BILDET AV DORIAN GRAY program

Page 1

Bildet av Dorian Gray

Studioscenen Premiere 6. april 2019

av Oscar Wilde

Oscar Wilde (1854 -1900) var en irsk forfatter, dikter og dramatiker. Ut over sitt forfatterskap var Wilde kjent for sin skarpe tunge, sin prangende klesstil og en mesterlig selviscenesettelse og selvpromotering. Han ble etter hvert en av de mest kjente personene i sin samtid – en forfatter som gjorde verden til en scene for estetikk og politikk. Bildet av Dorian Gray er Wildes eneste roman og skildrer den unge Dorian Grays møte med sitt eget portrett, der han blir gjort oppmerksom på sin egen skjønnhet. Med det følger fort innsikten om at hans viktigste trekk, skjønnheten og ungdommen, vil forvitre. Besatt av sitt eget utseende ønsker han seg evig ungdom – et ønske som på mirakuløst vis går i oppfyllelse. Portrettet tar merker av alder og synder, han selv forblir ung, vakker og plettfri. Bildet av Dorian Gray ble først utgitt i magasinform i 1890, og ble umiddelbart kritisert for homoerotiske motiver før den kom i en omarbeidet romanform året etter, først da med det berømte forordet. Det er mulig Wilde frykter konsekvensene av utgivelsen når han i forordet skriver at «Det finnes ikke moralske eller umoralske bøker. Bøker er godt skrevet, eller dårlig skrevet. Det er det hele». I etterkant av utgivelsen og på høyden av sin berømmelse ble Wilde stevnet for homoseksualitet og ble til slutt idømt to års fengsel under harde forhold for «grov umoral». Bildet av Dorian Gray ble brukt som bevismateriale mot Wilde under rettsaken, der aktor «analyserte» passasjer fra boken og konfronterte ham med deres innhold og tankegods. Å sette opp en litterær klassiker har ikke nødvendigvis fokus på å gjengi originalteksten fra romanen. I forestillingen formidles historiene og tematikken i like stor grad ved bruk av lys, lyd, kropper, bevegelse og rommet i seg selv – som av teksten. Tilstander, ord og stemninger som Wilde skaper i boken transformeres til handling i teatret. I dette ligger det en invitasjon til å bli kjent med klassikeren på en ny måte. –

Siri Løkholm Ramberg

dramaturg Bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde

Introduksjon


Regissør

Scenograf og kostymedesigner

Hildur Kristinsdottir er regissør og skue-

Katja Ebbel er utdannet scenograf og kos-

spiller med utdannelse fra Akademi for

tymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo

scenekunst i Fredrikstad. Hun har bak-

og Dramatiska Institutet i Stockholm. Hun

grunn fra dans. Siden 2010 har Hildur ar-

har jobbet med en rekke produksjoner i

beidet med den kritikerroste teatertrilogien

Norge og Sverige, blant annet scenografi og

Klassikere for kids som består av forestil-

kostymedesign til Peer Gynt og Hamlet ved

lingene Faust for kids (2012), Til fyret (2013)

Rogaland Teater, Blackbird ved Riksteatret,

og Forbrytelse og straff (2015). Klassikere for

Dissekering av ett snöfall ved Dramaten i

kids har som mål å gjøre utvalgte klassi-

Stockholm og Hedda Gabler ved Kilden.

kere tilgjengelige for barn. De to første

Ved Nationaltheatret har hun hatt kostyme-

forestillingene ble Heddapris-nominerte.

design for Lulu – Pandoras eske, Klassen

Klassikere for kids har turnert Norge rundt

vår, Renset og Personer, steder og ting, og

– og er også vist i Danmark og Finland. Med

scenografi og kostymedesign for Reisen til

duoen Kristinsdottir/Willyson har Hildur

julestjernen i Kjersti Horns regi. Hun har

regissert forestillingen Synkehull (2017).

nylig gjort scenografi og kostymedesign

Deres neste prosjekt er forestillingen Lille

til Psykose 04:48 ved Rogaland Teater og

Leiolf på Black Box Teater, med premiere i

scenografien på Tordenskjold - alle tiders

november. Hun er forøvrig assosiert kunst-

trønder.

ner på Black Box Teater. Lysdesigner Musikalsk ansvarlig, komponist

Are Skarra Kvitnes har vært ansatt som

og lyddesigner

lystekniker på Trøndelag Teater siden

Magnus Børmark er kjent som utagerende

2014. Før han begynte hos oss har han hatt

gitarist og låtskriver i bandene Gåte og 22,

ansvaret for lysteknikk og lysdesign på

og har også en lang fartstid som musikk-

mange ulike teaterforestillinger, konserter

produsent og lydkunstner. Han har tid-

og festivaler over hele landet. Vi kan nevne

ligere samarbeidet med regissør Hildur

Øyafestivalen, Pstereofestivalen og Trond-

Kristinsdottir på bl.a Forbrytelse og straff,

heim kommunale kulturskole – der han

Synkehull og Reven og Ulven. Han har vært

bl.a laget lysdesign for Kupp en klassiker

komponist og lyddesigner både av og på

som ble spilt her på teatret. Han har også

scenen for bl.a Verk Produksjoner, Lisa Lie,

designet lys for Fargespill i Olavshallen –

Eirik Fauske, Sagliocco Ensemble og Katja

i forbindelse med Trondheim kammer-

Brita Lindeberg. Av produksjoner han har

musikkfestival. I 2016 og 2017 hadde Are

gjort kan nevnes Klinsj (Teaterhuset Avant

lysdesignet på Juleevangeliet - The Smash

Garden), Stormen (Haugesund Teater), Pa-

Hit Musical.

radise Now (Black Box Teater) og Mare (Det Norske Teatret).

Kunstnerisk ansvarlige

Bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde


Bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde

Kunstnerisk ansvarlige


Kunstnerisk team Regi

Hildur Kristinsdottir

Kulisser og kostymer er produsert

Dramatisering

Eirik Willyson og

i Trøndelag Teaters verksteder.

Hildur Kristinsdottir

Fotografering og lydopptak under

Scenografi og kostymer

Katja Ebbel

forestilling er ikke tillatt.

Lysdesign

Are Skarra Kvitnes

Musikk / lyddesign

Magnus Børmark

Forestillingen varer ca. 1 time

Maskør

Marianne Aunvik

40 minutter og spilles uten pause.

Dramaturg

Siri Løkholm Ramberg

Meddramaturg

Eirik Willyson

Design: Tank Design T ­ rondheim

Inspisient

Ane Wennevold

Trykk: Heimdal Nye Trykkeri

Sufflør

Silje Aurora Løkken

Rekvisittansvarlig

Karl Martin Hoddevik

Sceneansvarlig

Ronny Skogen

Billetter kan også bestilles og

Foto fra prøvene

Terje Visnes

kjøpes direkte på ticketmaster.no

Program

Geir Schønberg

og telefon 815 33 133

Ansvarlig utgiver

Elisabeth Egseth Hansen

Medvirkende Dorian Gray

Mats Moe

Lord Henry

Kenneth Homstad

Basil Hallward

Trond Peter Stamsø Munch

Sibyl Vane

Ida Cecilie Klem

Mrs. Vane

Janne Kokkin

James Vane

Ragne Grande

Social icon

Rounded square Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

#bildetavdoriangray – Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.