__MAIN_TEXT__

Page 1

KRISTIN LAVRANSDATTER

Hovedscenen Premiere 28. september 2019

av Sigrid Undset


«Det er godt når en ikke tør gjøre det en ikke synes er vakkert, men det er ikke så godt når en synes en ting er ikke vakker fordi en ikke tør gjøre det.» Fru Åshild En utfordring med klassikere er at ettermæle, erindringer og fortolkninger blir stående mellom oss og teksten. Vi leser gjennom ulike filter. Hvordan kan vi begripe Kristin Lavransdatter uten forforståelser? Gjennom tre bøker beskrives Kristins liv fra begynnelse til slutt. Handlingen er satt til høymiddelalderen, med de religiøse og samfunnsmessige betingelsene som hører til. På den tiden hadde idéer om skjebne, synd og straff en viktig rolle i menneskenes liv. Kristin tar på mange måter et handlekraftig oppgjør med disse. Familien hennes opplever ulykke etter ulykke, samtidig som hun kjemper med og mot de forventningene omgivelsene har til henne. Både skamfull og stolt gjennomlever hun en rekke vanskelige hendelser og livsvalg. Hun knytter vennskapsbånd til munken Broder Edvin og den utstøtte trollkvinnen Fru Åshild. En særskilt drivende omstendighet er forholdet hun innleder til Erlend Nikulaussøn. Sigrid Undset er en av Norges viktigste og mest anerkjente forfattere. Bøkene om Kristin Lavransdatter var hovedårsaken til at hun mottok Nobelprisen i litteratur i 1928. Trilogien går inn i historien som en av verdens internasjonalt mest anerkjente bokverk. Undset er kjent for å problematisere etiske dilemma og samfunnets innvirkning på kvinners kår. Hennes romaner skildrer kvinners ulike livsfaser i detalj, deres roller i familien og samfunnet, deres subjektive og kroppslige erfaringer. Kristin Lavransdatter har vært både hyllet som et frigjørende kvinneportrett og kritisert for å videreføre et begrensende og moraliserende kvinnesyn. Undset var upopulær blant samtidige kvinnesakskvinner, og ble stemplet som konservativ og antifeministisk på 70-tallet, men i nyere tid er bildet av hennes forfatterskap blitt mer nyansert. På flere måter synliggjør Undset hva som legger begrensninger på kvinners handlingsrom til alle tider. På Trøndelag Teater i 2019 får dere oppleve Kristin Lavransdatter grovkvernet av regissør Kjersti Horn, i en både forenklet og fortettet versjon av trilogiens første bok. Romanen, og Undsets skrevne ord, rives ut av sine vante forståelser og sammenhenger, og legemliggjøres i en direkte og dynamisk iscenesettelse. –

Vera Krohn Svaleng

dramaturg

Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset

Introduksjon


Sigrid Undset brukte ord og uttrykk fra tidlige bibeloversettelser, folkeviser, liturgi, sagaer og krøniker. Hun skapte et eget kunstnerisk språk basert på riksmål, dansk og norrønt. Det har vært en målsetting å bevare dette i iscenesettelsen.

Ordliste

hin side: motsatt side

ange: duft; (vel)lukt

hovmann: mann, rytter som er i tjeneste

attrå: sterk lyst; lengsel; higen; seksuelt begjær bane: voldsom død, særlig ved drap; utfall; avslutning

grissent: glissent hjonelag: (samliv i) ekteskap hos stormann (konge eller høvding) hug: lyst; attrå husbond: mannlig ektefelle; ektemann husnov: hushjørne

bie: vente; være tålmodig

hute: skjelle ut

bondemug: flokk av bønder; bondestand

hvass: kvass

bø: bondegård; inngjerdet åker og eng;

høk: hauk

innmark omkring en gård dugelig: ordentlig; til gagns

håndsal: løfte, overenskomst bekreftet ved håndtrykk

dugurd: formiddagsmåltid

jordegods: jordeiendom; landeiendom

dølge: skjule

jærtegn: (overnaturlig) hendelse som opp-

egg: slipt kant på redskap til å skjære, klippe, hugge eller stikke med

fattes som tegn på at noe skal skje; varsel kjød: menneskes eller dyrs kropp, orga-

eslet: tiltenkt

nisme, især menneskekroppens forgjen-

fjel: bord, planke, fjøl, skjærefjøl

gelige aspekt med vekt på dens syndige,

forgå: svinne forinnen: tidligere forsett seg: beskyttet seg fotefjed: fotefar fredsæl: om person som lever i fred og som det følger fred med fremvokstring: gutt som er nesten voksen frende: person man er i familie med; (mannlig) slektning frille: (gift) manns elskerinne fritte: utspørre (noen) for å få nøye rede på noe galdre: mane fram; trylle gilde: festlig lag; gjestebud; forening av likeberettigede medlemmer gilje: forføre

Ordliste

lavere tilbøyeligheter kryste: trykke, presse kraftig (med hender eller fingre); lidenskapelig klemme, presse (i armene, i fanget, mot brystet e.l.) kubringe: storfekjøtt fra forreste parti av bryst kurteisi: høflig, selvsikker, verdensvant; dannet opptreden; anstendighet kve: innhegning (særlig på seter) til samling av storfe eller andre husdyr kveif: rund, tettsittende mannslue kåpeskjøte: utvidet ytterplagg leilighet: anledning; tidspunkt med spesielle inntreffende omstendigheter; tidspunkt for handling levnet: liv; livsløp; livsførsel

Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset


lågen: Gudbrandsdalslågen; vann som helles over maltet til brygging mekre: utstøte lyd; breke mén: kroppslig, helsemessig skade; lyte; skavank

samhold stuke: tilbygg på kirke; sidekapell sul: saftig, fet, kraftig mat (f.eks. kjøtt, fisk, pålegg e.l.) spist til suppe, grøt, brød sutar: skomaker

miskunn: nåde; barmhjertighet

svenn: gutt; ung mann

mjød: drikk av gjæret honning tilsatt vann

søndre: slå i stykker; knuse; krenke

mæle: ytre; si

ti: for; derfor; av den grunn

mø: ung pike, ung kvinne; kvinne som

torpar: småbruker; husmann

ikke har hatt kjønnslig omgang med

træle: mase; streve

noen mann; ugift kvinne

trøstig: som ikke er redd; rolig og tillitsfull

mødig: utmattet; trett

tvi: forbanne

mågen: svigersønn; svoger

tykkes: virke, fortone seg (på en bestemt

målsnill: som snakker godt for seg niding: person som har gjort seg skyldig i skammelige gjerninger

måte) (for noen); fremstå riktig, fornuftig, tilrådelig, nødvendig (for noen); synes; mene; tro

odd: våpen

utjuldøgn: siste døgn i julen

pall: forhøyning; hylleaktig avsats

vadmel: tykt, slitesterkt, vevet ulltøy

pynt: ytterste spiss av nes; ytterste frem-

vandt seg: snodde seg

spring av land, fjell

vanskjebne: uheldig skjebne; ulykke

påk: (tynn) kjepp; liten stang; stav

vare ad: advare

ringeakt: forakt

vasekopp: person som vaser, snakker tull

risunge: barn født (av fri kvinne) utenfor

veide: drive jakt, fangst på (vilt, fisk, hav-

ekteskap rådsnar: som fort finner råd (i vanskelighet, fare e.l.) sed: nedarvet vane og måte (i et samfunn,

dyr); gå, være på jakt; jage ventelig: sannsynligvis; trolig; som man kan vente seg eller regne med viv: kvinne; hustru; kone

innenfor en sosial gruppe) som gjelder

vokster: vekst

for visse forhold i privatliv eller sam-

vådeild: brann som er oppstått ved uhell

funnsliv; tradisjon; måte å oppføre seg på,

ødt: brukt (opp) eller slitt ut til ingen nyt-

særlig når det gjelder dannelse og moral sira: herre skifte: oppgjør av dødsbo og ekteskapelig felleseie; fordeling av eiendom skigard: gjerde av planker som er lagt skrått over hverandre og festet til stokker

te; kastet, sløst bort åkle: sengeteppe; eldre, vevet teppe i geometrisk mønster og med sterke farger, brukt bl.a. til å dekke vegg med åre: ildsted midt på gulvet i (bonde)stue hvor røyken slipper ut gjennom en ljore

skjær: klar og lysende

årekrus: nett av blodårer

stallbrorlag: kameratskap, kompaniskap;

åsyn: det å se på; ansiktsuttrykk; utseende

Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset

Ordliste


Regi og dramatisering

bl.a Linje lusta (Sporvogn til begjær) regi

Kjersti Horn er utdannet regissør ved Dra-

Stefan Larsson på Dramaten, Stockholm

matiska Institutet i Stockholm (2003–2006)

og Romeo+Julia i regi av Jakob Höglund på

og har etter utdannelsen arbeidet ved et

Vaasan Kaupunginteatteri, Finland.

stort antall scener i Norden. Blant forestillinger kan nevnes Valerie Solanas skal bli

Komponist og lyddesigner

president i Amerika, Styrtet engel, Natten

Alf Lund Godbolt er en komponist, musikk-

er dagens mor, Kaos er nabo til Gud og Ric-

produsent og musiker utdannet ved av-

hard III ved Nationaltheatret. Jeg var Fritz

deling for rytmisk musikk ved UiA. Han

Moen ved Teater Manu/Riksteatret, Peer

har komponert, arrangert og produsert

Gynt og Hamlet ved Rogaland Teater, Fol-

musikk for symfoniorkestre, film, show –

keutrydning – eller leveren min er menings-

og artister som bl.a Aurora og Sigrid. Han

løs ved Den Nationale Scene, Dumbshow

har arbeidet med musikk og lyddesign til

ved Dramaten i Stockholm, Natta synger

oppsetninger på Det Norske Teatret, Oslo

sine sånger, Moskva 9. oktober og Anna

Nye Teater, Teatret Vårt, Trøndelag Teater,

Karenina ved Stockholms Stadsteater, samt

Aalborg Teater m.fl. Her på Trøndelag

Ett drömspel ved Malmö Stadsteater, sam-

Teater har han tidligere jobbet på Leonce

tidsoperaen Khairos ved Den Norske Opera

og Lena i 2015 og Lang dags ferd mot natt

& Ballett og Arv og miljø ved Den Nationale

tidligere i år. I 2018 fikk Godbolt Hedda-

Scene. Flere av hennes produksjoner har

prisen for Beste audiovisuelle design for

blitt nominert til Heddapris, og hennes

Antigone på Det Norske Teatret.

tolkning av Hamlet på Rogaland Teater mottok Heddaprisen 2015 i klassen for

Lysdesigner

årets forestilling. Her på Trøndelag Teater

Eivind Myren er fast lysdesigner på

regisserte hun Knivskarpe polaroider i 2001

­Trøndelag Teater. Av produksjoner han

og Medeas barn i 2004.

har jobbet med kan nevnes Les Misérables,

Scenograf og kostymedesigner

Roll Wolf, Når vi døde våkner, Hedda

Spring Awakening, En folkefiende, Rock’n Sven Haraldsson er utdannet som sce-

Gabler, Hvem er redd for Virginia Woolf?,

nograf og kostymdesigner ved Drama-

Robin Hood - Rai Rai i Sherwoodskogen,

tiska Institutet i Stockholm (2003-2006)

Byggmester Solness, Tordenskjold – alle

og jobber som frilanser på teatre i hele

tiders trønder og Lang dags ferd mot natt.

Norden. De seneste årene har Sven samar-

For arbeidet med Fedra ble han nominert

beidet tett med Kjersti Horn i en lang rekke

til Heddapris for beste lysdesign i 2013.

forestillinger, bl.a. Natten er dagens mor og

Han har også designet lys for flere spel som

Kaos er nabo til Gud på Nationaltheatret,

Karolinerspelet i Tydal, Elden på Røros,

Arv og miljø på Den Nationale Scene og

Spelet om Heilag Olav på Stiklestad og Den

Raskolnikov på Det Norske Teatret/Hor-

siste viking i Statsbygd – og var ansvarlig

daland Teater. I høst er Sven aktuell med

for lysdesignet under åpningsseremonien

Kunstnerisk ansvarlige

Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset


under Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

Dramatisering

I 2017 ble Myren tildelt Trondheim kom-

Kristian Lykkeslet Strømskag er utdannet

munes Kulturstipend Ramallah som resul-

ved Universitetet i Oslo og Humboldt Uni-

terte i workshop og lysdesign i forbindelse

versität i Berlin. Han er nytilsatt teatersjef

med Ashtar Theatres oppsetning av Peer

ved Teatret Vårt etter å ha vært dramaturg

Gynt i Ramallah (2018).

ved Nationaltheatret siden 2008. Tidligere

Koreograf

Nationale Scene og Kabul Teater i Afgha-

Mads Sjøgård Pettersen er utdannet ved

nistan. Han har tidligere samarbeidet med

Akademi for Scenekunst (2003-2006), og

Kjersti Horn på produksjonene Kaos er

har allerede i en alder av 35 år nådd å

nabo med Gud (Nationaltheatret), Arv og

etablere seg som en av landets ledende

miljø (Den Nationale Scene) og En folke-

unge skuespillere. Med blant annet filmer

fiende (Rogaland Teater). Han debuterte

har han arbeidet ved Rogaland Teater, Den

som Den 12. mann, Askeladden og Nord

som dramatiker med Havfruens sønn. An-

på merittlisten. Han har iløpet av de siste

dre stykker i utvalg: Til Kongo, Til Valhall,

årene også gjort seg gjeldende innenfor

Kjære Europa og Festning Europa.

felt som regi og dramaturgi – og som her i Kristin Lavransdatter; koreografi.

Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset

Kunstnerisk ansvarlige


Kunstnerisk team Regi

Kjersti Horn

Kulisser og kostymer er produsert

Dramatisering

Kjersti Horn og

i Trøndelag Teaters verksteder.

Kristian Lykkeslet Strømskag

Fotografering og lydopptak under

Scenografi og kostymer

Sven Haraldsson

forestilling er ikke tillatt.

Lysdesign

Eivind Myren

Komponist og lyddesign

Alf Lund Godbolt

Forestillingen varer ca. 4 timer

Koreograf

Mads Sjøgård Pettersen

30 min inkludert to pauser.

Maskør

Marianne Aunvik

Dramaturg

Vera Krohn Svaleng

Design: Tank Design T ­ rondheim

Inspisient

Ane Wennevold

Trykk: Heimdal Nye Ttrykkeri

Sufflør

Silje Aurora Løkken

Rekvisittansvarlig

Elisabet A.K. Østergren

Sceneansvarlig

Ragnar Fahsing

Billetter kan også bestilles og

Foto fra prøvene

Erika Hebbert

kjøpes direkte på ticketmaster.no

Program

Geir Schønberg

og telefon 815 33 133

Ansvarlig utgiver

Elisabeth Egseth Hansen

Medvirkende Kristin Lavransdatter

Ingrid Unnur Giæver

Erlend Nikolaussøn

Kingsford Siayor

Lavrans Bjørgulfssøn

Trond-Ove Skrødal

Ragnfrid Ivarsdatter

Janne Kokkin

Simon Andressøn Darre

Isak Holmen Sørensen

Broder Edvin / Fru Groa / Gyrd / Bjørn / Herr Bård

Kai Remlov

Isrid / Fru Åshild

Hildegunn Eggen

Ulvhild / Inga / Astrid / Brynhild Fluga

Mira Dyrnes Askelund

Arne / Søster Potentia / Åsmund / Munan

Vetle Bergan / Mats Moe

Tordis / Ingebjørg / Gunhild / Eline Ormsdatter

Ragne Grande

Halvdan / Trond / Bentein / Sira Eirik / Ulv

Andreas Tønnesland / Mats Moe

Social icon

Rounded square Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

#kristinlavransdatter – Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram

Profile for Trøndelag Teater

Kristin Lavransdatter program  

Forestillingsprogram "Kristin Lavransdatter" av Sigrid Undset. Premiere på Hovedscenen 28. september 2019

Kristin Lavransdatter program  

Forestillingsprogram "Kristin Lavransdatter" av Sigrid Undset. Premiere på Hovedscenen 28. september 2019