Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL 

nieuws p5

Hij kreeg hier een warm welkom

Dominee verwelkomd bij barbecue

Dinsdag 12 september 2017 JAARGANG 04 NR 37

welzijn p7

politiek p15

Directeur Info-avond Astrid Verkerk over Lisserbrug neemt afscheid komt eraan

column

poespas p21

VOL start onderzoek naar Six

Trefbaltoernooi in de Feestweek

n Welke sporen heeft de familie achtergelaten in Lisse?

LISSE n In Sporthal FC Lisse vindt maandag 25 september een trefbaltoernooi plaats onder leiding van René van Wieringen.

LISSE n De Cultuur Historische Vereniging “Oud Lisse” (VOL) is mede na overleg met burgemeester Lies Spruit een onderzoek gestart naar ‘Sporen van Six’. De familie Six is een familie van rijke kooplieden en regenten uit Amsterdam.

Trefbal is lekker smijten en ballen ontwijken! Gooi het andere team zo snel mogelijk af. Het team dat dit spel het beste speelt, wordt trefbalkampioen van Lisse. Er zijn drie leeftijdscategorieën die op verschillende momenten spelen: van 16.15 - 18.00 uur jongens/meisjes 8 t/m 13 jaar; van 18.15 - 19.45 uur jongens/meisjes 14 t/m 17 jaar; van 20.00 - 22.00 uur volwassenen. Deelname: 2 euro per persoon, niet-leden HDV 3 euro.

Door Arie in ‘t Veld

Auteur Geert Mak heeft een boek geschreven over de geschiedenis van een tak van deze familie met sterke banden met Hillegom. De familie had echter ook banden met Lisse. Daarover is minder bekend, terwijl zij toch sporen in Lisse heeft achtergelaten. De eerste resultaten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht. De lezing van Geert Mak in Lisse (november 2016) over ‘De levens van Jan Six’ heeft bij de gemeente interesse gewekt in eventuele sporen die de familie Six in Lisse heeft achtergelaten. De burgemeester heeft daarom contact met “Oud Lisse” gelegd en uiteindelijk is hier het project ‘Sporen van Six’ uit voortgekomen dat de vereniging heeft geïnitieerd. De familie Six is een van oorsprong Frans-Vlaamse familie waarvan een nakomeling zich omstreeks 1585 in Amsterdam vestigde. De Sixen behoorde tot de vele groepen emigranten die een groot aandeel had-

Onderzoek borstkanker

Het Hofje van Six mocht zich verheugen in veel belangstelling tijdens Open Monumentendag. | Foto’s: Ruth Ep-

den in de Hollands Gouden Eeuw. Zij waren actief in de laken- en zijdeververij. In de 17de eeuw ging de familie tot de belangrijkste regentenfamilies van Amsterdam behoren. In de 17de en 18de eeuw bezat de familie gronden en buitenplaatsen in Lisse. Zoals de buitenplaats Knappenhof/Grotenhof aan de Achterweg, maar ook de buitenplaats

Uytermeer. Verder waren er leden uit het geslacht Six die enige tijd het Huys Ter Specke en Dever huurden. Daarnaast stond er in Noordwijkerhout, aan de grens met Lisse, de buitenplaats Sixenburg. Voor het onderzoek maakt de cultuurhistorische vereniging gebruik van archieven in onder andere Lisse, Amsterdam en Leiden. De huidige

De krant niet ontvangen?

Bel 0714022901

familie Six stelt het familiearchief open voor onderzoek door VOL. Uit nalatenschappen van de Sixen is ook het Hofje van Six in de Kanaalstraat voortgekomen. Tijdens Open Monumentendag bezochten veel belangstellenden de huisjes die momenteel worden gerenoveerd. Ook burgemeester Spruit nam er een kijkje.

Extra Bijlage F F F F F F F F aa a aa aa a ssssssss hh h hh hh h iiiiiiii oo o oo oo o nn n nn nn n

Fas hion Beau ty

&

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor per 59,00 / mm2 voor€€ 22,50

& & & & & & & &

B B B B B B B B eeeeeeee aa a aa aa a uu u uu uu u t t t ttttt yyyyyyNyyA J A A

Fashion Beauty

&

www.kroonparket.nl

TAPIJT LAMINAAT MARMOLEUM & VINYL PVC VLOER VLOERKLEDEN GORDIJNEN ZONWERING SHUTTERS

Kijk voor acties op WWW.BERGENBERG.NL

LEIDENISOPEN.NL

HILLEGOM Hoofdstraat 47 0252 - 51 52 57 / hillegom@bergenberg.nl

R

2 0 1 7

N NN N N AN N N AN A JAJAJAAA AAN AN JAA JAJA AA RARRAA AAJAJAR RA A RA N AA JJJJAAA 20020 2 2R N 22R 020 010121021 0R 16160610616611666 J A AARRR 2R 121 606 22 00 11 66 6

DitDit DitDit Dit iseen Dit een iseen Dit een isDit Dit iseen een isiseen een isuitgave is isuitgave uitgave uitgave een uitgave uitgave uitgave van bijlage uitgave van van van devan deTeyling van van devan deTeyling Katwij Teyling de de van Katwij de Teyling deKatwij deTeyling de de Teyling Katwij Katwij de Teyling Katwij de de de de kSpecia Katwij er,het kde Specia Katwij er,Teyling Teyling Specia het er, kKatwij Specia er, het er, kde Specia er, het kkal, Noordw Specia al, er, het kkkal, Noordw Specia het al, er, er, Noordw Specia Specia het de al,de Noordw Noordw het de al, het Noordw Rijnsb de Noordw de ijkerho al, Rijnsb de Noordw Noord de ijkerho al, Rijnsb al, Rijnsb ijkerho Rijnsb ijkerho Rijnsb de ijkerho urger, de ijkerho Rijnsb urger, uts Rijnsb wijker urger, Rijnsb utsijkerho ijkerho urger, urger, uts Weekb urger, uts LisserN uts Weekb urger, uts LisserN Weekb urger, uts houts LisserN Weekb urger, Weekb LisserN uts LisserN Weekb lad, LisserN Weekb lad, LisserN ieuws, Weekb lad, LisserN ieuws, Weekb lad, delad, Lissern lad, ieuws, lad, ieuws, delad, ieuws, Noordw ieuws, de deHillego de Noordw ieuws, dede deieuws, de lad, Noordw ieuws, Hillego Noordw deHillego de Noordw de Hillego Noordw dede de de Hillego Noordw ijker de Hillego Noordw ijker Hillego de Noord ijker mmer, ijker ijker mmer, en Hillego ijker mmer, Hillego en ijker mmer, de mmer, ende ijker mmer, en wijker de enOegstg mmer, Oegstg en deOegstg de mmer, Oegstg en de de mmer, Oegstg en Oegstg en Oegstg de eester eester de Oegstg eester eester eester Oegstg eester Couran eester Couran eester Couran Couran Couran eester Couran t. t.t. t.t. Couran t. Couran t. Coura t. nt.

LISSE n Vrouwen uit Lisse die zijn geboren in de jaren 1942 t/m 1967 kunnen vanaf 14 september weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker.

Zij kunnen daarvoor terecht in het mobiele borstonderzoekscentrum op het parkeerterrein aan het Meer en Houtplein in Lisse. Tot en met december worden ruim 3.800 vrouwen uit Lisse per brief uitgenodigd om borstfoto’s te laten maken in het onderzoekscentrum. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen die kunnen wijzen op borstkanker. Vroege ontdekking van borstkanker vergroot de kans op genezing en maakt vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Indien vrouwen klachten hebben aan hun borsten, wordt hun aangeraden niet op deelname aan het bevolkingsonderzoek te wachten, maar naar de huisarts te gaan.Meer info over het bevolkingsonderzoek borstkanker is te vinden op www. bevolkingsonderzoekzuid-west.nl.

EEN MOOI KUNSTGEBIT

DON

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Gemeenteberichten Dinsdag 12 september 2017

ONDERHOUD BOMEN IN UW GEMEENTE Bomen zijn belangrijk. Zij bepalen voor een belangrijk deel het straatbeeld in Lisse. Daarnaast geven bomen zuurstof, rust en verkoeling, dempen geluid en geven een prettige aanblik. Zorgplicht Alle gemeentelijke bomen controleren wij elke drie jaar op gezondheid en veiligheid. En we kijken of de boom gesnoeid of zelfs vervangen moet worden. Dit jaar zijn de bomen gecontroleerd in de Vogelwijk, Componistenwijk, Schilderswijk, Geestwater, Vrouwenpolder en Rond. Snoeien Na de controle beslissen we welke bomen gesnoeid worden. We snoeien alleen als er dode of overhangende takken zijn of als het nodig is om de vorm van de boom

te behouden. Verder laten we de bomen groeien, zodat de boom zich goed kan ontwikkelen. In het najaar, van september tot en met december, snoeien we de bomen. Bomen kappen en vervangen Soms is het noodzakelijk dat bomen worden gekapt. Dat geldt bijvoorbeeld in situaties waarin de veiligheid in het geding is. En voor iedere gekapte boom planten we een nieuwe boom terug, zodat het bomenbestand in Lisse op peil blijft. Uit de boomcontrole bleek dat een

aantal bomen gekapt moet worden. Om welke bomen het gaat vindt u op onze website, www.lisse.nl/bomen. In oktober en november kappen wij deze bomen. Hiervoor is geen kapvergunning nodig. Afhankelijk van de weersomstandigheden gebeurt dit tussen december 2017 en maart 2018. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het informatiecentrum via ons telefoonnummer 14 0252

Onderhoud Bomen gemeente Lisse 2017 - 2019 In Lisse werken we met een 3-jarige cyclus. Alle bomen beoordelen we ten minste 1 keer per 3 jaar op veiligheid en onderhoud. Lisse is opgesplits in 3 vergelijkbare delen(zie kaart). Elk jaar beoordelen we 1 deel en aansluitend worden waar nodig maatregelen uitgevoerd. Inspanningen en kosten verdelen we zo gelijkmatig over de jaren.

Uitvoering in het 3e en 4e kwartaal

2017

2018

2019

Rayon 1 03 De Blinkerd 06 Berkhout 10 Dever 17 De Engel 18 Ter beek 19 Roovers broek 20 De Loosters 21 Halfweg 22 Sportpark Rayon 2 01 Meer en Duin 02 Meerenburgh 04 Oranjewijk 05 Zeeheldenwijk 07 Centrum 08 Bloemenwijk 09 Van Rijckevorsel Rayon 3 11 Vogelwijk 12 Componistenwijk 13 Schilderswijk 14 Geestwater 15 Vrouwenpolder 16 Lisse Rond

Bijgewerkt d.d. 7-9-2017

VERGADERINGEN Gemeenteraad Datum en tijd: donderdag 14 september om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal Agenda: De burger aan het woord Vragenronde raadsleden 1. Vaststelling agenda 2. Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 22 juni en 29 juni 3. Bekrachtiging van het geheimhoudingsbesluit 4. Bekrachtiging en opheffing van het geheimhoudingsbesluit Bespreekstukken 5. Toetsingskader Maatschappelijke Activiteiten Lisse Hamerstukken 6. Ingekomen stukken en mededelingen 7. Erfgoedverordening Lisse 2017 en Verordening erfgoedcommissie Lisse 2017 8. Benoeming accountant De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!

VERKEER EN VERVOER Informatiebijeenkomst Op maandagavond 18 september is er een informatiebijeenkomst ‘Plan van Aanpak Onderzoek verkeersmaatregelen dubbeldorp Lisse Lisserbroek’. Vanaf 19.00 uur bent u harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Lisserbrug Om een goed beeld te krijgen van de verbinding tussen Lisse en Lisserbroek, nu en ook in de toekomst bij uitbreiding door woningbouw, hebben de gemeenten Lisse en Haarlemmermeer begin 2017 een verkeersonderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek is nadrukkelijk aandacht besteed aan de verkeerssituatie op de Lisserbrug. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld door de beide gemeenten. Hierin is de werkwijze beschreven om samen met partners en gebruikers van de verbindingen over de Ringvaart tot een goede verkeersdoorstroming te komen en een verkeersveilige situatie. Op 18 september willen wij u graag over dit plan van aanpak informeren en is er ruimte voor u om vragen te stellen. Wilt u om organisatorische redenen zo vriendelijk zijn uw komst te bevestigen via lisserbroek@haarlemmermeer. nl of bellen met 0900 1852. Ook als u de avond niet kunt bijwonen maar wel vragen of opmerkingen heeft kunt u dat ons via deze weg laten weten. Programma maandag 18 september: 19.00 uur Ontvangst met koffie en thee 19.30 uur Opening door avondvoorzitter Jos Bontekoe (gebiedsmanager) 19.45 uur Presentatie plan van aanpak 20.15 uur Vragenronde 21.15 uur Afsluiting

Verkeersmaatregelen en verkeershinder tijdens feestweek Lisse De Harddraverijvereniging Lisse & Omstreken organiseert van donderdag 21 tot en met vrijdag 29 september verschillende activiteiten in heel Lisse. Er gelden diverse tijdelijke verkeersmaatregelen waarbij we de meest grootschalige hieronder noemen.

Dinsdag 19 september vanaf 19.00 uur tot en met vrijdag 29 september 12.00 uur Afsluiting parkeerterrein Heereweg 245 (achter de Gewoonste Zaak). Zaterdag 23 september • 9.00 – 18.00 uur: instellen eenrichtingsverkeer Loosterweg-Zuid ter hoogte van de Essenlaan en de Spekkelaan ter hoogte van de Van Lyndenweg. Verkeer naar Loosterweg-Zuid is mogelijk. Het verkeer komende vanaf de Loosterweg-Zuid wordt omgeleid via de Essenlaan en Achterweg-Zuid. • 13.30 – 15.30 uur: afsluiting Randmeerstraat (van de Rooversbroekdijk tot aan de Grundelstraat), Rooversbroekdijk (van de Randmeerstraat tot aan de Centaurstraat), Centaurstraat en Grundelstraat. • 13.00 – 15.00 uur: Grachtweg afgesloten, parkeerterreinen bereikbaar. Zondag 24 september • 9.00 – 18.00 uur: afsluiting Loosterweg-Zuid ter hoogte van de Essenlaan tot aan de Spekkelaan ter hoogte van de Van Lyndenweg. • 09.00 – 20.00 uur: afsluiting Heereweg (van de Lindenlaan tot aan de Vuursteeglaan), Lindenlaan, Achterweg en Vuursteeglaan inclusief de fietstunnel. • 09.00 – 20.00 uur: afsluiting parkeerterrein Heereweg/Bondstraat (Agathakerk). • 09.00 – 20.00 uur: afsluiting Heereweg van Vierkant tot Grachtweg. Zondag 24 t/m vrijdag 29 september ivm Kermis 24 september vanaf 22.00 uur tot en met 29 september 12.00 uur: parkeerterrein in het Havengebied vanaf de kruising Ruishornlaan/Grachtweg, Schoolstraat tussen Grachtweg, Hobahostraat en het parkeerterrein achter Hoogvliet.


Gemeenteberichten Maandag 25 september • 05.00 tot 20.00 uur: afsluiting Kanaalstraat (van de Julianastraat tot aan de Heereweg), Koninginneweg, Berkhoutlaan, Heereweg (van de Berkhoutlaan t/m ’t Vierkant), Grachtweg, Kapelstraat en Meer en Houtstraat. Vanaf zondag 24 september 24.00 uur mag er in deze straten al niet meer worden geparkeerd omdat de jaarmarkt moet worden opgebouwd. • 05.00 tot 20.00 uur: opheffen eenrichtingsverkeer Tulpenstraat en Lisbloemstraat. Dinsdag 26 september • 17.00 – 21.30 uur: afsluiting Bondstraat en Heereweg (Raadhuisplein). • 18.00 – 20.30 uur: afsluiting Heereweg vanaf de kruising Kanaalstraat tot en met ’t Vierkant. Woensdag 27 september • 20.00-22.30: afsluiting Heereweg vanaf Den Oude Heere tot het Café. Donderdag 28 september ivm Kortebaandraverij • 07.00 - 22.00 uur: afsluiting Heereweg (van Vuursteeglaan t/m Bondstraat) inclusief de toegangswegen zoals de Hobahostraat / Zwanendreef/Lindenlaan. Bus • Lijn 90 en de buurtbus hebben tijdens de feestweek een gewijzigd schema.

Colofon

Doorgang hulpdiensten van levensbelang! De wegen/parkeerterreinen worden afgesloten met dranghekken. Verkeer mag hier niet doorrijden. Tegen en voor deze hekken mogen geen fietsen worden geplaatst en auto´s geparkeerd. De hulpdiensten verliezen veel (kostbare) tijd met het verplaatsen van fietsen als zij op weg zijn naar een melding. Op deze plekken is de wegsleepregeling van toepassing, dat ook ter plaatse met een bord staat aangegeven. Wij verzoeken u dringend geen fietsen en auto´s bij dranghekken te plaatsen!

Contactgegevens Bezoekadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse Postadres: Postbus 200, 2161 AE Lisse Telefoon: 14 0252 E-mail: gemeente@lisse.nl Website: www.lisse.nl Openingstijden Onze Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak zodat u niet lang hoeft te wachten. Een afspraak maakt u op www.lisse.nl, telefonisch via 14 0252 en bij de receptie. Let op: voor het afhalen van uw reisdocumenten of uw rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken!

Laden- en lossen Grachtweg Van 26 september 07.00 u tot en met vrijdag 29 september wordt, om het laden- en lossen voor winkeliers op de Grachtweg mogelijk te maken het éénrichtingsverkeer opgeheven op het gedeelte van de Grachtweg tussen de Heereweg en de Schoolstraat en de Achterweg tussen de Heereweg en de Lindenlaan. Hierdoor kunnen (vracht)auto’s vanuit de Heereweg de Grachtweg inrijden.

BOUWEN EN WONEN Aanvragen Aangevraagde omgevingsvergunningen/ gebruiksvergunning: • Heereweg 5 B, het melden van brandveilig gebruik na interne verbouwing, 31-08-2017 • Heereweg 449, het plaatsen van een tijdelijke mast t.b.v. kabelbrug voor een periode van 1 jaar, 04-092017 • Heereweg 147, het wijzigen van winkel bestemming naar volledig wonen, 05-09-2017 Als blijkt dat er in verband met een aanvraag een inspraakprocedure nodig is, dan kondigen wij dat aan op deze informatiepagina. In dat geval kunt u de aanvraag inzien. Op dit moment liggen de aanvragen niet ter inzage.

Besluiten Verleende omgevingsvergunningen: • Kanaalstraat 25, het veranderen van de voorgevel, 31-08-2017 • Heereweg 60 t/m 60 G, het verbouwen van een uitvaartcentrum naar 8 appartementen, 04-09-2017

het college van burgemeester en wethouders. Reageren op ieder besluit moet u doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager.

Welstand- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) voor de gemeente Lisse vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, ligt vanaf woensdag ter inzage. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u vanaf donderdag telefonisch opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ Vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

DIVERSEN

Verleende evenementen vergunning: • St. Joseph School Lisse heeft toestemming gekregen voor het organiseren van een sponsorloop, op 7 september 2017, 04-09-2017

Collectes Van 10 tot en met 16 september collecteert Stichting Prinses Beatrix Spierfonds. Van 17 tot en met 23 september collecteert Nierstichting Nederland.

Vindt u dat u door een besluit in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij

Lisse, 12 september 2017 Het college van burgemeester en wethouders

U kunt daarvoor zo binnenlopen. De openingstijden voor de receptie en telefonische vragen zijn: • Maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 17.00 uur • Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur Milieustraat De milieustraat is gevestigd aan de Vennestraat 3. U kunt er terecht op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Lokaal Loket Bij het Lokaal Loket Lisse in het gemeentehuis kunt u elke dag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht zonder afspraak. Griffie Heeft u vragen over de gemeenteraad of over raadsvergaderingen? Neem dan contact op met griffier mw. drs. M. (Margriet) G.J. Veeger, telefoonnummer (0252) 433120 of mveeger@lisse.nl U vindt deze informatierubriek ook op www.lisse.nl onder het kopje bestuur/bekendmakingen en regelgeving.

Volg ons op Twitter en Facebook:

@GemLisse /gemeentelisse

Fioretti College én leerlingen maken samen vliegende start LISSE n Het Fioretti College in Lisse heeft prima eerste schoolweken achter de rug. Deze stonden in het teken van kennismaking en weer even wennen aan school, en er werden ook al een soort diploma’s uitgereikt. Het startte met de jaaropening waarbij de leerlingen en ouders van de brugklasleerlingen kennis hebben gemaakt met de docenten en de directie. Ook is er op deze avond een protocol tegen pesten getekend door een aantal leerlingen en conrector Rob de Kleijn. Verder zijn er weer diverse informatieavonden geweest voor ouders om zo iedereen goed op de hoogte te stellen van alles wat er speelt op het Fioretti College. De introductiedagen in de eerste schoolweek hebben alle leerlingen de kans gegeven om zich thuis te gaan voelen op school en/of kennis te maken met de klas. De eerste lesweken (en toetsen) zijn alweer voorbij. EXTRA TRAP

Het schoolplein is helemaal af en het Paviljoen waar de moderne vreemde talen aan de

leerlingen worden aangeboden is voorzien van een extra trap om zo de doorstroom tijdens de leswisselingen te bevorderen. Komend schooljaar zullen weer veel leerzame en leuke excursies en reizen volgen en het team van het Fioretti College heeft weer veel zin om de examenleerlingen aan een mooi diploma te helpen. GOETHE

Maar ook niet-eindexamenleerlingen behalen wel eens een diploma. Vorig jaar konden leerlingen uit de derde klassen zich opgeven voor het behalen van een Goethe Zertifikat. Het Goethe-Zertifikat A2 ie is een examen Duits voor volwassenen. Het vereist elementaire kennis van de Duitse taal en komt overeen met het tweede (A2) van de zes competentieniveau ‘s van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor Talen (ERK). Twintig leerlingen hebben hieraan deelgenomen, zowel mavisten, havisten als vwoleerlingen. Zij hebben hier buiten lestijd vrijwillig lessen voor gevolgd, gegeven door de docenten Duits. Achttien leerlingen zijn met glans geslaagd

en hebben afgelopen week hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Dit hebben ze gevierd met een welverdiend stuk taart. De geslaagde leerlingen zijn: Max Bronstring, Sophie de Boer, Han Frencken, Eline Herberghs, Elise Jonkheer, Mathijs Jorna, Ibrahim Ka-

mara, Rowdy Kock, Wendy Kotte, Femke Kramers, Jill Lugtigheid, Gwen Möhlmann, Ben Moyo, Lieve Omvlee, Naomi Tabak, Shirley Timman, Tara van Kampen en Kane Zuiderduin. Het Fioretti College wil deze leerlingen van harte feliciteren!


BEAUTY HEALTH & MORE

ARIANE INDEN SCHOONHEIDSSALON

SIKKENS VOOR EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT NU 25% KORTING

Op Sikkens lakken bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: hele maand september

Thuisin Carlo Loos Hoofdstraat 154 2181 EH Hillegom (0252) 53 05 20 www.thuisincarloloos.nl ThuisinCarloLoos

Beauty Health & More Schoonheidssalon Ariane Inden Hillegom

Bouwbedrijf E. Schuit B.V. is een middelgroot bedrijf uit Hillegom dat al meer dan 90 jaar actief is op de bouwmarkt. Het bedrijf is met name actief in de woning- en utiliteitsbouw. Particulieren, zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven behoren tot onze klantenkring. Om flexibel te kunnen werken heeft het bouwbedrijf een vast team.

Binnen ons jonge en enthousiaste team van medewerkers op kantoor, zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Henri Dunantplein 79, 2181 ES Hillegom T: 0252-258390 E: info@beautyhealthandmore.nl

Echt onzichtbaar horen?!

Administrateur die de verantwoordelijkheid gaat dragen voor met name het financiële beleid van het bouwbedrijf. De taken zullen bestaan uit het ondersteunen en adviseren van het management team en de overige bedrijfsonderdelen door middel van financiële rapportages. U heeft de verantwoording over de afdeling waar u samen met uw collega de volledige administratie in mogelijke deeltijd verzorgt. Functie-eisen: • Financieel administratieve opleiding op HBO niveau • Relevante werkervaring in een financiële functie • Kennis van geautomatiseerde administratie • Zelfstandig, verantwoordelijkheidsgevoel • Goede communicatieve vaardigheden Wij bieden: • een uitdagende functie in een collegiale en moderne werkomgeving • een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden • lid van het management team Sollicitatie info: Ben je ambitieus en ben je op zoek naar een dynamisch bedrijf, dan verzoeken wij je te reageren op deze vacature. Solliciteren kan door middel van het toezenden van je Curriculum Vitae met begeleidend schrijven t.a.v. de heer C.J. Schuit, per e-mail info@schuitbouwbedrijf.nl of per adres Leidsestraat 126, 2182 DS Hillegom

Overtuig uzelf en probeer Silk 4 weken gratis en vrijblijvend. U wilt een onzichtbaar hoortoestel, gebruiksgemak en draagcomfort. Met Silk primax is dat nu mogelijk. Het maken van oorafdrukken is niet nodig. Geen lange wachttijden, u kunt direct horen wat de nieuwste techniek voor u kan betekenen. De Silk toestellen zitten boordevol innovatieve luistertechniek. Ze zorgen voor een ijzersterke geluidswaarneming. Spraak en ruis worden optimaal gefilterd, waardoor u weer volop geniet van het geluid om u heen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het zelf gratis en vrijblijvend te ervaren? Neem dan contact met ons op of kom langs in de winkel. • 100% onzichtbaar • Zeer helder en natuurlijk geluid • Optimale pasvorm • Beter verstaan in gezelschap

Oorwerk Sassenheim

Oorwerk Nieuw Vennep

Jan van Brabantweg 23 2171 HC Sassenheim  (0252) 258 057 of (0252) 258 058  sassenheim@oorwerk.nl

(bij Ed Kriek Optiek) Venneperhof 2 2151 AZ Nieuw Vennep  (0252) 626 036

Openingstijden: zie www.oorwerk.nl

Hearing Systems


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

5

Lokale ondernemers bundelen krachten

Fotowedstrijd Bollenstreek HILLEGOM n Door middel van

een gezamenlijke fotoactie van Albert Heijn en Pelikaan Reizen Hillegom maken deelnemers kans op een 9-daagse vliegreis voor 2 personen naar Florida.

HILLEGOM

Inwoners van de Bollenstreek kunnen de hele maand september hun mooiste vakantiefoto ophangen bij Albert Heijn Hillegom samen met een kassabon van minimaal 25 euro. Een jury beoordeelt de foto’s, waarna de winnende foto vanaf vrijdag 6 oktober te bewonderen is in de etalage bij Pelikaan Reizen aan het Henri Dunantplein De prijsuitreiking is zaterdag 7 oktober om 13.00 uur in de winkel van Albert Heijn. Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven.

Inwoners van de Bollenstreek kunnen de hele maand september hun mooiste vakantiefoto ophangen bij Albert Heijn Hillegom samen

n Door middel van een gezamenlijke fotoactie van Albert Heijn en Pelikaan Reizen Hillegom maken deelnemers kans op een 9-daagse vliegreis voor 2 personen naar Florida.

met een kassabon van minimaal 25 euro. Een jury beoordeelt de foto’s, waarna de winnende foto vanaf vrijdag 6 oktober te bewonderen is in de etalage bij Pelikaan Reizen aan het Henri Dunantplein De prijsuitreiking is zaterdag 7 oktober om 13.00 uur in de winkel van Albert Heijn. Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven.

MP3-spelers voor bewoners Bloemswaard

Russisch gala in De Nachtegaal LISSE n Niet zonder trots liet wethouder Adri de Roon vorige week tijdens het persgesprek weten dat er een groot evenement in De Nachtegaal op stapel staat.

“Ter gelegenheid van de opening van de schilderijenexpositie van de Russische kunstenares Victoria Kovalenchikova wordt door de Stichting Russisch Europees Cultuurfonds op 30 september een gala gehouden bij De Nachtegaal.” Daar treedt onder meer operazangeres Elena Bagenova uit Moskou op, samen met violist Alla Kim. Na het officiële deel van 15.00 tot 18.00 uur is de expositie gratis toegankelijk voor het publiek. “Naast de expositie van Kovalenchikova is er een haute couture-modeshow met exclusieve juwelen en een hoedenpresentatie. De opening zelf wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van diverse ambassades.” De Roon zegt dat het toch wel bijzonder is dat deze tentoonstelling wordt gehouden. “De kunstenares heeft al op veel plaatsen in de wereld geëxposeerd. En nu in Lisse. Hier gebeurt het toch wel.”

De Zemelpoldermolen trok veel bekijks zaterdag. Het leverde mooie plaatjes op. | Foto: Arie in ‘t Veld

Drukke Open Monumentendag LISSE n Het zag er vrijdag niet zo florissant uit met regen die met bakken uit de hemel kwam, maar Open Monumentendag kon zich zaterdag toch verheugen op redelijk goede weersomstandigheden. Door Arie in ‘t Veld.

Daardoor waren er ook veel bezoekers. Omdat nergens toegangsbewijzen worden verkocht, kan de organisatie nooit precies aangeven hoeveel bezoekers er waren, maar het waren er in elk geval erg veel. Helaas moest de Heemtuin van deelname aan de Monumentendag afzien wegens de gevolgen van de zware regenval. Verder was het overal gezellig druk. Vooral bij en rond Kasteel Keukenhof waar altijd diverse evenementen worden gehouden. Zo trad koor De Kasteelheeren op, dat ook al bij de

opening in Dever het nodige ten gehore had bracht. Boer Duineveld in de Poelpolder deed voor het eerst mee deed. Hij gaf vele malen aan bezoekers tekst en uitleg over het moderne boeren. En natuurlijk ging er veel aandacht uit naar de vele kalveren. Ondertussen draaide de nabijgelegen Poelpoldermolen dat het een lieve lust was. Evenals de Zemelpoldermolen, waar de Bollen Mina’s veel belangstelling voor hun optreden kregen. Zoals altijd stond ook de Agathakerk in de belangstelling en waren er bezoekers die zonder hoogtevrees de hoge toren beklommen om Lisse eens vanuit een andere invalshoek te zien. Met enige weemoed werd ook de expositie in de Beekbrugschool bekeken, die volgend jaar de deuren gaat sluiten. Kortom: Open Monumentendag 2017 was er eentje om met gouden letters in de annalen vast te leggen.

De Uil van start

Clubkascampagne in 2016 heeft Bloemswaard een flink geldbedrag bij elkaar kunnen sparen voor een muziekproject op de verpleegafdelingen van dit seniorencomplex. Dankzij dit geldbedrag, een donatie en de medewerking van Expert konden hiermee MP3-spelers worden aangeschaft die nodig zijn voor dit project. Woensdag 6 september kregen de bewoners de MP3 spe-

lers overhandigd en hebben nu de mogelijkheid om naar hun eigen muziek te luisteren. Gebleken is dat muziek een positieve invloed heeft en de kwaliteit van leven van bewoners met een vorm van dementie kan bevorderen. Deze persoonlijke muziek kan bijvoorbeeld herinneringen ophalen, een positief effect hebben op de stemming, een hulpmiddel zijn om contact te maken en kan klachten als bijvoorbeeld onrust, angst of depressie verminderen of tegengaan.

Dominee Nico Geertsema genoot samen met zijn gezin van een mooie tocht in de koets, van Lisse naar Lisserbroek. | Foto: pr

HILLEGOM n De interne compe-

titie van schaakclub De Uil is begonnen.

Ad Reijneveld en Jan Havenaar, de top 2 van de Uil, verloren allebei. Willem Hensbergen, pas één dag lid, moest direct de strijd aanbinden tegen Reijneveld, en met succes. Reijneveld had weinig in te brengen en moest de koning omleggen. Jan Havenaar kruiste de degens tegen Jan de Jong. Havenaar moest net als Reijneveld de koning omleggen. Er is nog een nieuw lid, Jan Vos. Hij moest het opnemen tegen Hennie van Eeuwiijk. De beide heren kennen elkaar van de externe wedstrijden en speelden deze eerste wedstrijd op zeker. Dit mondde uit in remise. Dan is er nog een herintreder, die na een paar jaar weer terugkwam op het Uilennest, Cas Grannetia. Hij had de laatste maanden geoefend en dat kwam goed uit tegen Fons Spaape die lang tegenstand bood, maar Grannetia was te sterk in het eindspel en won.

HILLEGOM n Tijdens de Rabobank

Mokkastukje voor 7,50 Appelkanjers 5 halen 4 betalen Koekje van de week:

speculaasjes Hoofdstraat 172 • Hillegom • 0252 - 515721

Domineesgezin feestelijk onthaald bij barbecue LISSE n De jaarlijkse barbecue van de Samenwerkingsgemeente Lisse werd zaterdag gebruikt om persoonlijk kennis te maken met Nico Geertsema, de nieuwe dominee. De barbecue wordt altijd gehouden bij een van de gemeenteleden die hiervoor de ruimte heeft. Dit keer waren ruim 150 personen aanwezig. Het bleek ook voor de dominee en zijn jonge gezin een bijzondere dag. De leden van de SWG hadden namelijk gezorgd voor een rit in een mooie koets met paarden ervoor. Het was een familiewagen, een zogeheten Wagonette, belangeloos ter beschikking gesteld en gereden door Henny Verspeek en zijn dochter Francisca. Ervoor stonden twee Fjordenpaarden. De dominee,

zijn vrouw en hun vier kinderen werden van huis opgehaald, namen plaats in de koets en werden vervolgens getrakteerd op een sightseeing-tour door Lisse. Daarna werd koers gezet naar het Turfspoor waar de barbecue plaatsvond. Hier werd de familie Geertsema feestelijk onthaald. De gemeenteleden hadden zich in een dubbele haag opgesteld en de koets werd onder gejuich en geklap tot aan de feestlocatie begeleid. De barbecue die volgde was warm, ingetogen en toch zoals het hoort, feestelijk. In alles was natuurlijk voorzien, er was zelfs een haringkar met Hollandse Nieuwe. “We kijken terug op een mooie dag en hopen hiermee ook het nieuwe gezin een goede start gegeven te hebben voor een mooie tijd in Lisse”, aldus de gemeenteleden.


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

2009

2017

FIA Dat jij zo dichtbij ons kon zijn, maakte alles minder zwart. Echt sterven zul je voor ons nooit, omdat je voortleeft in ons hart. Gerrit en kinderen

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

dag en nacht bereikbaar

Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net

G & BOKS

r 20 jaa a

l

e

i t

i d

U v

i n g

BRO

IN

AG

K

L

K

www.vanderputtenendunweg.nl

e a r t b e g

Uitvaartwensen inzichtelijk maken? Bel dan voor het gratis wensenboekje

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen... Areen van der Plas Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

• Begraven

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim Uw adviseur Henri van Hardeveld

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl


nieuws/column

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

7

Hillegomse najaarsfeesten officieel van start HILLEGOM n Loco burgemeester

Anne de Jong heeft zaterdag 9 september de najaarsfeesten officieel geopend door samen met de voorzitter van de Harddraverijvereniging Hillegom en Omstreken, Frank Brouwer, en de voorzitter van de pr commissie Ad van Lierop, de nieuwe vlag te hijsen.

Dit gebeurde in de Hoftuin, net voordat de eerste activiteiten zouden plaatsvinden. Deze vlag zal gedurende de hele feestweek dagelijks in top zijn. Volgens Van Lierop was de oude vlag nodig aan vervanging toe. “Dit was een jubileumvlag uit 2005, de vlag was dus sterk verouderd. We hebben een nieuw ontwerp gemaakt, strak en eigentijds, met natuurlijk ons logo en deze vlag wappert niet alleen in de Hoftuin, maar ook aan de vlaggenstokken van al onze leden. Bovendien is deze vlag te zien bij de activiteiten”. De Jong was weer zeer te spreken over het activiteitenprogramma. “Het ziet er weer prachtig uit. Ik heb het boekje uitgebreid bekeken en ook weer nieuwe activiteiten gezien. Wij als college doen opnieuw als team mee op de quizavond, net als vorig jaar. Ik heb begrepen dat burgemeester Arie van Erk ook mee doet met sjoelen. Bovendien nemen we ook een kijkje bij de diverse activiteiten”. Ook legde de loco burgemeester de nadruk op het feit dat tientallen vrijwilligers gedurende de feestweek belangeloos in de weer zijn voor de inwoners van Hillegom. “Dat is toch wel even een zaak om bij stil te staan. Ik heb enorm veel respect voor al deze mensen. Ik heb begrepen dat er vrijwilligers zijn, die hier vrije dagen voor hebben opgenomen en dat doen ze ieder jaar weer.” Tenslotte wenste De Jong de Harddraverijvereniging een succesvolle week toe en hoopte dat de Hillegommers aan zoveel mogelijk activiteiten gaan meedoen. “Ondanks de weersverwachting denk ik dat het een prachtige week wordt.

Scheidend directeur WelzijnsKompas Astrid Verkerk, bestuursvoorzitter Joost Kuurman, en wethouder Adri de Roon bij het afscheid. | Foto: AihV

Verkerk neemt afscheid van WelzijnsKompas LISSE/HILLEGOM n Tijdens een bijeenkomst in De Proeverij heeft directeur Astrid Verkerk donderdag afscheid genomen van WelzijnsKompas, het vervolg op de vroegere SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Lisse). Bij die gelegenheid werd door Anke Segers een interessante inleiding gehouden over transformatie in een sociaal domein, op basis van het door haar geschreven boek De nieuwe route. Door Arie in ‘t Veld

Wethouder Adri de Roon ging in op de geschiedenis van WelzijnsKompas en de moeilijkheden die de scheidende directeur daarbij heeft ondervonden. “Je was directeur van een organisatie die in het begin SWOL heette, daarna Welzijn Lisse-Hillegom en nu WelzijnsKompas. Veel veranderingen in tien jaar en toen je binnenkwam trof je een

in zichzelf gekeerde organisatie aan die in mineur was. Men deed de dingen gewoon omdat ze deze altijd zo deden. Na een jaar kortte de gemeente de subsidie met 25 procent omdat ze niet het sporten en dergelijke voor ouderen wilde subsidiëren. En ga er dan maar aan staan zoals jij dat hebt gedaan. Later wilde de gemeente ook naar prestatieafspraken, hetgeen jou en de organisatie de nodige hoofdbrekens kostte.” De Roon zei tevens dat toen alles een beetje tot rust was gekomen er een welzijnsorganisatie nieuwe stijl kwam. “Kortom, je hebt een bewogen tijd achter de rug en veel gedaan voor de gemeenten Lisse en Hillegom.” GOEDE SAMENWERKING

Joost Kuurman, de voorzitter van WelzijnsKompas zei donderdagmiddag onder andere dat men er in elk geval in geslaagd is een opvolger voor Verkerk te vinden in de persoon van Gesmar Pruijs. “Dat maakt het voor jou als vertrekkend

directeur en eindverantwoordelijke iets gemakkelijker om na tien jaar afscheid te nemen. De koers van de SWOL moest drastisch worden bijgesteld, het herbezinnen op de werkwijze van de medewerkers was een punt, alsook het stellen van nieuwe doelen, het uitvoeren van nieuwe taken en omscholing. Allemaal facetten waaraan jij als directeur leiding moest geven. En dan recentelijk ook nog het nadenken over schaalvergroting en de gesprekken met het bestuur van Welzijn Hillegom om een samensmelting te bewerkstelligen. Het was allemaal erg druk, zodat we per 1 januari van dit jaar als één organisatie verder konden gaan. Met een goede samenwerking tussen alle partijen. Zoals de uitstekende relatie die je hebt kunnen opbouwen met de wethouders Adri de Roon van Lisse en Annechien Snuif van Hillegom. Zonder hun vertrouwen had het nooit allemaal zover kunnen komen.” Kuurman zei ook te hopen dat men

binnenkort weer in gesprek kan komen met Welzijn Teylingen om te zien of er meerwaarde is in een hechtere samenwerking binnen de regio. “Astrid, grote dank aan jou voor de inspiratie, je leidinggeven, je doorzettingsvermogen en vooral voor de vrolijke mens die je bent, met jouw warme belangstelling voor de medewerkers.” Astrid Verkerk zelf zei bij haar afscheid onder andere dat door de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) de kaarten/subsidiestromen anders kwamen te liggen. “We moesten meer aanbodgericht gaan werken. Toen kwam er ook nog een crisis, dus meer doen voor minder geld. Er zijn veel stappen gezet en er is veel bereikt, maar je moet wel steeds op allerlei veranderingen anticiperen en vernieuwingen aan durven gaan. Ik ben altijd op zoek gegaan naar een goede samenwerking met medewerkers en gemeente en vol vertrouwen laat ik de organisatie achter zoals die nu is.”

COLUMN

Leuker kunnen we het niet maken Belasting is van alle tijden. Men zegt wel eens dat er twee zekerheden zijn in het leven. De dood en belasting betalen. Maar hoeveel belasting betalen we nu eigenlijk? Om enigszins inzichtelijk te maken wat naar de fiscus gaat als wij ons geld besteden, heb ik een mooi rond bedrag als uitgangspunt genomen. Laten we kijken wat er met €1.500 bruto salaris gebeurt vanaf het moment dat het op je loonstrook verschijnt tot dat je het nalaat aan je kinderen. Salaris Over loon wordt loonbelasting geheven. De werkgever houdt dit in en draagt het af aan de fiscus. Ik ga in dit voorbeeld uit van het laagste inkomstenbelastingtarief van 36,55%. Van €1.500 brutosalaris gaat dus €548,25 naar de fiscus. Je houdt zelf €951,75 over. Energie Als onderdeel van je woning behoren elektriciteit en gas tot de primaire

levensbehoeften. De gemiddelde energiebelasting is 44%. Bij een energierekening van €120 draag je voor €52,80 bij aan de schatkist. Van jouw €1.500 is nu €831,75 over. BTW Er zijn verschillende BTW tarieven, maar de meest gangbare is 21%. Als je voor €200 uitgeeft aan kleding, een boek en een hoes voor je iPad, is €34,71 daarvan BTW. Voor alle duidelijkheid. Die 21% wordt geheven over het bedrag exclusief BTW. Je mag dit dus niet over die €200 rekenen. Daar zit de BTW namelijk al in. Wat heb je nu over? €631,75 Boodschappen Vrijwel alles is belast. Zo ook je dagelijkse boodschappen. Het BTW-tarief daarvoor is slechts 6%. Over €300 aan boodschappen betaal je €16,98 belasting. Er blijft €331,75 over van je salaris.

Autorijden De auto, ofwel ‘De Melkkoe’, kent meerdere belastingen. We houden het nu eenvoudig door alleen naar de belastingen op de benzine te kijken. Als je op dit moment voordelig wilt tanken, ben je ongeveer €1,50 per liter kwijt. Daar zit al €0,77 accijns in. Voor 100 liter betaal je dus €150 waarin €77 accijns zit en ook nog €26,03 aan BTW. Samen dus €103,03. Van je salaris resteert nu €181,75. Overlijden Zelfs na je overlijden, snoept de fiscus nog van wat je over hebt gehouden. Stel je voor dat je overlijdt en je laat de resterende €181,75 na aan je kinderen, dan is 10% erfbelasting verschuldigd. €18,18 dus. Waarna €163,58 overblijft. Niet zo eenvoudig In praktijk is belastingheffing niet zo eenvoudig. Ik benadruk dat dit een sterk vereenvoudigde weergave is om een indruk te

geven van belastingen in het dagelijkse leven. In dit voorbeeld heb je €773,95 aan belastingen betaald over een brutosalaris van €1.500. Ruim 50% van je salaris gaat dus naar de schatkist. Heb je wel eens van Tax Freedom Day gehoord? Dat is de datum in het jaar vanaf wanneer al je belastingen voor dat jaar zijn betaald. Daarna werk je echt voor jezelf. Tax Freedom Day viel dit jaar op 20 juli. Volgend jaar iets vroeger, hoop ik. En zullen we daar dan maar eens een feestdag van maken?

Erik Seisveld, SNS Bollenstreek Kanaalstraat 58a 2161 JN Lisse www.sns.nl/lisse


Zaterdag 23 september komen 6.000 buurten gezellig samen

Burendag, voor en door de buurt! Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Dit jaar is Burendag op 23 september in bijna 6.000 buurten. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. Zo worden buurten leuker, socialer en veiliger. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen daar graag in. Iedereen kan meedoen! Kijk in jouw buurt of er al iets wordt georganiseerd en sluit je aan of organiseer zelf iets.

'Dankzij Burendag groeten wij elkaar in onze straat' Het Oranje Fonds: onderlinge verbinding Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds staat voor een samenleving die recht doet aan ieders verscheidenheid, waaraan iedereen naar wens en naar vermogen deel kan nemen en die onderlinge verbondenheid tussen mensen waardeert.

Koffie verbindende factor

Handige toolkit voor een top Burendag

Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Koffie is voor buren het begin voor het leggen en versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke Burendag!

De koppen bij elkaar gestoken en samen een goed idee bedacht voor Burendag? Dat is mooi. Alleen, hoe nu verder? Het Oranje Fonds en Douwe Egberts hebben al 11 jaar Burendag ervaring en helpen je graag met een handige toolkit. Kijk op www.burendag.nl , klik aan wat je denkt nodig te hebben en print uit. Kijk ook op de facebookpagina van Burendag voor tips van andere Burendagvierders. Op die manier wordt het een gegarandeerde top Burendag!

'Ik geef nu bijles aan de buurjongen van twee huizen verder'

SPECIALE ACTIE Doe ook mee aan de speciale Burendag actie op www.oranjefonds.nl/actie

grill xperience zaterdag van 16 september 12.00 - 16.00 uur

IK BEN OPEN OOK OP ZONDAG

Grillmasters geven demonstraties Tips voor de perfecte winter BBQ BBQ kinderschort versieren Gratis hapje en drankje Op de hoogte blijven van nieuwtjes en alle evenementen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op:

LEIDENISOPEN.NL

www.boulevardcruquius.nl 7 dagen open • gratis parkeren

Aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede


nieuws/column

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Tekenen in De Beukenhof LISSE n In zaal Hyacint van De Beukenhof wordt iedere maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur een tekencursus gegeven, bestaande uit drie sessies. Van 25 september t/m 6 november is de eerste serie van 6 lessen. Bij voldoende deelnemers kan men daarna aan de vervolgserie deelnemen. Deze cursus is bedoeld om de schroom te overwinnen en onvermoed tekentalent te ontdekken. De docent, Annet van Gerven, leert de deelnemers de eerste principes van tekenen die als basis dienen voor de verdere ontwikkeling en

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

Collegecolumn Collegecolumn

het gebruik van technieken. Voor kennismaking met die technieken is materiaal aanwezig. Deze cursus Tweewekelijkse column van het college van Lisse. biedt ook de meer gevorderde tekeTweewekelijkse column van het college van Lisse. Bij toerbeurt Bij6toerbeurt geschreven door een wethouder of de burgemeester. naars voldoende uitdagingen. Per geschreven door een van de wethouders of de burgemeester. lessen is de cursusprijs 43,50 euro. van iedereen! Wie eerst wil kennismaken metBurgemeester de materialen om te kijken of tekenen Met sommigen praat ik over de angst Een breekbare dame van 92 die iets voor hem of haar is, heeft ook dat er verschrikkelijke dingen gaan mij bij binnenkomst een briefje in die mogelijkheid. Een losse les kost Soms is het als bestuurder appsals vaak inbraken mijn hand stopt en vraagt of het zo gebeuren er gebruikt een AZCom komt: 14,50 euro. Per keer kunnen de deellastig kiezen. Vaak zijn er meer te voorkomen. Of om andere kinderen die niet meer zelfstandig ook goed is. Er staat een rij van 15 nemers werken met diverse tekenfietsen, Een begrijpelijke mensen, die wachten om oplossingen voorhun eenmening probleem.kunnen zaken uit te…… wisselen rond hulp materialen, zoals potlood, aquarel, angsten alsbuurtinitiatieven. ik kijk naar wat er zoal te kunnenAls geven over een AZC in gemeente probeer je Ik snapindat pastel of acrylverf op papier. Lisse. Na Mevrouw heeft duidelijk niet de de media voorbijkomt. De feiten en die Ze in graag drie losse lessen zijn de volgende cijfersbuurtbewoners zijn echter milder en bordjes dat vertel wens om oplossingen zich in die rijtetekiezen voegen. drie lessen gratis. Geïnteresseerverlengde liggen.IkHet is ik heninook. hun buurt willen plaatsen. heeft zichelkaars thuis goed voorbereid. den kunnen zich aanmelden knik bij en zefijn vrouw na haar vertrekt met haar autootje als ze passen in een eerder Een jonge Dit ligt in hetkomt verlengde van Annet van Gerven per e-mail: weer an- naar huis. me toe en jammer, gekozen richting van het beleid gesprek hetnaar voorkomen vanzegt: onraad. De netvangerven@casema.nl. Zie ook ik kan me nog niet als vrijwilliger De COA-tafels zijn druk bezet. Veel of eerder met elkaar gemaakte bordjes waarschuwen mensen bezoekers willen eerst geïnformeerd opgeven. Ik knik dat dat klopt. Ze wildie de website van De Paraplu: www. afspraken. We proberen daarmee kwaad willenindat buurtgenoten haar leservaring haar eigen dorp worden voordat ze zich een mening deparaplu-lisse.nl. gemeenteraad neemt op vormen. een De discussies heldere lijnlopen neer te zetten inzetten. alertDe zijn. 29 juni pas een besluit. Het kan ook soms hoog op. Het aantal van 500 én een betrouwbare partner nog een nee worden! en de veiligheid zijn belangrijke voor samenwerkingspartners Een vertegenwoordiger Wildgroei van bordjes gesprekspunten. van een in de buurt beoogde Ik begroetteeen zijn.echtpaar Daarbij isdat hetmeteen ook handigbedrijfWat is er dan van mis de mee hoor ik u Swets en Zeitlinger barst aan mij vraagt nu weereen voor als dewat enedit oplossing anderelocatiezeggen. Ik zal u dat uitleggen. bij binnenkomst meteen los met gekkenwerk is. Naar de tafel van het oplossing niet tegenwerkt! Met depersoneel bordjes opiszichzelf niets Zijn niet blijismet COA willen ze niet. Uitleg is niet meer kritiek. mis, maar het plaatsen ervan nodig. Ze zijn tegen! het voorstel. Hij vertelt me later dat hijdruist nog een terugkomt bij En later een gezin dat mij vertelt dat ze Buurtpreventie wel keer in tegen een eerdere van technische levensduur, verop tv de ellende in voorbeeld de wereld zien. Zijpraktijkhet gesprek metafspraak. het gezamenlijke Om een uit de gemaakte vanging op basis van verantwoord bedrijfsleven. vinden dat er in Lisse een plek moet te geven: diverse inwoners verlengde levensduur door dimEen woest uitziende mijnheer is boos zijn waar vluchtelingen welkom zijn. bare led-armaturen en het versneld hebben gevraagd of de gemeente In de afgelopen jaren vervangen van armaturen door bordjes kan plaatsen om aan te constateerden we een wildgroei statisch gedimde LED-varianten geven dat er een BuurtWhatsApp- van bordjes in de openbare zodanig dat de te realiseren energroep actief is. Deze app-groepen ruimte. Van onszelf, van anderen giebesparing overeenkomt met de schieten ook landelijk gezien als en soms vanuit een ver verleden. doelstellingen uit het Energieakkoord 2030. Dit zou de genoemde paddenstoelen uit de grond. Ik Het is rommelig en geeft soms de besparing tot 50 procent oplevevind deze samenwerking tussen verkeerde boodschap. Dat moet ren. En daar gaat de voorkeur van buurtbewoners een goede anders. Daarom proberen we de gemeente naar uit. Bij dit sceontwikkeling. veel van die bordjes op te ruimen nario is de investering wel hoger, Als gemeente stimuleren we ze en alleen die bordjes te laten maar dat geldt tevens voor het rendement. De jaarlijkse exploitatielasdan ook graag. De belangrijkste hangen die kloppen en actueel ten (schoonmaken, vervangen en eigenschap van een app voor zijn. Op de vraag of er nieuwe dergelijke) bedragen bij deze optie buurtpreventie is dat buren bordjes opgehangen kunnen 284.000 euro, hetgeen iets meer is elkaar een seintje kunnen geven worden zijn we daarom meestal dan bij de andere opties. Maar het als er onraad is. Zo worden de terughoudend. rendement is veel hoger. Op 4 oktober zal de openbare verlichting ter sprake komen, evenals de bruggen en de evaluatie van het afvalbeleid.

De beste oplossing kiezen

Lisse wil versneld naar energiebesparing LISSE n Het gemeentebestuur van Lisse wil versneld werken aan het vervangen van de armaturen van de openbare verlichting en daardoor in 2030 de helft minder energie gebruiken als in 2013. Door Arie in ‘t Veld

De gemeente dient invulling te geven aan het SER-Energieakkoord. Dit bevat onder meer energiebesparingsdoelstellingen voor de openbare verlichting. De 1184 masten in het dorp moeten daarvoor vervangen worden, maar dat gaat volgens wethouder Evert Jan Nieuwenhuis wel stapsgewijs. “De ontwikkelingen op het gebied van duurzamere openbare verlichting gaan immers snel.” Tijd dus voor een nieuw beleidsplan. De gemeente heeft drie opties voor het vervangen van de verlichting. Vervanging op basis

n De 12e Burendag vindt ook in Lisserbroek plaats.

En wel met een gezellige buurtbarbecue op 23 september van 16 tot 21 uur. Lekker eten en kennismaken

dat hij even aan de overkant van het gemeentehuis moet wachten. Er zijn Dilemma’s veel mensen en niet iedereen komt Het uitdagende vanWe hethebben meteen aan de beurt. afgesproken dateen zorgvuldigheid besturen van gemeente voor snelheid gaat. Aan de overkant is dat we dagelijks te maken is koffie, een stoel en het is er veel hebben met dit soort dilemma’s. minder warm. Soms en soms Later opgroot de avond geef klein. ik eenWe welkomsthand aan 2 jongemannen. wegen voortdurend de diverse Zebelangen zijn uitbundig en ik vermoed van inwoners en meteen dat ze een glaasje te veel samenwerkings-partners tegen op hebben. Een vertegenwoordiger elkaar af. We kunnen het daarbij van de organisatie begeleidt ze naar een tafeltje zorgt dat ook de niet altijd en iedereen naar dezijzin gelegenheid krijgen om hun stem te maken, maar vaak komen we laten horen. Tegelijkertijd werd de er in overleg met inwoners en ook rust voor de andere aanwezigen bewaard. partners toch prima uit. Iedereen die wilde, kreeg de gelegenheid zich vrij uit te spreken. zijn IkAlert heb ongeveer 1000 handen En om even hetdie voorbeeld geschud!nog Dank aanbij allen er waren! te blijven. Bent u benieuwd welke

keuze we uiteindelijk hebben gemaakt bij de bordjes voor Lies Spruit, burgemeester@lisse.nl de BuurtWhatsApp-groepen? Het college wil graag beide doelstellingen in het oog houden. Daarom maken wij het plaatsen van de BuurtWhatsApp-bordjes graag mogelijk, maar alleen daar waar het zinvol is. We vragen inwoners om samen met ons alert te zijn op waar bordjes nodig zijn en waar ze misschien juist wel weg kunnen. Want de beste oplossingen vinden we met elkaar. Lies Spruit, lspruit@lisse.nl

Dansworkshop Salvatori verplaatst

Barbecue met Burendag LISSERBROEK

9

met dorpsgenoten, dus. Er is ruimte voor 100 deelnemers en dankzij een donatie van het Oranjefonds is deelname gratis. Aanmelden: bel naar 413457 of mail naar: demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl.

LISSE n De eerste dansworkshop Biodanza onder leiding van Larem Deinas in september gaat niet door, meldt buurthuis Salvatori. De eerstvolgende keer is op 28 oktober. Ook dan opent het Buurtcen-

trum haar deuren om 10 uur en zal de dansworkshop om 10.30 uur van start gaan. Iedereen is welkom, danservaring niet nodig. Entree: 4 euro per persoon. Voor informatie kunt u contact opnemen met Helen Verschoor tel. 06-28472435 of e-mail: h.verschoor@casema.nl. Maar wat

is biodanza eigenlijk? Het betekent dans van het leven en is ontwikkeld door de Chileense medisch antropoloog Rolando Toro in de jaren 60. Door op frequente basis in een groep te dansen ontplooien deelnemers zichzelf; ze voelen zich gelukkiger.

ARIE BOMBARIE

De scholen zijn weer begonnen! Als u het nog niet wist: de scholen zijn weer begonnen. Er zijn diverse acties gehouden om dit onder de aandacht te brengen, waaronder op de Beekbrugschool. Waar mij overigens de zin van het bellenblazen is ontgaan. Of het moet zijn dat alle waarschuwingen als een zeepbel uit elkaar spatten en iedereen na korte tijd weer gewoon z’n gang gaat. Goed uitkijken is dus van belang. Dat geldt voor automobilisten, voor scooters en ook voor fietsers en wielrenners om maar eens een paar groepen te noemen. En dat geldt dus ook voor de vele vaders en moeders en opa’s en oma’s (dat lijken er overigens meer te worden) die schoolkinderen met de auto brengen en halen. En daaronder een aantal met de onverbeterlijke mentaliteit van ‘mijn (klein) kind eerst..’ . Die dus zonder gêne hun auto zo maar ergens neerzetten, daarbij een gevaar vormend voor ouders en kinderen die te voet of per fiets zijn. Ook is al geconsta-

teerd dat sommige automobilisten met te hoge snelheid scholen passeren, terwijl de jeugd wordt losgelaten en even geen aandacht heeft voor de situatie op de weg. Dat van die automobilisten is niet goed te praten, maar de lieve jeugd mag ook wel eens aangesproken worden op hun verkeersgedrag. Het lijkt erop dat alles wat is geleerd voor het behalen van een verkeersdiploma snel is vergeten en dat het fietsen met drie naast elkaar en al append, muziek luisterend of bellend desnoods over het trottoir tot gemeengoed is gaan behoren. Het geeft aan dat de waarschuwing

‘De scholen zijn weer begonnen’ twee kanten heeft. Namelijk voor de weggebruiker in de brede zin van het woord, maar ook voor de leerlingen. En met name de oudere jeugd zou beter moeten weten.

Append, kakelend, bellend en muziekluisterend fietsen ze maar raak In dit verband lijkt het me een aardig idee dat de boa’s eens bij de uitgangen van het Fioretti College gaan posten. Tien tegen een dat ze dan in no time een bonnenboekje vol kunnen schrijven. Vooral bij de uitgang op de Oranjelaan fietsen ze maar raak. Veel fietsers naast elkaar, druk met hun onmisbare telefoon, met elkaar kakelend, geen

oog voor ander verkeer en in eerste instantie al gewoonweg stom doorrijdend als ze op die voorrangsweg andere wielrijders tegenkomen. Die hebben maar opzij te gaan. Ondanks het feit dat deze voorrang op de Fio’s hebben. En als je daar wat van zegt kun je een grote mond krijgen, of een blik van: waar maak jij je nou toch druk over. Ook dus respectloos. De jongelui beseffen waarschijnlijk niet dat er maar weinig voor nodig is om onder een auto terecht te komen. Met de kans op letsel tot gevolg. Of erger. Gelukkig is er nog niets gebeurd en kijken met name veel automobilisten in de omgeving van het Fio goed uit. Die hebben dus de boodschap op de spandoeken goed begrepen. Maar de Fio-leerlingen niet (uitgezonderd de goede, uiteraard) en dus is het hoog tijd dat er eens flink handhavend wordt opgetreden. Voor de veiligheid van andere weggebruikers, maar ook voor hun eigen veiligheid.

Deze column is geschreven door Arie in ‘t Veld en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? arie.thea.veld@ziggo.nl


FC Lisse clubpagina Eerste bollenderby eindigt in gelijkspel Noordwijkerhout en Lisse keken er jarenlang naar uit. Familiebanden werden aangehaald. De Bollenderby, nooit eerder gespeeld, eindigde in 1-1.

sclubpagina

Wilbert Randsdorp Een praktijk voor: - Fysiotherapie - Manueeltherapie - Reumatische aandoeningen - Shockwave - sportrevalidatie Hoofdstraat 26 - Hillegom Fysio Bollenstreek Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Stationsweg 47A-2182 BA Hillegom Fax 0252-525870 0651806023 www.fysiobollenstreek.nl

Zeemanskoor

“De Torren”

CONTACT OUD MARINIERS

Voor boekingen: Voor boekingen: Jan J. Guldemond Kees van Boekingen der Helm en PR bleu-aimable@ziggo.nl / Tel. 06 51838896. Tel.0252415650 WWW.detorren.nl keesenlea@online.nl Zeemanskoor Rinus WWW.detorren.nl van Stein Tel. 06-22795993

Van Braam Beheer

Mode tegen opmerkelijke prijzen! Kanaalstraat 35 b KELTO Slaapkamercentrum 2161 JB Lisse Gieterij 3041 - 2211 T: 0252 89 42XK Noordwijkerhout E: info@meranomannenmode.nl T. 0252-34 11 11

info@kelto.nl - www.kelto.nl www.meranomannenmode.nl

Tekst: Jankees Faas, foto: Hubert Habers Voor trainer Robbert de Ruiter was het een bijzonder weerzien met oude bekenden. Bas Ruigrok kon rustig met naast hem de kinderwagen de wedstrijd volgen tussen zijn oud ploegmaten en zijn dorpsgenoten. Wesley Storm stond onder de lat voor zijn eerste Bollenderby. Bas Buimer kreeg een basisplaats in aanvallend opzicht. Het natuurgrasveld had de vele regen doorstaan, dat het bespeelbaar was. Wel zwaar voor de spelers en ook een klein beetje hobbelig. FC Lisse in de nieuwe uitshirts, die een combinatie vormen van de vroegere clubs Lisser Boys en Sportclub Lisse. De openingsfase was voor de thuisclub. Na tien minuten was de VVSB-Storm geluwd en nam FC Lisse de regie van de wedstrijd

over. Het doelpunt van Kevin van der Zwet viel in de 13de minuut: vanaf veertig meter vuurde hij raak. Fox legde deze wereldgoal live vast voor haar camera’s. FC Lisse bleef het VVSB lastig maken. Tim de Rijk schoot bijna in eigen doel. De bal ging voor hem aan de goede kant van de paal (letterlijk naast). Dan was er een discussie. Scoorde FC Lisse in de 28ste minuut in buitenspelpositie of niet. VVSB-aanvoerder Vladimir Jozic werd het lastig gemaakt. Dan gaat het om het vervolg. Raakte Koen Fokkema vervolgens de bal of niet. De arbiter oordeelde van wel. De treffer van Rowdy van

der Putten kon zo geen doorgang vinden. FC Lisse was heer en meester, maar kreeg toch vijf minuten voor de rust de deksel op de neus. Na de genomen vrije trap door VVSB was er geen resoluut optreden door de Lisserse verdediging. De bal kwam uiteindelijk bij Bekooy, die een niet te missen kans kreeg. In de tweede helft was er meer sprake van evenwicht. FC Lisse mazzelde in de 70ste minuut. Frans van Niel en Pieter Koopman kregen de bal er niet in. Er was sprake van passie tot het einde. Tomas Tavilla mocht nog debuteren voor zijn nieuwe club tegen zijn oude club. De 1-1 eindstand was een feit. Een heerlijke voetbalmiddag kreeg nog een gezellige voortzetting in de kantine van VVSB. FC Lisse ontvangt komende zaterdag op Ter Specke vanaf half vier koploper VV Katwijk. Het andere oranje is nog zonder puntverlies en zonder tegendoelpunten. Voor FC Lisse de kans in deze situatie verandering aan te brengen.

Wesley Storm ‘Haagse Bluf’ FC Lisse De vergelijking met Tim Krul is het nog wel scherp zijn, want wij stonden snel gemaakt. De Haagse doel- onder druk. Ik wist van tevoren dat ik er man werd speciaal ingezet door een paar zou stoppen. Dan is het een beetje bondscoach Louis van Gaal tij- praten, een beetje Haagse Bluf er tegen dens het WK van 2014 in Brazilië aan gooien om de tegenstander uit balans om Oranje via strafschoppen te- te brengen. Later hoorde ik dat de laatste gen Costa Rica verder te loodsen penalty, die ik stopte de club 10.000 euro (L-R)Jawad Bellahsan van FC Lienden en Wesley Storm tijdens de competitiewedstrijd op Sportpark De richting de halve finales. De stad- zou opleveren.” FC Abdijhof in Lienden , 2e divisie seizoen 2017/2018. | genoot van Krul, de 20-jarige WeFoto: Orange Pictures / Marcel van den Bos sley Storm, herhaalde deze stunt Lisse speelt woensdag 20 september thuis mijn vriendin en hun familie. Ze laten zich onder de lat met FC Lisse drie jaar in de eerste ronde van de KNVB-beker duidelijk horen. Ze laten mij ook met rust tegen Hoek. Deze wedstrijd begint om later in de bekerwedstrijd tegen LISSE  Voorafgaand aan het duel Geraldo onverwachts in stelling , maar veld , vanaf randje 16 testte met zijn schot als ik heb verloren. Dat helpt mij. In de kwart voor acht. Iedereen moet voor deze Excelsior Maassluis. tussen de FC en HHC Hardenbergwedstrijd de Vries, maar de doelman pareerde zonder Zelfs Niels Buijs, speelden wij hoofdklasse, vierde of eenresultaat. toegangskaartje kopen: 5 hij so-jeugdMark Tekst:werd Jankeesstilgestaan Faas de inzet zonder problemen. Lis gooide, vanuit eigen helft tot diep in de 16 aan het over-euro leerde derde divisie. Ik heb altijd op doel gestaan. voor staan en tien euro voor zitten. met niets te verliezen , alle remmen los en lijden van oud elftalbegeleider van de gasten kreeg niet de afronding dieIk vind hetondanks leuk om de man het spel zette eenallerlaatste man minder de ploeg verdiende. De vrije trap van Rik Han deplezier Haan. te zijn. Er is niets mooier dan je team te voor Stormvan kijkthet nog1e steeds met terug op Laakkwartier naar haar hand. Mo Messaoud verving Vermeulen vanaf randje strafschopgebied

Geduld FC Lisse op proef gesteld

Hardenberg wint met 2-1

Tot dit seizoen Storm verdedigend bij de Haagse Har-redden, zoals met de strafschoppen tegenFokkewoensdag 23 augustus in Maassluis. “Twee de resterende laatste kwartier Koen werd doorspeelde een massaal volksclub Laakkwartier. Vanwege haar Maassluis. Overigens kan ik best wel tegen dagen eerder hadden wij op de training ma. Een Gouden wissel zo bleek. Een kopdenberg afgeweerd. Het tekent de kracht 1 opFCstrafschoppen. Lisse sociale buurtfunctie Laakkwartier mij kan je inwerd principe alles door geoefend Ze zagen wel balTegen van Guido Pouw gepareerd van de gasten kreeg die compact aanvallen enkritiek. HHC Sander Dames. Het was het verdedigen. Ondanks deze spelwijze kwamzeggen, in 2013 uit handen van de toenmalige zodoelman lang het maar niet te persoondat ik ze2aardig kon pakken. Vlak voor de HHC Hardenberg begin” van een alles of niets offensief van de thuisclub vlagen in kansrijke bondscoach Louisbij van Gaal de ‘Meer danpositie.lijk wordt. wedstrijd zei trainer Robbert de Ruiter, dat desteekt thuisclub. Niels werd tijdens zijn Gerardo vond Fokkema inis de Voetbal Award. ’ “Laakkwartier eencombinatie famiStorm veel op van Buijs zijn keeperstraihij mij graag wilde inbrengen als het zou toegekende ,maar vond in dekent massaal compact spe-ners.actie Door Kees van Zuijlen liegebeuren. Iedereen daaren iedereen. “Vanhard de Eafgestopt. tot en metVanuit de B isde René aankomen op pingels. vrije trap knalde Mo Messaoud vanaf 25 lend Hardenberg niet het gaatje om doelFamilie is voor mij belangrijk. Ook nu bij Stam (oud-doelman ADO en momenIn de 110de minuut ging ik warm lopen. meter met veel gevoel , vol effect en nauwtreffend af te kunnen ronden. Ciajntje ( Met alle spelers in een kring plus het arFC Lisse heb ik de steun van mijn moeder, teel keeperstrainer bij Ajax) mijn trainer Zeven minuten later kwam ik er in. Dan is keurigheid de bal achter Dames. De aanmet geel op zak ) kwam tijdens zijn actie bitrale team en diverse kinderen rond de geweest bij Laakkwartier. zagrode dat lap ik op een sluittreffer werkte alsHij een binnen de 16 ten val. Scheidsrechter Keijl middenstip werden ballonnen opgelaten voor er heteen keepen. stier. Lis gooide schepMentaal bovenop, viel oordeelde doorspelen , riep Cijntje vervol-de ‘handen’had en een minuut stilte in acht genomen . hij overgave mij laten aan zien,en hoe je met teleurkreeg bijna loon naar gens bij zich en gaf na een woordenwisse-heeftvol Wellicht dat velen na deze indrukwekkenstellingen moet om gaan.Zoontjes Hij heeftwas mijin de toewerken. Met name ling de Lisse speler zijn 2e gele kaart en dus de ceremonie nog niet bij de les waren, dat je extra moet tijd wachten. Dat het niet gekende kansrijk,werd een schot rood. Lisse trainer Arjen van der Laan rea-geleerd want binnen twee minuten keek de thuisvangaat Rikals Vermeulen geblokt, tot ontgeerde direct. Guido Pouw mocht warmzo snel club tegen een 0-1 achterstand aan en liep je zelf wenst. Mijn maar keepersteltenis hetDennis thuispubliek lopen en verving na de thee Geraldo. Hetstrainer daardoor al in een vroeg stadium achter bij FCvan Lisse, van de bleef Poll, de geuit. Een bittere pil,Hij maar ook dat resulteerde in meer strijdlust, maar niettraintlijkmaker de feiten aan. Jan Hooiveld knalde de bal goed op wedstrijdsituaties. weet hoort bij te voetbal. Ondanks de nederlaag tot de gelijkmaker. Ondanks effectievermij uitstekend feilloos binnen en dompelde de FC momotiveren en geeft mij sprak Lisse trainer Arjen van der Laan vol spel en de actie van Guido Pouw, hij soleergelijk nog dieper in een rouwstemming. vertrouwen. Hij kan mij veel leren om als trots over zijn ploeg. Met name de laatste de op inzet en klasse langs drie man waren Het duurde zeker vijf minuten alvorens de keeper volwassener te worden.” fase van het duel bracht het ware gezicht het de gasten die het dichtst bij een treffer thuisclub aanvallende intenties toonde, Storm mocht voorafgaand aan dit seizoen van de ploeg naar voren. “Door de snelle waren. Een kopbal van Van der Leij scheermaar de kopbal van Cerilio Cijntje’s kopvoor 4.500 toeschouwers op Ter Specke achterstand liepen we achter de feiten de rakelings naast het doel van Mark de bal vond niet de juiste richting. In de daarde landskampioen Feyenaantegen en hebben we aanvallend te weinig Vries en ontsnapte de FC aan de 0-2. Nau-keepen op volgende aanval opgezet door Thierry “Ik was aanvankelijk Een kopbalheel van zenuwGuido Pouw op welijks twee minuten later was het alsnogoord.gebracht”. Monteny , hij pakte twee man in met zijn zo’nverdiende wedstrijdeen denk je dat deIn paal beter lotje, maar het raak. Een solo van Klok bereikte Hooiveldachtig. actie en bediende Geraldo op maat bij de mocht nietwegen. zo zijn. Komende week speelt , die op zijn beurt Van der Leij in scorings-benen 2e paal, bracht niet de treffer waar heel 100 kilo Natuurlijk raakte FCpaar Lisseballen uit tegen DVS’33 Hopelijk positie bracht en de 0-2 was daar. Het duelik een Geel Blauw op hoopte. Het zou een van de verkeerd. Ik. heb echterpakt de ploeg daar volle en kan men mokantelde in het voordeel van de gasten. vele aanvallen worden die niet de treffer ook kunnen latende zien, datbuit ik prima kan gelijk voorzichtig naar boven gaan HHC was ‘los’ en kreeg, mede door het aanbracht waar men zo vurig op hoopt. Een keepen door een paar goede ballen er uitkijken. vallende spel van de FC meer ruimte. Hooidefensieve blunder van Bakker bracht Wesley Storm tijdens oefenwedstrijd tussen FC Lisse en Feyenoord op Sportpark Ter Specke voorbereiding seizoen te halen.” 2017/2018. | Foto: Orange Pictures / Marcel van den Bos


cultuur/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Nieuwe activiteit Hillegomse Najaarsfeesten

Bewezen de goedkoopste!

HILLEGOM n Een nieuwe acti-

viteit tijdens de Hillegomse Najaarsfeesten gaat woensdag 13 september van start bij Café Murphy’s Law: een Popbingo. Dit spel is gebaseerd op de bingo (of zoals ze het in het zuiden zeggen: kienen). De spelregels zijn simpel. Elke speler heeft een kaart voor zich met verschillende artiestennamen erop in plaats van getallen. De bingomaster heeft een bingospel, het rad met de genummerde balletjes. De nummers op de balletjes corresponderen met de tracks op de afspeellijst. Wanneer er een balletje valt, hoor je het begin van die track. Als je weet wie je hoort en die naam staat op je kaart, vink je die dus af. Vervolgens win je een prijs als er één rijtje vol is (horizontaal, verticaal of diagonaal), vervolgens twee rijtjes en tenslotte een volle kaart. Bij een valse bingo moet die speler een liedje zingen. Dat gebeurt door een getal te kiezen tussen de 1 en 14. Dat getal correspondeert weer met een karaokeversie, dus er is altijd muziek en tekst bij de hand. Er worden drie rondes gespeeld. Alles komt voorbij van pop tot soul, van rock tot disco tot Nederlandstalig en foute hits. Meezingen met de fragmenten verhoogt niet alleen de gezelligheid maar ook de kansen. Bingokaarten kosten 5 euro per persoon (drie rondes) en en zijn te koop aan de bar bij Cafe Murphy’s Law. Indien er op de avond zelf nog kaarten over zijn, zijn deze extra te koop voor 2 euro per kaart per ronde. Er zijn in totaal tachtig kaarten. Vanaf 19.00 uur is de deur open en de bingoballetjes draaien vanaf 20.00 uur. Voor informatie en opgeven mailen naar: info@cafemurphyslaw.nl.

VOL last extra vergadering in

500 GRAM

Hollandse aardbeien

- Aanvang 13:30 uur - Aanvang 16:00 uur

Tweedehands kinderkleding

Huiskamer in De Meerkoet feestelijk geopend LISSERBROEK n Het was een van de dromen van veel Lisserbroekers: de realisatie van een gezellige ontmoetingsplek in het dorpshuis. Vrijdag is, na een voorbereiding van twee jaar waarin keihard is gewerkt, de Huiskamer feestelijk geopend. Door Ruth Eppink

De 50+ voorstelling Entree € 6,50 incl. koffie en cake

kamer mee te geven: een uitnodigend bankstel, boekenkasten, een buffetkast, kinderhoek, een tafel met veel stoelen eromheen, bloemen, planten, schilderijen. Horn bracht als cadeau namens de gemeente speciale koffiekopjes mee en gaf de werkgroep een spreekwoordelijke pluim in de vorm van een sticker. Vanavond (dinsdag 12 september) is er een Bruiscafé in de Huiskamer, vanaf 19.30 uur. Lisserbroekers die goede ideeën hebben over waar de Huiskamer voor zou kunnen dienen, mogen komen bruisen! Inbreng van ideeën betekent ook dat deze inwoners zich gaan inzetten om het te realiseren. Het past bij de uitgangspunten van Lisserbroek SamenMeer: samen werken aan een socialer en duurzamer dorp.

www.cinemafloralis.nl

De Emoji Film 91 min

DONDERDAG 14 SEPTEMBER: Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Hampstead Aanvang: 13:30 uur Za/Zo 16:00, Wo 16:15 uur. Kedi Aanvang: 16:00 uur

Film&Eten

Bigfoot Junior

LISSERBROEK n In de Meerkoet

is 30 september van 10 tot 12 uur Bioscoop & restakinderkleeen grote tweedehands urant ding/speelgoedbeurs. De toegang is gratis. Inschrijven voor een tafel kan bij Patricia Bakker via 0252-621596. De kosten voor een tafel zijn €4,00.

Per kilo 4.98

Naar de opening van de Huiskamer was door velen reikhalzend uitgekeken. En het resultaat was er ook naar. | Foto’s: Ruth Eppink

Cinema Floralis

Hampstead Kedi

2.

49

Schaal 500 gram

Wethouder Tom Horn van de gemeente Haarlemmermeer en Willemke Schefferlie van de werkgroep Ontmoeten van Lisserbroek SamenLISSE n DeProgramma Cultuur-Historische Do 14 september t/m Wo 20 september Meer onthulden samen een plaVereniging “Oud Lisse”, houdt quette (bovenste foto), waarna de een ingelaste algemene ledengenodigden de Huiskamer voor het vergadering. Deze vindt plaats eerst konden betreden. De werkop dinsdag 19 september in De groep is erin geslaagd de ruimte Vergulde Zwaan aan de Eerste ook helemaal de sfeer van een huisHavendwarsstraat en begint om 20.00 uur. Tijdens deze vergadeDonna’s ring wordtBella de leden gevraagd 90aan min 3sdht PREMIÈRE Programma week 37 - Do 14 t/m Wo 20 september Do/Vr/Za 21:15, 21:15 uur. in te stemmen metZo 20:00, hetWotoetreden van Henk Schaap tot het bestuur. Hampstead 103 min 1t Henk zal daarin de vrijgekomen 18:30 uur. plaats van Wo Piet Segers gaan innemen. Aansluitend is een film van The Hitman’s Bodyguard Bella Donna’s Première min 4gt Simon van118Dijk te zien rond de onthullingDo/Vr/Za van18:45 deuur.grenspaal. Na 90 min de pauze zal een film verDo/Vr/Za 21:15, Zo 20:00, Wo 21:15 uur. De Simon Emoji Film minafgelopen 2ga tonen van 91de Open MoNederlands Gesproken - Ticket 7,50 numentendag. Aansluitend worZa/Zo 16:00, Wo 16:15 uur. Hampstead den oude foto’s (van rond 1900 103 min Bigfoot Junior tot 1970) van Lisse getoond. En 92 min 2ga Wo 18:30 uur. Nederlands Gesproken 7,50en op 3 oktober is het weer- Ticket zover Za/Zo 13:30, Wo 14:00 uur. kunnen klanten van de Rabobank weer stemmen voor de vereniThe Hitman’s Bodyguard ging tijdens de Rabobank Clubkas 118 min 50+ voorstelling Campagne.De Klanten krijgen van Entree € 6,50 inclusief koffie en cake! Do/Vr/Za 18:45 uur. de Rabobank drie stemkansen. Donderdag 14 september:

11

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

Floralisplein 69 Lisse Tel.0252 830393 LISSE

92 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 13:30, Wo 14:00 uur.

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

140 stickers en 7 Ocean Buddies SPAAR alle

Tot en met dinsdag 10 oktober 2017 spaar je 140 verschillende gratis stickers, die je in het speciale Ocean Buddies stickeralbum kunt plakken. Ook kun je de 7 superzachte Ocean Buddies knuffels verzamelen. Veel spaarplezier! Ontdek alles over Ocean Buddies op Hoogvliet.com/oceanbuddies.

3 EXTRA ZAKJE S

3 STUKS

Ariel wasmiddel 3 pakken met 13 – 16 stuks, 1125 gram of flessen 1170 ml

16.59 – 20.85

8.

99

Geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 september 2017 Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com. Zet- en drukfouten voorbehouden.


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


column/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Bo stopt met radio en politiek Ik was zaterdag in Hilversum bij de uitreiking van de Lokale Omroep Awards. Dat is voor mij een beetje een verwarrende bijeenkomst. Het beste uit lokale-omroepland komt daar voorbij. De uitreiking wordt gepresenteerd door een landelijk kopstuk en de jury is tegenwoordig gevuld met professionals. Dit jaar had Bo een genomineerde. Onze Cain Slobbe van 14 jaar was genomineerd als presentatietalent van het jaar. Hij werd het niet, maar Cains tijd komt nog wel. Daar kwam de verwarring echter niet vandaan. Lokale omroep van het jaar werden dit jaar twee omroepen: stadsomroep Open Rotterdam en Regio8 uit de Achterhoek. Open Rotterdam is bekend geworden omdat ze diep in de samenleving alles filmen met de mobiele telefoon. Het financieel degelijke Regio8 maakt elke dag een tv-journaal. De verwarring ontstaat als ik wat dieper in hun media-aanbod duik. Open Rotterdam maakt geen radio. Sport en nieuws laten ze over aan Rijnmond, de regionale omroep van Rotterdam. Regio8 heeft wel een radiotak, maar op die zender geen actualiteiten, sport of politieke radioprogramma’s. Wat betekent dat voor Bo, vraag ik me nog steeds in verwarring af. Wij stoppen dus op de radio met het dagelijkse actualiteitenprogramma, de sportprogramma’s op zaterdagen zondagmiddag., seniorenprogramma’s, cultuur en religie. Op TV schrappen we het politieke praatprogramma. En voor nieuws verwijzen we voortaan naar de krant of andere websites. Vanaf morgen gaat Ardje met alle vrijwilligers filmen, filmen en filmen. Alleen maar nieuws in beeld, grote camera of smartphone, dat maakt niet uit, als het maar beweegt. Op radio snelle dj’s of nonstop muziek afgewisseld met 1 keer per uur een nieuwsbulletin. U begrijpt de verwarring. Al jaren zijn we zeer actief en zo volledig mogelijk via zo veel mogelijk media. Stom! Wij vinden politieke berichtgeving belangrijk. Stom! Wij houden ons aan afspraken landelijk gemaakt tussen gemeenten en omroepen. Stom! Alle genomineerde omroepen werken met budgetten die mijn natte dromen nog geeneens halen. Verwarring probeer ik om te zetten in een wijze les. Ben je het braafste jongetje van de klas, dan ben je zeker niet het slimste jongetje. Kom je als publieke omroep je afspraken na, dan levert dat eigenlijk niets op, behalve een overspannen hoofdredacteur en vrijwilligers die stoppen omdat er nooit geld is. We stoppen met radio en politiek bij Bo. De niet-bestaande titel: degelijkste omroep van het jaar gaat aan onze neus voorbij, Bo gaat voor de hoofdprijs! Fuck de democratie, maar wel een prijs! ARD ZANDBERGEN

Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

13

Oefenavond brandweer met rook en jubilarissen n Han Spilker en Johan Brandsma 30 jaar bij het korps HILLEGOM n De brandweer had dinsdag 6 september haar wekelijkse oefenavond Door Annemiek Cornelissen

Deze keer was als oefenlocatie gekozen Jongerencentrum Solution, waar met rookkanonnen een grote rookzee werd gecreëerd. Alle ruimtes stonden vol rook en in het gebouw werden veertien “slachtoffers” ondergebracht. Aan de brandweer was het de taak om deze slachtoffers te redden. Burgemeester Arie van Erk kwam een kijkje nemen. Na afloop van de oefening werden een tweetal jubilarissen, Han Spilker en Johan Brandsma in het zonnetje gezet. Spilker en Brandsma kregen van Korpschef Roelfke Spilker een mooi boeket bloemen, die zij gelijk doorspeelden aan hun echtgenotes. “Zij hebben al die dertig jaren achter ons gestaan, dus zij verdienen het boeket”, aldus de mannen. Van de burgemeester kregen ze een handdruk en namens de regio een brief. De oefening draaide eigenlijk om de jubilarissen. Familieleden van hen waren ingezet als slachtoffers en dat was voor de jubilarissen een hele verrassing. “Toen we ze zagen voelden we de bui al hangen”, lacht Brandsma. “Het was een super leuke verrassing.”

De vrouwen van de jubilerende brandweermannen krijgen de bloemen in handen. | Foto: Annemiek Cornelissen

Door de enorme rook was het niet makkelijk om de slachtoffers veilig te krijgen. Wat daarbij hielp was dat het gebouw zeven ingangen heeft. Dat maakte het allemaal wat gemakkelijker. De brand werd rond 20.00 uur ontdekt door een van de medewerkers van het Jongerencentrum. De brandweer

werd gealarmeerd. Het betrof een paniekmelding, die al gauw werd opgeschaald tot middenbrand. Er waren twee blusvoertuigen aanwezig met in totaal veertien brandweerlieden. De rookontwikkeling was enorm. De oefening nam ongeveer een half uur in beslag. Tussendoor moest een van de brand-

ADVERTORIAL

Nieuwe natuurlijke oplossing bij oorklachten Wist je dat ruim 80% van de Nederlanders wel eens last heeft van oorklachten? Veel gehoorde klachten zijn overmatig oorsmeer, oorsmeerprop, verstopt gevoel in het oor, jeuk en zwemmersoor. Een groot deel doet niets aan de klachten. Zonde, want er is wat aan te doen.

Zelfreinigend vermogen van het oor

Het oor is een zelfreinigend orgaan. Het zorgt normaal gesproken voor een goede balans tussen de aanmaak en afvoer van oorsmeer. Soms kan deze balans verstoord raken. Bij het ouder worden kan oorsmeer droger en harder worden. Ook het gebruik van gehoorapparaten of oordoppen kunnen de aanmaak en afvoer van oorsmeer verstoren. Er kan dan een zogenoemde oorsmeerprop ontstaan.

Oorsmeerklachten

Nieuw bij oorsmeerklachten is A.Vogel Oorspray1 Oorsmeer. Deze handige spray verzacht

oorsmeer en bevordert zo de natuurlijke afvoer ervan. Overmatig oorsmeer wordt op die manier voorkomen. Bij regelmatig gebruik gaat het de vorming van oorsmeerproppen tegen en vermindert de noodzaak tot uitspuiten van het oor. De samenstelling is op basis van zeezout, Ectoin en Plantago. Ectoin is een nieuw natuurlijk ingrediënt met ontstekingsremmende, celbeschermende en hydraterende eigenschappen.

Oplossing bij jeuk

Voor jeuk is er de nieuwe A.Vogel Oorspray Jeuk1. Deze spray op basis van olie verzacht en kalmeert de droge huid in de gehoorgang. Het verlicht daardoor de jeuk en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. Ook te gebruiken ter voorkoming van een zwemmersoor. De samenstelling is een combinatie van kokosolie, zonnebloemolie en calendula-extract.

‘Bij oorsmeerprop, irritatie en jeuk’ Jeuk in het oor

Een andere veelvoorkomende oorklacht is jeuk. De gehoorgang is een kwetsbare plek. Door ingedroogd oorsmeer, zwemmen en eczeem kan de gehoorgang uitdrogen of geirriteerd raken. Hierdoor ontstaat jeuk en het gevolg is dat mensen gaan krabben en peuteren. Helaas verergeren de klachten hierdoor.

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezondheidswinkels. 1 Medisch hulpmiddel. Lees voorgebruik de gebruiksaanwijzing.

weerlieden en een BHV-er in actie komen voor een fietser, die een astma-aanval kreeg. Het meisje dat net van korfbal kwam werd vlakbij Solution onwel. Gelukkig kon ze enige tijd later haar weg weer vervolgen. Na de oefening en de overhandiging van de bloemen volgde een nabespreking op de kazerne.

Klassieke concerten Koetshuis LISSE n Ook het komend seizoen is er weer een serie klassieke concerten in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof. Het openingsconcert is op dinsdag 19 september door het ensemble Sintiromarus onder de titel ‘Impressions of Gipsy Life’. Het concert geeft de gelegenheid door muziek en verhaal het leven van Sinti en Roma te beleven. Sintiromarus legt zich toe op het uitvoeren van zigeunermuziek, muziek vol vuur, passie en hartstocht. De luisteraar beleeft de reizen en herkent de culturen waarmee zigeuners tijdens hun trektochten kennismaakten. Hunkering, melancholie, feest en vrijheid klinken door in het virtuoze spel. Primas Blichta Hoopman schrijft sinds kort haar eigen composities voor Sintiromarus, waarin zij laat zien en horen dat de zigeunermuziek de wereldtaal is die spreekt van ziel tot ziel. In haar composities hoor je haar eigen zigeunerritme en muzikale vrijheid, die de weg weet te vinden naar het hart. Het ensemble, dat al eerder met veel succes in het Koetshuis optrad, bestaat uit Blichta Hoopman-Mirando (viool), Stanislav Mitrovic (klarinet, saxofoon en zang), Andor Horvath (contrabas) en Bokkie Vink (cimbaal). Het concert begint om 20.15 uur. Het Koetshuis is open vanaf 19.30 uur. Kaartverkoop en reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl, cultureel@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch 0252-465555.


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 4 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN S E PT E M B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

13

14

S E PT E M B E R DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

15

%

SEPTEMBER VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

16

SEPTEMBER ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Boxspring elek. Nordland

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

90x200 van 1999,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

999,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

EEL GEH PLEET M CO

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

1499,1549,1599,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen Dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuiver scheerwol en biedt een aangename nachtrust, het hele jaar door.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 79,- nu voor

39,95

140x220 van 90,200x200 van 109,200x220 van 119,240x200 van 129,240x220 van 139,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

geschikt voor alle soorten matrassen

45,55,59,95 65,69,95

100% ZUIVER SCHEERWOL

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


column/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

15

Lemon Hill scoort voor Stichting Bretels LISSE n Lemon Hill, de tweedehands merkkledingwinkel aan de Heereweg 199, hield half augustus de ‘Dolle 5 euro Dagen’: de mooiste kleding werd voor slechts vijf euro verkocht. De opbrengst van 565 euro gaat naar Stichting Bretels. Via de Facebook-

pagina van Lemon Hill konden fans meedenken over het goede doel. Eigenaresse Jolijn Koopmans koos uiteindelijk voor Stichting Bretels, die zich inzet voor jonge gezinnen die een ouder verliezen. “Er werden zoveel mooie doelen aangedragen, maar het verhaal van Stichting Bretels raakte mij gelijk.” De stichting is ontzettend blij dat zo veel mensen zijn komen winkelen.

Er is een plan van aanpak gemaakt met verkeersmaatregelen die ook de Lisserbrug betreffen. | Foto: Arie in ‘t Veld

Informatiebijeenkomst over verkeerssituatie Lisserbrug Beauty Health & More HILLEGOM

n Aan het Henri Dunantplein 79 heeft Laura Janssen zaterdag 2 september Beauty Salon en Store Beauty Health & More geopend. Een salon waar behandelingen worden gegeven en meer dan 1000 producten van Ariane Inden te koop zijn.

Laura Janssen is 18 jaar werkzaam als schoonheidsspecialiste. Voor haar is dit een passie: “Ik heb tweeënhalve maand niet gewerkt en heb het enorm gemist, niet alleen de behandelingen, maar ook het persoonlijke contact met mijn klanten.” Volgens Janssen wordt er gewerkt met no nonsens producten voor 48 huidtypes. “We doen de huidmetingen op de computer en zorgen ervoor dat de mooie natuurlijke ik naar voren komt, zonder kunstmatige ingrepen. “We kijken naar het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden proberen we vaak op te lossen, voor wat

betreft het heden bieden we bescherming tegen vervuiling, stress en hormonale schommelingen en voor de toekomst proberen we vroegtijdige veroudering tegen te gaan”. Beauty Health & More is een gezellige ruime salon, eigentijds en strak. “We hebben enkel-, duo-, heren-, dames- en jeugdbehandelingen en geven make-up adviezen. We bieden een totaalpakket op schoonheidsgebied en zijn servicegericht Meer informatie: www.beautyhealthandmore.nl.

LISSE n De gemeenten Lisse en Haarlemmermeer houden maandag 18 september een informatiebijeenkomst over het plan van aanpak ‘Onderzoek verkeersmaatregelen dubbeldorp Lisse Lisserbroek’. Hierin wordt met name ingegaan op de verkeerssituatie op de Lisserbrug. Door Arie in ‘t Veld

Deze ‘brug der zuchten’ is de enige directe verkeersverbinding tussen beide dorpen. Verkeersonderzoek uit april 2017 heeft aangetoond dat het verkeersknelpunt vooral wordt gevormd door de combinatie van veel forensenverkeer van en naar Lisse en door de combinatie van verschillende verkeersbewegingen en vervoersmiddelen op het smalle wegprofiel op en rond de brug. “Er is werk aan de winkel,” aldus wethouder Evert Jan Nieuwenhuis. “Bijvoorbeeld het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe je zoveel mogelijk forensenverkeer van de lo-

kale wegen weg kan krijgen en kan leiden via bijvoorbeeld provinciale wegen. Hoe ontlasten we de brug en de Kanaalstraat? Er is al van alles overwogen, waaronder het weren van vrachtverkeer over deze brug en het opnieuw afstellen van de verkeerslichten wat erop neerkomt dat de lichten korter op groen zullen staan. Haarlemmermeer en Lisse gaan nu alle mogelijkheden in kaart brengen, waarbij ook het kostenaspect en het draagvlak van de bevolking zullen meetellen.” Nieuwenhuis zegt ook dat een tweede brug op den duur wellicht een goede oplossing is, maar het verkeer moet wel ergens vandaan komen of naar toe gaan. Leidraad is het ontmoedigen van het gebruik van de brug, maar er zal eerst onderzoek naar de consequenties daarvan moeten worden gedaan. Het is zo klaar als een klontje de wachttijden voor de brug door autonome groei en bevolkingsgroei in beide dorpen sterk zullen toenemen als er geen goede alternatieve verbindingsroutes komen. In het

onderzoek is ook geconstateerd dat in de praktijk de berekende wachttijden niet gaan optreden, maar dat het verkeer een andere route zal gaan zoeken. Gelet echter op de bereikbaarheidsproblematiek in de gehele Duin- en Bollenstreek is het de vraag of die alternatieve routes momenteel geschikt zijn. Maatregelen zijn nodig om er voor te gaan zorgen dat inwoners uit Lisse en Lisserbroek op een verkeersveilige en vlotte wijze gebruik kunnen maken van de verbindingen over de Ringvaart. De partijen kijken naar maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn en maatregelen die bij gaan dragen aan een robuust netwerk, maar langere voorbereidingstijd vragen. De presentatie van de plannen is 18 september in het gemeente van Lisse aan de Heereweg. Inloop van 19.00 uur, afsluiting rond 21.15 uur. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Graag van tevoren aanmelden via: lisserbroek@haarlemmermeer.nl of bel naar 0900 1852.

SPOREN VAN VROEGER

Betekent Lisse toernooi? Wat is de herkomst van de namen Lisse, ‘t Vierkant en de Vuursteeglaan? Deze vragen houden de gemoederen in Lisse al tientallen jaren bezig, zo niet langer. Er zijn volgens de deskundigen meerdere betekenissen mogelijk voor deze namen. Dit met soms felle discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaalde gedachtegang. Deze keer gaan we in op de mogelijkheid dat Lis naar een gehouden toernooi vernoemd is. Het staat niet vast, dat Lisse met Lux of Liusna te maken heeft, zoals vaak wordt aangenomen. Waar kan de naam dan wel vandaan komen? Ter gelegenheid van het feit dat Lisse in 1998 800 jaar geleden voor het eerst genoemd werd, heeft Aad van der Geest toen een groot artikel geschreven. Dit verscheen in 5 achtereenvolgende weken paginagroot in het weekblad de Lisser. Het artikel ging over de oorsprong en historie van de plaatsnaam Lisse. Hij ging ook in op de mogelijke

herkomst en betekenis van Lisse. Een van de mogelijkheden die hij noemde is toernooi. Dit omdat er in de annalen van de abdij van Egmond in 1182 gesproken wordt over een prachtig toernooi naar aanleiding van een huwelijk. In 1182 trouwde Margaretha van Holland, dochter van graaf Floris III en Ada van Schotland met graaf Diederik van Kleef. Waar het huwelijk gesloten werd is onbekend, maar het feest zou volgens de tekst van de annalen gehouden kunnen zijn in

het huidige Lisse. Naar aanleiding van dit huwelijk werd een prachtig toernooi of steekspel gehouden; ‘Magnifice Lis Celebratis’. Lis zou toernooiveld kunnen betekenen net als het Franse lice.

In 1198 werd Lis voor het eerst genoemd Misschien werd het toernooi ‘in ‘t Viercant’ gehouden of op het meer westelijk gelegen Berkhouterduin, dat al lang is afgegraven. Blijkbaar was het hier een favoriete plaats met een goed onderkomen om een toernooi te houden voor de Hollandse graven. Graaf Floris III, die internationaal aanzien genoot en getrouwd was met de zus van de Schotse koning, zal op de trouwdag van zijn dochter zeker niet met de minste entourage genoegen hebben genomen.

Zou de plaatsnaam Lisse bedoeld zijn, dan had er een andere tekst moeten staan; Magnifice Celebratis apud Lis (apud=op). De annalen uit die tijd zijn echter overduidelijk, evenals de kronieken: tijdens het bruiloftsfeest van 1182 is er een toernooi gehouden. In 1198 wordt ‘apud Lis’ genoemd in een oorkonde, uitgevaardigd door graaf Dirk VII en getekend door veel familieleden, waaronder zijn zus Margaretha (van de bruiloft in 1182) en andere eerbiedwaardige edelen. Betekent Lis inderdaad toernooi, dan moet de naam in 16 jaar van toernooi getransformeerd zijn tot een plaatsaanduiding. In 1198 is de naam blijkbaar al ingeburgerd als de plaats Lis of als zodanig geregistreerd. Veel van wat hierboven beschreven is, is ontleend aan het artikel van Aad van der Geest van 10 juni 1998 in het weekblad de Lisser.

Werd het toernooi in 1182 ‘in ‘t Viercant’ gehouden? Kaart van J.P. Dou uit 1625 uit de Hingman Collectie in het Nat. Archief Den Haag. Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” info@oudlisse.nl


Aangeboden: Overdekte winterstalling in Rijnsburg voor boot op trailer of caravan, van sept- april, kosten € 200,- tel: 0714020671. Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505. Schilderwerk: binnen en buiten, geen korting, gewoon goed werk. meeuwenoordschilderwerken.nl

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Marconistraat 16 te Hillegom De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509.

van Zuid-Holland een omgevingsvergunning verleend aan De Meerlanden Holding N.V. (afvalbrengstation en gemeentewerf) voor een inrichting (milieu) gelegen op de locatie Marconistraat 16 te Hillegom.

Te koop gevraagd: lp’s en singels bel een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoon platen, elpee, singels. Telefoonnummer 06 139 74 136

PARKET-PLANKENVLOER STOFVRIJ SCHUREN EN AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06 20401577 Uw oude vloer weer als nieuw!

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Märklintreinen gevraagd grote verzameling met of zonder toebehoren. Tel: 0718874269

Op 30 mei 2017 is door de inrichtinghouder verzocht om de revisievergunning (milieu) van 20 oktober 2004 in te trekken. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens

De Klerk Caravans en Campers is op zoek naar een oproepkracht voor de functie van

interieurverzorgster 1

DE GROOTSTE SPORTTAS TER WERELD !

hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld die van 28 juni 2017

EEN LEGENDE OPNIEUW ONTWORPEN, NIET VOOR NIETS UITGEROEPEN TOT „CARAVAN VAN HET JAAR“ KNAUS SPORT&FUN !

tot en met 8 augustus 2017 ter inzage heeft gelegen. De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

2

De werkzaamheden bestaan uit; schoonmaken van (occasion) caravans, campers en ons pand. u kunt uw reactie mailen naar personeelsadviesparente@gmail.com t.a.v. Jolanda Fransen. gaarne in uw reactie vermelden voor hoeveel uur u per week beschikbaar bent en op welke dagen. 3

4

Teylersplein 1 in Nieuwveen, maandag tot en met vrijdag tijdens

VORMGEVING

Fraai met karakteristieke sierlijsten op voor- en achterzijde. Sportief uiterlijk met felle kleuren.

6

t

Nu me

het an van *Carav akket* Jaar-p

5

1.792, van € rdeel Uw voo € 797,-

6

4

VEEL RUIMTE

Bagageruimte met 1 meter brede deur voor gemakkelijk laden. Voor fietsen, kites, trapezes, duikflessen etc.

,-

€ 995 - voor

tot en met dinsdag 24 oktober 2017 in het Klant Contact Centrum,

FLEXIBEL

De tweedelige toegangsdeur is gewoon heel praktisch. Zwembroek aantrekken met de deur open.

3

De stukken liggen ter inzage van woensdag 13 september 2017

BELASTBAAR

Door ladder en dakrails kunt u 75 kg bagage op het dak kwijt. Voor surfplanken, dakkoffer, ski’s etc.

2

1

Stukken inzien

REUSACHTIG

De achterdeur. Bijna een meter breed en super praktisch. Makkelijk MTB’s of een motorfiets beladen!

STIJLVOL

Veel ramen voor veel natuurlijk licht en frisse lucht. Om naar de sterrenhemel te kijken na een intensieve sportdag.

5

1996 – 2016 RETURN OF A LEGEND. VOOR DE TWEEDE MAAL „CARAVAN VAN HET JAAR“ DE SPORT&FUN ! www.knaus.nl/sportandfun

de openingstijden.

Haarlemmerstraat 1B, 2182 HA Hillegom T 0252 - 515 238 F 0252 - 523331 E info@deklerkcaravans.nl I www.deklerkcaravans.nl

Rechtsbescherming

ASTMA / COPD ZWEMMEN

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal binnen zes weken na de publicatie van het besluit. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

NIEUW

of bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Zwemmen voor mensen met een longaandoening Sportcentrum De Waterkanten biedt, als enige zwembad in de regio, speciaal voor mensen met een longaandoening een aangepaste zwemactiviteit aan

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wij verzoeken u een afschrift

l

Op eigen niveau en tempo bewegen in het water l Mogelijk als (aanvulling op bestaande) longrevalidatie l Afgeschermd uur l Voor alle leeftijden Maandag 13.45 - 14.30 uur Sportlaan 21, 2161 VA Lisse, T 0252 - 414488

www.sportfondsenlisse.nl

daarvan toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer M. Nusteen via 071 - 408 32 42 of M.Nusteen@odwh.nl.

Nieuwe sierbestratiNg?

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen!

aaNbieDiNg

Stenen, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie vanaf

E 69,- per m

2

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00 - 17.00

uur

Modeltuinen Zwanenburg

IJweg 411 • Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561 Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

1


cultuur/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

17

Open lessen bij Flores LISSE n Jeugdtheaterschool Flores start het nieuwe seizoen met open lessen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De gratis theater- en zanglessen worden gegeven tijdens de Feestweek op zondag 24 september in Floralis, Floralisplein 69. De nieuwe cursussen van Jeugdtheaterschool Flores gaan zondag 1 en donderdag 5 oktober weer van start in Floralis. Er zijn verschillende theatercursussen voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar, allemaal naar keuze uit te breiden met zangles. Kinderen kunnen tijdens de open lessen uitproberen of theater en zang iets voor hen is. Het rooster voor zondag 24 septem-

ber is als volgt: 4 t/m 6 jaar: theater en zang 12.00 - 13.00 uur 7 t/m 9 jaar: theater 13.00 - 14.00 uur, zang 14.00 - 15.00 uur 10 t/m 12 jaar: zang 13.00 - 14.00 uur, theater 14.00 - 15.00 uur Aanmelden voor de open lessen is niet nodig, je kunt je een kwartier voor aanvang melden in de foyer van Floralis. De lessen worden georganiseerd in het kader van de Feestweek, in samenwerking met Harddraverijvereniging Lisse. Donderdag 5 oktober start de Speelleerklas voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De Basisklas (7 t/m 9 jaar) vindt plaats op donderdag en zondag (start 1 oktober). Ben je tussen de 10 en 12 jaar? Dan kun je meespelen in de theatervoorstelling van de cursus Jeugdproductie. Deze repetities zijn ook op donderdag.

Muzenhuis presenteert nieuw lesprogramma LISSE n Bij Pop-Muziekschool ‘t Muzenhuis aan de Vivaldistraat 6 houdt zaterdag 16 september tussen 11.00 en 16.00 uur open dag. De ingang zit rechts naast ‘t Poelhuys. De erkende muziekschool biedt veel mogelijkheden. Leerde je vroeger eerst drie jaar blokfluit spelen, nu gaat het wel anders. Synthesizer, gitaar, drums? Trompet, saxofoon, koor? Songwriting, zangles? Privé,

Wethouder Jeroen Vereheijen verricht de openingshandeling in stijl. | Foto: pr

duo of in een groep? Klassiek of juist modern? Jaarabonnement of juist maandelijks opzegbaar? Het kan allemaal. Ook kinderen uit gezinnen die niet veel te besteden hebben, kunnen in aanmerking komen voor muziekles bij ‘t Muzenhuis, via het Jeugdcultuurfonds. Ouders kunnen daar niet zelf een aanvraag voor doen, dat gebeurt via de muziekschool. Kijk voor meer informatie, waaronder een ledenactie, op www.muzenhuis.nl.

Boeren, burgers en buitenlui HILLEGOM n Open Monumentendag wordt traditioneel geopend met het hijsen van de vlag. In Hillegom waren 7 locaties opengesteld voor bezoek, dankzij de inzet van vele vrijwillige handen. Dit jaar was de opening bij Open Hof aan de Raadhuisstraat. De vlag werd gehesen in de stijl van het Open Monumentendag-thema van dit jaar,

“Boeren, burgers en buitenlui”. Wethouder Jeroen Verheijen verrichte de openingshandeling met behulp van een antieke tractor, die was op-

gesteld in de voortuin van de kerk. Daarna werden de wethouder en andere bezoekers in de kerk verwelkomd door vrijwilligers van de kerk met een lied dat speciaal voor deze dag werd geschreven. In het eetcafé werd vervolgens genoten van koffie thee met lekkers.

Draaien, vallen en rollen Vrienden trekken in deel van holkamer BALLET

Stichting Balletschool Martha de Rijk geeft gratis proeflessen. n

De balletschool is weer aan een nieuw balletseizoen begonnen. Vorig seizoen is afgesloten met een voorstelling in het openluchttheater van Bloemendaal. Het aankomend seizoen bestaat de balletschool 45 jaar. In het kader van dit jubileumjaar pakt de school extra feestelijk uit. Z o biedt de balletschool de hele maand september gratis proef-

lessen aan. Met ingang van deze maand start ook weer een aantal nieuwe lessen.Voor leeftijd van 10+ op woensdag 18.00 tot 19.00 uur, voor 15+ op woensdag van 19.00 tot 20.00 en voor volwassenen op vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur. De lessen worden gegeven door moderne danser Merel Cornet. Moderne dans is dynamisch en ritmisch, met natuurlijke bewegingsvormen: draaien, springen, vallen, rollen... en is aardser in tegenstelling tot klassiek ballet. Meer info: www.balletschoolmarthaderijk.nl.

HILLEGOM n De vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Hillegom konden zaterdag 9 september voor het eerst een kijkje nemen in het nieuwe onderkomen, Kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg. Daar zullen de Vrienden in de zomer van 2018 hun intrek nemen in het voormalige kantoor en een deel van de hyacinten-holkamer op het erf. Onlangs is gestart met de verbouwing van deze ruimtes en daarom was het leuk om op Open Monumentendag in het kantoor de sfeer te proeven van hoe alles er nu nog uitziet. Na de verbouwing worden de ruimtes casco opgeleverd

en kunnen de Vrienden aan de slag om de ruimtes verder af te werken. Vrienden-voorzitter Hans Lommerse en directeur van BOEi Arno Boon tekenden deze dag de samenwerkingsovereenkomst. Boon bracht cadeautjes mee voor de Vrienden, waaronder één van de twee typemachines waarop in het kantoor van Veelzorg werd gewerkt. Deze zal een mooi plaatsje krijgen in het deel van

het kantoor waar de Vrienden de sfeer van vroeger zullen terugbrengen met een deel van het voormalige meubilair dat nu opgeslagen is. “Overal waar in Hillegom opslagruimte is, hebben de Vrienden wel iets ondergebracht”, grapte Hans Lommerse. “Dat willen we bij elkaar brengen zodra we thuiskomen in Veelzorg. Want als bollenkind voelt dat wel zo bij het binnenstappen in dit kantoor.” Veel vrijwilligers beaamden dat nostalgische gevoel, want bijna allemaal hebben zij in hun jeugd zakcentjes verdiend met vakantiewerk op Veelzorg.

Rubriek

!

LEES TIPS door Genie Does-Moison Even voorstellen: Genie Does-Moison is werkzaam bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland als collectiespecialist en hoofdredacteur van het schrijversplatform Nederland Schrijft. Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer. Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheek zuidkennemerland.nl

DE TIP VAN Een bieb-lid: GAIL HONEYMAN IK BEN ELEANOR OLIPHANT

De sociaal onhandige Eleanor werkt al 9 jaar voor hetzelfde kantoor. Haar collega’s vinden haar raar en maken haar regelmatig het mikpunt van pesterijtjes. Ze trekt zich daar niks van aan. Eleanor heeft haar leven goed onder controle. Ze draagt iedere dag hetzelfde, eet iedere dag hetzelfde, belt haar moeder iedere woensdag en haalt op vrijdag twee flessen wodka die ze in het weekend opdrinkt. Pas als ICT-collega Raymond haar mee uit neemt kruipt Eleanor iets uit haar schulp en leren we haar en de geheimen uit haar jeugd kennen. Een prachtig boek over eenzaamheid met uitzicht op geluk.

HIDEO YOKOYAMA TOKYO TAPES NR. 6-4

Als de dochter van rechercheur Mikami op onverklaarbare wijze verdwijnt doet hem dit denken aan een zaak van veertien jaar geleden. Een meisje van zeven werd toen ontvoerd en na een mislukte losgeldonderhandeling dood teruggevonden. De moord werd nooit opgelost. Als Mikami het dossier bestudeert komt hij erachter dat er veertien jaar geleden zaken over het hoofd zijn gezien. Of is dit bewust gebeurd? De Japanse bestsellerauteur is meerdere malen voor zijn werk bekroond. Tijd dat we hem hier ook leren kennen.

ELIN HILDERBRAND EEN WEEKEND AAN ZEE

Laurel, Belinda en Scarlett zijn alle drie ooit getrouwd geweest met Deacon Thorpe. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken en houden dan ook flink afstand van elkaar. Maar als Deacon plotseling overlijdt moeten ze noodgedwongen bij elkaar komen. Het was de laatste wens van Deacon dat zijn drie ex-vrouwen met kinderen een weekend verblijven in zijn zomerhuis op zijn geliefde eiland. Daar moeten zij gezamenlijk zijn as uitstrooien. De dames krijgen daar ook te horen dat ze het zomerhuis erven. Maar gaat het ze lukken om de strijdbijl te begraven? Een heerlijk luchtig boek om in een weekend uit te lezen.

MARC-MARIE LEEST IN STUKJES

In zo’n zeventien korte hoofdstukjes leest cabaretier Marc-Marie Huijbregts op unieke wijze zijn boek voor aan een zaal vol mensen. Verhalen over zijn jeugd, de ontdekking van zijn homoseksualiteit en problemen die hij had met zijn uiterlijk en gang van zaken bij audities en tv-optredens. Heerlijk om naar te luisteren, vol zelfspot en vileine humor.


18 T/M 23 SEPTEMBER

€ 2.000,- EXTRA INRUILVOORDEEL + GRATIS 1 JAAR EXTRA GARANTIE + € 250,- KORTING OP WINTERBANDEN INCLUSIEF VELG EN 1 JAAR GRATIS OPSLAG

ALPHEN A/D RIJN DELFGAUW DEN HAAG DEN HAAG GOUDA

Curieweg 9 Exportweg 3 Rhône 18 Kerketuinenweg 70 Keerkring 3

Tel: 0172 - 46 09 60 Tel: 015 - 251 72 30 Tel: 070 - 347 17 47 Tel: 070 - 309 89 80 Tel: 0182 - 68 39 39

HAARLEM HOOFDDORP LEIDEN RHOON ROTTERDAM

Grijpensteinweg 10 Parellaan 7 Vondellaan 80 Nijverheidsweg 11 Metaalstraat 5

Tel: 023 - 528 15 50 Tel: 023 - 561 63 10 Tel: 071 - 535 18 00 Tel: 010 - 850 41 71 Tel: 010 - 850 41 50

www.motorhuis.nl

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 23 september 2017 op voorraadmodellen, uiterlijke registratiedatum 30 september 2017. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op www.motorhuis.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 09-17

Tijdelijk extra scherp tarief. De Audi A4 nu vanaf € 425,-* p.m. Audi Private Lease

Profiteer nu van het tijdelijke en extra scherpe Private Lease tarief op de Audi A4 Limousine en Avant. Zo rijdt u een stijlvolle en dynamische Limousine 1.4 TFSI (110 kW/150 pk) al voor een vast maandbedrag vanaf € 425,-*. Voorzien van o.a. lichtmetalen velgen, MMI Radio Plus & Bluetooth, lederen multifunctioneel sportstuurwiel, Xenon verlichting met LED dagrijverlichting en Audi pre sense city.

De voordelen van Audi Private Lease Een vast bedrag per maand Geen investering, geen aanbetaling

Audi Private Lease staat voor zorgeloos rijden in een nieuwe, sportieve en zeer complete Audi. U hoeft nergens naar om te kijken. Bereken direct uw voordeel op privatelease.audi.nl of neem contact met ons op.

Verzekerd van reparatie en onderhoud door de officiële Audi dealer Inclusief verzekering & wegenbelasting en geen onverwachte autokosten

Wittebrug Den Haag, Donau 120, telefoon: 070 - 342 93 33 Voorschoten, Hofweg 39, telefoon: 071 - 579 47 94 De Lier, Leehove 49, telefoon: 0174 - 525 650 www.wittebrug.nl

24

Vervangend vervoer na 24 uur

Gem. brandstofverbruik: 3,7- 6,6 l/100 km, gem CO2-emissie: 95 – 150 g/km. *Audi Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Audi Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Gelimiteerd aanbod, zolang de voorraad strekt. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.


Bezoek Attractiepark Duinrell met Uitgeverij Verhagen!

Doe een Duinrell-dag! #DUINRELL #NOOITMEERNAARHUIS Stap door de poorten van Duinrell en ga mee op avontuur. Start in het nostalgische Wonderland met attracties voor de allerkleinsten, suis in noodvaart naar beneden vanaf de Rodelbaan, vlieg mee in de spannende Dragonfly en laat je kleddernat spatten in de waterachtbaan Splash! Stap in de nieuwste attractie Wild Wings en zie heel Duinrell in vogelvlucht aan je voorbij sjezen. Of zet een nieuw record en ga 123 keer over de kop (in één vlucht ja!). De speeltuinen, de attracties, de shows… van Duinrell krijg je nooit genoeg! KILOMETERS GLIJPLEZIER Een kilometer lang glijden… Kan dat? Ja hoor, in het Tikibad kun je zelfs nóg verder. Het grootste glijbanenparadijs van de Benelux is dit jaar uitgebreid met vijf nieuwe glijbanen! DRIEDUBBELE CONE GLIJBAAN TRITON Je sjeesde al van de razendsnelle Tyfoon en Cycloon en vanaf nu raas je in een tweepersoonsband van de nieuwe driedubbele Cone glijbaan Triton. In deze superspannende glijbaan glijd je op grote hoogte heen en weer door drie megatrechters. KIDS WATERPARK PLAYA Voor kinderen t/m 12 jaar is kids waterpark Playa geopend! Roetsj van vier gloednieuwe glijbanen, word kleddernat onder de waterval van een grote tipping bucket en beleef heel veel waterspeelplezier. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er een verwarmd waterspeelbad, waar ze samen met papa en mama urenlang kunnen spetteren.

Tegeni nleveringv an deze kortingsbonb ij de kassav an Duinrellk rijgtu

KAARTJE ATTRACTIEPARK DUINRELL INCL. TWEE UUR€1 TIKIBAD GRATIS toegangtVOOR ot eend agje onbeperktT ikibad voor slechts 0,-p er persoon.

Naam: .................................................................................................................................................................. Woonplaats:

KORTINGSBON

..................................................................................................................................................

Actievoorwaarden eldig 6f ebruarit ot en met2 april (Tina 2015; ••G Deze bonvan is geldig t/m 19 november 2017 m.u.v. festival) op 23 en 24 september 2017 per kortingsbon; •M aximaal 4 personen

••N Alleen geldig voor het 2e en 4e niet cties/kortingen/e-tickets; voor 6e, 8e etc.; iet geldigi nc ombinatie metkaartje, overigea ••N Niet geldig in combinatie met overige acties/kortingen/e-tickets; ieti nwisselbaar voor contant geld; • Niet inwisselbaar voor contant geld; •K ijk voor openingstijden en veiligheidsregelso p www.duinrell.nl/tikibad. • Kopieën zijn niet geldig, deze worden niet geaccepteerd aan de kassa van Duinrell.

Ga voor openingstijden, prijzen en 2alle naar BEZOEK ATTRACTIEPARK DUINRELL INCLUSIEF UURveiligheidsvoorschriften TIKIBAD MET UITGEVERIJ VERHAGEN!

WWW.DUINRELL.NL/TIKIBAD WWW.DUINRELL.NL


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Kantoor Hillegom Winkelcentrum Brakershof achter Lunchroom Dunant Henri Dunantplein 24 2181 EM Hillegom hillegom@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Openingstijden Elke donderdag van 10.00 - 16.30 uur Kantoren bij u in de buurt: Haarlem (ma. t/m za.) en Katwijk (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


service

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017

21

TransCavia

Column Poespas Tips? Mail de redactie NIEUWTJES? n Ons tippen kan

via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

COLOFON Oplage 21.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Ruth Eppink M 06 16961400 redactie@lissernieuws.nl Caroline Spaans M 06 30791260 redactie@dehillegommer.nl

n

dan ooit!” En toen wist ik het ineens weer. Ernst was één van de cavia’s van de steward. Bobby en de rest waren nooit ziek, maar Ernst kwakkelde al langere tijd. Hij had een gebitsprobleem dat we periodiek behandelden. Meestal konden we de voortanden slijpen en de kiezen bijvijlen, zonder verdoving. De laatste keer dat ik Ernst zag was hij echter meer afgevallen dan we alleen door de kiezen konden verklaren. Ik ging dus op zoek naar andere oorzaken. Hij was pijnlijk in de buik en bleek bij navraag ook moeilijker te plassen. We mochten een röntgenfoto maken en daarop zagen we een joekel van een blaassteen zitten. Dat was de boosdoener! Gelukkig kregen we toestemming om hem dezelfde dag nog te opereren. Na de succesvolle operatie konden we vanwege de narcose ook meteen het gebit optimaal bijwerken. Elk haakje werd vlak geslepen. Elke standsafwijking werd weggewerkt. De

zesjarige Ernst was weer als nieuw. Dat was allemaal een week of zes geleden gebeurd. Sindsdien had ik hem niet meer gezien. En nu hoorde ik dus hoe goed het met hem ging. Wat een toeval! “Hij moet al veel langer last hebben gehad van die blaassteen want hij is zo ontzettend vrolijk en speels!” We liepen door naar onze plaatsen. Halverwege de vlucht kwam hij nog bij ons langs. We kregen allebei een flesje wijn: “Van de maatschappij, als dank voor alles”. Toen hij het flesje neerzette zag ik de grote ring die hij droeg. “Is dat.. eh..de…?” vroeg ik enigszins beschaamd. Mijn vrouw gaf mee een por in de zij. “Ja joh, ik ben naar de juwelier gegaan en die heeft die steen netjes ingelegd in deze ring. Zo kan ik altijd aan Ernst denken, ook tijdens mijn werk.”

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom PG HILLEGOM

Maartenskerk Zondag 17 september, 10.00 uur Voorgangers: ds. Wim Zaagsma en pastor Wilna Wierenga OPEN HOF HILLEGOM

Open Hof, Raadhuisstraat 3 Zondag 17 september, 10.30 uur Spreker: Eric Wegman PAROCHIE HEILIGE WILLIBRORDUS

St. Jozef en St. Martinuskerk Hillegom Zaterdag 16 september, 19.00 uur Zondag 17 september, 09.30 uur St. Agathakerk Zondag 17 september, 10.00 uur Gezinsviering Celebrant: kapelaan S. Kuik Koor: de Bollennootjes Extra: koffie/thee in het Paus Franciscus Huis Ma 19.30 uur: Eucharistieviering Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

Maandag 18 september, 19.00 uur Mariakapel, Nassaustraat Rozenkrans H.H. Engelbewaarderskerk Woensdag 13 september, 09.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik Zaterdag 16 september, 19.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik en diaken I. Osseweijer Koor: Actaea

Evangelisch Centrum Zondag 17 september, 10.00 uur Spreker: Wim Molenkamp EVANGELIE GEMEENTE LISSE

De Poort Zondag 17 september, 10.00 uur Spreker: Mariëtte Hulsbergen

GEREFORMEERDE GEMEENTE LISSE

Salemkerk Zondag 17 september, 10.00 en 16.00 uur Voorganger: ds G.J.N. Moens GEREFORMEERDE KERK

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar: redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos - 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws/de Hillegommer Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel.(071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het LisserNieuws/de Hillegommer wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Lisse, Hillegom en Beinsdorp en is gratis af te halen. In Lisse bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en de Primera. In Hillegom bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en Tabakshop Evers. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.lissernieuws.nl www.dehillegommer.nl

PUZZEL V C T E D N E L L A V N A A E

T H V R V A L H E K E T N E R

A M O S M I D S E R U R L L E

A O O L B M S T R L O E R E N

M O R E E I T O E E U I R S G

I N R D I I L D R D L L N B E

L G A I N B A J L A R E P O L

K V N G U N O A A A M R H S C

Zondag 17 september, 10.00 uur Voorganger: ds. H.J. Reinders Grote Kerk Zondag 17 september, 10.00 uur Voorganger: ds. L. den Breejen, Delft

Klisterkerk Zondag 17 september, 10.00 uur Vredeszondag Voorganger: ds E.S. ten Heuw HERVORMDE GEMEENTE LISSE

Pauluskerk

EVANGELIE GEMEENTE HILLEGOM

Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Jos Draijer Remco Out Arie in ‘t Veld Kees van Zuijlen

Advertenties: Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl

| Foto: Corine Zijerveld

W

e gingen op een korte midweekvakantie naar Griekenland. Nadat we de eindeloze wachtrijen op Schiphol hadden getrotseerd en we de volle twee uur voor vertrek ook echt nodig bleken te hebben, schuifelden we via de slurf het vliegtuig binnen. Daar stonden de bemanningsleden ons vrolijk op te wachten met een welgemeende glimlach. Toen ik binnenkwam zei de purser: “Goedemorgen meneer Kamps, fijn dat u met ons reist. Het gaat overigens weer helemaal goed met Ernst.” Razendsnel scande ik in gedachten alle mogelijke behandelingen van een dier dat Ernst heette. Het kon, dacht ik in een flits, een hond zijn of een cavia. “Oh wat fijn,” zei ik en vroeg neutraal: “Eet hij weer goed?” Terwijl de mensen achter ons ongeduldig begonnen te trippelen antwoordde hij: “Sinds u hem onder narcose heeft geholpen is hij weer beter

L A G I E N A T V R A F E L I

O B T M R H K E E I T I S O P

M O O J N E O T R N L B C B R

P R D I E R G A A R D E A O E

P T G R A F T E M P E L I L S

R U P L O K W O R S T S G N A

U S E R I E U S E E N A H G T

V C T E D N E L L A V N A A E

T H V R V A L H E K E T N E R

A M O S M I D S E R U R L L E

A O O L B M S T R L O E R E N

M O R E E I T O E E U I R S G

I N R D I I L D R D L L N B E

L G A I N B A J L A R E P O L

K V N G U N O A A A M R H S C

L A G I E N A T V R A F E L I

O B T M R H K E E I T I S O P

M O O J N E O T R N L B C B R

P R D I E R G A A R D E A O E

P T G R A F T E M P E L I L S

R U P L O K W O R S T S G N A

U S E R I E U S E E N A H G T

© www.puzzelpro.nl

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. AANVALLEND ABORTUS ANGST BILJARTBAL BOTEN BREUK CIPRES DIERGAARDE ENGEL GHANEES GNOOM GRAFTEMPEL HELER INHAALDUEL

KATJE KETTING KLIMAAT KLOMP LEDIG LESBOS LOEREN LOPER LORRE MOORD PLOKWORST POSITIE PROMENADE RAFEL

REGERING RENTE REUNIE SERIEUS SERRE SMIDSE SOCIAAL SPREEKTAAL TERMEN TREILER VADEM VALHEK VILEIN VOORRANG

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 30 juli binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van week 36 is: Wil van der Linden uit Hillegom. De oplossing was: zonnescherm.


Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport Wij zijn op zoek naar een

Wij zijn op zoek naar

CHAUFFEUR

Chauffeurs

talent p o o k r e V ! gezocht

Ben jij op zoek naar een full time baan die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma. (32 tot 37 uur per week)? Wij vervoeren bloemen en planten naar Engeland, dus enige Lijkt het je leuk om in onze winkel met code 95 en groot rijbewijs te werken?

voor transport Engeland.

Interesse? Bel ons dan even op 06-53299532 of 071-4012980 of stuur een mail naar

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU! Ben je geinteresseerd stuur dan je CV naar etosvdtop@ziggo.nl of kom langs in de winkel voor een sollicitatieformulier.

info@keesvlielandtransport.nl

Beauty Pedicure

Vanaf heden zijn wij begonnen in onze prachtige praktijk. Wij bieden de volgende behandelingen: • Volledige Pedicure behandeling • Onderbeenmassage met hotstone • Nagels lakken met gellak Bent u iemand of kent u iemand die gebruik wil maken van een van onze heerlijke behandelingen? Bel dan om een afspraak te maken. Voor vragen kunt u ons ook altijd bellen. Kijk ook eens voor informatie op onze site: www.beautydivino.nl

Wij gaan aan de slag op de Woensdag en Donderdag. Adres: Vondelwende 62, 2182 W Hillegom. Mariska: 06 22062273 | Esther: 06 21666030 Wij hopen u te mogen ontvangen en verwennen met een heerlijke behandeling.

Vriendelijke groet, Mariska Keijzer Brakel & Esther Brakel

Etos Lisse, Blokhuis 53

Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

De Volksuniversiteit Lisse is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks circa 180 cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten organiseert waaraan tussen de 1400 en 1500 cursisten deelnemen.

Duurzaam in huis Ter ondersteuning van de administrateur zijn wij op zoek naar een en op het dak!

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst ■ Grondige inspectie door ervaren warmte U zult vooral verantwoordelijkspecialisten zijn voor de crediteurenadministratie ■ Energie besparen zonder comfort te veren incasso van cursusgelden. liezen ■ Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Wilt u zich graag als vrijwilliger nuttig maken, heeft u kennis en ■ Reiniging van luchtkanalen / onderhoud ervaring op administratief gebied en heeft u nog vier à zes uur per aan mechanische afzuiging ■ Wij werken met gerenommeerde merken week over, dan bent u bij ons van harte welkom. als Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink- & dakwerk installaties Uw sollicitatie met C.V. kunt■ u Sanitaire tot twee weken na verschijnen van dit ■ Showroom met verschillende designblad sturen naar onderstaand adres t.a.v. de voorzitter of naar radiatoren, sanitair en CV ketels, bestuur@volksuniversiteit-lisse.nl bezoek graag op afspraak.

MEDEWERKER ADMINISTRATIE

k r e t S n e m a S

Wilt u eerst meer informatie, stuur uw vragen dan naar SCHULTE BV ERNARD administratie@volksuniversiteit-lisse.nl

TRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, GIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

www.volksuniversiteit-lisse.nl

eidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

UV 3 edities di/wo 11/12 september 2017 afm. 194x132 = € 155,00 totaal Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518 BP weekendkrant vrij 15 september 2017 afm. 132x145 = € 220,-

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ■ stookkosten Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst 24-uurs storingsdienst ■ Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als werken Nefit, Remeha en Vaillant merken Wij met gerenommeerde ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren, sanitair en CV ketels, Showroom met verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

k r e t S n e Sam bezoek graag op afspraak.

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

VOORHOUT

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselij ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consu

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI


DE INLOOPKAST VOOR IEDEREEN EXCLUSIEF BIJ ‘UW KASTENSPECIALIST’ CASBA

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

96,4 cm

96,4 cm

96,4 cm

UNIEK, DE INLOOPKAST VOOR ELK HUIS.

Compleet overzicht

100 cm diep en leverbaar vanaf 250 cm breed tot en met 400 cm breed. Uit te breiden met spiegels, schoenenkastjes, verlichting etc. Zo’n mooi overzicht van uw kleding heeft u nog nooit gehad!

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Kastsysteem HORIZON Met 1001 mogelijkheden! Schuifdeurkast SAMIA met spiegel 160x223 cm. Leverbaar in diverse kleuren, maten en (glas)fronten. als afgebeeld 599,-

WAAROM CASBA

*uitgezonderd enkele modellen.

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

BIJ AANKOOP VAN EEN KAST 10% VAN HET AANKOOPBEDRAG AAN KASTACCESSOIRES CADEAU!

• Gratis montage* • Gratis bezorgen • Advies op maat • De grootste keus • Laagste prijsgarantie

• • • • • •

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Schuifdeurkast MARCATO Leverbaar van 160 tot 400 cm breed in diverse kleuren, maten en (glas)fronten.

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

50% korting

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Alleen dit weekend!

op elk montuur vanaf €79 Geldig van 14 t/m 17 september

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.

Lisse Blokhuis 33 Tel. 0252 417 686

Dit aanbod is geldig op alle monturen vanaf €79. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of op al eerder gedane aankopen. Voor randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Alleen geldig van 14 t/m 17 september 2017. © Specsavers 2017. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.


KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING!

Klein heiwerk

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL

Sierkussen

Sluimerrol of armsteun

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom

Tel 0252 - 06Hillegom 22795993 Hoofdstraat 26,520557 2181 ED mail: info@rinusvanstein.nl Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl

Hoofdsteun of mediatas Binnenvering

UITGEBREIDE COLLECTIE TAPIJT - PARKETCOLLECTIE - LAMINAAT - PVC UITGEBREIDE GORDIJNEN RAAMDECORATIE TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC

www.blacksheepdesign.nl

TOT 350,- GRATIS EXTRA OPTIES*

UITGEBREIDE COLLECTIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE UITGEBREIDE COLLECTIE TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC GORDIJNEN - RAAMDECORATIE

TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC

GORDIJNEN Openingstijden: - RAAMDECORATIE MEGA gesloten VLOOIENMARKT maandag

Motorische verstelling

.zat. 30 sept.

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur KATWIJK Vliegveld Valkenburg2eHands, Openingstijden: zaterdag 10.00 tot 16.00 uur DonEvents.nl maandag gesloten Curiosa, Antiek 0294dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur 237320 zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

DE BANK IS MOOI, DE PRIJS IS NOG MOOIER ELKE ZONDAG OPEN! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

RIJNEKE BOULEVARD ZOETERWOUDE HOGE RIJNDIJK 315 (2E ETAGE)

Wie helpt onze kids (3;5 en 7) door de ochtendspits? Gezocht: oppas voor 2 dgn (ma, vrij.) 7.30-8.45. A. Horst 06-53878513

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 Openingstijden: maandag gesloten mail: info@rinusvanstein.nl

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00Openingstijden: tot 16.00 uur

maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

EIGEN KIJK EIGEN KRACHT

De nieuwe Mazda CX-5 is er al vanaf € 30.990,- rijklaar

NU EEN AUTOMAAT VOOR SLECHTS € 1.000,MEERPRIJS EN MET 2.000 KG TREKKRACHT

AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 30.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering en bij aanschaf van de nieuwe Mazda CX-5 in de periode 1 april 2017 t/m 30 september 2017 met uiterlijke registratiedatum 30 september 2017. Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl


Verrassend lage prijzen in 1000 winkels.

Maak kans op â‚Ź100,- shoptegoed

Speel de game op action.com/1000 Lay's chips paprika of naturel 6x25 gram

LED kaars met bewegende vlam incl. afstandsbediening

trendy servies    compoteschaal Ă˜ 12 cm

set/3

099

695

breigaren xxl

industrieel wandrek

diverse kleuren metallic acryl 425 gram

houten lantaarn

diverse varianten o.a. petit four schaal Ă˜ 10 cm

ontbijtbord Ă˜ 21 cm

34x17.5 cm

geurtheelichten

0.92 1.29 1.59

24 stuks

0.94

082

295 sandwich toaster

mat zwart of wit metaal/MDF ca. 55x30x12 cm

2 sandwichplaten met anti-aanbaklaag 820 W

snijmat of precisie messenset

snijmat: A3, groen of messenset: 6 stuks

stuntprijs

495

kinder joggingbroek

antislip badmat

o.a. Cars, Minions of Frozen katoen/polyester maten 92-122

diverse kleuren, polyester chenille, 60x90 cm 50x80 cm

3.99

jongens boxershort maten 98-128 2-pack

2.79

meisjes hipster maten 98-128 2-pack

449 Ziki sokken diverse prints maten 35-46

aardbei of vanille, 700 gram

shake beker

129

My Little Pony kasteel

heren vest

kristal, 56 cm hoog, 16 accessoires incl. batterijen, 3+ jaar

500 ml

My Little Pony taart en theeset

492

795

20-delig

slimme schakelaar

schakelset met afstandsbediening

bedien 99 apparaten en verlichting met een smartphone app max. 3680 W

2.29

Bodymass whey protein

797

bekijk de video op action.com

1695

1.49

7.83

Air Wick starterset jasmijn en witte bloemen incl. Freshmatic navulling

sneakers maten 41-45

9.95

795 opberg- of verhuisdoos

30 meter bereik, indoor 4-delig of outdoor 3-delig werkt met de slimme schakelaar

798

diverse kleuren katoen/polyester maten m-xxl

max. 30 kg, 48x34x33 cm

transport trolley max. 150 kg

1795

4.95

Pulse oortelefoon met opbergtas diverse kleuren

Freshmatic navulling, 250 ml

2.49

3 paar

152

444

www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 13 september t/m dinsdag 19 september 2017

268

078

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

378


r a l! a e k j win n 5 o 2 o

ew l t s Ade leuk

IN VELE KLEUREN LEVERBAAR!

2

1

799 ,-

2

N BA EK HO

3

Hanglamp Cologna in 2 kleuren.

Ø52cm per stuk 169,-

VA

F NA

, 9 21

74cm

xB64xD Fauteuil Metal in stof Break. H85 ,es 259 zoals afgebeeld incl. luxe opti

TV-/audiodre sso

Montreal is een compleet woonprogramma in acaciahout in de kleur light grey.

ir Montreal

in Ac acia. H46

xB206xD45c

K

1. Hoekbank Kendo in stof Gapp incl. 3 rugkussens & 1 sierkussen. H74xB290xD218cm 799,-. 2. Woonprogramma Montreal in Acacia: Schuifdeurkast H148xB126xD40cm 699,-, Bijzettafel B75xL75cm 229,-. 3. Karpet Madera in diverse kleuren & maten. B200xL290cm 429,-, B160xL230cm 269,-.

m 449,-

449

HR-KOUDSCHUIM IN ZITTING MOGELIJK & KEUZE UIT VELE STOFFEN EN KLEUREN!

,-

Uit voorraad leverbaar!

Boekenkast Montreal in Acacia. H200xB80xD40cm 549,-

Barkast Montreal in Acacia. H174xB126xD45cm 899,-

M

EE B90 TTAF XL EL 16 0 C

, 9 34 Dressoir Montreal in Acacia. H78xB206xD45cm 699,-

Eettafel Montreal in Acacia, in diverse maten leverbaar. B100xL220cm 449,Armstoel Veronese in diverse stoffen vanaf 179,-

Elke g a zonden p o

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

P

VRIJ PARKEREN!

KEUZE UIT 3 HANDGREPEN

Ln week 37 17  

LisserNieuws, dinsdag 12 september 2017

Advertisement