Bidaia

Page 1

https://bit.ly/2FOoiZK

PDF


AURKIBIDEA 2014-2019: Agintaldiaren kronograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kezkak eta dudak paperean jarririk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2016ko gutunari erreakzioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aniztasun hitzetatik uniformizatze praktikara . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Uztaritze Bai-ren «Irailaren 11» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

L

iburuxka hau, hautetsi izateari utzi diogun Uztaritze Bai-ko hautetsi ohiok dizugu eskaintzen, hots, Lore Aristizabal, Tomas Daguerre, Jeamp Lapeyrade, iF Matxikote, Arño Ospitaletxe eta Iraitz Zufiaurrek. Milesker agintaldian zehar edota lan honen ekoizpenean lagundu gaituzuen guztiei, bihotz-bihotzez.

Hauteskunde hitzarmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zergatik soilik euskaraz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bortz zinegotziren kargu-uzteak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Carrèrek ez du HBDren babesik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tokiko Hirigintza Plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

C

ette brochure vous est offerte par les ex-conseiller.e.s municipaux d’Uztaritze Bai : Lore Aristizabal, Tomas Daguerre, Jeamp Lapeyrade, iF Matxikote, Arño Ospitaletxe et Iraitz Zufiaurre.

Musugorrikobordatik Kiroletara 600.000€ galdurik . . . . . . . . . . . . 20 Azken hitz bat en français… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

SOMMAIRE 2014-2019 : Chronologie d’un mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Des préoccupations dressées sur le papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Réactions à la lettre de septembre 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2

De la diversité à l’uniformisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Le « September 11 » d’Uztaritze Bai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pacte électoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pourquoi ne s’exprimer qu’en langue basque ? . . . . . . . . . . . . . . . 15 Démission de cinq conseillers municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Herria Bizi Dadin ne soutient pas Bruno Carrère . . . . . . . . . . . . . . 17 Plan Local d’Urbanisme (PLU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 De Musugorrikoborda à Kiroleta 600.000€ s’envolent . . . . . . . . . 20 Un journal édité en deux langues ?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2019ko uztaila. Diseinua, marrazkiak eta inprimaketa Conception, illustrations et réalisation : iF Diseinuak Joaniskobaita 64480 Uztaritze 05 59 93 05 61 info@if-matxikote.eus if-matxikote.eus Paper birtziklatuan inprimatua. Lurrera ez bota. Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.


| SAR HITZA

«Botereak ez du jendea aldatzen, jendea nolakoa den agerian uzten baizik»*

U

ztaritze Bai (UB) zerrendaren historia­hurbiletik segitu ez duenarentzat luze sama­rra izan daiteke, baina horren kontatzeko garaia dela deritzogu… Alta, ez da errexa, bizipen ugarik barne-barnean ukitu gaituztelako. Ba al dakizu zer den gogorrena historia honetan? Aurkeztu genituen egitasmoak gauzatzeko ezintasuna sentitzea. Intolerentzia, norberak bere burua zalantzan jartzeko gaitasun eza, zurikeria, norberaren erantzukizuna onartzeko ezintasuna… taldearen garapenerako baitezpadakoak diren horiek denak traban izan ditugu zin emandakoa ai­tzina ateratzeko! Hasierako aniztasunean batzuok osagarritasuna ikusten genuenean besteek aldiz bateraezintasuna zeritzoten, bereizketa eta pentsamendu

alternatibo oro oposizio gisa hartzen zutelako. Ez du zerrenda idekitzeak horretan arazoa sortu, alderantziz, talde dinamikan eta iritzi trukaketan interesgarria izan baita orohar. Nola egin orduan? Nor dabil oker, nork du arrazoi? Interpretazioa eta analisi interesatua leporatu gabe, erantzun zaila duen galdera sorta. Agerkari honen bidez Uztaritze Bai agintaldira iritsiz geroztik bizi ditugun gertakarien berri eman nahi dizugu. Ez gira hemen agintaldiaren bilan xehe batean sartuko. Egitasmoko helburu batzuk bete baitira, beste batzuk ez… Gure helburuarekiko zalantzarik ez izan, gertatutako hausturari buruz zure analisia egin ahal izateko ahalik eta informazio gehien ematea baita. Argi dugu objektiboa egotea zaila dela, bereziki krisi eta etsipen garaietan. Horre-

Hasierako aniztasunean batzuok osagarritasuna ikusten genuenean besteek aldiz bateraezintasuna zeritzoten

gatik soilik gertakariak ekar­tzea erabaki dugu, bakoitzak karta ezberdinak izan ditzan bere gogoeta eta iritzia osatzeko. * Pepe Mujika, Uruguaiko lehendakaria izandakoa (2010-2015)

| ÉDITO

«Le pouvoir ne change pas les gens, il montre juste leur vraie nature»*

P

our ceux qui n’ont pas suivi de près l’évolution de la liste Uztaritze Bai l’histoire peut paraître longue mais nous pensons qu’il est temps de la raconter. Pourtant ce n’est pas une démarche facile car cette expérience nous a beaucoup affectés. Le plus dur dans cette histoire, c’est de se voir dans l’impossibilité de mener les projets pour lesquels nous étions mandaté.e.s. L’intolérance, l’incapacité à se remettre en question et à reconnaitre les responsabilités de chacun, l’hypocrisie… ont empêché une évolution constructive du groupe. Là où dans la diversité du début certains d’entre nous voyaient de la complémentarité, d’autres ont vu de l’incompatibilité et donc tout signe distinctif de pensée ou

Là où dans la diversité du début certains d’entre nous voyaient de la complémentarité, d’autres ont vu de l’incompatibilité de comportement a été perçu comme attitude d’opposition. Le choix d’ouverture de la liste n’est pour rien dans cette divergence de perception, bien au contraire, il s’est révélé généralement intéressant dans la dynamique de groupe et les échanges d’opinions.

Comment faire alors ? Qui a tort, qui a raison ? Difficile de répondre sans nous reprocher d’être dans des interprétations ou analyses dirigées. Par ce journal nous avons alors voulu relater des faits qui se sont succédés depuis le début du mandat d’Uztaritze Bai. Nous ne rentrerons pas ici dans un bilan détaillé du mandat ; certains objectifs du programme ayant été réalisés, d’autres non… Ne vous méprenez pas sur notre intention : l’objectif est de vous donner les clés afin que vous puissiez mener votre propre réflexion au sujet de la rupture qui s’est produite. Nous avons bien conscience de la difficulté de rester objectifs, surtout dans une situation de crise et de déception. C’est bien pour cela que nous avons souhaité rester dans les faits et à chacun d’en faire sa propre lecture. * Pepe Mujika, Président de l’Uruguay (2010-2015)

3


| 2014-2019: AGINTALDIAREN KRONOGRAMA

Pertsonifikazio batetik azterketa politiko batera | 2014-2019 : CHRONOLOGIE D’UN MANDAT 2016/09 Aristizabal, Matxikote eta Zufiaurreren gutuna UB* taldeari. ik. 6. orrialdea

D’une personnification à une étude politique

Lettre commune d’Aristizabal, Matxikote et Zufiaurre au groupe UB* cf. page 6

2014/06 Euskararen ofizialtasuna, horren ezeztatzea, eta lehen krispazioak...

2013

Officialisation de la langue basque, annulation par le préfet et premières crispations

2014/04 HBD UB-ren bilkuretatik kanporatua...

2015/11 Euskara ikasteko beka.

Bourse pour l’apprentissage de l’euskara

HBD exclu des réunions UB

2014

2 kura n bil dee joint.e.s r o z re-ad zape

Au

ion Herria Bizi Dadinek Réun Uztaritze Bai (UB) sortzeko apustua egiten du, erdiz HBD kidez eta beste erdiz ez abertzalez osatua. (ik. 13. orrialdea: Paktua) 4

Herria Bizi Dadin fait le pari de créer Uztaritze Bai (UB), liste ouverte composée à moitié de membre d’HBD et de non-abertzale (cf. page 13 : Pacte) «Aniztasuna eta egitasmoaren gogoeta partekatua»

«Un programme complet avec l’apport de tous, en respectant l’identité de chacun»

mai

2016

1 1

1

1

2017

2015 2015/04 UB-ren 1. sinposioa...

1er symposium d’UB*…

2015/11 Maite Haranek kargua uzten du.

Démission de Maite Haran, adjointe

2016/04 Uda Leku. ik. 14. orrialdea

Accueil périscolaire Uda Leku cf. page 14

LEIENDA | Légende * UB = Uztaritze Bai Gertakari ohargarriak Moments clés A bstentzioak (hautetsi kopurua) Abstentions (nbre conseillers)

Aurrekontuetan parte hartzerik ez (hautetsi kopurua) Non participations aux votes du budget (nbre conseillers) Krisi areagotze uneak Moments critiques Axuenten bilkura kideei hetsia, eta gero mugatua (ik. 6.orrialdea) Réunions des adjoint.e.s fermées aux membres, puis à accès limité (p. 6)


2017/01 Matxikotek Hizkuntza Politikaren ardura uzten du. ik. 14. orrialdea

2017/12 Matxikote euskaraz soilik mintzo Biltzarrean euskararen sagardiari buruz.

Démission de Matxikote de la délégation Politique Linguistique cf. page 15

Matxikote ne s’exprime qu’en euskara lors du Conseil Municipal sur le thème des pommiers de Seaska

2017/ 06 Iraitz Zufiaurrek kargua uzten du.

2018/09 Hirigintza Planari buruzko hitzartzea euskara hutsez. ik. 18. orrialdea

Intervention uniquement en euskara au sujet du PLU cf. page 18

2

2018

Démission de Iraitz Zufiaurre

2018/09 Matxikote UB*tik kanporatua gutun anonimo baten bitartez. Beste 4 hautetsi UBtik ateratzen dira. ik. 12. orrialdea

1

2

2017/03 UB*-ren 2. sinposioa...

2nd symposium d’UB*…

PV du Conseil : Les interventions faites en français sont traduites en euskara  mais celle faite en euskara ne l’est pas en français. Proposition d’HBD pour la mise en place de la traduction simultanée

Lettre anonyme aux ex-UB

2019

2 2

2018/01 Biltzarraren aktan frantses hitzartzeak euskararatuak, euskaraz egindakoa aldiz ez da frantsesera itzuli... HBDren proposamena aldibereko itzulpenaren alde.

2019/02 Gutun anonimo bat UB-ko ohientzat.

2018/03 Matxikote UB*-tik joateko lehen saiakera.

Première tentative pour exclure Matxikote d’UB*

Exclusion de Matxikote d’UB* sur lettre anonyme. 4 autres élus sortent d’UB cf. page 12

2019/04 5 hautetsion hitzartzeen ukazioa, kargu-uzteak eta horien deuseztapena auzapezaren erabakiz. ik. 16. orrialdea

Refus de prendre en compte l’intervention en euskara de 5 élus, demissions et refus de ces dernières par le maire. cf. page 16

ABSTENTZIOAK kanporaketa(k) aitzin Ez dugu sekulan proposatuak ziren era­ bakien KONTRA bozkatu Uztaritze Baitik bota izan aitzin, nahiz eta kontra izan. Gutariko batzuk aurre­kontuen bozketara ez ginen joaten (2016z geroztik) eta beste puntuentzat abstentzioa hautatu genuen krispaziorik ez sortzeko; baina hori ere gehiegizkoa izan dela dirudi… 2014/08 Gerra ordezkaritza (2) 2015/10 Musugorrikoborda (1) + Zergetxea (1) 2016/06 Elizagaraikoborda (1) 2017/09 Peesenia (1) 2018/01 Eskola erritmoak (2) 2018/09 PLU (2)

ABSTENTIONS Avant exclusion(s) Avant notre exclusion d’Uztaritze Bai, aucun délibéré n’a fait l’objet d’un vote CONTRE de notre part. Afin de ne pas créer de crispation, certain.e.s d’entre nous avions fait le choix de ne pas p ­ articiper aux votes du budget (dès 2016), et de nous abstenir pour les points qui suivent : 2014/08 Délégué.e à la Guerre (2) 2015/10 Musugorrikoborda (1) + Trésor Public (1) 2016/04 Budget (non participation : 1) 2016/06 Elizagaraikoborda (1) 2017/09 Peesenia (1) 2018/01 Rythmes scolaire (2) 2018/09 PLU (2)

5


| 2016KO IRAILAREN 30A: ARISTIZABAL, MATXIKOTE ETA ZUFIAURREREN GUTUNA UZTARITZE BAI TALDEARI

Kezkak eta dudak paperean jarririk hobe entzunak izateko, aztarna bat uzteko 2016ko irailean idatzi eta UB talde osoari zabaldu genion gutunaren parte nagusiak dituzu hemen. Izan ere, behin eta berriz entzuten diogu Bruno Carrère auzapezari ez duela sekulan kritikarik entzun gure aldetik. Alta, gutun honek kontrakoa frogatzen du. Are gehiago, egoera jadanik jasangaitza bilakatu izana erakusten duen heinean, ezadostasunak agintaldi hasiera-hasieratik adieraziak izan genituela erakusten du. Bata ez adieraztea da… bestea entzun nahi ez izatea…

«

Agintaldiaren hasieratik zenbait kezka plazaratu ditugu eta gehienak erantzunik gabe edo bi hitzez baztertuak izan dira, eztabaidari bidea moztuz. Horrek gustu garratza uzten digu. Antolaketaren aldetik, hasiera-hasiera­ tik harriturik eta txunditurik geratu ginen parte hartzea bultzatu nahi zuen zerren­da bat ­arrunt era piramidalean antolatzeagatik, HBD­ rekin beti salatu izan duguna da. Horri buruz eman dugun eztabai­detan argi geratu da hierarkia puntan daudenentzat arazorik­ez dela sortzen, nola ez. Baina nola batu ibilimolde hori hautes-egitasmoan «kudeatze autokratatik ateratzeko, elkarlana eta entzumena bultzatu» iragartzen genuen 2. ardatza nagusiarekin?

Eta, Tokiko Demokrazia atalean, sarrerak zion «Egun, poderea auzapeza eta axuanta batzuen eskuetan atxikitzen dute. Erabakiak talde ttikian hartzen dira. Beste hautetsienganako (beren ekipakoak izan ala ez) konsideraziorik eta ­errespeturik ez da». Gurean, xehetasunak eskatzerakoan izan ditugun erantzun eta erreakzioek zapore mingotsa uzten digute. Parte hartzeko gogotsu dauden hautetsiei informazio eta trukatze gune nagusiaren ateak ixtea lotsagarria iduritzen zaigu (ik. 10. orrialdea). Eta eskaera honi, baimena eskatuz idekiak baina mugatuak diren bi leku eskaintzea iraingarria bilakatzen da. Aitzakia parte hartzaileen kopurua mugatzea denez, omen, gure galdera: nola egiten da HELEP-en (Euskal Elkargoan) lan taldeetan, aurreikusten diren organoetan, Errobi elkargoan, horren batzordeetan eta bes­

| 30 SEPTEMBRE 2016: LETTRE COMMUNE D’ARISTIZABAL, MATXIKOTE ET ZUFIAURRE AU GROUPE UZTARITZE BAI

Des préoccupations dressées sur le papier pour être entendu.e.s et laisser une trace 6

Nous avons souhaité vous faire part de la quasi totalité d’une lettre écrite et diffusée au groupe Uztaritze Bai (UB) en septembre 2016. En effet, ­Bruno Carrère déclare n’avoir jamais entendu de critique de notre part et pourtant cette lettre prouve bien le contraire. Plus encore, elle montre, dès septembre 2016, le niveau de c­ rispation engendré par les désaccords. Ne pas s’exprimer est une chose, ne pas vouloir entendre en est une autre…

«

Depuis le début du mandat nous avons déjà fait part de plusieurs préoccupations qui, pour la plupart sont restées sans réponse ou ont été balayées en deux mots. Ceci nous laisse un goût amer. Concernant le fonctionnement, nous avons, dès le début, été surpris.es et dérouté.e.s qu’une liste qui souhaitait impulser la participation de tous s’organise de façon totalement pyramidale, chose que nous avons dénoncée avec HBD de tout temps. Lors des débats concernant ce sujet, il est clairement apparu qu’il n’y avait aucun problème pour ceux qui se retrouvaient en tête de cette hiérarchie, bien sûr. Mais comment associer ce fonctionnement au deuxième grand axe de notre programme qui disait que

nous sortirions «d’une gestion autocratique en favorisant la concertation et l’écoute» ? Comment, quand dans la partie «Démocratie locale» de ce même programme, nous disions en intro «Aujourd’hui, le pouvoir est détenu entre les mains du maire et de sa garde rapprochée, sans aucune implication de nombreux membres de l’équipe municipale qui semblent être là uniquement pour faire nombre et n’ont aucune considération de la part des ‘décideurs’». De notre coté, il nous est arrivé de demander plus de détails sur un sujet, ce qui nous a valu des réponses et réactions plus que douteuses en ce qui concerne la transparence et le respect. Il nous paraît honteux de fermer aux élu.e.s intéressé.e.s les portes du principal lieu


te leku anitzetan ere? Normala al da hautetsiok auzoetako akten ikustera joan behar izatea informazio batzuk eskura­tzeko adibidez? Errobi aipatu dugunez, zera genion : «tokiko demokrazia: herri­elkargoko bilkuren aipagaiak kolektiboki landuko dira»... inolako be­rririk ez! Ardurak partekatzen omen direnean ere, delegazioen sistemak gabeziak ditu. Ez dago inolako konexio sendorik ordezkaritzen be­rri emateko, egiten den lana egikaritzeko. Funtsean, ez dugu eraldaketarik ikusten… hortik dator, hain zuzen, antolaketa bera «hor-

d’échange et d’information (cf. p. 10). Quant à la réponse donnée à cette requête, à savoir 2 places sur inscription, elle est tout simplement inappropriée et montre bien que le besoin initial n’a pas été entendu. La raison avancée serait la limitation des participants, donc de là, notre question : comment cela se passe-t-il pour les groupes de l’EPCI, pour les instances qui y sont prévues, ou encore au niveau d’Errobi, dans ses commissions et dans bien d’autres lieux encore ? Est-il normal d’obtenir des informations en lisant les comptes-rendus de comités de quartier, par exemple ?

rela egin ohi baita» (estatuaren demokrazia maila ezaguturik). Baina guk, zinez, beste zerbait espero genuen., inuxenteki segurki…» […]. Hirigintzaz […] «Alabaina, ez da gure kezka bakarra. Hirigintza gai lodia dugu. Gure egitasmoan, lehen ardatz gisa jarri genuen eta «Uztaritze biziberritu»-ko genuela genion, «lo gune izaeratik atera­tzeko»… Egiten diren egitasmo gehien-gehienak etxebizitzak besterik ez dira (adibidez : Kiroleta, Amodia...). Herriko Bil­tzar

baten kari ohar horri zera erantzun zitzaion: «Hirigoinan 4 saltegi izanen dira»… Beste bilkura batean lur pribatuak direla eta ezin dugula deus egin, promotoreek HIP-PLUren baitan diren heinean denari entzungor balira bezala… eta auzapez jaunaren azken mezuan, Asiatika eta Benta Karo bultzatu direla errana da… Haiek pribatuak dira alta. Lur pribatuetan promotoreek egiten dituzten egitasmoetan zer erranik ez omen dugu; alta, Herriko Etxeak du herriaren antolaketaren ardura, hirigintza eskumenarekin. Beste zen-

En bref nous ne voyons aucune grande transformation… et pour preuve notre organisation est basée sur le principe de «ça se fait comme ça». Mais nous, nous espérions vraiment autre chose, peut être innocemment…» […]. En parlant d’Errobi, voici ce que nous disions dans notre programme : «Démocratie locale : l’ordre du jour des réunions intercommunales sera préparé collectivement.»… silence radio ! Quand bien même les responsabilités seraient partagées, le système des délégations a de grosses lacunes : il n’y a aucune connexion réelle pour rendre compte de ces délégations et pour mener à bien le travail.

Urbanisme […] «Mais ceci n’est pas notre seule préoccupation. L’urbanisme est un sujet de grande importance. Dans notre programme, en premier axe, nous disions vouloir «redonner vie à Uztaritze, pour sortir de son aspect village dortoir…». L’immense majorité des projets comporte uniquement des logements (par ex : Kiroleta, Amodia…). Lors d’un Conseil Munici-

7


bait herritan «hiribarneko hirigintza» ikusten ahal da, eraikuntza mistoak egiten dituztela, lantegi, enpresa eta komertzioendako egoitzak etxebizitzekin nahasiz, karrikak, eta ez bideak, sortuz eta antolatuz. Horietako herriko etxe batera deitu eta hirigintza zerbitzuarekin mintzatu ondoren, herriko etxeak ezarritako irizpideak izan direla eta promotoreei irizpide horiek segi arazteko bideak badirela jakinarazi digute… Zer pentsa beraz?

8

pal la réponse suivante fut donnée : «il y aura 4 commerces à Hirigoina»… Lors d’une autre réunion nous entendions que, s’agissant de terrains privés, nous ne pouvions rien faire, et que tant que les promoteurs respectent le PLU la relation reste hermétique… mais d’un autre côté il est dit que nous avons facilité l’installation d’Asiatika et de Benta Karo… pourtant ces derniers aussi étaient privés… Il paraîtrait donc que nous n’avons rien à dire sur les projets menés par les promoteurs dès lors qu’ils sont en terrain privé, pourtant c’est bien la mairie qui a la responsabilité de l’aménagement de par sa compétence en urba­nisme. On peut d’ailleurs constater dans d’autres communes une «urbanisation de centre ville» avec bâtiments mixtes mélangeant

Batzordeari buruz berriz, batzuek prestaketa bilkurak eskatu behar izan dituzte batzordean zozo aurpegiarekin ez gera­ tzeko, eta erantzun gisa hirigintza batzordea baino oren bat aitzin biltzea proposatu da, soilik hirigintza batzordean diren hautetsiekin… Parte-hartze zabalaren mamurik ez dugu ikusten hor ere…» […]. Aldaketa eskasia orokorra […] «Aldaketa eskasia ez da soilik antolaketan eta hirigintzan nabari. Sozialean, Kulturan, Hezkuntzan, Ekonomian zer? Batzu­entzat ez da batzorderik bildu ere diru laguntzen­tzat aparte, edo urtean behin soilik. Zer aldaketa eta sorkuntza dakar Uztaritze Bai-k?

Eta koherentzia mailan buruhausteak: hiz­kuntza politikan, euskal nortasunarekin eta (Euskal) Herri honetako eragile eta instituzioekin. Hauteskundeak pasa direnetik bi urte eta erdi besterik ez dira pasa, baina funtzionamenduan gauza batzuk hasieratik erabaki eta inposatu ziren. Oharrak eginak izan dira, batzuetan gauza batzuk onartu eta bideratu, sinposiuma bezala, baina funtsean zertarako? Hortik ez da sakoneko ondoriorik atera, segi

appartenant à cette commission, juste avant que la commission ne se réunisse au complet… Nous ne voyons toujours pas le fantôme de la participation large…» […]

locaux professionnels, locaux commerciaux et logements, structurant des rues et non des routes. En téléphonant à l’une de ces mairies leur service urbanisme nous a confirmé que c’est bien la commune qui fixe les règles et que c’est elle qui a les cartes en main pour que les promoteurs les respectent… que penser alors ? Au sujet de la commission, il a fallu que certains demandent des réunions de préparation afin de ne pas y arriver la «gueule enfarinée». En réponse il a été proposé de faire une réunion avec seulement les membres d’UB

Un manque de changement en général […] «Le manque de changement ne con­ cerne pas uniquement le fonctionnement et l’urbanisme. Social, culture, éducation, économie ? Certaines commissions ne se réunissent que pour parler subventions, ou une fois l’an. Quel changement et nouveauté apporte Uztaritze Bai ? En politique linguistique, au sujet de l’identité de notre pays, vis-à-vis des acteurs et institutions d’Euskal Herria... combien d’incohérences et de casse-têtes ? Voilà maintenant deux ans et demi seulement que les élections sont passées, mais, dans le fonctionnement, certaines choses ont


menik ez zaio ematen, aldi oro «aspergarri» berdinek eskatu behar ote dute «eta plangintzak egiten bagenitu? eta balorazioak egiten bagenitu?» bazterreko oharrak eta ihakinak jasanez… Deseroso gira. Badakigu gutun hau gaizki hartua izan daite­keela, baina ez luke behar. Sinisten dugu taldeak dituen desberdintasunak aberasgarriak direla, denek dugula denengandik zerbait ikasteko. Gure helburua bikoitza da: alde batetik auto-kritika baten eragitea, eta bestetik, gure barneko minaren adieraztea.» Aristizabal, Matxikote eta Zufiaurre, 2016ko irailaren 30a

| 2016KO IRAILAREN 30EKO GUTUNARI ERREAKZIOAK

«Guk errandakoa beste batzuengana egiaztatzera joateak, ni, anitz trabatzen nau» (B. Carrère)

G

utuna igorri ondoren (ik. 6. orrialdea) aste bat pasa zen lehen erreakzio bat izateko: auzapez jaunarena. Eposta baten bidez bere iritzia adierazi nahi izan zuen, zehaztuz, beste norbaitek zerbait gehitzekorik balu, ondoko bilkuran egiten ahal zuela, baina bestenaz… beretzat berak egindakoarekin nahikoa… Bi egun beranduago kirol eta kultura auzapez­ordeak igorritako ohar bortitzak aipatzeak ere ez du merezi… Baina azkenean bilkura zabalean aipatu zen, eta nola. Egia erran ez ginen gutunak zekarren edu­kian gehiegi sartu. Forma. Forma izan zen etengabean gaia sakonki lantzea saihesteko aitzakia.

• Ez omen da egokia gutun bidez gogoetak eta iritziak adieraztea, nahiz eta, azaldu genuen bezala, bilkuretan egiten saiatu ginen eta entzungor egin ziguten. Gaurko egoeran, gutun hark inoiz baino zentzu eta zilegitasun handiagoa du. • Ezin da beste herriko etxe batera deitu, nahiz eta horren bidez frogatu zitzaigun zernahi sinistarazi nahi zigutela (fede onez edo txarrez ote zen epaitu gabe…): herriko etxeak promotereei irizpideak ematen ahal dizkie. • Ezin da erran gauzak ez doazela nahi bezain ongi, dena ezin hobeto baitoa. «Deus ez dabilela ongi erraitea da gaizki hartu izan dudana (…) egiten dugunari buruzko alde positibo pikorik ez da»... Horra Bruno Carrè­ren azken hitza eta analisi maila!

| RÉACTIONS À LA LETTRE DU 30 SEPTEMBRE 2016

«Se renseigner [auprès d’une autre mairie] sur ce qu’on vous a dit, moi, ça me gêne beaucoup» (B. Carrère)

été décidées et imposées d’emblée. Des remarques ont été faites, certaines ont été écoutées, comme pour le symposium, mais au fond, pour quel résultat ? Aucune conclusion importante n’en est sortie, il n’y a pas eu de suite et, à chaque fois, les mêmes «boulets» de demander : «et si nous faisions des plannings ? Et si nous faisions des bilans ?» tout en encaissant les remarques, grimaces et regards de côté… Nous sommes mal à l’aise. Nous avons conscience que cette lettre pourrait être blessante et mal perçue, mais là n’est absolument pas notre intention. Nous sommes convaincu.e.s que nos différences sont enrichissantes pour le groupe, que nous avons tou.te.s à apprendre les un.e.s des autres. Le fondement de notre démarche repose sur deux objectifs : d’une part pousser à une autocritique, et d’autre part exprimer nos sentiments.» L. Aristizabal, Y. Matxikote et I. Zufiaurre, le 30 septembre 2016

I

l nous a fallu attendre une semaine avant d’avoir une première réaction à la lettre du 30 septembre (cf. p. 6) : celle du maire. Il avait jugé suffisant de répondre par un simple mail en y précisant que, si quelqu’un avait quelque chose à rajouter il pourrait le faire en réunion de groupe, et que sinon, pour lui, l’affaire était close. Nous ne voyons pas d’intérêt à rapporter ici les annotations brutales de l’adjoint au Sport et à la Culture, deux jours plus tard… Le sujet fut finalement traité en réunion de groupe… À dire vrai nous n’avions pas accordé trop de temps à analyser le contenu de la lettre. En revanche, la forme ! La forme, elle, a été critiquée de long en large afin d’éviter de discuter du fond.

• Il n’est pas convenable d’exprimer des réflexions et avis par courrier ; même si, comme nous l’avions souligné, ce texte résultait d’un sentiment de manque d’écoute depuis le début du mandat. Pour nous, cette lettre revêt encore à ce jour tout son sens et sa légitimité. • Il n’est pas autorisé d’appeler une autre mairie ; même si cette dernière nous apprend que ce que l’on nous dit est faux (sans entrer dans le jugement de bonne ou mauvaise intention…) : une mairie peut indiquer au promoteur comment agencer un projet. • Il est malvenu de dire que les choses pourraient être mieux faites ; vu que tout est apparemment fait de manière exemplaire… « Dire que ça ne marche pas du tout c’est ça que j’ai mal pris (…) il n’y a aucun point positif sur ce qu’on fait »... voilà la mot de la fin et le niveau d’analyse de Bruno Carrère !

9


| FUNTZIONAMENDUA

2

014ko hauteskundeen aitzineko presta­ kuntza garaian, egitasmoaren osatzeko Uztaritze Bai taldea usu bildu zen eta sen­ tsibilitate desberdineko jendea elkarlanean jarri zen. Taldeko lan sakona eraman zen, eztabaidari toki nagusia utziz. Bestetik, herritarrei zuzendutako aurkezpen bilkuretan bakoitzaren parte hartzea hurbiletik zaindu zen. Baina, hala, hauteskundeen hitzordutik hurbildu eta demokrazia parte hartzailearen izenean martxan jarritako funtzionamendua hankaz gora botatzen hasi zen, auzapez jaunak bakar-bakarrik hartu baitzuen auzapezordeen eta ordezkaritzen izendatzeko ardura. Agintaldia hasi bezain laister, Herria Bizi Dadin-eko lehendakariari lehen bilkuran atea hetsi zitzai­on, eta pixkanaka HBD-rekiko urruntasuna argiki hartu zen.

10

D

urant la préparation des élections de 2014 le groupe Uztaritze Bai (UB), créé pour l’occasion sous l’impulsion d’Herria Bizi Dadin (HBD), se réunit souvent, mettant à pied d’œuvre des personnes de sensibilités différentes. Un gros travail de groupe fut donc mené, laissant une large place au débat. Lors des présentations publiques une attention particulière fut portée à la participation du plus grand nombre des membres de la liste. À la veille des élections, le fonctionnement basé sur la démocratie participative prend un grand coup, le maire ayant tout seul décidé de nommer adjoint.e.s et délégué.e.s. Le lendemain de la victoire des municipales, le président d’HBD se voit refuser le droit de participer aux réunions d’UB. La liste UB prend dès lors ses distances vis-à-vis du groupe qui l’avait impulsé, Herria Bizi Dadin.

Aniztasun hitzetatik uniformizatze ekintzetara Astean behin herriaren egunerokotasuna kudeatzeko bilkurak auzapeza eta auzapezorde­ en artean egitea erabaki zuten, beste hautetsien parte hartzeko eskaera fermuki ukatuz. Horrela egun batetik bestera, zazpi jende baino gehiagoko bilkurak eramangaitzak bilakatu omen zitzaien. Alta, hauteskunde kanpaina garaian bilku­ ra gehienak talde osoan egin ziren trabarik gabe... bilkuren eramateko metodoa da soilik jokoan! Elkargoan, adibidez, kide kopuru handiagoko bilkurak izaten dira, are gehiago Euskal Elkargoa bilakatu denetik... Bi urteren buruan guk bultzatutako sin­ posium batean bilkura hori irekitzeko aldarrikapena berriz plazaratu genuen. Garai hartan soilik onartua izan zen bilkura famatu horren irekitzea, baina baldintzak jarriz: gehienik bi pertsona izan beharko ziren, aitzi­netik izena emanez, gure artean txandakatuz, eta bilkuran idazkari funtzio hutsa segurtatuz!

Herria Bizi Dadin-eko lehendakariari lehen bilkuratik atea hetsi zitzai­on Erabakia beranduegi heldu zela adierazi genien eta baldintza onartezinekin gainera. Ergel sentipena nagusitu zitzaigun. Ondorioz, lehenik ez joatea erabaki genuen. Azkenean behin edo beste joan izan ginen eta bertan gure presen­tzia hutsagatik giro berezia eragin zen nahigabean. Talde dinamikaren kalterako jokaerak Holako jokamoldeek, besteren artean, tal­ de dinamikan ondorio zuzenak ekarri zituzten. Funtzionamendu piramidala indartzera joan zen, gure egitasmoan aldarrikatzen genituen gardentasuna eta demokrazia parte hartzai­lea

| FONCTIONNEMENT

De la diversité à l’uniformisation Après que la réunion hebdomadaire de suivi du maire et des adjoint.e.s soit mise en place, la demande de participation des autres élu.e.s, même des délégué.e.s, est fermement rejetée. Ainsi, du jour au lendemain, et c’est l’argument avancé, les réunions de plus de 7 personnes sont ingérables. Pourtant, durant toute la campagne, la majorité des réunions se réalisèrent avec l’ensemble du groupe sans aucune entrave… Tout est dans la manière de mener les réunions ! À la Communauté d’Agglomération, par exemple,

les réunions ont un plus grand nombre de participant.e.s… Il faut attendre deux ans, lors d’un symposium organisé à notre demande et durant lequel nous avons réitéré notre demande, pour que s’ouvre ladite réunion. Malgré tout, il y a des conditions : deux personnes au plus pourront participer, en s’inscrivant à l’avance, en alternant, et en remplissant le rôle de secrétaire de séance pour l’une d’entre elles ! Nous déclarons alors que la décision vient trop tard, et que les conditions sont inaccep-


urratuz. Komunikazioa eta eztabaida ahultzera joan ziren, gor-mutuen arteko eztabaidei, plangintza eskasei, idei berri­ ekiko uzkurtasunari eta pentsamendu aniztasunaren ukapenari bidea emanez. Ondorio zuzen eta adierazgarrietariko bat Herriko Biltzarretako bozken erabakitzeko moldea izan zen: gure arteko prestakuntza bil­ kuretan desadostasuna izaten zelarik, taldean

Zazpi jende baino gehiagoko bilkurak eramangaitzak omen dira bozkatzen zen eta gehiengoaren bozka Herriko Biltzarrera eraman behar genuen, ados izan ala ez! Bakoitzaren iritzia eta hautu askea ezezta-

Ibilmolde hierarkikoa

Fonctionnement pyramidal

Talde dinamika ahuldua

Dynamique de groupe affaiblie

Talde dinamika hautsia Dynamique de groupe brisée

tuak ziren, kontra eta xuri (absten­tzioa) bozken arteko nahasketa larria eginez. Nun dira beraz hauteskunde kanpaina garaian «Respecter l’identité de chacun» izenburuko artikuluan Bruno Carrèrek adierazitakoak: «(...)Uztaritze Bai !a été constituée avec des personnes ayant la volonté de s’impliquer fortement pour Uztaritze, dotées de la culture de l’échange et du dialogue, qualités nécessaires pour une équipe municipale selon notre vision. Un socle de valeurs communes est également partagé par l’ensemble de la liste afin de garantir la cohésion et la stabilité de l’équipe sur le long terme. (…) Nous considérons que notre programme doit s’inscrire dans la perspective d’une victoire aux municipales et donc que nous aurons à l’appliquer. Il était donc essentiel, dans un premier temps, d’impliquer l’ensemble des membres de la liste afin qu’il soit l’expression d’une volonté commune et d’un véritable travail d’équipe. (…) Nous élaborons un programme complet avec l’apport de tous, et en respectant l’identité de chacun. (...)». cf. Enbata: http://k6.re/Dm0DE

Ardura banaketa eza, gogoeta ez partekatua

Non distribution des responsabilités, réflexion non partagée

tables. En premier lieu, nous n’y participons pas. Mais par la suite nous y avons pris part à certaines occasions, notre seule présence influançant l’ambiance générale de la réunion. Des choix qui portent tort à la dynamique de groupe Ce type de choix et de comportement affecta directement la dynamique de groupe. Le fonctionnement pyramidal s’accentua allant à l’encontre de nos revendications de transparence et de démocratie participative. La communication et le débat s’étiolèrent laissant place aux dialogues de sourds, au manque de plannification, aux réticences face aux idées nouvelles, à la négation de la liberté de penser.

Une conséquence directe et des plus éloquentes fut le débat sur les votes en Conseil Municipal : s’il y avait désaccord lors des réunions de préparation le sujet passait au vote et ce vote devait être respecté lors de la scéance du Conseil, d’accord ou pas ! L’avis et la liberté de choix de chacun.e était réduit à néant, engendrant une grave confusion entre le vote contre et le vote blanc (ou abstention). Où en sommes-nous, donc, des déclarations de campagne de Bruno Carrère dans l’article intitulé «Respecter l’identité de chacun» où il répondait: « (...)Uztaritze Bai a été constituée avec des personnes ayant la volonté de s’impliquer fortement pour Uztaritze, dotées de la culture de l’échange et du dialogue, qualités nécessaires pour

une équipe municipale selon notre vision. Un socle de valeurs communes est également partagé par l’ensemble de la liste afin de garantir la cohésion et la stabilité de l’équipe sur le long terme. (…) Nous considérons que notre programme doit s’inscrire dans la perspective d’une victoire aux municipales et donc que nous aurons à l’appliquer. Il était donc essentiel, dans un premier temps, d’impliquer l’ensemble des membres de la liste afin qu’il soit l’expression d’une volonté commune et d’un véritable travail d’équipe. (…) Nous élaborons un programme complet avec l’apport de tous, et en respectant l’identité de chacun. (...)».

cf. Enbata: http://k6.re/Dm0DE

11


| ZERRENDA GARBIKETA HANDIA

Uztaritze Bai-ren «Irailaren 11»

2

018ko irailaren 6ko Herriko Biltzarreko lehen gaia Hirigintza Planari buruzkoa zen. If Matxikote hautetsiak zergatik abstenituko zen azaltzeko hitza hartu zuen. Frantsesezko itzulpena egitea ukatu zuenean* oposizioko kide guztiak altxatu eta bilkuratik atera ziren. Aldibereko itzulpen sistema ez zen plantan ezarria. Bi egunetara Bruno Carrèrek zerrenda kide guztiei «UBren barne gutun bat» bideratu zien. Erantsitako mezuan hauxe gehitu zuen: «gutunean ekarria den gaiari harrapostua eman behar zaio ahalik eta azkarren, egoera larria baita», eta bide batez ondoko astearterako, 2018ko irailaren 11rako, bilkura deialdia zabal­du zuen, 20:00etarako.

12

Gutun anonimo bat, lotsarik gabe babestua Bruno Carrèrek bideraturiko gutuna izenpetu gabe zegoen, eta horrela zioen: «Berritz ere bere hitz eta bozken bidez (abstentzioa, oroit) oposizioko kide gisa kokatu da». Hitz horiekin bukatzen zuen: «Ifek berak du bere burua zerrendatik kanpo utzi. Egoera hori ofizialki adieraztea eskatzen dugu». Bilkura giro ezin elektrikoagoan iragan zen. «Nork du gutuna idatzi?» hasieratik luzaturiko galdeari Bruno Carrèrek horrela erantzun zion: «bakoitzak adieraziko duen iritziaren arabera argi geldituko zaizue». Eztabaidak luze jo zuen, bereziki balizko kanporaketa baten ondorioei buruz… Bruno Carrèrek azken hitz hartze bat egin zuen egoera jasangaitza zela adierazteko eta gutunak ekarri­riko galdera eskuak altxatuz bozkara eramateko, bide batez hauteskunde paktua hautsiz (ik. 13. orrialdea).

Emaitza: 6 kontra eta 16 alde. Une hartan, Matxikote, bozkan parte hartu ez zuena, altxatu eta gelatik atera zen. Segituan beste lau kidek bide bera hartu zuten (Lore Aristizabal, Arño Ospitaletxe, Tomas Daguerre eta Jeamp Lapeyrade hautetsiek). Unean berean taldearekiko erabaki bat hartzea eskatu zitzaien: «UB uzten duzue ala ez?». Aristizabal eta Ospitaletxek baiezkoare­ kin erantzu­ten dute, Daguerrek eta Lapeyra­ dek harrapostu bat emateko suminduegi eta txundituegi zirela ihardetsi zuten bitartean. Ateratzeko unean bertan Lapeyraderi Udalbil­ tzarako ardura hartu zuela oroitarazten diote… Biharamunetik prentsa abisatua zuten He­rria Bizi Dadinekin bildu edota ezer aipatu gabe. Bezperako bilkuratik atera ziren bost kideak, behin betiko erantzunik eman ez zutenak barne, ez ziren dagoeneko UB barneko mezuen hartzaile. * ik. 14. orrialdea

| GRANDE LESSIVE AU SEIN DE LA LISTE

Le « September 11 » d’Uztaritze Bai

L

ors du conseil municipal du 6 septem­ bre 2018, à l’occasion du vote du premier point portant sur l’arrêt du PLU, le conseiller municipal If Matxikote prend la parole en euskara pour ex­pliquer pourquoi il va s’abstenir. Lorsqu’il refuse de traduire en français* les élus de l’opposition se lèvent et quittent la séance. La mise en place de la traduction simultanée n’est toujours pas tranchée… Le 9 septembre 2018, Bruno Carrère transmet une « lettre interne à UB ». Dans son

mail d’accompagnement, il ajoute : « Il est nécessaire de donner une réponse à la question posée dans le courrier au plus vite, la situation étant grave » et convoque donc une réunion le mardi 11 septembre 2018 à 20:00. Une lettre anonyme soutenue sans complexe Notons que la lettre relayée par Bruno Carrère n’est pas signée et on y lit : « Il s’est à nouveau par ses propos et par son vote (abs-

tention, ndlr) positionné comme un membre de l’opposition.» Elle se termine par : «If s’est exclu de lui-même de la liste. Nous demandons une officialisation de cet état de fait ». La réunion se déroule dans une ambiance très électrique. A la question posée au début : « Qui sont les auteurs de la lettre ? » la réponse donnée par B. Carrère est : « Vous verrez bien d’après les différentes prises de positions ». Nous débattons longuement, en particulier des conséquences possibles d’une exclusion… Bruno Carrère prend une dernière fois la parole pour dire que la situation n’est plus


Uztaritze Bai-tik Carrèreren taldera D’ Uztaritze Bai au Groupe Carrère

Auzapeza*

Maire*

HAUTESKUNDE PAKTUA

2014ko hauteskunde estrategia, HBD-k onartua 2013ko urtarrilaren 19an

«

Oinarrizko aldarrikapenen inguruan biltzen gira. Lurralde ezagupena, hizkuntzaren ofizialtasuna, Laboran­txa Ganbara, AHTrik ez, presoen hurbilpena...

Auzapezordeak*

Adjoint.e.s*

Dena den HBDren oinarrizko filosofia kontuan hartu beharko da: abertzalerik ez baztertzea eta HBDren baitan bilduak diren tendentzia ezberdinen arteko elkarlana kontuan hartzea. HBDrekin batzen direnek kideekin lan egitea onartzen dute inoren kanporaketa eskatu gabe».

Ordezkaritzak*

Délégué.e.s* Zinegotziak

Élu.e.s Beste zerrenda kideak

Autres membres de la liste

PACTE ÉLECTORAL

LEIENDA | Légende *Auzapezak, auzapezordeek eta ordezkaritza dutenek ordainsaria dute

*Le maire, les adjoint.e.s ainsi que les délégué.e.s sont indemnisé.e.s

tenable, il met au vote à main levée la question posée dans le courrier, cassant ainsi le pacte électoral (voir ci-contre). Résultat : 6 contre et 16 pour. A cet instant, Matxikote, qui n’a pas pris part au vote, se lève et quitte la salle. Immédiatement après, quatre autres membres d’UB se lèvent aussi (les conseiller.e.s municipaux Lore Aristizabal, Arño Ospitaletxe, Tomas Daguerre et Jeamp Lapeyrade). Il leur est aussitôt demandé de se positionner, dans l’instant, par rapport au groupe : « Vous quittez UB, oui ou non ? ». Aristiza-

Kargua utzia | Démissionaire Kanporatua | Évincé UB utzia | Ayant quitté UB Zinegotzia izan nahi ez | Ne souhaitant pas être élu.e

bal et Ospitaletxe répondent par l’affirmative alors que Daguerre et Lapeyrade rétorquent qu’ils sont trop indignés et abasourdis pour répondre. Au moment de sortir, Jeamp se voit rappeler qu’il s’est engagé par rapport à Udalbiltza… Dès le lendemain, la situation est divulguée à la presse sans aucune concertation préalable avec Herria Bizi Dadin. Les cinq membres ayant quitté la réunion de la veille, même Daguerre et Lapeyrade, ne sont plus destinataires des courriels internes à UB. * Voir article p.14

Stratégie pour les élections de 2014 votée au sein d’HBD le 19 janvier 2013

«

On rassemble autour d’un socle. Reconnaissance territoriale, officialisation de la langue basque, Laborantxa Ganbara, anti-LGV, rapprochement des prisonniers politiques... De toute façon il faudra: Prendre en compte principe de base de HBD : n’écarter aucun abertzale et accepter de travailler avec toutes les tendances représentées dans HBD. Ceux qui rejoignent HBD acceptent de travailler avec ceux qui y sont sans demander l’exclusion d’aucun autre abertzale.»

13


| AZALPENA

Zergatik soilik euskaraz?

H

izkuntza politika alorrean gauza anitz gertatu ziren UB herriko etxera iritsi zenetik: • Euskararen ofizialtasunaren erabakia lantzerakoan metodologiari buruzko jarrera ezberdinak sumatu ziren (batzordean landu zen testua batzordetik kanpo, auzapezordeen bil­kuran, eta batzordekideak abisatu gabe, zu­ zenki kritikatua izan zen). • Prefetak ofizialtasunaren erabakia deuseztatu zuenean eta Euskara Jendarte Eragile­ en Kontseiluak babes elkarretaratzera deitu zuenean, behar direnak eta ez direnak entzun genituen haiei buruz, baita mobilizazio honekiko boikot deialdi zuzena ere.

14

• Uda Leku Uztaritzen kokatzeko aukera paregabearen kontrako jarrerak behin eta be­rriz adierazi ziren, gure herrian baino beste nunbaiten kokatzea hobe zelakoan. • Seaska irekitzen ari zen lizeo berrirako diru laguntzarentzat xuhurkeritan ibili (5.000 euro hitzeman eta 1.500 eman). • Euskara ikasteko beka plantan eman izanagatik Gau Eskolarekiko bidegabekeria leporatu zen, bukaeran kontabilitatean diru bideraketa antzekoa izaten bazen ere… Hauteskundeetan aurkeztu genuen hiz­ kuntza politika bete gabe geldituko zela gero eta argiago zegoen, are gehiago estigmatizazioa bideratzen hasi zenean.

Hortik jin zen Matxikotek Hizkuntza Politikaren ordezkaritza uztea eta Herriko Biltzarretan euskaraz mintzatzeko erabakia. Aldibereko itzulpen zerbitzua 1.500 euroren truke

(Funtzionamendurako aurrekontuaren %0,025)

«Zein da beltz hori, xuria pasatzen uzteko espaloitik jaisten ez dena?». Zorionez larru kolorearekiko diskriminazioa zigortua da. Hiz­ kuntzarena aldiz, ez oraindik. Antzeko g­ aldera dirau euskaldunekiko: «zein da, frantsesek ulertzeko itzulpena bermatzen ez duen euskaldun madarikatu hori?».

GARDENTASUNA

HERRIKO PARKEAK

UDA LEKU

«Nous te demandons de ne pas diffuser ces documents (publics).»

«Plus tu rajoutes de poubelles, plus les gens vont jeter par terre.»

«Je verrais mieux que les parents partent vers Itsasu.»

Bruno Carrère, maire

Mikel Goyheneche, premier adjoint

Françoise Gallois, adjointe à l’éducation

Lorsque l’organisation des parcs de jeux a pu être évoquée, la parole de certain.e.s élu.e.s qui les fréquentent régulièrement n’est pas entendue. Quand nous disons qu’il est nécessaire de mettre plus de poubelles, le premier adjoint nous répond : «plus tu rajoutes de poubelles, plus les gens vont jeter par terre». Quand nous signalons qu’il manque aussi des bancs, il nous explique qu’ «ils sont toujours vides», ce à quoi l’adjointe à l’éducation Françoise Gallois rajoute «beaucoup de gens s’assoient par terre pour profiter de l’herbe».

Pour l’adjointe à l’éducation, Françoise Gallois, Uda Leku (centre de loisirs en immersion bascophone, ndlr) ferait concurrence au Centre de Loisirs municipal. Et de se demander : «comment sera vécue à nouveau cette cassure entre les enfants. Je verrais mieux que les parents partent vers Itsasu ou… là où il n’y a pas de centre de loisirs».

Le maire et ses sympathisants n’ont pas vu d’un bon œil la mise en place du portail uztaritze.info. Il leur a paru inacceptable de pas avoir été mis au courant du projet et sont allés jusqu’à demander la non publication des comptes-rendus des comités de quartiers et le retrait de ceux déjà en ligne car : «il y a des choses qui ne sont pas en notre faveur» précisa le maire… (Réunion UB du 20 mars 2018, 1re tentative d’exclusion d’If Matxikote)

(commission politique linguistique du 21 septembre 2016)

(commission urbanisme et voirie du 05 juillet 2016

À la question : «Pourrait-on ouvrir une section en immersion au centre de loisirs municipal ?» son avis était déjà donné 5 mois plus tôt : «Non… ce n’est pas trop dans la volonté… je… je sais pas…».

et réunion UB du 11 octobre 2016)

(commission politique linguistique du 4 avril 2016)


| EXPLICATION

Euskaraz mintzatze hutsarekin desagertuak omen ziren jarrerak agertu zaizkigu, bizi-bizi. Nehor ez omen baita euskararen kontra, baina otoi, frantsesez egizu. Oposizioa biltzarretik atera zen. Auzapez jaunari eta bere axuantei egoera esku artean zartatu zitzaien. Sinplea zuten luzatu zitzaien proposamena, hots, aldibereko zerbitzua plantan ematea, onartzea eta iraultza ttipi bat gauzatuko zuten. Eta seguraski dena horretan geldituko zen, euskara irabazle… Are gehiago oposizioak ulermen eta parte-hartze arazoa agerian uzten zuenean eta euskara hutsean mintzatzearen hautua kritikatzen ez zuenean; haiek ere itzul­ penaren eskaeran ziren. Euskarak horixe behar du: hiztunak eta mintzatzeko aukera. Ez apaingarri gisa, baina balio osoz, edozein hizkuntzek bezala, baita frantsesak ere. Eta hori edozein hizkuntzalarik azaltzen ahalko du. Zertarako behar ditugu auzapez abertza­ leak ez badute hori baino gehiago lagundu behar?

Pourquoi ne s’exprimer qu’en langue basque ?

B

eaucoup de désaccords ont émergé dès qu’Uztaritze Bai s’est installé à la mairie : • divergences quant à la méthode pour travailler la délibération sur l’officialisation de la langue basque, le texte travaillé en commission fut ouvertement critiqué en réunion d’adjoints sans que les membres de ladite commission en soient informé.e.s, • alors que le préfet retoquait, bien évidemment, la délibération d’officialisation, nous en avons entendu des vertes et des pas mûres au sujet de la fédération Kontseilua qui organisait un rassemblement de soutien, et vis-à-vis duquel une consigne de boycott était diffusée en interne d’UB, • des positions défavorables à l’opportunité de voir d’Uda Leku s’installer sur notre commune (voir p. 14), • mesquinerie et promesse non tenue concernant l’apport de la commune à la campagne de financement du nouveau lycée de Seaska (seul lycée en immersion du Labourd !) - 1 500 euros d’aide au lieu de 5 000, • accusation et critiques virulentes au sujet de la mise en place de la bourse pour apprendre l’euskara en modifiant la subvention à la Gau eskola, le budget dédié à la politique linguistique, lui, ne bougeant pas… Le maire ira jusqu’à acceder à la demande de cette association qui ne souhaitait pas la présence du délégué (à l’initiative de ce projet) lors de la rencontre d’explication ; avec, au final, un dispositif d’aide à l’apprentissage reconduit chaque année. Il était de plus en plus clair que les engagements de campagne concernant la politique linguistique n’allaient pas être tenus. Là où le projet initial tablait sur la normalisation de l’euskara, ils n’ont fait que renforcer le processus de stigmatisation que la langue basque subit depuis déjà trop longtemps. C’est ainsi que vint la démission du dé-

légué à la politique linguistique et sa décision de ne s’exprimer qu’en langue basque lors des Conseils Municipaux. Un service de traduction simultanée pour 1.500 euros par an

(0,025% du budget de fonctionnement)

«Qui est ce Noir qui ne descend pas du trottoir pour laisser passer le Blanc?». Heureusement que la discrimination en raison de la couleur de peau est punie ; la discrimination linguistique, elle par contre, pas encore. Une question semblable perdure vis-à-vis des bascophones : «quel est ce maudit Basque qui ne traduit pas ses mots au Français pour qu’il puisse les comprendre ?». Le simple fait de parler en langue bas­ que a fait ressurgir des positions que beaucoup pensaient révolues. Parce que personne n’est contre l’euskara semble-t’il, mais… «parlez français je vous prie !». L’opposition quitta le conseil municipal, et B. Carrère ? Le maire et ses adjoints se sont révélé.e.s au grand jour tels que nous avions déjà pu les voir durant les réunions d’UB. Il aurait été si simple pour eux d’accepter la proposition qui leur était faite, celle de mettre en place un système de traduction simultanée, ils auraient ainsi contribué à une petite révolution… et tout en serait resté là. D’autant plus que l’opposition mettait en avant le problème de l’accès au sens et de la participation au débat et non le choix de prendre la parole en euskara ; ils étaient eux aussi en demande de traduction. Parce que c’est bien de cela qu’a besoin l’euskara : des locuteurs et des occasions pour l’employer ; pas du symbolique, du décoratif mais comme toute autre langue, une vraie valeur fonctionnelle. Cela, n’importe quel linguiste pourra le leur expliquer.

15


| BORTZ ZINEGOTZIREN KARGU-UZTEAK

Hautetsi gisa gure egitasmoarekiko koherenteak egon nahi izan dugu

U

ztaritze Bai zerrendan izan diren disfun­ tzionamenduak eta desadostasunek (metodologian, ideologian, antolaketan, talde dinamikan, etab.) estigmatizazio prozesu bat eragin zuten, If Matxikote hautetsiaren kanporaketarekin amaituz. Gutariko batzuen­ tzat pentsa eta onart ezina zenez, 2018ko irailaren 11n Uztaritze Bai zerrendatik atera ginen. Egoera larria eta mingarria izanik, epe motz eta ertainean ondorio kaltegarriekin, pentsatzeko eta aztertzeko denbora hartzea ezinbestekoa iduritu zitzaigun (batez ere HBDko hautetsi izanik HBDren ikuspegia eta jarrera eskuratzeko). Aldiz, biharamunean, auzapez jaunak eta Uztaritze Bai taldeko beste hautetsiek egoera publikoa egin zuten, Matxikoteri lintxamendu mediatikoa jasan araziz. Hala ere, hautetsi gisa egon ginen (agintaldi hasierako egitasmoa babestuz) eta beraz herriko kontseiluetan «oposizioaren tokian» kokatuak ginen baina egiazko oposizio talde gisa antolatua izan gabe, HBD-ren ­ bitartez martxan jarri zen gogoeta prozesuaren emai­ tzen zain egotea erabaki ginuelako.

Denbora aurrera joan zen, hipokresia eta mespretxua izan ziren nagusi, Herriko Kontseiluetan gure jarrerak gaitzetsiz. HBD-rekin batera bultzatutako konponbide prozesua (ha-

sieratik babestu eta segitu izan duguna) porrot egitera kondenatua zen: nola egin lehen lerroan hunkituak zirenak bilkura hoietara ez zirelarik hurbiltzen? Nola egin HBD-ri ardura nagusia ematen zitzaiolarik, funtsean arazoa Uztaritze Bai taldetik jiten zelarik? Aldi bereko itzulpenaren eskaeratik urte bat pasa beranduago, 2019ko apirileko herriko bil­tzarrean, bostak euskaraz hitza hartzea erabaki genuen. Auzapezak adierazi zigun ez zituela

Uztaritzeko Herriko Biltzarraren osaketa Composition du Conseil Municipal 2019: 24 17 (Groupe Carrère) 5 (Abertzale, démissionaires) 4 (Ustaritz Avec Bon Sens, St-Jean) 2 (AimerUstaritz, Lesbats) 1 (Unis à Gauche, PCF-Verts français)

2019

2014

2014: 29 22 (Uztaritze Bai) 4 (Ustaritz Avec Bon Sens, St-Jean) 2 (AimerUstaritz, Lesbats) 1 (Unis à Gauche, PCF-Verts français) Aulki kopurua: 29. Gehiengo osorako: 15 zinegotzi.

Nombre de sièges:  29. Majorité absolue: 15 sièges

16

| DEMISSION DES CINQ CONSEILLERS MUNICIPAUX

Nous avons souhaité être cohérent.e.s vis-à-vis de notre programme

L

es désaccords et dysfonctionnements au sein d’UB (méthodologie, idéologie, organisation, dynamique de groupe, etc.) provoquent une stigmatisation, qui aboutira à l’éviction du conseiller municipal If Matxikote le 11 septembre 2018. Pour certain.e.s d’entre nous cela étant impensable et inacceptable, nous avons donc décidé de quitter la liste.

La gravité de cette situation, qui aura des conséquences sur le court et moyen terme, nous incite à prendre un temps de réflexion (surtout afin de recueillir la position du groupe HBD dont nous étions les élus, avant tout). Par contre, dès le lendemain, le maire et son groupe annoncent publiquement la situation et commencent un lynchage médiatique contre Matxikote.

À ce moment-là, nous ne souhaitons cependant pas démissioner de notre mandat (et défendons toujours autant le programme sur lequel nous sommes élu.e.s). Nous passons donc de fait dans « l’opposition » même si nous ne sommes pas encore organisé.e.s comme telle. En effet, nous attendons le résultat de la réflexion ouverte via HBD. Le temps passant, l’hypocrisie et le mépris se renforcent et nos positions en Conseil Municipal sont durement critiquées et discréditées. Le processus de réconciliation mis en place via HBD (auquel nous avons adhéré et pris part) était voué à l’échec : quelle crédibilité accorder si les intéressé.e.s de premier ordre


gure erranak aktarako kontuan hartuko. Ondorioz biltzarra utzi eta gauean bertan dimisioa ematea erabaki genuen. Guk, gure hautetsi funtzioan zuzen eta gure ideiekiko koherenteak egon nahi izan dugu. Hartu izan ditugun jarreretan beti Uztaritze Bai taldeko agintaldi hasierako egitasmoan oinarritu gara. Gaur egungo egoeraren bilana argi da: • Bruno Carrère eta bere taldea Uztaritze Bai-ren egitasmotik urrundu dira. • Ideiak eta jarrerak ez ditugu partekatzen: politika eramateko beste eredu bat defendatzen dugu. • Gure eskubideak urratuak dira. • Gure hitza ez da kontuan hartua.

2020ko herri hauteskundeak

Bruno Carrèrek ez du HBDren babesik

2

019ko martxoaren 9ko biltzar nagusian Uztaritze Bai-en diren HBDko hautetsi­ ek ondoko galdera egin zuten: « 2014ko agintaldiaren jarraipenan eta Bruno Carrere zerrenda buru gisa, 2020ko herriko hauteskundeetan HBD taldeak Uztaritze Bai zerrendako desmartxan parte hartzearen alde ote zarete? ». Nola gutxi­tzen eta bigarren rol batean ematen ahal da HBDren funtzioa, haren historia eta Uztaritze Bai taldearen sorrera prozesua ezagutuz?

Jakinez aitzineko bozkan «ber-eraikitze prozesua» gehiengo handi batez bozkatu zela, hauteskunde kanpaina ez zela hasi behar oinarrizko baldintza bezala adostu zela, nola pausatzen ahal da holako galdera? Bozketaren emaitzak: 14 bozka alde, 14 kontra eta 2 xuri. Nola interpretatu? HBD zatitua da eta Bruno Carrère-ri ez zaio aldeko babesa eman.

KARGUA UZTEA DEBEKATUA ZENEAN…

«Je suis obligé de les c ­ onvoquer jusqu’à la fin du mandat.» (Bruno Carrère)

ne participent pas ? Comment aboutir si la responsabilité est attribuée à HBD, alors que le problème provient d’Uztaritze Bai ? Plus d’un an après la demande de mise en place d’une traduction simultanée, lors du conseil d’avril 2019 nous intervenons les 5 en langue basque. Le maire nous notifie que nos interventions ne seront pas prises en compte dans le procès-verbal. Nous quittons le conseil et décidons par la suite de démissionner. Nous avons souhaité être justes et cohé­ rent.e.s avec nos idées dans notre fonction d’élu.e.s. Nous avons toujours gardé en référence notre programme de campagne. Le bilan nous semble clair : • Bruno Carrère et son groupe se sont éloignés du programme d’UB, • nous ne partageons pas leurs idées et prises de positions : nous défendons un autre modèle politique, • nos droits sont bafoués, • notre parole n’est ni respectée ni entendue.

Cette déclaration du maire répondant au correspondant de Sud-Ouest (27 mai 2019) sera, pour lui, une nouvelle occasion de ne pas tenir sa parole. Il apparait clairement qu’il n’était pas d’humeur : un maire du Pays basque déclarant, à un journaliste, qu’une finale de rugby serait un sujet plus important qu’une démission collective de 5 conseiller.e.s, qu’il refuse de prendre en compte parce que écrite en euskara… ça ne se lit pas tous les jours ! En-

core moins quand lui et certain.e.s de son groupe se déclarent abertzale… Bruno Carrère aura essayé de faire croire que le refus venait de la préfecture… mais finalement il a dû se rendre à l’évidence, assumer sa fonction et prendre en compte, comme il aurait pu le faire dès le début, la démission des cinq élu.e.s, même intégralement écrite en euskara. Cette décision leur a été transmise officiellement le 24 juin dans l’après-midi. 17

Élections municipales de 2020

Herria Bizi Dadin ne soutient pas Bruno Carrère

L

ors de l’assemblée générale d’HBD du 9 mars 2019, les élus HBD encore membres de la liste Uztaritze Bai ont demandé de mettre au vote la question suivante : «êtes-vous favorables à ce que pour les élections municipales 2020, HBD prenne part à la démarche d’Uztaritze Bai, dans la continuité du mandat 2014 avec Bruno Carrère comme tête de liste ?» Connaissant l’histoire et le processus de création de la liste Uztaritze Bai, comment

est-il possible de réduire autant le rôle d’HBD et de le reléguer au second plan ? Quelle légitimité pouvons-nous accorder à cette question sachant que le vote précédent a été validé par une grande majorité posant pour principe de base l’impossibilité d’entamer la préparation de la campagne avant de finaliser le processus de conciliation ? Comment interpréter les votes ? 14 pour, 14 contre, 2 blancs. Le groupe HBD est clairement divisé et Bruno Carrère n’est pas soutenu.


| ARISTIZABAL ETA MATXIKOTEREN HITZARTZEA HERRIKO BILTZARREAN (HAIEN ABSTENTZIOA AZALTZEKO - 2018/09)

«Hirigintza Planak ez dio herri honi inposatu zaion norabidea argiki aldatzen, lo gune izaten segiko du»

A

uzapez eta auzapezordeei zuzendurik: «Eremuen banaketari buruz: UA eremuak — hiri eremu mistoak dira horiek, erdigune izaera­dutenak, nagusiki etxebizitzez osatuak baina saltegi, zerbitzu, bulego, ofiziale, eta azpiegitura publikoz osa daitezkeenak, beti ere dentsitate handiko hiri ingurumen batekin bateragarriak badira — oso murriz­tuak dira, auzo historikoetako karrika itxura duten eremutxoetan mugatu dituzue. Horren ondoan segidan UB sailkapenean sartzen gira. UB eremu horietan eraikinen arteko espazio minimoa eskatuko da eta horrek hiri antolamenduaren saretzea indartu besterik ez du eginen. Soilik arlo ekonomikoari zuzendutako etxe­bizitzarik gabeko UE eremuak, aldiz, zentroetan kokatu dituzue auzo guzietan: Lota inguruan, Hiribeheren lizeoaren inguruan eta abar. Ez gira ados horrekin.

Ongi ikusten dugu haatik natura (N) eta labo­ran­tzari (A) zuzenduriko eremuekin egiten saiatu zaretena, etxetxoen biderketa mugatzeko bertan. Aldiz zalantza dugu, guk ere, Landa-larre auzoaren sailkapenarekin, Purgurekin batua delako eta justuki, bazterbidea egiten baldin bada, alde honetan (zentro aldean) izanen delako. Horretaz gain, Antolamendu Programazio Orientabideekin (APO) badira bospasei egitasmo, ez bagira oker; horietan argi ikusten da zein ikuspegitik pentsatuak diren. Nahiz eta gaurkoz deus ez den zehatz-zehatza, planteamenduak betiko irudia dakar: blokeak eta etxetxoak nahasirik, azken horiek belarditxo baten gainean pausaturik. Gehien harritzen gaituena Arrun­tzakoa da. Funtsean zentrotik eta pilota plazatik hurbilen den aldean dagoeneko etxetxoak egonik etxetxo gehiago jarri nahi dituzuelako; aldiz, gibelean, zentrotik urrunago beraz, blokeak.

| I NTERVENTION D’ARISTIZABAL ET MATXIKOTE EN CONSEIL (POUR EXPLIQUER LEUR ABSTENTION - 2018/09)

18

«Le nouveau PLU ne dévie pas du modèle urbanistique imposé, Uztaritze restera commune-dortoir»

S

’ADRESSANT au maire et aux adjoints : «à propos du zonage d’abord : vous avez limité les zones UA — zone urbaine mixte, à caractère central, à dominante d’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain dense — uniquement aux petites parties des quartiers historiques ayant forme de rue. S’y accollent aussitôt les zones UB. Pour ces zones un espace minimum

entre les constructions est imposé ; cela ne fera que renforcer l’étalement diffus urbain. Vous avez également placé des zones UE (uniquement économiques sans habitat) en plein centre de chaque quartier : autour de Lota, à coté du lycée à Hiribehere etc. Nous n’adhèrons pas à ce choix. Par contre l’idée de multiplier les zones naturelles (N) et agricoles (A) nous parait bonne afin d’y limiter les constructions d’habitat individuel. Nous partageons cependant la

APO horiek dagoenean oinarrituak dira, dagoena, gure ustez, oker egina izan delarik. Iraganetik utzi diguten ondarean beti oina­ rritzen bagira, ez dugu sekulan herri honen antolaketa eta bideraketa aldatuko: bazter hiri logune izatera kondenaturik jarraituko dugu. Autoa nagusi den hiri logunea Autoei buruz berriz, ikusten dugunez, hiri gehienetan horien nagusitasuna murrizten saiatzen dira, bizia berritz ekartzeko jendeari plaza emanez; horren egiteko aparkalekuak herri kanpoan ezarri ohi dira. Proposatzen diguzuen egitasmoan aparkalekuak zentroan egin nahi direla ikusten da, bereziki Gaztelondoa ondoko larrean, zerbitzu publikoko eraikin batekin bada ere… Ez dugu halako gauzekin bat egiten, 80 hamarkadako eskeman girela iduri­ tzen zaigu.

critique faite au sujet du quartier Landa-larre (Saint-Michel) classé en naturel alors que celui-ci est lié au Bourg et, d’autant plus si le projet de déviation se fait. Il y a aussi, si nous ne nous trompons pas, 5 ou 6 projets liés en OAP (Orientation d’Aménagement Programmé) ; ici nous voyons clairement dans quelle perspective ils ont été pensés. Même si à ce jour aucune construction précise n’est présentée, l’idée reste toujours la même : un mélange de blocs dortoirs et de maisons individuelles (posés sur un carré de verdure). Celui qui nous frappe le plus est celui d’Arruntza. En effet, dans sa partie la plus proche de la place et du fronton, il sera demandé de construire des maisons individuelles alors que vers le fond, plus loin de la place, pousseront les blocs. Ces projets sont basés sur l’existant ; un existant qui, à notre avis, est loin d’être viable. Si nous nous obstinons à nous baser sur les legs du passé nous ne changerons jamais l’or-


Eraikuntzarekin talde politiko guztiek partekatzen duzuen halako kontraerran bat baduzuela iduritzen zaigu. Hau da, zentrorako dentsitatea aldarrikatzen duzue, eta ondorioz, herri bazterretan eraikuntza mugatu omen nahi dituzue; alta, han etxetxoen eraikuntza trabatzen bada kexatzen zarete eta zentroan eraiki beharrekoek altuera apalekoak izan behar dute, eta bata bestearengandik urrun­egon. Hots, dentsitate apala berriro. Bestetik ez duzue karrika eraikuntza plan­tea­tzen hiri ikuspegia bermatzeko, ez eta

horrek dakarren zerbitzu eta enplegu aukera sustatzen, aisialdirako azpiegiturak barne (eta bide batez benetan naturalak edota laborantzari begira dauden lurrak zaintzen). Hirigintza perspektiba estrategikotik landu beharra da Hirigintzaz ari girenean badaude aspektu batzuk nahasten direnak (eta gogoeta egiterakoan kontuan hartu beharrekoak), hala nola, «zer egiten den?», «nola egiten den?», «zein kantitatean?», eta «zein epeetan?». Badira herri

batzuk, Ainhoa edota Bastida adibidez, osoki planotan eraikiak izan direnak. Ez ditugu Lapurdiko hiriak begi txarrez ikusten; alderan­ tziz, Alde batetik karrikak dituztela, eta bestetik baratzea edo guttienez argitasuna dutela, eraikitzea bikaina da. Ijituendako purina orrialde xuria Bukatzeko… ijituei buruzko atala edo arazoa… beno… arazoa ez dakigu norena den… Kapitulu bat bada horri buruz baina huts-hutsa da (orrialdea xuria da)… Argi da Elkargoak ez duela epe motzeko aterabiderik emanen, «administrazioaren erritmoak» ezagututa. Beraz beldur gira, herriak ez baitu deus proposatzen horren inguruan, ez bada aurten (2018) ukan dugun adibidea, hots, mina edo purina astero zabaltzea uda osoan… Humanoki ez zaigu bidezkoa iduritzen eta ez dugu uste Agenda21 egitarauaren barne denik ere… Espero dugu ez errepikatzea.»

quel délai ?». Certaines villes on été construites entièrement sur plan (Ainhoa, Bastida…). Nous ne voyons pas d’un mauvais œil les villes labourdines axées sur la rue et où chaque habitation dispose par l’arrière peut-être d’un jardin. ganisation et l’orientation de cette ville (ainsi condamnée à être banlieue dortoir). Une cité-dortoir où la voiture règne Au sujet des voitures et de ce que nous avons pu constater dans la plupart des villes, c’est la fin d’un règne. Le tout-voiture laisse peu à peu place à la vie, au gens ; ainsi, les parkings se retrouvent aux abords des agglomérations. Dans le projet que vous nous proposez vous souhaitez encore construire des parkings dans les centres, à coté de Gaztelondoa par exemple, même s’il est aussi prévu un bâtiment de service public… Nous ne partageons pas cette vision, qui reste dans les schémas des années 80. Il nous semble que vous partagez, quelle que soit votre liste électorale, une certaine incohérence au sujet de l’urbanisme. En effet, vous

revendiquez une densification des centres, ce qui devrait limiter les constructions extérieures à ceux-ci ; mais en même temps vous défendez les constructions de maisons individuelles ; et les constructions faites en centre doivent être basses et espacées les unes des autres. Vous ne proposez pas de construction en continu (de rue) qui garantirait une vision citadine et apporterait services, emploi et autres infrastructures de loisir (et préserverait les zones véritablement naturelles et agricoles). L’urbanisme doit être envisagé dans une perspective stratégique Quand nous abordons le sujet de l’urbanisme nous devrions garder en tête des aspects indissociables, à savoir : «que fait-on ?», «comment le fait-on ?», «en quelle quantité ?» et «dans

Pour les gens du voyage une feuille blanche de purin Pour finir… le chapitre ou le problème des gens du voyage… enfin… problème, on se demande pour qui… Le projet de PLU a donc un chapitre à ce sujet mais il est totalement vide (c’est une page blanche)… Il est évident que, connaissant «les rythmes de l’administration», la Communauté d’Agglomération ne proposera pas de solution à court terme. Nous sommes inquiets, car notre municipalité n’a aucune proposition à ce sujet, si ce n’est l’exemple donné en 2018 d’épandre du lisier chaque semaine durant tout l’été… Cela ne nous semble pas acceptable humainement et nous ne pensons pas non plus que cela entre dans le programme Agenda21… En espérant que cela ne se répète pas les prochaines années.»

19


| HIRIGINTZA

Musugorrikobordatik Kiroletara 600.000€ galdurik Lesbats (Aimer Ustaritz) lehengo auzapezak agintaldiaren azken unean bideraturiko Musugorrikobordako egitasmoaren kudeaketa soilik hiru hautetsien artean egin da (Carrère auzapez berria, lehen auzapezordea eta ordezkari bat), beren taldearekin gogoeta partekaturik egin gabe. 600.000 euroko galera ekarriko du COLi salduriko Kiroletaren prezioan.

A

gintaldi hastapen-hastapenean, herriko zerbitzuek Bruno Carrèreri Lesbatsek, ordurarteko auzapezak, Musugorrikobordari buruz izenpeturiko engaiamenduaren berri eman zioten. Carrèrek orduantxe jaki­ ten zuen hauteskundeak galdu berri zituen ­Aimer Ustaritz zerrendaren auzapez ohiak COL erakundearekin salmenta zin bat burutu zuela herriko hauteskundeen bezperan. Legezko epea pasatu aitzin Bruno Ca­ rrère bera, Mikel Goyheneche hirigintzarako auzapezordea eta Gérard Minvielle obretarako ordezkaria COL-ekin biltzen dira. Ikerketa gastuak bideratu zituela eta ez zuela egitasmoari uko egiteko inolako gogorik adierazten zien promotoreak.

Tarrapataka, hiru hautetsiek negoziazio fase baten irekitzea erabaki zuten, Musugorrikoborda lursailaren ordez Kiroletako lursaila proposatzea eta etxebizitza kopurua jaistea zutelarik alternatiba bakarra.

Erabaki hori harturik, hiru hautetsi horiek herriko finantzak baldintzatuko dituen hautu estrategiko horretan engaiatu gaituzte, eta hori, beste 19 hautetsirekin eta Uztaritze Bai (UB) zerrendako beste kide guztiekin deus aipatu gabe.

| URBANISME 20

De Musugorrikoborda à Kiroleta 600.000€ s’envolent La gestion du projet d’Arruntza engagé à la dernière minute par le maire sortant (Lesbats, Aimer Ustaritz) sera faite par seulement trois élus (Carrère, le maire nouvellement mis en place, le premier adjoint et un délégué) sans réflexion ­partagée avec leur propre équipe. Cela impliquera une décote de 600.000€ sur la vente de terrain de Kiroleta au COL.

A

u tout début du mandat, le maire Bruno Carrère est alerté par les services de la mairie de l’engagement pris par Monsieur Lesbats (maire sortant) concernant le projet Musugorikoborda, à Arruntza. Il découvre que l’ancien édile a conclu une pro-

messe de vente avec le COL pour le terrain de Musugorikoborda quelques jours avant les élections municipales. Afin de ne pas laisser passer le délai légal, MM. Carrère, Goyheneche (adjoint à l’urbanisme) et Minvielle (délégué à la voirie)

contactent les représentants du COL. La société déclare avoir déjà engagé des frais d’étude et qu’elle n’est pas disposée à renoncer au projet. Dans la précipitation, les trois élus décident, entre eux, d’ouvrir une phase de négociations avec, comme seule alternative, de proposer le terrain de Kiroleta et de baisser le nombre de logements à construire. Une fois cette décision prise, ces même trois élus engagent la commune vers leur choix stratégique qui conditionnera en grande partie les finances de la mairie et ce, sans en avoir échangé avec les 19 autres élus et l’ensemble des membres de la liste Uztaritze Bai (UB).


UB-ren bilkura baten kari, egoeraren be­ rri eta beste bi lagunekin harturiko erabakiaren berri eman zion Bruno Carrè­rek talde osoari. Zerrendako kide batzuek erabakiaren azkartasunaz harritu, eztabaida eskasiaz damutu eta beste alternatibarik ikertu ez izana gaitzesten zuten.

Ohar ezberdinei honakoa ihardetsi zien Carrèrek: urgen­tzian hartuak ginen eta Musugorrikobordaren egitasmoa ez gauzatzea gure engaiamenduetarik bat zen. Baina engaiamendu horri eutsi behar ote zitzaion Kiroletako salmentan 600.000 euroko beherapena eginik?

Hirigintza arloan hiruko funtzionamendu horrek gaur arte iraun du, bereziki Hirigin­tza Planaren lanketarako. Alta, urgentziarik ez zen azken horretan…

21

Lors d’une réunion d’UB, Bruno Carrère informe le groupe de cette situation et des choix pris avec ses deux colistiers. Certains membres de la liste s’étonnent de la rapidité d’une telle décision, s’interrogent sur le manque de débat et regrettent qu’aucune autre alternative n’ait été étudiée.

Aux diverses remarques M. le Maire rétorque qu’ils étaient pris par l’urgence et que la non réalisation du projet Musugorikoborda était un engagement de campagne. Mais fallait-il tenir cet engagement au prix d’une décote sur la vente de Kiroleta de 600.000 euros ?

Ce fonctionnement à trois a perduré dans le domaine de l’urbanisme, notamment lors de l’élaboration du PLU. Pourtant pour ce dernier il n’y avait pas urgence…


| AZKEN HITZA EN FRANÇAIS…

Surpris.e que ce journal soit édité en deux langues ?

Vie publique

Certain.e.s ont coutume de faire dire ce qui n’a pas été dit, faire penser ce qui ne l’a pas été. La p ­ roblématique linguistique a au moins été mise à l’ordre du jour en ces temps de Processus de Paix, de résolution du conflit et de respect des uns et des autres.

Vie privée

C’est un peu le même cas qu’avec la famille et les ami.e.s mais sans le coté affectif.

Cependant, les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux… Dans notre programme électoral c’était bien une rubrique des plus étoffées. Vous pouvez encore le consulter* même si pour le maire et ce qui reste de son groupe ce sujet sera resté lettre morte… N’aurait-il servi qu’à accéder au pouvoir ?

22

Petit schéma afin de comprendre POURQUOI : • les bascophones revendiquent le droit de parler en langue basque en Pays Basque (et donc aussi dans notre commune), • suivant le cas nous parlons ou communiquons en langue basque, dans celle de notre interlocuteur, et parfois dans les deux… Vous verrez c’est tout bête ! * programme Uztaritze Bai: http://k6.re/hu2EH

AVEC LES INDIVIDUS

FAMILLE, AMI.E.S C’est notre entourage le plus proche. Le fait est qu’aujourd’hui, la majorité d’entre nous ne parle pas la langue basque. Les bascophones jonglent donc quotidiennement entre deux langues pour communiquer avec les gens qu’ils/elles aiment.

Il n’empêche que les bascophones jonglent encore ; et ne doutez pas de l’agilité et de l’énergie indispensables au passage constant d’une langue à une autre. LE RESPECT… Grand nombre de bascophones ne s’expriment pas en langue basque aux inconnus, tout simplement parce qu’on leur a inculqué que parler basque était une forme ­d’irrespect envers l’autre… c’est fort de café mais il semble que ce soit une vision de la Démocratie. …ET L’INSULTE OU LE MÉPRIS Mais pour les plus audacieux le retour de manivelle peut être violent… à croire que, pour ­certain.e, une salutation en langue basque revient à insulter la ­personne en face… et la qualité du service devient soudain dégradée…


PETIT JEU

Environnement et opportunités d’utilisation d’une langue

Au cas où cette petite infographie n’aurait pas rempli sa fonction, ou si vous aimez vous amuser, remplacez langue basque par langue française et bascophone par francophone. Trouveriez vous normal d’avoir à expliquer cela sur le territoire ­historique de la langue française (au dessus de la Loire) ?

AVEC LES ORGANISMES PRIVÉS

Ici c’est un peu comme avec les individus : chacun peut choisir, suivant son intérêt, d’opérer avec un organisme plutôt qu’un autre. Mais parfois le choix n’est pas possible, ou tous les choix sont unilingues (et non bascophones, vous l’aurez deviné !).

AVEC LES ORGANISMES PUBLICS

Là c’est une autre histoire. Il s’agit du service public : - il fonctionne grace à nos impôts, - il est censé garantir nos droits et lutter contre toute discrimination. Il est donc tout à fait naturel d’exiger à ces instances, le respect des bascophones et de leurs droits linguistiques.

La diversité linguistique est aussi importante que la biodiversité. Si la langue basque n’a pas sa place en Pays basque, où devrait-elle l’avoir ? Votre réponse à cette simple question expliquerait beaucoup de choses.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 2 3

4

ALERTE MAXIMALE: CECI EST UNE

ARME DE SUBVERSION MASSIVE!

La population non bascophone est fortement invitée à dénoncer tout transport et manipulation d’un tel engin de traduction simultanée. Il en va de la survie et de l’intégrité de l’État français. Le maire, son équipe et ses sympathisants comptent sur vous ! À la moindre suspicion n’hésitez pas à contacter le maire pour qu’il puisse prendre les mesures adéquates et en informer les hauts responsables de l’État. Miluzker haien partez!

Une personne parlant basque a franchement autre chose à faire que de dire des saletés sur vous ! ;) Le jonglage linguistique, un effort quotidien non reconnu et à sens unique. Moins une langue est utilisée, moins sa qualité est bonne… jusqu’à ce qu’un jour elle soit perdue… Tout.e habitant.e du Pays basque (et d’ailleurs) est libre d’apprendre l’euskara (non, cela n’a rien de génétique !). Par contre, à chacun.e d’assumer ses propres choix.

23


Gogokoago dugun portu batera eramanen gaituen bidaia-txartela har dezagun!

Alternatiba berria elkarrekin eraiki dezagun! ANIMATZEN?

Uztaritzen, herrian bertan hazi, bizi eta lan egin nahi dugulako, hiria antolatuz, ingurumena zainduz, inolako diskriminaziorik gabe, benetako aniztasunean, gardentasunez, elkarlanean, euskal nortasunari eta hizkuntzari doakien lekua emanez‌

Gurekin aritzeko prest? bidaia.txartela@gmail.com

GORA HERRIA!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.