__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KRONBLADET Nr 1 . 35. årgang . Maj 2021

Foto: Thorkild Jensen

GRUNDLOVSMØDE  -  lørdag d. 5. juni ved Hvidsten Kro  -  side 15 LÆS ANNONCERNE OG STØT VORE ANNONCØRER

VENSTRE I RANDERS


leder

Efter mange og lange måneder med et Danmark i nedlukket tilstand er nationen så småt  endelig ved at vende tilbage til det normale.

Lokalt kan  der  langt  om  længe  holdes  generalforsamlinger med opstilling af kandidater til byrådsvalget, og traditionen tro  er der møde på Hvidsten Kro GrundlovsDet  gælder  også  for  det  politiske  liv,  især  dag med et spændende program. på  landsplan,  hvor  truslen  om  smitte  med  covid-19 til stadighed har sat dagsordenen. Redaktionen ønsker alle en god sommer!

Venstre har  loyalt  bakket  om  de  politiske  beslutninger,  men  også  været  forrest,  når  det  gjaldt  om  at  liberalisere,  hvor  det  var  sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Redaktionen

Nu er  vi  tilbage  i  tider,  hvor  den  politiske  debat igen kan udfolde sig, og spændende  uger og måneder venter med aktuelle løftebrud fra statsminsteren, undersøgelse af  hendes  rolle  i  mink-skandalen  med  mere  som udgangspunkt.

Redaktionsudvalg Inge Thomsen (ansv.) Vester Boulevard 20 8920 Randers NV Tlf. 2149 7109 inget@privat.dk

u Så ved d noget til det bli'r

Kamma Laursen Asser Rigsvej 33A, st. tv. 8930 Randers SØ Tlf. 8644 7107

Enjoy

Vis dette “kronblad” fra Venstre i vores butik og få 1 fl. gratis af samme vin, ved køb af 3 fl. Vi ses på Nikkelvej 1, Randers, www.gludvin.dk 2

Y JO D

Taste

TRY IT

E TE N

Discover

R TAS

ISCOVE


Formanden har ordet af Knud Pedersen  Kommuneforeningsformand (V) 

Venstre går også ind for en Østbro! Men vi har prioriteret en Klimabro forud for  en Østbro   -   Hvorfor? Uanset den ene eller anden bro, sker der en  forøgelse af antal biler på vores veje! Vi  skal  derfor  finde  frem  til  en  ny  infrastruktur. Det er også uomtvisteligt, at der er en klimaudfordring med vand i Randers midtby  og hele Randers Fjord! Vi  skal  sikre  at  Randers  udvikler  sig  med  attraktive  bosætningsmuligheder,  bynært  og tæt på vand. Derfor  er  Byen  til  Vandet  og  en  Klimabro  det bedste svar på ovenstående. En beslutning byrådet har truffet ! og en beslutning  der  er  igangsat  både  på  projektniveau  og  økonomisk. Det er en beslutning der: ✺  er i overensstemmelse med udflytning af  havnen. ✺  vi i Randers selv kan træffe og betale. ✺  det er en beslutning, der hurtigt kan give  resultater. En  Østbro  vil  alene  løse  et  infrastrukturelt  problem  og  vi  kan  ikke  selv  betale  eller  bestemme.

Hvad skal vi gøre ved trafikken i de 30 år, der  vil gå før en Østbro er færdig ? Hvad vil en klimaløsning koste derudover ? Venstre er derfor helt klare i spyttet. Vi har  stemt for en Klimabro og det er den løsning,  der vil være vores prioritet frem for en løsning om rigtig mange år. ●

Generalforsamlinger Randers Syd Mandag den 7. juni kl. 19.00 i Munkdrup Forsamlingshus Nørhald-Havndal Mandag den 7. juni kl. 19.00 på Dalbyover Kro  Randers Venstre Onsdag den 16. juni kl. 19.00 i Helligåndshuset Kommuneforeningens generalforsamling onsdag den 22. juni kl. 19.00 i Helligåndshuset -  se dagsorden på side 4  -

3


Kommuneforeningens generalforsamling 2021 Venstre afholder generalforsamling d. 22. juni 2021 i Helligåndshuset kl. 19.00 Vi afholder generalforsamlingen fysisk, men vil også streame den for dem, der ønsker dette. Dagsorden:  1.  Valg af stemmetællere  2 .  Valg af dirigent  3.  Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold  4.  Behandling af regnskab og fremlæggelse af de to kredsbestyrelsers regnskab  5.  Behandling af indkomne forslag   .  Fremlæggelse af budget,  6     herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til Kommuneforeningen  7.  Valg af formand  8.  Valg af 3 medlemmer til Kommuneforeningens bestyrelse og suppleanter  9.  Valg af to revisorer og suppleanter  10.  Valg af medlem til regionsbestyrelsen  11.  Valg af 1 delegeret til Landsmødet  12. Præsentation af kandidater og godkendelse af kandidatlisten til KV 2021  13.  Valg af kandidater ( 2 ) til Regionsrådsvalget 2021  14.  Eventuelt. Vi tager de nødvendige forholdsregler vedr. Covid 19. Der udsendes direkte invitation til  alle medlemmer via e-Mail med opdateret dagsorden, mulighed for virtuelt at følge mødet  og de aktuelle Covid-19 regler. Udsendes senes 14 dage før mødet. Med venlig Venstre hilsen Knud Pedersen

4

rveres Der se g kage kaffe o TIS A - GR


Hvor er Socialdemokratiets ambitioner for Randers Kommune? Af Christian Brøns  Gruppeformand og borgmesterkandidat (V)

For nyligt kom den socialdemokratiske regering endelig på banen med et udspil til en  ny infrastrukturplan, Danmark fremad. Desværre er der knap så meget Randers fremad  over regeringens udspil - da alt regeringen  lægger op til er en udbygning af tilkørselsramper  ved  afkørslerne  i  syd,  centrum  og  nord. Ikke ét eneste ord om en udvidelse af  E45 til Randers, ikke en eneste tilkendegivelse om, at man vil handle på støjgenerne  langs  motorvejen  i  Helsted,  Hornbæk  og  Vorup. Og ikke éneste krone afsat til en ny  broforbindelse over Randers Fjord. Det må  give  røde  ører  på  borgmesterkontoret,  at  telefonforbindelse til regeringen er så svag,  at man risikerer, at Randers bliver koblet af  det Østjyske bybånd og risikerer at stille sig  markant dårligere i kampen om arbejdspladser og nye tilflyttere til kommunen. Heldigvis er Venstres ambitioner for Randers  Kommune langt større – og vi kan kun sætte  vores lid til, at Venstre vil trække regeringen  i den rigtige retning for Randers Kommunes 

skyld. I Venstres udspil er der nemlig afsat  midler  til  en  udvidelse  af  E45  til  Randers.  Udvidelsen  af  E45  til  tre  spor  er  essentiel  for vores lokale virksomheder i forhold til at  kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og  bruge mindst mulig tid på vejene. Derudover  er  Randers  også  nævnt,  når  det  kommer  til  støjbekæmpelse,  ligesom  Venstre  også  afsætter midler til tilkørselsramper ved Randers syd, centrum og nord. Slutteligt lægger  Venstre også op til en medfinansiering på  256  mio.  kr.  til  Klimabroen.  Etableringen  vil  være  med  til  at  løse  det  store  trafikale  knudepunkt i Randers og flytte 20.000 biler  i  døgnet  fra  Randers  Bro  –  og  skabe  en  markant bedre fremkommelighed.  Tak til Michael Aastrup for at være med til at  kæmpe kampen for Randers – det betaler  sig at have et hårdtarbejdende folketingsmedlem, der vil Randers. Når det kommer  til infrastruktur er det nu i hvert fald tydeligt,  at  Venstre  vil  meget  mere  end  Socialdemokratiet.  ●

5


STØT VORES MAND I FOLKETINGET - DONÉR ET VALGBANNER

Michael har siden 2007 repræsenteret Randers og Venstre med klar prioritering af borgerne, erhvervslivet og den lokale udvikling i Randers. Valget til Folketinget kan komme når som helst og du kan nu som medlem af Venstre støtte Michaels kommende valgkampagne i en tid hvor vores parti er under pres. Derfor beder vi dig give dit bidrag i form af kr. 200 til et valgbanner, ved at overføre beløbet til Michaels kampagne via:. -Kreditkort på michaelaastrup.dk Jeg arbejder for Randers’ fremtid og udvikling! Med venlig hilsen og tak! Michael Aastrup Jensen

6


Mens vi venter på sommeren er der fortsat mørke skyer på den politiske himmel

Af Michael Aastrup Jensen,   udenrigspolitisk ordfører, MF (V)

Nu må  det  altså  gerne  snart  blive  sommerferie.  Sådan  tror  jeg  mange  danskere  går  rundt  og  har  det.  Men  flere sten skal ryddes af vejen, inden vi  kan slappe af. Den største joker lige nu  er  udrulningen  af  vaccinationsplanen.  Planen  er  blevet  skubbet  flere  gang  og  giver  hovedbrud  for  rigtig  mange,  ikke  mindst  på  Christiansborg.  Flere  og meget afgørende dele af genåbningen er direkte afhængige af en vished  om  planen,  men  uforudsigeligheden  i  udrulningen  gør  det  svært  at  planlægge  for  både  os  og  danskerne.  For  hvis ikke vi kender en præcis dato for,  hvornår alle over 50 år er færdigvaccineret, er det svært at trykke yderligere 

på genåbningsspeederen.  I  forhold  til  genåbning er det dog ikke os, som skal  overbevises, men de røde støttepartier  og regeringen. Det ekstreme forsigtighedsprincip, som de lægger for dagen,  er med til at gøre livet mere besværligt  for  danskerne,  men  også  dyrere  for  vores  samfund.  I  Venstre  ønsker  vi  at  igangsætte forhandlingerne om, hvilke  forudsætninger,  der  skal  gælde,  når  smitten er meget lav eller helt væk. Jeg  mener klart, at vi er nødt til at lægge en  plan for, hvilke restriktioner der forsvinder - hvornår og hvordan. Vi kan ikke  fortsætte  med  ikke  at  tale  om,  hvad  der sker, når alle danskere er vaccineret og smitten er lav. Det er med andre 

Vandrehallen Foto: Bjarne Stæhr 

7


ord svært  at  være  i  opposition  til  en  egenrådig  regering  flankeret  af  røde  støttepartier,  i  spørgsmål  om  der  skal  sikre  individet  mere  frihed.  En  ting  er  dog  sikkert.  Vi  er  på  rette  vej,  uanset  hastigheden i vaccinationsplanen eller  regeringens fodslæbende adfærd.  For nogle uger siden var jeg på besøg  hos  to  landboforeninger.  Som  optakt  til  de  kommende  landbrugsforhandlinger  var  jeg  på  ude  og  besigtige  et  minivådområde  ved  Ørsted  på  Djursland.  Minivådområdet  fjerner  550  kilo  kvælstof fra Randers Fjord, hvert eneste  år,  og  er  placeret  hvor  det  giver  mest  mening for både landmand og naturen.  Et godt eksempel på at landbruget sagtens  kan  og  vil  reducere  udledningen  af kvælstof. Det kommer dog ikke uden  problemer. For også her er der en mørk  sky.  Forhandlingerne  om  landbruget  bliver  et  kompromis  uden  egentlige  vindere.  I  Venstre  er  vi  et  traditionelt  landbrugsparti. Det betyder at vi modsat  mange andre partier rent faktisk tillægger praktisk erfaring end stor værdi, og  anerkender det som reel viden. Minivådområderne,  er  blot  en  af  de  løsninger  der kan hjælpe landbruget med at indfri  en del af deres reduktionskrav. Men det  kræver  også  at  ordningerne  er  skruet  rigtigt  sammen.  Landboforeningerne  kunne  fortælle,  at  der  siden  2019  kun  er én, der har fået alle de tilskudsmidler,  som de ellers har søgt om. Det er ikke  i  orden.  Hvis  landbruget  skal  reducere  deres udledning, skal det også ske på fair  vilkår, og man skal sikre at skyldige beløb  udbetales rettidigt. I dialogen med Landboforeningerne blev vi hurtigt enige om,  at det trods alt er bedre for landbruget,  hvis der landes en aftale med Venstre,  8

frem for Enhedslisten og SF. For det nytter ikke at pålægge landbruget vanvittige  reduceringskrav, og slet ikke når flere af  partierne mener, at Danmark er for lille  til at være et landbrugsland. De er efter  min bedste overbevisning helt på månen.  Men virkeligheden er, at de også sidder  med ved forhandlingsbordet og ønsker  indflydelse.  Jeg  glæder  mig  over  at  få  mulighed  for  at  videregive  de  mange  gode inputs som de to store landboforeninger kom med, og håber på at regeringen kigger i retningen af et bredt forlig  med Venstre i landbrugsforhandlingerne.  En sidste sky på himlen er forhandlingerne  om  den  kommende  infrastrukturaftale. Jeg har kæmpet for at Randers  er  stærkt  repræsenteret  i  Venstres  udspil.  Med  tre  spor  fra  Aarhus  N  og  til  Randers,  konkrete  midler  til  støjbekæmpelse  og  en  medfinansiering  af  Klimabroen  er  jeg  stolt  over,  at  vi  i  Venstre  Randers  har  sat  et  foreløbigt  stort  aftryk  i  Venstres  udspil  til  infrastruktur.  Nu  må  forhandlingerne  vise  om  Socialdemokratiet  også  prioriterer  Randers lige så højt som os i Venstre.  For selvom det klarer op på himlen, så  er vi ikke i mål endnu, men vi kæmper  videre. For en aftale om infrastruktur er  en forudsætning for at vi kan gå på sommerferie, da forhandlingerne forventes  afsluttet inden.  Grundlovsdag  har  jeg  fået  tilsagn  fra  Transportminister  Benny  Engelbrecht  om  et  besøg  i  Randers,  og  jeg  ser  meget  frem  til  vise  ham  de  massive  støjproblemer,  som  borgerne  i  Randers lider under. Når først en aftale om  infrastrukturen i Danmark er på plads,  kan vi sænke de politiske skuldre og se  frem mod sommerferie.                        ●


Lad os stoppe med at poste penge i LAG Randers-Favrskov af Jens Peter Hansen, Byrådsmedlem (V)

Fint – overskriften fangede din opmærksomhed,  og  måske  tænker  du:  Er  manden  ude  på  at  begå  politisk  selvmord?  Alle  kommunalpolitikere er jo nærmest ved at vælte over  hinanden for at vise deres kærlighed til landdistrikterne (og de godt en tredjedel af KV21  stemmerne). LAG er forkortelsen for Lokale Aktionsgrupper,  der  er  foreninger  med  åbent  medlemskab.  Hver  LAG  får  stillet  midler  til  rådighed  fra  Bolig- og Planstyrelsen og EU. Med pengene  følger  muligheden  for,  at  borgere,  virksomheder  og  foreninger  i  landdistrikterne  kan  engagere sig og få indflydelse på den lokale  udvikling. Den på generalforsamlingen valgte  LAG bestyrelsen bestemmer, hvad pengene  skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der  skal have tilskud.  I  2021  fik  LAG  Randers-Favrskov  1,7  mio.  at  råde over fra EU. Oveni gav Randers kommune  et tilskud på 1,4 mio. kr. og Favrskov kommune  smed  0,5  mio.  ind  som  såkaldt  kommunal  medfinansiering. Til sammenligning har Landdistriktudvalget 2,3 mio. at gøre godt med.  I 2007 deltog jeg sammen med rigtig mange  andre  i  den  stiftende  generalforsamling  for  daværende LAG Randers. Kulturhusets store  sal var godt fyldt. Den valgte bestyrelse havde  qua de mange fremmødte en rimelig grad af  legitimitet. I 2007 havde vi ikke noget Landdistriktudvalg, og vi havde ikke medarbejdere i 

forvaltningen med landdistrikter som specifikt  ansvarsområde. I 2013 stillede jeg på vegne af Venstre forslag  om og fik vedtaget etablering af landdistriktsservice – én indgang for alle ildsjæle. I 2015  etablerede  vi  som  første  kommune  et  decideret Landdistriktsudvalg med Lars Søgaard  som udvalgsformand. Trods beskedne budgetter har udvalget i høj grad formået at understøtte virkelystne borgere i vore landdistrikter. LAG  Randers  blev  i  2014  til  LAG  RandersFavr skov.  Til  trods  for,  at  LAG  området  er  blevet noget større, er fremmødet til generalforsamlinger ganske beskedent: Selv om rammerne i 2020 var Cold Hand Winery, deltog  der blot 25 inklusiv bestyrelsen, der består af  13 plus to suppleanter. LAG’ens legitimitet er  voldsomt reduceret.  Derfor mit forslag: Lad os stoppe med at poste  kommunale kroner i LAG Randers-Favrskov.  Lad  i  stedet  Landdistriktsudvalget  få  den  direkte råderet over disse penge. Med et velfungerende  Landdistriktsudvalg  og  kompetente medarbejdere, vil landdistrikterne være  bedst tjent med, at det er folkevalgte politikere  med  allerhøjeste  grad  af  legitimitet,  der  får  ansvaret  for  at  anvende  kommunale  midler  på landdistrikt området. LAG Randers-Favrskov vil naturligvis fortsat  stå for uddelingen af EU midlerne.  ● 9


Frihed, rettigheder og demokrati i minus

Af Louise Høeg (V)  Formand for Udvalget for Sundhed, Idræt og Kultur

Det meste af maj har regnet væk, og foråret  har været koldt. Foråret sidste år var varmere  og mere solrigt, - og heldigvis for det. Den  gang  stod  de  lune  stråler  som  et  mentalt  bolværk mod den på alle måder omsiggribende coronakatastrofe. Hvis vi havde kendt  til  omfanget  af  den  sundhedsmæssige  og  økonomiske  krise,  og  de  mange  indgreb  det  har  betydet  i  vores  dagligdag,  så  var  forbruget  af  kager  og  alkohol  nok  steget  mere end tilfældet er. Det  var  fornuftigt  at  lukke  landet  ned,  da  coronaen gjorde sit indtog i Danmark. Men  senere fandt vi ud af, at sundhedsmyndighederne faktisk anbefalede, at de mindste  fortsat  kunne  gå  i  skole.  Og  efterfølgende  hørte jeg til dem, der mente at man lukkede  for langsomt op. Derfor har jeg været glad  for, at Venstre  på landsplan  lige  siden  har  arbejdet  hårdt  for,  at  så  snart  det  kunne  forsvares, så skulle der åbnes mere op. Op  for skole, uddannelser, handelslivet, restauranter,  liberale  erhverv,  idrætsverdenen,  kulturlivet og besøg på sociale bosteder og  plejecentre. Vores ældre medborgere på plejecentrene  har været underlagt svære besøgsrestriktioner på plejecentrene. Tænk sig ikke at må  modtage besøg i ens eget hjem, som man  betaler  husleje  for  og  som  rettelig  er  ens  egen  bolig.  Og  de  kram  og  den  nærhed,  man  ikke  har  måtte  give  og  modtage  er  10

ganske enkelt umenneskeligt. Især når en  tredjedel af de ældre bor mindre end et år  på plejecenter. Naturligvis kunne man ikke  bare lade være med at agere, men det er et  eksempel på at medicinen kan slå hårdere  end sygdommen. Et andet eksempel er den grelle måde, man  med  et  knips  med  fingrene  fjernede  eksistensen af et helt erhverv. Det var på mange  måder en brutal proces. Debatten  om  coronaen  har  været  svær  at  tage,  men  ligeså  langsomt  kom  den  demokratiske debat tilbage. Coronaen stod  længe højere end meget andet. Og det har  Mette og hendes regering også gjort. Den  hasteepidemilov,  som  Folketinget  vedtog  12.  marts  sidste  år,  gav  regeringen  stærkt  udvidede  beføjelser,  og  da  de  fremlagde  forslaget  til  en  ny  epidemilov  i  efteråret,  var  den  ikke  mindre  magtfordrejende.  Det  endelige forlig for den nu gældende epidemilov fik heldigvis en noget bedre balance  mellem på den ene side muligheden for at  træffe hurtige beslutninger og på den anden  side hensynet til individets rettigheder, gennemsigtige beslutninger, fagligheden og den  demokratiske opbakning. Coronaen er uden tvivl en forfærdelig epidemi  og  hærger  stadig  verden  med  grufulde scener i nyhedsudsendelserne. Men i  Danmark er der godt styr på situationen og 


restriktionerne skal derfor måles op mod de  borgere,  der  ikke  bliver  behandlet  hurtigt  nok, dem der befinder sig i et mentalt mørke  pga. coronaen, dem der bliver arbejdsløse,  og dem der har mistet deres livsværk.  Og op mod samfundsøkonomien i det hele  taget, som jo skal sikre fremtidens velfærd.

institutionernes tilstand, vores handels- og  restaurationsliv,  de  fysiske  senfølger  af  corona og meget mere.  Coronaregnskabet  er  omfattende  og  kan  langt fra gøres op i de daglige indlæggelsestal.

Hvad er  for  eksempelvis  den  personlige,  Som liberal har det været svært at opleve  sundhedsmæssige og økonomiske konsede mange restriktioner og frihedsbegræns- kvens ved, at Region Midtjylland i uge 10 - 22  ninger.  Og  det  har  været  svært  at  opleve  sidste år foretog 17.000 færre operationer og  almindelige borgere agere coronapoliti, og  200.000 færre ambulante behandlinger, og  se så meget politi på gaderne. Vi er ikke en  at der igen denne vinter blev hospitalsaftapolitistat. Og vi er heller ikke et enevælde.  ler udskudt? Vi er et demokratisk samfund. Coronaen vil vi kunne mærke længe endnu  I Randers Kommune er det nu, vi skal have  uanset hvor lavt smittetallet bliver. ● fokus  på  at  samle  op  på  børnenes  faglige  og sociale tab, de unges trivsel, de ældres  ensomhed, foreningslivets genstart, kultur-

E SMEDEN LYKKE SMEDEN A/S A/S

Dalbyovervej 40 • 8983 Gjerlev J. • Telf. 86 47 61 52 • Fax 86 47 66 99

vej 40 • 8983 Gjerlev J. • Telf. 86 47 61 52 • Fax 86 47 66 9

T. 7022 7026 · freka@freka.dk · www.freka.dk 11


KV21 Kommunevalget 2021 nærmer sig

Venstre arbejder allerede nu på at stå stærkt ved Kommunalvalget i november 2021, MEN det kræver penge og dem har vi ikke mange af.

Venstre beder derfor om din støtte! Du kan støtte på mage forskellige måder og vi vil løbende komme med  flere muligheder og samtidig give dig mulighed for både at være en del af  arbejdet og en del af beslutningerne. Du kan på nuværende tidspunkt vælge at støtte med :

Køb Valgplakat ....................  25 kr. stykket Vejsideplakat ..............  30 kr. stykket 12


Støtteannonce For 100 kr. og opad kan du støtte Venstres budskaber og kandidater Angiv om du vil nævnes med navn, firma eller være anonym. Støtteannoncer vil blive bragt i udvalgte medier  Du indbetaler det beløb, du ønsker at støtte med ved at indbetale på Venstres KONTO:   Reg. 9319 konto 2915545. Du kan også nu melde dig som frivillig til forskellige enkeltstående opgaver : Disse omfatter mange forskellige opgaver efter dit ønske ! Hjælp til uddeling...................................... Holde styr på materialer Ringe dørklokker med kandidat ......... Bemande en stand/udstilling Lave kaffe ..................................................... Bage en kage Sætte plakater op ..................................... Sætte store bannere på rammer Køre en bil ; måske din egen .............. Sætte bannere op i området Lave annoncer ........................................... Deltage i valgmøder Skrive indlæg .............................................. Like opslag fra kandidater Meld dig til: Venstreiranders@outlook.dk Knud Pedersen 2177 5071

13


Faarup Rute- & Turistbusser Kastanievænget 4B . 8990 Fårup Tlf. 86 45 21 23 . Fax 86 45 29 65 mail@faarupturistbusser.dk . www.faarupturistbusser.dk

ASKILDRUP Askildrupvej 41, 8940 Randers SV | Tlf. 8111 7100 | www.aagro.dk

14


Grundlovsmøde ved Hvidsten Kro

Traditionen tro holder Venstre møde Grundlovsdag lørdag den 5. juni ved Hvidsten Kro med følgende program: Kl. 10.30 Velkomst ved kommuneforeningsformand Knud Pedersen. Indlæg ved kommunalforsker Roger Buch over temaet: “Er demokratiet i fare?” Kl. 11.00 Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen taler. Kl. 11.30 Borgmesterkandidat for Venstre Christian Brøns taler. Kl. 12.00 Historiker Poul Smedegaard, der har stået for materialet til den kommende film om Hvidsten-gruppen, giver et indblik i filmen. Kl. 12.30 Frokost i det fri, Hvidsten Kro serverer en frokostplatte til 100,- kr. - skal forudbestilles. Afregning finder sted til kroen på selve dagen. Frokostbestilling til Jørgen Andersen, joa@kabelmail.dk . Tlf. 8643 1551. Tilmelding til Grundlovsmødet er ikke nødvendig – alle er velkomne.

15


Korrektur Korrektur

FA-EL A/S FA-EL A/S 86 47 70 66 86 47 70 66

Mariager El-Center A/S Vorup EL A/S Randers El-Service A/S Mariager El-Center A/S Vorup EL A/S Randers El-Service A/S 98 54 11 89 86 42 50 33 86 41 93 33 98 54 11 89 86 42 50 33 86 41 93 33 ved Frank Andersen – Autoriseret Elinstallatør ved Frank Andersen – Autoriseret Elinstallatør

v/ Frank Andersen

16

Autoriseret El-installatør

100 mm mm 100


Tak

til de trofaste! Af Jørgen Andersen

Randers Venstre: Kasserer/medlemsansvarlig

I 2020 kunne Venstre ”Danmarks liberale parti” fejre 150-års jubilæum som Danmarks ældste parti. Fejringen af jubilæet har vi til gode. Det satte COVID-19 en stopper for. Til  gengæld  kan vi se tilbage på de 150 år med stolthed og glæde, hvor Venstre har været bannerfører for det Borgerlige Liberale Danmark ved til stadighed at arbejde for frihed,  menneskesyn, udvikling, fremgang og velfærd. Gennem  150  år  har  vores  parti  været  ude  i  mange  storme  og  omvæltninger.  Hver  gang  har vi vist styrke ved at stå sammen om vores  parti, når det så allerværst ud. De sidste par år  har Venstre igen været ude i et uvejr af intriger  og magtkampe.  Mange af vores gode medlemmer har hovedrystende forladt partiet med ordene ”Nok er nok”.  Men heldigvis har vi en kerne af trofaste Venstrefolk, der gør lige som køerne ude på marken. De  vender ryggen mod vinden og afventer at uvejret  driver over. For de ved af erfaring, at solen igen  kommer frem og varmer os alle. Tak - til alle jer trofaste Venstremedlemmer, som  står  sammen  om  vores  parti,  når  det  blæser  allermest. I er kernen i det Venstre, vi alle holder af og som  gæve Venstrefolk har opbygget i generationer  før os gennem de sidste 150 år.                       ● 17


pn

PN TØMRER

& BYGGEFIRMA

Eriksvej 11 · 8960 Randers SØ · Tlf. 87 11 03 33 tpn@tpn.dk · www.tpn.dk · cvr-nr. 2147 9438 18

A/S


Venstre Kreds Syd, Randers Af Uffe Færch, Formand Kreds Randers Syd Fokus for kredsbestyrelsens arbejde har været koncentreret omkring de løbende infrastrukturforhandlinger – både på landsplan og lokalt. ”Vor mand på Tinge”, Michael Aastrup Jensen har med stor effekt kastet sig ind i kampen  om de offentlige infrastruktur investeringskroners anvendelse. Således kan vi glæde os  over at der i Venstres oplæg til en ny infrastrukturaftale er:   Tre spor på E45 helt til Randers! Og økonomien er fundet ved kun at føre de tre spor  op til det nye erhvervsvækstcenter ved Sdr. Borup. Klare fordele for erhvervslivet og  pendlerne.   Nye tilslutningsanlæg til og fra E 45, som løser store problemer med afvikling og trafiksikkerheden i rush hour.   Etablering af støjbekæmpelsesanlæg for de hårdt plagede borgere i Vorup, Hornbæk  og Helsted.   Lokalt er det i Venstres oplæg lykkedes Michael at få indføjet,    50 % medfinansiering af Klimabroen(275 mio. kr.), som er en væsentlig forudsætning  for hele kommunens infrastruktur og udviklingsplan for Randers by og klimasikring. Venstre markerer sig igen i sit oplæg med en fokuseret tilgang til fleksibilitet, fremkommelighed og miljøbevidsthed på landsplan som lokalt.  Det er et udspil med lige dele realisme og optimisme på borgernes vegne. Randers må og skal ikke glemmes i en infrastrukturaftale, et budskab borgmesteren tilsyneladende ikke har  fået igennem til sin partifælle i transportministeriet. Til  gengæld kan vi stole på Michael, der igen viser at hvis  nogen kæmper for Randers så er det ham og Venstre.  I  kredsbestyrelsen  ønsker  vi  Michael  tillykke  med  resultaterne af hans indsats omkring Venstres infrastruktur  udspil,  som  sikrer  fokus  på  udviklingen  af  Randers. Siden 2007 har Michael kæmpet for Randers og bærer  derfor med rette titlen her i Randers: VOR MAND PÅ TINGE 19


®

20


Landdistriktspolitik, det lange lys, og det lange (seje) træk Af Lars Søgaard, Formand for Landdistriktsudvalget, byrådsmedlem (V)

I 2015 besluttede Venstre i samarbejde med DF, at der skulle være mere fokus på landdistriktet i Randers Kommune. Politisk havde man allerede et par år tidligere forsøgt sig  med et udvalg, hvor landdistriktspolitikken skulle være med. Men sammen med ”Erhverv”  (Erhvervs- og landdistriktsudvalget) fik landdistriktspolitikken aldrig den position og det  løft som var tiltænkt, og slet ikke det fokus vi i Venstre ønskede. Det skulle der laves om på.  Potentialet i landdistriktet var (og er) for stort til at leve en hensygnende tilværelse, som  måske var lidt tilfældet i starten af storkommunens tid.  Siden 2015 har landdistriktsudvalget haft et dedikeret fokus på kommunens landdistrikt,  og mange initiativer og tiltag har været igangsat for at understøtte livet i landdistriktet og  ikke mindst de talrige ildsjæle der i sær er med til at skabe rammerne for vores fantastiske  landdistrikt. Politik handler ofte om at tage det lange lys på, for mange af de ting vi arbejder  med kan man først se resultaterne af år senere. Således også for landdistriktspolitikken,  men nu begynder vi bl.a. at høste frugten af det fokus, vi besluttede os at rette mod landdistriktet. Landdistriktet i netop Randers Kommune udmærker sig ved – sammen med  Aarhus  Kommune  -  at  være  de  eneste  kommuner  i  hele  Jylland  med en positiv befolkningsudvikling set over de sidste 10 år. Det  er imponerende, ganske enkelt, og jeg synes det vidner om, at  vi har udvist rettidig omhu, da vi besluttede at lave et dedikeret fokus på landdistriktet i kommunen. Men hvad så nu? Er  vi i mål? Nej, slet ikke. Vi skal videre, og vi er faktisk allerede  videre. Randers Kommune er med helt fremme, når det kommer til udvikling og strategi på landdistriktet. Faktisk retter  flere kommuner henvendelse til vores forvaltning for at høre  om den indsats og det fokus vi har. Noget af det ”nye” er  at udvikling også i nogle områder ikke nødvendigvis er lig  med vækst befolkningsmæssig. Det kan være, at man skal  omdanne et område i en landsby til en ny funktion, måske  skal der laves et mødested, hvor der har været et gammelt  mejeri, eller man skal måske udvikle en landsby ved at fjerne  faldefærdige og udtjente bygninger.  Landdistriktspolitikken  i  Randers  Kommune  har  været en succes, og landdistriktet er nu så fasttømmeret en del af den politiske dagsorden i  Randers  Kommune,  at  jeg  gerne  vil  se  det  parti eller liste, der kunne finde på at pille ved  den status. Jeg håber, at jeg og Venstre også  efter det kommende KV vil få muligheden  for at præge og prioritere landdistrikterne  i Randers Kommune.                                ● 21


ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

Slår portene op for NYE VIRKSOMHEDER

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER Virkevangen . Assentoft . 8900 Randers

Tlf. 86 49 41 45 Carl Damgaard Nielsen

22

FREKA grafisk a/s . Tlf. 70 22 70 26

Profile for Trykpartner

kronbladet_maj_2021  

kronbladet_maj_2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded