Ville Kaunisto | Eduskuntavaalit 2023

Page 1

HENNA VIRKKUNEN

Ville on rakentava päättäjä.

KEIJO GÄRDSTRÖM

Villellä on samanlaiset ARVOT kuin itselläni

” SIKSI VILLE

10+ näkemystä, miksi

juuri VILLE KAUNISTO

ELINA VALTONEN

Työ luo uutta työtä!

MIKA AALTOLA

Ville on rehellinen, hyväsydäminen ja innostunut.

78

Jouko Leppänen ANNA ÄÄNESI VILLELLE!

”VILLE ON JÄMPTI MIES.” - TONI KOHONEN

TALOUS TURVALLISUUS TULEVAISUUS EDUNVALVONTA HYVINVOINTI

PÄÄKIRJOITUS

Arvoisa lukija, Harva olisi etukäteen uskonut, mitä kulunut eduskuntakausi tulisi pitämään sisällään. Näin jälkikäteen ajateltuna normaalia edustajan työtä oli vain syksy 2019. Se syksy päättyi pääministerin Antti Rinteen eroon, ja muutamaa kuukautta myöhemmin elettiin jo korona-aikaa. Perästä seurasivat vielä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiahintojen räjähdys, katosta läpi mennyt inflaatio ja lopulta vielä korkojen nousu kurittamaan kotitalouksia ja valtiota. Kriisiaika on opettanut, että yhä polarisoituneempi poliittinen keskustelukulttuurimme ei ole ratkaisu haasteisiin, vaan toteuttamiskelpoiset ratkaisut löytyvät yleensä avoimen keskustelun ja huolellisen tietoon perustuvan asiantuntijatiedon kautta. Politiikka on parhaimmillaan enemmän ratkaisuja ja vähemmän repivää huutoa ja syyttelyä.

Kuluneet neljä vuotta ovatkin olleet mitä opettavaisempia. Keskiöön on yhä vahvemmin noussut alueemme edunvalvonta ja sitä varten tehtävä työ. Valitettavasti tämä työ on yleensä hidasta, vuosia kestävää ja vaatii jatkuvuutta. Olen onnistunut rakentamaan itselleni vahvan aseman omaan puolueeseeni, ja tämä lehtikin osaltaan osoittaa sen tuen, mitä työssäni saan. Yksin harvoin asioita saa aikaiseksi, mutta ensimmäinen kipinä syttyy aina jostain. Haluan kiittää tässä yhteydessä niitä yli 100 yrittäjää, lukuisia kouluja ja kymmeniä yhdistyksiä, jotka ovat avoimin mielin vastaanottaneet minut vierailuille kertoakseen haasteistaan ja mahdollisuuksistaan. Minulle nämä hetket ovat olleet unohtumattomia. Samalla haluan kiittää alueemme ihmisiä näiden vuosien aikana saamistani viesteistä, soitoista ja käydyistä katukeskusteluista. Ilman näitä ajatustenvaihtoja työni olisi mahdotonta. Toivottavasti yhteistyömme ei lopu tähän kevääseen, vaan yhä kasvavalla joukolla viemme asioitamme eteenpäin niin alueellisesti kuin eduskunnasta käsin.

Mukavia lukuhetkiä ja muistetaan käyttää äänioikeuttamme. n

Tervetuloa mukaan!

KYSY, HAASTA, KESKUSTELE!

Kotisivuillani www.villekaunisto.fi voit lukea lisää vaikkapa vaaliteemoistani ja ajatuksista niiden takana. Somekanaviini päivitän kuulumisiani työstäni ja nyt vaalien alla toki myös kampanjastani.

MUKAAN TEKEMÄÄN!

Kerro meille, jos sinulla suinkin on aikaa ja halua tulla auttamaan meitä onnistumaan tavoitteessamme. Mikä tahansa apu on todella tervetullutta: esitteiden jakaminen, kahvilassa auttaminen, tapahtumien järjestäminen jne. Ota siis rohkeasti yhteyttä:

040 530 9153

ville.kaunisto@eduskunta.fi

Voit myös laittaa viestiä Facebookissa tai Instagramissa.

kuva: NOEL K.

EDUSKUNTAVAALIT 2023 - AIKATAULU Kevään eduskuntavaalien kotimaan ennakkoäänestys käynnistyy keskiviikkona 22.3. ja kestää tiistaihin 28.3. saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4. jolloin äänestysaikaa on kello 9-20.

JOKAINEN EURO ON TÄRKEÄ!

Halutessasi voit tukea vaalikampanjaani

Kouvolan Kokoomus ry:n tilille:

KOUVOLAN KOKOOMUS RY

FI34 1579 3000 1375 57

NDEAFIHH

Merkitse viestikenttään “Ville Kaunisto”.

Vaalirahoituslain mukaisesti 1500 euroa tai sitä enemmän lahjoittaneiden nimet julkaistaan. Korkein lahjoitussumma on 6000 euroa.

VILLE KAUNISTO | EDUSKUNTAVAALIT 2023 -lehti

Toimitus: VESA VAINIO, Sanakammari

Suunnittelu & ulkoasu: TUOMAS PAKKANEN

Kannen kuva: TIMO TUVIALA, TAVATON | media

Painosmäärä: 50 000 kpl

Julkaisun maksaja: KOUVOLAN KOKOOMUS RY

VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023

SISÄLTÖ

3

4

Ville on ääneni arvoinen

MIIA WITTING

Osaajien, riskinottajien ja omistajien maa

ELINA VALTONEN

6 Katse parempaan tulevaisuuteen

VILLE KAUNISTO

7

Ymmärrettävästi yhteisten arvojen puolesta

KEIJO GÄRDSTRÖM

8 Rehellisyyttä ja rohkeutta peliin

TONI KOHONEN

9

Tukijalkana vahva ja vapaa isänmaa

MIKA AALTOLA

10 Äänestetään ehdottomasti Ville jatkoon

JOUKO LEPPÄNEN

11

Rakentava tulevaisuuden päättäjä

HENNA VIRKKUNEN

teksti: MIIA WITTING kuva: KOKOOMUKSEN KOUVOLAN KUNNALLISJÄRJESTÖ

arvoinen – ja meidän kaikkien kymenlaaksolaisten

Minulla on ollut ilo saada seurata Villen poliittista uraa Kouvolan kaupunginvaltuustossa ja kasvua myös kansanedustajan tehtävissä. Aloitimme valtuustossa samaan aikaan 2017. Olemme molemmat syntyneet vuonna 1982, ja olimme nuoria 90-luvun laman aikoihin, joten muistamme sen aikaisen talouspolitiikan vaikutukset vielä hyvin.

Yrittäjäperheen kasvattina, Ville tietää yrittäjyyden haasteet, ja valtion politiikan vaikutukset yrityksiin. Kansanedustajana Ville on tehnyt ja tekee pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä paremman hyvinvointimme eteen. Mitä olen oppinut häntä tuntemaan, niin Villelle ei ole ominaista kertoa kaikista tekemisistään sosiaalisessa mediassa,

eikä egon pönkittäminen ole hänelle ominaista. Ville on ennen kaikkea kova tekemään töitä yhteisten asioiden eteen.

Ensimmäinen kausi kansanedustajalla menee aina uuden opettelussa. Tärkeää on kontaktoitua ja oppia, missä vaiheessa pystyy vaikuttamaan, ja myös missä instanssissa mitäkin tapahtuu. Tässä Ville on onnistunut ja uskon, että nämä nyt tehdyn työn tulokset tulevat näkymään seuraavalla kaudella. Kansanedustajan työ ei voi olla kausiluontoista, vaan se vaatii paljon taustatyötä ja aikaa, jotta pääsee vaikuttamaan. Ville on joukkuepelaaja, ja se onkin hänen parhaita ominaisuuksiaan. Hän osaa kuunnella ja ottaa erilaisia näkökantoja huomioon

lukkiutumatta yhteen mielipiteeseen.

Villelle ominaista yhteistyössä on avoimuus, rehellisyys ja luotettavuus sekä toisen arvostaminen ja kunnioittaminen. n

MIIA WITTING

Kaupunginvaltuutettu, hallituksen jäsen, Kokoomus

Ville on ääneni
4 10 3 11 6 9 7 8 3 VILLE KAUNISTO
- Eduskuntavaalit 2023
ELINA VALTONEN
teksti: ELINA VALTONEN kuva: KOKOOMUS
Osaajien, riskinottajien ja omistajien maa!
4
KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023
”Suomesta on tehtävä uusi menestystarina, jossa panostetaan toimeliaisuuteen, riskinottoon ja kuluttajan valintoihin.”
VILLE

Maailmansotien jälkeen Suomen pieni sisukas kansa lähti raunioista. Kun jälleenrakennus alkoi, olimme läntiseen Eurooppaan verrattuna köyhiä; varallisuutta meillä oli vain vähän. Melkein 100 000 parhaassa työiässä olevaa miestä oli kaatunut rintamalla.

Suomi alkoi nousta henkeäsalpaavaa tahtia. Maa teollistui, ihmisten vapaus lisääntyi ja yhä useamman elämässä avautui koulutuksen ja toimeliaisuuden myötä tilaa monimuotoisille valinnoille. Naiset osallistuivat työelämään ja rakensivat yhteiskuntaa siinä missä miehetkin. Talouden kehitystä seurataan henkeä kohti lasketulla kansantuotteella, jota pidetään myös elintason mittarina. Sotien jälkeen elintasomme oli noin 60 % Ruotsin elintasosta. Voimakkaan talouskasvun vuosikymmeninä aloimme saavuttaa läntisiä kumppaneitamme. Vuonna 2008 olimme elintasossa lähes tasoissa Ruotsin kanssa. Mitä sitten tapahtui?

Viimeisen 15 vuoden aikana Suomi on ottanut pahasti takapakkia. Kansantuotteemme on nyt melkein viidenneksen Ruotsia jäljessä. Saavutimme oman, vuoden 2008 tason kansantuotteessa vasta hiljan. Nyt Ukrainan sota nostaa hintoja meillä ja muualla, mikä vaikeuttaa kotitalouksien ja yritysten arkea. Ukrainalaisten uhrauksiin verrattuna meillä ei kuitenkaan ole mitään hätää.

Suomeen ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana nettomääräisesti investoitu: poistot ovat ylittäneet tuotantolaitoksiin, koneisiin ja aineettomaan pääomaan tehdyt panostukset. Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan osaamispääomaa:

taitoa tehdä, johtaa ja opettaa. Kun pääoma kuluu investointeja nopeammin, ei tulevaisuuden tuottavuuskehitys lupaa hyvää. Tuottavuudella tarkoitetaan arvonlisää, joka syntyy työtuntia kohden. Suunta on käännettävä!

Lähivuosien taloushistorian tarkkailu on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on katsoa eteenpäin ja pitää huolta siitä, ettei alkanut vuosikymmen jää polkemaan paikalleen.

Moni sanoo, ettei Suomen pidä olla halpatyömaa. He ovat aivan oikeassa. Muuna kuin halpatyömaana pärjääminen edellyttää monipuolisen osaamisen lisäksi tuottavaa ja ihmislähtöistä työelämää. Tarvitsemme kannustimia tuotekehitykseen ja innovaatioihin ja rinnalle vapaammat työmarkkinat ja korkeamman työllisyyden.

Samalla on muistettava, että kaikki työ on arvokasta. Moni matalammalla palkalla työtä tekevä henkilö mahdollistaa toisen ihmisen työssäkäynnin. Meidän on myös uudistettava työmarkkinoita niin, että yhä useampi pääsee nousemaan työuransa aikana pienituloisesta hyvätuloiseksi.

On madallettava työnantajan kynnystä tarjota ihmisille työmahdollisuuksia riippumatta heidän taustastaan sekä parannettava ihmisten kannustimia ottaa työtarjouksia vastaan. Hyvästä työstä on voitava korvata kunnolla. Meidän on panostettava riskinoton olosuhteisiin, ja siihen, että huippututkimuksesta syntyvät innovaatiot löytävät tiensä kaupalliseen käyttöön.

Suomesta on tehtävä uusi menestystarina, jossa panostetaan toimeliaisuuteen, riskinottoon ja kuluttajan valintoihin. Menestystarinassa nojataan yksilölliseen osaamiseen oli se syntynyt huippukoulutuksessa tai työelämässä tai sekä-että. Suljettuja toimialoja avataan kilpailulle ja tehdään tilaa kaiken kokoisille yrityksille. Suomeen on saatava tulla töihin myös muualta nykyistä paljon vaivattomammin. Työ luo uutta työtä!

Meidän on oltava maa, jossa on yhä enemmän omistajia: ihmisiä, jotka kokeilevat uutta, auttavat muita onnistumaan ja kantavat riskiä vaikeidenkin aikojen yli. Kannustava ja kilpailukykyinen verotus on avainroolissa. Suomen tulevaa menestystarinaa emme kirjoita me poliitikot, vaan sen luovat ihmiset, jotka saavat Suomessa kurottaa tähtiin. Siinä menestystarinassa ovat avainroolissa vapaus ja vastuu. Kevään eduskuntavaaleissa voi äänestää tämän mahdollisuuden puolesta! n

V illesta . .

SANOTTUA

Näin Villeä luonnehtivat kokeneet kokoomuksen kansanedustajakollegat:

voi luottaa niin hyvänä kuin huononakin hetkenä. Ville ottaa rohkeasti vastuuta ja on hoitanut työnsä erinomaisesti.

PETTERI ORPO Kokoomuksen puheenjohtaja

Ville on joukkuepelaaja isolla Jiillä. Ahkera ja luotettava edustaja, joka on onnistunut siinä missä moni poliitikko ei ensimmäisellä kaudella onnistu: on vakuuttanut tekemisillään niin omat kuin muutkin. Se ei ole helppo tehtävä se.

SINUHE WALLINHEIMO Kokoomuksen kansanedustaja

VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023 5
Villeen
” ”

Katse parempaan tulevaisuuteen

Tavoitteellisesti, kärsivällisesti, kansainvälisesti, rakentavasti, yhdessä; siinä keskeiset elementit Villen ensimmäiselle kansanedustajakaudelle. Oma paikka suomalaisten asioiden hoitajana on löytynyt monilla merkittävillä areenoilla.

Kun Ville neljä vuotta sitten suuntasi Vahteronmäeltä kohti Arkadianmäkeä, hän pakkasi mukaansa selkeät tavoitteet. Kouvolan alueen äänen kuuluviin saaminen sekä liikunnan, koulutuksen ja yrittäjyyden roolin korostaminen.

Ville tiesi lähtevänsä sprintin sijaan kestävyysmatkalle.

- Kärsivällisenä luonteena lähdin hakemaan paikkaani puolueessa arvostuksen, kokemuksen ja näkemyksen kautta. Olen satsannut määrän sijaan laatuun. Kun olen äänessä, esitän perusteltuja näkemyksiä. Kyse on yhteisten asioiden esiin tuomisesta ja hoitamisesta.

Rautatieliikenteen ohjauskeskus, lääkärihelikopterin paikka Utissa, valtatie 15:n kunnostus; siinä teemo-

ja, joihin Ville on vahvasti vaikuttanut. Lakialoitteellaan veroluonteisen väylämaksun poistamisesta, jolla olisi merkittävä positiivinen vaikutus esimerkiksi HaminaKotkan sataman ja vientiteollisuuden kilpailukykyyn, Ville sai koko opposition taakseen. Kansanedustajana ja Maakuntavaltuuston puheenjohtajana Ville on edistänyt Kymenlaakson yhteisiä asioita. Merkittäviä ovat niin ikään kymmenet kouluihin, yrityksiin ja yhdistyksiin suuntautuneet vierailut.

- On luonnollista mennä sinne missä ihmiset ovat ja kuulla heidän näkemyksiään. Olen kiitollinen siitä, mitä olen näistä tapaamisista saanut. Keskustelut ovat pitäneet tiukasti kiinni nykyhetken haasteissa ja tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023 6
VILLE KAUNISTO
teksti: VESA VAINIO kuvat: SARI WASS

MAKSIMOINTIA

Politiikan tekeminen on työtä ihmisten kanssa. Kun pitää kaikki mukana ja tekee töitä yhdessä, rakentaa pääomaa jatkuvuudelle. Työtä ei kukaan tee myöskään yksin, esimerkiksi SINUHE WALLINHEIMO ja ELINA VALTONEN saavat Villeltä kiitoksen arvokkaasta tuesta alkumetreillä.

Ulkopolitiikkaa ja kansainvälisiä asioita kohtaan Ville tuntee luontaista kiinnostusta. Niissä hänen apunaan toimi arvostettu mentori, edesmennyt ILKKA ”IKE” KANERVA - Kylmäpäisyys ja kyky diplomatiaan ovat vahvuuksiani. On ollut valtava kunnia päästä merkittäviin tehtäviin jo ensimmäisellä edustajakaudella.

Kokoomuksen edustaja Ulkopoliittisen instituutin hallituksessa; paikka Etyjin Suomen valtuuskunnassa ja tarkkailija USA:n välivaaleissa, tiivistä skandinaavista yhteistyötä Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä; keskeisiä vaikuttamisen paikkoja kaikki.

- Kansainvälisyys on Suomen etujen maksimointia ja Suomen asioihin vaikuttamista eri pelikentillä. Kansainvälisyys ei vähennä keskittymistä kotimaan polttaviin asioihin.

Nykymaailmassa kansainvälisyys tarkoittaa esimerkiksi kauppapolitiikkaa ja vientiteollisuutta, jolla rahoitamme Suomelle elintärkeiden tuotteiden tuontia. Näihin asioihin Ville vaikuttaa läheisesti, sillä hän on valmistellut kokoomuksen teollisuuspoliittisia linjauksia tulevaa hallitusohjelmaa varten.

LÄHELLÄ IHMISEN ARKEA

Villeä on kuvailtu tulevaisuusorientoituneeksi, ja sitä hän myöntää todella olevansa. Hän haluaa katsoa tämän päivän ongelmia ajatuksella, miten tulevaisuudessa on paremmin.

- On parempi ehkäistä tulipaloja kuin sammuttaa niitä. Politiikassa katsotaan usein liian lähelle, yritysmaailmassa on luontaista kohdistaa katse useamman vuoden päähän.

Niinpä ei ole yllätys, että Ville luotailee tulevia vireitä ja isoja trendejä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa. Ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka on sekin pitkäjänteistä toimintaa ja vaatii sitoutuneisuutta tasapainon löytämiseksi.

- Ei saa etääntyä liian kauas ihmisen arjesta, vaan pysyä lähellä ihmistä pitkällä tiellä.

Kymenlaaksolla on Villen mielestä keskeinen rooli Suomen turvallisuudessa. Siksi elinvoimainen Kymenlaakso on turvallisuuspolitiikkaa, ei aluepolitiikkaa. Teollisuus ja yrittäjyys ovat tässä avainroolissa. Edellytykset onnistumiseen ovat olemassa, kunhan on valmius tehdä kovasti töitä.

YKKÖSKETJUN LUOTTOPAKKI

Kuten tämän lehden useista kommenteista voi lukea, Ville nauttii laajaa arvostusta eri tahoilta. Hänen kuunteleva, rakentava, rehellinen ja työteliäs otteensa on tuonut hänelle luottotehtäviä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Urheilijana hän tietää, että vain määrätietoinen työ palkitsee.

- Ensimmäinen kansanedustajakauteni on ollut täysin poikkeuksellinen, historiallinen ja äärimmäisen opettava. Olen kiitollinen siitä luottamuksesta, jonka olen saanut. Katseeni on tulevassa sekä isänmaamme ja suomalaisten parhaassa. n

Ymmärrettävästi yhteisten arvojen puolesta

teksti: VESA VAINIO kuva: KEIJO GÄRDSTRÖM

Koti, uskonto ja isänmaa ovat KEIJO GÄRDSTRÖMIN mielestä yhä kestävät kulmakivet.

VILLE KAUNISTO on oikea henkilö edustamaan näitä perusarvoja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vuosi sitten Kouvolan seurakunnan kirkkoherran virasta eläkkeelle jäänyt Keijo Gärdström ei ole jäänyt lepäilemään laakereillaan. Hänen näkemyksestään ja kokemuksestaan saavat nyt nauttia kahden koulun oppilaat uskonnon tunneillaan.

Keijo seuraa suomalaisen yhteiskunnan tilaa aktiivisesti eri medioiden välityksellä. Sodan tuoma ahdistus sekä talous- ja muut ongelmat ovat jatkuvasti läsnä. Opettajana hän kohtaa päivittäin läheltä nuorten pahoinvoinnin. - Nuorten paha olo on silmiinpistävää läpi koko ikäskaalan. Some-maailmalla on tässä nähdäkseni iso vaikutus. Pojat pelaavat ja tytöt jakavat kuvia sekä ahdistuvat, kun tykkäyksiä ei tule.

Koti, uskonto ja isänmaa ovat olleet suomalaisten perusarvot pitkään, vaikka niitä on ajoin kritisoitukin. Keijo näkee noiden jykevien kulmakivien merkityksen jälleen nousseen lisääntyneen maahanmuuton ja maailman tapahtumien myötä, joissa uskonto on tiiviisti mukana.

Keijo on oppinut tuntemaan Ville Kauniston erityisesti perheen lasten kautta. Villessä hän näkee vankan yhteisten perusarvojemme puolustajan.

- Villelle koti, perhe ja kotiseutu on todella tärkeä, samoin isänmaa ja suomalaisuus. Ville on joukkuepelaaja, joka edustaa meitä tinkimättömästi kotimaisilla ja kansainvälisillä areenoilla. Ville puhuu ymmärrettävästi kaikenikäisille, niin koululaiselle kuin ikäihmiselle.

PAIKALLISTA PAINOARVOA

Äänestäminen on Keijon mielestä jokaisen tehtävä ja velvollisuus sekä pienen ihmisen ainoa tapa vaikuttaa. Tulevan eduskunnan tärkeimmiksi tehtäviksi hän nostaa koulutukseen satsaamisen, ikääntyvistä ihmisistä huolehtimisen ja työvoiman saannin.

- Olisiko sittenkin parempi tukea yksittäisiä oppilaita pienempien opetusryhmien avulla. Minulla on huoli heikoimmista, vanhusten- ja terveydenhoidon taso ja saatavuus tulee varmistaa. Ja kyllä, tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa.

Kun Keijo lähtee äänestämään, hänelle ehdokas on ykkönen ja puolue kakkonen. Tälläkin kertaa hänen valintansa on selkeä.

- Ville on henkilö, jolla on samanlaiset arvot kuin itselläni. Villessä on ministeriainesta, tarvitsemme Kouvolan seudulle ministerin alueen painoarvoa lisäämään sekä etujamme vaalimaan Suomen ja Euroopan unionin pöydissä. n

VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023 7
ETUJEN
SUOMEN
KEIJO GÄRDSTRÖM

Rehellisyyttä ja rohkeutta peliin

Liikunta on ollut minulle aina valtavan tärkeä osa elämää. Mitä monipuolisemmin liikun, sitä paremmin ehkäisen vammoja ja saan kenties lisää elinikää. Olen syntynyt Kiteellä ja pienellä paikkakunnalla oli luontaista harrastaa eri lajeja kavereiden kanssa. Hiihtoa, mäkihyppyä, yleisurheilua, jääkiekkoa, niin ja pesistä.

Viestit lasten, nuorten ja myös aikuisten huonosta kunnosta huolestuttavat minua. Kaikki lähtee kotoa ja koulusta, missä vähäisiäkin liikuntatunteja nipistetään pois. Koululiikunta on äärimmäisen tärkeä tekijä lapsen ja nuoren kehityksen kannalta. Minusta liikunnan voisi pitää mukana jatko-opiskelussa yliopistoa myöten. Hyvä kunto auttaa näet jaksamaan paremmin elämän eri vaiheissa.

VALMIINA KUN KAUSI ALKAA

Olen saanut tehdä pitkän uran ammattiurheilijana. Olen todella kiitollinen ja ylpeä kaikista niistä ystävistä, joita olen matkan varrella saanut yli lajirajojen. Menestys on tullut sivutuotteena.

Muistan, kun aloitin nuorena urheilijaurani isojen miesten maailmassa. Mitä pidempään on saanut olla mukana, sitä rutinoituneempi olet ja osaat viedä asioita paremmin eteenpäin. Sama lainalaisuus toimii politiikassa. VILLEKIN on monella tapaa valmiimpi aloittamaan toisen kautensa eduskunnassa.

Kunnianhimo sitä kohtaan mitä teet, on erittäin merkityksellistä. Maalaislajiksi aikanaan mielletty pesis on osoittautunut monipuoliseksi ja vaativaksi lajiksi. Pesis on politiikan tapaan joukkuelaji. Kapteenina ja maajoukkuepelaajana Ville jos kuka tietää, mitä joukkueen menestymisen eteen tarvitsee tehdä.

USKALLUS KESKUSTELLA KANTAA ETEENPÄIN

Periksiantamattomuus on kiinteä osa minua. On ollut aina kiva lähteä treeneihin ja peleihin. Pelaajana, ja nyt valmentajana ja pelinjohtajana, nostan rehellisyyden ykkösasiaksi. Pitää olla rohkeutta ja uskallusta keskustella asiat läpi niin, ettei jää epäselvyyksiä. Ja sitten eteenpäin.

Ville on jämpti mies, jolle joukkueurheilutausta antaa valtavasti voimavaraa ja positiivista energiaa politii kan kentille. Minusta on luonnollista ja hyödyllistä, että moni menestynyt urheilija jatkaa uraansa eduskunnassa. On sitten joukkue- tai yksilöurheilija.

Minäkin olin alkuun yksilöurheilija. Lajina oli hiihto, mikä on pitkälti yksin puurtamista. Ehkä sen takia minusta tuli lukkari, sekin homma kun sisältää paljon yksilöharjoittelua. Vaan niinhän se menee, että vahvoista yksilöistä muodostuu vahva joukkue. Politiikassakin. n

TONI KOHONEN

Ammattiurheilija, aktiiviliikkuja

VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023 8
TONI KOHONEN
Ville on jämpti mies, jolle joukkueurheilutausta antaa valtavasti voimavaraa ja positiivista energiaa politiikan kentille.
teksti: TONI KOHONEN kuva: VESA SAILIO

TUKIJALKANA Vahva ja vapaa isänmaa

Suomi tarvitsee uutta valtakunnantason näkemystä rajusti muuttuneessa maailmassa. Mika Aaltola arvostaa Ville Kauniston määrätietoista ja aktiivista otetta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Kun aiemmin ulkopolitiikka kiinnosti Suomessa vain kourallista ihmisiä, nyt keskustelu siitä on rantautunut kaikkialle kaduille ja kahvipöytiin. MIKA AALTOLAN mukaan rajusti muuttunut maailma vaatii meiltä uusia vastauksia niin sisä- kuin ulkopoliittisesti.

- Uusi tasavalta on syntynyt ja suhteet Venäjään eivät parane lähiaikoina. Meidän pitää lujittaa valtakuntaamme, missä tarvitsemme vankkaa tietotaitoa ulko- ja sisäpolitiikkaan.

Aaltolan mukaan Kouvolan seudun ei pidä jäädä odottamaan tulevaa löysässä hirressä, ja toivoa idänkaupan piristymistä. Meidän tulee hakea sitä vastoin uusia ratkaisuja muun muassa infrastruktuurin osalta ja tehdä yrittämisestä kannattavaa tällä alueella.

- Tarvitsemme ylipäänsä uutta valtakunnan tason kokonaisnäkemystä myös aluepolitiikan kohdalla. Mitä elinvoimaisempia olemme lähellä itärajaa, sitä parempi pelote se on. Sillä Putin arvostaa vahvoja ja halveksuu heikkoja.

MAHDOLLISUUKSIEN HAISTELUA

Suomen elinvoimaisuus luo pohjan ulkopolitiikalle. Aaltola vertaa kansallista turvallisuutta sipulinkuori -malliin, missä ydin muodostuu omasta puolustuksesta. Euroopan unionin ja Naton jäsenyydet tuovat

VILLELLÄ on isot näpit pelissä siinä, miksi itse kiinnostuin politiikasta ja lähdin ehdolle edellisiin kunnallisvaaleihin. Ville on aito, inhimillinen, kannustava, luotettava ja eteenpäin katsova – ihminen, joka tekee

lisäarvoa selviytymiseen.

- Me hyödymme, mutta tuotamme myös lisäarvoa muille. Tämä tuottaa innovaatioita sekä työpaikkoja ja voimme olla mukana ylikansallisissa ratkaisuissa samanmielisten kansallisuuksien kanssa.

Aaltola nostaa niin ikään esiin globalisaation uuden muodon, missä tuotantoketjut lyhenevät, syntyy uusia markkinoita ja Kiinan valta-asema komponenttituotannossa horjuu.

- Pitää haistaa mahdollisuudet! Kaikki ei ole pelkkää synkkää. Uusi ja erilainen energiantuotanto on yksi tulevaisuuden avainkysymyksistä.

UUDEN SUUNNAN RAKENTAJA

Aaltola korostaa vahvan ja vapaan Suomen merkitystä kaiken perustana. Uusi suunta tarvitsee rakentajansa ja hän näkee VILLE KAUNISTON yhdeksi heistä. Kiinnostus puolustus-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan heti ensimmäisellä kansanedustajakaudella on tehnyt Aaltolaan syvän vaikutuksen.

- Ville on rehellinen, hyväsydäminen ja innostunut ihminen, jolla on isänmaan asiat aina mielessä. Hän on tavoitteellinen joukkuepelaaja, joka tuntee joukkueensa jäsenet ja ymmärtää heitä. Ville ajattelee asioita laajemmin ja hakeutuu aktiivisesti paikkoihin, joissa voi vaikuttaa. n

kansanedustajan työtä suurella sydämellä lupailematta asioita, mitä hän ei voi pitää. Ehkä urheilutaustalla on merkitystä siinä, miten Ville ymmärtää politiikankin olevan joukkuepeliä, jossa yksilöiden taito nivotaan

VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023

yhteen suuremman hyvän kokonaisuuden saavuttamiseksi. Ja sitä taitoa eduskunnassa tarvitaan.

MIKA AALTOLA ”
teksti: VESA VAINIO kuva: FIIA.FI NITA AHOLA Kaupunginvaltuutettu

Kymenlaakso on pieni maakunta Suomessa. Väkiluku lisäksi on koko ajan vähenemään päin. Takavuosina Kymenlaakso oli etenkin valtaisan metsäteollisuutensa ansiosta yksi Suomen vauraimpia alueita. Teollisuuden rakennemuutosten, ja väestön ikärakenteen muutosten myötä Kymenlaaksosta on tullut melko nopealla tahdilla yksi Suomen taloudellisesti heikoimmin menestyvistä alueista.

Nämä muutokset aiheuttavat sen, että Kymenlaakson edunvalvonnan valtakunnallisen päätöksenteon ja etenkin talouspäättämisen suuntaan pitää olla aivan erinomaisen hyvää, voimakasta ja tehokasta, ja entistäkin paremmalla tasolla. Tällainen paras edunvalvonta saavutetaan kolmella seikalla.

ENSINNÄKIN kokoomuslaisella politiikalla. Kokoomuksen poliittinen ohjelma on oppi, jota noudattamalla elinvoima ja hyvinvointi saadaan nousuun kaikilla tasoilla, niin valtion, maakunnan kuin yksittäisen kunnankin tasolla.

ÄÄNESTETÄÄN Ehdottomasti Ville jatkoon eduskunnassa

TOISEKSI, maakunta tarvitsee eduskuntaan edustajan, jolla on jo kokemusta kansanedustajan työstä, joka tuntee jo verkostot ja vaikuttamiskanavat ja kykenee niiden myötä vaikuttamaan tehokkaasti.

KOLMANNEKSI, maakunta tarvitsee edustajan, joka on taitava, päämäärätietoinen, fiksu, asiansa osaava ja periksiantamaton.

Nämä vaatimukset täyttää yksi henkilö maakunnassamme: hän on kouvolalainen VILLE KAUNISTO. Villellä on noiden perusvaatimusten lisäksi paljonkin muita ominaisuuksia, jotka vain lisäävät hänen suurenmoisuuttaan kansanedustajan tehtävässä. Hän on kielitaitoinen, edustava, sujuvasanainen, oppinut, sulavakäytöksinen, ja tulee loistavasti toimeen tilanteessa kuin tilanteessa, mitä erilaisimpien ihmisten kanssa. Kaiken tämän tiedän Villestä erinomaisen hyvin, koska tunnen hänet pitkältä ajalta, ja olen tehnyt hänen kanssaan paljon yhteistyötä ja seurannut häntä.

Ville asuu Kouvolassa, mutta hän on ehdottomasti laajakatseinen kosmopoliitti. Hän on asunut paljon ulkomailla, ja näkee ongelmat ja hallitsee asiat paljon laaja-alaisemmin kuin vaan yhden paikan näkökulmasta. Hän tajuaa koko maakunnan merkityksen, ja koko maakunnan tarpeet, ja pystyy niitä ajamaan Helsingissä aivan kokonaisuutena, sinnikkäästi ja voimakkaasti. Ville kykenee tuomaan maakunnan ongelmat esille rakentavasti, mutta ehdottoman vaativasti, ja tuo ne esiin siten, että kaikki ymmärtävät vaatimusten perusteet ja pääsevät heti jyvälle, mistä on kyse. Ville esittää asiat rakentavasti ja hyvässä hengessä, mutta on pyrkimyksissään täysin periksiantamaton.

Villestä saamme jatkossakin kokeneen ja suurenmoisen, jämptin, rehellisen ja järkevän edustajan eduskuntaan niin kotikaupungilleen Kouvolalle kuin ehdottomasti myös koko Kymenlaaksolle.

Kymenlaaksolainen, anna siis äänesi Villelle. n

Villen arvot ja asenne ovat tehneet hänestä vahvan valtakunnantason vaikuttajan ja yhtenäisen Kymenlaakson tekijän.

JOUKO RAUHALA

Ville on ahkera, osaava ja yhden kauden kokenut kansanedustaja, joka on saatava jatkamaan työtään eduskunnassa. Tämä varmistuu ainoastaan antamalla ääni Villelle tulevissa eduskuntavaaleissa. Tehdäänkö sillee, että ÄÄNESTETÄÄN VILLEE, ei hänen uralleen katkoo vaan VILLE JATKOON.

ILMARI HENTTONEN Seniorikansalainen

Ville on aina valmis kuuntelemaan ja auttamaan. Ville tuo oikeanlaista jatkuvuutta ja luotettavuutta meidän edunvalvontaamme.

TARJA RANTARUIKKA Peruskoulunopettaja, tietokirjailija

Ville on luotettava ja välittävä ihminen. Hän on ahkerasti tehnyt töitä alueemme sote-palveluiden puolesta ja on työssään pitänyt tiukasti kiinni jokaisen ihmisen oikeudesta turvalliseen arkeen.

Ville teki minuun jo pelivuosinaan suuren vaikutuksen paitsi kyvyllään tehdä kaikki tarvittava tavoitteen saavuttamiseksi, myös viisaudellaan nähdä, mihin se suurin tarmo kannattaa kulloinkin suunnata.

10
” ” ” ” ”
NIINA PAKKANEN Fysioterapeutti, yrittäjä
JOUKO LEPPÄNEN
22.–28.3. ENNAKKOÄÄNESTYS VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023
teksti: JOUKO LEPPÄNEN kuva: KOKOOMUKSEN KOUVOLAN KUNNALLISJÄRJESTÖ

Rakentava tulevaisuuden päättäjä

Nostan Suomen tulevan kilpailukyvyn kannalta esiin kolme keskeistä tekijää. Ensimmäinen niistä liittyy vihreään siirtymään ja digitalisaatioon, missä olemme molemmissa kärkipäätä maailmassa. Yksi osoitus tästä on suuri puhtaan energian osuus sähköntuotannossamme.

Jotta investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon jatkuvat suotuisina, tulevan hallituksen tulee ehdottomasti uudistaa lupaprosessit. Viranomaiskäsittelyt ja valitusajat ovat meillä todella pitkiä.

Elinkeinoelämän keskusliitossa on laskettu, että noin 2–3 miljardin arvosta investointeja seisoo jumissa lupakäsittelyssä. Ne kaikki siirtävät työllisyysvaikutuksia ja hyötyjen saamista.

TYÖVOIMAA JA

TUOTEKEHITYSTÄ

75 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ilmoittaa kokevansa pulaa osaavasta työvoimasta. Kilpailu tekijöistä on kovaa

ja Suomen on reagoitava tilanteeseen ripeästi. Työvoiman rekrytointiin liittyvät rajoitukset tulee poistaa sekä niin nuorten kuin aikuisten osaamisen taso varmistaa.

Euroopan osuus tuotekehityksestä on laskussa. Kiina ottaa vastaavasti isompaa roolia ja Yhdysvallat on omassa luokassaan. Suomi on ollut tuotekehityksen kärkijoukkoa ja siihen on investoitava yhä voimakkaasti. Lainsäädäntöympäristön tulee kannustaa innovaatioihin ja investointeihin. Silloin meillä on edellytykset pärjätä.

KRIITTISIÄ TEKIJÖITÄ

Sujuvat lupaprosessit ovat menestystekijä myös raaka-aineiden saannissa. On arvioitu, että Euroopan energiainvestointien kannalta on 30 kriittistä materiaalia, niistä 14 löytyy Suomesta. Lainsäädäntö, yhteiskunnallinen hyväksyttävyys sekä monipuolinen hankinta- ja jalostusketju koko elinkaaren ajan ovat tärkeitä tekijöitä onnistumisemme kannalta.

Ikääntyvän väestön myötä Suomi ja Eurooppa ovat pulassa, tuotekehityksen lailla eurooppalaisten osuus maailman väestöstä on laskussa. Meillä on täysi työ pysyä mukana sekä olla elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä maailman markkinoilla. Tarvitsemme rohkeita näkemyksiä ja tekoja.

OSAAJA KANSAINVÄLISELLÄ OTTEELLA

On ollut ilo seurata VILLEN tuloa politiikkaan, hän on tosi positiivinen tuttavuus. Ville on hanskannut kansanedustajan hommat erinomaisesti heti ensimmäisellä kaudella.

Villellä on tosi hyvä osaaminen, hän on tulevaisuusorientoitunut ja omaa kansainvälisen otteen työhön. Hän kuuntelee, perehtyy asioihin ja on rakentava päättäjä! n

HENNA VIRKKUNEN

Europarlamentaarikko

Ville on luotettava, helposti lähestyttävä ja lämminhenkinen ihminen, joka aidosti kuuntelee ja on valmis auttamaan miten vain voi.

Hän tekee vierailuja paikallisiin yrityksiin ja haluaa ymmärtää miten asioiden laita oikeasti on paikallistasolla. Ville on edustaja, josta voi olla ylpeä!

SARIANNE SOLIO Yrittäjä

Soteuudistuksen edetessä pitää pystyä varmistamaan palo- ja pelastustoimen resurssit. Palveluiden saatavuudesta, laadusta tai määrästä ei saa nipistää yhtään. Turvallisuudesta ei tingitä. Tässäkin asiassa Ville on ottanut esimerkillisesti vastuuta.

JARI LARIKKA

Paloesimies, kaupunginvaltuutettu

Ville hankkii tietoa kansanedustajan työnsä tueksi monista eri lähteistä luodakseen laajan kuvan myös päätösten vaikutuksesta.

Hän verkostoituu ahkerasti ja tapaa monenlaisten ryhmien edustajia. Ville on kouluttautunut vaativan työnsä ohessa. Kaiken tämän lisäksi hän on upea isä lapsilleen.

MAARIT HELKALA Kouluttaja

Varhaiskasvatuksen ammattilaisena arvostan suuresti, että Ville on käynyt tutustumassa meidän työhömme ja hän todella ymmärtää sen merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja siten Suomen tulevaisuudelle.

TIINA KARAVIRTA Varhaiskasvatuksen opettaja

Ville on loistava edustaja maakunnallemme. Hänellä on sivistystä, koulutusta ja aina aikaa meille kokeneemmille ihmisille.

MARJATTA NYKÄNEN Rehtori emerita

11
teksti: HENNA VIRKKUNEN kuva: MIKKO MÄNTYNIEMI
” 2.4. VAALIPÄIVÄ HENNA VIRKKUNEN VILLE KAUNISTO - Eduskuntavaalit 2023
” ” ” ”
KAUNISTO C CAFE VILLE KOUVOLANKATU 26 ma-pe 10.00 - 16.30 la 10.00 - 14.00 + TAPAHTUMIA & TEEMAILTOJA Tervetuloa! KAMPANJATUOTE  KAPU Roasteryn   VILLE-kahvi 20€  Muutokset aukioloaikoihin mahdollisia. Kahvitarjoilu ja tuoretta paikallista pullaa! VILLE KAUNISTO villekaunistoofficial @VilleKaunisto ville_kaunisto 040 530 9153 ville.kaunisto@eduskunta.fi LUOTETTAVASTI MEIDÄN PUOLELLA Seuraa! villekaunisto.fi
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.