Page 1

СОУ ”Свети Климент Охридски Охридски””

НАЧАЛЕН ЕТАП

Троян

Подготвителна група 

І клас—две паралелки 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Целодневна организация на учебния процес

Целодневна организация на учебния процес

V клас—три паралелки 

Разширено изучаване на математика в часовете за ЗИП и СИП

Разширено изучаване на чужди езици в часовете за ЗИП и СИП

Разширено изучаване на български език и литература в часовете за ЗИП и СИП

VІІІ клас—три паралелки

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Природоматематически профил — “Информатика” с интензивно изучаване на английски език

Технологичен профил — ”Предприемачество и бизнес” с интензивно изучаване на английски език

Природоматематически профил — ”Химия и опазване на околната среда” с интензивно изучаване на английски език

ІХ клас—една паралелка 

Технологичен профил — ”Стопански мениджмънт”

ж.к. „Лъгът”, п.к. 5600, тел. 0670 / 6 42 24, skobg@abv.bg, svetikliment.com

2014 Плакат-прием за 14-15 година  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you