Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

nieuws

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Je ziet hier zoveel mensen op de fiets

P13

Nieuwe gezichten

festival n Kunst(t)huis in Voorhout

Woensdag 1 maart 2017 JAARGANG 11 NR 9

nieuws

nieuws

P7

Opkikkerdag voor Teun (5) uit!

P9

Onderzoek naar afval inzamelen

P17

Gemeentehuis tegen de vlakte

B&W blijft streven naar bushalte bij Sassembourg SASSENHEIM n B&W heeft meerdere malen aangegeven dat de gemeente de busroute langs Sassembourg graag terug wil. Vervoerder Arriva zegt de route niet te zullen wijzigen.

“De gemeente vindt het belangrijk dat een voorziening als Sassembourg goed bereikbaar is. En dat er dus ook op korte loopafstand haltes van openbaar vervoer zijn. De routes van buslijnen en de locaties van haltes bepaalt de vervoerder. In dit geval Arriva. Als gemeente mogen wij wel wensen en suggesties aanleveren,” geeft een woordvoerster van de gemeente aan.

Het oude gemeentehuis tegen de vlakte. Het historische wapenraam is in bezit van Historische vereniging Warmelda. | Foto: MV

Ruim honderd jaar was het een bekend gebouw aan de Herenweg, maar sinds vorige week is de sloop van het voormalig gemeentehuis van Warmond begonnen. Van 1900 tot 1930 werd Villa Welgelegen bewoond, maar vanaf 1930 nam het bestuur van Warmond zijn intrek in het pand, omdat

het Oude Raadhuis te klein was. Het gebouw stond sinds de gemeentelijke fusie in 2006 van Warmond met Voorhout en Sassenheim tot de gemeente Teylingen leeg. De sloop duurt naar verwachting nog anderhalve week. Op de locatie komt een appartementencomplex.

Aanpassing blauwe zone in Dorpsstraat WARMOND

FACEBOOK ACTIE! LIKE ONS EN DEEL!

www.kroonparket.nl

BOOM VERZORGING

n B&W wil een kleinschalige aanpassing doorvoeren van de blauwe zone in de Dorpsstraat. Dit na een evaluatie van de zone.

Door Nico Kuyt

als van bewoners. Aan de ene kant geven ondernemers aan dat er behoefte is aan intensievere handhaving van de blauwe zone en aan de andere kant ervaren bewoners door die handhaving een tekort aan mogelijkheden om te parkeren.

Sinds 2015 zijn er over de blauwe zone in de Dorpsstraat regelmatig klachten bij de gemeente binnen gekomen, zowel van ondernemers

B&W heeft daarom de blauwe zone geëvalueerd. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de zone door een parkeerdrukmetin-

DESIGN BY

Vragen van omwonenden Geregeld komen er vragen vanuit de bewoners over het gemis van de halte. De huidige busconcessie voor de regio loopt in 2020 af. Er is nog sprake van één mogelijk verlenging tot 2022. Dan gaat een nieuwe regeling in. Ter voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer zal door de provincie een Programma van Eisen (PvE) worden vastgesteld waaraan de vervoerder moet voldoen. De gemeente kan haar wensen opnieuw bij de provincie kenbaar maken. Die worden dan hierin afgewogen. (NK)

Iedere zondag kans

Win uw complete aankoopbedrag terug

_ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Voorhout • T (0252) 23 58 88

gen en er is overleg geweest met de omgeving. Uit het onderzoek kwam een aantal kleine maatregelen naar voren, zoals het opheffen van de blauwe zone voor het parkeerterrein Dekkersgaard, maar deze voor de rest van de straat nog te handhaven. Ook is het advies om één parkeerplaats voor minder validen te reserveren bij de huisartsenpost en apotheek. B&W stelt hiertoe een verkeersbesluit op.

Voor de laatste aanbesteding door de provincie Zuid-Holland als bevoegd orgaan voor het openbaar vervoer, zijn hoofdroutes vastgelegd. De buslijnen 50 en 51 zijn toen door Arriva samengevoegd tot één lijn. “De route van de oude buslijn 51 van Connexxion door de Westerstraat langs Sassembourg is toen helaas vervallen. Arriva voldoet met de nieuwe route wel aan de eisen, zoals de Provincie Zuid-Holland die stelt. We hebben als gemeente meerdere malen aangegeven dat we de route langs Sassembourg graag terug willen. Arriva heeft echter aangegeven de route niet te zullen wijzigen,” aldus de woordvoerder.

:00 uur 0 2 t o t 0 van 10:0 n e p o g onda Iedere z Uw kassabon is geld waard

Hoge Rijndijk • Leiden Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

SINDS 1977

Nieuwe collectie! Een hoekcombi v.a. € 2.375,Kom proefzitten!

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout


gemeenteberichten week 9 / 2017 teylingen Verkiezingen Tweede Kamer 2017 Mobiele stembureaus

Vergadering adviesplatform WMO en Jeugd gemeente Teylingen

De burgemeester van Teylingen maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 ook gebruik wordt gemaakt van mobiele stembureaus. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in een mobiel stembureau. U vindt deze op de volgende locaties:

De openbare vergadering met het adviesplatform WMO en Jeugd van de gemeente Teylingen is op maandag 13 maart 2017. Aanvang 19.30 uur in het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout, kamer 18. Deze ruimte is bereikbaar via de achteringang van het gebouw.

10.00 – 12.00 uur BNS, Rijnsburgerweg 4, Voorhout 13.30 – 15.30 uur Sassembourg, Jan van Brabantweg 7, Sassenheim 16.30 – 21.00 uur Julianakerk, Julianalaan 6 (extra stembureau) De openbare stemopneming van deze stembureaus zal plaatsvinden om 21.00 uur in de Julianakerk. 16.00 – 20.00 uur Het Butterhuis, Zijldijk 7b, Warmond De openbare stemopneming van dit stembureau zal plaatsvinden om 21.00 uur in het Butterhuis

14.00 – 21.00 uur Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1, Voorhout (extra stembureau) De openbare stemopneming van dit stembureau zal plaatsvinden om 21.00 uur in het Bestuurscentrum Meer informatie Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Neem dan contact op met de afdeling Gemeentewinkel, team burgerzaken. Bezoekadres: Wilhelminalaan 25, 2171 CS Sassenheim. Openingstijden Gemeentewinkel: maandag van 8.30 tot 13.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. Telefoon: 14 0252 E-mail: verkiezingen@teylingen.nl .

Gratis kennisevent duurzaam ondernemen Workshops, inspiratie én netwerkborrel over duurzaam ondernemen voor alle ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek

duurzame samenleving. Belangrijke duurzame aspecten zijn het gebruik van lokale diensten en producten en het bevorderen van duurzame bedrijfsvoering.

Interesse in duurzaam ondernemen Bent u geïnteresseerd in duurzaam ondernemen of al jaren duurzaam bezig? Kom dan woensdag 8 maart naar het gratis kennisevent Duurzaam ondernemen in Voorhout. Krijg tips van experts op het gebied van subsidies, financiering en het winnen van aanbestedingen. Leer welke stappen de winnaar van de Duurzaamheidsprijs 2016 heeft genomen en vertaal deze naar uw eigen bedrijf.

Programma Het evenement is gericht op het delen van kennis over duurzaam ondernemen voor én onder ondernemers. Op het programma staan diverse workshops en een duurzame netwerkborrel.

Duurzaam ondernemen Het Duurzaam ondernemen event biedt kansen aan kleine én (middel)grote ondernemers in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De zes organiserende gemeenten werken samen aan een

Aanmelden Deelname is kosteloos na aanmelding op www. duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl Geïnteresseerde collega’s of zakenpartners zijn ook welkom. Locatie Het kennis event is op 8 maart van 16.00 tot 18.00 uur in het bestuurscentrum in Voorhout, Raadhuisplein 1.

AGENDA • Integrale schulddienstverlening • Sport- en cultuurregeling • Transformatieagenda • Plan van aanpak uitkomsten onderzoek WMO-budget • Werving nieuwe leden • Stand van zaken diverse werkgroepen • Ingekomen stukken, mededelingen • Bespreking verslagen van 24 oktober en 7 december 2016 • Rondvraag en sluiting Heeft u interesse om deze vergadering bij te wonen dan bent u van harte welkom. Vergaderstukken kunt u opvragen via e-mail reginabeenen@gmail.com. Het postadres van het adviesplatform WMO en Jeugd is Kroeskarperlaan 100, 2215 XR VOORHOUT.

Aanwijzingsbesluit WOZ en belastingen Burgemeester en wethouders hebben op 21 februari het Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek vastgesteld. In het aanwijzingsbesluit is geregeld wie de taken van belastingen kan uitvoeren in de gemeenschappelijke regeling. Het besluit treedt in werking op 1 maart 2017, onder gelijktijdige intrekking van het Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen van 9 december 2014. Het aanwijzingsbesluit ligt, tijdens kantooruren, ter inzage op het gemeentekantoor.

Taxatie gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed inclusief scholen In de maanden maart en april zijn taxateurs van CED-expertise in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werkzaam om opstallen en indien van toepassing de inventaris (inclusief apparatuur), te taxeren ten behoeve van het actualiseren

Collectes Er is van 5 tot en met 11 maart een collectevergunning verleend aan Amnesty International. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Van Thijn Bouw B.V., Katwijk voor het plaatsen van bouwmateriaal, steigers en een hijskraan in de Hoofdstraat ter hoogte van nummer 205 in Sassenheim van 8 februari tot en met 14 juli 2017 (21-02-17) Meldingen uitweg Op grond van de algemene plaatselijke verordening is het aanleggen van een uitweg gemeld door: • L. Kampert, Dragonweg 33 in Voorhout (23-02-17) • L. Brinkman, Concordiastraat 28 in Sassenheim (13-02-17) Drank- en horecawet Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • La Croûte in De Zon, Dorpsstraat 114 in Warmond (wijziging leidinggevenden( (23-02-17)

van de verzekerde sommen. Dit om onder- dan wel oververzekering te voorkomen. De gemeente draagt aan de hand van de getaxeerde waardes zorg voor het verzekeren van de opstallen en (indien van toepassing) de gehele inventaris.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • P. Vos, Sassenheim voor het parkeren in de Hoofdstraat t.o. nummer 242 t/m 260 (HEMA) en het parkeerterrein achter de ABN/AMRO in Sassenheim (21-2-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen • nabij de Rijnsburgerweg het bouwen van een woning, (kavel 8), Voorhout 15-02-2017 • Watertuin 4 te Warmond het veranderen van het gebruik van recreatiewoning tot permanente bewoning, 17-02-2017 • Watertuin 24 te Warmond het veranderen van het gebruik van recreatiewoning tot permanente bewoning, 18-02-2017 • Kagerplein, Kagervoorde het slopen van asbesthoudende en Platanenlaan materialen, 20-02-2017 te Sassenheim

Vragen? Heeft u vragen over de taxatie, neemt u dan contact op met het cluster verzekering en aansprakelijkheid binnen het team facilitaire zaken, dit bij voorkeur per email naar: verzekeringen@hltsamen.nl of bellen met 14 0252.

• Boekhorstlaan 26 Voorhout

een bijbehorend bouwwerk te bouwen achter de aanbouw op de eerste verdieping, 17-02-2017 • Vrouwenpolderstraat 23, het verwijderen van asbestSassenheim houdend materiaal uit de woning, 20-02-2017 • Vrouwenpolderstraat 27, het verwijderen van asbestSassenheim houdend materiaal uit de woning, 20-02-2017 • Frank van Borselenlaan het realiseren van twee nieuwe 2.001 en 2.002, wooneenheden, 21-02-2017 Voorhout Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.


Verleende omgevingsvergunningen (mogelijkheid tot bezwaar) • Jan Steenlaan 12, Warmond

• Hofpolder 7, Warmond • W. Moolenaarshof 11, Sassenheim

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en verwijderen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 16-022017 het bouwen van een steiger, 21-022017 het verbouwen van de woning, 21-02-2017

Ter inzage Deze besluiten liggen vanaf ‘dag na datum vergunningverlening’ tot en met ‘6 weken later’ ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Belanghebbenden kunnen vanaf ‘1 dag na start inzagetermijn’ tot en met ‘6 weken later’ beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank in Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een

gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag

Kennisgeving rectificatie bestemmingsplan ‘1e herziening buitengebied Teylingen’ Door een technische fout bij het bestemmingsplan ‘1e Partiële herziening Buitengebied Teylingen’ op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl wordt het plan opnieuw gepubliceerd. Het plan is op 24 maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft betrekking op de percelen Rijnsburgerweg 27 en 60a in Voorhout en is onderdeel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen’ dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 april 2015.

Het op 22 september 2016 vastgestelde bestemmingsplan Menneweg 20, Sassenheim met identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2014SAS05006-0401 is per 9 februari 2017 onherroepelijk. Het beroep dat tegen dit bestemmingsplan was ingediend is ingetrokken.

Toelichting Op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen. nl stond geen verwijzing naar het ‘moederplan’, het bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen’, dat vastgesteld is door de gemeenteraad op 30 april 2015. Dit is onjuist omdat het bestemmingsplan ‘1e herziening buitengebied Teylingen’ hier onderdeel van uitmaakt. De verbeelding en regels van de partiële herziening voegen hier namelijk iets aan toe en de verbeelding en regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen’ zijn en blijven onverminderd van toepassing. Dit is ook zo aangegeven in de regels, maar was onvoldoende zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. De inhoud van de partiële herziening is onveranderd. De verwijzing van het moederplan: bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen’ naar de ‘1e Partiële herziening Buitengebied Teylingen’ is wel correct.

Plangebied Het plangebied betreft het perceel Menneweg 55 en 55a te Sassenheim.

Door de nieuwe publicatie wordt deze fout hersteld. De verwijzing is nu wel zichtbaar. Tegen deze publicatie kan geen beroep worden ingesteld.

Inhoud plan Het bestemmingsplan maakt zes eengezinswoningen op het achterterrein mogelijk. De bedrijfsbestemming aan de voorzijde verdwijnt en zal worden bestemd als tuin ten behoeve van de woning Menneweg 55. De nieuwe woningen zijn bereikbaar via de Rusthoflaan. Aan de zijde van het Planetenplein is een toegang voor hulpdiensten voorzien.

Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Lindy van der Klaauw van Domein Ruimte van de werkorganisatie HLTsamen (Hillegom, Lisse en Teylingen). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0252 of via het emailadres: l.vanderklaauw@hltsamen.nl.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Bestemmingsplan Menneweg 55a, Sassenheim onherroepelijk

Informatie Josephine Braam van het domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: jac.braam@hltsamen.nl. Downloads De digitale versie van het onherroepelijke bestemmingsplan inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 1 maart 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Lejo met Hands up!

Scholing voor vrijwilligers bij hospice

SASSENHEIM n In het eerste weekend van april is er een vol programma in theater ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Op zaterdag 1 april speelt Pieipschuim het theaterprogramma ‘Zo doen we dat hier’. Op zondag 2 april is is de jeugdvoorstelling van Lejo.

SASSENHEIM n Zestien vrijwilligers

Theatergroep Piepschuim brengt met ‘ een waanzinnig muzikaal en energiek programma over grote thema’s en kleine problemen. Op het snijvlak van muziek, cabaret, en theater: tomeloze energie, prachtige teksten, virtuoze muziek, veel humor, sprekende mimiek en soms een verrassend dansje. Eerder stond de groep al op grote theaterfestivals zoals Mundial, de Beschaving en Oerol. De voorstelling begint om 20.15 uur. De toegang bedraagt 15 euro per persoon.

Poppentheater

Op zondagmiddag is er een voorstelling voor het jonge publiek. Met blote handen en houten ogen creëert Lejo een unieke, frisse vorm van poppentheater. ‘Hands up’ is een vrolijke, woordloze voorstelling met veel muziek. Vanuit een

grote blauwe poppenkast vertonen de poppen hun kunsten. Een stoere hond, twee tapdansers, een koe met een eetprobleem, een kinderkoor inclusief dirigent en vele anderen passeren de revue. Na afloop kunnen de kinderen zelf ook de Lejo oogjes maken. De voorstelling begint om 15.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk. Kaarten voor beide voorstellingen zijn verkrijgbaar door te bellen naar 0252-22 58 74 (ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur), via www. hetonderdak.nl en vanaf vanaf twee weken voor elke voorstelling bij Primera Sassenheim, Hoofdstraat 208, Sassenheim. Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling. Vanaf 45 minuten voor aanvang van de voorstelling.

van het Hospice Duin- en Bollenstreek hebben de basiscursus van de landelijke vereniging van Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg volbracht. Zij kregen onlangs het certificaat. Hospice Duin- en Bollenstreek is gezegend met een grote groep enthousiaste vrijwilligers die de kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel dragen. Niet alleen in het hospice ontvangen gasten vrijwilli-

gerszorg. Ook in de thuissituatie kunnen vrijwilligers ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten en ondersteunen. De vrijwilligers worden niet zomaar in het diepe gegooid. Zij volgen een basiscursus van de landelijke vereniging van Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg, de VPTZ. Deze cursus wordt door de eigen coördinatoren Coby Guijt en Pieta Landweer in zes dagdelen gegeven. Door het volgen van de cur-

sus ontdekt de cursist of dit werk is wat hij of zij ervan verwacht. Voor de leiding is het een check of deze persoon inderdaad geschikt is. Soms hebben mensen zelf veel meegemaakt, maar nog niet alles verwerkt. Dan kan het verstandig zijn eerst aan zichzelf te werken. Recent hebben zestien nieuwe vrijwilligers de basiscursus volbracht en ontvingen uit handen van de coördinatoren hun certificaat. Lees meer op www.deteylinger.nl.


Ristorante Il Mulino In de maand MAART heeft Ristorante Il Mulino een aantrekkelijke actie! Wij hebben een heerlijk menu samengesteld.

Maart menu VOORGERECHTEN

• Vitello tonnato • Kalfvlees gevuld met tonijnsaus • Insalata caprese • Salade van tomaat en verse buffelmozzarella • Carpaccio classico • Dun gesneden ossenhaas op klassieke wijze • Carpaccio di tonno • Carpaccio van tonijn • La crema del giorno • Soep van de Dag

HOOFDGERECHTEN • Pasta al gorgonzola • Pasta met gorgonzola • Pasta con tartufo el fungi • Pasta met truffel en champignons • Saltimbocca a la Romana • Kalfsvlees met parmaham • Il filetto di branzino con salsa al vino bianco e gaberri • Zeebaarsfilet met witte wijnsaus en garnalen

DESSERTS • Huisgemaakte Tiramissu • Huisgemaakte Pannacotta • Scropino ijs met Limoncello en prosseco

ACTIE € 38,00 VOOR 2 PERSONEN

Heereweg 194 Lisse. Reserveren op tel.: 0252 - 625420. Wilt u vooraf aangeven of u van deze actie gebruik wilt maken. Vanaf 20-03-2017 is Il Mulino 7 dagen per week open. Lunch & diner. * tijdens de openingstijden van de Keukenhof zijn wij ook op maandag geopend!

Een Viking bed kies je met je ogen dicht NU TIJDELIJK* GRATIS Viking bedtextiel pakket t.w.v. maximaal € 500,bij aanschaf van een Viking bed.

Drie jaar op rij verkozen tot beste beddenmerk in Zweden. Een Viking bed is niet overal verkrijgbaar, maar wel bij: Nachtkust Slaapcomfort Hoofdstraat 14, 2202 GD Noordwijk aan Zee T 071- 3615775 E info@nachtkust.nl W www.nachtkust.nl

Ervaar de ultieme nachtrust kom langs bij nachtkust


advertorial

IJ K EN MOGEL E G N E V E U Z IE T

H E ID ?

! e o t u r a a n n e m o Wij krenarts bij u thuis, wel zo makkelijk De die

Goh wat handig!

en t s o jk i r r o o v e + BMeintadaelrbsatrress voor uws hinuisodnizeer klinieken + Met dezelfde liefde al én huisdier + oordeel bij meer dan é niet kunt komen + VMakkelijk, als u zelf even +

Tijd voor verandering! Jordy’s Hair is zeker geen onbekende in Sassenheim, gevestigd in de Hoofdstraat op nummer 276. De afgelopen jaren heeft het ervaren team al veel klanten over een passend kapsel of haarkleur geadviseerd. Jordy de Groot, eigenaar van de salon, heeft laten zien dat hij zich kan meten met de beste kappers in Nederland, in 2015 won hij een Coiffure Award en vorig jaar was hij wederom genomineerd met een prachtige collectie. Een geweldige ervaring waardoor Jordy ook nieuwe ideeën kreeg over zijn eigen salon. Tijd voor een eigen nieuwe ‘look’, maar dan voor het interieur om er zo, mede, voor te zorgen dat de totale beleving in de salon klopt. “ Voor een kapper is het allerbelangrijkste iedere klant persoonlijk te benaderen en echt naar hem of haar te luisteren”; aldus Jordy. “We kiezen in onze salon voor een ontspannen sfeer waar kwaliteit van het vakwerk en de service naar de klant voorop staat en daar hoorde ook een nieuw interieur bij”.

TRENDS

Jordy’s Hair onderscheidt zich niet alleen door de persoonlijke aanpak, maar zeker door de zorg die besteed wordt aan de uitvoering, het advies en de behandeling. De professionele kappers weten als geen ander welke trends er zijn, welke producten passen bij de klant en welke stijl bij de klant past. Ook voor een goed kleuradvies kun je terecht bij deze experts. Na vijf weken in een tijdelijke locatie te hebben gewerkt is het team blij weer terug te keren naar de locatie in de Hoofdstraat. In een interieur dat goed past bij de filosofie van Jordy’s Hair: betaalbare kwaliteit voor een totaal beleving met als eindresultaat een kapsel dat bij de klant past. Maak (opnieuw) kennis met Jordy’s Hair en ervaar zelf wat deze salon voor jou kan betekenen. JORDY’S HAIR

Hoofdstraat 276, Sassenheim Tel: 0252 231 455 www.jordyshair.nl

- 0 47 55 47 5 8 0 l. e T | anHuis.nl dier! voor uw huis ierenkliniekA

MijnD

iek ijn Dierenklin Powered by M

rg

| De beste zo

Nieuw Ondernemersmagazine verbindt ondernemer met consument

‘Back 2 Business’ biedt sterk concept Business - Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen en John van der Tol, eigenaar van ‘Zaken voor Zaken’ bundelen hun krachten in het nieuwe Ondernemersmagazine ‘Back 2 Business’. ‘We hebben een bijzondere formule uitgewerkt om deze nieuwe loot te koppelen aan de Verhagenstam’, vertelt Dirk Bouman. ‘Het is een doordacht concept om met het magazine de zakelijke markt te bedienen en daarbij meteen een brug te slaan naar de consument.’ John van der Tol verdiende zijn sporen als uitgever van een glossy zakenmagazine (franchise) en als initiator van de ‘Slag om de Bollenstreek‘, Open Coffee, de RBB Cup en in de streek diverse bekende acties. Hij is eigenaar van het online Businessmagazine ‘Zaken voor Zaken’. “Het samengaan van print en online maakt ons hele concept complementair”, vult hij aan. “Beter kan niet. We kunnen onze klanten op deze manier optimaal van dienst zijn. Een hoge oplage tegen een interessante prijs.“ TRANSPARANT

“We gaan met het nieuwe magazine ‘Back 2 Business’ terug tot het direct zaken doen op een heldere

en volgend jaar minimaal driemaal, als glossymagazine in een oplage van minimaal 6700 exemplaren. Samen met de huis-aan-huismagazines in een oplage van ruim honderdduizend exemplaren”, gaat John van der Tol verder. “Door onze opzet onderscheiden wij ons in de markt. Lokale bedrijven worden optimaal zichtbaar voor een hele brede doelgroep. Eigenlijk optimale kruisbestuiving. In het magazine is ruimte voor human interest, bedrijfsreportages, nieuwe producten, columns, verrassende artikelen en bijzondere acties.”

transparante wijze”, gaat Bouman verder. “Een no nonsens aanpak, die past bij de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek. Het unieke van deze formule is dat het ondernemersmagazine ook als kranten-

HET IS TIJD VOOR ‘BACK 2 BUSINESS’

INSPIREREN

uitgave huis-aan-huis wordt verspreid. Dirk Bouman is een creatieve uitgever en zelf ondernemer. Een combinatie die staat voor de uitgave van negen gratis huis-aan-huis bladen, een abonnee weekblad, een landelijke uitgave met de Bloemenkrant en meerdere magazines. Sterke bladen die van betekenis zijn in de relatie tussen klant en ondernemer en als informatiekanaal dienen voor de ingezetenen van de streek. “Daarnaast hebben al onze kranten een veel bezochte website en zijn wij ook uitgever van de bekende nieuwssite ‘Alles over Katwijk’. John is lid van bijna alle ondernemersverenigingen en is een

John van der Tol en Dirk Bouman bundelen letterlijk en figuurlijk hun krachten in het sterke concept Ondernemersmagazine ‘Back 2 Business’. | Foto: Sven van der Vlugt

geweldige netwerker, terwijl onze mensen op alle cruciale punten in het gebied aanwezig zijn en weten wat er speelt.”

100.000 PLUS

“Het ondernemersmagazine ‘Back 2 Business’ verschijnt dit jaar tweemaal, half mei en begin november

Dirk Bouman ziet het inspireren van de ondernemersgeest als een bijkomend doel. “Daarnaast keren wij als uitgeverij terug naar een markt waarin wij voorheen volop actief waren: de Business to Business markt.” Van der Tol en Bouman zetten in op een goed verzorgd, zakelijk magazine, vol interessante artikelen, dat ook online volop wordt gepromoot. “Doordat ‘Back 2 Business’ middels alle beschikbare kanalen en ook huis-aan-huis wordt verspreid in de Duin- en Bollenstreek, ontstaat een unieke vorm en een optimaal zichtbaar product. Op deze manier zijn we completer en concurrerender dan ooit.”


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Bedroefd hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder en oma

Nell Witteman-Huijers weduwe van Simon Witteman Budel, 24 maart 1935

Warmond, 26 februari 2017

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Kockengen: Marc en Leny Wiarda Jeroen Max Sassenheim: Paul en Loes Mila Jorren Nanne

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

• Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Amsterdam: Robert en Michael

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Park Klinkenberg 36 2361 WZ Warmond Nell is thuis, waar u donderdag 2 maart afscheid van haar kunt nemen van 19.00 tot 20.30 uur. We nemen afscheid van Nell op zaterdag 4 maart om 11.00 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 in Leiden. Aansluitend zijn wij graag met u samen voor een broodmaaltijd in restaurant het Haagsche Schouw, Haagse Schouwweg 14 in Leiden, hier is ook gelegenheid tot condoleren.

 Persoonlijk

 Betaalbaar

 Deskundig

 Op maat

www.florawebsite.nl

Web & D es i gn vo or de G roe ns e c to r

Keyboard technics, 1001 mogelijkheden. Nieuwprijs € 2200,00 nu voor € 250,00. Tel: 06-51804690

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Als u bloemen wilt geven dan graag meenemen naar Rhijnhof.

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505.Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505.

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414.

Gezocht: betrouwbare en zelfstandige huishoudster in Wassenaar, alleen voor de maandag. Ook voor boodschappen. Rijbewijs nodig. Reacties graag per mail: tstencate@gmail.com

Te huur: Dekschuit voor diverse klussen op en aan het water, wordt gebracht. Tel: 0634749154.

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Wegens omstandigheden Nimoto City scooter. Elec. actieradius 70 km. Slechts 200 km. Nieuwprijs € 1700,00, nu voor € 850,00. Tel: 06-51804690.

TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389.

Zaterdag 11 maart TREINENBEURS restaurant “de Nachtegaal” Heereweg 10 2161AG Lisse 10.00-15.00 entree en parkeren gratis.

BELASTING aangifte incl. controle toeslagen. Scherp tarief. Wij komen bij u thuis. www.ffair.nl - Fair BV -0252-702357.

Sport-, wellnessmasseur in opleiding begint praktijk in Hillegom. Tevens massage aan huis in Hillegom e.o. Tel: 06-38303584

KUNSTGEBIT Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

EHBO cursus bij kinderen Op zaterdag 18 maart organiseert gezondheidscentrum Sassembourg een ‘moeder en kind’ beurs. Op deze dag organiseert Apotheek Sassembourg een workshop EHBO bij kinderen. Kinder EHBO Locatie: Apotheek Sassembourg Tijd: 11.00 Duur workshop: 1 uur

Schilderwerk met uitstraling.

w w w. a l l u re v a s t g o e d z o rg . n l

Opgeven verplicht! Beperkte beschikbaarheid

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Leer tijdens deze korte workshop EHBO de meest voorkomende ongevallen bij baby's en kinderen

Tijdens de beursdag is er ook een leuke like en deelactie. Deze actie is te vinden op de facebookpagina van het gezondheidscentrum. Op de dag zelf is er een kleine quiz waarbij je kans maakt op een gratis Gif wijzer! Loop hiervoor even binnen in Apotheek Sassembourg! Bent u geïnteresseerd in de EHBO workshop? Meldt u dan aan via de mail vóór 18 maart bij piket@apotheeksloothaak.nl Let op:* Iedere deelnemer dient zich apart in te schrijven. Na afloop ontvangt iedere deelnemer per e-mail een eigen en persoonlijk Bewijs van Deelname.


nieuws

DE TEYLINGER

7

WOENSDAG 1 MAART 2017

Geen dreigen of agressie tegen hulpverleners TEYLINGEN n Er is tijdens de jaarwisseling geen sprake geweest van dreiging of agressie tegen hulpverleners en er hebben zich geen grootschalige ordeverstoringen voorgedaan. Zowel de politie, als de brandweer spreken in hun rapportages over een goede sfeer. Op landelijk niveau is dat echter een ander verhaal. Door Nico Kuyt

Raadslid Sabrina van der Lubbe (VVD) heeft onlangs vragen aan B&W gesteld over het geweld tegen de hulpverleners in Teylingen. In het land waren er tijdens de jaarwisseling diverse incidenten De politieagenten zijn bekogeld, de brandweer kon niet altijd zijn werk doen en auto’s gingen in vlammen op. De landelijke trend baart Van der Lubbe zorgen. Tevens wenste zij te vernemen hoe het zit met het verhalen van de schade op de vandalen. Maar burgemeester Carla Breuer maakt bekend dat de jaarwisseling in Teylingen wederom in een overwegend feestelijke stemming is verlopen. Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan, er zijn geen aanhoudingen verricht en weinig meldingen van overlast binnengekomen. Dreiging of agressie tegen hulpverleners heeft niet plaatsgevonden. SCHADE

De totaalschade door vandalisme aan gemeentelijke eigendommen bedroeg 8.673 euro. Het ging om 24 afvalbakken, 36 verkeersborden, 3 overige zaken en het aantal manuren wat benodigd is om het te vervangen. Hiervan is aangifte gedaan, al zijn er helaas geen daders bekend. Vanwege het hoge schadebedrag van vorig jaar, bijna het dubbele, zijn er dit jaar extra maatregelen getroffen.

Zo zijn circa 200 afvalbakken met een afsluitklep afgesloten en zijn er op locaties waar in het verleden vandalisme heeft plaatsgevonden antivuurwerkprofielen aangebracht op verkeersborden om deze te beschermen. Ook heeft de buitendienst de afvalbakken een dag eerder afgesloten en extra schouwrondes gehouden in de week voorafgaand aan de jaarwisseling. Verder heeft de politie meer gesurveilleerd op hotspots en is in de communicatiecampagne aandacht besteed aan vandalisme. VERHAAL

Omdat de gemeente een duidelijk signaal af wil geven dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt, is het verhalen van schade strakker geregeld. In alle gevallen wordt aangifte gedaan en geprobeerd deze te verhalen. Zodra de daders bekend zijn, wordt de schadebemiddeling gestart en draaien zij op voor de kosten. “Vaak is het echter lastig om de daders te achterhalen. Daarom hebben we onze inwoners opgeroepen om te melden wanneer iemand schade veroorzaakt of in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk,” aldus de burgemeester. De handhavers hebben verder gecontroleerd op het buiten de uren afsteken van vuurwerk. Zo hebben de politie en de Boa’s ongeveer tien kilo vuurwerk in beslag genomen, drie personen doorverwezen naar Bureau Halt en in een aantal gevallen gesprekken gevoerd met de ouders. Daarnaast is specifiek ingezet op het controleren van de vuurwerkvrije zones. Alle locaties zijn meerdere keren bezocht en in geen van de gevallen is er vuurwerk afgestoken. Hiervan zijn ook geen meldingen binnen gekomen. De algemene indruk van zowel de politie als de Boa’s is dat het illegaal afsteken van vuurwerk ieder jaar verder afneemt.

Klaverjassen bij Warmunda WARMOND

n In de voetbalkantine van Warmunda is op vrijdag 10 maart de jaarlijkse klaverjasavond. De opbrengst gaat naar de Zonnebloem Warmond. Om 20.00 uur gaat de zaal open en kan er ingeschreven worden voor deze kaartavond. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het

inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de Zonnebloemafdeling Warmond. De kantine van Warmunda is te vinden bij Sportpark Overbosch, Herenweg 92A. Voor vervoer, neem contact op met Margreet van Velzen op 071-3011534.

Teun wordt thuis opgehaald door wijkagenten Harm Bosch (l) en Rob Esser.| Foto: pr.

Opkikkerdag voor Teun (5) SASSENHEIM n Stichting Opkikker heeft maandag 27 februari voor de 5-jarige Teun uit Sassenheim een spannende Opkikkerdag vol verrassingen georganiseerd. Teun is langdurig ziek en onder behandeling. Zijn pedagogisch medewerker vond dat hij en zijn gezin wel een Opkikker konden gebruiken. Even het ziek zijn vergeten en met het hele gezin genieten. Het hele gezin werd ‘s morgens al vroeg opgehaald door de politie uit Noordwijk. Teun wilde heel graag boeven vangen en daar kon de politie natuurlijk wel hulp bij gebruiken. Na een een rit in de politieauto, inclusief een politiemotor, en een rondleiding door agent Harm Bosch achter de schermen bij de politie Noordwijk, werd het gezin met de echte Opkikkerauto naar Zeewolde gebracht.

de vader en moeder van Teun. De mooiste foto’s ontvangen zij uiteraard na de Opkikkerdag. Om 12.30 uur was het tijd om lekker te genieten van een lunch, want alle energie was nodig voor de volgende verrassing. Papa Martijn en Teun zijn namelijk dol op zwemmen, dus konden zij genieten van een heerlijke subtropische duik in het Aqua Mundo op het vakantiepark. Na twee uur spartelen en spelen in het water werd het tijd voor ouders Corry en Martijn om even echt te ontspannen, zij kregen een beautybehandeling en massage, terwijl we

In de Eemhof stond fotograaf Marcel Kolenbrander te wachten om foto’s van het gezin te maken, dit allemaal volgens de wensen van

met Teun heerlijk muziek gingen maken met de muziekclown Puck en zijn muziekworkshop. Moe van alle indrukken ging het gezin aan het einde van de middag weer naar Sassenheim, waar Martijn en Corry onder begeleiding van kok Dave uit Lisse thuis een kookworkshop kregen. zo de lekkerste dingen zelf klaar maakten voor het avondeten. Stichting Opkikker werkt voornamelijk met vrijwilligers en is geheel afhankelijk van sponsoren, donateurs en belangeloze medewerking van derden.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kippendijtjes gemarineerd of naturel 99 100 gram

Weekaanbiedingen

Vers voordeel uit de Noordzee! Verse wijting

1 kg 2 kg

3.5.-

Gebakken wijtingfilet

per stuk

1.-

Visbami

100 gram 1.50

Makreelsalade

100 gram 1.-

Elke woensdag: gebakken kibbeling

500 gram 6.95

Elke donderdag: 3 gebakken lekkerbekken + saus

6.-

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is weer geopend van woensdag t/m zaterdag. Voor de lekkerste visgerechten!

Kleine Bredase spruitjes Verse vat zuurkool Grote kiwi’s klasse 1 Bietensalade

Maaltijd van de week: Boerenkoolstamppot

500 gram 0,99

500 gram 0,99

1,95 100 gram 0,79 5 stuks

Varkensfricandeau + tonijnsalade Erwtensoep, rookworst + KEURSLAGERKOOPJE

100 gram Zeeuws spek

2 x 10050gram

samen KEURSLAGERKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

Elke woensdag:

10 Perssinaasappels

2,35

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

7

Gebraden runderrollade + Magere cornedbeef rundersukadelapjes 20 2 x 100 gram

3

500 gram

Kalfssaucijzen

340 695

SPECIAL 95 4 stuks TROTS VAN DE KEURSLAGER TROTS VAN DE KEURSLAGER

5

Kalfs

Kippendijtjes gemarineerd SPECIAL Kippendijtjes gemarineerd99 confettibal Pomodorohaasje of naturel 100 gram 0 of naturel 45 100 25gram 99 VLEESWARENKOOPJE 100 gram100 2 gram Varkensfricandeau + 40 VLEESWARENKOOPJE 2 x 100 gram 3 tonijnsalade Varkensfricandeau + KEURSLAGERKOOPJE tonijnsalade Magere rundersukadelapjes 40 95

1 0

36

2 x 100 gram 500 gram

KEURSLAGERKOOPJE SPECIAL

v.d. Veer Oude Haven 3 Sassenheim www.vissalade.nl 0252 210151

VLEESWARENKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

100 gram 0,79

0

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

Magere Kalfs confettibal 45 100 gram 1 rundersukadelapjes Keurslagerij Scholten Aanbiedingen zijn geldig van 27 februari t/m 495 maart Hoofdstraat 261 Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

500 gram Keurslagerij Scholten

Sassenheim Hoofdstraat 261 0252-211440

6

SPECIAL Sassenheim 0252-211440 Aanbiedingen zijn geldig van 27 februari t/m 4 maart

Kalfs confettibal Keurslagerij Scholten


Hoofdstraat 199 Sassenheim • 0252 - 22 1100 • timkruik.nl


nieuws

DE TEYLINGER

Startbijeenkomst Business Women Entrepreneurs WARMOND n De startbijeen-

komst van Business Women Entrepreneurs Teylingen (BWET) is op dinsdag 7 maart om 16.00 uur in lunchroom Sugar or Spice (Dorpsstraat 46 Warmond). Spreker is Sinead Hewson van het Women’s Business Initiative International. BWET is een netwerkclub voor alle vrouwelijke ondernemers in Teylingen. De eerste insteek is vrouwen te helpen bij het laten groeien van hun bedrijf. Het is een initiatief van Madeleine van der Steege en Amanda Scheerder. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij Amanda Scheerder (071-7370077, 06-30885046 of Amanda@sugarorspice.nl).

TEYLINGEN n KBO Teylingen en de politie organiseren op dinsdag 7 maart om 14.30 uur een opfrisbijeenkomst verkeersregels voor alle senioren uit Teylingen in ‘t Trefpunt (Herenweg 80) in Warmond.

TEYLINGEN n Is het inzamelen van het afval met een korting op de afvalstoffenheffing voor minder afval in de grijze bak (diftar) het beste? Of nog beter het omgekeerd inzamelen met zo’n tarief, waarbij de inwoners de grijze bak zelf moeten wegbrengen en alleen het herbruikbare wordt opgehaald? En kan daarmee de doelstelling van het Rijk van 75 procent scheiden voor 2020 of maximaal 100 kg per inwoner ongescheiden afval per jaar voor Teylingen worden gehaald? Een door B&W ingehuurd bureau denkt van wel. Het zijn de fracties in de gemeenteraad, die aan B&W gevraagd hebben om een doorrekening van de beste manier van afvalscheiden om die doelstellingen te behalen. Een vorig onderzoek werd ietwat uitgedaagd

in geloofwaardigheid en door de fracties afgewezen als ‘wie betaalt die bepaalt’. De gedachte bleef bij sommige raadsleden spoken dat er in de nabije toekomst wellicht betere alternatieven zijn in de verwerking en die niet zijn onderzocht, zoals het nascheiden. Daarbij wordt het afval in de grijze bak later na het ophalen in de verwerking van elkaar gescheiden voor hergebruik. In de jaren ‘80 was er overigens al een experiment in Breda waarbij een gehele fabriek is gerealiseerd die dit als test beproefde en aardige resultaten behaalde. Maar het scheiden door de burger bleek destijds een goedkoper alternatief te zijn dan de uitgave aan een hele installatie. TARIEF

Nu leeft het idee om het omgekeerd inzamelen in Teylingen in te voeren. Het bureau onderzocht allerlei soorten van inzamelen en het beste uit de bus kwamen een toepassen van een tarief en het omgekeerd inzamelen met zo’n tarief. Het idee van een tariefdifferentiatie is dat huishoudens

n Gratis boek voor groep 8

Hoe zat het ook al weer met voorrang geven? Telkens komen er nieuwe verkeersborden bij en worden er nieuwe verkeersregels bedacht. Of de kennis over verkeersregels is wat weggezakt. In alle gevallen is het noodzakelijk deze kennis weer eens op te frissen.

SASSENHEIM n De campagne voor

de parlementsverkiezingen van 15 maart is in volle gang. Ook de PvdA zoekt op verschillende manieren het contact met de kiezers. In dit kader brengen Tweede Kamerleden Roelof van Laar en Marit Maij op zaterdag 4 maart een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek. De tour begint ‘s morgens rond 11.00 uur in het centrum van Sassenheim, gaat via Lisse, Noordwijkerhout en Noordwijk naar Katwijk en eindigt rond kwart over drie bij winkelcentrum Lange Voort in Oegstgeest.

Vesperviering Matthiaskerk WARMOND n Op woensdag 1

maart begint de 40 dagen vastentijd op weg naar het hoogfeest van Pasen. Die avond is om 19.00 uur een woord- en communieviering met als voorganger Lia Spiegeler. Op de volgende woensdagavonden 18, 15, 22, 29 maart en 5 en 12 april in de vastentijd gaat Lia Spiegeler om 19.00 uur voor in de vesper vieringen in de Jozefkapel.

met een kleine restafvalcontainer minder afvalstoffenheffing betalen dan huishoudens met een grote, wat nu al het geval is, maar zij in de toekomst ook moeten betalen voor het volume en de frequentie dat zij het grijze afval aanbieden. Alle huishoudens betalen daarbij een vast bedrag aan afvalstoffenheffing en daarnaast per keer dat ze de grijze minicontainer met restafval aan de straat zetten om te legen. Huishoudens hebben op deze manier zelf invloed op hun kosten voor de afvoer van het afval dat zij zelf met de boodschappentas in huis gesleept hebben. Hoe beter zij hun afval scheiden, hoe lager hun kosten. Het systeem kan nog verfijnder gemaakt worden door de huishoudens het restafval te laten wegbrengen in plaats van op te halen, het omgekeerd inzamelen (zoals in Lisse), waarbij juist de herbruikbare stoffen worden opgehaald, zoals glas en papier. Als zij er moeite voor moeten doen, komt er minder restafval, zo is de gedachte. Koppel je dit nu aan een tarief voor volume en frequentie, dan scheidt

Door Nico Kuyt

Burgemeester Carla Breuer en wethouder Arno van Kempen deden vrijdag het boek ‘Achtstegroepers huilen niet’ van Jacques Vriens cadeau aan alle leerlingen van groep 8 van de Teylingse basisscholen in het kader van de landelijke actie ‘Geef mij maar een boek’. Voor twee euro kunnen alle kinderen sparen voor een eigen boekenplank. Ook een boek? Bel 0252-212778.

Kleine Kerk weer als nieuw VOORHOUT n Na restauratiewerk-

zaamheden en onderhoud aan de binnenkant wordt de Kleine Kerk na zes weken weer in gebruik genomen. Op zondag 5 maart is de eerste kerkdienst in de gerestaureerde kerk. Op 17 februari heeft de aannemer het pand opgeleverd. De ingebruikname van de Kleine Kerk stond in eerste instantie op 19 februari gepland, maar deze planning bleek niet haalbaar. De aannemer heeft niet alleen de turfstenen buitenmuur gerestaureerd, maar ook de binnenwand waartegen de preekstoel staat. Ondanks voorzorgsmaatregelen van de aannemer bleek het pand een grondiger schoonmaak nodig te hebben dan verwacht. De ingebruikname van de Kleine Kerk werd daarom twee weken uitgesteld.

Gemeenteleden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om

andere, incidentele onderhoudstaken te verrichten, van het witten van niet-gerestaureerde muren tot het schilderen van deuren en het in de was zetten van de ouderlingenbankjes en preekstoel. “Echt alles heeft een poetsdoek gezien,” vertelt Gertjan Poot, coördinator van de schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden. Met een team van 25 vrijwilligers heeft hij in twee weken de kerk weer volledig gebruiksklaar gemaakt. “Niet alleen het liturgisch centrum (de plaats voorin de kerk dat centraal staat tijdens de diensten) is geschuurd en gelakt, maar ook de hal, garderobe en consistorie zijn opgeruimd en schoongemaakt. Alles moest natuurlijk weer op zijn plaats worden gezet of gehangen.” Poot vertelt enthousiast over de eensgezindheid van de vrijwilligers. “Je hebt een klus en zet je schouders eronder. Iedereen, niemand uitgezonderd, vindt het leuk, zinvol en waardevol om dat met elkaar te doen.”

het volk nog beter. Het nieuwe systeem vraagt wel een investering van de gemeente. Het varieert van circa 0,6 miljoen euro voor diftar tot 1,5 miljoen voor omgekeerd inzamelen in combinatie met diftar. NASCHEIDING

Ook via nascheiding van restafval kunnen grondstoffen worden teruggewonnen voor hergebruik en dat in combinatie met het huidige scheiden. De vraag is in welke mate dit voor Teylingen een bijdrage kan leveren. En met name voor papier levert dat problemen op, omdat het in contact is geweest met diverse vervuilde stoffen en niet te hergebruiken. Volgens het onderzoek blijft daarom een bronscheiding, waar de inwoners zelf het scheiden ter hand nemen, de voorkeur behouden. Maar een nascheiding kan wel een goede en wellicht noodzakelijke aanvulling zijn om de toekomstige doelstelling van het Rijk van het aantal kilo’s ongescheiden afval te realiseren.

Mogelijke stop precario wordt nog lastig puntje TEYLINGEN n De al jaren door het Rijk geplande afschaffing van de heffing van de gemeente aan de nutsbedrijven voor de kabels en leidingen in de gemeentegrond, lijkt nu toch een einde te komen.

Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van een verkeersquiz bekeken hoe goed de kennis van de verkeersregels en -borden is. Ook komen er situaties uit de directe omgeving aan bod. Het gaat allemaal op een gemoedelijke manier, maar wel met de bedoeling om veiliger onderweg te zijn. Deelname is gratis.

PvdA toert door Bollenstreek

9

Toch omgekeerd afval inzamelen met een tarief?

Door Nico Kuyt

Opfrisser voor verkeersregels

WOENSDAG 1 MAART 2017

Het hangt al een decennium als een doemscenario boven het hoofd van de gemeente. De gemeente heft belasting op de kabels en leidingen in haar grond, wat een heel gemakkelijke sluik-inkomstenbron is, want enkele nutsbedrijven berekenen deze kosten weer door in de rekening aan de consument. Het is dus voor het grootste deel een verkapte belastingverhoging voor de burger. Maar hef je het als gemeente niet, en de buurgemeente wel, dan heeft die een voordeel en betalen de inwoners van de eigen gemeente een nadeel, want die hoesten het totaal op via hun rekening aan het nutsbedrijf. Dus ging na een heftige discussie in de gemeenteraad ook Teylingen zo rond 2009 tot het heffen ervan. Er waren fracties die overigens tegen het heffer ervan waren, maar in de minderheid. Bij het Rijk is ondanks deze roependen in de woestijn sindsdien een beweging gaande om het af te

schaffen. De gemeenten zouden tien jaar de gelegenheid krijgen om het verlies aan inkomsten te compenseren, door bijvoorbeeld een verhoging van de OZB-heffing. De inwoner wordt weliswaar zo niet meer door de kat van het nutsbedrijf, maar door de hond van de gemeente in de beurs gebeten en blijft gewoon betalen. Kortere termijn? Maar nu, de Tweede Kamer heeft op 21 februari een amendement aangenomen waarbij de duur van de overgangstermijn voor de gemeenten voor de afschaffing is teruggebracht tot uiterlijk 1 januari 2022. En dat is een vijf jaar korter dan het oorspronkelijke 2027. En dat brengt mogelijk toch wel wat financiële knel in de gemeentelijke beurs, met wellicht een meer forse greep in de portemonnee van de inwoners. Raadslid Ton Verdegaal (D66) heeft hierover onlangs vragen aan B&W gesteld. Hij wil van B&W weten wat de financiële gevolgen zijn van dit amendement voor de begroting van Teylingen en meer belangrijk, voor de inwoners van Teylingen. Het gaat overigens om een behoorlijk bedrag aan inkomsten voor de gemeentekas. En iemand zal het toch moeten ophoesten.

Groen licht voor jachthaven aan Zijldijk WARMOND n De jachthaven voor Watersportvereniging Noordwijk Maritiem Teylingen gaat definitief door. Vorige week zetten de wethouder Kees van Velzen en betrokkenen van de watersportvereniging hun handtekening onder een contract voor de inrichting van een eigen jachthaven aan de Zijldijk.

Watersportvereniging Noordwijk Maritiem Teylingen bestaat dit jaar 40 jaar. Al die jaren is het verkrijgen van een eigen jachthaven voor de

WSV een wens geweest. Vanaf 2002 zijn er met de toenmalige gemeente Voorhout en de gemeente Noordwijk gesprekken gevoerd. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verhuur van de kade en het water. De vereniging zorgt zelf voor de investeringen om de haven op te knappen en nutsvoorzieningen aan te brengen. De opknapbeurt staat gepland in drie fases. De eerste fase (aanlegsteigers) is dit voorjaar klaar.


Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde merken ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels, ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

OODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

. HUNDERSMARCK BV

k r e t S n e Sam bezoek graag op afspraak.

vanaf

€ 85,00

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Onderdeel van Bernard Schulte

www.gdol.nl

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

per dag

0252-211849

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

NIEUW! Caresse Caresse boxsprings &&more boxsprings more ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

W!

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

P ESNP R MIEN TG C ASR, ED S SEEKBBOEXD S PDREI N B EO DFDD E NK U E NS S HE ON O FSD! K U S S E N S ! L A P E N M ECTO M C FAORRETAS BSEEL BS LOAX NG SE,ND EHK O

1695,2195,- 1695,-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

160x200 cm

160x200

2995,-

2395,-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2195,-

160x200 cm

2395,-

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. Complete •boxspring uit: 2 elektrischbestaande verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met • een gestoffeerd hoofdbord. 5 comfortzones. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings • topmatras van hoogwaardig koudschuim. voorzien• van pocketveer matrassen met 2 elektrische motoren met kabelbediening. 5 comfortzones. • trendy pootjes in rvs.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

• topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

Caresse 4700 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

160x200

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2795,-

215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 3295,6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 ● bic RABONL2U 00 215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 6004573 ende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 215 MH Voorhout offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 6004573 ende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

5,-

2795,-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Caresse 6700

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK 160x200

3695,-

3295,-

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN! ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

P KELTO ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 6004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

ende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● www.bernardschulte.nl 215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● ● ● 00 6004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● ● ● 6004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 ende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● www.bernardschulte.nl 215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl Gieterij 30 • Leverings2211 XK Caresse 8500 offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 6004573 nr. 28090742 ende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

5,-

2.000m2 SLAAPKAMERPLEZIER

e VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN! r dO C A R E S S EV,odoeZ SLAAPKAMERCENTRUM r u

3295,-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

MH Voorhout

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 21:00 uur • vrijdag: 10:00 uur • zaterdag: Openingstijden: maandag10:00 t/m -vrijdag: 10:00 - 18:00 uur- 18:00 • zaterdag: 10:00 - 10:00 17:00- 17:00 uur uur

T 0252 211306

info@bernardschulte.nl

www.bernardschulte.nl

2

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

00

5,-

C A R EC SA SR EE S S4E 5 40500 0

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 1 MAART 2017

Hulp bij belastingaangifte in bibliotheek

Quiznight bij ‘No Worries’ VOORHOUT n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 4 maart vanaf 20.00 uur weer een ‘No Worries’ avond in jongerencentrum Ex Voto (Jacoba van Beierenweg 118b). No Worries is een activiteit voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren (LVG) in de leeftijd 14 tot 18 jaar. De avond staat in het teken van de quiz. Er is verder de mogelijkheid om te karaoken, te poolen, darten of gewoon te chillen. Er is begeleiding aanwezig. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG) jongeren. De quiznight duurt tot 22.30 uur. De entree bedraagt 3 euro (inclusief twee consumpties). Meer informatie via Johan Braaksma 0252-229952.

TEYLINGEN n Inwoner van Teylingen, 55-plusser en hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Kom dan naar het Belastingspreekuur van KBO Teylingen in de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42).

Veel mensen zien als een berg op tegen het invullen van hun belastingaangifte. Daarom staan belastinginvullers van KBO Teylingen in maart voor klaar om antwoord te geven op vragen. Ook kunnen ze helpen bij het invullen van de aangifte. HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE

De kleurrijke optocht trekt door de Herenstraat. | Foto: fbps/Peter Schipper

Jubileumconcert Kamerkoor WARMOND n Het kamerkoor

viert het 20-jarig bestaan op zaterdag 11 maart met een Jubileumconcert in de Protestantse kerk (Herenweg 82). Uitgevoerd worden die Krönungsmesse van Mozart, het Gloria van Vivaldi, Let thy hands be strengthened van Händel, Corona aurea van Palestrina en het Lobet den Herrn van Joh.S.Bach. Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45. De entree is 12,50 euro en voor kinderen en studenten 5 euro. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden bij Lida Witteman, tel.0252-211734 of 06-25590388. Alle jongens en meisjes, die in de Kindergemeenteraad Teylingen van 9 juni 2016 zitting hadden, mogen gratis komen luisteren naar dit mooie concert. Zij hebben een bedrag toegekend aan het Kamerkoor voor een nieuwe piano.

Concert DSVP SASSENHEIM n Accordeonvereniging Door Studeren Veel Presteren (D.S.V.P.) houdt op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart een jaarconcert in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

De Bokken vieren feest VOORHOUT n Groot feest in Voorhout. Op vrijdag kregen De Bokken de sleutel van burgemeester Carla Breuer zodat Voorhout in de carnavalsperiode weer Bokkendorp werd. Na de sleuteloverdracht barstte het feest los. Op zaterdag waren er in Teylingen de optochten. Er waren veel mensen en lokale verenigingen uitgerukt voor Prins Dick en Prinses Jol en iedereen kon zien dat het prinsenpaar genoot van alle moeite die er ingestoken was.

ken vanwege het organiseren van dit carnavalsfeest voor de bewoners. Deze onderscheiding kwam volgens Anneke zeker ook toe aan zuster Nicolien, die als vrijwilliger actief is binnen de Bernardus. Hiermee werden er twee vrijwilligers in het zonnetje gezet.

nen Voorhout. Deze fruitmanden worden ieder jaar bij ongeveer 250 ouderen, zieke en mensen die een verzetje nodig hebben gebracht. Ieder jaar genieten vele van de bezoeken van CV de Bokken. Jeugdprins Sepp en Jeugdprinses Fleur brachten bijvoorbeeld en bezoek aan de 96-jarige overgrootmoeder van Jeugdprins Sepp (zie foto). Zij vond het fantastisch om haar achterkleinkind een keer te kunnen zoenen als heuse prins. Twee vliegen in een klap.

De carnavalsperiode eindigt in het Bokkendorp altijd met het Bokverzuipen. Dat gebeurde dinsdagavond, waarna de gemeente gewoon weer Voorhout heet.

Na de goed bezochte carnavalsavonden in Boerhaave en Cheers met onder andere een optreden van Barry Badpak stond op zondagmorgen traditiegetrouw de kerkmis op het programma. De kerk zat vol met bezoekers, die verkleed waren in carnavaleske kleuren. Deze bezoekers konden genieten van aangepaste liederen voor Prins Dick en Prinses Jol. Prins Dick kreeg de gehele kerk mee met een op maat gemaakte versie van het lied Liefde voor muziek van Raymond van het Groenewoud. FRUITMANDEN EXPRESS

De woensdag voor het carnaval gaan De Bokken altijd langs bij de verschillende ziekenhuizen in de regio om Voorhouters die in het ziekenhuis liggen te bezoeken om een fruitmandje te bezorgen. Na de kerkmis was het voor De Bokken fruitmanden rond te brengen bin-

BERNARDUS

Op maandagochtend brachten De Bokken een bezoek aan de Bernardus in Sassenheim waar veel Voorhouters verblijven. Met optredens van de mini-dansmariekes, dansmariekes, raad van 11 en Prinsenparen werd het een waar carnavalsfeest voor jong en oud. Anneke Pleij werd onderscheiden door De Bok-

Het orkest bestaande uit 25 leden zullen deze avond een gevarieerd programma brengen. Dit programma bestaat uit ouvertures afgewisseld door een tango, wals, rumba of mars en laat een kant van het accordeon zien die veel mensen nog niet kennen.

Wil je dat een belastinginvuller van KBO Teylingen helpt? Maak dan tijdens het spreekuur een afspraak en vraag samen met de belastinginvuller een machtigingscode aan. Daarvoor is het Burgerservicenummer (BSN-nummer) nodig. Zodra de machtigingscode binnen is, komt de belastinginvuller bij de klant thuis de aangifte invullen. De kosten voor deze service bedragen 25 euro. Om voor deze hulp in aanmerking te komen, mag het inkomen niet hoger zijn dan 35.000 euro (alleenstaande) of 50.000 euro (voor gehuwden en samenwonenden). Het spreekuur is op woensdag 8 maart van 11.00 tot 13.00 uur, donderdag 9 maart 18.30 tot 19.30 uur, woensdag 22 maart 11.00 tot 13.00 uur en donderdag 23 maart van 18.30 tot 19.30 uur.

Inloopmiddag Historische Kring VOORHOUT

n Bij de Historische Kring Voorhout (HKV) is op maandag 8 maart tussen 14.00 en 16.00 uur een inloopmiddag in het Kenniscentrum (Bonekruidstraat). In de Oosthoutzaal liggen talloze boeken over het historisch verleden van Voorhout en haar inwoners en ook kan men vol op bladeren in de tientallen fotoalbums met duizenden oude foto’s. Verder is er de mogelijkheid om foto’s en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout aan te bieden om te laten scannen of te schenken. De volgende inloopbijeenkomst is woensdag 12 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Van Saksenrijk naar Sassenheim SASSENHEIM n Na vijf dagen feestvieren, lijkt het voor de leden van carnavalsvereniging de Saksen waarschijnlijk alweer veel langer geleden dat ze de sleutel van het Saksenrijk in handen kregen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur, het optreden begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 5 euro per stuk. Reserveren via dsvp.accordeonvereniging@gmail.com of bel 0172-588414. Indien nog beschikbaar, kunnen de kaarten ook aan de zaal worden gekocht.

Burgemeester Carla Breuer overhandigde op vrijdagavond de sleutel aan Prins Johannes 1, vanaf dat moment de hoogste man in het Saksenrijk. Vijf dagen vol activiteiten volgden, met als hoogtepunten natuurlijk de optocht in het dorp op zaterdagmiddag, het kindercarnaval op zondagmiddag en de Boerenbruiloft op maandagmiddag.

Koffiepunten voor Voedselbank TEYLINGEN de Lionsclub Bollenstreek zamelt sinds begin februari waardepunten van Douwe Egberts. Met de ingeleverde punten krijgen de voedselbanken pakken koffie. Inleveren van de punten kan nog tot en met 10 maart bij de speciale inzameldozen in supermarkt Plus in Voorhout en bij de Albert Heijn filialen in Voorhout, Warmond en Sassenheim.

11

Gisteren sloten de Saksen af met de seniorenmiddag en het pyjamabal. Sindsdien is het Saksenrijk weer gewoon Sassenheim. Of de Prins ook de sleutel van de gemeente in avondkledij naar de burgemeester heeft teruggebracht, is niet bekend. Burgemeester Carla Breuer is voor even de regie over Teylingen kwijt als ze de sleutel overdraagt aan Prins Johannes 1 en Jeugdprins Gerard.| Foto: fbps/Peter Schipper


Nieuwe gezichten

DE TEYLINGER

WOENSDAG 1 MAART 2017

13

In de interviewserie ‘Nieuwe Gezichten’ vertellen statushouders, samen met de vrijwilligers die hen begeleiden, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 1: De Syrische fietsenmaker

Een nieuw leven opbouwen in een fietsland

Stoel op de fiets,” vertaalt tolk Layal Mahmoud het antwoord van Mohammed Alwadi (44). Ze kijkt hem weifelend aan en vraagt: dat bedoel je toch? Mohammed knikt, maar in zijn hoofd zoekt hij nog even verder naar het juiste woord. Uiteindelijk komen ze er samen uit: hij bedoelt het zadel. Mohammed vlucht in 2014 uit zijn woonplaats Al-Harra. Een dorpje in het gebied Daraa, vlakbij Jordanië, omgeven door sinaasappel- en olijfbomen. “Een ontzettend mooi dorp, maar het was oorlog en de dreiging werd steeds groter. Het werd te gevaarlijk. Mijn kinderen konden bovendien al lange tijd niet naar school. Voor hun toekomst zijn we uiteindelijk gevlucht.” Na een verblijf in een vluchtelingenkamp in Libanon trekt Mohammed alleen verder. Zijn vrouw en kinderen blijven achter. Vanaf Turkije loopt Mohammed in vijf dagen naar Griekenland. In Albanië stapt hij in de auto van een smokkelaar. Zijn reis eindigt in Nederland. Hij woont ruim een jaar in het AZC in Eindhoven, wachtend op een verblijfsvergunning. In de zomer van 2015 is het zover; Mohammed krijgt een huis in Sassenheim toegewezen. Zijn gezin komt daarna via gezinshereniging over vanuit Libanon.

LEERGIERIG

Voor Mohammed betekent het een periode met veel veranderingen. In Syrië legt hij marmeren vloeren en werkt zes dagen in de week. In Nederland valt hem echter iets op: “Je ziet hier zoveel mensen op de fiets. In Syrië fietsen mensen ook wel, zeker in de hoofdstad Damascus, maar wel veel minder. De wegen zijn daar niet zo goed. In Syrië gaan mensen bijvoorbeeld echt niet op de fiets naar hun werk. In Nederland is dat heel gewoon.” En met zoveel fietsen ziet hij meteen mogelijkheden. “Ik

wist al snel; ik wil hier aan de slag als fietsenmaker.”

Paspoort

Op dinsdagmiddag krijgt Mohammed les van Ton Wijsman. “Ontzettend leergierig,” noemt die zijn leerling. “Hij wil ontzettend graag en ik moet zeggen, hij heeft er gevoel voor. Hij werkte natuurlijk al met zijn handen en dat zie je. “ Ton werkte als vrijwilliger in de werkplaats van de JoJo (de oude supermarkt aan het Hortusplein) tijdens het maandelijkse Repair Café. Daar wordt hem gevraagd of hij iets ziet in het opleiden van mensen. Samen repareren ze fietsen, al doet Mohammed het meeste werk, zegt Ton. “Ik hou eigenlijk meer een oogje in het zeil, want je leert toch het meeste van het daadwerkelijk zelf doen.” Als er dan toch uitleg nodig is, dan gebeurt dat in het Nederlands. “Mohammed begrijpt al ontzettend veel. En met praktisch voorbeelden is taalkennis niet noodzakelijk. Het scheelt ook dat ik ervaring heb. Ik werkte dertig jaar als docent autospuiter en heb in die functie jarenlang mensen uit de hele wereld lesgegeven. Ook repareer ik als hobby al vanaf mijn tiende fietsen. Dat alles komt nu goed van pas.”

Mohammed Alwadi (44) woont sinds 2015 in Sassenheim, samen met zijn vrouw en vier kinderen: een dochter van 14 jaar en drie zoons van 13, 9 en 4 jaar. Hij vluchtte in 2014 uit Syrië. Mohammed wil graag fietsenmaker worden en krijgt daarin les van vrijwilliger Ton Wijsman.

HOOG TEMPO

Mohammed hoopt in de komende jaren aan de slag te kunnen als fietsenmaker. “Je mag best opschrijven dat mensen hun fiets mogen brengen hoor,” zegt hij. Ton: “Momenteel zijn we met een project bezig waarbij we weesfietsen opknappen. Die zijn verloot door de gemeente. Wij zorgen dat ze straks - tegen een vergoeding- bij statushouders terecht komen.” Ton ziet zijn leerling met sprongen vooruit gaan. “Als hij in dit tempo doorgaat, kan hij over een half jaar bij een fietsenmaker aan de slag.” TOEKOMST

En terwijl Mohammed bezig is met kettingkasten en spaken, dromen zijn kinderen van hele andere beroepen. “Mijn oudste dochter wil kapster worden, ze is altijd met haar bezig. Mijn zoon van 13 heeft het over piloot. Wie weet, ze zijn nog jong.”

MEEDOEN

Mohammed vindt integreren belangrijk, benadrukt hij. “Nederland is een mooi land en iedereen heeft ons heel goed opgevangen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Ik woon hier nu, dus wil ik niet aan de zijkant staan. Ik wil meedoen. Mensen leren kennen, de taal spreken. Ik heb twee dagen in de week taalles bij Capabel taal. De andere dagen ben ik in de JoJo te vinden. Ik wil zoveel mogelijk leren, al kan ik niet alles tegelijk. Ik heb even geen tijd voor hobby’s. In Syrië hebben we daar een spreekwoord voor: Je kunt niet twee watermeloenen in één hand houden. Dat betekent dat je niet alles tegelijkertijd kunt.”

Zijn oudste twee kinderen gaan naar de Internationale Schakelklas in Katwijk. De jongste kinderen gaan naar basisschool Het Bolwerk. “Onderling praten ze Nederlands met elkaar,” lacht Mohammed. En na het boodschappen doen, kan hij niet thuiskomen zonder melk en kaas. “Vooral kaas, dat staat altijd bovenaan het lijstje. Daar zijn ze gek op.”

Ik wil niet aan de zijkant staan. Ik wil meedoen.’

Wat betreft zijn eigen toekomst durft Mohammed nog niet teveel vooruit te kijken. “Het is nu nog oorlog en we weten niet hoe lang het duurt.” Zijn moeder en zijn zus en haar gezin wonen nog in Syrië. Ze zitten vast in het dorp. Ze proberen regelmatig contact te hebben, maar dat lukt niet altijd. “Ze zitten vaak zonder elektriciteit en dan ook zonder internet.” Of hij ooit teruggaat naar Syrië, weet hij niet. “Als het weer vrede is, zou ik graag terug willen, want het is mijn geboorteland. Maar als de kinderen in Nederland willen blijven, dan kiezen we misschien wel

daarvoor. Het gaat om hun toekomst. Ik wil dat zij gelukkig zijn.” Ineke van Winden, coördinator integratie statushouders bij Welzijn Teylingen: “Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans. Sommigen zijn christen, anderen moslim of juist weer uitgesproken atheïst. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers) werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder.”


cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 1 MAART 2017

14

Verschillende workshops in het Havencafé SASSENHEIM n Het nieuwe programma van het Havencafé aan de Bijweglaan is bekend.

Het Havencafé is in september haar tweede seizoen ingegaan en steeds meer bezoekers hebben de weg ernaartoe gevonden. Het zijn open middagen waaraan iedereen met een gezellige activiteit mee kan doen. De tijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur. Koffie/ thee met wat lekkers en meedoen aan de activiteit is gratis. WORKSHOPS

Voor de komende tijd staat er onder andere een workshop schilderen voor beginners, 3d- kaarten maken en bloemschikken op het programma. Verder zijn er middagen waarop gezelschapsspelletjes klaar staan. In de maand mei wordt er een high tea geserveerd. SAMEN ETEN

Een keer in de maand kan men ook

aanschuiven voor een heerlijke drie gangen maaltijd. De eerstvolgende keer is op donderdag 9 maart. Inloop vanaf 17.00 uur. Het eten wordt geserveerd om 17.30 uur. De kosten bedragen 5 euro. Aanmelden: www. havencafe.sassenheim@gmail.com of bij Eef Vonk via 0252- 221289. PROGRAMMA

Donderdag 9 maart: Schilderworkshop Donderdag 9 maart: Samen eten. Aanmelden op maandag 6 of dinsdag 7 maart. Donderdag 23 maart: Gezelschapsspelletjes 6 april: Paasactiviteit Donderdag 6 april: Samen eten. Aanmelden op maandag 3 of dinsdag 4 april. Donderdag 20 april: 3d-kaarten maken Voor meer informatie en het hele programma, kijk op www.havenkerksassenheim.nl.

Erfrecht

Dat is pech, erfenis weg! Het gevaar van financieel misbruik van ouderen In december 2016 heeft staatssecretaris Van Rijn het startsignaal gegeven voor een campagne om financieel misbruik bij ouderen tegen te gaan. Financieel misbruik komt helaas vaker voor dan u denkt. Even boodschappen doen voor oma met haar pinpas. Familieleden die “helpen” en die tegelijk ook hun eigen boodschappen doen. Oncontroleerbaar voor de rest van de familie. Opeens blijkt het spaargeld van oma weg. Resultaat: geldproblemen voor oma en per saldo blijft er van de erfenis niets over. Oma geeft een volmacht Oma zou beter een volmacht aan het familielid kunnen geven. Dat familielid doet dan met de eigen pinpas boodschappen voor oma. Oma kan altijd om een toelichting en uitleg vragen en wanneer zij het niet vertrouwt. Ook kan zij de volmacht weer intrekken. Uitgangspunt is dat oma zelf ook nog wat aan haar financiën doet. Als oma dat eigenlijk niet meer kan en dus geen vragen stelt, kan het familielid ongestoord geld uitgeven en is controle alsnog moeilijk of onmogelijk. Pas bij overlijden van oma wordt dan zichtbaar dat de spaarrekening langzaam maar zeker is opgedroogd. Het kan natuurlijk dat oma daarvoor toestemming heeft gegeven, als dank voor de geboden hulp, maar zekerheid is er niet. Voor de overige erfgenamen is het hoe dan ook een onplezierige verrassing. De rechter heeft bepaald dat wanneer oma, toen zij nog leefde, niet heeft geklaagd over de uitoefening van de volmacht, de erfgenamen niet zonder meer het recht hebben om alsnog te klagen. Terwijl die erfgenamen toch graag zouden willen weten wat er met de centjes van oma is gebeurd! Bewind over de gelden en spullen van oma Als oma haar financiën niet of onvoldoende zelf kan doen, werkt een volmacht niet. In dat geval is het aanvragen van een bewind over de gelden en spullen van oma een betere optie. De kantonrechter kan een familielid of een professionele bewindvoerder benoemen. Alle financiële beslissingen gaan dan langs de bewindvoerder, die rekening en verantwoording moet afleggen aan de kantonrechter. In sommige gevallen mag de bewindvoerder pas handelen nadat de kantonrechter toestemming heeft verleend. Als oma ook onvoldoende in staat is om voor haar niet-financiële belangen op te komen, kan de kantonrechter een mentor benoemen. Deze kan bijvoorbeeld besluiten nemen over de opname van oma in een verzorgingshuis. Voorkomen is beter dan genezen Oma, als u een volmacht geeft, blijf dan zelf alert en controleer uw financiën. Zet uw spaargeld op een aparte rekening en geef alleen een volmacht voor uw huishoudrekening. Wees u ervan bewust dat u een volmacht ook weer kunt intrekken en dat u zelf om rekening en verantwoording kunt vragen. Bent u het niet eens met de gang van zaken? Aarzel niet en neem contact met ons op. Naast familieleden van oma, kan het gevaar van financieel misbruik ook uit andere hoeken komen, zoals 'behulpzame' buren of nieuwe 'vrienden'. Wees u ervan bewust dat het u of uw naaste kan overkomen. Heeft u vragen? Stel ze aan onze familie- en erfrecht specialisten ‣ Eveline Blomjous e.blomjous@rwv.nl ‣ Karen Rueb-Braakman k.rueb@rwv.nl ‣ Bob Heeren r.heeren@rwv.nl ‣ Marina Maric m.maric@rwv.nl

Leiden • Haagweg 149 • rwv.nl • 071-7502205

De natuur is een inspiratiebron voor Hiske Bem.| Foto: pr.

Menselijke ervaring staat centraal in de kunst in Het Oude Raadhuis WARMOND n Hiske Bem en Anton Verweij exposeren vanaf woensdag 1 maart tot en met zondag 2 april in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 5 maart om 16.00 uur.

bronzen beelden zien. Haar werk is aangekocht of gemaakt in opdracht door diverse musea waaronder het Amsterdams Historisch Museum. Diverse beelden zijn uitgereikt als prijs voor bijvoorbeeld de Radio-4 prijs en Groenman Taal prijs.

Hiske Bem (1947) volgde lessen tekenen, etsen, boetseren en edelsmeden, naast haar studie rechten in Leiden. Inspiratie voor haar werk haalt zij uit de natuur zoals bladeren, insecten, veren en vogels. Tijdens deze expositie laat ze

MENSELIJKE ERVARING

Anton Verweij (1947) woont en werkt in Frankrijk. Na zijn werkzame leven bij het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen is Anton in 2007 weer gaan werken als kunstenaar. Hij beperkt zich niet tot een medium,

maar schildert, werkt in 3d, en exposeert nu met gravures en lino snedes. De menselijke ervaring vormt het centrale thema in zijn werk. Nog steeds met duidelijk figuratieve elementen, maar recentelijk ook steeds vaker onderwerpen die geen duidelijke specifieke eigen vormen hebben en leiden tot abstractie. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15 tot 17 uur, op zaterdag van 11 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur.

Portretten en straatfoto’s in De Pomp WARMOND n Gemma Boetekees (gebruikskeramiek) en Henk Aschman (fotografie) exposeren vanaf donderdag 2 maart bij Galerie de Pomp in Warmond. De opening van deze expositie is op zaterdag 4 maart om 15.00 uur door Marieke van der Waal, directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Gemma Boetekees maakt vooral gebruikskeramiek: eerlijke handgemaakte producten, ontworpen met het oog op dagelijks gebruik. Haar werk wordt gedraaid op de pottenbakkerschijf van rood bakkende Westerwaldklei of van witbakkende steengoed klei, die een dunne laag gekleurde vloeibare klei krijgt en een transparant glazuur. Het werk

wordt een of twee keer gestookt op 1080 of 1250 graden, afhankelijk van de klei. Gemma’s werk is vooral geïnspireerd door Engels traditionele gebruikskeramiek, versierd met een ringeloor (een soort slagroomspuit) met kleislip in een stijl van nu. De klei-lijnen liggen bovenop de pot en geven reliëf. Vorm en functie gaan samen: het is mooi, maar ook handig. Elke pot is een uniek, handgemaakt ambachtelijk gebruiksartikel. Als veelzijdig fotograaf exposeert Henk Aschman hier met een kleine selectie zwart-wit foto’s rond een vijftal portretten van “vitale ouderen”. Deze dienden de afgelopen vijf jaar als “het gezicht van het jaar” van

de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Naast deze portretten toont hij een kleine serie straatfoto’s, wat bijzonder bewerkte dieren(tuin) dieren en foto’s waarin lijnen een rol spelen. Dat alles in zwart-wit. Om zijn veelzijdigheid als fotograaf nog eens te benadrukken wordt een en ander gecompleteerd met nog enkele kleurrijke natuur opnames. Dat de expositie samenvalt met het exposeren van gebruikskeramiek van Gemma Boetekees is niet geheel toevallig daar Henk Aschman de collectie voor haar internetsite fotografeerde. De expositie is te zien tot en met zondag 2 april.

Park Rusthoff eindpunt ‘Van de Kaart’ SASSENHEIM

n Het Sassennest in Park Rusthoff fungeert op woensdag 8 maart tussen 16.30 en 18.00 uur als eindpunt van het programma “Van de kaart” van Omroep West. Presentator Jet Sol gaat die dag om 9.00 uur met cameraman Cees en cameravrouw Annelies op een nader te bepalen plek in Sassenheim van start gaan. De bedoeling van het programma is om vanuit die plek in één rechte lijn bij het eindpunt uit te komen. Op hun route zullen zij gesprekken voeren met Sassenheimers die zij op hun route ontmoeten. De uitzending staat gepland voor donderdag 30 maart a.s. welke is te bekijken via het TV kanaal van Omroep West (Ziggo kanaal 30).

Het Sassennest is het eindpunt voor Jet. | Foto: pr./Kees Guldemond


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 1 MAART 2017

15

Kindergemeenteraad zoekt nieuwe projecten TEYLINGEN n De kindergemeente-

raad zoekt projecten van maximaal 2.000 euro. Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners die een leuk project bedenken met een maatschappelijk doel, kunnen zich tot 5 maart melden bij de gemeente. De kindergemeenteraad vindt dit schooljaar twee keer plaats, in april en juni. De gemeente wil kinderen laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Zij gaan met elkaar in debat in de echte raadzaal. Raadsleden van de gemeente Teylingen zijn daarbij hun coach. De kindergemeenteraad maakt uiteindelijk samen een keuze tussen de projecten. SPELREGELS

Er zijn zes spelregels waaraan een project moet voldoen: 1. Het project komt ten goede aan de lokale maatschappij; 2. De kosten van het project bedragen maximaal 2.000 euro, minder mag dus ook, dan kunnen meerdere projecten winnen. Er is een lichte voorkeur voor

projecten vanaf 1.000 tot 2.000 euro; 3. Het is een afgerond geheel. Bijvoorbeeld: niet 2.000 euro als bijdrage aan de bouw van een nieuwe gymzaal, maar wel 2.000 euro voor de aanschaf van een bankje dat in de gymzaal komt te staan. Een project kan ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit. Het project hoeft niet gericht te zijn op kinderen; 4. De winnaar van het project zorgt zelf voor de uitvoering; 5. Beschrijf in het projectvoorstel (1) “Wie zijn we?” (2) “Wat is onze wens?” en (3) “Hoeveel kost dat?” en 6. Maximaal 1 A4 tekst (plaatjes/foto’s toevoegen mag uiteraard). INFORMATIE EN AANMELDING

Ideeën voor projecten insturen kan tot uiterlijk 5 maart naar kindergemeenteraad@raadteylingen.nl. Per post: Kindergemeenteraad Teylingen, t.a.v. griffie, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. De gemeente neemt vervolgens contact met de aanmelders op. Voor meer informatie, neem contact op met de griffie via 12 0252 of e-mail naar kindergemeenteraad@raadteylingen.nl.

Het Overbosch wordt lenteklaar gemaakt met behulp van vrijwilligers tijdens het jaarlijkse NLdoet. | Foto: pr.

Teylingen komt in actie met NLdoet n Voor Negentien projecten vrijwilligers gezocht TEYLINGEN n Tijdens NLdoet, op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart, gaan vrijwilligers weer aan de slag bij verschillende klussen in Teylingen. In totaal zijn er negentien projecten waarvoor vrijwilligers gevraagd worden.

Esther van Beelen neemt samen met Brent en Jentl de cheque van Mees (r) in ontvangst. | Foto: pr.

Voorhout zet zich in tijdens Hartekind week VOORHOUT n De eerste Hartekind

week is succesvol verlopen. Nadat Esther en Jeroen van Beelen het verhaal van hun ‘hartekinderen’ Jentl (6) en Brent (3) in deze krant vertelden, kwamen mensen in Voorhout in actie. Buurjongen Mees verdient daarbij een speciale vermelding! Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren. Voor Esther en Jeroen een doel dat zij letterlijk een warm hart toedragen: hun dochter Jentl en zoon Brent zijn allebei geboren met een hartafwijking. Met hun positieve instelling willen ze een bijdrage leveren en zetten zich in voor de stichting. Tijdens de speciale Hartekindweek, van 13 tot en met 18 februari, was er extra aandacht voor de stichting en werd zoveel mogelijk geld opgehaald. Het gezin bakte speciale valentijnstaarten en maakte bonbons, om die vervolgens te verkopen.

FLESSEN INZAMELEN

Ook buurjongen Mees startte een actie. Samen met zijn vriendjes en klasgenootjes van de Andreasschool heeft hij zoveel mogelijk geld ingezameld. Alle kinderen kon-

den geld meenemen naar school of lege flessen inleveren op school. Esther: “Na overleg met supermarkt Plus van Dijk mochten wij daar de lege flessen inleveren. Afgelopen donderdag reed Mees ook nog met een extra karretje vol naar binnen. Na het tellen van alle flessen heeft supermarkteigenaar Joop van Dijk het bedrag verdubbeld, waardoor we op een mooi bedrag van 140 euro zijn uitgekomen. Verder hadden we nog wat flessen van andere supermarkten en de bijdrage van de kinderen van school. We zijn er ontzettend blij mee!” Mees heeft op vrijdag 25 februari de cheque van in totaal 200 euro uitgereikt aan Jentl en Brent. BEDANKJE

Daarnaast stonden er collectebussen bij Bakkerij Ammerlaan, Heren52 en v.v. Foreholte. Esther: “Met alle donaties uit het hele dorp hebben we de eerste Hartekindweek succesvol kunnen eindigen. We hebben een prachtig bedrag van 345 euro overgemaakt naar stichting Hartekind. We willen graag iedereen bedanken voor de bijdrages. Mensen die enthousiast zijn geworden en de stichting met hun bedrijf, school of vereniging willen steunen, kunnen ons een e-mail sturen op hartekindvanbeelen@ gmail.com”.

In Sassenheim zijn zeven klussen aangemeld. Zo wil Scoutinggroep Scojesa het weekend een grote slag slaan in het opknappen van het buitenterrein aan de Sportdreef. De vereniging op zoek naar extra vrijwilligers die een dag of dagdeel willen helpen bij het planten van fruitbomen, bouwen van een wilgentunnel of het aanleggen van de zithoek. Ook wordt met de bijdrage van meerdere fondsen een klimbos, speelheuvel en grotere kampvuurkuil op het nieuwe speelterrein gecreëerd voor alle bevers, welpen, scouts en vrijwilligers. Op die manier wil Scojesa het buitenspelen veilig stellen voor de toekomst en haar groeiende ledenaantal. Aanmelden kan via tuingroep@scojesa. nl.

mel en gevallen takken. Na een paar uur is er al een prachtig resultaat te zien. Alle vrijwilligers worden verwend met een heerlijke lunch en versnaperingen. Bij de ingang van het Overbosch staan bestuursleden klaar om de vrijwilligers te verwelkomen en uitleg te geven over de aan te pakken werkzaamheden. Iedereen kan kiezen welke werkzaamheden hij of zij wil uitvoeren. Voor meer informatie: www.vriendenvanhetoverbosch.nl. Aanmelden kan via www.nldoet.nl/ klus/2053.

In Voorhout staan tien klussen op de lijst. Een daarvan is die om het Overbosch lenteklaar te maken op zaterdag 11 maart. De werkzaamheden in het bos op de hoek van de Rijnsburgerweg - Leidsevaart, zijn heel divers: zo worden takkenrillen opgezet en verbeterd, overvloedige bramengroei wordt aangepakt en de vijver wordt ontdaan van rom-

In Warmond vragen de scoutingverenigingen hulp bij twee klussen. Scouting Norvicus wil de stuurhut van het wachtschip vernieuwen, zodat het weer waterdicht en afsluitbaar is. Voor de klus is Norvicus nog op zoek naar acht handige vrijwilligers. Het adres is Hellegatspolder 2 in Warmond. Ook een steentje bijdragen, alleen of met bijvoorbeeld familie, vrienden of collega’s? Kijk voor alle klussen in Teylingen op www.nldoet.nl.

Vrijwilligersprijs wordt Teylinger Prijzen n Wie heeft het beste vrijwilligersinitiatief? TEYLINGEN n Voorgaande jaren konden vrijwilligers genomineerd worden voor de Vrijwilligersprijs. Gewaardeerde vrijwilligers kwamen in aanmerking voor deze prijs en werden in het zonnetje gezet. Dit jaar wordt deze waardering iets anders aangepakt en bij een andere aanpak hoort ook een andere benaming: De Teylinger Prijzen. Het draait niet meer om één specifieke vrijwilliger, maar meer om het vrijwilligersinitiatief of project. In plaats van één prijswinnaar per jaar zijn er nu drie winnaars waaruit aan het einde van het jaar een hoofdwinnaar wordt gekozen.

Vrijwilligers of verenigingen met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners kunnen voor de Teylinger Prijs genomineerd worden. Voorwaarde is dat het project meerwaarde moet hebben voor de Teylinger samenleving. Iedereen

mag een project of activiteit nomineren. Dit kan het hele jaar door.

media-aandacht op de gemeentepagina van de krant.

Eens per vier maanden wordt er een winnaar van de Teylinger Prijs gekozen. Voor de prijsuitreiking in april, geldt aanleveren nominatie voor 31 maart. Genomineerden voor de prijs in augustus kunnen worden aangemeld tot 31 juli. Voor de prijsuitreiking in november geldt het aanleveren nominatie voor 31 oktober.

Aan het einde van het jaar wordt uit de drie winnaars van de Teylinger Prijzen één hoofdwinnaar gekozen, die de Teylinger Trofee in ontvangst mag nemen. Naast de trofee, ontvangt de winnaar ook 1.000 euro. De rpijs wordt uitgereikt op het vrijwilligersfeest in december.

AANMELDEN TOT 31 MAART

De eerste beoordeling is na 31 maart. Tot deze datum kunnen initiatieven genomineerd worden voor de eerste ronde. De nominaties worden bekeken door een jury bestaande uit een bestuurslid van Welzijn Teylingen, een raadslid van de gemeente en een gemeenteambtenaar. De winnaar krijgt een prijs uitgereikt van 250 euro er komt bezoek van een raadslid en er is

Iedereen is uitgenodigd om vanaf nu te nomineren: dat kan zijn een eigen project of dat van een ander. Nomineren kan via het digitale formulier op de website van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligers; ‘nomineer uw vrijwilligersinitiatief’. Meer informatie op www.welzijnteylingen.nl. Voor vragen, neem contact op met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.


Het adres voor uw (nieuwe) bedrijfswagen !

Ook voor onderhoud en (schade) reparatie

acvanegmond.nl

071 402 29 11

Showroom Langevaart 1a, Rijnsburg

Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij zijn een transportbedrijf met dagelijks vertrek Wij zijn op zoek naar een van bloemen en planten naar Engeland.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen.

CHAUFFEUR Wij zijn op zoek naar een

Vrachtwagenmonteur

Bedrijf Locatie Activiteit Voor

: AKZO Nobel Car Refinishes B.V. : Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim : Milieuneutraal wijzigen : Het vervangen van een handmatige naar geautomatiseerde dosering systematiek binnen een schakel van het verfproductieproces Aanvraagdatum : 14 november 2016 Besluitdatum : 20 februari 2017 Zaaknummer : 999928808

die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma. Wij

Voor het onderhoud en repareren van onze vrachtwagens. Iemand die zelfstandig zijn werk kanEngeland, doen. vervoeren bloemen en planten naar dus

enige

Ben jij die persoon? Bel ons dan even op 06-53299532 of 071-4012980

Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”. Inlichtingen De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 00. Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via www.overheid.nl.

PArtICulIereN

OPGelet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

COMBINATIEMENU MAART

Tji Lo Heung Kai Geroosterde kip met zoete gember en ananas

Kuan Bo Ngau Ossenhaas met diverse groente in pittige saus

€ 20,00 AFHAALMENU MAART

10 Mini Loempia’s Ajam Pangang

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Foe Yong Hai 2 stokjes Saté € 19,00 Bij aankoop van een afhaalmenu:

Pisang Goreng € 2,00

Ommevoort 2 - Oegstgeest - Tel: 071 - 5171129 - www.chinahouse.nl


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Help Zaterdagochtend. Geen voetbal, want het is carnaval in Kokkerhout, ik moet werken. Dus niet vroeg langs de lijn, maar rustig het Leidsch Dagblad als ontbijt. Bericht 1 over media: De gemeente Leiden wil financieel de lokale journalistiek steunen, een hoogleraar heeft een plan uitgewerkt. Bericht 2 over media: Trump laat niet iedereen meer toe bij persconferenties. Bericht 3 over media: Noordwijkse gemeenteraad steunt het Leidsch Dagblad met brief aan moederbedrijf TMG. Bericht 4: TOP Korfbal brengt met eigen mensen wedstrijden live met 4 camera’s. Bericht 5: Het oude plan om het nieuws van regionale omroepen uit te zenden direct na het journaal op de landelijke zenders komt er misschien toch. Kosten 8 miljoen. De regionale omroep in Noord Holland vindt het mosterd na de maaltijd. Eens. Hoe bedoel je de media, de journalistiek, staan zelf in het middelpunt van de belangstelling? Afgelopen week moest ik zelf als omroepman aan de Noordwijkerhoutse gemeenteraad uitleg geven over de samenwerking met Uitgeverij Verhagen. Publieke omroep samen met commerciële uitgeverij, kan dat wel?

Wie moet de journalistiek eigenlijk redden? Deze week ook in het nieuws: een groep studenten in Leiden die, onder de naam factcheckers, allerlei beweringen controleren van lijsttrekkers op campagne vanwege de verkiezingen. Veel lof voor dit initiatief, want er wordt wat af gejokt door de landelijke politici. Maar wacht eens even, factcheckers? Dus we zijn blij dat er een groep studenten is die politici controleren of ze wel de waarheid vertellen. Huh, dat is toch gewoon journalistiek werk? Of zijn we al zo ver dat we dat niet meer verwachten van journalisten: de waarheid brengen? Zijn we zo diep gezakt? Dat levert automatisch op de vroege ochtend de vraag op: wie moet de journalistiek eigenlijk redden? Een Belgische uitgeverij, zoals bij de Telegraaf? Staatssecretaris van mediazaken Dekker? Vakbond NVJ? In mijn geval: wethouder van Lisse, Cees Ruigrok? De angst slaat me om het hart en ik raak in paniek. Superman, Peter R. de Vries, the Ateam. WIE GAAT ME REDDEN? Als ik met hoofdletters ga werken, dan is het echt goed mis. De kritische journalistiek is een belangrijk onderdeel van de democratie. Dat is geen discussie, maar geen idee wie de journalistiek gaat redden. Schat, mag ik het deel van het Leidsch Dagblad waar de vacatures in staan?

WOENSDAG 1 MAART 2017

17

Een kijkje bij de kunstenaar tijdens Kunst(t)huis n Alweer derde editie van kunstzinnig huiskamerfestival VOORHOUT n Tijdens de derde editie van Kunst(t)huis Voorhout op zondag 12 maart kunnen bezoekers op bijzondere locaties en verborgen plekjes genieten van muziek, poëzie, beeldende kunst, fotografie en nog veel meer. Een twintig tal kunstenaars laat tussen 13.30 en 17.00 uur zien wat ze in huis hebben. Om inwoners van Teylingen kennis te laten nemen met de kwaliteit van het werk van mede-Teylingers organiseert Rotary Club daarvoor een podium. Vorig jaar trok het evenement ruim 200 bezoekers. Om 13.30 uur opent wethouder Arno van Kempen het Rondje Kunst(t) huis symbolisch met de loftrompet. De opening is in Cheers. Hoofdstraat 106. Daarna kan het publiek genieten van een divers programma op verschillende locaties. Kunst(t)huis is een huiskamerfestival voor jong en oud. | Foto: archief/ Mandy van Leeuwen

PROGRAMMA

De schilderstukken en atelier-attributen van een van de bekendste schilders van de Bollenstreek, Leo van de Ende, zijn te zien. Daranaast is er een glasverteller in de Agneshove. Ook zijn daar de schilderijen te zien van de deelnemers aan creatieve therapie van ‘t Bollenpalet uit Sassenheim. Ook op de andere locaties zijn schilderwerken te zien. Voor de muziek zijn de twee ker-

ken zeer geschikt. In de Protestantse kerk klinkt vioolmuziek. In de Bartholomeuskerk (en de Roef) is er orgel en piano. Op een andere -nog geheime locatie- speelt een live rockband. Bij René Zwetsloot aan de Dinsdagse Wetering is het met de Mexicano’s de gehele middag feest. De liefhebbers van beeldende kunst worden niet teleurgesteld. Denk daarbij aan keramiek, een naaldkun-

Tandheelkundig Centrum in Sassembourg SASSENHEIM

Vanaf 1 januari is in Sassembourg een nieuwe tandartspraktijk geopend. Naast reguliere tandheelkunde waarbij het hele gezin welkom is, is er ook extra aandacht voor angstpatiënten en kwetsbare ouderen. Tevens is er een tandprotheticus aanwezig voor het repareren en aanmeten van gebitsprotheses. Dit kan eventueel ook aan huis gerealiseerd worden indien de patiënt niet in staat is om zelf naar de praktijk te komen. n

Tandheelkundig Centrum Sassembourg participeert binnen het landelijke project “De mond niet vergeten” waarbij er een samenwerkingsverband is tussen thuiszorg, huisarts, tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus. Het doel is om mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen die aangewezen zijn op thuiszorg en niet meer bij de tandarts komen.

ZORG AAN HUIS

Het team bestaat uit Jan Pieter Klok (tandarts-ouderenzorg), Tatjana Sukeviciene (tandarts) en Jan Pieter Hoogstraten (tandprotheticus). Hoogstraten: “Onze praktijk geeft extra aandacht aan onze ouderen door meer tijd te nemen, aandacht te geven en daar waar nodig zelfs deze zorg aan huis aan te bieden als u zelf niet meer naar de praktijk toe kunt komen”. De ruim opgezette en moderne praktijk is naast het centrum van Sassenheim gelegen. Er is voldoende (invalide) parkeergelegenheid aanwezig. De tandartspraktijk is een mooie aanvulling op de overige diensten binnen Sassembourg. Voor meer informatie kunt u de website www.tcsassembourg.nl bezoeken of bellen naar 0252-769185.

stenares, papier maché poppen, foto’s van zandsculpturen en een healing met klankschalen. Kunstenaar Wim van Dam uit Sassenheim toont zijn ‘onmogelijke’ kunstwerken. In de bibliotheek is een sneldichter, die ook voorleest uit z’n eigen boek. Kunst(t)huis eindigt rond 17.00 uur. KAARTVERKOOP

Kaarten voor Kunst(t)huis Voorhout

zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij bij fietsenwinkel Warmerdam en bij lunchroom Ons Genoegen en op 12 maart vanaf 13.00 uur bij Cheers. Kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon. De opbrengsten van het evenement komen ten goede aan kunst en cultuur in Voorhout. Meer informatie is te vinden op www.rotary.nl/voorhout.

Nominatie Wasbeek voor leukste uitje in Zuid-Holland SASSENHEIM

n Sport- en recreatiecomplex Wasbeek is genomineerd voor de Publieksprijs Beste Uitje van Nederland 2017 in de categorie indoor zwembaden van Zuid-Holland.

In deze nieuwe verkiezing worden de beste uitjes van Nederland in

kozen door het Nederlands publiek. De verkiezing is een gezamenlijk initiatief van de kranten AD, Brabants Dagblad, het ED, Tubantia, BN DeStem, de PZC, de Stentor en de Gelderlander. Tot en met vrijdag 31 maart kan er gestemd worden via www.beste-uitje.nl/sportenrecreatiecomplexwasbeek.

WEEK VAN ZORG EN WELZIJN Zaterdag 18 maart: 14.00 – 17.00 uur • ActiVite De Ommedijk Ommedijk 120, Leiderdorp • Zorgtalent Leiden ’t Gangetje 8, Leiden • Zorgtalent Alphen aan den Rijn Raadhuisstraat 241, Alphen aan den Rijn Leren en werken in de zorg met salaris! ActiVite start binnenkort ook met de opleiding Verzorgende IG. Kom langs voor meer info. Week van Zorg en Welzijn Even proeven hoe het is om te werken bij ActiVite, het kan tijdens de Week van Zorg en Welzijn. Kom langs in De Ommedijk in Leiderdorp om te speeddaten met (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden IG en hulpen bij het huishouden. Daarnaast is er onder het genot van een high-tea een meet & greet met bewoners en team. Behalve in Leiderdorp kun je ook terecht bij ons flexbureau Zorgtalent in de vestigingen in Alphen aan den Rijn en Leiden.

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl Het team van Tandheelkundig Centrum Sassembourg. | Foto: pr.

acht verschillende categorieën ver-


Bezoek het Tikibad met Uitgeverij Verhagen!

Het Tikibad op Duinrell: een tropisch uitje dichtbij huis!

Lezers

ac

tie: Toegan g slechts voor € 10,met de korting sbon! Dat is e

Beleef eindeloos glijbaanplezier in het grootste overdekte waterglijbanenparadijs van de Benelux! Het Tikibad is geen gewoon zwembad, maar een echt glijbanenparadijs met elf unieke glijbanen! Voel de adrenaline door je lichaam gieren in de Tyfoon, de Blits en de Flits of tol op hoge snelheid rond in de enorme trechter van de Cycloon. Stap in de startcabine van de X-stream, waarna de bodem onder je voeten verdwijnt. Durf jij het aan? Naast vele supersnelle afdalingen zijn er in het Tikibad ook glijbanen voor de familie, zoals de Groene Baracuda en Blauwe Haai.

en kort ing van € 7 ,- p.p./ ruim 4 0%.

WIST JE DAT… … er meer dan 1000 meter (één kilometer) aan glijbanen in het Tikibad zijn? … de snelste glijbaan van het Tikibad de Cycloon is, waar je een topsnelheid van 70km/u bereikt? … je in het Tikibad ook lekker friet met mayonaise kunt eten? … je ook kunt overnachten op Duinrell? Dan kun je elke dag naar het Tikibad!

Tegen inlevering van deze kortingsbon aan de kassa van Duinrell krijgt u 4 uur toegang tot het Tikibad voor slechts € 10,- per persoon Naam:

KORTINGSBON

.................................................................................................................................................................

Woonplaats:

...................................................................................................................................................

Actievoorwaarden • Maximaal 4 personen per kortingsbon. • Niet geldig in combinatie met overige acties/kortingen/e-tickets. • Niet inwisselbaar voor contant geld. • Kijk voor openingstijden en veiligheidsregels op www.duinrell.nl/tikibad. • Geldig t/m 31 maart 2017.

Ga voor openingstijden, prijzen en alle veiligheidsvoorschriften naar

WWW.DUINRELL.NL/TIKIBAD


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 1 MAART 2017

19

Fun(d)racing Zandvoort TEYLINGEN n Ronkende motoren, slippende banden en als eerste over de finish komen in een flitsende raceauto; een jongens- én meisjesdroom. Ieder kind droomt daarvan. Tenzij je voor een langere periode in het ziekenhuis bent opgenomen. Daar droom je van spelen op de iPad, skypen met je vriendjes en race-gamen op de Xbox. Rotaryclub Sassenheim gaat er alles aan doen om die dromen te realiseren en organiseert op donderdag 30 maart een racedag in Zandvoort om geld op te halen voor de kinderafdeling van het Spaarne Gasthuis.

Rotaryclub Sassenheim is een sportieve groep mensen die het aangename graag met een goed doel combineert. De kinderafdeling van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp is het startpunt voor een race naar de finish: € 10.000. Een bedrag waarmee het verblijf voor de kinderen op deze afdeling een stuk aangenamer gemaakt kan worden met onder andere een aantal iPads, webcams en X-boxen. SNEL TE HULP

Voor leden en niet-leden met een passie voor snelheid is er op 30 maart op het Circuit Zandvoort alle gelegenheid om zelf te ervaren hoe het is om op een echt circuit te rijden. Je rijdt in kleine groepjes achter een instructeur aan die je de fijne kneepjes van het circuitrijden leert. Ervaar hoe je de beroemde tarzan bocht aansnijdt en uitaccellereerd. Leer hoe je de ideale lijnen rijdt op het prachtige circuit van Zandvoort. Naarmate de dag vordert gaat de snelheid omhoog.

De start is om 10.00 uur. Iedere deelnemer rijdt 5 heats van 20 minuten. Het circuitrijden is voor iedereen, of je nu veel, weinig of geen circuitervaring hebt. Zelfs als ervaren bestuurder heb je je handen vol aan de geprepareerde BMW’s. Alleen al het in -en uitstappen vergt door de rolkooi enige oefening maar geeft wel de echte racekick. En als je eenmaal zit, vastgesnoerd in een 5-punts gordel met een helm dan kan je dag écht niet meer stuk. Vanwege de veiligheid blijven we wel achter elkaar aan rijden. RACEN MET NIELS LANGEVELD

Wil je echt een unieke snelheidservaring beleven? Stap dan in de auto naast Sassemer én Europees kampioen Seat Leon Eurocup, Niels Langeveld. Hij laat je in drie ronden - een ronde “inrijden”, een ronde full speed (dus ook rechte eind mee) en een uitloop ronde - voelen hoe het echt moet. Heb je daarna nog energie over dan is het afleggen van de behendigheidsproef zeker een aanrader. Iedere deelname is voor eigen risico, maar vanzelfsprekend staat ook hier de veiligheid van de deelnemers voorop.

TOP vergeet punt mee te nemen

MET EN ZONDER RACELICENTIE

SASSENHEIM n De Korfbal League

Iedereen kan zich aanmelden voor dit Fun(d)Racing evenement. Mits je 18 jaar bent en in het bezit van een rijbewijs B. Met een racelicentie mag je deelnemen als taxi en de auto’s achter je meenemen voor snellere rondetijden. Rond 16.00 uur, aan het einde van de Fun(d)Racing dag, is er een borrel. Aanmelden via www.rotaryfundracing.nl.

Met twee doelpunten in de slotfase lijkt Nick Pikaar matchwinnaar te worden. | Foto: pr./Rene van Dam

nadert het einde, maar met nog drie speelronde te gaan, is nog niet beslist wie in de playoffs gaan spelen voor een plek in de finale. TOP reisde gisteren met één punt voorsprong op LDODK af naar de Friese club. Na een spannende wedstrijd blijft die voorsprong staan. TOP start in de sterkste opstelling, met Nick Pikaar en Daniel Harmzen in de basis. Beiden waren afgelopen week ziek en misten de wedstrijden tegen Koog Zaandijk en DVO. Thuisclub LDODK moet wel twee wijzigingen doorvoeren: international Marjolein Kroon is geschorst en Andre Zwart blijkt te geblesseerd om aan de wedstrijd te beginnen. Het begin is desondanks voor de thuisclub die, door onder andere twee goals van Erwin Zwart, op een 4-1 voorsprong komen. Na de 4-2 van Jet Hendriks kruipt TOP dichterbij en komt terug. Opnieuw Hendriks zet de 5-5 op het scorebord. Tot 10-10 is het stuivertje wisselen tussen de ploegen, maar vlak voor rust loopt TOP weer uit. Mick Snel

en de derde van Hendriks zorgen voor de 10-12. Celeste Split -vaak goed voor een doelpunt in de laatste secondes- maakt de 10-13. WISSEL

Na rust begint TOP rommelig en profiteert Jurjen Bosma. Zijn 11-13 is het sein voor LDODK-coach Erik Wolsink om te gaan wisselen. Hij brengt André Zwart alsnog en zet hem naast zijn broer Erwin. Het blijkt een goede wissel, want André Zwart scoort onmiddellijk 12-13. Opnieuw Snel, Nick Pikaar en Daniel Harmzen zetten TOP op 13-16. Na een goal van de thuisclub zorgt Michelle Rozenbroek weer voor een gat van drie: 14-17. LDODK komt beter in de wedstrijd komt. De broers Zwart zijn een ware plaag voor de TOP-verdediging en zetten hun club weer naast de bezoekers. Na de 18-17 van Betty Jansma besluit TOP-coach Jan Niebeek dat het tijd is voor een time-out. Het heeft effect, want door twee goals van Snel wordt het 19-19. De ingevallen Sanne Jousma scoort een belangrijke goal: 19-20, maar die wordt direct gepareerd door een

andere damesgoal. Femke Faber - de hele wedstrijd had ze weinig in te brengen tegen Jet Hendrikskrijgt nu wel wat ruimte en schiet raak. ZWARTJES

In de slotfase kan het nog alle kanten op. André Zwart scoort een doorloopbal, maar ziet aan de andere kant Mick Snel de gelijkmaker binnen schieten (21-21). Nick Pikaar lijkt matchwinnaar te worden met twee rake schoten. Daar denken de broers Zwart anders over. André scoort van afstand de 22-23 en niet veel later loopt Erwin makkelijk langs zijn tegenstander. De pass van broer naar broer is goed en in de laatste minuten schiet André de 23-23 binnen. Door het gelijkspel blijft TOP op de tweede plaats staan, die in de playoffs recht geeft op twee thuiswedstrijden mocht een derde wedstrijd nog zijn (best of three). In de strijd om plek vier was er vandaag geen beslissing: KZ - Blauw Wit is geëindigd in 26-26. Op zaterdag 4 maart speelt TOP de thuiswedstrijd tegen DSC uit Eindhoven.

Manuele Therapie E.S.®:

een totale en andere aanpak

Patiënten in mijn praktijk stellen vaak de vraag “wat is Manuele Therapie E.S. ®” en “hoe werkt het nu precies”. Dan leg ik dat uit aan de hand van een deur. Stel dat één van de scharnieren van een deur niet goed werkt, omdat het versleten of beschadigd is. De deur sluit dan niet goed meer en “gaat zwaar”. Harder duwen tegen die deur helpt soms even, maar is niet de oplossing van het probleem. Die ligt in het repareren of vervangen van het defecte scharnier. Alleen dan functioneert de deur weer naar behoren. Als iemand pijnklachten ervaart in combinatie met beperkingen tijdens het bewegen, ligt de oorzaak hiervan vrijwel altijd in de gewrichten, zeg maar “de scharnieren”. Wil je weer goed en pijnvrij bewegen, moet je dus iets aan deze gewrichten moeten doen. En dat is nu precies wat een Manueel Therapeut E.S.® doet. Hoewel de menselijke gewrichten prima in staat zijn om zichzelf weer te herstellen (denk aan een verstuikte enkel) zie je

vaak dat door een ongeval of sportblessure, gewrichten niet volledig herstellen. Met als gevolg dat er op andere plaatsen in het lichaam moet worden gecompenseerd om toch een bepaalde beweging te realiseren. Hoe langer dit compenseren duurt, des te groter de kans wordt dat iemand klachten krijgt. En dit duurt langer dan men denkt. Zo sprak ik onlangs een patiënt die vijf jaar geleden betrokken was bij een verkeersongeval en hierbij diverse botbreuken en gewrichtskneuzingen had opgelopen. Na revalidatie in het Ziekenhuis en later thuis bleef deze patiënt klachten houden die ik kon relateren aan het ongeval. Na die vijf jaar waren nog steeds meerdere gewrichten niet volledig hersteld.

Na twee behandelingen waarin ik vrijwel alle gewrichten behandelde, inclusief de schedelbeenderen, is deze patiënt nu al enthousiast over het verschil met de situatie zoals daarvoor. Dit voorbeeld laat zien hoe lang iemand

klachten blijft houden als niet alle gewrichten optimaal functioneren. Denk hierbij weer aan die deur die ik eerder noemde. Indien het versleten scharnier niet wordt gerepareerd, gaan de andere scharnieren uiteindelijk ook defecten vertonen. Dus ervaart u klachten als pijn en/of stijfheid en heeft u moeite om één of meerdere activiteiten naar behoren uit te voeren, dan is de kans groot dat Manuele Therapie E.S.® iets voor u kan betekenen. Bent u nieuwsgierig naar deze therapie of wilt u meer weten over mijn manier van werken, kijk dan op mijn website: www.biemondmanueletherapie.nl of bel voor een afspraak. Ik help u graag !

Biemond

Manuele Therapie E.S.®

Henk Jan Biemond, Manueel Therapeut E.S.® Tel: 0252 229576

www.biemondmanueletherapie.nl


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 1 MAART 2017

20

Kerkdiensten Woensdag 1 t/m 8 maart SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Woensdag 1 maart 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Voorganger: pastor P. Owel. Zondag 5 maart 10.00 uur, Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.M. Aarnoudse, 10.00 uur jeugdkerk o.l.v. dhr. E. de Graaf VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Schola Cantorum, voorganger: P. Owel Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. B. Roolvink WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): woensdag 1 maart 19.00 uur; Woord en Communieviering met Matthiaskoor Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. H.G.T. van Welie - Kaai Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal) Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Heilig Avondmaaldienst

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Voorstelrondje van verenigingen

Teylingen van A tot Z

Een valentijnskaartje voor de organisatie van de valentijnslunch. | Foto: pr.

Valentijnslunch VOORHOUT n Voorafgaande aan het

carnavalsgeweld in Bokkendorp, genoot een groep Voorhoutse ouderen van een welverzorgde Valentijnslunch. De lunch had een duidelijk Italiaans tintje, bedacht door kok Dick Kraakman en gastkok Bert Pilaszek. Voor de muzikale noot was zanger/entertainer Marcel de Rooy aanwezig. Hij kreeg met zijn aanstekelijke, vrolijke liedjes, de ouderen die nog goed ter been waren, zelfs aan de polonaise. Dit alles onder

leiding van de enthousiaste vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Voorhout, die zich ook uitstekende gastvrouwen toonden. Ook Kraakman (alias prins Dick de Eerste in de afgelopen dagen) deed nog een muzikale duit in het zakje door een deuntje te spelen op de, van z’n vader Jan geërfde mondharmonica, waarna hij nog een dansje waagde met zijn moeder Jo.

Taizéviering in Dorpskerk SASSENHEIM n De eerste zondag van de vastentijd, zondag 5 maart, wordt er weer een oecumenische Taizéviering gehouden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking.

De Taizédienst voegt iets toe aan de

gebruikelijke zondagse kerkdiensten met de specifieke Taizézang. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer. Even een stil moment om bewust te leven in deze vastentijd, deze Veertigdagentijd. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die men in gedachte heeft.

Solidariteitsmaaltijd in de Bartholomeuskerk VOORHOUT

n De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) van de kern St. Bartholomeus een houdt op vrijdag 24 maart een solidariteitsmaaltijd in de Vastentijd.

Tijdens deze maaltijd komen parochianen en niet-parochianen bij elkaar om met elkaar stil te staan rond het Vastenproject dat centraal staat. Dit jaar is dat het jeugdcentrum van de Zusters van Angel de la Guarda (de Beschermengel) in Apopa, San Salvador. De maaltijd wordt geserveerd op vrijdag 24 maart in De Roef. De deuren staan open vanaf 17.45 uur

en om 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. AANMELDEN

De minimale bijdrage voor de maaltijd is 5 euro. Hiermee zijn de kosten voor de maaltijd betaald. De bijdrage verhogen betekent een extra bedrag om het Vastenproject te kunnen ondersteunen.

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’.

Vereniging: Ladies’ Circle Voorhout (LC44) Opgericht in: 1996 Aantal leden/vrijwilligers: 8 Wie zijn we en wat doen we? Ladies’ Circle 44 Voorhout is onderdeel van een landelijke serviceorganisatie, Ladies’ Circle Nederland. Onder het motto Vriendschap en Service zetten wij ons in voor ondersteuning van goede doelen. Dat kan door het inzamelen van geld en door handenuit-de-mouwen activiteiten. Door heel Nederland zijn er ruim 70 Circles met bijna 1000 leden. Alle vrouwen tussen 18 en 45 jaar kunnen lid worden. In Voorhout verzorgen wij jaarlijks de bloemenverkoop op de laatste avond van de avondvierdaagse, een Dance4Good feest in Cheers! en koken we tweemaal per maand voor de gasten van het Ronald McDonaldhuis in Leiden. Hiernaast proberen we vaak nog acties tussendoor te organiseren, zoals afgelopen jaar een Pop-up store en Ladies’ Night. Vorig jaar haalden we meer dan 10.000 euro op voor goede doelen, iets waar we ontzettend trots op zijn met z’n achten! Waarom is het zo’n leuke vereniging? Binnen Ladies’ Circle staan het inzetten voor goede doelen (Service) en het creëren van een onderlinge band (Vriendschap) echt naast elkaar. Éénmaal per maand vergaderen we bij één van de Ladies thuis, maar we organiseren ook jaarlijks een running dinner voor de leden en partners en af en toe een gezamenlijk uitje. En als één van ons hulp nodig heeft bij welke (privé)situatie dan ook,

zorgen we meteen dat we klaarstaan om waar nodig te helpen. Onze vriendinnen van de Circle staan echt altijd voor elkaar klaar. Naast de plaatselijke inzet zijn er ook meerdere mogelijkheden om je op een landelijk niveau in te zetten en zelfs internationaal. In meer dan 40 landen is er een Ladies’ Circle te vinden. Wat is jullie ambitie? We hopen met meer leden nog meer mooie acties te kunnen organiseren. Dit najaar mogen we de regionale bijeenkomst voor besturen van Ladies’ Circle in onze omgeving organiseren en hopen we weer een leuke inzamelingsactie rond kerst te gaan organiseren. Geïnteresseerden vertellen we graag meer over onze Circle. Meer informatie is te vinden op: Lc44.ladiescircle.nl, https://www. facebook.com/LadiesCircle44Voorhout/ https://twitter.com/LC44Voorhout Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Aanmelden voor de solidariteitsmaaltijd kan bij het secretariaat onder vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen dat komt eten. Bel hiervoor 0252211372 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 1 MAART 2017

21

VCS dames dicht bij stunt tegen koploper SASSENHEIM n De eerste teams van Volleybalclub Sassenheim kwamen afgelopen week weer in actie. Dames 1 trof donderdagavond in de Wasbeek Nesselande dames 2 uit Zevenhuizen. Een stunt tegen deze koploper was dichtbij. Heren 1 ging zaterdag in Stolwijk op bezoek bij Dosko heren 1. Daar pakte het team na een vijfsetter drie belangrijke punten. Aan de voorbereiding van VCS dames 1 heeft het in ieder geval niet gelegen. Na een sportmaaltijd en voorbespreking bij de sponsor, Grand CafĂŠ Graaf Jan, waren de speelsters klaar voor de wedstrijd. MOEILIJKE SERVICE Deelnemers en trainers van Hapkido Voorhout. | Foto: pr.

Hapkido vereniging Voorhout in de prijzen VOORHOUT n De leden van hapkido vereniging Voorhout deden afgelopen weekend mee aan het jaarlijkse hapkido/taekwondo toernooi in Leiden. Dat verliep succesvol.

Op een druk bezet deelnemersveld moesten de kinderen meerdere malen sparren tegen tegenstanders en konden ze punten verdienen door schop- en/of stoot technieken, waarbij de kinderen uiteraard beschermende kleding droegen. Tijdens het toernooi werd duidelijk dat de kinderen onder leiding van Peter Onderwater het afgelopen jaar veel geleerd hebben en toonde ze allemaal veel inzet en sportiviteit. Hapkido is een Koreaanse vechtsport waarbij de zelfverdediging

centraal staat. Hierbij komen een breed aantal technieken aan de orde, waaronder schop- en stoottechnieken, klemmen, worpen en valbreken. Ook wordt er tijdens de trainingen aandacht geschonken aan sportiviteit, discipline en zelfvertrouwen.

Met de derde plaats nog steeds in zicht begon het team fel aan de strijd tegen Nesselande. De pass kwam goed aan en er werd veel gescoord door buitenaanvallers Henrike de Muinck en Denise van Goeverden. De servicedruk was helaas minder hoog, waardoor Nesselande vrij eenvoudig bij kon blijven. VCS trok uiteindelijk aan het kortste eind (23-25). Nesselande bleef moeilijk serveren en in de tweede set was het verschil nog iets duidelijker (18-25).

In set drie ging de servicedruk van VCS omhoog en Nesselande had hier niet echt een antwoord op. Een goede blokkering en verdediging van de thuisploeg zorgden ervoor dat de aanvalsters aan de overkant maar moeilijk konden scoren. Aan het einde van set kwam Nesselande nog terug, maar met 25-17 was de setwinst voor VCS. In de vierde set bouwden de dames een knappe 2420 voorsprong op en ze waren dus dicht bij een vijfde set. Helaas liet Nesselande zien dat ze niet voor niets eerste staan en in een spannende slotfase boog het team de achterstand om in een 27-25 winst. VCS moest genoegen nemen met een welverdiend punt, maar had op meer gehoopt.

1 naar Stolwijk om daar tegen de nummer 6, Dosko, te spelen. VCS is nog niet zeker van handhaving en heeft elk punt dus hard nodig. Dat was goed duidelijk in de eerste set, want het team ging hard uit de startblokken en gaf de opgebouwde voorsprong niet meer weg. De tweede set was een omgekeerd verhaal; Dosko liet zich niet zomaar inpakken. De derde en vierde set waren kopieĂŤn van de voorgaande sets en zo eindigde de wedstrijd dus met de beslissende vijfde set. Tot de helft ging deze gelijk op, maar in de tweede helft drukte VCS door en behaalde zo een welkome 3-2 overwinning. Heren 1 heeft komende week geen wedstrijd en ontvangt pas donderdag 9 maart Inter Rijswijk. Dames 1 is uit op revanche en mogelijk kan het team deze zaterdag 4 maart al behalen. Dan spelen de dames in Zevenhuizen de returnwedstrijd tegen Nesselande.

HEREN 1 PAKT PUNTEN

Twee dagen later reed VCS heren

Deelnemers en trainers namens Hapkido staat op de foto. Van links naar rechts op de eerste rij: Jarno Went en Frans Homans, op de tweede rij Peter Onderwater, Dominique Zitman, Paco Zuidhoek, Joey van Zelst, Judith Witteman en Zouher Onderwater. Interesse? Kom dan een keer langs in de gymzaal van het Cluster in Voorhout om te kijken of mee te doen.

Iris van der Stelt wint KPN Grand Prix WARMOND n Iris van der Stelt heeft de vierde wedstrijd in de KPN Grand Prix competitie in Zweden gewonnen en eindigde daardoor in het eindklassement als eerste. Lisa van der Geest werd tweede in het eindklassement. Beide leden van de Warmondse IJsclub rijden voor dezelfde marathonploeg.

De KPN Grand Prix startte in Oostenrijk op 1 februari met de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Met hoge temperaturen en ijs dat steeds meer op fondant ging lijken wist Lisa van der Geest de winst te pakken nadat Elma de Vries vlak voor de finish viel. Iris van der Stelt finishte als zesde van de slechts tien vrouwen die die 200km wisten uit te rijden. Op woensdag 22 februari werd in Lulea in Zweden de tweede KPN Grand Prix wedstrijd gereden, met sneeuw een echte helletocht. De finishfoto moest uitsluitsel geven, Carla Ketellapper-Zielman bracht haar schaats enkele millimeters eerder over de finish dan Iris van der Stelt die dus tweede werd. Lisa van der Geest finishte als vierde, zij was de eerste van het peloton. TWEE PRIJZEN

In het weekend van 25 en 26 februari reden de marathonschaatsers op het Runnmeer bij Falun in Zweden. Op zaterdag 40 kilometer, met weer winst voor Ketellapper-Zieleman en weer Iris van der Stelt op de tweede plaats. Lisa van der Geest reed in het peloton naar een tiende plaats. Op zondag moest er 100 kilometer af-

gelegd worden. Iris was uit de greep van het peloton ontsnapt, Lisa van der Geest bleef in de buurt van Carla Ketellapper-Zielman. Op het eind werd Van der Stelt bijgehaald door Ankie Ytsma en Ria Westenbroek, maar Iris wist er in de laatste meters toch een sprint uit te persen en finishte nu wel als eerste. Met die overwinning kwam ze ook aan de kop van het klassement en dus mocht zij op zondag twee eerste prijzen in ontvangst nemen. Lisa van der Geest stond naast haar op het klassementspodium, zij werd tweede. Op zaterdag 4 maart wordt op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de laatste wedstrijd in de KPN marathoncup verreden. Elma de Vries, Lisa van der Geest en Iris van der Stelt bezetten de eerste drie plaatsen in het tussenklassement met slechts 12 punten verschil. ____________________________ FONDS GEHANDICAPTENSPORT ZOEKT COLLECTANTEN TEYLINGEN

n In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Het fonds is nog op zoek naar collectanten voor de collecteweek van 26 maart tot en met 1 april. Aanmelden bij Hans Halfwerk: hans25@xs4all.nl of 0643568850.

De WIJC prijswinnaars bij de Supersprint. V.l.n.r. Avery Heemskerk, Patricia Koot, Tessa van Schie en Luka Frede-

Supersprint levert Warmondse IJsclub vier medailles op WARMOND n Op de laatste normale zondagochtend op de ijsbaan De Uithof in Den Haag werd er voor de pupillen en junioren C een Supersprint toernooi georganiseerd waar zes leden van de Warmondse IJsclub aan de start stonden. Zij maakten er een succesvolle morgen van. Er moest tweemaal over 100 meter en tweemaal over 300 meter gesprint worden. Bij de meisjes Pupillen veroverde Patricia Koot de eerste prijs met drie afstandsoverwinningen en een nieuw clubrecord op de 300 meter (29.48). Luka Fredrikze reed een persoonlijk record op de 100 meter (12.77) en eindigde in het eindklassement bij de Jongens Pupillen op een derde plaats. Tessa van Schie pakte de hoofdprijs bij de meisjes Junioren C met per-

soonlijke records op de 100 (12.48) en 300 (30.65) meter. De derde plaats was voor de sterk rijdende Avery Heemskerk, die tweemaal de sterkste was op de 100 meter en daar een nieuw persoonlijk record noteerde van 12.41. Op de 300 meter zette haar nieuwe persoonlijk record op 31.38. Met vier podiumplaatsen van de 12 was de Warmondse IJsclub de meest succesvolle vereniging bij het Supersprint toernooi.

WIJC MEISJES DERDE BIJ PLOEGENACHTERVOLGING

Aan het einde van het competitieseizoen zijn er andere wedstrijden. Voor de abonnementhouders op de Uithof werd een ploegenachtervolging georganiseerd. De WIJC was met een eigen ploeg vertegenwoordigd bij de junioren die tweemaal vier ronden moesten rijden. Bij een ploegenachtervolging telt de finishtijd van de derde schaatser. De WIJC junioren meisjes eindigden op de derd plaats, de WIJC jongens werden vijfde. Remco Langemaire (WIJC) reed mee met een groep uit verschillende verenigingen en werd daarmee eerste bij de junioren. Kees Heemskerk (WIJC) reed op die wijze naar de eerste plaats bij de senioren.

Bridgedrive van Rotary voor goede doel TEYLINGEN n Ook dit jaar organiseert de Rotary Club Lisse-Bollenstreek weer een bridgedrive voor een goed doel: een basisschool in Uganda. De drive is op vrijdag 7

april, aanvang 19.45 uur (zaal open 19.00 uur), in het CNB handelscentrum, Heereweg 347 Lisse. Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro per paar. Nieuw dit jaar is een lijn voor

beginnende bridgers. Inschrijven met vermelding van naam, adres en de lijn (At/m F) waarin u speelt via www.rotarylissebollenstreek.nl.


OPRUIM ING! wo o

np

ro Revi gr n e am is U it i n d e m a e e n vo kle in a pra or ur cac ch ra ad Sand iaho tig le v G ut e r re y ba . ar !

Woonprogramma Revine in Acacia: Dressoir H77xB188xD45cm 699,- voor 599,-, Salontafel B65xL128cm 449,- voor 349,Zitcombi Girone in stof Happy: 2-Zitsbank H82xB202xD95cm 489,-, 3-Zitsbank H82xB222xD95cm excl. luxe opties 549,-

=OP OP=O

Hanglamp Bellezza H42cmxØ38cm 69,95 H60cmxØ45cm 99,95

IN 2 MATEN 3 KLEUREN!

FUCINI EN CALOVERDE: UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

, 9 24

lR Wandtafe

evin

78xB e in Acacia. H

3 125xD37cm

9,-

4 49,- voor 2

Dressoir R

evine in Aca

cia. H77xB

69 vo 9,or 188xD45cm

NU ZEER LAGE PRIJZEN!

,9 24

699,- voor

TV-/audiodressoir Revine in Acacia. H45xB128xD47cm 299,- voor 249,-

EE T B90 TAFEL XL1 60C M

9,34 o r vo

9,34 o r vo

Eettafel Revine in Acacia: in 3 maten leverbaar. B100xL220cm 449,- voor 349,-, B95xL190cm 399,- voor 299,-, B90xL160cm 349,- voor 249,Armstoel Caloverde in lederlook Vintage 119,-, Stoel Fucini in lederlook Vintage 99,-

TV-/audiodressoir Revine in Acacia. H45xB185xD45cm 449,- voor 399,-

Elke g a zonden op

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

P

VRIJ PARKEREN!

599,-

599 ,-

OP= OP

Tl week 09 17  

De Teylinger, woensdag 1 maart 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you