Bondegårdens dyr - Islandsk

Page 1

Min første billedordbog

BondegĂĽrdens dyr Dansk

Islandsk


Min første billedordbog

Bondegårdens dyr

Forfatter | Ahmed Rakha Korrektur | Halldóra Jónsdóttir, leksikograf, Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Grafisk tilrettelæggelse | pedersen & pedersen Billeder | Shutterstock Udgave | 1. udgave 2020 ISBN | 978-87-93489-23-3

Forlaget Kitab www.kitab.dk | info@kitab.dk


Min første billedordbog

BondegĂĽrdens dyr

Guide unge

Dansk Islandsk

hane

han

hani

hun

3


Ged Geit

8


gedebuk geithafur

ged gedekid kiรฐlingur

huรฐna 9


Hest Hestur

føl folald

hoppe hryssa 12


hingst stóðhestur 13


Ord er sprogets grundlæggende byggeklodser, og ordforrådet er en central komponent i indlæringen af sprog. Et kendskab til blot få tusinde af de mest almindelige og anvendte ord giver et funktionelt ordforråd med en meget høj forståelsesgrad, og et veludviklet ordforråd er en forudsætning for gode kommunikative færdigheder i skrift og tale.

ISBN 978-87-93489-23-3

Min første billedordbog er en serie af tematiske billedordbøger, der har til formål at opbygge et bredt og nyttigt basisordforråd om vores hverdag og verden omkring os. Serien benytter visuel ordforrådstilegnelse som redskab til at understøtte ordindlæringen. Serien henvender sig til børn og voksne og er velegnet i undervisningen af modersmål, andetsprog og fremmedsprog.

9 788793 489233


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.