__MAIN_TEXT__

Page 1

ROMEO OG JULIET

Hovedscenen Premiere 23. januar 2021

av William Shakespeare


Romeo og Juliet er den ultimate kjærlighetshistorien, pakket med ungdommelig livskraft og fremtidstro. Men, det er også en brutal historie om hat, hevn og drap og en refleksjon om hvilken verden vi ønsker å overlate til den oppvoksende generasjonen. Shakespeare viser hvordan en gammel konflikt mellom to mektige familier har svekket fundamentet for de som kommer etter. Han peker på hvor lett ren kjærlighet og livskraft trues i en allerede krakelert verden. Romeo og Juliet kjemper for retten til sin kjærlighet, en rett foreldrene har tatt fra dem. Kraften i de unges lidenskap og mot, gir håp om en bedre fremtid. Kan noe nytt vokse frem på ruinene av det gamle? Fra middelalderen av har narren representert menneskets kompleksitet, dets samtidige dumskap, galskap og visdom. I vår versjon av Romeo og Juliet har narren erstattet Shakespeares kor. Narren har en sentral posisjon og både forteller, kommenterer og spiller i historien. Det er en posisjon lik den teatret har ved å være i verden samtidig som det sier noe om den samme verdenen. Enhver generasjon trenger sin Romeo og Juliet og derfor har teaternarrene fortalt historien om de to elskende utallige ganger gjennom historien. Den fortelles med tillit til at det skal hjelpe og narrens mål er å holde håpet i hevd. I Hans Magnus Ystgaards frodige og vakre oversettelse møter vi Shakespeares tekst på nytt. Den trønderske dialekten er som skapt for Shakespeares verseform og rytme, og bidrar til å fremme lettheten og lekenheten i tekstene hans. Språket innehar en teatralitet og er nærmest en aktør i seg selv, noe som er særegent og godt ivaretatt i både denne oversettelsen og iscenesettelsen av Romeo og Juliet. Ystgaard oversatte Shakespeares En medtsåmmårnattsdrøm for Trøndelag Teater i 2002. I tillegg har han skrevet Lola som ble satt opp på Gamle Scene i 2002 og musikalen Purpur og gull fra 2004. Kom, milde natt, kom natt med svarte aua, gi mæ min Romeo, og når æ døyr, grip’en og del’n opp i små, små stjerna og han vil gjørrå himlens ansekt vakkert så heile vala elske sjølve natta og aller bry sæ om den grelle sola –

Elisabeth Egseth Hansen

teatersjef

Romeo og Juliet av William Shakespeare

Introduksjon


Regissør

Komponist og lyddesigner

Kjersti Haugen er utdannet ved École Inter–

Magnus Børmark er kjent som utagerende

nationale de Théâtre Jacques Lecoq i Paris

gitarist og låtskriver i bandene Gåte og 22,

og ved regilinjen på Statens Teaterhøgskole

og har også en lang fartstid som musikk-

(KHiO). Sammen med Anne Marit Sæther

produsent og lydkunstner. Han har vært kom-

regisserte hun forestillingen Hundre hemme-

ponist og lyddesigner både av og på scenen

ligheter som fikk Heddaprisen i 2014. Blant

for bl.a Verk Produksjoner, Lisa Lie, Eirik

de øvrige forestillingene hun har regissert

Fauske, Sagliocco Ensemble, Hildur Kristins-

for Trøndelag Teater er Et juleeventyr, Spring

dottir og Katja Brita Lindeberg. Av produksjo-

Awakening, Fedra, Jeanne d'Arc og Den

ner han har gjort kan nevnes Forbrytelse og

hemmelige hagen – og de tre Ibsen-forestil-

straff (Black Box Teater), Klinsj (Teaterhuset

lingene Et dukkehjem, Gjengangere og Lille

Avant Garden), Stormen (Haugesund Teater),

Eyolf. Av produksjoner på andre teatre kan vi

Paradise Now (Black Box Teater), Mare (Det

nevne Hunden i høyet for Hålogaland Teater,

Norske Teatret), Bildet av Dorian Gray og Den

Snøkvit for Det Norske Teatret, I vår familie

hemmelige hagen (Trøndelag Teater). Magnus

kan vi snakke om alt og Farfarfortellinger for

er også aktuell som norskspråklig popartist,

Turnéteatret i Trøndelag og Et juleeventyr

med plateutgivelse i vår.

for Aalborg Teater. Hun hadde også regi på Isbjørnpappaen ved åpningen av Rosendal Teater.

Lysdesigner Eivind Myren er fast lysdesigner på Trøndelag Teater. Av produksjoner han har jobbet med

Scenograf og kostymedesigner

kan nevnes Les Misérables, Når vi døde våkner,

Katrin Bombe er en tysk scenograf og kostyme-

Hvem er redd for Virginia Woolf?, Lang dags

designer som er utdannet ved Gerrit Rietveld

ferd mot natt og Leksikon om lys og mørke.

Academie i Amsterdam. Hun har siden jobbet

For arbeidet med Fedra ble han nominert til

både med teater, opera og film. Hun har

Heddapris for beste lysdesign. Han har også

bl.a samarbeidet med regissørene Susanne

designet lys ved flere andre teatre og uten-

Kennedy (Ruhrtriennale og Toneelgoep

dørsspel, og var ansvarlig for lysdesignet

Amsterdam), Jakop Ahlbom (Staatsteater

under åpningsseremonien under Ungdoms-

Mainz og Deutsche Oper), Nina Spijkers

OL på Lillehammer i 2016. I 2017 ble Myren

(Toneelschuur Producties), Guy Clemens

tildelt Trondheim kommunes Kulturstipend

(Schauspiel Bochum), Ludwig Bindervoet

Ramallah som resulterte i workshop og lys-

(Urland) og Maren E. Bjørseth (Tvillingenes

design på Peer Gynt i Ramallah.

dagbok, Alt jeg ikke husker og Leksikon om lys og mørke ved Trøndelag Teater og Emilia

Koreograf

Galotti i Haarlem og Amsterdam). Bombe

Svetlana Stokke er utdannet danser, danse-

hadde også ansvar for scenografi og kostymer

pedagog og danseterapeut fra St. Petersburg

på Den hemmelige hagen på Gamle Scene og

Statlige Kunst- og Kulturuniversitet, og fra A.

Dødsdansen på Studioscenen.

I. Herzen Pedagogiske Universitet. Svetlana er

Kunstnerisk ansvarlige

Romeo og Juliet av William Shakespeare


ansatt som dansepedagog i Trondheim Kom-

Koreograf

munale Kulturskole. På Trøndelag Teater har

Tor Ivar Hagen er utdannet ved Bårdarakade-

hun tidligere hatt ansvaret for koreografien

miet og har siden jobbet som sanger, danser

på Den hemmelige hagen og fem runder med

og skuespiller i en rekke teateroppsetninger

Kupp en klassiker: samarbeidsprosjektet

i hele landet – bl.a her på Trøndelag Teater.

mellom Kulturskolen og Trøndelag Teater.

Som koreograf har han tidligere gjort De nære ting, Besøk av gammel dame, Søndagsskolen og Påfuglen på Trøndelag Teater, Julemiddag på Nationaltheatret og Som di synes og Trettendagskvelden på Rabarbrateatret.


Kunstnerisk team Regi

Kjersti Haugen

Kulisser og kostymer er produsert

Scenografi og kostymer

Katrin Bombe

i Trøndelag Teaters verksteder.

Lysdesign

Eivind Myren

Fotografering og lydopptak under

Komponist/lyddesign

Magnus Børmark

forestilling er ikke tillatt.

Koreografi

Svetlana Stokke /

Tor Ivar Hagen

Forestillingen varer ca. 3 timer

Maskør

Marianne Aunvik

inkludert pause.

Oversatt av

Hans Magnus Ystgaard

Dramaturg

Elisabeth Egseth Hansen

Design: Tank Design T ­ rondheim

Inspisient

Line Åmli

Trykk: Heimdal Nye Trykkeri

Sufflør

Silje Aurora Løkken

Rekvisittansvarlig

Elisabet A.K. Østergren

Billetter: 73 80 50 00

Sceneansvarlig

Pål Joakim Simonsen

trondelagteater.no

Foto fra prøvene

Terje Visnes

Program

Geir Schønberg

Ansvarlig utgiver

Elisabeth Egseth Hansen

Medvirkende Juliet

Ragne Grande

Romeo

Carl Martin Eggesbø

Ammen

Hildegunn Eggen

Fru Capulet

Madeleine Brandtzæg Nilsen

Herr Montague

Tor Ivar Hagen

Mercutio

Mira Dyrnes Askelund

Benvolio

Jon Lockert Rohde

Paris

Mats Moe

Tybalt

Emil Olafsson

Broder Laurence

Madalena Sousa Helly-Hansen

Narren

Hans Petter Nilsen

Musiker

Magnus Børmark

Social icon

Rounded square Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

#romeoogjuliet – Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram

Profile for Trøndelag Teater

ROMEO OG JULIET program  

Forestillingsprogram "Romeo og Juliet" av William Shakespeare. Premiere på Hovedscenen, Trøndelag Teater 23. januar 2021

ROMEO OG JULIET program  

Forestillingsprogram "Romeo og Juliet" av William Shakespeare. Premiere på Hovedscenen, Trøndelag Teater 23. januar 2021