Page 1

VBO

MAKELAAR

Tel. 071 36 193 65 • www.bonnike.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL 

politiek

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Betere exploitatie sportaccommodaties

P9

College wil Sportbedrijf BV

Dinsdag 9 oktober 2018 JAARGANG 11 NR 39

nieuws

P13

sport

V.v. Noordwijk walst over VVOG heen Kinderboekenweek van start

Rubriek n Van Dam tot Wurft

historie

P17

P13

Lagerhuis Wie wordt nieuwe burgervader? Het van Noordwijk en n Rijpstra: ‘Ik ben in ieder geval tot 1 januari uw burgemeester’

VERKIEZINGEN n Op donderdag 18 oktober om 20.00 uur houdt Bibliotheek Bollenstreek een Lagerhuis in de Bibliotheek aan de Akkerwinde.

OPVOLGER n Voor veel Noordwijkers is het samenstellen van een nieuw gemeentebestuur iets wat ergens ver van hen gebeurt. Met het aanstellen van een burgemeester ligt dit compleet anders. Menigeen vraagt nu al nieuwsgierig: ‘Wie wordt er straks onze burgemeester?’ Ook de lokale politiek is voor bewoners toch ‘een ver van mijn bed show’. ‘Een Vandaag’ publiceerde dat 52% van de bevolking geen enkel gemeenteraadslid bij naam weet te noemen. Een ander cijfer is dat slechts 1 op de 5 bewoners echt interesse toont voor lokale politiek. En 10% zou wel eens een raadsvergadering bijwonen maar dan enkel als belanghebbende bij het te bespreken onderwerp. Politieke vergaderingen worden beoordeeld als ‘saai’, ‘stroperig’ en ‘bureaucratisch’. BURGERVADER

Het benoemen van een burgemeester kan rekenen op veel meer interesse van bewoners. Een deel van hen ziet de noodzaak van een politiek neutrale voorzitter van de gemeenteraad. Een ander deel noemt ‘een echte burgervader’ als het meest wenselijke. Bij een gemeentelijke fusie zoals nu in Noordwijk is de vraag: ‘hoe nu verder met de

Kleedjesmarkt in Boerenburg MARKT

n Wijkvereniging Boerenburg organiseert in samenwerking met Drogisterij Body & Beauty een kinderkleedjesmarkt op het Rederijkersplein. Zaterdag 20 oktober, van 12.00 tot 16.30 uur, zijn alle kinderen die hun speelgoed of oude spullen van ouders of grootouders willen verkopen welkom op het Rederijkersplein. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar onder een afdak, maar hopelijk is het goed weer. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen kijken hoe gezellig het Rederijkersplein kan zijn. Drogisterij Body & Beauty heeft een glittertattoo- en henna-artiest geregeld. Vanaf 2,50 kan men een kunstwerkje op de huid laten plaatsen. Opgeven hiervoor kan vanaf heden bij de drogisterij op het Rederijkersplein. Wijkvereniging Boerenburg is aanwezig met koffie, thee en limonade en organiseert ballen gooien. Alles tegen een kleine vergoeding, of gratis voor leden van de wijkvereniging. Boerenburgers kunnen ter plekke lid worden voor 10 euro per jaar per gezin.

Noordwijkerhout

Rijpstra: 'Wie mij opvolgt is een vraag waar ook ik nog geen antwoord op heb.' | Foto: Archief

burgemeester?’ Vanuit de provincie krijgen wij het formele antwoord. Bij een herindeling worden de bestaande burgemeesters met ingang van de fusiedatum ontslagen en wordt er door de Commissaris van de Koning een waarnemer aangesteld. Commissaris Jaap Smit gaat direct na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november in gesprek met de beoogde fractievoorzitters van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk. Hij draagt dan al een waarnemer voor die daarna kennis maakt met de fractievoorzitters. In overleg komt men tot de keuze. Waarna er de benoeming door de CvdK volgt. SOLLICITEREN

Dan start er direct de selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester. Deze duurt meestal ruim

24/7 LOKAAL NIEUWS! WWW.DENOORDWIJKER.NL

4 maanden. Waarin in overleg met de gemeenteraad een profiel wordt opgesteld en er een vacature wordt geopend door de minister van Binnenlandse zaken. Daarop kunnen geïnteresseerde kandidaten solliciteren. Het is de CvdK die hierna een hoofdrol vervult in de selectie. Hij overlegt met de gemeenteraad die met een aanbeveling komt. De beoogde kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna is het de Koning die de nieuwe burgemeester in zijn ambt benoemt. Tot slot beëdigt de CvdK de kersverse burgemeester in de gemeente. Ook de wethouders van de op te heffen gemeenten treden op de datum van herindeling af. Op dat moment maken zij wel aanspraak op sociale vergoedingen. De nieuwe gemeente neemt hierbij dan alle rechten en plichten over. Dit betekent onder meer het betalen van een uitkering

De krant niet ontvangen?

Bel De Schakel 0252-241420

aan deze wethouders. Bovendien dient de nieuwe gemeente ook voor de pensioenverplichtingen van deze wethouders een voorziening te treffen. NOG GEEN ANTWOORD

Intussen blijft de vraag, wie er straks de nieuwe burgemeester wordt, nog onbeantwoord. Aanvankelijk gaf burgemeester Rijpstra aan dat hij graag nog een aantal jaren in Noordwijk actief wilde zijn. Inmiddels nadert de fusie snel en kunnen wij de burgemeester vragen hoe het nu precies zit. Rijpstra: ‘ik ben in ieder geval tot 1 januari de burgemeester van Noordwijk. Per 1 januari wordt er een waarnemer benoemd. Waarna er nog in 2019 een kroonbenoemde burgemeester zal worden beëdigd. Wie dat zal zijn is een vraag waar ook ik nog geen antwoord op heb.’

Nieuw paspoort? Laat het bezorgen!  Nieuwe service

De discussie tijdens het Lagerhuis helpt inwoners van Noordwijk en Noordwijkerhout bij het maken van een gefundeerde keuze voor de herdelingsverkiezingen op 21 november. Tijdens dit Lagerhuis worden lokale partijen uitgedaagd met stellingen over onderwerpen als; ruimtelijke indeling, openingstijden op zondag en natuurlijk verschillende sociaal economische vraagstukken. Partij van de Arbeid, D66, NZ Lokaal, GroenLinks, VVD, CDA en Lijst Salman zullen vertegenwoordigd zijn. Zij krijgen ieder ook anderhalve minuut om hun partijprogramma toe te lichten. De voorzitter van dit Lagerhuis is niemand minder dan Rogier Elshout, een debatleider met jarenlange ervaring. Debatten gaan bij hem in volle vaart en met humor. Aanwezig zijn bij dit Lagerhuis is gratis. Aanmelden vooraf is gewenst en dat kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Grenzen verleggen ZAAZ n Op zaterdagavond 13 oktober om 19.00 uur is er in de Maria ter Zeekerk, Nieuwe Zeeweg 75 een ZaaZ-viering waarbij John de Witt zal vertellen over zijn belevenissen tijdens een 7 maanden durende fietstocht. Tijdens die reis doorkruiste hij diverse landen in Zuid -Amerika, Nieuw Zeeland en Centraal Azië. Zijn verhalen zullen worden afgewisseld door liederen over het thema ‘Grenzen verleggen’ met zang door het Meanderkoor en er worden foto’s van de reis op het scherm geprojecteerd. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in de Duinzaal bij een kopje koffie of thee na te praten over deze bijzondere fietstocht.

Bus naar DOVO

 Gratis

VOETBAL n Op 13 oktober speelt Noordwijk een uitwedstrijd tegen DOVO.

Zie de advertentie in dit blad of ga voor meer informatie naar

De supportersbus naar Veenendaal vertrekt om 12.30 uur vanaf de Susanna van Ettenstraat. Kosten bedragen € 8,00. Alle informatie op www.supportersclub-vvnoordwijk. nl.

 Vanaf 15 oktober 2018

www.noordwijk.nl/thuisbezorgen


Week 41 | 2018

Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk

Gemeenteberichten ONTVANGEN AANVRAGEN GEMEENTE De volgende (niet op de Wabo-gebaseerde) aanvragen zijn ontvangen: Z/18/054232 ontheffing art. 35, 26 september t/m 7 oktober 2018, Fly me to the moon, Zeep aan Zee Steenvoorden 24 september 2018 Z/18/054331 objectvergunning, 30-10-2018, Northgodreef 15, (hijskraan) Ruiter Dakkapellen Projecten B.V. 26 september 2018 Z/18/054405 ontheffing strandgebruik, 27 en 28 oktober 2018, afrit 18 (NRB) DLRG Rheurdt-Schaephuysen 27 september 2018 Z/18/054526 bijschrijving leidinggevende Lunchroom Petito, Hoofdstraat 121-127 Van den Bergh Vof 28 september 2018

VERZONDEN BESLUITEN Z/18/054027 14e Muzikale Kerstwandeling, 9 december 2018, De Oude Dorpskern 3 oktober 2018 Z/18/053725 KinderKerstwandeling 21 december 2018, De Oude Dorpskern 3 oktober 2018 Z/18/054331 Objectvergunning Northgodreef 30 oktober 2018, Ruiter Dakkapellen 4 oktober 2018 Z/18/053974 NewyearsSplash bij de Zeemeeuw 1 januari 2019, Warmenhoven 2 oktober 2018 Z/18/053932 Konijnenveiling 15 december 2018 SJC 1 oktober 2018

Nog geen bezwaar mogelijk Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze indienen, waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een bepaalde aanvraag.

Meer weten? Voor meer informatie over een aanvraag en/of melding kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl of telefonisch via (071) 36 60 000.

VERWIJDEREN VAARTUIG ZONDER LIGPLAATSVERGUNNING Op vrijdag 28 september 2018 heeft een Handhaver van de Gemeente Noordwijk geconstateerd dat het vaartuig, zoals weergegeven op de foto’s, een ligplaats heeft ingenomen op de Dinsdagse Wetering (De Schie in de volksmond). Hiervoor is echter op grond van de APV een ligplaatsvergunning verplicht. Bovenstaand vaartuig zal dan ook verwijderd worden. De eigenaar kan contact opnemen met het team Handhaving van de Gemeente Noordwijk via handhaving@noordwijk.nl.

INGEKOMEN AANVRAGEN De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen 2018156336 Achterweg 21 te Noordwijk, het verplaatsen en vervangen van bijgebouw en schuur, 27-09-2018 2018156523 Huygensstraat 30 te Noordwijk, het plaatsen van een tijdelijke tribune, 01-10-2018 2018157535 Rembrandtweg 6 te Noordwijk, het verplaatsen en vergroten van de inrit, 01-10-2018 2018158670 Koningin Wilhelmina Boulevard 20 te Noordwijk, het maken van een gevelrooster aan de zuidzijde, 03-10-2018

Meer weten over ingekomen aanvraag

2018068073 Charlotte van Pallandtstraat/ Max Liebermannstraat (Duineveld), het bouwen van 23 woningen Duineveld, 01-10-2018 2018093286 Spinozaweg 14 te Noordwijk, het verplaatsen van de uitrit en het plaatsen van een damwand, 27-09-2018 2018097676 Picképlein 1 te Noordwijk, Het monteren van een aluminium bak Reclame, 27-09-2018 2018114511 Hoogtij 105 te Noordwijk, het bouwen van een ondersteuning voor een vlonder, 02-10-2018 2018121562 Achterzeeweg 94 te Noordwijk, het overkappen van een schuur, 02-10-2018 2018126024 Nico Steenvoordenstraat 4 te Noordwijk, het bouwen van een kajak opberging, 02-10-2018 2018145822 Rudolf Tappenbeckweg 1 te Noordwijk, het verlengen van de termijn plaatsen bord, 27-09-2018 2018151025 Kerkstraat 49 te Noordwijk, het verplaatsen van bestaande tekst op de gevel, 02-10-2018

De publicatie van ingekomen aanvragen is een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd.

VAN RECHTSWEGE

Nog geen bezwaar indienen

Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.

Zolang de aanvragen in behandeling zijn, kunt u nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld.

Meer weten? Indien u informatie wenst over de behandeling van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer (071) 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

VERLENGINGSBESLUITEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. 2018129966 Koningin Astrid Boulevard 104 te Noordwijk, (16-11) het tijdelijk plaatsen van twee party-units en een ijsbaan, (verlengd tot 09-11-2018) Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

VERZONDEN BESLUITEN In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen

2018113252 Koningin Wilhelmina Boulevard 34 te Noordwijk, het inrichten van een werkterrein, 28-09-2018

Bezwaar en/of beroep

Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd.

Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is, staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

Meer weten?

2018067997 Keyserswey 73 A t/m J te Noordwijk, het bouwen van een verzamelbedrijfsgebouw, 02-10-2018

Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnum-


mer (071) 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

WELSTANDSVERGADERING De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de even) weken op donderdag een openbare welstandsvergadering. De vergadering is op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en begint om 9:00 uur. De agenda van die vergadering is ter plaatse in te zien.

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER – HERENWEG 94 TE NOORDWIJK De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk op 8 oktober 2018 maatwerkvoorschriften voor ontheffing van de verplichting tot U.O. registratie verleend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer aan Maatschap W.P.L. Steenvoorden en M.W.G. Steenvoorden-de Groot voor de locatie Herenweg 94 te Noordwijk.

Bezwaar Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met dinsdag 20 november 2018 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Herenweg 94 te Noordwijk’. De volgende onderdelen moeten in het bezwaar-

schrift zijn opgenomen: - de dagtekening - een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht - de naam en adres van de indiener - de gronden van het bezwaar - de ondertekening.

Voorlopige voorziening Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

En... actie! De campagne is begonnen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 november 2018. Over zes weken kunt u stemmen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Bekijk nu onze verkiezingswebsite www.stemvoornoordwijk.nl

Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 40 83 100 of info@odwh.nl.

AGENDA OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE DINSDAG 9 OKTOBER 2018

AGENDA OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD DONDERDAG 11 OKTOBER 2018

Aanvang: 20:00 uur Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

Aanvang: 20:00 uur Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

Cluster Ruimte en Economie

Hamerstukken

1. Definitief ontwerp nieuwbouw Sportpark Lageweg: vaststellen en krediet beschikbaar stellen* 2. Ontwerpbestemmingsplan Groot Hoogwaak: ter inzage leggen en Nota van Beantwoording vaststellen* 3. Oprichting en vaststelling statuten stichting Greenport Duin- en Bollenstreek: geen wensen en bedenkingen kenbaar maken*

1. Definitief ontwerp nieuwbouw Sportpark Lageweg: vaststellen en krediet beschikbaar stellen* 2. Ontwerpbestemmingsplan Groot Hoogwaak: ter inzage leggen en Nota van Beantwoording vaststellen* 3. Oprichting en vaststelling statuten stichting Greenport Duin- en Bollenstreek: geen wensen en bedenkingen kenbaar maken* 4. Najaarsnota 2018: instemmen* 5. Oprichten Besloten Vennootschap Sportbedrijf Noordwijk: geen bedenkingen kenbaar maken* 6. Ontwikkelstrategie Noordwijks HoogTij: voorbereidingskrediet beschikbaar stellen* 7. Wijzigingen Wmo-verordening gemeente Noordwijk: vaststellen

Cluster Bestuur, Beheer en Middelen 4. Najaarsnota 2018: instemmen* 5. Oprichten Besloten Vennootschap Sportbedrijf Noordwijk: geen bedenkingen kenbaar maken* 6. Ontwikkelstrategie Noordwijks HoogTij: voorbereidingskrediet beschikbaar stellen* * Dit agendapunt wordt bij een positief advies van de commissie op de agenda van de raadsvergadering van 11 oktober 2018 geplaatst.

Debatstukken 8. Wijzigingen Verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie: vaststellen 9. Bestemmingsplan Bungalowpark Puik en Duin: vaststellen 10. Bestemmingsplan Kraaierslaan 4: vaststellen 11. Werkplan 2018 Gemeente Noordwijk van de Omgevingsdienst West-Holland: krediet beschikbaar stellen * Onder voorbehoud uitkomst behandeling commissievergadering 9 oktober 2018

Meer informatie De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. De raads- en commissieavonden beginnen om 20:00 uur. De agenda’s worden dan definitief vastgesteld. De actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op www.noordwijk.nl/gemeenteraad.

Voor meer informatie over de producten en diensten en de openingstijden van de gemeente raadpleeg de website: www.noordwijk.nl

Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten.

Ter inzage De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en de bibliotheek.

Raadsavond beluisteren Via de website www.bollenstreekomroep.nl/politiek wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

Gemeenteraad op Twitter Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk

Contact met de gemeente Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur) of e-mail: gemeente@noordwijk.nl

facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Noordwijker.

Gemeenteberichten Week 41 | 2018


{ Kortingscoupon }

Als je dit leest dan heb je geluk voor twee! Als u deze coupon 1. uitknipt en 2. meeneemt, dan krijgt u van ons

Tussen 17.00-19.00 het 2e hoofdgerecht gratis*

De actie loopt tot Sint-Juttemis. Dus knip uit en gebruik wanneer zin  én  trek  zich  aandient.       . *m.u.v.  de  € 7,50  daghap  &  niet  in  combinatie  met  andere  kortingsacties   Nieuwsgierig? Bekijk ons menu   op www.wishyouwerehier.nl of  volg  ons  op  Facebook  &  Instagram   Koningin Wilhelmina Boulevard 15 • 2202 GT Noordwijk aan Zee 06-28260936/071-8899937 • info@wishyouwerehier.nl • www.wishyouwerehier.nl

Voordeel. Profiteer nu van extra veel voordeel bij uw nieuwe keuken of badkamer!

er

te Profiú! n

20% KORTING!

E 13.750,-

+ Quooker of compleet toilet cadeau!*

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

E 12.250,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

*Vraag naar de voorwaarden


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

5

Nationale Ouderendag gevierd in De Muze SENIOREN n Noordwijk vierde de Nationale Ouderendag op zaterdag 6 oktober ‘s-middags in theater De Muze. Door Ina Verblaauw

Ruim 200 mensen in de leeftijd van 65+ kwamen op de viering af, die georganiseerd was door het Drie Bonden Overleg van ANSV, KBO en PCOB. Het programma was deels op verzoek van de leden zelf. De middag werd geopend met een ontvangst met koffie en thee. Gevold door een uitvoering van har-

moniekapel Crescendo. Zij wisten het publiek goed mee te nemen in hun muziek. Jazz trio Peter van Blanken zorgen voor een intermezzo, waarna het Kleynkoor Academy Noordwijk een ontwapenend optreden verzorgde met vrolijke en gevoelige liedjes. Aan het eind van de middag werd er afgesloten met een drankje en bittergarnituur. Veel werd er nagepraat over de succesvolle optredens en de geslaagde middag met elkaar en de artiesten en speelde het jazztrio Peter van Blanken in de foyer nog een uurtje door.

Het team van Barbara de Loor. | Foto: PR

Tweede 11strandentocht was groot succes Themabijeenkomst WMO in De Wieken n ZORG Mantelzorgondersteuning van Welzijn Noordwijk houdt op donderdagavond 18 oktober een bijeenkomst van 19.00 tot 21.30 uur in de Wieken op Wassenaarsestraat 5.

Tijdens deze bijeenkomst zal de ISD bollenstreek je informeren over de beschikbaarheid van allerlei voorzieningen en hulpmiddelen vanuit de WMO. Daarbij krijg je inzicht in de regelgeving, om zo het ‘langer thuis’ wonen met de diverse mogelijkheden die er zijn beter te benutten. Vervolgens zal het Zorgkan-

toor je meer vertellen over de gang van zaken als het thuis niet meer gaat en wat ervoor nodig is om de stap naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis te zetten. Vanuit Groot Hoogwaak en Marente zal er iemand van zorgbemiddeling aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Uiteraard is er op deze avond voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Je kan je aanmelden via; info@welzijnnoordwijk.nl of 0655456779

Nieuw paspoort of ID-kaart nodig? Laat het bezorgen, voor uw gemak! Nieuwe service per 15 oktober 2018 in Noordwijk en Noordwijkerhout    

Eén keer naar het gemeentehuis, voor de aanvraag Bezorging in heel Nederland Van maandag tot en met zaterdag Geen extra kosten

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van uw gemeente.

www.noordwijk.nl

www.noordwijkerhout.nl

WANDELEN n Zaterdag 6 oktober vond de tweede editie van de 11strandentocht plaats. Tijdens dit wandel- en hardloopevent van de Hartstichting legden 1.111 deelnemers onder prachtige weersomstandigheden een tocht van 11, 20, 40 en 60 kilometer tussen Bloemendaal en Hoek van Holland af. Hiermee haalden zij in totaal 93.560 op voor de Hartstichting. David Verschoor van de Hartstichting: “De tweede editie van de 11strandentocht was een groot succes. Vorig jaar moesten de 1.111 helden door wind en regen de tocht afleggen, dit jaar waren de weersomstandigheden gelukkig een stuk beter. De deelnemers hebben alles op alles gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Hartstichting. Ruim 220 mensen liepen zelfs een afstand van 60 km langs 11 stranden. De Hartstichting wil alle 1.111 deelnemers en 89 vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan de goede sfeer en het succes van deze 11strandentocht. Wij kijken nu al uit naar de derde editie in 2019! It giet

oan!” 11STRANDENTOCHT

De 11strandentocht is een wandel- en hardloopevenement van de Hartstichting. Deelnemers leggen deze heldentocht alleen of in teamverband af langs maximaal elf stranden aan de Noordzeekust. De afstanden variëren van 11 tot 60 kilometer. Starten is mogelijk vanaf Bloemendaal, Noordwijk of Scheveningen. De andere stempelposten staan op de stranden van Zandvoort, Katwijk, Wassenaar, Den Haag Zuiderstrand, Kijkduin, Ter Heijde, ‘s-Gravenzande en Hoek van Holland. Voormalig Olympisch topschaatsster en tevens ambassadeur van de Hartstichting Barbara de Loor liep dit jaar samen met haar vriendinnen mee. Zij liepen 20 kilometer van Bloemendaal naar Noordwijk om onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk te maken. Gedurende haar wandeltocht deelde ze haar ervaringen via social media. Barbara de Loor: “Het was een fantastisch mooie dag vandaag. Het evenement had alle ingrediënten voor succes. Het was prachtig weer, een goede organisatie, een hoge op-

komst en er heerste een gezellige sfeer. Als ambassadeur van de Hartstichting vond ik het ook geweldig om te zien dat er zoveel deelnemers waren die hiermee allemaal een bijdrage hebben geleverd aan dit goede doel. Ik zeg volgend jaar weer!” SIGNAALSTOFJES

De Hartstichting werkt aan oplossingen om hart- of vaatziekten in de toekomst eerder te herkennen en op te sporen. Zo voorkomen we dat mensen chronisch hartpatiënt worden en/of vroegtijdig overlijden. Het geldbedrag van ruim 93.560 euro wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar signaalstofjes in het bloed: stoffen die cruciale informatie kunnen geven over hoe gevaarlijk de slagaderverkalking in iemands bloedvaten is. Met meer kennis van deze signaalstoffen kunnen artsen het risico op een hartinfarct of beroerte in de toekomst veel beter en op een laagdrempelige manier inschatten. Lees hier verder over dit onderzoek. Ga voor meer informatie over het event en de aftermovie naar www.11strandentocht.nl

Samen Noordwijk nóg mooier maken! Iedere week vind u hier de raadscolumn van de gemeente Noordwijk, met deze week:

Mariëlle Epping – Immerzeel (VVD) Een nieuw gezicht voor u op deze locatie; dit is mijn eerste raadscolumn! Aflopen juli nam de gemeenteraad afscheid van Roberto ter Hark. Sindsdien mag ik zijn plaats innemen en ik vind het een enorme eer om als volksvertegenwoordiger namens u allen plaats te nemen in de gemeenteraad. Want dat is wat wij doen: de inwoners van Noordwijk vertegenwoordigen. In de kleine vijf jaar dat ik politiek actief ben in Noordwijk merk ik dat de politiek ver af is komen te staan van veel van onze inwoners. Dat vind ik jammer, want politiek gaat over alles wat u dagelijks aangaat. Over de weg waarop u rijdt, de straat waarin u woont, de verenigingen waar u lid van bent en de belasting die u ieder jaar betaalt. Bovendien zijn raadsleden, net als u, inwoners die met plezier in ons dorp wonen

en zich daarvoor willen inzetten. Naast raadslid ben ik door de VVD ook gekozen als één van de lijsttrekkers voor de verkiezingen op 21 november. Bijzondere verkiezingen, want het zijn de eerste van de nieuwe gemeente Noordwijk. Wat mij betreft gaan we met elkaar, politiek én inwoners, werken aan een mooie nieuwe gemeente met aandacht voor alle vier de dorpskernen: het Noordwijkerhout van mijn vader, de Zilk van mijn moeder, het Noordwijk aan Zee waar ik opgroeide en het Noordwijk Binnen waar ik woon met mijn gezin. Allemaal uniek en even belangrijk. Om van u te horen wat er in uw omgeving speelt, is de VVD alle wijken in getrokken voor een persoonlijk gesprek. Als het goed

is heeft er al iemand bij u aangebeld, of anders komen we binnenkort bij u langs. Die informatie vertalen we in concrete plannen per wijk en dorpskern. Politiek met, voor en door u! Zie deze column als een open uitnodiging om ons te benaderen met uw ideeën, wensen of klachten. Mijn contactgegevens vindt u op de websites van de gemeente en de VVD, maar ik ben ook via Instagram of Facebook bereikbaar en datzelfde geldt voor onze hele kandidatenlijst! Samen kunnen we Noordwijk nóg mooier maken!


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Memorie Natuursteen Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

Fiscaal aantrekkelijk •

Reserveer geld voor uw uitvaart

Ontzorg uw nabestaanden

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering • • • • •

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties

mgaan met de gevolgen voor seksuali na kanker en de behandelingen’ Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Kijk op www.jantjebeton.nl

Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl/dunweg-depositofonds

Sprekers: Charlotte Tuijnm ‘Omgaan met de gevolgen voor seksualiteit GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC na kanker en de behandelingen’ Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Het Uitvaarthuys

en Sandra Dieben,

Els Görtemöller

Dian Labrujère

Sprekers: Charlotte Tuijnman Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

dag en nacht bereikbaar

Infostand vanDieben, Christine le D en Sandra

06 - 10 99 53 60

071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

hetuit vaa r t huys.net

‘Omgaan met de gevolgen voor seksuali Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC na kanker en de behandelingen’

Infostand van Christine le Duc

Sprekers: Charlotte Tuijnm Maandag 29 oktober 2018 ‘Omgaan met de gevolgen voor seksualiteit na kanker en de behandelingen’ en Sandra Dieben, Aanvang: 19.30 uur, gratis toegang Maandag 29 oktober 2018 Infostand van Christine le D Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. Aanvang: 19.30 uur, gratis toegang Café Scarabee SPECIAL: Adres: Oude Vest 17 in Leiden Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. 2018 Maandag 29 oktober ‘Omgaan met de gevolgen voor seksualiteit GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC Sprekers: Charlotte Tuijnman GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

Café Scarabee SPECIAL: ‘Omgaan met dedegevolgen voor seksualiteit ‘Omgaan met gevolgen voor seksualiteit en Sandra Dieben,

Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC

Infostand van Christine le Duc

na kanker en de behandelingen’ Adres: Oude

19.30 uur, gratis toegang Vest Aanmelden 17Aanvang: in Leiden Maandag 29 oktober verplicht vóór 152018 oktober a.s. na kanker en de behandelingen’ Aanmelden viana cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 3824. Aanvang: 19.30 uur,06-5541 gratis toegang kanker en de behandelingen’ Oudeseksualiteit Vest 17 in Leiden ‘OmgaanSprekers: metCharlotte deTuijnman gevolgenAdres: voor

Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. Adres: Oude Vest of 17 in Leiden Sprekers: Tuijnman Aanmelden viaCharlotte cafe.scarabee@gmail.com telefonisch via 06-5541 3824.

Aanmelden via cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 06-5541 3824. GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

na kanker en de behandelingen’

en Sandra Dieben, phuis Scarabee biedt mensen geraakt door kanker deCharlotte ruimte omTuijnman in een huiselijke sfeer Sprekers: Inloophuis biedt mensen door huiselijke kanker de ruimte om in een huiselijke sfeer GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC Inloophuis Scarabee biedt mensen geraakt door kankerScarabee de ruimte omgeraakt in een sfeer hun al te doen, informatie te halen of deel te nemen activiteiten. Daarnaast organisere verhaal te doen,aan informatie te halen of deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast organisere GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC Infostand van Christine verhaal te doen, informatie te halen of deel le teDuc nemen activiteiten. Daarnaast organiseren wij maandelijksaan een themabijeenkomst. en Sandra Dieben, delijks een themabijeenkomst. Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC maandelijks een themabijeenkomst. en Sandra Dieben, www.inloophuisscarabee.nl Sprekers: Charlotte Tuijnman www.inloophuisscarabee.nl Maandag 29 oktober 2018 Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC Infostand le Duc Café Scarabee is eenvan initiatief van Christine Inloophuis Scarabee en psycho-oncologisch centrum de Aanvang: 19.30 uur, gratis toegang Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC

Aanmelden via cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 06-5541 3824.

Inloophuis Scarabee biedt mensen geraakt door kanker de ruimte om in een huiselijke sfeer hun verhaal te doen, informatie te halen of deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast organiseren wij maandelijks een themabijeenkomst.

www.inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Infostand van

Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. Adres: Oude Vest 17 in Leiden

Café Scarabee is een initiatief van Inloophuis Scarabee en psycho-oncologisch centrum de Vruchtenburg, onderdeel van FortaGroep. Vruchtenburg, onderdeel vanGGZ GGZ FortaGroep.

GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

en Sandra Dieben, ‘OmgaanAanvang: met de19.30 gevolgen voor seksualiteit uur, gratis toegang Vruchtenburg, onderdeel van GGZ2018 FortaGroep. Maandag 29 oktober na kankerverplicht en de vóór behandelingen’ Aanmelden 15 oktober a.s. Christine lecentrum Duc de Café Scarabee is eenMaandag initiatief van Inloophuis Scarabee en psycho-oncologisch 29 oktober 2018 Café Scarabee is een initiatief van Inloophuis en psycho-oncologisch centrum Vruchtenburg, onderdeelScarabee van GGZ FortaGroep. Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMCde Inloophuis Scarabee biedt mensen geraakt door kanker de ruimte om in een huiselijke sfeer hun Aanmelden via cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 06-5541 3824.

verhaal te doen, informatie te halen of deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast organiseren wij maandelijks een themabijeenkomst.


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

7

VERS Opening rookworst seizoen!! Onze met GOUD bekroonde rauwe rookworstjes:

Iedere 2e helemaal GRATIS! Keurslager koopje:

Runder Gehakt (prijs per kilo € 8,25!) Vleeswaren koopje: iedere 2e+ 500 gram voor de halve pr 100 gram Kippenham 45 Vleeswarenkoopje: Selleriesalade samen € 150 gram Gebraden gehakt diverse soorten 2x 100 gram Special: Special: 75 Pesto kippetje 100 gram € Cool kool 100 gram

Zaterdag houden de gezamenlijke muziekverenigingen een fusie-editie van Maestro. | Foto: Archief

Maestro als muzikale opmaat naar de fusie MUZIKAAL n Op weg naar de gemeentelijke fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout worden er tal van activiteiten ontplooid. Ze zijn bedoeld om het samengaan te markeren en om elkaar zo veel en zo goed mogelijk te leren kennen. De Chr. Muziekvereniging ‘De Harpe Davids’ uit Noordwijkerhout doet in dat kader een muzikale duit in het zakje: zij organiseert een Maestroconcours, met deelnemers uit de beide gemeenten. De vereniging heeft 4 bekende Noordwijkers en 4 bekende Noordwijkerhouters weten te strikken die het tegen elkaar opnemen in een sportief muzikaal evenement. De deelnemerslijst spreekt beslist tot

de verbeelding: Arnold Geerlings, Prins der Noortukkers, Ton van den Burg, Prins der Kaninefaaten, Jan Rijpstra, burgemeester van de huidige gemeente Noordwijk, Henri de Jong, wethouder van de gemeente

Noordwijkerhout, Ria Vink, Els Bax, Leontine van der Klugt en Joke Brouwer. De eerste rondes worden gehouden op 13 oktober u in de Sint Jeroenskerk te Noordwijk en op 3 november in de Duinpan te De Zilk. De grande finale tussen de overgebleven maestro’s is op 12 januari 2019 tijdens het Nieuwjaarsconcert in de Sint Jozefkerk te Noordwijkerhout. Tijdens dat concert zullen alle 8 maestro’s in estafettevorm ook nog samen een muziekstuk dirigeren. Aanvang telkens 20.00 uur.

Lezing over flora en fauna in de streek NATUUR n In april ontvingen de burgemeesters van Noordwijkerhout en Noordwijk de eerste exemplaren van de nieuwe Flora van de Duin- en Bollenstreek, getiteld Van Aardaker tot Zwanenbloem. Deze presentatie is uitgewerkt tot een lezing waarin niet alleen de enorme variatie in plantengroei centraal zal staan, maar ook de ver-

anderingen daarin onder invloed van de klimaatverandering. Natuurlijk krijgen de duinen de nodige aandacht, maar daarnaast wordt

ingegaan op wat er groeit tussen de straatstenen, in wegbermen, op bouwterreinen en op campings. De lezing wordt besloten met een aantal planten die in 2018 voor het eerst in onze regio werden gevonden. De lezing is op vrijdag 12 oktober in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Aanvang 20.00 uur.

1.

Geldig van 08/10 t/m13/10

Geldig van 07-09 t/m 12-09

3.

Kipfilet gevuld metmet mozzarella Varkensdeeg gehakte noten omwikkeld met een blad groene kool. en basillicum, gemarineerd met groene pesto. Extra koopje:

1. 4.

Wij zijn gevestigd in de Randstad en vanuit onze vestigingen bestrijken wij het gebied rondom Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Duin en Bollenstreek en het groene hart, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Regelmatig komen wij ook buiten deze regio’s. Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht de plaats, regio of verzekering. Wij kunnen in heel Nederland een uitvaart verzorgen. Tevens werken wij voor diverse verzekeraars. Denk hierbij aan DELA, Ardanta, Nuvema, Ohra, Klaverblad. Ook als u in bezit bent van een Yarden of Monuta polis, kunnen wij u helpen. Soms komt iemand op vakantie te overlijden. Denk daarbij niet alleen aan plaatsen in Nederland, België of Duitsland, maar ook elders in Europa of in de wereld. In de Benelux kunnen wij de overledene zelf ophalen, het transport vindt dan plaats via de weg. Onze auto’s zijn voorzien van een geavanceerd Track & Trace systeem, zodat wij exact kunnen zien waar de auto’s zich bevinden. Als het verder weg is, dan vindt het vervoer meestal per vliegtuig plaats. Repatriëring Als men een overledene in het buitenland wil begraven of cremeren, dan is dat net zo goed mogelijk. Men noemt dit

Inloopspreekuur Elke tweede woensdag van de maand heeft Van der Putten & Dunweg van 9.00 - 10.00 uur een inloopspreekuur. Loop gerust binnen voor informatie over wat er komt kijken bij een uitvaart. De koffie staat klaar!

• • •

0252 - 413 213 Vanderputtenendunweg.nl Heereweg 21, 2161 AC Lisse

van derNoordwijk Bent keurslage Krijn van derKrijn Bent Keurslager Gourmet, barbecue en catering Gourmet,

barbecue en caterin

Kerkstraat 50, Noordwijk, T. 50, 071-3612720. Kerkstraat Noordwijk T 071-3612720

Bekijk de nieuwe Bekijk foto’s op internetsite: deonze nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl www.vanderbent.keurslager.nl Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur Zaterdag tot 16:00 uur.

Banketbakkerij

Alex van der Holst Kerkstraat 45 2201 KL Noordwijk T 071-3612067 www.alexvanderholst.nl

Reclame van7 t/m 12 september Reclame 8 t/m 13 oktober

Slagroomsoesjes per 100 gram

€ 2,00

HAZELNOOTTAART

€11,

VOOR

95

Kerkstraat 57, Noordwijk. Tel: 071-3612857

Rode kool met hachee en aardappelpuree 500 gram

€ 6,95

Elke woensdag saladedag Rauwkostsalade 100 gram

Alexander van der Pijl Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg

4

een feestelijke open dag, u bent van harte welkom! Bestel nu ook gemakkelijk en snel in onze webshop

Uitvaart buiten regio

een repatriëring. De overledene wordt gebalsemd en in een speciale kist, voorzien van een zinken binnenkist, gelegd. Afhankelijk van de internationale bestemming, nemen wij contact op met de ambassade of het consulaat. Per land gelden andere gebruiken en hebben wij verschillende documenten nodig. Nadat alle formaliteiten geregeld zijn, verzorgen en coördineren wij de repatriëring. Marokko, Turkije, Amerika, Wit-Rusland, Oekraine, Portugal, Irak. Het zijn enkele voorbeelden van repatriëring, die wij onlangs verzorgd hebben.

5

Keurslager koopje:ballen Boutique 4 stuks 85 twist. Onze eigen gehaktballen maar dan met een extra kruiden Varkenshaas medaillons 100 gram € Meal deal van de week: Naturel of gemarineerd. Bami met kipsaté 500 gram Maaltijd van de week: 95 Zondag 20 september vieren wij ons 10-jarig keurslagerschap Nasi met kip tandoori 500 gram €

Advertorial

Naar aanleiding van de diverse columns die wij regelmatig plaatsen, komen dikwijls vragen binnen. Een veelvoorkomende vraag gaat over wie een beroep op ons kan doen: “Zelf woon ik in Rijnsburg, maar mijn vader woont in Muiden. Als hij komt te overlijden, kunnen jullie dan de uitvaart verzorgen? Hij wil namelijk worden bijgezet in het familiegraf in Wijk bij Duurstede.” Uiteraard is dit mogelijk.

2 1

€ 1,19


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten ofwarm gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst 24-uurs Grondigestoringsdienst inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren specialisten Energie besparen zonder comfort te warmte specialisten verliezenbesparen zonder comfort te Energie Leverancier van duurzame energie zoals verliezen zonnepanelen Leverancier van duurzame energie Reiniging van luchtkanalen / onderhoud zoals zonnepanelen aan mechanische afzuiging / onderReiniging van luchtkanalen Wij werken met gerenommeerde merken houd aan mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde Zink-, looden dakwerk merken als Nefit, Remeha en Vaillant Sanitaire installaties Zink-, looden dakwerk Showroom met verschillende designSanitaire installaties radiatoren, sanitair en CV ketels,designShowroom met verschillende bezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Kom jij ons team versterken?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wij hebben per direct plek voor... • Servicemonteur CV • Verwarmingsmonteur • Leidinggevend monteur • Loodgieter Zinkwerk • Hulpmonteur Loodgieter • Hulpmonteur Centrale Verwarming

k r e t S n Same

bezoek graag op afspraak.

Kijk voor verdere info en functieomschrijving op onze site www.bernardschulte.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Interesse? Bel of mail ons t.a.v. dhr. B. Schulte

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

Klein heiwerk

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

KUNSTGEBIT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

Tandenwinkel

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Reparaties klaar terwijl u wacht.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Tel:

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

,8-, 8 3 3 € K€ K P P A A

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Pijn aan zijkant knie/ heup? Begin “slijtage” vlgs. nw. inzicht reumafonds omkeerbaar! Voor artrose update: slijtages@gmail. com

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Te huur: Garage/ opslag/ werkplaats in centrum Katwijk, 40 m2 en 12 m2 kelder. Tel. 06-53573259.

2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Victoria Schoonmaakbedrijf is een middelgrote regionaal opererende organisatie.

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl Voor diverse ● KvK nr. 28090742 ● 66004573 ● bic RABONL2U BTW nr. 8098.93.216.B.01 Garage te huur: gelegen nabij de Albatros● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leveringsen straat Leiderdorp: INL: 06-51346048. Voorhout en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 66004573 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

objecten in Lisse, Noordwijk, Katwijk, Sassenheim zijn wij op zoek naar

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Ik ben blij dat je hier bent

* niet voor Diesel tot 2006

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

n** i n i l l a - lal

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e.d.

gedeeltelijke unit van 24 m², ook

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). 2215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl voor opslag●e.d.. Tel: 06-44821347. 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

voor maandag t/m vrijdag. De werktijden zijn vanaf 16.00 uur, 2 tot 4 uur per dag.

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wat wij vragen: Kunstgebitten-reparaties De Vries Tandtechniek, Korte Vaart 11, 2231 GE te Rijns- enthousiasme 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl volgens afspraak (werkt 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ●burg. BTWBehandeling nr. 8098.93.216.B.01 - goede beheersing voorschriftelijk Zorgverzekeraars). Tel: 071-4020695. e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

Kom jij bij ons werken?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

van de Nederlandse taal - ervaring in de schoonmaak is een pré

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leveringsen Wat hebben wij te bieden: ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leveringsen - afwisselende werkzaamheden TUINMAN met ruime ervaring heeft ● bic ● 66004573 nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

• Verzorgende IG

• Verpleegkundige

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

nog ruimte en tijd om uw tuin groot of klein op te ruimen en/of te onderhouden voor scherpe prijzen J. de Mooij Tel: 0611848117 Rijnsburg. ●

- werken in een prettige sfeer - mogelijkheid tot gratis volgen van opleidingen met erkende diploma’s onder werktijd

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

• Wijkverpleegkundige

www.groothoogwaak.nl

MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 4573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl. 06-30216509.

Geïnteresseerd? Aanmelding via: personeelszaken@ victoriaschoonmaak.nl Telefoon 072 561 24 42 Of reageer direct via de site:

Garage te 40977336.

victoriaschoonmaak.nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

rte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en e Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

huur

gevraagd!

Tel:

06-

sch o onm aa k di en st e n

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl huur: Schuur van 55 m² voor opslag nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ●TeBTW


DE NOORDWIJKER

Binder Beperkt houdbaar

D

e houdbaarheid van een politicus. Een ongrijpbaar fenomeen wat altijd op tafel komt op een moment dat er zich problemen voor doen. Deze week bleek dat er op Alexander Pechthold ook een houdbaarheidsdatum was getatoeëerd. Niet meer te gebruiken als politicus na 10-10-2018 stond er kennelijk op zijn voorhoofd. De strijdbare voorman was zo wie zo iemand waarover je een mening kon hebben. Zijn opleiding op een school in 010. Een vervolgopleiding en een politieke loopbaan in Leiden. Met een burgemeestersketting om zijn nek in Wageningen en daarna al snel als minister in een kabinet onder Balkenende. Voorwaar allemaal details waar je een mening over kunt hebben. De houdbaarheidsdatum van een man die zich met een microfoon in de hand in zijn element voelde. Niet wars was van provocerende uitlatingen en die als politicus eenvoudig snel van standpunt kon wisselen. Ik noem slechts de zin of onzin van een referendum en de gekozen burgemeester als voorbeelden, maar er zijn er meerdere. Toen ik hoorde dat hij als icoon geplaatst kon worden in het rijtje met Jan Terlouw en Hans van Mierlo dacht ik: O, jij bent ook een liefhebber van whisky? Maar dit ter zijde. De houdbaarheidsdatum van politici, daar gaat het om. Ook in de lokale politiek. De afgelopen coalitieperiode was een voorbeeld van hoe het met houdbaarheid in de politiek echt zit. De meest kwetsbaren bleken ook deze keer de onervaren nieuwkomers. Waarvan bij een groot aantal de houdbaarheid maar heel minimaal bleek te zijn. De meest houdbare zijn toch de door de wol geverfde veteranen. De twee super-Noordwijkse exwethouders (ik bedoel Peter en Gerard) houden zich in de debatten en in feitenkennis met gemak staande. Terwijl hun leeftijd doet vermoeden dat hun houdbaarheidsdatum al bereikt zou moeten zijn. Tijd voor een nieuwe generatie hoor ik zeggen. Maar ik weet dat jeugdiger niet altijd beter en eigentijdser betekend. Dat beleid ook heel goed gevoed kan worden met de nodige ervaring. Zoals Foppe, die kans zag om een nieuwe generatie voetbalmeisjes technisch en tactisch vaardiger te maken en hen zelfs heel stiekem mannelijk voetbal wist bij te brengen. Maar ik dwaal weer af. Ook in het Noordwijkse college is er het verschil in houdbaarheid vast te stellen. De langstzittende (ik bedoel Gerben) lijkt moeiteloos een volgende coalitie mee te kunnen maken. De onervaren nieuwkomers hebben het zeker een stuk moeilijker. En dan nog de burgemeester. Hier stond oorspronkelijk een houdbaarheidsdatum op tot minimaal 2020. Maar nu lijkt er onverwacht een andere datum te worden opgeplakt. Blijft hij wel of blijft hij niet? De vertrouwenscommissie van de nieuwe gemeenteraad, bestaande uit fris gekozen fractievoorzitters, (nog met een onbekende houdbaarheidsdatum) moet de CvdK inspireren de juiste keuze te maken. Gewoon een bijzondere kandidaat voordragen. Tijd voor een nieuwe generatie zonder houdbaarheidsdatum?

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

9

Oprichten Sportbedrijf moet gemeente ontzorgen n Taken ODWH vragen meer tijd en geld RAAD n Op de politieke agenda staan deze week de commissievergadering, de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad en de bijeenkomst van de Raadsgroep Fusie. De laatste met de laatste actuele ontwikkelingen rond de fusie. De lokale politiek buigt zich weer over de actuele zaken. Het ligt in het voornemen van het College van B&W om te komen tot de oprichting van Sportbedrijf Noordwijk B.V. Op dit moment beheert de Stichting Sportbedrijf Noordwijk de overdekte sportaccommodaties. Hieronder vallen de sporthallen van sportpark Duinwetering en de gymzalen Binnenhof, Vinkenveld, Hoogwakersbosstraat en de Stijntjesduinstraat. Nu wil men de stichting Sportbedrijf Noordwijk omzetten in een andere rechtsvorm, Sportbedrijf Noordwijk B.V. In een uitgebracht advies staat de aanbeveling om sportaccommodaties onder te brengen in een zelfstandig opererend sportbedrijf. Het college meent dat de gemeente zelf graag ontzorgd wil worden voor wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering van de accommodaties. En dat een zelfstandig Noordwijks Sportbedrijf optimaal geëxploiteerd kan worden. Zodat samenwerken op dit gebied met buurgemeenten niet noodzakelijk is. Bovendien dienen zich na de fusie extra mogelijkheden aan wanneer ook Noordwijkerhoutse accommodaties in het sportbedrijf onderdak kan worden geboden. Het college verkiest een B.V. boven een stichtingsvorm omdat dan de volledige zeggenschap bij de gemeente blijft. Terwijl in een stichtingsvorm een onafhankelijk bestuur actief is met het gevaar dat verschil van inzicht kan leiden tot het uit elkaar groeien. Waardoor gemeentelijke beleidsinvloed sterk kan verminderen. Het college vindt dat de organisatie van de sport in

Alle sportaccommodaties moeten straks worden ondergebracht in een BV als het aan dit college ligt. | Foto: WS

toenemende mate bedrijfsmatig moet worden ingericht. Hierbij pleiten de argumenten meer voor een BV als rechtsvorm. De gemeenteraad zal hierin deze week het laatste woord in hebben. LOONKOSTENSUBSIDIE

Per 1 januari 2018 is het beleid voor verstrekking van gemeentelijke loonkostensubsidie voor werkgevers gewijzigd. Werkgevers konden vanaf die datum in beginsel nog voor maximaal 25,5 uur per week loonkostensubsidie ontvangen. Met de loonkostensubsidie werd gestreefd naar de realisatie van een meer duurzame arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Maar de wet was kennelijk niet goed voorbereid want inmiddels acht men het uitvoeren ervan op diverse onderdelen juridisch niet houdbaar.

Procedures hierover zijn niet alleen heel kostbaar maar kosten ook veel tijd. De ISD Bollenstreek wil de uitkomsten van een mogelijk jarenlange procedures niet afwachten. Daarom adviseren zij nu om terug te gaan naar het beleid van voor 1 januari 2018. Het college van Noordwijk neemt dit advies over en stelt aan de gemeenteraad voor terug te gaan naar het oude beleid, onderdelen van de Verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie te wijzigen en dit met terugwerkende kracht toe te passen. MEER GELD NAAR ODWH

Noordwijk heeft een aantal belangrijke taken uitbesteed aan de omgevingsdienst West Holland. De werkzaamheden van deze dienst worden verrekend via een uurtarief. Deze week vraagt het college

aan de gemeenteraad om een extra bedrag van €139.821,- beschikbaar te stellen omdat de diensten meer uren blijken nodig te hebben dan was begroot. Alleen al het advies van de zogenaamde helpdesk bij Advies Bouwen kent een overschrijding van 480 uur wat neer komt op €`40.430,Ook de advisering op gebied van milieu gaat meer tijd en dus geld kosten. Hier worden 680 uren meer gedeclareerd, goed voor een bedrag van € 57.276,00. Tenslotte is er dan handhaving en toezicht bij het milieu wat 500 uur en € 42.115,00 zal gaan kosten. Volgens de toelichting in het collegevoorstel komt de urenvraag neer op het verhogen van de inzet op klantcontacten en duurzaamheid. Het college noemt dit twee onderwerpen waarover meerdere malen is aangegeven dat daarin moet worden geïnvesteerd.

Noordwijkerhout vreest sloop De Schelft MOTIE n Noordwijkerhout stuurt deze week de Noordwijkse politiek een op 27 september door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie betreffende het voortbestaan van De Schelft na de fusie met Noordwijk. Men vreest kennelijk dat er in het kader van efficiëntie bij beheer en onderhoud door een volgende gemeenteraad mogelijk wordt besloten om De Schelft te sluiten of zelfs af te breken. In de motie constateert de Noordwijkerhoutse gemeenteraad dat de Schelft van groot belang is in het kader van sport, cultuur en evenementen. En zelfs dat dit gebouw

een onderdeel is van de Noordwijkerhoutse geschiedenis, de Noordwijkerhoutse cultuur en de Noordwijkerhoutse identiteit. De motie benoemt de mogelijkheden van de Schelft in al zijn facetten: Uitermate geschikt voor beurzen, exposities,voorstellingen en shows. Voor personeelsfeesten, rommelmarkten en muziek voorstellingen en, zoals te verwachten, uitermate

noodzakelijk bij de viering van Carnaval in Noordwijkerhout. Natuurlijk wordt in de nieuwe gemeente Noordwijk het van groot belang dat dit soort faciliteiten in de 4 kernen bewaard blijven. In Noordwijkerhout voorziet men kennelijk dat verstand het in de toekomst toch gaat winnen van de emotie. Ook dat er nadrukkelijk zal worden gekeken naar nut en noodzaak van het huidige voorzieningen niveau. Wat ook al ter discussie was toen Noordwijkerhout besloot tot herinrichting van sportpark De Boekhorst. De Schelft afbreken werd toen

nadrukkelijk onwenselijk geacht. Jan Janson (PvdA) medeondertekenaar van de motie, bevestigt dat de angst leeft in Noordwijkerhout dat de Noordwijkers hun Schelft willen afbreken. Maar hij ziet het ook wel als schot voor de boeg en verkiezingsretoriek. Omdat de nieuwe gemeenteraad natuurlijk weer eigen afwegingen gaat maken. Waar men dan zeker ook kritisch zal kijken naar de sport- en zwemvoorzieningen en of zwemrecreatie al of niet past in de exploitatie van De Schelft.

Huisvesten statushouders niet alleen taak gemeente MEDELANDERS n De huisvesting van statushouders is een belangrijke gemeentelijke taak. Noordwijk werd verplicht om in de eerste 6 maanden van 2018 woonruimte aan te bieden aan 16 nieuwe Noordwijkers. Voor de tweede helft van het jaar moeten er nog eens 17 woonruimtes

beschikbaar worden gesteld. Van de voor 2018 benodigde 33 plaatsen zij er nu 9 toegewezen. In een brief aan de gemeenteraad meldt het college dat er over de exacte invulling van de taakstelling en het beschikbaar stellen van woningen voor deze doelgroep periodiek overleg is met de NWS en Vluchtelingenwerk. Het opnemen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning gaat

niet alleen gepaard met het aanbieden van huisvesting. Heel belangrijk zijn ook de integratieperspectieven. Waarbij diverse details belangrijk worden geacht. Zoals het land van herkomst, de grote van een gezin, noodzaak van gezinshereniging op termijn, de toekomstplannen, medische achtergrond, het wel of niet spreken van de Nederlandse taal en niet in het minst opleiding of werk-

ervaring. In dat verband wordt in de brief gemeld dat onder begeleiding van een jobhunter een groot aantal van de in Noordwijk verblijvende statushouders inmiddels betaald werk heeft gevonden. B&W hebben ook waardering voor de vele initiatieven die door bewoners, verenigingen en bedrijven om de nieuwe Noordwijkers actief te betrekken bij de dorpsgemeenschap.


Hyundai Snelle Beslissers Bonus. Nu tot € 2.500 korting en direct rijden!

Wees er snel bij. OP = OP!

Hyundai presenteert de Snelle Beslissers Bonus op al onze voorraadmodellen! Ontvang nu tot maar liefst € 2.500 korting op bijvoorbeeld de Hyundai KONA of Tucson en rij direct weg in jouw nieuwe Hyundai. Wees er snel bij, want op=op!

Ontdek meer op dijksman.hyundai.nl Dijksman Katwijk Lageweg 21, Katwijk, tel. 071 - 409 0050 Gecombineerd verbruik: 3,4-7,5 (l/100 km)/13,3-29,4 (km/l), CO2 - emissie: 26-175 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De Hyundai actie bestaat uit een maximale korting van € 2.500 op het aankoopbedrag van een Hyundai actievoorraadmodel. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 3-10-2018 tot en met 31-10-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Actie is geldig op geselecteerde voorraadmodellen. Op=op. Deze actie is van toepassing op particuliere en klein-zakelijke transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Druk- en zetfouten voorbehouden.

VAN MEER

WAARDE

Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto + Occasion van het Jaar 2018 + Met € 1.500,- extra inruilwaarde Automaat voor slechts € 1.000,- meerprijs

NU TIJDELIJK TOT € 1.500,- MEER INRUILWAARDE

AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 35.190,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 4,9 tot 7,2 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 128 tot 164 g/km. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Inruilwaarde geldig bij aanschaf van een particuliere Mazda CX-5 met registratie voor 31 december 2018. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.


• KUSTSTREEK

• VEENBESSEN

• MEIDOORN

• ZANDSTORM

ADVERTENTIE

MAAK KANS OP € 2.500,! • MELKDISTEL

1x

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

L

V

N

L

I

U

N

E

E

T

S

E

D

E

S

Z

N

E

M

A

R

B

T

U

N

E

A

A

N

L

E

G

H

S

I

I

D

N

T

O

P

P

E

N

I

N

U

U

D

B

O

O

E

N

E

D

G

D

M

S

R

E

S

N

E

S

K

E

E

R

T

S

T

S

U

K

S

L

B

D

S

O

E

D

E

S

K

U

E

I

U

N

R

O

O

D

I

E

M

M

E

O

S

M

R

H

O

U

H

N

D

D

U

I

N

B

E

H

E

E

R

OPLOSSING:

AANLEG BRAMEN DUINBEHEER DUINGEBIED HEESTERS HEKKEN KUSTSTREEK MEIDOORN MELKDISTEL MUSSEN OUDE DUINEN SEDUM STEENUIL STROPERS TOPPEN VEENBESSEN ZANDSTORM

€ 2.500,2x Philips Smart Full HD LED TV

40x 1x

Bladcadeau t.w.v. € 15,-

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Nintendo Switch

Bel de oplossing gratis door via 0800-1123 Op werkdagen van 09.00-21.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 1 september tot en met 30 november 2018. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 6 januari 2019 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/winactie. De volledige actievoorwaarden vindt u op postcodeloterij.nl/puzzel.

Prikkelbare maag of darmen? Geneesmiddel Iberogast helpt! Bewezen effectieve verlichting Iberogast is geregistreerd als geneesmiddel. Aan deze registratie ligt wetenschappelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig om te weten is dat Iberogast, bij gebruik volgens de bijsluiter, zeer zelden bijwerkingen kent. Niet voor niets is Iberogast al meer dan 55 jaar op de markt en in Duitsland één van de meest verkochte producten voor maag- en darmklachten*.

Soms is het zo’n dag. Maagpijn. Onrustige of verkrampte darmen. Last van je maag. Vaak een vol of opgeblazen gevoel. Natuurlijk: maag- en darmklachten hebben we allemaal weleens, zeker als onze maag-darmpassage van voedsel verstoord is. Maar hoor jij tot de ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor wie het vaker een probleem is? Dat kan je dag goed verstoren. Zeker als de oorzaak van je klachten onbekend is. Komt het je bekend voor? Houdt het je meer bezig dan je prettig vindt? Gelukkig is verlichting van je maagklachten en darmklachten mogelijk. Of je nu last hebt van één of meerdere klachten tegelijk. Geneesmiddel normaliseert de maagdarmpassage Maagklachten en darmklachten kunnen impact hebben op je dagelijkse leven. Wanneer je maag en darmen van slag zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 geneeskrachtige

kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren. Iberogast verlicht niet alleen effectief maagklachten, maar ook darmklachten. En dat is prettig als je last hebt van meerdere klachten, zoals maag- en darmkrampen, maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en maagzuur.

Ervaar de werking Het gebruik is simpel. Twintig druppels oplossen in water of vruchtensap en driemaal daags innemen. De werkingssnelheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan zijn dat je snel van je klachten af bent. Als je klachten toch aanhouden, kun je Iberogast met een gerust gevoel een langere periode gebruiken om je maag en darmen tot rust te brengen. Het is aan te raden om Iberogast 2 weken te gebruiken om te zien of het ook voor jou werkt. ** Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijgbaar v.a. € 8,90 (consumentenadvie prijs). Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek.

* IMS Scanning data OTC market Germany 2016 ** Raadpleeg een arts als de symptomen na 2 weken nog niet geheel zijn verdwenen of verergeren. *** Consumentenadviesprijs Lees voor gebruik de bijsluiter. Koag-nr. 80-0518-0631

Iberogast feiten: 1. Geregistreerd geneesmiddel met bewezen effectieve werking 2.Natuurlijk; bevat 9 geneeskrachtige kruiden 3. Verlicht meerdere maag- én darmklachten (tegelijk) 4.Nr. 1 in Duitsland: meest verkochte product bij maag- en darmklachten* 5.Verkrijgbaar vanaf €8,90*** bij drogisterij of apotheek Ervaar in 2 weken of het ook voor jou werkt!


BIJ AANKOOP VA VOORDEUR 10 N EEN NIEUWE % KORTING OP VOORDEUR EN 20% OP HET SIE DE RBESLAG

GROOTSTE ASSORTIMENT KERAMISCH HOUT VAN DE REGIO VLOERVERWARMING EIGEN VAKBEKWAME TEGELZETTERS

SCHERPE PRIJZEN DOOR EIGEN IMPORT UIT ITALIË EN SPANJE HOOGSTE KWALITEIT KERAMIEK

De Roysloot 9i 2231 NZ Rijnsburg Tel. 071- 4088678 www.starkozijnkatwijk.nl

O N D E R D E E L VA N

Openingstijden showroom: Maandag: 14.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag: 10.00 uur tot 14.00 uur

Oegstgeesterweg 30 Rijnsburg T 071 408 25 25 E info@pavimenton.nl www.pavimenton.nl

Ruw & Afbouw

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

Wij zijn op zoek naar collega’s en zzp’ers :                                      • Allround timmerlieden • Beton timmerlieden • Voorman timmerman  • Stelleurs

DUIZENDEN KLANTEN GINGEN U VOOR! Bekijk de vele referenties op onze website. GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL Hoi, 7e en 8e groepers! Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten kennismaken met onze school. Kom je ook naar de Experiencemiddagen? Zo leer je ons beter kennen en ervaar je de sfeer op het Northgo College.

Wij zijn een groeiend bedrijf met 12 man personeel. Samen gaan we op zoek naar het juiste project naar jou wensen en kwaliteiten.  Hoge salarissen volgends de CAO. Geïnteresseerd in deze vacature ? Mail je CV naar info@multibouwservice.nl. Als u vragen heeft kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0629621731 - 0617127744

31

okt

MELD JE AAN!

Experiencemidda g

• Go-Expressie • Go-Media & Desig n • Go-Sport • Go-Technasium

14:00 - 16:00 uur

2018

28

16

nov

g Experiencemidda • Go-Expressie n • Go-Media & Desig t or • Go-Sp • Go-Technasium 14:00 - 16:00 uur

2018

JAN Experience middag •G

o-Expressie • Go-Media & Design • Go-Sport • Go-Techn asium 14:00 - 16:0 0 uur

2019

Kijk naar welke Experiencemiddag je wilt gaan en meld je aan via www.go-northgo.nl. Je kunt je voor elke experiencemiddag afzonderlijk aanmelden en je mag zo vaak komen als je wilt!

school voor mavo, havo, vwo

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855


DE NOORDWIJKER

nieuws

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

13

VAN DAM TOT WURFT Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap “Oud Noordwijk” een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam “Van Dam tot Wurft”. In het Museum Noordwijk is vanaf 2 juni t/m dec 2018 de tentoonstelling “60 Jaar Ruimtevaart” te zien. Verder is hiernaast een expositie “Wie de schoen past....” te zien.

De kinderen eten van hun prutje terwijl ze luisteren naar Pieter Koolwijk. | Foto: Ina Verblaauw

Het Jan Verwey Natuurcentrum Hierboven ziet u een idyllisch plaatje van het toenmalige Jan Verwey Natuurcentrum aan de Weteringkade, nog helemaal omgeven door een tuin en bomen en een prachtige antieke vaas, die tijdelijk was uitgeleend door de bewoners van het landgoed Offem. Sinds 1983 heeft de grote Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk een eigen ruimte, waarin tentoonstellingen worden gehouden, lezingen worden gegeven en allerlei cursussen en rondleidingen worden verzorgd op het gebied van natuur en milieu. Hoe kwam deze bijzondere ruimte tot stand? De aanleiding was een tweetal schenkingen van een aanzienlijk boekenbezit van oud-leden: de heer Vermaas en de naamgever Jan Verwey. Voorwaarde van de laatste was, dat zijn totale boekenschenking ten dienste zou moeten staan van het publiek uit de wijde omgeving. Dit betekende dat dit alleen gerealiseerd kon worden in een voor ieder toegankelijke ruimte. Daarvoor werd eerst contact gezocht met de Openbare Bibliotheek. Dit ging niet door. Een tijdelijke oplossing werd gevonden in een kelder onder het huidige boekenantiquariaat Moby Dick in de Schoolstraat. Bij de opening door burgemeester Bonnike verklaarde hij deze oplossing maar armoedig te vinden en dankzij zijn zoektocht werd de oude Openbare Bibliotheek gevonden, die leeg kwam te staan, omdat de bibliotheek inmiddels nieuwbouw had betrokken. Vele leden van de natuurvereniging gingen direct aan de slag en wisten de leegstaande ruimte in korte tijd om te toveren in een boeiende tentoonstellingsruimte en een sfeervolle zaal, waarin lezingen en bijeenkomsten konden plaatsvinden. In een kleinere zaal ernaast werd ruimte gemaakt voor activiteiten voor kinderen, leerlingen enz. Op 16 juni 1984 werd dit nieuwe natuurcentrum officieel geopend door Piet Steltman. Op bovenstaande foto is te zien, hoe dit gebouw er toen uitzag. Midden in de zomer van 2000 werd de Openbare School aan de Van Panhuysstaat getroffen door een felle brand, die dit gebouw grotendeels in de as legde. Omdat dit gebouw een officieel monument was kwam men tot het besluit, dat deze school herbouwd zou moeten worden. Maar dit kostte een grote hoeveelheid geld, die de gemeente niet direct kon ophoesten. Er kwam een plan om de hele omgeving opnieuw met woningen in te richten en uit de opbrengst hiervan zou de herbouw voor een groot deel gefinancierd kunnen worden. Dit betekende o.a. dat het Natuurcentrum hier zou moeten verdwijnen. In 2006 werd een tijdelijk onderkomen aan de Duinweg aangeboden, een gebouw waar vroeger de Chr. Mavo was gehuisvest. Op zich ook geen verkeerde ruimte en zeker voor de natuurvereniging geschikt. Intussen nam de reconstructie van het gebied tussen Weteringkade en Van Panhuysstraat een aanvang en werd er al nagedacht overeen hernieuwde vestiging in deze omgeving. Het werd een pand, dat werd gedeeld met de Openbare Bibliotheek, gelegen aan de Zilverschoon. Men kreeg hier een grote eigen ruimte voor werkgroepen en cursussen, een keuken en een bibliotheekruimte. De grote zaal voor presentaties, lezingen e.d. moest worden gedeeld met de Openbare Bibliotheek. Zo werd het Jan Verwey Natuurcentrum in een nieuw jasje gestoken en biedt tot op de dag van vandaag een belangrijke natuurbeleving voor velen. Openingstijden van het museum zijn van 1 oktober tot 1 april, di-za van 11:00 tot 17:00 uur, zo van 11:00 tot 16:00 uur. Zie info op: www.museumnoordwijk.nl telefoon: 071-3617884.

Kinderboekenweek 2018 start op De Schapendel VRIENDEN n Woensdag 3 oktober was de opening van de Kinderboekenweek 2018. De hele dag stond vol van de activiteiten. ´s Ochtends was Daphne Louter te gast bij Boekhandel van der Meer om te vertellen over het prachtige prentenboek Kijk, Konijnen. De kinderen in de leeftijd tot 4 jaar genoten hier zichtbaar van. Door Ina Verblaauw

De Kinderboekenweek werd officieel geopend op basisschool De Schapendel. Directeur Evelijn Sanders was er trots op dat het feest op De Schapendel werd gehouden “en we hebben er met elkaar heel hard aan gewerkt”. Nadine Mussert vroeg de kinderen daarvoor een heel hard applaus. Vervolgens stelde ze aan wethouder Marie-Jose Fles de vraag of zij Vriend van het Lezen zou willen worden. Fles antwoordde met een volmondig “Ja, ik wil”. VRIENDSCHAP

Daarna ging de wethouder kort in op het thema van dit jaar: Vriend-

schap en het motto: Kom erbij! “Iedereen heeft vrienden en zorg ervoor dat je veel vrienden hebt”. Na het zingen en dansen van het liedje Kom erbij van Kinderen voor Kinderen, was het boekenfeest officieel geopend. Maar liefst acht auteurs van kinderboeken waren aanwezig om ieder in een klas te vertellen en vragen te beantwoorden over het door hen geschreven boek. Daarnaast werden er twee workshops gegeven: één was een ukelele-les en één over het maken van een monsterboekenlegger. De bibliotheek was vertegenwoordigd met een green screen, waarvoor de kinderen met hun favoriete boek werden gefotografeerd. Tussendoor konden boe-

ken worden gekocht en uiteraard voorzien van een tekst en handtekening van de schrijver. Daarmee was de dag nog niet ten einde. Om 17.00 uur was in de boekhandel een kinderdiner georganiseerd. Op het menu stond: “Prutje”, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Pieter Koolwijk. Terwijl de kinderen genoten van hun maal bestaande uit een prutje met rijst, pasta, aardappels of Vega, vertelde Koolwijk geamuseerd over zijn boek. Op de vraag van Nadine Mussert over wat een prutje is, kwamen de meest onsmakelijke definities naar voren. Het prutje dat de kinderen voorgeschoteld kregen, was daarentegen bijzonder smakelijk, getuige het feit dat de kinderen een tweede ronde niet voorbij lieten gaan. De Kinderboekenweek duurt nog tot en met zondag 14 oktober, met activiteiten in boekhandel en bibliotheek.

Raadsgroep aan het Woord Om de twee weken wordt in het kader van de fusie een column van de Raadsgroep geplaatst. Dit keer een column van Koen Vermeulen, voorzitter van de Werkgroep Huisvesting. Nieuwe gemeenteraad vergadert op dinsdag

In januari hebben we voor onze nieuwe gemeente een nieuwe gemeenteraad, wethouders en burgemeester. Vanaf dat moment vergadert de raad gemiddeld één keer per maand op de dinsdagavond in trefcentrum De Duinpan in onze dorpskern De Zilk. Graag met inwoners in gesprek

Vooruitlopend op die raadsvergaderingen gaan de raadsleden graag met inwoners en ondernemers in gesprek middels “ronde tafel gesprekken”. De ronde tafel gesprekken worden georganiseerd per thema of onderwerp en vinden plaats op

diverse plekken in onze nieuwe gemeente Noordwijk. De meeste “ronde tafel gesprekken” zullen in de huidige gemeentehuizen plaatsvinden. Is het een onderwerp welke betrekking heeft op een gebouw, gebied, vereniging of stichting in onze gemeente dan is het uitgangspunt dat het “ronde tafel gesprek” in of in de buurt van het betreffende onderwerp plaatsvindt. Er zal dus door de hele gemeente heen met elkaar van gedachten gewisseld worden.

gegaan. Wij willen op een effectieve manier vergaderen in een zaal die ook voor vele andere doeleinden gebruikt wordt. De huidige raden vinden het belangrijk dat vergaderingen efficiënt worden zonder enorme kosten. Middels een opstelling van camera’s en microfoons zal de vergadering live via het internet te volgen zijn. Met het betreffende systeem kan je het beeld en geluid ook achteraf per onderwerp terug zien.

Nieuwe opstelling raadsvergadering

Iedereen is welkom

De raadsvergaderingen zullen in een nieuwe opstelling plaatsvinden, toegankelijk voor onze inwoners en ondernemers. De Duinpan is zeer geschikt voor deze voor onze gemeente nieuwe vorm van vergaderen. De voorbereidingen voor de raadsvergaderingen in De Duinpan zijn inmiddels van start

Iedereen is welkom om de vergadering straks ter plaatsen te komen volgen. Wij zorgen voor de thee en koffie. Neem gerust contact op met de gemeente via griffie@noordwijk. nl als u wilt weten op welke manieren u naar de vergadering kunt gaan indien u zelf niet over passend vervoer beschikt.


14:00 20:00 u. Zo. 14:00 14:00 - 20:00 u. Zo. 20:00 u. 14:00 - 20:00 u.

Zo. Zo. Zo. 14 oktober 14 oktober 14 oktober 14 oktober

Wijnen, hapje Wijnen, ha en dansen!

en dansen! Wijnen, Wijnen, hapjes hap en dansen! en dansen! 1414 oktober oktober

14:00 20:00 u. 14:00 - 20:00 u.

Wijnen, hapjes en dansen!

• Workshops & masterclasses • Proeven en en DJs4U • Genieten met vrienden en familie ook een biertje of een frisje ... Gezellig!

heim-Leiden

hops & masterclasses • Proeven en U • Genieten met vrienden en familie biertje of een frisje ... Gezellig!

ywinefestival.nl

Wijnen, hapjes en dansen! Wijnen, hapjes met: en dansen!

en& masterclasses • Proeven en ps iden milie Genieten met vrienden en familie • Workshops & masterclasses • Proeven en tje of een ... Gezellig! van overfrisje de hele wereld Workshops & masterclasses • Proeven en en Wijnen DJs4U • Genieten met •vrienden en familie

nefestival.nl met:

met:

leren • Live muziek van Allstars en DJs4U • Genieten met vrienden en familie

ok Hapjes een biertje of een frisje ...een Gezellig! en live cooking • maar ook biertje of een frisje ... Gezellig!

met: met: met:

Wijnen van over de hele wereld • Workshops & masterclasses • Proeven en Locatie: leren • Live muziek van Allstars en DJs4U • Genieten met vrienden en familie Van Valk Hotel• Sassenheim-Leiden Hapjesder en live cooking maar ook een biertje of een frisje ... Gezellig!

en Info en kaartverkoop via: heim-Leiden

www.wackywinefestival.nl

Locatie: Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden Info en kaartverkoop via:

met:


VANAF 15 DECEMBER GEOPEND IN NOORDWIJKERHOUT KEUKENSTUDIO TER LAAK

ONTDEK EXCLUSIEF BIJ KEUKENSTUDIO TER LAAK DE RTL WOONMAGAZINE KEUKEN

U kent ons al! Ter Laak is al meer dan 55 jaar een begrip in de bollenstreek. Bekend van prachtige badkamers en betrouwbaar installatiewerk. Dus nieuw zijn we zeer zeker niet… wat wel nieuw is, is dat u naast prachtige badkamers nu ook bij ons terecht kunt voor schitterende keukens. Vanaf 15 december is onze keukenshowroom geopend, op hetzelfde vertrouwde adres. Keukens goed, degelijk en betrouwbaar: dat zijn wij aan onszelf verplicht! In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust eens bij ons binnen.

GRATIS INSPIRATIE BOEK Begin uw zoektocht naar de perfecte keuken door eens lekker te bladeren in ons ‘Boek Vooraf’. Een groot boek vol met schitterende keukenideeën, uitgebreide mogelijkheden en de nieuwste trends. Vraag het gratis aan op keukenstudioterlaak.nl.

Keukenstudio ter Laak Gieterij 8, Noordwijkerhout 0252 - 37 09 10 www.keukenstudioterlaak.nl Kijk voor openingstijden op onze website.

Keukenstudio Ter Laak is Uw KeukenSpeciaalzaak


sport

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

17

Fluks weet opnieuw niet te winnen KORFBAL n Fluks is er afgelopen zaterdag opnieuw niet in geslaagd te winnen. In een aantrekkelijke en spannende wedstrijd werd verloren van het Haagse Oosterkwartier. Op het zonovergoten sportpark aan de Nieuwe Zeeweg kwamen de bezoekers sterk uit de startblokken en pakten via 2 strafworpen al vlot de voorsprong. Fluks vocht zich terug naar gelijke hoogte, maar door snel combinatiespel wisten de gasten daarna keer op keer te scoren. Fluks bleef in de scores aanhaken en vlak voor rust maakte Daan Passchier via een mooi afstandsschot de aansluitingstreffer (6-7). aanvoerder Jordy Groot aan de bal. | Foto: Johanna Wever

SJC komt niet tot winst VOETBAL n Het was Sjaak Polak ook deze keer niet gegund om na afloop van de wedstrijd breed lachend de pers te woord te staan. Opnieuw moest hij somber kijkend vast stellen dat SJC geen aanspraak mocht maken op de winst. Vooral om dat zijn ploeg al in de eerste minuten hopeloos de fout in ging. Vanaf de aftrap ging het direct mis. Zoals tegenwoordig gebruikelijk bij de aftrap ging de bal direct terug naar de verdediging. DSV’33 zette direct druk en dwong een 2e terugspeelbal af. Omdat die gemakkelijk werd onderschept lag de bal na 10 seconden wedstrijd al achter Schelvis. Een hopeloos dramatisch begin en daar bleef het niet bij. SJC had zichtbaar moeite met het goed organiseren van de defensie. Een aanvallende poging van SJC- werd door DSV ‘33 omgezet in een razendsnelle counter. En voordat Schelvis het wist lag de bal opnieuw al achter hem: 2-0. De Harderwijkers wisten niet wat hen overkwam. Sjaak Polak stond met grote vragende ogen voor zijn dug-out. Hij probeerde daarna met aanwijzingen orde op zaken te stellen. SJC kreeg iets meer vat op het spel maar DSV’33 bleef loeren op de counter en creëerde een paar mogelijkheden. Toch was het Tom Duindam die na 23 minuten de hoop in de harten van de SJC-supporters deed opleven. Hij liet zijn directe tegenstander vertwijfeld achter en joeg de bal in het net: 2-1. DSV’33 leek even te schrikken en SJC zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Even was het een echte wedstrijd en kort voor rust kreeg Duindam opnieuw een mogelijkheid. Een fraaie voorzet werd door hem geweldig

doorgekopt. Helaas voor SJC belande de bal buiten het bereik van de keeper op de lat. SJC kwam na de thee natuurlijk hoopvol uit de kleedkamer. Maar die hoop bleek ijdel want DVS ‘33 bleek niet van zins mee te werken aan mogelijk succes voor SJC. En na een minuut of 10 was er de 3-1, met kort daarna de 4-1 via een penalty. Toen ook nog de 5-1 op het scorebord verscheen was de wedstrijd natuurlijk gespeeld. Dat SJC via el Baouchi en Mike van Toor nog op 5-3 kwam was wel aardig voor de toeschouwers maar bracht de Harderwijkers niet meer van hun stuk. Het slotakkoord was ook nog voor hen waardoor de wedstrijd een 6-3 uitslag kende. De strijd in Harderwijk maakte wel duidelijk dat er voor Polak nog steeds de uitdaging ligt om dit elftal verder te laten groeien en te komen tot een team die vanuit een goed georganiseerde verdediging tegenstanders in ieder geval van het scoren weet af te houden. Zaterdag zijn de talenten van Jong Groningen de moeilijk te bespelen tegenstander. De ploeg won met 2-0 van Sneek en zal in Noordwijk zeker proberen om opnieuw resultaat te boeken. Voor Polak de taak om vooral tactisch het juiste concept te bedenken om het de jeugdige professionals moeilijk te maken.

Advertorial Nederland is aan het vergrijzen en het komt steeds vaker voor dat er mensen zijn die niet goed meer voor hun eigen belangen kunnen opkomen als het gaat om bijvoorbeeld hun verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Maar dat geldt zeker ook steeds vaker voor iemand met een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem. Veelal zijn er dan wel familieleden of andere naasten die kunnen bijspringen, maar dat is zeker niet altijd het geval. Dan bestaat er gelukkig de mogelijkheid om een mentor in te zetten en in de regio Leiden en omstreken kan daarvoor een goed opgeleide vrijwilliger worden aangevraagd bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn. Bij het nemen van belangrijke beslissingen kan zo’n mentor zijn of haar cliënt adviseren en is, omdat hij of zij wordt aangesteld door de kantonrechter, ook wettelijk bevoegd om beslissingen te nemen als de cliënt dat zelf helemaal niet meer kan. Daarnaast kan een mentor optreden als vertrouwenspersoon bij aller-

lei persoonlijke zaken. Door de toename aan aanvragen voor een mentor is de Stichting Mentorschap Haag en Rijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mentor willen worden. Als uw belangstelling voor dit mooie en dankbare werk is gewekt, neem dan contact met ons op. Herma Kappert, 06 1507 0233, leiden@mentorschaphaagenrijn. nl. Wendy van Veen, 06-25182521, w.vanveen@mentorschaphaagenrijn.nl. Kees Korsman, 06-24851806, k.korsman@mentorschaphaagenrijn.nl

door Fluks weer gevonden, maar de Haagse zege kwam geen moment meer in gevaar. Eindstand 14-19, topscorer namens Fluks was Maurits van der Vos met 3 treffers. Hiermee werd voor de derde keer

op rij verloren van een gelijkwaardige tegenstander, en blijft Fluks steken op 2 punten uit 5 wedstrijden. Volgende week een nieuwe kans op punten tijdens de thuiswedstrijd tegen DKV uit IJmuiden, opnieuw een ploeg waartegen (op papier althans) Fluks zeker niet kansloos is. Aanvang van deze wedstrijd is om 15.30 uur.

Na rust nam Fluks de touwtjes zelfs in handen, onder andere door sterk verdedigend werk van Hylke Merks, en bij een 11-9 voorsprong leken de Noordwijkers een voorschot op de overwinning te nemen. Oosterkwartier kende daarna echter een ongekend sterke periode. In een heus Haags kwartiertje wisten zij 8 maal tot score te komen zonder dat Fluks daar een treffer tegenover kon zetten. In het laatste deel van de wedstrijd werd de korf ook

Martijn le Congé speelt Henri Kersten van VVOG de bal af. | Foto: OrangePictures

Winst Noordwijk op VVOG liegt er niet om: 6-1 VOETBAL n ‘Een soepel draaiende en geoliede voetbalmachine’. Dat is een mogelijke omschrijving van de manier waarop Noordwijk over VVOG uit Harderwijk heen walste.’ Een oogstrelend schouwspel’ zou een andere kunnen zijn. Feit is dat de ploeg van Kees Zethof de nummer 3 van de ranglijst al na 10 minuten degradeerde tot een figurant. De Noordwijkse supporters werden op een zonovergoten Duinwetering getrakteerd op een wervelende voetbalshow. Al in de 5e minuut kwam Noordwijk op 1-0 na een fantastisch doelpunt van Denzel James. Slechts 3 minuten kreeg VVOG de tijd om deze tegenslag te verwerken. Want toen had Roshanali de stand al op 2-0 gebracht. De Harderwijkers wisten niet wat hen overkwam. Geen moment kregen zij vat op het geweldige combinatievoetbal wat door de rood-witten op de mat werd gelegd. Wanhopig probeerde zij Noordwijk van het scoren af te houden en in de 11e minuut kon dit alleen via een overtreding in de 16. Specialist Reynaers voltrok het vonnis: 3-0. Het hoeft geen betoog dat de wedstrijd toen al gespeeld was. Noordwijk nam iets gas terug, bleef wel goed combineren

en bood de toeschouwers waar voor hun geld. Dat resulteerde in de 4-0 door verdediger Overvliet. Maar omdat de arbiter al had gefloten voor een handsbal van VVOG, kwam de goal op naam van Reynaers die vanaf 11 meter opnieuw het net vond. Nog was het niet genoeg. Het superieure Noordwijk kwam in de 41e minuut op 5-0 via een fraaie boogbal in de verre hoek van Westdijk. FRAAIE TREFFER

Na de rust leek VVOG uit een ander vaatje te willen tappen. Rondeltap moest een paar keer zijn kunnen tonen. In de 53e minuut kwam er zelfs van de schoen van Ahrens een doelpunt: 5-1. Daarmee had VVOG al zijn kruit ook verschoten. Dat had niet Emiel Wendt. De robuuste Noordwijker bracht met een fraai doelpunt, alweer de 27e treffer voor de

rood-witten in dit seizoen, de stand op 6-1. Zethof besloot hierna om Westdijk en James rust te gunnen en bracht Van Staveren en Le Congé. Die beiden aantoonden ook het niveau eenvoudig aan te kunnen. Van VVOG had Noordwijk nauwelijks nog iets te duchten. Wanneer zich voor hen toch nog een mogelijkheid voor deed dan was er altijd nog de uitstekend keepende Rondeltap. DOVO

Met nog een kopkansje voor van Staveren sloot Noordwijk deze voetbalshow af en kon de voorbereiding beginnen op de volgende wedstrijd tegen DOVO. Die presteren tot nu toe zeer wisselend en verloren onverwacht met 3-0 van de Ajax-amateurs. Zonder de Veenendalers te onderschatten kan Noordwijk in deze vorm met een gerust hart afreizen naar Veenendaal. Met inmiddels 10 doelpunten meer dan concurrent Quick Boys lijkt er voor dit Noordwijk veel meer in te zitten dan alleen een periodekampioenschap. Daarom is het vooral zaak voor Zethof om zijn team scherp te houden.


e s a e L x e l F e t a v i r P : r e k k a B N u b i j A u to * r a a b g e z p o s k j i l Maande nden *Na 12 maa

CELERIO P.M. vanaf

* € 209,-

SWIFT P.M. vanaf

IGNIS

€ 269,-

*

P.M. vanaf

* € 269,-

De meest flexibele vorm van Private Lease. Zorgelozer kan het niet!

Staat uw droomhuis ineens te koop? Of besluit u dat het nú tijd is om die langgekoesterde wereldreis te maken? Suzuki Private FlexLease biedt u na 12 maanden de mogelijkheid tot opzeggen, zonder afkoopkosten én zonder opgave van redenen. Daarnaast biedt het u alle voordelen van Suzuki Private Lease. Al uw onderhoud, reparaties en schades worden bij de Suzuki-dealer voor u opgelost. Zorgelozer kan het niet! Voor een nadere toelichting bent u van harte welkom in onze showroom. Wij begroeten u graag!

Auto Bakker

Industriekade 16A, Sassenheim, Tel. 0252 – 224 224, www.autobakker.nl Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: 3,6 - 4,3 l/100 km; 23,0 - 27,8 km/l; CO2-uitstoot: 84 - 114 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarieven per maand o.b.v. Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, 12 schadevrije jaren, provincie Utrecht, incl. btw, excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. Meerkilometerprijs varieert van € 0,03 tot € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR. Dit aanbod is twee weken geldig. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. directsales@suzukifs.nl. © 03-18

20 OKTOBER 2018

SAVETHEDATE MODESHOW

Herfst en winter modeshow met verloting voor dames Meijssen Mode presenteert haar collectie 2018 met aansluitend verkoop na de show. Tevens is er verkoop van eigentijdse herenmode met leuke aanbiedingen verzorgd door Melman Casuals & Business. Waar en hoe laat : Auto Bakker- Industriekade 16a Koffie vanaf 10.00 uur - Modeshow om 11.00 uur Verkoop na de show

Tevens presenteert AutoBakker de vernieuwde Suzuki Vitara


service

DE NOORDWIJKER

PROTESTANTSE GEMEENTE

Vrijdag 12 oktober WZC Groot Hoogwaak 16.00 uur: dhr J. van Duin WZC Jeroen 16.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA Zondag 14 oktober Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds. J. Nijboer 19.00 uur: Vesper, ds. W. Hollart Buurtkerk 10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA Ichthuskerk 10.00 uur: ds. J.P. Ouwehand 17.00 uur: ds. J.A.J. Pater ‘t Kruispunt (W.v.d.Bergh) 11.00 uur: dhr. M. van Delft GEREFORMEERDE KERK NOORDWIJK (VOORTGEZET) TREFPUNT, SCHOOLSTRAAT 2

Zondag 14 oktober 10.00 uur: ds. J. Maliepaard, HA ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Kerkhofkapel Dinsdag 16 oktober 9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Maria ter Zeekerk Woensdag 10 oktober 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Vrijdag 12 oktober 09.00 uur: Rozenkrans bidden Zaterdag 13 oktober 19.00 uur: ZAAZ Sint Jeroenskerk Zondag 14 oktober 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland WZC Groot Hoogwaak Woensdag 10 oktober 19.00 uur: Woord- & Communieviering WZC Jeroen Vrijdag 12 oktober 18.30 uur: Woord- & Communieviering, Mozesgroep CENTRUM DE ARK

Zondag 14 oktober 10.00 uur: Br. J. van Duin 19.00 uur: Thema-avond

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij.

Spreekuren Dierenkliniek Ma. t/m vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 13.30-14.30 uur Ma. di. wo. vr. 18.30-19.30 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Agenda Reuring REURING

n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 11 oktober Workshop halloweenpompoen maken. Kosten € 2,00. De Wieken 18.00 uur: Maaltijd stamppot zuurkool. 19.00-20.00 uur: halloweenpompoen maken. Kosten € 2,00.

Vrijdag 12 oktober 10.00-12.00 uur: Creatief café en biljart. 12.00-13.00 uur: Gratis sport & spel met en door de buurtcoach Dinsdag 16 oktober 12.30 uur: Verrassingsmaaltijd. Aanmelden op tel. 06-50610135. Trefpunt 18.00 uur: Maaltijd met kaasfondue. 19.00-20.00 uur: dinsdag 16 oktober: Bingo. Kosten € 0,50 per ronde. Elke dinsdag: Budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring. Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage of stoelyoga.

Dierenbescherming GEVONDEN

27 september - Ruigenhoekerweg: zwart wit gecastreerde kater. Niet gechipt. VERMIST

24 september - omgeving Hoogwakersbosstraat: “Moortje” zwarte poes met beetje wit. 26 september - Pickéstraat: “Lola”, langharige lapjespoes. Is gechipt.

Ontsnapt op oppasadres. Woont in de Jacques Urlusstraat. 2 oktober - Weteringkade: “Katy” cypers witte poes met paar rode vlekjes. Is gechipt. Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook onze site www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebook pagina en www.amivedi.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij M 06 13017660 redactie@denoordwijker.nl

Verslaggevers Ina Verblaauw Wim Siemerink Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 11.00 uur. Insturen kan naar redactie@denoordwijker.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Meriam Mesman M 06 46094209 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 19697483

wanda.de.mooij@ uitgeverijverhagen.nl Desiree Uijldert T 071 4022901 desiree.uijldert@ uitgeverijverhagen.nl Contactgegevens Binnendienst Hennie Olthof Jeannette Mink- van Beelen 071 4091637 advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur. Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel, 0252 241420, info@de-schakel.

nl of www.uitgeverijverhagen. nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Noordwijker wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en is gratis af te halen bij: Bruna Hoofdstraat, het gemeentehuis,

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Maandag t/m vrijdag • Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin’ Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnoordwijk.nl Iedere eerste woensdag van de maand Voorlezen in de Bibliotheek; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.30 uur. Entree gratis. Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag • Kinderboerderij Noordwijk ‘t Schaapsherdertje, Oude Zeeweg 3. Openingstijden: Zomertijd 12.00-17.30 uur, wintertijd 12.00-16.30 uur. Entree gratis Iedere donderdag Taalcafé voor anderstaligen in Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.30-12.00 uur. Entree gratis. Iedere vrijdag Wekelijkse jut-schoonmaakactie op het strand. Verzamelen om 9.00 uur. Zie voor actuele locatie op Facebook Juttersnoordwijk Iedere zaterdag t/m 27 oktober • Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44.Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Deelname € 3,50 p.p. Kinderen t/m 12 jaar € 2,50. Iedere zaterdag en zondag • Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen.Tijd: zaterdag 15.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl Iedere zondag t/m 24 november • Comics in Space - Stripverhalenfestival & expositie; Space Expo, Keplerlaan 3.Tijd: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur (tijdens schoolvakanties ook op maandag). Entree: € 8,00 (kinderen) € 12,00 (volwassenen). 13 t/m 28 oktober • Herfstvakantie-programma bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Entree € 8,00 (kinderen) € 12,00 (volwassenen). 11 oktober • Wëreldbänd - Släpstick (reprise); Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 26,00 / € 24,00. 12 oktober • Filosofie voor een weergaloos leven - Lammert Kamphuis; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.20 - 21.30 uur. Entree € 5,00. • Lezing over Flora van de Duin- en Bollenstreek; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Entree € 5,00 (gratis voor leden Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk). Het boek is na afloop van de lezing te koop. • Coverband Nightlife & more - Nederzandt; Strandplaats Nederzandt, Langevelderslag 36. Tijd: 21.00 uur. Entree gratis. (combinatie met dinerarrangement is mogelijk vanaf 18.30 uur). 13 oktober • Kikker en de Vallende Ster - Theater Terra; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 13.30 uur. Entree € 18,50. • Yoga voor Ouder & Kind; Yoga Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 13.30 - 14.15 uur. Deelname € 13,00 (samen). • Yoga voor Kinderen; Yoga Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 14.30 15.30 uur. Deelname € 8,50. • Boekpresentatie Irene Turk; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 16.00 uur. Entree gratis. • Maestro Noordwijk(erhout); St. Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat 24. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis. 14 oktober • Bakwedstrijd, Bakken met Jill; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 12.00 - 14.00 uur. Deelname gratis. 15 oktober • Stem, klank & Stilte - Ellen Spaargaren; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 5,00.

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt iedere dinsdag

19

Weekagenda

Weekenddiensten

Kerkdiensten

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

Dirk en Boekhandel Van der Meer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.denoordwijker.nl

16 oktober • Stormvloed in de Schelphoek; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Entree € 9,00. EXPOSITIES

t/m 20 oktober • #SelfieInSpace - maak je eigen Selfie; 4 grote ruimtevaart billboards op Kon. Wilhelmina Boulevard.Tijd: dagelijks. Entree gratis. t/m 31 december • Expositie 60 jaar Ruimtevaart; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4.Tijd: tot 1 oktober: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur/zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree € 5,00 (volwassenen) € 2,50 (kinderen).


kAtwijk vAn oRAnje

Breng tussen 13 oktober en 17 november een bezoek aan Katwijk en beleef Katwijk van Oranje! Een uniek evenement waarmee Katwijk haar verzetsgeschiedenis eert. Met muziek, exposities en andere culturele activiteiten.

www.katwijkvanoranje.nl

Programma Katwijk van Oranje Zaterdag 13 oktober 10.00 uur Spectaculaire opening. Met mederwerking van verschillende partijen gaat Katwijk van Oranje op bijzondere en passende wijze van start. Daar moet je bij zijn! Zaterdag 13 oktober 14.00 & 16.00 uur Voorstelling Muziek van Oranje. Iedere zaterdag is er muziek in de TheaterTent. Een unieke samenwerking van een lokale muziekvereniging en een koor. Het optreden op 13 oktober wordt verzorgd door de ‘Band of Liberation’ en het zeemanskoor ‘Overal’. Woensdag 17 oktober 14.30 uur Engelandvaren. Ervaar zelf hoe lastig het is om in een kano de branding te trotseren! Zaterdag 20 oktober 11.30, 14.00 & 16.00 uur - Voorstelling Muziek van Oranje. De voorstelling Muziek van Oranje in de TheaterTent wordt op 20 oktober verzorgd door ‘Harmonie Katwijk’ en ‘KCM Jubilate’.

Doorlopende Katwijk van Oranje-exposities (diverse data & openingstijden). Verschillende lokale musea werken enthousiast mee aan het project Katwijk van Oranje! Katwijks Museum: Het Katwijks Museum vertoont tijdelijk de bijzondere film 'Stormgetij'. Daarnaast is er een fototentoonstelling met beelden uit WO II en kun je komen kijken naar 'Katwijk in vogelvlucht', met voorwerpen uit deze tijd. DunaAtelier: In het DunaAtelier op de boulevard is een fotoreportage te zien waarin de Atlantikwall centraal staat. Torenmuseum: Ben jij benieuwd hoe het was om in de oorlog in Valkenburg te wonen? In het Torenmuseum is een expositie te zien over de gebeurtenissen in Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dorpshuis Valkenburg: Hoe zag het leven van een Engelandvaarder eruit? Dit is te zien bij de gratis te bezoeken expositie in het Dorpshuis in Valkenburg.

Doorlopend; dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 19.00 uur - Opbouw Dakota en fototentoonstelling. In de TheaterTent op het Strandplein komt stap voor stap een Dakota tot leven. Je kunt zelf bekijken hoe dit vliegtuig vorm krijgt. Ook kun je in de TheaterTent een bijzondere fototenstoonstelling komen bezichtigen, die is samengesteld door de lokale historische verenigingen. Doorlopend; dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.30 uur - Pop-upstore. In een leeg winkelpand aan de Noordzeepassage wordt een pop-upstore ingericht, die ruimte biedt aan attributen en beeldmateriaal. Katwijk van Oranje-aanbiedingen Verschillende winkels en horecagelegenheden hebben tijdens het evenement een speciale Katwijk van Oranje-aanbieding! Ook kun je tijdens Katwijk van Oranje een fiets- of wandeltocht maken, of deelnemen aan een fotopuzzeltocht. Kijk voor meer informatie op www.katwijkvanoranje.nl.

Hoofdsponsors: Vakantiepark Koningshof | Schaddé van Dooren | VLK Recycling | Fonds 1818 Initiatiefnemers en partners: Katwijk Marketing | Rabobank Leiden-Katwijk | Gemeente Katwijk | Oranjevereniging Katwijk aan Zee | Winkelhart Zeezijde | Wijkraad Katwijk aan Zee | Strandpaviljoens Katwijk | Horecavereniging Katwijk | Huis van Oranje | Stichting SMEC In samenwerking met Soldaat van Oranje – De Musical

NW week 41 18  

De Noordwijker, dinsdag 9 oktober 2018

NW week 41 18  

De Noordwijker, dinsdag 9 oktober 2018

Advertisement