Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

                                                       Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2009-2012 (Προσωρινές εκτιμήσεις) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποιεί για δεύτερη φορά στατιστικά στοιχεία για τις Δαπάνες Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με βάση το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα παρόντα στοιχεία είναι προσωρινές εκτιμήσεις. Στόχος του ΣΛΥ είναι ο προσδιορισμός του συνόλου της υγειονομικής δαπάνης, η οποία είναι απαραίτητη πληροφορία για την άσκηση αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής στον τομέα της υγείας. H κατάρτιση του ΣΛΥ επιτρέπει την παροχή αξιόπιστων στοιχείων προς τους Διεθνείς Οργανισμούς και ιδιαίτερα προς τη Εurostat, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της υγείας απορροφά περίπου το 10% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη. Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει τα στοιχεία ΣΛΥ σε ετήσια βάση, εντός του πρώτου τριμήνου του μεθεπόμενου έτους από το έτος αναφοράς των στοιχείων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δημοσιεύσεων του ΟΟΣΑ και της Eurostat. 1 Το ΣΛΥ βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από κοινού από τον ΟΟΣΑ, τη Εurostat και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στοχεύοντας στη διεθνή συγκρισιμότητα μεταξύ ομοειδών μεγεθών που αφορούν τις δαπάνες υγείας. Το ΣΛΥ είναι το σύστημα που προσδιορίζει την οικονομική επιβάρυνση του κάθε χρηματοδοτικού φορέα και την κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας και ανά υγειονομική δραστηριότητα. Το ΣΛΥ δομείται στους εξής τρεις άξονες: • Τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας ανά χρηματοδοτικό φορέα (πλευρά της ζήτησης) • Την κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας και ανά υγειονομική δραστηριότητα (πλευρά της προσφοράς) • Τη χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (πλευρά της κατανάλωσης) Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) για τα έτη 2009 έως 2012. Το παρόν δελτίο ενσωματώνει και τις αναθεωρήσεις των στοιχείων των ετών 2009 έως 2011 (που δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2013), οι οποίες οφείλονται σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων που αφορούν αφενός στην χρηματοδότηση από τον υποτομέα του Κράτους προς τα δημόσια νοσοκομεία και αφετέρου στην αναθεώρηση στοιχείων του έτους 2011 από τον υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) προς τους προμηθευτές υγείας. Παράλληλα, δημοσιεύονται για πρώτη φορά εκτιμήσεις δαπανών υγείας που αφορούν στο έτος 2012 . Το νομικό πλαίσιο για την παραγωγή των στοιχείων του ΣΛΥ απορρέει από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του υπό 1

ψήφιση Εφαρμοστικού Κανονισμού αυτού. Η ΕΛΣΤΑΤ μετά την ψήφιση του ανωτέρω Εφαρμοστικού Κανονισμού θα υποχρεούται για την αποστολή των στοιχείων του ΣΛΥ στη Εurostat και τους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΟΣΑ & Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας). Μέχρι το Μάρτιο του 2015 η αποστολή των στοιχείων στους ανωτέρω Οργανισμούς είναι σε εθελοντική βάση.

1


Οι πίνακες του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας όλων των ανωτέρω ετών, καταρτίστηκαν βάσει των πρωτογενών δεδομένων που ελήφθησαν από τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς φορείς. Σημειώνεται ότι, η ΕΛΣΤΑΤ είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση ετήσιων στοιχείων του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας από το Φεβρουάριο του 2013, όπου και παρέλαβε πίνακες του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας για τα έτη 2009 έως 2011 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 , προβαίνοντας στην διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων συμβατότητας με συναφή στοιχεία από άλλες στατιστικές εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ. Στην Ελλάδα η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε σε 10.03%, 9.34%, 9.67% και 9.16% του ΑΕΠ για τα έτη 2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα. Στον πίνακα 1 και στα διαγράμματα 1 και 2, παρουσιάζεται η συνολική τρέχουσα υγειονομική δαπάνη ανά χρηματοδοτικό φορέα (Γενική Κυβέρνηση εκτός Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)), Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, και λοιπές δαπάνες (από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Εκκλησία, κλπ). Οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σημείωσαν μείωση κατά 2.0% το έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 12.6% το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2011. Η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη το 2011 παρουσίασε μείωση κατά 4.4% έναντι του έτους 2010 και μείωση κατά 11.4% το έτος 2012 ως προς το έτος 2011. Στον πίνακα 2 και στο διάγραμμα 3 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε φορέα στη συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας. Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρατηρείται μείωση από 69,5% το έτος 2009 σε 68.0% το έτος 2012. Τα στοιχεία δαπανών υγείας παρουσιάζονται σύμφωνα με την δομή των πινάκων του Λογαριασμών Υγείας, και αφορούν στα εξής:

Συστήματος

Τη χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (Πίνακας 3 και Διαγράμματα 4 & 5). Εμφανίζεται η χρηματοδότηση που κατέβαλαν οι φορείς της εγχώριας οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση εκτός ΟΚΑ, ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, λοιπές δαπάνες (ΜΚΟ, Εκκλησία, κλπ)) προς τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, ιατρούς, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, κλπ). Τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας ανά χρηματοδοτικό φορέα (Πίνακας 4 και Διάγραμμα 6). Εμφανίζεται η χρηματοδότηση που κατέβαλαν οι φορείς της εγχώριας οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση εκτός ΟΚΑ, ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπές δαπάνες (ΜΚΟ, Εκκλησία, κλπ)) ανά υγειονομική δραστηριότητα (ενδο-νοσοκομειακή θεραπεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, μακροχρόνια φροντίδα, φαρμακευτικά και υγειονομικά προϊόντα, κλπ.). Την κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας και ανά υγειονομική δραστηριότητα (Πίνακας 5). Εμφανίζεται η κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας (νοσοκομεία, ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κλπ) και ανά υγειονομική δραστηριότητα (ενδο-νοσοκομειακή θεραπεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, μακροχρόνια φροντίδα κλπ). Πληροφορίες: Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών Τσαχαλάς Κωνσταντίνος: Τηλ. 213 135 2132 Τμήμα Στατιστικών Υγείας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Προστασίας Δουδούμη Βιργινία: Τηλ. 213 135 2136 Κρασαδάκης Άγγελος: Τηλ. 213 135 2807 Παπαθεοδωροπούλου Αγγελική : Τηλ. 213 135 2760 Fax: 213 135 2763 E-Mail : tsahalk@statistics.gr; doudoumiv@statistics.gr; krasadaa@statistics.gr; apapath@statistics.gr

2

Για την κατάρτιση των πινάκων του Ελληνικού Συστήματος Λογαριασμών Υγείας για τα έτη 2009-2011 είχε υπογραφεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, στις 29/12/2010, μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παραλαβή του ολοκληρωμένου έργου του Πανεπιστημίου από την ΕΛΣΤΑΤ έγινε τον Φεβρουάριο 2013.

2


Πίνακας Ι : Συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας 2009

10/09 %

2010

11/10 %

2011

12/11%

2012

Γενική Κυβέρνηση (εκτός ΟΚΑ) (HF.1.1) (1)

6.270,9

-11,5%

5.548,1

2,2%

5.672,7

-10,5%

ΟΚΑ (HF.1.2) (2)

9.835,5

-13,6%

8.498,9

-4,8%

8.088,7

-14,0%

5.076,6 6.956,8

-12,8% 14.047,0

-2,0%

13.761,4

-12,6%

12.033,4 5.621,6

Συνολική Δημόσια Τρέχουσα Δαπάνη (1)+ (2)

16.106,4

Συνολική Ιδιωτική Τρέχουσα Δαπάνη (3)+ (4)

7.027,1

-5,6%

6.632,7

-4,4%

6.342,9

-11,4%

433,8

23,7%

536,6

-0,4%

534,2

-1,6%

525,7

6.593,3

-7,5%

6.096,1

-4,7%

5.808,7

-12,3%

5.095,9

39,2%

73,2

-28,4%

52,4

2,1%

53,5

-10,5% 20.752,9

-2,9%

20.156,7

-12,1%

17.708,5

Ιδιωτική Ασφάλιση (HF.2.2) (3) Ιδιωτικές Πληρωμές (HF.2.3) (4) Λοιπές Δαπάνες (HF.2.4 έως HF.3) (5)

52,6

Συνολική Τρέχουσα Δαπάνη Υγείας (HF) (1) έως (5)

23.186,1

(σε εκατ.ευρώ) πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ)

Διάγραμμα 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ 25.000

ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ

20.000

15.000

10.000

5.000

0 2009

2010

2011

2012

ΕΤΟΣ Γενική Κυβέρνηση (εκτός ΟΚΑ)

ΟΚΑ

Συνολική Ιδιωτική Τρέχουσα Δαπάνη

Συνολική Τρέχουσα Δαπάνη Υγείας

Διάγραμμα 2 Συνολική Τρέχουσα Δαπάνη Ανά Φορέα Χρηματοδότησης 25.000

23.186,1

ΠΟΣΑ (εκατ. Ευρώ)

20.752,9

20.156,7

20.000

17.708,5 16.106,4 14.047,0

15.000 10.000

13.761,4 12.033,4

7.027,1

6.632,6

6.342,9

5.621,6

5.000

Συνολική Δημόσια Τρέχουσα Δαπάνη Συνολική Ιδιωτική Τρέχουσα Δαπάνη Συνολική Τρέχουσα Δαπάνη Υγείας

0 2009

2010

2011

2012

ΕΤΟΣ

3


Πίνακας 2 : Συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας και ποσοστιαία συμμετοχή φορέα. 2009 Γενική Κυβέρνηση (εκτός ΟΚΑ) (HF.1.1) (1)

2010

2011

2012

6.270,9

5.548,1

5.672,7

5.076,6

27,0%

26,7%

28,1%

28,7%

9.835,5

8.498,9

8.088,7

6.956,8

42,4%

41,0%

40,1%

39,3%

Συνολική Δημόσια Τρέχουσα Δαπάνη (1)+ (2) (% της συνολικής)

16.106,4 69,5%

14.047,0 67,7%

13.761,4 68,3%

12.033,4 68,0%

Συνολική Ιδιωτική Τρέχουσα Δαπάνη (3)+ (4)

7.027,1

6.632,7

6.342,9

5.621,6

30,3%

32,0%

31,5%

31,7%

433,8 1,9%

536,6 2,6%

534,2 2,7%

525,7 3,0%

6.593,3 28,4%

6.096,1 29,4%

5.808,7 28,8%

5.095,9 28,8%

52,6 0,2%

73,2 0,4%

52,4 0,3%

53,5 0,3%

23.186,1

20.752,9

20.156,7

17.708,5

(% της συνολικής) ΟΚΑ (HF.1.2) (2) (% της συνολικής)

(% της συνολικής) Ιδιωτική Ασφάλιση (HF.2.2) (3) (% της συνολικής) Ιδιωτικές Πληρωμές (HF.2.3) (4) (% της συνολικής) Λοιπές Δαπάνες (HF.2.4 έως HF.3) (5) (% της συνολικής) Συνολική Τρέχουσα Δαπάνη Υγείας (HF) (1) έως (5) (σε εκατ.ευρώ) πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ)

Διάγραμμα 3

Σύνολο Δαπάνης Υγείας (%)

100,0%

80,0%

30,3%

32,0%

31,5%

31,7%

42,4%

41,0%

40,1%

39,3%

27,0%

26,7%

28,1%

28,7%

2009

2010

2011

2012

60,0%

40,0%

20,0%

0,0% ΕΤΟΣ Γενική Κυβέρνηση (εκτός ΟΚΑ)

ΟΚΑ

Συνολική Ιδιωτική Τρέχουσα Δαπάνη

4


Πίνακας 3: Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας

2009

10/09 %

2010

11/10 %

2011

12/11%

2012

1.Τρέχουσα δαπάνη υγείας (2+3+4)

23.186,0

-10,5%

20.752,9

-2,9%

20.156,7

-12,1%

17.708,5

2.Τρέχουσα δημόσια δαπάνη (2Α+2Β) Νοσοκομεία , Δομές νοσηλ. φροντίδας (HP.1, HP.2) Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας (HP.3) Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς (HP.4 έως HP.9)

16.106,3 7.880,8 2.177,6 6.047,8

-12,8% -13,4% -11,5% -12,5%

14.047,0 6.825,0 1.927,5 5.294,5

-2,0% 3,8% -2,2% -9,6%

13.761,4 7.087,6 1.885,2 4.788,6

-12,6% -0,5% -23,4% -26,1%

12.033,3 7.051,3 1.443,8 3.538,3

2A.Γενική Κυβέρνηση (εκτός ΟΚΑ) (HF.1.1) Νοσοκομεία , Δομές νοσηλ. φροντίδας (HP.1, HP.2) Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας (HP.3) Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς (HP.4 έως HP.9)

6.270,9 5.502,4 594,3 174,2

-11,5% -12,4% -2,4% -15,4%

5.548,1 4.820,4 580,4 147,3

2,2% 4,2% -12,8% -1,3%

5.672,7 5.021,0 506,3 145,4

-10,5% -10,3% -3,7% -42,3%

5.076,6 4.504,9 487,8 83,9

2Β.ΟΚΑ (HF.1.2) Νοσοκομεία , Δομές νοσηλ. φροντίδας (HP.1, HP.2) Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας (HP.3) Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς (HP.4 έως HP.9)

9.835,5 2.378,5 1.583,3 5.873,7

-13,6% -15,7% -14,9% -12,4%

8.498,9 2.004,6 1.347,1 5.147,2

-4,8% 3,1% 2,4% -9,8%

8.088,7 2.066,6 1.378,9 4.643,2

-14,0% 23,2% -30,7% -25,6%

6.956,8 2.546,4 956,0 3.454,4

3.Ιδιωτικός τομέας(3Α+3Β) Νοσοκομεία , Δομές νοσηλ. φροντίδας (HP.1, HP.2) Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας (HP.3) Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς (HP.4 έως HP.9)

7.027,2 1.477,1 3.968,6 1.581,4

-5,6% 8,1% -14,5% 3,9%

6.632,7 1.597,1 3.392,3 1.643,3

-4,4% 6,2% -11,5% 0,1%

6.342,9 1.696,4 3.001,8 1.644,7

-11,4% 4,0% -28,8% 4,5%

5.621,5 1.764,8 2.138,2 1.718,5

3Α.Ιδιωτική ασφάλιση (HF.2.2) Νοσοκομεία , Δομές νοσηλ. φροντίδας (HP.1, HP.2) Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας (HP.3) Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς (HP.4 έως HP.9)

433,8 310,7 43,0 80,1

23,7% 22,4% 28,8% 25,9%

536,6 380,3 55,4 100,9

-0,4% -0,2% -3,8% 0,4%

534,2 379,6 53,3 101,3

-1,6% -0,6% -4,6% -3,7%

525,7 377,2 50,8 97,6

3Β.Πληρωμές ιδιωτών (HF.2.3) Νοσοκομεία , Δομές νοσηλ. φροντίδας (HP.1, HP.2) Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας (HP.3) Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς (HP.4 έως HP.9)

6.593,3 1.166,4 3.925,6 1.501,3

-7,5% 4,3% -15,0% 2,7%

6.096,1 1.216,8 3.336,9 1.542,4

-4,7% 8,2% -11,6% 0,1%

5.808,7 1.316,8 2.948,5 1.543,4

-12,3% 5,4% -29,2% 5,0%

5.095,9 1.387,6 2.087,4 1.620,9

52,6

0,4

73,2

-28,4%

52,4

2,4%

53,7

4.Λοιπές δαπάνες (HF.2.4 έως HF.3) (σε εκατ.ευρώ) πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ)

5


Διάγραμμα 4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 9.000 7.880,8

8.000

7.087,6

6.825,0

7.000

7.051,3

6.047,8

6.000

5.294,5 4.788,6

5.000 4.000

3.538,3

3.000 2.177,6

1.927,5

2.000

1.885,2 1.443,8

1.000 0 2009

2010

Νοσοκομεία , Δομές νοσηλ.φροντίδας

2011

ΕΤΟΣ

Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας

2012

Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς

Διάγραμμα 5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΆ ΕΤΟΣ

Expenditures (in mio euros)

5.000 3.968,6

4.000

3.392,3 3.001,8

3.000

2.138,2

2.000

1.581,4

1.477,1

1.696,4

1.643,3

1.597,1

1.644,7

1.764,8

1.718,5

1.000

0 2009

Νοσοκομεία, Δομές νοσηλ. φροντίδας

2010

ΕΤΟΣ

Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας

2011

2012

Έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς

6


Πίνακας 4: Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας ανά χρηματοδοτικό φορέα 2009

10/09 %

2010

11/10 %

2011

12/11%

2012

1.Τρέχουσα δαπάνη υγείας (2+3+4) (HF.1.1-HF.3.0) σε : Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9) 2.Τρέχουσα δημόσια δαπάνη (2Α+2Β) (HF.1.1,HF.1.2)

16.106,4

Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3)

9.123,6

-12,0%

Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4)

664,1

-23,2%

510,4

6,6%

544,2

-7,6%

502,8

Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5)

5.619,2

-12,8%

4.900,3

-10,5%

4.386,6

-27,2%

3.194,4

Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9) 2A.Χρηματοδότηση από την Κεντρική Διοίκηση (HF.1.1) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9)

699,5

-12,6%

611,4

0,3%

613,4

-23,0%

472,3

6.270,9 5.842,7 49,6 22,1 356,5

-11,5% -11,8% -6,9% -7,6% -8,0%

5.548,1 5.153,4 46,2 20,4 328,1

2,2% 2,9% -1,2% -11,6% -6,1%

5.672,7 5.300,9 45,6 18,1 308,1

-10,5% -9,5% -17,9% -43,1% -24,5%

5.076,6 4.796,3 37,5 10,3 232,6

2B.Χρηματοδότηση από τους ΟΚΑ (HF.1.2) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9)

9.835,5 3.280,9 614,5 5.597,1 343,0

-13,6% -12,5% -24,5% -12,8% -17,4%

8.498,9 2.871,5 464,2 4.879,9 283,3

-4,8% 1,6% 7,4% -10,5% 7,7%

8.088,7 2.916,4 498,5 4.368,5 305,3

-14,0% 5,2% -6,7% -27,1% -21,5%

6.956,8 3.067,7 465,3 3.184,1 239,7

23.186,1 14.150,6 1.098,1 7.120,5 817,0

-10,5% 20.752,9 -10,6% 12.652,3 -18,7% 893,1 -9,5% 6.442,7 -6,4% 764,8

-2,9% 20.156,7 -0,1% 12.634,0 -1,1% 882,9 -8,0% 5.930,0 -7,2% 709,8

-12,1% -8,8% -7,8% -18,8% -20,8%

17.708,5 11.517,0 814,0 4.815,3 562,3

-12,8% 14.046,9

-2,0% 13.761,4

-12,6%

12.033,4

-4,3%

7.864,0

8.024,8

2,4%

8.217,3

3.Ιδιωτικός τομέας (3Α+3Β) (HF.2.2,HF.2.3)

7.027,1

-5,6%

6.632,6

-4,4%

6.342,9

-11,4%

5.621,5

Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4)

5.016,5 434,0

-8,0% -11,8%

4.614,5 382,7

-5,3% -11,5%

4.368,0 338,7

-17,6% -8,1%

3.599,4 311,2

Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5)

1.501,3

2,7%

1.542,4

0,1%

1.543,5

5,0%

1.620,9

Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9) 3Α.Χρηματοδότηση από την Ιδιωτική Ασφάλιση (HF.2.2) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9) 3Β.Χρηματοδότηση μέσω πληρωμών νοικοκυριών (HF.2.3) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5) 4.Χρηματοδότηση από λοιπούς φορείς (HF.2.4HF.3.0) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9)

75,3

23,6%

93,0

-0,4%

92,7

-2,9%

90,0

433,8 358,5 75,3

23,7% 23,7% 23,6%

536,6 443,5 93,0

-0,4% -0,5% -0,4%

534,2 441,5 92,7

-1,6% -1,3% -2,9%

525,7 435,7 90,0

6.593,3 4.658,0 434,0 1.501,3

-7,5% -10,5% -11,8% 2,7%

6.096,1 4.171,0 382,7 1.542,4

-4,7% -5,9% -11,5% 0,1%

5.808,7 3.926,5 338,7 1.543,5

-12,3% -19,4% -8,1% 5,0%

5.095,9 3.163,8 311,2 1.620,9

52,6 10,4 42,2

39,3% 24,5% 43,0%

73,3 13,0 60,3

-28,4% 275,7% -93,9%

52,4 2,2% 48,7 10,0% 3,7 -100,0%

53,6 53,6 0,0

(σε εκατ.ευρώ) πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ)

7


Διάγραμμα 6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 16.000,0 14.151

ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ. Ευρώ)

14.000,0

12.652

12.634 11.534

12.000,0 10.000,0 8.000,0

7.120 6.443

5.930

6.000,0

4.814

4.000,0 2.000,0

1.098

817

893

883

765

795

710

566

0,0 2009

2010

2011

ΕΤΟΣ

2012

Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης

Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας

Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς

Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ

Πίνακας 5: Κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας και ανά υγειονομική δραστηριότητα 2009

10/09 %

2010

11/10 %

2011

12/11%

2012

Σύνολο προμηθευτών υγείας (HP.1-HP.9) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9)

23.186,1 14.150,7 1.098,1 7.120,5 816,8

-0,10 -0,11 -0,19 -0,10 -0,06

20.752,9 12.652,2 893,1 6.442,8 764,8

-0,03 0,00 -0,01 -0,08 -0,07

20.156,7 12.634,0 882,9 5.930,0 709,8

-0,12 -0,09 -0,10 -0,19 -0,20

17.708,5 11.533,8 794,8 4.814,1 565,8

Νοσοκομεία (HP.1) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9)

9.247,0 9.157,2 14,7 75,0 0,1

-0,10 -0,10 -0,22 -0,69 1,00

8.288,4 8.253,4 11,5 23,4 0,2

0,05 0,04 0,13 0,66 -0,75

8.662,7 8.611,0 12,9 38,8 0,1

0,01 0,02 -0,61 -1,00 -0,16

8.748,5 8.743,5 5,0 0,0 0,0

Δομές νοσηλευτικής φροντίδας (HP.2) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3)

118,6 118,6

0,21 0,21

143,6 143,6

-0,08 -0,08

131,9 131,9

-0,38 -0,38

82,0 82,0

Φορείς εξωνοσοκομιακής φροντίδας (HP.3) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9)

6.152,9 4.870,2 1.055,7 227,0

-0,13 -0,13 -0,19 -0,01

5.326,5 4.247,4 855,3 223,8

-0,07 -0,09 -0,01 -0,11

4.928,7 3.882,6 846,4 199,8

-0,27 -0,30 -0,11 -0,16

3.621,4 2.700,7 753,0 167,8

Έμποροι λιανικής (HP.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5)

7.043,2 7.043,2

-0,09 -0,09

6.416,9 6.416,9

-0,08 -0,08

5.888,8 5.888,8

-0,18 -0,18

4.814,1 4.814,1

71,1 71,1

0,03 0,03

73,5 73,5

-0,05 -0,05

70,0 70,0

-0,46 -0,46

37,7 37,7

553,4

-0,09

504,0

-0,06

474,5

-0,15

404,8

4,7 27,7 2,3 518,6

0,64 -0,05 0,11 -0,10

7,8 26,3 2,6 467,3

0,10 -0,11 -0,04 -0,06

8,5 23,5 2,5 440,0

-0,10 0,56 -1,00 -0,18

7,7 36,8 0,0 360,3

Διοίκηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας (HP.5) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9) Φορείς διοίκησης δημόσιας υγείας και λοιποί φορείς (HP.6,HP.7,HP.9) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατ/σης (HC.1,HC.2,HC.3) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (HC.4) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκ/κους ασθενείς (HC.5) Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ (HC.6-HC.9) (σε εκατ.ευρώ) πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ)

Αναφορές Αναλυτικοί πίνακες του ΣΛΥ είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A2103&r_param=SHE35&y_param=2011_00&mytabs=0

8

A2103 she35 dt an 00 2012 01 f gr  
Advertisement