1001 Engelske Ord

Page 1

1001

Engelske Ord | English Words


1001 ENGELSKE ORD Udgave | 1. udgave 2021 Forfatter | Ahmed Rakha Korrektur | Henrik Gottlieb, lektor i engelsk, Københavns Universitet

Grafisk design | Grethe Lassen Billeder | Shutterstock, Depositphotos, Colourbox, Adobe Stock ISBN | 978-87-93489-27-1 Kitab www.kitab.dk | info@kitab.dk


Forord 1001 Engelske Ord er en dansk-engelsk og engelsk-dansk billedordbog i Kitab-forlagets 1001-sprogserie af billedordbøger. 1001 Engelske Ord indeholder elementære og nøje udvalgte ord fra vores hverdag og omgivelser. 1001 Engelske Ord indeholder fem hovedtemaer med over 40 forskellige emner. Hovedtemaerne beskæftiger sig med mennesket, boligen, steder uden for hjemmet, naturen og en række almene emner. 1001 Engelske Ord indeholder også en oversigt over det engelske alfabet, hvor de engelske bogstavlyde er beskrevet med danske eksempelord. Det engelske sprog indeholder dog flere sproglyde (fonemer) end bogstaver, og som der tilmed ikke findes danske ækvivalenter af, og derfor er der til den interesserede læser udarbejdet en mere udførlig oversigt over alle fonemerne i standard britisk engelsk med fonemernes lydskriftsymboler (efter det internationale fonetiske alfabet, IPA). Den fonetiske oversigt indeholder også de engelske fonemers skriftlige bogstavrepræsentationer (grafemer) sammen med engelske eksempelord, som overvejende findes i denne billedordbog. Under den fonetiske oversigt er der noter om de væsentligste fonetiske forskelle mellem standard britisk engelsk og standard amerikansk engelsk. 1001 Engelske Ord er velegnet til det første møde med engelsk og dansk og til at finpudse og udvide ordforrådet. Billedordbogen kan derfor være til stor gavn for børn og forældre som pege- og billedbog til stimulering af børnenes sprogfornemmelse og udvidelse af deres ordforråd. Billedordbogen vil også være nyttig i undervisningen af dansk og engelsk som modersmål, andetsprog og fremmedsprog på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Og i dialogen og kommunikationen med to- og fremmedsprogede børn og voksne kan billedordbogen være et godt redskab for pædagoger og undervisere at have ved hånden. Endelig kan billedordbogen være god til rejsen eller blot til almen dannelse. 1001 Engelske Ord er baseret på de to vigtigste varianter af det polycentriske engelske sprog: britisk engelsk og amerikansk engelsk. Engelsk er i dag det mest udbredte internationale sprog og er blandt de mest talte sprog i verden. 1001 Engelske Ord er først og fremmest baseret på de mest gængse ord i standard britisk engelsk og standard amerikansk engelsk. Udbredte engelske synonymer, der benyttes i både britisk engelsk og amerikansk engelsk, er i billedbogen adskilt af et komma. Gængse ord og stavemåder, som er karakteristiske for britisk engelsk og amerikansk engelsk hver især, er adskilt af en sort cirkel med det britiske ord og det amerikanske ord angivet på henholdsvis venstre og højre side af cirklen.


Indholdsfortegnelse Forord | Preface  ..................................................... 3

Bryggerset | The utility room  ................................ 26 Kælderen | The basement  .................................... 27

Mennesket | The human being  ............................ 6 Kroppen | The body ................................................. 8

Steder | Places .................................................... 28

Handlinger | Actions .............................................. 12

Byen | The town, The city  .................................... 30

Følelser | Emotions ................................................ 14

Gaden | The street  ............................................... 31

Familien | The family  ............................................. 15

Parken | The park ................................................. 32 Haven | The garden  ............................................. 33

Boligen | The home  ............................................. 16

Skolen | The school  ............................................. 34

Huset | The house  ................................................. 18

Stranden | The beach  .......................................... 35

Stuen | The living room  ......................................... 19

Skoven | The wood  The forest  .......................... 36

Børneværelset | The children's room .................... 20

Landet | The countryside  ..................................... 38

Soveværelset | The bedroom ................................ 22

Bondegården | The farm ....................................... 40

Badeværelset | The toilet  The bathroom  ........... 23 Køkkenet | The kitchen  ........................................ 24

Naturen | The nature  ..........................................  42

Spisestuen | The dining room  .............................. 25

Universet | The universe  ...................................... 44


Table Of Contents Jorden | Earth  ...................................................... 45

Mad og drikke | Food and drink ............................ 68

Naturfænomener | Natural phenomena  ................ 46

Modsætninger | Opposites  ................................... 70

Vejret | The weather ............................................... 48

Farver | Colours  Colors  ...................................... 72

Årstiderne | The seasons ....................................... 49

Figurer | Figures  .................................................... 73

Frugter | Fruits ....................................................... 50

Retninger | Directions  ........................................... 74

Grøntsager | Vegetables ........................................ 51

Tal | Numbers ......................................................... 75

Landdyr | Land animals ......................................... 52 Vanddyr | Aquatic animals ..................................... 54

Det engelske alfabet | The English alphabet ..... 78

Fugle | Birds ........................................................... 56 Dansk indeks | Danish index  ................................ 82 Almen viden | Common knowledge ................... 58 Tid | Time ............................................................... 60 Transport | Transport  Transportation ................... 62 Sport | Sport  Sports  ........................................... 63 Tøj og sko | Clothes and shoes ............................. 64 Job | Jobs  ............................................................. 66

Engelsk indeks | English index  ............................. 86


Kroppen | The body ansigtet | the face

pande | forehead øjenbryn | eyebrow øjenlåg | eyelid øjenvippe | eyelash

kind | cheek

øje | eye

næse | nose

mund | mouth læbe | lip hage | chin

10

Mennesket | The human being


Skolen | The school

tavle blackboard  chalkboard

kridt | chalk

skoletaske | school bag

penalhus | pencil case

blyant | pencil

kuglepen | ballpoint pen

farveblyant coloured pencil  colored pencil

tusch | felt-tip pen

viskelæder rubber  eraser

blyantspidser pencil sharpener

lineal | ruler

saks | scissors

lim | glue

bog | book

hæfte | exercise book

papir | paper

34

Steder | Places


Årstiderne | The seasons

Naturen | The nature

forår | spring

sommer | summer

efterår autumn  fall

vinter | winter 49


Frugter | Fruits

50

æble | apple

pære | pear

appelsin | orange

citron | lemon

banan | banana

bær | berries

jordbær | strawberry

kirsebær | cherry

fersken | peach

blomme | plum

abrikos | apricot

mango | mango

vindrue | grape

ananas | pineapple

granatæble | pomegranate

vandmelon | watermelon Naturen | The nature


paraply | umbrella

kokosnød | coconut

luftballon | air balloon

due | pigeon

Engelske Ord | English Words dansk-engelsk & engelsk-dansk billedordbog

barn | child

1001 elementære hverdagsord med billeder

rose | rose

Tematisk inddeling med mange emner Lær basale engelske og danske ord Britisk engelsk & amerikansk engelsk Oversigt over det engelske alfabet Oversigt over det engelske fonetiske alfabet Dansk og engelsk indeks

kage | cake

kanin | rabbit

nøgle | key

olivenolie | olive oil

pingvin | penguin

slik sweets  candies ISBN 978-87-93489-27-1

9 788793 489271


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.