Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws p19

Extra kado voor moederdag

Lara wint tweede prijs

Uitgeweid n De dominee heeft zo zijn contacten...

Dinsdag 15 mei 2018 JAARGANG 35 NR

sport

p13

VVSB pakt drie punten

nieuws p19

Zilveren Odi jubileum voor Peter vd Berg

service p25

Carnaval der dieren zet door

Chauffeur gezocht REGIO n Welzijn Hillegom-Lisse zoekt chauffeurs voor op haar zilveren bus voor personenvervoer.

Al vele jaren wordt deze bus ingezet voor het vervoer van ouderen in Hillegom, De Zilk en Beinsdorp. Met behulp van chauffeurs die dit vrijwillig doen. Voor sommige ouderen wordt het steeds lastiger om met de fiets of het normale openbare vervoer te reizen. De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Ook op zaterdag wordt de bus ingezet en speciaal voor deze dag zoeken wij nog vrijwilligers. Meer info via Hilde Koudijs: 0252-757100, of mail: h.koudijs@welzijnskompas.nl.

A Break 4 Kids GOEDDOEL n De Stichting A Break 4 Kids ondersteunt zo’n 100 kinderen van 12 tot 18 jaar die om nare redenen niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen wonen in gewone huizen in gewone wijken. Van deze huizen steunt de organisatie er acht in Den Haag en twee in Zoetermeer.

PESTHUIS n Het is al een jaar stil rond de plannen voor het voormali-

ge Pesthuis. Achter de schermen is wel veel gebeurd. Na de goedkeuring van de raad voor de Bavoplannen wil de stichting Carnaval der Dieren onder leiding van Alfons Morssink snel aan de slag. Het pest-

huis staat er nu niet florissant bij. In maart 2017 werd bekend dat de Beukelaargroep van plan was het pesthuis een maatschappelijke bestemming te geven. Edwin de Beukelaar, Mandy Koek en Henri de Jong tekenden hiervoor een intentieverklaring. (lees verder op p5)

Waar is snelheidscontrole? EXTRA BIJLAGE

J.M. van&Steijn eijn Zn & Zn

H O UV T OORHOUT

ERDAG 2E PINKST D GEOPEN 0 uur

tot 16.0

REGIO

n Politie BollenstreekNoord gebruikt de maand mei om de snelheid van de weggebruikers in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout te controleren.

Inwoners kunnen daarbij zelf aangeven waar ze graag een snelheidscontrole zien. De politie kiest steeds voor een door het publiek voorgestelde lo-

catie. Via Facebook of door het politiebureau te bezoeken kunnen inwoners een locatie aandragen. Hen wordt gevraagd om daarbij aan te geven op welke dagen en tijdstippen te hard wordt gereden. Na de controle geeft de politie Bollenstreek-Noord via Facebook en Twitter door waar op snelheid is gecontroleerd wat de resultaten

GEZELLIGE

5 april

TUINPLANTENVanaf 25 april MARKT TENMARKT

Opvolging voor SOP voorzitter Dick Snel

UINPLANTENMARKT

SOP

n

Tijdens het vaste drie-

Laat u ook eens maandelijks overleg tussen n een ouderwets in gezellige verrassen onzekas. het bestuur van de SOP (Stichkassen! ting Ontmoetingscentrum

arigen voor in potten,

Puyckendam) met haar vrijis afscheid genomen van de voorzitter van het eerste uur, Dick Snel.

ne planten, aangeboden in een kas. Rijnsburgerweg 17 gezelligewilligers, kets, ook voor in deouderwets tuin. Voorhout

0252 210252 Echt alleTel. bloeiende eenjarigen voor in potten, (de weg bij de dokterspost t.o.

ook benzinestation eens verrassen G. Dol)

oembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin. Snel heeft te kennen gegeven dat Openingstijden: ma. t/m za.

n onze kassen! 9.00 - 18.00 • vrijdag koopavond

zijn gezondheid het helaas niet toe-

laat om verder mee te besturen. Vicevoorzitter Hans van Mullekom, tevens penningmeester, dankte hem voor zijn inzet. Een bos bloemen, een VVV bon en applaus van alle aanwezigen, was zijn aandeel. Snel deelde mee dat het bestuur er in is geslaagd om een goede opvolger te vinden: Bert Volkerijk die samen met zijn vrouw Marijke al vrijwilliger is bij de stichting. SOP kan nog steeds nieuwe gastvrouwen-/heren

gebruiken om het team van vrijwilligers te versterken, die koffie schenken bij verschillende activiteiten, een bardienst draaien en andere hand- en spandiensten verrichten. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze een flexibele instelling hebben, tussen 9.00 en 17.00 uur of in de avonduren beschikbaar zijn. Ze worden maandelijks ingeroosterd. Neem contact op met Toos van den Berg voor meer info: 06-55582015.

Heel binnenkort worden pakketten samengesteld met basisproducten die direct nodig zijn, maar waar je niet aan denkt om in te pakken als je op stel en sprong uit huis wordt geplaatst. Denk daarbij aan shampoo, douchegel of een eigen handdoek. De spullen voor deze pakketten krijgt de organisatie van instanties en donateurs. Op dit moment hebben ze een grote behoefte aan vooral handdoeken. Check www.abreak4kids.nl voor meer informatie.

Muurtje over zes weken klaar CENTRUM n Het nieuwe muurtje

rondom de Witte Kerk moet over ruim zes weken klaar zijn. De gemeente laat weten dat de plaatsing maandag 14 mei begint.


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel.14 0252 of 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50 Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 15 mei 2018

Column Gerrit Goedhart

Vernieuwing

Herinrichting Sportpark De Boekhorst

Op 7 mei is de beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente begonnen als kwartiermaker voor de nieuwe organisatie. Een van de eerste taken is het vormen van een nieuwe directie en het plaatsen van het personeel in nieuwe teams. Bij fusies gaat het mis als de samenstellende delen in hun oude cultuur blijven hangen. Er moet dus een nieuwe werkwijze ontstaan, waarin de nieuwste werkmethoden en omgangswijzen met inwoners, bedrijven en bestuurlijke partners worden toegepast. De trots om dat samen goed te doen, moet de nieuwe teamgeest vormen. De partijen zijn ondertussen begonnen met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november. Afdelingen zijn gefuseerd, programma’s om aan te geven wat de partijen met de nieuwe gemeente willen, worden geschreven en kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad en het wethouderschap worden gezocht. Belangrijk is dat er ook een nieuwe bestuurscultuur ontstaat, die aan de nieuwste kwaliteitseisen voldoet. Doet u mee? De burgemeester en de wethouders schrijven wekelijks, om de beurt, een column. U vindt de column op deze pagina in het Noordwijkerhouts Weekblad, maar ook via www.noordwijkerhout.nl, Facebook en Twitter.

Werk in uitvoering Week 20

Meldingen over provinciale wegen 070 441 66 22 zuidholland@pzh.nl Mossenest II Nieuwbouwproject. Informatie: A. de Vos (projectleider) 06 507 416 30 info@synchroon.nl De Vlashoven Wegwerkzaamheden Informatie: P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Fazantlaan Wegwerkzaamheden, duur tot en met week 26. Informatie: P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Schippersvaartweg Werkzaamheden aan kabels en leidingen op 17 mei. Informatie: C. Bellaar 06 117 448 94

infra@noordwijkerhout.nl Centrum Dorpsstraat Bouwwerkzaamheden muur rondom het Witte Kerkje. Informatie: P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder op. Wij informeren u hierover zo vroeg mogelijk. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www. noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.

Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Via deze vaste rubriek lichten wij regelmatig een van deze werkzaamheden toe. Dit keer is dat: ontwerpen clubgebouwen. Architect bekend Na een aanbestedingsprocedure heeft het college besloten het ontwerpen van het clubgebouw van VVSB/Northa te gunnen aan Van Egmond Totaal Architectuur uit Noordwijk. Ook Tennisvereniging De Boekhorst laat haar clubgebouw ontwerpen door Van Egmond. De Tennisvereniging bouwt in eigen beheer in tegenstelling tot VVSB en Northa. Ontwerp De gemeente stelt in samenwerking met VVSB en Northa een zogenoemd ‘Programma van Eisen’ op, waarin staat waaraan het ontwerp voor hun clubgebouw moet voldoen. U kunt hierbij denken aan aantal kleedkamers,

ruimtes voor het bestuur en het wedstrijdsecretariaat, de kantine, het ballenhok en de tribune. Naar verwachting is het ontwerp in het 3e kwartaal van 2018 klaar. Kostenverdeling De kosten voor de nieuwbouw worden niet alleen gedragen door de gemeente. Er vindt een kostenverdeling plaats. De gemeente maakt hierover afspraken met de verenigingen. Na de zomer stelt de gemeenteraad krediet voor de nieuwbouw beschikbaar. Start nieuwbouw De start van de bouw van het nieuwe clubgebouw van VVSB/Northa is vanaf het 3e kwartaal van 2019 gepland. Het clubgebouw komt te staan naast het dan al aangelegde hoofdveld. Het huidige clubgebouw blijft in de tussentijd dienst doen en wordt pas gesloopt als de nieuwbouw start. Hierdoor kunnen de sportactiviteiten gewoon doorgaan. Wij houden u op de hoogte!

Nieuws van de raad Commissie Samenlevingszaken

Op dinsdag 15 mei vergadert de commissie Samenlevingszaken vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Presentatie Passend Onderwijs (beeldvormend) - Advisering over het voorstel voor budget voor de pilot Zorgpauze (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel om de aanpas-

sing in de verordening jeugdhulp vast te stellen (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel om geen zienswijze in te dienen bij de programmabegroting 2019 ISD Bollenstreek en de begrotingswijziging 2018-1 vast te stellen (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel m.b.t. de voorjaarsnota (oordeelsvormend)

Vervolg volgende pagina


Commissie Ruimte en Wonen

Op woensdag 16 mei vergadert de commissie Ruimte en Wonen vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Advisering over het voorstel m.b.t. het omgevingsplan Bavoterrein en aanverwante stukken (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel om bestemmingsplan Noordelijke Ontsluiting Bavoterrein vast te stellen (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Robijnslaan 43 (oordeelsvormend) - Ter bespreking om het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren en Wonen’ vrij te geven voor de zienswijze procedure (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel om het Bestemmingsplan Teylingen College, locatie Leeuwenhorst vast te stellen (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel om bestemmingsplan Gooweg sectie D. nr. 2651 en 2652 vast te stellen (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel om Bestemmingsplan Sportpark de Boekhorst vast te stellen (oordeelsvormend) - Ter bespreking om het voorontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan vrij te geven voor de inspraak procedure (oordeelsvormend) - Advisering over het voorstel m.b.t. de voorjaarsnota (oordeelsvormend)

Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen

Op donderdag 17 mei vergadert de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Midde-

len vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Advisering over het rapport van de Rekenkamercommissie naar burger- en overheidsparticipatie - Advisering over de Voorjaarsnota - Advisering over de programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden - Advisering over de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van Holland Rijnland Voor nadere informatie over de vergaderingen van de commissies Ruimte en Wonen, bijvoorbeeld over spreekrecht, kunt u contact opnemen met de griffier, mr. drs. C.B.H. Heusingveld via 0252 343 831. Voor informatie over de vergaderingen van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen kunt u terecht bij de commissiegriffier, mevrouw mr. A.I. van Mil via 0252 343 762. Voor de commissie Samenlevingszaken kunt u hiervoor terecht bij de commissiegriffier, mevrouw M.M. Oord. Het e-mailadres is griffie@noordwijkerhout.nl De overzichten met ‘ingekomen stukken’ kunt u vinden op www.noordwijkerhout.nl De eerstvolgende reguliere raadsvergadering vindt plaats 31 mei 2018. Alle vergaderingen van zowel raad als commissies zijn ‘live’ in woord en beeld te volgen via de gemeentelijke website www.noordwijkerhout.nl (klik op ‘Bestuur’ en klik daarna op ‘Webcast live’). Via deze link kunt u tevens, achteraf, de vergaderverslagen raadplegen. Daarnaast kunt u er daags voor de betreffende vergadering de agenda en bijbehorende stukken inzien.

Gewijzigde openingstijden Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en het Wmo Adviescentrum gesloten. De ISD is op deze dag ook gesloten.

Woonkostentoeslag Vraag Ik heb onvoldoende geld om mijn hoge huur te betalen en ik krijg geen huurtoeslag. Kan ik via de ISD een financiële bijdrage krijgen? Antwoord Ja, dat is in bepaalde situaties tijdelijk mogelijk. Voor wie Als u in een huurhuis woont, kunt u meestal huurtoeslag krijgen. U krijgt alleen huurtoeslag als uw huur niet hoger is dan een bepaald bedrag. Wij noemen dit de grens van de huurtoeslag. Is uw huur hoger dan de grens van de huurtoeslag, maar hebt u niet genoeg geld om zelf de huur te betalen? En bent u buiten uw schuld in deze situatie gekomen omdat u bijvoorbeeld plotseling een veel lager inkomen hebt dan voorheen? Dan kunt u mogelijk tijdelijk een woonkostentoeslag krijgen. Wat kunt u krijgen? De hoogte van de woonkostentoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Om uw woonkostentoeslag te berekenen houden wij rekening met: - uw woonkosten - uw inkomen en vermogen - de grens van de huurtoeslag (huidige bedrag € 710,68). Goedkoper wonen en periode woonkostentoeslag Als u een woonkostentoeslag nodig hebt dan woont u op basis van uw financiële situatie te duur. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u de woonkostentoeslag voor maximaal zes maanden. U hebt zes maanden de tijd om een goedkopere woning te vinden. Deze periode van zes maanden kan maximaal één keer verlengd worden met maximaal zes maanden als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Vakantiewoning of recreatiewoning Huurt u een vakantie- of recreatiewoning en krijgt u hiervoor huurtoeslag? Vanaf 1 april 2018 is huurtoeslag niet meer mogelijk en vordert de Belastingdienst dat bedrag terug. We adviseren u voor verdere vragen en informatie hierover contact op te nemen met de Belastingdienst. Koopwoning Huiseigenaren hebben geen recht op huurtoeslag. Hebt u een eigen huis, maar niet genoeg geld om uw woonkosten te betalen? En bent u buiten uw eigen schuld in deze situatie gekomen? Soms kunt u dan van de ISD Bollenstreek tijdelijk een woonkostentoeslag voor een bijdrage in de hypotheekrente krijgen. Dit kan als u door omstandigheden plotseling een veel lager inkomen hebt dan voorheen. Hoe aanvragen U kunt via het aanvraagformulier bijzondere bijstand een woonkostentoeslag aanvragen. Op het aanvraagformulier bijzondere bijstand staat welke informatie wij van u nodig hebben. Meer informatie Voor meer informatie en vragen over de woonkostentoeslag kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl E-mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN Ingekomen aanvragen De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

- 2018074825, Schippersvaartweg 85 te Noordwijkerhout, het plaatsen van een keerwand, 26-04-2018 - 2018077550, Leidsevaart 114 te Noordwijkerhout, het plaatsen van drie masten voor terreinverlichting, 03-05-2018 Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen is een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd. Nog geen bezwaar indienen Zolang de aanvragen in behandeling zijn, kunt u nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u zienswijzen indienen, waarmee de gemeente

TE KOOP Weber Insteek koelunit Nieuwe motor 18-10-2017 aanschafprijs € 2700,00 Afmetingen: Hoog 2.10 m, breed 1,68, Voorzien van 4 rekken. Vaste prijs €950,00. BloomZ Rotterdam. Tel. 06-13300206.

rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld. Meer weten? Indien u informatie wenst over de behandeling van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083200, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

Verlengingsbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. - 2018030643, Leidsevaart 20 te Noordwijkerhout, het vervangen van een bestaande boot, (verlengd tot 18-06-2018) Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

Welstandsvergadering

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de oneven) weken op donderdag een openbare welstandsvergadering. De vergadering is op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en begint om 9:00 uur. De agenda van die vergadering is ter plaatse in te zien.

Wilt u een huis wegens verhuizing of overlijden binnen 24 uur ontruimt hebben bel dan naar: 06-20754889. Ook kopen wij gedeelte of hele inboedels, ook hoge prijzen voor uw sloopgoud en sloopzilver.

VERGADERINGEN Monumentencommissie

Op maandag 28 mei 2018 vergadert de monumentencommissie in kamer 1.02 van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om ca. 9.15 uur. Naast de gebruikelijke onderwerpen staan de volgende punten op de agenda - Ontwikkelingen centrum - Ontwikkelingen BAVO-terrein - Verzoek herbestemming en plan Herenweg 80 Noordwijkerhout De agenda inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 14 mei 2018 tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie. Spreekrecht U kunt als burger na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 9.15 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen. Voor informatie, indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u in verband met het reserveren van een geschikte vergaderruimte

TE KOOP Weber Insteek koelunit Nieuwe motor 18-10-2017 aanschafprijs € 2700,00 Afmetingen: Hoog 2.10 m, breed 1,68, Voorzien van 4 rekken. Vaste prijs €950,00. BloomZ Rotterdam. Tel. 06-13300206.

vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie, mevrouw K. de Wit via kdewit@noordwijkerhout.nl.

EVENEMENTEN Ingekomen evenementen

Locatie datum ontvangst - Centrum: het organiseren van het evenement Sprookjesdag door de NOV. Het evenement vindt plaats op 11 augustus van 09.00 uur tot 17.00 uur. 16-04-2018 - Route door de gemeente: het organiseren van het evenement Najaarstrucktour door Stichting Najaarstrucktour. Het evenement vindt plaats op 6 oktober 2018 van 13.00 uur tot 16.00 uur. 20-04-2018 - Dr. Schaepmanlaan 2: het organiseren van het evenement VVSB – Ajax door VVSB. Het evenement vindt plaats op 23 juni 2018 van 12.00 uur tot 19.00 uur. 29-04-2018 - Centrum: het organiseren van het evenement Luchtkussenfestival door de NOV. Het evenement vindt plaats op 28 juli 2018 van 07.00 uur tot 18.00 uur. 03-05-2018 - Route door de gemeente: het organiseren van het evenement Luba Ladies Classic door RTV De Bollenstreek. Het evenement vindt plaats op 23 juni 2018 van 16.30 uur tot 19.30 uur. 09-05-2018

Zelfstandigwerkende en betrouwbare huish. hulp gevr. voor 2,5 uur p.week, voor iemand met PGB. Leyhof, Leiderdorp. 0640304784.


UI

E T R SS EC A A R E DI R R B CA S VE LE I NG LE VE PR AD XS RRA BO OO TV

LENTEVOORDEEL! E

BOXSPRI

2850,-

N

1995,-

Elektrisch verstelbaar 140 x 200 cm

S

• CARES S

CAR

S

ES

G

Tweede ag d r e t s k Pin E n a IC v On d H e geopC 0 0 : 7 1 0 11:0 S

!

bij Caresse Boxsprings & More

E

R

I

XSPRI BO N

G

CA

GS

• CAR E

C H O I C E

S

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE

S

N

G

GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

E BOXSP

N

R

SS

E

E T SS AR RE KA C A AU DE

CA

JAARAB ON OP WE NEMENT CAD NDY M AGAZIN EAU E! S

E

BOXSP R

I

Bij aank oo Caresse p van Wendy ’s boxspr ing 3800 Choice: -3850

Caresse 3800: complete boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van anti-slip; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; Inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-;; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF E 995,VLAKKE

UITVOERING

140x200 cm

EXTRA NEKVERSTELLING

PULL-BACK

995,-

PULL-BACK

VLAKKE

UITVOERING

140x200 cm

1295,CARESSE 4500 ANDERE MATEN LEVERBAAR

140x200 cm

2270,-

1495,-

140x200 cm

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

ANDERE MATEN LEVERBAAR

160x200 cm

3420,-

2395,-

CARESSE 9700 ANDERE MATEN LEVERBAAR

160x200 cm

5705,-

3995,-

KELTO Slaapkamercentrum

ELEKTRISCHE UITVOERING

CARESSE 4650

CARESSE 4700

140x200 cm

1850,-

1295,-

Gieterij 30 Dealerblok 2211 XK NOORDWIJKERHOUT 0252 341 111 info@kelto.nl www.kelto.nl

PULL-BACK

CARESSE 4600 ANDERE MATEN LEVERBAAR

120x200 cm

2135,-

1495,Caresse matras-toppers, touched by nature

Voor uitgebreide informatie www.caresseboxsprings.nl Adv. WK13. Aanbiedingen geldig t/m 3 juni 2018. Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.


politiek

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

UIT DE RAADZAAL

T

ijdens het persgesprek van vorige week merkte burgemeester Goedhart op, ‘eigenlijk is er geen nieuws, de ontwikkeling rond het Bavoterrein, de sportvelden en de bouwactiviteiten in de Zilk liggen op schema, geen nieuws dus. Nieuws had alleen wethouder Gotink. Op zijn manier, zeer uitgebreid dus, meldde hij dat er voor de mantelzorgers betere voorwaarden worden gerealiseerd. Noordwijk heeft ook een speciale regeling, we passen dat niet aan, maar creëren een eigen regeling. Niet inpassen in Noordwijk want de Noordwijkse regeling loopt nog twee jaar en bestaan er straks in de fusiegemeente Noordwijk, twee regelingen voor mantelzorgers. Afgaande op het aantal deelnemers aan de moederdagmarkt, zou je toch denken dat er wel handel is in ons dorp. In de zeestraat is een kledingwinkeltje geopend en het ‘gewenste horecaplein’ rond de Witte Kerk krijgt, middels de opening van een lunchroom, weer wat meer uitstraling. Gezamenlijk opende de wethouder van Noordwijk en Noordwijkerhout een toeristisch fietspad. Dwars door de bollenvelden en over het terrein van de Sancta Maria. Toerisme waarna de fusie, zeker voor de gemeente Noordwijk, de nadruk op zal worden gelegd. Voor Noordwijkerhout zaak zich te blijven presenteren als ‘Hart van de Bollenstreek’. Met enige vertraging is begonnen met de realisatie van het muurtje rond de Witte Kerk. Als het meezit, is het voor het zomer seizoen klaar. De bestrating moet nog even wachten. Gebrek aan stenen is de reden. Het idee van een nieúwe bestrating kwam ook, ja-ja, zo plotseling dat er inmiddels geen stenen genoeg meer zijn en we kennelijk op een wachtlijst staan. Uitstel dus, maar ook dit keer weer in overleg met de NOV. Prima toch het overleg met de NOV en de gemeente was er altijd wel, maar nooit zo intensief als de laatste tijd vooral over de ontwikkeling rond de Witte Kerk. Gelukkig was het prachtig weer en konden onze gasten genieten op de terrassen van de horeca, zonder last te hebben van bouwactiviteiten. Genieten kunnen we ook dit jaar weer van de wekelijkse activiteiten georganiseerd door de NOV. Hoe het zal gaan na de fusie? Daar wordt al over gesproken. Met diverse ondernemers verenigingen in de beide dorpen zal het inpassen van alle activiteiten nog een hele klus worden.

Jacques Looijestijn

Logowedstrijd fusiegemeente Noordwijk FUSIE

n Ontwerpers bekritiseren de procedure voor het kiezen van het nieuwe logo voor fusiegemeente Noordwijk. ‘’Wat me stoort is de totaal kortzichtige en amateuristische aanpak’’, laat ontwerper en columnist Roel Stavorinus in Adformatie weten. Freek Kroesbergen van Belangenorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) is ook niet blij. ‘’We zijn geen voorstander van dit soort wedstrijden’’ en: ‘’Het is geen schoonheidswedstrijd.’’

Door Piet de Boer

Kroesbergen heeft gesproken met de gemeenten. ‘’Ze hebben de adviezen in de wind geslagen.’’ Met name zijn aanbevelingen in de BNO-pitchcode voor de presentatie van de logo’s. Het opvolgen van deze aanbevelingen is natuurlijk niet verplicht, maar Kroesbergen en Stavorinus wijzen op de situatie in de gemeente Haarlemmermeer. De kritiek was daar fel op de keuze van de jury en de rol van het gemeentebestuur bij het proces. Een van de raadsleden sprak zelfs van een ‘’speeltuin-’’ en ‘’Pippi Langkouslogo’’. Een gemeentelogo moet niet de uitstraling hebben van een kinderserie van langgeleden. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben ook gekozen

voor een traject waar burgers de uiteindelijke keuze maken. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel van de nieuwe gemeente. De twintig aangeschreven ontwerpbureaus komen dan ook uit Noordwijk en Noordwijkerhout of uit plaatsen in de buurt.

Uit de ingezonden ontwerpen worden vijf voorstellen geselecteerd Ongeveer een derde daarvan is lid van de BNO. Dat betekent dat de bedrijfsleider beschikt over erkende diploma’s en de BNO-ballotage goed heeft doorstaan. Het BNO lidmaatschap is zo ook een kwaliteitsgarantie volgens Kroesbergen. Maar nuanceert hij, ‘’er zijn ook goede bureaus die geen lid zijn van de BNO’’. Uit de ingestuurde ontwerpen worden vijf voorstellen geselecteerd door een commissie van ambtenaren en politici. 24 mei kiezen 150 burger juryleden in Noordwijk in twee ronden het nieuwe logo. Hopelijk komt uit deze voor de BNO verwerpelijke jurywedstrijd een breedgedragen ontwerp zonder Pippi Langkous associaties.

DINSDAG 15 MEI 2018

5

Raadsgroep aan het Woord Om de twee weken wordt in het kader van de fusie een column van de Raadsgroep geplaatst. Dit keer is het de beurt aan de werkgroep Burgerparticipatie & Raadscommunicatie (B&R). Eind 2017 kreeg onze werkgroep een bijzondere opdracht. Het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd voor het logo van de nieuwe gemeente Noordwijk. Met een unieke rol voor de inwoners van beide gemeenten. Uit alle inzendingen kiezen zij het winnende logo. Een heel sterk voorbeeld van burgerparticipatie. Aan deze ontwerpwedstrijd is de afgelopen periode hard gewerkt. 16 bureaus en vormgevers stuurden hun ontwerp in. En inwoners meldden zich in groten getale aan als jurylid. Maar liefst 150 burgers uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gaan op 24 mei het nieuwe logo kiezen. Geweldig! Een logo kies je natuurlijk niet zomaar. Het moet duidelijk

zijn. Uitstralen waar de nieuwe gemeente voor staat. Een unieke gemeente met 13 kilometer strand, prachtige duinen en bollenvelden. En wat dacht je van de vier kernen Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk? Stuk voor stuk kernen met karakter. Wie is er niet jaloers op? Maar de keuze voor een logo gaat verder dan dat. Een grote verandering dient zich aan in gemeenteland. Grote en kleine partijen sturen aan op participatie. Die trend verhevigt met de komst van de Omgevingswet. Met deze wet wordt de samenwerking met de inwoners, ondernemers en organisaties wettelijk bekrachtigd. Dit heeft grote invloed op de werkwijze van gemeenten. Noordwijk is in die nieuwe werkrelatie een partner die met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen meedenkt. Die hun plan of initiatief begroet. Verder brengt. Meedenken en meehelpen

komen voorop te staan in plaats van toetsen of overnemen. Het motto: met u op voor de beste oplossing voor de Noordwijkse samenleving. Ook dat moet het nieuwe logo uitdragen. Over ruim een week weten we welk logo heeft gewonnen. Daarna volgen nog 230 dagen tot de fusie. Op 1 januari 2019 is het zover: de nieuwe gemeente Noordwijk gaat van start. Wil je meer informatie over de fusie? Kijk dan eens op de nieuwe fusiewebsite: www. fusiegemeentenoordwijk.nl. De volgende vergadering van de Raadsgroep vindt plaats op 6 juni 2018 om 20.00 uur in het gemeentehuis Noordwijk. Je bent van harte welkom als inspreker of als toeschouwer. Tot dan! De Werkgroep Burgerparticipatie & Raadscommunicatie (B&R)

Pesthuis restauratie en uitbouw start in augustus PESTHUIS

n (vervolg van de voorpagina) De Hafakkers, de zorgboerderij, maar ook de Keiebeiters en de Dierenhoeve zouden samenwerken om het pesthuis te renoveren, te exploiteren en een maatschappelijke functie te geven.

Door Piet de Boer

Het zijn allemaal organisaties verbonden aan het Bavoterrein en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het liep niet zoals verwacht. ‘’Ik heb al maanden tot een half jaar niets gehoord en weet ook niet hoe het ervoor staat’’, zegt Astrid Warmerdam van de Dierenhoeve. De heer Jaap Duijn van CV de Keiebijters verwijst door naar voorzitter van de stichting Alfons Morssink.

De intentieovereenkomst met de Beukelaargroep is verlopen. AFZONDERLIJK OVERLEG

Het bestuur van de stichting Carnaval der Dieren io bleef niet stilzitten en is doorgaan met het plan: het opzetten en exploiteren van een ‘’sociaal maatschappelijk cultureel centrum en landschapspark op het oude Bavo-terrein in Noordwijkerhout.’’ Er is veel vergaderd, zegt Morssink, maar bevestigd ook dat er nu alleen met de afzonderlijke stakeholders overleg is. ‘’We zijn al jaren bezig.’’ Hij wacht nu op de goedkeuring van de Bavoplannen door de raad. De tekeningen zijn er al voor de renovatie van het Pesthuis met de extra gebouwen voor de carnavalsvereniging, kinderdagverblijf de

Boomgaard, maar ook een plaats voor de Dierenhoeve en een horecavoorziening. Het omgevingsplan voor de Bavo wordt in de eerstvolgende Commissievergadering Ruimte en Wonen besproken. Als dat plan goedgekeurd wordt in de raadsvergadering hoopt Morssink in augustus of september te kunnen beginnen. EÉN MILJOEN EURO

Hij denkt dat het totale project ongeveer 1 miljoen euro gaat kosten. De Keiebijters en de Dierenhoeve zijn echter geen kapitaalkrachtige organisaties. Morssink maakt zich desondanks geen zorgen over de kosten van renovatie en nieuwbouw. ‘’Ik ben een geboren optimist.’’

Voorjaarsnota is Afwijkingenrapportage FINANCIËN n Geen nieuw beleid in de voorjaarsnota van 2018. De voorjaarsnota staat in het teken van de fusie op 1 januari 2019. Er is nu even geen ruimte voor grote nieuwe plannen en nieuw beleid. Het gemeentebestuur spreekt dit jaar dan ook van een ‘afwijkingenrapportage’. Door Piet de Boer

Deze Voorjaarsnota 2018 sluit wel met een negatief saldo van 198.245

euro. Dat wordt veroorzaakt door zogenaamde ‘bijramingen’. Er is onder andere meer geld nodig dan gedacht, voor het huisvesten van statushouders. De taakstelling huisvesting statushouders is voor 2018 hoger dan voorspeld. In 2018 moet er ruim 41.000 euro bij. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) kost ook meer. Daar moet 58.000 euro bij. Ook wordt in 2018 meer geld uitgegeven aan personeel. Het werk neemt toe door de fusie en een aantal ambte-

naren vertrekt voortijdig. De lege plekken op de werkvloer worden ingevuld met tijdelijk personeel. Bij de afdeling Ruimtelijke Ordening zijn die extra personeelskosten ruim een half miljoen euro in 2018. De gemeente voorspelt dat het tekort van 2018 eenmalig is. Het saldo voor 2019 en volgende jaren is positief en bedraagt 49.210 euro. Dit wordt veroorzaakt door structureel lagere kosten. Op 31 mei wordt de voorjaars(afwijkingen)nota behandeld in de gemeenteraad.

Zorgpauze voor mantelzorgers n Pilot voor 2 jaar in Noordwijkerhout WELZIJN

n Noordwijkerhout start met een pilot voor kortdurende respijtzorg, eigenlijk een zorgpauze voor mantelzorgers.

Piet de Boer

Noordwijk werkt al sinds november 2016 met deze kortdurende vervangingen van hulpverleners. De zorgpauze maakt het mogelijk dat ‘zorggevers’ hun sociale contacten

kunnen onderhouden of gewoon een uur kunnen sporten. Mensen weten niet dat ze voor de gemeente mantelzorgers zijn. ‘’Ben ik mantelzorger?’’ hoort wethouder Bert Gotink regelmatig op bijeenkomsten over zorg. Je bent mantelzorger als je iemand verzorgt voor tenminste acht uur per week. Je doet dat nu al drie maanden of langer. Je staat als mantelzorger ingeschreven bij de mantelzorgcon-

sulent in Noordwijkerhout. Als alles goed gaat is er niets aan de hand, maar een mantelzorger leeft niet alleen om te zorgen. Met deze kortdurende Zorgpauze vooral kun je een keer naar naar een verjaardag van een familielid of naar de klaverjasclub. Met de Zorgpauze wil de gemeente overbelasting van zorgverleners voorkomen. (lees verder op pagina 7)


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via

e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Met de onvoorwaardelijke liefde die hij voor ons had, met een passie voor zijn werk moeten wij u met intens verdriet, maar met diep respect voor de enorme strijd die hij heeft geleverd om bij ons te blijven, mededelen dat wij veel te snel afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve man en onze fantastische vader

Uitvaartvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie (ook voor niet-leden)

U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

Er is gelegenheid om te condoleren op donderdag 17 mei van 18.30 uur tot 20.00 uur in het crematorium Duinen Bollenstreek aan de Achterweg-Zuid 62 in Lisse. De afscheidsbijeenkomst is op vrijdag 18 mei om 14.00 uur in het crematorium Duin- en Bollenstreek. Wij nodigen u uit om aansluitend aan de bijeenkomst een toost uit te brengen op het leven van Bert. Bert hield erg van bloemen, deze zijn welkom vanaf donderdag bij het crematorium. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Voor Bert is een condoleanceregister geopend op www.hetuitvaarthuys.net/ condoleanceregister

www.vanderputtenendunweg.nl

R.S.B. KATWIJK REMMELZWAAL, gespecialiseerd in: Tv kanalen instellen, slecht tv beeld, slechte wifi, tv kabel aanleggen slaapkamer, u.t.p. kabel aanleggen, software problemen computer of tablet, prijsopgave vooraf. Dirk. 06-20959333 (tv) Rick 06-29515182 (computer). Waar ziggo stopt gaan wij verder.

• DESIGN TEGEN FABRIEKSPRIJZEN •

1E & 2E PINKSTERDAG VAN ROON LIVING

SHOWROOM, WEERLAAN 1 2181 H G H I L L E G O M +31 (0)252-523 625

Sylvia

Schoutenhof 26 2134 LW Hoofddorp 06 33876195

VAN ROON LIVING

Uitvaartverzorgers:

† Hoofddorp, 12 mei 2018

Bas Ruud

VAN LEGENDARISCHE GROOTHANDEL

Uitvaartverzorgers: Marjan C.B. van Balkenende-Goudkade der Lans, Dave van der Lans M. Balkenende-Goudkade Désirée D.C.P. vanNiesen der Lans en D.L. Niesen Martin Achterberg

Bert Duivenvoorden * Leiden, 13 januari 1969

UNIEKE INTERIEUR SAMPLE SALE

Het Uitvaarthuys

VANROONLIVING.COM

20 21 M& 10 EI

:00 17:0 0

Anneke Beunder

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuit vaa r t huys.net Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

Welkom! Woensdag 23 mei Muzikale Bingo MfC Burgt te Rijnsburg om 19.00 uur. www.brasseriedeburgt.nl / tel: 0714087774.

Garage te huur: Coornhertdreef Leiderdorp. Tel. 071- 54 11324.

Houd uw baby ook zo van muziek? Er is een open les Babymuziek 4 mnd - 1 jaar op vrijdag 18 mei. Ook de baby in de buik houdt ervan als u haar toezingt. Open les Zingen voor zwangeren vrijdag 18 mei. Er zijn kosten aan verbonden. Opgave noodzakelijk. Plaats: Centrum Sunterra, Clusiushof 7, Oegstgeest. Meer informatie: www.mirtetak.nl

• MEUBELS • ACCESSOIRES • VERLICHTING •

MEIVOORDEEL ! n e g a d r a a p n e e r a Nog ma

10% KORTING

OP DE GEHELE COLLECTIE* 10 T/M 21 MEI *M.u.v. Feelings en Happy@Home collectie. Vraag naar de voorwaarden.

Bewust betaalbaar shoppen doe je bij Budget Home Store

Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

Rijneke Boulevard • Hoge Rijndijk 311 • 2382 AP Zoeterwoude • tel: 071- 5899346 Tweede Pinksterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur


nieuws/column

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

7

DINSDAG 15 MEI 2018

BOLLENPRAAT NI.M.B.Y.

W

Toon van Tol: Het schrijven duurde zo'n twee maanden; het bedenken zeker tien jaar. | Foto: pr

Bollenpellen voor managers REGIO n ‘Bollenpellen voor managers’ is de titel van het eerste boek van Toon van Tol uit De Zilk. Het boek bevat negen werkstrategieën voor managers en leidinggevenden die universeel toepasbaar zijn. Uniek is dat Van Tol de inspiratie hiervoor vond in de bollen. Door Wilma van Velzen

“De beroemde uitspraak; het schrijven duurde ongeveer twee maanden, het bedenken meer dan tien jaar is ook op mij van toepassing”, begint Van Tol gevat. “Al zolang ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd in hoe dingen werken. Het simpele werk als bollenpeller naast de kruk van mijn moeder gebruik ik vaak als voorbeeld om uit te leggen wat de kracht is van de eenvoud. Bollenpellers werden in de schuur vaak gevraagd ‘geen vogelnestje te maken’, wat voor mij een prachtig handvat is om mensen aan te sporen de werkplek, en de bovenkamer, schoon en opgeruimd te houden. Of neem ‘een kop op de mand’.

‘Geen vogelnestjes maken’ “Dat vergelijk ik graag met net dat stukje extra waarmee je het onderscheid kunt maken in gewoon je werk doen of écht succesvol worden. Deze en meer voorbeelden resulteerden in negen werkstrategieën, als basis van mijn boek. En of je nu bollenpeller of de grote Frits Philips bent, deze strategieën wer-

ken voor iedereen.” De strategieën van Van Tol kunnen gezien worden als metaforen die universeel toepasbaar zijn. “In de bollenwereld begrijpt men wel wat het is om ‘geen vogelnestjes te maken’ en ‘de werkvloer goed opgeruimd’ te houden. Maar ook in andere branches zoals in ziekenhuizen, de zorg of het midden en kleinbedrijf herkent men zich hierin. Bij lezingen heb ik dit in de praktijk al meerdere keren zo ervaren. Mijn eerste strategie is ‘Een beetje klooien en vlooien’. Zo begint het meestal in het leven en op het werk. Je moet immers eerst die 10.000 vlieguren maken anders word je meestal niet écht succesvol. Mijn slotstrategie is altijd ‘Zorg goed voor jezelf, want daar wordt iedereen beter van’ ofwel ‘bollen pellen voor jezelf.” ILLUSTRATIES

Visueel wil het oog ook wat volgens Van Tol en dus heeft illustrator Gerard Gratema iedere strategie van een eigen plaatje voorzien. Ook verder in het boekje zijn illustraties doorgevoerd, evenals op zijn website www.bollenpellenvoormanagers.nl “De plaatjes zijn zo veelzeggend dat ook mijn zonen Twan en Tijn, de nieuwe generatie bollenpellers, in een oogopslag zagen waar het om ging. We hebben ook nog wat mokken met strategieën bedrukt en vervolgens een eigen ‘bollenpelhandel’ opgestart. De boekjes kosten 14,95 per stuk inclusief verzendkosten en zijn via de website te bestellen. Bollenpellers Twan en Tijn zorgen voor de verzending.” Vermeldenswaardig is nog dat Van Tol het eerste exemplaar van zijn

boek zaterdagmiddag 28 april in Hotel De Nachtegaal van Lisse heeft overhandigd aan Peter Ruigrok, directeur van Ruigrok Productie.

Iedere zomer vakantiewerk in de bollen De link tussen hen, zo verklaarde Van Tol, is dat Ruigrok evenals hijzelf als kleine jongen iedere zomer vakantiewerk deed in de bollen. “En beiden zijn we aan de Leidsevaart geboren, de een in Lisse de ander in Hillegom. Dagelijks stuurt Ruigrok nu meer dan 1500 mensen op pad om de werkstrategieën in praktijk te brengen, daarmee is hij zeer succesvol ondernemer geworden en een inspiratie voor Van Tol ADVISEUR

Ook op zijn eigen werkplek als commercieel adviseur zorgt Van Tol voor een tafel vol bollen. “Anders kun je niet pellen” zegt hij gevat. In de historische tuinen van de Hortus Bulborum in Limmen ontdekte Van Tol dat de oudste in Nederland bekende tulp de Duc van Tol (1595) is vernoemd naar Aleid van Tol, de vrouw van Adrieaan Duyck Heer van Oudkarspel. “In de familiestamboom ben ik al terug bij de Van Tollen uit Nieuwveen en ooit hoop ik ook een link te vinden naar Aleid van Tol. Dat zou mooi passen in mijn bollenpelverhaal, want de tulp Duc van Tol is commercieel, wordt al jaren geteeld en diens nazaten staan nog steeds in mijn tuin.”

Zorgpauze voor mantelzorgers WELZIJN n (vervolg van pagina 5)

Deze pilot Zorgpauze is vooral bedoeld voor volwassen zorgverleners die zorgen voor een andere volwassene met demen-

tie of langdurige lichamelijke klachten. Als de zorggever een keer weg moet of met vrienden wil afspreken, zorgt de gemeente via het Wmo Adviescentrum voor een vervanger. Ook tijdelijke ondersteuning bij het eigen huishoudelijk werk is mogelijk. In Noordwijk hebben ze al goede erva-

ringen met deze pauze voor mantelzorgers. Even de tijd om iets anders te doen. Het is laagdrempelige zorg en vaak een goede oplossing om de eigen sociale contacten te onderhouden. Na 2019 zal de regeling Zorgpauze misschien permanent worden. Dan zal ook gekeken worden of jongeren die mantelzorg geven voor een Zorgpauze in aanmerking kunnen komen. Kinderen met zorgtaken presteren minder op school en hebben minder sociale contacten, als ze zorg moeten verlenen. Bijvoorbeeld aan een van hun ouders. Mantelzorgers kunnen via het Wmo Adviescentrum informeren of ze van deze kortdurende hulp gebruik kunnen maken.

ie wel eens naar de Rijdende Rechter kijkt, weet meestal van tevoren al waar het om gaat. Buren willen de maximale vrijheid tegenover elkaar. De heg, de schutting, het schuurtje of de oprit zijn de steen des aanstoots. Nimby is weliswaar een Engelse afkorting: not in my backyard, maar iedereen weet dat het om meer gaat dan de “achtertuin”. Oude irritaties komen, soms heel heftig, boven en heel Nederland smult ervan. Wat heeft dit nu met de bollen te maken? Afgelopen weken was de Bollenstreek mudvol met toeristen. Natuurlijk gelokt door de Keukenhof, maar ook door het mooie weer en gebruik makend van de vrije dagen. Bollentelers hebben borden laten maken die, in Jip-enJannekestijl, vragen om de foto’s vanaf het kopeinde van de velden te maken. Nu, dat pakte averechts uit. Hele horden bezoekers lopen het veld in. Ik heb ze hier bij Leeuwenhorst gezien, met hond en al en dan later door het bed lopend alsof het gras is! Hebben kwekers ook het nimby-gevoel? Lang niet allemaal. Keukenhof vraagt zijn buren om het koppen van de tulpen over het weekeinde een te tillen. Als je dan de verrukte gezichten van de fotonemers ziet, heeft dat toch wel wat. Wat dacht je van de velden van WAM Pennings aan de Oosterduinen? Alleen de ijscoman ontbrak, dan was het beeld compleet geweest. In Noord-Holland gaan ze er anders mee om. Op een aanhangwagen achter de trekker wordt je, als toerist, rondgereden over de mooiste paden! In Engeland is er het systeem van “public footpath”, je hebt de bezoekers maar op je land toe te laten, zij het onder bepaalde restricties. Hoe dan ook, voor al die kwekers die gruwen van al die bezoekers: het duurt maar even!

Aad van Ruiten

Obstakelrun in Speelakker KIDS n In waterspeeltuin De Speelakker is maandag 21 mei een Obstakelrun voor kinderen.

Naar een idee van Jantje Beton wordt de waterspeeltuin dan door twee maatschappelijke stagiaires omgebouwd tot een hindernisparcours. Vorig jaar was De Speelakker de eerste speeltuin waar een Obstakelrun werd georganiseerd. Dit was een groot succes en dus voor herhaling vatbaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn maandag van 10.30 tot 14.30 uur welkom om mee te doen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De Obstakelrun is een activiteit om met elkaar in beweging te komen en daagt kinderen uit tot avontuurlijk, educatief en prikkelend buitenspelen. Door het afleggen van een parcours met hindernissen leren kinderen grenzen verleggen, angsten overwinnen, samenwerken en successen ervaren. Dit geeft ze een sterke en gezonde basis voor

de toekomst. Het project ‘De Obstakelrun’ is vorig jaar door Jantje Beton getest op een aantal locaties. De Speelakker in Noordwijkerhout was de allereerste speeltuin die de Obstakelrun samen met Jantje Beton organiseerde. Ook dit jaar maken twee maatschappelijke stagiaires (Sjaak en Gideon van het Fioretti College) het mogelijk dat de speeltuin voor één dag wordt omgebouwd tot een parcours met verschillende obstakels, dat alle kinderen uit de omgeving op 21 mei kunnen afleggen. Ieder mag de obstakels op zijn/haar eigen manier en eigen tempo overwinnen. Het is geen wedstrijd, kinderen helpen elkaar naar de finish. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud mogen meedoen. Tip: trek kleren aan die makkelijk zitten en die vies mogen worden. Kijk voor meer informatie op www. speelakker.nl of op onze FaceBook pagina.

Woensdag:

Baconvinken Rundergehakt 500 gram H.o.h. gehakt 500 gram Brede leverworst

5 halen 4 betalen 3,75 3,45 bij 100 gram 50 gram gratis

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

Donderdag:

5 halen 4 betalen Baconvinken Nasi of bami met babi pangang 1 kilo 7,70 ��������������������������������������������������������

���������������������

Vrijdag en zaterdag:

Varkenshaas-jumbo-sticks 5 halen 4 betalen Jambon de Provence 100 gram 2,59 Pinkstersalade 150 gram 2,73 ���

�������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

kerste Voor de lekrmetschotels! gou

Aanvang: 21.00 uur / vanaf 18 jaar Entreeprijs: € 11,-

De specialist in stamppotten, maar ook heerlijk 20 December 2014en barbecuevlees eigen salades!! ….galop

….jarig

Havenstraat 58 2211 EJ Noordwijkerhout 0252-373369 ….Sinterklaasje


verstelbaarheid verstelbaarheid verstelbaarheid cadeau cadeau cadeau Tijdelijk Tijdelijk Tijdelijk extra extra extra

** *

2e pinksterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

ij aankoop * Bij aankoop * Bijvan aankoop een vanverstelbaar een vanverstelbaar een verstelbaar bed krijg bed je krijg bed tijdelijk jekrijg tijdelijk een je tijdelijk upgrade een upgrade een cadeau. upgrade cadeau. cadeau. oorbeeld: Voorbeeld: Voorbeeld: koop koop je eenje koop 1-motorig eenje1-motorig een bed 1-motorig dan bedmaken dan bedmaken dan wij er maken wij kosteloos er wij kosteloos er een kosteloos 2-motorig een 2-motorig een bed 2-motorig van. bed van. bed van. ijk voor Kijk alle voor Kijk actievoorwaarden alle vooractievoorwaarden alle actievoorwaarden op auping.nl/actie op auping.nl/actie op auping.nl/actie


column/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 15 MEI 2018

9

Bomenwandeling de Brink. Duur ongeveer een uur en een kwartier. Meelopen kost 2.50 euro. De opbrengst gaat naar het vervaardigen van een naamplaatje voor de Makiboom. Bewust wandelen organiseert 2 maal per jaar een extra wandeling in Noordwijkerhout. Dit is een bomenwandeling, om de kennis te vergroten en met andere ogen naar bomen te kijken. Ook start na de meivakantie, op dinsdag 15 mei weer bewust wandelen. Iedere dinsdag een uur wandelen in en om Noordwijkerhout wordt 5 kilometer gewandeld met als doel: helderheid van geest, opbouwen van conditie, genieten van de omgeving en elkaar. Dinsdagochtend start 9.00 uur ingang Munnekeweij, Via Antiqua 28, ‘s avonds start om 19.30 uur viaductweg 50 ingang x-out. Kosten per wandeling 2.50 euro.

Dominee Mijn ouders zijn gedoopt en trouwden in de kerk. Daar hield het zo’n beetje op voor wat betreft het geloof. Wij groeiden op ‘met respect voor’. We hadden een bijbel in huis en zondag was een rustdag. Als in: relax-dag. Met een eigen zaak die de andere zes dagen van de week open was, waren zowel mijn vader als moeder bekaf op zondag. Voor twaalven kwam je je bed niet uit. Het motto luidde steevast: zo laat mogelijk ontbijten en dan naar opa en oma. Daar kwamen ooms, tantes, neefjes en nichtjes bij elkaar om de ongeëvenaarde eigengemaakte soep van oma te eten, te borrelen en daarna om 19.00 uur gezamenlijk naar Studio Sport te kijken. Vervolgens ging je vroeg je mandje in, want de volgende dag ging om 7.00 uur de wekker weer. Nee. De zondag had bij ons geen enkele kerkelijke functie. Het geloof beperkte zich tot een ‘Here zegen deze spijzen amen’ voor het eten. Ik zat wel op een hervormde kleuterschool. Een van mijn klasgenootjes woonde in dezelfde straat als ik. Zijn ouders waren, zoals wij dat noemden ‘van-dezwarte-kousen-kerk’. Iedere zondag liep het hele gezin langs ons huis naar de kerk. Vader voorop. Zwart pak, een hoed op, hoofd gebogen, handen op zijn rug. Moeder liep daarachter, in een diep donkerblauw mantelpak, hoed op en haar lange haren in een dikke knot met een netje er over heen. Mijn klasgenootje liep met zijn twee grote zussen achter zijn ouders: hij met opgeschoren haren en zijn zussen met de haren in lange vlechten. Ik zie ze nog zó voor me. Het gezin straalde geen blijdschap uit. Dat is me altijd bijgebleven. Met mijn klasgenootje kon je lachen, maar niet op zondag. Dan moest hij tussen de kerkgangen door naar zondagsschool en mocht nooit buitenspelen. Hun dominee heb ik één keer gezien, toen ik bij ze thuis was. Zo’n smoezelige, onverzorgde, kalende man, de je heel streng aankeek. Ik voelde me dan als kind heel slecht, omdat ik eigenlijk in niks geloofde. Toen ik drie jaar geleden redacteur werd van het Noordwijkerhouts Weekblad kreeg ik wekelijks contact met ‘onze’ dominee. Dat verloopt meestal via de mail en een enkele keer via de telefoon. Ik had destijds geen idee hoe hij er uit zag, of hoe oud hij is. Ik stelde me gewoon een dominee voor. Smoezelig. Onverzorgd. Kalend. Streng. Vorig jaar, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op het gemeentehuis, kwam ik in gesprek met een heel aardige man die ik niet kende, maar zo’n beetje alle aanwezigen wel. Zo bleek. Halverwege het gesprek dacht ik: wat een knappe man is dit! Vriendelijke blik, mooie ogen, goed gekleed. Geïnteresseerd in wat je te vertellen hebt. U raadt het al. Alleen dat kalende. Dat klopte wel. Caroline Spaans Redacteur Noordwijkerhouts Weekblad

GROEN

De eerste run begon start vanaf de Langevelderslag richting IJmuiden. | Foto: pr

Tien halve marathons voor de waterschapsverkiezingen van start SPORTIEF n Dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland gaf zondag 13 mei met een waterpistool het startsignaal van de eerste halve marathon voor de #RunRijnland-campagne. De 1ste van de 10 etappes langs de grenzen van het Rijnlandse waterschap ging over het strand, van Langevelderslag naar IJmuiden Zeehaven.

Het thema van de bomenwandeling van dit jaar is de bloeiwijze. De organisatie laten graag zien hoe klein en soms hoe groot de bloeiwijze kan zijn. n

De wandeling loopt vanaf de Brink langs de hartjesboom, waar de eigenaresse achter haar raam ook de Tamarinde tentoonstelt. Via de ingang Bavo tuin door naar de Engelse tuin waar de aandacht ligt op het behoud van de mooie oude bomen die hier staan. Tijdens het uitzetten van de bomenwandeling is geconstateerd dat er nog maar één Maki boompje dat geschonken is door Hirado, in de tuin van het gemeentehuis staat. Het is te hopen dat het boompje dat er nog wel staat langer in leven blijft. De wandeling start om 19.15 uur vanaf

Waterschapsbestuurder Joas van den Berg organiseert #RunRijnland en rent zelf langs de grenzen van Rijnland. Zo wil hij ruchtbaarheid te geven aan de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019. Een miljoen Rijnlandse inwoners mogen dan stemmen voor een bestuur dat beslist over veiligheid, schoon en gezond water in hun gebied. Van den Berg is naast zijn werk als milieuex-

pert sinds 2014 actief voor de Algemene Waterschapspartij (AWP). Met zijn 35 jaar is hij het jongste commissielid. De eerste etappe was een strandetappe langs de Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennermerland. “Net voorbij Parnassia, ten noorden van Zandvoort, zagen we gaten in de duinen. De eerste hoge duinenrij is deels afgegraven en de duinkommen ontdaan van struiken. Zo krijgt de wind vrij spel om het zand te verstuiven in het natuurgebied. Zo blijft het echte duinlandschap behouden, zonder dat de veiligheid op het spel staat,” laat Van den Berg weten. Iedereen met wat kilometers in de benen is welkom om mee hard te lopen. De tweede etappe vanaf IJmuiden naar Zijkanaal B is op 3 juni. Opgeven via: RunRijnland@algemenewaterschapspartij. nl. Meer info: www.runrijnland.nl RAVOTTEN

n In de waterspeeltuin de Speelakker kunnen kinderen zich Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, uitleven tijdens de obstakelrun. Zoals al vermeld op pagina 7. Hier nog een mooie foto van de run van vorig jaar. Aanmelden hoeft niet en het duurt van 10.30 tot 14.30 uur. Deelname is gratis.

De Obstakelrun is een activiteit voor kids tussen de 4 en 12 jaar en is bedoeld om met elkaar in beweging te komen en kinderen uit te dagen tot avontuurlijk, educatief en prikkelend buitenspelen. Het project ‘De Obstakelrun’ is vorig jaar door Jantje Beton getest op een aantal locaties. De Speelakker in Noordwijkerhout was de allereerste speeltuin die de Obstakelrun samen met Jantje Beton organiseerde. Ook dit jaar maken twee maatschappelijke stagiaires (Sjaak en Gideon van het Fioretti College) het mogelijk dat de speeltuin voor één dag wordt omgebouwd tot een parcours met verschillende obstakels. Kinderen mogen de obstakels op zijn/haar eigen manier en eigen tempo overwinnen. Het is geen wedstrijd, kinderen helpen elkaar naar de finish.

Omgevingsvisie verrijkt met komst Space campus REGIO

n In zijn nieuwjaarstoespraak zei burgemeester Jan Rijpstra (Noordwijk) over 2018: ‘Waar willen we heen met onze gemeente, waar zijn we naar op zoek en wie zijn wij?’

Hij stelde vast dat ruimtevaart ontwikkeling een doel kan zijn en kondigde het Noordwijkse jaarthema aan: ‘Space’. Naast de bestaande samenwerking

met ESA-Estec, één van de pijlers van de Noordwijkse economie, zijn er al vele activiteiten op het gebied van de ruimtevaart in Noordwijk. Het college wil nu werk maken van een de realisatie van een Space campus en wil dit ook vastleggen in de Omgevingsvisie. Vanuit de Bollenstreek is aangegeven dat men alles wat met ruimtevaart en ESA-Estec te maken heeft , ziet als een belangrijke impuls voor de economie in de gehele streek.

Men wil , indien dit mogelijk blijkt, deze campus realiseren op het Space Bussinesspark. Maar allereerst wordt er gedacht aan het ontwikkelen van een Space Experience Centre. Wat eigenlijk het doorontwikkelen is van het reeds bestaande Space Expo. Maar men ziet meer mogelijkheden en voldoende kansen in het realiseren van een verzamelterrein waarop innovatieve bedrijven, alsook organisaties die een link hebben met

de ruimtevaart, op de Space Tech campus. Van hieruit komen dan hopelijk kansrijke verbindingen en crossovers met het onderwijs, met onderzoeksinstellingen en mogelijk met start-ups. Het kenmerk van dit laatste cluster zou zijn dat het al open infrastructuren kent en kansen biedt aan betrokken burgers, consumenten en werknemers.


2e Pin ksterd ag lop

Hoorneslaan Hoorneslaan 201-203 201-203 Katwijkaan aanZee Zee (Noord) (Noord) Katwijk Telefoon (071) 402 Telefoon (071) 402 40 85 85

end b uffet v.a. 1 7.00 u ur

ƿDž ƾ euro Slaap nu nóg lekkerder

verstelbaarheid euro ƿDž ƾcadeau Tijdelijk extra

Tijdelijk tot

*

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

uw Stel menuzelf samen en maak drieen verschillende uw menu samen maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: gerechten: keuzes uit onderstaande

voordeel op je nieuwe boxspring*

8. Kou-Lou-Kai 8. Kou-Lou-Kai ngang1. Babi Pangang 9. 2 soorten rundvlees y met2.kip 9. 2 soorten rundvlees Tjap Tjoy met kip (sambal en ketjap) (sambal en ketjap) tjap 3. Ajam Ketjap 10. Ajam Pangang (met kip)Pangang (met kip) 10. Ajam ip 4. Thaise kip 11. Gebakken Pangafilet s saté5. 4 stokjes saté 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek ung Ka (kip met pikante Ka saus) 12. Babi Pangang spek 6. iPau Cheung i (kip met pikante saus) ng Hai 7. Foe Young Hai

24,50 23,95 € 25,50

oempia’s enloempia’s en + 4 mini E f bami 2 x nasi of bami €

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.en18.00 uur: v.a.18.00 uur: Iedere vrijdag zaterdag

inees, Indisch en Thais lopend buffet Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p.

ij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,-minimaal € 29,Bij een afhaalbestelling van rijgt u van ons een gratis portie kroepoek! krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

PERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT ONBEPERKT ETEN / ALL erschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. YOU feestdagen CAN EAT Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen €17,95 p.p.€1(Kinderen 10 jaar € 9,50) 7,95t/mp.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

enumaaltijden Ookgeopend menumaaltijden www.kamsan.nl per week www.kamsan.nl 7 dagen per week geopend

g erda n t s k e in 2 e P n ke l s o p ! wi alle naf 11u a v

*De vlakke Original boxspring nu van € 4.825,- voor € 3.825,- en de 2-motorige uitvoering van € 6.725,- voor € 4.975,-. Inbegrepen in beide sets (2-pers. 180 / 200 cm): Nice hoofdbord Deluxebed (top)matrassen. actie van 5 t/m 13 mei 2018. *Deaankoop vlakke van Original boxspring nu van € voorupgrade €De 3.825,en loopt de 2-motorige * Bij eenen verstelbaar krijg je 4.825,tijdelijk een cadeau. uitvoering van 6.725,voor €bed 4.975,-. Inbegrepen in beideeen sets (2-pers.bed 180van. / 200 cm): Voorbeeld: koop je€ een 1-motorig danop maken wij er kosteloos 2-motorig Kijk voor de actievoorwaarden auping.nl/actie Nice hoofdbord en Deluxe (top)matrassen. Kijk voor alle actievoorwaarden op auping.nl/actieDe actie loopt van 5 t/m 13 mei 2018. Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie

Het grootste Auping testen adviescentrum van Nederland! Het grootste Auping test- en adviescentrum van Nederland!

Auping Plaza Leiderdorp Auping Plaza Leiderdorp Elisabethhof 4, Leiderdorp

Elisabethhof 4, Leiderdorp T.071-5820212 T.071-5820212 www.aupingplaza.nl

Openingstijden Openingstijden 13:00 - 17:30 uur ma: 13:00 ma: di t/m vrij: 10:00 - 17:30 uur t/m vrij: 10:00di - 17:00 uur 10:00 zat: 12:00 zat: - 17:00 uur 10:00 zon:

www.aupingplaza.nl zon: Tweede Pinksterdag geopend van 12.00 – 17.00 uur

12:00 -

ma

Live Muziek 21 Blvd! MEI

Houd je van muziek en van shoppen? Dan moet je 2e Pinksterdag gewoon even naar Rijneke Boulevard! Tussen 12u en 16u zijn er diverse toffe live optredens op de hele boulevard. Om 15.30 treedt op het hoofdpodium ras-Leidenaar en opkomend Nederlandstalig talent Robert van Hemert op. Dat wil je niet missen! Rijneke, daar zit altijd muziek in. Volgende activiteit: 26 & 27 mei Leiden Marathon over de Rijneke


Prikkelbare maag of darmen? Geneesmiddel Iberogast helpt!

Soms is het zo’n dag. Maagpijn. Onrustige of verkrampte darmen. Last van je maag. Vaak een vol of opgeblazen gevoel. Natuurlijk: maag- en darmklachten hebben we allemaal weleens, zeker als onze maagdarmpassage van voedsel verstoord is. Maar hoor jij tot de ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor wie het vaker een probleem is? Dat kan je dag goed verstoren. Zeker als de oorzaak van je klachten onbekend is. Komt het je bekend voor? Houdt het je meer bezig dan je prettig vindt? Gelukkig is verlichting van je maagklachten en darmklachten mogelijk. Of je nu last hebt van één of meerdere klachten tegelijk. Geneesmiddel normaliseert de maag- darmpassage Maagklachten en darmklachten kunnen impact hebben op je dagelijkse leven. Wanneer je maag en darmen van slag zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 geneeskrachtige kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren. Iberogast verlicht niet alleen effectief maagklachten, maar ook darmklachten. En dat is prettig als je last hebt van meerdere klachten, zoals maag- en darmkrampen, maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en maagzuur.

Iberogast feiten: 1. Geregistreerd geneesmiddel met bewezen effectieve werking 2. Natuurlijk; bevat 9 geneeskrachtige kruiden 3. Verlicht meerdere maag- én darmklachten (tegelijk) 4. Nr. 1 in Duitsland: meest verkochte product bij maag- en darmklachten* 5. Verkrijgbaar vanaf €8,90*** bij drogisterij of apotheek

Ervaar in 2 weken of het ook voor jou werkt!

Bewezen effectieve verlichting Iberogast is geregistreerd als geneesmiddel. Aan deze registratie ligt wetenschappelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig om te weten is dat Iberogast, bij gebruik volgens de bijsluiter, zeer zelden bijwerkingen kent. Interacties met andere geneesmiddelen zijn niet gerapporteerd. Niet voor niets is Iberogast al meer dan 55 jaar op de markt en in Duitsland één van de meest verkochte producten voor maag- en darmklachten*.

Ervaar de werking Het gebruik is simpel. Twintig druppels oplossen in water of vruchtensap en

driemaal daags innemen. De werkingssnelheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan zijn dat je snel van je klachten af bent. Als je klachten toch aanhouden, kun je Iberogast met een gerust gevoel een langere periode gebruiken om je maag en darmen tot rust te brengen. Het is aan te raden om Iberogast 2 weken te gebruiken om te zien of het ook voor jou werkt. ** *

Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijgbaar v.a. € 8,90 (consumentenadviesprijs). Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek.

IMS Scanning data OTC market Germany 2016 ** Raadpleeg een arts als de symptomen na 2 weken nog niet geheel zijn verdwenen of verergeren. *** Consumentenadviesprijs Lees voor gebruik de bijsluiter Koag-nr. 80-0518-0631

20.000 m2 winkel De mooiste woonmerken Betrouwbaar & deskundig advies Laagste prijsgarantie

Voordelig voorjaar 10% KORTING Tweede Pinksterdag geopen d

OP DE GEHELE COLLECTIE*

11.00 - 17.00 uur

i! e m 1 2 m / t 7 1 n a v d g n le r e v s e c c u s s n Wege *M.u.v. Leolux, Henders&Hazel, XOOON, Auping en enkele andere merken. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. DE MOOISTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK

CASBA Wonen & Slapen, Rijneke Boulevard, Hoge Rijndijk 315, Zoeterwoude, 071 - 589 93 46

Zeven dagen per week geopend & 24/7 online via casba.nl


LUILAKZWEMMEN

H.Z. Kroon Bloemenexport B.V. Zoekt voor bloemenlijn in Duitsland Bemelmanbikesport voor echt goed en eerlijk advies Santos tour en traveling fietsen. Een fiets op maat en alleen bij ons

Keuze uit +500 kleuren!

Mei aanbieding: gratis set Ortlieb tassen naar keuze of gratis diefstal verzekering www.bemelmanbikesport.nl kanaalstraat 30, Lisse 0252-785549

CHAUFFEUR

(CHAUFFEUR/INPAKKER)

19 mei

In bezit van een rijbewijs C.E. en code 95 Voor 1 a 2 ritten per week. ( wisselend 2 ritten rijden 1 rit vrij)

06.30 – 08.30 uur

Reacties: H.Z. Kroon Bloemenexport B.V. Dhr C Kroon Joh. Poststraat 19, 2231 HX Rijnsburg Tel: 071 – 4024981 of 06-46166759 Mailadres: hzkroon@xs4all.nl

ZWEMMEN VOOR VROEGE VOGELS

2e Pinksterdag zijn wij geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur

Tuincentrum MOERKERK

En na afloop een lekker ontbijtje*

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk www.tcmoerkerk.nl - info@tcmoerkerk.nl

(*meld je dan wel even aan) Voor meer informatie en prijzen kijk op www.sportfondsenlisse.nl

www.sportfondsenlisse.nl

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

• • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN


leestips/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 15 MEI 2018

13

VVSB wint bij gedegradeerd De Dijk VOETBAL

n De tweede degradant in de Tweede divisie is bekend. De Dijk uit Amsterdam zal volgend seizoen in de Derde divisie acteren. Doordat VVSB haar sportieve plicht nakwam en bij De Dijk won met 0-1, kan de ploeg van Jochem Twisker zichzelf niet meer redden. Pieter Koopman zorgde namens VVSB voor de enige treffer, waarin gezien de eerste helft dat er toch echt te weinig waren.

Door Stefan van den Burg

In een zeer aantrekkelijke eerste helft kregen beide ploegen wel een aantal kansen, maar waren die van de Noordwijkerhouters een stuk gevaarlijker. Tommy Bekooij en Loyd van der Wilden konden het net niet vinden. Aan de andere kant was het Harry Zwarthoed die via de vuisten van doelman Ruben Valk de paal trof. In de 17de minuut was het dan wel raak voor VVSB. Na een goede combinatie tussen Bekooij en Mitchell Theuns, gaf laatstgenoemde de bal voor op Pieter Koopman. De spits van VVSB wist hier wel raad mee en gaf het beslissende tikje. Niet veel later had Van der Wilden de kans op

0-2, maar hij schoot op de vuisten van doelman Roy Pistoor. Ook vleugelverdedigers Richelo Fecunda en Peet van der Slot waren gevaarlijk, maar zij hadden het vizier net niet op scherp staan. Vlak voor de rust had Bekooij de marge kunnen vergroten op aangeven van Vladimir Jozic. De buitenspeler van VVSB schoot de bal echter over het doel van De Dijk. In de tweede helft waren de kansen in eerste instantie nog voor VVSB, maar naar mate de wedstrijd vorderde nam De Dijk het initiatief over op zoek naar hun laatste redmiddel. De Amsterdammers wisten van te voren dat zij een overwinning nodig hadden om nog uitzicht te houden op plaats 16 en gingen al snel alles of niets spelen. Lars Raaijen had een enorme kans na het mistasten van Tomas Arroyo en Valk. De speler van De Dijk wilde de bal met een stift in het doel werken, maar zag te laat dat Jordy Zwart op de doellijn was gaan staan en kon op tijd wegwerken. In de slotfase was Tony Tol nog dichtbij de gelijkmaker uit een vrije trap, echter was het Valk die zijn doel schoon hield.

Van Nispen ongelukkig in de slotfase VOETBAL n Van Nispen begon goed aan de wedstrijd tegen Nicolaas Boys. De gastheren uit Nieuwveen wisten in de eerste helft weinig te creëren en Van Nispen verwierf zich wat kleine kansjes.

De verdediging onder leiding dit keer van Mark van Saase liet weinig steken vallen. Nick van Westerop verving op het middenveld Koen van der Linden die een schorsing uitzat. Na een half uur spelen wist Jeffrey van der Geest, na een goede pass van Jelle Vleugel, de keeper uit te spelen en de bal in de touwen te schieten. Zo zette hij Van Nispen op een 0-1 voorsprong. Na de rust waren de rollen omge-

draaid en zette Nicolaas Boys veel meer druk op de defensie van Van Nispen. Het verwierf een aantal goede kansen maar keeper Tom van Maris redde keer op keer. Vijftien minuten voor tijd was het wel raak voor de gasten uit Nieuwveen. Een hoge bal van invaller Bart Verlooij verdween via de lat en paal achter doelman Tom van Maris: 1-1. In de blessure tijd was het weer raak voor invaller Verlooij. Hij lobte de bal over keeper van Maris en bracht zo de drie punten voor Nicolaas Boys binnen. Zondag 20 mei is de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen thuis tegen ASC. De mannen van René Ras hebben de punten nog hard nodig om zich veilig te spelen.

De comfortabele Maril 7Nxt sloep. | Foto: pr

Pinkster Proefvaartweekend bij Jachthaven Poelgeest REGIO

n Het komend pinksterweekend organiseert Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest een Antaris, Maril en Maxima Proefvaart Weekend! Tijdens dit weekend is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met deze sloepen en tenders.

Poelgeest staat al jaren bekend vanwege de super luxe Antaris en Maril sloepen en heeft dit jaar haar assortiment uitgebreid met de Maxima tenders.

Klaar voor een tocht in boot met zwemplateau De sloepen en tenders van Maxima worden geleverd met Honda buitenboordmotoren en Vetus diesel-

motoren in afmetingen van 4,85 tot 6,30 meter. SCHERPE PRIJS

Deze boten onderscheiden zich in comfort en gebruiksgemak voor een zeer scherpe prijs. Van de Friese sloepenbouwer Maril ligt de dit jaar uitgekomen 7Nxt klaar voor een proefvaart. De 7Nxt is de grotere broer van de 6Nxt. Kenmerkend voor de nieuwe Maril serie is de functionele deur in de spiegel die toegang biedt tot het geïntegreerde zwemplateau. Midscheeps zijn een makkelijk toegankelijke koelkast en spoelbak ingebouwd. De breedte gecombineerd met het vlakke onderwaterschip zorgt voor veel stabiliteit en vaarcomfort. Naast de nieuwe Maril liggen ook de immens populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een proefvaart. Met deze vernieuwende modellen heeft Antaris veel succes.

Al vijf jaar achtereen is de maximale productie gedraaid. Voor de snelle beslisser is het mogelijk nog deze zomer met één van deze prachtige sloepen het water op te gaan. Poelgeest heeft diverse uitvoeringen op voorraad en nog enkele in aanbouw.

Schuitje varen, theetje drinken Ook kennis maken met deze prachtige boten? Kom dan langs op het Pinkster Proefvaart weekend. De vloot ligt klaar op zaterdag 19 en maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 20 mei van 13.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest, Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Voor meer informatie kijk op: www. poelgeest.nl.

Rubriek

!

LEES TIPS ANNE VAN DEN DOOL

Anne van den Dool (1993), Collectiespecialist van de Bibliotheek Bollenstreek en lezer in hart en nieren deelt graag haar leestips met jullie. Deze keer in het teken van het thema Mijn Brein, dat in de maand mei in de bibliotheek centraal staat.

DE TIP VAN tip van de bieb: J. BERNLEF HERSENSCHIMMEN

JULIAN BARNES ALSOF HET VOORBIJ IS

REMCO CAMPERT EEN LIEFDE IN PARIJS

Het eerste boek dat ik las van de kleine volwassenenafdeling van de Zoeterwoudse buurtbibliotheek van mijn jeugd en dat de overstap vormde naar Remco Campert en Tommy Wieringa. Over de aan dementie lijdende Maarten Klein, die midden in een sneeuwlandschap zijn greep op de werkelijkheid steeds meer verliest. Met name de steeds moeizamere liefde tussen Maarten en zijn vrouw Vera ontroert. En dan nadert het einde, met steeds meer gaten in het geheugen, en steeds meer wit op de pagina’s. Nog steeds een aanrader.

Een compacte roman over de kwetsbare Tony Webster, die, terugkijkend op zijn leven, moet concluderen dat hij een voortkabbelend bestaan heeft geleid, zonder hoge pieken of diepe dalen. Maar dan vindt hij het dagboek terug van een jeugdvriend die zelfmoord pleegde en verandert zijn kijk op de geschiedenis. Met Alsof het voorbij is won Barnes de prestigieuze Man Booker Prize. Onlangs ook nog eens prachtig verfilmd, met Jim Broadbent en Charlotte Rampling in de hoofdrollen.

Schrijver Richard Sanders komt in Parijs een vrouw tegen die hem herkent, terwijl hij niet weet wie zij is. Wel schieten andere beelden aan hem voorbij, die duidelijk maken hoe ambitieus hij aan het kunstenaarschap begon, maar, in tegenstelling tot zijn goede vriend Tovèr, nooit is doorgebroken. Een liefde in Parijs is, net als Camperts andere romantische verhalen, weer vol van melancholie en dwingt tot dezelfde nauwkeurige observaties als zijn hoofdpersonen. Subtiel en sfeervol - alsof je zelf door de Parijse straten loopt.

D. DRAAISMA VERGEETBOEK

In mei staat de Bibliotheek Bollenstreek in het teken van Mijn Brein. Daarom praten neuropsycholoog Erik Scherder en organisatiepsycholoog Kilian Wawoe op 23 mei in Noordwijk over stress op de werkvloer. 29 mei ontvangt Oegstgeest geheugenprofessor Douwe Draaisma. De lezing in Noordwijk is uitverkocht; voor die in Oegstgeest zijn nog kaarten.


Tweede Pinksterdag open! van 12:00 tot 17:00 uur

Direct uit voorraad leverbaar Eastborn boxpring Riverton Maat 180 x 210 | Elektrisch verstelbaar Draadloze afstandsbediening Voorzien van topdek met split

Uw voordeel 741,60 euro

Tijdelijk -21% BTW! Van € 4.273.- voor € 3.531,40

NIEUW!

Boxpring Ninety van AVEK Maat 160 of 180 breed Incl. hoofdbordlampjes en uitstapverlichting.

Actieprijs! Van € 2.905,- voor € 2.395,-

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl


column/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 15 MEI 2018

15

Dagprogramma Senioren: Eenzaamheid, blijf er niet mee zitten! REGIO n Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop. Toch kan het iedereen overkomen. Aan de buitenkant is niet zichtbaar hoe iemand zich van binnen voelt.

De stap naar buiten, het weer aangaan van contacten is moeilijk en wordt als een hoge drempel ervaren. Terwijl men wel graag andere mensen wil ontmoeten en behoefte heeft aan gezelligheid. Misschien is dze dagbesteding,

Dagprogramma Senioren, een mooie opstap naar contact om de eenzaamheid te verminderen. Iedereen die meer wil weten, zich eenzaam voelt of een familielid of een bekende heeft met deze problematiek, kan contact opnemen met WelzijnsKompas. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met welzijnsadviseur Bertine Krewinkel. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur op: 0252-757100.

Medaillesregen voor Judo Team Bollenstreek JUDO

De A-selectie van Judo Team Bollenstreek kwam zaterdag 12 mei in actie tijdens het Lentetoernooi in Wehl (Gelderland). n

Dit toernooi is sterk bezet met topclubs uit het oosten van het land en Duitsland. “We komen natuurlijk in het hele land al verschillende topclubs tegen, maar tegen de topclubs uit het oosten van het land staan we niet zo vaak op de mat. Dit was dus een mooie gelegenheid om juist die clubs op de mat te ontmoeten”, laat trainer Johan Zagers weten. Met heel sterk en tactisch judo wisten de judoka’s tot de finales door te dringen.

De judoka’s van het Judo Team Bollenstreek lieten zien dat ze grote stappen hadden gemaakt in het totaalplaatje (tactisch, technisch en conditioneel). Dit resulteerde in een derde plek voor Stefan Disseldorp en Bas Duivenvoorde. Een tweede plek voor Eva Hornsveld en Bram van der Voet. Een eerste plek was weggelegd voor Bas Verwer en Yannick Turk. Op de foto, staand achter van links naar rechts: Bas Duivenvoorde, Wijnand Marks, Marijn van Staveren en trainer Johan Zagers. Op de voorgrond van links naar rechts: Yannick Turk, Stefan Disseldorp, Ryan van der Molen en Bram van der Voet.

Sarah (Chantal Bakker) en Sky. | Foto: pr

Veelbelovend lokaal talent speelt hoofdrol in musical Guys en Dolls REGIO n In de Nagtegaal speelt de komisch, romantische Broadway hit, Guys & Dolls waarin een hoofdrol is weggelegd voor Chantal Bakker.

De talentvolle Noordwijkerhoutse neemt de rol van de voorbeeldige en vrome jonge vrouw Sarah voor haar rekening. Sarah tracht een missiepost van het Leger des heils overeind te houden. Haar voorspelbare leventje bij het leger wordt ruw onderbroken wanneer ze in contact komt met de gewiekste Sky. “In eerste instantie begreep ik Sarah’s beweegredenen nog niet zo goed,” vertelt Bakker, “maar na enkele solistenrepetities ging dat al een stuk beter.

Zonder mijn 06 zou ik niet kunnen Sarah is heel nadenkend, soms een beetje té zelfs, terwijl ik juist meer impulsief en druk kan zijn. Toch zie

ik ook gelijkenissen want we stellen ons beide een doel voor ogen en daar gaan we dan volledig voor. Dan weet je zeker dat je er echt alles voor hebt gedaan!” Vanwege de leuke kleding ze best in de jaren ‘50 hebben kunnen leven, maar zegt ze: “Ik zou m’n mobiel toch wel iets te veel gaan missen!”. Bakker raadt iedereen aan om te komen kijken. “Het is een ongelofelijk grappig stuk, waarbij twee onwaarschijnlijke werelden bij elkaar komen. Dat zorgt natuurlijk voor hilarische momenten, maar er zijn absoluut ook lieve en ontroerende stukken! Omdat je er als publiek middenin zit, zul je je geen moment vervelen.

Extra spannend Het wordt voor Bakker overigens een extra spannend rond de voorstellingen. Naast deze hoofdrol moet zij namelijk ook nog eens haar examens doen. “Tot nu toe ben ik nog redelijke relaxed, maar mijn

laatste tentamen is op de dag van de première. Het enige wat ik kan doen is me goed voorbereiden. Ik heb dan ook nog geen moment spijt gehad dat ik deze rol heb aangenomen, het is zo’n gave ervaring!”

Professionele aanpak Vooral de sfeer binnen de groep is iets waar ze graag over vertelt. “Dit jaar zal mij altijd bij blijven. Ik ben natuurlijk de jongste en ben er ook nog eens later bijgekomen, maar dat heeft nooit uitgemaakt. Ik voel me super thuis in deze groep en dat komt door de leuke sfeer en het welkome gevoel dat iedereen me gaf. Daarnaast heeft MuBo een hele professionele aanpak die ik nog niet eerder had meegemaakt!” MuBo speelt Guys & Dolls op 25, 26 en 27 mei en 1 en 2 juni in de Nachtegaal, Lisse. Zaterdag 26 mei is uitverkocht. Voor de overige voorstellingen zijn nog maar beperkt kaarten beschikbaar. Kaarten zijn te verkrijgen via www.stichtingmubo.nl

SPOREN VAN VROEGER Runderpest (deel 2)

I

nteressant is de invloed die de veepest heeft op de prijzen voor onroerend goed. De Gouden (17e) eeuw heeft de welvaart in ons dorp absoluut bevorderd, maar met die welvaart stegen ook de prijzen van agrarisch onroerend goed. Tussen 1640 en 1700 betaalt de rijke burgerij grof geld voor boerderijen en landbouwgrond, er lijkt bijna lukraak gekocht te worden. Hoe anders is het ten tijde van de veepest, in een eeuw waarin het land het economisch toch al moeilijk had. Pieter Stalpert moet in 1679 voor boerderij Westerhout 11.000 gulden neertellen. De weduwe Van der Hans probeert in 1766 dezelfde boerderij met ongewijzigde hoeveelheid weiland te verkopen maar vangt daar nog maar 2700 gulden voor. Op vier percelen land wordt niet eens een bod uitgebracht, er was geen animo voor. Jonkheer Vladeracken koopt boerderij Groenewege aan de Zeestraat in 1680 voor 9000 gulden. Voor die prijs

krijgt hij ook de bijbehorende 20 hectare weiland. Na de derde pestgolf kopen Hendrik Verdegaal en Jan Langeveld deze boerderij in combinatie met de naastgelegen hoeve de Hut en een dubbele hoeveelheid weiland voor slechts 5150 gulden. De invloed van de veepest is overduidelijk en de prijzen van onroerend goed zullen pas na 1825 herstellen. In 1749 tellen de erfgenamen in de stal van Dirk Elstgeest die zijn woning had tegenover de Witte Kerk negen koeien waarvan zes ziek en drie “gebeterd” zijn. De gangbare prijs voor een koe lag tussen de 40 en 80 gulden, maar voor Dirks nalatenschap waren de beesten nagenoeg waardeloos. Het jaar erop gaat Cornelis Langeveld op boerderij Sasbergen failliet en dat lot treft ook Huibert Simonszoon Heemskerk die boerderij Sixenburg pacht. De ziekte houdt aan want in 1755 noteert de notaris op boerderij Westerhout dat 10 van de 15 koeien van de overleden vrijgezel Laurens

Erffoort gestorven zijn. Een Noordwijkse statistiek geeft inzicht in het verloop van de ziekte tijdens de 3e ziektegolf. In juni 1769 wordt bij boer Cornelis Brelofsbergen die in het Langeveld 14 koeien hield vastgesteld dat 1 koe aan de ziekte zou zijn overleden. Een conclusie die mogelijk in paniek is getrokken want het blijkt loos alarm. Cornelis komt later niet meer in de statistiek voor. Er zijn nog een paar schijngevallen maar eind 1769 wordt duidelijk dat de veepest werkelijk heeft toegeslagen. Twaalf stallen zijn binnen enkele weken besmet. Van de 110 koeien in deze stallen zijn er dan nog 81 gezond. Daarna gaat het snel, af te leiden uit de maandelijkse rapporten. In maart 1770 is de ziekte op haar hoogtepunt en tellen we 65 besmette stallen met 651 koeien, waarvan er 394 gestorven zijn en 142 “gebeterd”. Slecht 115 koeien (17%) zijn gezond gebleven. In de maanden erna komt er nog maar een handvol bedrijven bij. De grote boeren Cor-

nelis en Jacob Heemskerk die aan het einde van de Langevelderlaan wonen lijken aanvankelijk buiten schot te blijven maar worden die zomer alsnog toegevoegd aan de lijst. Cornelis met 33 koeien houdt slechts 6 gezonde dieren over. Jacob heeft 35 beesten en mag met 20 gestorven dieren niet eens mopperen, want er zijn collega’s die alle dieren kwijtraken. Opvallend genoeg zijn er aan de duinkant andere boeren die gespaard worden, zij komen niet in de statistiek voor. Dit geldt voor Pieter van den Berg op Kijkduin, Adam Wijnands op de Witte Raaf en de weduwe van Cornelis Hendrikszoon Heemskerk op de Woeste Hoeve in het Langeveld. Deze derde golf was dus kort maar heftig. De runderpest zal ook in de 19e eeuw regelmatig terugkeren ondanks verbeterde behandelmethoden. Het is een onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis.

Ga mee terug in de tijd met NoVaTo en Jan Duivenvoorden. Om de week nemen zij de lezer mee in een boeiend, historisch verhaal.


GRILL-RESTAURANT

Shared Dining 50 € 27

bestaande uit een proeverij van onze voor-, hoofd- en nagerechten

,

p.p.

Samen eten is samen genieten Laat u verrassen Voorwaarden • Geldig op basis van beschikbaarheid • Bestedingen dienen bij vertrek cash of per pin te worden voldaan • Special is niet geldig zonder reservering • Reserveren 7 dagen per week vanaf 11.00 uur • 7 dagen per week open vanaf 11.00 uur

• Specials mogen niet verhandeld worden en vertegenwoordigen geen geld waarde • Parkeerplaats tegenover het restaurant (betaald) • Deze Special is niet geldig in combinatie met andere promotionele acties

T. 071-36 14 880 of E. eten@open-doors.nl onder vermelding van Open Doors Special. Open Doors | The Grent 34 | 2202 EL Noordwijk | www.open-doors.nl | eten@open-doors.nl 7 DAGEN IN DE WEEK OPEN

RESTAURANT

GRAND-CAFÉ

Onbeperkt smullen voor slechts

BAAIJ-CATERING

29,50

ke Heerlij

BBQ

per persoon ex. drank

(in de)

PROEVERIJ Data: woensdag 16 mei, 30 mei of 13 juni

inloop vanaf 18.00 uur Buffet open van 18.30 tot 21.30 uur De Proeverij Bondstraat 1 - Lisse

t u Meldn aa www.deproeverijlisse.nl

Lekker koffie of thee drinken met een punt vers gebakken appeltaart
 
 Uitgebreid lunchen op de veranda of lounche banken 
 aan het water en genieten van het uitzicht tot zonsondergang
 
 Wij hebben ook betaalbare borrel en feestarrangementen waarbij uw zorg de onze wordt. Kijk hiervoor op onze website.

Koudenhoorn 3, Warmond 071 5426569 Paviljoenwarmond.nl

De Klucht is een restaurant waar je al jaren gewoon lekker kunt eten. Sinds 1 november 2017 zijn wij Louis en Léonie samen met Kim het restaurant gaan runnen. Vanuit de open keuken worden de smakelijke gerechten bereid en vervolgens geserveerd in het knusse en gezellige restaurant waar je je waant in een huiselijke gastvrije sfeer. Wij hebben een driegangen menu voor 25 euro welke wekelijks wisselt. Buiten de kaart om werken wij met heerlijke seizoen gerechten. Wij hopen u te mogen ontvangen en u kennis te laten maken met onze Klucht. Wilt u ook thuis genieten van de Klucht? Dat kan! U kunt bij ons bestellen en afhalen. Graag tot ziens in de Klucht, Louis, Léonie en Kim Abraham van Royenstraat 108 - Noordwijk - 071-3619172 woensdag gesloten - www.dekluchtnoordwijk.nl

Vier de zomer bij Villa Flora Geniet deze zomer van een speciaal driegangen keuzemenu nu voor maar 20,00 p.p. (ipv 35,-) Het menu is ook te boeken voor groepen tot 25 personen geldig van 21 mei t/m 20 september - reserveren gewenst

HOOFDSTRAAT 55, HILLEGOM • WWW.HOTELVILLAFLORA.NL • INFO@HOTELVILLAFLORA.NL • TEL: 0252 515100


0 0 0 . 5 € t o t l e e d r o o v r e t s k Pin d n e p o e g g a d 2e Pinkster

r u u 0 0 . 7 1 – van 11.00

Citroën C1

VOORDEEL TOT: Alleen bij Motorhuis profiteert u van ongekend voordeel tijdens het Pinksterweekend. Uw voordeel loopt op tot € 5.000 bij aanschaf van een nieuwe Opel of Citroën uit voorraad. Wees er snel bij, op = op!

Opel KARL

VOORDEEL TOT:

€ 2.000

VOORDEEL TOT:

€ 3.000

Citroën C4 Cactus

€ 5.000

€ 3.000

VOORDEEL TOT:

€ 3.000

Opel Corsa

Citroën C3 Aircross

VOORDEEL TOT:

BIJ AANSCH AF VAN EEN GEBRUIKTE AUTO

Opel Astra 5-drs

VOORDEEL TOT:

€ 5.000

WA A R D E C H

€ 500 t.w.v.

voor accessoir Bij aanschaf

Leiden Vondellaan 80, Tel. 071 - 535 1800

EQUE

es of onderho

ud

van een gebr uikte auto bo ven de € 7.50 14 maanden 0, geldig.

WWW.MOTORHUIS.NL

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 8,9-3,3; km/liter: 11,2-30,3; CO2 gr/km: 203-88. Acties alleen geldig bij Motorhuis op zaterdag 19 mei en maandag 21 mei 2018. Zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere (landelijke acties). Voordeel geldt op nieuwe auto’s uit voorraad met een kenteken van 2018.

L EA

D

OR

L

EA

D NO

EN

K WE

Voor welke superdeal kiest ú bij Ardea Auto? Directe aanschaf met voordeel oplopend tot € 4.570,Private lease met cash back voor uw inruil Ford options met lage rente en oplopend voordeel tot € 4.570,-

KIJK OP WWW.ARDEAAUTO.NL VOOR ALLE DEAL OR NO DEAL ACTIES OP AL ONZE MODELLEN. Bel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010


2 Pinksterdag ( 21 mei ) geopend e

Beleef méér dan 50 (woon)winkels aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede 7 dagen open • gratis parkeren

ccasions ccasions VAKANTIEAANBIEDINGEN ccasions ccasions

www.boulevardcruquius.nl

Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar

Autobedrijf Heemskerk Heemskerk & & ZN ZN 60 60 jaar jaar Autobedrijf Autobedrijf HeemskerkHeemskerk & ZN bestaat al Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar Autobedrijf & ZN 60 jaar Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar 60 jaar, dat moeten wij vieren met extra

Op de hoogte bl� ven van nieuwtjes en alle evenementen? Schr� f je in voor de nieuwsbrief!

Autocentrum van Egmond

HEEMSKERK AUTOLEASE BV Leasing alle merken HEEMSKERK AUTOLEASE BV BV HEEMSKERK AUTOLEASE HEEMSKERK AUTOLEASE BV

Autobedrijf Heemskerk &vertrouwde ZN bestaat bestaat al al voordeel voor u en met de Autobedrijf Heemskerk & ZN Autobedrijf Heemskerk &ZN ZNbestaat bestaat Autobedrijf Heemskerk & al service die u van ons gewend bent. 60 jaar, dat moeten wij vieren met extra Autobedrijf & ZN bestaat al 60 jaar, dat Heemskerk moeten wij vieren met extra 60 jaar, dat moeten wijvieren vieren met extra extra 60 jaar, dat moeten wij met voordeel voor u en met de vertrouwde 60voordeel jaar, dat moeten Herkent U deze nog? wij vieren met extra Deze herkent U zeker, voor u en met de vertrouwde Advertentie 1970U en met de vertrouwde van nu. voordeel voor Lange bent. Vaart 34 Rijnsburgde•Renault Tel. 12 071-4020365 voordeel voor u en met de vertrouwde service die u van ons gewend voordeel voor uvan en met de vertrouwde service die u ons gewend bent. info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Leasing alle Megane merken service U van onsgewend gewend bent.De renault estate Dci Stop & Start service diedie u van van ons bent. Leasing alle merken service die u ons gewend bent.

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

Een greep uit ons aanbod: 2014 € 17.950,VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist AutocentrumSEAT vanIBIZA Egmond ST 1.2 TDIVW-AUDI-SEATecomotive SKODA € 8.950,2011specialist VW1a GOLF VII 1.2 TSI 5d. Airco € 18.950,2014 Showroom: Langevaart , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911 Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911 VW GOLF PLUS 1.4 TSI 35.000km 2008 € 10.950,Een greep uit ons aanbod: VW GOLF VEen 1.6 FSI 5d. Airco 2007 € 7.950,greep uit ons aanbod: SEAT LEON VST1.4 1.2FSI TSIAirco 105 pk 17.950,2014 VW GOLF 5.250,2004 €€€ 17.950,SEAT LEON ST 1.2 TSI 105 pk 2014 SEAT IBIZA ST 1.2 TDI ecomotive € 8.950,2011 VW IBIZA GOLF ST 1.41.2 16VTDI Comfortline 2.950,2000 €€ 8.950,SEAT ecomotive5d. 2011 VW GOLF VII 1.2 TSI 5d. Airco 18.950,2014 Volvo S60 2.4 140PK 2014 Edition-II V60 T4 T4 VWGOLF GOLF 1.4 16V 2.500,1999 €€€ 18.950,VW VII 1.2 TSI 5d. Airco Volvo S60 2.4 140PK Edition-II V60 Volvo S60 2.4 140PK Edition-II V60 T4 VW GOLF PLUS 1.4 TSI 35.000km 10.950,2008 VWGOLF CADDY Combi 1.6-35.000km 2Prijs: schuifd. 10.950,2009 €€€ 10.950,Schuifdak € Momentum Business VW PLUS 1.4 TSI 2008 Schuifdak Prijs:- Prijs: € 2007 Momentum Business VW GOLF 1.6 Schuifdak FSI 5d.-Airco € 7.950,€ Momentum Business VW VWGOLF POLO 2011 BJ:VVV1.2 2007 1.6Comfortline FSIKm-stand: 5d. Airco5d. 112373 €€ 10.950,7.950,2007 VW GOLF 1.4 BJ: FSI Airco BJ: 2007 Km-stand: 112373 € 5.250,2004 2007 Km-stand: 112373 €€ € VW VWGOLF UP! Move Up 1.0 5d. airco 8.950,2012 Kleur: metallic V 1.4Groen FSI Airco 2004 €€ 5.250,2011, 89.502 km VW GOLF 1.4 16V Comfortline 5d. 2000 Kleur: Groen metallic 2.950,Kleur: Groen SEAT Mii 1.016V Style airco, pdcmetallic 7.950,2012 €€€ 2.950,2011, 89.502 2011,km 89.502 km VW GOLF 1.4 Comfortline 5d. 2000 Transmissie: Handgeschakeld VW GOLF 1.4 16V €€ 2.500,1999 Transmissie: Handgeschakeld Transmissie: Handgeschakeld SUZUKI ALTO 1.0 Comfort plus 6.250,2012 VW GOLF 1.4 16V 1999 € 2.500,Svala Auto VW CADDY Combi 1.6 21.2 schuifd. €€ 10.950,Bouwjaar 2008 2009 Svala Auto SKODA FABIA Station TSI 12.950,SvalaenAuto 2014Auto Svala Auto Workshops leuke aanbiedingen VW CADDY Combi 1.6 2 schuifd. • Afschrijving en rente € 10.950,2009 Svala Svala Auto Rietschans 70 van lokale bedrijven VW POLOMICRA 1.2 Comfortline 5d. 10.950,2011 Arnoudstraat NISSAN 1.2 Visia airco 3.500,2004 €€ 10.950,70 RietschansRietschans 70 Arnoudstraat • Verzekering VW POLO 1.2 Comfortline 5d. 90.000km Beide occasions leveren wij met 2011 Arnoudstraat 2352 BB Een Leiderdorp Beide occasions leveren wij airco met VW UP! Move1.2 Up 1.0 5d. € 8.950,32182 DZ Hillegom 2012 Beide occasions leveren wij met OPEL AGILA 16V Enjoy 2.750,2003 leuke leerzame avond uit! 2352 BB Leiderdorp 32182 DZ€Hillegom 2352 BB Leiderdorp • Houderschapsbelasting VW UP! Move Up 1.0 5d. airco 8.950,32182 DZ Hillegom 2012 24 MAANDEN GARANTIE Airco/ Radio cd/ LMV24 MAANDEN Aanmelden kan via verkoop@acvanegmond.nl 24 MAANDEN GARANTIE SEAT MiiGARANTIE 1.0 Style airco, pdcT. 0252-410650 T 071-5810950 2012 € 7.950,T 071-5810950 • Reparatie & onderhoud T. 0252-410650 SEAT Mii 1.0 Style airco, pdc € 7.950,Like onze pagina, en blijf op de hoogte van het laatste nieuws T 071-5810950 2012 T. 0252-410650 of via 071-4022911 (optie 2) SUZUKI ALTO 1.0 Comfort plus 2012 € 6.250,Normale slijtage SUZUKI ALTO•1.0 Comfort plus van banden 2012 € 6.250,SKODA FABIA Station 1.2 TSI 2014 € 12.950,Workshops en leuke aanbiedingen • Afschrijving en rente Kijken voor al aanbiedingen onze auto’s op: www.acvanegmond.nl SKODA FABIA Station 1.2 TSI € 12.950,2014 Workshops leuke van lokale bedrijven • Afschrijving NISSAN MICRA 1.2 Visia airco en rente 2004 € 3.500,van lokale bedrijven • Verzekering NISSAN MICRA 1.2 Visia airco 2004 •Enjoy Verzekering 2003 €€ 3.500,OPEL AGILA 1.2 16V 2.750,Een leuke leerzame avond uit! Houderschapsbelasting OPEL AGILA 1.2••16V Enjoy 2003 € 2.750,Een kan leuke leerzame avondLMV uit! INkOOp ALLE mErkEN AutO’S Airco/ Radio cd/ Aanmelden via verkoop@acvanegmond.nl Houderschapsbelasting Airco/ Radio cd/ LMV Aanmelden kan via verkoop@acvanegmond.nl • Reparatie & onderhoud • • • Like onze pagina, en blijf op de hoogte van het laatste nieuws of via 071-4022911 (optie 2) • Reparatie Like onze en blijf op& deonderhoud hoogte van het laatste nieuws of viaOnderhoud 071-4022911alle (optie 2) •pagina, Normale slijtage van banden merken • Normale slijtage van banden tegen prijzen! Kijk zeer voor concurrerende al onze auto’s op: www.acvanegmond.nl Kijk voor al onze auto’s op: www.acvanegmond.nl

SUZUKI SX4 1.6 SEAT LEON ST 1.2 TSI 105 pk Autocentrum van Egmond

bij

24.945,24.945,-

Op w

11.995,11.995,11.995,-

Acties geldig t/m 26 mei

Bouwjaar 2008 2008 Bouwjaar 90.000km 90.000km

DOL DWAZE OCCASIONS DOL DWAZE OCCASIONS !! DWAZE OCCASIONS MINI Mini Cabrio 1.6 Cooper Mepal

Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!!AutO’S INkOOp ALLE mErkEN

INkOOp ALLE •mErkEN AutO’S •• Merk

••• Onderhoud alle merken Bouwjaar km alle merken tegenOnderhoud zeer concurrerende prijzen! tegen zeer concurrerende prijzen!

kleur

deur motor opties Occasions

prijs

Occasions MINI Mini Mini Cabrio Cabrio 1.6 1.6 Cooper Cooper Occasions Nissan Micra 1.2elr, 3drs.cpv, E-vision 2005 €46.000 km € 4.750 MINI Nissan5Micra 1.2 3drs. E-vision 2005 46.000 km € 4.750 Citroën C1 Collection 2013 22000 Zilver 1000 sb, a/c, mult. 7.650,00 Levering alle merken nieuwe auto’s

Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision 2005 46.000 km € 4.750 Glasgow servies Peugeot 2008 122.000 Peugeot Partner 1.8Partner Tepee 1.8 Tepee 2008 122.000 km € km 8.950€ 8.950 Peugeot Partner 1.8 Tepee 2008 122.000 km € 8.950 Fiat gr. Punto 1.3 diesel 2010 49000 Wit 5 1300 sb, elr, cpv, a/c, €94.000 7.250,00 Opel Astra Wagon 1.6 Business 2007 km Opel Astra Wagon 1.6 Business 2007 94.000 km € 7.950€ 7.950 3 Opel delige 10% Astra Wagon 1.61.2Business 2007 94.000 € 7.950 Seat Ibiza Black Edition. 2011 km 41.000 km € 8.750 Seat Ibiza 1.2 Black Edition. 2011 41.000 km € 8.750 Ford Fiesta Ghia nw staat 2000 37000 GroenSeat m.Ibiza 5 1.2 1300 sb,elr,cpv,a/c,lmv €km 3.750,00 95 Black Edition. 2011 41.000 € 8.750 Toyota Yaris34, 1.3-16V VVT-i Sol aut. 2001 27.000 km € 4.450 pannenset KORTING Toyota Yaris 1.3-16V VVT-i Sol aut. 2001 27.000 km € 4.450 1.3-16Vsb, VVT-ielr, Solcpv, aut. a/c, 2001 27.000€km € 4.450 Citroën C1 Collection 2013 22000 Zilver Toyota 5 Yaris 1000 mult. 7.650,00 Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!! met hoge korting!!

Merk Merk

Bouwjaar Bouwjaar

km km

kleur kleur

deur motor deur motor

opties opties

prijs prijs

Volkswagen Golf Golfcpv, Sportline 1.6mult. FSI 2004 84.000 km € 7.950 201022000 49000 Zilver zilver Volkswagen 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv incl. 8.500,00 2013 5 5 1000 sb, elr, a/c,2004 7.650,00 Golf Golf Sportline 1.6 FSI 84.000€€km € 7.950 VolkswagenFiat GolfPanda Golf1.2 Sportline FSI 2004 84.000 Edizione1.6 Cool 2008 km 72.000€ 7.950 km € 3.950 Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 2008 72.000€km € 3.950 Fiat gr. Punto 1.3 diesel 2010 49000 Wit 5 1300 sb, elr, cpv, a/c, 7.250,00 Fusion1.3 200649000 65000 Wit RoodFiat m.5 5 1300 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh 5.650,00 Panda 1.2 Cool 2008 km € 3.950 FiatFord gr. Punto diesel 2010 sb, elr, cpv, a/c, 7.250,00 Fiat Edizione 500 1.4-16V Sport Limited 500 72.000 2007€116.000 km € 6.950 Fiat 500 1.4-16V Sport Limited 500 2007 116.000 km € 6.950 Fiat 500 1.4-16V Sport Limited 500 2007 116.000 km € 6.950 Mercedes-Benz A-Klasse 150 Elegance 2005 70.000 km € 8.950 Ford Fiesta Ghia nw staat 2000 37000 Groen m. 5 1300 sb,elr,cpv,a/c,lmv € 3.750,00 Ford C max grand 7 pers 2011 21000 ZilverMercedes-Benz 5 1600 sb,150 elr,Elegance cpv, a/c, 14.750,00 2005 70.000€km € 8.950 Ford Fiesta Ghia nw staat 2000 37000 Groen m. 5 1300A-Klasse sb,elr,cpv,a/c,lmv 3.750,00 Mercedes-Benz A-Klasse 150 Elegance 2005 70.000 km € 8.950 Bedrijfsauto’s KiaFiesta Picanto 201349000 31000 zilver Zwart 55 1400 1000 sb, cpv 7.250,00 Ford 2010 sb,elr,cpv,a/c,lmv incl. € 8.500,00 Ford Fiesta 2006 96.000 km 2010 49000 zilver Bedrijfsauto’s 5 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv incl. 8.500,00 Opel Vivaro 1.9 CDTI L1 H1 2005€150.000 km € 3.950 Bedrijfsauto’s 2006 96.000 km Opel Vivaro 1.9 CDTI L1 H1 2005 150.000 km € 3.950 2006 96.000spacestar km Mitsubishi 200365000 108000Rood Blauw m.5Vivaro 5 1400 1600 sb,elr,cpv,a/c €230.000 3.250,00 Ford Fusion 2006 m. sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh 5.650,00 Peugeot P 120 1.6 HDI L1 XR Profit+ 2011 km € 5.950 Opel 1.9 CDTI L1 H1 2005 150.000 km € 3.950 Ford Fusion 2006 65000 Rood m. 5 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh € 5.650,00 Peugeot P 120 1.6 HDITransp.1.9 L1 XR Profit+ 2011 230.000 km € 5.950 Volkswagen TDI 300 MHD 2008 62.000 km € 8.950 Peugeot P 120 1.6 HDI L1 XR Profit+ 2011 230.000 km € 5.950 Mitsubishi colt 1.1 charge 200921000 69000 Zilver Wit 1100 sb, sb,elr,cpv,a/c 6.750,00 Ford C max grand 7 pers 2011 55 1600 elr,300 cpv, a/c, € km 14.750,00 Volkswagen Transp.1.9 TDI MHD 2008 62.000 € 8.950 Ford C max grand 7 pers 2011 21000 Zilver Volkswagen 5 1600 sb,Crafter elr,300 cpv, a/c, 14.750,00 Volkswagen 32 2.5 TDI L1H 62.000 2008€136000 km € 8.450 Transp.1.9 TDI MHD 2008 km € 8.950 Crafter sb, 32 2.5cpv TDI L1H 2008 136000€ km € 8.450 Corsa 200831000 47000 Zwart zilver Volkswagen 1200 7.650,00 KiaOpel Picanto 2013 53 18a 1000 7.250,00 Crafter-sb, 32sb,elr,cpv,a/c 2.5cpv TDI L1H 2008 136000 € 8.450 0252-536081 Kia Picanto 2013 31000 Beeklaan Zwart Volkswagen 5 1000 € km 7.250,00 2191 AB Hillegom-De Zilk Opel Meriva 1.6 aut. 2006 69000 zilver 5 1600 sb,elr,cpv,a/c, lmv,trh, Mitsubishi spacestar 2003 108000 Blauw m. 5 1600 sb,elr,cpv,a/c - www.gdol.nl € 3.250,00 48 - Voorhout - T 0252-211849 Mitsubishi spacestar Rijnsburgerweg 2003 108000 Blauw m. 5 1600 sb,elr,cpv,a/c €€ 3.250,00 automaat 6.250,00 Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - 5T 0252-211849 - www.gdol.nl€ 6.750,00 Mitsubishi colt 1.1 charge 2009 48 69000 Wit 1100 sb,elr,cpv,a/c Rijnsburgerweg Voorhout T 0252-211849 www.gdol.nl Mitsubishi colt 1.1 charge 2009 69000 Wit 5 1100 sb,elr,cpv,a/c € 6.750,00 Ford Fiesta Citroën C1 Collection

EXTRA OPEN 2 Pinksterdag 21 mei van 11:00-17:00 € 11.950,€ 11.950,e

€ 11.950,Autobedrijf G. Dol b.v. Autobedrijf G. Dol Dol b.v. b.v. Autobedrijf G.

U least al een Scenic vanaf e 435,- per maand inclusief onderhoud, verzekering, wegenwachthulp, inzittendenverzekering in binnenenDci buitenland. Devervoer renault estate Stop & Start U least al een en Cliodirect vanafvervangend € 298,- leaseprijs per Megane maand inclusief onderhoud, verze-

De Renault Megane Estate DCiDci Stop & Start vanaf € 21.290,U least alaleen Clio leaseprijs permaand maand inclusief onderhoud, verzeDe renault Megane estate Stop & Start U least een Cliovanaf vanaf €€ 298,298,-inzittendenverzekering leaseprijs per inclusief onderhoud, kering, wegenwachthulp, en direct vervangend vanaf € 21.290,De renault Megane estate Dci Stop & verzeStart vanaf €en 21.290,kering, wegenwachthulp, inzittendenverzekering direct vervangend vanaf € 21.290,kering, wegenwachthulp, en direct vervangend vervoerinzittendenverzekering in binnen- en buitenland vanaf € 21.290,vervoer in binnenbinnen-en enbuitenland buitenland vervoer in

Lease aanbieding Renault Scenic

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

:1 oenen E I T C A andelsc24.945,h

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

g n i t r o 0,- K

SUZUKI SX4 SX4 1.6 1.6 SUZUKI

Leasing alle merken

21.290,Herkent U deze nog? Deze€herkent Langevaart 34 • Rijnburg • Tvanaf (071) 408U zeker, 45 16 Herkent U deze1970 nog? Deze herkent Uvan zeker, Langevaart 34 • Rijnburg••TT(071) (071) 408 45 Advertentie de herkent Renault 12 nu.16 Herkent U deze nog? Deze U12 zeker, Langevaart 34 • Rijnburg 408 45 16 www.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl Advertentie de Renault nu. Herkent U deze1970 nog? Deze herkent Uvan zeker, Advertentie 1970 de Renault 12 van nu. www.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl Herkent U deze nog? Deze herkent U zeker, Advertentie 1970 de Renault 12 van nu. www.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl De renault Megane Dci Stop & Start Advertentie 1970 de Renaultestate 12 van nu.

eXtrA iNruilWAArDe

Lease aanbieding Lease Leaseaanbieding aanbieding

TCE 130 Intense TCE 9090 S&S Night &&Day, Day, TCE 90 S&S Night & TCE S&S Night Day, DCI 90 S&S Night & Day, Day, 20” lichtmetalen velgen 16” lichtmetalen velgen DCI 90 S&S Night & 16” lichtmetalen velgen 16” lichtmetalen velgen U 16” lichtmetalen velgen R-link navigatiesysteem 16” lichtmetalen velgen Navigatiesysteem Navigatiesysteem Navigatiesysteem Navigatiesysteem Navigatiesysteem Easy Life Pack Gratis Renault Sound systeem U Renault Sound systeem Renault Sound systeem Renault Sound systeem Renault Sound systeem Two-tone kleurstelling Two-tone kleurstelling Two-tone kleurstelling Parkeerhulp Two-toneU kleurstelling UU Parkeerhulp Parkeerhulp 60 maanden/ 60 maanden/ Parkeerhulp UU Parkeerhulp 60 maanden/ U 60 maanden/ 60 maanden/ 15.000 kmper per jaar 15.000 km jaar U UU RENAULT GRAND SCENIC 60 maanden/ 15.000 km jaar 130pk per Celsium 7-p navi UU 15.000 km per jaar 15.000 km per jaar 389,excl. BTW oktober 2010 U 15.000 km per jaar € 463,37.247 kmexcl. BTW U

RenaultClio ClioEstate Estate Renault Clio Estate Renault Gespecialiseerd in Renault & Dacia & Nissan 14% BiJtelliNg ook na 1 juli BMp VriJ

Keuze uit 60 occasions eXtrA iNruilWAArDe Kijk voor al onze occasions op n EXTRA eXtrA iNruilWAArDe Dacia & Nissa & ltINRUILWAARDE in Renau erd 14% cialise Gespe eXtrA iNruilWAArDe BiJtelliNg ook na 1 juli www.autoheemskerk.nl eXtrA iNruilWAArDe ons 14% BIJTELLING ook na 1 na juli1 juli occasi 60 uit 14% BiJtelliNg ook Keuze Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 Nissa &3.850 14% BiJtelliNg ook na 1 juli Dacia & Renau BMp VriJ erd cialise n nn Gespe &1 Nissa 4.250 Renault Clio voor 1.4 16v 3d Expression 9/2003 Dacia Nissa &VRIJ & ltBMp BiJtelliNg ook na juli Renau Dacia inspec. & BMP Kijk al onze occasions op erd14% ltltoccas cialise Renau inin Renau VriJ Gespe erd cialise n Gespe Nissa & Dacia & lt Renault Clio cialise 1.2 16v 5d line navi 3/2010 11.600 ions in BMp VriJ erd 60 uit Gespe Keuze www.autoheemskerk.nl Nissan &7.950 ons Dacia &VriJ 60 occasi ltoccasi ions Keuze inuitRenau BMp occas erd 60 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 uit cialise Gespe Keuze ons Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 60 uit Keuze Kijk voor alLuxe onze occasions op n Nissa & Renault Modus 1.4 16v 9/2006 7.950 Dacia & ons& Nissa Renau Kijk voor al occasions op n op uit erd cialise Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Gespe Dacia lt60& Kijk voor al onze occasions Renau Nissa inExpr. & erdKeuze Dacia cialise & ltltoccasi Gespe Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renau ininonze www.autoheemskerk.nl erd Kijk voor al onze occasions op nn cialise Nissa Gespe & Dacia Renault Cliowww.autoheemskerk.nl 1.2 16v 5d spec. line naviltoccas 3/2010 11.600 & Renau in ions erd cialise 60 uit Gespe www.autoheemskerk.nl Keuze Kijk voor al onze occasions op n 5.250 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 ons Nissa &3.850 Renault Clio 1.4 5d Auth. RN 1/2001 60 occasi Dacia &6/2010 Keuze www.autoheemskerk.nl inuitRenau ions Renault Twingo 16v airco 7.9503.850 erd Renault Clio 1.41.2 5d RN 1/2001 occas cialise 60ltoccasi uit Gespe Keuze Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 ons Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.9503.850 60 uit www.autoheemskerk.nl 4.250 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/20034.250 Keuze Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.9503.850 Kijk voor al onze occasions op Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 ons Kijk voor al onze occasions op occasi 60 uit Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.9503.850 4.250 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 Keuze Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/201011.600 Renault Clio 1.4 1/2001 Kijk voor alExpression onze occasions op Renault Clio 1.2 16v5d 5dRN spec. line navi 3/2010 Renault Megane 1.6 16v 4.250 Renault Clio 1.4 3d 9/2003 Coupe Dynamique 11/2000 5.40011.600 www.autoheemskerk.nl Kijk voor al onze occasions op

www.autoheemskerk.nl Kijkwww.autoheemskerk.nl voor al onze occasions op www.autoheemskerk.nl Voor Peugeot onderhoud naar 14% € 463,excl. BTW f 538,excl. BTW 14% U U €€ 349,excl. BTW 349,excl. BTW U € 349,excl. BTW Autobedrijf Heemskerk & ZN U UU VOOR PEUGEOT ONDERHOUD NAAR U Voor Peugeot onderhoud naar Voor Peugeot Voor Peugeot onderhoud naar SpeciAliSt iNonderhoud FrANSe Auto’Snaar Voor Peugeot Autobedrijf Heemskerk Autobedrijf Heemskerk &ZN ZN reNAult - peugeot + DAciA - & NiSSAN Autobedrijf Autobedrijf Heemskerk & ZN Autobedrijf Heemskerk & ZN SPECIALIST IN FRANSE AUTO’S KeuZe uit iN 65 occASioNS SpeciAliSt iN FrANSe Auto’S SpeciAliSt iN FrANSe Auto’S SpeciAliSt SpeciAliSt iN FrANSe Auto’S RENAULT--peugeot PEUGEOT + - - NISSAN reNAult + DACIA DAciA NiSSAN Mercedes e200 cgi automaat reNAult peugeot reNAult peugeot + DAciA - NiSSAN NiSSAN reNAult peugeot + DAciA KEUZE UIT 65 65km, OCCASIONS KeuZe uit occASioNS 06-2012, 56503 navi/leer, KeuZe uit 65 occASioNS KeuZe uit 65 occASioNS KeuZe uit 65 occASioNS Peugeot 5008 Blue Renault Clio TCE TCE 90 Night Night & lease Day schuifdak, 18’’ velgen, €34.250,33.950,peugeot 5008 Blue lease e Renault Clio 90 & Day i t peugeot 5008 Blue lease Renault Captur TCE 90 Dynamique, 07-2016, Mercedes e200 cgi automaat e k i a t e200 cgi automaat ktrie 03-2010 navigatie/ aMercedes 04-2014 36404km Airco s 04-2014 k j i a 36404km Airco 03-2010 navigatie/ s 26.580 km. navigatie, parkeer sensoren, p j 03-2010 navigatie/ i 06-2012, 56503 km, navi/leer, s Autobedrijf Heemskerk & ZN r j i p 06-2012, 56503 km, navi/leer, r € 13.950,trekhaak nu p Navigatie Licht metalen velgen € 14.750, Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Navigatie Licht metalen velgen € 14.750,LM. velgen f 17.950,rijklaar €13.950,13.950,trekhaak nu € trekhaak nu schuifdak, 18’’ velgen, €34.250,34.250,Keuze uit 65 occasions • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl schuifdak, 18’’ velgen, € Flyer Kadjar outline.indd 2

U

Navigatie RENAULT GRAND SCENIC ECC 130pk Celsium 7-p navi € 21.950 oktober 2010

37.247 km RENAULT GRAND SCENIC Navigatie RENAULT GRAND SCENIC SAAB 130pk Celsium 7-p navi ECC RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p SCENIC navi RENAULT GRAND 1.9T Business Line Flyer Kadjar outline.indd 2 oktober 2010 €navi 21.950 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p 2006 Flyer Kadjar outline.inddseptember 2 37.247 km oktober 20107-p navi 37.247 km 130pk Celsium oktober 79.600 km2010 Navigatie 37.247 km Navigatie RENAULT GRAND SCENIC oktober 2010 37.247 km Lichtm. velgen RENAULT GRAND SCENIC ECC SAAB Navigatie ECC 130pk Celsium 7-p navi 37.247 km Navigatie ECC RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p SCENIC navi RENAULT GRAND € 21.950 1.9T Business Line ECC oktober € 21.950 2010 Navigatie ECC € 11.500 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p navi september 2006km 21.950 37.247 ECC €€21.950 oktober 20107-p navi 37.247 km 130pk Celsium oktober 79.600 km2010 Navigatie € 21.950 37.247 km Navigatie oktober 2010 Lichtm. velgen 37.247 km SAAB ECC SAAB NISSAN QASHQAI Navigatie ECC 1.9T ECC 37.247 km Business Line Navigatie € 21.950 SAAB 1.9T Line € 21.950 1.6 16v Business Visia SAAB ECC € 11.500 september 2006 Navigatie ECC 1.9T Business Line februari 20092006 september SAAB 1.9T Business 21.950 79.600 Line km €€21.950 ECC 49.750 km km september 2006 79.600 1.9T Business Line € 21.950 september 2006 Lichtm. velgen SAAB Lichtm. velgen 79.600 km Lichtm. velgen september 2006 79.600 km NISSAN QASHQAI ECC SAAB 1.9T Business Line ECC Lichtm. velgen ECC 79.600 km Lichtm. velgen 1.6 16v Business Visia € 11.500 SAAB 1.9T Line SAAB september 2006 € 18.600 ECC Lichtm. velgen Line € 11.500 ECC februari 2009 1.9T Business SAAB september 2006 1.9T Business Line 79.600 km € 11.500 ECC 49.750 km km september 1.9T Business Line € 11.500 september 2006 79.600 Lichtm.2006 velgen € 11.500 Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI september 2006 79.600 km 79.600 km Lichtm. velgen ECC NISSAN QASHQAI ECC 16v Visia 79.600 km Lichtm. velgen Lichtm. velgen ECC 1.6 € 11.500 NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia € 18.600 februari 2009 Lichtm. velgen ECC ECC € 11.500 NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia 1.6 16v Visia februari 2009 49.750 km €€11.500 ECC 11.500 1.6 16vLichtm. Visia februari 2009 februari 2009 49.750 km velgen € 11.500 NISSAN QASHQAI februari 2009 49.750 km 49.750 km ECC Lichtm. velgen 1.6 16v Visia NISSAN QASHQAI 49.750 km Lichtm. velgen € 18.600 Lichtm. velgen ECC NISSAN QASHQAI februari 2009 NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia Lichtm. velgen ECC ECC € 18.600 NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia 49.750 km 1.6 16v Visia februari 2009 ECC €€18.600 18.600 1.6 16vLichtm. Visia februari 2009 februari 2009 49.750 km velgen€ 18.600 februari 2009 49.750 km ECC 49.750 km Lichtm. velgen 49.750 km € 18.600 Lichtm. Lichtm. velgen ECC velgen Lichtm. ECC ECC velgen € 18.600 ECC €€18.600 18.600 € 18.600

U

BMW X3 3.0 High Executive Automaat januari 2007 106.123 km Navigatie BMW X3 3.0 Leer Executive Automaat High € 30.750 januari 2007

www.autoheemskerk.nl

Renault Clio 1.2 5dVelgen spec. line navi1/2000 3/2010 11.600 Renault ScenicClio 1.6v1.4 RXT16v Airco 4.500 4.250 Renault 3d Expression 9/2003 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/201002-08-15 7.950 23:53 Renault Clio 1.2 spec. line navi6/2003 3/2010 11.600 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 5.250 Renault Twingo 1.216v 16vRN Auth. airco 6/2010 Renault Clio 1.4 5d 1/20017.950 3.850 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 Renault Twingo 1.2 16vspec. Auth.line airco 6/2010 7.950 Renault Clio 1.2 16v 5d navi9/2006 3/2010 11.600 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/20063.850 7.950 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. 7/2007 9.950 Renault Modus 16v Expr. LuxeBusiness 7.950 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 Renault Scenic 2.0 Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/200621.9503.850 7.950 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/201011.600 11.600 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.5003.850 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Scenic 1.6v1.2 RXT Airco 1/2000 5.250 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/20034.50011.600 Renault Megane 1.6 16v 5dVelgen Dyn. Luxe Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Clio 16v 5d spec. line navi6/2003 3/2010 Renault Clio 1.4 16v Expression 9/2003 4.250 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/20105.250 7.950 Renault Twingo 1.2 16v3d Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi4/1999 3/2010 11.600 Volkswagen Beetle 2.0 4.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/20079.950 9.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Twingo 1.2 Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Modus 1.4 Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 106.123 km Renault Twingo 1.2 Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/20065.400 7.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.62.0 16v Grand Tour.7-p Business 7/2007 9.950 Renault Espace Grand 16v Expression 7/2002 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 BMW X3 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/20004.500 4.500 Navigatie BMW X3 3.0 3.0 Renault Grand Scenic 130pk Celsium navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 HYUNDAI SANTA FE Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 Renault Megane 1.6 16v 5dVelgen Dyn. Luxe 6/200310.450 5.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 High Executive Executive Renault Scenic 1.6v RXT Airco 1/2000 4.500 Leer BMW X33.0 3.0Automaat Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 High Automaat Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/20036.500 6.500 23:53 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 X3 2.7iBMW V6 Premium Automaat Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Megane Coupe Dynamique 11/2000 5.400 02-08-15 Renault Megane 1.61.6 16v16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 januari 2007 € 30.750 Chrysler Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 High Executive Automaat januari 2007 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Velgen 1/2000 4.500 X3 3.0 Automaat High Executive 5.250 Skoda Fabia 1.42.0 Comfort 11/2002 Renault Scenic 16v GasAirco Business Line 10/2008 11.450 juliBMW 2007 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 02-08-15 106.123 km Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 23:53 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 januari 2007 106.123 km Automaat Hyundai Tucson 2.7iScenic V6 Automaat 4/2007 14.950 Renault Grand 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 High Executive januari 2007 50.120 km Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 Navigatie Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/20026.50021.950 6.500 106.123 km Navigatie Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 BMW2007 X3 3.0 januari 106.123 km Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Navigatie Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/20004.50021.950 4.500 BMW X3 3.0 FE Leer Renault 2.0 16v Gas Line 10/2008 11.450 HYUNDAI SANTA Peugeot 307Scenic SW 1.6 16v Pack 8/2006 Renault Espace Grand 2.0 Business 16v Expression 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Navigatie Leer Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/199910.450 4.950 High Executive Executive 106.123 km3.0Automaat Navigatie Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Leer Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 BMW X3 Renault Scenic 1.9 dtiRXT Expression Sport 1/2003 6.50021.950 High Automaat Renault Scenic 1.6v Velgen 1/2000 4.500 BMW X3 3.0Automaat €€30.750 Renault Scenic 1.9 dtiAirco Expression Sport 1/2003 6.500 2.7i V6 Premium Leer 30.750 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.4506.500 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 januari 2007 5.250 Skoda Fabia 1.4Beetle Comfort 11/2002 Navigatie Leer € 18.950 Volkswagen 2.0 4/1999 4.950 High Executive Automaat januari 2007 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 BMW X3 3.0 High Executive Automaat Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 juli 2007 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/200314.95011.450 6.500 30.750Hyundai Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 106.123 km Leer €€30.750 Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 januari 2007 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 106.123 km Automaat High Executive januari 50.120 km2007 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/20057.750 7.750 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Navigatie € 30.750 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Espace Grand 2.0Shogun 16v Expression 7/2002 6.500 106.123 kmSANTA FE Navigatie januari Navigatie 5.250 Skoda Fabia 1.4 11/2002 106.123 km HYUNDAI Peugeot 307 SW 1.6Comfort 16v Pack 8/2006 10.45010.450 Mitsubishi Space Star 1.6 4/2005 7.750 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Leer 2007 HYUNDAI SANTA FE Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 occasions HYUNDAI TUCSON Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 BMW 3.0 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.95011.450 Renault Espace Grand 2.0X5 16v Expression 7/2002 6.500 Navigatie Leer Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Leer 106.123 km SANTA 2.7i V6 Premium Automaat Navigatie Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.45010.450 € FE 30.750 * vanaf HYUNDAI Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 €Fabia 4.950 ipod touch 2.7i V6 Premium Automaat 2.7iHYUNDAI V6 Automaat High Executive Automaat V6 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 Chrysler Voyager 2.4 Luxe VanExpression 11/2007 Excl. 5.250 BTW 9.450 Leer 1.4Beetle Comfort 11/2002 Renault Espace Grand 2.0 16v 7/2002 6.500 €FE 30.750 Skoda € 18.950 juli 2007 SANTA Navigatie Leer Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Volkswagen 2.0 4/1999 4.950 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 * vanaf € 9.950 ipad of 200 liter brandstof 2.7i V6Premium Premium Automaat april 2007 juli 2007 januari 2007 HYUNDAI SANTA FE Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 2.7i V6 Automaat Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW BTW 30.750 Mitsubishi Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. 9.450 50.120 km Leer €€30.750 Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 109.664 km 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 juli 2007 129.340 km 50.120 km 2.7i V6 Premium Automaat juli 2007 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Navigatie € 30.750 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 HYUNDAI Peugeot 307 SW 1.6Comfort 16v Pack 8/2006 10.450 5.250 Navigatie Skoda Fabia 1.4 11/2002 Leer 50.120 km SANTA FE Navigatie juli 2007km 50.120 Mitsubishi Space Star 1.6X5 Shogun 4/2005 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 HYUNDAI TUCSON BMW 3.0 Leer HYUNDAI SANTA FE PeugeotTucson 307 SW 1.6 Pack 8/2006 10.450 Hyundai 2.7i V616v Automaat 4/2007 14.950 2.7i V6km Premium Automaat Lichtm. Navigatie Navigatie Leer 50.120 Navigatie Chrysler Voyager 2.41.6 Luxe Van Excl. BTW 9.45010.450 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun11/2007 4/2005 7.750 2.7i V6velgen Automaat High Executive Automaat V6 € FE 18.950 HYUNDAI SANTA FE Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 2.7i V6 Premium HYUNDAI SANTA Peugeot SW Pack 8/2006 juli 2007 Chrysler307 Voyager 2.416v Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 € Automaat 14.950 € 39.950 Leer Navigatie €FE18.950 Hyundai Leer april 2007 januari 2007 Tucson 2.7i 1.6 V6 Automaat 4/2007 14.950 2.7i V6Premium Premium Automaat HYUNDAI SANTA juli 2007 Peugeot 307 SW 16v Pack 8/2006 10.450 2.7i V6 Automaat 50.120 km Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 18.950 Hyundai Tucson 2.7i Leer €€18.950 V6 Automaat 4/2007 14.950 109.664 km 129.340 km juli 2007 2.7i V6 Premium Automaat juli 2007 50.120 km Navigatie Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 € 18.950 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Navigatie Leer Occasions HYUNDAI TUCSON BMW X5 3.0 juli 2007km 50.120 km 50.120 Navigatie Leer occasions 2.7iNavigatie V6 Automaat 4/2007 14.950 HYUNDAI TUCSON BMW X5Automaat 3.0 Lichtm. velgen *Hyundai vanaf € Tucson 4.950 iPod Touch 2.7i V6km Automaat High Executive V6 50.120 Navigatie Navigatie Leer € 18.950 occasions HYUNDAI TUCSON occasions * vanaf € 4.950 touch BMW X5 3.0 HYUNDAI TUCSON BMW X5 3.0 € 2.7i Automaat High Executive Automaat € 14.950 vanaf € 9.950 iPadipod of 200 liter brandstof 39.950V6 aprilV6 2007 januari 2007 Navigatie Leer Leer € 18.950 *occasions ***vanaf touch HYUNDAI TUCSON vanaf 4.950 ipod touch BMW X5 3.0 2.7i V6 Automaat vanaf€€ €4.950 9.950ipod ipad of 200 liter brandstof High Executive Automaat V6 2.7i V6 Automaat High Executive Automaat april 2007 januari 2007 109.664 km 129.340 km Leer €€18.950 18.950 ** vanaf €€4.950 9.950 ipad of 200 liter brandstof touch 2.7i V6 Automaat *vanaf vanaf€ 9.950ipod ipad of 200 liter brandstof High Executive Automaat V6 april 2007 januari 2007 april 2007 januari 2007 109.664 kmTUCSON 129.340 km Navigatie Leer € 18.950 HYUNDAI BMW X5liter 3.0 * vanaf € 9.950 ipad of 200 brandstof april 2007 januari 2007 109.664 km 129.340 km 109.664 km 129.340 km Lichtm. Navigatie Navigatie Leer 2.7i V6velgen Automaat High Executive Automaat V6 HYUNDAI BMW X5 3.0 109.664 km TUCSON 129.340 km Navigatie Leer € 14.950 € 39.950 Navigatie Leer Lichtm. velgen Navigatie HYUNDAI TUCSON BMW X5 3.0 april 2007 januari 2007 HYUNDAI TUCSON BMW X5 3.0 Automaat V6 2.7i V6 Automaat High Executive Navigatie Leer Lichtm. velgen Navigatie Lichtm. velgen Navigatie € 14.950 € 39.950 HYUNDAI TUCSON BMW X5 3.0 Automaat 2.7i V6 Automaat High Executive V6 109.664 km 129.340 km 2.7i V6 Automaat High Executive Automaat april 2007 januari 2007 Lichtm. velgen Navigatie € 14.950 € € 14.950 € 39.950 2.7i V6 Automaat Executive V6 april 2007 januari 2007 Navigatie LeerHigh april 2007 januari 2007 109.664 km 129.340 km Automaat € 14.950 € 39.950 april 2007 januari 2007 109.664 km Lichtm. velgen 129.340 km Navigatie 109.664 Navigatiekm 109.664 km Navigatie Navigatie Lichtm. velgen Navigatie Lichtm. Lichtm.velgen velgen Lichtm. velgen

€ 14.950 € 14.950 €€14.950 14.950 € 14.950

129.340 km Leer 129.340 Leer Leer Navigatiekm Leer Navigatie Navigatie Navigatie

€ 39.950 € 39.950 € € 39.950 39.950 € 39.950

Autobedrijf Heemskerk & ZN Autobedrijf Heemskerk & ZN ZN Lange Vaart 34Heemskerk Rijnsburg • Tel. 071-4020365& Autobedrijf Autobedrijf Autobedrijf Heemskerk DWAZE OCCASIONS Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Keuze uit 65 occasions • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365

DOL

Keuze uit 65 occasions Keuze uit 65 occasions MINI Mini Cabrio Keuze uit 65 occasions1.6 Keuze uit 65 occasions

!

Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Occasions • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Cooper • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision


vvv/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

PAARDRIJDEN: MAANRIT

n KLEURWEDSTRIJD De Noordwijkerhoutse Lara kreeg zaterdag een leuk telefoontje van de redactie van het Noordwijkerhouts Weekblad.

Avondrit door bos en duin en over het strand, dinsdag 15 mei en vrijdag 18 mei. Vertrek om 21.00 uur vanaf manege Smit, Schulpweg 129. www.manegesmit.nl CONCERT HARPE DAVIDS

Avondconcert, woensdag 16 mei voor de bewoners van Munnekeweij in Atrium. De toegang is gratis GOLF: WEDNESDAY SRCAMBLE

BOMENWANDELING

Wandeltocht langs (on) bekende en zeldzame bomen. Vertrek woensdag 16 mei om 19.15 uur vanaf de Brink. Aanmelden via 0252 376815. PUBQUIZ

Test je kennis en speel mee, donderdag 17 mei om 21.00 uur in café van der Geest. Aanmelden aan de bar. FLAMINGO CASINO: SCOOTERACTIE

Italiaanse weken bij Flamingo Casino, elke vrijdag in mei, met vele verrassingen en geweldige prijzen. VVSB - TEC

Laatste thuiswedstrijd in de 2e divisie op zaterdag 19 mei om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst. PINKSTERWEEKEND KIDSZOO

Diverse extra activiteiten op zaterdag, zondag en maandag van 9.00 tot 18.00 uur bij indoorspeeltuin KidsZoo. PAARDRIJDEN: ONTBIJTRIT

Buitenrit door bos en duin, zondag 20 mei. Vertrek om 6.00 uur vanaf manege Smit, Schulpweg 129. AWD: TOCHT MET PAARD EN WAGEN

Koetsier Paul neemt u mee door de Amsterdamse Waterleidingduinen, zondag 20 mei om 14.00 uur. Aanmelden via www. waternet.nl ROMMEL- EN VRIJMARKT

Maandag 21 mei van 8.30 tot 12.00 uur, met diverse activiteiten, op Amaryllisplein, terrein Rivierduinen. De toegang is vrij SENIOREN FIETSTOCHT

Tourrit voor 55-plussers, dinsdag 22 mei. Vertrek om 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444. EVENEMENTEN NOORDWIJKERHOUT

Jubileum Peter van de Berg TONEEL n Na afloop van de komedie Zwerfvuil heeft Peter van de Berg een zilveren speld ontvangen ter gelegenheid van zijn zilveren amateurtoneelcarrière. Deze speld is afkomstig van de Nederlandse Vereniging Amateurtoneel. Er hoorde ook een oorkonde en bloemen bij.

Burgemeester Gerrit Goedhart was aanwezig om Van de Berg toe te spreken en hem de speld op te spelden. “Fantastisch om zelf te aanschouwen wat een cultuuraanbod we zoal hebben in Noordwijkerhout. ODI is een vereniging om trots op te zijn en straks nog veel meer potentie heeft als we vanaf 2019 een nog grotere gemeente zijn,” zei Goedhart. ODI heeft zijn thuisbasis hier in de Schelft, treedt ook elk jaar in de Duinpan in de Zilk op. Echter heeft ook alweer een tijd een samenwerking met HTIOS uit Noordwijk, nog voor de fusieplannen er lagen, en treedt daar nu al op in de Muze.

Van de Berg speelde in veel stukken van ODI, waaronder Liefde half om half in maart 1996, een van origine Engels stuk afspelend in de vijftiger jaren. Een stuk vol intriges, wantrouwen en uiteindelijk vertrouwen. “Je speelde Frank Foster in een decor wat voor de ene helft in de ene huiskamer speelde en in de andere helft van die andere huiskamer. In Geen seks in Sussex, speelde je als pasgetrouwd man, Peter Hunter. Ook een Engels stuk. De naam Hunter in combinatie van de titel van het stuk, zorgde voor de nodige hilariteit!” Van de Berg heeft nog een passie en dat is: regisseren. “Nu ik Passie zeg, dames en heren, hier staat ook de man die al jaren verbonden is aan de uitvoeringen van de Passie hier in Noordwijkerhout. Ook buiten ODI, of juist in samenwerking met ODI het paasverhaal brengend. Wat hebben we ook daar van genoten.” Van den Berg zijn plan is om een opleiding te doen op de toneelschool Amsterdam om het spelen en regisseren nog meer uit te diepen.

Op het bankie met .... VVV n In de rubriek Op het bankie met, nemen voorbijgangers, inwoners van Noordwijkerhouter, bezoekers van de vvv, toeristen of ondernemers uit de regio plaats op het mooie nieuwe Delfts Blauwe ‘bankie’ dat voor de evenzo mooie gevel van het vvv kantoor aan de Dorpsstraat ligt. Ze stellen zich voor en vertellen iets over het dorp. Deze week: HET COMITÉ VAN DE KERKENVEILING, ST JOZEFKERK ZIJN JULLIE ECHTE NOORDWIJKERHOUTERS?

Ja. Alle medewerkers komen hier uit het dorp. WAAROM ZITTEN JULLIE OP HET BANKIE?

Wij willen de Kerkenveiling van vrijdag 18 mei promoten WAT DOEN JULLIE IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Velen van ons zijn gepensioneerd en we hebben allemaal andere beroepen (gehad) WAT IS DE LEUKSTE PLEK IN HET DORP OF IN DE REGIO?

Alle plekken rond de Witte Kerk. Het is hier heerlijk om te wonen en te werken! WAT KAN HET DORP NOG AANTREKKELIJKE MAKEN?

Het kan bijna niet beter. Het verenigingsleven is enorm actief. Zoveel vrijwilligers die een bijdrage geven. Als je in Noordwijkerhout roept: “Willen alle vrijwilligers opstaan”, blijft er zowat niemand zitten.

Kijk voor alle activiteiten op www.vvvnoordwijkerhout.nl

Lara deed mee aan de kleurplatenwedstrijd die de VVV in samenwerking met het Noordwijkerhouts Weekblad had georganiseerd, speciaal voor Moederdag, en die twee weken geleden in de krant stond. Voor de jury was het een hele klus om uit de vele inzendingen de mooist gekleurde kleurplaat uit te zoeken. Na lang wikken en wegen ging de eerste prijs naar Uiteinde-

Vrijwilligers die rookmelders ophangen bij mensen die dat zelf niet kunnen. Vlnr: Leo Kroon, Henry de Klerk, Wim Duivenvoorde, Anja de Klerk, Nico Disseldorp, Jacques Duindam. | Foto: vvv

lijk ging de eerste prijs naar de 8-jarige Nina, de tweede prijs dus naar de 9-jarige Lara en derde werd de 5-jarige Teun Meiland. De eerste- en derde prijswinnaars waren niet in de mogelijkheid om zaterdag van jurylid en redacteur van het Noorwijkerhouts Weekblad, Caroline Spaans, de prijs in ontvangst te nemen. Dat gebeurt later. Lara was er wel met haar moeder. Lara won voor haar moeder een dinerbon. “Ik heb eigenlijk al een cadeautje voor Moederdag, maar nu heb ik nóg iets om te geven”, reageerde Lara verrast. De eerst prijs was een dagje rijden op een scooter en de derde prijs een kussen van de VVV.

Slechte vangsten in Ringvaart bij Vijfhuizen VISSEN n De zesde wedstrijd van de Ouderenafdeling van HSV De Arnoud werd onder zomerse weersomstandigheden gevist in de Ringvaart nabij Vijfhuizen. Het was de tweede maal dat op dit parcours wordt gevist. De eerste keer werd er goed gevangen. De vangsten vielen vandaag tegen. Het water was erg helder en er was geen stroom. Met 23 man werd er ruim 35 kilo gevangen. Dagwinnaar werd Jan Vink met een score van 8.000 gram.

Jos Aartman is aan een uitstekend seizoen bezig. Hij werd vandaag dagwinnaar in groep A met een resultaat 3.200 gram. Hiermee nam hij de koppositie in het klassement. Nico Prins en Arie van den Burg werden tweede en derde met een vangst van respectievelijk 2.000 gram en 1.600 gram. Henk Heemskerk viste naast de staart een uitstekende wedstrijd. Hij harkte 4.200 gram naar binnen hetgeen genoeg was voor de dagwinst in groep B. Tevens steeg naar de kop van het klassement. Jan

Went werd tweede met een vangst van 1.400 gram. Piet Vlag schraapte 400 gram bij elkaar en greep de derde plaats. Jan Vink is dagwinnaar in groep C en tevens staat hij onbedreigd aan kop in het klassement van deze afdeling. Fred van Eeden viste ook een prima wedstrijd. Met een vangst van 5.400 gram greep hij de tweede plaats. Aad van Diest bracht 2.300 gram ter weging hetgeen goed was voor de derde plaats De stand na zes wedstrijden: Groep A 1. Jos Aartman 29.600 2. Kees van den Burg 26.650 3. Nico Prins 21.500 Groep B 1. Henk Heemskerk 27.400 2. Henk Heemskerk 26.100 3. Piet Vlag 20.800 Groep C 1. Jan Vink 40.400 2. Aad van Diest 27.700 3. Fred van Eeden 22.900

Koffie+ over gezonde hersenen en geheugen LEZING n ‘Leer meer over je brein’ is in de maand mei het motto van de bibliotheek Bollenstreek. In samenwerking met de Hersenstichting is er een Koffie+ ochtend over de werking van de hersenen en geheugen.

Gezocht!

brandwondenstichting.nl/rookmelderteam

19

Tweede prijs voor Lara

VVV nieuws

Golven in teamverband op Golfbaan Tespelduyn, woensdag 16 mei van 16.00 tot 21.00 uur. Info en aanmelding via www. tespelduyn.nl

DINSDAG 15 MEI 2018

Donderdag 24 mei in de bibliotheek in Noordwijkerhout is de lezeing: Hoe houd ik mijn hersenen gezond? Onze hersenen zijn belangrijk bij alles wat we doen: van lopen tot onthouden en van emoties tot ingewikkelde denkprocessen. Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend.

Je kan zelf veel doen om jouw hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Tijdens de lezing ‘Hoe houd ik mijn hersenen gezond?’ geeft Willem Gotink van de Hersenstichting concrete tips. Hoe eerder je daarmee begint, hoe groter de kans dat ook jouw hersenen tot op hoge leeftijd actief blijven. De lezing is in de Bibliotheek in Noordwijkerhout op de Herenweg 2 in Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 10.15 uur en om 10.30 uur begint de lezing door Willem Gotink van de Hersenstichting. De toegang is gratis.


Natuurlijk slapen

Geen zomer zonder zomerdeken! 60 graden wasbaar en droger

150X220 1- PERSOONS € 105.260X220 2- PERSOONS € 175.Wie droomt van verkwikkende nachtrust tijdens warme zomernachten, mag wakker worden: In de Bella Donna zomerdeken zit dankzij het natuurlijke cellulosevezel Tencel® een uitgekiend klimaatconcept voor een aangenaam op temperatuur gebracht en droogslaapklima at. Elegante eyecatcher voor de slaapkamer. Kies uît vijf elegante kleuren

Heereweg 193 Lisse T 0252 76 92 29 www.deslaapkamervanlisse.nl

‘Dat bed, dat heerlijke bed, waarin ik stap als de dag ten

Slapen draait om puurheid en authenticiteit.

einde is, om ’s morgens die heerlijkheid te verlaten’

Wij geven een extra dimensie aan een waardevolle

Iedereen zou slapen moeten ervaren als de ultieme

nachtrust en zijn gepassioneerd om met de nodige

natuurlijke beleving, ongeacht seizoen, mode of eisen van

knowhow de juiste slaapcombinatie aan te bieden.

de moderne tijd. Slapen heeft altijd dezelfde waarden.

Natuurlijk bij de Slaapkamer van Lisse.

De Slaapkamer van Lisse Heereweg 193 2161 BD Lisse

Ontdek. Geniet nu van extra veel inspiratie en spectaculaire voorjaarsacties!

er Profite nú!

€ 18.600,-, nú voor

Voorjaarsvoordeel!

25% KORTING

E 13.950,-

Ook op Tweede Pinksterdag staan wij voor u klaar!

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

€ 9.466,-, nú voor

E 7.100,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

*Vraag naar de voorwaarden

*


nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

In memoriam Jan Postma

JUBILEUM

Muziek was zijn leven hoofdletter - te onderstrepen. Hij moet wel over honderdduizend liederen - cent mille chansons- in hoofd en hart beschikt hebben om dat met handen en voeten ten gehore te kunnen brengen. Hij kende zijn klassieken. Bach was zijn grote inspirator, maar ook de muziek van vele andere componisten vertolkte hij als vanzelf met handen en vingers, en nog meer met hoofd en hart! Niet voor niets werd hij als eerste in de parochie onderscheiden met de Jozefspeld. Ook het seniorenkoor had in hem jarenlang een bezielde dirigent en musicus.

Vooral had Jan Postma het talent om muzikaal in te spelen op wat in preken en overwegingen naar voren werd gebracht. Dan parafraseerde hij op bekende melodietjes uit klassieke en romantische populaire muziek. Voor muzikale oren herkenbaar en steeds als een signaal om het gesproken woord - ook het Woord met een

Jan moet trouwens zijn inspiratie ook uit de natuur gehaald hebben, zoveel als hij gewandeld heeft en geschaatst. Hij bleef een Fries in hart en nieren. Die in wat en wie hij buiten tegenkwam de schepping Gods herkende. Ook In alle kwetsbaarheid. Want van het concert des levens krijgt niemand een program. Dramatische gebeurtenissen in de kring van zijn gezin lieten blijvende littekens achter. Schrijnende kwetsures. Maar terecht zei diaken Prins in de afscheidsdienst dat - zoals Christoffel het Jezuskind droeg - Jan zich door alles heen ook door God gedragen mocht weten. Trouw in dienstbaarheid, talentvol in zijn muziekspel, gedreven in zijn directie, en dat alles Ad Maiorem Dei Gloriam, tot meerdere eer en glorie van God. De Jozefkerk is hem heel veel dank verschuldigd. Die dankbaarheid werd aan het einde van zijn afscheidsdienst kracht bijgezet met een staande ovatie. Familie en vrienden moeten verder met een lege plaats in hun kring. Ik wens hen in het gemis alle troost en sterkte. En ik hoop en bid dat Jan Postma in de ruimte van Gods eeuwigheid voorgoed mag genieten van engelenkoren in het vertrouwen dat bij God alles goed komt! Dat hij ruste in vrede. Pastoor A. Goumans

ALL-IN nu al vanaf € 69,- per m Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

21

25 jaar pastoor van de Jozefkerk

INGEZONDEN

Nauwelijks een jaar na het afscheid van zijn Jozefkerk is Jan Postma toch nog onverwacht overleden. Muziek was zijn leven! Hij was een musicus pur sang! Meer dan een halve eeuw dirigent en organist in de Jozefkerk in Noordwijkerhout en de laatste jaren van zijn arbeidzame leven ook in de Jeroenkerk in Noordwijk. Velen heeft hij in zijn leven met muziek en instrumenten vertrouwd gemaakt. Zijn spel was uniek. Bij het afscheid in de Jozefkerk memoreerde ik toen nog, dat het voor regelmatige kerkgangers altijd meteen te horen of het Jan Postma was die het orgel bespeelde. Dat had niet alleen te maken met het feit dat hij het instrument helemaal in de vingers had, maar veel meer met de wijze van registreren en de sierlijke toonzettingen tussen verzen en coupletten door, vaak enig in hun soort, die als guirlandes gregoriaans en andere muziek deden opfleuren.

DINSDAG 15 MEI 2018

n Een kwart eeuw geleden werd André Goumans benoemd tot pastoor van de Jozefkerk. Op 2 december 2001 werd hij ook benoemd tot pastoor van de Victorparochie.

Sinds 2012 is hij de pastoor en leider van het pastoraal team van parochie Sint Maarten met haar zeven kernen. Bij al deze groeiende samenwerking en schaalaanpassing is hij dus toch onafgebroken al 25 jaar als pastoor aan de Jozefkerk verbonden. Dat is een mijlpaal die de pastoraatsgroep niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom nodigt zij iedereen uit om dit jubileum samen te vieren in een feestelijke eucharistieviering op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei. De pastoor gaat zelf voor en dominee Egbert van der Weide is de gastpredikant. Muzikale ondersteuning verlenen het dameskoor, Cadans

en kinderkoor de Schalmei. Na de viering is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van koffie/

thee en iets lekkers, verhalen op te halen over het wel en wee van de afgelopen 25 jaar.

Geslaagde bridgedrive BC de Schelft KAARTEN n Bridgeclub De Schelft

organiseerde op Hemelvaart voor de 17de maal de bridge kroegen fiets drive. Een uitermate geslaagde editie ditmaal, met een record aan deelnemers. De organisatie kon 140 paren inschrijven. Alle deelnemers hebben zoals gebruikelijk een heerlijke actieve en ontspannen dag gehad, met bridge, fietsen en gezelligheid. In het centrum van Noordwijkerhout leek het eerder te gaan om ouderwetse dauwtrappen, dat altijd op Hemelvaart werd gehouden. De bridgeclub kon de 280 bridgers verwelkomen in haar nieuwe startlocatie van Restaurant To Meat/ Harry’s feest. Ook het Wapen van Noordwijkerhout bleek een nieuwe locatie.

Ria en Albert winnen met 64.84 procent Vervolgens werden in het ‘rondje’ Zonneweelde, Invitation, en het Koetshuis van Tespelduyn aangedaan. Op iedere locatie werden de

2 2E PINKSTERDA

G

GEOPEND

VAN 8.00 TOT

17.00 UUR

bridgers verwend met een door de organisatie aangeboden drankje en een smakelijke lunch. Na afloop vond bij Invitation de prijsuitreiking plaats. De drive werd gewonnen door het paar Ria en Albert den Blanken (64.84 procent) gevolgd door Margaritha en Rens de Ruiter (63,65 procent). De Noordwijkerhoutse eer werd hoog gehouden door het paar Kees den Hollander en Piet van de Berg (derde plaats

62,61 procent) en Paul en Janne Haket (vijfde, 62.37 procent). Naast een rijke prijzentafel van gevarieerde planten waren er voor de eerste vijf deelnemers cadeaucheques, beschikbaar gesteld door de deelnemende ‘kroegen’. Meer info: www. nbbclubsites.nl/club/9028/uitslagen. De kroegendrive is alom in de omgeving, zelfs ver daarbuiten (Friesland/Doetinchem/Rotterdam en verder weg) geliefd.

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS DUIZENDEN KLANTEN GINGEN U VOOR! Bekijk de vele referenties op onze website. GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL


Karlo DESIGN

KEUKENHOEK Katwijk - Tiel - Soest Afgebeelde keuken: Of uw keuken nou een kunststof lkeuken of een hoogglans gelakte en gepolijste keuken is? Of er nou standaard apparatuur, Etna, Pelgrim of de luxe magna lijn van Atag in zit? Of er een kunststof blad, composiet, graniet of keramiek op ligt? Uw keuken is uniek en het is voor ons een uitdaging om aan uw voorwaarden te voldoen, qua design , qua prijs en qua uitvoering.

Mix @ Match

Bepaal zelf uw prijs en kwaliteit

Kies uw keukenmerk Kies uw lade systeem Kies uw scharnieren Kies uw werkblad uitvoering Kies uw apparaten merk Kies uw apparaten uitvoering Wij zijn transparant, U ook?

Keukens van af 3000 euro

2de pinksterdag geopend

de Keukenhoek Ambachtsweg 3 2222AH Katwijk Tel.: 088 0445600 06-57721300 www.keukenhoek.nl


instant BBQ

grill met kolen 31x24x5 cm

128 onze nieuwe weekactie Colgate tandpasta diverse varianten o.a. advanced white 50/100 ml

designblok

Spectrum verf

diverse varianten 30.5 cm 30 vel

papierblok of penseelstiften

1 l = 19.80/9.90

0.74

tandenborstels 4-pack

zijdeglans, hoogglans of mat watergedragen, sneldrogend diverse kleuren 750 ml

verfkwast patentpunt nr. 12 nr. 14 nr. 16

0.59 0.79 1.09

1 l = 6.60

1.44 topkwaliteit

099

199

heren outdoor broek Green Boots met handige zakken en ritsen graszaad diverse kleuren gazon, sport & speel 1 kg voor 50 m2

polyester maten m-xl

495 balkonbak rattan

Bestway zwembad

met 2 haken 58x19x15 cm

metalen buizenframe 300x201x66 cm

herstelgazon

1.48 ideaal voor wandelen

695

298

5300

Silan wasverzachter

Trust powerbank

dames hemdjurk

diverse geuren 40 wasbeurten 1 liter

2 USB-poorten

Persil wasmiddel 77 wasbeurten 5 liter 1 l = 1.99

diverse varianten katoen/polyester maten s-xl meisjes maten 110-152

2.49

9.95

zomer speelset 19-delig in rugzak

4.73

Nivea deodorant of douchegel diverse varianten deoroller 50 ml, deospray 150 ml of douchegel 250 ml

599 bad- en douchecreme 750 ml 1 l = 3.17

2.38

1 l = 27.60/9.20/5.52

16.000 mAh

179

1495

dames shortama

dekbedovertrekset

diverse kleuren katoen maten s-xl

449

sneakersokken wit, zwart of zwart/roze polyamide tactel/ polyamide/ elastaan maten 35-46

diverse varianten katoen 140x220 cm 200x220 cm 240x220 cm

138

10.95 12.95

Spilbergen koffer cabin size zilver of goud, ABS/PC 46x33x21 cm 56x38x25 cm 66x45x28 cm

24.95 34.95

2 paar

telescopische wasborstel

met regulator, 3 opzetstukken, max. werkhoogte 3.8 meter voor het reinigen van bijv. terras, muur of auto

399

heren maten m-xxl

4.99

thee-of keukendoek diverse varianten katoen theedoek 65x65 cm keukendoek 50x50 cm

solarlamp spiraal metaal diverse kleuren 21x21x28 cm

4-delig

795

super sterk

099

299

Aanbiedingen geldig van woensdag 16 mei t/m dinsdag 22 mei 2018 Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

1995 www.action.com

NL - Alle prijzen zijn in Euro. Zet- en drukfouten voorbehouden.

179

698


SINDS 1921 IN DE HAARLEMSE BINNENSTAD, DAAR WAAR AL EEUWEN LANG DE TRENDS WORDEN GEZET. NU SINDS 2018 OOK IN HEEMSTEDE OP DE RAADHUISSTRAAT 71. Met meer dan 1600 vierkante meter showroomoppervlakte voor de totaalinrichting van nu, in eeuwenoude herenhuizen die een overweldigend decor vormen. Een ruim assortiment aan meubelen, parketvloeren van Soares, verlichting, textiel en woonaccessoires belooft samen met een gepassioneerd team van ontwerpers en adviseurs, een onvergetelijke interieurbeleving. Nu sinds 2018 ook in Heemstede op de Raadhuisstraat 71. In beide filialen kunt u een zeer ruime Showroom van Soares parket vinden.

Kom bij ons langs voor uw nieuwe gordijnen: schitterende stoffen die niet alleen de sfeer in uw ruimte maar ook het geluid intiemer maken. Wij hebben collecties in huis van merken als Creation Baumann, Design of the Time, Jab, Pierre Frey, Fischbacher en Kendix. Kendix kenmerkt zich door duurzaamheid en kleurechtheid. Als u houdt van eigentijdse, creatieve ontwerpen van de allerhoogste kwaliteit dan kiest u Fischbacher.

GELDERLAND 6511 EN 7610 ACTIE De tijd vliegt. Alles lijkt sneller te gaan en te moeten veranderen. Maar deze Gelderland klassieker met zijn tijdloze vorm trekt zich daar weinig van aan. Alleen de vernieuwde pootjes dan, die zijn net iets meer van nu. En daarmee weer bij de tijd voor de komende jaren. Tijdelijk 15% voordeel op de serie 6511 en 7610. De actie eindigt op 15 mei 2018.

FILIAAL HAARLEM Gedempte Oude Gracht 90- 94 2011 GV Haarlem Telefoon 023-5313840 Email info@vanduivenboden.nl

LEOLUX ELIAS

CHEO VAN LABEL

Goede meubelontwerpen zijn een meerwaarde voor het interieur, maar alleen de beste doen dat zonder overdreven nadruk. Alsof ze er altijd al geweest zijn, geven ze je het rijke gevoel dat je echt thuis bent. Met Elias creĂŤert Leolux een pronkstuk. Een mooie, diepe bank met glooiende lijnen en grote vlakken die helemaal tot hun recht komen in natuurzuiver leer of een mooie geweven stof. Nu exclusief bij Van Duivenboden Haarlem.

Cheo fauteuil nu met gratis pouffe cadeau. De nieuwe in het oog springende, Cheo pouffe verhoogt niet alleen het zitcomfort maar is ook licht en makkelijk in gebruik. De Cheo fauteuil en pouffe zijn door Gerard van den Berg ontworpen. De actie eindigt op 31 december 2018.

Alleen filiAAl HAArlem: Tweede PinksTerdAg oPen! Maandag Op afspraak Di, Woe, Do, Vr, Za 09:30 tot 18:00 uur Zondag 12:00 tot 17:00 uur

FILIAAL HEEMSTEDE Raadhuisstraat 71 2101 HD Heemstede Telefoon 023-5313840 Email info@vanduivenboden.nl

Maandag Di, Woe, Do, Vr Zaterdag Zondag

Op afspraak 10:00 tot 18:00 uur 10:00 tot 17:00 uur gesloten


service

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 15 MEI 2018

25

Kerkdiensten ST. JOZEFKERK

zondag 20 mei 10.00 uur jubileumviering met alle koren voorganger: pastoor A. Goumans gastpredikant: Ds. E. v.d. Weide zondag 27 mei 10.00 uur terugkomviering 1e communicanten met kinderkoor De Schalmei Voorganger: diaken B. Prins

PUZZEL

zaterdag 2 juni 19.00 uur woord- en Communiedienst Voorganger: diaken B. Prins ST. VICTORKERK

zondag 20 mei voorganger: diaken B. Prins mmv herenkoor St Caecilia WINNAAR WEEK 19: FEMMIE HARTZUIKER

zaterdag 26 mei 19.00 uur vormselviering St. Maarten mmv koor Joy en B. Westenwind

De juiste oplossing: boerenzwaluw. De prijswinnaar ontvangt een Cinema Floralis Arrangement. Dit bestaat uit een film naar keuze voor één persoon, een hoofdgerecht en drankje naar keuze. Stuur uw oplossing uiterlijk 20 mei naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, ovv: oplossing puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Met het verzenden van de prijzen van de afgelopen weken, lopen we iets achter, maar deze worden deze week opgestuurd!

WITTE KERK

zondag 20 mei 10.00 uur Pinksteren voorganger: ds Tiggelman zondag 27 mei 10.00 uur Programma Do 10 mei t/m Wo 16 mei voorganger: ds Hop

Cinema Floralis

HEILIG HARTKERK DE ZILK

zondag 20 mei Pinksteren 10.00 uur celebrant: pastor R. Franken The Guernsey Literary Society mmv damesen3at herenkoor 123 min

Uitgeweid Programma Do 17 mei t/m Wo 23 mei

Do/Vr 21:15, Zo 20:15, Wo 21:15 uur.

Bankier van het Verzet 123 min 3gat Wo 18:45 uur.

De Matchmaker

Marente College met Iris van der Reijden 92 min 1t Do/Vr 18:45 uur.

Solo: A Star Wars Story 135 min Première Wo 21:15 uur.

Pieter Konijn (NL) 95 min 2ga Ticket 7,50 Do/Vr/Zo 14:00, Wo 15:00 uur.

I Feel Pretty 110 min Do t/m Zo 21:15, Ma 20.15, Wo 18.45 uur.

Sherlock Gnomes (NL) 86 min 2ga Ticket 7,50 Do/Vr/Zo 16:00 uur.

Buurman & Buurman

hebben een nieuw huis! REGIO n Marente dins57 min 1 Tickethoudt 7,50 uur. dag 5 juniDo/Vr/Zo het12:45 Marente CollePlus ge met IrisCinema van der Reijden in Entree € 6,50 inclusief koffie en cake! verzorgingshuis Berkhout, Berkhoutlaan in Lisse. Donderdag15 10 mei geen Cinemadeze Plus voorstelling. Het thema voor avond is ‘Probeer maar eens lief te Donderdag 17 mei zijn en geduldig Finding Your Feet te blijven als mantelzorger’. Aanvang 15:00 uur.

The Guernsey Literary Society 123 min Do/Za 18.45 uur.

Cinema Plus

www.cinemafloralis.nl Entree € 6,50 incl. koffie en cake DONDERDAG 17 MEI FINDING YOUR FEET

Film&Eten

Van der Reijden ondersteunt al jarenlang lotgenotengesprekken voor naasten van mensen met de& restauran t mentie en heeft Bioscoop zelf ook ervaren hoe het is als een dierbare een slopende ziekte krijgt. En als manager en directeur in verpleeg- en verzorgingshuizen heeft zij ook het nodige gezien. Het college start om 19.30 uur en duurt ongeveer 1,5 uur, de zaal is open om 19.00 uur. Aanmelden kan via 071-409 3223 of ledenservice@marente.nl.

De Matchmaker 92 min Vr/Zo 18:45 Pieter Konijn (NL) 95 min Ticket 7,50 Za/Zo/Ma 14:00, Wo 15.00 uur

AANVANG 15:00 UUR.

Sherlock Gnomes (NL) 86 min Ticket 7,50 Za/Zo/Ma 16:00 uur.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE

Buurman & Buurman hebben een nieuw huis! 57 min, Ticket 7,50 Za/Zo/Ma 12:45 uur.

OP WWW.CINEMAFLORIS.NL

Floralisplein 69 Lisse Tel.0252 830393 LISSE

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

COLOFON Oplage 8.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Caroline Spaans M 06 307 912 60 redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Connecties

D

at de juiste connecties van onschatbare waarde kunnen zijn, hoef ik u niet te vertellen. Je buurman, je achternichtje, een oud-klasgenote of iemand van dezelfde kerk als jij op een handige plek kan je nog altijd veel voordeel opleveren. Uiteraard heb ik ook connecties. Ik heb in mijn werkzame leven geprobeerd er zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Je moet onafhankelijk blijven, in dit vak. Maar soms was het gewoon wel plezierig ze te hebben. Soms ook werden mij connecties toegedicht die ik beslist niet had. Toen ik lang geleden sneller van mijn hernia-operatie opknapte dan mijn collega-geopereerden, legden zij zonder uitzondering een link met mijn ambt: ik zou over een lijntje naar boven beschikken. Ik geloof daar niet in. Zo heb ik werkelijk nog nooit om wat voor soort weer dan ook gebeden. Ik geloof dat de goede God zich daar niet mee bezighoudt. Daarbij: als de een bidt om regen vraagt de ander misschien om mooi weer. En nee, Hij is ook geen Noordwijkerhouter. Ik moet u wat dat betreft teleurstellen. Dat uw kermis geregeld bij mooi nazomerweer plaatsvindt ligt echt niet aan een of andere bijzonder betrekking tussen u en de hemel. Het valt gewoon vaak mee en af en toe tegen. Dat alles is eerder een kwestie van genade dan van verdienste, zeg ik als rechtgeaarde protestant. Toch word ik er wel op aangesproken: verschijn ik op een feestje bij regenachtig weer dan kijkt men mij aan met een blik van ‘vergeten te bidden zeker?’ En is het mooi weer, dan lopen alle blikken over van dankbaarheid. Zo vierde onlangs mijn zus haar 60-jarig bestaan. Aan zee. In een strandtent en daarbuiten. Dat is, ook half mei, altijd riskant. IJsheiligen en zo, en regen en wind. Maar de gekozen dag was mooi, veel mooier dan in De Bilt voorzien. De zon zakte rustig en roze-rood in de zee, het was op een gegeven moment zelfs windstil. Mijn zus keek mij op enig moment dankbaar aan: ik heb even van jouw lijntje met je Baas gebruik gemaakt. Ik riposteerde dat ze gewoon geluk had gehad. En daarbij: het is mijn oud-werkgever… egbert van der weide

Verslaggever: Thea ter Heide en Piet de Boer Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83

wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Advertenties Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos T 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420

info@de-schakel.nl

de VVV-winkel, Boekhandel Wagenaar & van Halen en Leveringsvoorwaarden: de SPAR in De Zilk. Uitgeverij Al onze opdrachten worden Verhagen behoudt zich ten aanvaard en uitgevoerd aanzien van de inhoud van overeenkomstig de Regelen deze uitgave en/of website voor het Advertentiewezen, zowel het auteursrecht voor zoals laatstelijk vastgesteld conform artikel 15 lid 1 sub door de Stichting ROTA en 4 van de Auteurswet als het zoals gedeponeerd bij de databankrecht. Niets uit Kamer van Koophandel en deze uitgave mag worden Fabrieken te Amsterdam en vermenigvuldigd zonder ter griffie van de Arrondisvoorafgaande toestemming sementsrechtbank te van de uitgever. Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

HEEL HOLLAND

WEET WAT LIEFDE IS WWW.VERBETERJERELATIE.NL


Woensdag

Pinkster Uitverkoop

Vrijdag

Donderdag

16 17 18 MEI

MEI

MEI

9.30 TOT 21.00 UUR

9.30 TOT 21.00 UUR

9.30 TOT 21.00 UUR

Zaterdag

1e Pinksterdag 2e Pinksterdag

0 21 19 2 20 MEI

MEI

9.00 TOT 17.00 UUR

GESLOTEN

MEI GEOPEND

bij alle ban 5 zitplaatsen

Stofzuiger + Broodrooster + Citruspers + Eierkoker + Koffiezetapparaat + Stoomstrijkijzer + Keukenweegschaal + Elektrische pepermolen + Tosti apparaat + Waterkoker + Blender

NORMAAL 999.- 49.92 NU OF 12 x

BOWIE Moderne bank met strakke lijnen en stalen poten wat zorgt voor een moderne uitstraling. Uitvoering in Stof Blue met verstelbare hoofdsteunen.

11-DELIG HUIS T E KK HOUDPA kstellen vanaf

tingen tot wel 60% r o k t e m

9.30 TOT 18.00 UUR

2-Hoek-2 MONTEBELLO Strakke hoekcombinatie voor het hele gezin. Uitgevoerd in diverse kleuren uit Categorie 1. Inclusief kussens.

+GRATIS

*

599.-

TEGEN 0% RENTE

NORMAAL 1099.- 25 58. NU OF 12 x

699.-

*

TEGEN 0% RENTE

DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT AL ONZE AANBIEDINGEN

NORMAAL 949.41.58 NU OF 12 x

BROOKLYN Mooie elegante combinatie met gecapitonneerde elementen. In diverse kleuren Maxime verkrijgbaar.

499.-

*

TEGEN 0% RENTE

AL ONZE MODELLEN OP VOORRAAD 2 MINUTEN LEVERTIJD

Creation

NU VANAF

Creëer uw eigen zithoek uit de onderstaande elementen. Kies zelf uw aantal zitplaatsen, bekleding, comfort en kleur.

899.-

OF 12 x

Alle Style-it combinaties

*

74.92

-35%

TEGEN 0% RENTE

MODEL LARGO met 2 relaxelementen Royaal relaxmodel met comfortabele zit. Bekleed met Easy Rider en in diverse kleuren leverbaar. 3 of 2 zits inclusief 2 geïntegreerde relaxsystemen voor ultiem ontspannen in uw eigen bank.

NORMAAL 1099.49.92 NU

599.-

OF 12 x

NORMAAL 1499.- 83.25 NU OF 12 x

2,5+2 GINGER Mooi kubistisch model met een sublieme afwerking. In diverse kleuren Buffel Jada.

*

999.-

*

TEGEN 0% RENTE

TEGEN 0% RENTE

ALKMAAR, Koedijkerstraat 2

Koop nu, betaal later 0% rente

AMERSFOORT, Amsterdamseweg 37a

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep

SLIEDRECHT, Conradstraat 8

ASSEN, Borgstee 7

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

HENGELO, Wegtersweg 82

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

MAASSLUIS, Noordzee 10

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72

ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307

Contante Contante waarde zaak/ betaling goederen

Totaal kredietbedrag

c 499.c 599.-

c 0.c 0.-

c 499.c 599.-

c 699.-

c 0.-

c 699.-

c 899.c 999.-

c 0.c 0.-

c 899.c 999.-

Jaarlijks Debet kostenrentevoet percentage (vast)

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

Termijnbedrag per maand

Duur kredietovereenkomst in maanden

Totale door de consument te betalen bedrag

c 41.58 c 49.92

12 12 12 12 12

c 499.c 599.-

c 66.

58

c 74.92 c 83.25

c 699.c 899.c 999.-

NORMALE OPENINGSTIJDEN: MAA T/M VRIJ 9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR. ZONDAG ALTIJD GESLOTEN

www.seatsandsofas.nl

Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden. Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties.

*Disclaimer: Dit betreft een 0% lening en is een niet-doorlopend goederenkrediet. Vraag naar de (product)voorwaarden en het standaard informatieblad in de winkel. Toetsing en registratie BKR. Seats and Sofas treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander en Seats and Sofas geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.


VOORDEEL PAKKERS 57% N KORTI

G

Shark Steam Lite Stoomreiniger voor het reinigen van vloeren. Inclusief twee hoezen en navulfles. Inhoud waterreservoir 250 ml Van 69.99

Tristar ventilator

50%

Lengte 105 - 125 cm ø 40 cm In hoogte verstelbaar Van 34.99

NG KORTI

Björn Borg herensneakers Maat 40 t/m 46 In diverse kleuren

NERGENS GOEDKOPER Bolderkar Hout of kunststof Opvouwbare variant: 90x53x117cm Houten variant: 92x61x98cm Van 79.99

50% N KORTI

50% NG KORTI

G

Partytent Grijs of wit 3 x 3 meter Van 39.99

Geldig van woensdag 16 t/m dinsdag 22 mei 2018

Kijk voor actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden De voordeelpakkers zijn in al onze winkels verkrijgbaar, behalve in Hazerswoude, Leiderdorp, Hoofddorp, Rijnsburg, Zoetermeer Dorpsstraat, Aalsmeer Beethovenlaan, Hilversum Admiraal de Ruijterlaan, Amersfoort Operaplein, Gouda Plataanstraat of Boskoop Goudse Rijweg. Voor alle aanbiedingen geldt op=op Zet- en drukfouten voorbehouden


r e m ! o S Z DEAL ls e r Dea m o Z h t .n l k a l le Bekij w.goodnig op w w

Velda Special Fly Stream

800,- setvoordeel

•Incl. hoofdbord •Velda Wellness pocketveermatrassen (met comfortschuim comfortlaag) medium of firm

de Twee rdag te Pinks nd! e p o e g

160/180/200 x 200/210 cm

2.799,-/- 800,-

Compleet

0 uur o t 17.0 1.0 0 t 1 n a V

Setvoordeel

1.999,VANAF

861,

* 75

VELDA BOXSPRING SCANDIC 160/180 x 200/210 cm

2.198,-

1.498,*

•Incl. hoofdbord Edge of Twist •Gestoffeerde pocketveermatrassen medium of firm •Comfortschuim topdekmatras

2 e MATR A

S

HALVE PR I J S *

De Slow Motion 3 beschikt over een soft visco-elastische toplaag terwijl de Slow Motion 4 beschikt over een firm toplaag.

•Incl. hoofdbord & Comfort lattenbodem •Velda Wellness pocketveermatrassen (met comfortschuim comfortlaag) medium of firm

Tempur collectie!

Gratis upgrade* van je Perzona matras!

COMPLEET TEMPUR RELAX BED 160/180 x 200 cm

PERZONA STANDARD 80 x 200 cm

1.098,-

898,-

*

*

Pullman verstelbare boxsprings

Nu met 500,- zomervoordeel

Maak kennis met Micro-Tech™ *

Micro-TechTM is de nieuwe, trendy boxspringcombinatie van TEMPUR®. In 5 stappen stel je je eigen boxspring samen voorzien van een matras met unieke combinatie van pocketvering en TEMPUR ® -materiaal. Met een jong en fris Scandinavisch design.

Upgrade verstelbaarheid cadeau!

COMPLEET VANAF 160/180 x 200 cm

2.996,-

2.247,*

4.648,-

SILVERLINE 160/180 x 200/210 cm

*

Ledikant exclusief matrassen, 140/160/180 x 200 cm: 995,-

25% korting op de nieuwe

3.892,50

1.739,-

STEEL & STOCKINGS HOYT 160/180 x 200/210 cm

Elektrisch verstelbare uitvoering: 3.108,- 2.498,-

5.190,-

2.337,-

SLOWMOTION 3 OF 4 70 x 200 cm

Tijdelijke aanbieding bij Auping. Schaf nu een compleet Auping bed aan en ontvang een 2-motorig elektrisch verstelbare versie voor de prijs van een 1-motorige variant.

4.148,*

Kies uit de volgende mogelijkheden:

•Pullman Silverline elektrisch verstelbare boxsprings •Incl. hoofdbord Clarington 180 cm •Pullman Silverline Premier pocketveermatrassen standaard of firm

• Verstelbare rug • Verstelbare rug en benen • Verstelbare rug, benen en nek

Vlakke uitvoering: 3.148,-

Altijd Goedemorgen! Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

Met 5000 m2 de grootste slaapkamer van Nederland!

7

DAGEN PER WEEK

OPEN!

Nwhw week 20 18  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 16 mei 2018

Nwhw week 20 18  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 16 mei 2018

Advertisement