Page 1

B-TRÄNAREN Informationsskrift för medlemmar i B-Tränarnas Riksförbund

Nr 1 2008

Ledaren Möt Petra Edqvist

Försäkringsnytt Prix dÁmerique

Föreningssidorna Statistik 2007


2


Ledaren BTR:s ordförande Göran Lagergren

ftersom jag sitter och skriver ledaren vill jag ta tillfället i akt att ge STC och Stig Hägglund med flera ett stort tack för arbetet med EU-förordningen gällande hästtransporter för B-tränare, som trädde i kraft vid årsskiftet. Det beslut som fattats av Jordbruksverket innebär att B-tränare i fortsättningen inte behöver skaffa intyg för att transportera sina hästar inom Sverige. Det var mycket bra jobbat tycker jag.

Tidningen B-tränaren c/o Jan Mandahl Box 409 751 06 Uppsala 070-670 76 10 tidningen@btr.nu

Sedan förundras jag över allt gnäll som varit den sista tiden, framför allt från Atränare och större uppfödare/hästägare. Det man gnäller på är att allt är så dåligt inom svensk travsport. Trots de 100 miljoner som tillförts travsporten 2008, där ca hälften går till prispengar. Något sådant har väl aldrig hänt förut under ett år eller hur?

Ansvarig utgivare Göran Lagergren 060-440 55 0730-48 59 62

E

Det arbete som har påbörjats med Framtidens Travsport, känns spännande. Det jag just nu syftar på är det som står i kortversionen av utredningen, alltså där man pratar om att stimulera breddverksamheten. Där säger man att man tänker besluta 1. Översyn och förändring av nuvarande modell för beräkning av grundbelopp, så att de ekonomiska villkoren mellan banorna minskas 2. Ökningen av prismedlen till breddprofil för att stärka vardagstravet i alla delar v landet för lopp utanför riksspelet 3. Minst 500 lopp skall skrivas ut med fördel hästar i B-träning 4. En flackare prisskala införs, med 7 prisplacerade hästar i lopp som inte utgör riksspel 5. Översyn av unghästpremier för tvååriga B-tränade hästar Detta inger stora förhoppningar inför framtiden. Det känns som att vi tas på allvar vilket både känns glädjande samtidigt som det förpliktigar till ytterligare ansträngningar. Nu hoppas jag att jag inte sett allt för ljust på travets framtid, när jag varit på möte om Framtidens Travsport och diskuterat föreslagna åtgärder för att effektivisera. Det känns fortfarande som att sällskapen inte är särskilt förändringsbenägna vilket är ett stort problem. Det är i slutänden de själva som har makten över besluten. I denna utredning har sällskapen fått mycket kritik för att inte ha klarat av de förändringar vi mött. I trav- och galopputredningen 1972 konstaterades att Staten vid upprepade tillfällen tvingades sänka skatten för att rädda sällskapens akuta ekonomiska problem. Hästutredningen 1991 kunde konstatera en liknande situation. Nu är vi framme vid 2008 och då måste vi försöka se möjligheterna och inte stanna kvar vid det gamla. Jag ser med förväntan fram mot de kommande åren. För den som vill veta mera om detta föreslår jag att ni tar fram ”Framtidens Travsport : en kortversion och introduktion till utredningen” (Finns att få genom sällskapen).

Göran Lagergren

3

Redaktör Jan Mandahl jan.mandahl@telia.com 018-50 88 83 070-670 76 10 Tryck Mediagallerian AB 08-457 75 30 Produktion Jama Trav & Media jamatravmedia@telia.com Upplaga Nr 1-3 5 000 ex Nr 4 8 000 ex Utgivning 2008 Vecka sista manus Nr 1 14 1/3 Nr 2 26 30/5 Nr 3 40 1/9 Nr 4 51 15/11

Omslagsbild: B-tränade Opal Viking som slutade tvåa i Prix dÁmerique på Vincennes. Foto: Kanal 75.


B-Tränarnas Riksförbunds styrelse 2008 Ledamot Tommy Gustavsson Lexberg Gökhem 521 92 Falköping Telefon: 0515-72 80 11 Fax: 0515-72 80 11 e-post: gotlinds.svets@swipnet.se e-post: tommy.g@btr.nu Ledamot Gunilla Sundquist Strömshall 530 655 93 Karlstad Tel: 054-57 29 33 Mobil: 070-744 43 83 e-post: stalljcm@spray.se e-post: gunilla.s@btr.nu Ledamot Lennart Fjällström Stora Sööd Dungen 605 93 Norrköping Tel o Fax: 011-14 83 95 Mobil: 070-978 00 52 e-post: xvk732j@tninet.se e-post: lennart.f@btr.nu

Ordförande Göran Lagergren Strind Pl 3368 860 35 Söråker Telefon: 060-440 55 Mobil: 073-048 59 62 e-post: goran_lagergren@yahoo.se Vice ordförande Lars-Göran Lövgren Bladåkersvägen 6 740 12 Knutby Mobil: 070-660 52 05 e-post: xvk732j@tninet.se e-post: lennart.f@btr.nu Sekreterare Leif Karlsson Munivägen 5 857 40 Sundsvall Telefon: 060-55 72 78 Mobil: 070-343 97 27 e-post: davik@telia.com e-post: leif.k@btr.nu

Ledamot Moonica Raihle Börje Ängeby 755 92 Uppsala Telefon: 018-35 72 58 Fax: 018-35 72 58 Mobil: 070-755 29 91 e-post: raihle@swipnet.se e-post: moonica.r@btr.nu Suppleant Olof Granath Befälsvägen 2 B 961 36 Boden Telefon: 0921-250 766 Mobil: 070-699 95 94 e-post: olovgranath@bredband.net

Kassör Roland Rutgersson Rostorpsvägen 42 430 30 Frillesås Telefon: 0340- 65 23 24 Fax: 0340-65 23 24 Mobil: 0707-57 67 54 e-post: r-rutgersson@swipnet.se e-post: roland.r@btr.nu Ledamot Monica Sahlgren-Fromell Hylteberga 2 274 92 Skurup Tel: 0411-454 10 Mobil: 070-777 25 45 e-post: stallwareco@msn.com e-post: monica.sf@btr.nu

Suppleant Stig Strandberg Renfanevägen 9 861 91 Timrå Telefon: 060-57 73 90 Fax: 060-57 73 80 Mobil: 070-551 42 05 e-post: btrriks@telia.com

BTR:s hemsida www.btr.nu

4


Redaktören har ordet

INNEHÅLL

Tidningen B-tränaren

N

ytt år, nya tidningar. Även detta år kommer Er medlemstidning Btränaren ut fyra gånger. Årets första nummer innehåller en ny gammal nyhet. B-tränade V75 vinnare kommer tillbaka. Nu är det meningen att vi ska ha bilder på några av de som vunnit. För den möjligheten vill vi speciellt tacka Kanal 75 som låter oss använda deras bilder. Nu kanske det inte alltid finns bild att tillgå från det aktuella loppet därför kommer inte alla att få vara med bild. Men namn kommer vi att kunna plocka hem. men en sak är säker det har börjat bra för B-tränare. Seger i nio av de sextiotre lopp som har körts vid denna tidnings pressläggning Annars blir det som vanligt lite av varje som Ni sänder in och vill läsa om. Hör gärna av Er, ett litet utrymme har skapats för att köpa in material.

Jan Mandahl

ADRESSÄNDRINGAR FÖR TIDNINGEN OMBESÖRJES PÅ KANSLIET!

Nummer 1/08 Sida 3

Ledare

4

Styrelsen

5

Redaktörens ruta

6

Brev till STC

7

Svar från STC

8

Kallelse årsmöte

10

Föreningsinformation

12

Petra Edqvist B-tränare

14-15 Föreningssidan, insänt av lokalföreningarna 16-17 Prix dÁmerique 18

B-tränade V75-vinnare

BTR:s kansli

19

Monté, positiv kraft

BTR:s kansli hjälper våra medlemmar med allt som tänkas kan.

21

Insändare

24-25 Ponnytravet en del av framtiden

Adress: BTR:s kansli c/o Stig Strandberg, Renfanevägen 9, 861 91 Timrå Tel: Fax: Mobil: e-post: Postgiro:

26

060-57 73 90 060-57 73 80 070-551 42 05 btrriks@telia.com 476 88 63 - 5

Topp 30

28-29 Statistik per bana Stig Strandberg

5

30

Kontaktpersoner


Brev till STC 2007-10-08 Till STC styrelse RST, BTR och SLEIPNER gemensamma förslag till fördelning av medel till travsportens aktiva. Inledning De tre BAS-organisationerna RST, BTR och SLEIPNER representerar tillsammans drygt 12 000 medlemmar. Dessa medlemmar har vid olika samlingar och möten framfört synpunkter på hur man vill att vardagstravet skall utvecklas och vilka åtgärder som erfordras för att stimulera breddsporten och hästägandet i hela landet. Denna breddsport är en förutsättning för att vi ska få en internationellt konkurrenskraftig elit. Många hästägare kommer att uppfatta åtgärdesförslagen i Framtidens Travsport som negativa t.ex färre antal tävlingstillfällen, färre antal lopp, kortare tävlingssäsong på hemmabanan samt ett ökat antal och längre transporter till tävlingstillfällena etc. Våra förslag till fördelning av medel skall ses mot denna bakgrund och våra medlemmar måste uppleva att det även finns morötter i vardagstravet för att göra egna uppoffringar för en bättre helhet i svensk travsport. Medel att fördela Den goda spelutvecklingen under året kommer, enligt prognosen, att tillföra travsällskapen/banorna drygt 50 miljoner kronor i form av premie och engångs-belopp.Dessa ytterligare medel fördelas till banorna, enligt nu gällande regelverk och kan inte villkoras av STC.Härutöver kommer, enligt vår bedömning, ytterligare 40-50 miljoner kronor att kunna fördelas till de aktiva. Förslag till fördelning av medel till de aktiva Undertecknade BAS-organisationer anser att hela ökningen av prismedel skall ha en uttalad breddsatsning och kraftfullt stärka vardagstravet.*) Nedan följer förslag till åtgärder utan prioriteringsordning: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Gästboxhyrorna skall sänkas till ”kostnadstäckningsnivå” Samma premienivå för tvååriga hästar i såväl A- som B-träning I samtliga lopp i vardagstravet, skall antalet priser, enligt STC allmänna bestämmelser, utdelas Snålskalorna skall bort i samtliga lopp i vardagstravet Samtliga disponibla medel tillföres banorna för att höja prisnivån i vardagstravet. (Lägst 15 000 kronor i förstapris) Sista matlappen skall inte understiga 2 000 kronor i vardagstravet Hästägarekort skall gälla som inträde till publikplats vid samtliga travsportevenemang (detta är en investering i hästägandet)

Övriga synpunkter ƒ Vi anser att det är riktigt att en utjämning/likformning av prisnivån sker i V65-loppen så att vi får samma prisnivå i hela landet. Detta bör dock genomföras med till banornas tillförda premie och engångsbelopp ƒ Vi stödjer tanken att stärka Bergsåkers ställning i norra Sverige. Detta bör ske genom en omfördelning av särskilda prisbidrag från storbanorna till Bergsåker.

För RST

För BTR

För SLEIPNER

Göran Löfgren

Göran Lagergren

Carl-Erik Sandström

6


7


B-TRÄNARNAS RIKSFÖRBUND

kallar alla medlemmar till

Årsstämma Söndagen 20 april kl. 10.00 ÅBY Travbana Mölndal Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt därefter Prisutdelning Årets B-tränare Prisutdelning Årets B-tränade häst Försäkringsinformation mm.

Väl mött! 8


BTR-MEDLEMMAR HAR 10 % PÅ FÖLAVGIFTEN

9


Försäkringsinformation den till BTR,s kansli i Timrå. Adressen finns på blanketten. Glöm inte att skriva ner personnumret på den person som skall försäkras.

Till alla B-tränare! Som ni kan se i detta nummer av B-Tränaren har vi förtydligat informationen om de tillägg som du som tränare kan och bör teckna för dig och de personer som hjälper till i verksamheten. Försäkringarna gäller kalenderår (från 1 jan. – 31 dec.) så det är bra om du tecknar dessa tillägg i början av året. Många av de samtal jag får handlar om vilka tillägg tränaren behöver teckna för att få ett gott försäkringsskydd. Eftersom behovet skiljer sig från tränare till tränare har vi tagit fram en hjälpreda som finns med i detta nummer. Vi har tagit upp några exempel beroende på om jag ensam sköter hästarna eller om det finns familjemedlemmar och andra personer som hjälper till.

Clipper Mack har hittills lämnat 50 % som springer snabbare än 1.17 som treåring. Ingen annan i Sverige stationerad hingst klarade detta 2006 ens om man tittar på rekord 1.19 och de flesta klarade ej ens av 50 % startande!

Försäkringen börjar gälla dagen efter att du har betalat in premien till BTR,s postgironummer 476 88 63-5 Har du frågor är du välkommen att ringa mig.

Thomas Selldén.

Gå in i tabeller och se vilken grupp du själv tillhör.

Hälsningar Thomas Selldén 08-545 280 83, 070-55 280 83 thomas.sellden@direct.se

När du bestämt dig för vilka tillägg du vill teckna fyller du i beställningsblanketten och faxar eller skickar in

Clipper Mack – kungapokalsvinnaren

Han betäckte 15 stycken ston 2007 och fungerade mycket bra både på frigång samt naturlig betäckning med uppställt sto. Mina egna fölungar födda 2007 är alla långbenta, rättställda och rör sig med vägvinnande spänstiga steg. Pris endast 2.000 kr vid levande föl. Uppstallningskostnad 40 Kr/dag, Bete 1000 Kr/månad. Allt plus moms. Telefon 011-14 83 95 eller mobil 070-978 00 52 Lennart Fjällström Norrköping

10


Liten insats... stor effekt... – Mindre mjölksyra i blodet (se fig) – Högre syreupptagningsförmåga – Lägre puls Tips! Låt din foderleverantör blanda Diamond V® direkt i fodret.

För mer information: Kontakta din foderleverantör eller Brenntag Nordic AB Telefon: 040-28 73 00

www.diamondv.com 11


Petra Edqvist i Sunnemo – Jag tävlar i allt jag kommer åt!

P

etra Edqvist har gjort över 1.000 travlopp på eller bakom hästen. 120 av dem slutade med seger.

Bästa hästen Nio hästar är i träning, varav fyra unghästar. I år ska treåringen Myran ut på tävlingsbanorna, medan tvååringarna Skuggan och Tapini ska gå premielopp. Dessa ska också bli andelshästar och där söker hon nu efter intresserade hästägare.

– Man måste ju ha ett mål med hästarna så jag tävlar i allt jag kommer åt, säger hon. Men goda resultat hittills i karriären, så tänker hon fortsätta som amatör.

Tapini är för övrigt helsyster till den framgångsrika Esteemed som Petra utan tvekan väljer ut som den bästa hästen hon kört.

Frågan om att bli proffs har hon ställt sig många gånger och även från omgivningen har synpunkten kommit att hon borde ta ett steget. – Det är ju både för- och nackdelar. Det är ett annat prestationskrav som proffs där du måste visa resultat hela tiden för att få in nya bra hästar. Som amatör kan man låta dem gå runt i hagen om det inte fungerar. Man kan göra lite mer som man vill. Hittills har resonemanget alltid slutat på samma sätt. – Jag har funderat mycket fram och tillbaka, men det är nog så att om man tvekar, så ska man inte göra det. Jag trivs ganska bra som jag har det nu, konstaterar hon. Flyttade till Sunnemo Hon och sambon Roy Karlsen har bott i Gräs strax utanför Sunnemo sedan 2001. De flyttade hit från Kil för att få någonting eget, med stall och bra betesmarker. Det var en gård med stora renoveringsbehov de kom till och eftersom de hade tio hästar med sig, fick en bostad till dessa förtur. Ett nytt stall byggdes och först därefter tog de sig an boningshuset. – Det är ett evighetsarbete, när det här är klart ska jag aldrig ta i en hammare igen, pustar Roy.

Petra Edqvist med en av sina hästar. Foto: Erik Strömberg

Nästa satsning blir till sommaren då de ska bygga en ridbana. Träningen sker på vägarna i omgivningen, samt på travbanan i Sjögränd. Det var närheten till den som gjorde att de valde just Sunnemo. Dessutom nås flera av de stora tävlingsbanorna på rimliga tider. – Ingen ligger riktigt nära, men ingen ligger heller jättelångt bort. Vi bor precis mitt i, säger Roy Karlsen. Fem i träning För Petra är hästarna en heltidssysselsättning, medan Roy har ett vanligt arbete vid sidan av. Utöver de egna, tar hon även emot hästar från andra tränare, både proffs och amatörer. Hästar som behöver vila upp sig eller bli friska. Men hon har ännu inte tagit emot någon från hemmabanan Färjestad. – Jag har ingen Värmlandstränad häst här utan de kommer utifrån, från andra banor. Det är kanske lite konstigt, egentligen.

12

– Han var ruggigt vass och det kändes aldrig att det var helt tomt när vi kom i mål. När man åkte ut med honom så visste man att man skulle vara med i täten av loppet. Det var en väldigt speciell känsla. Hon har fött upp honom själv och på 27 starter blev det nio segrar och drygt 500 000 kronor i insprungna pengar. Men så tog det plötsligt slut. Februari 2005 skadade han sig så allvarligt att han aldrig kom tillbaka till banan. – Det var en knäck när han försvann, han hade kunnat gå bra i många år till, säger hon. Känslan av att sitta bakom en riktigt bra häst, är det som driver henne. Allra helst ska den komma ur den egna uppfödningen. – Det är ju därför man håller på. Det är ju ingen drivkraft i att hålla på att jaga den sista pengen på Färjestad. Succéstart Hästintresset har hon med sig från föräldrarna och licens för att träna och köra, den tog hon 1991. Samma år gjorde hon tävlingsdebut med hästen Dream Dance och det blev en riktig solskenshistoria.


– Jag var 18 år när jag körde mitt första lopp och jag vann direkt. Det var i Lindesberg och oddset var 47,30. Det var riktigt roligt.

med två barn så får man tänka lite annorlunda. Vill du att barnen ska ta efter ditt yrkesval? – Nej, jag tycker den ene ska bli tennisproffs och den andra ska hålla på med golf. Då kan de försörja sig själva – och oss, säger hon och skrattar.

Hade du spelat på dig själv? – Nej, men morfar hade, säger Petra och skrattar. Bästa tänkbara start, således. Petra har sedan dess varit en flitigt anlitad kusk och samtidigt som bra resultat ger möjligheter att köra allt bättre hästar, så har det blivit många mil på vägarna för ganska få lopp. Nu är målet att försöka satsa mer på de egna och köra mindre åt andra. – Men det är allt svårt att säga nej när de ringer. Det är ju en bra reklam också, säger hon. Bäst 2004 Eftersom ridningen var det som först fick in henne i hästvärlden, så låg det nära till hands att även rida monté. 2004 blev hon den vinstrikaste ryttaren i landet och hon återfinns i skrivande stund på åttonde plats i maratontabellen. Hon tycker det är bra att den här grenen vuxit med fler ryttare och fler lopp, vilket också fått konkurrensen blivit hårdare. – Nu kan man inte komma med vad som helst och ändå vinna – det krävs mer nu och då blir det ju en högre status. Det är också ett bra sätt att få in fler tjejer i travsporten, menar hon. Gillar kallblod De senaste åren har det blivit fler kallblod i verksamheten. Hon gillar den kraftfulla Nordsvensken, dess lynne, karaktäristiska utseende och personlighet. Inte minst för att det är lätt att kombinera trav och ridning med dem.

Petra Edqvist. Foto: Erik Strömberg

– Det är lättare att komma med i loppen också, ibland är de inte ens fulltecknade. – Avelsbiten är också viktig, menar Roy Karlsen. Med ett kallblod kan man betäcka med de bästa och ändå ha råd med det. Det har blivit ett sorts A- och B-lag och då har vi inte riktigt råd att vara med i A-laget. Bredden på det här området, den finns på andra sidan nationsgränsen. Där finns det fler kallblod och fler lopp och via Roys norska kontakter har de fått tag i några med bra stamtavlor som de hoppas mycket på framöver. Vad har du för målsättning för i år? – Att det ska gå bättre än ifjol i alla fall. Då tycker jag det var stolpe-ut hela tiden, nu vill jag ha betydligt bättre flyt. Så ska försöka köra lite mindre åt andra och mer satsa på mina egna hästar. Det kostar att åka långt för bara något enda lopp. Och

Fakta Namn: Petra Edqvist. Bor: Gräs, Sunnemo. Företag: Stall Parcas. Ålder: 35 år. Familj: Sambon Roy Karlsen och två barn, två och sju år gamla. Tränare: Amatörtränare på Färjestad sedan 1991. Antal hästar: 15 stycken. Nio är i träning varav fem finns i den officiella häststatistiken: 8-årige varmblodet El Zanjo, med 12 placeringar på 42 starter i monté. 7-årige varmblodet Parcas Supreme med fyra placeringar på 17 starter. Dessutom kallbloden Myran och Skuggan samt varmblodet Tapini som ännu inte gjort några lopp. Den sistnämnda är syster till Esteemed som tog 9 segrar på 27 starter under sin korta karriär. Resultat: Som kusk och ryttare har Petra Edqvist gjort 1 017 starter och vunnit 120 gånger. Hon har vunnit tre stycken dam-SM. 2004 var hon den segerrikaste montéryttaren i landet och hon ligger idag på åttonde plats i maratontabellen. ”Det är ju ingen drivkraft i att hålla på att jaga den sista pengen på Färjestad.”

Erik Strömberg

VärmlandsBygden

Ranhammarsvägen 18 C Box 20071, 161 02 Bromma Telefon 08-457 75 30 Fax 08-457 75 40 tryck@mediagallerian.se www.mediagallerian.se

13


FÖRENINGSSIDAN Insänt från lokalföreningarna

Värmlands Dalslands B-tränarförening KUL KVÄLL PÅ TRAVET. – Så var det dags igen... Nytt år, nya föresatser och nya förutsättningar. Det Nya året kan bara bli bättre.Det är vi väl alla överens om – eller hur? B-tränarna Värmland-Dal har haft en kul kväll på travet – igen. Den 14 januari-08. Alldeles nyss ett nytt år och alldeles plötsligt skall man ta tag i det nya årets styrelsearbeten och projekt på det nya året för våra medlemmar. Föreningsmedlemmar, (tack för att ni är medlemmar!) som står vid sidan och inte aktivt arbetar i föreningar eller styrelser, har ofta höjt rösten efter ett arrangemang och påpekat att: ”Vad duktiga Ni är, som får till diverse arrangemang för medlemmarna”. – Bra! Det är ju vår uppgift, att se till att våra BTR-medlemmar har en stark och handlingskraftig styrelse som kan göra reklam för oss B-tränarnare . Det nya året började dock redan på hösten 2007 när vi fick datum för vår B-tränardag på Färjestad. 14 januari! – Hur kul var det? Veckan efter V75dagen på Färjestad. Hur skulle vi få tag på potensiella företag för att ”köpa lopp” till kvällens tävlingar? Visserligen var det en V65 kväll, så oddsen var inte helt fel. Här gällde det att ”Gilla läget”. Jobba jobba . Vi hade ca 3 veckor på oss att sälja in vår B-tränarkväll. Sedan var det Lucia, Jul, Nyår och Trettonhelgen. Vilket företag ville tänka på nästa år? Nu vill man bara tänka jullov. Vi lyckades i alla fall få tag på sex företag, (tack för att Ni ställde upp på oss) till V65loppen. Nu var det ju lite kul, att BTR – Riksförbundet har 25-års jubileum detta år 2008. Det avgjorde saken… DETTA skall vi fokusera på. Värmland-Dal är ju först ut detta år att sätta fokus på jubileet, i och med att vi fick vår egen dag på Färjestad . Sagt, och gjort. Här skall ställas på i stort format. Styrelsen, alla entusiaster, alla med- och icke medlemmar jobbade som bara den för att detta evenemang skulle bli bra. – Det blev såå bra.

Fr.v: Per Olov Jansson, Claes Person, Ingemar Holm. Sittande: Christer Eklund, Göran Lagergren, Gunilla Sundquist. Foto: Urban Kihlman. Inbjudna av Föreningen till Travrestaurangen var; naturligtvis de sponsrande Företagen, Blomsterhandeln, som sponsrade blommorna till vinnande kusk och hästägare, alla de tidigare ordföranden i lokalföreningen Värmland-Dal med hustru, eller tillbehör, Ordförande i BTR’s riksförbund och naturligtvis värdar vid borden från BTR – Värmland-Dal, för att ta hand om våra viktiga sponsorer. Värmland-Dal hade ett EGET lopp, utanför V65, under rubriken BTR 25 år – 2008. Gratulerade vinnande tränaren i vårt eget lopp med ett fint stalltäcke från vår travshop med påsydd text: BTR 25 år 2008. – Snyggt! Vanns av Louis Chap (DK), amatörtränad av Finn S Sörensen i Skövde, som också är uppfödare. Körsven: Katarina Aurell och oddset 19.56. Publik, denna bistra januarikväll: 1.425 personer. Dessutom, så hade även kanal 75, som sänder V65 insett värdet av att göra ett tema för travkvällen med B-tränare som fokus (Stort tack, till kanal 75, för Er vakenhet!). Ja, det var verkligen ” En trevlig kväll på travet”. B-tränarna Värmland-Dal fick även – hela förstasidan i travprogrammet – med info om oss och vad vi jobbar för. Tack även till Travsällskapet som ställer upp till tusen för oss amatörer! Nytt – i vår region – som vår sportchef på Färjestad – Ken Karlsson berättade i TV – sändningen, var att,det skall startas en ” Travrikes amatörseie” i regionen. En breddsatsning för B-tränade hästar och körsvenner med B- eller D-licens

14

• Varmblod under perioden marsseptember. • Prop. I klasserna 20 – 250.000 kr högst 150.000 kr t.o.m. 30 juni. • Final på Färjestad söndag 12 okt. Till final har de 15 hästarna och kuskarna med flest poäng kvalificeratt sig. • I finalen är det fri hcp. Över 2140 volt och 50.000 i första pris. • B-trän. med starthäst-/hästar får poäng både för start och placering under seriens gång. • Poängräkning 10-7-5-4-3-2(-1) gäller för häst,kusk och tränare. • En extra poäng per starthäst till ej placerad tränare. Totalt satsas ca. 1 miljon i prispengar på denna rena Amatörserie. Vi kommer under finaldagen utöver finalvinnande häst och ägare/vårdare att hylla: * Segrande amatörtränare grundomgång * Segrande amatörtränare final * Segrande amatörkörsven grundomgång * Segrande amatörkörsven final – Såå, B-tränare i Sverige – och Edra travsällskap – Något att ta efter under 25-års-jubileumet 2008. Nu har vi all anlednig att fokusera på oss, B-tränare, som är grunden till allt trav. – Passa på när ”tåget går” – Detta är en utmaning till lokalföreningarna i sverige – Vem gör det bäst under jubileumsåret? Rapportera till BTR-Riksförbundet. Gunilla Sundquist BTR Värmland Dal


Bli medlem i B-tränarnas riksförbund!

D

u som inte redan är medlem i BTR eller någon anluten lokalförening bli medlem nu inför 2008. Som medlem får du bland annat:

DITT M ED TILLSA LEMSKORT KOMM MMAN ER S MED B -TRÄNR EN NR 2/2008

• 4 nummer av tidningen B-tränaren. • Rabatt på Svenska Foders produkter • Rabatt på Fibergisortimentet • Möjlighet att teckna bra försäkringar • Möjlighet att köpa medlemskläder Om du vill bli medlem finns mer information nedanför på denna sida.

Bli medlem i B-Tränarnas Riksförbund! För att; • få vår läsvärda tidning B-Tränaren 4 ggr/år • få rabatt på alla dina hästförsäkringar • kunna teckna BTR:s olika försäkringspaket som täcker din hästverksamhet plus STC:s domstolar • vidareutbilda Dig genom BTR:s kurser • som enskild B-tränare genom ditt Riksförbund kunna påverka bl.a STC • medverka till att skapa en stark BAS-organisation med hög medlemstäckning • mycket, mycket mer. Skicka in denna talong så kommer vi att se till att du får ett inbetalningskort från Din närmaste lokalförening. Medlemskapet där kostar mellan 125 - 500 kr (inkl. anslutningen till BTR) beroende på vilken förening Du tillhör. När Du har betalat in Din avgift dit så blir du automatiskt ansluten till BTR. Om det inte finns någon lokal B-tränarförening där Du bor så blir Du direktansluten till BTR-avgiften är då 200 kr. Visst vill jag bli medlem i BTR!

Skriv tydligt - texta helst.

Namn: ................................................................

Adress: ..................................................................

Postadr.: .............................................................

Telefon: ................................................................

Licens på: .......................................................... Skickas till BTR Kansliet c/o Stig Strandberg, Renfanevägen 9, 861 91 Timrå

15


Opal Viking tvåa i Prix dÁmerique

Å

rets upplaga av Prix dÁmerique blev en stor framgång för Mantorpstränaren Nils Enqvist som startade sin Opal Viking i det prestigefyllda loppet över lång distans på Vincennes. Det var en strålande glad tränare till Opal Viking som kunde konstatera att andraplatsen kändes som en seger. Framgången för Opalen inbringade inte minde än dryga 2,5 miljoner kronor på kontot över insprugna pengar. Opal Viking kom tidigt till ledningen med Jorma Kontio i sulkyn. Men efter att ha släppt ledningen till en annan av svenskhästarna, Super Light så blev han kvar invändigt till ett par hundra meter från mål. Att komma

Tränare Nils Enqvist busar med sin adept Opal Viking. Foto: Kanal 75

ifatt ledaren Offshore Dreams gick tyvärr inte och fransosen tog sin andra seger i Prix d´Amerique. För Opal Viking väntar nu ytterligare lopp i Frankrike innan Europaäventyret avslutas i början mars.

Opal Viking sträcker ut med Jorma Kontio i sulkyn. Foto: Kanal 75.

16

Då bär det av hem till Kolmården och träning inför sommarens lopp. Mer om ”Opalen” kommer i nästa nummer av B-tränaren.

Jan Mandahl


Leif Karlssons bilder från Frankrike

Publikbild från Vincennes. Foto: Leif Karlsson

Tvåan Opal Viking och Exploit Caf. Foto Leif Karlsson

Invigningen av Prix DAmerique. Foto: Leif Karlsson

Marcus Öhman och Anders Lindqvist. Foto: Leif Karlsson

Slottet Grosbois. Foto: Leif Karlsson

Lasse, Runo och Bertil utanför Grosbois. Foto: Leif Karlsson

17


B-tränade V75-vinnare Spangmigutten. Tränare: Kent Österberg, Romme F 080105-8 r 3/2160 1 27,1 27 Österberg Susanne 110 000 Monas Mayday. Tränare: Sven-Olof Forslin, Hagmyren B 080126-5 r 1/2160 1 17,7 141 Olsson Roger N 100 000 Peggy Ruda. Tränare: Pär Ländin, Solvalla B 080126-7 r 1/2140 1 16,6 37 Eriksson Ulf 100 000

Spangmigutten och Susanne Österberg. Foto: Kanal 75 Aldermari. Tränare: Lena Lök, Rättvik B 080126-8 r 1/1640 1 25,1a 121 Ohlsson Ulf 110 000

Extreme Farming med Peter Karlsson och Kaj Widell. Foto: Kanal 75

Extreme Farming. Tränare: Peter Karlsson, Solvalla Ö 080202-9 r 9/2140 1 16,1a 61 Widell Kaj 200 000

Vispa. Tränare: Per Gustafsson, Solvalla Ax 080216-7 r 10/2140 1 17,0 102 Aikio Pasi 100 000

Candle of Darkness. Tränare: Ellert Fagerberg, Axevalla J 080209-4 r 8/2640 1 16,3 97 Sjunnesson Jörgen 100 000

Jimas Kjoseph. Tränare: Manfred Baumann, Mantorp S 080223-8 r 10/2140 1 14,9a 36 Untersteiner Johan 100 000

Jimas Kjoseph med tränare Manfred Bauman och Johan Untersteiner. Foto: Kanal 75

Ior Q. C. Tränare: Frida Göransson, Mantorp Å 0803016 /2140 1 15,2a 36 Carl Otto Göransson 100 000

Ior Q.C. och Carl Otto Göransson Foto: Kanal 75

18


Monté en positiv kraft i svensk travsport

S

TC:s breddsatsning på montén med 62 nya lopp riket runt för ryttare med färre än 25 starter har diskuterats den senaste veckan. Man kan glädjande konstatera att monté (travridning) har utvecklats snabbt och blivit en ny positiv kraft i travet. Premiäråret 2004 reds 49 lopp om 2,3 miljoner kronor. Redan året efter reds 174 lopp, år 2006 205 lopp och 2007 blev facit 252 lopp med totalt 11,2 miljoner i prissumma. Antalet som tagit licens för att tävla i monté har också ökat lavinartat och förra året fanns det 750 montéryttare i STC:s rullor, att jämföra med cirka 450 lärlingar. De allra flesta montéryttarna är kvinnor. En analys visar att 80 olika ryttare vann de 252 loppen föra året. De 80 gjorde tillsammans 1 527 starter, eller 53 % av det totala antalet, som var 2 856. Det betyder att de 670 ryttare som inte

montésporten, som inte vill se några begränsningar i propositionerna.

Foto: JAMA

segrade delade på resterande 1 329 starter. Ser vi till toppskiktet har de 30 främsta ryttarna tagit 33 % av starttillfällena. Detta har fått STC att reagera och sjösätta en breddsatsning för montén i år. Satsningen, som är värd drygt två miljoner kronor, uppskattas dock inte av en del av de etablerade ryttarna inom

– Om man ser breddsatsningen ur ett helikopterperspektiv bör även montéeliten kunna inse att detta är bra för montén på sikt. Det är olyckligt när väldigt många ryttare inte fick rida alls eller bara några enstaka lopp och det bygger man inte någon långsiktig montésport på. Vi vill inte se en massa tjejer tröttna och sluta. Det är därför vi nu gör en breddsatsning med 62 montélopp – utöver de cirka 250 lopp som redan finns – för ryttare som ridit färre än 25 lopp, säger STC:s Generalsekreterare Ulf Hörnberg. Travsport.se

TRAVPRYLEN BOLLNÄS

19


20


Insänt – Debatt V

åren 2007, föddes en hingstfölunge hemma hos oss, som vi ville döpa till E´DU MÄ, detta namnet hade legat och grott länge, men eftersom denna märren haft mycket problem, så fick vi vänta för att kunna utnyttja namnet. Vi sände in registreringspapperen efter konstens alla regler, men fick efter ett tag svar om att: Det finns redan en häst med nästan exakt samma namn, det skiljde bara en bokstav. Jag började då söka på datorn, för att hitta denna individ, men hur jag än försökte, så fick jag ingen träff.Så det var bara att ringa upp och fråga, hur stavas den här andra hästen? Svaret blev EDUME. Började leta igen, men fortfarande ingen träff. Ringde då och fick registreringsnummret, på denna i mitt tycke mystiska häst.Men inte heller detta hjälpte. Fortfarande ingen träff.Då tog en väninna till mig, och mailade upp till STC och fick på så vis reda på; att den här hästen blev aldrig färdigregistrerad utan dog i tidig ålder!!! – Ja, men då kunde jag ju få tillgång till namnet? – Nej, det gick inte bra. För då skulle namnet stavas som det låter. Så han kunde få heta ”ÄR DU MED.” – Tyvärr, svarade jag här nere i Göteborg säger vi E´DU MÄ, och inte ÄR DU MED. Till saken hör att vi har ytterligare 3 avkommor efter samma märr som heter.........DU MÄ. – Då blir svaret istället, att det får inte vara apostrofer i hästarnas namn. Och märk väl, detta är sedan många år tillbaka stopp på sådana namn. Förklarade då att jag vet åtskilliga hästar som under 2006, namngavs med apostrofer i namnet. Men se det hjälpte inte. Försöker då få ett annat namn på fölungen, och föreslår: N.Y. DU MÄ (skulle uttalas EN NY DU MÄ) . Får då tillsvar att jag föreslagit så krångliga namn, och det får inte heller förekomma. Så Margaretha Åkerman som är den damen som jag fört min konversation med, talar om att hon ska ta kontakt med tävlingssekretariatenför att ta reda på om de kommer att få problem när jag ska startanmäla denna hästen.Men jag blir snabbt upplyst om, att det kan ta tid nu i dessa semestertider. Detta var juni-juli.Och visst tog det tid.Margaretha har fortfarande inte svarat mig. Men dagen efter vårt samtal, tog jag själv kontakt med såväl Åby, Halmstad, Axvalla, Jägersro och Åmål, som alla

svarade dagen efter, att bara anmäl. Det var inte något konstigt med dessa namnen. Skrev då ett brev till chefen på Reg.avdelningen Christina Olssson, om hur felbehandlad jag kände mig. Hon skulle då kolla upp lite närmare. Och efter ett tag hörde hon utav sig, och meddelade att: Det är ju det här med apostofer som är förbjudet sedan många år tillbaka. Så därför kan de inte godkänna mitt första val. Men erbjuder sig då att försöka få tillstånd att jag får mitt andra namn. Det krångliga N.Y.DU MÄ. Efter ytterligare övertalning, får jag bita i det sura äpplet, och går med på andra namnet. Men avslutar mitt samtal med: ATT OM JAG HITTAR EN ENDA AVKOMMA SOM ÄR REGISTRERAD under -07 med APOSTROF I NAMNET, så kommer jag att vända mig till Eran högsta chef på STC, samt tidningarna för hästfolk, och berätta hur Ni behandlat mig. Vad tror Ni då hände? – Jo, efter styvt ett halvt år, sedan allt tjaffs, så sitter jag här och letar lite på datorn. Och tänka sig: På så lite avkommor som redan är frysmärkta i år, så hittar jag 10 stycken med apostrof i namnet. Ringer då upp Högsta Cheften på STC, som tycker att detta bör jag ta med Christina Olsson, vilket jag också gör. Hon betvivlar inte att jag har belägg för mina påståenden. Men tycker att: Du var ju glad för att Du fick ditt andra namn, började prata om vem som var mamma till fölet önskade honom och oss lycka till i framtiden. – Jag talade då om, att jag vänder mig till tidningarna och skriver om Era rutiner på reg.avdelningen för vissa av oss. Hon tyckte förstås att det var tråkigt att jag behövde göra detta. (Men jag tycker att hon kunde löst detta på ett smidigt sätt, genom att låta mig få det namn som jag hade som mitt förstaval, och stått för de eventuella merkostnaderna.) Men Christina Olsson tyckte nog att hon gjorde så gott hon kunde, och ville väl förmodligen inte gå emot Margaretha Åkermans beslut, men det är bara att konstatera, för det är väl inte så att det beror på vilket humör personalen är på när den tar fram din registreringsanmälan. Och jag hoppas innerligt att jag aldrig mer behöver ha med Margaretha Åkerman, att göra i framtiden. Maggie Blomqvist Uppfödare till Du Mä Hästarna

21

B-tränare på tio i topp I tränarstatistiken för alla tränare i landet fanns det två B-tränare med på topp tio per den 1 mars. Stall 1. Kari Lähdekorpi (Hd) 2. Olle Goop (Å) 3. Robert Bergh (B) 4. Nils Enqvist (Mp) B3 5. Timo Nurmos (S) 6. Lutfi Kolgjini (J) 7. Stig H Johansson (S) 8. Åke Svanstedt (Ax) 9. Marcus Öhman (B) B1 10. Roger Walmann (S) Källa. travsport.se

Starter Segrar 358 55 169 38 136 34 6 0 134 23 98 16 132 15 185 19 23 2 114 18

Prissumma 5.446.061 3.371.884 2.784.275 2.603.546 2.469.566 2.009.969 1.942.819 1.602.800 1.577.941 1.337.905

BTR fyller 25 år!

I kommande nummer under året publicerar vi lite återblickar av BTR:S tjugofem år. Du som har material eller tips kontakta gärna kansliet eller BTR:s sekreterare Leif Karlsson. Adresser finns på sidan 4 och 5. Redaktionen


22


23


Ponnytravet – en del av framtiden

T

ävlandet inom Ponnytravet hade ett mycket stort uppsving i mitten på 1990-talet. Den kanske största anledningen var att det då bildades nya klubbar vid de travbanor som tidigare inte haft någon egen förening. Antalet kuskar och hästar, framför allt i den mindre kategorin ökade mycket. För att få tävla i Ponnytrav skall kusken vara 8 – 25 år och inneha en tävlingslicens. Är man 8-15 år får man köra i kategori A (oftast Shetlandsponnyer) men är man 1225 år får man köra i kategori B (oftast Gotlandsruss). För att få licens måste man gå en licenskurs. Kursen omfattar både teori och praktiska körprov. En ponny som skall tävla ska vara registrerad hos SPTF, vara chipmärkt, ha ett giltig mätintyg och ha en tränare med giltig licens. Efter att ha varit organiserade först inom Svenska Ponnyföreningen

Årets SM vinnare Luffsen II med Marcus Melander, här vid seger i Lilla Elitkampen på Solvalla. Foto: MH, Kanal 75

och sedan 1975 som eget förbund, Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) med koppling till Ridsporten så står Ponnytravet allt närmare STC. I slutet av 1980-talet gjordes en utredning av SPTF och gav till frukt att man fick hjälp av ATG och STC

att upprätta tävlingsregister och fick bidrag till driften av detsamma. Numera finns den funktion i STC:s regi på Sportavdelningen. Där arbetar Ylva Lagervall som handläggare. Hon håller som bäst på med att föra över uppgifter till det nya Sportsystemet för Ponnytravet. Efter att ha haft en stark tillväxt så har utvecklingen stagnerat. Sedan 2002 har siffrorna faktiskt minskat. – Hästantalet är det samma säger Ylva Lagervall. – Men starterna per gång har blivit färre. – Kuskarna är lite färre men kör istället fler hästar fortsätter Lagervall

Årets SM vinnaren i kategori B blev Gumino och Janina Seppälä, här vid seger i Lilla Elitloppet 2006. Foto: Lars Jokobsson, Kanal 75

24

De flesta loppen körs på speciella tävlingsdagar som brukar kallas heldagar. Men det finns också lopp som kör med ordinarie travtävlingar.Där körs ofta de stora mästerskapsloppen som SM, årgångsloppen och ponnyupplagan av många banors rubriklopp som till exempel Lilla Elitloppet.


Propositionerna till dessa lopp finns bland annat i STC:s Propositionshäfte. På Gotland har man sedan mycket lång tid skrivit ut lopp med totospel för Gotlandsruss. – Numera kan alla banor skriva ut lopp med totospel, berättar Ylva Lagervall. – Men då är det ett annat ålderskrav för kuskarna. – De skall vara 16-25 år får att körai totoloppen fortsätter Ylva Lagervall. Svenska Ponnytravförbundet har under vintern arbetat med framtidsfrågor. En arbetsgrupp med personer från SPTF och STC tog till Förbundsstämman i mars fram en mål plan. Den vill skapa: * ett ponnytrav där de flesta har möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. * ett ponnytrav där deltagandet kan ske på flera nivåer. * ett ponnytrav som utgör en möjlighet till meningsfull fritidssyssel-

SPTF är en fristående organisation men målpanen vill stärka samarbetet ytterligare. Idag har man till gång till anläggningar, funktionärer, regelverk, regeltolkningar samt STC:s adminstrativa rutiner, datakraft och utveckling. Framtidens anmälningssystem för travet, det centralt internetbaserade är ytterligare en punkt där där utredningen vill försöka hänga med.

Ylva Lagervall. Foto: MLI Design, Emelie Lagervall

sättning för barn, ungdomar och äldre. * ett ponnytrav där glädje, ödmjukhet och tillförsikt präglar deltagandet. * ett ponnytrav där rättvisa spormannaskap och kamratskap är en ledstjärna. * ett ponnytrav som utvecklas i tiden och finner optimala samarbetsformer med övriga hästsportorganisationer. * ett ponnytrav för framtiden.

Ett steg på vägen är det nya licensutbildningmaterialet som är det samma för ponnytravklubbarn och landets travskolor. Ett exempel på där man inom SPTF och Ungdomstravet arbetat tillsammans. Nu kommer den som vill ta licens kunna göra det även i travskolorna. Något inte gick tidigare. Utredningen innehåller en del statistik och en intressant slutsats är den tid man tävlar som kusk i ponnytrav. Man har möjlighet att tävla i 17 år men genomsnittstiden är bara 4 år. Störst är antalet aktiva i åldergruppen 13-17 år. Många slutar i 18-19 års och det viktigt att få dem att fortsätta med trav i någon form. En del börjar med stora hästar men långt ifrån alla. En bra framtid för Ponnytravet är också en bra framtid för Travsporten.

Jan Mandahl

Vill du veta mer se även: Ett n

ytt g

eme

nsam

t lic

ensm

www.sptf.nu www.ungdomstrav.nu Tidningarna Ponnyronden och Springspår ater

ial f

inns

fram

me.

25


B-tränarchampion 2007 Nedan ser Du en topplista rangordnad efter vunna prispengar på samtliga travbanor. Vi presenterar här drygt fyrtio av de mest framgångsrika B-tränarna vunnit under 2007. Plats Namn

Bana

Starter

Segrar

Prissumma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Mp Mp Kr Å B Sk Ro Sk S B Rä Å Mp Vg Ro J G Bs Å Åm S Bo Ax E S S H Bs B Hd Rä Å Ö B Ro B Mp Rä L Hd H J B Ax S

34 218 175 95 80 29 14 175 30 39 83 24 128 80 47 80 11 69 97 113 53 20 105 19 17 40 56 84 175 60 64 22 51 93 37 64 62 60 112 55 25 176 92 45 161

10 42 25 24 10 4 8 19 6 15 5 8 13 31 9 7 6 15 6 11 9 10 9 11 2 3 15 14 9 11 8 7 9 9 11 5 11 8 8 13 4 14 10 7 11

4.742.316 3.013.850 2.788.200 2.672.981 2.105.720 1.401.945 1.315.584 1.126.250 1.106.975 1.045.250 1.006.500 995.038 914.750 870.950 857.200 787.095 762.300 734.000 679.200 661.000 657.205 639.500 618.114 603.000 595.000 592.500 584.700 565.800 562.250 559.500 559.300 554.250 549.250 547.550 508.347 505.300 504.500 491.750 487.950 480.105 465.800 462.946 455.600 452.800 452.366

Enqvist Nils Hellstedt Jan Olsson Dan-Åke Medin Christina Öhman Marcus Berglund Lage Andersson Sven E S Laestander Gabriella Waage Morten Åslund Håkan Sundberg Patrik O Olsson Lennart Pettersson Stefan P Knutsson Kent Rehn Samuel Klein Franz Öberg Anders Olsson Jessica Spång Lars-Olof Ågerup Anders Karlsson Peter Johansson Ola Hultgren Anders Fogman Erling Remneby Mats Petersson Anders Jonsson Leif Brunlöf Hans Nylander Christer Vikström Ulrika Eriksson Tage H Engerby Alf Höök Bo Söderberg Ingemar Richter Susanne Bergh Hans Lidén Sune Karner Markus Olsson Inger Johansson Markus M Lidström Madelene Asker Lambert Wermelin Sanna Johansson Rolf E Prah Jeanette

Statistiken sammanställd av:

Lennart Fjällström Statistik per 2007-12-31

26


27


B-tränarstatistik 2007 Nedan presenteras Sveriges ca 200 framgångsrikaste B-tränare sorterade efter bantillhörighet under förra året. Statistiken gäller per 2007-12-31

Namn

Bana

St.

Segrar Prissumma

Namn

Axevalla Hultgren Anders Johansson Rolf E Sköld Thomas Rubertsson Ola Simberg Torbjörn Gustafsson Mikael Wännström Christer Wallgren Mikael Andersson Christer

105 45 34 72 34 67 43 50 11

9 7 7 6 2 4 2 5 2

618.114 452.800 430.000 417.600 314.500 275.000 269.987 258.200 256.000

B B B B B B B B B B B B B B B B

80 39 175 93 64 92 72 35 101 29 23 98 90 40 50 18

10 15 9 9 5 10 8 2 1 1 5 6 4 3 5 4

2.105.720 1.045.250 562.250 547.550 505.300 455.600 319.550 312.500 262.450 244.500 236.250 230.650 229.800 228.550 223.250 212.000

Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo

20 41 54 58 53 22 38

10 12 11 4 6 7 5

639.500 317.726 281.687 277.800 262.000 223.500 213.729

Bs Bs Bs Bs Bs Bs

69 84 20 43 41 63

15 14 5 2 4 2

734.000 565.800 254.000 248.700 247.300 241.600

D D

52 31

3 4

349.300 207.500

E E E E E E E E

19 122 30 42 21 24 21 48

11 11 4 3 3 6 3 4

603.000 445.400 369.000 364.250 342.250 281.600 274.000 210.150

75 32 19 37 26 42

8 8 2 6 7 5

396.515 354.600 269.249 241.500 237.800 230.415

Rubertsson Magnus

F

71

8

396.515

Gustafsson Christian Persson Per-Arne Söderqvist Martin Malmgren Ivo

F F F F

40 17 15 16

6 3 4 3

221.580 218.000 212.500 209.700

G G G G G G G G

11 92 28 45 18 29 25 10

6 5 8 1 5 4 2 4

762.300 279.623 269.485 251.067 220.500 217.500 215.906 215.500

H H H H

56 25 21 61

15 4 7 6

584.700 465.800 297.000 223.200

Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd

60 55 35 58 75 115 18 36 92 20

11 13 2 4 9 2 6 7 1 2

559.500 480.105 447.965 378.500 375.200 369.605 303.000 263.251 211.539 209.000

J J J J J J J J J J J J J J

80 176 43 76 54 119 36 30 48 13 37 22 69 32

7 14 6 9 4 9 4 2 6 4 3 2 2 5

787.095 462.946 349.729 306.346 299.737 278.698 271.500 253.000 235.881 234.800 221.550 213.000 212.100 208.824

Jonsson Leif Lidström Madelene Smeds Peter Nordin Anders

Halmstad Vikström Ulrika Johansson Markus M Carlsson Roger Kristiansson Göran Lindgren Marcus Ljungek Elis Forslin Göran Johansson Eva Bengtsson Ingrid Holmberg Jessica

Jägersro Klein Franz Asker Lambert Burman Helena Östgren Peter Sahlg.-Fromell Monica Johansson Carl Andersson Dan J Rydell Ronny Kärrstrand-Nilsland Lena Nilsson Hans Lagerqvist Björn Olsson Ida Hagman Jan Grundström Per

Eskilstuna Fogman Erling Ekman Lena Andersson Marie Kjällman Lena Eriksson Sven-Åke Johansson Mats Collander Camilla Andersson Hans

F F F F F F

Hagmyren

Dannero Sandström Roger Lindström Per-Arne

Rubertsson Magnus Kihlman Karl-Erik Olsson Inge Keskinen Olli Andersson Conny H Persson Ingbritt

Öberg Anders Näsman Janaxel Hockman Matts Wilhelmsson Jan Hedström Mikael Lindfors Karin Wallin Fredrik Parling Anders

Bollnäs Olsson Jessica Brunlöf Hans Englund Lennart Mårtensson Maria Siltala Eva-Maria Karlsson Susanne

Segrar Prissumma

Gävle

Boden Johansson Ola Lindström Robert Ylipää Stefan Worrsjö Tomas Holmgren Jan-Erik Larsson Thomas Hedlund Helmer

St.

Färjestad Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax Ax

Bergsåker Öhman Marcus Åslund Håkan Nylander Christer Söderberg Ingemar Bergh Hans Wermelin Sanna Nylander Lars Westergren Christer Walje Jonas Nilsson Anders Bjerkås Emma Öberg Anneli Jonsson Magnus O Svedin Nils-Erik Olsson Magnus Nordin Mikael G

Bana

28


Namn

Bana

St.

Segrar Pr issumma

Namn

Kalmar Olsson Dan-Åke Blomqvist Mathias Lagergren Björn Olsson Thomas S Falkenbert Willy

175 110 9 75 21

25 15 3 3 5

2.788.200 408.098 248.000 238.850 200.500

L L

112 48

8 4

487.950 436.100

Mp Mp Mp Mp Mp Mp Mp

34 218 128 62 36 63 33

10 42 13 11 3 5 1

4.742.316 3.013.850 914.750 504.500 322.400 251.450 205.150

Lundqvist Robert Rehn Ulrika

Danielsson Ann-Charlott

Jonsson Thule Berglund Mattias Landström Christina

12 47

5 3

233.000 228.350

Ti

74

7

213.900

U U U

57 50 74

8 7 8

416.500 332.300 281.150

Vg Vg Vg Vg Vg

80 69 40 76 20

31 1 7 6 1

870.950 327.000 311.750 281.100 238.050

Vi

65

7

222.000

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

95 24 97 22 22 21 12 43 5 34 23 56 53 64

24 8 6 7 5 5 4 10 2 5 4 2 3 2

2.672.981 995.038 679.200 554.250 394.599 329.500 327.500 304.000 243.000 228.437 225.500 225.300 203.600 201.500

Åm Åm Åm Åm

113 17 36 40

11 4 1 7

661.000 252.000 220.500 218.548

År År År År År År År År

56 57 51 40 57 25 15 32

11 7 9 5 9 6 3 2

388.127 354.393 353.378 325.306 319.040 265.000 249.451 201.091

Ö Ö Ö Ö Ö

51 51 35 28 47

9 3 7 3 5

549.250 270.750 265.700 265.500 212.150

Ös Ös Ös Ös Ös Ös

49 38 43 21 21 43

2 2 7 5 2 6

328.000 301.300 268.350 248.000 226.800 201.900

Vaggeryd Knutsson Kent Berglund Anders Nilsson Martina S Svensson Lennart Hildingsson Erland

Visby

Romme Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

14 47 37 34 28 51 29 18 22 44 36 45

8 9 11 7 3 5 4 7 6 8 4 6

1.315.584 857.200 508.347 415.700 391.000 364.700 298.500 296.500 292.000 274.700 235.500 213.555

Rä Rä Rä Rä Rä

83 64 60 15 46

5 8 8 5 1

1.006.500 559.300 491.750 341.686 238.500

S S S S S S S S S S S S S S S S

30 53 17 40 161 64 19 16 44 42 32 14 21 57 53 10

6 9 2 3 11 4 3 7 6 3 3 4 0 2 3 1

1.106.975 657.205 595.000 592.500 452.366 408.350 400.075 396.600 374.000 334.206 291.521 275.000 244.500 234.600 221.104 205.500

Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk

29 175 31 41 116 89 40 10 26 45

4 19 5 4 14 5 3 4 3 5

1.401.945 1.126.250 366.750 304.100 291.859 229.100 216.400 208.500 203.000 201.650

Åby Medin Christina Olsson Lennart Spång Lars-Olof Engerby Alf Rydell Folke Jonsson Kenneth Johansson Catharina Otterström Christer Stelius Lars Kyllönen Kimmo Husar Ingvar Johansson Lennart T Einarsson Lars-Håkan Jakobsson Bo

Rättvik Sundberg Patrik O Eriksson Tage H Karner Markus Öyhus Ingebjörn Lisell Tina

Sä Sä

Umåker

Croon Per-Anders Andersson Sven E S Rehn Samuel Richter Susanne Nordlund Per Björkvall Börje Ekström Ola Nordqvist Linda Österberg Kent Eriksson Åsa E Öström Lars Eriksson Lars I Hermin Kjell

Segrar Prissumma

Tingsryd

Mantorp Enqvist Nils Hellstedt Jan Pettersson Stefan P Lidén Sune Jonsson Christer Dahl Stefan Hedlund Ulf

St.

Solänget Kr Kr Kr Kr Kr

Lindesberg Olsson Inger Axelsson Kåre

Bana

Åmål Ågerup Anders Johansson Rune E Solhemmer Patrick Edvardsen John Edvard

Solvalla Waage Morten Karlsson Peter Remneby Mats Petersson Anders Prah Jeanette Melander Mikael P Persson Lars-Olov Kontio Päivi Eriksson Jonas Ländin Pär Rosén Ulf Widerdal Anders Hedin Olle Eriksson Lester Claesson Ulrika Wachsner Clas

Årjäng Karlsson Christer S A Olsson Lars-Inge Olsen Kjell Grinnes Sven Turesson Leif Pettersson Jörgen Jakobsson Kent Schützer Daniel

Örebro Höök Bo Wikström Per Johansson Sören L Olsson Britt-Marie Berglund Göte

Östersund

Skellefteå Berglund Lage Laestander Gabriella Karlsson Martin Stenberg Petra Eriksson Kjell-Ove Rehnfors Kristina Enkvist Dick Johansson Carl-Evert Brännström Ola Lindqvist Mikael

Hafstad Kent von Krusenst. Michael Eriksson Åke Norman Åsa Molin Mikael Svelander Per-Örjan Statistiken sammanställd av:

Lennart Fjällström 29


LOKALA KONTAKTPERSONER Arvika Axevalla Bergsåker Boden Bollnäs/Hagmyr. Dannero Eskilstuna Färjestad Gävle Halmstad Jägersro Kalmar Lindesberg Mantorp Romme/Rättvik Skellefteå Solvalla Solänget Umeå Vaggeryd Visby Åby Åmål Årjäng Örebro Östersund

Lars-Inge Olsson Tommy Gustavsson Leif Karlsson Olov Granath Lennart D Pettersson Bertil Eriksson Cay Mäkinen Gunilla Sundquist Karin Lindfors Lars-Erik Andersson Monica Sahlgren-Fromell Lena Andersson Conny Salomonsson Lennart Fjällström Bengt Johansson Anders Carlsson K.O. Jerhamre Rolf Wiklund Owe Oscarsson Hans Franck Gunnar Hermansson Roland Rutgersson Roger Anderberg Olle Nilsson Bo Karnberger Madelene Pålsson

Gryttom Lexberg, Gökhem Muninvägen 5 Trånga Gatan 10 B Hallonvägen 3 Hugging 1127 B Jonasborgsvägen 29 Strömshall 530 Vallbyvägen 29 Ekgatan 7 Hylteberga 2 Hidingen 19 Stora Sööd Dungen Stråtjärn 105 Timotejvägen 55 Tunaberg, Ytterbo Sofiavägen 2 Fiskebyvägen 18 Falla Botvalde, Gothem Rostorpsvägen 42 Östra Sjögarn 101 Hån, Lyckan Äsplunda 607 Alavattnet 3560

671 06 Edane 521 92 Falköping 857 40 Sundsvall 961 50 Boden 821 35 Bollnäs 870 10 Älandsbro 723 41 Västerås 655 93 Karlstad 829 36 Torsåker 310 41 Gullbrandstorp 274 92 Skurup

0570-500 77 0515-72 80 11 070-343 97 27 070-699 95 94 0278-163 06 0611-606 61 070-330 19 70 054-57 29 33 0292-400 89 073-622 00 36 0411-454 10 070-392 49 76 711 91 Lindesberg 0581-150 22 605 93 Norrköping 011-1483 95 791 93 Falun 023-311 79 931 45 Skellefteå 0910-374 80 611 95 Nyköping 0155-524 36 894 31 Själevad 0660-180 40 907 88 Täfteå 090-510 36 560 27 Tenhult 036-942 84 620 30 Slite 0498-340 43 430 30 Frillesås 0340-65 23 24 662 98 Tösse 0532-202 13 670 10 Töckfors 070-372 80 90 705 96 Glanshammar 019-23 31 80 833 00 Strömsund 0670-370 33

Utgivningsplan 2008 Sista manus

Vecka Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

14 26 40 51

30

1/3 30/5 1/9 15/11


31


Travtränaren nr1-2008  
Travtränaren nr1-2008  
Advertisement