Page 1

N 359

PLAN ZATERDAG: DAG 1 B

al

na

Zwankendamme

W.VAN HECKEHEL.

LEOPOLDHEL.. LEOPOLDSTR

J.VAN PRAETHELLING

ONTMIJNERSST R

K. DE SW ER TL AA N.

bv ba

ST.

74 N3 k

WAT ERKA STEELS TR

l

AKKER-

N

rge

Vp

PARCOURS 15 KM

AT

VERKOOPPUNT GRATIS BEVOORRADING RODE KRUIS UITZICHTPUNT

24 KM ( = 22,09 KM ) 42 KM ( = 44,89 KM )

AT

Strooienhaan

1

t

N 37

Molenhoek

N 31

Va

ar

l ijnkanaa

( = 6,69 KM ) BlauweZATERDAG: Toren 156 KM KM ( = 14,11 KM )

4 5

Boudew

STRA

BRUGGE-BRUSSEL

KERK

30

T AA

SCH AA PS TR

nb anke ergse Bl

B

Vp B

WATERBEDELING

Pereboom

2000T

PARCOURS 24 KM

K EVENDIJ OOST

Vp

Dudzele

PARCOURS 42 KM

STRA

KERK

Houtave

nc

Kleiemhoeve

b

ELAA

de or

aa

LAAN

PUTT

Vp

N

Oostkerke

B

N DE

opmaak parcours 2011.indd 1

e

Zuienkerke

26

N3

win

erez melw

Scha

K WEST EVENDIJ

de

Vijfwege

LAAN

J. VA

RAAT TELLST WILLEM

Vp B

7

Lepegem

do

BERT

AT KESTRA UITKER

6 km

No

RAAT

nken

3

an

NG AL

AAT DUMONSTR

issegem

Groot ter 3 Doest Hoeve

NEST

PRINSEN

Bla

station

hip

GROE

ldk

STATIONSSTRAAT

AN

JF KEN NED PLEIN Y

Vp

L. NUYTEMANSLAAN

KONI

Sc

KO

N 37

Vierwege

AN

INLA

G NIN

SÉLA

ZUIDLAAN

P.GIELL ISSTR.

AT

NieuwmunsterSTART OOSTENDE AANKOMST

V.V.V..

N

AA

ZL

OO

TR

DE

6

N 31

St JobVp Kap

GRAAF JANSDIJK

E-JO

s.p.c.

STRA

LA AN

KERK

NA YE R

2

23

po

r.m.s.

B

KNOKKE-HEIST

o Le

J. MARI

E

T AA

TD

r.b.s.2

s.j.j.

22

PIER

ZEEDIJK

AAT

NSTR

MOLE

TR

SM E

AAT

ESTR

LANG

STR

EMAN

B

21

ROGIERLAAN

TS

DE

RAAT NEST BRUY

B

GEN.L

ES

. DE SERG

T

CES

IEN

NSC

CO

20

ZEEDIJK CASINO

T RSTRAA

. VISSE RAAT

W

yachthaven

19

Lissewege

n va

HAVENPLEIN

18

al

G

haven

ooiendorp

tennis en minigolf

Vp

Vp

17

na

F.ROPSHELLIN

FRANCHOMMELAAN

16

Vp 7

Ka

B

B

Nieuwdorp

ck

15

noodnummer 0495-132394

n do

De Meiboom

van

B

hip

B Vp

Scharebrug STAKETSELS

Molenhoek

Sc

Uitkerke

N 31

N

Vaart

Wenduine

Colombus

START AANKOMST

Ramskapelle

n va

B

34

Westkapelle

0

Ka

Blankenberge

t

9

Vp

b Isa

N 34

r vaa e l l e

N 30

Pier

2

Oosthoek

N4

1

Zeebrugge

KnokkeHeist

Kristoffelhoeve

De Sipho

Platheulenbruggen

Langenhoek

6

Damme

Kruisabele

Koolkerke Broek

Meetkerke Kapellebrug

Bekhof

28/04/11 09:24


ZATERDAG 7 MEI 2011

PANORAMA’S EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

1. PIER: WINDMOLENS OP ZEE Vanaf de Pier kun je bij helder weer de eerste 6 grote windturbines op zee zien staan. Ze staan bijna 30km uit de kust in een stevige sokkel in de Thorntonbank. Ze meten zo’n 180m van kop tot teen. De eerste 6 staan er nu; 2 ervan leveren reeds groene elektriciteit aan het net (van de Nederlandse maatschappij Eneco). In totaal moeten er op die plaats 60 komen. Kostprijs 830 miljoen EUR, geld dat in deze tijden niet meer zo gemakkelijk te vinden is. Toch hebben nog andere plannenmakers hun oog op de zandbanken voor onze kust laten vallen: nog 2 projecten zijn al vergund en nog 3 andere projecten verkeren in de planfase. Als alles gerealiseerd wordt, zou het gaan om 300 molens, goed voor de elektriciteit van 3 miljoen Belgen. 2. DE FONTEINTJES EN HET ZEEBOS Tussen Blankenberge en Zeebrugge liggen er 6 unieke duinplassen, waarvan 4 tot reservaat zijn uitgeroepen: de Fonteintjes. We danken ze aan Jan Zonder Vrees. Helemaal zonder vrees was hij niet want hij liet als bescherming tegen de zee de Graafjansdijk aanleggen. Een dubbele rij van dijken tussen Blankenberge en Heist waarvoor het zand uit de duinen werd gegraven. Zo ontstonden deze putten. Een ervan werd in de 20e eeuw opgevuld met bouwafval en er kwam een speelplein op. Die illegale constructie werd verwijderd. Kom later eens terug naar een van de volgende Voettochten en zie wat er verder met deze zevende put (nu nog een kale vlakte) zal gebeuren. Ook uit vrees, maar dan voor de oprukkende haven van Zeebrugge, lieten de stad Blankenberge en de Provincie West-Vlaanderen in 1995 het Zeebos aanplanten. Van de diverse boomsoorten die werden gebruikt, hielden vooral de witte abeel en de els goed stand in het barre zeeklimaat alhier. 3. WEIDEN TER DOEST Van hieruit ziet u het domein van de voormalige abdij Ter Doest met de monumentale abdijschuur (1275). Het domein was vroeger ommuurd en omwald. Op het domein stond ook een windmolen, die de abdijgemeenschap voorzag van meel voor het bakken van brood. De molenterp (heuvel) is duidelijk in het landschap te zien. Het landschap is een mozaïek van graslanden, vol met grachten, en rietvelden, waar jaarlijks Waterral en Bruine Kiekendief broeden. 4. ZICHT OP OOSTKERKE Via de Spegelsweg, dit is een oude schaapsweg waarlangs herders uit de zandstreek hun schapen tot in de schorren brachten, kom je in Oostkerke. Toen de omgeving van Oostkerke begin de 11e eeuw werd ingedijkt , werd die schorre in polders omgezet. Een deel van de dijken begaven het toen in 1134 bij een grote overstroming het Zwin gevormd werd. In deze diepe geul die tot aan Brugge leidde werd later de bedding van de Damse Vaart uitgegraven. Oostkerke was met zijn kerk (die sinds de start ervan in 1100 al meerdere keren werd verbouwd en aangepast), met zijn molen, zijn witte huizen en zijn kasteel, vorig jaar nog genomineerd als een van de mooiste dorpen van Vlaanderen. Van het kasteel uit de 13e eeuw is enkel nog de poort en een deel van de brug over de slotgracht origineel. 5. LEOPOLDKANAAL EN SCHIPDONKKANAAL KNIPPEN DE DAMSE VAART IN TWEE Vanaf Maldegem lopen het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal sinds halfweg de 19e eeuw zij aan zij tot in Heist. De laatste voert het propere water af van de Meetjeslandse Polders (de Blinker), de eerste leidt een deel van het veel minder propere (en vroeger ook naar vlasroterij stinkende) Leiewater af om Gent voor overstroming te behoeden (de Stinker). Misschien niet voor eeuwig want er bestaan plannen om dit harmonieuze en landschapsbepalende tweelingkanaal in te schakelen als binnenvaartverbinding van en naar Zeebrugge. Daartoe zou het Schipdonkkanaal moeten verbreed worden of moet de middenberm verdwijnen. Weg- en spoorverkeer (een vierde spoor tot Gent is in aanbouw) en kustvaart zouden in de toekomst niet meer volstaan om een verkeersinfarct rond Zeebrugge te voorkomen. De Damse Vaart wordt nu door het dubbelkanaal onderbroken. Dat is pas zo sinds de dynamitering door de Fransen in Wereldoorlog II. Voordien kreeg de Damse Vaart prioriteit om de scheepvaart van Brugge tot Sluis mogelijk te maken en doken de 2 kanalen via sifons onder de Damse Vaart door. 6. OUDE STADSWALLEN DAMME Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd door de Spanjaarden rond Damme een omwalling opgetrokken in de vorm van een zevenpuntige ster, met rondom een diepe walgracht en op elke punt een bastion. Door de aanleg van de Damse Vaart onder Napoleon (die daarmee Brugge met de Schelde wou verbinden) werd de ster doormidden gesneden. Het stadje verschrompelde tot het zuidelijke deel. Recent werd dit noordelijke deel van de wallen door de Provincie West-Vlaanderen in zijn min of meer oorspronkelijke vorm hersteld. 7. ACHTERHAVEN ZEEBRUGGE TE ZIEN VANUIT DE KERKTOREN LISSEWEGE (GRATIS TE BEKLIMMEN). Vanop de massieve kerktoren (die je gratis mag beklimmen) zie je het dakenspel van het witte dorp en de achterhaven van Zeebrugge die steeds verder oprukt. In Zeebrugge werd al een snelle diepzeevoorhaven aangelegd, volledig gewonnen op de zee. Deze is al voor een groot deel ingenomen. Enkel in de achterhaven is er nog ruimte voor uitbreiding. Waar nu de waardevolle polders van Ramskapelle liggen, zullen dan nog bijkomende dokken en kaaien worden aangelegd. Nu is de achterhaven enkel bereikbaar via een grote zeesluis nabij Heist. Er bestaan plannen om het gedeelte dat aanleunt bij Lissewege gemakkelijker rechtstreeks toegankelijk te maken vanuit zee als getijdenhaven; weg met het tijdrovende gedoe via de sluis. Veel van de grote zeeschepen die je in de achterhaven ziet vervoeren auto’s. Daarvoor is Zeebrugge de grootste overslaghaven van Europa.

opmaak parcours 2011.indd 2

28/04/11 09:24


N 34

Pier

Blankenberge

START AANKOMST

1

PLAN ZONDAG: DAG 2

2

B

4

Vp

Uitkerke

3

B Vp

PARCOURS 42 KM PARCOURS 24 KM PARCOURS 14 KM

t

5

Vp

Zwankendamme

Colombus

Scharebrug

VERKOOPPUNT

De Meiboom

GRATIS BEVOORRADING RODE KRUIS UITZICHTPUNT

ZONDAG:

van

St Job Kap

Nieuwmunster

6

Vp

AT

T AA

B

LEOPOLDHEL..

K. DE SW ER TL AA N.

ONTMIJNERSST R

LEOPOLDSTR

J.VAN PRAETHELLING

W.VAN HECKEHEL.

4 N3

WAT ERKA STEELS TR

AKKER-

NN9 9

Vp

Molenhoek t Vp

Meetkerke

Kapellebrug

KERK

ST-Pieters

AT

STRA

N

de e NoNoorodrededBRUGGE-BRUSSEL

Vijfwege

ar

l

Lepegem

SCH AA PS TR

Houtave

N 31

STRA

B

No

Dorpsmolen

Va

KERK

in zwin zw

Duivekete Duivekete B

K EVENDIJ OOST

Strooienhaan

1 N 37

K WEST EVENDIJ

d de or

Blauwe Toren

ijnkanaa

7

e

AT KESTRA UITKER

30

nb rgse e

N ELAA PUTT

RAAT TELLST WILLEM

Vp B

Klemskerke Klemskerke

Vp

7 37

opmaak parcours 2011.indd 3

N

N DE

J. VA

ST.

Vp

LAAN

LAAN

RO DE KR UIS ST R

BERT

3

N

noodnummer 0495-132394

Vp

6 32 Blanke

RAAT

win

NG AL

AAT DUMONSTR

6 km

Vlissegem

NEST

PRINSEN

station

GROE

KONI

Zuienkerke

Vp

Boudew

L. NUYTEMANSLAAN

Kleiemhoeve

2000T

AN

LA

GIN

STATIONSSTRAAT

AN

JF KEN NED PLEIN Y

Z

OO

TR

NIN

KO

SÉLA

ZUIDLAA N

AT

P.GIELL ISSTR.

V.V.V..

DE

E-JO

s.p.c.

START AANKOMST

STRA

LA AN

KERK

NA YE R

T AA

E

TR

TD

J.

r.m.s.

TS

SM E

r.b.s.2

s.j.j.

N

A LA

Vosseslag

AAT

NSTR

MOLE

PIER

n berge

ES

LANG

STR

EMAN

GEN.L

ES

DE

T TRAA

22

KNOKKE-HEIST

GRAAF JANSDIJK ROGIERLAAN

MARI

Vp B

CO

AT STRA UYNE DE BR

ZEEDIJK

21

erez melw

T

ES NC

IE

NSC

SE T. VIS RAA

20

ZEEDIJK CASINO

T RSTRAA

W

OOSTENDE

. SERG

19

77

HAVENPLEIN

yachthaven

tennis en minigolf

18

Scha

G

haven

17

N3

F.ROPSHELLIN

AN

FRANCHOMMELA

16

e

15

B

Groot ter Doest Hoeve

Bl

ank

STAKETSELS

B

Lisseweg

Vierwege

B B

2

N 31

6 KM ( = 7,68 KM ) 15 KM ( = 15,12 KM ) 24 KM ( = 26,35 KM ) 42 KM ( = 41,82 KM )

Strooiendorp B

Nieuwdorp

WATERBEDELING

Vp B

7 Vp

De Haan

N 31

N3

Va ar

Wenduine

B Vp

Moeren

28/04/11 09:24


ZONDAG 8 MEI 2011

PANORAMA’S EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

1. VAARGEUL BLANKENBERGE De vaargeul die de toegang tot de haven verzekert, moet regelmatig uitgebaggerd worden. Het water dat hierbij eb vanuit de polders wordt aangevoerd via de Blankenbergse Vaart, slaagt er onvoldoende in het zand weg te schuren. Veel van dit zand is afkomstig van kunstmatige zandophogingen naar het westen toe die dienen om het strand te beschermen tegen de erosie van de zee. In verband met deze problematiek werd recent zelfs het idee geopperd om de staketsels te vervangen door een strekdam zoals in de haven van Zeebrugge. 2. HARENDIJKE Er zijn niet zoveel plaatsen meer over aan de Vlaamse kust waar je op de top van de duinen de overgang zee-strand-duinen-polders nog kunt zien. Even verderop tussen Blankenberge en Wenduine is dat wel nog zo. Waar vroeger voornamelijk weiden en hooilanden lagen in de vette polderklei, kwamen echter campings. 3. SPIOENKOP WENDUINE De duinen bestaan uit zand dat van het strand is opgestoven en door de ingroei van planten (vooral helmgras) verder is opgehoogd, waardoor ze zo nog meer zand vangen. Je staat hier op de tweede hoogste duintop van de Kust (31m). Wenduine dat aan je voeten ligt, werd voor het eerst werd vermeld in 1183 als “Weinendune was een polderdorp dat in de loop van de 13e tot de 15e eeuw uitgroeide tot een belangrijke vissersplaats met een vloot van 42 vissersboten. Rond 1880 kwam de uitbouw tot toeristische badplaats op gang. Overal elders aan de kust werden badplaatsen gesticht door grootgrondbezitters die eigenaar waren van uitgestrekte duingebieden. Hier werd de ontwikkeling in handen genomen door het gemeentebestuur zelf. Maar net zoals op de andere plaatsen gebeurde dit door aansluitend op de tramhalte (die er kwam in 1886) een dijk aan te leggen waarop hotels en statige villa’s kwamen, aangevuld met een groene villawijk waarvan het stratenplan getekend werd door een vermaard architect (in dit geval door Delacenserie in 1900). 4. NIEUWMUNSTER Zicht op het achterland van Wenduine. Naar het westen toe zie je een kreekrug die in gebruik genomen is als akkerland. Ten oosten, naar Blankenberge toe, liggen de lagere komgronden van de Uitkerkse Polders. Hier waren verschillende kleiontginningen voor de baksteenproductie. Soms werden die putten dan later opgevuld met het afval van de nabijgelegen gemeente waardoor de putten tot bergen groeiden. Een moderne vorm van Reliëfinversie. 5. en 7. UITKIJKPUNT ACHTER POMPSTATION EN OP OUD STORT (GROENWAEKE) OVER DE UITKERKSE POLDERS De Uitkerkse Polders bestaan uit 1400ha open ruimte die als landbouw- en natuurgebied in gebruik zijn. Tussen de 4 en de 8e eeuw had de zee hier nog vrij spel. Het landschap was zoals nu nog in het Zwin: de zee drong via geulen het land in en sleet de veenlaag uit. Daarrond bevonden zich slikken en schorren waarop fijne klei werd afgezet. Toen de zee zich terugtrok werden de kreken geleidelijk opgevuld met zand. Daarna begon de mens dijken op te werpen (zoals hier de Blankenbergse Dijk) en het gebied droog te trekken. En daarbij werd het reliëf omgekeerd. Inderdaad, het gebied is minder plat dan je op het eerste gezicht zou denken. Eens het water verdwijnt zakt het veen immers in en zo kwamen de zandige geulen die voorheen het laagst lagen ineens hoger en droger te liggen dan de voormalige, omliggende slikken en schorren. Op de kreekruggen kwamen akkers, dorpen en wegen. Vooral de lager gelegen komgronden zijn uniek. Zeer vochtig en daarom bijna uitsluitend geschikt voor weiden. Om het water toch enigszins af te voeren werden ze doorkerfd met vele grachten. Daarmee vormen ze de ideale biotoop voor weidevogels en ganzen. Voor de kolganzen en de kleine rietganzen uit het hoge noorden is dit een van de belangrijkste pleisterplaatsen van Europa. Nu broeden er weidevogels als de grutto. Laantjes (kleine ondiepe sloten die niet in verbinding staan met de grotere gracht) en poelen werden door Natuurpunt in ere hersteld om het de steltlopers en eenden naar hun zin te maken. 6. BRUG OVER BLANKENBERGSE VAART In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Blankenbergse Vaart in oorsprong wel degelijk een natuurlijke waterloop (de Grote Eede). Maar anderzijds illustreert de naam ‘Vaart’ goed de menselijke invloed op deze waterloop. Hij verzamelt namelijk al het water uit het achterland van Blankenberge en De Haan en mondt via een sluis uit in zee, maar enkel bij eb. Bij vloed worden de sluisdeuren gesloten om te verhinderen dat het zeewater in de laaggelegen polders binnendringt. Via schotbalken regelt het polderbestuur ook het waterpeil van de zijdelingse waterlopen zodat natuur en landbouw er kunnen mee leven. Een zeer moeilijke evenwichtsoefening. Voor de natuur is het waterpeil best zo hoog mogelijk, voor de landbouw mag het juist niet te hoog staan. Een beter compromis zou kunnen bereikt worden door een of meerdere pompen te installeren zodat men niet van de ene getijdensluis afhankelijk is om het waterpeil te regelen en bij overstromingsgevaar sneller water kan lozen.

opmaak parcours 2011.indd 4

28/04/11 09:24

Parcoursfolder 2011  

Parcoursfolder van de 42ste Internationale Tweedaagse van Vlaanderen in Blankenberge voor zaterdag 7 mei en zondag 8 mei

Advertisement