FYR program

Page 1

FYR

Studioscenen Urpremiere 15. februar 2020

av Cirka Teater

Det gamle fyret Filos har stått ved havet i mer enn tusen år. Han har stått i regn og vind for å lyse opp verden og guidet menneskene sikkert frem igjennom mørket. Den vesla jenta Sinas står ved vannkanten. Hun er alene og trenger hjelp. Ut av mørket kommer det store fyret Filos. Motvillig hjelper han henne, men samtidig avslører han litt av hemmeligheten sin. Han har bestemt seg for å slukke, for han vil ikke være fyr og lyse lenger. Jenta skjønner ikke hvorfor. Det er jo livsfarlig. Filos er ikke det eneste fyret. Vi møter også Patos, Kosmos, Faros og Kokus, alle har sin egen tåkelur og en enkel men kjempeviktig jobb. De skal stå der kartet sier de skal være og sende lyssignaler langt ut i horisonten. De står over hele verden. Helt fra Stillehavet til det Indiske hav opp til Nordishavet, nedover til Atlanterhavet og Sørishavet står det fyr. Til og med på Ila kai i Trondheimsfjorden står det et lite fyr og lyser i mørket. Fyrene skiller ikke hvem de lyser for, de lyser for alle. Men tiden går fort, og er det fortsett behov for dem? Er det med moderne teknologi overhodet noen som ser og hører dem lenger? Hører de bare til i gamle dager, eller forteller de oss fortsatt noe i dag? Fyr har urpremiere her på Trøndelag Teater og er en forestilling både for barn og resten av familien. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom Cirka Teater og Trøndelag Teater. Denne særegne forestillingen har stort fokus på det visuelle og lekne uttrykk, som vi kjenner det fra tidligere forestillinger av Cirka Teater som Pingvinhjelpen, Kurt koker hodet og Hundre hemmeligheter, blant mange flere. –

Kristoffer Spender

dramaturg

Fyr av Cirka Teater

Introduksjon


Konsept

Maskineriet (Dk) og Teater Ibsen. Martin har

Cirka Teater ble etablert av Anne Marit Sæther

komponert bestillingsverk for blant annet

og Gilles Berger i 1984, og er et av Norges mest

Grunnlovsjubileet, Olavsfestdagene, Sverres-

erfarne kompanier i det frie feltet. De har

borg Folkemuseum, Nidarosdomen, NTNU og

sin base på Nyhavna i Trondheim, hvor de

St. Olavs Hospital. Som trommeslager har han

har produsert over 40 forestillinger. Cirka

gitt ut en rekke album med ensemblene Dada-

Teaters forestillinger varierer i størrelse, fra

fon, Bárut og Billuca Ensemble, og har mottatt

mindre turnéforestillinger og produksjoner i

Spellemannsprisen og Alarmprisen.

samarbeid med teaterinstitusjoner, til store utendørs evenementer. Alle kjennetegnes av et

Kostymedesigner

lekent visuelt språk. I Fyr møter vi Anne Marit

Jenny Hilmo Teig er utdannet kostyme-

som skuespiller og figurfører, mens Gilles har

designer fra London College of Fashion, og

designet og utviklet scenografien. Trøndelag

har gjort kostymedesign og scenografi på over

Teater og Cirka Teater har lang tradisjon for

60 forestillinger og tv/film med blant andre

samarbeid gjennom bl.a Kurt koker hodet,

Turnéteatret i Trøndelag, Rabarbrateateret,

Pingvinhjelpen, Rasende rebeller og Hundre

Konstellasjonen, Rosendal Teater, Samovar-

hemmeligheter. Manuset til Fyr er utviklet

teateret, Viken Teater, Teater Ibsen og Trøn-

sammen med Marianne Meløy og Espen Dekko.

delag Teater. I samarbeid med Cirka Teater har Jenny tidligere utviklet kostymer til forestillin-

Regissør

gene Hundre hemmeligheter, Garage og Veien

Morten Røsrud er regissør, skuespiller og

mellom huler og tårn.

skuespillerpedagog, bosatt i Trondheim. Han har vært involvert i 26 ulike oppsetninger som

Lysdesigner

skuespiller, regissør, scenograf, lysdesigner,

Eivind Myren er fast lysdesigner på ­Trøndelag

dramatiker og produsent. Morten har laget

Teater. Av produksjoner han har jobbet

flere forestillinger for voksne, men han fore-

med kan nevnes Les Misérables, Når vi døde

trekker å lage forestillinger for barn. Etter endt

våkner, Hvem er redd for Virginia Woolf?,

utdanning ved skuespillerutdanningen ved

Byggmester Solness, Tordenskjold – alle tiders

Nord Universitet var han en del av Rimfrost

trønder og Lang dags ferd mot natt. For arbei-

Produksjoner. Morten har mottatt Hedda-

det med Fedra ble han nominert til Hedda-

prisen for forestillingen Tobias og dagen det

pris for beste lysdesign i 2013. Han har også

smalt sammen med Rimfrost.

designet lys for flere spel og var ansvarlig for lysdesignet under åpningsseremonien under

Komponist

Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. I 2017

Martin Smidt er komponist og perkusjonist

ble Myren tildelt Trondheim kommunes Kul-

fra Trondheim og Skåne. Han har kompo-

turstipend Ramallah som resulterte i work-

nert teatermusikk for Cirka Teater, Dekkoart,

shop og lysdesign på Peer Gynt i Ramallah.

Petrusjka Teater, Trøndelag Teater, Oslo Nye

Tidligere i år designet han lyset på Kirsebær-

Teater, Riksteatret, Turnéteatret i Trøndelag,

hagen på Det Norske Teatret.

Kunstnerisk ansvarlige

Fyr av Cirka TeaterKunstnerisk team Manus

Espen Dekko, Marianne Meløy

Fotografering og lydopptak under

og Anne Marit Sæther

forestilling er ikke tillatt.

Regi

Morten Røsrud

Scenografi og figurer

Gilles Berger

Forestillingen varer ca. 1 time

Lysdesign

Eivind Myren

25 minutter og spilles uten pause.

Kostymer

Jenny Hilmo Teig

Komponist

Martin Smidt

Lyddesign

Eskild Johansen Næss

Ola Kvernberg fiolin, bratsj

Maskør

Ann Kristin Høvik

Tone Sand bassfløyte, altfløyte,

Dramaturg

Kristoffer Spender

C-fløyte, piccolo

Inspisient / sufflør

Emily Luthentun

Daniel Herskedal tuba, bass

Sceneansvarlig

Olav R. Strand

trompet

Rekvisitter

Ina Sæther Berger

Martin Smidt trommer, sampling,

og Anne Marit Sæther

keyboards

Scenografiproduksjon

Richard Verley og Gilles Berger

Åsmund Mattias Smidt

Kostymeproduksjon

Else Ciljan Jakobsen, Ida H.

studio-miks

Hansen og Jenny Hilmo Teig

Tekniker Cirka Teater

Geir Dybdal

Design: Tank Design T ­ rondheim

Produsent Cirka Teater

Monica Stendahl Rokne

Trykk: Heimdal Nye Trykkeri

Foto fra prøvene

Johannes L. F. Sunde

Program

Geir Schønberg

Ansvarlig utgiver

Elisabeth Egseth Hansen

Musikere, innspilt musikk:

Billetter kan også bestilles og kjøpes direkte på ticketmaster.no og telefon 815 33 133

Medvirkende Jenta

Nami Kitagawa Aam

Filos

Roar Kjølv Jenssen

Patos

Espen Dekko

Faros

Marianne Meløy

Kosmos

Ingrid Bergstrøm

Kokus

Anne Marit Sæther

Social icon

Rounded square Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

#fyr – Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.