Page 1

bollenstreek.info GRATIS recreatiekrant

bollenstreek.info is een uitgave van TEYLINGEN HILLEGOM KATWIJK LEIDEN LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT


23

P

se

Om

25

97 70 0,3 69 1,1

1,4

62

1,5

67

96 0,9

0,5

1,0

66

N206

54

gsk an aa l

93

0,6

74

2,3

83 0,3

0,4

1,9

75

hor

1,0

Ou

de

Ri

jn

0,8

1,1

88

La

92

87

95

85

1,9

we

g

0,6

N449

86

88

07

O

79

1,5

ud

1,7

e

06

1,8 3,9

78

Po ld er

0,2

05

0,6

jn

05 2,0

0,5

i

76

0,5

37 39

0,6

36

0,6

40

Koudenhoorn

2,0

He

re

i

Kagerzoom

P

ely

laa

n

Church

illlaan

eg terw ees

01 k

j ldi Zij

Zwanburgerroute met voetveer van april t/m september

En

ge

Po ld er Boter h u is

len

da

al

Ou

de

R

81 Leid

eg

Polder

Pro

vin

kla

cia

an

lew

eg

HSL

rst

we

g

s dijk me g we

Om

e-

67

41

Waterloospolder

eweg

laan

Oude Adese

eijd verw

40

Rijpwetering

Zuid

we

g

49

N446

Ripselaan

W

13

Veenpolder

eg Aderw

46

rd

a wa

ge

La

ds

ch

eid

ing

eg sw

No

Hof

or

laa

n

zich

de

eR lijk

an

tlaa

n

dw

eg Knip

laa

07

Broekweg

05

ijd

Pro

vin

cia

lew

eg

e

Spookverlaat

G e er e n B uur t pold er

n

Gee

t Fie

spa

d9

0

rwe

Bentweg

39

Koudekerk aan den Rijn

Vli et pol der

Hoogmade

48

12

19

Oude Rijn

Rijndijk

36

g

26

La ge nw aa r ds e Po lde r

str. 08

HazerswoudeRijndijk

rps Do

47

polder

11

R ijnlan d

Ho nds dij ks e

P olde r

Blauwepolder

la Van K

Oude-Ade

N445

A4 E19

Zevenhuizen

38

Pold er

A c ht hov en

N11

27

Rijn enb ur ge rpolde r

Galgweg

N209

HazerswoudeDorp

G roe ne ndijk

Groenendijk

39

Vrouw Vennepolder

74

Bent

P olde r

Zweilander

sew

plassen

N446

s

fdij

Ho

71 68

(N a tuurr ecre a tie ge bie d)

Leiderdorp

Zwanburgerpolder

Tengnagel

(apr.-sept.)

78

69

18

ij n

ZoeterwoudeRijndijk

73

oe

Ho

Eur

opa

85

20

d

’t Joppe

Merenwijk

13

19

17

npa

Zijldijk

Warmond

09

21

12

Willem de Zwijg e rl aan

01

0,1 38

14

11

70

0,6

1,3

Klinkenberger- 08 plas

0,7

0,7

2,0

82

07

03

77

02 0,8

06

0,8

0,2

10

11

04

14

15

Leiden

10

Po ld erp ark Cro n esteyn

72

Kasteel Oud Poelgeest Oe gs 13 t g 22

0,7

1,2

.L Dr

0,8

86

16

0,3

0,7

0,1

Ri

15

12

1,4

1,1

A44

75

80 0,1 81 26

0,8

g

Kasteel Endegeest

04

Bio Science Park

Plesmanlaan

we

ag

Ha

Oegstgeest

89

16

90

02

eg

1,0

0,2

an

79

53

09

olw

1,1

0,7

nla

99

94 77

29

4,0

P

0,9

49

Stevenshof

Rijnsburg

87

90

ge

0,7

76

Valkenburgse Meer

36

84

Ir . 89 G .T jal ma we g

25

24

Maaldrift

0,9

eg

s Kok

28

Valkenburg

Voormalig Vliegveld Valkenburg

Katwijk aan de Rijn

0,9

0,3

eg

0,6

68

1 65

ew

rw

0,1

59

ars

Katwijk aan Zee

61

60

58

De Pan

na

21 35 48

37

N206

g

rwe

Mole

We d

52

D

De samenstellers van Bollenstreek.info hebben zorgvuldige aandacht besteed aan de inhoud van dit magazine. Toch kunnen aan de tekstuele inhoud en de evenementenkalender geen rechten ontleend worden.

Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk www.uitgeverijverhagen.nl

71

1,8

0,5

56 0,2 57

0,5

32

se

38

50

A44

Zuydwyk

ote

sch

50

Met dank aan: Tekstschrijvers Roza van der Veer en Suzanne Meeuwissen

Bollenstreek beleef het! www.bollenstreek.info

0,8 64 0,1 63

1,5

31

urc h-

51

r Voo 03 Oostvlie tpolde r

08

Website: bollenstreek.info

dep ad

p olde r

O o st br o e k-

58

37

Fotografie: Clara Leenstra Annemiek Cornelissen Cunie Sleijpen Wim Sonius Gert Jan van Rooij Simone Vieveen Coen Bastiaanssen Leiden Marketing Dirk van Egmond Jordi Rijsdam, Kattuk.nl Arie van Duijn

0,7

Wa s

0,1

iph

DTP: Blue Robin dtp / Arnold Meijer www.bluerobin.nl

1,0

0,8

Sch

De najaarseditie van Bollenstreek.info verschijnt in oktober. Voor advertenties in deze uitgave kan contact worden opgenomen met Uitgeverij Verhagen, (071- 4022901).

Advertenties: Afdeling verkoop Uitgeverij Verhagen Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel. 071-4022901

sew eg

ran laa enb n

52

92

51

49

Weipoort

Nieuweweg

Westb ro ekp o ld er

81

Zuidbuurt

Korte Kerkpa d

ZoeterwoudeDorp

82

57

Hoofdredactie: Teuntje van Delft

0,2

0,3

ijk

N447

91

Gro o te

83

Geld erw o u d se

Gelderswoude

Po lde r

Redactie: Pinguïn Pen / Esdor van Elten www.pinguinpen.nl

Ka tw

Va nC

Wassenaar

Va n N Z i jev uyle elt n v str an aa t

43

polder

eg

ew

ids

Le

Voorschoten

52

51 N206

Bollenstreek.info is ortman Studio Royale/Steven ns tr. Bemelman een uitgave van: Uitgeverij Verhagen Gidie Vogels Paul Venderbosch In samenwerking Marieke Smit met: Maarten Dijkshoorn Regio Marketing Ron Jagers Leiden Marketing Noordwijk Marketing Noordwijk Marketing Lisse Marketing Katwijk Marketing Tino Stulen Lisse Marketing Ian Edmondson VVV Noordwijkerhout Els Bax Weip oort VVV Teylingen sew Hillegom Promotie eg Hillegom Promotie Gemeente Hillegom Hielco Kuipers Oplage: 150.000 exemplaren

27

eg

Papenw egs e

90

De Vlie tla nde n

Westein d se

K

erw eg

47

iet

Westeinde

eg

erw

me

84

der

On

Dr .

orp

ela

50

46

Vl

Po ld er

57

26

e

std

Pa pe we g

Pa p

an -W est

86

Kn

93 48

84

ipl aa n

67 94

A4 E19

56

98

58

99 ind

Oo

45

N448

Ho rst laa n

g we

95 53

96

eg

erw

Ge

ew

44

88

85

rse

u Ve

66

54 55

Stompwijk

en

ds

Raaphor s t -

84

Ter Horst

89 88

82 82

83

d rpa ate inw

Duivenvoorde

N447

D e H o rste n

83 81

69

eg tw lie stv Oo

Du

er

Me

ou

39

str aa tw eg

Deze zomer is fietsen wel heel gezellig. Neem de “Terrasjesroute”. Veu rse eg Deze tocht voert u langs de wmooiste plekjes en de meest bijSch oo zondere terrassen in de Bollenstreek. Tijdens een bijna 50 lst raa kilometer lange fietstocht wordt ut via de bekende knooppunten langs 5 terrasjes voor een tussenstop geleid. Van een kopje koffie met een punt appelgebak tot een heerlijke lunch, van een drankje tot een heerlijke versnapering; het kan allemaal. De route begint bij knooppunt 80 in Noordwijkerhout, centraal gelegen in de Bollenstreek, maar kan natuurlijk ook op een ander punt in de route beginnen. Vergeet ook de stad Leiden niet, daar zijn op elke hoek terrasjes te vinden!

Colofon

rsw

41 42

ks

80 – 24 – 22 – 63 – 97 – 96 – 89 – 26 – 68 56 – 91 – 48 – 47 – 86 – 43 – 42 – 80

ste

lde

en we g

5-2

28

ins

tartpunt- en eindpunt VVV Noordwijkerhout, Dorpsstraat 8, Noordwijkerhout.

Ge

34 47

93

Eikenhorst

79

l ge sin ord

Duiv env oor ds e

No

en Veenz ijds e

Pr

Rij

43

P

92

n laa

Polder

Leidschendam

uw ck we er g sh ag en laa n

LA W

29

ho

Duinrel

Jag ers laa n

Sc

Ba

rs t ho ap Ra

eg elw uv He

N44

ren laa n

weg

ew eg

Rijksdorp

91

87 55

77

ks

0,2

bro e

0,6

ae

Wassenaars e

tH

41

27

Gr oo

Terrasjesroute - 50 km

Oo

24

BOLLENSTREEK.INFO

me

S

22

78

Va n

21

str aa tw eg

54

N14

ks

fhoek

46 Kasteel Oud Wassenaar

eg rw rge bu

Rij

P

ten Wi

o Lo

JULI T/M SEPTEMBER 2015

2

M eij en we dels eg

ne

De Kievit

eg atw tra es

i Kle

tw eg

94

ids Le

t He

ur

Blanckenburgh

den

33

ch

Bu

28

Aa

Kerkw

24

eg


1

Legenda Beschreven ommetje Afstand naar volgende knooppunt

Fietsknooppunt (bestaand)

Wandelknooppunt

1,9

Gerealiseerd Wandelnetwerk (verhard) Gerealiseerd Wandelnetwerk (half- en onverhard) Aansluitende routes Bestaand Wandelnetwerk Nieuwe route

15

01

Fietsknooppunt (toekomstig)

32

13

0,7

i

12

33

P

P

43

09

P

71

86

06

35

i

72

P

AMSTERDAMSE

P

69

0,8

DUINEN

5-2 LAW

47

1,0

Oosterduinsemeer

P

64

LAW

P

48 68

5-2

63

P

i

0,6

i

62

44

0,8

polder

43

0,7

P

0,9

i

1,1

30

i

0,4

11 65

29

0,6

0,4

2,5

86

hu

eg

lpw

i

61

15

06

1,2

N206

35

55

87

ng

1,3

ar

P

t

76

1,1

57

67

N208

Bennebroek

87

Oosteinderpolder

Vosse- en

18 58 0,1

N208

56

0,7

0,3

ra

G ’sve

1,9

nd

1,7

am

se

1,7

we g

ra

G ’s-

ve

0,6

nd

1,7

am

se

we

g

55

55

L

P

0,8

87

26

61

N205

eg l d e r Po

25

0,5

0,8

Be ek laa

1,2

n

0,8 0,4

0,6

0,5

0,8

0,3

ek

0,8

Be laa

0,7

1,2

n

0,6

0,4

0,3

0,5

0,5

0,7

i

74

0,6

52

31

1,3

1,0

LAW

P

64

5-2

63

P

24

Zilker-

eg

45

rw

pe

ne

48 68

lan dt

Pa l

i

Nieuw44 Vennep

0,5

43

Kasteel Keukenhof

55 21

0,1 32 33

n

2,3

0,7

0,9

0,1

0,5

2,2

0,6

56

0,6

i

62

44

0,8

P

polder

i

16

19

D

0

67

’t H De

0

N2

40 4 41

KEUKE

42 40

0,7

38 P 35

57 22

P

13

n

i

Poelpolder

0,8

2,1

e Po ellaa

12 3

0,7

07

34

0,5

Lageveense Polder

0,3

0,9

0,1

51 51

laa

De Engel

Va n

Huigsloot

50

Ve n

Ruigenhoek

P

Beinsdorp

23

N207

eg

se rw

Lis

1,4

1,8

Abbenes Beekpolder

53

58 56 0,5 Ruïne van Teylingen

54

56Huigslo 50 terd ijk 1,1

0,7

0,8

Sassenheim 0,7

2,3

0,7

0,7

0,3 48

Aderpolder

1,6

Halfweg

eim Huiogeve e n se de rw

14

Hillegom

5-2 LAW

77

N206

P

69

27

’t Hof van Hillegom

1,0

0,6

47

Polder

59 57

1,7

A44

Polder

A M S T E R D A M S E Weerlaner

70

01

polder Oosterduinsemeer

i

72

va

Sch

Lisserbroek

76

eg

ipp ers vaa rtw

1,5

1,7

P O LD E R

2,8

0,6

21

D U I N E 0,1 N28

i

53

P

WAT E R L E I D I N G

3,9

0,3 52

13

51

1,2

60 0,3 59 17

16

54

i

Vogelenzang

N443

17

Berg en Daal

Noordwijkerhout

4,1

Ri

Het Langeveld Elsbroeker-

0,3 49

50 12

1,0

80

Lisse

1,2

1,0

P

i

45

Roode

0,9

46

H A A R LEM M ERM EE R

1,2

1,7

Buitenkaag Voorhout

P

Po l d e r Bo ek ho rs t

08

R44 in g va a rt

Molen

Polder

0,7

0,7

1,1

0,7

1,1

0,7

58

2,0

29

3978

i

81

91

37 0 ,5

38

i

74

1,4

88

31

i

Noordzijderpolder

rtela an

Zw a

P

g

20

10

i

32

43

47

P

0,5

0,6

41

36 0,3

42

40 49 P 41

N208

30

0,6

82

i

’t Huys Dever

0,5

75 0,6 06

P

we

Lee

18 15 0,2

54

71

31 P

66

De Zilk

48

5-2 LAW

67

80 0 ,4

P

KEUKENHOF 79

42 40

i

83

P

69 84

0,4

19 6 0,

16 0,1 03

11

25

0,9

Kaag

42

0,9

1,1

Buurter41 polder

weg

34

09

0,5

04

an

i

P

0,9

33

Kever

Delf

0,5

Kasteel P Keukenhof

0,7

De Engel

0,6

08 0,1 P 07

11

02

2,1

12 3e P oella

01

90

1,3

89

Zwetter13 0,7 polder14 Poelpolder

0,8

Leeuwenhorst

10

55 21

Noordzijder-57 22 1,3 polder

07 0,6 38 P 35

0,1 P 0,5 32 33

Lageveense Polder 1,0

43

44

45

24

Zilker-

Ruigenhoek

1,6

Halfweg

74

31

1,8

33

66

P

Sc

1,4

23

Po ld er

12

1,8

Beekpolder

Va n

18

Pa

n

tla a

lla nd

2,2

0,5

29 30 28

67

N444

60

35

2,7

1,9

14

54

i

i

Offem

53

Noordwijk58 56 0,5 Ruïne van Binnen Teylingen 34

20

17 19

52

65

50N206 51 51

Pol de r H oo gewe g 58

eg

1,3

1,7

24 0,8 P 59 57 15

16

50

0,7

0,8

0,5

i

25

Ho geve ense

0,7

P

N206

77

Polder13 32

i

Noordwijk aan Zee

23 1,7

25

0,3 48

Sassenheim

56

26

WAT E R L E I D I N G

70

1,7

eg

art w

va

ers

ipp

Sch

1,5

i

2,8

0,6

55 1,2

46

47

De Klei

P

1,2

Kagererw

3,0

55

76

1,3

Het Langeveld

i

P

Berg en Daal

Noordwijkerhout

N443 87

P

20

21 22

i

6 0,1 0, 22 23 45

Roode

0,9

64

24

41 27

2,0

1,0

0

P

Po ld er B o ekh o rst

P

1,2

Voorhout 44

1,7

P

eg ew art Zw

42

Molen Polder

35

Oosteinde

P 26 te Warmont Huys

weg

78

1,2

80

Noordzijderpolder

81

74

88

31

43

68 34

Delf

0,6

42

06

g we Lee

i

32

0,6

2,7

eg

lpw 82

0,5

75

P

P

31 P

5-2 LAW

79

80 0 ,4

83

i

0,6

0,1 03

P

69 84 0,4 0,5

04

0,9

33

i

N O O R D Z E E1, Zwetterpolder

89

P

0,5

29 30 28

67

N444

60

0,5

72 63

3,0

Noordzijderpolder

10

0,6

08 0,1 07

02

11

Leeuwenhorst

66

01

1,3

1,8

18

NoordwijkBinnen i

Offem

P 90

1,3

hu

14

34

17

20 19

65

N206

Po ld er Ho o geweg

Sc

24 P

16

Noordwijk aan Zee 0,8

15

25

P eg erw

Elsgeester

rg bu ns

t

ar

va

ng

Ri

1,8

2,7

Fietsroutenetwerk (bestaand)

06

Informatiepaneel

i i

0,6

1,2

23

24

LAW 5-2

De Klei

P

3,7

Rij

1,2

1,6

Fietsroutenetwerk (toekomstig)

i

VVV/toeristen informatie

P

20

21 22

64

27

26

27

idd

Visitor Centre Kasteel/buitenplaats Museum Molen Camping Pluktuin Pont Water recreatiegebied Honden verboden NS-station P Parkeerplaats

Landwinkel

N O O R D Z E E

P

g we

0,1 22 23

P e art Zw

0,9

1,0

1,6

M

0,4

2,0

1,2

0,7

t

eg

IJw

1,6

1,7

eg

Hee

1,3

sev aar

Leid

1,6

g

1,8

t

ar

va

fd

ren we g

we

ofd

Ho

1,4

oo

H

He

de

k

ld ij

72 63 0,5

an

0,9

rew

0,5

1,9

Ou

eg

g

0,8

IJw

t

ter we g

os

1,0

Lisserdijk

1,1

oor

er

to

elw eg

Turfsp

ke

er

uw

ie

N

rk

Lo

1,2

0,9

ch

0,7

0,9

we

ere

He

1,1

eg

Go

ev0,1 aa rt

ids

Le

0,8

1,0

0,6

0,2

0,4

ow

0,8

0,6

0,7

0,7

0,4

0,4

2,0

1,0

0,9

1,0

LAW 5-2

1,2

0,7

1,6

t

1,6

1,3 0,8

1,2

1,1 0,3

inw g

1,0

weg

eg 0,8

0,8

1,5

1,6

0,4

Lee

Du 1,7

ren we g

1,6

rew e Go g ow e

Leid 1,8 1,2 3,6

0,8

sev aar 3,7

Hee

ter we g os

LAW 5-21,4

He de Ou

2,7

0,9

0,6

0,8 0,8

0,4

ow Go rt ev aa

eg

1,8 0,3

1,2

1,1

Lo ,9 0,8

1,8

oe

73 62

1,5

0,9

1,9

Herenweg 0 0,5 1,0

2,8

Hoo rne sla

Uit wa ter i

g

2,8

0,9

ids Le 0,8

inw

eg 0,8 1,5

1,0 0,9

weg

Du

ow Go

LAW 5-2 0,4

Lee 0,8

2,5

1,5

eg 5-2 LA W

1,2 3,6

0,3 1,2

2,5

we

0,8

5-2 LA W

1,5

No

ren

Herenweg 0,5

Toeristisch overstappunt (TOP)

1,3

3 JULI T/M SEPTEMBER 2015 BOLLENSTREEK BOLLENSTREEK.INFO

0,5

ord wij ke

1,0

0,6

1,

0,9

0,6


WELKOM AAN BOORD BIJ REDERIJ VAN HULST

Informatie: Wij verzorgen voor u: RederijAAN vanDE Hulst Diverse arrangementen SEIZOEN 2015 AFVAARTEN IN WARMOND GEMEENTEHAVEN Burg. Ketelaarstraat 42a, Bruiloften en familiefeestjes Juni , diverse extra afvaarten over de Kagerplassen 2361 AE Warmond Rondvaarten of het Groene Hart van Zuid Holland. Tel: 071-3010133 | www.rederijvanhulst.nl Dagtochten

Data: 2 - 3 - 4 - 8 - 9 - 14 - 21 - 24 - 26 - 28 - 29. Meer info op: www.rederijvanhulst.nl of bel: 071- 3010133.

Juli en Augustus: dinsdag- donderdag en zondag RONDVAART GROENE HART om 14.00 uur, duur ca. 3 ½ uur. Juli en Augustus: dinsdag – donderdag en zaterdag/zondag RONDVAART KAGERPLASSEN om 12.00 uur, duur ca. 1 ½ uur. Voor extra afvaarten zie: www.rederijvanhulst.nl of bel: 071-3010133 Reserveringen voor groepen ook op andere tijden mogelijk. DAGTOCHT GOUDA: 23 juni, 8-22 juli, 5-26 augustus en 15 september. Uitsluitend op reservering, 9.30 uur vertrek, € 40,-- p.p. Wijzigingen en uitverkocht voorbehouden. SPECIAL 19 AUGUSTUS SAIL IN vanuit Haarlem, op reservering September- oktober- november en december op aanvraag.

REDERIJ VAN HULST TEL: 071-3010133 www.rederijvanhulst.nl - INFO@REDERIJVANHULST.NL


BOLLENSTREEK.INFO

BOLLENSTREEK

JULI T/M SEPTEMBER 2015

5

Beesten in de Bollenstreek!

V

oor een heuse safari hoef je niet helemaal naar Afrika. Ook de Bollenstreek herbergt tal van bijzondere dieren! Pak je verrekijker en de natuurgids in de hand en ga wandelend, op de fiets, met de kano, elektrische sloep of Landrover op stap en spot het damhert of de ijsvogel. There’s no need to go all the way to Africa for a real safari. The Bollenstreek, the Dutch bulbgrowing region, is home to countless wonderful creatures! Arm yourself with a pair of binoculars and your nature guide book and go out for a walk, a bike ride, a row in a canoe, a trip in an electric boat or a ride in a Land Rover and see if you can spot some fallow deer or a kingfisher.

Für eine echte Safari muss man nicht nach Afrika! Auch der Bollenstreek bietet viele besondere Tiere! Schnappen Sie Ihr Fernrohr und den Naturführer und gehen Sie auf Tour - per Fahrrad, Kanu, Elektroboot oder Landrover. Entdecken Sie Damhirsche oder Eisvögel.

Door de Bollenstreek kun je je op allerlei manieren verplaatsen en genieten van al het prachtigs wat de regio te bieden heeft. Heerlijk wandelen over het strand of door de duinen, fietsen langs de bloemenvelden, want zelfs in de zomer is er steeds meer kleurenpracht. Je kunt varen met een kano of sloep door Leiden over de historische Haarlemmertrekvaart of over de Kagerplassen. Deze zomer kun je zelfs voor het eerst op pad in een elektrische landrover door de duinen.

Bijzondere dieren

Als je goed om je heen kijkt en ook je oren de kost geeft, merk je dat de bollenstreek niet alleen voor de mensen een geliefde plek is. Er zijn tal van bijzondere dieren, die hun plekje in de streek hebben veroverd. Door de zang van de Veldleeuwerik boven de akkers en bollenvelden voel je de zomer. Hij heeft een uitbundige zang, die hij vaak hoog in de lucht ten gehore brengt. Ook de Gele Kwikstraat is een bijzonder vogeltje dat zich graag boven de bollenvelden laat zien. De polders zijn de thuisbasis voor

tal van weidevogels. Via het wandelnetwerk door het boerenland kan je de steeds zeldzamere Grutto met kenmerkende roep waarnemen. Het geluid is onmiskenbaar: hij roept zijn eigen naam:‘Gru-tto, Grut-to, gudde-GRU-tto’.

Blauwe schicht

Op de Kagerplassen is het op een zomerse dag goed toeven. Ondanks de vele bootjes, kan het toch zo maar voorkomen dat je een blauwe schicht ziet langskomen. De ijsvogel komt steeds meer voor in het stilte gebied van het eiland Koudenhoorn, gelegen nabij het dorp Warmond. Ook het voormalig Provinciaal recreatiegebied Kagerzoom is een geliefde plek voor dit bijzondere vogeltje. Of misschien spot je nabij het water

de lepelaar, met zijn gekke lepelvormige snavel. Wist je dat de lepelaar in de zomer een uitbundige kuif heeft?

Ongerept

Aan de kust is behalve een fijne stranddag veel meer te beleven. Aan het begin of het eind van de dag kun je kilometers lang struinen door de duinen richting de Coepelduynen van Katwijk, de Noordduinen van Noordwijk en het Langeveld bij Noordwijkerhout. De oplettende wandelaar kan een vos, ree, eekhoorn of zelfs damhert spotten in dit ongerepte gebied. Als je je liever laat rijden, is het deze zomer voor het eerst mogelijk om onder begeleiding van een boswachter van Staatsbosbeheer in een elektrische Landrover op safari te gaan.

Tips om dieren te spotten Als u de kans op het spotten van dieren wilt vergroten zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden, naast het kiezen van het juiste tijdstip op de dag. If you want to increase the chances of seeing wildlife, please remember there a number of things you need to take into account besides choosing the right time of day.

Wollen Sie Ihre Chancen, Tiere zu sehen, vergrößern, müsse Sie den richtigen Zeitpunkt am Tag und einiges mehr beachten.

De zintuigen van dieren zijn veel beter ontwikkeld dan die van mensen. Probeer dus zo min mogelijk aandacht te trekken! Draag geen kleren met felle kleuren, of een jas die bij elke beweging ritselt en knispert. Denk er om dat u zich niet hult in een wolk parfum of deodorant. Dieren ruiken u al van verre. Laat de hond thuis. Uw trouwe viervoeter wordt helaas door bijna alle dieren als een vijand gezien, waardoor ze zich extra goed verschuilen of er snel als een haas vandoor gaan of het luchtruim kiezen al voordat u ze heeft gezien.


100% gespecialiseerd in ooglidcorrecties.

VandenBroecke Kliniek is 100% gespecialiseerd in ooglidcorrecties. Onze plastisch chirurgen hebben ieder meer dan 10 jaar ervaring. Wij hebben wekelijks ook een avond en een weekend spreekuur, een consult kunt u vrijblijvend inplannen via 088-0042700.

De meest verholpen klachten zijn: • Vermoeid gevoel op de ogen/wenkbrauwen • Tranende ogen • Verminderd zicht

• Uit esthetisch oogpunt • Hoofdpijn klachten • Er moe uitzien

www.vandenbroeckekliniek.nl | Mary Beystraat 5, Leiden |  088 – 004 2700

Uw huid gezond, gaaf en mooi! Kalknagels behandelen Couperose / Rosacea behandelen Acné behandelen Tatoeage verwijderen Zweetoksels behandelen Definitief ontharen Pigmentvlekken verwijderen

www.huidkliniekdevliet.nl | Mary Beystraat 5, Leiden |  088 – 004 2703


BOLLENSTREEK.INFO

BOLLENSTREEK

JULI T/M SEPTEMBER 2015

7

Markten Markets Märkte

KATWIJK • Iedere dinsdag t/m 25 augustus, 13.00 tot 21.00 uur: gezellige toeristenmarkt in het centrum van Katwijk aan Zee. • Iedere dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur: Weekmarkt op het Hoftuinplein in Rijnsburg. • Iedere vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur: Grote Weekmarkt op het Marktplein in Katwijk.

NOORDWIJK • De wekelijkse markt Noordwijk is er Iedere donderdag van 11:00 17:00 uur aan de Duinwetering • Iedere woensdag t/m 28 augustus: Zomermarkt in de Hoofdstraat, 10.00 - 21.00 uur. Een gezellige braderie, midden in het centrum van Noordwijk aan Zee • Iedere zondag t/m 30 augustus: Toeristenmarkt op het Vuurtorenplein, 10.00 - 18.00 uur. • Iedere zondag wordt er op het Vuurtorenplein een gezellige markt georganiseerd met ruim 50 kramen die de leukste artikelen zullen verkopen.

LEIDEN • Elke woensdag en elke zaterdag is er een sfeervolle markt in het centrum van de stad. • Elke tweede zondag van de maand. De Biologische Smaak

van Leiden. Op deze markt ligt de nadruk op eerlijke producten, bij voorkeur biologisch of streekgebonden.

NOORDWIJKERHOUT • De wekelijkse markt is iedere maandag van 11.00-16.00 op het marktplein in het centrum van Noordwijkerhout. Gratis toegang. • 5 juli t/m 30 augustus Iedere zondag Kofferbak Rommelmarkt. Verkoop van 2e hands goederen in de openlucht. Tijdstip: 9.00 tot 16.00 uur. Gratis toegang. Locatie: Anemoonweg, terrein Rivierduinen. • 13 juli t/m 17 augustus Iedere maandag gezellige toeristenmarkt van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang. Locatie: centrum dorp, rond de witte kerk. • 25 juli Braderie van 10.00 tot 17.00 uur, centrum dorp. Gratis toegang.

LISSE • Elke maandag is er markt in Dorpshart Lisse • 4 juli Creatieve markt in Dorpshart Lisse • 11 juli Franse markt in Dorpshart Lisse • 18 juli Brocante, kunst, boeken en Streekproducten markt • 29 augustus Brocante, kunst, boeken en Streekproducten markt • 12, 19 en 26 augustus Streek-

markten in een unieke omgeving bij Kasteel Keukenhof. Gratis entree.

HILLEGOM • Elke dinsdag is er weekmarkt op het Henri Dunantplein • 11 en 25 juli 8 en 25 augustus Kofferbakmarkt bij het Ford Museum. Omschrijving: Een grote markt met vele uitgeladen kofferbakken met heel veel mooie waar aan de doorgaande weg naar Haarlem (N208). • Donderdag 20 augustus Jaarmarkt. Grootste jaarmarkt van de bollenstreek door het centrum van Hillegom. Met 250 kramen en kinderattracties een druk bezocht zomerevenement.

TEYLINGEN • In Sassenheim is het op donderdag markt in het centrum

aan de Hoofdstraat van circa 9.00 tot 16.00 uur en in Voorhout is er op vrijdag markt op het Raadhuisplein van circa 9.00 tot 17.00 uur. • 5 juli Curiosamarkt - Variërend van antiek tot creatief. Van 11.0016.00 uur op en rond het pleintje bij de Pomp, Dorpsstraat in Warmond • 23 augustus Kofferbakmarkt/ Brocantemarkt- Verkoop uw overbodige spullen uit de kofferbak van uw auto. Op het parkeerterrein van Dekker Sport & Party, Veerpolder 14, Warmond. (bij slecht weer overdekt) • 6 september Kunstmarkt - Jaarlijks terugkerende markt in de Dorpsstraat van Warmond van 11.00 tot 16.00 uur.


8

JULI T/M SEPTEMBER 2015

TEYLINGEN

BOLLENSTREEK.INFO

Groeten uit foto

N

iks leuker dan een ansichtkaartje dat op de deurmat ploft. Een mooi landschap, een oud gebouw of een vergezicht dat met zorg is uitgekozen door de vakantieganger. Voorzien van een zonnetje, een postzegel en een aardige tekst is het op de brievenbus gedaan. Het geeft toch een ander gevoel dan een snel verstuurde tweet of whatsappje. Bezoekers van Teylingen hebben sinds kort extra veel keus uit fraaie ansichtkaarten. Met dank aan de Warmondse Clara Leenstra.

There’s nothing nicer than having a postcard land on your doormat. A stunning landscape, an old building or panorama, carefully chosen by the holidaymaker. Posted complete with sun, postage stamp and a few lovely lines. A quick tweet or WhatsApp message doesn’t quite give you the same feeling. Recently, visitors to Teylingen have been able to enjoy a much wider choice of gorgeous postcards, thanks to Clara Leenstra from Warmond.

Nichts ist schöner als eine Ansichtskarte aus dem Briefkasten zu holen. Eine schöne Landschaft, ein altes Gebäude oder ein Panorama, das der Urlauber sorgsam ausgewählt hat. Mit Sonne, Briefmarke und netten Worten kommt sie in den Briefkasten. Das wirkt doch ganz anders als ein schneller Tweet oder eine Nachricht auf Whatsapp. Die Besucher von Teylingen haben seit Kurzem eine besonders große Auswahl schöner Ansichtskarten. Mit Dank an Clara Leenstra aus Warmond.

helemaal na. Lange afstanden verhalen over te vertellen zijn.’’ Dat laatste doet Clara ook want fietsen doe ik niet zo graag.’’ ze geeft regelmatig rondleidingen door het dorp waar zij met Fotogeniek Warmond Gevolg is dat Clara bijna altijd plezier woont. met een fototoestel de deur uit gaat. ,,Nee, niet als ik bood- Bijzonder schappen doe maar verder wel Een andere bijzondere plek erg vaak. Warmond heeft ook van Clara is de kapel van Marizo veel leuke plekken om te engaerde. Vooral de prachtige fotograferen. Je hebt hier alles. marmeren mozaïekenvloer Het water van de Kagerplas- uit 1920 met de ondeugden op sen, het dorp met alle histori- het pad, beginnend met de zesche straten en huizen, het bos venkoppige draak als symbool maar ook de bollenvelden. Het van de zeven hoofdzonden, is allemaal prachtig.’’ Zelf ver- en de deugden op het altaar toeft ze graag in het bos rond vindt ze indrukwekkend. ,,Het Huys te Warmont en bij de ontwerp van Jan Brom stamt Oude Toren. ,,Natuur in com- uit 1914. De schetsen zijn in de binatie met geschiedenis is fas- Eerste Wereldoorlog kwijt gecinerend. De riddergraven bij raakt bij het Franse Maubeuge Vrijwilliger Clara werkte jarenlang bij de de Toren, het prachtige Huys waar de vloer gemaakt zou Universiteit Leiden waar ze te Warmont: je voelt dat daar worden. Na de oorlog is alles nascholingscursussen voor het onderwijs organiseerde. Na haar vertrek raakte ze betrokken bij de VVV Warmond. Een aantal jaren geleden beschikte de net opgerichte VVV over weinig fotomateriaal. ,, Ik vind werken als vrijwilliger op het VVV-kantoor leuk, maar dat was voor mij niet genoeg. Ik ben foto’s gaan maken voor de nieuw opgezette wandelingen en fietstochten, voor op de website, voor de nieuwsbrief etc. Kortom, voor alle uitingen waarvoor Warmond beeld nodig heeft. Ik pak samen met de maker van de fietsroutes gewoon de auto en rij een route Clara fotografeerde de Kagerplassen, de polders, het bos, de bollenvelden en de vele historische panden. Enkele foto’s zijn gebruikt om een vernieuwde serie ansichtkaarten te maken. Een eer wil de Warmondse het niet noemen dat haar foto’s als ansichtkaart worden verkocht. ,,Ik vind het natuurlijk wel leuk dat ze mijn foto’s hiervoor goed genoeg vinden. Fotograferen is nu eenmaal mijn hobby. Aanvankelijk vooral privé want ik maak veel foto’s van de (klein)kinderen. Warmond als onderwerp is er pas bij gekomen nadat ik stopte met mijn werk.’’’


BOLLENSTREEK.INFO

TEYLINGEN

JULI T/M SEPTEMBER 2015

geniek Warmond

teruggevonden waarna in 1920 de vloer door de zonen van de Jan Brom alsnog is gelegd.’’ Toch is de vloer niet het enige waar je naar moet kijken bij een bezoek aan de kapel. Ook preekstoel met de beeltenissen van de apostelen (inclusief Judas) en de afbeeldingen van zes sacramenten (alleen het zevende sacrament van het huwelijk ontbreekt in deze kapel die ooit gebruikt werd voor de priesteropleiding) op de glas in loodramen vindt ze prachtig. ,,Het mooie is dat je gewoon kunt binnenlopen mits je rekening houdt met de mensen die de kapel gebruiken voor hun gebed. Stilletjes kijken en genieten van het gebouw én de bijzondere histo-

rie.’’ De kapel is te vinden door de Bisschopslaan helemaal af te lopen en via de grote deur Mariëngaerde binnen te stappen. ,,Zo prachtig, alleen moet je hier zelf foto’s maken want hier hebben we geen ansichtkaart van.’’

met het ooievaarsnest.’’ Is een kaartje niet ouderwets in een tijd van de mobiele telefoon?,, Nee, blijkbaar niet. Vorig jaar hebben we 600 kaarten verkocht. Gezellig juist om weer een kaartje te krijgen.’’

Trots

Alles bij elkaar is ze trots dat de ansichtkaarten goed verkopen en er dit jaar weer nieuwe exemplaren zijn gemaakt. ,,Je moet bedenken wat toeristen graag naar huis sturen. Vaak zijn dat herkenbare en aansprekende plekken. Denk maar aan het huis van Jan Steen, de Oude Toren, de protestantse en katholieke kerk maar ook de landhuizen zoals Oostergeest

Fototips van Clara Ook een mooie foto maken? Clara heeft een paar tips om mooie foto’s in de omgeving te maken. • Neem zo vaak mogelijk een fototoestel mee want je weet nooit of je opeens iets moois ziet. • Warmond heeft veel water. Als je daarvan een mooie foto wilt maken, gebruik een telelens. Kies een dag met een mooie wolkenlucht want dat maakt de foto spannender. Mijd de dag dat er een egale grijze lucht is. • Een foto wordt spannender als de horizon niet in het midden van de foto staat. • Ga eens door de knieën of kies een hoog standpunt. Vooral als je gebruik maakt van een groothoeklens levert dat een mooier beeld op. Extra afstand kan ook een mooi effect hebben. • Mensen geven een foto meer dynamiek dan een foto met alleen een gebouw. • Gooi veel minder geslaagde foto’s weg.

9


KNIP DEZE BON UIT DE AFTERSUN VOOR UW AUTO

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

€ 3,50 KORTING op het briljant wasprogramma t.w.v. €13,50

U betaalt slechts € 10,00

dag van maan ag t/m vrijd

GEOPENuDur tot 19.00

LET OP! Geldig t/m 1 september 2015

1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal € 28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Snella Autowas Katwijk BV Valkenburgseweg 101 • 2223 KC Katwijk aan den Rijn Tel. (071) 407 79 99 • www.snella.nl

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Beleef Kasteel Teylingen Za. 04 + Zo. 05 juli 2015 van 11-17 uur: Spysen van Toen (middeleeuws kookweekend) Za. 22 + Zo. 23 augustus 2015 van 11-17 uur: Teylingen in Rep en Roer

Za. 17 okt. van 10-19 uur + Zo. 18 okt. van 11-17 uur 2015: De Vikingen komen (Vikingenmarkt) Ruïne van Teylingen, Teylingerlaan 15a, 2215 RT Voorhout Informatie: www.kasteelteylingen.nl/events


BOLLENSTREEK.INFO

TEYLINGEN

JULI T/M SEPTEMBER 2015

11

Koudenhoorn leuk voor iedereen

V

aren, zwemmen en vogels kijken kon je altijd al op het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn. Sinds kort kun je er ook lunchen en dineren én informatie opdoen over de natuur. Het grand café Het Paviljoen is open. Warmond’s recreational island Koudenhoorn has always been a good spot for boating, swimming and bird-watching but now you can also lunch or dine there and learn all about the island’s wildlife: Grand café Het Paviljoen has recently opened.

Segeln, schwimmen und Vögel betrachten können Sie immer auf der Erholungsinsel Koudenhoorn. Seit Kurzem können Sie dort auch zu Mittag und Abend essen sowie mehr über die Natur erfahren. Das Grandcafé „Het Paviljoen“ ist für Sie geöffnet.

De bijna 60-jarige Hans Koomen is al jaren een vaste bezoeker van het recreatie-eiland. Hij gooide graag zijn boot voor anker bij het zwemstrand. Zelf genoot hij van de zon of maakte een wandeling met de hond terwijl de kinderen zwommen of zich in de speeltuin vermaakten. ,,Het is hier heerlijk rustig. Heel anders dan de drukte langs de kust. Ik heb de kans om een grand café te beginnen ook meteen gegrepen.’’ In Het Paviljoen zijn tachtig zitplaatsen, er is een door glas afgeschermde

veranda en een terras. Zeven dagen per week is het bedrijf open voor koffie met appeltaart, een lunch of een diner. ,,Allemaal met uitzicht op het water en de prachtige horizon. ’’ Aan de kant van het zwemstrandje komt een uitgiftepunt voor snacks als patat en een kroket. Daarnaast komt in het paviljoen een natuur- en educatiecentrum met informatie over de verschillende landschappen zoals het veenweidegebied en de polders. Ook worden activiteiten georganiseerd om meer

bekendheid aan de flora en fauna op en rond Koudenhoorn te geven. Het centrum is op woensdag, vrijdag en zaterdag open.

Varen met De heere Schouten Wie op Koudenhoorn is, moet beslist een tochtje maken met het antieke voetveer De heere Schouten. Geniet van de koeien in de weilanden en de vogels in het veld en op het water. Kijk naar de vele passerende bootjes of de molens op de oevers die al eeuwenlang de achterliggende polders droog houden. Het voetveer is te vinden bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via de parkeerplaats Gemeentehaven tegenover het Jan Steenhuisje. De prijs voor de vaartocht bedraagt twee euro per persoon; kinderen t/m zeven jaar gaan gratis mee. Het voetveer vaart elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10 en 16.30 uur. Meer informatie op www.zwanburgerroute.nl.


GROOTHANDELSPRIJZEN LAMELPLANK EIKEN

PVC VLOEREN

STEIGERHOUT

Extra rustiek, onbehandeld Geschikt voor woonkamer gebruik Met GRATIS vloerolie, Keuze uit ruim 150 soorten keuze uit Vanaf Vanaf ruim 30 kleuren NIEUWE GEDROOGDE PLANKEN ➜ TOPKWALITEIT

€ 16,50

€ 22,- /

• • ONBEHANDELD EN IN VINTAGE WIT / GRIJS / ANTRACIET 2 • GEBRUIKTE PLANKEN ➜ MOOI VERGRIJSD • LATTEN, BEITS EN SCHROEVEN

m

DUOPLANK EIKEN

Rustiek, onbehandeld Geschikt voor gebruik i.c.m. vloerVanaf verwarming Vanaf Met GRATIS vloerolie, keuze uit ruim 30 kleuren

TRAPBEKLEDING EIKEN

€ 2,19

Extra dikke toplaag rustiek Multiplex basisplaat

€ 32,- /

m2

per meter Vanaf

€ 45,-

per tr ede

STEIGERBUIS

KLIKLAMINAAT

• • • •

/m 2

STEIGERHOUT

Keuze uit ruim 200 soorten

Gedroogd hout, maat 30x 200 mm

In onbehandeld, wit, grijs en antraciet GEGALVANISEERD STAAL, ALUMINIUM EN HOUT Vanaf Inclusief aluminium DIAMETERS 33,7MM EN 48,3MM Vanaf railset LENGTES 100 / 200 / 300CM 2 DIVERSE SOORTEN KOPPELINGEN EN ACCESSOIRES Extra breed, vanaf € 9,95 /m2

€ 3,25 /

m

per m eter

Extra lang, vanaf € 15,95/m2

Vanaf

€ 2,75

€ 3,95

per meter

Prijzen exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2015 o.v.v. beschikbaarheid en/of tussentijdse verkopen.


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

TEYLINGEN

13

Koeien Vogels vind je hier ook maar vooral veel rustig grazende koeien. De Eerste Elsgeesterlaan loopt dwars door de velden die Voorhout van Rijnsburg scheiden. Het pad was lang onverhard maar is sinds een paar jaar voorzien van een prachtige asfaltlaag. Een genot voor wandelaars maar ook een aanrader ook longboar-

ders en skeeleraars. Hier kun je een kijkje nemen bij de molen Hoop Doet Leven die langs de Leidsevaart staat. De molen draaide ooit een paar kilometer verderop maar kreeg door de oprukkende bebouwing van bloemenveiling FloraHolland onvoldoende wind meer. Nu helpt de molen de polder Elsgeest droog te houden.

Eldorado voor wandelaars

T

eylingen is een Eldorado voor wandelaars. Langs het water, langs de weilanden, langs historische panden of door het bos.

Teylingen is an Eldorado for walkers: there are paths along the water, over the meadows, past historical buildings or through the woods.

Teylingen ist ein Eldorado für Wanderer. Am Wasser, an Weideland und historischen Gebäuden entlang oder durch den Wald.

Het VVV-kantoor op de Gemeentehaven in Warmond heeft verschillende ommetjes van 10 tot 12 kilometer in de aanbieding. Niet alleen vanuit Warmond maar ook vanuit Sassenheim en Voorhout. Nieuw is de zogeheten wanderen-app waarbij je via de telefoon verhalen over de omgeving hoort. Je kunt ook prachtig fietsen door en rond Teylingen. Kijk ook hiervoor bij de VVV in Warmond.

Uitzicht

O

oit was het een vuilnisbelt. Maar het enige dat nu nog aan de afvalberg herinnert, is de verhoging in het landschap.

Vogelparadijs Een bewegwijzering ontbreekt nog maar toch kun je vanuit Warmond heel makkelijk in het watervogelparadijs van de Klaas Hennepoelpolder komen. Steek na de brug over de Veerpolder (vanuit Warmond) de weg over richting Kaagresort. Ga gelijk links richting De Leede en dan links de brug onderdoor. Via een klein hekje kom je op een smal paadje door de waterrijke polders van Poelgeest. Hier zie je knobbelzwanen, oeverlopers, kieviten, waterrallen en hoor je de koekoek en de rietzanger. Ook de kleine karekiet wordt door vogelaars steeds vaker gezien. Het pad gaat langs de ruige graslanden die door schapen worden kort gehouden, en de vele plassen en poeltjes. Wil je weten welke vogels je allemaal kunt zien in deze polder, kijk dan eens op http://polderspoelgeest.blogspot.nl.

Op deze verhoging is een uitkijkpunt gemaakt een prachtig uitzicht hebt op de Kagerplassen. Zeker in de zomermaanden met alle bootjes op het water verveelt dit uitzich nooit. Door de bankjes is het ook een prima plek om wat langer te vertoeven en een broodje te eten. Alleen de wind en veel kwetterende, snaterende en gakkende water- en weidevogels verstoren de rust. Een verrekijker meenemen is een aanrader. Wie graag wil weten wat er nu precies zo’n herrie maakt, download de app ‘Vogels in Nederland’. Daar zie en hoor je de geluiden van de meest voorkomende vogels in Nederland. Leuk is ook het ritje naar het uitkijkpunt. Als je vanaf de Menneweg in Sassenheim onder het viaduct van de rijksweg A44 vandaan komt, rij je langs weilanden die omzoomd zijn met oer-Hollandse knotwilgen. In de bocht passeer je de 400 jaar oude eendenkooi die de afgelopen jaren is gerestaureerd. Wie

daar een kijkje wil nemen, moet toestemming vragen (soms zijn er rondleidingen) want de eendenkooi is niet open. Although it was formerly used as rubbish tip, the only traces of that part of its history is the rise in the landscape.

Hier lag einst eine Mülldeponie. An den Abfallberg erinnert nur noch die Erhöhung in der Landschaft.


14

JULI T/M SEPTEMBER 2015

D

e paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas. Met stralend oog en blijde zin En goed gevulde tas. De Zonne lacht ons vrolijk toe Ons groet der vooglenzang. En wij worden vast niet moe Al wand’len w’uren lang. Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom, bom Al wand’len w’uren lang.

Take a walk in the Vosse- and Weerlanen Polder in Hillegom. Everywhere you look, birds flit in and out of view, tweeting cheerfully. A pleasant crunch of gravel underfoot as you take in the exuberantly blooming wildflowers lining the paths. Enter the polder via Oude Weerlaan.

Spazieren Sie durch den Vosse- und Weerlanen Polder in Hillegom. Überall hören und sehen Sie Vögel. Der Kies knirscht schön unter den Schuhen, am Wegrand blühen die wilden Blumen üppig. Zugang zum Polder über die “Oude Weerlaan”.

Wandelen door

Ga wandelen in de Vosse- en Weerlanen Polder en het aloude wandelliedje plopt al snel in je hoofd. Niet dat je urenlang kunt wandelen in deze polder maar verder klopt alles. De zon schijnt en overal hoor en zie je vogels. In de tas zit een thermoskan met heet water om thee te maken en een lekkere appelkoek. Het grind knerst lekker onder de trainingsschoenen en langs de kant bloeien de wilde bloemen welig. Je zou er zo een bosje van willen plukken om thuis op tafel te zetten om straks nog even na te genieten.

Toegang

Het is even zoeken waar je precies kunt beginnen met de wandeling in dit Hillegomse natuurparadijsje. Op de Oude Weerlaan vind je de toegang tussen een paar bedrijven. Daar strekt een gloednieuw fiets- en wandelpad zich voor je uit. Er kan een rondje worden gemaakt waarbij je op de Oude Weerlaan terug komt maar er kan ook gekozen worden voor een doortocht naar de Oosteinderlaan. Via de Weeresteinstraat kan je dan teruglopen naar het startpunt. Allemaal mooie afstanden voor één tot twee uur wandelen, afhankelijk van het tempo en de hoeveelheid pauzes.

We kiezen voor de route naar de Oosteinderlaan want we zien een leuk bruggetje, een bankje en wat bosschages. Bijna aan het einde treffen we de pony Leo die samen met de 7-jarige Sanne en Pippa, de 4-jarige Liam en Anoek, aan de wandel is. De moeders Carin en Famke begeleiden het stel. Ze maken vaak en graag een rondje door de polder. ,,Het is hier lekker rustig en de kinderen vinden het leuk om met Leo een rondje te maken. Vlinders en vogels kijken.’’ Pippa laat het bosje bloemen zien dat ze langs de kant heeft geplukt. ,,Het is voor mama. Straks zetten we het op de tuintafel en dan eten we nog

Eeuwenoud Lokhorsterduin Niet zo heel ver van de Vosse- en Weerlanerpolder ligt een duingebied waar je heerlijk onder de bomen kunt wandelen. Not that far from the Vosseand Weerlanerpolder nature reserve is a dune area where you can enjoy wonderful walks under the trees. Ziemlich nah am Vosse- und Weerlanerpolder liegt ein Dünengebiet, in dem Sie herrlich unter den Bäumen wandern können.

BOLLENSTREEK.INFO

HILLEGOM

Dit zogeheten Lokhorsterduin is nog een oorspronkelijk stukje Bollenstreek. Het bos ligt veel hoger dan de naastgelegen, afgegraven, bollenvelden. Het Lokhorsterduin is een oud gebied. Door de hoge en droge ligging van het terrein was het een aantrekkelijke plek om te wonen. Lokhorsterduin is onderdeel van het terrein van het Ziekenhuis Ingeest, maar het terrein is vrij toegankelijk.

een ijsje’’, meldt ze stralend. Dan wordt Leo ongeduldig en moeten ze verder.

Picknick

Wij gaan terug de polder in.


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

HILLEGOM

15

natuurlijk Hillegom

We willen ook de andere route nog lopen, richting de Ringvaartdijk waar we de verschillende zeilbootjes statig voorbij zien komen. Daar komt het pad niet helemaal maar we passeren wel een picknicktafel. Daar drinken we midden in het groen thee en eten koek. Dan pas zien we ook de vele vogels in de polder. Kievieten die elkaar achterna zitten, twee tureluurs en een grutto die op een hek over de omgeving uitkijkt. Twee witbruine vogels kunnen we niet thuisbrengen, ook niet na raadpleging van de mobiele telefoons. Oeverlopers constateren we uiteindelijk en we stappen weer verder.

Lepelaar

Halverwege de terugtocht staat Maarten Dijkshoorn uit Hillegom. Zijn fototoestel gebruikt hij als verrekijker terwijl hij vogels kijkt. ,,Ik zag net een lepelaar’’, meldt hij op de vraag of hij wat bijzonders heeft gezien terwijl hij de foto laat zien. ,,Wij zagen oeverlopers’’, proberen we hem te overtreffen. Maarten gelooft het maar half. Toch zou het kunnen want hij ziet veel vogels in de polder. Naast de lepelaar en de grutto heeft hij ook een kleine plevier gezien die op het grindpad aan het broeden is. ,,Geen handige plek met alle wandelaars, fietsers en paardrijders maar

weet die plevier veel. Ik kom hier ongeveer elke twee weken en het is prachtig. Ik hoop echt dat dit kan uitgroeien tot een echt natuurparadijs.’’ Dat hoopt ook Maarten Laming, beheerder namens Zuid-Hollands Landschap. ,,Hier geldt onbekend maakt onbemind. Nu mensen van de polder kunnen genieten, gaan ze het gebied beminnen en beschermen. Dat is goed voor de natuur.’’

Meer wandelplezier

Naast de Vosse- en Weerlaner Polder zijn er nog meer plekken in Hillegom waar je kunt wandelen. Veel suggesties worden gegeven op het Wandelnetwerk

Bollenstreek. Daar staat een nieuw wandelpad op dat langs de Elsbroekerpolder loopt. Ook langs de Oude Beek is een mooie wandeling te maken.

Tips van beheerder Maarten Maarten Laming is beheerder namens het Zuid-Hollands Landschap van de Vosse- en Weerlanerpolder. Hij geeft een paar tips. Maarten Laming, a forester who manages the Vosseand Weerlanerpolder gives us a few tips. Maarten Laming ist Verwalter des Vosse- und Weerlanerpolder. Er gibt einige Tipps.

Loop in de zomermaanden het struinpad. Dat gaat open als het broedseizoen (rond half juli) is afgelopen. Het is herkenbaar aan de witte paaltjes in het weiland en loopt vanaf het wandelpad naar de Ringvaart. Geen brommers meenemen want je loopt kans op een bekeuring. Stop een verrekijker in de tas want in de zomermaanden zie je vast een tureluur, lepelaar of andere vogels. Kijk vooral naar de waterkanten want daar trek-

ken vogels in de zomer naartoe. De Vosse- en Weerlanerpolder is een uitstekende plek voor een picknick. Er staat een tafel maar neem anders gewoon een kleedje mee. Wel de rommel opruimen. Vanaf de Ringdijk heb je mooi uitzicht op de polder én de passerende bootjes. Of je kunt er lekker naar de passerende bootjes kijken. Keus genoeg. De polder heeft drie ingangen aan de Oude Weerlaan en één aan de Oosteinderlaan.


BOLLENSTREEK.INFO

HILLEGOM

JULI T/M SEPTEMBER 2015

17

Natuurlijk Hillegom

D

e veengrond veert en hobbelt onder je voeten en als je naar boven kijkt, zie je een grote variëteit aan bomen. Samen vormen ze een groen dek van bladeren en takken. Merels fluiten en libellen scheren over je hoofd. Vlak bij het water plonzen de kikkers voor je voeten in het water. Welkom in de heemtuin van Hillegom, een onverwacht stukje bijzondere natuur in de woonwijk Elsbroek.

The peat is springy and bumpy underfoot and when you look up, you can see a wide variety of trees. Together, they form a green cover of leaves and branches. Blackbirds are singing and dragonflies buzz past your head. Right by the pond, frogs splash into the water in front of your feet. Welcome to the botanical garden of Hillegom.

Unter den Füßen federt und vibriert der Moorboden, und ein Blick nach oben gibt viele unterschiedliche Baumarten preis. Gemeinsam bilden sie eine grüne Blätter- und Astdecke. Amseln flöten und Libellen schwirren über den Kopf. Gleich am Wasser plantschen die Frösche vor Ihren Füßen im Wasser. Willkommen im Naturlehrgarten Hillegom.

Deze op het eerste oog verwilderde plantentuin heet officieel de Schulte Kuperjanshof en is beter bekend als de heemtuin van Hillegom. De ingang van de tuin ligt verstopt tussen de huizenblokken waarmee de woonwijk in de jaren 80 is uitgebreid, haar buitenrand reikt tot aan de ringvaart van de Haarlemmermeer. Twaalf vrijwilligers doen niet meer dan het hoogst noodzakelijke om de planten in bedwang te houden. Naast het maaiwerk en het onderhoud van de paden, mag de tuin haar eigen gang gaan.

ber. Hij wijst op de Moerascipres (Taxodium) ,,Dit rijtje bomen is erg bijzonder: met hun wortels verankeren de Moerascipressen zich in het grondwater. Hun zuurstof winnen ze via luchtknobbels die boven de grond uitsteken.” Ook de weide in de rechterhoek van de tuin is volgens Paul de moeite waard om te bekijken. ,,In de fruitbomen en smalle slootjes zijn veel kleine wonMoerascipres Eén van de vrijwilligers is Paul deren te ontdekken. Dit stukje Venderbosch. Hij is naar eigen grond heeft een andere textuur zeggen een echte natuurliefheb- en dat zie je gelijk. Er groeien hier heel andere soorten bloemen en planten. Zie je die rij fruitbomen? Er hingen vorig jaar minstens acht Paardenbijters, dat zijn libellen, in de perenboom. Soms loop ik vijf keer de tuin rond, om ieder rondje weer iets nieuws te zien.”

Beestjes

Naast libellen komen er ook andere beestjes op de tuin af. Van snoeiafval zijn hagen gevlochten, waar de mezen, lijsters en roodborstjes naar hartenlust hun ontbijt, lunch en diner bij elkaar pikken. In de vijver, het middelpunt van de heemtuin,

Ga zelf kijken bij Heemtuin Hillegom De Hillegomse heemtuin ligt middenin de woonwijk Elsbroek. Het is een uniek stukje natuur dat door veel mensen uit de Bollenstreek nog gevonden moet worden. Voordeel van die relatieve onbekendheid is dat het vaak rustig in de tuin is. Wie zelf een bezoek wil brengen, vindt de ingang van het park aan de Albert Verweijlaan, hoek Couperuswende in de wijk Elsbroek in Hillegom. De tuin is open tot en met 30 september op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op zondag kan je binnenlopen van 14.00 tot 17.00 uur. Op die dag zijn er ook vrijwilligers aanwezig in de heemtuin. Aan hen kun je al je vragen stellen over de planten en de dieren in de heemtuin.

zwemmen de jonge eendjes achter hun moeder aan. Kikkers plonzen voor je voeten snel het water in. Op een boomstronk in het water vertoeven twee Roodwangschildpadden. Ze slaan de bezoekers met enige argwaan gade maar verlaten hun veilige en zonnige stek niet. Ook een imker heeft zijn plekje gevonden in de Hillegomse heemtuin. Hij bewaart  zijn bijenfamilies in grote kasten onder de bomen. De kippen zijn de kasten al gewend en scharrelen er ongegeneerd langs en onderdoor. Een felle haan laat van zich horen. 

Rust

De heemtuin in Hillegom is sowieso interessant voor de planten- en bomenliefhebber. ’s Zomers is de tuin prachtig verwilderd en groeien verschillende planten uit tot een lappendeken die de grond volledig bedekt. Maar ook de liefhebber van rust komt hier helemaal aan hun trekken. Even weg uit de dagelijkse hectiek en genieten van de bijzondere natuur van de Bollenstreek. Dat kan allemaal op dit authentieke plekje.


Het leukste ruimte-uitstapje op aarde! ⵙ Bezoek het officiële ESA-ESTEC visitors centre ⵙ Educatieve speurtochten ⵙ Rondleidingen ⵙ Space Kids Party - verjaardagsfeestje ⵙ Bedrijfsevenementen in de expo • vraag naar de mogelijkheden

www.space-expo.nl Keplerlaan 3, Noordwijk (ZH)

ER IS ALTIJD WAT LEUKS TE BELEVEN IN HET ZWEMBAD

ZWEMBAD

EN... HET IS ER ALTIJD MOOI WEER!! Zwembad Wasbeek is het gezelligste zwembad van de Bollenstreek! Voor jong en oud is het goed toeven in ons mooie subtropisch zwembad en het grote wedstrijdbad. Neem een plons en ga van de iSlide: onze INTERACTIEVE GLIJBAAN MET 3D-EFFECTEN, verschillende thema’s, muziek en games. Haal jij de hoogste score van de dag!?

Naast de glijbaan hebben we een grote whirlpool, wildwaterbaan, stoomcabine en zonnebank. Met mooi weer is de ligweide met kikkerbadje geopend. Tijdens of na afloop kunt u genieten van een hapje en een drankje in onze mooie loungebar. In Wasbeek worden vele activiteiten georganiseerd, zoals discozwemmen, zwangerschapszwemmen en aquajogging. Kijk voor ons complete aanbod op de website. Tot ziens in zwembad Wasbeek!

RECREATIEF ZWEMMEN | GEZINSZWEMMEN | DISCOZWEMMEN iedere laatste vrijdag van de maand

Zwembad Wasbeek www.wasbeek.nl Van Alkemadelaan 12 | 2171 DH Sassenheim | Tel: 0252 - 21 55 94 facebook.com/Wasbeek

@Zwembadwasbeek


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

HILLEGOM

19

Schilderen tussen Ford en Panorama Zelf een meesterwerk maken? Dat kan deze zomermaanden in het Ford Museum in Hillegom. Feike de Vries uit Woubrugge geeft workshops over het schilderen van een landschap. Leuk is dat deze workshops plaatshebben in de ruimte waar ook het Panorama van de Blauwe Tram staat. Schilder Simon Balyon is bezig het

panorama met daarop de tram, die van 1881 tot 1949 van Leiden naar Haarlem reed, af te schilderen. Daarnaast kan er ook een kijkje worden genomen in het Ford museum met 200 historische auto’s. Aanmelden voor de workshop (van 10 tot 15 uur) kan bij h.v.amsterdam@ casema.nl.

Sla je slag op de Jaarmarkt

E

en nieuwe sjaal, geurige noten, frisse aardbeien of een hippe armband? Op de Hillegomse jaarmarkt vindt iedereen iets van zijn of haar gading.

A new scarf, aromatic nuts, fresh strawberries or a trendy bracelet? At the Hillegom annual fair, there is something for everyone.

Ein neuer Schal, duftende Nüsse, frische Erdbeeren oder ein hippes Armband? Auf dem Hillegomer Jahrmarkt findet jeder etwas nach seinem Geschmack.

Hillegom heeft een winkelcentrum waar je, naast de bekende ketens, nog bijzondere winkeltjes vindt én gratis kunt parkeren. Op 20 augustus wordt hier de jaarmarkt (van 11 tot 21 uur) gehouden. Winkeliers maar ook ambulante handel en verenigingen zijn daar aanwezig. Verder is er muziek, er zijn optredens en attracties.

Afkoelen in De Vosse

E

en warme zomerdag maar geen zin in een dagje strand? Ga lekker zwemmen in openluchtzwembad De Vosse in Hillegom.

Laat je verrassen met verhalen over Hillegom Hillegom is een dorp met een lange historie. Dat zie je terug in de panden in het dorp. Wie de verhalen achter deze gevels wil horen, moet meegaan met een rondleiding die door de Vrienden van Oud-Hillegom wordt georganiseerd. Nieuw dit jaar zijn fietstochten voor de jeugd met de titel ‘In de sporen van opa’. Vrijwilligers vertellen waar de boeren zijn gebleven, de groei van Hillegom, de opkomst en ondergang van bedrijven maar ook over grensgebieden en nieuw land. Elke fietstocht heeft een ander thema dus je kunt gerust een paar keer meegaan. Naast deze jeugdtripjes zijn er ook fietstochten langs Hillegomse kunst, naar Lokhorstduin of het Leyduin en omgeving. Ook de feit of fictiewandeling staat weer op het programma. Kijk voor de exacte data op www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Het Hillegomse zwembad heeft exacte tijden en tarieven op de een enorme ligweide waar je website. kunt genieten van een zomerzonnetje. Tas met broodjes en flessen limonade mee en de A warm summer’s day but dag kan niet meer stuk. Wie er don’t fancy a day at the niet voor voelt om zelf wat lek- beach? How about a swim at openkers mee te nemen, kan terecht air swimming pool De Vosse in Hilbij de horeca voor koffie, thee, legom? ijs en de nodige snacks. Zwemmen maakt hongerig en na een paar uur springen, duiken Ein warmer Sommertag, aber en plonzen gaat een patatje of keine Lust auf Strand? Dann een frikandel er altijd in. De gehen Sie schön schwimmen: im HilVosse heeft alle zwemmers wat legomer Freiluftbad De Vosse. te bieden. Het peuterbad voor de allerkleinsten, het recreatiebad met glijbaan om lekker te spelen en het vijftig meter bad met hoge duikplank voor de serieuze zwemmers. Naast zwemmen worden veel evenementen georganiseerd voor kinderen. Zo is er dit jaar een kanorace, luchtbeddenrace en waterhindernisbaan. Op 26 augustus kun je waterskiën in het bad en op de laatste openingsdag mogen honden met hun baasje het water in. Kijk voor de


Dat is waar wij voor staan. Lekker eten na een strandwandeling of een dagje winkelen. Een avondje uit tweeën of met een gezelschap onder het genot van een hee Het Wapen van Kattukligt in het centrum van Katwijk a pal achter de boulevard. Wij serveren de meest uiteenlopende gerechten uit Frans-Nederlandse keuken en bieden voor ieder wat Uit & Eten U kunt bij ons in een ongedwongen Dat is waar wij voor staan. Lekker eten na een strandwandeling een dagje Een avondje uit met z’n sfeer genietenofvan dewinkelen. allerfijnste gerechten.

Voor een heerlijke lunch of diner... bbq-feest of bedrijfsborrel

tweeën of met een gezelschap onder het genot van een heerlijk diner. Het Wapen van Kattukligt in het centrum van Katwijk aan Zee, pal achter de boulevard.

Wij heten u graag welkom in Het Wapen van Kattu Wij serveren de meest uiteenlopende gerechten uit onze Frans-Nederlandse keuken en bieden voor ieder wat wils. U kunt bij ons in een ongedwongen sfeer genieten van de allerfijnste gerechten. Wij heten u graag welkom in Het Wapen van Kattuk!

PICA-PICA LUNCH

14,95 p.p.

Boulevard Zeezijde nr. 3 - 2225 BB Katwijk - T 071 401 99 98 Strandafgang 19 tegenover Hotel Savoy

Sluisweg 2a • 2225 XL Katwijk aan Zee 071 40 180 10 • info@wapenvankattuk.nl Dinsdag t/m zaterdag vanaf 17:30 uur Zondag vanaf 17:00 uur

Sluisweg 2a • 2225 XL Katwijk aan Zee www.wapenvankattuk.nl 071 40 180 10 • info@wapenvankattuk.nl Dinsdag t/m zaterdag vanaf 17:30 uur Zondag vanaf 17:00 uur

www.wapenvankattuk. Al va

€6

n af

p/da g

10%

korting o p uw o bestellin nline g bij fiet skarren met cod .com e Noord wijk1 to 31 okto t ber 2015

Fietskarren.com Online winkel Duindamseweg 6 2204 AS Noordwijk Tel: 0252-371726 E-mail: info@fietskarren.com

Gemakkelijk samen op pad!

Fietsverhuur Noordwijk Duindamseweg 6 2204 AS NOORDWIJK Tel: 0252-371726 E-mail: contact@campingdeduinpan.nl


BOLLENSTREEK.INFO

KATWIJK

JULI T/M SEPTEMBER 2015

21

Kunst in Katwijk

V

an juli t/m november 2015 vindt ‘Kunst in Katwijk’ plaats: een cultureel programma dat het verhaal van Katwijk als kunstenaarsdorp onder de aandacht brengt. Er worden volop activiteiten georganiseerd om bezoekers en bewoners bij dit bijzondere erfgoed te betrekken. From July to November 2015 inclusive, art lovers can enjoy ‘Kunst in Katwijk’ (Art in Katwijk): a cultural programme which puts the spotlight on the story of Katwijk as an artists’ village. With lots of activities for visitors and villagers to commemorate this special legacy.

Von Juli bis November 2015 zeigt das Kulturprogramm ‘Kunst in Katwijk’ Katwijk als Künstlerdorf. Viele Aktivitäten sollen Besucher und Anwohner auf dieses besondere Kulturerbe aufmerksam machen.

Katwijk en kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot ver buiten de landsgrenzen zijn werken te vinden van internationaal bekende schilders als Jan Toorop, Willy Sluiter en B.J. Blommers, waarin Katwijkse visserstaferelen de hoofdrol spelen. En hoewel de bomschuiten niet langer op het strand te vinden zijn, is de kust van Katwijk ook vandaag nog een inspiratiebron voor veel kunstenaars. Zelf ervaren waar die aantrekkingskracht vandaan komt? Je bent van harte welkom in Katwijk! En neem gerust je schildersezel mee.

bewonderaars en navolgers van de Haagse School, schilderden er ‘en plein air’, ofwel ‘in de buitenlucht’. Nettenboetsters, bomschuiten en de schelpenvissers waren een geliefd onderwerp op het doek.

Van verleden…

Tot heden…

Al vanaf de zeventiende eeuw bezoeken kunstenaars Katwijk om licht, strand en zee te bestuderen en op doek vast te leggen. Het was in de tweede helft van de 19e eeuw dat in Katwijk een kunstenaarskolonie ontstond. Kunstenaars uit binnen- en buitenland, veelal

Jarenlang was het bestaan van de kunstenaarskolonie in de vergetelheid geraakt. De activiteiten van Stichting Kunstvereeniging Katwijk getuigen nu van de terugkomst van een nieuwe generatie kunstenaars die bij voorkeur in de buitenlucht schilderen. Het Katwijks

Museum geeft door middel van tentoonstellingen en publicaties bekendheid aan het thema. Een hedendaags kunstenaarsdorp is in opkomst. Kunst in Katwijk is in het leven geroepen om Katwijk als kunstenaarsdorp te blijven herinneren, de aantrekkingskracht van het dorp op hedendaagse kunstenaars te laten zien en het culturele aanbod in Katwijk uit te breiden. Kunst in Katwijk is een initiatief van de Gemeente Katwijk, het Katwijks Museum en Stichting Kunstvereeniging Katwijk.

Kunst in Katwijk 2015: exposities, workshops, lezingen en meer! Deze zomer zijn er leuke culturele activiteiten voor alle leeftijden in Katwijk! Haal het programmaboekje af bij VVV Katwijk. This summer, there are fun cultural activities in Katwijk for all ages! Pick up a programme at the VVV Katwijk tourist information office.

Diesen Sommer gibt es in Katwijk schöne kulturelle Tätigkeiten für jedes Alter! Holen Sie sich vom VVV Katwijk das Programmheft.

Stichting Kunstvereeniging Katwijk en het Katwijks Museum organiseren meerdere activiteiten en tentoonstellingen die raakvlakken hebben met het verleden van Katwijk als kunstenaarsdorp. Tot 13 september is de expositie ‘Katwijk En Plein Air, schilderen aan zee’ te bewonderen in het DunaAtelier. De tentoonstelling ‘Grenzeloos Schilderachtig’, van 7 juli tot en met 7 november te zien in het Katwijks Museum, geeft een internationaal overzicht van 19e-eeuwse schilderijen uit zes Europese kunstenaarskolonies aan de kust en hedendaagse schilderijen (‘Katwijk Honderd Jaar Later’). Verder zijn er kinderworkshops en masterclasses en op 25 augustus is er een manifestatie bij de Bomschuit op het Vuurbaakplein in Katwijk. Oude tijden herleven!


Katwijks Museum

authentiek en verrassend...

20 % korting

Rij mee met onze stoomtrein! Bij inlevering van deze bon 20% korting op 2 kinderkaartjes tijdens een rijdag (geldig van 4 juli t/m 20 september). Open in juli en augustus op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag, in september op zaterdag en zondag. Openingstijden 10.30 – 16.30 uur

Katwijks Museum • Voorstraat 46 • 2225 ER Katwijk • (071) 401 30 47

www.katwijksmuseum.nl

Stoomtrein Katwijk Leiden J. Pellenbargweg 1 2235 SP Valkenburg ZH (071) 572 4275 info@StoomtreinKatwijkLeiden.nl www.StoomtreinKatwijkLeiden.nl www.facebook.com/StoomtreinKatwijkLeiden

Eén bedrag per maand en zorgeloos rijden maar! Inclusief: allriskverzekering, wegenbelasting, reparatie, onderhoud, banden en mobiliteitsgarantie. Alleen de brandstofkosten en jarenlang rijplezier komen er nog bij.

ALLES-IN-1 abonnement

€199,-p.m.

ALLES-IN-1 abonnement

€279,-p.m.

DIJKSMAN KATWIJK Lageweg 21, Katwijk, tel. 071 - 409 0050 Maak snel een afspraak op dijksman.hyundai.nl Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 5,0 (l/100 km) / 31,3 - 20 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 117 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1-4-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 30-6-2015. GENOEMDE VANAFPRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. WEERGEGEVEN MAANDBEDRAGEN ZIJN EEN VANAFPRIJS, BEREKEND OP BASIS VAN EEN LOOPTIJD VAN 48 MAANDEN, 10.000 KM PER JAAR EN EEN AANBETALING VAN €2.000,- (INCL. 21% BTW). MAANDPRIJS IS INCL. 21% BTW EN INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERVANGEND VERVOER BIJ PECH OF SCHADE, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE, EXCL. METALLIC LAK EN VOLGENS OPGAAF VAN HYUNDAI-ALLES-IN-1. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. MAANDPRIJS GEBASEERD OP 4 SCHADEVRIJE JAREN. BIJ MINDER DAN 4 SCHADEVRIJE JAREN VOLGT EEN MAANDELIJKSE OPSLAG OP HET MAANDTERMIJN. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. ENERGIELABELS ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *PRIJS VAN DE HYUNDAI i10 IS INCL. €1.500,- INRUILBONUS. ** VANAFPRIJS VAN DE HYUNDAI i20 COUPÉ IS INCL. €1.000,- INRUILBONUS.

HDD369-55/12 Dijksman_Q2 3=9_WK27_i10-I20 abon_Beleef de Bollenstreek 185x131.indd 1

17-06-15 12:17


BOLLENSTREEK.INFO

Varen vanuit Katwijk Deze zomer kan er weer vanuit Katwijk gevaren worden! Op dinsdag, woensdag en zondag is er een waterpendeldienst die je van het Prins Hendrikkanaal in 5 kwartier naar Leiden brengt. Reserveren kan bij het VVV Agentschap, een retour kost € 12,50. Op dinsdag bieden het Katwijks Museum, Stoomtrein Katwijk Leiden en het binnenvaartschip Wilhelmina een dag-arrangement aan: bezoek de beide musea, vervoer per schip. Meer informatie: www.vvvkatwijk.nl

KATWIJK

23

Strandbibliotheek Katwijk

V

an 10 juli t/m 22 augustus. Gratis boeken lezen en leuke activiteiten!

From 10 July to 22 August inclusive. Read books for free and enjoy fun activities

Vom 10. Juli bis zum 22. August. Bücher gratis lesen und tolle Aktivitäten genießen!

Najaarsfeesten Katwijk aan den Rijn De Najaarsfeesten beloven ook dit jaar weer een spektakel te worden! Van 21 t/m 30 augustus heeft Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn haar oergezellige feestweek in de deze mooie dorpskern. Er is livemuziek in de feesttent, op het Oranjerock-podium en de Turfmarkt. Een braderie met

JULI T/M SEPTEMBER 2015

uitgebreide Molenfair. Evenementen, zoals de ‘Megaspektakelrace’, de ‘Cultuur Route’ en de ‘3-an-mekander’. En de ‘Blauwe Tram’ komt terug en doopt de Rijnstraat om tot ’Memory lane’! De Najaarfeesten, daar moet je bij zijn! Meer info of kaartjes kopen? www.oranjeverenigingkatwijk.nl

Gedurende de hele zomervakantie kunnen bezoekers aan het strand van Katwijk van maandag tot en met zaterdag gratis boeken en tijdschriften lenen, want de Strandbibliotheek is terug van weggeweest. En hoe! Er is voor dit seizoen ook weer een uitgebreid programma met activiteiten. Van voorlezen voor de kleintjes, tot creatieve workshops voor jong en oud (fotografie, schilderen, improvisatietheater) en van informatieve bijeenkomsten tot bootcamp. Kijk op www.biblio-

theekkatwijk.nl voor het programma en de kaartverkoop. De Strandbibliotheek is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en is gevestigd op het strand ter hoogte van de Oude Kerk, links naast Restaurant aan zee ‘Het Strand’.

Rijnsburgse Feestweek gezelligheid voor jong en oud Van 3 t/m 8 augustus vindt de Rijnsburgse Feestweek plaats. Een week lang worden er in het gezellige centrum van Rijnsburg vele activiteiten georganiseerd, die zeker de moeite waard zijn. Leef je uit op de kermis, breng een bezoek aan de gezellige braderie en geniet van muziek tijdens een van vele live-optredens! Het Burgemeester Koomansplein is het hart van de festiviteiten. En natuurlijk de feesttent, waar het vooral op donderdag de hele dag feest is! Kom je ook? Ga naar www.ovrijnsburg.nl om alvast in de stemming te komen. Daar vind je, behalve het programma, ook een link naar de Facebookpagina van de Oranjevereniging!

4 t/m 10 september:

Valkenburgse ‘Mart’ In september vindt in Valkenburg de oudste Paardenmarkt van Nederland plaats! Behalve de historische Paardenmarkt zijn er nog andere activiteiten. Voor kinderen is er bijvoorbeeld een kermis, er wordt op meerdere podia livemuziek verzorgd, maar er zijn nog meer

Toeristenmarkt in Katwijk

T

ot en met 25 augustus vindt in Katwijk iedere dinsdagmiddag en -avond een populaire Toeristenmarkt plaats.

Up to 25 August inclusive, take a stroll around Katwijk’s popular tourist market, held every Tuesday afternoon and evening.

Bis einschließlich 25. August gibt es in Katwijk jeden Dienstagnachmittag und -abend einen beliebten Touristenmarkt.

De Toeristenmarkt vindt plaats in Winkelhart Zeezijde, direct achter de boulevard in Katwijk. De markt is een niet weg te denken zomerevenement. Er zijn meer dan 130 kramen vol marktwaar, lekkernijen en snuisterijen! Iedere dinsdag is er bovendien een ander thema op het Andreasplein, zoals Horeca (14 juli), Oldtimers (21 juli) en Kids Party (4 augustus).

grote en kleine activiteiten! De feestelijkheden worden georganiseerd door de stichting Festivalk, Oranjevereniging Wilhelmina, het Paardenmarktcomité en Castellumpop. Zet vooral woensdag 9 september in je agenda, want dit is dé dag om Valkenburg te bezoeken!


24

JULI T/M SEPTEMBER 2015

KATWIJK

BOLLENSTREEK.INFO

Gastvrij en verrassend:

K

atwijk bruist als nooit tevoren. Je kunt prachtig wandelen langs de prachtige nieuwe, maar nog steeds natuurlijk aanvoelende kustlijn. Onder het duin ligt sinds 2015 een parkeergarage verborgen. Hier staat je auto koel en beschermd tegen het zand, op slechts 5 minuten lopen van strand, maar ook van leuke winkels en gezellige horeca. Want ook dat vind je in Katwijk: een uniek en lokaal winkelaanbod en volop terrassen, eetcafés en betaalbare restaurants.

Katwijk is bustling like never before. Enjoy wonderful walks along the stunning new, but still natural feeling, coastline. You can park in the car park hidden under the dunes, built in 2015, where your car will stay nice and cool and is protected from the sand. Located within a 5-minute walking distance from the beach, but also from lovely shops and cosy places to eat and drink. Because Katwijk has it all: a unique range of local shops and lots of terraces, food pubs and affordable restaurants.

Katwijk pulsiert wie nie zuvor. Sie können prächtig entlang der schönen neuen, aber noch immer natürlich erscheinenden Küste flanieren. Seit 2015 gibt es unter der Düne eine Tiefgarage. Hier steht Ihr Auto kühl und sandgeschützt. Es ist nur 5 Fußminuten vom Strand, aber auch von schönen Geschäften und geselligen Gaststätten entfernt. Denn auch das finden Sie in Katwijk: ein einzigartiges und lokales Angebot an Geschäften und viele Straßencafés, Lokale sowie bezahlbare Restaurants.

De aanblik van de ‘nieuwe Katwijkse boulevard’ is bijzonder. Bebouwing en het strand zijn op een unieke manier met elkaar verbonden: nergens anders kun langs de boulevard ín het duin wandelen! Hier vind je een prachtig uitnodigend wandelpad, dat dwars door de zeereep loopt - met de authentieke boulevard aan je ene hand en de zee aan je andere hand. Wat wil je nog meer? In de zomermaanden heerst er een ontspannen sfeer op het Katwijkse strand. Je kunt zonnebaden, een boek lezen, een zandkasteel bouwen of een frisse duik in de zee nemen! Maar aan de kust is nog veel meer te doen! Het strand is bijvoorbeeld een prima plek om te sporten. Wat dacht je van een potje beachvolleybal, wakeboarden of Tai-Chi? Maar ook voor de extreme sporter is er voldoende te beleven: ga kajakken in de branding, waterskiën of parasailen! Voor de ultieme strandbeleving kun je overnachten op het strand. Bij verschillende strandpaviljoens zijn strandhuisjes te huur. Een unieke manier om vakantie te vieren!

DIT! is shoppen

In Katwijk kun je vlak achter de boulevard gevarieerd en gezellig winkelen. Je vindt er beken-

de winkelketens, maar ook veel zelfstandige winkeliers met hun eigen specialiteiten. De Katwijkse winkeliers kennen hun klanten en investeren in persoonlijke aandacht. In Winkelhart Zeezijde winkel je bovendien op een unieke locatie. In het centrum vind je namelijk ook het historische Katwijk met de kronkelige straatjes en karakteristieke vissershuisjes. Nog meer shoppingfun? Tot en met 25 augustus vindt in Winkelhart Zeezijde tien weken lang iedere dinsdagmiddag en -avond een populaire toeristenmarkt plaats!

mooie en gezellige terrassen, maar ook restaurants met goede recensies en eetcafés met een kaart vol biologische of lokale producten. Wat je ook zoekt, in Katwijk vind je vast iets dat je zal aanspreken. In het gezellige centrum en langs de boulevard vind je een grote diversiteit aan aanbieders, de meesten zijn 7 dagen per week geopend. Eten en drinken met je voeten in het zand? Bezoek een strandpaviljoen.

DIT! is heerlijk wandelen en fietsen

Ben je van plan om een mooie fiets- of wandeltocht te maken? Vergeet Katwijk niet! DIT is lekker eten en Het in 2014 geopende Toedrinken Goed en lekker eten is in Kat- ristische Overstappunt in de wijk geen probleem. Er zijn Zuidduinen is de ideale plek


BOLLENSTREEK.INFO

KATWIJK

JULI T/M SEPTEMBER 2015

25

DIT! is Katwijk

om te starten. En de diverse horecagelegenheden langs de boulevard en in het centrum nodigen uit om een tussenstop te maken. Of onderbreek je tocht voor een bezoek aan het museum of de vuurtoren. Wie in Katwijk op de fiets stapt verveelt zich in ieder geval geen moment. Trek eropuit en ontdek hoe mooi de duinen en de natuur in en rondom Katwijk zijn. Ga je liever wandelen? Met een hap frisse zeelucht kun je heerlijk ronddwalen over het strand of langs de nieuwe boulevard. Of ontdek alleen of onder begeleiding van een gids de rijke historie van Katwijk. Via de website www.vvvkatwijk zijn diverse routes - ook voor kinderen! - gratis te downloaden.

DIT! zijn leuke evenementen

Nog meer redenen nodig om Katwijk te bezoeken deze zomer? In de zomermaanden worden veel evenementen georganiseerd! Wat dacht je van het spectaculaire Search and Rescue Event op 11 juli, de Flower Parade op 8 augustus of de muziekfestivals Reuring aan Zee (25 juli) of het Noordzee Zomerfestival (6 t/m 15 augustus)? Maar er zijn ook kleinschalige evenementen. Bezoek een orgelconcert, ga naar een expositie in het DunaAtelier of doe mee met een van de activiteiten van de strandbibliotheek. In Katwijk is altijd wat te beleven! Kijk op www.vvvkatwijk.nl voor de de actuele evenementenkalender.

DIT! is dichtbij en voordelig parkeren!

Nergens kun je zó dicht bij strand en winkels overdekt parkeren als in Katwijk. In de Katwijkse parkeergarage ‘Boulevard Zeezijde’ zijn maar liefst 663 parkeerplekken gerealiseerd, ook is er gelegenheid om je elektrische auto op te laden. De garage in Katwijk is ideaal gelegen, want strand, winkels en horeca liggen op niet meer dan 5 minuten afstand. De garage is 24 uur per dag geopend en de tarieven zijn schappelijk: je betaalt € 1,70 per uur of € 10 voor een dagkaart. En op zondag? Dan kun je in Katwijk - en dus ook in de nieuwe garage gratis parkeren!

Doe de groeten uit Katwijk en win € 50 shop- of horecategoed Een topdag gehad op het strand of heerlijk geshopt? Lekker op een terrasje gezeten nadat je de nieuwe boulevard hebt verkend? Wat je ook hebt gedaan, deel het met je vrienden en familie: doe ze de groeten uit Katwijk. Op de website www. ditiskatwijk.nl kun je een retro video-ansichtkaart versturen. Als jij op deze manier jouw favoriete moment in Katwijk deelt, maak je deze zomer kans op één van de waardebonnen van € 50 van een winkel, restaurant of strandpaviljoen in Katwijk aan Zee naar keuze. Deelname is gratis, dus verstuur zoveel kaarten als je wilt!


Zaterdag 8 augustus 2015

70e Flower Parade Rijnsburg ‘Sound of Flowers’ in Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk 70 praalwagens, personenauto’s, bedrijfswagens, muziekwagens, marching bands en 100 figuranten. Flower Parade Rijnsburg een bloemenparade met 350.000 bloemen. Motto 2015 ´Sound of Flowers´. vrijdagavond 7 augustus: in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg de ´Flower Parade Show´ zaterdag 8 augustus: de parade rijdt vanaf 13.00 uur door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk zondag 9 augustus: praalwagens op de Kon. Wilhelmina Boulevard in Noordwijk Zaterdag 8 augustus: RIJNSBURG 13.00 uur KATWIJK aan den Rijn 14.00 uur KATWIJK aan Zee 15.00 uur NOORDWIJK Binnen 18.30 uur NOORDWIJK aan Zee 19.00 uur Volledige route en tijden: www.rijnsburgscorso.nl


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

KATWIJK

27

6 t/m 15 augustus:

Gratis Noordzee Zomerfestival

Flower Parade Rijnsburg

O

Tien dagen lang staat het nieuwe Strandplein in Katwijk aan Zee in het teken van muziek. Zo ontbreken de Ierse avond, de bluesavond en de ‘Vrienden van Katwijk’ sessie niet op het programma. Ook treden er (inter)nationale tributebands op. Maar er is meer: sportieve activiteiten zoals het NK-touw-

trekken in de branding en de door TTV Rijnsoever verzorgde tafeltennisclinics, activiteiten voor de jeugd (bijvoorbeeld het luchtkussenfestijn en de LEGO middag) en de seniorenochtend! Kijk voor het programma en laatste festivalnieuws op: www.noordzeezomerfestival.nl

p 8 augustus rijdt dit unieke zomerse bloemencorso weer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk!

On 8 August, this unique summer flower parade is once again travelling through the streets of Rijnsburg, Katwijk and Noordwijk!

Am 8. August bewegt sich dieser einzigartige sommerliche Blumenkorso wieder durch die Straßen von Rijnsburg, Katwijk und Noordwijk!

Natuurlijk spelen bloemen de hoofdrol, maar Flower Parade Rijnsburg staat ook bekend om haar muzikale omlijsting en de vele enthousiaste figuranten. Ook dit jaar is er weer een prachtig en divers Corso, met als thema ‘Sound of Flowers’. Zondag 9 augustus is de hele stoet te bewonderen op de boulevard van Noordwijk!

SAR Katwijk

S

pektakel in Katwijk op 11 juli: tijdens het Search and Rescue Event Katwijk laten hulpdiensten zien wat ze kunnen.

Zien hoe een drenkeling door een helikopter uit zee gered wordt? Van dichtbij zien wat erbij komt kijken als de brandweer iemand uit een auto bevrijdt? Een ambulance van binnen bekijken? Het kan allemaal tijdens het jaarlijkse Search and Rescue Event (SAR) Katwijk!

25 juli: Reuring aan Zee Met je voeten in het zand en de ondergaande zon in je rug genieten van diverse pop, rock en dance optredens? Kom op zaterdagavond 25 juli naar Katwijk! Ook dit jaar doen diverse strandpaviljoens in Katwijk mee aan Reuring aan Zee, ieder met een eigen programmering. Hou je van afwisseling? Hop van strandtent naar strandtent totdat je overal bent geweest. Liever de hele avond bij één paviljoen doorbrengen? Geniet van een maaltijd op het terras en blijf lekker zitten om te genieten van de livemuziek. Katwijk is hoe dan ook the place to be op 25 juli! Kijk op de website www.vvvkatwijk.nl voor het actuele programma en de deelnemende strandpaviljoens.

De Katwijkse Reddingsbrigade weet ieder jaar een groot aantal partijen bereid te vinden om in Katwijk aan het publiek te laten zien waaruit hun dagelijks werk bestaat. Ook dit jaar werken bijvoorbeeld de KNRM, een SAR helikopter van NHV, de Kustwacht, de brandweer en de politie mee aan de reddingdemonstratie. Nieuw dit jaar is de bijzondere demonstratie van een search and rescue drone. Het programma duurt van 10 tot 16 uur en er valt voor jong en oud genoeg te beleven! Meer informatie? Kijk op de website www.sarkatwijk.nl

Spectacle in Katwijk on 11 July: during SAR Katwijk, the emergency services put on an exciting search and rescue demonstration.

Veranstaltung in Katwijk am 11. Juli: Während der SAR Katwijk, einer Aktion des Such- und Rettungsdiensts, zeigen Notfalldienste, was sie können!


OPRUIMING 20% - 30% - 40% -

Atelier Gardeur Betty Barclay Bianca Bulaggi Bags Creenstone Donna Dura Elisa Cavaletti Eterna Expresso Frank Walder Fuchs Schmitt Gerry Weber Giovane Joseph Ribkoff Michélè NYDJ Romano Shawls Roses of Avalon Rosner 50% Sarto Save the Duck Taifun Uno Due Zerres

De Wit mode

Kampeer- en recreatiespecialist Beeklaan 18a-24a 2191 AB - Hillegom-De Zilk - 0252-536088

w w w. d e j o n g r e c r e a t i e . n l

waar al 42 jaar een nieuwe mode begint Vijf meiplein 112-114 | 2321 BS Leiden | 071 5766020 | info@dewitmode.nl www.dewitmode.nl | shop.dewitmode.nl | Nu 24/7 winkelen in onze webshop

(Actie geldig t/m zaterdag 15 augustus 2015 en niet geldig i.c.m. andere acties en voor aanbiedingsartikelen)

Ontdek Molen De Valk! Een bezoek aan Molenmuseum De Valk betekent geschiedenis opsnuiven, kennis opdoen, genieten van het uitzicht over Leiden én …. trappen lopen. Molen de Valk is een stellingmolen uit 1743 van 29 meter hoog. De enige bewaard gebleven stadsmolenaarswoning van Nederland is grotendeels intact gelaten. Deze ademt - dankzij het nog aanwezige originele meubilair -, de sfeer uit van rond 1900. Geniet van een prachtig uitzicht over Leiden op de stelling vanaf 14 meter hoogte. En beklim alle trappen tot onder aan de kap op 29 meter hoogte en zie hoe de molen van binnen werkt. Openingstijden Wij zijn open op: dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur zon- en feestdagen: 13.00 - 17.00 uur Maandagen gesloten Adres: 2e Binnenvestgracht 1, Leiden Meer informatie vindt u op: www.molenmuseumdevalk.nl.


BOLLENSTREEK.INFO

LEIDEN

JULI T/M SEPTEMBER 2015

29

Zomeractiviteiten voor kids

I

n de zomervakantie hoef je niet naar school en dat betekent dat er genoeg tijd is om leuke dingen te doen! Gelukkig is er in Leiden veel te beleven. De musea hebben bijvoorbeeld veel extra activiteiten. Plan dus snel een leuke dag! There’s no school during the summer holidays and that means there’s plenty of time for fun! Luckily, there’s lots of fun to be had in Leiden. For a start, the museums here have planned all sorts of extra activities.

In den Sommerferien muss man nicht in die Schule; viel Zeit, schöne Dinge zu tun! Zum Glück gibt es in Leiden viel zu erleben. So bieten z. B. die Museen viele zusätzliche Aktivitäten. Also schnell einen tollen Tag planen!

Leiden is niet alleen leuk voor volwassen, maar ook heel leuk voor kinderen. Neem een kijkje in de verschillende Leidse musea die tijdens de zomer speciale kinderactiviteiten hebben. Bij Museum Boerhaave is er een interactieve tentoonstelling vol verrassende avonturen genaamd ‘Schateiland Boerhaave’, Naturalis heeft de tentoonstelling ‘Superzintuigen’ waar je jouw zintuigen op de proef kan stellen en bij Museum Volkenkunde kan je superkrachten verzamelen.

Ga lekker zwemmen!

Het is natuurlijk ook fijn om buiten activiteiten te ondernemen. In Leiden kan je binnen en buiten zwemmen, maar… je kan ook naar een leuke speeltuin gaan of een bootje huren en roeien over de grachten van Leiden. Er is natuurlijk veel meer te doen, dus surf snel naar www.leiden.nl en kijk op de speciale zomervakantiepagina om er achter te komen wat er allemaal te beleven is!

Polderen en plonzen in Waterland Boerhaave! Heb jij altijd al eens willen ervaren wat er allemaal nodig is om ervoor te zorgen dat wij in ons kleine kikkerlandje droge voeten hebben? Daar kan je deze zomer in Waterland Boerhaave achter komen! In deze coole waterspeeltuin maak je namelijk kennis met wetenschap en techniek. Je kan hier bijvoorbeeld een polder droogmalen, bootjes lossen in de haven en een echt weerstation bedienen. Maar let op! Het is wel heel erg belangrijk dat iedereen goed samenwerkt. Alle speelelementen van de waterbaan zijn namelijk met elkaar verbonden. Steek de handen uit de mouwen in Waterland Boerhaave en ontdek de eigenschappen van water!


30

JULI T/M SEPTEMBER 2015

Picknick Festival

O

p de zondagen 5, 12, 19 en 26 juli strijkt dit gratis zomerse cultuurfestival weer neer in het Van der Werfpark.

This free cultural summer festival will be held again in the Van der Werfpark on the Sundays 5, 12, 19 and 26 of July.

Am 5., 12., 19. und 26. Juli (jeweils einem Sonntag) läuft im „Van der Werfpark“ wieder das kostenlose Sommer-Kulturfestival.

Een Leidse

Neem je familie en vrienden mee voor een zondagmiddag vol muzikale acts, ludieke theatershows en de Original Market! Kom kijken bij verschillende optredens, struin de markt af of ga lekker in het gras liggen terwijl je kinderen deelnemen aan verschillende activiteiten en workshops. Ook is er een apart podium waarbij je zintuigen op een hele bijzondere manier worden geprikkeld. Het Picknick Festival is van 12 tot 18 uur en de toegang is gratis!

Werfpop Werfpop is het grootste gratis popfestival in Leiden en omstreken en vindt dit jaar plaats op zondag 12 juli in de Leidse Hout. Naast een brede muziekprogrammering kun je ook genieten van een markt, werfpopcolleges, opkomende bandjes, een kidszone en straattheater! De optredende artiesten van

BOLLENSTREEK.INFO

LEIDEN

Leiden is OPEN dit jaar zijn onder andere Typhoon, Danko Jones, John Coffey, The Deaf, Falco Benz, Dropmix, Pro-Pain, The Black Marble Selection, The Skints en Raketkanon. Goede muziek, leuke randprogrammering; nu nog hopen op een zonnetje en je festivaldag kan beginnen!

OPEN is een festival dat elke laatste zondag van de maand cultuur en winkelen bij elkaar brengt in de Leidse binnenstad. Gedurende deze zondag ervaar je de bijzondere combinatie van een cultureel festival en winkelen in één. Door de hele stad vinden optredens plaats. In datzelfde weekend, van 28 t/m 30 augustus, is het weer genieten geblazen op het Pieterskerkplein tijdens Rrrollend Leiden. Tientallen mobiele eetgelegenheden sieren dit prachtige plein. Hapje, drankje, entertainment en gezelligheid tijdens dit grote openlucht restaurant! Ook is er kinderentertainment, ze kunnen worden geschminkt of gezellig knutselen.

BIGGG! Smallbandfestival Leiden De Pieterswijk is op zondag 23 augustus het decor voor dit muziekfestival. Het biedt een keur aan zogenaamde smallbands, kleine muziekensembles die niet of nauwelijks versterkt zijn. Alle genres komen aan bod, van klassiek tot pop en van wereldmuziek tot jazz. Eén ding heb-

HortusFestival

V

oor een reeks zomeravonden in juli en augustus staan weer bijzondere concerten op de rol.

A series of special concerts are planned for a series of summer evenings in July and August.

An mehreren Sommerabenden im Juli und August ist erneut eine besondere Konzertserie geplant.

Op een aantal avonden zijn in de monumentale Oranjerie de klassieke kamermuziekconcerten van het HortusFestival. Op de zes woensdagavonden van 22 juli t/m 26 augustus kun je genieten van diverse concerten. Op woensdag 26 augustus is bovendien een Kinderworkshop. ‘Breng muziek zo oprecht en authentiek mogelijk’, is het motto van Maarten van Veen, artistiek leider van het HortusFestival.

ben ze allemaal gemeen: kwaliteit en kleinschaligheid. Loop van het ene naar het andere recital en geniet tussendoor van een drankje op het Pieterskerkplein. De optredens zijn in monumentale panden en bieden zo een buitenkans om al dat moois van binnen te bekijken.


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

LEIDEN

31

zomer vol evenementen Nacht van Kunst & Kennis De derde editie van dit verrassende festival vól met kunst en wetenschap. Met meer dan 150 acts vormt de binnenstad van Leiden het spectaculaire decor voor de Nacht van Kunst & Kennis op zaterdag 19 september. Ga op ontdekkingstocht naar nieuwe kennis, revolutionaire uitvindingen en verrassende

kunst. Wetenschap wordt gecombineerd met theater, cabaret, film,  experimenten, kunst en muziek. Extra feestelijk dit jaar, omdat de Universiteit Leiden haar 88ste lustrum viert. Tijdens voorgaande edities gaven onder andere Nico Dijkshoorn en Douwe Bob acte de présence.

Open Monumentendagen

L

eiden heeft bijna 3000 monumenten, waarvan een groot aantal hun deuren openzetten voor het publiek.

Leiden has nearly 3,000 historic houses and other buildings. A large number of them are accessible to the public.

Leiden verfügt über fast 3000 Denkmäler, von denen viele der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

De Open Monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september staan in het teken van het ambachtelijke en het kunstige. Deze editie is volop aandacht voor de architectuur en de inspiratiebron die monumenten zijn voor andere kunstvormen. Ook is er aandacht voor de Leidse lakenindustrie en de sporen die dit achter heeft gelaten in de stad.

Kunstroute Leiden

O

p 26 en 27 september vindt de jaarlijkse Kunstroute Leiden plaats waarbij kunstenaars hun deuren openzetten.

De Kunstroute leidt langs het werk en de werkplekken van zo’n 125 kunstenaars. Ook galeries, kunstenaarsinitiatieven en andere locaties zijn onderdeel van de route. De deelnemers presenteren zich steeds vaker op bijzondere locaties, zoals in tuinen, hofjes, monumentale en industriële panden in de binnenstad. Zo wordt de route extra avontuurlijk!

Beelden in Leiden Inmiddels is Beelden in Leiden een vast onderdeel van de culturele agenda van Leiden. Op de prachtige Hooglandse Kerkgracht en in de Hortus botanicus Leiden exposeren jonge kunstenaars t/m 2 augustus hun werk. Het thema van dit jaar is Botanica. Beelden in Leiden haakt op deze manier aan bij het 425-jarig bestaan van de Hortus en heeft zo de jonge beeldhouwers een concrete opdracht meegegeven.

De Kunstroute gaat op 26 september van start met een feestelijke opening in Museum De Lakenhal. De rest van het weekend bevindt zich hier het informatie- en uitgiftepunt van de routeboekjes. Op beide dagen zijn alle locaties open tussen 12 en 18 uur.

Leiden’s annual Kunstroute, or Art Routes, will be held on 26 and 27 September, when Leiden’s artists invite the public to come and view their work.

Am 26. und 27. September findet die jährliche Kunstroute Leiden statt, bei sich Künstler in ihre Karten blicken lassen.


Museum De Lakenhal maakt zich op voor de hoogwaardige restauratie en uitbreiding van het monumentale museumgebouw. Daarmee wordt gestart in het voorjaar van 2016. In 2015 is het museum nog het gehele jaar geopend voor bezoekers met een gevarieerd programma. GLOBAL IMAGINATIONS IN DE MEELFABRIEK 27.06.15 – 04.10.15 Twintig toonaangevende kunstenaars uit alle continenten tonen op uitnodiging van Museum De Lakenhal hun visie op de huidige geglobaliseerde wereld. Grootschalige installaties, videoprojecties en sculpturen bieden boeiende afspiegelingen van actuele thema’s en ontwikkelingen. Global Imaginations vindt plaats ter gelegenheid van het 440-jarig bestaan van de Universiteit Leiden en brengt kunst, cultuur en wetenschap samen. De tentoonstelling sluit zo aan bij de bijzondere traditie van Leiden als kosmopolitische universiteitsstad. De tentoonstelling is te zien in De Meelfabriek, een imposant industrieel complex in Leiden. globalimaginations.nl Global Imagination Oosterkerkstraat 16-18 Leiden open: wo-zo 12-18 u

VERWOEST HUIS LEIDEN 10.07.15 – 06.09.15 Museum De Lakenhal gaat restaureren en uitbreiden. Daarvoor wordt aan de Lammermarkt, aan de achterzijde van het museum, een aantal oude panden gesloopt. Als laatste eerbetoon aan deze panden heeft Museum De Lakenhal beeldend kunstenaar Marjan Teeuwen uitgenodigd om een grootse architectonische installatie te realiseren: Verwoest Huis Leiden. Verwoest Huis Leiden Lammermarkt 25-31 Leiden open: vrij, za en zo 12-17 u

SCHENKING HENDRIK VALK 04.09.15 - 29.11.15 Het werk uit de Leidse periode van Hendrik Valk (1897-1986) vertoont opvallende raakvlakken met De Stijl, bekend van het gelijknamige tijdschrift dat in 1917 in Leiden werd opgericht door Theo van Doesburg (1887-1931). Museum De Lakenhal is in de loop der jaren drie keer verrijkt met een schenking van Else, dochter van Hendrik Valk. In deze tentoonstelling is de volledige schenking te zien. Museum De Lakenhal Oude Singel 32 Leiden open: di-vrij 10-17 u, za-zo 12-17 u

Boven v.l.n.r. Meschac Gaba, Citoyen du monde, 2015 | Marjan Teeuwen, Verwoest Huis Leiden, 2015. Foto: Marit Geluk | Hendrik Valk, Zelfportret, 1919 | Schilderijenzaal Museum De Lakenhal. Foto: Marc de Haan | Tentoonstelling Machtige Glazen Museum De Lakenhal (2013). Foto Karen Polder

LOCATIES Museum De Lakenhal Oude Singel 32 Leiden Global Imaginations De Meelfabriek Oosterkerkstraat 15-18 Leiden Verwoest Huis Leiden Lammermarkt 25 – 31 Leiden VOLG OOK @DeLakenhal

facebook.com/lakenhal

MEER INFORMATIE lakenhal.nl globalimaginations.nl info@lakenhal.nl T 071 516 53 60

MDL-advertorial-185x265-Bollenstreek.indd 1

25-06-15 10:22


Al meer dan 10 jaar professioneel dieetcoach

Zomerslank? Verantwoord en gezond! Het Prodimed eiwitdieet is effectief en verantwoord. Onder professionele coaching van NewDiet Care is het voor iedereen haalbaar om af te vallen en zijn de eerste resultaten al snel zichtbaar. Bel 071 301 48 03 (Ook voor de laatste kilo’s) Oegstgeest De Kempenaerstraat 23a T 071 301 48 03

Noordwijk Azzurro Wellness Oude Zeeweg 57 T 071 301 48 03

Leiden Transparant Centrum voor GGZ Herengracht 100 T 071 301 48 03

Kijk voor actuele openingstijden per vestiging op www.newdietcare.nl Bel naar een vestiging bij jou in de buurt of mail naar: info@newdietcare.nl

Wassenaar Langstraat 28 T 070 511 88 88 T 06 274 315 09 Consulten worden gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering van Zorg & Zekerheid.

NIEUW BIJ AZZURRO BEAUT Y

Snel en moeiteloos een maatje minder! Vanaf medio juli kunt u bij Azzurro Beauty een behandeling met het Size Zero Easy Shape apparaat boeken.

interesse? bel: 071 361 47 02

w w w. az z u r r ob e aut y.nl OUDE ZEEWEG 57 - NOORDWIJK - 071 361 47 02

Raak binnen 45 minuten tussen de 10 en 28 cm kwijt!


Mooijeki nd Het adres voor uw nieuwe fietsen Wij zijn dealer van: Batavus,Sparta,Gazelle,Giant,Cube, Merida,Alpina,Loekie Veel gebruikte electrische fietsen op voorraad!

Verhuur van fietsen Volwassen fiets € 9,00 Kinderfiets € 6,00 Elektrische fiets € 20,00 MTB of racefiets € 15,00 Bakfiets € 25,00

De k o ff ie st a at

Profile Mooijekind het adres voor al uw fietsen! Ook kun je bij ons terecht voor het huren van een fiets, tandem of e-bike, zomers zijn wij zeven dagen per week open voor fietsverhuur.

Fietsverhuur Dagen

1

2

3

4

5

6

7

14

Fiets

8.-

15.50

22.50

29.-

35.-

40.50

45.-

80.-

Elektrische fiets

20.-

39.-

57.-

74.-

90.-

105.-

115.-

200.-

Kinderfiets

7.-

13.50

19.50

25.-

30.-

34.50

37.50

60.-

Bakfiets

15.-

29.50

43.50

57.-

70.-

82.50

90.-

165.-

Tandem

17.50

34.-

49.50

64.-

77.50

90.-

100.-

175.-

Voor meer informatie kijk op www.profilemooijekind.nl

kla a r! Ik ben te huur! Tel.: 071 3612826 | www.profilemooijekind.nl

Winkel/Werkplaats: Zeeweg 82-B (hoek Karel Doormanlaan/ Piet Heinlaan) Tel. winkel 407 16 68 - Info@nicosfietsen.nl www.nicosfietsen.nl

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee 071 361 28 26 | info@mooijekind-fietsen.nl

BIKE OUTLET

Mooijekind_ADV_Verhuur_91x131mm.indd 1

Ruim 150 fietsen op voorraad • Elektrische fietsen nieuw + 2e hands (2e hands met 1 jaar garantie + optie bijkopen 1 jaar)

• Nieuwe (overjarige) modellen • 2e hands fietsen Ook voor diverse accessoires kunt u bij ons terecht! Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur zaterdag van 9.30-17.00 uur

www.biketotaal-luyten.nl

Zeilmakerstraat 2 (Achter de kassa’s in de Albert Heijn) • Katwijk

09-06-15


BOLLENSTREEK.INFO

LEIDEN

JULI T/M SEPTEMBER 2015

35

Op de fiets tussen Leiden en Katwijk

K

atwijk ligt op minder dan een uur fietsen van Leiden. Het strand van Katwijk wordt weleens de achtertuin van Leiden genoemd. Beide plaatsen zijn een bezoek meer dan waard, maar een fietstocht tussen Leiden en Katwijk is ook zeker een aanrader!

Katwijk is less than hour’s bike ride from Leiden. In fact, the beach at Katwijk is sometimes referred to as Leiden’s back garden. Both places are well worth a visit and we would certainly recommend a bike trip between the two!

Katwijk liegt weniger als 60 Fahrradminuten von Leiden entfernt. Seinen Strand nennt man auch ab und zu Leidener Vorgarten. Beide Orte sind einen Besuch mehr als wert, aber eine Radtour zwischen ihnen ist auch ein Tipp!

Via verschillende fietsknooppunten is het mogelijk om van Leiden naar Katwijk te fietsen of natuurlijk andersom! Begin de tocht bijvoorbeeld in Leiden bij knooppunt 86 en fiets langs de Oude Rijn richting de binnenstad. In de binnenstad van Leiden is genoeg te beleven, maar wat je direct zal opvallen zijn de grachten. Het Rapenburg is misschien wel de bekendste straat van Leiden, en met verschillende musea, gezellige restaurants en het Academiegebouw zeker leuk om langs te fietsen. Je bent natuurlijk van harte welkom om te stoppen voor een kopje koffie. Het leukste is om de binnenstad van Leiden via knooppunt 85 te verlaten. Je komt dan langs de Weddesteeg, waar Rembrandt van Rijn is geboren en waar zijn vader molenaar was! Het Valkenburgse meer ligt ten westen van Leiden. Het is een echte aanrader om langs dit meer te fietsen op weg naar Katwijk. Zeker in de zomermaanden is dit een aangename plek om te vertoeven. Heb je een picknickmand bij je? Dan is dit de plek om te

stoppen voor de lunch! In het centrum van Valkenburg kun je met het Valkenburgs pontje over de Rijn richting Rijnsburg. Het is de oudste bestaande veerverbinding in ons land! Zeker voor de kinderen is de fietspont een echte beleving. Rijnsburg is een gezellige dorpskern. Hier bevindt zich het Spinozahuis, waar de wereldberoemde filosoof van 1661 tot 1663 woonde. Het woonhuis is nu een museum. Verder is het zeker de moeite waard om even te stoppen bij de Abdij van Rijnsburg. Fiets vervolgens richting Katwijk langs De Vliet, een doodlopende tak van de Rijn in het hart van Rijnsburg. En vergeet niet naar de prachtige oude woonhuizen te kijken die langs dit op de Leidse grachten lijkende riviertje staan!

Eenmaal in Katwijk aangekomen hoef je natuurlijk niet stil te zitten. Vlak achter de mooie boulevard vind je bijvoorbeeld het Andreasplein. Hier kijk je uit over de bekende witte kerk, vind je een bijzondere watergolfslagfontein en kun je genieten van een ijsje of een bakje kibbeling. Je kunt ook doorfietsen naar het noordelijkste punt van de boulevard, waar een monument voor omgekomen zeelieden staat en een uitkijkpunt is. Zo krijg je iets mee van de geschiedenis van Katwijk en kun je genieten van het uitzicht op de prachtige boulevard in het zuiden en de kustlijn van Noordwijk richting het noorden.

Fietsen door de duinen Wil je door de duinen naar Katwijk of Leiden fietsen? Dat kan heel goed en dan zie je zelfs nog meer van het prachtige gebied rondom Katwijk en Leiden. And if you like, why not try a bike trip through the dunes to Katwijk or Leiden; it’s not a tough ride and you will see even more of lovely environs of Katwijk and Leiden.

Wollen Sie durch die Dünen nach Katwijk oder Leiden radeln? Das geht super, und Sie sehen dann selbst noch mehr von der schönen Gegend um Katwijk und Leiden.

Je kunt vanuit Katwijk bijvoorbeeld naar het noorden fietsen door de Coepelduynen, richting Noordwijk. In de Coepelduynen groeien veel bijzondere planten zoals nachtsilene, wondklaver en verschillende wilde orchideeen. Ook komen hier zeldzame mossen en paddenstoelen voor. Vossen en konijnen worden vooral ’s morgens en ’s avonds gezien. De route door de Katwijkse Zuidduinen en langs de rand van Wassenaar is ook prachtig.


Onze specialiteiten zijn:

Halve kip menu friet, slaatje en appelmoes Hollanda Portugal Piri piri Spaanse Aioli Losse halve kip

Wat de pot schaft

9,95 10,95 10,95 6,50

laat u verrassen met een pan vol heerlijke kluiverijen

17,50

Broodjes Kip sandwich Hete kip Kipsaté Frikandel Kalfskroket

- BBQ Roasted kippen - Green Egg finishing spareribs - Fried chicken uit de hoge druk frituur

Menu friet, slaatje en knoflooksaus Saté 12,50 Sparerib 15,95 Sparerib HOT 15,95 Sparerib los 9,95

Kluiverijtjes Kipkluifjes Spitfire’s

6st 12st 24st 5,00 9,50 18,00 5,25 10,00 18,75

Kippebouten Naturel Chili

3st 6st 9st 6,00 11,00 16,00 6,25 11,50 16,75

Kip in ’t pannetje

2 halve kippen met finishing touch van de Big Green Egg geserveerd met friet, slaatje en appelmoes

15,95

Patatje kip

8,25

Snacks Frikandel Kalfskroket Kaassoufle Saté (1 stok) Mini kipfilets 4st

1,00 1,00 1,00 3,75 3,50

4 kipkluifjes 2 kippebouten en patat

Patat Portie patat Mayonaise Pindasaus Flip Speciaal Zak patat Familie emmer

Saus Mayonaise Ketchup Curry Pindasaus Knoflook Appelmoes

3,95 3,95 4,00 2,00 2,00

1,75 2,00 2,25 2,25 2,25 vanaf 2,50 6,00

0,50 0,30 0,30 0,75 0,50 0,75

Emmertje 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50

Onze producten worden bereidt op houtskool in de Big Green Egg Tevens per direct personeel gevraagd voor

DE VERKOOP EN BEZORGEN Stuur even een mailtje met je c.v.

Kanaaldijk 3 • 2221 CG Katwijk • Tel: 071-4024151 • info@kippeschuurtje.nl • www.kippeschuurtje.nl


BOLLENSTREEK.INFO

LEIDEN

JULI T/M SEPTEMBER 2015

37

Ontdek Leiden vanaf het water

E

én kenmerk van Leiden valt direct op, waar je ook bent: het water. Door de ligging aan de rand van het Hollandse Plassengebied voeren verschillende doorvaarroutes voor plezier- en toervaart door Leiden en de omgeving. Een rondvaart over de Leidse grachten laat je de stad van een hele andere kant beleven. One thing you simply can’t help noticing immediately about Leiden: wherever you are, there’s water. Many routes for leisure boat trips and cruises take in Leiden and its surroundings. On the other hand, a canal cruise through the centre of Leiden will reveal the town from a completely new angle.

Wo Sie auch sind - ein Kennzeichen von Leiden fällt sofort auf: das Wasser. Durch seine Lage am Rande des niederländischen Plassengebied führen verschiedene Durchgangsrouten für die Ausflugsund Freizeitschifffahrt durch Leiden und Umgebung. Auf einer Rundfahrt durch seine Grachten erleben Sie Leiden von einer ganz anderen Seite.

Leiden heeft, na Amsterdam, het meeste water. De historische binnenstad van Leiden heeft in totaal 28 kilometer aan grachten en singels. Om over al die grachten en singels te komen heb je bruggen nodig. De Leidse binnenstad telt er maar liefst 88! Leiden laat zich vanaf het water goed bekijken. Vroeger werden via de grachten de koopwaar naar de markten vervoerd. Nu is het in de zomer vooral heerlijk varen in Leiden. Langs de grachten kun je aanmeren bij de vele terrassen en terrasboten voor een lunch of borrel. Tijdens het varen kom je langs diverse monumenten en zie je de prachtige bruggen. Het water vormt een belangrijk onderdeel van het Leidse straat-

beeld. De Oude en de Nieuwe Rijn vormen het hart, maar er zijn meerdere grachten en singels. De bekendste en mooiste gracht is het Rapenburg. Een aantal leden van de koninklijke familie heeft tijdens hun studie aan het Rapenburg gewoond, o.a. prinses Beatrix en koning Willem-Alexander. Leiden is ook een prima vertrekpunt voor mooie dagtochten in de omgeving. Buiten het centrum verbinden de grachten en kanalen de stad met recreatiegebieden zoals de Vlietlanden, de Kagerplassen en het Valkenburgse Meer.

Kom met jouw eigen boot

De Leidse rederijen hebben een breed aanbod in rondvaarten en arrangementen, maar je kunt ook zelf een bootje huren. Kom je met jouw eigen boot? Dat kan prima, want Leiden is goed toegankelijk met jouw eigen boot. De kades zijn laag en er zijn overal aanlegplaatsen. Op strategische locaties vind

Historische haven De historische haven van Leiden ligt aan het Kort Galgewater. De haven is bestemd voor historische bedrijfsvaartuigen van voor 1940. In de haven liggen nu negen van deze schepen, die gezamenlijk een prachtig havenbeeld vormen. De meeste van deze schepen zijn bewoond en worden onderhouden en gerestaureerd door de schippers. Zij stellen zich ten doel  het authentieke uiterlijk van deze schepen  in stand te houden. Aan de binnenkant zijn de schepen wel gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor bewoning. De schepen vervullen een belangrijke museumfunctie. Alle schepen zijn van informatieborden voorzien en de schippers geven desgevraagd antwoord op vragen van belangstellenden.

je sloepensteigers en langs verschillende kades zijn afmeerringen aangebracht. Houd er wel rekening mee dat een aantal bruggen redelijk laag zijn. Leiden beschikt over twee passantenhavens. De passantenhaven bij de Beestenmarkt is ingericht voor dagtoeristen. Hier kun je dus niet overnachten. In de passantenhaven aan de rand van de binnenstad kun je wel overnachten. Deze haven is alleen vanuit het oosten bereikbaar via de Zijl, het RijnSchiekanaal en de Oude Rijn.

De 66 Bruggenroute

Het Visitor Centre Leiden verkoopt een leuke vaarroute voor sloepen: ‘De 66 Bruggenroute’. Deze route kost € 3,-. Tijdens deze prachtige route door Leiden kom je langs veel bezienswaardigheden. Daarnaast vind je op de vele plekken langs de route eet- en drinkgelegenheden. Vaak met het terras direct aan het water.


Zomer in zwembad De Waterkanten Nu ook recreatief zwemmen op zaterdag

Van 13 juli t/m 23 augustus

Dagelijks geopend vanaf 11 uur

Maandag t/m vrijdag Jip’s vakantiezwempret 11.00 – 16.00 uur Dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 – 15.00 uur spelletjes! Entree € 6,00 inclusief ijsje, limonade en patatje

Koffie met gebak, lunch, borrel en diner

Iedere dag banen zwemmen* m.u.v. zaterdag Recreatief zwemmen op zaterdag (Nieuw!) en zondag Ouder & kind zwemmen op maandag en donderdag van 10.45 – 11.15 uur ClubAqua activiteiten Maandag t/m donderdag van 10.00 – 10.45 uur

Zomercursus leszwemmen Snel starten met zwemles of een eindsprintje trekken naar je zwemdiploma? Doe dan mee met de zomercursus leszwemmen. Van 13 juli t/m 21 augustus, vijf keer per week zwemmen.

Schrijf nu in! Kijk voor meer informatie en ons zomerrooster op:

www.sportfondsenlisse.nl Restaurant, Bed & Breakfast De Vier Seizoenen Heereweg 224 | 2161 BR Lisse | 0252-418023 restaurant@rdvs.nl | www.rdvs.nl


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

LISSE

39

Het buitenleven van Lisse

I

n Lisse vindt u schitterende landgoederen, zoals Kasteel Keukenhof en ’t Huys Dever. Voor een actieve dag wandelen en/of fietsen moet u dus in Lisse zijn.

Lisse also features some charming country estates, such as Kasteel Keukenhof and ’t Huys Dever, so if you’re looking for a day of active walking, Lisse has plenty to offer.

Dort finden Sie prächtige Gutshöfe, wie Kasteel Keukenhof und ’t Huys Dever. Auch für einen aktiven Spaziergang müssen Sie also nach Lisse.

Landgoed Kasteel Keukenhof

Kasteel Keukenhof vormt het stralend middelpunt van het sfeervolle en bosrijke Landgoed Keukenhof. In het Kasteel en het omliggende landgoed zijn wisselende kunst exposities te bezichtigen. Het Landgoed kent meer dan tweehonderd hectare bos, weiland en een park met ruim achttien monumenten. Populair bij wandelaars is het Natuurpad: een knooppuntsysteem om uw eigen unieke

wandeling over het Landgoed te plannen. Het landgoed is een historische omgeving, maar bruisend van leven. Kasteel Keukenhof, Keukenhof 1 in Lisse / www.kasteelkeukenhof.nl

’t Huys Dever

’t Huys Dever is een zogenaamde woontoren of donjon, een versterkt woonhuis. Het is een uniek gebouw in Lisse en omstreken. Vroeger stonden er veel van dit soort donjons in de kuststreek, maar behalve ‘t Huys Dever zijn ze allemaal ver-

dwenen. Het gebouw bestaat uit een Ridderzaal, een kelder, een Kapelzaal en een zolder. Je kunt ’t Huys Dever bezichtigen van woensdag tot en met zondag van 14 uur tot 17 uur. ’t Huys Dever, Heereweg 349a in Lisse / www.kasteeldever.nl

Zwemmen tussen de tulpen Zwemmen tussen de tulpen? Het kan in Lisse! Het nieuwe zwembad in Lisse staat geheel in het teken van de tulp en heeft vele leuke attracties. Zo is er een wedstrijdbad en heeft het vele recreatieve mogelijkheden zoals een 60 meter lange glijbaan, een waterversnelling en een peuterbad. Elke ochtend is het van 7.00 uur tot 13.00 uur banenzwemmen. Ook zijn er vele mogelijkheden voor gezinnen om te zwemmen. Meer informatie: www.waterkanten.nl


JULI T/M SEPTEMBER 2015

40

Bloemendorp Lisse

E

en bezoek aan de Bollenstreek is niet compleet zonder een bezoek aan Bloemendorp Lisse.

A visit to the Bollenstreek, the Dutch bulb-growing region, would not be complete without a visit to the ‘flower’ village of Lisse. You can enjoy the floral culture and numerous special events characterised by Lisse’s friendly ambience all year round.

Ein Besuch am Bollenstreek ist nicht komplett ohne einen Besuch des Blumendorfes Lisse. Das ganze Jahr über erleben Sie dort die Blumenkultur und genießen gesellige Veranstaltungen.

BOLLENSTREEK.INFO

LISSE

Gezellig een

Een dagje Lisse staat voor genieten van natuur, monumenten, culinaire hoogstandjes en gezellig winkelen. Lisse bestaat sinds 1198 en heeft een rijke geschiedenis. U vindt hier diverse monumenten die wijzen op dat rijke verleden. Dorpshart Lisse heeft alle stadse gemakken in een dorpse sfeer. Met unieke winkels, een ruim aanbod aan restaurants, een museum over de bollenteelt, theater & bioscoop heeft Dorpshart Lisse alles voor een heerlijk dagje weg.

Winkelen met dorpse gezelligheid

Elke laatste zondag = Koopzondag

Het winkelgebied van Lisse is populair in de wijde omgeving rond Lisse. Het gevarieerde aanbod aan winkels in combinatie met de gezellige dorpse sfeer hebben ervoor gezorgd dat Lis-

Op een zondag gezellig naar Lisse? Dat kan! Elke laatste zondag van de maand is het koopzondag en zijn vele winkels geopend. Daarnaast zijn de restaurants met de gezellige terrassen geopend en op zomerse zondagen is er live muziek op het Dorpsplein ’t Vierkant. Uiteraard kunt u op zondag ook gratis parkeren in Dorpshart Lisse.

se populair is onder bezoekers. Of u nu op zoek bent naar de nieuwste mode of wilt proeven van de unieke streekproducten u vindt het in Dorpshart Lisse. www.dorpshartlisse.nl/winkels

Bioscoop in uniek historisch pand Genieten van de nieuwste films zoeken zijn. Uiteraard is een doet u bij Theater & Bioscoop bezoek aan de bioscoop goed te combineren met een bezoek Floralis in Dorpshart Lisse. aan het Museum De Zwarte In de voormalige mijnzaal van Tulp, de winkels en restaurants de bollenveiling is een mo- in Dorpshart Lisse. derne bioscoop gevestigd waar meerdere films per dag te be-

Eten & drinken in culinair Lisse

V

akantie is ook genieten van eten en drinken. Waar kunt u dat beter doen dan in het culinaire hart van de Bollenstreek.

Your holiday is also a time to enjoy good food and drink, and where better than the Bollenstreek’s gastronomic heart: the village centre of Lisse has a very varied selection of restaurants and welcoming sidewalk cafés.

Urlaub heißt auch genussvoll essen und trinken. Und wo geht das besser als im kulinarischen Herzen des Bollenstreeks. Im “Dorpshart” von Lisse locken verschiedenste Restaurants mit gemütlichen Terrassen.

Dorpshart Lisse heeft voor ieder wat wils. Wilt u culinair genieten van hoogstaande gerechten met de perfecte wijn, gaat u voor de heerlijkste sushi of wilt u toch liever burger of een saté eten bij een van de gezellige eetcafés? Het is allemaal mogelijk in Dorpshart Lisse. Dorpsplein ’t Vierkant heeft daarnaast ook nog vele evenementen. Zo is er op elke zomerse zondag livemuziek.


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

LISSE

41

dagje naar Dorpshart Lisse VVV Lisse Wilt u meer informatie over attracties en activiteiten in Lisse en omgeving? Breng dan een bezoek aan de nieuwe VVV Lisse. De leukste fiets- en wandelroutes maar ook unieke bedrijfsbezoeken zijn te vinden bij VVV Lisse. Ontdek de Bollenstreek bij VVV Lisse. Gelegen in Museum De Zwarte Tulp

vertellen wij u graag de mogelijkheden en zorgen ervoor dat uw vakantie of dagje weg nog unieker wordt. U bent welkom van dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 (vanaf 1 september 13:00 - 17:00). Adres: Heereweg 219, 2161 HN Lisse | www. vvvlisse.nl

Alles over de bollenteelt

H

et hele jaar door kunt u bij Museum De Zwarte Tulp alles leren over de bollenteelt in Nederland.

Museum De Zwarte Tulp is open to visitors all year; here, you can learn everything there is to know about bulb cultivation in the Netherlands.

Das ganze Jahr erfahren Sie im Museum “De Zwarte Tulp” (Scharze Tulpe) alles zur niederländischen Tulpenzwiebelzucht.

Museum De Zwarte Tulp is volledig verbouwd en de plek om meer te weten te komen over de bollenteelt waar de Bollenstreek wereldberoemd om is. Het museum is ook leuk voor kinderen die bijvoorbeeld hun eigen tulp kunnen kweken via een interactief spel. Adres: Heereweg 219, 2161 HN Lisse | www.museumdezwartetulp.nl

Bereikbaarheid

L

isse is vanuit de Bollenstreek zeer goed bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer (bus).

Gratis parkeren In Lisse kan het nog: gratis parkeren! In en rondom Dorpshart Lisse zijn 2.000 gratis parkeerplaatsen te vinden. In het Dorpshart zelf geldt een parkeerzone met een tijdslimiet van 2 uur. Kijk op de website: http://www.dorpshartlisse.nl/plattegrond om te zien waar u het beste kunt parkeren in Dorpshart Lisse.

Als groen dorp stimuleren we het gebruik van de fiets en ook met het openbaar vervoer bent u zo in Lisse. Met de fiets vindt u Dorpshart Lisse bij fietsknooppunt 91.

Lisse can be reached very easily from the Bollenstreek by car, bike or public transport (bus), although, as a ‘green village’ we encourage the use of bikes and public transport.

Met de bus naar Bloemendorp Lisse Noordwijk: Bus 90 & Bus (Qliner) 361 Katwijk: Bus 90 Leiden: Bus 50 Haarlem: Bus 50 Schiphol: Bus (Qliner) 361

Lisse erreichen Sie vom Bollenstreek sehr gut mit dem Auto, Fahrrad und dem öffentlichen Nahverkehr (Bus). Als “grünes” Dorf fördern wir das Fahrrad, und auch mit dem öffentlichen Transport sind Sie ruckzuck in Lisse.


Maandag, dinsdag en woensdag

15% KORTING op de rekening Heerweg 200 - 2161 BP lisse

www.Eetcafe1198.nl

Facebook • Twitter • LinkedIn • Telefoon 0252-410076 info@eetcafe1198.nl • reserveringen@eetcafe1198.nl Keuken open van 11.00 uur t/m 22.30 uur


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

LISSE

43

4 juli

Dever Leeft Op zaterdag 4 juli is het familiedag bij ’t Huys Dever. Er zijn middeleeuwse kinderspelen en een podium met dj en live muziek. Ook zijn er verschillende rollende keukens waar u heerlijk kunt eten. Parkeren kunt u bij de Hobaho. Fietsen kunnen

geplaatst worden op het terrein van ’t Huys Dever. Het evenement begint om 14:00 uur en duurt tot 23:00 uur. Adres: Heereweg 349-A in Lisse. Meer informatie is te vinden op www.vvvlisse.nl

Evenementen in Lisse

E

en leuk dagje eropuit? In Lisse is altijd wat te doen. Het hele jaar door worden er verschillende evenementen georganiseerd in Lisse!

If you’re looking for great day of fun, you’ll find plenty to do in Lisse. Various events are held in Lisse throughout the year!

Sie wollen einen schönen Tag erleben? In Lisse gibt es immer was zu tun. Das ganze Jahr laufen hier verschiedene Veranstaltungen!

Er is altijd wat te doen in Lisse. Zowel in de zomer als in het najaar vinden er verschillende evenementen plaats die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Voor een gezellige familiedag moet u bij Dever Leeft zijn op 4 juli. Maar heeft u ook wel eens gedacht aan een dagje Castlefest of een bezoek aan de streekmarkt bij Kasteel Keukenhof?

12,19 & 25 augustus

Streekmarkten

O

p zoek naar een dag invulling op een mooie of minder mooie zomerdag in Nederland? Kom shoppen bij de populaire Streekmarkten!

31 juli, 1 - 2 augustus

Castlefest - Europa’s grootste fantasy festival Hét middeleeuws fantasy evenement van Nederland met inmiddels een grote Europese bekendheid vindt ook dit jaar weer plaats in Lisse. Castlefest vindt traditiegetrouw in het eerste weekend van augustus plaats. Dit jaar zal alweer de 11e editie van dit zeer bijzondere evenement plaats vinden op het landgoed van Kasteel Keukenhof, met toonaangevende bands uit heel Europa en catering volledig in stijl. De voorverkoop van de kaarten is inmiddels begonnen. Lees er meer over op de website castlefest.nl

Dit jaar wordt de markt rondom de Hofboerderij georganiseerd. Leer je omgeving kennen, probeer producten uit de buurt en ontdek de oorsprong van deze producten. Op de markt staan onder andere verschillende boeren en landwinkels met hun eigen verse producten direct van het land, palingrokers, wijnboeren en pluktuinen. Wij raden u aan met de fiets te komen. Uw fiets kunt u op het terrein stallen. Gratis parkeren van uw auto op het parkeerterrein van het kasteel.

Come rain or shine - both features of typical Dutch summer weather - you will enjoy shopping at the popular regional markets!

Sie suchen eine Beschäftigung für einen schönen oder weniger schönen Sommertag in den Niederlanden? Dann heißt es: Shoppen auf den beliebten Streekmarkten!


Soldaat van Oranje - De Musical Inmiddels bezochten al meer dan 1.7 miljoen mensen de spectaculaire en indringende musical Soldaat van Oranje in De TheaterHangaar in Katwijk. De voorstelling verhaalt over telijke ervaring. Waar vind je de waargebeurde lotgevallen een musical waar een complete zee, met golfslag, in het van verzetsheld Erik Hazalhoff Roelfzema tijdens de decor is verwerkt? Waar het publiek langs de verschilTweede Wereldoorlog. Een lende decors op en top Nederlands verhaal dat wordt geleid in een uitgezich bovendien voor een groot kiende computergestuurde deel in deze streek choreografie? afspeelde. Sinds de première in En waar een oktober 2010 is echt DakotaFoto’s: Joris van Bennekom vliegtuig deel uitmaakt van de musical al talloze keren de rekwisieten? verlengd (voorlopig tot en met april 2016) en nog Tip: steeds is iedere voorstelling Plan uw bezoek ver vooruit, uitverkocht. Magistrale munu al zijn veel voorstellingen ziek, een pakkend verhaal t/m december uitverkocht, en spectaculaire techniek meer informatie: maken Soldaat van Oranjewww.soldaatvanoranje.nl De Musical tot een onverge-

Almondehoeve

Nu uitverkoop Lifestyle & Antiek

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

3

Van Almondeweg 2 • 071- 5172757 • 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

m .000


BOLLENSTREEK.INFO

LISSE

JULI T/M SEPTEMBER 2015

45

17 t/m 24 september

Feestweek Lisse Ook in het najaar is er in Lisse altijd wat te doen! Traditiegetrouw vindt in september de Feestweek plaats. Dit jaar vindt de feestweek plaats van 17 tot en met 24 september en worden er diverse activiteiten georganiseerd. Zo vindt op 21

september de jaarmarkt plaats en wordt op 24 september de grote kortebaandraverij gehouden. Zoals elk jaar kunt u natuurlijk ook weer naar de kermis, die gehouden wordt van 22 tot en met 24 september.

112 dag op 12 september

S

uperhelden opgelet! De dappere Brandweerman Sam kom naar Dorpshart Lisse.

Calling all superheroes! Brave Fireman Sam will be visiting Lisse’s village centre.

Superhelden, aufgepasst! Der tapfere Feuerwehrmann Sam kommt ins Dorpshart Lisse.

Op 12 september komt de dappere Brandweerman Sam naar Dorpshart Lisse! Deze brandweerman is nergens bang voor en blust alle branden. Alle kinderen die brandweerman Sam willen helpen of ontmoeten zijn van harte welkom voor een Meet en Greet! Meer info: www.dorpshartlisse.nl

Dorpshart Lisse evenementen

V

oor evenementen moet u ook in Dorpshart Lisse zijn! In het Dorpshart worden diverse evenementen georganiseerd en hier kunt u terecht voor een leuke middag vol gezelligheid!

Markten in Dorpshart Lisse In Dorpshart Lisse worden in de zomer verschillende markten georganiseerd. Voor alle creatieve mensen is er op 4 juli een creatieve markt. Bent u op zoek naar een leuk cadeautje of hobbymateriaal? Bezoek dan de creatieve markt! Ook op 11 juli is het gezellig in Dorpshart Lisse, met een Franse markt met Franse accordeonist! Op 18 juli en 29 augustus kunt u lekker struinen op een markt met allerlei brocante producten, kunst, boeken en streekproducten. Benieuwd welke markten er nog meer gehouden worden in Dorpshart Lisse? Kijk voor de complete lijst met markten en evenementen in Dorpshart Lisse op dorpshartlisse.nl.

Ook in Dorpshart Lisse is altijd wat te doen. Voor gezellige evenementen en een dagje winkelen kunt u terecht in Dorpshart Lisse. Zo is er in de zomer elke zaterdag een markt en elke zonnige zondag live muziek op dorpsplein ’t Vierkant. Daarnaast kunt u ook elke laatste zondag van de maand gezellig winkelen in Dorpshart Lisse. Ook aan de kinderen is gedacht! Tijdens de 112 dag komt Brandweerman Sam naar Dorpshart Lisse! Natuurlijk kunt u tijdens uw bezoek aan Dorpshart Lisse gratis parkeren op een van de parkeerterreinen aangrenzend aan het Dorpshart.

Come to the centre of Lisse to visit our special events! A wide range of events are held here and you can join in the fun in an easygoing ambiance.

Für Veranstaltungen müssen Sie ebenfalls ins Dorpshart Lisse! Im Dorpshart laufen diverse Veranstaltungen. Hier sind Sie richtig für einen tollen, gemütlichen Nachmittag!


CADEAUTJE VAN ICI PARIS XL LISSE, NOORDWIJK, LEIDEN EN KATWIJK De beautyspecialist Met ruim 13.000 producten op het gebied van geuren, skincare en make-up is ICI PARIS XL dé beautyspecialist van Nederland. Met het uitgebreide advies op maat en onze service is ICI PARIS XL het antwoord voor al uw persoonlijke verzorging. Met de bon op deze pagina ontvangt u €5 korting*. Gemakkelijk sparen Ook sparen gaat heel gemakkelijk bij ICI PARIS XL. Met deze unieke gratis pas, spaart u automatisch voor extra voordeel.

€5 KORTING*

BIJ BESTEDING VANAF €25 OP HET GEHELE ASSORTIMENT *Deze waardecheque is inwisselbaar bij ICI PARIS XL Lisse, Noordwijk, Leiden en Katwijk. Niet geldig bij aankoop van Giftcards en niet inwisselbaar tegen contanten. Niet geldig in combinatie met andere kortingsacties. Deze bon kan slechts één keer gebruikt worden. Geldig t/m 30 september 2015.


BOLLENSTREEK.INFO

Op safari in Noordwijk! Superstil door het duin op zoek naar wilde dieren? Dit jaar rijden in de duinen van Noordwijk de eerste testmodellen van elektrische Land Rover Defenders. Deze hele zomer zijn er meer dan 18 Grote Vijf Safari’s in Noordwijk gepland: inclusief speciaal vervoer, een heerlijke stoere maaltijd en een echt wildpaspoort. Een avondvullend programma, onder begeleiding van een boswachter van Staatsbosbeheer. Meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/ grotevijf

NOORDWIJK

47

The power of flowers

I

n het weekend van 8 en 9 augustus staat Noordwijk weer in het teken van bloemen met de Flowerparade en het Bloemenfestival.

During the weekend of 8 and 9 August, it’s flowers galore once more in Noordwijk with the Flower Parade and Flower Festival.

Flowerparade 8 & 9 augustus

Am Wochenende des 8. und 9. August steht Noordwijk wieder dank der Flowerparade und des Blumenfestivals ganz im Zeichen der Blumen.

combineren met een bezoek aan het Bloemenfestival. Dit festival is zeker een bezoekje waard, hier kun je een zee aan artistieke bloemarrangementen bewonderen. Entree: gratis. Tijden: woensdag 12.00 - 21.00 uur, donderdag t/m zaterdag Bloemenfestival 10.00 - 21.00 uur en zondag 5 t/m 9 augustus De Flowerparade is goed te 12.00 - 17.00 uur.

4 juli - 1 augustus

Zomerfestival aan Zee Vijf weken lang is het speciaal gebouwde Strandtheater dé plek voor een cultureel festival vol performances, muziek, theater, dans, kunst, natuur en bijzondere verrassingen. Elk weekend op vrijdag, zaterdag en zondag drie professionele voorstellingen door wekelijks wisselende ‘performers in resi-

JULI T/M SEPTEMBER 2015

dence’. De voorstellingen worden omlijst door een programma vol ‘community art’ waarbij Noordwijkse en regionale talenten zich op deze unieke plek met eigen programma’s kunnen presenteren. Voor het volledige programma en kaartverkoop zie www.kunstklank.nl

De Flowerparade met het thema ‘The sound of Flowers’ vertrekt zaterdag 8 augustus vanuit Rijnsburg, via Katwijk naar Noordwijk. Vanaf 18.30 uur wordt de stoet in Noordwijk verwacht. Op zondag 9 augustus zijn de praalwagens op de Kon. Wilhelmina Boulevard te bezichtigen. Entree: gratis.

Proef Noordwijk 28 - 30 augustus In het laatste weekend van augustus presenteert de Noordwijkse horeca en food retail zich in het rustieke Noordwijk Binnen. Op het plein aan de Van Limburg Stirumstraat (in de volksmond ‘Verkadeplein’) wordt een overdekte “markthal” geplaatst, waarin verschillende ondernemers plaatsnemen. Een centrale bar en aangrenzend een groot terras, waar het publiek drie dagen kan genieten van het culinaire aanbod van Noordwijk. Iedere dag heeft een eigen thema, waarop ook de muzikale omlijsting wordt afgestemd. Tijd: Vrijdag 17.00 - 23.00 uur, zaterdag 16.00 - 23.00 uur en zondag 15.00 - 22.00 uur.

Iedere zondag:

Toeristenmarkt Iedere zondag t/m 30 augustus wordt er op het Vuurtorenplein een gezellige markt georganiseerd met ruim 50 kramen die de leukste artikelen verkopen. Ouderwets gezellig met muziek en voor de kinderen een attractie waarin zij zich uit kunnen leven. Terwijl de kinderen

Iedere woensdag:

Zomermarkt

I

edere woensdag van 8 juli tot 26 augustus is er in de Hoofdstraat, midden in het centrum van Noordwijk, een gezellige braderie.

Every Wednesday, there is a charming festive market in Hoofdstraat, in the heart of Noordwijk.

Jeden Mittwoch gibt es in der Hoofdstraat (“Hauptstraße“), mitten im Zentrum Noordwijks, einen geselligen Ständemarkt.

De zomermarkten zijn dit jaar vernieuwd, een compleet nieuwe sfeer en beleving! Zo is er een kids-corner waar de kinderen kunnen genieten van een ouderwetse draaimolen of springkussen of neem plaats in de photo-booth! Verder is er genoeg lekkers te eten en te drinken. Iedere markt heeft een eigen thema, dus alle markten zijn een bezoekje waard. Tijd: 10.00 uur tot 21.00 uur.

lekker spelen, kun je op je gemak de braderie af lopen. Ook de standhouders hebben niet stil gezeten, zij laten de meest nieuwe rages zien en de allernieuwste mode, kortom een breed assortiment en een grote variëteit aan producten en lekkernijen. Tijd: 10.00 - 18.00 uur.


VANAF HEDEN

Elegante en Trendy Damesmode in de maten 42 - 54+

maandag t/m woensdag 3-gangen keuzemenu

voor €12,50

Premium Fashion for Curvy Women, sizes 14 - 26+

donderdag t/m zondag 3-gangen keuzemenu

Junger Mode für große Größen, 42 - 54+

voor €14,50

Bomstraat 2 - 2202 GH Noordwijk aan Zee - Tel. 06-37343589

Herenweg 227 - 2201 AG Noordwijk ZH noordwijk@proeflokaalbregje.nl

CASINO DE WERELD

Roulettes, fruit automaten, live paardenraces Vrij toegang speel bewust Parallelboulevard 11 (tegenover Jan Kroonsplein) - 2202 HK Noordwijk aan Zee - Tel. 071-3618284

FUNGAMES

Amerikaanse Arcade hal, 7 dagen per week geopend, vrij entree Parallelboulevard 11 (hoek Olieburg) - 2202 HK Noordwijk aan Zee - Tel. 071-3618284 www.fungamesnoordwijk.nl www.facebook.com/FunGamesNoordwijk


BOLLENSTREEK.INFO

NOORDWIJK

JULI T/M SEPTEMBER 2015

49

Ontdek Noordwijk Binnen!

N

atuurlijk staat Noordwijk bekend om de zee, het strand en de duinen. Maar neem zeker ook eens een kijkje in de historische kern: Noordwijk Binnen. Hier vind je de rust en sfeer van vroegere eeuwen.

Sure, Noordwijk is known for the sea, beach and dunes. But make sure you also take a look around its historic centre: Noordwijk Binnen. Here, you can savour the peacefulness and atmosphere of centuries past.

In 1992 is de oude dorpskern aangewezen als beschermd dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet. Maar liefst 100 rijksmonumenten tonen acht eeuwen Noordwijkse geschiedenis. Laat je verrassen door een schat aan historie!

Bekannt ist Noordwijk natürlich für Meer, Strand und Dünen. Aber schauen Sie sich unbedingt auch den historischen Kern an: „Noordwijk Binnen“. Hier finden Sie die Ruhe und Atmosphäre vergangener Jahrhunderte.

Naast het rustig slenter door de oude straatjes zijn er nog tal van andere dingen te doen in Noordwijk Binnen. Zo bestaat de kans dat je zomaar tegen een verborgen bollenschuur uit het begin van de twintig-

ste eeuw aanloopt. Of vergaap je aan de pracht van de monumentale Lindebomen op de Voorstraat en het Lindenplein, mooi in elk seizoen! Noordwijk liever van grote hoogte bekijken? Beklim dan de middeleeuwse toren van de Oude Jeroen en geniet van het weidse uitzicht, bij helder weer kun je helemaal tot Utrecht kijken! Wist je dat Alfred Heineken tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat in Noordwijk Binnen? Of dat de beroemde Maria Montessori in Noord-

wijk begraven ligt? Om niets te missen kun je de audiotour doen, zo kun je op eigen gelegenheid alles verkennen.

Historische rondwandeling Op de dinsdagavonden in juli en augustus worden er rondwandelingen door historisch Noordwijk Binnen georganiseerd. Onder leiding van ervaren gidsen maken deelnemers o.a. kennis met een vijf eeuwen lange bouwgeschiedenis waarvan vele prachtige voorbeelden zijn te bewonderen. Natuurlijk wordt ook de eeuwenoude Jeroenskerk bezocht. Waar een groot deel van het Noordwijkse verleden bijvoorbeeld in de vloer is terug te lezen. Kijk op www.deoudedorpskern.nl hoe je je hiervoor kunt aanmelden! Start: 19.30 uur (op aanvraag wordt er ook op andere tijden gestart). Locatie: Raadhuis, Voorstraat Noordwijk Binnen. Prijs € 4,50.


50

JULI T/M SEPTEMBER 2015

NOORDWIJK

BOLLENSTREEK.INFO

Zinderende zomer J

e hebt strand, en je hebt het strand in Noordwijk. Het Noordwijkse strand ervaren is net zoiets als iets heerlijks proeven dat je is aanbevolen en je nog niet kent: eet het en je weet het.

Absolute trekpleister blijft natuurlijk de zee en het strand. Heerlijk genieten van spelende kinderen in ‘het kleine zeetje’ (kimmetje, zoals de Noordwijkers zeggen), fotografeer de stoere golfsurfers en blijf totdat de meeuwen de broodrestjes uit het zand pikken en de zon oranjerood in zee zakt. Geniet van een Zinderende Zomer in Noordwijk!

Het strand in twee delen

There are beaches, and then there are Noordwijk’s beaches. Experiencing Noordwijk’s beach is like tasting something delicious you’ve never tried before: you eat it and you just know it’s right.

Einzigartiges Strandfeeling in Noordwijk. Entdecken Sie das unvergleichliche Strand- gefühl in Noordwijk.

Noordwijk aan Zee kent eigenlijk verschillende stranden: de stranden aan de noord- en zuidboulevard, en de Duindamse- en Langevelderslag, die richting Zandvoort liggen. Door hun ligging hebben zowel de Duindamse- als de Langevelderslag een heel andere sfeer dan de stranden aan de beide boulevards nabij het centrum. De strandafslagen zijn omgeven door natuur, duinen en rust. De Duindamseslag is alleen bereikbaar via een loopen/of fietspad door de duinen. Aan het einde van de Langevelderslag ligt St(r)andplaats Nederzandt, dat wel bereikbaar is met de auto. De strandpaviljoens van vroeger zijn nauwelijks te vergelijken met die van nu. Tegenwoordig hebben ze ieder hun eigen stijl: bij de een kun je chillen in hippiesfeer, de ander is kindvriendelijk met glijbanen en trampolines, er zijn er met dj en loungemu-

ziek en zelfs vijfsterren deluxe, inclusief palmbomen en bediening op het strand. En sommige zijn jaarrond open, waardoor je ook in de winter, bij de open haard, op het strand kunt lunchen of dineren. Naast het strand zijn er natuurlijk ook de boulevards, het dorp aan zee en Noordwijk Binnen, die het buitenleven verlengen tot in de avond. In de lente, zomer, herfst en winter!

Strandpendel

Om badgasten al bij binnenkomst een warm welkom te bieden, heeft de gemeente Noordwijk de gratis Strandpendel. Badgasten kunnen hun auto gratis parkeren aan de rand van Noordwijk en gebruik maken van de gratis

shuttle service naar het strand. Geen gesjouw met spullen en ook niet zoeken naar een parkeerplekje. Lekker makkelijk! De strandpendel rijdt in de zomerperiode elke zondag bij mooi strandweer en op andere mooie, drukke stranddagen. Op www.noordwijk.info kun je zien of de strandpendel wel of niet rijdt. Opstappen is heel makkelijk en kan aan de rand van Noordwijk. Je parkeert gratis bij P1 aan het kruispunt Gooweg - Van Berckelweg. Is P1 vol? Dan kun je parkeren bij P2 bij de Duinwetering. De pendel rijdt je vanaf hier naar het strand en je kunt uitstappen bij Halte 1 Vuurtorenplein of Halte 2 Palaceplein. De strandpendelbus rijdt continue rondes tussen 11.00 en 19.00 uur.


BOLLENSTREEK.INFO

JULI T/M SEPTEMBER 2015

NOORDWIJK

51

in Noordwijk

Tot de zon in de zee zakt…

Bezoekers die een hapje blijven eten of langer van het strand willen genieten, kunnen ook na 19.00 uur nog terug naar hun auto. Taxi Brouwer brengt bezoekers tegen een gereduceerd tarief van € 8,50 weer terug naar de auto op het parkeerterrein. Taxi Brouwer: 071 - 361 10 00. Lekker genieten tot de zon in de zee zakt!

With a little help...

Ook mensen die minder goed ter been zijn, kunnen het strand op. Hoe? Met een van de speciale strandrolstoelen, of met een grote open ‘jeep’. Het hele jaar door zijn ‘Jutter’ strandrolstoelen kosteloos beschikbaar. Deze zijn geheel

van kunststof, hebben zachte, brede luchtbanden en zijn bestand tegen zeewater. Zodat ze een stukje in zee kunnen. Van mei tot september zijn deze strandstoelen te reserveren via diverse strandpaviljoens.

Tip: Outdoor4disabled

Van 1 mei tot 15 december organiseert Stichting Outdoor4Disabled strandritten langs de vloedlijn voor mensen met een beperking. Ritten zijn mogelijk van maandag tot en met vrijdag en duren ongeveer een uur. Reserveren kan via: 06 - 46 37 22 08. www.outdoor4disabled.nl

Zwoele zomeravonden: Beachparties

Op 4 juli en 22 augustus vinden de Horesca Horecavo Beachpaties plaats. Hoe zomers wil je het hebben... dansen op het strand, omringd door zongebruinde blije mensen, terwijl de zon langzaam in de zee zakt. Elk jaar worden tijdens het zomerseizoen verschillende strandfeesten georganiseerd. Veel strandpaviljoens doen hieraan mee en verzorgen dan live muziek in alle genres. Bezoekers van heinde en verre komen er al jarenlang graag. Locatie: Diverse Strandpaviljoens, Koningin Wilhelmina Boulevard. Tijd: aanvang tussen 20.30 21.00 uur, sluit 01.30 uur.

Al 27 jaar de Blauwe Vlag! Ook in 2015 is Noordwijk weer vereerd met de Blauwe Vlag! Een internationaal kwaliteitslabel voor badplaatsen die zich inzetten voor een schone, milieuvriendelijke én veilige zwemomgeving. Noordwijk is al 27 jaar in het bezit van de Blauwe Vlag. Ook heeft Noordwijk het Europese keurmerk Quality-Coast. Dit keurmerk wordt uitgereikt aan internationale kustplaatsen die bijzondere inspanningen hebben geleverd op het gebied van duurzaam toerisme en milieuzorg, voor het behoud van natuur en landschap, eigen identiteit en cultureel erfgoed.


*! id e h r W e T v De o alt uw B beta

Verdien met elke zonnestraal uw eigen kapitaal! Pakketprijzen Aantal Totaal Wp 6 panelen 1500 Wp 8 panelen 2000 Wp 10 panelen 2500 Wp 12 panelen 3000 Wp

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

Omvormer Soladin Web 1500 Soladin Web 1500 Soladin Web 2200 Soladin Web 3000

Tarief € 2.448,€ 2.774,€ 3.620,€ 4.210,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Mastervolt omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Fiets verhuur Kees’Fietsshop Moutainbike €17,50 de hele dag door de duinen en bossen fietsen Gazelle E-bike voor €20,00 per dag rijdt u al gemakkelijk overal naartoe Stadsfiets €10,00 per dag en €7,50 per dagdeel om lekker mee te touren

Kees’Fietsshop Van Speykstraat 4 2202 GK Noordwijk 071-3620347


BOLLENSTREEK.INFO

NOORDWIJK

Let’s go outside!

E

indeloze wandelingen over 13 kilometer lang zandstrand. Robuuste duinen waar je via de vele fietspaden met je fiets doorheen kronkelt. Weidse bossen waar je met gemak kunt verdwalen. Noordwijk biedt kilometers ongerepte natuur. Noordwijk, een oase van rust en ruimte midden in de Randstad!

Endless walks along a 13-kmlong beach. Robust dunes to wind around in on your bike, along the many cycling paths. Vast woods you can easily get lost in. Noordwijk offers kilometres of unspoilt nature. Noordwijk, an oasis of tranquillity and space in the middle of the Randstad!

Endlose Spaziergänge entlang des über 13 km langen Sandstrands. Feste Dünen, über denen Sie mit Ihrem Drahtesel auf den vielen Radwegen umher radeln. Herrliche Wälder, in denen man sich leicht verläuft. Noordwijk bietet kilometerweit unberührte Natur. Noordwijk, eine Oase voller Ruhe und Platz - mitten im geschäftigen Nordwesten!

Kilometers lang kun je struinen door de duinen richting de Coepelduynen van Katwijk, de Noordduinen van Zandvoort en het Langeveld bij Noordwijkerhout. Hier vlakbij liggen ook de Amsterdamse Waterleidingduinen, met een bezoekersruimte in een prachtig gerestaureerd pompstation. Naast duinlandschap is er fantastisch bosgebied, zoals Landgoed Leeuwenhorst, dat ligt in de gemeente Noordwijkerhout. In de beschutte bossen zie je nieuwsgierige eekhoorns en hoor je de spechten roffelen. Liever konijnen, vossen of herten spotten? Dan maak je meer kans in de duingebieden.

tes in de omgeving, waaronder paden door de duinen naar Zandvoort en Katwijk. Ook mountainbikers komen hier aan hun trekken. Door het dennenbos in de Noordduinen is

JULI T/M SEPTEMBER 2015

53

een speciaal pad voor hen aangelegd; de ATB-Route. Vanwege het prachtige landschap met een uitgestrekt bosgebied en de ruige duinen is Noordwijk enorm geschikt als uitvalsbasis voor het maken van fietstochten. Bij het Visitor Center in Noordwijk kun je (gratis) de fietsknooppuntenkaart afhalen. Voor meer informatie over fiets- en wandelroutes kijk op www.noordwijk.info

Fietsen & mountainbiken

Er zijn veel fietspaden en -rou-

Vespatour & picknick Laat de auto staan, spring op een van de Italiaanse lifestyle Vespa scooters en bezorg jezelf een top dag. Ga erop uit en ontdek hoe mooi de natuur in en rondom Noordwijk is. Trek gekregen van al die indrukken? Zoek dan een mooi plekje aan

Iedere donderdag:

Starbalm Strandlopen In de zomer is het elke donderdag een hardloopfestijn op het strand. Een schitterend gezicht. Langs de vloedlijn lopen kinderen, ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk ook de echte atleten een wedstrijd van 2, 4 of 8 km. De ene keer heerlijk in het zonnetje op een hard strand, de andere keer vechtend tegen de harde wind en ploeterend door het mulle zand. Voor het klassement of gewoon om de prestatie. Je kunt één loop meedoen als losse loper of inschrijven om meerdere keren mee te lopen. Geschikt voor alle leeftijden. Inschrijven via info@strandlopen.nl of bel +31 (0)6 - 15 12 19 00. Tijd: 19.30 uur (kaartverkoop vanaf 18.45 uur). Prijs: t/m 15 jaar € 2,00, vanaf 15 jaar € 2,00. 10-lopenkaart t/m 15 jaar € 12,00, vanaf 15 jaar € 16,00.

de kust en geniet met je voeten in het zand van de goedgevulde ‘5-star picknickmand’. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vespa Verhuur Noordwijk: 06 - 43 43 10 68, www.vespaverhuurnoordwijk.nl


54

JULI T/M SEPTEMBER 2015

NOORDWIJKERHOUT

Swingen en feesten

D

e hele zomer lang is het volop feest in Noordwijkerhout, waarbij de dorpskern zich bij uitstek leent voor gezellige feesten en evenementen.

There are festivities in Noordwijkerhout all summer long. The village centre is an excellent venue for delightful parties and entertaining events.

Den ganzen Sommer über gibt es in Noordwijkerhout viel zu feiern, wobei sich die Dorfmitte hervorragend für gemütliche Feste und Veranstaltungen eignet.

De hele zomer

Niet voor niets wordt Noordwijkerhout vaak het gezelligste dorp van de Bollenstreek genoemd. Er is altijd wel wat te doen! Tijdens de zomermaanden zijn er bijna elk weekend bijzondere activiteiten voor jong en oud. Er kan deze zomer weer volop geswingd en gefeest worden in Noordwijkerhout tijdens unieke zomerfeesten en festivals. Uiteenlopende activiteiten, diverse artiesten en vooral heel veel sfeer en gezelligheid.

Zaterdag 15 augustus:

Shantykorenfestival Het centrum van Noordwijkerhout rond de Witte Kerk staat zaterdag 15 augustus 2015 vol met koren van ver en dichtbij. Al jaren zorgen de aanwezige shantykoren voor een enorm succes, waar ze hun kelen schor met prachtige zeemansliederen, oudHollandse liedjes en gezellige meezingers zingen. Het festival wordt gehouden op vier podia

BOLLENSTREEK.INFO

Zaterdag 11 juli

Loungefest 2015

in het centrum van het dorp, drie buiten en eentje binnen. Alle koren, waaronder ook het Shantykoor Noordwijkerhout, laten zich op het festival van hun beste kant zien en om 16.00 uur zal er de befaamde Grande Finale met alle deelnemende koren op het hoofdpodium naast de Witte Kerk plaatsvinden. Van 11.15 - 16.15 uur. Gratis toegang. Het Loungefest viert dit jaar haar eerste lustrum en is niet meer weg te denken van de zomerkaart. De omgeving, de mensen, de entourage en natuurlijk de muziek maken dit evenement tot een van de meest relaxte van de omgeving. Volop genieten van allerlei debuterende bands uit de regio! Op 11 juli opent het Loungefest haar poort, waar eenieder van harte welkom is om mee te dansen en te relaxen. Je kunt tien uur lang genieten van allerlei soorten muziek en bands, dus kom zo vroeg mogelijk om zoveel mogelijk Loungefest tot je te nemen… Van 13.00 tot 23.00 uur aan het Oosterduinse meer. Kaarten: € 10,00 per stuk, verkrijgbaar bij VVV Noordwijkerhout.

29 augustus - 10 september 2015:

Feest- en kermisweek

A

an het einde van de zomer vieren Noordwijkerhout én De Zilk nog even feest!

And then, as summer draws to a close, Noordwijkerhout and De Zilk will throw one last party!

Am Ende des Sommers feiern Noordwijkerhout und De Zilk noch tüchtig!

Feestweek De Zilk: Start van Davids tot buikschuiven in de een week lang feesten met Zeestraat. Gratis toegang. tal van gezellige activiteiten, waaronder de kermis. Zaterdag 29 augustus - 3 september. Gratis toegang. Kermisweek Noordwijkerhout: Dinsdag 8 september t/m donderdag 10 september. Naast de jaarlijkse kermis worden er vele Oranjefeesten georganiseerd; van de etalagewedstrijd en kermisconcert Harpe


BOLLENSTREEK.INFO

NOORDWIJKERHOUT

JULI T/M SEPTEMBER 2015

55

feest in Noordwijkerhout Zaterdag 8 en zondag 9 augustus:

Noordwijkerhout Culinair Het immens populaire, tweedaagse eetfestijn, is een uiterst smakelijk evenement voor iedereen. De fijnproever, de gehele familie, restaurant gasten, toeristen, kortom voor alle liefhebbers die van gezelligheid, lekker eten en drinken houden. De Steeg, rondom de prachtige Witte Kerk, wordt weer omgetoverd tot een groot en swingend terras, waar je twee dagen lang kunt genieten van een gevari-

eerd aanbod van culinaire hapjes en uitdagende gerechten, omlijst door muzikale noten. De officiĂŤle start is zaterdag 8 augustus a.s. om 16.30 uur en het feestje duurt tot 23.00 uur en op zondag 9 augustus bent u van harte welkom van 15.00 uur tot 21.00 uur. Locatie: centrum Noordwijkerhout. Gratis toegang.

Zaterdag 22 augustus:

Zomercarnaval

E

en heuse primeur in Noordwijkerhout: een carnavalsoptocht midden in de zomer!

Noordwijkerhout zal zich weer van zijn meest kleurrijke kant laten zien en de feesttemperatuur zal stijgen tot ver boven tropische hoogten! Omstreeks 16.00 uur start een tropische loop-optocht in Caribische sferen van ongeveer 2.5 km. Dit grootse feest eindigt in Braziliaanse stijl rond de Witte kerk waar de prijsuitreiking met een spetterende zomerse act zal plaatsvinden. Met ongetwijfeld een heerlijk zonnetje aan de hemel zal een geweldig familiefeest losbarsten waarbij ook

Zaterdag 4 juli

Countryfestival Het centrum van Noordwijkerhout wordt omgetoverd tot een gigantische dansvloer. Niemand kan meer stil blijven staan op de ritmische klanken van countrymuziek. In elke man schuilt wel een cowboy en elk meisje wil toch door haar cowboy ten dans worden gevraagd? Dus, pak je lasso, zet je hoed op en kom naar het centrum van Noordwijkerhout bij de Witte Kerk. Beleef een onvergetelijke dag en dans tot je erbij neervalt! Zaterdag 4 juli 2015 van 11.00-16.00 uur. Gratis toegang.

de nodige versnaperingen niet zullen ontbreken. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 22 augustus. Locatie: centrum Noordwijkerhout vanaf 16.00 uur. Gratis toegang. For the first time ever, Noordwijkerhout is to hold a summer carnival parade!

Ein echtes Novum in Noordwijkerhout: ein Karnevalszug mitten im Sommer!


Special offer! finest Designer clothes latest collection lowest price!

Voor rijlessen in binnen de binnenmanege, buitenritten langs het strand, in bos en duinen en privélessen. Alles onder deskundige leiding. S Schulpweg 62, 2211 XM Noordwijkerhout Tel: T 0252 372628 - www.manege.nl

Showroom: Walserij 13d - 2211 SJ Noordwijkerhout (0252) 373855 Openingstijden Showroom: Vrijdagavond 19.00–21.00 uur Zaterdag 10.30–16.30 uur Overige dagen/uren op afspraak www.hooijmans-zonwering.nl

Jackets Costumes Trousers Shirts - Polo’s Jacks

AlexAnder SuitS

SpeciAl outlet men’S fAShion Dorpsstraat 22 (t.o.v. de witte kerk), Noordwijkerhout - 06 52 71 21 94 www.alexanderbv.com - info@alexanderbv.com


BOLLENSTREEK.INFO

NOORDWIJKERHOUT

JULI T/M SEPTEMBER 2015

57

Zaterdag 1 augustus:

Clowntjesdag

K

inderen opgelet: Noordwijkerhout biedt deze zomer vele activiteiten voor de hele familie, maar met name voor de kinderen is het nog eens extra leuk!

Calling all children! This summer, Noordwijkerhout is hosting a range of activities for the whole family – activities that are especially fun for the kids!

Kinder aufgepasst: Noordwijkerhout bietet in diesem Sommer viele Aktivitäten für die ganze Familie, aber speziell für die Kleinen ist es besonders schön!

Graag tot ziens op zaterdag 1 augustus van 10.30 - 16.00 uur in het centrum van Noordwijkerhout! Gratis toegang.

Kijk voor meer informatie op http://www.nov.nu/ of op de evenementenkalender van www.vvvnoordwijkerhout.nl.

Clowntjesdag: dé klassieker voor de kinderen! Net als voorgaande jaren maken de clowntjes tot 12 jaar op zaterdag 1 augustus aanstaande de dienst uit in Noordwijkerhout, want dan vieren we clowntjesdag in het dorp. Dus trek je clownspak aan, laat je schminken en omtoveren tot een prachtige clown. Ook kun je met een strippenkaart weer de hele dag meedoen aan het spelletjescircuit. Liever zin in een ritje in de draaimolen, eendjes vangen of lekker springen op het luchtkussen? Ook dat is mogelijk. Als je even bij wilt komen, dan kun je gezellig met andere kinderen wat gaan drinken op het limonadeterras.

Zaterdag 11 juli:

Sottendag Middeleeuws festijn met volop vermaak, oude ambachten, stands en workshops. U ontmoet diverse bewoners uit de Middeleeuwen op straat, zoals de nar die met vuur speelt, Middeleeuwse kapsters, kruidenvrouwen en een vuurspuwer, muzikanten en trommelaars.

Zaterdag 18 juli:

Prinsjes- en Prinsesjesdag Een koninklijke dag voor alle kinderen die graag een dag Prins of Prinses willen zijn. Kom in je mooiste prinsessenjurk of prinsenoutfit naar het centrum van het dorp, laat je schminken en koninklijk vastleggen. Daarnaast zijn er heel veel leuke prinsen- en prinsessenactiviteiten die allemaal in het teken staan van de wondere wereld waarin prinsen en prinsessen verkeren. Wanneer: Zaterdag 18 juli 2015 van 10.00 - 17.00 uur Waar: centrum Noordwijkerhout Gratis toegang.

Vermakelijk straattheater en een spectaculaire roofvogeldemonstratie. Wanneer: Zaterdag 11 juli 2015 van 10.00 - 16.00 uur Waar: centrum Noordwijkerhout. Gratis toegang.


SALE!

Caresse boxsprings & more

F O R TA B E L S L A P E N M E T C A R E S S E B O X S P R I N G S , D E K B E D D E N E N H O O F D K U S S E N S !

CARESSE 4500 160x200 cm

160x200

2995,-

2195,-

2395,-

1695,-

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met 5 comfortzones. • topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

00 160x200

2795,-

160x200

3295,-

3295,-

00

00

3695,-

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

P KELTO

Voor de deur

2.000 m2 SLAAPKAMERPLEZIER

SLAAPKAMERCENTRUM

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

Openingstijden: maandag10:00 t/m -vrijdag 10.00 - 18.00 uur 10.00 10:00 - 17.00 uur.uur STIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 21:00 uur • vrijdag: 10:00 - 18:00 uur • zaterdag: - 17:00 • zaterdag

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

IEUW!


BOLLENSTREEK.INFO

NOORDWIJKERHOUT

Beleef buiten in Noordwijkerhout Genieten van de rust in de duinen of heerlijk uitwaaien in het adembenemende bos. U kunt hiervoor terecht in de Amsterdamse Waterleiding Duinen of bij Staatsbosbeheer. Beide duingebieden zijn zeer uitgestrekt waardoor het heerlijk is om de door de heuvelachtige duinen te lopen. De aangelegde wandelroutes zijn ideaal om door een oase van rust te wandelen. De wandelroutes slingeren door het gebied en leiden de wandelaar naar de mooiste plekken. De hoge duinen trakteren wandelaars vanaf de top op een schitterend uitzicht.

59

Steppen

Wandel, fiets, step……en geniet! Duinen

JULI T/M SEPTEMBER 2015

Naast wandelen kunt u ook heerlijk fietsen, mountainbiken of paardrijden door de duinen, oftewel er is voor ieder wat wils tijdens een dagje struinen door duinen.

Ook is het mogelijk om een sportieve steptocht door het duingebied te maken. De Duinstepsafari is een verrassende tocht door de duinen en het bos op steppen. Zo kun je op een wel heel bijzondere manier de duinen ervaren. De tocht wordt afgelegd aan de hand van een routekaart. De Duinstepsafari kun je uitbreiden met bijvoorbeeld een strandactiviteit of een oriëntatietocht. Een step is voor slechts € 5,00 al te huren. www.havefunevents.nl

De Pluktuin Noordwijkerhout Op zoek naar een mooi zomerboeket? Vanaf begin augustus plukt u nu zelf de mooiste zomerbloemen bij ‘De Pluktuin Noordwijkerhout’. De pluktuin is ook uiterst geschikt om met de kinderen naar toe te gaan. Laat de kinderen een mooi zomerboeket plukken en ze ervaren tegelijk het proces van

Knooppunt 80; het begin voor een heerlijke fietstocht Noordwijkerhout leent zich bij uitstek om op de fiets te ontdekken. Juist omdat het landschap zoveel afwisseling biedt. Ultieme rust in de duinen, het historisch erfgoed en de gemoedelijke dorpen. Het fietsenkooppuntennetwerk in de omgeving Noordwijkerhout is zeer uitgebreid. Via genummerde borden fietst u van knooppunt naar knooppunt. Fietsknooppunt 80 bij de Witte Kerk in het centrum van Noordwijkerhout is een mooi begin- en eindpunt van diverse fietsroutes. Bij VVV Noordwijkerhout zijn er 4 mooie fietsroutes in verschillende afstanden te verkrijgen voor slechts € 1,50 per route en het is mogelijk om fietsen te huren in het centrum van Noordwijkerhout.

de bloei van de bloemen. Kom gerust eens langs om de ontspannen sfeer in de pluktuin te proeven. Pluktuin Noordwijkerhout, Leeweg 8 Noordwijkerhout. Voor meer informatie: www.facebook.com/depluktuinNoordwijkerhout


NEW PRODUCTIONS PRESENTEERT

foto’s: Joris van Bennekom

DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT (45 cpm)

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353 THEATERHANGAAR

IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER

| VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN

IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER


BOLLENSTREEK.INFO

EVENEMENTENAGENDA

Evenementenagenda Events and Experience Events und Erleben

Woensdag 1 juli Hillegom: Feit- of fictiewandeling, georganiseerd door de Vrienden van Oud Hillegom. Wilbert Koops en Veronica Handgraaf hebben weer interessante vragen opgesteld voor deze wandeling door ons dorp. Plaats: Centrum Hillegom/Oude Pomp. Vertrek: 19.00 uur. Deelname: €3,- p.p. Aanmelden via: uitjes.van.svvoh@gmail.com.

Vrijdag 3 juli t/m zaterdag 1 augustus Noordwijk: Zomerfestival aan Zee. Een cultureel festival in het speciaal daarvoor gebouwde KunstKlank Strandtheater vol performances, muziek, theater, dans, kunst, spannende verhalen, films, yoga en bijzondere verrassingen. Voorstellingen op vrijdag, zaterdag en zondag. www.kunstklank.nl

Zaterdag 4 juli

Zaterdag 4 en zondag 5 juli Leiden: Woodstock op het water is een nieuw evenement, waarbij de muziek en sfeer van Woodstock in Leiden wordt teruggebracht. Hillegom: De Piet Panthus dagen bij Kwekerij P. Zonneveld, Veenenburgerlaan 118a. Het grootste assortiment Agapanthus en alles uit eigen kwekerij. Een team van specialisten zal klaar staan om vragen te beantwoorden en Piet Panthus geeft doorlopend lezingen over de Agapanthus. Tijd: 11.00-16.00 uur. Entree is gratis. Teylingen: Kookweekeinde ‘Spysen van toen’. In diverse kampementen worden verschillende, lang vergeten, gerechten gemaakt. Op 4 juli van 11.00-18.00 uur; op 5 juli van 11.00-17.00 uur. Toegangsprijs: Kinderen t/m 3 jaar gratis; kinderen 4 t/m 12 jaar € 3,00; volwassenen € 5,00. Ruïne van Teylingen, Teylingerlaan 15a, 2215 RT Voorhout (rand Sassenheim)

Donderdag 9 t/m zaterdag 11 juli

Noordwijkerhout: Countryfestival. Meedansen, op ritmische countrymuziek, op een giga grote dansvloer. Tijdstip: 11.00 - 16.00 uur. Locatie: bij de Witte Kerk. Gratis toegang. www.nov.nu Lisse: Dever Leeft! Familie Festival bij ’t Huys Dever Lisse: Viering 25 jarig bestaan van Heemtuin Lisse met vele activiteiten voor jong en oud. Teylingen: de 127ste Warmondse kortebaandraverij - Vanaf het voormalige gemeentehuis tot aan de Beatrixlaan zal op de 275 meter lange baan weer gedraafd worden. 13.30- 17.00 uur . Toegang gratis. Teylingen: Voorhout Beweegt - De jeugd van 11-17 jaar kan zich inschrijven voor een toernooi en er wordt een spelletjescircuit uitgezet. Het programma is van 13.00 tot ongeveer 18.00 uur. Sportpark Elsgeest, Voorhout Hillegom: Glamour Bingo in café Zomerzorg. Omschrijving: Een onvergetelijke avond boordevol spanning, gezelligheid en fantastische prijzen. Entree: €25,- p.p. incl. welkomst drankje, een cadeau en 10 bingokaarten.

Leiden: Tijdens de jaarlijkse LIFF Summer Special veranderen historische locaties in Leiden in prachtige openluchtbioscopen. In samenwerking met Museum De Lakenhal strijkt de LIFF Summer Special ter gelegenheid van de grote zomertentoonstelling ‘Global Imaginations’ neer bij De Meelfabriek.

Zaterdag 4 juli & zaterdag 22 augustus

Zondag 12 juli

Noordwijk: Horesca Horecavo Beachparties. Div. strandpaviljoens, Kon. Wilhelmina Boulevard. 20.30 01.30 uur. Entree gratis.

bieden heeft. Hillegom: Landelijke Open Imkerijdagen in de Heemtuin. De Nederlandse imkers openen hun bijenstanden voor het publiek tijdens de vierde Landelijke Open Imkerijdag. Tijd: 10.00- 16.00 uur. Locatie: Couperuswende, Hillegom. Entree is gratis.

Woensdag 15 juli t/m zondag 19 juli Teylingen: 95e(“Natte”) Kaagweekhet oudste familiezeilwedstrijdevenement van het land. Vlootschouw en opening (“Natte) Kaagweek in Warmond.

Zaterdag 18 juli Noordwijkerhout: Prinsjes- en Prinsesjesdag. Een koninklijke feestdag voor alle kinderen, die zo graag één dag Prins of Prinses willen zijn. Tijdstip: 10.00 - 17.00 uur. Deelname is gratis. Locatie: centrum dorp, bij Witte Kerk. Gratis toegang. www.nov.nu.

Zondag 19 juli Noordwijk: 10 van Noordwijk. Hardloopwedstrijd Kon. Wilhelmina Boulevard. Kidsrun 10.00 uur, 5 km 11.10 uur, 10 km 11.00 uur. Deelname € 8. www.10vanNoordwijk.nl

Dinsdag 21 juli Hillegom: Workshop Bloembinden bij Annemieke’s Pluktuin. Tijd: 10.00-12.30 uur. www.annemiekespluktuin.nl

Zaterdag 11 juli

Zaterdag 25 juli

Katwijk: SAR Katwijk. Reddingsdemonstratie waaraan de KNRM, kustwacht, politie en brandweer hun medewerking verlenen. www. sarKatwijk.nl Noordwijkerhout: Sottendag. Middeleeuws festijn, met veel muziek, oude ambachten, theatervoorstellingen en workshops. Tijdstip: 10.00 - 16.00 uur. Locatie: centrum Noordwijkerhout. Gratis toegang. www.nov.nu Noordwijkerhout: Loungefest. “Wie niet weg is, is gezien”, met geweldige line-up, zoals de band DeWolff e.v.a. Tijdstip: 13.00 - 23.00 uur. Prijs: € 10.00 - o.a. verkrijgbaar via VVV Noordwijkerhout. Locatie: Oosterduinse Meer. www.loungefest.nl

Noordwijkerhout: Braderie. Grootste en drukst bezochte braderie van de Bollenstreek. Tijdstip: 10.00-17.00 uur. toegang gratis. Locatie: winkelcentrum Noordwijkerhout. Gratis toegang. www.nov.nu Katwijk: Reuring aan Zee. Livemuziek bij diverse strandpaviljoens in Katwijk.

Leiden: De 34ste editie van Werfpop, het grootste gratis popfestival in Leiden en omstreken, dat naast een groot muzikaal aanbod ook een heuse festivalmarkt, Werfpopcolleges en kinderactiviteiten te

JULI T/M SEPTEMBER 2015

61

met het uitgebreide spelletjescircuit. Tijdstip: 10.30 - 16.00 uur. Deelname is gratis. Locatie: winkelcentrum Noordwijkerhout. Gratis toegang. www.nov.nu

Maandag 3 t/m zaterdag 8 augustus Katwijk: Rijnsburgse Feestweek. Diverse activiteiten, kermis en braderie in Rijnsburg. www.ovrijnsburg.nl

Woensdag 5 t/m zondag 9 augustus Noordwijk: Bloemenfestival. Een feest voor oog neus en oor! Kapel aan Zee, Hoofdstraat 96. Woensdag 12.00 - 21.00 uur, donderdag t/m zaterdag10.00 - 21.00 uur, zondag 12.00 - 17.00 uur. www.bloemenzee.eu

Donderdag 6 t/m zaterdag 15 augustus Katwijk: Noordzee Zomerfestival. Tien dagen muziek en ander entertainment aan zee. Met op 15 augustus het Haring & Shantyfestival. www.noordzeezomerfestival. nl en www.voordemast.nl.

Zaterdag 8 augustus Katwijk: Flower Parade Rijnsburg. Bloemencorso door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. www.flowerparaderijnsburg.nl ’s Avonds Rijnsburg Klassiek in De Burgt. Noordwijkerhout: Noordwijkerhout Culinair Smakelijk eetfestijn voor de fijnproevers en liefhebbers, die van lekker eten en drinken houden. Tijdstip: 16.30 - 23.00 uur. Locatie: rondom de Witte Kerk, centrum. Gratis toegang. www.nov.nu/culinair Lisse: Jeu de Boulestoernooi 2015 op Landgoed Kasteel Keukenhof in Lisse

Zaterdag 8 & zondag 9 augustus

Vrijdag 31 juli t/m zondag 2 augustus

Noordwijk: Flower Parade. Het corso wordt zaterdag rond 18.30 uur in Noordwijk verwacht. De praalwagens zijn zaterdagavond en zondag te bewonderen op de Kon. Wilhelmina Boulevard. Entree gratis. www.rijnsburgscorso.nl

Lisse: Castlefest - Europa’s grootste fantasy festival bij Kasteel Keukenhof

Zondag 9 augustus

Zondag 26 juli Lisse: Koopzondag in Dorpshart Lisse

Zaterdag 1 augustus Noordwijk: Vechten tegen de zee. Strand t.h.v. Kon.Wilhelmina Boulevard. 13.00 uur Deelname € 50,- per team. www.vechtentegendezee.nl Noordwijkerhout: Clowntjesdag. Trek je clownspak aan, laat je schminken en doe spontaan mee

Noordwijkerhout: Noordwijkerhout Culinair. 2de dag van het smakelijk evenement voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt. Tijdstip: 15.00 - 21.00 uur. Locatie: rondom de Witte Kerk, centrum. Gratis toegang. www.nov.nu/culinair


62

JULI T/M SEPTEMBER 2015

EVENEMENTENAGENDA

Dinsdag 11 augustus

Zondag 23 augustus

Hillegom: Workshop Bloembinden bij Annemieke’s Pluktuin. Tijd: 13.30-16.00 uur. www.annemiekespluktuin.nl

Teylingen: Oldtimer festival.Op het eiland en op de rode loper worden oldtimers gestald met daaromheen kraampjes en activiteiten die op oldtimers zijn terug te voeren. Daarnaast een toerrit van oldtimers door de omgeving. Van 12.00 - 16.00 uur Park Rusthoff, (tussen Parklaan en Hoofdstraat) Sassenheim

Zaterdag 15 augustus: Noordwijkerhout: Shantykorenfestival “‘t Bollenhart”. Enthousiaste koren zingen hun kelen schor met prachtige zeemansliederen. Tijdstip: 14.15 - 16.15 uur. Locatie: centrum Noordwijkerhout. Gratis toegang. www.shantykoorbollenhart.nl

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus Teylingen: Kunst in het Overbosch. Op zaterdag 15 aug. van 10-17 uur; op zondag 16 aug. van 10-15 uur. Toegang vrij. Park Overbosch, hoek Leidsevaart/Rijnsburgerweg, Voorhout.

Vrijdag 21 augustus Teylingen: 22e Poldercross in de Veerpolder nabij Warmond. Hardloopwedstrijd door weilanden en sloten.

21 t/m 30 augustus Katwijk: Najaarsfeesten Katwijk ad Rijn. Diverse activiteiten, kermis, braderie en concerten in Katwijk aan den Rijn, met o.a. Oranjerock op 29 augustus. www.oranjeverenigingKatwijk.nl

Zaterdag 22 augustus Noordwijkerhout: Zomercarnaval. Zwoele carnavalsoptocht door de straten van Noordwijkerhout, met na afloop groots feest op de Steeg. Tijdstip: 16.00 uur. De toegang is gratis. Locatie: centrum dorp. Gratis toegang. www.kaninefaaten.nl.

Woensdag 26 augustus Hillegom: Waterskispektakel in zwembad “De Vosse”. Tijd: 14.0018.00 uur. Kosten: een entreekaartje voor het zwembad + € 5,- voor het waterskiën. www.sportfondsen.nl

Vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus Noordwijk: Proef Noordwijk. Op het plein in Noordwijk Binnen presenteert de Noordwijkse horeca en food retail zich gezamenlijk in een overdekte ‘markthal’. Vrijdag 17.00 - 23.00 uur, zaterdag 16.00 23.00 uur, zondag 15.00 - 22.00 uur. www.proef-Noordwijk.nl Leiden: Tijdens ‘Rrrollend Leiden’ staan er een dertigtal foodtrucks op het Pieterskerkplein, met daar tussendoor theater en muziek.

Vrijdag 28 augustus Teylingen: Nacht van Sassem Met diverse optredens, proeverijen, braderie, demonstraties en kortingsacties. Van 14.00-22.00 uur in de J.P. Gouverneurlaan, de Hoofdstraat, de Hortuslaan, de Kerklaan en op het Voorhavenkwartier van Sassenheim

Zaterdag 29 augustus Noordwijkerhout: Open Golf & Bridge toernooi. Voor bridgende golfers en/of golfende bridgers. Tijdstip: 9.00 uur. Prijs: € 55.00 p.p. (onder voorbehoud), incl. lunch. Locatie: Landgoed Tespelduyn, Tespellaan 53. bridge.haket@gmail.com Teylingen: Roei- en struintocht in de Lakerpolder (Kagerplassen) - Voor kinderen van 10 jaar of ouder - begeleiders zijn ook van harte welkom. Opgave is vereist, in verband met huur van de boten. Tel.: 06-38341502 of nankovkampen@gmail.com Van10:00 tot 13:00 uur; kosten: bijdrage in huurkosten van de boten.

Zaterdag 29 - zondag 30 augustus Noordwijk: Ocean Lifesaving - EK IRB (Inflatable Rescue Boats). De Lifesaving sport is een spectaculaire sport die is afgeleid van het echte reddingswerk in het water. De onderdelen bevatten combinaties van techniek, tactiek, kracht en snelheid. www.lifesaving2016.com Teylingen: Gouden Gaffelwedstrijden - Tweedaagse zeilwedstrijd met traditionele zeilschepen van ca. 100 jaar oud, (Westlanders en Kagenaars) op de Kagerplassen. Park Groot Leerust, Burg. Ketelaarstraat, Warmond.

Zondag 30 augustus Leiden: OPEN is een eendaags festival dat (bijna) elke laatste zondag van de maand cultuur en winkelen bij elkaar brengt in de Leidse binnenstad. Lisse: Koopzondag in Dorpshart Lisse

Donderdag 3 september Hillegom: Een spectaculaire lasershow in de Hoftuin van Hillegom

als start van de Najaarsfeesten. Van 3 t/m 13 september. Tijd: 21.00 uur. Locatie: Hoofdstraat 115, Hillegom. Entree is gratis. www.harddraverijverenigingHillegom.nl.

Vrijdag 4 t/m donderdag 10 september Katwijk: Paardenmarkt Valkenburg. Neerlands oudste paardenmarkt met braderie, muziekoptredens en volksfeesten in Valkenburg ZH. Festivalk, www.castellumpop.nl, www.demart.nl, www.oranjeverenigingvalkenburg.nl

Zaterdag 5 september Noordwijk: We are Fashion Event. De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion en trends op de ruim 500 meter lange catwalk. 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis. www.evenementenaanzee.com Lisse: Boekenmarkt in Dorpshart Lisse Hillegom: Hillegomse Najaarsfeesten: Ernst en Bobbie voor de kleinsten in sporthal “De Vosse”, aanvang 11.00 uur. Hillegom: Late Summer Dance in sporthal “De Vosse”. Feestavond met diverse DJ’s en een optreden van René Froger. Kosten: €20,-. www. harddraverijverenigingHillegom.nl Teylingen: Vrije Tijd Festival met Kindervrijmarkt - Vrijwilligersorganisaties presenteren zich aan het publiek bij de marktkramen en door presentaties en demonstraties. Er is zang, dans, sport, toneel, muziek, yoga, en ook een kindervrijmarkt. Park Rusthoff, Sassenheim toegang: gratis.

Zaterdag 5 september en zondag 6 september

BOLLENSTREEK.INFO

Dinsdag 8 t/m zondag 13 september Lisse: Cultuurweek bij Kasteel Keukenhof

Donderdag 10 t/m zondag 13 september Hillegom: Hillegomse najaarsfeesten: Kermis. Deze wordt op zondagavond 13 september, afgesloten met een grandioos vuurwerk. www.harddraverijverenigingHillegom.nl.

Vrijdag 11 september Hillegom: Kortebaandraverij aan de Meerlaan in Hillegom. www. harddraverijverenigingHillegom.nl.

Vrijdag 11 september t/m zondag 13 september Teylingen: 24e Warmondse Schippertjesdagen - Jaarlijkse evenement op de Gemeentehaven in Warmond als afsluiting van het waterseizoen. Op de zaterdagavond is de Gondelvaart - een parade van feestelijk verlichte boten.

Zaterdag 12 september Katwijk: Open Monumentendag en nationale orgeldag Katwijk. Ook in Katwijk openen deze zaterdag diverse momenten hun deuren. Het thema is ‘Kunst & Ambacht’. www.openmonumentendag.nl Lisse: 112 dag met brandweerman Sam, zie www.dorpshartLisse.nl voor meer informatie Lisse: Open monumentendag Lisse Noordwijk: Open Monumentendag. Ook in Noordwijk gaan er tijdens deze dag deuren open die normaal gesloten blijven voor het publiek. Entree gratis.

Noordwijkerhout: Goed Leven in de Bollenstreek. Lifestylebeurs, alles voor op, in en rond het huis… Tijdstip: 12.00 tot 18.00 uur. Locatie: Landgoed Tespelduyn, Tespellaan 53. Gratis toegang. www.goedlevenindebollenstreek.nl

Zaterdag 12 en zondag 13 september

Zaterdag 5 t/m zaterdag 12 september

Zondag 13 september

Teylingen: Najaarsfeesten in Voorhout met kermis. Allerlei activiteiten in en rondom Voorhout zoals een wielerronde, touwtrekken, tonknuppelen, dikke bandenrace, braderie, tandemrace, aanwezigheid van DJ’s.

Dinsdag 8 september Hillegom: Workshop Bloembinden bij Annemieke’s Pluktuin. Tijd: 13.30-16.00 uur. www.annemiekespluktuin.nl

Leiden: de stad heeft ruim 3000 monumenten, waarvan een groot aantal tijdens de Open Monumentendagen hun deuren openen voor publiek.

Hillegom: Wielerronde van Hillegom. www.harddraverijverenigingHillegom.nl.

Woensdag 16 t/m zaterdag 19 september Teylingen: Najaarsfeesten in Sassenheim met een kermis - allerlei activiteiten in en rondom Sassenheim met een grote feesttent, muziek en festiviteiten.

Donderdag 17 t/m donderdag 24 september Lisse: Feestweek Lisse , zie www. vvvLisse.nl voor meer informatie


BOLLENSTREEK.INFO

Zaterdag 19 september Leiden: Een verrassend festival vól met kunst en wetenschap. Met meer dan 150 acts vormt de binnenstad van Leiden het spectaculaire decor voor de Nacht van Kunst & Kennis, waarin bezoekers op ontdekkingstocht gaan naar nieuwe kennis, revolutionaire uitvindingen en verrassende kunst.

Zondag 20 september Noordwijkerhout: Comorun Spectaculaire obstakelrace, vol met hindernissen, rond Oosterduinse Meer. Tijdstip: vanaf 12.00 uur. Toegang vrij. Locatie: Como & Co, Boekhorsterweg 18. Gratis toegang. www.como-co.nl

Maandag 21 september Lisse: Jaarmarkt in Dorpshart Lisse, de gezelligste markt van het jaar

Dinsdag 22 t/m donderdag 24 september Lisse: Kermis in Dorpshart Lisse

Donderdag 24 september Lisse: Grote Kortebaandraverij

Vrijdag 25 september t/m zondag 27 september Teylingen: 30e Turfrace (WarmondVinkeveen-Warmond). Een 3-daagse prestatietocht die het traditionele vervoer van turf vanuit Vinkeveen naar de Bollenstreek en het Westland in herinnering brengt. Op de Leede/ Kagerplassen en park Groot Leerust in Warmond

Zaterdag 26 september Katwijk: Halve Marathon. De zwaarste halve marathon van Nederland! www.avrijnsoever.nl

Zaterdag 27 & zondag 27 september Katwijk: Smalspoormodelbouwdagen. Show met modelbanen met smalspoorthema’s van de beste modelbouwers uit binnen- en buitenland. Voor jong en oud. www.stoomtreinKatwijkLeiden.nl

DOORLOPENDE/ TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

T/M DINSDAG 18 AUGUSTUS Katwijk: Zomerserie Bätzorgelconcerten. Iedere dinsdagavond bespeelt een andere organist het prachtige Bätzorgel in de Vredeskerk. batzorgel.blogspot.nl

t/m zaterdag 22 augustus Katwijk: Strandbibliotheek. Van maandag t/m zaterdag gratis boeken lenen en iedere dag een

EVENEMENTENAGENDA

leuke activiteit! www.bibliotheekKatwijk.nl

t/m woensdag 9 september Katwijk: Zingen aan Zee. Iedere woensdag zomeravondzang in de Oude Kerk aan de boulevard van Katwijk. www.evancomKatwijk.nl

t/m zondag 13 september Katwijk: Pendelvaardienst tussen Katwijk en Leiden. Iedere dinsdag, woensdag en zondag kun je per boot van Katwijk naar Leiden varen of andersom. www.vvvKatwijk.nl

t/m zaterdag 7 november Katwijk: Kunst in Katwijk. Reeks exposities, workshops, masterclasses en andere culturele activiteiten die het verleden van Katwijk als kunstenaarsdorp doen herleven. www.kunstinKatwijk.nl

Iedere zomerse zondag Lisse: Muziek op het vierkant in Dorpshart Lisse: Juli: 5, 12, 19, 26.; Augustus: 2, 9, 16, 23, 30

Iedere zondag t/m augustus Noordwijk: Bunkerrondleidingen Atlantikwall Museum, fietspad in het verlengde van de Bosweg, na 250 meter aan de linkerkant. Reserveren is verplicht: 071-361 93 21. Entree volwassenen € 5,00 , kinderen € 3,00.

Elke dag 11 juli t/m 23 augustus: Noordwijk: Zomerbioscoop in Theater de Muze, Wantveld 2. Kijk voor tijden en prijzen op www.demuzeNoordwijk.nl

Iedere donderdag van 23 juli t/m 13 augustus & iedere zaterdag t/m 29 augustus Noordwijk: De grote vijf. Samen met een boswachter van Staatsbosbeheer op zoek naar wild. Tijd: in de maand juli start de safari om 19.00 uur, in de maand augustus om 18.00 uur. Deelname kinderen € 27,50, volwassenen € 32,50. www.staatsbosbeheer.nl

Iedere dinsdag t/m 18 augustus Noordwijk: Historische rondwandeling door Noordwijk Binnen. Gemeentehuis, Voorstraat 42 om 19.30 uur. Deelname € 4,50.

Iedere donderdag, t/m 13 augustus Noordwijk: Star Balm Strandlopen. Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 10. 19.30 uur. Deelname < 16 jaar € 2,00, volwassenen € 3,00. 10-lopenkaart € 16,00.

Iedere zaterdag augustus t/m 31 oktober Noordwijk: Torenbeklimming Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. 12.00 - 16.00 uur. Entree: € 3,50. www.deoudedorpskern.nl

Ieder weekend op zaterdag en zondag, van 4 juli tot 26 september

JULI T/M SEPTEMBER 2015

63

Heden Leiden: Toer met dr. Freek Vonk langs zijn favoriete dieren, planten en fossielen. Freek vertelt op zijn unieke manier allerlei leuke en spannende wetenswaardigheden over zijn favorieten via o.a. filmpjes. Locatie: Naturalis.

Heden

Noordwijkerhout: Solex Tours nostalgische tour, op brommertje uit 1964 en met gids, door de Bollenstreek. Tijdstip: 15.00 uur. Prijs: € 39.95 pp. Locatie: restaurant Zegers, Herenweg. www.havefunevents.nl/vakantie

Leiden: Stel je zintuigen op de proef! Ontdek hoe sommige dieren vertrouwen op zintuigen die veel sterker ontwikkeld zijn dan de onze… Of zelfs over een zintuig beschikken dat wij niet hebben. Locatie: Naturalis.

Elke vrijdag 10 juli t/m 31 juli

t/m zondag 16 augustus

Noordwijkerhout: Zingen in de Witte Kerk. Samen zingen, m.m.v. diverse solisten en koren. Tijdstip: 19.30 uur. Locatie: Witte Kerk, centrum. Gratis toegang. www.dewittekerk.nl

Iedere dinsdag en donderdag 14 juli t/m 20 augustus Noordwijkerhout: Boogschieten. Schieten met verschillende handbogen, o.l.v. instructeur. Tijdstip: dinsdag 14.00 uur. Donderdag 11.00 uur. Prijs: € 18.50 pp. Locatie: Como & Co, Boekhorsterweg 18. www.havefunevents.nl/vakantie

EXPOSITIES t/m 31 augustus Noordwijk: Expositie Bouwen aan Vrede. Dit jaar gedenken we dat 70 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Toch realiseren we ons dat vrede geen vanzelfsprekende zaak is, maar dat daaraan ‘gewerkt’ moet worden. Di t/m za 13.00 - 16.00 uur, zo 13.00 16.00 uur. www.mariaterzee.nl

t/m zondag 13 september Katwijk: Katwijk En Plein Air. Expositie van in de buitenlucht geschilderde werken in het DunaAtelier www.schilderenaanzee.nl

t/m zaterdag 7 november Katwijk: Grenzeloos schilderachtig. Een internationaal overzicht van 19e-eeuwse schilderijen uit zes Europese kunstenaarskolonies aan de kust en hedendaagse schilderijen (‘Katwijk Honderd Jaar Later’). www.Katwijksmuseum.nl

18 september t/m 7 november Katwijk: Katwijk En Plein Air, 20052015. Tentoonstelling over 10 jaar ‘En Plein Air’ in het DunaAtelier. www.schilderenaanzee.nl

Leiden: Vier panden aan de Lammermarkt zijn door kunstenaar Marjan Teeuwen in opdracht van Museum De Lakenhal omgetoverd tot een ingrijpende architecturale installatie.

T/m zondag 4 oktober Leiden: Meer dan 20 hedendaagse kunstenaars uit alle continenten tonen in de Meelfabriek nieuwe, eigentijdse wereldbeelden. Hoewel allen geworteld in uiteenlopende tradities en culturen, maken zij tegelijkertijd deel uit van onze ‘global village’. Deels werd het werk speciaal gemaakt voor de bijzondere locatie.

t/m eind 2015 Leiden: Leiden draaide zeven eeuwen lang om de productie van het wereldberoemde laken, met vanaf de 16de eeuw de ‘LaeckenHalle’ als bruisend centrum. Bekijk alles over die geschiedenis in de tentoonstelling Zeven Eeuwen Leids Laken in Museum De Lakenhal.

t/m zondag 17 januari 2016 Leiden: Unieke galerijtentoonstelling over Chinese Indonesiërs, nakomelingen van Chinezen die zich eeuwen geleden vestigden in de Indonesische archipel. Ook wel Peranakan (‘afstammelingen’) genoemd. Sta oog in oog met de rijke geschiedenis van deze cultuur aan de hand van traditionele en moderne uitingen, foto’s en interviews. Locatie: Museum Volkenkunde.

T/m zondag 1 november Leiden: Een bloemlezing uit een eeuw voedselinnovaties in Nederland, van margarine tot kweekburger. Louise Fresco, autoriteit op het gebied van voeding, is gastconservator en toont haar top 10 van meest spraakmakende voedselinnovaties voor de toekomst. Locatie: Museum Boerhaave.


Boxspringset “Vervièrs” Boxspringset 'Namen' SUMMER , 0 0 0 1 € ortiSALE!!! ng!

k

Relaxfauteuils

• Electrisch verstelbaar

In leer en stof, direct leverbaar v.a.

- Verkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoering. - Hoofdbord “Vervièrs” gecapitonneerd landelijke stijl Senioren- 2 luxe boxsprings.

- Verkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoering ledikant - 2 luxe pocketveer matrassen. - 2 luxe boxsprings - Koudschuim topper. - 2 luxe 7-zone pocketveer matras genesteld - Luxe topmatras - Gefabriceerd in Nederland. - Keuze uit verschillende stoffen en kleuren • -Wit of beuken • Matrasbeschermer Gefabriceerd in Nederland

• Pocketveermatras • Electrische bodem

direct leverbaar

• Ledikant

€ 795,-

€ 895,-

Matrassenactie Schitterend matras geproduceerd in Nederland, 7-zonepocketveer Nu ter introductie van €2e3.495,gratis! afgedekt met koudschuim

v.a. € 1 . 6 9 5 , VOOR € 2.495,(180 x200) direct leverbaar nu € 549,-

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 WWW.BUISMEUBELEN.COM

Bollenstreekinfo zomer 2015  

Bollenstreek.info magazine, zomer 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you