglighed, tosprogede elever, undervisningsdifferentiering, skole-hjem samarbejde, internationalt samarbejde, interkulturel forståelse m.m. • Et generelt højt fagligt niveau inden for alle aspekter af engelsk sprog og sprogbrug • Færdighed i at dokumentere, analysere og vurdere forskellige former for praksis inden for folkeskolens engelskundervisning • Viden om og erfaring med at anvende forsknings- og udviklingsarbejde til at udvikle egen og andres praksis inden for folkeskolens engelskundervisning.

64

www.ucn.dk

Praksiskompetencer Målet er, at den færdiguddannede engelskvejleder kan • vejlede kolleger om undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder målsætning, valg af metode, indhold og materialevalg, samt evalueringsformer • koordinere og facilitere samarbejde blandt skolens engelsklærere om udvikling af faggruppens undervisningspraksis • igangsætte, koordinere, monitorere og evaluere udviklingsarbejde inden for relevante aspekter af skolens engelskundervisning, herunder gennemførelse af empiriske undersøgelser samt dokumentation og formidling af resultater • vejlede kolleger med hensyn til udvikling af deres faglige og fagdidaktiske viden og praksis, herunder tage initiativ til kollegial supervision • tage initiativ til efteruddannelseskurser såvel på den enkelte skole, på kommunalt niveau, som i andre regi • samarbejde med skolens og kommunens øvrige faglige vejledere om den fælles udvikling af skolens og kommunens undervisningstilbud. Uddannelsens varighed og struktur Uddannelsen består af følgende 5 moduler på hver 9 ECTS points og et afgangsprojekt på 15 ECTS points. Moduler udbydes løbende med mulighed for flere forskellige forløb og sammensætninger, idet der ikke er nogen bestemt rækkefølge modulerne skal tages i, bortset fra afgangsprojektet. 1. Videnskabsteori og pædagogik 2. Engelskmodul: Sprogtilegnelse 3. Engelskmodul: Sprogformidling og sprogundervisning 4. Fælles fagligt modul: Pædagogisk udviklingsarbejde 5. Fælles fagligt modul: Fagdidaktik og evaluering 6. Afgangsprojekt i Engelskvejledning.


4

FAGMODUL 4

Pædagogisk udviklingsarbejde Formål At den studerende • Udvikler praksiskompetencer, der gør det muligt for den studerende aktivt at indgå i alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde • Tilegner sig indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde.

Oversigt over Engelskvejleder – PD

Uge 34 - 50

Uge 3 - 22

Fagmodul 4 Pædagogisk udviklingsarbejde Torsdage kl. 12.00-16.00

Afgangsprojekt Torsdage kl. 12.00-16.00

Udvikler kompetencer til at • analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder • demonstrere kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde • gennemføre empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis. Indhold • Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring • Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver • Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering • Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer • Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling • Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde • Analyse af dynamikker og problematikker i forbindelse med udviklingsarbejders konkrete forankring • Kendskab til forskellige tilgange til evaluering samt konkret anvendelse af evalueringsmetoder i forhold til egne praksis • Samarbejde med personer inden for og uden for eget fagområde • Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, synspunkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pædagogisk udviklingsarbejde. Pris: Kr. 5.400

www.ucn.dk

65


Naturvidenskabelige fag, undervisning og læring | Skolepakken

Naturfagsvejleder - pd Formål Diplomuddannelsen som naturfagsvejleder har som formål at kvalificere naturfagslærere til at varetage udviklende, inspirerende, koordinerende og styrende funktioner indenfor undervisning og udvikling af undervisning som skolens naturfaglige ressourceperson. Naturfagsvejlederen vil, gennem sit kendskab til fagdidaktisk forskning, være i stand til at kombinere faglig og didaktisk viden og kompetence med henblik på udvikling af praksis i naturfagene. Diplomuddannelsen som naturfagsvejleder er en del af et nationalt program, der skal øge kvaliteten i naturfagsundervisningen i folkeskolen. Når man har gennemført diplomuddannelsen som naturfagsvejleder giver den en professionel baggrund for at kunne • fungere som ressourceperson i pædagogiske udviklingsarbejder med afsæt i naturfagene • inspirere naturfaglige kolleger i deres udvikling af egen undervisningspraksis • fungere som sparringspartner for skolens naturfagsteam og skolens ledelse om udvikling af en naturfaglig kultur på skolen • deltage i opbygning og udvikling af naturfaglige netværk mellem skoler i kommunen • fungere som kontakt til andre naturfaglige ressourcecentre som Professionshøjskoler, science centre, naturskoler mv. Målgruppe Lærere i folkeskolen, som ønsker at styrke undervisningen i naturfagene og udvikle en naturfagskultur i skolen. Kompetenceprofil Den studerende har efter bestået PD uddannelse opnået kompetence til at • samarbejde med skolens ledelse og skolens naturfagsteam om pædagogisk udvikling af skolens naturfag • udvikle naturfaglige netværk mellem skoler og med naturskoler, science centre og centre for videregående uddannelser • beskrive, analysere, vurdere og formidle problemstillinger inden for naturfagsundervisning • anvende forskellige metoder til analyse, problemløsning og evaluering til brug for naturfagsundervisningen • perspektivere og udvikle undervisningspraksis på baggrund af en indsigt i forsknings- og udviklingsarbejder • fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering indenfor naturfagsdidaktik.

66

www.ucn.dk

Uddannelsens varighed og struktur Uddannelsen består af følgende 5 moduler på hver 9 ECTS points og et afgangsprojekt på 15 ECTS point. Moduler udbydes løbende med mulighed for flere forskellige forløb og sammensætninger, idet der ikke er nogen bestemt rækkefølge moduler skal tages i, bortset fra afgangsprojektet: • • • • • •

Videnskabsteori og pædagogik Naturfagsmodul: Fag, fagdidaktik og metode Naturfagsmodul: Eksperimenterende arbejde og formidling Fælles fagmodul: Pædagogisk udviklingsarbejde Fælles fagmodul: Fagdidaktik og evaluering Afgangsprojekt i naturfagsvejledning.


4

FAGMODUL 4

Pædagogisk udviklingsarbejde Formål At den studerende • udvikler praksiskompetencer, der gør det muligt for den studerende aktivt at indgå i alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde • tilegner sig indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde.

Oversigt over Engelskvejleder – PD

Uge 34 - 50

Uge 3 - 22

Fagmodul 4 Pædagogisk udviklingsarbejde Mandage kl. 12.00-16.00

Afgangsprojekt Mandage kl. 12.00-16.00

Udvikler kompetencer til at • analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder • demonstrere kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde • gennemføre empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis. Indhold • Analyse og vurdering af behov for ændringer og udviklinger i uddannelse, undervisning, pædagogisk arbejde og læring • Pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med at udvikle og forandre praksisformer i arbejdet med pædagogiske opgaver • Formulering af mål, udformning og gennemførelse af handleplaner samt udarbejdelse og gennemførelse af løbende og afsluttende evaluering • Dokumentation, formidling og udbredelse af erfaringer • Pædagogisk udviklingsarbejde som led i skole- og institutionsudvikling • Praktisk arbejde med beskrivelse og vurdering af pædagogisk udviklingsarbejde • Analyse af dynamikker og problematikker i forbindelse med udviklingsarbejders konkrete forankring • Kendskab til forskellige tilgange til evaluering samt konkret anvendelse af evalueringsmetoder i forhold til egne praksis • Samarbejde med personer inden for og uden for eget fagområde • Observeret og beskrevet praksis analyseres og problematiseres i forhold til mål og interesser i udviklingsarbejdet, samt i forhold til begreber, syns­punkter, metoder m.v. fra de teoretiske studier i litteratur om pæda­ gogisk udviklingsarbejde. Pris: Kr. 5.400

www.ucn.dk

67


Tværfaglige diplomuddannelser | Innovation for undervisere

OBLIGATORISK MODUL 2

Innovativ didaktik formål Formålet er at give de studerende kompetencer til at skabe innovativ undervisningspraksis. Der arbejdes med idéskabelse og implementering i et professions-og praksisperspektiv. Med udgangspunkt i en forståelse af indholdet og kompleksiteten i innovativ didaktik tilegner de studerende sig kompetencer til at lede den innovative undervisningsproces. Mål Målet er, at de studerende • erhverver kompetencer til at praktisere innovativ didaktik • erhverver kompetence til at lede innovative undervisningsprocesser • kan praktisere og udvikle teknikker i kreativitet og idéskabelse i undervisning • kan implementere kreative idéer i egen undervisning • kan etablere undervisningsstrategier der understøtter innovation og entreprenørskab i en given uddannelse. På modulet arbejdes der med følgende tre hovedtemaer: 1. Kreativitet Hovedindholdet i temaet er kreativitet og idéskabelse, med henblik på at skabe rum for udvikling og afprøvning af nye idéer gennem eksperimenter og iscenesættelse af forstyrrelser, der bryder med gamle rutiner og skaber grobund for innovative læringsmiljøer. Der arbejdes med • centrale metoder og begreber i kreativitetsudvikling • kreativ problemløsning • metoder til idéskabelse • muligheder for idéskabelse i egen kultur og undervisningspraksis • iscenesættelse af forstyrrelser, så rutinerne brydes • eksperimenter og opgaveløsning i undervisningspraksis. 2. Innovation i didaktikken – Udvikling af egen undervisningspraksis Hovedindholdet i temaet er processuel ledelse i idéskabelse og implementering i undervisningspraksis. Der arbejdes med • forskellige opgaver i innovationsprocessen • idéskabelse og implementering i egen undervisningspraksis • processtyring.

68

www.ucn.dk

3. Innovativ didaktik – Udvikling af de studerendes kompetencer Hovedindholdet i temaet er udviklingen af innovative didaktiske kompetencer set i lyset af organisations-, professions- og kompetenceudviklingen. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå og handle strategisk i forhold til uddannelsernes faglige målsætninger og implementere arbejdet med innovative kompetencer i relation hertil. Der arbejdes med • forståelse for sammenhængen mellem professions-, samfunds-og kompetenceudviklingen • forståelse af kreativitetens anvendelighed i en samfundsmæssig og professionsrettet kontekst • planlægning og præsentation af eget projekt med fokus på at udvikle innovative kompetencer hos egne studerende • planlægning af et konkret undervisningsforløb der understøtter innovativ didaktik • evaluering. Undervisningsform og arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i deltagernes egen prak­­­ sis, med en inddragelse af de forskellige metoder, begreber og teorier. Undervisningen vil veksle imellem eksperimenter, workshops og forelæsninger igennem en tilrettelæggelse, der involverer de studerende. Pris: Kr. 7.000


VALGMODUL 4

Facilitering af innovative processer Formål Formålet er, at de studerende bliver i stand til at facilitere innovative processer, som en professionel praksis. De skal opnå kompetence i at kende, vælge og anvende forskellige facilitatorværktøjer og facilitatoridentiteter, og de skal kunne tilrettelægge og styre en kreativ proces, der gør det muligt for en gruppe at kombinere og transformere sin viden til ny viden.

Oversigt over innovation for undervisere

Uge 36 - 46

Uge 4 - 14

Innovativ didaktik

Facilitering af innovative processer 6 hele dage

6 hele dage

For yderligere information se studieordningen www.ucn.dk

Mål At de studerende tilegner sig • viden om facilitering af innovative processer som en særlig rolle, arbejdsform og en professionel praksis • indsigt i vidensformer, kreativitet og gruppeprocesser • metoder og redskaber til at håndtere divergente og konvergente processer • færdighed i at indgå i en facilitatorrolle og skabe rum og rammer for at gruppens viden, idéer og spørgsmål kommer i spil • kompetence i at facilitere innovative processer for grupper. Indhold På modulet arbejdes der med følgende fire temaer • Facilitering som professionel praksis • Facilitering af ny viden i grupper • Iscenesættelse af kreativitet og diversitet i den innovative proces • Grupperelationer i innovative processer. Undervisnings – og arbejdsform Undervisningen tilrettelægges i vid udstrækning som et eksemplarisk forløb i den forstand, at underviseren fungerer som facilitator. De forskellige relevante tilrettelæggelsesformer afprøves. Pris: Kr. 7.000

www.ucn.dk

69


Tværfaglige diplomuddannelser | Uddannelses- og erhvervsvejledning

Uddannelses- og erhvervsvejledning University College Nordjylland udbyder i samarbejde med VIA UC diplom­ uddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Det er muligt at læse uddannelsen enten som heltid eller på deltid. Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning er etableret som en vigtig del af vejledningsreformen og professionaliseringen af vejledere og har til formål at sikre vejledere fra alle områder en fælles uddannelse på et højt kvalitetsniveau. University College Nordjylland samarbejder bredt med alle interessenter om den nye vejlederuddannelse og har blandt andet involveret et panel af aftagere i drøftelser om uddannelsens profil og forankring i praksis. University College Nordjylland deltager gerne i samarbejde med sektor­ vise og regionale vejledergrupper, som har særlige behov, og lægger i det hele taget vægt på at betjene vejledningsmiljøer i det nordjyske. Uddannelsens formål At den studerende udvikler teoretiske og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse og om valg af erhverv, og i denne sammenhæng kan inddrage deres interesser og personlige forudsætninger samt den samfundsmæssige og erhvervsmæssige udvikling. Den færdiguddannede uddannelses- og erhvervsvejleder skal kunne bidrage selvstændigt til organisering, evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning. Studieforløb Uddannelsen udbydes under Lov om åben uddannelse. Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS point. Uddannelsen omfatter: • Tre obligatoriske moduler, hvert svarende til 9 ECTS point • To valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige områder, hvert svarende til 9 ECTS point • Et afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS point, der inden for et af institutionen godkendt emne i tilknytning til uddannelsens 5 moduler dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået. Hvert modul afsluttes med eksamen. Uddannelsen har hjemmel i Bekendtgørelsen om tværfaglige diplomuddannelser og beskrives i studieordningen, som findes på www.ucn.dk.

70

www.ucn.dk

Obligatoriske moduler Vejledning og vejleder Vejledning og individ Vejledning og samfund. Valgfrie moduler Valgmodul 1 – Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer Valgmodul 2 – Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valgmodul 3 – Vejledning om gennemførelse af videregående uddannelse Valgmodul 4 – Udvikling, kvalitet og ledelse af vejledningsmiljøer Valgmodul 5 – Vejledning af voksne Valgmodul 6 – Overgangsvejledning i grundskolen Valgmodul 7 – Vejledning af børn, unge og voksne med særlige behov Valgmodul 8 – Innovation og entreprenørskab i vejledningen. Læs mere om indholdet af de moduler, vi udbyder, på www.ucn.dk. Afgangsprojekt Indholdsmæssigt skal projektet relateres til alle uddannelsens moduler og inddrage forskellige faglige og videnskabsteoretiske perspektiver.


OBLIGATORISK MODUL

OBLIGATORISK MODUL

Vejledning og vejleder

Vejledning og individ

Formål At den studerende erhverver sig indsigt i uddannelses- og erhvervsvejledningens særlige funktion overfor børn, unge og voksne. Formålet er endvidere, at den studerende sættes i stand til at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder, herunder vejledningsaktiviteter overfor grupper med særlige behov for vejledning og med inddragelse af etnicitets-og ligestillingsproblematikker.

Formål At den studerende erhverver sig indsigt i forudsætningerne for individets udvikling, læringsmuligheder og valgmuligheder med henblik på at kunne yde kvalificeret og differentieret vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Indhold • Vejlednings- og karrierevalgsteorier • Videnskabsteoretiske tilgange inden for vejledningsteorier og vejledningsmetoder • Hovedtræk af den professionelle vejlednings historie og aktuelle analyser af nationale og internationale vejledningssystemer, strategier og tilgange • Metoder i vejledningsarbejdet, herunder den individuelle samtale, gruppevise og kollektive vejledningsaktiviteter samt inddragelse af IT-baserede vejledningsfaciliteter • Fortolkning af nationale mål for vejledning, formulering af lokale mål, evaluering og kvalitetsudvikling • Modeller for planlægning af vejledningsaktiviteter • Etiske dilemmaer og etiske principper for vejledning og vejledere • Personlig og professionel udvikling i vejledningen • Realkompetenceafklaring og -vurdering.

Indhold • Videnskabsteoretiske tilgange ved analyser på individniveau • Menneskesyn og menneskeforståelse i teorier om valg og valgprocesser • Individuel udvikling, personlighedsdannelse og identitet i psykologisk, sociologisk og kulturteoretisk perspektiv • Vejledningsprocessen i relations- og kommunikationsteoretisk perspektiv, herunder interkulturel kommunikation • Kulturtræk og værdiforestillingers betydning for vejledningsprocessen • Vejledningsprocessen i et eksistentielt og narrativt perspektiv • Læringsteori af relevans for vejledning og livslang læring i formelle, uformelle og informelle læringsmiljøer • Afklaring af ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder i et karriere­ perspektiv. Pris: Kr. 6.000 Er du interesseret i modulet Vejledning og individ, så kontakt Efter- og videreuddannelsen, tlf. 70 23 50 03.

Pris: Kr. 6.000

www.ucn.dk

71


Tværfaglige diplomuddannelser | Uddannelses- og erhvervsvejledning

OBLIGATORISK MODUL

VALGMODUL 5

Vejledning og samfund

Vejledning af voksne

Formål At den studerende erhverver sig viden om væsentlige træk i samfunds­ udviklingen af betydning for vejledning om uddannelse og erhverv, med henblik på at den studerende udvikler kompetencer til at yde kvalificeret vejledning, der inddrager de samfundsmæssige rammebetingelser for uddannelses- og erhvervsvalg og karriereudvikling.

Formål Modulets formål er, at den studerende tilegner sig viden om den vejledning, som retter sig mod voksne, i og uden for institutionelle sammenhænge og i forhold til formel og uformel læring og karriereudvikling.

Indhold • Videnskabsteoretiske tilgange og metoder ved analyser på samfunds­ niveau • Teoridannelser, som belyser globale udviklingstendenser og deres betydning for uddannelse, erhvervsudvikling, innovation og kompetence­ udvikling • Livslang læring og kompetencebegreber • Uddannelsessystemets indretning og funktionsmåde i et livslangt lærings­perspektiv • Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold af betydning for beskæftigelse og karrieremuligheder for unge og voksne, herunder også innovation og entreprenørskab • Vejledningsinitiativer og vejledningsmetodiske tilgange der har fokus på særligt udsatte grupper i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder flygtninge og indvandreres særlige vilkår. Pris: Kr. 6.000

72

www.ucn.dk

Indhold • Teorier om karriere og karriereudvikling • Empiriske undersøgelser af voksnes valgmønstre, karriereveje og faktorer, der påvirker deres karriereudvikling • Vejledningsstrategier i forhold til at støtte voksne i overgangssituationer • Voksenuddannelsessystemet, dets struktur, indhold og muligheder • Vejledning på arbejdspladsen i forbindelse med kompetenceudvikling og i forhold til innovation, herunder opsøgende vejledning • Vejledning i relation til realkompetenceafklaring og -vurdering • Voksnes livsfaser og vejledning i den 3. alder • Samspil mellem formel/uformel læring og vejledningsaktiviteter. Undervisnings- og arbejdsformer Der arbejdes med en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppe­ arbejde, refleksionsøvelser og casearbejde. Pris: Kr. 6.000


VALGMODUL 8

Innovation og entreprenørskab i vejledningen Formål Modulets formål er, at den studerende udvikler kompetence til at inddrage innovations- og entreprenørskabsperspektiver i vejledningen af unge og voksne. Indhold • Den globale udvikling og innovation i offentlige og private virksomheder • Entreprenørskab, erhvervsudvikling og virksomhedsetablering • Erhvervspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske strate­ gier, som understøtter innovation og entreprenørskab • Aktiviteter, som tematiserer innovation og entreprenørskab i vejledningen af unge og voksne • Personlige, faglige og intellektuelle kompetencer, der fremmer innovation og entreprenørskab • Karriereudvikling og karriereplanlægning - herunder strategier for selvbeskæftigelse og etablering af egen virksomhed.

Oversigt over Diplom i uddannelses- og erhvervsvejledning

Uge 35 - 2

Uge 4 - 22

obligatorisk Vejledning og samfund Mandage kl. 09.00-14.00

obligatorisk Vejledning og vejleder Mandage kl. 09.00-14.00

valgmodul 5 Vejledning af voksne Torsdage kl. 09.00-14.00

valgmodul 8 Innovation og entreprenørskab i vejledningen Torsdage kl. 09.00-14.00

Ansøgningsskema kan downloades på hjemmesiden www.ucn.dk eller ved henvendelse til Tina Bülow på tlf. 7023 5003. Pris pr. modul: Kr. 6.000

Undervisnings- og arbejdsformer Der arbejdes i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, empiriske analyser og konkrete cases. Der arbejdes endvidere med analyser og udvikling af konkrete vejledningsaktiviteter. Pris: Kr. 6.000

www.ucn.dk

73


Tværfaglige diplomuddannelser | Psykiatri i teori og praksis

Tværfaglig diplomuddannelse

OBLIGATORISK MODUL 1

Psykiatri i teori og praksis

Sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige problemstillinger - Videnskabsteori

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i alle dele af det psykiatriske arbejdsområde. Begreber som f.eks. ’psykiatrisk praksis’ og ’psykiatrisk arbejds­område’ dækker i studieordningen således over såvel såkaldt hospi­ talspsykiatri, distriktspsykiatri, socialpsykiatri som andre overordnede betegnelser for den samlede indsats til mennesker med sindslidelse. Uddannelsen har til formål • at kvalificere den studerende til at kunne yde en sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel indsats over for mennesker med sindslidelse • at udvikle den studerendes kompetencer til at varetage arbejdsmæssige funktioner under hensyntagen til et bruger-/patientperspektiv og til at forestå organisatoriske forandringer • at udvikle den studerendes kompetencer til at varetage rådgivende funktioner og medvirke til systematisk udvikling, dokumentation og evalue­ ring af aktiviteter • at udvikle den studerendes almene studiekompetencer, herunder analy­ tiske, metodiske og kritiske kompetencer, som kvalificerer til yderligere videregående kompetencegivende uddannelse på master- og kandidatniveau.

Indhold • Studieintroduktion og udvikling af studiekompetence, herunder litteratursøgning, akademisk skrivning, kildekritik, tekstanalyse og læreprocesser • Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi inden for udvalgte dele af humaniora, samfunds- og naturvidenskab • Sundhed/sygdom; samfund, fællesskab og individ; social inklusion og eksklusion; normalitet og kultur; historie og udvikling • Centrale sociale og sundhedsmæssige problemstillinger om det gode liv; professionsbegreber og professionsinteresser med både mono- og tværfagligt perspektiv i forhold til psykiatrisk praksis.

Oversigt over TD i Psykiatri i teori og praksis

FAGMODUL 2

Uge 36 - 3

Uge 4 - 22

obligatorisk modul 1 Sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige problemstillinger – videnskabsteori Tirsdage kl. 9.00-14.00 Aalborg

fagmodul 2 Relationsarbejde i psykiatrien Tirsdage kl. 9.00-14.00 Aalborg

Pris pr. modul: Kr. 6.000

74

Modulet har et studieintroducerende og studieforberedende sigte, idet der arbejdes med videnskabsteoretisk overordnede forståelsesrammer for uddannelsens opbygning, pædagogik og didaktik – og for dens indhold.

www.ucn.dk

Pris: Kr. 6.000

Relationsarbejde i psykiatrien Indhold • Perspektiver på relationsforståelse • Hverdagslivsteori • Etik og menneskesyn • Teorier om sociale relationer, netværksarbejde • Omsorg, udvikling og læring • Marginaliserings- og integrationsprocesser. Pris: Kr. 6.000


Diplomuddannelse i tværfaglig ældrearbejde Undervisningsministeriet har godkendt diplomuddannelse i Tværfagligt Ældrearbejde indeholdende følgende moduler: • Ældres hverdagsliv på tværs af fagene - obligatorisk modul • Videndannelse om ældre - obligatorisk modul • Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og Sundhed - obligatorisk modul • Implementering af teori og metode i arbejdet med ældre • Det aktive ældreliv • Mødet med ældre indvandrere og flygtninge • Livshistorie og overgange i ældres liv • Ældres liv i forskellige boformer • Afgangsprojekt.

Uddannelsen vil både henvende sig til personer, som ønsker at bygge oven på en videregående voksenuddannelse (VVU), samt personer som allerede har en uddannelse på ”degree level”, i form af eksempelvis en professionsbachelor, men ønsker at supplere uddannelsen med fokus på ældreområdet. For indholdsbeskrivelse og nærmere om udbud. Kontakt Lotte Fock mail ltf@ucn.dk tlf. 9633 1478.

Målgruppe Målgruppen for den tværfaglige diplomuddannelse i Tværfagligt ældrearbejde er medarbejdere i offentlige og private virksomheder med mellemlang videregående uddannelse og mindst to års erhvervserfaring, der til daglig arbejder med eller ønsker at arbejde med ældregruppen i offentligt, privat eller frivilligt regi. Faggruppen er således primært: • Ergoterapeuter, ernærings- og husholdningsøkonomer, fysioterapeuter, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger • Endvidere kan håndarbejdslærere, sognemedhjælpere, ejendomsmæglere samt medarbejdere fra frivillige organisationer omfattes af faggruppen. Uddannelsen vil bredt sikre opgradering og forbedring af de uddannelsessøgende erhvervskompetencer. Uddannelsen har til hensigt, at udvikle erhvervskompetencer inden for ældreområdet med henblik på at bevare og styrke ældres livskvalitet og sundhed, skabe fokus på ældres ressourcer, overskride faglige horisonter, implementere ny viden med henblik på udvikling af tværfaglig praksis samt kvalificere de studerende til yderligere videregående kompetencegivende uddannelse.

www.ucn.dk

75


Tværfaglige diplomuddannelser | Funktionsrettede uddannelser

Skolebibliotekaruddannelsen Skolebibliotekaruddannelsen er en landsdækkende fælles grundlæggende uddannelse, der skal bidrage til at udvikle læringscentre på skoler og i institutioner. Uddannelsen er en funktionsuddannelse, der skal kvalificere de studerende fagligt og personligt til at deltage i teamet omkring skolebiblioteket som skolens (institutionens) læringscenter. En samlet skolebibliotekaruddannelse består af: det funktionsrettede Skolebibliotekarmodul (120 timer) de to PD-fagmoduler: ”Vejledning med IT og Medier” samt ”Medier og Mediekulturer”. Det anbefales at man tager uddannelsens funktionsrettede modul først; rækkefølgen på de to PD-fagmoduler er ikke afgørende, men kan afstemmes efter den studerendes forhold. Formål Det er uddannelsens formål, at den studerende udvikler personlige, faglige, praktiske og teoretiske kompetencer, således at den studerende sammen med resten af teamet omkring skolebiblioteket som skolens (institutionens) læringscenter kan varetage opgaver knyttet hertil som vejleder, formidler og iværksætter af elever og kollegers læreprocesser og dermed bidrage til skolens udvikling. Mål • at de studerende kan indgå med skolebiblioteksfaglig kunnen i teamet omkring skolebiblioteket som skolens (institutionens) læringscenter • at de studerende kan vejlede elever om samspillet mellem læringsmål, læreprocesser, læremidler og læringsrum • at give de studerende indsigt i og forståelse for læringscenteret som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Indhold Uddannelsen består af tre moduler: Et skolebibliotekarmodul samt to almene PD-moduler: ”Medier og mediekultur” og ”Vejledning med IT og Medier”. Uddannelsen udgør en helhed, som kan tilrettelægges over et eller flere år. Skolebibliotekarmodulet tilrettelægges som deltidsuddannelse over et halvt studieår og har et omfang af 120 timers fleksibel undervisning omfattende undervisning med tilstedeværelse, netbaseret vejledning/undervisning, e-kommunikation, deltagelse i studiegrupper m.v..

76

www.ucn.dk

Studiet omfatter udarbejdelse af en e-portefolio, der dokumenterer den studerendes refleksioner over arbejdet med elementerne i uddannelsens hovedområder. Et tema udvælges i samråd med uddannelseskoordinatoren og udformes som fordybelsesopgave, hvis omfang er 5 – 8 A4-sider. Modulet afsluttes med en vurdering af e-portefolioen og en bedømmelse af fordybelsesopgaven. De to almene PD-moduler er identiske med moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, og de gennemføres efter diplomuddannelsens regler og vilkår. De afsluttes med de til modulerne beskrevne bedømmelser. Adgangskrav Adgang til skolebibliotekaruddannelsen er betinget af læreruddannelse eller tilsvarende kort eller mellemlang videregående uddannelse. Den studerende skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelsen af den adgangsgivende uddannelse. Uddannelsen forudsætter IT-kundskaber svarende til Pædagogisk IT-kørekort. Bemærk Skolebibliotekaruddannelsen udbydes som Åben Uddannelse. Uddannelsen har baggrund i bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen af 13. marts 1995 § 9. Da en fuld PD er 60 ECTS point, kræves der for at blive ”PD skolebibliotekar”: en skolebibliotekaruddannelse = 18 ECTS points - som kan opgraderes til 27 ECTS points, hvis der opnås merit for det funktionsrettede Skolebibliotekarmodul. Det funktionsrettede Skolebibliotekarmodul kan kun udløse merit, hvis den studerende skriver PD-afgangsprojekt om skolebiblioteksvirksomhed. Ved ansøgning om PD-afgangsprojekt i skolebiblioteksvirksomhed vil det funktionsrettede Skolebibliotekarmodul (fordybelses­opgaven) altid blive genstand for en særskilt og fornyet bedømmelse!


Skolebibliotekarmodulet Indhold Skolebiblioteksfaglighed Skolebibliotekaren skal erhverve sig indsigt og færdigheder i at håndtere skolebiblioteket som materialesamling og som center for vejledning i forbindelse med informationssøgning og kulturformidling. Herunder skal der opnås kendskab til de biblioteksfaglige opgaver i forbindelse med bibliotekssystemer, informationssøgning, katalogisering og dataformater. I fokus er begreber som informationskompetence, læringsressourcer, formidling, videndeling og netværksopbygning. Desuden indgår drøftelse af relevante vurderingskriterier for udvælgelse og anvendelse af undervisningsmidler til alle skolens fag. Organisation, funktion og udvikling Skolebibliotekaren skal erhverve sig indsigt og færdigheder i at udvikle sko­­len som pædagogisk organisation og i at udvikle skolebiblioteket som en integreret del af skolens læringsmiljø og kultur. Herunder arbejdes med organisationsudvikling, samarbejds- og ledelsesformer, læringsmiljø og læringsrum, procedurer samt organisering af rum og undervisningsmidler. På baggrund af praktiske undersøgelser og organisationsteoretiske resul­ tater udvikles værktøjer til kulturændring og institutionsudvikling med optikken rettet mod den lærende organisation. Børn, hverdagsmedier og mediepædagogik Skolebibliotekarens medie pædagogiske vejledningsfunktion indebærer grund­læggende viden om hverdagsmediernes samfundsmæssige og kulturelle betydning. Dette omfatter indsigt i læsning, læseudvikling, indsigt i børnelitteraturens egenart og samspil med anden medieproduktion samt indsigt i en række formidlingsmæssige og litteraturpædagogiske metoder. Desuden indgår drøftelse af vurderingskriterier for udvælgelse af materialer. Skolebibliotekaren skal erhverve sig grundlæggende kendskab til hvorledes arbejdet om og med medier tilrettelægges i skolen og på skolebiblioteket. Et fokus område er færdigheder i at håndtere det mediepædagogiske håndværk, dvs. kendskab til teknik og udstyr, håndværksmæssige udtryksfærdigheder, analytiske kompetencer samt mediepædagogisk indsigt.

Pædagogisk vejledning Skolebibliotekarens innovative funktion som pædagogisk vejleder af elever og kolleger indebærer kendskab til vejledningsprincipper og metoder. Skolebibliotekaren skal erhverve sig indsigt i undersøgelses-, projektstyringsog evalueringsmetoder samt praksisbaseret kendskab til vejledningsmetodik og vejledningsværktøjer. I fokus er udvikling af vejlederrollen i relation til skole- og institutionskulturen, skolebibliotekarens almenpædagogiske indsigt og fagdidaktiske viden. Tid og sted Torsdage i perioden fra uge 36 til uge 51 samt to ugeblokke. Ugeblokkene placeres hhv. i: Uge 36: fra mandag den 31. august til fredag den 04. september 2009 samt i Uge 44: fra mandag den 26. til fredag den 30. oktober 2009. Normal mødetid fra 09.00-15.00 – kan fraviges enkelte studiegange. Koordinator Skolebibliotekar, pædagogisk konsulent Terkel Jessen Jensen samt gæstelærere. Undervisningen foregår på følgende adresser: Professionshøjskolen University College Nordjylland: Efter- og Videreuddannelsen, Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg. Professionshøjskolen University College Nordjylland: Center for Undervisningsmidler, Mylius Erichsens Vej 139, 9210 Aalborg SØ. Bemærk Ansøgningsfrist 6. februar 2009. Pris: Kr. 16.800

www.ucn.dk

77


Tværfaglige diplomuddannelser | Funktionsrettede uddannelser

PD FAGMODULET

PD FAGMODULET

Medier og mediekulturer

Vejledning med it og medier

Formål At den studerende tilegner sig • teoretisk indsigt i mediernes samfundsmæssige og kulturelle betydning • viden om hvorledes mediebrugen indgår i hverdagslivet • viden om mediernes rolle for læring, både i forhold til såvel den enkeltes identitetsdannelse som for udvikling af sociale fællesskaber • viden om mønstre i mediebrugen og medievaner.

Formål At den studerende tilegner sig • teoretisk indsigt i undersøgelses- og evalueringsmetoder • viden om principper for organisationsudvikling i relation til det it- og mediepædagogiske felt • kendskab til vejledningsmetodik.

Indhold • Teorier om sammenhængen mellem hverdagsliv og mediebrug belyst i et historisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv • Teorier om mediernes rolle som socialiseringsfaktor og for kulturel betydningsdannelse, herunder inddragelse af teorier om sammenhængen mellem medieindhold og mediereception • Teorier om forholdet mellem den uformelle mediesocialisering og den formelle læring i uddannelsessystemet • Kvantitative og kvalitative undersøgelser af børns, unges og voksnes mediebrug og medievaner • Analyse af forskellige medieudtryk og mediegenrer med vægt på deres betydning for børns, unges og voksnes dannelsesproces, oplevelse og forståelse. Tid Torsdage kl. 09.00-13.00 uge 4-22

Udvikler kompetencer til at • igangsætte, gennemføre, vurdere og begrunde vejlednings-, koordinerings- og udviklingsopgaver på institutioner i relation til det it- og mediepædagogiske felt • håndtere it- og mediepædagogiske vejledningsværktøjer. Indhold • Institutionsteori og organisationsudvikling belyst i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv • Teorier om medier og it i et læringsperspektiv med fokus på medier og it i et kompetenceperspektiv • Kvantitative og kvalitative undersøgelser af det IT- og mediepædagogiske felt med fokus på sammenhængen mellem fritidens IT- og mediekultur, institutionens kultur- og læringsmiljø og institutionens IT- og mediekultur • Værktøjer til organisationsudvikling, vejledning og evaluering, samt tilrettelæggelse, udførelse og vurdering af empiriske undersøgelser • IT- og mediepædagogiske vejledningsværktøjer i relation til det IT- og mediepædagogiske håndværk.

Pris: Kr. 5.400 Tid Torsdage kl. 09.00-13.00 uge 36-3 Pris: Kr. 5.400

78

www.ucn.dk


Praktiklæreruddannelsen Denne uddannelse afvikles under lov om åben uddannelse og har til formål at udvikle kompetencer hos praktiklærere som vejledere, undervisere og bedømmere i faget praktik i læreruddannelsen. Formål Praktiklæreren skal kunne • Iagttage og beskrive pædagogisk virksomhed ved anvendelse af en bred variation af metoder • Analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis i lyset af didaktisk teori • Demonstrere praktisk færdighed og teoretisk indsigt i vejledning og bedømmelse af lærerstuderende i praktik. Indhold • Læreruddannelsesdidaktik og lærerprofessionalisme • Almene og fagdidaktiske problemstillinger i relation til praktik • Vejledningens indhold og form • Bedømmelse og bedømmelseskriterier, herunder den skriftlige udtalelse. Tid og sted Uddannelsen omfatter 4 moduler á 24 lektioner (opdelt i 8 gange á 3 lektioner), og alle moduler udbydes i det kommende studieår Modul 1: Introduktion til vejledning og praktik Modul 2: Vejledning, læring og refleksion Modul 3: Fag og didaktik Modul 4: Egen praktik Læreruddannelsen Aalborg, Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ (Der oprettes også hold i Hjørring, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldinger). For uddybende og praktiske oplysninger kontakt Læreruddannelsen Aalborg på tlf.: 9814 0200. Pris: Kr. 6.000

www.ucn.dk

79


Tværfaglige diplomuddannelser | Funktionsrettede uddannelser

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Formål Praktikvejlederuddannelsen er en uddannelse på diplomniveau, der henvender sig til praktikansvarlige i pædagogiske institutioner. Uddannelsens formål er, at den studerende udvikler kompetence til at vejlede pædagogstuderende i praktik og til at bedømme deres uddannel­ sesmæssige udbytte af praktikken.

Iagttagelse og vurdering af læreprocesser. • Deltagerens rolle i forhold til praktikant og uddannelsesinstitution. • Fastlæggelse af praktikantens uddannelsesmål, herunder progressionskrav og målvurdering. • Systematik og skriftlighed. • Pædagogisk udviklingsarbejde.

Derfor tilegner den studerende sig i løbet af uddannelsen • teoretisk/analytisk refleksiv kompetence; teorier og begreber til understøttelse af voksenpædagogiske kompetencer • metodisk kompetence; redskaber til at planlægge, evaluere og udvikle uddannelse. Indsigt i udvikling af institutionen som uddannelsesinstitution, planlægning af den enkelte praktik, evaluering af uddannelsesforløb • personlig kompetence til at analysere, formulere og præsentere problemer i arbejdet, og til at arbejde med sin egen rolle som vejleder, formidler og bedømmer.

Vejledning og bedømmelse – herunder deltagernes eventuelle egen praksis som praktikvejleder: • Praktikvejlederens konkrete uddannelsesopgave • Vejledningsteori, -metoder og -roller, vejlederkompetencer, magt, etik og bedømmelse, herunder forholdet mellem vejledning, rådgivning, konsultation og supervision.

Indhold Uddannelsen består af nedenstående fire studieområder: Tilrettelæggelse af praktik som uddannelseselement i pædagoguddannelsen, herunder pædagogiske og didaktiske forhold. • Den pædagogiske organisations uddannelsesopgave • Voksenpædagogik – herunder læringsteorier og voksnes læreprocesser, evner til at diskutere og begrunde egen og andres voksenpædagogiske værdier og antagelser • Praksisviden overfor videnskabsbaseret, teoretisk viden • Læring som refleksion i og over praksis • Etablering af læringsmiljøer, hvor praktiske kundskaber samt faglig og personlig dannelse kan udvikles. Pædagogisk arbejde som profession. • Profession og professionalitet • Pædagoguddannelsen som professionsbacheloruddannelse med dobbelt sigte: erhvervssigtet og videreuddannelsessigtet • Pædagogiske kompetencer • Magt og etik • Modernisering som grundvilkår i det pædagogiske arbejdsfelt • Institutionernes organisatoriske sammenhæng, kollegasamarbejde, ledelse og arbejdspsykologi.

80

www.ucn.dk

Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen er modulopbygget, idet det beskrevne studieindhold er fordelt på 3 fuldtidsforløb á 2 og 3 ugers varighed. Hver forløb afsluttes med en bedømmelse. Uddannelsens tre delforløb indeholder følgende elementer: Del 1 (varighed 2 uger) arbejdes der med uddannelsesplanens betydning for tilrettelæggelse af praktikforløb i pædagoguddannelsen. Der sættes fo­ kus på læring og læreprocesser herunder pædagogiske og didaktiske forhold i pædagogisk arbejde som profession. Bedømmelsen af del 1 tager udgangspunkt i analyser af uddannelsesplaner. Del 2 (varighed 2 uger) er der fokus på iagttagelse og vurdering af tilrette­ lagte læreprocesser herunder fokus på den studerendes egne vejlederkompetencer. Via praktiske øvelser og videoanalyser sættes der fokus på relationens betydning for den pædagogstuderendes lærerprocesser og læringsmiljø. Der arbejdes derudover med vurdering af den pædagogstuderendes faglige udbytte af praktikken ift. praktikkens fastsatte mål. Bedømmelsen af del 2 tager udgangspunkt i analyse af den studerendes egen vejlederkompetencer i forhold til det at skabe læring for pædagogstuderende. Del 3 (varighed 3 uger) består af udformning af den afsluttende projekt­ rapport under vejledning. Det forventes at den studerende arbejder med stillede studierelevante arbejdsopgaver i arbejdsperioderne mellem del 2 og 3.


tid og sted

Foråret 2009 Aalborg

Efteråret 2009 Aalborg

Foråret 2010

1. del, uge 09 og 10

1. del, uge 36-37

1.del, uge 06-07

2. del, uge 13 og 14

2. del, uge 40-41

2. del, uge 13-14

3. del, 19,20 og 21

3. del, uge 45, 46 og 47

3. del, 16,17 og 18

Foråret 2009 Hjørring 1. del, uge 06 og 07 2. del, uge 10 og 11 3. del, 16,17 og 18 Uddannelsen udbydes af University College Nordjylland på følgende uddannelsessted: Pædagoguddannelsen i Aalborg, Hobrovej 85, 9000 Aalborg, Pædagog­ uddannelsen, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Prisen udgør kr. 6.000 inkl. kopiering. ekskl. litteratur. Det er muligt at søge SVU, Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Oplysninger herom kan fås på www.svu.dk eller hos Studievalg på tlf. 9810 1911 Bemærk Ansøgningsskema kan downloades på www.ucn.dk eller rekvireres hos studiesekretæren på University College Nordjylland. Globaliseringsmidler til praktikvejlederuddannelsen på pædagoguddannelsen. Staten har afsat midler fra Globaliseringsaftalen til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen af praktikvejledere til pædagoguddannelsen. Midlerne kan benyttes til kommunernes dækning af omkostninger til deltagerbetaling og vikaromkostninger fratrukket Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Udmøntningen foregår på den måde at Undervisningsministeriet betaler 35.895 kr. for hver tredje uddannet praktikvejleder.

www.ucn.dk

81


Samlet oversigt over udbud af diplomuddannelser

PD-retning modulnummer

Fagmodul

STUDIESTØTTENDE KURSUS Akademisk læsning og skrivning C20609a1

Afgangsprojekt

Tid efterår 2009

Tid forår 2010

Sted

pris

Torsdag 10.09. kl. 12.00-17.00 Fredag 11.09 kl. 12.00-17.00 Torsdag 22.10 kl. 12.00-17.00 Fredag 23.10 kl. 12.00-17.00

Torsdag 04.02. kl. 12.00-17.00 Fredag 05.02 kl. 12.00-17.00 Torsdag 04.03 kl. 12.00-17.00 Fredag 05.03 kl. 12.00-17.00

Aalborg

Kr. 2.400

Aalborg

Kr. 6.500

Aalborg

Kr. 6.500

36-3 Dato for seminar oplyses senere

Afgangsprojekt

4-26 Dato for seminar oplyses senere

C10019a1

Videnskabsteori og pædagogik

36-3 Mandage kl. 15.00 -19.00

Aalborg

Kr. 5.400

C10019a2

Videnskabsteori og pædagogik

36-3 Tirsdage kl. 09.00-13.00

Aalborg

Kr. 5.400

C10019h1

Videnskabsteori og pædagogik

36-3 Tirsdage kl. 15.00-19.00

Hjørring

Kr. 5.400

C10019a3

Videnskabsteori og pædagogik

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

4-22 Mandage kl. 15.00-19.00

Fælles faglige moduler

82

C10118a1

Modul A Pædagogisk udviklingsarbejde

C10128a1

Modul B Skriftlig fremstilling og formidling

C10138a1

Modul C Evaluering i organisationer

C10148a1

Modul D Fagdidaktik og evaluering

C10158a1

Modul E 36-3 Konflikthåndtering som kulturkompetence Mandage kl. 15.00-19.00

C10158a1

Modul F Konfliktløsning

www.ucn.dk

36-3 Tirsdage kl. 15.00-19.00 4-22 Tirsdage kl. 15.00-19.00 36-3 Onsdage kl. 15.00-19.00 4-22 Onsdage kl. 15.00-19.00

4-22 Mandage kl. 15.00-19.00


PD-retning modulnummer

Fagmodul

Tid efterår 2009

Tid forår 2010

Sted

pris

1. Kommunikation, ledelse og organisation Projektledelse og organisationsudvikling

Modul 5 Projektstyring

36-3 Onsdage kl. 08.45-15.00 Eksamen 08.01.2010

Aalborg

Kr. 5.400

C10219a1

Fagmodul 1 Udviklings- og personlighedspsykologi

36-3 Torsdage kl. 15.00-19.00

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

C10229a1

Fagmodul 2 Kognitions- og neuropsykologi

36-3 Tirsdage kl. 15.00-19.00

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

C10239a1

Fagmodul 3 Pædagogisk psykologi

4-22 Torsdage kl. 15.00-19.00

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

C10249a1

Fagmodul 4 Pædagogisk-psykologisk intervention

4-22 Tirsdage kl. 15.00-19.00

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

C10259a1

Fagmodul 5 Gruppe- og organisationspsykologi

4-22 Torsdage kl. 15.00-19.00

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Psykologi

Vejledning og supervision C11539a1

Fagmodul 3 Kollegialvejledning og supervision

C11559a1

Fagmodul 5 Vejledningsdidaktik

36-41 Fuldtidsstudie 4-9 Fuldtidsstudie

www.ucn.dk

83


Samlet oversigt over udbud af diplomuddannelser

PD-retning modulnummer

Fagmodul

Tid efterår

Tid forår

Sted

pris

2. Pædagogik, didaktik og social inklusion Almen pædagogik C10319h1

Fagmodul 1 Socialisering, læring og undervisning

36-3

Hjørring/ E-læring

Kr. 5.400

C10329h1

Fagmodul 2 Dannelsesteori

36-3

Hjørring/ E-læring

Kr. 5.400

C10339h1

Fagmodul 3 Samfundets organisering af pædagogisk praksis

4-22

Hjørring/ E-læring

Kr. 5.400

C10359h1

Fagmodul 5 Didaktik

4-22

Hjørring/ E-læring

Kr. 5.400

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

Pædagogisk arbejde C10419a1

Fagmodul 1 Pædagog-faglige teorier og begreber

36-3 Onsdage kl. 09.00-13.00

C10429a1

Fagmodul 2 Dannelse, etik og læring

4-22 Fuldtid Mandage kl. 09.00-13.00

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

C1a0439a1

Fagmodul 3 Institution og samfund

4-22 Onsdage kl. 09.00-13.00

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

C11329a1

Fagmodul 2 ”Læreplaner 2.0” Børns leg, udvikling og læring

19-25 Fuldtid

Aalborg

Kr. 5.400

C11359a1

Fagmodul 5 Børns sproglige udvikling

36-45 Fuldtid Torsdage kl. 09.00-13.00 dog ikke uge 42. Eksamen uge 48

Aalborg

Kr. 5.400

C10519a1

Fagmodul 1 Normalitet og afvigelse i det moderne samfund

36-3 Torsdage kl. 09.00-13.00

Aalborg

Kr. 5.400

C10539a1

Fagmodul 3 Handicapområdet

36-3 Dage oplyses senere

Aalborg

Kr. 5.400

C10549a1

Fagmodul 4 Børn, unge og familier med særlige behov

4-22 Torsdage kl. 09.00-13.00

Aalborg

Kr. 5.400

C10559a1

Fagmodul 5 Socialt belastede grupper

4-22 Dage oplyses senere

Aalborg

Kr. 5.400

Skolestart PD

Socialpædagogik

84

www.ucn.dk


PD-retning modulnummer

Fagmodul

Tid efterår

Tid forår

Sted

pris

Aalborg/ Hjørring

Kr. 3.900

Aalborg/ Hjørring

Kr. 3.900

2. Pædagogik, didaktik og social inklusion Specialpædagogik C10619a1

Fagmodul 1 Samfund og specialpædagogik

36-3 Tirsdage kl. 09.00-13.00

C10629a1

Fagmodul 2 Individ og specialpædagogik

C10639a1

Fagmodul 3 Sproglige vanskeligheder

Aalborg/ Hjørring

Kr. 3.900

Studiestøttende kursus Sprogbeskrivelse C20619a1

Undervisningen udgør i alt 20 timer og vil blive forsøgt tilrettelagt på onsdage inden for rammerne af de afsatte uger til modul 3. De konkrete dage og timernes placering meddeles efter studiestart på modul 3 i forbindelse med oprettelse af det konkrete hold

Kr. 2.400

C10649a1

Fagmodul 4 Talevanskeligheder

Kr. 3.900

Studiestøttende kursus StemmedannelseC C206289a1

Organiseres i grupper af max. 4 studerende og aftales med den enkelte stemme-dannelses-lærer som et fleksibelt forløb, sideløbende med den ordinære undervisning på fagmodul 4.

Kr. 2.400

C10659a1

Fagmodul 5 Læsevanskeligheder

Aalborg

Kr. 3.900

C10669a1

Fagmodul 6 Sociale og psykiske vanskeligheder

Aalborg

Kr. 3.900

C10699a1

Fagmodul 9 Specifikke og gennemgribende dviklingsforstyrrelser

Aalborg

Kr. 3.900

C10719a1

Fagmodul 11 Hørevanskeligheder

Aalborg

Kr. 4.500

C10749a1

Fagmodul 14 Medfødt døvblindhed

4-22 Ring og hør nærmere

Aalborg

Kr. 3.900

4-20 Tidspunkt oplyses senere. Kontakt Else Hvid Jensen på mail: ehj@ucn.dk for nærmere oplysninger

Aalborg

Kr. 6.000

4-22 Tirsdage kl. 09.00-13.00 36-3 Onsdage kl. 09.00-13.00

4-22 Torsdage kl. 09.00-13.00

4-22 Onsdage kl. 09.00-13.00 36-3 Torsdage kl. 09.00-13.00 4-22 Mandage kl. 09.00-13.00 36-3 Torsdage kl. 09.00-13.00

Aalborg

Ungdomspædagogik C12959a1

modul 5 Pædagogisk arbejde med unge, som har brug for særlig pædagogisk støtte

www.ucn.dk

85


Samlet oversigt over udbud af diplomuddannelser

PD-retning modulnummer

Fagmodul

Tid efterår

Tid forår

Sted

pris

3. Humanistiske fag, undervisning og læring Dansk C10819a1

Fagmodul 1 Dansk sprog og sprogbrug

36-3 Torsdage kl. 15.00-19.00

Aalborg

Kr. 3.900

C10839a1

Fagmodul 3 Litteratur og litteraturdidaktik

36-3 Tirsdage kl. 15.00-19.00

Aalborg

Kr. 3.900

C10859a1

Fagmodul 5 Børne- og ungdomslitteratur

Aalborg

Kr. 3.900

Aalborg

Kr. 4.500

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

E-læring Blended læring

Kr. 6.000

4-22 Tirsdage kl. 15.00-19.00

afgangsprojekt Dansk som andet sprog C11339a1

Fagmodul 3 Andetsprogspædagogik

C11329a1

Fagmodul 2 Tosprogethed og tosproget udvikling

4-22 Onsdage kl. 15.00-19.00 36-3 Onsdage kl. 15.00-19.00

Undervisning i læsning og matematik for voksne (FVU)

86

C11849a1

Fagmodul 4 Undervisning i funktionel læsning, stavning og skriftlig fremstilling

36-3

C11869a1

Fagmodul 6 Dysleksi og individuel afdækning

36-3 Onsdage kl. 09.00-13.00

C11839a1

Fagmodul 3 Afdækning af voksnes behov for læse-, stave- og skriveundervisning

4-22

E-læring Blended læring

Kr. 6.000

C11879a1

Fagmodul 7 Undervisning og afdækning af dyslektikere

4-22 Onsdage kl. 09.00-13.00

Aalborg

Kr. 6.000

C11899a1

Fagmodul 9 Funktionel læse- og skriveundervisning i de grundlæggende erhvervsuddannelser

www.ucn.dk

kontakt Else Hvid Jensen på mail: ehj@ucn.dk for nærmere oplysninger

Kr. 6.000

Kr. 6.000


PD-retning modulnummer

Fagmodul

Tid efterår

Tid forår

Sted

pris

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

Aalborg/ Hjørring

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 6.500

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 6.500

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 6.500

4. naturvidenskabelige fag, undervisning og læring Kost, ernæring og sundhed C10919a1

Fagmodul 1 Sundhed, kost og livskvalitet

C10636a1

Fagmodul 6 Sundhedspædagogik

36-3 Torsdage kl. 09.00-13.00 4-22 Torsdage kl. 09.00-13.00

Vejlederuddannelser (Skolepakken) Læsevejleder C11029a1

Modul 2 Læse- og skriveundervisning

C11039a1

Modul 3 Evaluering og vejledning

34-50 Onsdage kl. 12.00-16.00 3-22 Onsdage kl. 12.00-16.00

Matematikvejleder C10149m1

Fællesmodul 4 Pædagogisk udviklingsarbejde

C11199a1

Afgangsprojekt

34-50 Tirsdage kl. 12.00-16.00 3-22 Tirsdage kl. 12.00-16.00

Engelskvejleder C10149e1

Fællesmodul 4 Pædagogisk udviklingsarbejde

C12399a1

Afgangsprojekt

34-50 Torsdage kl. 12.00-16.00 3-22 Torsdage kl. 12.00-16.00

Naturfagsvejleder C10149n1

Fællesmodul 4 Pædagogisk udviklingsarbejde

C11299a1

Afgangsprojekt

34-50 Mandage kl. 12.00-16.00 3-22 Mandage kl. 12.00-16.00

www.ucn.dk

87


Samlet oversigt over udbud af diplomuddannelser

PD-retning modulnummer

Fagmodul

Tid efterår

Tid forår

Sted

pris

tværfaglige diplomuddannelser Innovation for undervisere C12729a1

Obligatorisk modul Innovativ didaktik

C12749a1

Valgmodul 4 Facilitering af innovative processer

36-46 6 hele dage

Kr. 7.000 4-14 6 hele dage

Kr. 7.000

Diplom i uddannelses- og erhvervsvejledning C1169a1

Obligatorisk modul Vejledning og samfund

35-2 Mandage kl. 09.00-14.00

Aalborg

Kr. 6.000

C11659a1

Valgmodul 5 Vejledning af voksne

35-2 Torsdage kl. 09.00-14.00

Aalborg

Kr. 6.000

C11619a1

Obligatorisk modul Vejledning og vejleder

4-22 Mandage kl. 09.00-14.00

Aalborg

Kr. 6.000

C11689a1

Valgmodul 8 Innovation og entreprenørskab i vejledningen

4-22 Torsdage kl. 09.00-14.00

Aalborg

Kr. 6.000

Aalborg

Kr. 6.000

Aalborg

Kr. 6.000

Aalborg

Kr. 16.800

Aalborg

Kr. 5.400

Aalborg

Kr. 5.400

Psykiatri i teori og praksis Obligatorisk modul Social, pædagogiske og sundhedsmæssige problemstillinger - Videnskabsteori

36-3 Tirsdage kl. 09.00-14.00

Fagmodul 2 Relationsarbejde i psykiatrien Diplom i Ældrearbejde

4-22 Tirsdage kl. 09.00-14.00

Ring og hør nærmere. Kontakt Lotte Fock mail: ltf@ucn.dk eller tlf. 9633 1478

Funktionsrettede uddannelser Skolebibliotekar-uddannelsen

88

C20579a1

Skolebibliotekar-modulet

C12119a1

Fagmodul 1 Medier og mediekulturer

C12169a1

Fagmodul 6 Vejledning med IT og medier

www.ucn.dk

36-51 Torsdage kl. 09.00-15.00 samt 31.08.-04.09. og 26.10.-30.10. 4-22 Torsdage kl. 9.00-13.00 36-3 Torsdage kl. 9.00-13.00


PD-retning modulnummer

Fagmodul

Tid efterår

Tid forår

Sted

pris

tværfaglige diplomuddannelser Funktionsrettede uddannelser Praktiklæreruddannelsen

Kontakt Læreruddannelsen Aalborg, tlf: 98140200

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Foråret 2009 Uge 09-10 Uge 13-14 Uge 19-20 -21

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Foråret 2009 Uge 06-07 Uge 10-11 Uge 16-17-18

Kr. 6.000 Foråret 2010 Uge 06-07 Uge 10-11 Uge 16-17-18

Aalborg

Kr. 6.000

Hjørring

Kr. 6.000

BEMÆRK: Der tages forbehold for prisændringer, hvis der sker ændringer fra ministeriel side.

www.ucn.dk

89


Praktiske oplysninger

Ansøgning

Studievejledning

Ansøgningsfrist for optagelse på de diplomuddannelser for efteråret 2009 er den 15. maj 2009. Ansøgningsfrist for optagelse på diplomuddannelserne for foråret 2010 er den 15. november 2010. Ansøgningsskema kan downloades på www.ucn.dk eller rekvireres pr. telefon 70 23 50 03. Ansøgningsskemaet indsendes til

Vi tilbyder personlig vejledning til dig, der går med tanker om videreuddannelse og nye udfordringer. Vi kan vejlede dig i forhold til • dine ønsker og muligheder • dine beskæftigelses- og karrieremuligheder • økonomi i uddannelserne • optagelse • eventuel realkompetencevurdering • undervisningsformer, studiekrav og eksamener.

University College Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51 A 9000 Aalborg.

Optagelse Du kan forvente svar på ansøgningen for efterårsstilmelding senest den 15. juni 2009. Du kan forvente svar på ansøgningen for forårstilmeldingen senest den 15. december 2009. Der henvises i øvrigt til University College Nordjyllands sekretariat, som vil kunne være behjælpelig med at afklare spørgsmål omkring optagelse, uddannelsesstøtte og med at give oplysninger om de enkelte uddannelser. Er der spørgsmål, kontakt da venligst studiesekretær Tina Bülow, mail: tbp@ucn.dk eller pr. telefon 70 23 50 03. Efter bekræftelse på din ansøgning er du tilmeldt undervisningen, og tilmeldingen er bindende. Deltagelse i undervisningen sker under forudsætning af, at deltagergebyret er betalt rettidigt, dvs. før undervisningens start. Alle til- og frameldinger skal ske skriftligt til University College Nordjylland.

90

www.ucn.dk

Hvis du ønsker studievejledning så kontakt studiesekretærerne på tlf. 70235003 eller konsulent Ulla Oddershede på mail ulo@ucn.dk.


Realkompetencevurdering I henhold til bekendtgørelsen (nr. 556 af 6/6/2007) om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i Videreuddannelsessystemet for Voksne kan alle ansøgere få vurderet deres realkompetencer i forhold til adgangskrav og uddannelsesmål på diplomuddannelser. Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. Det betyder, at du også kan få anerkendt kompetencer, som du har fået udenfor det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejdslivet og fra fritidslivet. Det kan f.eks. være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv. Hvad er realkompetencevurdering? Realkompetencevurdering er en vurdering af dine kompetencer, som bliver foretaget af en uddannelsesinstitution. Hvis du får anerkendt dine kompetencer, får du et bevis. En realkompetencevurdering tager altid udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav. Ved UCN kan du søge om realkompetencevurdering indenfor diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser. Hvad kan jeg bruge en realkompetencevurdering til? Du kan søge om at få anerkendt dine kompetencer i forhold til: Adgangskrav til en diplomuddannelse eller videregående voksenuddannelse. Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både krav om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.

Kontakt University College Nordjylland på tlf. 70 23 50 03, hvis du ønsker at få foretaget en realkompetence-vurdering. Du kan også finde yderligere oplysninger om realkompetencevurdering på University College Nordjyllands hjemmeside www.ucn.dk eller på www. ug.dk/realkompetence.

Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) Det er muligt at søge og få SVU, hvis du uddanner dig på fuld tid i minimum en uge. Hvis du er studerende på et modul under en pædagogisk diplomuddannelse eller en anden bekendtgørelses-fastsat uddannelse på fuld tid, så kan du kan opnå fuld støtte. Fuld støtte svarer til højeste dagpengesats, og der kan gives støtte i op til 52 uger, hvis man har orlov fra sit arbejde. Du kan læse meget mere om SVU på www.svu.dk, hvor du også kan finde et ansøgningsskema, som kan downloades, yderligere oplysninger om SVU kan fåes hos Studievalg på tlf. 98101911. Du kan også ringe til studiesekretær Tina Bülow, University College Nordjylland, på tlf. 70235003 eller maile på tbp@ucn.dk for yderligere oplysninger.

Forbehold Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldte studerende til de enkelte moduler, bestræber vi os på at etablere fælleshold. Vi er så fleksible som muligt mht. geografisk placering af undervisning. Principielt placeres undervisningen der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for holdets deltagere. Der tages generelt forbehold for ændringer af tid, sted etc. Der tages forbehold for prisændringer, aflysninger og trykfejl.

Indhold og mål i uddannelsesmoduler. Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplomuddannelse eller videregående voksenuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis. Indhold og mål i en hel uddannelse. Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

www.ucn.dk

91


Idé og layout: Dafolo Marketing | www.dafolo-marketing.dk

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51A. 9000 Aalborg. Tlf. 70 23 50 03. Fax 70 23 50 53 

www.ucn.dk

Paedagogiske diplomuddannelser 2009-10  

Laes om de paedagogiske diplomuddannelser, der rummer en bred vifte af moduler inden for paedagogik, psykologi og didaktik, som baade giver...

Advertisement