BAB00014 Mobil ramp 20181220

Page 1

Trident Mobila ramper En perfekt tillfällig lösning


Trident Mobil Ramp En mobil ramp i aluminium är en perfekt lösning för alla miljöer där behovet bara är tillfälligt eller där det inte finns möjlighet att montera en stationär ramp. Våra mobila ramper är tillverkade av anodiserad aluminium och gångjärnen är i rostfritt stål. De finns i många olika modeller; ledad, fällbar, vikbar, hopfällbar och rullramp.

Rullramp MRT Vår rullramp består av två ramper som kan fällas ihop. Ramperna sitter på en rullvagn vilket gör förflyttningen enkel. Själva rullvagnen är tillverkad i pulverlackerat stål och den har hjul med broms. Rullrampen finns i längderna 320 cm, 400 cm samt 480 cm. Beroende på rampens längd passar den till höjdskillnader från 64 cm till 96 cm vid den rekommenderade maxlutningen på 1:5.

Rullramp Artikel

Längd L Bredd cm

cm

72MRT320 320 80 72MRT400 400 80 72MRT480 480 80

2

Vikt Maxlast Höjd kg kg cm

55 300 64 60 300 80 68 300 96


Minsta modellen - Ledad ramp TBS Vår minsta modell är den ledade rampen. Denna ramp fungerar som tröskelramp och kan brygga trösklar med maxhöjd 4 cm. Invändig bredd är 77 cm och maxlasten är 300 kg. Ledad ramp Artikel Längd Bredd

Vikt Maxlast Höjd

cm cm kg kg cm

72TBS040 40 77 2 300 4

Fällbar ramp TBL Den fällbara rampmodellen finns i längderna 80 cm samt 120 cm. Den fällbara rampen fungerar bra som entréramp och passar till höjdskillnader upp till 16 cm samt 24 cm. Invändig bredd är 78 cm och maxlast är 300 kg. Fällbar ramp Artikel

Längd L Bredd

Vikt Maxlast Höjd

cm cm kg kg cm

72TBL080 80 80 16 300 16 72TBL120 120 80 20 300 24

3


Vikbar ramp MRS Den vikbara rampmodellen är tänkt att man skall kunna ta med sig och är utrustad med handtag. Den finns i längderna 60 cm, 100 cm, 140 cm samt 180 cm. Rampen är vikbar på längden och beroende på rampens längd passar den till höjdskillnader från 16 cm till 36 cm vid den rekommenderade maxlutningen på 1:5. Maxlasten är 300 kg. Vikbar ramp Artikel Längd Bredd

Vikt Maxlast Höjd

cm cm kg kg cm

72MRS060 72MRS100 72MRS140 72MRS180

60 100 140 180

80 80 80 80

7 11 16 21

300 16 300 20 300 28 300 36

Hoppfällbar ramp MRL Den hopfällbara modellen finns i längderna 200 cm och 240 cm. Den är hopfällbar på bredden och beroende på rampens längd passar den till höjdskillnader från 40 cm till 48 cm vid den rekommenderade maxlutningen på 1:5. Hoppfällbar ramp Vikt Maxlast Höjd

cm cm kg kg cm

72MRL200 200 80 22 300 40 72MRL240 240 80 26 300 48

TRIDENT INDUSTRI AB Metallgatan 25, 262 72 Ängelholm Telefon: 0431-44 95 00 E-post: info@trident.se hemsida: www.trident.se

20211020

BAB00014

Artikel Längd Bredd


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.