DN turkalender 2024

Page 1

Tag med ud i naturen Arrangementskalender 2024

Sønderborg 1


Januar

Onsdag den 17. Januar kl. 19.00 – 22.00 Foredrag: Fra muddergrøft til ørredvandløb Oplægsholder: Morten Ringive Mødested: Knøsgård, Vestervej 1, 6470 Sydals Tilmelding via mail: heidijahnke@hotmail.com

Februar

Tirsdag den 6. Februar kl. 19.00 – 22.00 Foredrag: Flagermus Oplægsholder: Andreas Andersen og Peter Schwartz Mødested: Sønderborg Kaserne, lokale 3.45, Gerlachsgade 5, 6400 Sønderborg Tilmelding via mail: heidijahnke@hotmail.com Mandag den 19. Februar kl. 19.00 – 21.00 Foredrag: Havet Oplægsholder: Carsten Jürgensen, tlf. 29258699 Mødested: Knøsgård, Vestervej 1, 6470 Sydals Tilmelding via mail: heidijahnke@hotmail.com

Marts

Tirsdag den 5. Marts kl. 19.00 – 21.00 Databaseaften Oplægsholder: Martin R Jessen, tlf. 29278620 Mødested: Sønderborg Kaserne, lokale 3.45, Gerlachsgade 5, 6400 Sønderborg Tilmelding via mail: mjessen.mail@gmail.com

April

Søndag den 21. April kl. 15.00 – 17.00 Familiearrangement: Livet i vandhullet Turleder: Heidi Jahnke, tlf. 24653472 Mødested: P-pladsen i skoven ved Egetofte Naturskole, Egetoftevej, 6400 Sønderborg Tilmelding via mail: heidijahnke@hotmail.com Onsdag den 24. April kl. 18.30 – 20.30 Botanisk slentretur ved Kegnæs Ende Turleder: Niels Kornum, tlf. 24653472 Mødested: P-pladsen for enden af Vestermark, Kegnæs, 6430 Sydals Pssst! Kom endelig bare med Alle arrangementer er gratis for både børn og voksne. Tilmelding ses helst, så vi kan forberede udstyr og andet godt. 2


Juni

Lørdag den 15. Juni kl. 10.00 –14.00 Naturpleje Lille Bjørnkær Turleder: Andreas Andersen, tlf. 61341931 Mødested: Hellesøvej 20, 6430 Nordborg Tilmelding via mail: a-andersen@mail.dk Søndag den 16. Juni kl. 13.30 – 16.00 De Vilde Blomsters Dag Turleder: Andreas Andersen, tlf. 61341931 Mødested: Kær Vestermark ved Støvlen, Skydebane 1A, 6400 Sønderborg

August

Lørdag den 17. August kl. 9.30 – 11.30 Tur i Sakslund Turleder: Martin R Jessen, tlf. 29278620 Mødested: For enden af Bro Centervej, 6440 Augustenborg Lørdag den 24. August kl. 20.00 – 22.00 Bat Night 2024 Turleder: Andreas Andersen, tlf. 61341931 Mødested: Søgård Skov, P-pladsen i skoven ved Søgård Hovvej, 6200 Aabenraa

September

Fredag den 6. September kl. 19.30 – 21.00 Flagermustur for børnefamilier Turleder: Heidi Jahnke, tlf. 24653472 Mødested: P-pladsen i skoven vest for slotssøen ved Skolegade/Engparken, 6300 Gråsten Tilmelding via mail: heidijahnke@hotmail.com

Oktober

Lørdag den 5. Oktober kl. 10.00 – 14.00 Naturpleje Dyndvedhav Turleder: Andreas Andersen, tlf. 61341931 Mødested: P-pladsen ved Dyndvedhav for enden af Katholmvej, 6430 Nordborg Tilmelding via mail: a-andersen@mail.dk

November

Lørdag den 9. November kl. 10.00 – 14.00 Naturpleje Staals Mose Turleder: Andreas Andersen, tlf. 61341931 Mødested: P-pladsen i skoven ved Egetofte Naturskole, Egetoftevej, 6400 Sønderborg Tilmelding via mail: a-andersen@mail.dk

3


Kom selv med Kom med ud i naturen og bliv sammen med andre klogere på, hvad der rører sig. Mød dygtige turguider og andre naturinteresserede deltagere og få gode oplevelser under åben himmel med Danmarks Naturfredningsforening. Bliv aktiv for naturen Kom med og tag aktiv del i at pleje den trængte natur i kommunen. Overdrev, enge, søer og moser trues flere steder af tilgroning. I DN Sønderborg foretaget naturpleje på mange forskellige arealer, og det er en oplevelse både medlemmer og frivillige har stor fornøjelse af at være med til, da det giver synlige resultater i forhold til den biologiske mangfoldighed samt forbedrer livsbetingelserne for truede arter. Henvend dig endelig, og hør om, hvor du kan gøre en forskel.

Mere plads til naturen Vi er med 130.000 medlemmer Danmarks største grønne organisation, som arbejder for mere natur, en rigere og vildere natur på land og i vand, et rent miljø og en bæredygtig fremtid. Vi arbejder naturligvis med fredninger og biodiversitet, og har fokus på klima og grøn omstilling. Vi arbejder bredt for at skabe plads til naturen bl.a. ved at omlægge landbrugsjord til natur, forbinde naturområder og frede naturperler.

Støt naturen som medlem

Alle arrangementer er gratis. Se mere om de enkelte arrangementer på hjemmesiden eller på Facebook.

Mød os også til Naturens dag på Kær Vestermark. Annonceres på vores website og Facebook-side.

Udgivet af: DN Sønderborg E-mail: soenderborg@dn.dk Hjemmeside: soenderborg.dn.dk Facebook: DN Sønderborg

Sønderborg 4

Grafik og foto: www.form-grafik.dk

Meld dig ind i DN på denne adresse: https://www.dn.dk/stot-os/bliv-medlem/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.