Toptryk Grafisk HighQuality brochure

Page 4

step

Det perfekte design Uanset hvor teknisk gode og flotte billeder, du har fået fremstillet, så er tryksagens design helt afgørende for tryksagens kvalitet. Den dygtige, kreative grafiker/AD’er er guld værd i denne proces og med få midler kan store resultater ofte opnås. Design skal både sikre harmoni mellem indhold og grafiske elementer, men også sikre at budskabet rammer målgruppen optimalt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.