Trdoživ

Ljubljana, SI

»TRDOŽIV« je bilten za področje terenske biologije in narave, ki objavlja najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških društev in prinaša zanimivosti ter novice iz sveta raziskav slovenske favne in flore. Tiskano izdajo prejemajo vsi člani osmih izdajateljev. Izhaja od leta 2012 dalje.