Page 1

Outdoor Products Season 2011

trimm y11 katalog obalka new.indd 1

30.6.2010 15:04:17


trimm y11 katalog obalka new.indd 2

30.6.2010 15:04:17


Content Tents

Highlander

46

Fotos

71

Motion Lady

98

Shelton II

119

Himlite dsl

6

Traper

47

Yacht

71

Tango

98

Prada

120

Escapade dsl

7

Walker

47

Kanoe

73

Drill

99

Froly

120

X3mm dsl

8

Walker jr.

49

Saver

73

Katanga

99

Elyse

121

Phantom dsl

9

Impact

49

Saver X

74

Nellon

100

Power Light

121

Base Camp d

11

Viper

50

Saver Lite

74

Nelli

100

Fiemme

122

Frontier d

12

Travel

50

Passport

75

Nancy

101

Fiemme Lady

122

Largo d

13

Tramp

51

Footwear

Bora

101

Fabri

123

Alfa d

14

Divan

51

Gripen

78

Vista

102

Fabri Lady

123

Delta d

15

Selfinflating Mattress

Peru II

78

Ventor

102

Fast

124

Xtrimm d

16

Trimmlite

54

Cyclone

79

Orcan

103

Fast Lady

124

Frontier

18

Lighter

54

Indy II

79

Vista Lady

103

Fitny

126

Largo

19

Hiker

55

Tarta

80

Ventura

105

Inline

126

Alfa

20

Velvety

55

Dynamic

80

Orcana

105

Maroc

127

Magnum

21

Lullaby

56

Merlin

81

Susie

106

Merry

127

Focus

22

Freedom

57

Dora

81

Nelson II

106

Mystic

128

Compact

23

Tribune

57

Sportswear

Natal II

107

Stripes

128

Comet

25

Altea

58

Challenge

87

Maloya

107

Tripy

129

Oregon

26

Gentle

58

Firewall

87

Glider

108

Bonny

129

Ohio

27

Backpacks

Alpine II

88

Maloya

108

Pegy

130

Hudson

28

Gorgany

62

Alpine Lady II

88

Glider

109

Laura

130

Eagle

29

Sherpa

62

Arosa

89

Slider

109

Walker

132

Pasat

30

Raptor II

63

Berga

89

Montero

110

Solle

132

Camp

32

Leman

63

Switch

90

Project II

110

Lola

133

Arizona

33

Factory

64

Norman

90

Direct

112

Jones

133

Comfort

34

Azimut

64

Cool

91

Darba

112

Shark

135

Galaxy

35

Compact

65

Guide

91

Amber

113

Galant

135

Bungalow

36

Airwalk

65

Motion

92

Slider Lady

113

Laxo

136

Sunshield II

37

Cooler

66

Switch Lady

92

Zara

114

Crosby

136

Sleeping Bags

Biker

66

Matra

93

Project Lady II

114

Classic

137

Nordic

42

Practic

67

Trabla

94

Malfi Long

115

Unique Short II

137

Polaris

42

Money

67

Line

94

Dabra Lady

115

Lucy II

138

Arktis

43

Water Proof Bags

Moltana

95

Amber Lady

116

Easy

138

Balance

43

Mariner

69

Cool Lady

95

Malfi

116

Balance jr.

44

Transit

69

Berga

96

Britt

118

Peak

44

Armys

70

Hannah

97

Britt Lady

118

Trimmer

46

Spy

70

Guide Lady

97

Power

119


Tents

page 6

page 7

Himlite dsl

page 11

Escapade dsl

page 12

Base Camp d

page 15

Frontier d

page 16

Delta d

page 20

Xtrimm d

page 21

Alfa

Magnum

page 8

page 9

X3mm dsl

page 13

Largo d

page 18

Frontier

page 22

Focus

Phantom dsl

page 14

Alfa d

page 19

Largo

page 23

Compact


page 25

Comet

page 29

page 26

page 30

Eagle

page 34

Comfort

page 27

Oregon

page 28

Ohio

page 32

Pasat

page 35

Galaxy

Camp

page 36

Bungalow

Hudson

page 33

Arozina

page 37

Sunshield II


Technical details 1/ kotvení / fixation / анкеровка

6/ podlážka / groundsheet / щит настила

je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky k zemi je nedostačujícící. Tropiko je proto kotveno též, k pritové konstrukci. Jsou zde použity kvalitní zacvakávací spony ITW Nexus, které nejen urychlí stavbu stanu, ale především umožní regulaci napětí látky tropika. Všechny modely jsou vybaveny duralovými kolíky. /GB/ it is based on the principle that fixing the bottom end of the flysheet to the ground only using pegs is insufficient. The flysheet is fixed also to the pole structure for that reason. High-quality ITW Nexus clicking clips that will not only make tent erection quicker but they will above all allow controlling flysheet stretching are used here. All models are provided ith Duralumin pegs*. /RU/ основана на принципе, что закрепить нижние концы тропика только пальцами к земле недостаточно. Поэтому тропик закрепляется также к стержневой конструкции. Здесь используются качественные защёлкивающиеся застёжки «ITW Nexus», которые не только ускорят сооружение палатки, но прежде всего позволяют регулировать напряжение материала тропика. Все модели оснащены дюралалюминиевыми пальцами*.

je upravena speciálním polyuretanovým zátěrem na nylonové tkanině, který unese ještě vyšší vodní sloupec 10 000 mm, při zachování velice nízké hmotnosti materiálu. Přelepené švy*. /GB/ It is provided with a special polyurethane coat applied on nylon fabric that is able to bear even higher water column while maintaining a  very low weight of the material. The seams are sealed*. /RU/ отделан специальным полиуретановым балластом на нейлоновой ткани, который выдержит ещё высший водяной столб, при сохранении очень низкого веса материала. Переклеенные швы*.

2/ ventilace / air-vent / вентиляция má nejlepší účinnost, je-li umístěna ve vrcholu kopule. Originální řešení větrání umožňuje plochu větracího otvoru regulovat zevnitř stanu, popřípadě jej i větruvzdorně uzavřít. /GB/ It has the maximum effect if it is positioned in the top of the dome. An original design of the ventilation system allows controlling the area of the ventilation hole from the interior of the tent or even tent windproof closing. / RU/ лучше всего действует, если расположена на вершине купола. Оригинальное решение проветривания позволяет площадь вентиляционного отверстия регулировать изнутри палатки, или же её ветроустойчиво закрыть. 3/ odkládací síťka / storage net / сетка для вещей je zavěšena pod vrcholem stanu a  je určena pro uložení drobných předmětů. /GB/ it is suspended under the tent top and is intended for storagee of minor items. /RU/ подвешена под вершиной палатки и редназначена для укладки мелких предметов. 4/ konstrukce / structure / конструкция precizní provedení a  povrchová úprava jsou zárukou trvanlivosti a minimálního opotřebování. /GB/ precise design and surface finish guarantee durability and minimum wear. /RU/ точное исполнение и  поверхностная отделка являются гарантией выносливости и минимального износа. 5/ vchody / entries / входы jsou na tropiku i vnitřním stanu řešeny tak, že lze vždy otevřít pravou i levou stranu vchodu, popřípadě obě současně a dosýhnout tak maximálního větrání. Obousměrné zipy tropika jsou překryty na ochranu proti vodě, prachu či zamrzání. /GB/ they are designed in both flysheet and internal tent sheet so that it is always possible to open the right-hand as well as left-hand entry part and to achieve the maximum ventilation effect in this manner. Both-sided flysheet zip fasteners are covered in order to provide protection against water, dust or freezing. / RU/ на тропике и на внутренней палатке решены таким образом, что можно всегда открыть правую и левую сторону входа, или же обе одновременно и достичь таким образом максимального проветривания. Двухсторонние молнии тропика перекрыты для защиты от воды, пыли или замерзания.

* Extreme, Trekking & Adventure series 7/ tropiko / flysheet / тропик je z lehkého polyesteru s  vysokou odolností proti stárnutí vlivem UV záření. Několikavrstvý zátěr polyuretanu udrží vodní sloupec až 4  000 mm*. Švy a  poutka jsou přelepeny speciální páskou. /GB/ It  is made of light polyester with high resistance to aging as a consequence of UV radiation. Several-layer polyurethane coating is able to resist to the water column of up to 4 000 mm. Seams and loops are covered with a special adhesive tape. /RU/ изготовлен из лёгкого полиэфира с большой прочностью от старения под влиянием УФ излучения. Балласт из нескольких слоёв полиуретана поддерживает водяной столб до 4 000 мм. Швы и петли переклеены специальной лентой. 8/ obal / packing / упаковка nový design obalu na stan umožnil snížit objem sbaleného stanu. /GB/ a new design of the tent packing has allowed reduction of the volume of the packed tent. /RU/ новый дизайн упаковки для палатки позволил снизить объём сложенной палатки. Durawrap® polyesterová fólie aplikovaná na laminátových tyčkách, která výrazně zvyšuje pevnost a pružnost a zároveň prodlužuje jejich životnost (zamezuje třepení konců tyček při jejich zlomení). /GB/ Polyester sheet applied on laminate poles that improves strength and flexibility considerably and also extends their service life (it eliminates fraying of the poles in case of their breaking). /RU/ полиэфирная плёнка, которая значительно увеличивает прочность и упругость и одновременно продляет срок службы, нашита на ламинированные стержни (ограничивает растрёпывание концов стержней при их переломе). DAC Featherlite NSL Poles Duralové tyčky využívající systém DAC (Dongah Aluminum Corporation) jsou právem považovány za  jednu z  nejlepších technologií na světě na poli stanových tyček. Jedná se o technologii, která je založená na  vzájemném propojení tyček. Zúžený konec jedné tyčky s  menším průměrem umožňuje její vložení do  rozšířeného konce další tyčky. Větší průměr tyček s  tenčí stěnou zvyšuje celkovou odolnost a  výrazně snižuje celkovou hmotnost jedné tyčky o 12 – 18% v závislosti na její délce. Rozšířený průměr tyček v kombinaci se zvětšeným zásuvným místem na další tyčku vytváří navíc velmi silný spojovací bod mezi jednotlivými částmi tyček. Celková konstrukce stanu se tak stává vysoce odolná proti vnějším vlivům, přičemž si ale stále drží obrovskou výhodu nízké hmotnosti.

Dongah Aluminum Corporation (DAC) is widely regarded as the premier tent pole maker in the World. A „tapered“ end of the pole has a smaller diameter that allows it to slide into the larger pole end. This system reduces the overall weight of a  pole by 12-18% depending on pole and section size. Expanded insert combined with a larger diameter pole creates a stronger connection point between pole sections. As a result, the overall tent construction gets great at its strength and low weight. The new DAC system thus improves tent construction by eliminating sagging and providing additional tensile strength. Корпорация Донга Алюминий (Dongah Aluminum Corporation – DAC) – признанный мировой лидер по изготовлению палаточных дуг. Конусообразный конец дуги уменьшен в диаметре, что позволяет ей легче соединиться с соседней дугой. Такая конструкция уменьшает вес палатки в целом на 12 – 18 %, в зависимости от размеров палатки и её составных частей. Как результат, конструкция всей палатки более устойчивая, надёжная, и при этом сама палатка легче. Таким образом, система DAC совершенствует конструкцию палатки, исключая провисание и обеспечивая высший предел прочности на разрыв. Dural 7001-T6 speciální duralová slitina, která slouží při výrobě tyček. Precizní provedení a povrchová úprava jsou zárukou tuhusti, pevnosti a minimalizují riziko defektu. Special Duralumin alloy used for manufacture of poles. Precise design and surface finish guarantee excellent rigidity and strength and minimize the risk of defects. Специальный дюралюминиевый сплав, который используется при производстве стержней. Безукоризненное исполнение и поверхностная отделка являются гарантией жёсткости, прочности и сводят к минимуму риск дефектов. Siliconized V současnosti nejdokonalejší stupeň ochrany proti pronikání vlhkosti, který byl doposud výsadou jen nejvyšších tříd stanů. Na vnějším plášti stanu je nanesením silikonové úpravy dosaženo vysoce účinného a časově neomezeného vodoodpudivého efektu. Kombinace silikonu, klasického polyuretanového zátěru a  přelepených švů a  poutek pak znamená definitivní a trvalou ochranu vnějšího stanu proti pronikání vlhkosti. Silicone rating is the most effective way of preventing tents from moisture penetration. This feature has so far been found with the highest-class tents only. Silicone coating makes the fly sheet highly water resistant for an unlimited period of time. Combination of the silicone coating, the classic polyurethane coating and the taped seams and loops makes the fly sheet finally and permanently moisture resistant. Силиконовая пропитка – самый эффективный способ защиты палатки от проникновения влаги. До недавнего времени эта технология применялась только в палатках высшей категории. Пропитка делает материал, из которого изготовлена палатка, влагонепроницаемым на неограниченный период времени. Сочетание пропитки, классического слоя полиуретана, а также проклеенных швов и застежек делает палатку полностью влагонепроницаемой на длительный период времени.


Himlite Dsl

orange

Velmi lehký stan pro dvě osoby určený k celoročnímu použití. Maximálně odlehčené a přitom velmi odolné materiály. Stan vyniká jednoduchou a  odolnou duralovou konstrukcí s prostornou apsidou a širokým vchodem.

2

A Very light tent for 2 persons for the year-round use. New lightweight and resistant materials. Tent with a simple and very resistant dural construction with a spacious veranda and wide entrance. Очень легкая двухместная палатка, для круглогодичного использования. Максимально облегченные и в тоже время очень надежные материалы. Палатка выделяется простой и максимально легкой дюралюминиевой конструкцией.

6

13 × 13 × 39 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% ultra-light nylon ripstop, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% ultra-light nylon mesh podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Dural 7001 T6, ø 8,5 mm DAC Featherlite NSL Poles rozměr / size / размер: (65 + 210) × 130 / 95

1 650 g

taped seams


Escapade Dsl

orange/grey

Stan pro 2 osoby určený do náročných zimních podmínek. Velmi stabilní konstrukce ze tří duralových tyčí, které se kříží ve 4 bodech. Stan má dva vchody opatřené symetrickými předsíňkami. Tvar vchodu maximálně zamezuje zatékání vody nebo zafoukávání sněhu při jeho otevření.

2

A Tent for 2 persons for extreme winter conditions. A very stable construction from three Dural poles which crosses in four points. Tent with two entrances with large and symmetrical entrance parlours. The entrance design prevents from raining and snowing in when open. Палатка двухместная, предназначенная для суровых зимних условий. Очень стабильная конструкция из трех дюралюминиевых стоек, перекрещивающихся в  4  точках. У палатки два входа с увеличенными по размерам симметричными «коридорчиками». Форма входа в максимально возможной мере предотвращает попадание воды или снега при открытии палатки.

7

16 × 16 × 51 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% ultra-light nylon ripstop, 4 000 mm H₂O Vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% ultra-light nylon mesh podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Dural 7001 T6, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (60 + 120 + 60) × 230 / 110

3 550 g

taped seams


X3mm Dsl

orange/grey

Tento model je navržen tak, aby splňoval dvě základní kritéria: byl universální a lehký. Při plném využití kotvících šňůr je i velmi stabilní. Obzvláště vhodný pro vysokohorskou turistiku. Lze postavit i bez vnitřního stanu, kdy při sníženém komfortu uživatele lze získat mimořádně lehký a stabilní přístřešek.

2

A tent specially designed to meet two basic features: universal and light. If its many guy lines are fully used the tent is very stable. The tent is especially suitable for alpine hiking. If put up without the inner tent, the tent can be extremely light and stable although it can be less comfortable for the user. Конструкция палатки отвечает двум основным качествам универсальность и легкость. Если задействовать все растяжки, то палатка отличается стойкостью. Особенно удобна при походах в высокогорье. Есть возможность устанавливать палатку без внутренней части.

8

16 × 16 × 48 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% ultra-light nylon ripstop, 4 000 mm H₂O Vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% ultra-light nylon mesh podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Dural 7001 T6, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 75) × 140 / 115

2 350 g

taped seams


Phantom Dsl

orange/grey

60 145

Tunelový stan pro 2 osoby do náročných podmínek. Neslibuje komfort, ale diky dvěma vchodům a předsínce je velice praktický. Vzhledem k použitým vynikajícím materiálům je jeho hmotnost nízká. Jednoduchá a  rychlá stavba předurčuje zcela spolehlivě tento model k využití do nejhorších klimatických podmínek. The tunnel tent for 2 persons for heavy weather conditions. Not promises comfort, but with two entrances and veranda is very practical. The usage of the excellent materials enables very low weight. Entirely simple and quick construction of this model destines it completely reliable for the worst weather conditions. Tоннельная палатка для 2 человек. Использование высокотехнологичных иатериалов обеспечивает небольшой вес. Очень простая и быстросборная конструкция, палатка устойчива и надежна даже в самых суровых погодных условиях.

9

2

250

16 × 16 × 39 cm 75

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% ultra-light nylon ripstop, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% ultra-light nylon mesh podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Dural 7001 T6, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: 145/75 × (250 + 60) × 110

2 500 g

taped seams


Base Camp D

orange/grey

Mimořádně odolný horský stan do náročných akcí. Optimálně rozložená konstrukce zaručuje vysokou stabilitu ve větru i v nejhorších klimatických podmínkách. Komfortem je v hodný také pro delší pobyt na jednom místě i více osob. Stan má 2 vchody s prostornými apsidami pro zavazadla či vaření a dokonalý větrací systém. Extremely resistant alpine tent suitable for the most demanding actions. The optimal layout of the structure ensures high resistance to wind even in the worst climatic conditions. The tent is very comfortable, for this reason it is suitable for longer stay in one place and for more persons, as well. The tent has two entrances with spacious apses for luggage or cooking and a perfect ventilation system. Чрезвычайно устойчивая палатка многоцелевого использования. Оптимальная конструкция каркаса обеспечивает ветроустойчивость даже наихудших погодных условиях. Сама палатка весьма комфортабельна, и может использоваться в  качестве базовой. Прихожая имеет два входа, отличную вентиляционную систему и большой объем для хранения рюкзаков и приготовления пищи.

11

lime green/grey

3–4 265 80

18 × 18 × 50 cm 215

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O Vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Duralumin 7001 T6, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (80 + 215 + 80) × 265 / 125

4 900 g

taped seams


Frontier D

lime green/grey

Stan pro 2 – 3 osoby. Dva vchody s apsidou zajišťují komfort uživatelů. Stan je vhodný i  do  náročných podmínek při vysokohorské turistice. Tříprutová konstrukce je odolná i v silném větru. Apsidy jsou dostatečně prostorné pro zavazadla či vaření. Duralové tyčky.

2–3

A tent for 2 – 3 persons. Two entrances with a porch for maximum comfort. The tent is suitable even for extreme alpine conditions. The three-rod structure is resistant to strong wind. Porches are spacious enough for luggage or cooking. Duralumin poles. Палатка для 2 – 3 человек. Два входа с апсидой обеспечивают пользователям комфорт. Палатка также пригодна для применения в требовательных условиях для высокогорного туризма. Трёхстержневая конструкция устойчива также в условиях сильного ветра. Апсиды достаточно просторные для размещения багажа или приготовления пищи. Дюралюминиевые стержни.

12

15 × 15 × 51 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O Vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Duralumin 7001 T6, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (80 + 150 + 80) × 220 / 115

3 500 g

taped seams


Largo D

lime green/grey

Stan pro 3 – 4 osoby s klasickou konstrukcí s apsidou a jedním vchodem. Ideální stan pro standardní použití i v náročných podmínkách. Výhodou je jeho jednoduchá stavba a nízká hmotnost. Duralové tyčky.

3–4

A tent for 3 – 4 persons. It has a standard structure, a porch and one entrace only. It is an ideal tent for standard use even in extreme conditions. Its simple pitching and low weight belong to its advantages. Duralumin poles. Палатка для 3 – 4 человек с классической конструкцией с апсидой и одним входом. Идеальная палатка для стандартного использования даже в требовательных условиях. Её преимуществом является простая конструкция и небольшой вес. Дюралюминиевые стержни.

13

16 × 16 × 43 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O Vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Duralumin 7001 T6, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 90) × 205 / 115

3 400 g

taped seams


Alfa D

lime green/grey

Model pro 2 – 3 osoby, s duralovou konstrukcí a výjimečnou délkou pro větší komfort uživatele. Dostatečná apsida zajišťuje prostor pro uložení zavazadel. Výhodou stanu je nízká hmotnost a rychlá stavba. Duralové tyčky. A tent for 2 – 3 persons. It has a duralumin structure and is extra long for more comfort. The spacious porch provides space for luggage. Its low weight and quick pitching are its main advantages. Duralumin poles. Модель для 2 – 3 человек, с дюралюминиевой конструкцией и исключительной длиной для большого комфорта пользователя. Достаточная апсида обеспечивает пространство для укладки багажа. Преимуществом палатки является небольшой вес и быстрое сооружение.

14

2–3 90

150

220

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Duralumin 7001 T6, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 90) × 150 / 110

15 × 15 × 48 cm

2 800 g

taped seams


Delta D

lime green/grey

Velmi lehký stan pro dvě osoby určený k celoročnímu použití. Vzhledem ke  své váze a rozměrům je mimořádně ideální pro cykloturistiku a na vodu. Stan vyniká jednoduchou a odolnou duralovou konstrukcí s prostornou apsidou a širokým vchodem.

2

A very light tent for 2 persons for the year-round use. With regard to its weight and dimensions the tent is ideal for cycling, hiking or canoeing. The tent is great at its simple and very resistant dural construction with a spacious veranda and wide entrance. Очень легкая двухместная палатка для круглогодичного использования. Благодаря своему весу и размерам палатка идеальна для велопоходов, пешых походов или сплавов. Палатка отличается простой и одновременно стойкой дюралюминиевой конструкцией с просторным тамбуром и широким входом.

15

15 × 15 × 43 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Duralumin 7001 T6, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (65 + 210) × 130 / 95

2 200 g

taped seams


Xtrimm D

lime green/grey

Universální lehký stan pro všechny typy turistiky, při plném ukotvení i velmi stabilní. Lze postavit bez vnitřního stanu, kdy získáte velmi lehký přístřešek. Duralové tyčky.

2

A universal light tent for all kinds of hiking or trekking activities. Very stable if fully pegged. If put up without the canopy, the tent can be an extremely light shelter. Duralumin poles. Универсальная лёгкая палатка для всех типов туризма, с полной анкеровкой и очень стабильная. Можно установить без внутренней палатки, при этом получите очень лёгкий навес. Дюралюминиевые стержни.

16

16 × 16 × 48 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Duralumin 7001 T6, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 75) × 140 / 115

2 900 g

taped seams


Frontier

sand

Stan pro 2 – 3 osoby. Dva vchody s apsidou zajišťují komfort uživatelů. Stan je vhodný i  do  náročných podmínek při vysokohorské turistice. Tříprutová konstrukce je odolná i v silném větru. Apsidy jsou dostatečně prostorné pro zavazadla či vaření.

2–3

A tent for 2 – 3 persons. Two entrances with a porch for maximum comfort. The tent is suitable even for extreme alpine conditions. The three-rod structure is resistant to strong wind. Porches are spacious enough for luggage or cooking. Палатка для 2 – 3 человек. Два входа с апсидой обеспечивают пользователям комфорт. Палатка также пригодна для применения в требовательных условиях для высокогорного туризма. Трёхстержневая конструкция устойчива также в условиях сильного ветра. Апсиды достаточно просторные для размещения багажа или приготовления пищи.

18

16 × 16 × 48 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O Vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (80 + 150 + 180) × 220 / 115

4 000 g

taped seams


Largo

sand

Stan pro 3 – 4 osoby s klasickou konstrukcí s apsidou a jedním vchodem. Ideální stan pro standardní použití i v náročných podmínkách. Výhodou je jeho jednoduchá stavba a nízká hmotnost.

3–4

A tent for 3 – 4 persons. It has a standard structure, a porch and one entrace only. It is an ideal tent for standard use even in extreme conditions. Its simple pitching and low weight belong to its advantages. Палатка для 3 – 4 человек с классической конструкцией с апсидой и одним входом. Идеальная палатка для стандартного использования даже в требовательных условиях. Её преимуществом является простая конструкция и небольшой вес.

19

16 × 16 × 43 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O Vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 90) × 205 / 115

3 700 g

taped seams


Alfa

sand

Model pro 2 – 3 osoby, s Durawrapovou konstrukcí a výjimečnou délkou pro větší komfort uživatele. Dostatečná apsida zajišťuje prostor pro uložení zavazadel. Výhodou stanu je nízká hmotnost a rychlá stavba. A tent for 2 – 3 persons. It has a Durawrap structure and is extra long for more comfort. The spacious porch provides space for luggage. Its low weight and quick pitching are its main advantages. Модель для 2 – 3 человек, с дюралврап конструкцией и исключительной длиной для большого комфорта пользователя. Достаточная апсида обеспечивает пространство для укладки багажа. Преимуществом палатки является небольшой вес и быстрое сооружение.

20

2–3 90

150

220

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / Inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / Floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 90) × 150 / 110

15 × 15 × 48 cm

3 200 g

taped seams


Magnum

sand

210

Stan pro 3 – 4 osoby. Dva vchody s apsidou zajišťují komfort uživatelů. Stan je vhodný i  do  náročných podmínek při vysokohorské turistice. Třiprutová konstrukce je odolná i silnému větru. Apsidy jsou dostatečně prostorné pro zavazadla či vaření.

3–4 85

A tent for 3 – 4 persons. Two entrances with a porch for maximum comfort. It is sitable even for extreme alpine conditions. The three-rod structure is resistant to strong wind. Porches are spacious enough for luggage or cooking. Палатка для 3 – 4 человек. Два входа с апсидой обеспечивают пользователям комфорт. Палатка пригодна также для использования в требовательных условиях при высокогорном туризме. Трёхстержневая конструкция устойчива даже при сильном ветре. Апсиды очень просторны для багажа или приготовления пищи.

21

220

19 × 19 × 43 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (85 + 210 + 85) × 220 / 125

4 400 g

taped seams


Focus

sand

Stan pro 3 – 4 osoby s velkou a dobře přístupnou předsíňkou, kterou lze otevřít ze dvou stran. Prostor může být využit pro nouzové přespání či uskladnění kol apod. Stan je vhodný také pro rodinné dovolené. Výhodou stanu je dostatečný komfort a  variabilita použití.

3–4 160

A tent for 3 – 4 persons. It has a large and accessible porch that can be opened from both sides. The space may be used for emergency sleepovers, storing bicycles, etc. It is great for family holidays. Comfort and variety of potential uses are its main advantages. Палатка для 3 – 4 человек с большой и хорошо доступной прихожей, которую можно открыть с двух сторон. Пространство можно использовать для вынужденных ночёвок или для хранения велосипедов и др. Палатка также пригодна для семейного отдыха. Преимуществом палатки является достаточный комфорт и вариабельность использования.

22

19 × 19 × 49 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (205 + 160) × 220 / 130

4 800 g

taped seams


Compact

sand

Univerzální turistický stan vhodný pro všechny outdoorové aktivity. Ideální pro každodenní přesun na kole, pešky nebo po vodě. Samonosná pevná konstrukce předurčuje tento model i do náročnějších podmínek. Při malé hmotnosti, jednoduchosti stavby a díky prostorné apsidě poskytne dostatečný komfort.

2–3

Universal tourist tent suitable for all outdoor activities. It is ideal for daily movement by bike, on foot or by water. Self supporting structure predetermines this model also for the more demanding conditions. Low weight, easy pitching and spacious apse provide sufficient comfort. Универсальная палатка для всех видов активного отдыха. Идеальна для водных и велосипедных путешествий. Самонесущая конструкция делает ее готовой к любым погодным испытаниям. Небольшой вес, простая установка и сравнительно просторная прихожая обеспечивают дополнительный комфорт.

23

15 × 15 × 45 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 4 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: 100% nylon PU 10 000 mm H₂O konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (140 + 90) × 225 / 105

3 000 g

taped seams


Comet

dark olive

Model pro 2 – 3 osoby, s tradiční konstrukcí a výjimečnou délkou pro větší komfort uživatele. Dostatečná apsida zajišťuje prostor pro uložení zavazadel. Výhodou stanu je nízká hmotnost a rychlá stavba. A tent for 2 – 3 persons. It has a Durawrap structure and is extra long for more comfort. The spacious porch provides space for luggage. Its low weight and quick pitching are its main advantages. Модель для 2 – 3 человек, с традиционной конструкцией и оптимальной длиной для большего комфорта пользователя. Тамбур обеспечивает пространство для хранения багажа. Преимуществом палатки является небольшой вес и быстрая установка.

25

sand

90

150

220

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 90) × 150 / 110

2–3

15 × 15 × 48 cm

3 100 g

taped seams


Oregon

dark olive 210

Stan pro 3 – 4 osoby se dvěma vchody a apsidami, zajišťujcí dobrý přístup a  dostatek prostoru pro zavazadla a  komfort pro uživatele. Předsíňky jsou dostatečně prostorné, umožňující v nepříznivých podmínkách i vaření.

3–4 85

A tent for 3 – 4 persons. Two entrances and two porches provide good acces and adequate space for luggage and comfort. The porches are spacious enough and suitable even for cooking in extreme conditions. Просторная палатка с большой вариабельностью входов и прихожей больших размеров имеет преимущество небольших палаток – лёгкую и быструю установку.

26

220

19 × 19 × 43 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (85 + 210 + 85) × 220 / 115

4 500 g

taped seams


Ohio

waterproof bag

waterproof bag

Stan pro 2 – 3 osoby se dvěma vchody. Dvě apsidy zajišťují dobrý přístup a dostatek prostoru pro zavazadla a komfort pro uživatele. Konstrukce je tříprutová tudíž odolná proti větru. Samozřejmostí je dokonalé odvětrání. A tent for 2 – 3 persons with two entrances. Two porches provide good access and enough space for luggage and comfort. The three-rod structure is resistant to wind. It has a perfect ventilation system. Палатка для 2 – 3 человек з двумя входами. Два тамбура обеспечивают достаточно места для багажа. Трехстержневая конструкция устойчива к порывам ветра. Прекрасная вентиляция.

27

dark olive

80

camuflage

220

150

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (80 + 150 + 80) × 220 / 115

2–3

16 × 16 × 51 cm

3 900 g

taped seams


Hudson

dark olive

Stan pro 3 – 4 osoby s klasickou konstrukcí a dostatečnou apsidou pro pohodlné kempovaní. Spolehlivý stan pro rodinné použití. Výhodou stanu je dostatečný komfort při nízké hmotnosti a rychlá stavba.

3–4

A tent for 3 – 4 persons. It has a standard structure and a large enough porch for comfortable camping. It is reliable tent for family use. Its advantages are its comfort and low weight and it is easy to set up. Палатка для 3 – 4 человек с классической конструкцией и достаточной апсидой для удобного кемпинга. Надёжная палатка для семейного применения. Преимуществом палатки является достаточный комфорт при небольшом весе и быстрая установка.

28

19 × 19 × 43 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 90) × 205 / 125

4 100 g

taped seams


Eagle

dark olive

Stan pro 3 – 4 osoby s velkou a dobře přístupnou předsíňkou, kterou lze otevřít ze dvou stran. Prostor může být využit pro nouzové přespání či uskladnění kol a  pod. Stan je vhodný také pro rodinné dovolené. Výhodou stanu je dostatečný komfort a  variabilita použití.

sand

3–4 160

A tent for 3 – 4 persons. It has a large and accessible porch that can be opened from both sides. The space may be used for emergency sleepovers, storing bicycles, etc. It is great for family holidays. Comfort and variety of potential uses are its main advantages. Палатка для 3 – 4 человек с большой и хорошо доступной прихожей, которую можно открыть с двух сторон. Пространство можно использовать для вынужденных ночёвок или для хранения велосипедов и др. Палатка также пригодна для семейного отдыха. Преимуществом палатки является достаточный комфорт и вариабельность использования.

29

19 × 19 × 49 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (205 + 160) × 220 / 130

5 200 g

taped seams


Pasat

dark olive 205

Lehký, jednovchodový, velmi snadno stavitelný stan. Klasická samonosná konstrukce s velkou apsidou pro uložení zavazadel. Lze použít jak levý tak pravý trojúhelníkový vchod nebo prostřední vstup, popř. otevřít vše současně.

3–4 75

A light, single-door, easy-to-build tent provided with the classic self-supportimg structure with a large apse for backpacks. To enter the tent, left or right triangular door or the central door can be used. All the doors can also be opened at the same time. Durawrap poles. Палатка для 3 – 4 человек. Преимуществами палатки являются достаточный комфорт и в то же время небольшой вес, лёгкая и быстрая установка.

30

220

17 × 17 × 45 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (205 + 75) × 220 / 120

3 950 g

taped seams


Camp

dark olive

sand

220

Prostorný stan s velkou variabilitou vchodů a rozměrnou předsíní zachovává výhodu malých stanů – snadnou a rychlou stavbu. A roomy tent with variable door arrangement and a spacious vestibule guarantees campers’ comfort while preserving the main advantage of small tents: easy and quick pitching. Палатка для 4 человек с большой и хорошо доступной прихожей, которую можно открыть с двух сторон. Пространство можно использовать для вынужденных ночёвок или для хранения велосипедов и др. Палатка также пригодна для семейного отдыха.

32

4–5

250

70

170

22 × 22 × 45 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (170 + 220 + 70) × 250 / 170

7 200 g

taped seams


Arizona

dark olive

sand

220

Stan pro 4 – 5 osob. Komfortní rodinný stan pro kempování, nebo jako základna pro jiné sportovní aktivity. Prostorná obytná předsíň je vhodná pro společné stolováni, vaření nebo nouzové přespání dalších osob.

4–5 260

260

A tent for 4 – 5 persons. It is a comfortable tent for family camping or a base for sports activities. A spacious porch is ideal for dining, cooking and emergency sleepovers. Палатка для 4 – 5 человек. Комфортная семейная палатка для кемпинга или как база для других занятий спортом. Просторная жилая прихожая пригодна для общего пированья, приготовления пищи или может использоваться в качестве запасного спального места для других лиц.

33

23 × 23 × 67 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 – 9,5 mm rozměr / size / размер: (220 + 260) × 260 / 200

10 800 g

taped seams


Comfort

dark olive

Velký, dvouložnicový stan pro celou rodinu. Čtyřprutová nosná konstrukce, křížící se v pěti bodech, je odolná proti větru a zaručuje stanu stabilitu i v problematických podmínkách. Možnost vytvoření stříšky podepřením vchodového stanového dílce. Vhodný pro rodinné výlety do přírody, kde Vám zajistí očekávané komfortní podmínky.

4–6

A large, two-compartment tent for the entire family. The four-rod supporting structure crossing in five points is wind resistant and guarantees stability even in difficult conditions. You can create a roof by propping up the entrance part of the tent. It is ideal for family camping trips and will provide you with all the comfort you expect. Большая, двуспальная палатка для всей семьи. Четырёхстержневая несущая конструкция, скрещивающаяся в пяти точках, устойчива к ветру и обеспечивает палатке стабильность даже в проблематичных условиях. Имеется возможность создания навеса подпиранием входного элемента палатки. Пригодна для семейных экскурсий на природу, где она Вам обеспечит ожидаемые комфортные условия.

34

sand

24 × 24 × 61 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 9,5 – 11 mm rozměr / size / размер: (150 + 150 + 150) × 230 / 190

11 000 g

taped seams


Galaxy

dark olive

sand

220

Stan pro 8 – 10 osob. Komfortní rodinný stan pro kempování, nebo jako základna pro jiné sportovní aktivity. Prostorná obytná předsíň je vhodná pro společné stolováni, vaření nebo nouzové přespání dalších osob.

8 – 10 260

260

A tent for 8 – 10 persons. It is a comfortable tent for family camping or a base for sports activities. A spacious porch is ideal for dining, cooking and emergency sleepovers. Палатка для 8 – 10 человек. Комфортная семейная палатка для кемпинга или как база для других занятий спортом. Просторная жилая прихожая пригодна для общего пированья, приготовления пищи или может использоваться в качестве запасного спального места для других лиц.

35

25 × 25 × 70 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 9,5 – 11 mm rozměr / size / размер: (220 + 260 + 220) × 260 / 200

15 000 g

taped seams


Bungalow

dark olive

Mimořádně prostorný stan se třemi ložnicemi poskytne pohodlí a soukromí pro početnejší rodinu nebo skupinu přátel. Vhodný pro delší kempování nebo jako základna pro společné stolování, vaření a jiné společenské aktivity.

10 – 12

Extremely spacious tent with three compartments offers comfort and privacy to a large family or a group of friends. It is suitable for a long-term camping or as a base for common dining, cooking or other social activities. Исключительно вместительная трехкомнатная палатка. Идеальна как для большой семьи, так и для компании друзей. Отлично подходит для долгосрочного кемпинга, также может использоваться в качестве базовой палатки.

36

sand

35 × 35 × 74 cm

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O vnitřní stan / inner tent / внутренний палатка: permeable WR 100% polyester podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 9,5 – 11 mm rozměr / size / размер: 870 × 550 / 215

15 500 g

taped seams


Sunshield II

sand

camuflage 120

Stanový přístřešek vhodný jako ochrana proti slunci a větru, ideální využití při rodinných dovolených, na pláži či při rybaření.

1–2

130

A tent shelter ideal as a sun or wind protection, popular to be used during family holidays, at beach or while fishing. Тент – идеальная защита от солнца и ветра, оптимальный вариант для семейного отдыха на берегу моря или для рыбалки.

9 × 9 × 58 cm 230

vnější stan / outer tent / внешний палатка: 100% polyester, 3 000 mm H₂O podlaha / floor / настил: layered polyethylen konstrukce / structure / конструкция: Durawrap, ø 8,5 mm rozměr / size / размер: (230/120) × 230 / 120

37

2 000 g

taped seams


Sleeping bags

page 42

Nordic

page 47

Traper model

Nordic Polaris Arktis Balance Balance jr. Peak Trimmer Highlander Traper Walker Walker jr. Impact Viper Travel Tramp Divan

page 42

page 43

Polaris

page 43

Arktis

page 47

page 49

Walker

Balance jr.

page 49

Walker jr.

temperature range

page 44

Balance

page 50

Impact

packed size

Viper

page 44

Peak

page 50

Travel

page 46

page 46

Trimmer

Highlander

page 51

page 51

Tramp

Divan

filling

lenght

weight

–11

–19

–40

24 × 40/28 cm

Goose down (90/10-600 cuin)

185 / 195 cm

1 950 g

construction

chambered

–2

–8

–27

19 × 38/24 cm

Thermolite extra 3D spiral (3 × 100 g/m2)

185 / 195 cm

1 800 g

3 layers

–3

–9

–28

25 × 42/30 cm

Hollow fibre 4 (2 × 200 g/m2)

185 / 195 cm

2 000 g

2 layers

–2

–8

–25

18 × 34/24 cm

Thermolite Quallo 7 (2 × 150 g/m2)

185 / 195 cm

1 550 g

2 layers

–2

–8

–25

18 × 34/24 cm

Thermolite Quallo 7 (2 × 150 g/m2)

150 cm

1 100 g

2 layers

0

–6

–23

23 × 39/26 cm

Hollow fibre 4 (2 × 150 g/m2)

185 / 195 cm

1 650 g

2 layers

+3

–3

–19

18 × 34/24 cm

Thermolite Quallo 7 (2 × 100 g/m2)

185 / 195 cm

1 300 g

2 layers

+2

–3

–20

18 × 34/24 cm

Thermolite Quallo 7 (2 × 100 g/m2)

185 / 195 cm

1 400 g

2 layers

0

–6

–23

22 × 42/29 cm

Hollow fibre 1 (2 × 150 g/m2)

185 / 195 cm

1 650 g

2 layers

+1

–4

–21

18 × 34/24 cm

Hollow fibre 1 (2 × 100 g/m2)

185 / 195 cm

1 600 g

2 layers

+1

–4

–21

18 × 34/24 cm

Hollow fibre 1 (2 × 100 g/m2)

150 cm

  950 g

2 layers

+9

+4

–10

15 × 25/19 cm

Thermolite Quallo 7 (2 × 100 g/m2)

185 / 195 cm

  950 g

1 layer

+6

+1

–14

25 × 42/30 cm

Hollow fibre 1 (1 × 250 g/m2)

185 / 195 cm

1 600 g

1 layer

+6

+1

–14

25 × 42/30 cm

Hollow fibre 1 (1 × 200 g/m2)

185 / 195 cm

1 420 g

1 layer

+4

–2

–18

24 × 48/30 cm

Hollow fibre 1 (2 × 150 g/m2)

185 / 195 cm

2 150 g

2 layers

+3

–9

–28

25 × 42/30 cm

Hollow fibre 1 (2 × 150 g/m2)

185 / 195 cm

2 100 g

2 layer


Technical details 1/ vnitřní zateplovací límec / internal heating collar / внутренний утеплительный воротник odděluje místo, kde může docházet k cirkulaci vzduchu v prostoru u hlavy a místo, kde je potřeba zamezit úniku tepla ze spacího pytle / it separates the place where circulation of air can occur in the head area and the place where it is necessary to prevent in escape of heat from the sleeping bag / отделяет место, где может происходить циркуляция воздуха в пространстве у головы и место, где необходимо ограничить утечку тепла из спального мешка 2/ speciální zipy / special zip / специальные молнии umožňují spací pytel rozepnout z obou stran a regulovat tak teplotu uvnitř. Jsou oděruvzdorné a odolné proti unikání vzduchu / they allow unzipping the sleping bag from both sides and thus controlling the interior temperature. They are abrasion resistant and air impermeable / позволяют спальный мешок расстегнуть с обеих сторон и регулировать таким образом температуру внутри. Они устойчивы к царапинам и проникновению воздуха 3/ ochranná přezka / protective buckle / защитная пряжка na suchý zip zajišťuje zip proti rozepnutí / it secures the zip fastener against unzipping Velcro system / на липучку предотвращает расстёгивание молнии 4/ zateplovací léga / thermal insulating band / утеплительные лега zabraňuje úniku tepla zipem, stejně jako celý spací pytel, je i on bez studených švů: našitá stuha proti zadrhávání jezdce zipu / it prevents in heat escaping through the zip fastener: both the zip fastener and the complete sleeping bag are free of cold seams: stitched on ribbon against zip fastener slider faltering / предотвращают утечку тепла через молнию, также как и целый спальный мешок, который тоже не имеет холодные швы: пришита тесьма от заедания ползунка молнии 5/ kompresní popruhy / compression straps / ремни сжатия na obalu umožňují stlačit jeho objem až o 40% / they are positioned on the packing and allow its volume compressing by up to 40% / на упаковке позволяют сжать её объём на 40%

construction

1 layer

2 layers

3 layers

chambered


Technical details Hollowfibre 1, 4 a 6

Polarguard3D

Hollowfibre 1, 4 a 6 jsou spirálově stočená polyesterová dutá vlákna, která mají 1, 4 (popř. 6) kanálků. Vzduch zadržovaný v  těchto kanálcích způsobuje jejich vynikající izolační schopnosti. Díky pružné vazbě a specifickému ukládání do vrstev dosahují vlákna tzv. LOFT. To znamená, že po vybalení z obalu rychle zaujmou původní objem a  vyplní prostor komor spacího pytle. Maximálního účinku a  životnosti je dosaženo nanesením vrstvičky silikonu na  povrch vláken, jenž zafixuje vzájemnou polohu vláken a  sníží vzájemné tření. Dutá vlákna výborně izolují i při vysoké vzdušné vlhkosti, jsou nenasákavá, rychle vysychají, jsou nealergická. Snadno se udržují, lze je klasicky prát a sušit. /GB/ Hollowfibre 1, 4 and 6 are coiled polyester filaments containing 1, 4 or 6 channels inside. The air detained in these channels gives them excellent insulating properties. Owing to their resilient binding and specific layering, the filaments show higher lofting which means that after unpacking they take up their original volume and fill up the space of the sleeping bag chambers. A thin layer of silicone that has been put on the filaments fixes their mutual positions and decreases friction between them. The hollow fibres offer excellent insulation even at high air humidity, have no absorbing capacity, become dry quickly and are hypoallergic. They are easy to maintain and can be normally washed and dried. /RU/ Hollowfibre 1, 4 или 6 – спиральное волокно из полиэстера с  1, 4 или 6 каналами внутри. Воздух, который задерживается в  этих каналах, обеспечивает прекрасную теплоизоляцию. Благодаря пружинистому переплету и специальному наслаиванию, волокна легко восстанавливают свою форму после сжимания. Тонкий слой силикона на волокнах фиксирует их взаимное расположение, а также уменьшает трение между ними. Hollowfibre обеспечивает изоляцию даже при высоком уровне влажности, не обладает поглощающей способностью, быстро сохнет и не вызывает аллергии. Спальники с этим наполнителем легче складывать, их можна стирать и сушить без ограничений.

Polarguard 3D je absolutní světová špička mezi komerčně používanými izolačními materiály pro extremní použití. Jeho základem je nekonečné duté vlákno o průměru, který se již blíží mikrovláknu, a  jehož trojúhelníková dutina je příčinou mimořádně nízké hmotnosti. Vlákno je stáčeno do  smyček, v  místě křížení tepelně svařeno a  takto vytvořené pružiny vytvářejí izolační rouno o jedinečných vlastnostech, které jsou kombinací všech výhod dosud vyvinutých dutých vláken a mikrovláken. Výsledkem je nejodolnější, vysoce trvanlivý, pružný materiál, který si zachová nejdělo loft i po dlouhodobém používání, stlačování, praní a sušení. Na povrchu vláken je díky jejich mikroskopickým rozměrům a vysoké hustotě vázáno tak velké množství molekul vzduchu, že se Polarguard 3D izolačními vlastnostmi i měkkostí nejvíce za všech syntetických materiálů přibližuje peří, se kterým je výkonem plně srovnatelný. Při technologii nekonečného, kvalitně tepelně svařeného vlákna nedochází k setřepávání, vlákna se neoddělují, necuchají a netvoří chomáčky či ztenčená místa ni po létech používání. Polarguard 3D vychází v  nezávislých testech takto: nejlepší izolace, nejvyšší životnost. /GB/ Polarguard 3D is the latest development in commercially used synthetic insulation for extreme conditions. It is constructed of tri-

angular-hollow core continuous filaments the diameter of which is comparable to microfibres and the weight of which is extraordinarily low. The fibre is coiled and thermally welded in the points of intersection. The result is a combination of all advantages of hollow fibres and microfibres that have so far been developed, i.e. the best compressible, resilient and durable synthetic insulation retaining most of its loft and warmth even when sopping wet and even after long-term use, frequent compressing, washing and drying. Owing to the microscopic size of the filaments and their density, the surface of the filaments can bind so many air molecules that the insulation properties and softness of Polarguard 3D are fully comparable with down. As the filaments are continuous and well thermally welded, they do  not shake down or separate or ruffle or tuft. They do not form thinner spots even after many year´s use. Independent Polarguard 3D tests say the same: The best possible insulation , the best possible longevity. /RU/ Polarguard 3D – последняя разработка в сфере теплоизоляционных материалов для экстремальных условий. Polarguard 3D – треугольные трубчастые волокна, диаметр которых соизмерим с диаметром микрофибры, а вес – удивительно мал. Волокна сделаны в форме спирали и обработаны термической сваркой в точках пересечений. Это результат сочетания лучших характеристик Hollowfibre и микрофибры, а  именно – отличная сжимаемость, пружинистость, долговечная теплоизоляция, которая сохраняет характеристики спальника даже после промокания, длительного и интенсивного использования, стирки. Благодаря микроскопическим размерам и плотности, волокна могут захватывать столько молекул воздуха, что теплоизоляционные характеристики и  мягкость Polarguard 3D вполне сопоставимы с пухом. Благодаря своим технологическим характеристикам, волокна не снашиваются, не разъединяются и не кошлатятся. Кроме того они не протираются даже после многолетнего использования. Независимые тестирования Polarguard 3D свидетельствуют – чем лучше теплоизоляция, тем долговечнее изделие.


Peří/Down

Thermolite QUALLO

Náplň péřových spacích pytlů je tvořena husím prachovým peřím a větších měkkých pírek. Prachové peří má klíčové izolační a tepelné vlastnosti. Poměr mezi měkkými pírky a husím prachem je vyjádřen v procentech a slouží k identifikaci a porovnání spacích pytlů. Např. údaj 95/5 znamená 95% prachového peří a 5% měkkých pírek. Další důležitou hodnotou je tzn. LOFT, který je měřený prostřednictvím „plnící síly“ (FP – Fill Power) a udávaný v jednotkách CUIN (kubický palec). Vyjadřuje schopnost peří zaujmout, vyplnit určitý prostor při určité hmotnosti a určitém stlačení. Vyšší hodnota znamená vyšší stupeň tepelné izolace. Např. Husí prachové peří 95/5 800 CUIN. /GB/ The down sleeping bag filling is composed of goose down and feathers. Down provides maximum insulation and warmth. The down/feather ratio is expressed in percentage and is used for clear identification and comparison of different sleeping bags. E.g. 95/5 means 95% of down and 5% of feathers. Fill power is the key to determining the quality of the down fill and level of warmth. The higher the FP, the larger the down cluster, thus, the higher the resilience, strength, insulation, and overall quality of the down. It is the volume measured in cubic inches (CUIN), indicates the amount of void that an ounce of down will expand to fill. The LOFT is usually measured in terms of FP. E.g. Goose down 95/5 800 CUIN. /RU/ Наполнитель пухового спальника состоит из гусиного пуха и  перьев. Пух обеспечивает максимум теплоизоляции и оптимальный уровень тепла. Наполнение пухом/перьями выражено в процентном соотношении для четкого определения и сравнения разных спальников. К примеру, 95/5 это 95% пуха и  5% перьев. Плотность наполнителя является основным показателем его качества и уровня его теплоизоляции. Чем выше этот показатель, тем выше прочность, теплоизоляция и общее качество пуха. Он измеряется в кубических дюймах, что определяет количество пор, которые может заполнит унция пуха. К примеру, 95/5 800 куб. дюймов.

Thermolite QUALLO představuje 7-dutinkové vlákno zajišťující vysoký teplotní komfort a měkkost. Dlouhodobě si uchovává izolační schopnost i  ve  vlhkém prostředí. Schne třikrát rychleji než peří, je antialergenní a lze jej prát v pračce a sušit v sušičce. /GB/ Thermolite QUALLO represents a high performance fiber featuring seven air-trapping tunnels that run the length of each fiber to capture and effectively retain body heat. It preserves its insulation properties even in humid weather. It dries three times quicker than feathers, is antiallergic, can be machine-washed and machine-dried. /RU/ Искусственный наполнитель Thermolite Quallo  представляет собой семь волокнообразных воздухонепроницаемых каналов, которые проходят по всей длине волокна и обеспечивают аккумулирование и сохранение тепла тела. Теплоизоляционные характеристики сохраняются даже при влажном климате. Волокна противоаллергические, сохнут в три раза быстрее чем пух, допускаются к машинной стирке и сушке. Definice hodnot komfortu a extrému Teplota pro komfort je hodnota teploty, která člověku umožní spát po celou noc v pohodlné poloze. Minimální limit pro komfort definuje minimální teplotu, jež umožní osmihodinový spánek ve schoulené poloze bez probouzení se. Maximální teplota pro komfort označuje nejvyšší teplotu, která uživateli umožňuje spát bez nadměrného pocení. Je definována s otevřenými zipy spacího pytle, odkrytými pažemi a  otevřenou kapucí. Extrémní teplota je minimální teplota, při níž spací pytel chrání uživatele před podchlazením. Umožňuje 6 hodin

přerušovaného spánku, aniž by vnitřní teplota poklesla na nebezpečnou mez. Při výběru spacího pytle doporučujeme brát zřetel na teploty komfortu v závislosti na fyziologických faktorech popsaných viz výše. Pocity tepla a zimy jsou důsledkem skutečnosti, že lidské tělo vytváří větší či menší množství tepla vzhledem k teplu, které ztrácí kontaktem s okolním prostředím. Basic Definition of Comfort and Extreme Values Comfort Temperature is the range of temperatures at which the user gets full nights sleep. Usually this is defined as an upper and lower limit. The Lower Limit of Comfort is usually defined as the lowest temperature at which a person has eight hours of sleep without waking. The Upper Limit of Comfort is the highest temperature that you can sleep without sweating profusely. Usually this is defined with the ventilation zippers open, arms outside the bag and the hood open. Extreme Temperature is the lowest temperature at which the sleeping bag protects the user from hypothermia. This is subject to a variety of conditions but is usually defined as six hours of uncomfortable sleep without diminishing the body core temperature to a dangerous level. Основные значения определений Комфорт и Экстрим Комфортная температура – диапазон температур при которых спать не холодно и не жарко. Изображается как гранично низкая (минимальная) и гранично высокая (максимальная) температура.Минимальная температура комфорта – главным образом это низшая температура при которой человек крепко спит 8 часов. Максимальная температура комфорта – наийвысшая температура при которой человек спит не потея. Но при этой температуре предполагается что вентиляционный замок расстегнут, руки снаружи и капюшон открыт.Экстремальная температура – наинизшая температура при которой спальник не допускает гипотермии. Тут все зависит от множества факторов, но преимущественно это 6 часов не очень крепкого сна при котором не допускается снижение температуры тела до опасного уровня.

Certificate EN 13537 Certifikované teplotní určení dle teplotní normy EN 13537 Spací pytle TRIMM mají certifikované teplotní určení stanoveno na základě testů v akreditované zkušební laboratoří dle nové jednotné Evropské normy EN 13537. V této Evropské normě jsou spacáky považovány za suché. Vlhkost může zásadně zhoršit tepelné výkonnostní parametry. U mokrého materiálu jsou tepelné ztráty až 24 krát větší než u suchého. Izolační materiál může absorbovat vlhkost jednak zevnitř pocením a dýcháním a jednak působením vzdušné vlhkosti zvenku. Certified temperature determination according to the European standard EN 13537 The certified temperature determination of TRIMM sleeping bags was stated under the authority of accredited testing laboratory which tested the sleeping bags according to the new European standard EN 13537. This European standard considers the sleeping bags dry. Humidity can deteriorate the thermal performance characteristics essentially. The wet material shows up to 24 times higher thermal losses comparing to the dry material. Insulating material can absorb the humidity both from the inside (breathing, sweating) and the outside (effects of air humidity). Температурная шкала, сертифицированная согласно европейскому стандарту EN13537 Сертифицированная температурная шкала спальных мешков TRIMM утверждена аккредитированной тестовой лабораторией, проводившей тестирование спальников согласно новому европейскому стандарту EN13537. Измерения согласно стандарту EN13537 предполагают, что спальные мешки сухие. Влажность существенно снижает термоизоляционные свойства. Влажный материал увеличивает температурные потери до 24 раз в сравнении с сухим. Изолирующий материал может впитывать влагу как изнутри (дыхание, потовыделение), так и снаружи (влажность окружающей среды).

Text – Extrémní teplota – spodní extrémní teplota kde je nebezpečí poškození zdraví podchlazením (vztahuje se na normální ženu a na normální podmínky použití). Text – Extreme temperature – the minimum temperature at which a standard woman can remain for six hours without risk of death from hypothermia. Text – Экстремальная температура – минимальная температура, при которой обычная женщина может находиться на протяжении 6–ти часов без риска погибнуть от переохлаждения.

Tlim – Limitní teplota – spodní hranice při které uživatel spacího pytle ve skrčené poloze těla je celkově v tepelné rovnováze a právě nepociťuje chlad (vztahuje se na normálního muže a na normální podmínky použití). Tlim – Lower limit temperature – the temperature at which a standard man can sleep for eight hours in a curled position without waking. Tlim – Нижняя температура – температура, при которой обычный мужчина может спать на протяжении 8–ми часов в “позе зародыша” не просыпаясь.

Tcomf – Komfortní teplota – spodní hranice rozsahu komfortu, při které uživatel spacího pytle v uvolněné poloze těla, např.v poloze na zádech je celkově v tepelné rovnováze a nepociťuje chlad (vztahuje se na normální ženu a na normální podmínky použití). Tcomf – Comfort temperature – the temperature at which a standard woman can expect to sleep comfortably in a relaxed position. Tcomf – Температура комфорта – температура, при которой обычная женщина может спать комфортно в расслабленной позе.

Tmax – Maximální teplota – horní hranice rozsahu komfortu; teplota, při které se částečně nepřikrytý uživatel spacího pytle (normální muž) příliš nepotí (nemusí být uvedena). Tmax – Upper limit temperature – the temperature at which a standard man can sleep without excessive perspiration. It is established with the hood and zippers open and with the arms outside of the bag (need not to be given). Tmax – Верхняя температура – температура, при которой обычный мужчина может спать без чрезмерного потовыделения. Предполагается, что капюшон спального мешка не одет, молния раскрыта, руки находятся снаружи спального мешка.


Nordic EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

LIMIT

Polaris EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

–11 –19 –40

–2 chambered

orange/dark grey

LIMIT

EXTREME

–8 –27

mid. blue/dark grey 3 layers

orange/dark grey goose down

24 × 40/28 cm

1 950 g

195 cm

1 800 g

185 cm 195 cm

šířka / width / ширина: 85/60 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% nylon soft ultralite vnější materiál / outer material / внешний материал: Soft nylon ripstop DWR izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: goose down 90/10 - 650 cuin

šířka / width / ширина: 85/60 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% nylon soft ultralite vnější materiál / outer material / внешний материал: Soft nylon ripstop DWR izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 300 g/m2 (3 × 100 g/m2)

Expediční zimní spací pytel s výbornými izolačními vlastnostmi. Tento spací pytel je plněn prachovým peřím 90/10 s plnivostí 650 cuin. U všech použitých materiálů je kladen důraz na minimální váhu a objem, čímž se jeví ideální pro jakoukoli expediční činnost a pobyt ve velehorách.

Speciální spací pytel s náplní Polarguard. Termoizolační parametry této vysoce kvalitní náplně předurčují POLARIS k zimnímu táboření v expedičním horolezectví či jiných extrémních podmínkách.

A sleeping bag for winter camping and rock climbing expeditions with excellent insulation features. The percentage of goose feathers 90/10 650 cuin ensures excellent warmth with limited weight and size. The sleeping bag is thus ideal for any expedition at high altitudes. Спальник с прекрасной изоляцией для зимних походов и альпинистских восхождений. Процентное содержание гусиного пуха – 90/10 при объеме 650 кубических дюймов – обеспечивает максимальную теплоизоляцию при минимальном весе и размерах. Таким образом, спальник идеален для любых высокогорных экспедиций.

42

19 × 38/24 cm

A very special sleeping bag with Polarguard filling. Outstanding warmth and insulation features of this latest development in commercially used synthetic insulation destine this sleeping bag for winter camping and rock climbing expeditions or in any other extreme conditions. Спальник с наполнителем Thermolite Extra 3D. Прекрасные теплоизоляционные характеристики этого синтетического материала предполагают использование спальника в зимних походах, альпинистских восхождениях или в любых других экстремальных ситуациях.


Arktis EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

–3

LIMIT

Balance EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

–9 –28

–2

LIMIT

EXTREME

–8 –25

2 layers

2 layers

olive/dark grey

dark yellow/yellow

mid. blue/dark grey

kiwi green/dark grey

molten red/dark grey

sand/dark grey

25 × 42/30 cm

2 000 g

185 cm 195 cm 18 × 34/24 cm

185 cm 195 cm

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: Nylon DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 400 g/m2 (2 × 200 g/m2)

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: Nylon DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 300 g/m2 (2 × 150 g/m2)

Anatomicky tvarovaný mumiový spací pytel s kvalitní značkovou náplní Hollow Fibre. Je určen pro náročnější použití při zimním kempování a horolezeckých výpravách. Propracovaný střih zajišťuje komfortní přespání i v nouzových podmínkách.

Velmi pohodlný spací pytel, který vyniká nízkou hmotností při zachování výborných termoizolačních vlastností. Vzhledem k použití vysoce kvalitní náplně, a to 7 dutinkového vlákna Thermolite Qualo, je tento spací pytel vhodný k celoročnímu použití.

An anatomically-shaped mummy style sleeping bag with quality Hollow fibre filling. It is suitable for winter camping and alpine expeditions. Its unique cut provides comfortable sleeping even in extreme conditions.

A very comfortable sleeping bag with low weight and outstanding insulation features. The sleeping bag is filled with the Thermolite Quallo manmade filling which represents a  high performance fiber featuring sevenair-trapping tunnels that run the length of each fiber to capture and effectively retain body heat. It also makes the sleeping bag ideal for use all year round.

Большая, двуспальная палатка для всей семьи. Четырёхстержневая несущая конструкция, скрещивающаяся в пяти точках, устойчива к ветру и обеспечивает палатке стабильность даже в проблематичных условиях. Имеется возможность создания навеса подпиранием входного элемента палатки. Пригодна для семейных экскурсий на природу, где она Вам обеспечит ожидаемые комфортные условия.

43

1 550 g

Очень удобный и легкий спальник с прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Искусственный наполнитель Thermolite Quallo представляет собой семь волокнообразных воздухонепроницаемых каналов, которые проходят по всей длине спальника и обеспечивают аккумулирование и сохранение тепла тела. Это позволяет использовать спальник в любое время года.


Balance Jr. EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

–2

LIMIT

Peak EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

–8 –25

0

LIMIT

EXTREME

–6 –23

2 layers

2 layers

dark yellow/yellow

molten red/dark grey

kiwi green/dark grey

olive/dark grey

mid. blue/dark grey

18 × 34/24 cm

1 100 g

150 cm

1 650 g

185 cm 195 cm

šířka / width / ширина: 70/50 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: Nylon DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 300 g/m2 (2 × 150 g/m2)

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: Nylon DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 300 g/m2 (2 × 150 g/m2)

Velmi pohodlný spací pytel, který vyniká nízkou hmotností při zachování výborných termoizolačních vlastností. Vzhledem k použití vysoce kvalitní náplně, a to 7 dutinkového vlákna Thermolite Qualo, je tento spací pytel vhodný k celoročnímu použití.

Spací pytel Peak najde využití při vysokohorské turistice a trekkingových cestách. Mumiový střih spacího pytle a náplň z kvalitního mikrovlákna umožní využití v chladnějších ročních obdobích.

A very comfortable sleeping bag with low weight and outstanding insulation features. The sleeping bag is filled with the Thermolite Quallo manmade filling which represents a  high performance fiber featuring seven air-trapping tunnels that run the length of each fiber to capture and effectively retain body heat. It also makes the sleeping bag ideal for use all year round. Очень удобный и легкий спальник с прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Искусственный наполнитель Thermolite Quallo представляет собой семь волокнообразных воздухонепроницаемых каналов, которые проходят по всей длине спальника и обеспечивают аккумулирование и сохранение тепла тела. Это позволяет использовать спальник в любое время года. 44

23 × 39/26 cm

The Peak sleeping bag is suitable for alpine sports and trekking. Its mummy cut and quality Hollow Fibre filling permit use in cold seasons. Спальный мешок «Peak» найдёт применение в высокогорном туризме и треккинговых походах. Крой спального мешка в виде мумии и набивка из качественного микроволокна позволит использовать его в более холодные времена года.


Trimmer EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

+3

LIMIT

Highlander EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

–3 –19

+2

LIMIT

EXTREME

–3 –20

2 layers

2 layers

sea blue/mid. blue

sand/dark grey

dark yellow/yellow

mid. blue/sea blue

kiwi green/mid. green

olive/dark grey

18 × 34/24 cm

1 300 g

185 cm 195 cm

1 400 g

185 cm 195 cm

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: Nylon DWR, Tactel ripstop double cire izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 200 g/m2 (2 × 100 g/m2)

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: Nylon DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 200 g/m2 (2 × 100 g/m2)

Nová generace spacích pytlů s použitím vysoce kvalitní náplně Thermolite Quallo a v kombinaci s kvalitním vnějším materiálem Nylon Tactel předurčuje tento model do řady třísezonních spacáků. Atraktivní vzhled a lehkost anatomické mumie přitahuje zájem i  nejnáročnejšího uživatele, který míři do drsnějších klimatických podmínek.

Univerzální spací pytel, který najde uplatnění po celý rok. Anatomický tvar, nízká hmotnost a malé rozměry sbaleného spacího pytle potěší každého uživatele.

New generation of sleeping bags using top quality Thermolite Quallo filling in combination with superior outer material Nylon Tactel rates this model among the range of 3-season sleeping bags. Its attractive look, low weight and anatomic mummy cut attract the interest of the most demanding users who are heading to the severe climatic conditions. Представитель нового поколения спальных мешков с использованием наполнителя Thermo Quallo в комбинации с внешним материалом Nylon Tactel. Этот трехсезонный спальный мешок небольшого веса и анатомической формы удовлетворит самых требовательных любителей активного отдыха даже в сложных погодных погодных условиях. 46

18 × 34/24 cm

A universal sleeping bag that can be used throughout the year. The anatomic shape, low weight and small size of the packed sleeping bag will be welcome to all who use it. Универсальный спальный мешок, который может использоваться круглый год. Анатомическая форма, низкий вес и небольшие размеры сложенного спального мешка порадуют каждого пользователя.


Traper EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

0

LIMIT

Walker EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

–6 –23

+1

LIMIT

EXTREME

–4 –21

2 layers

2 layers

molten red

molten red/dark grey

camuflage

sand/dark grey

mid. blue

kiwi green/dark grey

22 × 42/29 cm

1 650 g

185 cm 195 cm

1 600 g

185 cm 195 cm

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: PES diamond DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 300 g/m2 (2 × 150 g/m2)

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: PES diamond DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 200 g/m2 (2 × 100 g/m2)

Spací pytel Traper najde využití při vysokohorské turistice a trekkingových cestách. Mumiový střih spacího pytle a  náplň z  kvalitního mikrovlákna. Vhodný pro začátek a konec letní sezóny.

Komfortní spací pytel určený pro letní pěší turistiku, vodáctví a cykloturistiku.

The Traper sleeping bag can be used for alpine sports and trekking. It features the mummy cut and quality Hollow Fibre filling. It is suitable for the beginning and end of the summer season. Спальный мешок «Traper» найдёт применение в высокогорном туризме и треккинговых походах. Крой спального мешка в виде мумии и набивка из качественного микроволокна. Пригоден для использования в начале и конце летнего сезона.

47

18 × 34/24 cm

A very comfortable sleeping bag ideal for hiking, cycling and canoeing. Очень удобный спальник. Идеален для туристических походов, велопоходов, сплавов.


Walker Jr. EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

+1

LIMIT

Impact EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

–4 –21

+9

LIMIT

EXTREME

+4 –10

2 layers

molten red/dark grey

1 layer

molten red/dark grey

kiwi green/dark grey

kiwi green/dark grey

sand/dark grey

18 × 34/24 cm

950 g

155 cm

15 × 25/19 cm

950 g

185 cm 195 cm

šířka / width / ширина: 70/50 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: PES diamond DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 200 g/m2 (2 × 100 g/m2)

šířka / width / ширина: 85/58 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: Nylon DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 100 g/m2 (1 × 100 g/m2)

Komfortní spací pytel určený pro letní pěší turistiku, vodáctví a cykloturistiku.

Velmi lehký spací pytel, který po sbalení a kompresi zabere minimum místa a je určený pro letní cestování, vhodný na cyklo a vodní turistiku a letní trek. Náplň z kvalitního mikrovlákna.

A very comfortable sleeping bag ideal for hiking, cycling and canoeing. Очень удобный спальник. Идеален для туристических походов, велопоходов, сплавов.

A very light sleeping bag. It takes up hardly any space after packing and compressing it. It is ideal for summer travelling and suitable for cycling, water sports and summer trekking. It features the quality Hollow Fibre filling. Очень лёгкий спальный мешок, который после укладки и сжатия занимает минимум места и предназначен для путешествий летом, пригоден для велосипедного и водного туризма и для летнего трека. Набивка из качественного микроволокна.

49


Viper

Travel

EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

+6

LIMIT

EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

+1 –14

+6

LIMIT

EXTREME

+1 –14

1 layer

1 layer

mid. blue

mid. blue

olive

camuflage

olive

25 × 42/30 cm

1 600 g

185 cm 195 cm

1 420 g

185 cm 195 cm

šířka / width / ширина: 75 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: PES diamond DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 250 g/m2 (1 × 250 g/m2)

šířka / width / ширина: 75 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: PES diamond DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 200 g/m2 (1 × 200 g/m2)

Teplejší model z kolekce dekových spacích pytlů Trimm. Stahovací kapuce. Lze z něj snadno vytvořit pokrývku nebo deku buď v chatce nebo před stanem.

Velmi lehký dekový spacák. Díky nízké hmotnosti, dobré skladnosti a kvalitní náplni je vhodný pro nejširší použití při běžných návštěvách přírody.

A warmer design of the Trimm blanket-type sleeping bag collection. An  adjustable hood. It can easily be converted into a  blanket and used in a cottage or in front of a tent. Тёплая модель из коллекции пледовых спальных мешков «Trimm». Стяжной капюшон. Из него можно легко создать одеяло или плед на даче или перед палаткой.

50

25 × 42/30 cm

A very light blanket-type sleeping bag. It can be used for camping trips thanks to its low weight, easy storage and quality filling. Очень лёгкий пледовый спальный мешок. Благодаря небольшому весу, хорошей слагаемости и качественной набивке его можно широко использовать при обычных посещениях природы.


Tramp

Divan

EN 13537 CERTIFICATE COMFORT

+4

LIMIT

EN 13537 CERTIFICATE

EXTREME

COMFORT

–2 –18

+3

LIMIT

EXTREME

–9 –28

2 layers

2 layers

sea blue/mid. blue

mid. blue

olive

dark yellow/yellow

molten red

24 × 48/30 cm

kiwi green/mid. green

2 150 g

185 cm 195 cm

25 × 42/30 cm

2 100 g

185 cm 195 cm

220 cm

110 cm

šířka / width / ширина: 90 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: cotton flanel vnější materiál / outer material / внешний материал: PES diamond DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 300 g/m2 (2 × 150 g/m2)

šířka / width / ширина: 110 cm vnitřní materiál / inner material / внутренний материал: 100% PES pongee vnější materiál / outer material / внешний материал: PES diamond DWR (water resistant) izolační vrstva / insulating layer / изоляционный слой: 300 g/m2 (2 × 150 g/m2)

Vysoce komfortní XXL dekový spací pytel vhodný pro všechny, kteří mají rádi pohodlí. Deková konstrukce umožňuje použít spací pytel nejenom k táboření a rodinným výletům, ale i jako klasickou přikrývku na chatu či chalupu nebo jednoduše do auta.

Mimořádně komfortní spací pytel pro všechny, kteří miluji pohodlí a volnost. Extra šířka a specialní konstrukce překonává dosavadní představy o komfortu spacích pytlů. Umožnuje neomezený pohyb během spánku nebo odpočinku. Spacák je možno použit jako spací podložku. Atraktivní vzhled a měkkost poskytuje použitý vnější materiál PES diamond ripstop.

A highly comfortable XXL blanket sleeping bag ideal for those who like comfort. The blanket style enables to use the sleeping bag not only for camping and as a part of family trips but also as a classic blanket at your cottage or in the car. Очень удобный спальник-одеяло большого размера для тех, кто любит комфорт. Может быть использован как в походах, так и в качестве обычного одеяла на даче или в машине.

51

Extremely comfortable sleeping bag for everyone who loves comfort and freedom. Extra width and special structure exceeds existing notions of sleeping bags comfort. It affords opportunity of boundless movement during sleeping or resting. It is possible to use the sleeping bag as an underlay, as well. Attractive look and softness is provided by the outer material PES diamond ripstop. Чрезвычайно комфортабельный спальный мешок. Большая ширина обеспечивает абсолютную свободу движения в нем во время сна или отдыха. Конструкция позволяет использовать его также в качестве подстилки. Спальный мешок имеет привлекательный внешний вид,мягкий и приятный на ощупь внутренний материал, удобный замок-молнию.


Selfinflating mattress

page 54

Trimmlite

page 54

Lighter

page 55

Hiker

page 55

Velvety

page 56

Lullaby

page 57

Freedom

page 57

Tribune

page 58

Altea

page 58

Gentle


Technical details SAMONAFUKOVACÍ MATRACE • Vyztužený rychlo-průtokový ventil (1) • Hydrofobní zátěr (2) • Vysoká kvalita, trvanlivá TPU laminace • Lehká • Technologie perforací vnitřní pěny (3) • Kompresní obal a pásky • Set na opravu matrace

SELF INFLATING MATTRESS • Reinforced quick-flow valve (1) • Water repellent coating (2) • High quality, durable TPU lamination • Lightweight • Technology of inner froth perforation (3) • Stuff sac and roll up straps • Emergency repair kit

САМОНАДУВНЫЕ КАРЕМАТЫ • усиленный быстронадувающий клапан (1); • водоотталкивающая поверхность (2); • высококачественное износостойкое покрытие; • малый вес; • специальной технологии вспенивания (3); • чехол и резинки для удобства упаковки и переноски; • ремнабор в комплекте.


Trimmlite

Lighter

orange/dark grey

kiwi green

dark grey

dark grey

183 cm

183 cm

51 cm

51 cm

54

630 g

680 g

materiál / material / материал: 390T20 D polyester, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 183 × 51 × 3 cm

materiál / material / материал: 390T20 D polyester, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 183 × 51 × 3 cm

Mimořádně lehká karimatka s anatomickým přízpůsobením tvaru je určená pro náročné akce vzhledem k minimální váze a sbalenému objemu, který je dosažen použitím vysoce odolných materálů a speciální technologie perforací vnitřní pěny.

Tato samonafukovací karimatka je vyrobena z vysoce odolných materiálů. Speciální technologie odlehčení umožňuje velmi nízkou váhu, díky které je LIGHTER ideální pro turistiku, cykloturistiku, jednoduše všude tam, kde se chystáte nocovat venku.

Extremely low weight mat with anatomical shape adaptation is intended for the most demanding actions. Its minimal weight and small dimensions when packed are reached by using highly resistant materials and special technology of inner froth perforation.

A self-inflating mattress – very resistant used material. A special technology of weight relief enables very low weight of the mattress. Thanks to its weight LIGHTER is ideal for hiking, cycling, simply everywhere you are going to stay overnight.

Исключительно легкий каремат анатомической формы. Пригоден для использования в самых трудных условиях. Малый вес и компактность достигнуты благодаря специальной технологии вспенивания.

Самонадувающийся каримат изготовлен из износостойкого материала. Специальная технология обеспечивает небольшой вес. Благодаря своему весу LIGHTER идеально подходит для пеших и велопоходов, а также для путешествий с ночовкой.


Hiker

kiwi green/dark grey

Velvety

orange

r. camouflage/dark grey

molten red/dark grey back side

186 cm

183 cm

51 cm

850 g

950 g

materiál / material / материал: 75 D polyester, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 183 × 51 × 2,5 cm

materiál / material / материал: PES-Diamond, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 186 × 51 × 3,8 cm

Hiker je dokonalý společník na cestách na slovo vzatý. Jedná se o velmi odolnou samonafukovací karimatku, která zajišťuje dostatečné pohodlí a tepelnou izolaci.

Tato samonafukovací karimatka je vyrobena z maximálně odolného materiálu, který zároveň zajišťuje dostatečné pohodlí a tepelnou izolaci. Samozřejmostí je spolehlivý kovový ventil, sada pro lepení, ochranný obal s kompresními popruhy umožňujícími minimalizaci objemu při přepravě.

Hiker is a great companion everywhere you go. It is a durable self-inflating mattress which ensures good insulation and thus user`s comfort. Hiker – идеальный коврик для любых походов. Это надёжный самонадувающийся каримат, который обеспечивает хорошую изоляцию, а следовательно и комфорт.

55

51 cm

This self-inflatable mattress is made of material of the maximum sturdiness, which secures sufficient comfort and thermal insulation at the same time. It is obviously fitted with reliable valve, glue set and compression straps that make it possible to minimize the volume transported. Ета самонадувающийся коврик изготовлен из максимально устойчивого материала,который одновременно обеспечивает необходимый уют и термоизоляцию.Надувается просто, а также обеспечен надежным клапаном.Дополнен компрессионными ремнями, дающими возможност минимализировать обьем при носке и комлектом для ремонта.


Lullaby

kiwi green/dark grey

purple/dark grey

180 cm

57 cm

810 g

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

materiál / material / материал: Peach polyester, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 180 × 57 × 3 cm

Tvarově zajímavá karimatka s anatomickým přízpůsobením ženskému tělu. Dostatečná izolační schopnost a použití kvalitních materiálů předurčuje, že se tento model stane nepostradatelným společníkem pro náročné cestovatelky. Remarkably shaped mat with anatomical adaptation to the women’s body. Sufficient insulation property and using top quality materials predict this model will become an essential companion of exacting women travelers. Каремат со специальной анатомической адаптацией формы для женщин. Хорошие изоляционные характеристики, использование самых высококачественных материалов делают этот каремат незаменимым спутником для самых требовательных путешественниц.

56


Freedom

kiwi green/dark grey

Tribune

dark grey

r.camouflage/dark grey

olive

193 cm

191 cm

63 cm

64 cm

1 550 g

1 920 g

materiál / material / материал: 75 D polyester, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 193 × 63 × 5 cm

materiál / material / материал: Towwelling, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 191 × 64 × 3,8 cm

Vysoce komfortní a příjemná samonafukovací karimatka s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Nová generace samo-nafukovacích karimatek využívá velice příjemných materiálů s „ froté“ omakem k zajištění maximálního komfortu uživatele. Taktéž konstrukce s bočním navyšením bude řadit tento model do kategorie komfortního kempování. Samozřejmostí je spolehlivý kovový ventil, sada pro lepení a ochranný obal s kompresními popruhy.

A very comfortable self-inflating mattress with outstanding insulation properties. Очень удобный самонадувающийся каримат с хорошими изоляционными свойствами.

New generation of self-inflating mattresses derives the benefits of very smooth materials with terry-cloth touch to ensure maximum comfort of the users. Likewise its construction with topped sides will rate this model into the comfort camping category. Dependable metal valve, set of sticking and protective case with compression bands are matter of fact. Новое поколение комфортных кемпинговых самонадувных карематов с использованием гладких, бархатистых на ощупь материалов. Этот каремат призван обеспечить максимальный комфорт. Надежный металлический клапан; чехол и компрессионные ремни прилагаются в комплекте.

57


Altea

army green

Gentle dark grey

army green

olive

r.camouflage/ dark grey

back side

198 cm

63 cm

32 cm

1 800 g

250 g

materiál / material / материал: Suede/75 D polyester, PVC dot, TPU coating ventil / valve / вентиль: mosaz / brass / латунь rozměr / size / размер: 198 × 63 × 5 cm

materiál / material / материал: 75 D polyester, TPU coating ventil / valve / вентиль: plast / plastic / пластик rozměr / size / размер: 50 × 32 cm

Samonafukovací matrace mumiového tvaru s protiskluzovým povrchem a kovovým ventilem. Speciální konstrukce výrazně zlepšuje pohodlí a izolaci. Vybavena praktickým obalem a sadou pro opravu případného poškození.

Samonafukovací polštář s rotačním ventilem, vhodný také jako izolační podložka k sezení.

Self-inflatable mummy shape mattress with nonskid surface and metal valve. Special design improved comfort and isolation.Facilities practical packaging and a set for the repair of any damage. Cамонадувающийся коврик в форме мумии с нескользкой поверхностей и надежным клапаном. Специальная конструкция существенно повышает комфорт и изоляцию. Дополнена практическая упаковка и комплект для ремонта какого-либо ущерба.

58

50 cm

Selfinflating pillow with rotary plastic valve, suitable as an insulating pad to sit. Самонадувающия подушкa с вращающий вентильом, пригодные в качестве изоляционного коврика.


Backpacks & Water proof backs

page 62

Gorgany

page 65

Compact

page 68

Mariner

page 73

Kanoe

page 62

page 63

Sherpa

page 65

Raptor II

page 66

Airwalk

page 68

page 73

page 66

Saver X

Factory

page 67

Biker

page 70

Armys

page 74

Saver

page 64

Leman

Cooler

page 70

Transit

page 63

Praktic

page 71

Spy

page 74

Saver Lite

Fotos

page 75

Passport

page 64

Azimut

page 67

Money

page 71

Yacht


technical details

1/ hrudní popruh / a chest strap / грудной ремень

visacka nifco.indd 1

14.1.2009 15:20:11

2/ stabilní polstrovaný bederní popruh s oky na uchycení výstroje / a stable upholstered back strap with loops to hold equipment / устойчивый комфортный поясной ремень с петлями для крепления снаряжения. 3/ anatomicky tvarované nosné popruhy / anatomically shaped carrying straps / анатомичные плечевые ремни 4/ balanční dotahy pro zvýšení stability / balance tightening to increase stability / регулируемые плечевые лямки для увеличения стабильности 5/ stavitelný nosný systém / an adjustable supporting system / регулируемая подвесная система 6/ poutko pro snazší manipulaci s batohem / a loop for easier handling of the rucksack / петля для переноса рюкзака 7/ vývod pro hadici vodního vaku / an outlet for a water bag hose / отверстие для трубки питьевой системы 8/ výškově nastavitelné víko spolehlivě chránící obsah batohu / a height-adjustable cover for reliable protection of the the rucksack contents / регулируемый клапан, надёжно защищающий содержимое рюкзака 9/ přezka pro snazší připevnění výstroje / a buckle for easier attachment of equipment / пряжка для простого крепления аксессуаров


Gorgany

black/dark grey

1 900 g

62

75 l

camel bag ready

Sherpa

blue/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 500 D, PU coating, Rip-Stop texture

green/dark grey

1 700 g

65 l

camel bag ready

black/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 500 D, PU coating, Rip-Stop texture

Pohodlný, trvanlivý a funkční 75 l batoh Gorgany pro horskou turistiku z  ultralehkého materiálu. / Vícevstupový hlavní prostor / Oddělený prostor / boční kapsy / Nastavitelné ramenní popruhy a anatomické bederní popruhy umožňují vysoký komfort a stabilitu / Rám s hliníku zajištuje pevnost i při vysokém zatížení / Dolní komora pro spací pytel

Komfortní, trvanlivý a funkční batoh pro horskou turistiku z ultralehkého materiálu / Vícevstupový hlavní prostor (horní, přední i  spodní vstup) / Široký přední vstup do hlavního prostoru / Oddělený prostor / boční kapsy / Nastavitelné ramenní popruhy a anatomické bederní popruhy umožňují vysoký komfort a stabilitu

Comfort,durability and functionality is 75 l backpack Gorgany for moutanining sports / Excellent load carrying / Compartment with interior deviders / Side mesh pockets / A height adjustable shoulder harness and anatomic hip belt which offers great carrying comfort and stability with effective ventilation/ Framesheet with twin aluminum stays prevents barreling under heavy loads / Bottom Sleeping bags compartment

Comfort,durability and functionality backpack for moutanining sports / Excellent load carrying / Large top-loading Access / Compartment with interior deviders / Side mesh pockets / A height adjustable shoulder harness and anatomic hip belt which offers great carrying comfort and stability with effective ventilation

Комфорт, надежность, функциональность – основные качества 75-литрового рюкзака Gorgany / удобная широкая горловина рюкзака / внутренние отделения / внешние карманы / регулируемая подвеска и анатомический вентилируемый пояс / алюминиевая рама обеспечивает прочность даже при больших нагрузках / нижнее отделение для спального мешка

Комфорт, надежность и функциональность, рюкзак для спорта / Большой верхней загрузкой / Сжатие на передние ремни для альпинистских веревок /Боковые сетчатые карманы / Высота регулируемый наплечный использовать и анатомических хип ремень, который предлагает перевозящих большое удобство и стабильность с эффективной вентиляцией


Raptor II

green/dark grey

1 200 g

63

45 l

camel bag ready

Leman

black/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 500 D, PU coating, Rip-Stop texture

blue/dark grey

1 200 g

45 l

camel bag ready

black/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 500 D, PU coating, Rip-Stop texture

Odlehčený turistický batoh s unikátním systémem odvětrávání zad / Vícevstupový hlavní panel/Spodní poutka pro cepín či trekingové hole / Komfortní a odepínatelné bederní popruhy / Nastavitelné polstrované ramenní popruhy / Speciélní odvětrávací zádový systém s možností odepnupnutí pro jednodušší údržbu batohu

Lehký batoh s jednoduchou konstrukci, s větším komfortem. / Oddělený prostor / Boční kapsy / Nastavitelné ramenní popruhy a anatomické bederní popruhy s ventilací umožňují vysoký komfort a stabilitu / Boční kompresní popruhy pro ovládání zatížení

The lightweight hiking pack with air circular back system and unique design / Top loading main compartment with extra front panel and bottom access / Hiking poles loops and ice axe loops attached / Adjustable shoulder straps with Air mesh / Special suspended air mesh circular system provides convincing back ventilation, the hot air dissipates freely from three sides

The lightweight backpack with a simple design with greater comfort. / Compartment with interior deviders / Side mesh pockets / A height adjustable shoulder harness and anatomic hip belt which offers great carrying comfort and stability with effective ventilation/ Side compression straps secure loading control

Легкий пешеходный пакет с воздуха круговая система обратно и уникальный дизайн / Топ погрузка с основной отсек дополнительная передней панели /Поход полюсов петель и ледоруб петель прилагается / Специальное приостановила воздуха сетки обеспечивает круговой системе убедительных назад вентиляции, горячего воздуха рассеивается свободно с трех сторон

Легкий удобный рюкзак с простым дизайном / боковые карманы / внутренние отделения / регулируемая подвеска и анатомический вентилируемый пояс / боковые регулировочные ремни


Factory

red/dark grey

whistle

1 500 g

64

28 l

Azimut

camel bag ready

black/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 420 D, PU coating, Dobby texture

whistle

1 500 g

32 l

cell pocket

camel bag ready

green/dark grey

blue/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 420 D, PU coating, Dobby texture

Všestranný daypack do města i  na  sportování / Vrchní kapsička pro brýle / Kapsa s organizérem / Síťová kapsa s přezkou / Spodní poutka pro cepín či trekingové hole / Utahovací popruhy pro ideální vyvážení zatěže nebo upnutí lyží

Kapsa s oranizérem / Síťová kapsa s přezkou / Poutka pro trekkingové hole / Spodní oddělený prostor / Nastavitelné boční kompresní popruhy / Komfortní zádový systém s odvětráváním

Universal daypack to city or for sports / Top drop-in sunglasses pocket / Oversized organizer / Front mesh pocket with buckle / Trekking pole loops and ice axe loops / Compression straps are ideal for stabilizing load and skis / loading l shoulder straps

Oversized organizer pockets / Mesh pocket with buckle / Durable trekking pole loops / Bottom compartment / Adjustable side compression straps / A very comfortable backing system with air ventilation

Универсальные daypack для города или для занятий спортом / Топ падение очки кармане / Чрезмерно организатор / Передние сеткой карман / Треккинг полюса петель и ледоруб петель / Сжатие ремни идеально подходят для стабилизирующие нагрузки и лыж / Воздушные сетку текс набивочного талии поясом

Чрезмерно организатор / Mesh кармане с пряжкой / Прочные треккинг полюс петли / нижнего отсека / Настраиваемый стороне сжатия ленты / Очень комфортные поддержка системы с вентиляцией


Compact

whistle

1 200 g

28 l

cell pocket

camel bag ready

blue/dark grey

Airwalk

black/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 420 D, PU coating, Dobby texture

Všestranný daypack do města i na sportování /Vrchní kapsička pro brýle / Kapsa s oranizérem / Poutka pro cepín či trekingové hole / Spodní oddělená kapsa Universal daypack to city or for sports / Top drop-in sunglasses pocket / Oversized organizer / Ice axe loops and elastic hiking poles loops attached / Bottom compartment Универсальные для города или для занятий спортом Топ падение очки кармане / Чрезмерно организатор / ледоруб петель и упругой пешеходные столбы петли придают / нижнего отсека / Отсоединяемый съемный карман сотовый придают плечевые ремни

65

black/dark grey

900 g

16 l

camel bag ready

green/dark grey

blue/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 500 D, PU coating, Rip-Stop texture

Ideální batoh pro jednodenní turistiku, kolo, běžky s rozšiřitelným hlavním prostorem / elastická šnurky / Reflexní proužek pro vyšší bezpečnost / Odnímatelné a nastavitelné hrudní popruhy Ideal pack for all day hiking , cyclists, ski-runners with expandable main compartment / Comparment for camel bag / Elastic drawcord for extra gears / Reflective elements for safety / Detachable and movable sternum straps Идеальный пакет для всех день туризма, велосипедисты, лыжная бегунов с расширяемые подбивка / Эластичная drawcord за дополнительную передач / Отражающие элементы безопасности /Съемная и движимым грудной ремни


Cooler

Biker

black

750 g

8 l

camel bag ready

materiál / material / материал: 100% polyester 500 D, PU coating, Rip-Stop texture

600 g

6 l

camel bag ready

black/dark grey

blue/dark grey

materiál / material / материал: 100% polyester 500 D, PU coating, Rip-Stop texture

Lehký batoh mimo jiné vybaven speciální termo kapsou pro vodní rezervoár je ideální řešení pro peší turistiku a cyklistiku. / Hlavní přední kapsa na zip / Kapsa s organizérem/ Vnější kapsa ze síťoviny Ramenní popruh polstrovan s cool airmesh tex/ Anatomicky tvarované popruhy / Nastavitelný hrudní popruh

Speciální batoh s lehkou konstrukci s vodním rezervoárem ideální pro extremně náročné vytrvalostní sporty. / Hlavní přední kapsa na zip / Vnější kapsa ze síťoviny / Elestická šnurka na předním panelu pro extra zařízení / Ramenní popruh polstrovan s cool airmesh tex / Anatomicky tvarované popruhy / Nastavitelný hrudní popruh /

Lightweight backpack also features a special pocket for the thermal reservoir is ideal for hiking and cycling. / One main compartment with front zipper access / Oversized organizer / One exterior mesh pocket / Shoulder straps padded with cool airmesh tex /Shoulder straps Anatomically shaped / Adjustable sternum straps

Special backpack with a lightweight design with a water reservoir is ideal for extremely demanding endurance sports. / One main compartment with front zipper access / One exterior mesh pocket / Drawcord attached to front panel for extra gears / Shoulder straps padded with cool airmesh tex /Shoulder straps Anatomically shaped / Adjustable sternum straps

Легкий рюкзак с отделением-холодильником / одно большое отделение с молнией-входом спереди / один внешний карман / плечевые стропы анатомической формы с подкладкой cool airmesh tex / регулируемая грудная стропа / выносная сумка-органайзер 66

green/dark grey

Специализированный рюкзак облегченной конструкции с резервуаром для воды. Идеален для всех видов спорта, в которых определяющим качеством является выносливость / одно большое отделение с молнией-входом спереди / один внешний карман / плечевые стропы анатомической формы с подкладкой cool airmesh tex / регулируемая грудная стропа / резинка для дополнительного снаряжения


Practic

Money

light blue/dark grey

1 700 g

65 l

materiál / material / материал: 100% polyester 600 D, PU coating, Dobby texture rozměr / size / размер: 64 × 36 × 38 cm

Praktická taška pro všechný přiležitosti. / Odnímatelný / nastavitelný ramenní popruh s komfortní s možností rychlého odepnutí / Kompresní popruhy / Velké boční kapsy /Bezpečnostní zipy / elastické šňůry pro rychlé upevnění výbavy Practical bag for all occasions. / Detachable / Adjustable shoulder strap with comfort grip / Compression straps / Large side pockets / Interlocking security zips / Utility top bungee cord Практичная сумка на все случаи жизни / съемный регулируемый плечевой ремень / компрессионные стропы / большие боковые карманы / надежная молния-замок

67

black/black

black/printed

materiál / material / материал: 100% polyester Oxford rozměr / size / размер: 12,5 × 10 / 26 cm

Kapsa na mince / 3 × oddíl pro karty / 2 × oddíl na bankovky / oddíl na doklady / kovové očko Coins pocket / 3 × section for cards / 2 × section for banknotes / section for ID documents / metal loop карман монеты / 3 × кредитные карточки/ 2 × по разделу банкнот / разделе документы / металлические петли


Mariner

Transit

army brown

1 650 g

110 l

red

materiál / material / материал: 1680 D Oxford, TPU coating/100% PES straps rozměr / size / размер: 35 × 35 × 100 cm

1 950 g

140 l

red

materiál / material / материал: 1680 D Oxford, TPU coating/100% PES straps rozměr / size / размер: 60 × 35 × 75 cm

Praktický transportní vak, maximálně nepromokavý / Zatavené švy / Vodotěsný rotační uzávěr na přezky zaručující maximální vodotěsnost / Záda a ramenní popruhy z prodyšného materiálu s možností odepnutí

Prostorná nepromokavá cestovní taška, maximálně nepromokavá / Svařované spoje / Vodotěsný rotační uzávěr na přezky zaručující maximální vodotěsnost / Kompresní popruhy

Practical transport bag, maximum waterproof / Welded seams / Waterproof rotary cap with buckles to guarantee maximum water tightness / Shoulder and waist detachable straps with breathable material

Large waterproof travel bag, completely waterproof / Welded joints / Waterproof rotary cap with buckles to guarantee maximum water tightness / Compression straps

Практичный рюкзак, максимальная водонепроницаемость / Сварные швы / Водонепроницаемый скручивающийся верх, закрепляющийся пряжками, обеспечивает максимальную водонепроницаемость / Съемные плечевой и поясной ремни из дышащего материала

69

army brown

Вместительная сумка путешественника, абсолютная водонепроницаемость / Сварные швы / Водонепроницаемый скручивающийся верх, закрепляющийся пряжками, обеспечивает максимальную водонепроницаемость / Компрессионные ремни


Armys

Spy

army brown

1 200 g

85 l

materiál / material / материал: 1680 D Oxford, TPU coating/100% PES straps rozměr / size / размер: 61 × 38 × 38 cm

350 g

18 l

materiál / material / материал: 600 D Oxford, TPU coating/100% PES straps rozměr / size / размер: 26 × 15 × 46 cm

Praktický transportní batoh/taška z maximálně nepromokavých materiálů / Svařované spoje / Vodotěsný zip zaručující dostatečnou vodotěsnost / Ramenní popruhy z prodyšného materiálu s možností rychlého odepnutí

Praktický batoh z maximálně nepromokavých materiálů / Svařované spoje / Vodotěsný zip zaručující dostatečnou vodotěsnost / Záda a ramenní popruhy z prodyšného materiálu

Practical transport bag / bag made from a maximum waterproof fabric / Welded joints / Waterproof zip ensuring adequate watertightness / Breathable shoulder straps with the quick detach possibility

Practical bag made from a maximum waterproof fabrice / Welded joints / Waterproof zip ensuring adequate watertightness / Breathable Back and shoulder straps

Практичная сумка / произведена из абсолютно водонепроницаемой ткани / Сварные швы / Водозащитная молния, обеспечивающая максимальную водонепроницаемость / Плечевые быстро съемные ремни из дышащего материала

70

army brown

Практичный рюкзак, произведенный из абсолютно водонепроницаемой ткани / Сварные швы / Водозащитная молния, обеспечивающая максимальную водонепроницаемость / Дышащие спинные и плечевые ремни


Fotos

Yacht

army brown

150 g

2,5 l

materiál / material / материал: 600 D Oxford, TPU coating/100% PES straps rozměr / size / размер: 21 × 9 × 15 cm

Prostorná ledvinka z maximálně nepromokavých materiálů / Svařované spoje / Vodotěsný zip zaručující dostatečnou vodotěsnost / Bederní pás s možností odepnutí Spacious waist bag made from totaly waterproof fabrice / Welded joints / Waterproof zip ensuring adequate watertightness / Detachable belt Вместительная поясная сумка, произведенная из полностью водонепроницаемого материала / Сварные швы / Водозащитная молния, обеспечивающая максимальную водонепроницаемость / Съемный ремень

71

spring green

325 g

35 l

materiál / material / материал: 300 D Nylon, TPU coating rozměr / size / размер: 20 × 29 × 72 cm

Vodotěsný poloprůhledný lodní vak ideální na vodní sporty / Svařované spoje / Vodotěsný rotační uzávěr na přezky zaručující maximální vodotěsnost / Přední elastické šňury pro rychlé upevnění výbavy Waterproof boat bag ideal for water sports / Welded joints / Waterproof rotary cap with buckles to guarantee maximum water tightness / The elastic cord for quick fastening equipment Водонепроницаемая лодочная сумка, идеально подходит для водных видов спорта / Сварные швы / Водонепроницаемый скручивающийся верх, закрепляющийся пряжками, обеспечивает максимальную водонепроницаемость / Эластичный ремень, благодаря которому можно быстро пристегнуть снаряжение


Kanoe

Saver

orange

250 g

55 l

materiál / material / материал: 210 T polyester with diamond, TPU coating rozměr / size / размер: ø35 × 72 cm

Vodotěsný poloprůhledný lodní vak ideální na vodní sporty / Svařované spoje / Vodotěsný rotační uzávěr na přezku zaručující maximální vodotěsnost / Možnost vyfouknutí přebytečného vzduchu nebo nafouknutí vaku ventilkem Waterproof boat bag ideal for water sports / Welded joints / Waterproof rotary buckle closure to guarantee maximum water tightness / Inflation valve to allow air pressure control in bag Водонепроницаемая лодочная сумка, идеально подходит для водных видов спорта / Сварные швы / Верх сумки закатывается в рулон, края которого соединяются пряжкой, обеспечивая полную водонепроницаемость / Клапан надува, позволяющий контролировать давление воздуха внутри сумки

73

red

390 g

25 l

dark grey

materiál / material / материал: 500 D, PVC, TPU coating rozměr / size / размер: ø25 × 52 / ø22 × 61 cm

Vodotěsný lodní vak ideální na vodní sporty / Svařované spoje / Vodotěsný rotační uzávěr na přezku zaručující maximální vodotěsnost Waterproof boat bag ideal for water sports / Welded joints / Waterproof rotary buckle closure to guarantee maximum water tightness Водонепроницаемая лодочная сумка, идеально подходит для водных видов спорта / Сварные швы / Верх сумки закатывается в рулон, края которого соединяются пряжкой, обеспечивая полную водонепроницаемость


Saver X

Saver Lite

transparent

red / black / yellow / lime green / blue 5 l

410 g

65 l

ultra light

taped seams

materiál / material / материал: 500 D, PVC, TPU coating rozměr / size / размер: ø35 × 72 cm

Vodotěsný transparentní lodní vak ideální na vodní sporty / Svařované spoje / Vodotěsný rotační uzávěr na přezku zaručující maximální vodotěsnost Waterproof boat bag ideal for water sports / Welded joints / Waterproof rotary buckle closure to guarantee maximum water tightness Водонепроницаемая лодочная сумка, идеально подходит для водных видов спорта / Сварные швы / Верх сумки закатывается в рулон, края которого соединяются пряжкой, обеспечивая полную водонепроницаемость

74

8 l

10 l

30 l

45 l

materiál / material / материал: 100% polyester ripstop 20 D siliconized 35 g

40 g

45 g

60 g

80 g

Ultralehký vodotěsný transportní obal, ideální pro všechny druhy vodních sportů a turistiku / Lepené švy / Vodotěsný rotační uzávěr na přezku zaručující maximální vodotěsnost Ultralight waterproof container transport, ideal for all types of water sports and tourism / Taped seams / Waterproof rotary buckle closure to guarantee maximum water tightness Ультра легкий водонепроницаемый контейнер, идеально подходит для всех водных видов спорта и для туризма / Проклеенные швы / Верх контейнера закатывается в рулон, края которого / соединяются пряжкой, обеспечивая полную водонепроницаемость


Passport

blue

orange

spring green

materiál / material / материал: 210 D polyester with diamonds, TPU coating rozměr / size / размер: 20 × 15 cm

Praktické vodotěsné pouzdro na doklady, peníze, mobil / Vybavené šňůrkou pro snadné nošení / Vodotěsný rotační uzávěr na such.zip zaručující dostateční vodotěsnost Practical waterproof case for documents, money, mobile phone / Equipped with cord for easy wear / Waterproof rotary system with velcro guaranteeing sufficient watertightness Практичная водонепроницаемая сумка для документов, денег, мобильных телефонов / Оснащена ремнем для переноски / Водонепроницаемая система закрытия сумки, оснащенная вставкой на липучках, гарантирует водонепроницаемость

75


Footwear

page 78

page 78

Gripen

page 80

page 79

Peru II

page 80

Tarta

page 79

Cyclone

page 81

Dynamic

page 81

Merlin

1/ Plně nastavitelný, polstrovaný patní pásek. Fully adjustable padded heel strap. Полностью регулируемая мягкий ремешок пятки.

3/ podešev / upper / подошва: Phylon + EVA

2/ Rychlé a pevné stahování. Fast and secure unboot. Жесткие и быстрые загрузки.

Indy II

Dora


Gripen

Peru II

rozměr / size / размер: 41 – 46

rozměr / size / размер: 41 – 46

Univerzální outdoorový sandál, díky uzavřené špičce ochraně prstů umožňuje pohodlný a bezpečný pohyb při všech vodních a outdoorových aktivitách. Výhodou je taktéž rychlé a pevné stahování. Plně nastavitelný, polstrovaný patní pásek.

Pánský model vzdušného sportovního sandálu s otevřeným páskovým designem, poskytuje výbornou ventilaci a lehkou chůzi v nejrůznějším terénu. Umožňuje pohodlný a bezpečný pohyb při vodních a outdoorových aktivitách. Plně nastavitelný, polstrovaný patní pásek.

Versatile outdoor sandal closed due to finger tip protection allows convenient and safe movement in all water and outdoor activities. The advantage is also fast and secure unboot. Fully adjustable padded heel strap. Универсальная открытая сандалии закрыты в связи с кончика пальца охрану позволяет удобное и безопасное движение в воде и мероприятия на свежем воздухе. Преимуществом является также жесткие и быстрые загрузки. Полностью регулируемая мягкий ремешок пятки. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Phylon + EVA svršek / outsole / ремни: Useň/textil / Leather/woven / кожа/тканая

khaki/black/yellow 78

beige/orange/black

grey/light grey/red

Men’s sport sandal model air strip with an open design, providing excellent ventilation and easy walking in a variety of terrain. Allows convenient and safe movement in water or outdoor activitie. Fully adjustable padded heel strap. Мужские спортивные сандалии модель воздушного маршрута с открытой архитектурой, обеспечивая отличную вентиляцию и просто ходьба в различных местностях. Позволяет удобное и безопасное движение в воде или на открытом воздухе. Полностью регулируемая мягкий ремешок пятки. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Phylon + EVA svršek / outsole / ремни: Nylon/textil / Nylon/woven / Нейлон/тканая

grey/black/light grey

grey/black/beige


Cyclone

Indy II

rozměr / size / размер: 41 – 46

rozměr / size / размер: 36 – 41

Cyclone je sandál s osvědčeným provedením pro použití ve vodě, na souši nebo kdekoli, kam Vás dobrodružství zanese. Plně nastavitelný, polstrovaný patní pásek.

Dámsky model vzdušného sportovního sandálu s otevřeným páskovým designem, poskytuje výbornou ventilaci a lehkou chůzi v nejrůznějším terénu. Umožňuje pohodlný a bezpečný pohyb při vodních a outdoorových aktivitách. Plně nastavitelný, polstrovaný patní pásek.

Cyclone is a sandal with proven implementation for use in water, on land or at any place where you enter an adventure. Fully adjustable padded heel strap. Циклон это сандалии с проверенными реализации для использования в воде, на суше или в любом месте, куда Вы вписываете приключений. Полностью регулируемая мягкий ремешок пятки. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Phylon + EVA svršek / outsole / ремни: Nylon/textil / Nylon/woven / Нейлон/тканая

Woman’s sport sandal model air strip with an open design, providing excellent ventilation and easy walking in a variety of terrain. Allows convenient and safe movement in water or outdoor activities. Fully adjustable padded heel strap. Женские спортивные сандалии модели воздушного маршрута с открытой архитектурой, обеспечивая отличную вентиляцию и просто ходьба в различных местностях. Позволяет удобное и безопасное движение в воде или на открытом воздухе. Полностью регулируемая мягкий ремешок пятки. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Phylon + EVA svršek / outsole / ремни: Nylon/textil / Nylon/woven / Нейлон/тканая

grey/yellow 79

red

grey/violet

grey/green

grey/red


Tarta

Dynamic

rozměr / size / размер: 36 – 41

rozměr / size / размер: 41 – 46

Varianta moderního vzdušného sportovního sandálu s otevřeným páskovým designem, poskytuje výbornou ventilaci a lehkou chůzi v nejrůznějším terénu. Umožňuje pohodlný a bezpečný pohyb při vodních a outdoorových aktivitách. Plně nastavitelný, polstrovaný patní pásek.

Unikátní softshelová bota se standardními technologiemi pro široké outdoorové využití.

Variant of modern air strip sandal with an open design, providing excellent ventilation and easy walking in a variety of terrain. Allows convenient and safe movement in water or outdoor activities. Fully adjustable padded heel strap. Вариант современные спортивные сандалии модели воздушного маршрута с открытой архитектурой, обеспечивая отличную вентиляцию и просто ходьба в различных местностях. Позволяет удобное и безопасное движение в воде или на открытом воздухе. Полностью регулируемая мягкий ремешок пятки. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Phylon + EVA svršek / outsole / ремни: Nylon/textil / Nylon/woven / Нейлон/тканая

grey/pinky 80

black/light blue

Unique softshell shoes with the standard technology for large outdoor applications. Уникальные softshell туфли, с стандартную технологию для широкого спорта использования. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Speciální podešev – protiskluzová úprava, EVA mezipodešev Special outsole – skid EVA midsole Специальная подошва – занос EVA подошвы svršek / outsole / ремни: Softshell, zesílená špička / Softshell, reinforced toe / Softshell, усиленный носок podšívka / lining / подкладка: Perfektně prodyšná síťovina / Perfectly breathable mesh / Идеально дышащая сетка

black/grey/steel

taupe/stone/corn


Merlin

Dora

rozměr / size / размер: 41 – 46

rozměr / size / размер: 36 – 41

Trekové boty se standardními technologiemi. Vhodné pro multi-sportovní outdoorové aktivity a běžné nošení.

Dámské outdoorové boty jsou vhodné pro multi-sportovní outdoorové aktivity a běžné nošení.

Trekking shoes with standard technology. Suitable for multi-sport outdoor activities and casual wear.

Women’s outdoor shoes are suitable for multi-sport outdoor activities and casual wear.

Поход обуви со стандартной технологией. Подходит для многих видов спорта на открытом воздухе и носить на улице. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Speciální podešev – protiskluzová úprava, EVA mezipodešev Special outsole – skid EVA midsole Специальная подошва – занос EVA подошвы svršek / outsole / ремни: Velur, prodyšná síťovina, zesílená špička / Suede, breathable mesh, reinforced toe / Замша, воздухопроницаемой сеткой, усиленный носок podšívka / lining / подкладка: Perfektně prodyšná síťovina / Perfectly breathable mesh / Идеально дышащая сетка

sand/black/mustard red 81

black/grey/red

Женщин наружной обувь подходит для многих видов спорта на открытом воздухе и носить на улице. materiál / material / материал: podešev / upper / подошва: Speciální podešev – protiskluzová úprava, EVA mezipodešev Special outsole – skid EVA midsole Специальная подошва – занос EVA подошвы svršek / outsole / ремни: Velur, prodyšná síťovina, zesílená špička / Suede, breathable mesh, reinforced toe / Замша, воздухопроницаемой сеткой, усиленный носок podšívka / lining / подкладка: Perfektně prodyšná síťovina / Perfectly breathable mesh / Идеально дышащая сетка

beige/grey/pinky

grey/light blue


Sportswear page 87

page 87

Challenge II

page 92

page 93

Switch Lady

page 99

page 105

Orcana

page 112

Direct

page 118

Britt Lady

page 124

Fast

page 130

Laura

page 138

Lucy II

page 88

Alpine II

page 94

Matra

page 99

Drill

82

page 88

Firewall

page 94

Trabla

page 100

Katanga

page 106

Susie

page 112

Dabra

page 119

Power

page 124

Fast Lady

page 132

Walker

page 138

Easy

page 89

Helios Lady

Nellon

page 106

Nelson II

page 113

Amber

page 119

Shelton II

page 126

Fitny

page 132

Solle

page 89

Alpine Lady II

page 95

Line

page 100

Nelli

page 107

Natal II

page 113

Slider Lady

page 120

Prada

page 126

Inline

page 133

Lola

page 90

Arosa

page 95

Moltana

page 101

Nancy

page 107

Maloya

page 114

Zara

page 120

Froly

page 127

Maroc

page 133

Jones

page 90

Switch

page 96

Cool Lady

page 101

Bora

page 108

Glider

page 114

Project Lady II

page 121

Elyse

page 127

Merry

page 135

Shark

page 91

Norman

page 97

Berga

page 102

Vista

page 108

Maloya Lady

page 115

Malfi Long

page 121

Power Light

page 128

Mystic

page 135

Galant

page 91

Cool

page 97

Hannah

page 102

Ventor

page 109

Glider Lady

page 115

Dabra Lady

page 122

Fiemme

page 128

Stripers

page 136

Laxo

page 92

Guide

page 98

Guide Lady

page 103

Orcan

page 109

Slider

page 116

Amber Lady

page 122

Fiemme Lady

page 129

Tripy

page 136

Crosby

Motion

page 98

Motion Lady

page 103

Vista Lady

page 110

Montero

page 116

Malfi

page 123

Fabri

page 129

Bonny

page 137

Classic

Tango

page 105

Ventura

page 110

Project II

page 118

Britt

page 123

Fabri Lady

page 130

Pegy

page 137

Unique Short II


Technical details 1/ kapuce hood капюшон 2/ lepené švy taped seams проклеенные швы

1

3/ vnější kapsy outer pockets внешний карман 4

4/ nastavitelná kapuce adjustable hood регулируемый капюшон 5/ odvětrávání air-vent вентиляция

8

6/ vodoodpudivé zipy waterproof zips водозащитные молнии

2

7

8/ vysoká prodyšnost high-breathability высокая воздухопроницаемость 9/ stahování na dolním okraji elastic low hem drawstring ajustment еластичная затяжка нижнего края куртки

5

6

7/ kapsa na mobil mobile phone pocket карман для мобильного телефона

3

11 10

10/ kapsy kryté légou pocket covered by flap карманы закрытые планкой 11/ nastavitelný obvod pasu adjustable girth регулируемый пояс

9

83


Materials Triguard 2,5 L membrane Triguard 2,5L membrane označuje technologii založenou na vytvoření materiálu o 2,5 vrstvách, který se vyznačuje výbornými vlastnostmi. Membrána je laminovaná přímo na svrchní látku a následně je zespodu potištěná krycí vrstvou, která ji chrání proti otěru a poškození. Výsledný materiál se tedy skládá z 2,5 vrstev: svrchní látky, membrány a potisku. Díky této technologii zajišťují výrobky Triguard 2,5L membrane spolehlivou nepromokavost a výbornou prostupnost tělesných vodních par. Jsou příjemně měkké, vysoce prodyšné a vyznačují se vynikající vodonepropustností. Spolehlivě chrání proti větru, trvale odpuzují vodu, jsou lehké a snadno sbalitelné. Svými vlastnostmi jsou předurčeny do každého ročního období pro všechny druhy outdoorových aktivit. Triguard 2,5L membrane indicates a technology based on creating 2,5 layered material which is characterized by its excellent features. The membrane is laminated straight onto the outer layer and printed with a covering layer from inside. The layer protects the membrane from abrasion and damage. The final material is thus composed of 2,5 layers: outer layer, membrane and printing. Owing to its technology the Triguard 2,5L membrane products ensure great impermeableness. They are soft, highly breathable and water-repellent. They are wind-stopping, extremely light and easily packable. Owing to their features, the Triguard 2,5L membrane products are predestined for all kinds of outdoor activities in any season.

visacka triguard membrane.indd 1

16.6.2008 16:41:10

Triguard Coating

Označení Triguard představuje polyuretanový zátěr aplikovaný na rub materiálu svrchní látky. Tato úprava zvyšuje pevnost a odolnost tkaniny proti oděru a namáhání při užívání. Mikroporézní struktura zátěru nanesená na hustě tkaný materiál zajišťuje odolnost proti větru. Důležitou vlastností zátěru Triguard je nepromokavost, která je docílena velikostí kanálků v zátěru, které nepropustí molekuly vody vnější vlhkosti (sníh, déšť). Molekuly tělesných vodních par jsou menší a tak mohou být odváděny skrze zátěr do vnějšího prostředí. Díky této vlastnosti je vytvořeno příjemné tělesné mikroklima, které zvyšuje komfort při outdoorových aktivitách, pobytu v přírodě i běžném denním nošení. Triguard represents a waterproof breathable coating which is applied to the seam side of outer fabric material. Such application increases final material strength and abrasion resistance. The microporous structure of the coating applied to a densely woven fabric ensures good wind-stopping. The fabric repels external moisture (rain, snow) which is accomplished by means of little channels in the coating. While not letting through water molecules which are big, it allows perspiration vapours to escape since its molecules are very little. Thanks to this feature you can always feel comfortable anywhere you are whether in nature or during your daily routine.

Triguard Softshell

visacka triguard coating.indd 1

16.6.2008 16:41:28

Soft Shell je souhrnné označení materiálů používaných na oblečení s největším záběrem využití - na rozličné sportovní aktivity při každém počasí. Jde o spojení tradiční Triquard membrány s vnějšími lehkými technickými materiály a vnitřní microfleecovou termovrstvou. Triguard Soft Shell je větruvzdorný materiál, který je charakteristický svou vysokou mírou vodoodpudivosti. Vyniká výbornou mechanickou odolností a je elastický, čímž umožňuje optimální volnost pohybu. Oblečení z tohoto materiálu je lehké a prodyšné. Zajišťuje maximální pohodlí v chladném a větrném počasí. Udržuje teplo dvakrát lépe než klasický fleece a rychle odvádí tělesnou vlhkost. Soft Shell generally denotes fabrics used for clothing for the widest range of use – various sports in all weathers. The Triguard Soft Shell fabric is constituted by a Triguard membrane with outer light technical fabrics and a soft microfleece inside that traps body heat and wicks away moisture. The fabric is thus wind- and waterproof, elastic and abrasion resistant – durable. It provides you with absolute freedom of movement. Triguard Soft Shell clothing is light and breathable. It keeps you comfortable in all weathers, protects from the wind and keeps the body warmth two times better than classical fleece.

visacka triguard softshell.indd 1

16.6.2008 16:40:38

Triguard Softshell lite

Soft Shell je souhrnné označení materiálů používaných na oblečení s největším záběrem využití - na rozličné sportovní aktivity při každém počasí. Jde o spojení tradiční Triquard membrány s vnějšími lehkými technickými materiály a vnitřní termovrstvou z lehké pleteniny. Triguard Soft Shell je větruvzdorný materiál, který je charakteristický svou vysokou mírou vodoodpudivosti. Vyniká výbornou mechanickou odolností a je elastický, čímž umožňuje optimální volnost pohybu. Oblečení z tohoto materiálu je lehké a prodyšné. Zajišťuje maximální pohodlí v chladném a větrném počasí. Udržuje teplo dvakrát lépe než klasický fleece a rychle odvádí tělesnou vlhkost. Soft Shell generally denotes fabrics used for clothing for the widest range of use – various sports in all weathers. The Triguard Soft Shell fabric is constituted by a Triguard membrane with outer light technical fabrics and a lite knitted nylon inside that traps body heat and wicks away moisture. The fabric is thus wind- and waterproof, elastic and abrasion resistant – durable. It provides you with absolute freedom of movement. Triguard Soft Shell clothing is light and breathable. It keeps you comfortable in all weathers, protects from the wind and keeps the body warmth two times better than classical fleece.

Wind Moisture, Vapor Waterproof

Shell fabric Triguard Membrane

visacka triguard softshell lite.indd 1

84 84

Lite knitted nylon

2.12.2009 15:03:40


Materials Triquard Wind Shield je lehký membránový materiál, který se skládá ze tří pevně k sobě nalaminovaných vrstev. Vnější vrstva je tvořena lehkou elastickou polyesterovou pleteninou, střední vrstvu tvoří Triquard membrána a spodní vrstvou je lehká mesh podšívka. Celý materiál tak vyniká svými parametry ve smyslu větruodolnosti, nepromokavosti a zároveň vysoké prodyšnosti. Díky těmto parametrům ochrání Vaše tělo před ztrátou tepla působením větru, deště a tím i před následným podchlazením. Zároveň dává membrána volný průchod výparům, kterými si tělo reguluje svoji vnitřní teplotu, takže při tělesné námaze nemůže dojít k přehřátí organismu. Materiály Triquard Wind Shield tudíž udržují pro tělo optimální mikroklima. Oděvy zhotovené z těchto materiálů jsou ideální pro aktivní sport a pohyb. Svým uživatelům poskytují pocit komfortu a lehkosti.

Wind Moisture, Vapor Waterproof

Triquard Wind Shield represents a light membrane fabric which consists of three layers which are firmly laminated on each other. The outer layer is composed of light elastic polyester jersey, the middle layer consists of Triguard membrane and the inner layer is light mesh lining. The fabric is thus special in terms of its wind- and waterproof features and its high breathability. Thanks to such parameters the material prevents you against heat loss because of the wind, rain and thus also against subsequent hypothermia. At the same time the membrane ensures high breathability – it resists heat stress built-up during action sports. Triguard Wind Shield thus provides you with ideal body microclimate. It is ideal for all kinds of sports as outdoor and leisurewear. It provides you with strong feeling of comfort and lightness.

Shell fabric Triguard Membrane Lining

visacka triguard windshield.indd 1

2.12.2009 15:04:38

Triguard Windshield Soft

Triquard Wind Shield - soft je lehký membránový materiál, který se skládá ze tří pevně k sobě nalaminovaných vrstev. Vnější vrstva je tvořena lehkou elastickou polyesterovou pleteninou, střední vrstvu tvoří Triquard membrána a spodní vrstvou je jemná pletenina. Celý materiál tak vyniká svými parametry ve smyslu větruodolnosti, nepromokavosti a zároveň vysoké prodyšnosti. Díky těmto parametrům ochrání Vaše tělo před ztrátou tepla působením větru, deště a tím i před následným podchlazením. Zároveň dává membrána volný průchod výparům, kterými si tělo reguluje svoji vnitřní teplotu, takže při tělesné námaze nemůže dojít k přehřátí organismu. Materiály Triquard Wind Shield - soft tudíž udržují pro tělo optimální mikroklima. Oděvy zhotovené z těchto materiálů jsou ideální pro aktivní sport a pohyb. Svým uživatelům poskytují pocit komfortu a lehkosti. Triquard Wind Shield - soft represents a light membrane fabric which consists of three layers which are firmly laminated on each other. The outer layer is composed of light elastic polyester jersey, the middle layer consists of Triguard membrane and the inner layer is soft jersey. The fabric is thus special in terms of its wind- and waterproof features and its high breathability. Thanks to such parameters the material prevents you against heat loss because of the wind, rain and thus also against subsequent hypothermia. At the same time the membrane ensures high breathability – it resists heat stress built-up during action sports. Triguard Wind Shield - soft thus provides you with ideal body microclimate. It is ideal for all kinds of sports as outdoor and leisurewear. It provides you with strong feeling of comfort and lightness.

Triguard Bi-stretch

4-Way Stretch

Wind

visacka triguard bistretch.indd 1

Sweat picked up off skin

Triguard Membrane

visacka triguard windshield soft.indd 1

Soft jersey

5.11.2008 16:32:52

Triquard Bi-stretch represents an elastic, highly breathable and water-repellent material which exhibits a very good resistance against wind effects. At the same time, the material is very light and soft and is thus extremely comfortable for the wearer. It is the next generation of technical outwear. It features high breathability, abrasion resistance and elasticity. Windproofness is dimensioned at 75%, remaining 25% enables air circulation which supports moisture permeability and reduces the risk of heat retention. The fabric is finished with a durable water repellent (DWR) to shed rain and snow. The material is composed of Spandex (Elastan) - 5% which ensures excellent mechanical stretch for freedom of movement.

4.11.2008 15:14:19

www.trimm.cz 85 85

Shell fabric

Triquard Bi-stretch je elastický, vysoce prodyšný, větruvzdorný a vodoodpudivý materiál, současně je lehký a měkký a poskytuje příjemný pocit při nošení. Je to nová generace technického outdoorového oblečení do každého počasí, vyznačuje se zvýšenou prodyšností, odolností proti oděru a elasticitou. Větruvzdornost je dimenzována na 75%, zbylých 25% může v materiálu cirkulovat, čímž je podporován odvod vlhkosti a také riziko zadržování tepla je výrazně zredukováno. Materiály jsou trvale impregnovány, čímž zajišťují výbornou ochranu proti dešti a větru. Navíc jsou tvořeny 5% spandexu (elastanu), díky kterému je umožněna mechanická elasticita, která je optimální pro volnost pohybu.

Spreads and evaporates

Highly breathable

Wind Moisture, Vapor Waterproof


86


Challenge II

Firewall

taped seams

taped seams

S - XXL materiál / material / материал: outer: 100% Nylon Taslon 196 T, Triguard membrane, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm inner: 100% polyester

87 87

green/dark seagrey blue/mid.blue

green/dark grey

dark yellow/yellow green/dark grey

kiwi green/mid. green green/dark grey

green/dark grey

green/dark grey

S - XXL materiál / material / материал: outer: 100% nylon Nylon Taslan Dobby,228 Triguard T, Triguard memrane milky3 coating, layers, W/R W/R10000 3000 mm, breathable 5000 3000 mm inner: 100% polyester

sea green/dark blue/mid.blue grey

yellow/dark green/dark yellow grey

kiwi green/dark green/mid. grey green

green/dark grey

green/dark grey

green/dark grey


Alpine II

Helios Lady

taped seams

taped seams

S - XXL materiál / material / материал: outer: 100% Nylon Taslon 196 T, Triguard membrane, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm inner: 100% polyester

mid.blue/dk. grey

88 88

mid.green/dk.grey

S XS- XXL - XL materiál / material / материал: outer: 100% nylon Nylon Taslan Dobby,228 Triguard T, Triguard memrane milky3 coating, layers, W/R W/R10000 3000 mm, breathable 5000 3000 mm inner: 100% polyester

sea blue/mid.Blue

pinky/red

dark yellow/yellow

kiwi green/mid. green


Alpine Lady II

Arosa

taped seams

taped seams

XS - XL materiál / material / материал: outer: 100% Nylon Taslon 196 T, Triguard membrane, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm inner: 100% polyester

89 89

S XS- XXL - XL materiál / material / материал: outer: 100% nylon Nylon Taslan Taslon228 196T,T,Triguard Triguardmilky membrane, coating, W/R W/R 8000 3000 mm, mm, breathable breathable 5000 3000 mm mm inner: 100% polyester

sea blue/mid.blue

dark yellow/yellow

mid.blue

dark purple/purple

green/mid. green

dark purple

dark yellow

kiwi green


Switch

Norman

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

90 90

black

checked

hand paint

molten red

black/grey rain

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black/grey

kiwi green/grey

molten red/black

sea blue/grey

red/black


Cool

Guide

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

91 91

molten red

kiwi green

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

molten brown


Motion

Switch Lady

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

92 92

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

checked

hand paint

emboss lines

pinky square


Matra

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black/dark grey

93 93

dark purple

black/grey rain

red/grey rain


Trabla

Line

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

hand paint

dark purple/purple shade

94 94

yellow lines

yellow lines/pinky

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

sea blue

black

purple


Moltana

Cool Lady

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell-lite, W/R 10000 mm, breathable 5000 mm

black

95 95

off white

spring green

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

red

black

dark purple

kiwi green


Berga

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

96 96

sea blue

kiwi green

dark yellow


Hannah

Guide Lady

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

97 97

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 10000 mm, breathable 5000 mm

black

sea blue

red

violet

kiwi green

dark yellow

black

molten brown


Motion Lady

Tango

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

98 98

S - 3XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Windstop, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

molten red


Drill

Katanga

S - 3XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Windstop, Triguard Softshell, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

99 99

molten red

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Windstoper, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

red

molten red


Nellon

Nelli

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

100 100

black printed

kiwi green

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

sea blue

black

yellow printed

black printed

red printed

kiwi green

spring green printed

violet

sea blue printed


Nancy

Bora

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

101 101

black

red

sea blue

violet

kiwi green

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

sea blue

purple

kiwi green


Vista

Ventor

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

102 102

kiwi green

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

sea blue

black/lt. grey

kiwi green/lt. grey

red/lt. grey

aqua marine/lt. grey


Orcan

Vista Lady

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

103 103

kiwi green

sea blue

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Softshell, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

white

purple

kiwi green

sea blue


104


Ventura

Orcana

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch, Triguard Windshield, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black/lt. grey

105 105

kiwi green/lt. grey

red/lt. grey

aqua marine/lt. grey

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch, Triguard Softshell-lite, W/R 8000 mm, breathable 5000 mm

black

kiwi green

purple


Susie

Nelson II

ultra light ultra light taped seams

XS - XL materiál / material / материал: 100% nylon, ultralight, Triguard 2,5 L membrane, W/R 6000 mm, breathable 6000 mm

black/lt. grey

106 106

S - 3XL materiál / material / материал: outer: 100% polyester, ultralight, DWR inner: 100% polyester

black

dark yellow

kiwi green

sea blue


Natal II

Maloya

ultra light

XS - XL materiál / material / материал: outer: 100% polyester, ultralight, DWR inner: 100% polyester

black

107 107

dark yellow

S - XXL materiál / material / материал: outer: 100% polyester, Bi-Stretch inner: 100% polyester

kiwi green

sea blue

black/lt. grey

sea blue/lt. grey


Glider

Maloya Lady

S - 3XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

black/lt. grey

108 108

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

sea blue/lt. grey

black/lt. grey

sea blue/lt. grey


Glider Lady

Slider

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

black/lt. grey

109 109

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

sea blue/lt. grey

grafit black

khaki


Montero

Project II

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch, Triguard Softshell-lite, W/R 10000 mm, breathable 5000 mm

grafit black

110 110

khaki

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

grafit black

khaki


111


Direct

Dabra

S - XXL materiál / material / материал: 100% Nylon, 100% polyester, Bi-Stretch

dark grey/black

112 112

khaki/black

S - XXL materiál / material / материал: 95% nylon, 5% elastan, Bi-Stretch

black/black

sand/black

grafit black

kiwi green


Amber

Slider Lady

S - XXL materiál / material / материал: 95% nylon, 5% elastan, Bi-Stretch

grafit black

113 113

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

kiwi green

grafit black

khaki


Zara

Project Lady II

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

grafit black

114 114

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

khaki

grafit black

khaki


Malfi Long

Dabra Lady

XS - XL materiál / material / материал: 100% nylon, 100% polyester, Bi-Stretch

dark grey/black

115 115

XS - XL materiál / material / материал: 95% nylon, 5% elastan, Bi-Stretch

black/black

sand/black

grafit black

kiwi green


Amber Lady

Malfi

XS - XL materiál / material / материал: 95% nylon, 5% elastan, Bi-Stretch

grafit black

116 116

XS - XL materiál / material / материал: outer: 100% nylon, 100% polyester, Bi-Stretch

kiwi green

dark grey/black

black/black

sand/black


117


Britt

Britt Lady

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece bonded

red

118 118

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece bonded

grey

gold melange

red

grey

gold melange


Power

Shelton II

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece bonded

black

119 119

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece bonded

orange

spring green

black

violet

orange

spring green


Prada

Froly

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece bonded

black

120 120

violet

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece

orange

spring green

black

spring green

red

aqua marine


Elyse

Power Light

XS - XL materiál / material / материал: outer: 100% polyester inner: 100% polyester

black

121 121

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece

purple

black

aqua marine

spring green


Fiemme

Fiemme Lady

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece

black

122 122

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, fleece

aqua marine

dark grey

black

aqua marine

dark grey


Fabri

Fabri Lady

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester

black

123 123

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester

molten red

black

red

spring green


Fast

Fast Lady

S - XXL materiál / material / материал: 100% polyester

black

124 124

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester

dark grey

black

dark grey


125


Fitny

Inline

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

black

126 126

violet

XS - XL materiál / material / материал: 100% polyester, Bi-Stretch

white

kiwi green

black/grey


Maroc

Merry

S - XXL materiál / material / материал: outer: 100% polyester, Triguard Milky Coating, W/R 3000 mm, breathable 3000 mm inner: 100% polyester

earth

127 127

white checked

dk. grey checked/black

gunpowder

XS - XL materiál / material / материал: outer: 100% polyester, Triguard Milky Coating, W/R 3000 mm, breathable 3000 mm inner: 100% polyester

twister

white checked

dk. grey checked/black

gunpowder


Mystic

Stripers

XS - XL materiál / material / материал: 100% organic cotton

dark blue

128 128

S - XXL materiál / material / материал: 100% cotton

midle brown

military green

red/grey

green/grey


Tripy

Bonny

XS - XL materiál / material / материал: 100% cotton, lycra

brown

129 129

XS - XL materiál / material / материал: 100% nylon organic cotton, Micro Twill

grey

white

black


Pegy

Laura

XS - XL materiál / material / материал: 100%organic cotton, Micro Twill

white

130 130

XS - XL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Micro Twill

black

khaki checked II

white checked II


Walker

Solle

S - XXL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Canvas

black checked

132

khaki checked II

S - XXL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Canvas

blue checked III

brick checked

black checked

khaki checked II

blue checked III

brick checked


Lola

Jones

XS - XL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Micro Twill

white

133 133

S - XXL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Canvas

khaki

pinkie checked

black checked

blue checked III

khaki checked II


134


Shark

Galant

S - XXL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Micro Twill

black checked

135

khaki

S - XXL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Micro Twill

khaki checked II

white checked II

khaki checked II

blue checked III

white checked II

pinkie checked


Laxo

Crosby

S - XXL materiál / material / материал: 100%organic cotton, Canvas

blue checked III

136 136

S - XXL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Yam Dyed

khaki checked II

khaki

white pepper

black pepper


Classic

Unique Short II

S - XXL materiál / material / материал: 100%organic cotton, Micro Twill

midle brown

137 137

S - XXL materiál / material / материал: 100% organic cotton, Cotton Twill

blue checked III

khaki checked II

brown

black/grey

military


Lucy II

Easy

XS - XL materiál / material / материал: outer: 100% organic cotton, Yam Dyed

white

138 138

XS - XL materiál / material / материал: outer: 100% organic cotton, Micro Twill

white pepper

black pepper

khaki checked II

white checked II

pinkie checked


trimm y11 katalog obalka new.indd 3

30.6.2010 15:04:22


Outdoor Products Season 2011

trimm y11 katalog obalka new.indd 4

Trimm Sport, s. r. o. Chebskรก 79/23, 322 00 Plzeลˆ, Czech Republic, tel.: +420 377 822 236, fax: +420 377 822 636 e-mail: trimm@trimm.cz, www.trimm.cz

30.6.2010 15:04:25

Trimm Sommerkatalog 2011  

Trimm Sommerkatalog 2011