Havnbjerg Kirkeblad - december 2022

Page 1

Kirkeblad for Havnbjerg Sogn December 2022 - Februar 2023 • 63. årgang

Juletræet Juletræet minder os om livets træ, der stod i Edens Have, i Paradiset. Adam og Eva havde lov at spise af alle havens træer, undtaget et eneste, træet til kundskab om godt og ondt. De havde et dejligt liv i Paradiset, hvor de var tæt på Gud, som havde skabt dem. Hver aften gik Gud tur i haven og snakkede med menneskene. Men en aften var de væk. Gud kunne ikke finde dem, og han kaldte på dem. De havde gemt sig. De skammede sig over at have gjort noget de ikke måtte. De var blevet fristet til at spise af det træ, som Gud havde sagt de ikke måtte spise af. Derfor blev de smidt ud af haven, og de måtte aldrig mere komme tilbage. Så kunne de ikke længere spise af livets træ, og derfor døde de. Det er også derfor vi dør; fordi vi ikke længere lever i Paradiset, tæt på Gud. Men julens gode nyhed er at Jesus har genåbnet Paradiset, Edens Have, for os. Med sin død på korset har han taget menneskenes straf på sig. Det var derfor Jesus kunne sige til den ene røver på korset, som hang ved siden af ham: ”I dag skal du være med mig i Paradiset.” Så Gud er ikke længere vred på menneskene, selv om de gjorde noget de ikke måtte. Gud tilgiver os og vil gerne være sammen med os. Derfor er porten til Paradiset blevet lukket op igen. Det er det Ingemann siger så smukt: ”den have Guds engle flyver i, vil Jesus for os oplukke”.

Julens glædelige budskab om Jesu fødsel kan man se afspejlet i den pynt vi plejer at hænge på juletræet: Englen minder os først og fremmest om englen der julenat forkyndte for hyrderne, at der var født en frelser inde i Bethlehem og om hele skaren af engle der sang ”Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag”. Engel er et græsk ord, der betyder budbringer eller sendebud. Vi hører om engle flere steder i Bibelen, både i det Gamle og i det Nye Testamente. Gud sender engle af sted, når han har en vigtig meddelelse til sit folk, eller når nogen har brug for hjælp. Stjernen som vi plejer at sætte i toppen af juletræet, minder os om stjernen i Bethlehem, der viste vej for de vise mænd fra Østerland, dem vi plejer at kalde de Hellige Tre Konger; selv om vi ikke ved om de var konger, og heller ikke om der var tre; for det står der ikke noget om i det Nye Testamente. Men der kom i hvert fald nogle vise mænd fra Østen, måske fra Babylon, hvor der var mange videnskabsmænd, der havde forstand på stjerner. De var den tids astronomer. De havde lagt mærke til at der var kommet en særligt stor og stærkt lysende stjerne på himlen. En sådan stjerne var tegn på at der var født en stor konge. Det så ud til at stjernen stod over jødernes land, Israel, og derfor rejste de


vestpå for at finde denne nye konge og hylde ham. De fandt ham ikke i kongeslottet i hovedstaden Jerusalem, men ude i den lille by Bethlehem, hvor kong David stammede fra. Og stjernen ledte dem helt hen til stalden, hvor de gik ind og tilbad det lille barn der lå i krybben, og de lukkede op for deres tasker og gav Jesus deres fine gaver: guld, røgelse og myrra. Lysene som vi sætter på juletræet minder os om Jesus, der sagde om sig selv ”Jeg er verdens lys. Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” (Joh. 8,12) Vi er så vant til at der er lys, så vi ikke tænker over hvor vigtigt lyset er. Da jeg boede i Afrika, var der en gang imellem fuldstændig mørkt. Hvis man gik uden for, var man nødt til at have en lygte med, for ellers ville man ikke kunne følge vejen, og så risikerede man at snuble over en sten eller at træde på en farlig giftslange! Ved juletid har vi årets korteste dag, den dag hvor solen står sent op og går tidligt ned. Det er det vi kalder vintersolhverv). Det er meget mørkt, og vi længes alle sammen efter at det bliver lysere igen. I Bibelen sammenlignes Jesus med lyset. Evangelisten Johannes skriver om Jesus, at ”Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.” (Joh. 1,9) Gud sendte Jesus til verden, fordi han elskede os mennesker. Guds store kærlighed til verden er hjertet et billede på. Det minder os om at Gud har hjerte for os. Et andet sted i Johannes-evangeliet står det også så stærkt om Guds kærlighed til os, at ”således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh. 3,16) Nogle pynter også juletræet med små gaver eller lægger julegaver under træet. Julegaverne minder os om at julen er en gave til os. Midt i al juletravlheden kan vi let glemme at vi holder fest, fordi vi har fået en stor gave af Gud. Børnene skriver lange ønskesedler, inspireret af tykke legetøjskataloger og flotte reklameindslag i fjernsynet; og vi voksne har så travlt med at købe alle mulige, dyre ting til familie og venner. Men vi må aldrig glemme, at det vigtigste i julen er at Gud giver os en gave. Guds gave til os er det lille Jesus-barn i krybben i Bethlehem. Ikke fordi han var en speciel sød og dejlig dreng, men fordi han voksede op og blev en mand, der var villig til at gå i vores sted.

Han levede det fuldkomne menneskeliv som Gud kræver af os alle. Ingen af os har nogensinde kunnet leve op til Guds krav om at vi skulle elske ham af hele vort hjerte og vor næste som os selv. Kun Jesus opfyldte Guds bud om kærlighed. Han elskede os så højt at det kostede ham livet. Han satte sit liv til for os. Den gode nyhed om at Gud blev menneske, evangeliet om Jesu fødsel julenat, har vi kun i dag, fordi andre har fortalt nyheden videre fra generation til generation. Vi kan fejre jul år efter år, også i år 2022, fordi der stadig er et fællesskab af troende mennesker, hvor denne tradition bliver holdt levende. Derfor er der en klokke på juletræet. Kirkeklokken kalder os til at komme til Gud. Den ringer hver morgen og hver aften for at minde os om at tiden går. Vores tid her på jorden er kort, og vi gør derfor klogt i at tage vare på tiden. Vi skal ”holde tal på vore dage”, som det hedder i en salme i det Gamle Testamente (Sl. 90,12). Om søndagen kalder kirkeklokken os til at komme i kirke for at høre Guds ord og prise ham med sang og bøn. Kirkeklokken ringer for at kalde på alle i sognet. Det er Guds kald til alle mennesker, fordi han vil at alle skal lære ham at kende. Gud har forberedt en stor fest hjemme hos sig i Himlens herlighed, og han vil at hans hus skal blive fyldt. Der er plads nok, også til dig. Sognepræst Henrik B. Jacobsen


Nyt fra menighedsrådet

Julehjælp

Indvielse af renoveret orgel

I lighed med tidligere år er der mulighed for julehjælp specielt målrettet til familier med hjemmeboende børn i Havnbjerg Sogn.

Som omtalt andetsteds i kirkebladet blev vores renoverede orgel genindviet søndag den 11. september kl. 16.00, hvor Julian Mallek, organist ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg, gav de mange kirkegængere en oplevelse med mange forskellige musikstykker i en times tid. Det var en oplevelse både at høre musikken og opleve bedre lyd fra vores gamle orgel efter renoveringen.

Ny kirkesanger

I forbindelse med at vores sognepræst Robert Landeværn Ryholt har fået tilkendt pension fra den 30. november, modtog vi også opsigelse fra vores kirkesanger Stine Ryholt. Ved annoncering efter ny kirkesanger modtog vi seks ansøgninger og i løbet af sommerferien besluttede menighedsrådet at ansætte Bodil Petersen fra Nordborg. Bodil Petersen har tidligere fra 2002 til 2014 været kirkesanger i Havnbjerg Kirke.

Henvendelse senest den 4. december til: Preben V. Jensen, tlf. 74 45 45 49 eller mail: pvjam@live.dk

Vi skal have ny sognepræst Vores sognepræst siden januar 2017 Robert Landeværn Ryholt har søgt og fået tilkendt pension fra den 30. november 2022. Vi skal derfor i menighedsrådet i foråret 2023 have ansat en ny sognepræst. Vores vikar Henrik Bo Jacobsen fortsætter indtil 31. maj 2023. Menighedsrådet

Vi sparer på energien

Fjernvarme

I sidste kirkeblad omtalte vi muligheden for fjernvarme i såvel Sognehuset som præstegården. Vi har nu underskrevet kontrakt med Sønderborg Forsyning om fjernvarme til begge bygninger, men gravearbejdet er endnu ikke gået i gang. Det kan vi sikkert fortælle mere om næste gang. Preben V. Jensen

Alle er blevet klar over, at priserne på energi er steget en hel del her i efteråret og derfor kommer naturligt nok opfordringen til at spare på energien overalt. Helt konkret skal temperaturen helst ned på 19 grader i alle bygninger og der skal spares på lys ved enhver lejlighed. I menighedsrådet har vi drøftet situationen og en af de mest synlige ting vi kommer ud for, er belysningen af kirken hen imod jul. I år bliver kun kirkens tårn oplyst i en begrænset periode. Så alle vil opleve ændrede vaner rundt omkring, når det gælder forbrug af energi. Men dagligdagen skal alligevel gå videre og derfor vil alle kendte aktiviteter i og uden for kirken fortsætte uforandret. Menighedsrådet


En salme jeg holder af Glade jul, dejlige jul engle dale ned i skjul! Hid de flyver med paradisgrønt, hvor de ser, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de går, lønlig iblandt os de går! Julefryd, evige fryd, hellig sang med himmelsk lyd! Det er englene, hyrderne så, dengang Herren i krybben lå, evig er englenes sang, evig er englenes sang. Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet blandt os bor! Engle sjunger om barnet så smukt, han har Himmerigs dør oplukt, salig er englenes sang, salig er englenes sang. Salig fred, himmelsk fred toner julenat herned! Engle bringer til store og små bud om ham, som i krybben lå; fryd dig hver sjæl han har frelst, fryd dig hver sjæl han har frelst! B.S. Ingemann 1850

Denne tekst blev bragt i kirkebladet advent 2005, skrevet af Karen Sandvei. Den bringes nu igen, da salmens ord om ”Fred på jord” er vort største ønske for det nye år! ”Minder fra min tidligste barndoms jul på mine bedsteforældres gård på Fyn trænger sig på: Alt var forberedt til juleaften, hvor hele familien efter gudstjenesten i Åsum Kirke samledes omkring juletræet og sang: ”Fred på jord, Fryd på jord Jesusbarnet blandt os bor” Det var stort – for mig, som ikke forstod meget af det hele, nok mest på grund af den dejlige melodi. Endnu større blev salmen, da jeg mange år senere hørte om dens oprindelse i den lille østrigske bjergby Oberndorf, hvor menigheden samledes juleaften 1818 om præsten Joseph Mohrs tekst til læreren Franz Grubers melodi. *I året 1818 var vinteren særlig streng. Oberndorf havde i flere uger været afskåret fra omverdenen på grund af snefaldet. Alligevel vidste præsten, Joseph Mohr, at alle sognebørn i den lille by og fra de omliggende gårde i bjergene ville komme til gudstjenesten i kirken. Da præsten sammen med lærer Gruber dagen for juleaften kom ind i kirken opdagede de til deres skræk, at sultne mus havde gnavet i og ødelagt orgelbælgene og at orglet var stumt. Nu var gode råd dyre. Ingen i landsbyen kunne reparere skaden og trist til mode gik de to mænd hjem.

En julegudstjeneste uden musik ville være en skuffelse for alle. Sent på aftenen tog præsten sin frakke og hat på og gik ud i vinterlandskabet, hvor månen skinnede lyst og talrige stjerne lyste. På et lille højdedrag standsede præsten og betragtede det smukke landskab. ”Stille Nacht, heilige Nacht” hviskede han og gentog ordene for sig selv. Lidt efter lidt fandt han flere ord – et digt formede sig. Hurtigt gik han tilbage til lærerens hus, hvor han vækkede Franz Gruber, som lukkede ham ind. Ved skæret af et lys gentog præsten sit digt. Læreren tog sin guitar ned fra væggen, og snart var den enkle melodi skabt. Folk, som kom langvejs fra til gudstjenesten juleaften, blev ikke skuffede. Præsten havde skrevet ordene til sin nye salme på en tavle, læreren spillede melodien på sin guitar og snart sang alle med.* Størst blev salmen for mig, da jeg hørte om de tyske og engelske soldater, der i skyttegravene under 1. Verdenskrig juleaften holdt våbenhvile og forenedes i en fælles sang ”Stille Nacht”

”Silent night”

Måtte alle folkeslag samles om og leve op til julens budskab: FRED PÅ JORDEN Glædelig jul Karen Sandvei”


Indvielse af renoveret orgel

Tusind tak til orkesteret og sangerne for en smuk musikoplevelse den 16. oktober i Havnbjerg Kirke

Havnbjerg Kirke den 11. september 2022 Kort tale ved indvielse af vores renoverede orgel. Her er lidt af historien om vores orgel, som vi har valgt at få markeret renoveringen af her sammen med årets orgelfestival, som i dag er kommet til Havnbjerg Kirke. Kirken havde et orgel fra 1958 på 16 stemmer, som gennemgik en renovering i 70erne, men som alligevel viste nogle svagheder i starten af 80erne.

26

I 1985 fik menighedsrådet solgt orglet til Vestervig Kirkemusikskole og i lidt over et år kom musikken fra et mindre orgel på 4 stemmer placeret ved døbefonten. Der blev så bestilt et nyt orgel ved firmaet Bruhn & Søn på 20 stemmer, som blev indviet den 30. august 1987. Menighedsrådet havde ikke hele beløbet, så med god støtte fra Fru Bitten Clausen og Danfoss blev det nye orgel en realitet. Der er nu gået 35 år med masser af god musik her i kirken, men efterhånden trængte også det til en gennemgribende renovering, hvor flere piber er blevet udskiftet.

08 25 22

Denne renovering er gennemført af Marcussen & Søn i Aabenraa med et godt resultat, som er blevet gennemgået og godkendt af ministeriets orgelkonsulent. Menighedsrådet 07 21


Børnekoret med store opgaver En lille gruppe fra Havnbjerg kirkes børnekor var med til børnekorstævne i Øsby kirke. 55 sangglade børn indøvede kantaten ”Træd ind med lys og herlighed” med komponisten Povl Christian Balslev fra Svendborg.

Kantaten skal uropføres den 20.11. i Haderslev Domkirke i anledning af stiftets 100 års jubilæum.

Vi vil opføre en del af kantaten en uge senere i gudstjenesten

1. søndag i advent - 27.11. kl. 10.30 i Havnbjerg kirke 3. søndag i advent 11.12. kl. 10.30 Gudstjeneste med Luciaoptog Hjertelig velkommen! Koret starter igen onsdag, den 11.1.2023 kl.15.30 i Sognehuset Havnbjerg. Alle sangglade børn fra og med 1. klasse er hjertelig velkomne!


Onsdag den 30. november på Holbøl Landbohjem Tag med til en hyggelig julefrokost på Holbøl Landbohjem. Bussen afgår fra Kvickly kl. 12.00 med opsamling fra Havnbjergcentret, ved Egen Kirke og i Bro. Pris 325 kr. inkl. 1 genstand. Bindende tilmelding til Else Matzen på tlf.: 24263226 senest den 23. november samt betaling på kontonr.: 8011 1003416.

Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter fortæller dyrlæge Ole Kaspersen (kendt fra filmen ”Onkel”) om oplevelser i sit arbejdsliv. Tilmelding senest den 1. februar 2023 til: 24625025. Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage Vores gule programfolder med flere oplysninger kan hentes på biblioteket, apoteket og hos Skjerning samt ses på Facebook.

Havnbjerg Genbrug og Kafé 93 Vi har åbent mandag til fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag er butikken åben fra kl. 9.30-12.00 I butikken er der et godt udvalg af tøj, sko, bøger, porcelæn og smykker. I Kafé 93 kan man nyde en lækker varm, hjemmelavet ret samt en kop kaffe med kage – alt sammen til en rimelig pris. Aflæg os et besøg – du er velkommen! Vi støtter initiativer i lokalsamfundet.


Lions Strik Mandag den 5. december Vi giver brød Juleafslutning – husk lidt til pakkelegen! 2023 Mandag den 9. januar Mandag den 6. februar Mandag den 6. marts

Tag selv brød med Tag selv brød med Tag selv brød med

Alle dage kl. 14.00-16.15 i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg Vi er stadig meget taknemmelige for at modtage garn. Hvis du har noget liggende, du vil af med, så ring til os. Ønsker du hjælp til kørsel, kan du ringe til Elly eller Lisbeth: Elly Hansen: 6167 0981 Lisbeth Juhler: 2262 5467

Musikalsk kirkelegestue Børn i vuggestue- og dagplejealdermødes: 6. december kl. 9.30 10. januar kl. 9 7. marts kl. 9.30 i Havnbjerg Kirke Lad os synge og lege sammen. Stine og Christiane glæder sig til at se jer!

Lad os synge Julen ind! Onsdag den 07.12.2022 kl. 19 i Havnbjerg Kirke Birgitte Romme, klaver Ole Andersen, bas Christiane Wattenberg, blokfløjte

Tag et krus og småkager med! Gløgg står parat. Alle er velkomne

Sangcafé i Sognehuset Vi synger fra Højskolesangbogen hver den første onsdag i måneden fra kl. 10.30-11.30 i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg. 7. december kl. 19 synger vi julen ind i kirken med „Sangcafé special“ med efterfølgende gløgg. Første sangcafé i 2023 er onsdag den 1. februar i Sognehuset. Alle er velkomne!


De ni læsninger

Litteraturkredsen

4. søndag i advent, den 18. december kl. 16.00, i Havnbjerg Kirke

Vi tager hul på det nye år med en god bog og mødes onsdag den 25. januar i Sognehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg.

”De ni læsninger” er en adventstradition, som begyndte i England i 1918. Udvalgte tekster, som fortæller om skabelse og syndefald, Messias-profetier og Kristi komme til vor verden, læses som forberedelse til julefejringen. Jara Kanzler Hemmet, mezzosopran Christiane Wattenberg, orgel Casper M. Rojahn, læsninger Hold en pause i denne travle tid!

Lidt om os:

Vi er en blandet gruppe, som er glade for at læse både moderne og klassisk litteratur. Udvalget er bredt og giver anledning til mange gode, berigende samtaler om stoffet, som vi kan have hver vores tilgang til og mening om. Ny litteraturonsdag aftales fra gang til gang.

Der er altid plads til flere – så kom bare!

Yderligere oplysninger kan fås ved Gunver Øvre Tlf. 2965 9652 Mail: oevre@danbonet.dk

Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet har fået nys om, at der for en del år siden på Egevej 34 st. mf. i Havnbjerg boede en ældre dame, der hed Martha Andersen. I mange år cyklede hun rundt i sognet og solgte lodsedler til forskellige velgørende formål, og da hun ikke mere kunne cykle fordi synet svigtede gik hun i stedet! Martha Andersen hørte til de stille eksistenser i sognet, så vi ved ikke så meget om hende, men vi vil gerne sætte hende et minde, fordi hun var et godt forbillede ved at vise, at man trods genvordigheder ikke skal give op. Vi spørger derfor, om der er nogle, der kendte Martha og ved lidt mere om hende? Henvendelse kan ske til Gunnar Dahl, leder af Arkivet, Mail: GD@norlak.dk eller Margot Munk Jacobsen: Mail: margotmunk@youmail.dk – tlf. 7445 1514


Baby-Rytmik i Havnbjerg Kirke

Hvorfra kommer ordet Jul? Det har længe været diskuteret hvorfra ordet jul stammer og dr har været mange forslag på bordet. Ordet jul er kendt helt tilbage fra vikingetiden, det betyder festtid, og vel og mærke en bestemt festtid, der dengang strakte sig omkring vintersolhvervet og nytårstiden.

Hjul og jul

Har du lyst til nogle dejlige timer med dit barn, så er babyrytmik måske noget for dig. Babyrytmik er for babyer fra 0-10 måneder – eller ca. til de kan kravle. Vi synger salmer og sange, laver bevægelser og fagter, danser, vugger og leger.

TIRSDAG FORMIDDAGE kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange. Bagefter er der mulighed for at pusle dit barn i Sognehuset, samt en kop kaffe/ te og rundstykker i Sognehuset. Det er gratis at deltage.

10. januar til 14. februar 2023 For tilmelding og info om holdstart kontakt: christiane.wattenberg@gmail.com / tlf. 50 82 81 76

Jul var altså allerede i vikingetiden benævnelse for den fest, der efterhånden udviklede sig fra at være en solhvervsfest til en fejring af Jesu fødsel. Og ordet har holdt ved siden. Præcis hvorfra ordet jul stammer, er ikke muligt at sige, men sprogforskere er inde på, at der kan være en sammenhæng mellem ordene jul og hjul. Begge kan de stamme fra indoeuropæiske ord, som kan have heddet k(u) ek(u)lo og som betyder drejning. Og netop i julen sker der jo en drejning fra kortere til længere dage.

Kristmesse

Bemærkelsesværdigt er det, at ordet jul er blevet hængende på trods af, at kirken ønskede og gjorde, hvad den kunne for at få begrebet kristmesse indført i stedet for jul. Det er kun i England og engelsktalende lande, at begrebet christmas er blevet den mest brugte betegnelse for dagene omkring den 24. december, selv om de også bruger ordet yuletide.


Juleaften Tegningen "Juleaften" blev første gang offentliggjort i Berlingske Tidendes søndagsudgave, den 24. december i krigsåret 1944. Årstallet er ikke ligegyldigt. Den danske befolkning gennemlevede sin femte vinter under besættelsen i en tid med mørke og kulde, rationeringer og mangel på stort set alt. Ude i verden var tyskerne på tilbagetog - men hvornår og hvordan krigen endte, kunne ingen vide. Også af dén grund var det en mørk og kold tid. Avisen ønskede at give læserne et håb for den kommende tid og bad Storm P. om en tuschtegning i helsides format til tillæggets forside. Det er utroligt, at avisen turde ofre så meget farve i en tid med varemangel. Men tegningen udsendte et håb om et lys i mørket. Stjernen over træet bliver set af en sølle vagabond. En vagabond blev dengang som nu opfattet som én, der stod udenfor - et asocialt væsen, som man samtidig ikke regnede for noget. Men her regnes han for et menneske. En vagabond, der ingen steder bor og ingenting ejer, er juleaften henvist til grantræet i naturen og stjernen på himlen. Men for den, der søger dybere i billedet, melder en anden tanke sig. Betragter vi den gestus, som vagabonden gør mod stjernen - og som forstærkes af hundens øjne, der er rettet mod vagabonden, dens menneske - står det klart, at julens budskab står åbent for os, når vi ikke er for store, for kostbare eller for ligeglade til at tage imod det: "Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!" Sådan lød julens budskab, den nat Jesus blev født. Sådan lød budskabet i 1944. Og sådan lyder det ind i vores tid.

TANGSHAVE

Torsdag den 8. december Heidi Sørensen Freund Torsdag den 22. december Henrik Bo Jacobsen

2023

Torsdag den 5. januar Torsdag den 19. januar

Mette Carlsen Henrik Bo Jacobsen

Torsdag den 2. februar Torsdag den 16. februar Torsdag den 2. marts

Heidi Sørensen Freund Henrik Bo Jacobsen Mette Carlsen

Der er kirkekaffe kl. 10 og gudstjeneste kl. 10.45


Gudstjenester

Adresser

2022

2023

4. december kl. 10.30 2. søndag i advent Nordborg Sangforening medvirker Henrik Bo Jacobsen

1. januar kl. 16.00 Nytårsdag Henrik Bo Jacobsen

11. december kl. 10.30 3. søndag i advent Børnekor med Luciaoptog Henrik Bo Jacobsen 18. december kl. 16.00 4. søndag i advent De ni læsninger Casper Rojahn

8. januar kl. 10.30 1. søndag efter helligtrekonger Henrik Bo Jacobsen 15. januar kl. 10.30 2. søndag efter helligtrekonger Henrik Bo Jacobsen 22. januar kl. 10.30 3. søndag efter helligtrekonger Henrik Bo Jacobsen

20. december kl. 9.00 Tysk julegudstjeneste (Kindercampus)

29. januar kl. 10.30 Sidste søndag efter helligtrekonger Henrik Bo Jacobsen

20. december kl. 11.00 Dansk julegudstjeneste Friskolen Østerlund Henrik Bo Jacobsen

5. februar kl. 19.00 Septuagesima Kyndelmisse Henrik Bo Jacobsen

24. december kl. 14.00 Juleaften Henrik Bo Jacobsen

12. februar kl. 10.30 Seksagesima Kirkekaffe Henrik Bo Jacobsen

25. december kl. 10.30 Juledag Jens Bendix Nielsen, bratch Henrik Bo Jacobsen 26. december 2. juledag/Skt. Stefans dag Der henvises til omegnens kirker

19. februar kl. 10.30 Fastelavn Børne- og familiegudstjeneste Henrik Bo Jacobsen 26. februar kl. 14.00 1. søndag i fasten Casper Rojahn 5. marts kl. 10.30 2. søndag i fasten Henrik Bo Jacobsen

Kirkebil Efter gensidig aftale med Centrum Taxi er ordningen med kørsel til gudstjeneste ophørt.

Vikarierende sognepræst: Henrik Bo Jacobsen, Felsted Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri. Tlf. 4295 1535, E-mail: hbja@km.dk Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg. Tlf. 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com Kirkesanger: Bodil Petersen tlf. 7445 0400 2012 7984 E-mail: bodilp-dk@hotmail.com

Gudstjenester

1. jan Nytår Anne

30. november kl. 10.30 1. søndag i advent Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri. Kantategudstjeneste Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17Annette eller påSloth

E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

7. december kl. 10.30 2. søndag i advent Gravermedhjælper: Sofus Petersen Nordborg Sangforening, kirkens børnekor og Luciaoptog Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby, Annette Sloth

6430 Nordborg Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

14. december kl. 14 3. søndag i advent Kirkens Korshær Kirkeværge: Arne H. Blom, Lyngmosevej 4, Lunden, 6430 Nordborg. Ole Werth Sørensen 21. december kl. 10.30

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade 98A, 6400 Sønderborg. 4. søndag i advent Under gudstjenesten krybbespil

ved årets konfirmander Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Annette Sloth Tlf. 7445 1514, E-mail: airjac@youmail.dk

25.Havnbjerg, december kl. 10.30 Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, 6430 Nordborg. Juledag Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293,26. december E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com Ingen gudstjeneste 28. december kl. 10.30 Deadline for næste kirkeblad er 20. januar 2023. Julesøndag Annette Sloth

25. ja Sidst Anne

1. feb Septu Anne

24. december kl. 14.30 og kl. 16.00 Juleaften Annette Sloth

Annette Sloth

11. ja 1. s.e Anne

18. ja 2. s.e Mai-B

Tlf. 4036 0307, E-mail: arne.h.blom@gmail.com

Øvrige medlemmer i menighedsrådet: Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

4. jan Helli Anne

8. feb Seksa Kitty

15. fe Faste Ingen men Se næ

22. fe 1. søn Anne

1. ma 2. søn Anne

Havnbjerg Kirkes hjemmeside www.havnbjergkirke.dk Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før udbringningen

Havnbjerg www.havn Kirkeblade siden 1-2ug


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.