Page 1

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

1


Puhelinnumerot: 044 044 044 044 044 044 044 044

2

7007 7007 7007 7007 7007 7007 7007 7007

421 423 444 426 435 434 400 410

Info Projektipäällikkö Monitaito Keittiöpäällikkö Kuntouttava Työtoiminta Ompelimo Ekotori Ekopaja

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


SISÄLLYSLUETTELO: Asiakaspalvelu/varastomies 28 Askartelumateriaalipankin vetäjä 27 Astianpesijä 6 ATK-laitteiden tarkastaja 29 ATK-tuki 15 Autonkuljettaja 30 AV-laitteiden tarkastaja 37 Huoltomies 7 Huonekalujen kunnostaja 31 Infotyöntekijä 16 Kahvilan nettiavustaja 17 Kassanhoitaja 18 Kassatarjoilija 8 Keittäjä/kokki 9 Kodinkoneiden tarkastaja 32 Korjausompelija 19 Kutoja 20 Kylmäkkö 10 Leipuri 11 Liikunnanohjaaja 21 Monitaito: luovan alan osaajille 24 Pikkubussin kuljettaja 26 Pihatyöntekijä 12 Polkupyörän huoltaja 33 Radiotoimittaja 22 Ruokalan autonkuljettaja/ auton apumies 13 Siistijä 14,35 Tiedottaja 23 Toimistotyöntekijä 36 Varastomies/ kierrätystyöntekijä 34 Varastotyöntekijä 38

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

3


ESIPUHE Idea työllistävästä toiminnasta, toimintamalli, asiakkaille tarjottavat palvelut, kohderyhmä 1. Idea työllistävästä toiminnasta TST ry ja KKY ry tarjoavat matalan kynnyksen harjoittelu- ja työllistymispaikkoja. Työpaikkoja on toimisto-, palvelu-, kuljetus-, huoltoalan ja kierrätysalan tehtäviin. Työpaikka on henkilölle välivaihe, josta on tarkoitus jatkaa eteenpäin, työelämään tai koulutukseen. Työpaikka antaa mahdollisuuden tutustua työelämään, erilaisiin työtehtäviin ja mahdollisesti löytää siten oma alansa. Samalla se tarjoaa myös joksikin aikaa ”vapaata työttömyydestä”, joka jo sinänsä voi vapauttaa ihmisen henkisiä resursseja elämän ohjautumiseen uusille urille (vrt. välivuosi koulun ja opiskelualan löytymisen välissä). Tarjoamme mm. seuraavia palkkatuettuja työpaikkoja: tiedottaja, mikrotukihenkilö, infotyöntekijä, kassanhoitaja, korjausompelija, kutoja, liikunnanohjaaja, astianpesijä, keittäjä, kokki, kylmäkkö, leipuri, kassatarjoilija, autonkuljettaja, auton apumies, huoltomies ja siivooja. Tarjolla olevat työtehtävät kuvataan tässä ”TST RY:N JA EKOTORIN PALKKATUETUT TYÖPAIKAT” -kirjasessa. Kirjasia on jaossa mm. työvoiman palvelukeskuksessa ja työ- ja elinkeinotoimistoissa. 2. Toimintamalli Työtehtävissä toimitaan pääasiassa työpareina tai tiimeinä, joissa on 2-3 henkilöä samassa tehtävässä esim. nuorempi tiedottaja, tiedottaja, vanhempi tiedottaja. Näin henkilöllä on mahdollisuus pienimuotoiseen urapolkuun, vastuun oppimiseen ja ”virkaiältään” nuoremman työtoverin opettamiseen. Näin toteutetaan tiimityö ja oppipoika–kisälli-mallia. Samalla sovelletaan myös ”action learning” -mallia eli osallistuessaan pienryhminä aitoihin työtehtäviin asiakas havaitsee sekä omat vahvuutensa että kehittämistä tarvitsevat tietonsa ja taitonsa. Menetelmä lisää toisaalta itsetuntoa ja toisaalta herättää oppimishalun. 3. Asiakkaille tarjottavat palvelut Tarjotaan ammattivalmiuksia ja elämänhallintaa tukevaa perehdytystä ja koulutusta. Koulutuksien tavoitteena on työnhakuvalmiuksien ja ammattiosaamisen parantaminen. Koulutusten sisällöstä on tarkempaa informaatiota TST-Koulutusoppaassa. Mahdollistetaan työntekijöille POLKU-yhteistyön hyödyntäminen. POLKU-yhteistyössä ovat mukana Turun Seudun Työttömät TST ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Varsinais-Suomen Martat ry ja Monipalvelukeskus Tsemppi. Kun työtön henkilö tulee työhön johonkin edellä mainituista hankkeista, Tsempin henkilöstö tarjoaa mahdollisuutta työpaikan hakemiseen työn ohessa. Parhaassa tapauksessa tuloksena on työpaikan löytyminen jo ennen alkuperäisen yhdistystyön päättymistä. Kyseessä on siis polku työttömyydestä yhdistystyöllistymisen kautta avointen työmarkkinoiden työsuhteeseen. TST ry:n ”varikko” antaa juurevan toimintaympäristön työttömille opiskelun ja työn nivelkohdassa. 4. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Työvoiman palvelukeskuksen ja Työ- ja elinkeinotoimiston hankkeisiin tai toimintoihin ohjaamat pitkäaikaistyöttömät tai henkilöt, jotka muuten ovat oikeutettuja työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun. Työmahdollisuudet sopivat myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Joe Majanen Toiminnan koordinaattori

4

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

5


Astianpesijä Työpaikka: TST:n ruokala, Sepänkatu 5 tai Rieskaruokala, Rieskalähteentie 74 Ruokalan siisteys on asiakkaiden viihtyvyyden ja koko yhdistyksen imagon kannalta tärkeää. Astianpesijän tehtävä on helppo oppia. Vaikka kyseessä ei ole varsinainen asiakaspalvelutehtävä, se antaa kuitenkin mahdollisuuden käyttää ja kehittää sosiaalisia taitoja. Työtehtävät: • astioiden keräily ruokalassa • astioiden esipesu • puhtaiden astioiden asettelu paikoilleen Toivomme hakijalta: • aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei tarvita, työ- ja yhteistyöhalu riittävät Edellytämme hakijalta: • tulee ymmärtää suomeksi annetut ohjeet, muuten riittää vähäinenkin kielitaito • pesuaineallergiat rajoittavat työtä • salmonellatodistus esitettävä/hankittava • verisairaudet ilmoitettava • kolmen kuukauden kuluttua hankittava hygieniapassi (voi suorittaa työn ohessa) Mahdollistamme: • ruokalan esimies opastaa työhön ”kädestä pitäen” • kannustavat esimiehet ja mukavat työtoverit • mahdollisuus suorittaa hygieniapassi työn ohessa Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

6

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Huoltomies Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Itsenäinen työtehtävä, joka tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen työtovereiden ja toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa. Työssä voi joskus joutua kiipeämään tikapuille tai nostamaan painavia taakkoja. Työtehtävät: • TST:n kiinteistön ja piha-alueen kunnosta huolehtiminen Toivomme hakijalta: • Kädentaitoja ja kätevyyttä • Mielellään kokemusta huoltotöistä • Työ sopii myös heikosti suomen kieltä osaavalle Edellytämme hakijalta: • Ei erityisvaatimuksia Mahdollistamme: • Itsenäinen työtehtävä • Mukava työympäristö Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

7


Kassatarjoilija Työpaikka: TST:n ruokala, Sepänkatu 5 tai Rieskaruokala, Rieskalähteentie 74 Työ on asiakaspalvelutehtävä, jossa on ruuhkahuippuja, mutta päivittäin myös hiljaisempia työtunteja. Sopii erityisen hyvin henkilölle, joka on mielellään tekemisissä ihmisten kanssa. Työtehtävät: • ruokalan rahastamisesta ja päivittäisistä tilityksistä huolehtiminen • ruuan esillepanosta ja tarjolla olevan ruuan riittävyydestä huolehtiminen • muut keittiön työt Toivomme hakijalta: • aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita Edellytämme hakijalta: • asiakaspalvelutyö edellyttää keskustelutasoista suomen kielen osaamista ja normaaleja kanssakäymistaitoja • rahaliikenteen perusvalmiudet hallittava • pesuaineallergiat rajoittavat työtä • ei verisairauksia • salmonellatodistus esitettävä/hankittava • kolmen kuukauden jälkeen hankittava hygieniapassi (voi suorittaa työn ohessa) Mahdollistamme: • mahdollisuus kehittää omaa osaamista sekä ruokalan viihtyvyyttä ja imagoa • ruokalan esimies opastaa tehtävään ”kädestä pitäen” • mahdollisuus suorittaa hygieniapassi työn ohessa • kannustava esimies ja mukavat työtoverit Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

8

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Keittäjä/kokki Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 tai Rieskaruokala, Rieskalähteentie 74 Hyvän ja edullisen ruokailumahdollisuuden tarjoaminen jäsenille on yksi yhdistyksen tärkeistä tehtävistä. Pääruokalassa on noin 100 asiakasta päivittäin. TST:n keittäjänä/kokkina on helppoa tuntea tekevänsä mielekästä työtä. Työssä voi kehittää niin omaa osaamistaan kuin ruokalan palvelua. Työtehtävät: • ruokien valmistus • raaka-aineiden riittävyydestä huolehtiminen • muut keittiön työt Toivomme hakijalta: • keittiötyön perusteiden tuntemus Edellytämme hakijalta: • tulee ymmärtää suomeksi annetut ohjeet • ei verisairauksia • salmonellatodistus • pesuaineallergiat rajoittavat työtä • kolmen kuukauden jälkeen hankittava hygieniapassi (voi suorittaa työn ohessa) Mahdollistamme: • ruokalan esimies opastaa ”kädestä pitäen” • voi suorittaa hygieniapassin • oman osaamisen kehittäminen • kaikki keittiötyöt aloitetaan ”juurestasolta”. Aikaisemman työkokemuksen ja ammattitaidon perusteella voi nousta keittiön muihin tehtäviin. • keittiötyössä voi erikoistua neljään alueeseen: kassa, kylmäkkö, kokki ja leipuri. Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

9


Kylmäkkö Työpaikka: TST:n ruokala, Sepänkatu 5 tai Rieskaruokala, Rieskalähteentie 74 Osaava/oppimishaluinen kylmäkkö voi päivittäin vaikuttaa ruokalan ateriakokonaisuuksien laatuun ja ruokalan yleisilmeeseen. Itsenäinen työtehtävä tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa. Työtehtävät: • salaattien valmistus • raaka-aineiden raastaminen koneella • salaattien, leikkeleiden ym. esillepano ruokalassa Toivomme hakijalta: • aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita Edellytämme hakijalta: • tulee ymmärtää suomeksi annetut ohjeet • pesuaineallergiat rajoittavat työtä • salmonellatodistus esitettävä/hankittava • ei verisairauksia • kolmen kuukauden jälkeen hankittava hygieniapassi (voi suorittaa työn ohessa) Mahdollistamme: • mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja luovuutta • mahdollisuus suorittaa hygieniapassi työn ohessa • työhön opastetaan ”kädestä pitäen” • kannustava esimies ja mukavat työtoverit Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

10

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Leipuri Työpaikka: TST:n ruokala, Sepänkatu 5 tai Rieskaruokala, Rieskalähteentie 74 Leipomisesta pitävälle, jo valmiille osaajalle tai oppimishaluiselle asiakastyytyväisyydellä palkitseva tehtävä. Työ on toisaalta itsenäistä, toisaalta se tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa. Työtehtävät: • leivän ja pullien leipominen sekä ruokalan omaan että tilauskäyttöön • muut keittiön työt Toivomme hakijalta: • täytekakkujen valmistustaito eduksi • aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita Edellytämme hakijalta: • tulee ymmärtää suomeksi annetut ohjeet • keittiön perusvalmiuksien hallinta toivottavaa • pesuaineallergiat rajoittavat työtä • salmonellatodistus esitettävä/hankittava • ei verisairauksia • kolmen kuukauden jälkeen hankittava hygieniapassi (voi suorittaa työn ohessa) Mahdollistamme: • työssä voi kehittää omaa osaamista ja luovuutta • mahdollisuus suorittaa hygieniapassi työn ohessa • kannustava esimies ja mukavat työtoverit Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

11


Piha-ja puutarhatyöntekijä Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Itsenäinen työtehtävä, joka tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen työtovereiden ja toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa. Työssä voi joskus joutua kiipeämään tikapuille tai nostamaan painavia taakkoja. Työtehtävät: • TST:n kiinteistön ja piha-alueen kukkien sekä yrttien kunnosta huolehtiminen. Toivomme hakijalta: • kädentaitoja ja kätevyyttä • mielellään kokemusta piha-ja puutarhatöistä • työ sopii myös heikosti suomen kieltä osaavalle Edellytämme hakijalta: • ei erityisvaatimuksia Mahdollistamme: • itsenäinen työtehtävä • mukava työympäristö Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

12

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Ruokalan autonkuljettaja/Auton apumies Työpaikka: TST:n ruokala, Sepänkatu 5 Auton apumies avustaa yhdistyksen vakituista kuljettavaa. Työskentely työparin kanssa helpottaa työtehtäviin perehtymistä. Auton apumies on siinä kuin vakituinen kuljettaja yhdistyksen käyntikortti yhteistyökumppaneiden kanssa asioidessaan. Työtehtävät: • ruokalan tarvikkeiden noutaminen kaupasta ja tukusta • pankkiasioiden hoitamista • lahjoitusruuan kuljettaminen kouluista ruokalan sivupisteisiin Toivomme hakijalta: • aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita Edellytämme hakijalta: • Suomen kielen perustaito • sovitussa aikataulussa pysyminen tärkeää • verisairaudet ilmoitettava • b-ajokortti (c-kortti lasketaan eduksi) Mahdollistamme: • auton vakituinen kuljettaja opastaa työtehtävien suorittamisessa • mahdollisuus kehittää omaa osaamista • kannustavat esimiehet ja mukavat työtoverit Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

13


Siistijä Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Siistijät ovat yleisen siisteyden ja viihtyvyyden luojina tärkeä osa työyhteisöä. Työ sopii niin hiljaiselle kuin vilkkaammalle luonteelle. Työtehtävät: • huolehtia koko rakennuksen siisteydestä • perussiivous, ikkunoiden pesu, WC-tilojen pesu jne. • pyykinpesu • vahaus: vanha vaha irrotetaan koneella, uusi levitetään käsin • kesäaikana kerran viikossa perussiivous Anna Duuni -veneellä • talon viherkasveista huolehtiminen Toivomme hakijalta: • ei erityisvaatimuksia Edellytämme hakijalta: • aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita, työ- ja yhteistyöhalu riittävät • tulee ymmärtää suomeksi annetut ohjeet • pesuaineallergiat rajoittavat työtä Mahdollistamme: • kannustavat esimiehet ja mukavat työtoverit Puh.nro. 044 7007 426 Keittiöpäällikkö

14

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


ATK-tuki Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5. ATK-tukihenkilö neuvoo asiakkaita tietokoneen käytössä. Työtehtävät: • Neuvonta tietokoneen, sähköpostin ja netin käytössä • Ohjelmien ja käyttöjärjestelmien asennus ja päivitys • Lisenssi- ja käyttöoikeusasiat • Tarjouskilpailujen laadinta • Avustaminen koneiden, ohjelmien ja verkon toimivuusongelmien selvittelyssä Toivomme hakijalta: • Halu ja kyky asiakaspalvelutyöhön Edellytämme hakijalta: • ATK-tuntemusta Mahdollistamme: • Kannustavat esimiehet, mukavat asiakkaat ja työtoverit • Virikkeellinen työympäristö Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

15


Infotyöntekijä Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Työpiste on 3 - 4 työntekijän muodostama tiimi, jossa voi olla mukana avustavia työntekijöitä. Työympäristö on virikkeellinen ja tarjoaa mahdollisuudet uusiin haasteisiin. Työtehtävät: • Puhelimeen vastaaminen ja asiakaspalvelu • Rekisterien ylläpito • Muut toimistotehtävät • Kassatoimet Toivomme hakijalta: • Sosiaalisia taitoja ja kommunikointivalmiuksia • Positiivista asiakaspalvelumieltä • Toimistoalan työkokemus sekä tietokoneen perustuntemus eduksi • Suomen kielen taito Edellytämme hakijalta: • MS Officen käyttötottumusta (Excel, Word, Thunderbird-sähköposti) • Toimistoalan työkokemus sekä tietokoneen perustuntemus eduksi Mahdollistamme: • Työhön perehdytetään. • Monipuolisena työpisteenä info tarjoaa mahdollisuuden uusien asioiden oppimiseen. • Työtehtäviä jaettaessa voidaan ottaa huomioon työntekijän yksilölliset taipumukset. • Kannustavat esimiehet ja mukavat työtoverit. Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

16

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Kahvilan nettiavustaja Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Työtehtävän voi räätälöidä henkilön mukaan. Nettikahvilan toiminta on vilkasta ja monipuolista, ja viihtyvyydestä huolehtiminen on tärkeää. Työtehtävät: • Nettikahvilan viihtyvyydestä huolehtiminen: pöytien siisteydestä huolehtiminen, vanhojen lehtien poisvieminen ym. pienimuotoiset järjestelytehtävät Toivomme hakijalta: • Aikaisempaa kokemusta ei tarvita • Nettikahvila on vilkas asiakaspalvelupiste, joten on eduksi, että avustaja pystyy kommunikoimaan asiakkaiden kanssa suomen kielellä Edellytämme hakijalta: • Halu tehdä työtä ja yhteistyötä • Työtehtäviin riittää vähäisempikin suomen kielen taito Mahdollistamme: • Virikkeellinen työympäristö • Toimipisteen esimies tai työpari antaa työhönohjauksen • Oppimishaluiselle hyvä paikka harjoitella suomen kieltä • Työn ohessa voi oppia uutta ja päivittää ATK-taitoja Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

17


Kassanhoitaja Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Kassanhoitajan tehtävä vaatii huolellisuutta ja luotettavuutta. Työ on itsenäistä, mutta mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa. Työtehtävät: • rahojen laskeminen ja tarkastaminen, rahanvaihto • avustavat kirjanpitotyöt (kassakirjan pitäminen) • pankkitilitysten tekeminen • laskujen laatiminen • vapaaehtoiskorvausten ja ruokalippujen antaminen talkoolaisille • sisäisen laskutuksen tekeminen (sisältää mm. jäsentoimintojen kopio-, posti- ja TST:n autojen kilometrikulujen laskemisen Toivomme hakijalta: • kirjanpidon tuntemus • kyky omatoimiseen työskentelyyn • tietokoneen käytön perustaidot • yhteistyökyky Edellytämme hakijalta: • Excelin perusteiden osaaminen • huolellisuus • luotettavuus • numeerinen laskutaito • asiakaspalvelutaito Mahdollistamme: • mahdollisuus oppia kirjanpitoa ja laskutusta Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

18

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Korjausompelija Työpaikka: Ompelimo, TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 TST:n ompelimo on tärkeä palveluyksikkö niin TST:n jäsenille kuin sen muille toiminnoille ja projekteille. Itsenäisessä yksikössä työtehtävät voidaan sovittaa työntekijöiden tietotaidon mukaan. Ompelimossa on runsaasti mahdollisuuksia oman luovuuden ja osaamisen sekä koko työyksikön kehittämiseen. Työ sopii niin hiljaiselle kuin vilkkaalle luonteenlaadulle. Työtehtävät: • vaatteiden korjaus, uusiminen, koneompelu ja muu tekstiilityö Toivomme hakijalta: • kokemusta esimerkiksi pitkäaikaisesta vaihetyöstä tai ammattikoulun ensimäisen vuosikurssin antamat perustiedot Edellytämme hakijalta: • ompelun tietotaito • työssä tulee toimeen vähäiselläkin suomen kielen taidolla • allergiat (esim. kankaiden jälkikäsittelyaineille, nikkeli- ja pölyallergia) rajoittavat työskentelyä Mahdollistamme: • kannustava työilmapiiri • mahdollisuus oppia uutta ja päivittää tietotaitoaan Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

19


Kutoja Työpaikka: Ompelimo, TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 TST:n ompelimo on tärkeä palveluyksikkö niin TST:n jäsenille kuin sen muille toiminnoille ja projekteille. Itsenäisessä yksikössä työtehtävät voidaan sovittaa työntekijöiden tietotaidon mukaan. Ompelimossa on runsaasti mahdollisuuksia oman luovuuden ja osaamisen sekä koko työyksikön kehittämiseen. Työ sopii niin hiljaiselle kuin vilkkaalle luonteenlaadulle. Työtehtävät: • kankaiden käsinkudonta ja suunnittelu, mm. luovaa materiaalin yhdistelyä Toivomme hakijalta: • ei erityistoiveita Edellytämme hakijalta: • artenomin opinnot tai vastaavat tiedot • tietotaitoa mm. kankaiden rakentamisesta, sidosopista, loimien luomisesta, poimintatekniikoista ja ATK-pohjaisesta kankaiden suunnittelusta • työssä tulee toimeen vähäiselläkin suomen kielen taidolla • allergiat (esim. kankaiden jälkikäsittelyaineille, nikkeli- ja pölyallergia) rajoittavat työskentelyä Mahdollistamme: • kannustava työilmapiiri • mahdollisuus oppia uutta ja päivittää tietotaitoaan Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

20

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Liikunnanohjaaja Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu sekä Turun ympäristössä olevat liikuntapaikat. Liikunnasta kiinnostuneelle, liikunnallista taustaa omaavalle henkilölle, joka haluaa edistää ja ylläpitää yhdistyksen työntekijöiden ja jäsenten terveyttä sekä hyvinvointia. Työtehtävät: • yhdessä työparinsa kanssa järjestää erilaisia liikunta-aktiviteettejä työntekijöille ja jäsenille (mm. jumpat, kuntopiirit, kuntosali jne.) • keksiä uusia virikkeitä. Etenkin heille, jotka eivät entuudestaan liiku riittävästi. • järjestää eri yhdistyksien välisiä tapahtumia sekä organisoida erilaisia liikuntapäiviä yhdessä järjestön muiden osastojen kanssa. Toivomme hakijalta: • perustietoa ja taitoa liikunnasta. • ei tarvitse olla ”ammattilainen” • innostava ja kannustava tapa toimia. Edellytämme hakijalta: • riittävän selkeää suomenkielistä ulosantia. • reipasta ja liikunnallista olemusta. • normaalia peruskuntoa sekä terveyttä jaksaa myös itse olla mukana tekemässä. Mahdollistamme: • toimimisen erilaisten liikuntamuotojen parissa. • innostavan ja aktiivisen kohderyhmän. • oman kunnon ylläpitämisen. • suhteita muihin liikuntajärjestöihin

Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

21


Radiotoimittaja Työpaikka: TST -toimintakeskus, Sepänkatu 5 Radiotoimittajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen.Työssä tarvitaan intoa ja sujuvaa äidinkielen taitamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työtehtävät: • radiotiedotteiden laadinta yhteistyössä TST:n tiedotuksen kanssa • ajankohtaisten tiedotteiden kokoaminen valmiiksi käsikirjoitukseksi. • ”työttömän äänen” ohjelman valmistaminen editointi / lähetyskuntoon • tallentaa yhdistyksen eri jäsentoimintojen / sidosryhmien seminaareja sekä tilaisuuksia • haastatella ajankohtaisia henkilöitä ja arkistoida tallenne Toivomme hakijalta: • atk:n ja editointiohjelmien hallintaa • aikaisempi kokemus viestintätehtävistä • sosiaalinen vuorovaikutus toimia ihmisten kanssa ja oma -aloitteisuutta • kyky joustaa työajoissa Edellytämme hakijalta: • hyvä sujuva suomen kielen hallinta • tietotekniikan perustiedot Mahdollistamme: • työhön perehdytetään • monipuoliset työtehtävät • verkostoituminen alalle Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

22

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Tiedottaja Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Tiedottajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Työssä tarvitaan intoa ja kykyä sujuvaan kirjoittamiseen ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työtehtävät: • tiedotteiden laadinta • Tärppi-lehden suunnitteleminen, juttujen kirjoittaminen ja lehden taittaminen nettisivujen päivittäminen ja ylläpito • ilmoitusten tekeminen • kuvien käsitteleminen Toivomme hakijalta: • julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmien tuntemus/hallinta • aikaisempi kokemus viestintätehtävistä • soveltuva koulutus • luovaa ongelmanratkaisua ja oma-aloitteisuutta Edellytämme hakijalta: • hyvä Suomen kielen kirjallinen hallinta • tietotekniikan perustiedot ja verkkoviestintätaidot Mahdollistamme: • työhön perehdytetään • monipuoliset työtehtävät • verkostoituminen alalle Puh.nro. 044 7007423 Projektipäällikkö

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

23


MONITAITO-Projekti MONITAITO-PROJEKTI on moniammatillinen ja -kulttuurinen projekti, joka tarjoaa palkkatuettuja työpaikkoja sekä työharjoittelua / työelämän valmennusta erityisesti luovan alan osaajille. Toisaalta: myös avoimilla työmarkkinoilla luovan alan osaajat tarvitsevat työnsä tueksi monen alan ammattilaisia, joten projektiin työllistyäkseen ei välttämättä tarvitse itse olla taiteilija. MONITAIDON toimintatapa on innovatiivinen, kokeileva, käytännönläheinen ja yksilöllinen. Seuraavat ammattiryhmät ovat sellaisia, jotka tähän mennessä ovat olleet vahvasti edustettuina. Projektissa suhtaudutaan avoimin mielin myös uusiin ideoihin, joten aina kannattaa ottaa yhteyttä.

Muusikot

Projekti työllistää sekä klassisen musiikin että ETNO-musiikin ammattilaisia. Palvelutaloissa, erilaisissa juhlissa ja muissa tilaisuuksissa esiinnytään yleensä ryhminä. Toki myös sooloesitykset ovat mahdollisia. Esiintymiset palvelevat työllistettyjä mm. esiintymiskokemusta lisäämällä ja verkostoja laajentamalla. Uusien työryhmien myötä myös opitaan uutta. Niinä päivinä, joina ei ole esityksiä, harjoitellaan täysipäiväisesti. Kokeneetkin ammattilaiset tietävät, että vain harjoitus tekee mestarin. Muusikot käyttävät harjoituksissa ja esityksissä omia soittimiaan.

Kuvataiteilijat

Kuvataiteilijat voivat projektissa ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Projektin puitteissa tehtävät työt sovitaan yksilöllisesti. Projekti palvelee työllistettyjä mm. tukemalla näyttelyiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä apurahojen hakemisessa. Näyttelystä aiheutuvia kustannuksia ei projektirahoista pystytä kattamaan, mutta monenlaista muuta tukea on pystytty antamaan. Kuvataiteilijoiden tunnettuutta lisätään mm. pitämällä heidän töitään esillä mahdollisimman laajasti. Monikulttuurinen työympäristö itsessäänkin palvelee tunnettuuden lisääntymistä. Pääsääntöisesti kuvataiteilija työskentelevät omilla työvälineillään.

Valokuvaajat

Valokuvaajien ammattitaitoa tarvitaan projektin myynnin, markkinoinnin ja raportoinnin tukena. Valokuvaajien työ projektissa on muuten vastaavaa kuin kuvataiteilijoiden. Projektilla on käytössään yksi kamera, mutta usein myös valokuvaajat työskentelevät omalla kamerallaan.

AV-taiteilijat

AV-ryhmän syntyminen on esimerkki siitä, että projektissa ollaan avoimia uusille ideoille. Ryhmän toiminta käynnistyi kahden maahanmuuttajataustaisen työnhakijan aloitteesta ja se on myöhemmin työllistänyt aloitteentekijöiden lisäksi useita videotyöntekijöitä tai ääniteknikoita. Projektin puitteissa räätälöidään yksilöllisesti kulloinkin tehtävät työt. Muiden luovan alan ammattilaisten tavoin myös tällä sektorilla oman ammattitaidon päivittäinen kehittäminen on keskeisellä sijalla. Monet tällä sektorilla työskennelleet ovat pitäneet verkostoitumista muiden työntekijöiden kanssa tärkeänä projektijaksosta saatuna antina. Projektin käytössä ei ole varsinaista AV-studiota, mutta perustyövälineillä ja yhteistyökumppanien avulla on toteutettu useita onnistuneita pientuotantoja.

24

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Muita luovan alan ammatteja

Projektissa on ollut myös tanssija, teatteriohjaaja, näyttelijä, ilmaisuohjaaja, maskeeraja, artesaani, useita graafikoita, käsikirjoittaja sekä muita kirjoittajia. Heidän toimenkuvansa on aina räätälöity yksilöllisesti.

Mediatyöläiset, toimistotyöntekijät, mikrotuet, tutkijat, koulutussuunnitelijat

Projekti tarjoaa haastavia työtehtäviä myös mediatyöläisille, toimistotyöntekijöille ja mikrotukihenkilöille. Tutkijalle ja koulutussuunnitelijallekin on löytynyt mielenkiintoista työsarkaa.

Hoivatyöntekijät

Hoivatyöntekijöillä projektissa tarkoitetaan henkilöitä, joiden osaaminen liittyy tavalla tai toisella ihmisen henkiseen tai fyysiseen hyvinvointiin. Tällaisia ovat olleet mm. palvelutalon virikeohjaaja ja psykologi. Sairaanhoitajia projekti ei kuitenkaan työllistä.

Autonkuljettajat, roudarit, siistijät

Projektissa liikutaan paljon, joten ajotaito – mielellään täydennettynä jollain muulla osaamisella – on hyvä ammattitaito niin MONITAIDOSSA kuin monessa avoimien työmarkkinoiden työpaikassakin. Ajamiseen liittyy meillä usein myös roudaaminen. MONITAIDOSSA kuten useimmissa työpaikoissa on työtä myös siistijöille. Siistijät työskentelevät samoina aikoina kuin muutkin monitaitolaiset ja ovat siten tärkeä osa työryhmää. Oman ammattitaitonsa lisäksi siistijät voivat muiden monitaitolaisten tavoin ylläpitää ja parantaa mm. ATKosaamistaan.

Vielä joku muu?

Onko sinulla sellaista ammatillista osaamista, jota emme ole tässä maininneet, mutta joka mielestäsi sopisi tähän viitekehykseen? Ota siinä tapauksessa rohkeasti yhteyttä.

Puh.nro. 044 7007 444 MONITAITO

Vihkosen kuvitus: Janna-Riina Perämäki, MONITAITO

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

25


Pakettiauton/pikkubussin kuljettaja Työpaikka: TST-toimintakeskus, Sepänkatu 5 Pikkubussin kuljettajalta toivotaan kokemusta autonkuljettajan tehtävistä sekä sosiaalisia taitoja. Työtehtävät: • pakettiauton/pikkubussin kuljettaminen • matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen • auton perushuolto, auton kunnon tarkastaminen, ylläpito ja siisteydestä huolehtiminen Toivomme hakijalta: • asiakaspalveluhenkisyyttä • Turun katutuntemus eduksi • hyviä sosiaalisia taitoja, positiivista asiakaspalvelumieltä sekä hyviä kommunikointivalmiuksia • kärsivällisyyttä (esimerkiksi retkien yhteydessä joutuu odottamaan) Edellytämme hakijalta: • ajokortti tai kuorma-autokortti • kokemusta pakettiauton/pikkubussin kuljettamisesta Puh.nro. 044 7007421 INFO

26

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Askartelumateriaalipankin vetäjä Työpaikka: Ekotori, Rieskalähteentie 74 Ekotorin askartelumateriaalipankki pyrkii vähentämään jätekeskuksiin päätyvän jätteen määrää saattamalla yhteen askartelumateriaaleiksi soveltuvia jätteitä tuottavat yritykset, sekä materiaaleja tarvitsevat toimijat (koulut, päiväkodit, kerhot jne.). Työtehtävät: • luoda ja ylläpitää kontakteja materiaalien lahjoittajiin ja niiden tarvitsijoihin • huolehtia pankin varastosta ja kirjanpidosta • ideoida käyttöä saaduille materiaaleille • opastaa tarvittaessa lapsia/lasten kanssa työskenteleviä askartelussa • järjestää tarvittaessa nouto lahjoitetuille materiaaleille Toivomme hakijalta: • alan koulutus (artesaani, kuvataiteilija tms.) Edellytämme hakijalta: • kädentaitoja ja luovuutta, kykyä nähdä jätteessä mahdollisuus • kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä Mahdollistamme: • itsenäinen työtehtävä • mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin • mahdollisuus toteuttaa luovuuttaan Puh.nro. 043 8220172 KIERRÄTYSNEUVOJA

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

27


Asiakaspalvelu/varastomies Työpaikka: Ekotorit ja Ekopaja Tehtävä on nopeasti opittavissa. Sen pystyy hoitamaan normaalia huolellisuutta ja täsmällisyyttä noudattamalla. Työlle antaa erityistä mielekkyyttä ekologisen elämäntavan arvostaminen tai halu sen oppimiseen. Työtehtävät: • tulevan materiaalin vastaanotto ja kirjaaminen Toivomme hakijalta: • kielitaitovaatimuksena halu kommunikoida; tätä työtä voi tehdä myös vieraskielinen, viittomakieli mukaan lukien Edellytämme hakijalta: • huolellisuus ja täsmällisyys Mahdollistamme: • stressitön työilmapiiri • toimipisteen esimies/työpari ohjaa työhön Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja Puh.nro. 044 7007 400 Ekotori

28

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


ATK-laitteiden tarkastaja Työpaikka: Ekotori, Kirkkotie 10, tai Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Työssä yhdistyvät tekninen osaaminen ja asiakaspalveluhenkisyys. Työssä annetaan oikean kierrättämisen koulutus ja työlle antaakin erityistä mielekkyyttä ekologisen elämäntavan arvostaminen tai halu sen oppimiseen Työtehtävät: • ATK-laitteiden huolto ja tarkastus • asiakaspalvelu • ATK-myyntityö • kuljetuspalvelun apumiehen tehtävät Toivomme hakijalta: • palveluhenkisyys Edellytämme hakijalta: • ATK-osaaminen (komponentti- ja ohjelmaosaaminen) Mahdollistamme: • työhön perehdytetään • oman osaamisen kehittäminen Puh.nro. 044 7007 400 Ekotori Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

29


Autonkuljettaja Työpaikka: Ekotori, Kirkkotie 10 ja Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Autonkuljettajan tehtävä edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä ja huolellisuutta. Työssä annetaan oikean kierrättämisen koulutus. Työtehtävät: • Ekotorin auton kuljettaminen • tulevan tavaran arviointi • työhön liittyy myös rahankäsittelyä • auton siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen Toivomme hakijalta: • asiakaspalveluhenkisyys Edellytämme hakijalta: • ajokortti tai kuorma-autokortti • Suomen kielen taito • kyky säännölliseen työssäkäyntiin Mahdollistamme: • mukava työympäristö, joka tarjoaa aloitteelliselle työntekijälle myös uusia haasteita • toimipisteen esimies/työpari opastaa työhön Puh.nro. 044 7007 400 Ekotori Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

30

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Huonekalujen kunnostaja Työpaikka: Ekotori, Rieskalähteentie 74 Itsenäinen työtehtävä, jossa on kuitenkin mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa. Työtehtävät: • huonekalujen purkaminen tai kunnostus • materiaalien lajittelu Toivomme hakijalta: • valmis työinto tai sen löytyminen Edellytämme hakijalta: • kielitaitovaatimuksena halu kommunikoida; tätä työtä voi tehdä myös vieraskielinen, viittomakieli mukaan lukien Mahdollistamme: • työhön perehdytetään • työssä annetaan oikean kierrättämisen koulutus • toimipisteen esimies tai työpari ohjaa työhön ”kädestä pitäen” • stressitön työilmapiiri Puh.nro. 044 7007 400 Ekotori

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

31


Kodinkoneiden tarkastaja Työpaikka: Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Ammattitaitoa vaativa itsenäinen tehtävä, jossa kuitenkin mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen työtovereiden kanssa. Työlle antaa erityistä mielekkyyttä ekologisen elämäntavan arvostaminen tai halu sen oppimiseen. Työtehtävät: • kodinkoneiden testaaminen Toivomme hakijalta: • kielitaitovaatimuksena halu kommunikoida, tätä työtä voi tehdä myös vieraskielinen, viittomakieli mukaan lukien. Edellytämme hakijalta: • koulutusta sähköalalta Mahdollistamme: • toimipisteen esimies tai työpari opastaa työhön • stressitön työilmapiiri Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

32

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Polkupyörän huoltaja Työpaikka: Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Polkupyörien tarkastus on konkreettista työtä itsenäisessä tiimissä. Tässä tehtävässä näkee heti työnsä jäljen ja samalla tietää tekevänsä kokonaisuuden kannalta tuloksellista työtä. Työtehtävät: • Käytettyjen polkupyörien kunnostaminen Toivomme hakijalta: • innostusta ja harrastuneisuutta Edellytämme hakijalta: • taito säätää jarrut ja vaijerit Mahdollistamme: • Työssä annetaan oikean kierrättämisen koulutus. • mahdollisuus oppia lisää • leppoisa työympäristö Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

33


Varastomies/kierrätystyöntekijä Työpaikka: Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Työ on nopeasti opittavissa. Tehtävä on itsenäinen, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen työtovereiden kanssa. Työlle antaa erityistä mielekkyyttä ekologisen elämäntavan arvostaminen tai halu sen oppimiseen. Työtehtävät: • kodinkoneiden käsittely • asiakaspalvelu • työkoneiden kunnostus (ruohonleikkuri, moottorisaha) Toivomme hakijalta: • ei erityisvaatimuksia Edellytämme hakijalta: • kielitaitovaatimuksena halu kommunikoida; tätä työtä voi tehdä myös vieraskielinen, viittomakieli mukaan lukien. Mahdollistamme: • työhön perehdytetään • toimipisteen esimies tai työpari ohjaa työhön ”kädestä pitäen” • useita työpisteitä, joita voi vaihdella • stressitön työilmapiiri Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

34

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Siistijä Työpaikka: Ekotorit tai Ekopaja Siistijällä on itsenäiset työtehtävät. Työlle antaa erityistä mielekkyyttä ekologisen elämäntavan arvostaminen tai halu sen oppimiseen. Työtehtävät: • tehdassiivousta • Ekotorin tai Ekopajan siivoustyöt • Ekopajalla työvaatteiden pyykinpesu • myytävien tuotteiden puhdistus Toivomme hakijalta: • innokkuutta Edellytämme hakijalta: • siivoustyön perustaidot • kielitaitovaatimuksena halu kommunikoida, tätä työtä voi tehdä myös vieraskielinen, viittomakieli mukaan lukien Mahdollistamme: • mukava työympäristö • aloitteelliselle työntekijälle uusia haasteita Puh.nro. 044 7007 400 Ekotori Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

35


Toimistotyöntekijä Työpaikka: Ekotorit tai Ekopaja Työ edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, huolellisuutta ja rahankäsittelyvalmiuksia. Työssä annetaan oikean kierrättämisen koulutus. Työtehtävät: • kassapalvelut, rahankäsittely • asiakaspalvelu • puhelinvaihde • tulevan tavaran arviointi • tiliöinti Toivomme hakijalta: • asiakaspalveluhenkisyys Edellytämme hakijalta: • valmius ja kyky rahaliikenteen hoitamiseen • Suomen kielen taito • kyky säännölliseen työssäkäyntiin • atk-alkeet Mahdollistamme: • mukava työympäristö • mahdollisuus oppia uutta ja kehittää taitojaan Puh.nro. 044 7007 400 Ekotori Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

36

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


AV-laitetarkastaja Työpaikka: Ekopaja, Rieskalähteentie 74 Työssä yhdistyvät tekninen osaaminen ja asiakaspalvelu. Työssä annetaan oikean kierrättämisen koulutus. Työlle antaa erityistä mielekkyyttä ekologisen elämäntavan arvostaminen tai halu sen oppimiseen. Työtehtävät: • Audiovisuaalisten laitteiden tarkastus • asiakaspalvelu Toivomme hakijalta: • asiakaspalveluhenkisyys • työ sopii myös liikuntarajoitteiselle Edellytämme hakijalta: • TV- ja videolaitteiden tekninen tuntemus • kielitaitovaatimuksena halun kommunikoida; tätä työtä voi tehdä myös vieraskielinen • koulutusta sähköalalta Mahdollistamme: • mukava työympäristö, joka tarjoaa aloitteelliselle työntekijälle myös uusia haasteita • toimipisteen esimies/työpari ohjaa työhön Puh.nro. 044 7007 410 Ekopaja

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

37


Varastotyöntekijä/myyjä Työpaikka: Ekotorit Työ edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä ja huolellisuutta. Työssä annetaan oikean kierrättämisen koulutus. Työtehtävät: • myyntityö • asiakaspalvelu • kuljetuspalvelun apumiehen tehtävät • tulevan tavaran arviointi • muut Ekotorin tehtävät Toivomme hakijalta: • asiakaspalveluhenkisyys Edellytämme hakijalta: • Suomen kielen taito • huolellisuus • kyky säännölliseen työssäkäyntiin Mahdollistamme: • mukava työympäristö, joka tarjoaa aloitteelliselle työntekijälle myös uusia haasteita • toimipisteen esimies/työpari ohjaa työhön Puh.nro. 044 7007 400 Ekotori

38

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT


Muistiinpanoja:

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

39


TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TST RY TOIMINTAKESKUS SEPÄNKATU 5 20700 TURKU

www.TSTRY.com 40

TST ry:n ja Ekotorin PALKKATUETUT TYÖPAIKAT

TURUN EKOTORI

KIRKKOTIE 10, 20540 TURKU RIESKALÄHTEENTIE 74, 20300 TURKU

www.TURUNEKOTORI.fi

Työpaikat  

Lista työpaikoista, joita voivat kysellä henkilöt, jotka ovat oikeutettuja korkeimpaan korotettuun palkkatukeen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you