Page 1

De tre diplommoduler vil øge din viden, udvide dit kompetenceområde og skærpe dine evner i udførelse af opgaverne. Modulerne kan tages selvstændigt og er samtidig en del af en diplomuddannelse. En hel sundhedsfaglig diplom uddannelse består af obligatoriske moduler, valgmoduler og et afgangsprojekt.

Til sundhedsprofessionelle

Det faglige indhold på modulerne er rettet mod at udvikle praktiske handlekompetencer, både indenfor kliniske observationer og målinger samt indenfor medicinering og kommunikation. Et deltidsstudie – to former Modulerne afholdes alle som et deltidsstudie over 9 eller18 uger, hhv. med traditionel undervisning (Metropol) og som e-learning (UCN) med 3 eller 4 mødedage og resten som fjernstudie. Du skal regne med at bruge ca 15 – 18 timer pr uge på studiet. Videofilm er et centralt element på det kroniske modul og er opdelt i sekvenserne: før, under og efter konsultationen. Optagelse og studiestart For at blive optaget, skal du have en mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring som sundhedsprofessionel. Modulerne starter på skift i efter- og foråret. Læs mere på www.ucn.dk og www.phmetropol.dk

De sundhedsfaglige moduler er udviklet i et samarbejde mellem University College Nordjylland og Professionshøjskolen Metropol. For tilmelding eller yderligere information kontakt University College Nordjylland Efter og videreuddannelsen Selma Lagerløfs Vej 2 Postboks 38 9100 Aalborg www.ucn.dk/ev Grete Wedege Mail: grw@ucn.dk eller tel.7269 0442 Professionshøjskolen Metropol Sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse Haraldsgade 6 2200 København N www.phmetropol.dk Lene Sørensen, Mail: leso@phmetropol.dk eller tel. 7248 7653

Konsultationer i almen praksis

Konsultationssygeplejerske Til sundhedsprofessionelle i praksis

diplom moduler

Om diplomuddannelsen og modulerne


Her kan du læse om 3 diplom moduler udviklet til dig der: • allerede er ansat i almen praksis • ønsker at blive ansat i almen praksis

Diplom modul

Diplom modul

Akutte patienter

Forebyggende arbejde blandt børn og gravide

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med patientens behov, ønsker og muligheder i centrum.

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med den akutte patients behov, ønsker og muligheder i centrum. Modulet er bygget ud fra den akutte konsultationsproces og visitation med følgende faglige områder:

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med den gravide, hendes partner og børns behov, ønsker og muligheder i centrum. Modulet er bygget ud fra konsultationsprocessen med følgende faglige områder:

• akut syge pateinter og pårørende • patologi – diagnostiske kendetegn ved akut sygdom • telefonkonsultation og visitation • praksis udvikling; herunder utilsigtede hændelser

• sundhedsfremmende indsats i almen praksis • børneundersøgelser af det raske og normalt udviklede barn • svangerskabskontrol og livsstil • seksualhygiejne og prævention

Patientgrupperne bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, farmakologi, mestring, den motiverende samtale og kvalitetssikring.

Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. Områderne bearbejdes udfra relevante teoretiske tilgange; patologi, farmakologi, kommunikation og utilsigtede hændelser.

Afvikles over 1 semester (10 ECTS)

Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. Områderne bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, laboratorieundersøgelser, kommunikation med børn og evidens i anbefalinger til gravide.

Afvikles over ½ semester (5 ECTS)

Til sundhedsprofessionelle

Kroniske patienter

Modulet er bygget over tre centrale temaer: konsultationsprocessen, det at være kronisk syg samt kvalitetssikring. Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis – alt sammen i relation til de tre patientgrupper med: • diabetes • KOL • hjerteinsufficiens

Afvikles over ½ semester (5 ECTS)

Konsultationssygeplejerske Til sundhedsprofessionelle i praksis

Diplom modul


Her kan du læse om 3 diplom moduler udviklet til dig der: • allerede er ansat i almen praksis • ønsker at blive ansat i almen praksis

Diplom modul

Diplom modul

Akutte patienter

Forebyggende arbejde blandt børn og gravide

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med patientens behov, ønsker og muligheder i centrum.

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med den akutte patients behov, ønsker og muligheder i centrum. Modulet er bygget ud fra den akutte konsultationsproces og visitation med følgende faglige områder:

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med den gravide, hendes partner og børns behov, ønsker og muligheder i centrum. Modulet er bygget ud fra konsultationsprocessen med følgende faglige områder:

• akut syge pateinter og pårørende • patologi – diagnostiske kendetegn ved akut sygdom • telefonkonsultation og visitation • praksis udvikling; herunder utilsigtede hændelser

• sundhedsfremmende indsats i almen praksis • børneundersøgelser af det raske og normalt udviklede barn • svangerskabskontrol og livsstil • seksualhygiejne og prævention

Patientgrupperne bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, farmakologi, mestring, den motiverende samtale og kvalitetssikring.

Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. Områderne bearbejdes udfra relevante teoretiske tilgange; patologi, farmakologi, kommunikation og utilsigtede hændelser.

Afvikles over 1 semester (10 ECTS)

Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. Områderne bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, laboratorieundersøgelser, kommunikation med børn og evidens i anbefalinger til gravide.

Afvikles over ½ semester (5 ECTS)

Til sundhedsprofessionelle

Kroniske patienter

Modulet er bygget over tre centrale temaer: konsultationsprocessen, det at være kronisk syg samt kvalitetssikring. Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis – alt sammen i relation til de tre patientgrupper med: • diabetes • KOL • hjerteinsufficiens

Afvikles over ½ semester (5 ECTS)

Konsultationssygeplejerske Til sundhedsprofessionelle i praksis

Diplom modul


Her kan du læse om 3 diplom moduler udviklet til dig der: • allerede er ansat i almen praksis • ønsker at blive ansat i almen praksis

Diplom modul

Diplom modul

Akutte patienter

Forebyggende arbejde blandt børn og gravide

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med patientens behov, ønsker og muligheder i centrum.

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med den akutte patients behov, ønsker og muligheder i centrum. Modulet er bygget ud fra den akutte konsultationsproces og visitation med følgende faglige områder:

Fokus er på den vellykkede konsultationsproces med den gravide, hendes partner og børns behov, ønsker og muligheder i centrum. Modulet er bygget ud fra konsultationsprocessen med følgende faglige områder:

• akut syge pateinter og pårørende • patologi – diagnostiske kendetegn ved akut sygdom • telefonkonsultation og visitation • praksis udvikling; herunder utilsigtede hændelser

• sundhedsfremmende indsats i almen praksis • børneundersøgelser af det raske og normalt udviklede barn • svangerskabskontrol og livsstil • seksualhygiejne og prævention

Patientgrupperne bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, farmakologi, mestring, den motiverende samtale og kvalitetssikring.

Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. Områderne bearbejdes udfra relevante teoretiske tilgange; patologi, farmakologi, kommunikation og utilsigtede hændelser.

Afvikles over 1 semester (10 ECTS)

Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. Områderne bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, laboratorieundersøgelser, kommunikation med børn og evidens i anbefalinger til gravide.

Afvikles over ½ semester (5 ECTS)

Til sundhedsprofessionelle

Kroniske patienter

Modulet er bygget over tre centrale temaer: konsultationsprocessen, det at være kronisk syg samt kvalitetssikring. Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis – alt sammen i relation til de tre patientgrupper med: • diabetes • KOL • hjerteinsufficiens

Afvikles over ½ semester (5 ECTS)

Konsultationssygeplejerske Til sundhedsprofessionelle i praksis

Diplom modul


De tre diplommoduler vil øge din viden, udvide dit kompetenceområde og skærpe dine evner i udførelse af opgaverne. Modulerne kan tages selvstændigt og er samtidig en del af en diplomuddannelse. En hel sundhedsfaglig diplom uddannelse består af obligatoriske moduler, valgmoduler og et afgangsprojekt.

Til sundhedsprofessionelle

Det faglige indhold på modulerne er rettet mod at udvikle praktiske handlekompetencer, både indenfor kliniske observationer og målinger samt indenfor medicinering og kommunikation. Et deltidsstudie – to former Modulerne afholdes alle som et deltidsstudie over 9 eller18 uger, hhv. med traditionel undervisning (Metropol) og som e-learning (UCN) med 3 eller 4 mødedage og resten som fjernstudie. Du skal regne med at bruge ca 15 – 18 timer pr uge på studiet. Videofilm er et centralt element på det kroniske modul og er opdelt i sekvenserne: før, under og efter konsultationen. Optagelse og studiestart For at blive optaget, skal du have en mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring som sundhedsprofessionel. Modulerne starter på skift i efter- og foråret. Læs mere på www.ucn.dk og www.phmetropol.dk

De sundhedsfaglige moduler er udviklet i et samarbejde mellem University College Nordjylland og Professionshøjskolen Metropol. For tilmelding eller yderligere information kontakt University College Nordjylland Efter og videreuddannelsen Selma Lagerløfs Vej 2 Postboks 38 9100 Aalborg www.ucn.dk/ev Grete Wedege Mail: grw@ucn.dk eller tel.7269 0442 Professionshøjskolen Metropol Sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse Haraldsgade 6 2200 København N www.phmetropol.dk Lene Sørensen, Mail: leso@phmetropol.dk eller tel. 7248 7653

Konsultationer i almen praksis

Konsultationssygeplejerske Til sundhedsprofessionelle i praksis

diplom moduler

Om diplomuddannelsen og modulerne


De tre diplommoduler vil øge din viden, udvide dit kompetenceområde og skærpe dine evner i udførelse af opgaverne. Modulerne kan tages selvstændigt og er samtidig en del af en diplomuddannelse. En hel sundhedsfaglig diplom uddannelse består af obligatoriske moduler, valgmoduler og et afgangsprojekt.

Til sundhedsprofessionelle

Det faglige indhold på modulerne er rettet mod at udvikle praktiske handlekompetencer, både indenfor kliniske observationer og målinger samt indenfor medicinering og kommunikation. Et deltidsstudie – to former Modulerne afholdes alle som et deltidsstudie over 9 eller18 uger, hhv. med traditionel undervisning (Metropol) og som e-learning (UCN) med 3 eller 4 mødedage og resten som fjernstudie. Du skal regne med at bruge ca 15 – 18 timer pr uge på studiet. Videofilm er et centralt element på det kroniske modul og er opdelt i sekvenserne: før, under og efter konsultationen. Optagelse og studiestart For at blive optaget, skal du have en mellemlang videregående uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring som sundhedsprofessionel. Modulerne starter på skift i efter- og foråret. Læs mere på www.ucn.dk og www.phmetropol.dk

De sundhedsfaglige moduler er udviklet i et samarbejde mellem University College Nordjylland og Professionshøjskolen Metropol. For tilmelding eller yderligere information kontakt University College Nordjylland Efter og videreuddannelsen Selma Lagerløfs Vej 2 Postboks 38 9100 Aalborg www.ucn.dk/ev Grete Wedege Mail: grw@ucn.dk eller tel.7269 0442 Professionshøjskolen Metropol Sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse Haraldsgade 6 2200 København N www.phmetropol.dk Lene Sørensen, Mail: leso@phmetropol.dk eller tel. 7248 7653

Konsultationer i almen praksis

Konsultationssygeplejerske Til sundhedsprofessionelle i praksis

diplom moduler

Om diplomuddannelsen og modulerne

Diplomuddannelser for sundhedsfaglige professioner  
Diplomuddannelser for sundhedsfaglige professioner  

Her kan du laese om tre diplommoduler udviklet til dig der: allerede er ansat i almen praksis eller oensker at blive ansat i almen praksis.

Advertisement