STOR STÅHEI FOR INGENTING program

Page 1

STOR STÃ…HEI FOR INGENTING

Hovedscenen Premiere 16. november 2019

av William Shakespeare

Kjærlighet kjenner ingen grenser, den kjenner heller ikke fornuft. Den er stygg, og den er vakker. Den kan komme ut av ingenting og den kan bli til alt. I krig og i kjærlighet – og i Shakespeares komedie Stor ståhei for ingenting er alt tillatt. Don Pedro ankommer Messina sammen med resten av sitt følge. Følget består av en flokk soldater som vil feire sin seneste seier. Leonato ønsker dem velkommen og avholder et maskeball til deres ære. Der og da forelsker den unge Claudio seg i Leonatos datter, Hero. Claudios venn, Benedikt, møter her Heros kusine Beatrice, de er begge like rappe i replikken, og blir uunngåelig suget inn i kjærlighetens forbistrede spinn. I skyggen står Don Juan og planlegger å knuse Claudio så fort sjansen byr seg. Og det gjør den snart. Under maskeballet lover Don Pedro å hjelpe Claudio med å få Hero, og her starter forvirringen og forviklingen. Hvem ender opp med å få hvem? Vil kjærligheten finne veien frem til slutt, og kan den springe ut av ingenting og bli til alt? I Stor ståhei for ingenting er forvirringen total, og dette er William Shakespeare på sitt beste i komediens evige kamp mellom erotikk og fantestreker. Kjærlighet er relativ, men også relasjonell. Stor ståhei for ingenting viser hvordan spennet mellom den manglende troen på meningen i livet, og troen på styrken i det menneskelige samspillet, er skrøpelig og sårbart. Et menneske med dårlige hensikter er nok til å endre på noe som er vår mest konstruktive egenskap; evnen til kjærlighet. Regissør Runar Hodne er et kjent ansikt på Trøndelag Teater, og sammen med scenograf Serge von Arx, lysdesigner Andreas Fuchs og kostymedesigner Maria Gyllenhoff, tar de humoren på alvor og fører oss ned gjennom kjærlighetens kronglede gang og gir oss lov til å se en kjent kjærlighetskomedie på en ny måte, og forelske oss i den på nytt. –

Kristoffer Spender

dramaturg

Stor ståhei for ingenting av William Shakespeare

Introduksjon


Regi

Kostymedesigner

Runar Hodne er teater- og filmregissør

Maria Gyllenhoff er utdannet ved Danmarks

utdannet ved regilinjen på Statens Teater-

Designskole. Hun har arbeidet som kostyme-

høgskole i 2001, og har siden vært en etter-

designer i mange opera-, teater-, musikal- og

traktet regissør både i inn- og utland. I 2001

filmproduksjoner. I hjemlandet Danmark

mottok han Heddaprisen for regien på

har Maria arbeidet på Det Kongelige Teater,

Fosses Nokon kjem til å komme. Hodne har

Kaleidoskop og Gasværket med bl.a Kasper

også regissert flere stykker i Danmark og

Holten, Bille August, Alexander Mørk Eidem

Sverige og høstet i 2005 to Reumert-priser.

og Runar Hodne. I Sverige har hun designet

Høsten 2007 var han en del av den kunst-

kostymer på GöteborgsOperan, Malmö

neriske ledelsen ved Torshovteatret. I 2003

Opera, Dramaten og Stockholms Stadsteater.

skrev han – i samarbeid med Jo Strømgren

Maria har også jobbet ved Komische Oper

– manus, og hadde regi på spillefilmen Mot

Berlin og Summerscape-festivalen i New

Moskva. Her på Trøndelag Teater har han

York. I Norge har hun designet kostymer på

regissert Ifigeneia (2010), Hamlet (2015),

De tre musketerer, Peer Gynt (National-

En handelsreisendes død (2013), Vildanden

theatret) og Tryllefløyten (Den Norske Opera

(2017) og Medmenneske (2018). For En

& Ballett). Stor ståhei for ingenting blir hen-

handelsreisendes død ble han nominert til

nes femte oppsetning sammen med regissør

Heddaprisen for beste regi.

Runar Hodne.

Scenograf

Lysdesigner

Serge von Arx er arkitektutdannet fra ETH

Andreas Fuchs har jobbet internasjonalt

Zürich og professor i scenografi. Han jobber

som lysdesigner siden 1988. Han har sam-

internasjonalt som arkitekt, scenograf og de-

arbeidet med teaterskaperen Robert Wilson

signer. Han forsker og underviser med fokus

i over tjue år. Han har jobbet ved scener

på ”performativ arkitektur”, møtet mellom

som Berliner Staatsoper, Berliner Ensemble,

arkitektur og teater. I 1998 startet von Arx

Opera Bastille i Paris, Opernhaus i Zürich,

samarbeidet med teaterskaperen Robert Wil-

Opéra de Monte Carlo, Salzburger Festspiele,

son, og han er mentor på Watermill Center

Brooklyn Academy of Music og Lincoln

i New York. Wilson og von Arx har samar-

Center i New York, Barbican Centre i Lon-

beidet på mer enn 50 scene-, utstillings- og

don, Festival de Théâtre des Amériques i

installasjonsprosjekter. Von Arx har siden

Montreal og Ruhrfestspiele. Andreas Fuchs

2007 vært kunstnerisk leder for scenografi-

har tidligere samarbeidet med Runar Hodne

avdelingen ved Akademi for scenekunst,

på Othello, Demoner 2014, Brand og Don

Høgskolen i Østfold. Han satt i kunstfaglig

Juan ved Nationaltheatret, Fäder och söner

styre for Praha-Quadriennalen i 2015 og

ved Dramaten og på fire oppsetninger her på

2019. Stor ståhei for ingenting er den niende

Trøndelag Teater, En handelsreisendes død,

produksjonen han gjør sammen med Runar

Hamlet, Vildanden og Medmenneske.

Hodne – seks av dem på Trøndelag Teater. Kunstnerisk ansvarlige

Stor ståhei for ingenting av William ShakespeareKunstnerisk team Regi

Runar Hodne

Kulisser og kostymer er produsert

Scenografi

Serge von Arx

i Trøndelag Teaters verksteder.

Kostymedesign

Maria Gyllenhoff

Fotografering og lydopptak under

Lysdesign

Andreas Fuchs

forestilling er ikke tillatt.

Lyddesign

Eskild Johansen Næss

Maskør

Ingeborg Hopshaug

Forestillingen varer ca. 2 timer

Dramaturg

Kristoffer Spender

30 min

Oversatt av

André Bjerke

Inspisient

Randi Andersen Gafseth

Design: Tank Design T ­ rondheim

Sufflør

Ann Eli Aasgård

Trykk: Heimdal Nye Ttrykkeri

Rekvisittansvarlig

Espen Høyem

Sceneansvarlig

Trond Rimstad Bråten

Billetter: 73 80 50 00

Foto fra prøvene

Bengt Wanselius

trondelagteater.no

Program

Geir Schønberg

Ansvarlig utgiver

Elisabeth Egseth Hansen Billetter kan også bestilles og kjøpes direkte på ticketmaster.no og telefon 815 33 133

Medvirkende Leonato

Hildegunn Eggen

Beatrice

Mari Hauge Einbu

Hero

Ragne Grande

Don Pedro

Kai Remlov

Benedikt

Kenneth Homstad

Don Juan

Ingrid Unnur Giæver

Claudio

Isak Holmen Sørensen

Borachio

Andreas Tønnesland

Margaret

Mira Dyrnes Askelund

Broder Frances

Mats Moe

Social icon

Rounded square Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

#storståheiforingenting – Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.