Page 1

43 Tweedaagse van Vlaanderen in Blankenberge ste

5 & 6 mei 2012

Internationaal rendez-vous van wandelaars Laureaat


I Wat is de Tweedaagse?


De Tweedaagse kan zijn oorsprong niet loochenen, de oorspronkelijke benaming van het evenement ‘Tweedaagse Voettocht’ geeft het immers al aan. Het vindt zijn oorsprong in een wandeltocht en startte meer dan 40 jaar terug als een eerder kleinschalige happening.

rond de 10.000 deelnemers draait, maar ook de omvang van het evenement. Het wandelen bleef weliswaar centraal staan, maar stilaan kregen ook de ‘rand’activiteiten een belangrijke rol toebedeeld.

Tegenwoordig kan de wanDoor de jaren heen groeide delaar zich te goed doen aan echter niet alleen het deelne- tal van streekproducten, mersaantal, dat ondertussen zijn ogen de kost geven bij de 12000

Aantal wandelaars per editie

10000 8000 6000 4000

0

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000


Tweedaagse brengt meteen ook het toeristisch seizoen op gang. Sinds verschillende jaren mogen we ons ook met recht en reden ‘internationaal’ noemen. De Tweedaagse brengt jaarlijks meer dan 25 nationaliteiten uit alle windstreken op de been, tot zelfs deelnemers uit Japan, China, Australië en NieuwZeeland. veelzijdige animatie en zijn oor te luisteren leggen bij de verschillende fanfares, streetbands en optredens die gedurende het eerste weekend van mei Blankenberge uit zijn winterslaap schudden. Want de

Omwille van het internationale karakter werd de Tweedaagse overigens al in 1999 laureaat van “Interlands Vlaanderen 2002”, een prijs die eve-


kiest de nementen bekroonde die de Vanzelfsprekend contacten tussen verschillende eerste groep daarbij vooral voor de kortere afstannaties en culturen stimuleren. den en vinden we daarbij De deelnemers hebben traditi- ook heel wat gezinnen en terug. oneel op beide dagen de keuze jeugdbewegingen uit vier afstanden: 6, 15, 24 of De tweede groep ziet dan 42 kilometer. Op die manier weer vooral de langste afstand worden zowel de mensen aan- als een echte uitdaging. getrokken die de Tweedaagse als een welkome excursie zien, als de doorwinterde wandelaar.


2 Aandacht voor het milieu


Wandelen is natuurlijk des te leuker wanneer dat kan gebeuren in een nette omgeving. Een directe uitloper van het wandelevenement Tweedaagse is dan ook de aandacht die we als organisatie willen besteden aan het milieu. In de volledige organisatie speelt de idee van de zorg voor de omgeving en de voetafdruk die we nalaten langs de parcours een vooraanstaande rol. Hoewel die zorg er al sinds het prille begin is, werden de inspanningen de laatste jaren verhoogd. En de resultaten zijn er naar: jaar na jaar is de afvalberg kleiner en het publiek wordt er ook over-

al toe aangezet om zelf ook afvalbewust te wandelen en de lijn ook door te trekken voor en na hun deelname (openbaar vervoer wordt maximaal gepromoot als dĂŠ manier om de Tweedaagse te bereiken). Hetzelfde gedachtegoed stuurt ook de keuze voor het materiaal dat bij de organisatie gebruikt wordt: (1) zowat alles is 100% herbruikbaar: porselein en herbruikbare bekers in plaats van wegwerpbekers; (2) verpakkingsmateriaal is uiterst beperkt en in bepaalde gevallen zelfs eetbaar; (3) bepaalde producten worden niet op een plastic of papieren bord, maar op een boterham aangeboden, niet alleen lekker,


maar bovenal licht verteerbaar; (4) duurzaam materiaal voor de bepijling krijgt de voorkeur op weliswaar goedkopere, maar minder tegen de tand des tijds bestande houtsoorten; waar bovendien hout gebruikt wordt, wordt erop gelet dat dit het FSClabel draagt, wat meteen ook aangeeft dat ook de leverancier een duurzaam beleid nastreeft. Ook deze inspanningen zijn niet onbemerkt gebleven en werden in 2010 beloond met de Groen Event-award van OVAM. Daarnaast blijven we ook streven om zo Laureaat

veel mogelijk fair trade producten aan te bieden aan de wandelaars. De koffie, het fruitsap en de wijn die u drinkt zijn allemaal bekroond met een Fair Trade label. Zo leveren met de Tweedaagse onze bijdrage tot een eerlijke verloning van telers en producenten in het minder welvarende deel van onze planeet.


te de filosofie van de Tweedaagse weergeeft. Duurzaamheid wordt immers niet alleen nagestreefd in de zorg voor het milieu maar ook in de sociale relaties die een evenement van deze omvang teweegbrengt.

Het woord duurzaamheid kwam al ter sprake en dat is misschien wel het woord dat het bes-

De Tweedaagse blikt ook vooruit: er wordt speciale aandacht besteed aan jongeren, moeilijk bereikbare groepen (minder mobiele mensen, minder begoeden, …) worden aangesproken en krijgen bijzondere stimulansen, … Opnieuw kreeg deze ingesteldheid nationale weerklank, dit keer door de award “Duurzaam Kustproject” en wel met een bijzondere juryvermelding.


3 Veelkleurig


De Tweedaagse is, mede door de inzet voor een duurzaam evenement, een veelkleurig evenement. Mensen van alle leeftijden, sociale klassen en rassen ontmoeten elkaar door de Tweedaagse en smeden er vaak blijvende banden. Doordat de Tweedaagse deel uitmaakt van de IML, een organisatie die verschillende wandelingen over de hele wereld verenigt, kan ze ook steevast rekenen op de aanwezigheid van belangrijke internationale delegaties. In een recent verleden werden nog de banden met Taiwan, Spanje en China in de verf gezet. Toch gaan de banden met de verschillende internationale groepen verder dan een simpe-

le cameo op het Blankenbergse marktplein. Er wordt ook tijd uitgetrokken om de internationale gasten met Vlaanderen vertrouwd te maken en in twee bijzondere gevallen gaat de band ondertussen nog verder: met het Japanse Minamiboso werd een uitwisselingsproject opgestart waarbij jaarlijks Blankenbergse studenten met Japan kennismaken en vice versa. Een gelijkaardig uitwisselingsproject met het Chinese Beijing staat weliswaar nog in zijn kinderschoenen, maar vordert toch met rasse schreden.


4 Hetzelfde... Maar toch anders


Na 42 edities slagen we er steeds opnieuw in om nieuwe accenten toe te voegen aan ons evenement. Sommige zaken zoals de afstanden tijdens de twee wandeldagen blijven onveranderd maar de wegen die bewandeld worden worden elk jaar opnieuw zorgvuldig uitgestippeld. Zowel op zaterdag als op zondag is er de keuze tussen 6, 15, 24 of 42 km. Deze parcours lopen hoofdzakelijk langs onverharde wegen die de wandelaars begeleiden langs strand, zee, duinen, polders en de meest pittoreske polderdorpen die er zijn in Vlaanderen. Wie deelneemt aan de Tweedaagse betaalt hiervoor een kleine bij-

drage. In ruil voor deze bijdrage wordt elke wandelaar langs het parcours overladen met lekkers. Zo kreeg men de voorbije jaren: • GRATIS een hervulbare drinkwaterfles die kon worden bijgevuld met water bij een TMVW waterbar; • Gratis een Brugse Zot of een Fristi; • Gratis een portie Brugge Kaas;


• Gratis een Vondelmolen peperkoek en chocoladekoek; • Gratis een Jules Destrooper koekje; • Gratis een vers gebakken visje; • Gratis een Fair Trade banaan. Daarnaast krijgen alle wandelaars een bonnenboekje vol kortingen die kunnen bekomen worden bij tal van (Blankenbergse) handelaars.


Naast het wandelen is de Tweedaagse gedurende het eerste weekend van mei zoveel meer. Zo worden er in de rand van dit wandelfeest volgende randfestiviteiten aangeboden: • verbroederingsfeest op vrijdagavond in zaal Forum; • Bourgondisch feest in Lissewege;

• Beklimmen van de Lisseweegse kerktoren; • Blarenbal op zaterdagavond in zaal Forum; • Krattenklimmen vor de jongeren; • Oude ambachten en prondelmarkt in Zuienkerke.


5 Sponsoring


De Tweedaagse draait op vrijwilligers en kan alleen maar bestaan door de giften van de talrijke sponsors. Onze zorg voor het milieu, de sfeer die gecreëerd wordt, de Fair Trade die we nastreven, … zijn jammergenoeg allemaal kostenfactoren. Gelet dat we ook de lokale handelaren laten meegenieten van dit evenement houdt in dat de inkomsten die we genereren uit catering niet voldoende zijn. Daarom zijn alle sponsors voor ons van groot belang. Zowel zij die sponsoren in natura maar ook zeker de financiële sponsors. De geschiedenis die dit evenement voorgaat is het grootste bewijs dat

de Tweedaagse een enorme opportuniteit biedt aan de sponsors. Er worden gedurende twee dagen quasi 10.000 wandelaars bereikt. Een zeer ruime doelgroep die staat te wachten om kennis te maken met uw product of dienst. We bieden u ook een zeer divers publiek aan. Kinderen, tieners, jonge ouders, medioren, senioren, … allen zijn ze van de partij.


43ste Tweedaagse van Vlaanderen in Blankenberge

5 & 6 mei 2012

Tweedaagse Blankenberge vzw F. Feverystraat 4 BE-8370 Blankenberge E-mail: info@2daagse.be http://www.2daagse.be

Contactpersonen Promotor Luc Henau Tel. +32-50-41.31.35 GSM +32-495.57.79.13 luch@2daagse.be

PR & Sponsoring Paul Vanden Auweele Tel. +32-50-41.40.51 GSM +32-495-44.18.17 paul@2daagse.be

Sponsordossier 2012  
Sponsordossier 2012  

43ste Internationale Tweedaagse van Vlaanderen in Blankenberge - 5 & 6 mei 2012 - Sponsordossier

Advertisement