Page 1

1001

Arabiske ord |


1001 ARABISKE ORD

Kitab 1. udgave 2016 Forfatter: Ahmed Rakha Grafisk designer: Sabrina Nørlund Hansen En særlig tak til lærer, lærervejleder og ph.d.-studerende i arabisk Mohammad Mutleq for råd og korrektur Billeder: @Shutterstock, @Depositphotos, @Colourbox ISBN 978-87-93489-00-4 www.kitab.dk


Forord | 1001 Arabiske Ord er den første større dansk-arabiske og arabisk-danske billedordbog. 1001 Arabiske Ord indeholder 1001 elementære og nøje udvalgte ord fra vores hverdag og omgivelser. 1001 Arabiske Ord indeholder fem hovedtemaer med over 40 forskellige emner. Hovedtemaerne beskæftiger sig med mennesket, hjemmet, forskellige steder uden for hjemmet, naturen og en række almene emner. 1001 Arabiske Ord indeholder en kort og enkel oversigt over det arabiske skriftsprog. Her kan du stifte bekendtskab med de arabiske bogstaver, deres lyde og deres kontekstuelle former samt nogle få basale læseregler. Med denne oversigt som reference kan læseren uden forkundskaber inden for arabisk så småt begynde at læse bogens arabiske ord på egen hånd. 1001 Arabiske Ord indeholder også en ordliste med alle bogens arabiske ord gengivet med en letlæselig dansk lydskrift. Lydskriften er specielt udviklet til denne bog og indeholder ingen særlige lydskrifttegn, men kun danske bogstaver og apostrof til at angive stød. Hermed har vi gjort bogens lydskrift læsbar og simpel for den almene danske læser, der ikke har kendskab til lydskrifttegn og -systemer. Bogens lydskrift er også udarbejdet, så læseren uden kendskab til de særlige arabiske bogstavlyde kan udtale de arabiske ord tilnærmelsesvis korrekt og samtidig gøre sig forståelig på arabisk i forholdsvis høj grad. Lydskriften giver samtidig læseren med kendskab til de arabiske bogstavlyde mulighed for at identificere de arabiske bogstaver for en mere præcis udtale af de arabiske ord. Lydskriften kan endvidere anvendes som kontrol til den spæde arabiske læsning af den læser, der ønsker at bruge bogen til at lære at læse arabisk. 1001 Arabiske Ord indeholder ingen arabisk lydskrift af bogens danske ord, da en sådan lydskrift ikke kan gøres simpel og præcis på samme tid for den almene arabiske læser, især hvad angår de mange danske vokallyde, da arabisk kun har tre vokallyde. Vi har i stedet kompenseret for dette med et endnu bedre tiltag og lagt udtalen af alle bogens danske ord op på vores hjemmeside: www.kitab.dk. Og til glæde for de ikke-arabisksprogede har vi også lagt udtalen af alle bogens arabiske ord op på hjemmesiden. 1001 Arabiske Ord indeholder vokalisering af alle bogens arabiske ord. Vokaliseringen tilsigter en præcis udtale af de arabiske ord, en understøttelse af læseindlæringen og en fremme af læsefærdigheden. 1001 Arabiske Ord er velegnet til det første møde med arabisk og dansk og til at finpudse og udvide ordforrådet. Billedordbogen kan derfor være til stor gavn for børn som pege- og billedbog til stimulering af deres sprogfornemmelse og udvidelse af deres ordforråd, i undervisningen af dansk og arabisk som andet- og fremmedsprog på de forskellige uddannelsesinstitutioner, for pædagoger og undervisere med dansk- og arabisksprogede børn og voksne, til rejsen til den arabiske verden eller blot til almen dannelse. 1001 Arabiske Ord er skrevet på moderne standardarabisk.


Indholdsfortegnelse Forord.............................. 3............................

‫ُم َق ِّد َمة‬

‫اَ ْل إِ�نْ َسان‬ Kroppen........................... 8........................... ‫سد‬ َ ‫اَلْ َج‬ Handlinger...................... 12............................. ‫�أ ْف َعال‬ ِ ‫َع َو‬ Følelser........................... 14.........................‫اطف‬ Familien.......................... 15............................ ‫اَلْ َعائ ِ َلة‬ Mennesket..................... 6..........................

‫اَلْ َم ْنزِل‬ Huset.............................. 18............................ ‫اَلْ َب ْيت‬ Stuen.............................. 19............... ‫جلُوس‬ ُ ْ‫ُغ ْر َف ُة ال‬ ْ ‫ُغ ْر َف ُة ا ْل� أ‬ Børneværelset................ 20................ ‫طفَال‬ ُ Soveværelset.................. 22..................... ‫غ ْر َف ُة ال َّن ْوم‬ Badeværelset................. 23.......................... ‫مام‬ َّ ‫اَلْ َح‬ ْ ‫اَلْ َم‬ Køkkenet........................ 24......................... ‫ط َبخ‬ َّ ‫ُغ ْر َف ُة ال‬ Spisestuen...................... 25.................. ‫ط َعام‬ Kammeret....................... 26......................... ‫ج َرة‬ ْ ‫اَلْ ُح‬ Hjemmet....................... 16...........................

Kælderen........................ 27..............................

‫اَلْ َق ْبو‬

‫�أ َما ِكن‬ ِ ‫اَلْ َم‬ Byen............................... 30.......................... ‫دي َنة‬ Gaden............................. 31.......................... ‫اَلشَّ ارِع‬ Parken............................ 32........................... ‫م ْن َت َزه‬ ُ ْ‫اَل‬ ِ ‫اَلْ َح‬ Haven............................. 33........................ ‫ديقَة‬ Skolen............................. 34........................ ‫سة‬ َ ‫اَلْ َم ْد َر‬ ِ َّ‫اَلش‬ Stranden......................... 35......................... ‫اطئ‬ Skoven............................ 36............................. ‫اَلْ َغا َبة‬ Landet............................ 38............................ ‫اَل ِّريف‬ Bondegården.................. 40......................... ‫عة‬ َ ‫اَلْ َم ْز َر‬ Steder............................ 28............................

‫اَل َّط ِبي َعة‬ َ ْ‫اَل‬ Universet........................ 44............................‫ك ْون‬ Jorden............................ 45.......................... ‫اَ ْل� أ ْرض‬ َ ‫َظ َوا ِه ٌر‬ Naturfænomener............ 46................ ‫ط ِبي ِع َّية‬ Naturen......................... 42..........................


‫اَل َّط ْقس‬ Årstiderne....................... 49.........................‫ُصول‬ ُ ‫اَلْف‬ ِ ‫َف َوا‬ Frugter............................ 50.............................‫كه‬ Grøntsager..................... 51..................... ‫خضْ َر َوات‬ َ Landdyr.......................... 52................ ‫َات َب ِّر َّية‬ ٌ ‫َح َي َوان‬ Vanddyr.......................... 54.............. ‫َات َمائ ِ َّية‬ ٌ ‫َح َي َوان‬ ُ Fugle............................... 56.............................. ‫ط ُيور‬ Vejret.............................. 48..........................

‫�أ ْش َكال‬ Orientering...................... 74........................... ‫جه‬ ُّ ‫اَل َّت َو‬ Tal................................... 75.............................. ‫�أ ْر َقام‬ Figurer............................ 73..........................

‫اِ ْق َر�أْ اَلْ َع َربِ َّية‬ ْ ‫اَللُّ َغ ُة الْ َم‬ Skriftsproget................... 79............... ‫ك ُتو َبة‬ Bogstaverne................... 80........................ ‫ح ُروف‬ ُ ْ‫اَل‬ Bogstavformerne............ 81........... ‫ح ُروف‬ ُ ْ‫�أ ْش َكا ُل ال‬ Almen viden................. 58.................... ‫عا َّمة‬ َ ‫ َم ْع ِر َف ٌة‬Vokalisering.................... 82........................‫اَل َّت ْش ِكيل‬ ِ ‫اَلْ َح‬ Tid................................... 60........................... ‫اَلْ َو ْقت‬ Noter............................... 84......................... ‫اش َية‬ Transport........................ 62............................. ‫اَل َّن ْقل‬ Sport............................... 63..........................‫اضة‬ َ ‫ اَل ِّر َي‬Lydskrift.......................... 87..................‫ِك َتا َب ٌة َص ْوتِ َّية‬ ِ ‫اب َو �أ ْح‬ Tøj og sko....................... 64.............. ‫ذ َية‬ ٌ ‫ثِ َي‬ َ ‫ َو‬Dansk indeks................. 101........... ‫ِس َدنِ َما ْر ِك ّي‬ Job................................. 66..........................‫ظائِف‬ ٌ ‫ِف ْهر‬ Mad og drikke................ 68.............. ‫م َو شَ َراب‬ ٌ ‫َط َعا‬ Modsætninger................ 70........................... ‫�أضْ دَاد‬ Arabisk indeks............... 113................. ‫ع َربِي‬ ٌ ‫ِف ْهر‬ ّ َ ‫ِس‬ Farver............................. 72..............................‫�ألْ َوان‬ Læs arabisk.................. 78.....................


Kroppen | ansigtet |

øjenbryn |

‫اَلْ َو ْجه‬

pande |

‫َج ِبين‬

øjenlåg |

‫َج ْفن‬

ِ ‫َح‬ ‫اجب‬

øjenvippe |

kind |

‫اَلْ َج َسد‬

‫َخ ّد‬

‫ُه ْدب‬

øje |

‫َع ْين‬

næse |

‫�أنْف‬

mund | læbe |

‫شَ فَة‬

hage |

‫َفم‬

‫َذ َقن‬

Mennesket |

‫اَ ْل إِ�نْ َسان‬


Skolen |

tavle |

blyant |

‫َس ُّبو َرة‬

‫َق َل ُم ال َّر َصاص‬

viskelæder |

lim | Steder |

‫ِم ْم َحاة‬

‫َص ْمغ‬

‫�أ َما ِكن‬

kridt |

‫َط َب ِاشير‬

farveblyant |

‫َق َل ُم ال َّت ْلوِين‬

blyantspidser |

bog |

‫ِم ْب َراة‬

‫ِك َتاب‬

‫اَلْ َم ْد َر َسة‬

skoletaske |

kuglepen |

‫َح ِق َيب ٌة َم ْد َر ِس َّية‬

ّ‫َق َل ُم الْ ِح ْب ِر الْ َجاف‬

lineal |

‫ِم ْس َط َرة‬

hæfte |

‫َد ْف َتر‬

penalhus |

tusch |

‫ِم ْق َل َمة‬

‫َق َل ُم اللَّ َّباد‬

saks |

‫َص‬ ّ ‫ِمق‬

papir |

‫َو َرق‬


Årstiderne |

forår |

efterår |

‫َربِيع‬

‫َخرِيف‬

‫اَلْف ُُصول‬

sommer |

vinter |

‫َص ْيف‬

‫ِش َتاء‬ Naturen |

‫اَل َّط ِبي َعة‬


Frugter |

æble |

‫تُفَّاح‬

pære |

appelsin |

‫ُب ْرتُقَال‬

citron |

‫تُوت‬

jordbær |

‫َف َر ْاولَة‬

kirsebær |

‫ِمشْ ِمش‬

granatæble |

bær |

fersken |

‫ُد َّراق‬

blomme |

vindruer |

‫ِع َنب‬

Naturen |

‫اَل َّط ِبي َعة‬

vandmelon |

‫لَ ْي ُمون‬

‫كُ َّمث َْرى‬

‫َم ْوز‬

banan |

‫َف َوا ِكه‬

‫ُب ْرقُوق‬

‫يخ �أخْ َضر‬ ٌ ‫بِ ِّط‬

abrikos |

mango |

‫َمانْ ُجو‬

ananas |

‫ك ََرز‬

‫ُر َّمان‬

‫�أنَانَاس‬


paraply |

‫ِم َظلَّة‬

kokosnød |

‫َج ْو ُز الْ ِه ْند‬

luftballon |

‫ُم ْن َطاد‬

due |

‫َح َمام‬

Arabiske ord |

dansk-arabisk & arabisk-dansk billedordbog

barn |

‫ِط ْفل‬

1001 elementære hverdagsord med billeder Tematisk inddeling med adskillige emner

rose |

‫َو ْرد‬

Oversigt over det arabiske skriftsprog Vokalisering af de arabiske ord Ordliste med dansk lydskrift Dansk og arabisk indeks Lær at læse arabisk

kage |

‫َك ْعك‬

kanin |

‫�أ ْرنَب‬

nøgle |

olivenolie |

‫َز ْي ُت ال َّز ْي ُتون‬

pingvin |

‫بِ ْطرِيق‬

slik |

‫ِم ْف َتاح‬

‫َس َكا ِكر‬

Profile for Trykpartner

1001 Arabiske Ord  

Kitab

1001 Arabiske Ord  

Kitab