ALLIS SØNN program

Page 1

ALLIS SONN

Hovedscenen Urpremiere 4. desember 2021

av Magnhild Haalke

Når barnets fantasi blir en truende verden Allis sønn, Elling, har en forestillingsverden som minner om en kunstners. Hvordan reagerer familien og naboer på hans fantasibilder, lek, riming og ordbruk, og hvorfor er det så truende for dem? I Magnhild Haalkes roman, Allis sønn, fra 1935 føres vi inn i en øyverden på norskekysten. På Bekkerøya bor det en liten familie bestående av farmor, farfar, svigerdatteren Alli og sønnesønnen Elling. Sønnen deres, Estil, er sjømann og kommer hjem kun hvert sjuende år. Alli er altså den som oppdrar sønnen med svigerforeldrene som kritikere. Svigerforeldrenes bebreidende blikk og kommentarer om hvordan Alli løser sitt oppdrageransvar, skaper stress og friksjon i den lille familien. Historien begynner når Elling er fem år. To år etter møter han for første gang sin far. Fortellingen slutter når Elling er rundt 14 år, to uker før far igjen skal komme hjem. Elling har en indre forestillingsverden som en kunstners, og hans personlighet er kilde til de voksnes undring, frustrasjon og avmakt. Alli er presset mellom morskjærligheten og det hun opplever er svigerforeldrenes, og de øvrige omgivelsenes, forventning til hvordan Elling skal oppdras. Hvorfor velger vi å lage teater av denne sterke romanen? Gjennom regi, scenografi, lys, musikk og skuespillertolkninger kan vi utifra vår tid forstå at karakterenes plass i sin verden – og deres muligheter for å oppnå lykke – avhenger av deres forhold til de andre og den plassen de deler i tilværelsen. I teater blir ord til kropp. Teater, mer enn andre kunstarter, er romlig og kroppslig. Skuespillernes kroppslige bevegelser på scenen i det rommet de deler med publikum er her og nå. Derfor tvinges vi til å se de svært så dramatiske hendelsene som mulige også nå i 2021. Romanen har en dimensjon som klassikere ofte har, nemlig at den behandler et tidløst problem: Hvordan skal vi forholde oss til de barna og andre mennesker som vi ikke forstår? I hvor stor grad er vi rustet til å erkjenne at vi ikke forstår, og å være åpen om det og diskutere det? Kan vi risikere å måtte stå og se på at noen nær oss tar små skritt mot noe vondt uten at vi skjønner hva vi er vitne til? I teatret ser, hører og er vi sammen. Det er kanskje et godt utgangspunkt for å dele vår usikkerhet om det vi ikke har umiddelbart og åpenbart klart for oss. –

Per Ananiassen

dramaturg

Allis sønn av Magnhild Haalke

Introduksjon


Regissør, scenograf og kostymedesigner

Komponist

Bård Lie Thorbjørnsen er en prisbelønnet

Hans Magnus Ryan er mest kjent som en

scenograf, kostymedesigner og regissør. Mut-

del av rockebandet Motorpsycho som siden

ter Courage her på teatret i 2001 ga ham hans

1989 har utgitt 30 album og spilt over 1500

første nominasjon til Heddaprisen, og han

konserter. Han er etterhvert en hyppig brukt

fikk en ny nominasjon Dødsdansen (Håloga-

musiker og komponist i teatersammenheng

land Teater) i 2003. Han vant prisen i 2014 og

også, både som en del av Motorpsycho og

2015, for sin scenografi og kostymedesign til

på egen hånd. Det startet med et samarbeid

Besøk av gammel dame og Når vi døde våkner

med regissør Jon Tombre i Kattejomfruen på

– begge på Trøndelag Teater. Blant øvrige

Trøndelag Teater i 2002. Siden den gang har

oppgaver kan nevnes Bikubesong og Juvik-

han komponert musikk for Fantastiske Pepsi

folke (Det Norske Teatret), Benoni og Rosa,

Love, Lilleskogen, Trondheim Open og Ronja

som var Hålogaland Teaters åpningsforestil-

Røverdatter (alle Trøndelag Teater) og Troll-

ling i nytt hus i 2005, Fruen fra havet (Teatr

mannen fra Oz (Hålogaland Teater). I 2016

Polski i Wrocław, Polen), Fedra og Hvem er

samarbeidet Motorpsycho med De Utvalgte i

redd for Virginia Woolf? (Trøndelag Teater) og

forestillingen Begynnelser av Carl Frode Tiller

Engler i Amerika (Nationaltheatret). Fuglane

på Trøndelag Teater. De har fortsatt sam-

(Nordland Teater) ble hans regidebut i 2019,

arbeidet, bl.a med forestillingen Fem forestil-

en forestilling han også skapte scenografi og

linger om døden på Black Box teater (2020).

kostymedesign for og som ble nominert til Kritikerprisen. Han regisserte også Human Zoo (Nationaltheatret og Beaivváš) samme år.

Lysdesigner Eivind Myren er fast lysdesigner på Trøndelag Teater. Av produksjoner han har jobbet med

Dramatisering

kan nevnes Les Misérables, Når vi døde våkner,

Anne Birgitte Holtan er dramaturg , tekst-

Hvem er redd for Virginia Woolf?, Lang dags

forfatter og pedagog. Hun har en praktisk og

ferd mot natt og Leksikon om lys og mørke.

akademisk utdannelse i litteratur, pedagogikk

For arbeidet med Fedra ble han nominert til

og teaterfag. Til daglig arbeider hun som dra-

Heddapris for beste lysdesign. Han har også

maturg og konsept- og tekstutvikler i Teater-

designet lys ved flere andre teatre og uten-

gruppen De Utvalgte. Hun har også vært med

dørsspel, og var ansvarlig for lysdesignet

på andre teaterprosjekter som innebærer dra-

under åpningsseremonien under Ungdoms-

matiseringer og adaptasjoner av prosatekster.

OL på Lillehammer i 2016. I 2017 ble Myren

Sist på Trøndelag Teater med Leksikon om lys

tildelt Trondheim kommunes Kulturstipend

og mørke av Simon Stranger.

Ramallah som resulterte i workshop og lysdesign på Peer Gynt i Ramallah.

Kunstnerisk ansvarlige

Allis sønn av Magnhild Haalke


Koreograf

verk har blitt vist på institusjoner og festivaler

Stian Vikjord Danielsen er utdannet på

som Riksteatret, Den Norske Opera & Ballett

Kunsthøgskolen i Oslo og har jobbet inter-

og La Biennale di Venezia. Han skal høsten

nasjonalt både som danser og koreograf siden

2021 ha koreografi på Life does us på Riks-

2009. Som danser har han blant annet jobbet

teatret og Orfeus i underverden på Den Norske

med Jo Strømgren, Ingun Bjørnsgaard og

Opera & Ballett.

Janne Camilla Lyster. Hans koreografiske


Kunstnerisk team Regi

Fredrik Longva og

Bård Lie Thorbjørnsen

i Trøndelag Teaters verksteder.

Dramatisering

Anne Birgitte Holtan

Fotografering og lydopptak under

Scenografi og kostymer

Bård Lie Thorbjørnsen

forestilling er ikke tillatt.

Lysdesign

Eivind Myren

Koreograf

Stian Vikjord Danielsen

Forestillingen varer ca. 1 time 45

Komponist

Hans Magnus Ryan

minutter og spilles uten pause.

Lyddesign

Jan Magne Høynes

Dramaturg

Per Ananiassen

Design: Tank Design T ­ rondheim

Inspisient

Randi Andersen Gafseth

Trykk: Heimdal Nye Trykkeri

Sufflør

Ann Eli Aasgård /

Silje Aurora Løkken

Billetter: 73 80 50 00

Rekvisittansvarlig

Espen Høyem

trondelagteater.no

Sceneansvarlig

Ronny Skogen

Foto fra prøvene

Ole Ekker

Program

Geir Schønberg

Ansvarlig utgiver

Elisabeth Egseth Hansen

Medvirkende Elling

Jon Lockert Rohde

Alli

Emma Caroline Deichmann

Farmor, Della, Tone

Ingrid Bergstrøm

Jakop, Estil, Lensmannen

Emil Olafsson

Farfar, Læreren, Anders

Trond-Ove Skrødal

#allissønn – Følg oss på Facebook og Instagram

Kulisser og kostymer er produsert