Page 1

Kunst

1 20 21 23 24

Andenes

= Kunstgallerier/-verksteder/-utsalg = Skulpturlandskap Nordland

i vesterålen

= RÆK- og TRAFO-installasjoner = Skulptur/annet 16

Nøss

63 15 18 57 58 60

Nyksund

2 22

Stø

Risøyhamn

19 60 61 62

55

29

56

Tinden Hovden

Myre Skogsøya

59

Finnvåg

50

45

Jennestad

25

Straume 26 27 28

Sortland Vinjesjøen Skjervøy 5

39 8 6

4

Teigan

Sigerfjord

11

Breines

10

Børøya Stokmarknes Hadsel Melbu 3

Flatset Taen

9 30 37 38

33

Rise

12 13 14 17 11 47 48 49 50 51 52 54 46 12

53

7 31 32 34 35 36

Lødingen Hustad

2010

EN VEIVISER

40 41 42 43 44


Strømmer av energi Dette heftet viser vei til kvalitetskunst og kunstnere i Vesterålen. De fleste av utstillingene er knyttet til sommermånedene, men det meste av informasjonen gjelder hele 2010. Kultursamarbeidet i Vesterålen ønsker velkommen til et mangfold av kunstopplevelser! Vesterålen er en stripe av øyer nord og vest i havet. Ingen steder i verden smyger Golfstrømmen seg nærmere land enn akkurat her. Derfor ble Golfstrømmen valgt som tema og metafor da vesterålingene skulle markere tusenårsskiftet. Markeringen pågår fortsatt! Golfstrømmen bringer med seg varme og blå strømmer, og gir Vesterålens havskap og landskap en energi som inspirerer kunstnere av mange slag. De er tilreisende gjester eller kunstnere fra verden utenfor som vil bo og virke her, men også vesterålinger gjennom generasjoner. Mye av kunsten skapt i Vesterålen kan du oppleve på en reise gjennom de seks kommunene der også Lødingen er med. Denne lille folderen er tenkt som en veiviser til vesterålskunsten. Vi presenterer kunstnere, verksteder, skulpturer, installasjoner og gallerier som vil vise deg hva kunstnerne har laget og hva de nå er igang med. Vi fokuserer også på noen større samarbeidsprosjekter, mange av dem blitt til som et resultat av regionens samlede hyllest til Golfstrømmen. Forsidebilde: Den kunsteriske installasjonen RÆK IV åpnet våren 2010. Les mer s. 8. Foto: Siv Johansen

2


Trafokiosker blir kraftkunst Seks grå, unnselige og kjedelige trafokiosker i de seks vesterålskommunene er forvandlet til kraftkunst. Prosjektet er gjennomført av Vesterålen kulturutvalg i et samarbeid og spleiselag med Andøy Energi, Hålogaland Kraft, Trollfjord Kraft, Vesterålskraft Nett, kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes og Nordland fylkeskommune. Trafokunsten er ledd i Vesterålen kulturutvalgs kulturløft fra 2000 til 2010, og bygger på ideene fra tusenårsfeiringen. Men hvorfor trafokunst? Kunstnerisk leder Ingrid Larssen sier det slik: – Vi har tidligere gjennom RÆK-prosjektet gjennomført noe lignende sammen med kunstskolen på Andenes. Trafokunsten her ble tatt svært godt imot, og vi ønsket å fortsette. Trafokioskene står jo nærmest og venter på en kunstner; en solid kube som er klar for kunst. Fem kunstnere med tilknytning til Vesterålen har levert hvert sitt prosjekt (steder i parentes): Siri Tollefsen (Risøyhamn i Andøy), Terese Riis (Vinjesjøen i Bø), Myriam Borst (Stokmarknes i Hadsel), Heidi Nygård (Sortland sentrum) og Karel Rouwenhorst (Myre i Øksnes).

HADSEL: «Transformasjoner» Myriam Borst

ANDØY: «Havblomst» Siri Tollefsen

SORTLAND: «Strømninger» Heidi Nygård

BØ: «Det røde gullbergslottet» Terese Riis

ØKSNES: «Naustet» Karel Rouwenhorst.

LØDINGEN: «Livskraft» Heidi Nygård

Lødingen har to dekorerte trafokiosker, «Livskraft» og Kystkraft». Den første står ved bussholdeplassen i Lødingen, den andre på høyre side ved utkjørselen av Lødingen.

4


Kunst finner sted Skulpturlandskap Nordland er et internasjonalt kjent kunstprosjekt. Seks av de 33 skulpturene finnes i Vesterålen – som representerer Skulpturlandskapets grense mot nord. «Kunst finner sted» er et motto for Skulpturlandskap Nordland. I Vesterålen finner kunsten sted ved havet. Alle skulpturene her ligger ved sjøen eller spiller på de marine motiver.

HADSEL: «Dager og netter» Sarkis LØDINGEN: «Øye i stein» Anish Kapoor

I Lødingen står det 37 tonn tunge «Øye i stein», på Sortland «Havsøye». I Bø rager «Mannen fra havet» som en hyllest til sjøen, og i Øksnes har kunstneren plassert lampeskulpturene «Etterbilder» i det fortidige fiskeværet Nyksund og midt i det moderne Myre. I Hadsel står skulpturen «Dager og netter» vis-à-vis den gamle hurtigruta Finnmarken, og på Andenes er «Øymuseet» en samling gjenstander funnet i fjæra. Maaretta Jaukkuri har formulert seg slik om Skulpturlandskap Nordland: «Den viktigste grunnen for at disse skulpturene finnes i Nordlands landskap, er at det var her de ble til – i møtet mellom landskap og kunstner. Og det er i de tilsvarende møtene mellom landskapet, skulpturen og betrakteren at betydning gjenkjennes og gjenskapes. Det er i de øyeblikk at kunst finner sted.»

6

ØKSNES: «Etterbilder» Inghild Karlsen

SORTLAND: «Havsøye» Sigurdur Gudmundsson

ANDØY: «Øymuseet» Raffael Rheinsberg

BØ: «Mannen fra havet» Kjell Erik Killi Olsen


Golfstrømmen har gått på land Det varme kjærtegnet fra Mexico bringer med seg så mangt. På Andenes og Stø, i Hovden og på yttersida av Hadseløya er noe av dette tatt på land og benyttet til installasjonskunst.

ANDØY: RÆK I trafokiosk på parkeringsplass ved Hisnakul, Andenes.

RÆK-prosjektene kom til som en del av Kulturløft Golfstrømmen, og det begynte på Andenes i 2001. Kunstskolen der gjennomførte prosjektet sammen med kunstnerne Bent Aune og Ingrid Larssen. Ting og tang fra fjæra ble plassert på en trafokiosk i havneområdet, malt i blått og påført ord og setninger.

ØKSNES: RÆK II på Stø ved Stø Bobilcamping.

I 2002 ble prosjektet videreført. Myre barneskole, Husjord skole, Romset skole og Øksnes Kystlag laget RÆK II med smykkekunstner Ingrid Larssen som konsulent. Dugnadskunstnerne plasserte tre store stokker på Stø. Berget bak er påført et øye – så det ser ut som en hval eller en steinbit. Sammen med ni meter langt drivtømmer og en to meter høy basaltsøyle fra Island har kunstneren Harald Oredam og gode hjelpere laget en installasjon som kan minne om en fiskehjell. På yttersida av Hadseløya ved Taen er det en steinspiral siden stein også har rækt med Golfstrømmen. Elever fra Stokmarknes skole og Hadsel videregående (se forside) har laget installasjonen sammen med kunstneren Siv Johansen. En sti med bl.a. en kjærlighetsbenk og poesi fører ned til RÆK IV. 8

BØ: RÆK III på Buholmen i Hovden.


Den blå byen ved sundet Sortland skal males blå! Aviser med slike overskrifter fyller flere utklippsbøker. Kunstneren Bjørn Elvenes presenterte ideen til den blå byen i 1998, og et pilotprosjekt ble satt i gang – som Sortland kommunes tusenårsprosjekt og ledd i et kulturløft og i en kulturstrøm med Golfstrømmen som inspirasjonskilde. Så blåste det opp til storm. Lokalavisen har i perioder trykket side opp og side ned av leserinnlegg for og mot en blå by, for og mot de ulike fargepaletter som ble presentert. Imens blir byen litt blåere hvert år. En vegg nå, ett smug da, enda en fasade i morgen. Ideen er å gi lokalbefolkning og tilreisende energi, å forbedre det offentlige rom og skape en grobunn for livskvalitet og kreativitet. Noe av denne skaperkraften er blitt Skrift på blå bunn. Ungdom fra Vesterålen har sammen med forfatteren Lars Saabye Christensen deltatt i en dugnad med ord. – Vi skal være med på å gi Sortland en poetisk gave, sa Saabye Christensen før dugnadsgjengen gikk ut i gatene for å finne de stedene som trenger et ord, en setning, et dikt, en linje. De blå fasadene er nå fylt med bokstaver – korte ord til deg der du passerer en vegg, krysser en gate, smyger deg rundt et gatehjørne. Stans opp et øyeblikk!

10

Banekunst i Sortland idretshall.


Kunstnere Egne gallerier og åpne verksteder ANDØY (1) BENT AUNE

Fr. Nansens gt. 37, Andenes Tlf: 95 11 28 56 E-post: bent-h-a@online.no Kunstart: Grafikk, maleri. Utstilling: Ateliér «Verkstedet». Kan ringes for avtale. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Deltatt på en rekke juryerte utstillinger i inn- og utland. Flere offentlige innkjøp. Medlem NBK og NNBK.

(2) DICK MONSHOUWER

Risøyhamn. Tlf: 76 14 51 00/47 65 00 58 E-post: dick.monshouwer@c2i.net Hjemmeside: www.dickmonshouwer.com Kunstart: Smykker, malerier. Utstilling: Galleri Dick Monshouwer, Risøyhamn. Åpningstider: Se s. 19. Utdannet ved Vakschool Schoonhoven, verkstedopphold Kautokeino. Deltatt på juryerte kollektiv- og separatutstillinger i inn- og utland. Medlem NK.

12

HADSEL (3) INGRID LARSSEN

Hadsel, Stokmarknes Tlf: 99 15 75 44 E-post: ingrid.larssen@c2i.net Hjemmeside: www.ingridlarssen.no Kunstart: Kunsthåndverk, smykker og objekter i silke og ull. Visning: Kan ringes for avtale. Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Rietveldakademiet, Amsterdam. En rekke separatutstillinger og kollektivutstillinger i inn- og utland. Medlem NK.

Siv Johansen «Hjertelig»

(4) MYRIAM BORST

Storskjervøya, båt ut fra Stokmarknes Tlf: 90 22 13 52 E-post: myriam.borst@gmail.com Hjemmeside: www.myriamborst.com Kunstart: Billedkunst. Utstilling: Galleriet Parallell Univers på Storskjervøya, omvisning etter avtale (se s. 23). Utdannet ved Willem de Kooining Akademi i Rotterdam. Separatutstillinger og kollektivutstillinger. Utsmykkingsoppdrag. Medlem NBK.

Eli Rindal Steiro «Uskyld»

(5) SIV JOHANSEN Teigan, ca 12 km vest for Stokmarknes

Tlf: 91 72 03 82 E-post: siv.johansen@gmail.com Hjemmeside: www.sivjohansen.com Kunstart: Maleri, tekstil og glasskunst. Utstilling: Sommerutstilling på Galleri Uvær. Åpningstider: Se s. 22. Utdannet ved Mølla kunstskole og Høgskolen i Oslo, flere kurs innen glassfusing. Separatut-stillinger og kollektivutstillinger.

Tove Hov Jacobsen «Tromsøpalmer I»

13


(6) ANTHONY WHITE

Strandgata 5, Melbu Tlf: 47 84 25 69 E-post: antleo42@live.co.uk Hjemmeside: www.artby.net Kunstart: Maleri, tegning, collage. Utstilling: Tollergården Atelier. Åpningstider: Se s. 22. Visning: Kan ringes for avtale. Utdannet ved Northbrook College, Sussex og University of Brighton. Separatutstillinger i Vesterålen, kollektivutstillinger i inn- og utland. Medlem NBK.

(7) KARIN HAY WHITE

Strandgata 5, Melbu Tlf: 47 84 25 69 E-post: karinw08@hotmail.com Hjemmeside: www.artby.net Kunstart: Maleri og tegning. Utstilling: Tollergården Atelier. Åpningstider: Se s. 22. Visning: Kan ringes for avtale. Utdannet ved Northbrook College, Sussex og University of Brighton. Separatutstillinger i Vesterålen, kollektivutstillinger i inn- og utland. Medlem NBK.

(8) RAGNHILD ADELHEID HOLTEN

Ivar Bergmos gt. 6, Stokmarknes Tlf: 47 37 52 19 E-post: adholten@gmail.com Hjemmeside: www.adholten.no Kunstart: Maleri. Visning: Kan ringes for visning i atelier. Utdannet ved Northbrook College, Sussex. Utdanning i trearbeide og tv/film fra Norge. Separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland. Medlem NBK.

14

(9) CHRISTIAN SKAGEN

Ivar Bergmos gt. 6, Stokmarknes Tlf: 47 39 55 50 E-post: papirarbeider@gmail.com Hjemmeside: www.cskagen.no Hjemmeside: www.cskagen.com (engelsk) Kunstart: Tegning og konstruksjon. Utstilling: Festivalen Nyksund Ti. Se i brosjyrens s. 29. Visning: Kan ringes for visning i atelier. Utdannet fra Granum Kunstskole, Kunstskolen i Kabelvåg og NTNU. Offentlige utsmykkingsoppdrag. Representert på den 64. Nordnorske Kunstutstilling (2010). Medlem av Tegnerforbundet og NBK.

Sigrid Szetu «Uten tittel»

SORTLAND (10) TOVE HOV JACOBSEN

Lihallen kulturgård, Sigerfjord Tlf.: 76 12 70 11/95 17 87 97 E-post: post@lihallen.no Hjemmeside: www.lihallen.no Kunstart: Maleri og grafikk. Utstilling: Lihallen Kulturgård. Åpningstider: Se s. 26. Om kunstneren: Utdannet ved Egen Art malerskole, Oslo og studier i Frankrike. Separatutstillinger i hele landet, kollektivutstillinger. Flere utsmykkingsoppdrag. Medlem NBK.

Eva Charlotte Nilsen «Blått bad»

(11) IVAR MALLAUG

Risev. 253, Sortland Tlf: 76 12 61 06/90 58 76 96 E-post: imallaug@tnett.no Hjemmeside: www.mallaug.no Kunstart: Keramikk. Utsalg: Keramikkverkstedutsalg. Åpningstider. Se s. 26. Bruksting og unika i steingods og porselen.

Ivar Mallaug «Hare»

15


(12) EVA CHARLOTTE NILSEN

Torget 16, Sortland Tlf.: 91 35 94 96 E-post: rampelys@online.no Hjemmeside: www.rampelys.no Kunstart: Fotografi og film. Visning: Kan ringes for visning. Utdannet filmfotograf. Erfaring som filmprodusent og regissør. Medlem av Norsk Filmforbund.

(13) INGUNN MOEN REINSNES

Lamarkvn. 54, Sortland Tlf.: 76 12 48 22 E-post: ingunnjmr@hotmail.com Hjemmeside: www.123hjemmeside.no/reinsnes Kunstart: Maleri og tegning. Visning: Kan ringes for visning i atelier. Utdannet ved Oslo tegne- og malerskole. Deltatt på flere juryerte kollektiv- og separatutstillinger. Offentlige utsmykkingsoppdrag. Medlem NBK og LNM og SDS.

(14) OVE AALO

Solveien 5A, Sortland Tlf: 90 03 43 49 E-post: ove.aalo@vkbb.no Hjemmeside: www.oveaalo.com Kunstart: Fotografi. Utstilling: Utstilling på Nyksund Ekspedisjonen i Nyksund, hele sommeren. Åpent: Restaurantens åpningstider. Selvlært kunstner.

(15) KAREL ROUWENHORST

Gåsbøl, Sortland Tlf: 90 57 05 92 E-post: karelkotz@gmail.com Kunstart: Collage i sjamanistisk stil, arb. m/kranier, bein, rækved o.l. Utstilling: Utstilling på Nyksund Ti (festival) se s. 29 Visning: Atelier i Nyksund. Besøk avtales på telefon. Selvlært kunstner fra Nederland.

(16) GUNNAR TOLLEFSEN Maurnes, Sortland

Tlf 76 12 66 09/92 81 46 68 E-post: post@atelier-noss.com Hjemmeside: www.atelier-noss.com Kunstart: Maleri, trearbeid, grafikk, tegning. Utstilling: Atelier Nøss. Åpningstider se s. 19 Utdannet ved Statens Kunstakademi. Medlem NBK og LNM.

Christian Skagen «Satelitt»

(17) ELIN RINDAHL STEIRO Elvebakken 91, Sortland

Tlf 95 21 69 00 E-post: elin.rindahl@c2i.net Hjemmeside: www.moods-of-elin.no Kunstart: Tegninger, malerier, collage, akvareller. Utstilling: Har atelier og separatutstilling på Kunstnerhuset. Se s. 26. Jordmorutstilling på Kunstnerhuset i forb. med 100-årsjubileet, august. Utdannet ved Det tverrfaglige institutt i Bærum, Høyskolen i Tromsø og fordypning i Fine Arts og Graphics fra USA. Har hatt separat- og kollektivutstillinger.

Blås Ide «Uten tittel»

Ingunn Moen Reinsnes «Sjura»

16

17


ØKSNES (18) SIGRID SZETU

Kvitbrygga, Nyksund Tlf: 92 09 14 93. E-post: sigridszetu@hotmail.com Hjemmeside: www.szetu.net Kunstart: Maleri og collage. Utstilling: Atelier 8439: Åpningstider se s. 28. Utdannet ved Camberwell School of Art. Separatutstillinger i over 20 land, deltatt på en rekke juryerte kollektivutstillinger. Mange offentlige utsmykkingsoppdrag. Medlem NBK og TF.

(19) HILDE SKJØNBERG HANSEN OG ROBERT TANGRANG

T. Liens vei 3, Myre Tlf: 95 81 01 61/41 55 01 16 E-post: skjonberg@hotmail.com Hjemmeside: www.blaside.no Kunstart: Glasskunst. Utsalg: Blås Idé. Åpningstider se s. 28. Hilde er utdannet ved BA Glass University of Wolverhampton, England. Robert har lang praksis som glassblåser.

Gallerier, utstillinger, skulpturer og installasjoner

(Forbehold om endringer)

Ingrid Larssen «Meduse IV»

ANDØY (16) ATELIER NØSS

Nøss Tlf 76 12 66 09/92 81 46 68 E-post: post@atelier-noss.com Hjemmeside: www.atelier-noss.com Utstilling: Maleri, trearbeid, grafikk, tegning, kunsthåndverk, foto, vev. Åpent: 3.7.–8.8. Tirs.–søn. kl 12–17 (mandager stengt). Gunnar Tollefsen, se kunstneroversikt s. 17. Siri Tollefsen, se s. 30. Espen Tollefsen og Åse Tollefsen.

Ragnhild Adelheid Holten «Heart»

(2) GALLERI DICK MONSHOUWER

Vis à vis hurtigrutekaia, Risøyhamn Tlf: 76 14 51 00/47 65 00 58 E-post: dick.monshouwer@c2i.net Hjemmeside: www.dickmonshouwer.com Utstilling: Smykker og maleri. Se kunstneroversikt s. 12. Åpent: Tirs.–lør. kl 10–16 og etter forespørsel. Åpent hele året.

Gunnar Tollefsen «Byen»

18

19


(20) GALLERI FARGEKLATTEN

Sjøgata 38A, Andenes Tlf: 97 76 00 20 E-post: post@fargeklatten.no Hjemmeside: www.fargeklatten.no Salgsutstillinger i sommer: 26.6–29.7. Separatutstilling av Kari Rindal Endresen (akvareller) 31.7.–31.8. Separatutstilling av malerier og grafikk ved Inger Kaurin 4.–30.9. Separatutstilling av malerier og dikt ved Oddbjørg Husøy. Åpent: I sommer: man.–lør. kl 11–16, (søndager stengt). Bestilling for grupper kan gjøres pr. telefon eller e-post.

(21) ØYMUSEET

Skulpturlandskap Nordland Raffael Rheinsberg. Samling av gjenstander kunstneren fant på Andøya i august 1992. Utstilling i garasje ved Polarmuseet. Åpent alle dager kl 10–17 (Henvendelse Polarmuseet).

(22) HAVBLOMST Trafo

Siri Tollefsen. Utsmykket trafokiosk ved Andøykroa, Risøyhamn, Se s. 4.

(23) HISNAKUL, Andenes

Kunst- og opplevelsessenter. Åpningstid: 15.6.–15.8. kl 9–18. 16.8.–31.8. kl. 9–16.

(24) RÆK I

Utsmykket trafokiosk på Andenes ved HISNAKUL, se s. 8.

BØ (25) GALLERI HILDRELAND

Straume. Tlf: 95 72 60 11 E-post: ingridlekven@hotmail.com Hjemmeside: www.gallerihildreland.com Utstilling: Skiftende utstillinger samt fast salgsutstilling av billedkunst, smykker, keramikk, glass, foto, strikk m.m. Utsalg av kortreist mat. Åpent: 26.6.–8.8. ons.–lør. Klokkeslett; se hjemmeside. Åpent hele året, se hjemmeside. Mulig å ringe og avtale visning utenom åpningstider.

Dick Monshouwer «Maleri nr 1501»

(26) MUSEUM NORD– BØ MUSEUM

Vinjesjøen Tlf: 76 13 56 54/47 46 85 64 E-post: bo.museum@museumnord.no Hjemmeside: www.museumnord.no/bo Utstilling: Av samme ulla av kunsthåndverker Ingrid Larssen og Visjoner for en verden (billedkunst) av Tove Elisabeth Dahle. Åpent: 13.6.–15.8. tirs. og tors. kl 10–18, ons. og fre. kl 10–16, lør.–søn. kl 11–16 (mandager stengt).

Bent Aune «Gammelfjøsen»

(27) DET RØDE GULLBERGSLOTTET Trafo

Terese Riis. Utsmykket trafokiosk, Vinjesjøen ved Museum nord, Bø bygdemuseum. Se s. 4 og 26.

(28) MANNEN FRA HAVET

Skulpturlandskap Nordland Kjell Erik Killi Olsen. Støpejern og krystall. Ved Bø bygdemuseum, Vinjesjøen. Se s. 6.

(29) RÆK III

Harald Oredam. Installasjon på Buholmen i Hovden. Se s. 8 og 26.

20

Karel Rouvenhorst «Welcome to the machine»

21


HADSEL (5) GALLERI UVÆR

Teigan, 12 km vest for Stokmarknes Tlf: 91 72 03 82 E-post: siv.johansen@gmail.com Hjemmeside: www.sivjohansen.com Utstilling: Sommerutstilling ved Siv Johansen. Kunstart: Maleri, tekstil og glasskunst. Se kunstneroversikt s. 13. Åpent 27.6.–1.8.: tirs.–søn. kl 12–16 eller etter avtale. (Mandager stengt). Søndagsåpent resten av året, se hjemmeside.

(6/7) TOLLERGÅRDEN ATELIER

Melbu Tlf: 47 84 25 69 E-post: karinw08@hotmail.com Hjemmeside: www.artby.net Kunstart: Maleri, tegning, collage og vesker. Se kunstneroversikt, Karin Hay White og Anthony White s. 14. Frida White stiller ut egendesignete vesker. Åpent: 2.7.–31.7. kl 12–18 hver dag.

(30) GALLERI APOTHEKET

Apothekergården, Stokmarknes Tlf: 90 93 74 00/41 30 36 92 E-post: sylvelin.sandvik@trollfjord.no Utstilling: Sommerutstilling ved flere kunstnere. Kunstart: Maleri, grafikk, tegning. Åpent: 26.6.–7.8. Alle dager kl 12–16. (Mandager stengt).

22

(31) MELBO HOVEDGÅRD

Maren Fredriksens Alle 1, Melbu Tlf: 76 15 75 56 E-post: vesteraalsmuseet@museumnord.no Hjemmeside:www.museumnord.no Utstilling av Harald Petersens 16 malerier som han har gitt i gave til MN-Vesterålsmuseet. Åpent: medio juni – medio august alle dager kl 11–17.

(32) RØDGÅRDEN

Strandgata, Melbu Utstilling under Sommer-Melbu. Åpning den 3.7. kl 17. Øvrige åpningstider: 4.7.–12.7. kl 12–18. Sommerutstilling ved følgende kunstnere: Ståle Blæsterdalen (grafikk), Linn Kalseth (glass), Marianne Moe (tekstil) og Grethe Andrea Kvaal (foto).

Anthony White «Museum of Curiosity»

(33) GALLERI PÅ FLATSET

Flatset. 7 km vest for Stokmarknes Tlf: 41 73 10 16 E-post: valdisopmanis@inbox1v Utstilling: Billedkunst. Åpent: juli–september. Kunstnerne bor der og det er åpent hele dagen. Valdís Opmanís er utdannet ved Kunstakademiet i Riga. Separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland. Gundega Zíle er utdannet ved sløydskole i Riga og ved Statsuniversitetet.

Karin Hay White «Circle and stripes»

(4) Galleriet Parallell Univers

Storskjervøya, båt ut fra Stokmarknes Tlf: 90 22 13 52 E-post: myriam.borst@gmail.com Hjemmeside: www.myriamborst.com Kunstart: Billedkunst. Utstilling: 3.7.–18.7. Åpent alle dager. Kan bli hentet med båt, 150 nok pr. person, avtales på forhånd på telefon. Se Kunstneroversikt s. 13.

Ivar Mallaug «Copycat»

23


(34) NEPTUN

Neptunveien, Melbu Tlf: 76 15 77 66 E-post: ragnearonsen@nordland-akademi.no Hjemmeside: www.nordland-akademi.no Utstilling: 9 bronsehoder av Ola Enstad. Enstad er festivalkunstner under Sommer-Melbu 2010. Han er en norsk billedhugger bosatt i Oslo. Åpent: 2.7.–31.9. man.–fre. kl. 9–15. 3. og 4. samt 10. og 11. 7. kl 12–17 (under Sommer-Melbu).

(35) KULTURFERGA

Utstilling med vesterålskunstnere (og kunsthåndverkere) om bord i « Kulturferga Melbu– Fiskebøl » i perioden 3.–20.7. Arrangør er Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap.(Prøveprosjekt).

(36) BADEBÅT

Harald Oredam. Skulptur overfor grusbane, Melbu skole. Mørk larvikitt. Se s. 30.

(37) DAGER OG NETTER

Skulpturlandskap Nordland Sarkis, Tyrkia. Skulptur i to deler. Lødingen- og størengranitt. I flomålet ved brua Børøya– Stokmarknes. Se s. 6.

(38) TRANSFORMASJONER Trafo

Myriam Borst. Utsmykket trafokiosk på Stokmarknes i nærheten av sykehuset. Se s. 4 og 13.

(39) RÆK IV

Steinspiral ved badeplassen, Taen. Kunstner Siv Johansen er kunstnerisk ansvarlig. Se s. 8.

24

LØDINGEN (40) FARKOST

Annelise Josefsen. Skulptur ved Lødingen videregående skole. Lødingenmonsonitt.

(41) KOMMUNIKASJON

Ellen Jacobsen. Skulptur støpt i bronse ved Telenorbygget i Teleparken, Lødingen.

(42) LIVSKRAFT Trafo

Heidi Nygård. Utsmykket trafokiosk på bussholdeplassen i Lødingen. Se s. 4 og 30.

(43) KYSTKRAFT Trafo

Dick Monshouwer «Maleri nr 3321

Heidi Nygård. Utsmykket trafokiosk ved innkjørselen til Lødingen. Se s. 4 og 30.

(44) ØYE I STEIN

Skulpturlandskap Nordland Anish Kapoor. Lødingengranitt. Står i fjæra på Hustad gård, Lødingen Vestbygd. Se s. 6.

SORTLAND

Eva Charlotte Nilsen «Hud»

(45) GALLERI JENNESTAD

Jennestad Handelssted Tlf: 90 01 10 40 E-post: kbk@dcfu.no Hjemmeside: www.jennestad.no Hovedutstiller 2010 er Håkon Gullvåg. Salgsutstilling: Tor-Arne Moen, Lars Elling, Christopher Rådlund, Vibeke Slyngstad, Frank Brunner, Petter Hepsø. Kunstart: Oljemalerier, grafikk, skulptur. Åpent: 26.6.–8.8.: ons.–søn. kl 11–17. Man.-tirs. er det åpent etter avtale. Fast utstilling; Hamsun portretter, Jennestad skulpturhage.

Ingrid Larssen «Rom for alle»

25


(46) GALLERI VESTERÅLEN

Strandgata 33, Sortland. Tlf: 76 12 52 00 E-post: postmaster@galleri-vesteraalen.no Hjemmeside: www.galleri-vesteraalen.no Utstilling: Dagfinn Bakke, Gunn Vottestad, Eva Harr, Karl Erik Harr med flere. Kunstart: Maleri, akvareller, grafikk. Åpent hele året man.–fre. kl 10–16, lør. kl 10–14. (Søndager stengt).

(10) LIHALLEN KULTURGÅRD

Sigerfjord. Tlf.: 76 12 70 11/95 17 87 97 E-post: post@lihallen.no Hjemmeside: www.lihallen.no Kunstart: Maleri og grafikk. Utstilling: Tove Hov Jacobsen. (Se kunstneroversikt s. 15).Åpent: 24.6.–9.8. kl 12–16. (Mandager og tirsdager stengt).

(47) KUNSTNERHUSET

Gårdsalleén 6c, Sortland Billedkunstner Elin Rindahl Steiro har atelier på Kunstnerhuset og har åpent verksted etter avtale fra 1. mai (tlf 95 21 69 00). Hun har videre separatutstilling på Kunstnerhuset i perioden 25.6.–17.6. (tegninger, malerier, akvareller). Salgsutstillingen Transformasjoner av tilbakestrømmer Marita Ivarsson Elverum (akryl, tusj, pastel). Åpent: 24.7.–29.7. hver dag kl 12–15.

(11) VERKSTEDUTSALG KERAMIKK

Risev. 253, Sortland. Tlf: 76 12 61 06/90 58 76 96 E-post: imallaug@tnett.no Hjemmeside: www.mallaug.no Kunstart: Keramikk. Utstilling: Ivar Mallaug har keramikkverkstedutsalg. Se kunstneroversikt s. 15. Åpent: Daglig kl 9–22. Bruksting og unika i steingods og porselen. Åpent hele året.

26

(48) HURTIGRUTETERMINALEN

Åpent: kl 0900–1500 og kl 00–0330. 69.7º N. Utsmykking av Oili Puolitaival (se s. 17). I terminalen er det to tekster som inngår i prosjektet Skrift på blå bunn (se s.10).

(49) SAABYES BIBLIOTEK/ HAMSUNFOAJEEN

Sortland Hotell, 1. etg. og underetg. Her står en byste av forfatterne Lars Saabye Christensen og Knut Hamsun, laget av kunstneren Nico Widerberg.

Christian Skagen «Nr 18»

(50) EKSPEDISJONEN (lunsjrestaurant) Blåbrygga, Sortland Utstilling: Skiftende utstillinger. Åpent: Restaurantens åpningstider.

(51) HAVSØYE Skulpturlandskap Nordland Sigurður Gudmunðsson, Island. Granitt. Mot sundet ved torget på Sortland.

(52) INTERN DIALOG

Harald Oredam, Skulptur ved avishuset, Rådhusgata 2, Sortland, Monsonitt.

(53) MANN MED EGET TAK

Ingunn Moen Reinsnes «Ravn»

Harald Oredam, 1987. Skulptur i bronse på Breines, indre Sigerfjord ned mot sjøkanten. Se s. 25.

(54) STRØMNINGER Trafo

Heidi Nygård. Utsmykket trafokiosk i Sortland sentrum utenfor «Meieriet» Se s. 4 og 25.

Siv Johansen «Engel»

27


ØKSNES (19) BLÅS IDÉ

T. Liens vei 3, Myre Tlf: 95 81 01 61/41 55 01 16 E-post: skjonberg@hotmail.com Hjemmeside: www.blaside.no Kunstart: Glasskunst. Åpent: 5.6.–7.8. man–fre kl 10–15, lør kl. 10–14 (søndager stengt). Ved kunstnerne; Hilde Skjønberg Hansen og Robert Tangrang. Se s. 18. Mulighet for å avtale visning på tlf. 95 81 01 61.

(18) ATELIER 8439

Nyksund. Tlf: 92 09 14 93 E-post: sigridszetu@hotmail.com Hjemmeside: www.szetu.net Kunstart: Maleri, collage og multimedia. Utstilling: Gerd Frantzen 26.6.–11.7., Sigrid Szetu 13.7.–7.8., Svein Terje Bang 8.8.–15.8. Se kunstneroversikt Sigrid Szetu, s.18 i brosjyren. Åpent: 26.6.–15.8. kl 12–18 hver dag.

(55) GALLERI TINDEN

Tinden, Øksnes Vestbygd Tlf: 90 94 57 27. E-post: asle@finvag.no Hjemmeside: www.tinden.oksnes.no Kunstart: Billedkunst og glasskunst. Utstilling: Dagfinn Bakke og glassblåseriet Blås Ide. Åpent: 13.6.–15.8. kl 10–18.

(56) GALLERI ARKTISKE ÅRSTIDER – FINVÅG

28

Finvåg, Øksnes Vestbygd Tlf: 90 94 57 27 E-post: asle@finvag.no Hjemmeside: www.arktiske-aarstider.org Kunstart: Billedkunst. Utstilling: Jarle Rosseland. Åpent: 13.6.–15.8. kl 10–18.

(57) NYKSUND EKSPEDISJONEN

Restaurant og kafé i Nyksund. Utstilling: Stiller ut foto av Ove Aalo i sommer. Åpent: Restaurantens åpningstider.

(58) NYKSUND TI (festival)

Nyksund Kunstutstillinger utendørs og innendørs i flere lokaler i Nyskund. Tlf: 95 11 30 48 E-post: vel@nyksund.no Hjemmeside: www.nyksund.no Kunstart: Installasjoner, objekter, maleri, foto, lyd og video. Utstilling: Christian Skagen, Karel Rouwenhorst, Marius Almås Johansen, Sigrid Szetu, Geir Gjerde, Frank Dubois med flere. Åpent: 12.–15.8. ca kl 11–20.

Myriam Borst «Ny Ålesund»

(59) TRILLEBÅRA FESTIVAL

Skogsøya, Øksnes Vestbygd. Tlf: 95 20 63 55 Kunstart: Billedkunst. Utstilling: Transformasjoner av Marita Ivarsson Elverum. (Akryl, tusj, pastel). Åpent: 6.–8.8. kl. 12–17.

(60) ETTERBILDER Skulpturlandskap Nordland Inghild Karlsen. Granitt, galvanisert og lakkert stål, vakuumpresset akryl og alltid lysende lampe. Skulptur i to deler plassert i havneparken på Myre og på torget i Nyksund. Se s. 6.

Gunnar Tollefsen «Tårn»

(61) NAUSTET Trafo

Karel Rouwenhorst. Utsmykket trafokiosk på Myre ved innkjørsel. Se s. 4 og 17.

(62) PORTAL

Gunn Harbitz. Ved Myre kirke. Granitt.

(63) RÆK II

Installasjon i drivtømmer og stein på Valen, Stø. Se s. 8.

Karin Hay White «Ethnic triangle»

29


ØVRIGE VESTERÅLSKUNSTNERE

med installasjoner/skulpturer o.a.

HEIDI NYGÅRD (Se kunstverk 42, 43 og 54)

Oslo, opprinnelig fra Lødingen. Tlf. 90 08 97 46 E-post: heidi@nettforlaget.net Http://nettforlaget.net/heidi Kunstart: Blanding av serigrafi, akvarell og maleri. Utdannet ved Kabelvåg kunstskole og Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Separat- og kollektivutstillinger over hele landet. Flere utsmykkingsoppdrag. Medlem NBK og NG.

HARALD OREDAM (Se kunstverk 29, 36, 52 og 53)

Eidsfoss, opprinnelig fra Andøya Tlf. 33 05 71 84/99 26 26 65 E-post: oredam@online.no http://www.vestfoldnett.com/art/oredam/ Utdannet ved kunstskole i Paris og Statens kunstakademi. En rekke separatutstillinger og kollektivutstillinger i inn- og utland. Offentlige utsmykkingsoppdrag (skulptur) over hele landet. Medlem NBF. TERESE RIIS (Se s. 4) Sortland. Tlf: 93 03 24 63 E-post: terese.riis@c2i.net Kunstart: Scenograf/billedkunstner. Utdannet ved Akademi for scenekunst, Fredrikstad. Jobber parallelt med scenografi, billedkunst og grafisk formgiving. SIRI TOLLEFSEN (Se s. 4) Bergen, opprinnelig fra Sortland Tlf: 55 31 57 18/41 55 90 78 E-post: siri_tollefsen@hotmail.com Kunstart: Tekstilkunstner. Utdannet ved kunsthøgskolene i Oslo og Bergen. Deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger rundt i landet. Flere større utsmykkingsoppdrag. Arbeider også som tekstildesigner. Medlem NBK.

30

Ansvarlig for brosjyren: Kultursamarbeidet i Vesterålen ved Margrethe Berntsen og Erik M. Bugge Redaksjonskomite: Ingrid Larssen, Ingunn Moen Reinsnes og Erik M. Bugge (ansvarlig) Fotografer: Side 1–12: Trym Ivar Bergsmo, Erik Bugge, Eva Ch. Nilsen, Heidi Nygård, Vegard Moen, Alf Oxem, Terese Riis og Svein Spjelkavik Oppslagstekster: Side 2–10: Bård Michalsen Layout: Reklamebyrået mål og mening i samarbeid med redaksjonskomiteen

Anthony White «Electic Dokumentation»

Elin Rindal Steiro «Lengsel IV»

Kunstnere fra Vesterålen som er representert i denne brosjyren er enten medlem av nasjonale yrkesforeninger for kunstnere eller blitt vurdert av en fagjury for å bli presentert. Finansiert gjennom partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Veste­rålen regionråd.

Bent Aune «Märthaklokker»

Profile for Siri Ellingsen

Kunst i Vesterålen  

Kunstguide for Vesterålen

Kunst i Vesterålen  

Kunstguide for Vesterålen

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded