Page 1


2


Ledaren BTR:s ordförande Göran Lagergren

H

ur ska det gå för det svenska travet? Vad ska vi göra åt det minskande intresset bland oss aktiva? Vi blir färre, äldre och tränar ett mindre antal hästar. Vilka är orsakerna till nedgången? Jag förstår att kostnaderna stiger medan prispengarna inte ökar i samma takt. Breddsporten tar stryk, medan det i de större loppen finns ett ökande krav på ekonomiska resurser.Det innebär att fördelningen blir orimlig. Det känns som att de som kräver mera pengar i de större loppen lättare får gehör. De har ju även stora möjligheter att åka till Italien, Frankrike eller Nordamerika och där tävla om de riktigt stora pengarna. En annan orsak till det minskade intresset kan vara allt byråkratiskt krångel. Där kan jag nämna körsvenskraven, där det finns fyra steg. Det känns mycket märkligt. Tänk om man när man tog körkort för bil, bara fick köra på vissa vägar, oj, oj, oj. Jag säger bara hästpass, behandlingsjournal, premieringsreglemente, foderjournal m.m. Jag har i alla fall en del förhoppningar på den utredning om Svensk Travsports Framtid som pågår. Jag förväntar mig där en uttömmande analys och konkreta förslag på utveckling och förändring av vår fantastiska sport. Med en förhoppning om en härlig vår

Tidningen B-tränaren c/o Jan Mandahl Box 409 751 06 Uppsala 018-37 43 01 tel/fax tidningen@btr.nu Ansvarig utgivare Göran Lagergren 060-440 55 0730-48 59 62 Redaktör Jan Mandahl jan.mandahl@telia.com 018-37 43 01 070-670 76 10 Tryck Mediagallerian AB 08-457 75 30 Produktion Jama Trav & Media jamatravmedia@telia.com Upplaga Nr 1-3 5 000 ex Nr 4 8 000 ex Utgivning 2007 Vecka sista manus Nr 1 14 5/3 Nr 2 26 30/6 Nr 3 40 1/9 Nr 4 51 15/11

Göran Lagergren Omslagsbild: Istrav på Åresjön. Foto: Petris Johansson, Kanal 75

3


B-Tränarnas Riksförbunds styrelse 2007 Ledamot Tommy Gustavsson Lexberg Gökhem 521 92 Falköping Telefon: 0515-72 80 11 Fax: 0515-72 80 11 e-post: gotlinds.svets@swipnet.se e-post: tommy.g@btr.nu Ledamot Gunilla Sundquist Strömshall 530 655 93 Karlstad Tel: 054-57 29 33 Mobil: 070-744 43 83 e-post: stalljcm@spray.se e-post: gunilla.s@btr.nu Ledamot Lennart Fjällström Stora Sööd Dungen 605 93 Norrköping Tel o Fax: 011-14 83 95 Mobil: 070-978 00 52 e-post: xvk732j@tninet.se e-post: lennart.f@btr.nu

Ordförande Göran Lagergren Strind Pl 3368 860 35 Söråker Telefon: 060-440 55 Mobil: 073-048 59 62 e-post: goran_lagergren@yahoo.se e-post: goran.l@btr.nu Vice ordförande Lars-Göran Lövgren Bladåkersvägen 6 740 12 Knutby Tel: 011-14 83 95 Mobil: 070-670 52 05 e-post: xvk732j@tninet.se e-post: lennart.f@btr.nu Sekreterare Leif Karlsson Slupvägen 10 865 32 Alnö Telefon: 060-55 72 78 Mobil: 070-633 54 76 e-post: davik@telia.com e-post: leif.k@btr.nu

Ledamot Moonica Raihle Börje Ängeby 755 92 Uppsala Telefon: 018-35 72 58 Fax: 018-35 72 58 Mobil: 070-755 29 91 e-post: raihle@swipnet.se e-post: moonica.r@btr.nu Suppleant Olof Granath Trånga Gatan 10 B 961 50 Boden Mobil: 070-699 95 94 e-post: olof.granath@mil.se e-post: olof.g@btr.nu Suppleant Stig Strandberg Renfanevägen 9 861 91 Timrå Telefon: 060-57 73 90 Fax: 060-57 73 80 Mobil: 070-551 42 05 e-post: btrriks@telia.com

Kassör Roland Rutgersson Rostorpsvägen 42 430 30 Frillesås Telefon: 0340- 65 23 24 Fax: 0340-65 23 24 Mobil: 0707-57 67 54 e-post: r-rutgersson@swipnet.se e-post: roland.r@btr.nu Ledamot Monica Sahlgren-Fromell Hylteberga 2 274 92 Skurup Tel: 0411-454 10 Mobil: 070-777 25 45 e-post: stallwareco@msn.com e-post: monica.sf@btr.nu

BTR:s hemsida www.btr.nu

4


Redaktören har ordet

INNEHÅLL

Tidningen B-tränaren

Å

rets första nummer av fyra är ute. Utgivning och mnaus dagar finner Ni på sidan 3 och sidan 30. Jag vill tacka för de insända bidragen men har en önskan att ni håller manusdagarna. Det blir svårt att hålla utgivningen om alla tummar på stoppdagarna. I nästa nummer kommer årets B-tränare och B-tränade häst att presenteras mer ingående. Och vad ska de mer handla om? Här har du som medlem chans att vara med. Har du något du vill berätta om för oss andra Btränare så ta chansen och skriv. Till dess träna på, nu har vi fått nya tips!

Jan Mandahl

Nummer 1/07 Sida 3

Ledare

4

Styrelsen

5

Redaktörens ruta

6

Försäkringsinfo

7

Behandlingsjournal

8

Kallelse årsmöte

12

ADRESSÄNDRINGAR FÖR TIDNINGEN OMBESÖRJES PÅ KANSLIET!

Jenny Eriksson B-tränare

14-15 Föreningssidan Insänt av lokalföreningarna 16-17 Istrav på Åresjön 18

Produktnytt

19

B-tränarbörsen

21

Träna med pulsmätare

BTR:s kansli hjälper våra medlemmar med allt som tänkas kan.

24

Tre generationer B-tränare

Adress: BTR:s kansli c/o Stig Strandberg, Renfanevägen 9, 861 91 Timrå

25

Från styrelsen

26

Topp 30

BTR:s kansli

Tel: Fax: Mobil: e-post: Postgiro:

060-57 73 90 060-57 73 80 070-551 42 05 btrriks@telia.com 476 88 63 - 5

28-29 Statestik per bana Stig Strandberg 30

5

Kontaktpersoner


Försäkringsinfo Har du ingen företagsförsäkring som skyddar din egendom, rättskydd, ansvar för dig som travtränare kan du teckna tillägg 1 för en billig penning.

Till alla B-tränare! Har du inte skyddat dig själv och dina familjemedlemmar eller de som hjälper dig med hästarna är det hög tid att göra det.

Har du inte löst ut din licens eller är medhjälpare/familjemedlem behöver du teckna följande: Tillägg 2 Avbrott + BTR 3 A samt BTR 3 B.

Jag får dagligen frågor från oroliga Btränare som inte vet vad som gäller. Ibland ringer tränaren innan det har inträffat en olycka men tyvärr händer även det motsatta.

Enkelt att teckna: Du fyller i ansökan i tidningen och faxar eller skickar in den till BTR,s kansli. Betalar in pengarna på BTR,s postgiro.

Många samtal handlar om vilka tillägg de skall teckna för att ha ett fullgott skydd. Thomas Selldén

Jag vill därför att du som ännu inte har tecknat några tillägg gör det så du och dina medhjälpare/familjemedlemmar kan sova lugnt.

månader utom de första två veckorna som är karens (självrisk) Det enda vi kräver av dig är ett sjukintyg.

Är du B-Tränare behöver du teckna dessa tillägg: 1. BTR 2 Avbrottsförsäkring – den ger dig 15.000 kr per månad i sex

2. BTR 3 B, Olycksfallsförsäkring som ger dig samma skydd som du har vi din licen när du inte håller på med travsport.

Försäkringen börjar gälla dagen efter du har betalat in premien. Har du frågor är du välkommen att ringa mig. Thomas Selldén 08-545 280 83, 070-55 280 83, thomas.sellden@direct.se

Krav av behandlingsjournal

S

TC beslutade 2005 att behandlingsjournal för behandling av travhäst skall föras av ansvarig tränare. Det är ur djurskyddssynpunkt viktigt att både ansvarig tränare och STC har tillgång till en god dokumentation av utförda åtgärder på våra hästar. STC har tagit fram ett förslag till blankett som kan användas. Detta förhindrar dock inte enskild tränare att använda ”egentillverkad” blankett eller dataprogram för dokumentation. Dock finns minimikrav enligt nedan vad som skall finnas på blanketten. Vem skall dokumentera? Alla ansvariga tränare skall se till att

behandlingsjournal förs och att dessa journaler förvaras på ett säkert sätt i 12 månader efter senast införd anteckning.

Behandlingsjournalen enligt exemplet nedan finns att tillgå på STC:s hemsida www.travsport.se under fliken blanketter.

Vad skall dokumenteras? Alla åtgärder som medför någon karenstid inför start (mer än 0 dagar). Det kan vara tillförsel av medicin, akupunktur, blistring, ultraljudsbehandling etc.

Med vänlig hälsning SVENSKA TRAVSPORTENS CENTRALFÖRBUND vet.avd.

Hur dokumentera? Datum, hästnamn, medicinbenämning eller åtgärd, karenstid för start enligt STC:s karenstidslista, mängd medicin i förekommande fall, tillförselsätt och signering av ansvarig tränare eller skötare om uppgiften ärdelegerad.

6

(På nästa sida finns en kopia av journalen reds anm.)


7

Mängd

Vet.

försels .*

Sign

Till-

sköt.

Trän/

Sign

Vid besök på djursjukhus/klinik där många åtgärder utförts, tex. operation är det tillräckligt att anteckna den eller de mediciner/åtgärder som ger karens. Ange klinik/sjukhus, diagnos och tidsperiod som hästen vistades där. Journalen skall förvaras av ansvarig tränare i 12 månader efter senast införd anteckning, i 60 månader för häst som inte är undantagen slaktkarens

Karens

Läkemedel el. åtgärd

Häst

Diagnos

Dat.

Ansvarig tränare:

Tillförselsätt* po = per oralt, medicin givet i foder eller direkt i munnen på annat sätt. im =injektion i muskel. ia =injektion i led/bursa. iv =injektion i blod. öi =annan injektion.

BEHANDLINGSJOURNAL


B-TRÄNARNAS RIKSFÖRBUND kallar alla medlemmar till

Årsmöte Söndagen 22 april kl. 10.00 ÅBY Travbana Mölndal Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt därefter Prisutdelning Årets B-tränare Prisutdelning Årets B-tränade häst Försäkringsinformation mm.

Väl mött! 8


9


www.btr.nu BTR:s hemsida med senaste info Clipper Mack har hittills lämnat 50 % som springer snabbare än 1.17 som treåring. Ingen annan i Sverige stationerad hingst klarade detta 2006 ens om man tittar på rekord 1.19 och de flesta klarade ej ens av 50 % startande!

Clipper Mack – kungapokalsvinnaren

Han fungerade mycket bra 2006 på sitt första lösdriftsår och sköter om såväl ston som fölungar. Vi tänkte först höja levande fölavgiften till 155000kr men ger nu alla chansen till det sensationella priset 2.000 kr vid levande föl.

Telefon 011-14 83 95 eller mobil 070-978 00 52 Lennart Fjällström Norrköping

10


Liten insats... stor effekt... – Mindre mjölksyra i blodet (se fig) – Högre syreupptagningsförmåga – Lägre puls Tips! Låt din foderleverantör blanda Diamond V® direkt i fodret.

Kontakta din foderleverantör eller Brenntag Nordic AB Telefon: 040-28 73 00

www.diamondv.com 11


Jenny Eriksson B-tränare – När man står i vinnarcirkeln, är det värt allt arbete.

J

enny Eriksson i Västra Ämtervik vill ha bättre villkor för travets amatörtränare. Hon är kritisk till en utveckling där allt mer prispengar hamnar hos de bästa hästarna eftersom det försvårar för de som kämpar bakom. – Om pengarna bara ligger i toppen så kommer nog de flesta att sluta. Likt de flesta andra amatörtränare har hon ingen anställd. I stället sköter hon träning och tävling vid sidan av ett ordinarie arbete och runt sig har hon ett ideellt arbetande team med familj och goda vänner. Målet är ändå att nå en nivå så att det går att anställa, men någon ambition att bli proffs, det har hon inte. – Nej, jag tycker nog att det här är en lagom nivå, säger hon. Travets överlevnad Villkoren för amatörerna – B-tränarna – påverkas mycket av antalet mindre lopp på banorna, samt hur stora prispengarna är bakom de allra bästa. – Vi har ju inte samma möjligheter att träna som proffsen. Vi kämpar mer i det tysta om platserna bakom de första. Om pengarna bara ligger i toppen så kommer nog de flesta att sluta.Ytterst tycker hon det handlar om hela travets överlevnad. – Finns det inga amatörer så finns det ju inga proffs heller och det tror jag nog att de vet om.

Jenny Eriksson är travtränare med 16 hästar i träning. Ionom kort utökar hon dessutom hästsportbutiken på gården. Foto: Erik Strömberg

Blev kvar Jenny har gjort samma resa som många andra unga tjejer. Hon kommer inte från någon traditionell hästfamilj, men hästintresset väcktes likafullt i unga år. Och efter mycket övertalning fick hon som 11-åring första hästen. Sedan växte intresset ytterligare, men till skillnad från de flesta andra, så slutade hon aldrig. Tvärtom. Hästarna blev bara fler och inte heller familjebildningen blev något hinder. – När jag väntade barn sa alla att nu var det slut med hästarna, men för varje gång jag hörde det, så skaffade jag en till. Jag bestämde mig för att det skulle gå, säger hon bestämt.

Stall Soneby är ett lagarbete och här flankeras Jenny Eriksson med två av medhjälparna, Ann-Charlotte Mauritzon och Marita Wikman. Foto: Erik Strömberg

12

Att det blev trav var ingen slump. – Jag provade på allt i början, men eftersom pappa spelade mycket på trav så var jag väldigt mycket på travbanan. Och sedan fastnade jag för varmbloden, berättar hon. Första loppet körde hon som 16-åring, men körningen hamnade snabbt i bakgrunden och nu kör hon bara vid några enstaka tillfällen och då främst på bygdetrav. – Jag körde en del i början men jag såg att det fanns de som gjorde det bättre. Jag är en dålig förlorare också och då är det nog lika bra att jag låter bli. Hennes hästar körs nu av Göran E Johansson på Färjestad. – Vi har ett fantastiskt bra samarbete. Han hjälper till med allt och det är en väldigt bra stämning i hans stall. Rockande varmblod Hon har idag 16 hästar i körning, varav 13 är i stallet i Västra Ämtervik. Den bästa just nu är Zolero Probell och det är med honom hon nått den största framgången: V75 finalen 2004. – Han har stor kapacitet men är lite besvärlig att hantera. Men nu har väl han egentligen gått två år för länge, säger hon.


En annan topptravare är Ozzy Osbourne – som är en av flera hästar som fått sitt namn på temat Black Sabbath. – Han har gått ganska bra i år men det var nära att vi gjorde oss av med honom. Men vi kämpade på och nu har han blivit stabilare. Ett liknande exempel är Fasion Hill, en tvååring som ingen trodde särskilt mycket på men som sedan sprang in över 450 000 kronor. Hoppet driver Just detta ser hon som charmen i sporten. Att köpa och träna en häst utan att med bestämdhet veta vilket slutresultatet blir. – Visst är det tungt och jobbigt ibland, men när man står där i vinnarcirkeln så är det ändå värt allt arbete. Sedan är det all gemenskap och alla vänner man får över hela landet och hästfolk är ju de samma överallt - de är fattiga och lever på hoppet, säger hon och skrattar. Att hästar som ligger ett snäpp från de bästa blivit allt billigare driver påjakten på det stora fyndet. Samtidigt

vill hon inte gärna sälja, i oron att sälja någon på gränsen till ett genombrott. – Man kan aldrig veta vem som kommer att bli bra och så länge de är yngre så finns hoppet alltid där. Prisnedgången är dock inget gott omen inför framtiden. – Det är många som lägger av inom travet. Prispengarna sjunker och det är dyrt att ha hästar. Då blir det svårare för de med lite sämre stamtavla. Det här höjer tröskeln för att locka in nytt folk i travet, men hon ser ändå flera yngre som är på gång. Inte minst på Färjestad. Ny shop Inom kort slutar hon det ordinarie arbetet och satsar i stället på en egen hästshop på gården. – Idén har egentligen funnits länge men i somras så öppnade vi i stallet och vid jul så drar vi igång ordentligt, säger hon.

Erik Strömberg

FAKTA Jenny Eriksson Ålder: 33 år. Bor i Elofsrud, Västra Ämtervik Verksamhet: Stall Soneby med 16 körhästar och därutöver några ponnys. Tillbehörsbutiken 45:ans hästshop. Familj: Sambon Dan, ett barn och ett fosterbarn. Meriter: 2006: 69 starter och 7 vinster 2005: 29 starter och 2 vinster 2004: 69 starter och 7 vinster Insprungna pengar har legat på ungefär 200 000 per år. Bästa hästen just nu: Zolero Probell efter Super Tilly och Tiddy Probell, samt Ozzy Osbourne efter Ride the night och Kersti Jaam.

VärmlandsBygden

Ny evenemangs- och sponsoransvarig på Solvalla uppskattad och värdefull medarbetare för STC. Genom sitt engagemang har hon bland annat lyckats sätta publikfrågan rejält på dagordningen.

Kirsten Engström blir Evenemangsoch sponsoransvarig på Solvalla

S

tockholms travsällskap utsåg idag Kirsten Engström till Evenemangs- och sponsoransvarig på Solvalla. Engström har sedan 1999 varit anställd hos Travsportens Utvecklingsbolag och Svenska Travsportens Centralförbund, STC, där hon arbetat som projektledare med utvecklingsfrågor. – Vi är mycket glada att kunna rekrytera Kirsten Engström till Solvalla. Vi får därmed en kompetent medarbetare som förstärker Solvallas organisation. Vi är inne i ett omfattande förändringsarbete och Kirsten har ett genuint och brinnande intresse för att utveckla travet som publiksport, säger VD Stefan Lundborg.

Kirsten Engström har de senaste åren bland annat lett travsportens publikprojekt som nyligen presenterade nästan 80 förslag för att utveckla och förbättra travet som publiksport. Kirsten Engström har varit en mycket

13

– Trots att vi kommer att sakna henne på STC känns det riktigt och spännande att Kirsten nu engagerar sig med full kraft i det viktiga och pågående utvecklingsarbetet på nationalarenan. Solvalla skall vara den ledande travbanan som inspirerar övriga travbanor. I det arbetet kommer Kirsten att vara en mycket viktig del. Vi kommer nu gemensamt med Solvalla finna en lösning för en successiv övergång under våren, säger Johan Abenius som är chef för utveckling och marknad på STC. Kontakt: Stefan Lundborg tel 08-635 90 25 Kirsten Engström tel 08-627 28 73


FÖRENINGSSIDAN Insänt från lokalföreningarna

Solvalla B-tränarförening Mats Remneby – 2006 års B-Tränare på Solvalla

M

ats Remneby boende på gården Rävdansen i historiska Håtuna, är en framgångsrik medlem i Solvalla B-Tränarförening. För andra gången tilldelades han, i samband med årets årsmöte, priset som årets B-tränare på Solvalla, senast det begav sig var år 2000. På träningslistan finns f n två 3-åringar, en 4-åring och två 5-åringar. Stallet driver Mats tillsammans med hustrun Lotta och i familjen finns också en dotter och en son på sex respektive tre år. Både Mats och Lotta är heltidsarbetande och all ledig tid ägnas åt hästarna och stallet. Rakbana, ridhus, inrett med en stor sågspånsvolt, och en träningsslinga utgör fina träningsmöjligheter. Vintertid tränas hästarna nästan uteslutande i ridhuset, pulsandes i sågspånsvolten och däremellan om vädret tillåter körs de i tryckvagn. Enda gången hästarna går i vagn i högre farter vintertid är när Solvallas B-Tränarförening har träningsloppskvällar. Sommartid körs intervaller på rakbanan mellan 1,251,35 sex stycken à 500 meter, varvat med träning i ridhuset.

Mats Remneby tilldelas årets hjälm.

Mats tror på tidig träning, fölen tränas redan i oktober i sågspånsvolten för att sättas i vagn tidigt på våren. Hästarna ur den egna uppfödningen döps brasilianskt på grund av att första fölet, Parintina, föddes när Mats och Lotta hämtade hem sin efterlängtade dotter från Amazonas. Mamma till de mest framgångsrika hästarna ur egna uppfödningen är Sally Kelder e Mr Moxy u Maja Kelder och Mats och Lottas val av avelshingst har oftast fallit på Tap In.Parintina hade en framgångsrik 2-årssäsong med insprungna 233.000 kr, men tyvärr drabbades hon av en skada som treåring. Nu tränas hon för monté.

Foto: Raihle

Lillebror Garantido har axlat manteln med bravur, 2006 satte han nytt svenskt rekord var högaktuell i V75 och kvalade in till Grand Prix de L.U.E.T. i Laval i Frankrike. Tyvärr skadades han och kunde inte deltaga i loppet. Finalplats i Svenskt Travderby 2006 missade han med en läpp i uttagningsloppet. Hittills har han sprungit in över 900.000 kr. Under treårssäsongen fick Garantido inte till fräschören, men vila och mängdträning under vintern gjorde susen. Av en händelse vid anmälning till ett lärlingslopp på Solvalla förra året hamnade Johnny B Karlsson i sulkyn och den kombinationen har visat sig oerhört lyckosam. Garantido har vintertränats och är nu igång med snabbjobb och Mats räknar med start inom kort om allt fungerar enligt planerna. På frågan varför Mats är medlem i BTR svarar han: Givetvis är jag som B-tränare med i BTR. För att kunna bedriva min hobby och hålla hästarna i topptrim är träningsloppskvällarna på Solvalla i Solvalla B-tränarförenings regi är guld värda. Det är också stimulerande att träffa andra tränare inom regionen och utbyta erfarenheter.

Mats och Grantido inför start en start.

Foto: ALN Pressbild

14

Moonica Raihle raihle@swipnet.se


Åby B-tränarförening

En travkväll i Åby B-tränarstuga

S

usanne anländer och startar kaffe kokaren, sätter på kastrullen till korven. Hon har dessutom köpt frallor och ost. Benny kommer med dricka och korv. Han har också med sig den traditionella kakan, det är nästan samma sort varje vecka. Gubbarna anländer så sakta en efter en. De börjar prata om kvällen V 5 system, som skall sättas ihop. Alla har sina speciella synpunkter på vilka hästar som skall med på lappen. Backman tar fram programmet och börjar studera loppen noggrannt. Benny tar emot insatserna, 50 kronor per andel och noterar vilken som har betalt. Färskvatten måste hämtas hos någon tränare eftersom det saknas rinnande vatten i stugan. Kvällen går, värmningarna håller på för fullt och det blir många kommentarer. ”Klangen” säger bestämt att så mycket trav har du väl sett att detta är en häst som måste med på lappen. Roland Rutgersson anländer och kommenterar valet av spiken. Men den kusen kan ni väl inte ha säker, men först efter att lappen är inlämnad. Någon kommer in med tårtor. Det är tradition att den som har vunnit något lopp under veckan bjuder på tårta.Idag råkar det vara två B-tränare som har vunnit, så det blir ett fasligt problem att få ner två tårtbitar. Men det hör ju inte till vanligheterna.

Det är också vanligt att gästande B-tränare kommer in för att få sig en liten pratstund och en kopp kaffe. Någon annan frågar om det finns ett hjul till en rockard till salu och får till svar att han får vänta till efter jul för då kanske jag lägger av.

Kvällen närmar sig slutet. Det blir lite städning för att göra klart till nästa tävlingsdag. Sista korven portioneras ut och kaffekannan töms, dessutom skall soporna kastas. Siste man släcker ljuset och låser. Det kommer en ny torsdag nästa vecka

En annan muttrar att han inte fått kaffe. Drick vatten det är både billigt och gott, är svaret han får. Gubbarna som haft häst till start kommer in för att få sig en fika. (Nu för tiden är det nästan lika många tjejer). En del säger att detta är det bästa stället på Åby för här får man både skäll och beröm. Någon säger : såg du hur jag tog ner min häst på ett par steg i sista kurvan, men observerade inte ekipaget bakom, som fick reda ut situationen.

Vid pennan: Benny Henriksson Stugvärd PS. Gästande B-tränare är förstås alltid välkomna in för att se hur vi har det och för att få sig en kopp kaffe och lite värme. Det är devisen ”knö dig in” som gäller DS.

Har du något att berätta från din lokala förening? 15


Istrav på Åresjön

I

strav på Åresjön har arrangerats de senaste fem åren men har anor till baka till 19 20 talet. Då var det mest tävlingar där man tolkade bakom hästar. När sedan andra världskriget bröt ur så köptes hästar på trakten upp av Krigsmakten och tävlingarna upphörde. Nypremiären för tävlingarna på Åresjön hölls för fem år sedan och lockar numera bortåt 2000 personer. Så även detta år då istravet kördes en fredag under den kanske mest intensiva sportlovsveckan, den när bland annat Stocholm har sin vinterledighet. Stallbacken med VM backarna i bakgrunden.

Åre är landets stora skideldorado och bara några veckor tidigare avhölls VM i alpinskidåkning som fortfarande präglade en del av byn. Idag går det liftar kors och tvärs upp på Åreskutan som är 1472 meter hög. Men skidåkningen i Åre är en gammal tradition och sedan järnvägen kom till byn 1882 så har man tagit sig upp i backarna. I Nordisk Familjebok med tryck år 1922 kan man bland annat man följande: Socken i Jämtlands län, Undersåkers och Offerdals Tingslag med 2 721 invånare (1920). En på 1100 eller 12 00 talet uppförd stenkyrka med må-

Foto: JAMA

lerisk klockstapel används endast undantagsvis sedan socknen fått ny kyrka nära Dufed. Nära kyrka och Åresjön, en utvidgning af Åreälven och vid södra foten av Åreskutan ligger Åre järnvägsstation vid statsbanelinjen Östersund - Storlien 106 km n. v. om Östersund och 60 km ö. om Norska gränsen i en mycket naturskön trakt. Åre är mycket besökt som turist och luftkurort samt har ett flertal hotell och resturanger. Vintertid pläga i Åre mycket besökta sportTeresia Karlsson på Kung av Sand och en skolkamrat delar ut program på torget i Åre. Foto: JAMA

täflingar i bobsleigh, skidåkning med mer under den s.k. Åreveckan. Vid Totten åt Björnänge håller f.n. Pensionstyrelsen på att för pensionsförsäkringens räkning uppföra en kuranstalt för behandling av nervösa åkommor, afsedd att rymma omkring 120 sängar.

Östersundsamatörerna Anna-Karin och Åke Forsberg med Flyingbird Twitter. Foto: JAMA

16

Redan på onsdagen dyker det upp häst i Åre. På stora torget, där Anja Pärson ett par veckor tidigare tog emot sina medaljer, finns elever från Wången med kallblodet Kung av Sand på plats för att dela ut program och skapa intresse inför tävlingarna. Det väcker stort intresse bland de som är och shoppar i byn stora affärsutbud.


När det är dags för tävlingsdag så är det Hans G. Lindskogs röst man hör i den lokala tv kanalen TV-Åre som också gör ett reportage till sändningarna dagen efter. Tidigt på eftermiddagen kommer så deltagarna med sina transporter och börjar fylla den upplogade parkering på sjön som är dagens stallbacke. Östersundsamatörerna Anna-Karin och Åke Forsberg, far och dotter är på plats med två av sina 6 hästar. Till dagens tävlingar har man med sig Flyingnerd Twitter och kallblodet Påske Jenta, Anna-Karin kör hästarna och Åke står för träningen. – Det här ska bli kul säger Anna-Karin Forsberg. – Vi brukar vara med på istravet i Fränsta men i år blev det inget. – Vi står hårt inne avrundar Forsberg.

TV Åre filmar.

Foto: JAMA

Duncan för att sedan i lopp fyra bli trea med Spjuver ännu en B-tränad häst (Christina Wilhelmsson). Som lopp två reds ett montélopp i vilket segern gick till tioåringen Erik Southwind med Wången-eleven Erika Andersson. I kallblodsloppet blev norsk seger genom Hongslo Tor och Frank Westerberg. För familjen Forsberg blev det inte någon pallplats men väl en fjärdeplats i samma lopp genom 6 åriga stoet Påske Jenta.

Förra året hade Anna-Karin ledningen in på upploppet men fick galopp berättar hon. Att få möta några av landets mest namnkunniga kuskar tycker hon är inspirerande. Till årets tävlingar hade Örjan Kihlström, Erik Adielsson, Robert Bergh och Daniel Olsson kommit för att köra lopp. Redan i första loppet lade Erik Adielsson grunden till championtiteln genom att vinna med B-tränade (Anna-Lena Göransson) Cycklone

Hans G Lindskog.

Foto: JAMA

Den drygt 2000 stora publiken bjuds på totospel, i form av vinnare/plats. tvilling samt trio, vilket ger en totalomsättning på drygt 125 000:-. Totokassorna är mobila enheter som placerats på det som fungera som läktare och ligger utanför den stora rekreationsanläggningen Holiday Club. Under tävlingarna lotsas publik och spelare av Hans G Lindskog vilken är speaker. Inne på Holiday Club finns under dagen STC personal i en monter som placerats i foajen. I montern kan intresserade på tips, program och information om det seminarium i ämnet äga häst som ordnats för att locka nya intressenter till travsporten. Efter loppen är det traditionell ”After Trot ” i Sports Bar inne på hotellanläggningen. Det är också där som prisutdelningarna hålls.

Jan Mandahl Inskrivningen.

Foto: JAMA

17


Svensk Travsports Framtid J

ag har varit på två möten angående utredningen ”Svensk Travsports Framtid”. Ett möte var på Vången i slutet av januari. Där diskuterade vi det nuvarande läget och hur vi såg på travets framtid. Olof Karlander som leder arbetet hade tagit fram ett stort underlag om nuvarande travsport. Detta underlag visade att man är väl insatt i problematiken. Det andra mötet jag deltog i var STCs förtroenderåd, vilket var 7/3. Där redogjorde Karlander för hur arbetet fortskrider. Man håller fortfarande på att kartlägga nuläget och att analysera detta. Någon antydan om vilka förslag som kommer fanns ännu inte. Tidsplanen för arbetet med ”Svensk Travsports Framtid” är att den skall vara klar till STCs fullmäktige sista dagarna i maj i år.

Målsättningen med arbetet är mera pengar till de aktiva och alla banors fortlevnad. Som jag ser det är det ett mycket besvärligt jobb. Det kommer antagligen inte att tillföras några stora pengapåsar från spelet. Det som då finns kvar att göra blir att effektivisera och optimera nuvarande resurser, alltså att ha en bättre tävlingsstruktur, antagligen med två saxade banor varje kväll, måndag – fredag samt ett lunchtrav. Sedan hoppas jag att utredarna kommer fram till ett förslag som bygger mera på marknadsekonomi än på planekonomi och där det finns en friare konkurrens mellan oss utövare. Pengarna borde läggas i en pott och vi borde få tävla om dessa. Bidragssystemet borde begränsas. Som exempel på vad jag menar kan jag nämna diskussionen i Eskilstuna angående

serviceavgift. Det kan väl inte vara meningen att enbart B-tränare skall betala. Detta kommer i praktiken skulle utgöra ett bidrag till A-tränade hästar. Man talar här om en avgift på 1000:-/B-tränare. I snitt har vi B-tränare två hästar och då blir alltså avgiften 500:-/häst. Skall man ta en sådan avgift borde väl alla på banan betala lika mycket, alltså även A-tränade hästar. Nu är jag starkt kritisk till att man över huvud taget tar avgifter från oss hästägare för att få mera resurser till sällskapen. Vi betalar redan nu mer och mer till svensk travsport. Som en följd av detta ser vi nu en oerhört stor nedgång i antalet B-tränare och hästar. Detta är antagligen bara början om inget görs och det snabbt.

Göran Lagergren

Produktnyheter POLAR EQUINE CS600 – EN NY GENERATION PULSMÄTARE FÖR TRAVTRÄNING Under februari 2007 lanseras Polar Equine CS600, en helt ny generation pulsmätare, anpassad för hästträning i allmänhet och travträning i synnerhet. Hästar liksom människor är individer med olika förutsättningar till träning. Oavsett typ av hästträning så finns det ingen mer objektiv och rättvis värdemätare på hästens kondition än dennes hjärtfrekvens. Med pulsmätarens hjälp kan du som tränare kvalitetssäkra träningen och få exakt den effekt du vill ha av varje träningspass. Stall Tilly har under de senaste 2 åren använt sig av Polar pulsmätare på sina 2åringar och nått stora framgångar. Under denna period har Polar med hjälp av Stall Tillys erfarenheter vidareutvecklat produktsortimentet, vilket resulterat i Equine CS600. Per Engblom från Stall Tilly har nu testat Polar Equine CS600 under ett antal månader och är mycket nöjd med produktens funktionalitet och tillförlitlighet.

– Utvecklingen har verkligen gått framåt och Polar CS600 är en riktigt bra produkt med stor och tydlig display, enkelt handhavande,möjlighet att se tempot i min/km och framförallt en ny teknologi med starkare signal för längre räckvidd och mindre känslighet för yttre störningar säger Engblom.Under de senaste två åren har vi registrerat samtliga våra träningspass med pulsmätare.Efteråt har vi fört över träningsdata till programvaran för vidare analys.Över tiden har vi samlat på oss mycket information och framförallt kunskap om vår träning,något som är oerhört berikande för vår framtida satsning fortsätter Engblom. Mer information finns på:

www.polar-equine.com Pris: ca 5.000 exkl. moms Polar Equine CS600 -Nyckelfunktioner Display –3 raders information med stora siffror.Pulsmätning W.I.N.D –trådlös pulsmätning i slag/min eller %av maxpuls samt snittpuls för träningspasset.

18

Equine CS600 levereras med en ny typ avsändarbälte (WearLink W.I.N.D),i mjuk &smidig textil.Sändarbältet använder sig av radiofrekvensen 2,4 GHz för överföring av träningsdata till klockan.Den här nya teknologin möjliggör en längre räckvidd och mindre känslighet för yttre störningar.En annan praktisk detalj är att du numer själv kan byta batteriet i sändarbältet.Normal livslängd är ca 1,5-2 år. Hastighetssensor W.I.N.D –mäter tempot i min/km.Samma överföringsteknologi som för pulsmätning. Höjdmätare –visar aktuell höjd samt fall/stigningsmeter. Lutningsmätare –visar lutningen i %och grader. Minneskapacitet –stort minne som kan lagra upptill 99 träningspass. Polar Protrainer Equine 5,0 – programvara för uppföljning och vidare analys.


B-tränarbörsen Jag och mina hästar söker stall och bostad. Var som helst i landet. Kan tänka mej någon form av samarbete, eller anställning hos seriös B-tränare. Alla förslag mottages tacksamt. Jag är kvinna, ca 50 år, och har tränarlicens men ej körlicens. Har körkort och bil. Maila svar: c.liljekvist@hotmail.com eller ring: 0730-89 70 14

Annonsera i B-tränarbörsen Mer information maila:

tidningen@btr.nu Bli medlem i B-Tränarnas Riksförbund! För att; • få vår läsvärda tidning B-Tränaren 4 ggr/år • få rabatt på alla dina hästförsäkringar • kunna teckna BTR:s olika försäkringspaket som täcker din hästverksamhet plus STC:s domstolar • vidareutbilda Dig genom BTR:s kurser • som enskild B-tränare genom ditt Riksförbund kunna påverka bl.a STC • medverka till att skapa en stark BAS-organisation med hög medlemstäckning • mycket, mycket mer. Skicka in denna talong så kommer vi att se till att du får ett inbetalningskort från Din närmaste lokalförening. Medlemskapet där kostar mellan 125 - 500 kr (inkl. anslutningen till BTR) beroende på vilken förening Du tillhör. När Du har betalat in Din avgift dit så blir du automatiskt ansluten till BTR. Om det inte finns någon lokal B-tränarförening där Du bor så blir Du direktansluten till BTR - avgiften är då 200 kr. Visst vill jag bli medlem i BTR!

Skriv tydligt - texta helst.

Namn: ................................................................

Adress:...................................................................

Postadr.: ............................................................

Telefon: ................................................................

Licens på: ................................................. Skickas till BTR Kansliet c/o Stig Strandberg, Renfanevägen 9, 861 91 Timrå

19


20


Träna med pulsmätare, del I

A

llt fler av oss B-tränare upptäcker nyttan av att ta hjälp av en pulsmätare i den dagliga träningen. Förutom att varna för annalkande infektioner eller skador kan pulsmätaren också ge stöd åt utformningen av individens träning och träningsplanering. Det är min personliga åsikt att pulsmätaren är ett mycket bra hjälpmedel, som ger mig viktiga signaler som jag tar som grund när jag lägger upp planeringen för den individanpassade träningen. Jag låter den dock aldrig styra eller ändra min träningsfilosofi. Jag ska förklara hur jag menar i denna artikel.

slag/minut i 35-tempo när träningsfasen påbörjas under våren. Med träning kommer den att förbättra sin kondition så att den efter några månader kanske inte ligger högre än 190 i puls vid motsvarande träning. Om vi då fortsätter att köra hästen enligt samma schema kommer den helt enkelt att få mindre och mindre effektiv träning. Sett enbart till pulsen ger ett träningspass med 190 i puls nästan 10 % mindre än ett med 205 i puls. Den verkliga träningseffekten är ännu mindre, anser jag, då även andra system i kroppen påverkas kraftigt.

Många har provat pulsmätare av olika märken genom åren och jag kan börja med att konstatera att de modeller som kommit ut på marknaden under 2000talet fungerar mycket bättre än de tidigare modellerna, som ofta tappade kontakten och visade fel. Livslängden på en pulsmätare är ca 5-8 år. Efter det bör man se sig om efter en förbättrad, nyare modell.

Slutresultatet blir att vi inte förbättrar någon kondition, bara underhåller den befintliga.

Avläsningsenheten montera på träningsvagnen. Foto: JAMA

stoppur och funktioner som alarm och minne. Andra visar även hastigheten. De mest avancerade modellerna kan skicka informationen till en dator och skriva ut pulskurvor som sedan kan jämföras med varandra.

De flesta pulsmätare monteras ganska enkelt under selen genom att först blöta pälsen på hästens vänstra sida, dels under däckeln i höjd med hållaren som tömmen löper genom, dels strax bakom armhålan ungefär där bukgjorden spänns. Sela sedan hästen som vanligt, men utan att dra åt bukgjorden. Lägg därefter en elektrod (oftast en plastplatta eller en skumgummiklädd kolv) under selen på vardera av de fuktade platserna. Dra åt gjorden väl, för elektroderna tappar kontakten om de inte ligger emot huden även när hästen har dragit ihop sig efter en viss tids träning.

Jag ska ge ett exempel på hur pulsmätaren kan vara ett bra stöd i träningen, utan att ändra ditt generella träningsupplägg. Låt oss anta att du tränar en lovande tvååring. Det är vår och hästen har tränat ner till att kännas fin på 1.35/ 700 m på din rakbana. Många väljer att stanna upp i träningen på denna nivå och fortsätter att köra 6-7 intervaller på 1.35/ 700 m två gånger i veckan under sommaren. En pulsmätare ger dig stöd att finjustera det upplägget så att du får en avsevärt bättre träningseffekt utan att ta någon stor skaderisk. Låt mig utveckla.

Elektroderna är kopplade till en sändare, som du fäster på vagnen. Sändaren skickar en signal till din mätare. De flesta modeller kräver någon form av förstärkarkabel längsmed skalmen för att signalen inte ska försvagas. Själva mottagaren finns i många olika modeller och du väljer en som passar dina önskemål bäst. Vissa visar enbart pulsen under träningen. Andra har ett inbyggt

Hästens maxpuls kan inte ändras med träning. Hästens vilopuls kan dock sänkas något med träning men är inte en bra indikator på konditionsförbättring, även om den är mycket användbar för att avslöja infektioner och skador. Vad som kan förbättras med träning är hastigheten som hästen kan springa vid en viss puls. I exemplet ovan kan vi låtsas att tvååringen ligger på en puls runt 205

21

Med en pulsmätare blir vi uppmärksamma på hästens konditionsförbättring och kan anpassa träningen därefter. För att uppnå samma puls, och därmed träningseffekt, blir vi tvungna att öka träningsintensiteten gradvis. Vi kan göra detta genom att köra fler intervaller eller genom att köra fortare. Om vi vill fortsätta köra 6-7 intervaller blir vi tvungna att sänka farten. Med pulsmätaren får vi en indikation hur mycket som behövs. Efter några månader tränar antagligen hästen i exemplet runt 1.28 om tränaren har en pulsmätare till stöd. Utan pulsmätare hade den legat kvar på 1.35. En häst i bättre kondition springer helt enkelt fortare med samma ansträngning. Därför måste den träna hårdare för att fortsätta att utvecklas. En hårdare tränad häst har en högre kondition och bör ha en fördel i loppen. Notera att ökningen av träningsintensitet har åstadkommits utan markant höjning av skaderisken, tack vare pulsmätarens vägledning. Detta var ett exempel på hur man kan använda pulsmätaren till att träna smartare.

Mikael Andersson B-tränare Solvalla mikael@anderssonhastsport.se


Tre generationer Åslund har vunnit på Färjestad N

är en jublande glad Henrik Åslund den 6 februari i år tog sin allra första seger med Lökene-valacken Eges Officer på Färjestad så skrevs samtidigt ett stycke Åslundsk travhistoria. Henrik, i dag nyss fyllda 23 år – blev nämligen tredje generationen Åslund som hade glädjen att vinna på sin hemmabana. Först ut var farfar Yngve i dag 85 år ung. Den genuina amatörkusken samtidigt hela publikens stora favorit. 12 juni 1966 – för drygt 40 år sedan – visade Yngve segervägen med sin stora stjärna Samona. Vinnartiden var 1.25,1 för treåringen som fick 1 300 kronor för sin seger, medan spelarna fick betalt till 7,83. En ränta som segerstjärnan, som flera gånger startade och vann utom toton för sin förmodade överlägsenhet, sällan betalade högre än.

Hjalmarsson är ett namn som förpliktar. Med lika legendriska Folke, 18-faldig champion på Färjestad som primus motor. Sonen Bengt framgångsrik tränare under decennier, och barnbarnen Pernilla och Per har många minnen med segrar från Karlstad-banan. Samma gäller tre generationer Jakobsson i Långserud: David, Sixten och Magnus; – Min pappa David, satte ett svårslaget rekord i slutet av 1940-talet. Han vann nämligen med tre syskon samma dag på Färjestad, avslöjar Sixten Jakobsson. Upprinnelsen till alla Åslundsframgångar skrivs fölstoet Fenomen. Året var 1958. Yngve hade bestämt sig för att köpa ett sto med tanke på aveln. Hade fått nys på en dotter efter Scotch Fez hos Ragnar Thorngren på Åby. Föll direkt för hennes utseende.

Sonen Ove, lika trogen som amatörkusk från Kil även han, gick självfallet i sin pappas skola. Körde som 18-åring 1969 några lopp utan att räcka ända fram. Men 1970, då Samonas lillasyster Fenita var fem år, lyckades Ove sätta pricken över i:et för första gången. – Jag är dålig på datum. Men Fenita som i likhet med Samona var en härlig fighter, med sina totalt 28 segrar, hade jag mycket trevligt med. Då vi vann tillsammans för första gången, minns jag i varje fall att Fenita rundade sina konkurrenter trots 20 meters tillägg, erinrar sig Ove som sammanlagt tagit 105 segrar, ungefär lika många som sin pappa. TRE GENERATIONER som värmländska vinnare på Färjestad är inte unikt.

– Vi gjorde några starter. Fenomen var hygglig. Men i aveln rena succéstoet. Prins Sam var en favorithäst för mig. Betäckte med den vackra fuxen, fick första fölet, Samona 1963 och Fenita två år senare. Två andra segermaskiner med mamman gemensam var Feronia ( född 1968) och Fenina (född 1970). Tillsammans vann kvartetten hela 115 segrar. – Massor med tålmodigt jobb genom åren. Men oerhört mycket glädje, något som jag ofta delade med med frugan Greta, påminner Yngve. Idag har han nöjet att följa både Ove och Henrik i jakten på nya segrar på Färjestad där Ove en gång på 1970-talet gick en hård match med ”Bil-Berndt” Arvidsson om amatörchampionatet.

– Det var när Fenina var som bäst. Berndt vann på målfoto. – Har segrat, med både våra egna hästar och andras. – I Amatör-SM har jag varit i final ett flertal gånger. Vann en uttagning på Färjestad i maj 1986 till 136 i odds med Song Pay. – När pappa och jag ser tillbaks i gulnande tidningsurklipp, så finner jag en V65-seger i Åmål den 4 januari 1976 som en av höjdpunkterna. – Fick sko om Fenina strax före start. Men lyckades ändå besegra Arema Rodney/ Lennart Wallin och ta hem segern. Brödralegenderna Nordin har både Yngve och Ove besegrat; – Mötte Gunnar Nordin på Färjestad när Samona var tre år. ”Eleganten” var skyhög favorit. Han gästade för att köra hem de slantar som fattades för hans häst skulle få starta på Solvalla. – Men segern gick till Samona, minns Yngve. – Främsta Nordin-matchen för min del är från Sommarkampen i Örebro den 13 juli 1975. Sören Nordin vann försöket med Ragazzo Doro före min Feronia. – I finalen var Sören storfavorit. Men Feronia vann lätt till 19 i odds. – Lokalpressen skrev om lastbilschauffören från Kil som snuvade självaste Sören Nordin. – Det kändes riktigt stort... Idag tävlar Ove och Henrik Åslund, med femte generationen efter Fenomen. Och sexåriga Preben – en av Henriks två V65-skrällar på Färjestad den 9 oktober – artar sig riktigt bra

Lars Nilsson .

SKOGANS ORLOV - se bilaga UPPFÖDD - TRÄNAD - TÄVLAD av BTRÄNARE

BTR - MEDLEMMAR HAR 10 % PÅ FÖLAVGIFTEN

24


Ur protokollet Möte 110 avhölls på Arlanda Hotellby den 17-18 februari 2007. Mötesdeltagare: Göran Lagergren, Lars-Göran Lövgren, Roland Rutgersson, Lennart Fjällström, Moonica Raihle, Tommy Gustavsson, Leif Karlsson, Stig Strandberg, Olov Granath. Valberedningen: Ingemar Holm Utdrag ur protokollet: EKONOMIN Ser bra ut och visar på ett litet överskott för 2006. FÖRSÄKRINGAR Samarbetet fungerar i stort bra mellan BTR och Sveland. De frivilliga försäkringarna hästförsäkringen, olycksfall mm mellan BTR medlemmar och Sveland bör bli mycket bättre. STC Känns som om BTR tas mera på allvar efter medlemskapet i STC. BTR har yttrat sig angående travsällskapens stadgar. Deltagit i överläggningar angående det nya anmälningssystemet på Internet. Andra projekt där BTR deltagit, nya hästägare och Svensk Travsports Framtid. MEDLEMSUTVECKLINGEN Antal medlemmar under 2006 ligger i stort på samma nivå som 2005. Fortfarande finns ett antal B-tränare som ännu inte insett att de skall vara medlemmar i BTR. Finns idag c:a 5400 utfärdade B-licenser BTRkläderna har äntligen ”strandat” i Europa och är på väg att få sina tryck och därefter leverans till beställarna.

Mer information från styrelsen finns på förbundets hemsida:

WWW.btr.nu

ÅRSSTÄMMAN Årstämman kommer att avhållas den 22 april 2007 10.00 på Åby travbana dagen efter Olympiatravet. Kallelse kommer inom kort att utgå till lokalavdelningarna. Till Årets B-tränare 2006 har utsetts Marcus Öhman från Bergsåker Årets Häst 2006 har utsetts Hot Tub Vinnarna kommer att premieras i samband med Årsstämman.

Leif Karlsson Mer protokoll finns på www.btr.nu

25


B-tränarchampion 2006 Nedan ser Du en topplista rangordnad efter vunna prispengar på samtliga travbanor. Vi presenterar här drygt trettio av de mest framgångsrika B-tränarna vunnit under året.

Plats Namn

Bana

Starter

Segrar

Prissumma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

B MP VG KR MP Å Å Å Å RO J G S SK Ö SK S MP HD ÅM HD RÄ S AX RÄ S J J D L VG S BS VG HD B S Ö

63 56 48 132 189 90 23 99 32 59 85 38 21 34 59 118 30 103 44 85 57 26 63 41 77 101 7 50 56 78 40 52 79 59 70 26 19 60

16 16 15 14 24 22 12 8 8 11 10 9 5 5 11 16 10 12 4 9 12 2 6 5 3 16 4 8 6 11 6 8 7 6 5 3 3 13

2 227 686 2 119 164 1 419 408 1 258 800 1 244 586 1 231 527 1 076 000 1 068 800 1 038 500 971 881 966 356 870 363 812 440 777 500 746 050 687 275 682 500 679 450 619 000 591 800 581 599 576 000 556 100 550 650 544 500 543 957 543 000 525 669 519 185 489 400 481 587 477 500 471 600 465 600 464 850 456 800 456 500 454 500

Öhman Marcus, Alnö Enqvist Nils, Kolmården Knutsson Kent, Nässjö Olsson Dan-Åke, Ljungbyholm Hellstedt Jan, Gränna Medin Christina, Fjärås Olsson Lennart, Vallda Spång Lars-Olof, Kinna Johansson Catharina, Hindås Rehn Samuel, Möklinta Sahlg.-Fromell Monica, Skurup Eriksson Urban G, Vittinge Remneby Mats, Bro Berglund Lage, Skellefteå Höök Bo, Hallsberg Laestander Gabriella, Skellefteå Persson Lars-Olov, Uppsala Pettersson Stefan P, Mantorp Bendz Roy, Halmstad Ågerup Anders, Mellerud Lindgren Marcus, Halmstad Sundberg Patrik O, Boda Kyrkby Tidelius Stellan, Almunge Wännström Christer, Vara Andersson Göran, Rättvik Ericsson Bo, Bro Nilsson Arne, Malmö Burman Helena, Svedala Sandström Roger, Sollefteå Olsson Inger, Frövi Udén Leif, Bor Karlsson Peter, Sorunda Karlsson Susanne, Sandarne Berglund Anders, Bottnaryd Kristiansson Göran, Falkenberg Westergren Christer, Kvissleby Wachsner Clas, Enskede Berglund Göte, Vintrosa

Statistiken sammanställd av:

Lennart Fjällström Statistik per 2006-12-31

26


3VELANDËRP�BANAN Snabb och enkel infÜrsäkring med smidig och rättvis skadereglering. Prisvärda fÜrsäkringar sä som gäller när man behÜver dem - utan en n massa krüngliga kr villkor. Det är viktigt fÜr aktiva människo or som läg ägger all tid fÜr att

42!6(ÂŻ34

$ĂšDSFALL !NVĂ‹NDBARHET 6ETERINĂ‹RVĂ?RD

8,

$ENMESTOMFATTANDETRAVHĂ‹STFĂšRSĂ‹KRINGEN SOMGER$IGERSĂ‹TTNINGVIDPLĂšTSLIGDĂšDSFALL ELLERFĂšRLORADANVĂ‹NDBARHETPGAAKUTSJUK DOMSFĂšRLOPPELLEROLYCKA 0RISEXMĂ?N

/LYCKA &ĂšRSĂ‹KRINGSVĂ‹RDET !NVĂ‹NDBARHET &ĂšRSĂ‹KRINGSVĂ‹RDET 6ETERINĂ‹RVĂ?RD 

utveckla sin hobby eller yrkee. DärfÜr har vii tagit fram fra fyra prisvärda prisvä och väl

3JĂ‹LVRISK AVERSATTAKOSTNADER

genomtänkta paketlÜsningar ketlÜsningar som täcker de d esta Ünskemül pü ett professionellt fessionellt fÜrsäkringsskydd fÜr fÜ travhästar i

42!6(ÂŻ34

träning och ttävling.

-

Och h vi ďŹ nns pĂĽ Din travbana med travkunniga travkun ombud som gger Dig bästa service. Ring oss - sĂĽ ber berättar vi

ATT B A R   R

EDLEMMA

FĂšR"42 M

$ĂšDSFALL "EGRĂ‹NSAD6ETERINĂ‹RVĂ?RD

0RISEXMĂ?N

YCKA &ĂšRSĂ‹KRINGSVĂ‹RDET NVĂ‹NDBARHET )NGĂ?REJ ETERINĂ‹RVĂ?RD  "EGRĂ‹NSAD Ă‹LVRISK AVERSATTAKOSTNADER

42!6(ÂŻ34

,6Ă‹RDE

$ĂšDSFALL 3TOR6ETERINĂ‹RVĂ?RD %N KRAFTFULL TRAVHĂ‹STFĂšRSĂ‹KRINGSOMGER$IG ERSĂ‹TTNINGVIDPLĂšTSLIGTDĂšDSFALLTILLFĂšLJDAV OLYCKAELLERAKUTSJUKDOMSFĂšRLOPPOCHETT MAXIMALTVETERINĂ‹RVĂ?RDSSKYDD 0RISEXMĂ?N

/LYCKA &ĂšRSĂ‹KRINGSVĂ‹RDET !NVĂ‹NDBARHET )NGĂ?R EJ 6ETERINĂ‹RVĂ?RD MAX

Sveland är huvudsponsor fÜr E3

6Ă‹RDE

%TTGRUNDSKYDDSOMERSĂ‹TTERDĂšDSFALLTILL FĂšLJDAVOLYCKAELLERAKUTSJUKDOMSFĂšRLOPP "EGRĂ‹NSADVETERINĂ‹RVĂ?RDERSĂ‹TTERBEHAND LINGAVDEVANLIGASTESJUKDOMARNA

merr om riktigt bra travh travhästfÜrsäkringar!

5004),,3JĂ‹LVRISK AVERSATTAKOSTNADER6Ă‹RDE

6¹2!30%#)!,)34%2&)..30¹$).42!6"!.! Axevalla: Birgitta Kabinger, 076-815 10 24 • Bergsüker, Hagmyren: Elisabeth Franck, 073-905 68 64 • Bollnäs: Lennart Norell, 070-680 93 20 • Dannero: Anders Bodin, 010-673 70 95 • Eskilstuna: Sven Ericsson, 0708-818 155 el. Ann-Marie OlsÊn, 0705-521 687 • Färjestad, Arvika, Åmül, Årjäng: Jan Nylander, 070-397 93 13 el. Per-Anders Thuresson, 070-230 31 27 el. Ingela Arpi, 076-815 10 26 • Gävle: Tommy KarlstrÜm, 070-647 88 80 • Halmstad: Ingbritt Gunnarsson, 076-815 10 27 • Jägersro: Bertil C Johansson, 0703-20 99 65 • Kalmar, Visby, Tingsryd: BjÜrn Olovsson, 076-815 10 25 • Mantorp: Åsa Nyholm, 070-373 87 65 • Romme, Rättvik: Lennart Neregürd, 070-371 66 57 • Skellefteü: JÜrgen Lindmark, 070-587 96 93 • Solvalla: Åsa Danielsson. 076-819 99 78 el. Ronny Gustafsson, 076-819 99 81 • Umüker: Lars Granberg, 070-595 33 38 • Åby: Therese Wijkmark, 076-815 10 23 • Örebro, Lindesberg: Anette GÜstasson, 0706-12 04 15 • Östersund:

42!6(ÂŻ34

4RAVLOPPSFĂšRSĂ‹KRING

83

%NMINIFĂšRSĂ‹KRINGSOMERSĂ‹TTERPLĂšTSLIGT DĂšDSFALLUNDERTĂ‹VLINGSLOPPSAMTDĂšDSFALL ORSAKADAVTRAlKOLYCKAISAMBANDMEDRESA TILLOCHFRĂ?NTĂ‹VLINGSBANANDĂ‹RHĂ‹STENĂ‹R ANMĂ‹LDTILLTĂ‹VLINGSLOPP

/LYCKA &ĂšRSĂ‹KRINGSVĂ‹RDET !NVĂ‹NDBARHET )NGĂ?REJ 6ETERINĂ‹RVĂ?RD )NGĂ?REJ

0RISEXMĂ?N6Ă‹RDE

Jeanette Ryman, 070-627 67 20

&ĂšRSĂ‹KRINGSBOLAGET SOMKUNDERNAGILLAR 27

Kundtjänst: 0451-38 30 00 • www.sveland.se


B-tränarstatistik 2006 Nedan presenteras Sveriges ca 200 framgångsrikaste B-tränare sorterade efter bantillhörighet under förra året. Statistiken gäller per 2006-12-31 Namn

Bana

St.

Segrar Prissumma

AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX AX

41 26 44 44 82 21 46 45 34 59 20

5 4 4 5 7 2 6 5 3 4 2

550 650 439 800 438 000 414 000 304 650 299 750 247 350 245 300 239 800 223 750 214 000

B B B B B B B B B B B B B B B B B

63 26 61 54 15 29 118 45 112 9 23 51 13 54 29 37 30

16 3 9 5 8 3 4 2 3 2 4 2 3 4 1 6 2

2 227 686 456 800 426 800 418 000 400 500 371 500 298 500 284 000 256 100 244 000 242 800 225 950 225 500 218 800 212 300 207 350 206 700

BO BO BO BO BO

35 19 49 51 64

9 2 7 5 10

BS BS BS BS BS BS BS BS

79 39 41 49 10 20 23 54

7 5 7 7 5 4 3 6

471 600 416 600 396 900 360 800 302 000 284 500 244 400 207 300

D D

56 40

6 4

519 185 263 950

E E E E E E E E

37 22 60 25 16 69 42 31

8 6 11 4 4 1 4 3

433 000 369 000 368 611 342 000 262 000 255 550 239 000 210 500

F F F F F

91 57 29 17 68

9 7 5 3 7

Namn

Axvalla Wännström Christer, Vara Andersson Christer, Axvall Simberg Torbjörn, Vedum Jannesson Sivert, Kvänum Granlund Stefan, Vårgårda Opander Claes, Töreboda Hultgren Anders, Tidaholm Wallgren Mikael, Lidköping Sörensen Finn S, Skövde Gustafsson Mikael, Skövde Svan Stig, Kvänum

Andersson Carl-E, Skoghall Olsson Inge, Rottneros

383 281 267 254 203

Eriksson Urban G, Vittinge Westberg Lars-Ove, Gävle

Smeds Peter, Hudiksvall Jonsson Leif, Bergsjö Olsson Ulrika, Hudiksvall Olsson Elisabet, Delsbo

Bendz Roy, Halmstad Lindgren Marcus, Halmstad Kristiansson G, Falkenberg Kia Romlin, Laholm Romlin Kia, Laholm Gabrielsson Frida, Eldsberga Ljungek Elis, Kvibille Nilsson Mikael, Halmstad Edberg Peter, Vessigebro Johansson Per-O, Vittaryd Andersson Kurt E S. Fagerh. Bergman Sara, Halmstad Nilsson Bengt A, Våxtorp Wallgren Yngve, Harplinge

Sahlg.-Fromell Mo., Skurup Nilsson Arne, Malmö Burman Helena, Svedala Olsson Ida, Malmö Andersson D J, Ö Sönnarsl. Karlsson Ola, Svedala Östgren Peter, Sjöbo Asker Lambert, Stockholm Sylvander Jörgen, Svedala Lagerqvist Björn, Hörja Dyrberg Nicklas, Eslöv

220 996 203 700

G G

38 13

9 4

870 363 202 500

H H H H

15 49 56 38

2 7 4 3

367 500 355 500 345 700 257 750

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD

44 57 70 66 66 19 121 58 32 28 87 49 66 59

4 12 5 10 10 1 2 3 5 5 4 1 1 1

619 000 581 599 464 850 391 828 391 828 366 000 349 409 334 600 291 250 286 000 251 450 226 950 204 258 202 450

J J J J J J J J J J J

85 7 50 53 27 41 92 172 18 43 11

10 4 8 5 5 5 4 5 5 5 2

966 356 543 000 525 669 376 922 303 000 274 481 260 533 255 682 239 213 228 000 196 200

KR KR KR KR KR

132 45 30 69 49

14 7 2 6 3

1 258 800 296 800 285 100 276 250 235 200

L L

78 26

11 4

489 400 217 100

MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

56 189 103 45 25 22 81 47 37 40 31

16 24 12 8 4 5 5 4 2 2 4

2 119 164 1 244 586 679 450 371 550 307 500 268 850 252 950 241 100 219 800 207 450 195 500

Kalmar Olsson Dan-Å Ljungbyholm Berg Camilla, Ljungbyholm Barkevall Hans, Kalmar Blomqvist Mathias, Jämjö Högqvist Tommy, Kalmar

Lindesberg Olsson Inger, Frövi Olsson Bror Erik, Nora

Mantorp Enqvist Nils, Kolmården Hellstedt Jan, Gränna Pettersson Stef. P, Mantorp Dahl Stefan, Ljungsbro Sundin Roger, Katrineholm Elebring Roger, Mantorp Svensson Åsa, Mantorp Fjällström Rob., Norrköping Svanberg Anders, Linghem Lidén Sune, Aneby Hagström Victo. Österbymo

Färjestad Gustafsson Christian, Väse Rubertsson Magn. Forshaga Oltorp Bengt, Molkom Persson Per-Arne, Ekshärad Eriksson Jenny, V. Ämtervik

9 2

Jägersro

200 000 600 450 334

Eskilstuna Jarmelid Karl-Arne, Arboga Axelsson Irina, Kolsva Kjällman Lena, Björnlunda Collander Camilla, Västerås Andersson Marie, Västerås Öhman Stefan, Västerås Lindgren Charlotta, Kolsva Anderson Per K, Flen

23 21

Halmstad

Dannero Sandström Roger, Sollefteå Lindström Allan, Nyland

F F

Hagmyren

Bollnäs Karlsson Susanne, Sandarne Söder Mats, Alfta Olsson Jessica, Järvsö Parhans Erik-Olof, Alfta Sjöberg Åke, Rengsjö Persson Per-Gunnar, Järvsö Fredlund Sofia, Bollnäs Rewelj Lars Göran, Bollnäs

Segrar Prissumma

Gävle

Boden Holmgren Jan-E Norrfjärden Bertilsson Gunnar, Piteå Worrsjö T, Hemmingsmark Ek Britt-Louice, Boden Ylipää Stefan, Pajala

St.

Färjestad forts.

Bergsåker Öhman Marcus, Alnö Westergren Chrir, Kvissleby Wermelin Sanna, Sundsvall Edlund Lasse, Torpshammar Åslund Håkan, Alnö Nilsson Anders, Matfors Walje Jonas, Ankarsvik Olsson Magnus, Matfors Öberg Anneli, Indal Nordström Stef., Sundsvall Bergh Hans, Sundsvall Persson Stefan S, Njurunda Sahlin Laila, Stöde Söderberg Ingemar, Matfors Mossberg Lennart, Matfors Eliasson Lennart, Kvissleby Edström Thomas, Sundsvall

Bana

362 357 355 352 275

997 143 000 221 175

28


Namn

Bana

St.

Segrar Prissumma

RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO

59 43 34 46 37 24 22 38 32 43 13

11 7 8 7 3 2 10 4 7 3 2

RÄ RÄ RÄ RÄ RÄ RÄ RÄ RÄ

26 77 54 52 21 75 40 41

2 3 5 2 1 5 8 2

576 000 544 500 365 110 306 000 258 500 208 050 205 800 194 900

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

21 30 63 101 52 19 78 126 22 43 74 42 38 28 18 14 23 39 42

5 10 6 16 8 3 7 9 4 3 8 2 4 4 4 3 5 2 5

812 440 682 500 556 100 543 957 477 500 456 500 404 400 318 306 289 950 266 639 262 420 249 500 245 900 240 500 238 000 231 400 230 000 225 700 207 800

SK SK SK SK SK SK

34 118 33 117 69 27

5 16 8 7 3 4

777 687 401 289 244 197

U U

30 22

1 3

444 550 195 000

VG VG VG VG

48 40 59 41

15 6 6 1

1 419 408 481 587 465 600 270 200

VI VI VI

56 13 50

8 1 6

300 700 254 500 209 800

Namn

Romme Rehn Samuel, Möklinta Richter Susann, Grängesberg Nilsson Lars, Avesta Nordlund Per, Stora Skedvi Ekström Ola, Leksand Romlin Jan, Säter Österberg K., Grängesberg Löfgren Björn, Norberg Larsson Kri, Smedjebacken Wallin Fredrik, Huddungeby Skantz Eva, Borlänge

881 870 250 000 500 900 800 600 000 000 517

Medin Christina, Fjärås Olsson Lennart, Vallda Spång Lars-Olof, Kinna Johansson Cathar., Hindås Berntsson Per-A, Fagerfjäll Granberg Ingemar, Mölndal Andreasson S, Kungsbacka Erasmie-Söders. J, Kungsb. Hallberg Lars, Ucklum Jakobsson Bo, Kungsbacka Jonsson Kenneth, Alingsås Frisell Bengt, Vargön Korman Gerry, Alingsås Johansson L T, Sollebrunn Wulcan Emil, Göteborg Turesson Roland, St. Höga Kronvall Stefan, Göteborg Henriksson Gert, Alingsås Kyllönen K, Stillingsön Stelius Lars, Kungsbacka

Ågerup Anders, Mellerud Eklund Tomas, Mellerud Johansson Rune E, Ed

Karlsson Chr S A, Svanskog Grinnes Sven, Årjäng Olsson Lars-Inge, Brunskog Jakobsson Kent, Långserud Pulkkinen Linda, Årjäng

Höök Bo, Hallsberg Berglund Göte, Vintrosa Karlsson G, Odensbacken Olsson Britt-, Askersund Johansson Sören L, Kumla Nylin Kenneth, Åsbro

500 275 050 250 250 500

22 12 8 8 2 6 4 5 5 4 3 2 5 6 4 3 6 6 3 2

1 231 527 1 076 000 1 068 800 1 038 500 384 000 366 800 329 900 319 850 297 500 271 650 255 000 251 000 249 000 235 800 228 400 218 600 215 937 203 500 201 500 198 000

ÅM ÅM ÅM

85 39 20

9 7 2

591 800 363 750 203 500

ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR

55 37 44 23 24

8 7 6 4 7

354 327 299 242 202

183 626 800 775 100

Ö Ö Ö Ö Ö Ö

59 60 33 35 32 18

11 13 8 2 5 3

746 454 303 231 227 214

050 500 850 600 250 700

ÖS ÖS ÖS ÖS ÖS

36 82 29 41 34

7 7 3 5 4

417 274 242 223 209

183 700 362 400 000

Östersund Hafstad Kent, Brunflo Eriksson Jan-I, Östersund von Krusenst. Mic, Nälden Pålsson Mad, Strömsund Nordström Lars, Tandsbyn

Statistiken sammanställd av:

Lennart Fjällström

Vaggeryd Knutsson Kent, Nässjö Udén Leif, Bor Berglund Anders, Bottnaryd Brodin Sara, Skillingaryd

90 23 99 32 14 88 15 39 9 74 25 48 17 53 53 32 10 18 21 8

Örebro

Umåker Jonsson Thule, Röbäck Sjöström Dick, Umeå

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Årjäng

Skellefteå Berglund Lage, Skellefteå Laestander Gabr, Skellefteå Hansson Ola, Skellefteå Eriksson Kjell-O, Ursviken Rehnfors Kris., Skellefteå Stenberg Petra, Kåge

Statistik per 2006-12-31

Visby Lehrberg Jonny, Slite Adman Stefan, Visby Croon Per-Ande., Tingstäde

Segrar Prissumma

Åmål

Solvalla Remneby Mats, Bro Persson Lars-Olov, Uppsala Tidelius Stellan, Almunge Ericsson Bo, Bro Karlsson Peter, Sorunda Wachsner Clas, Enskede Jansson Stefan, Märsta Prah Jeanette, Uppl. Väsby Gustafsson Ronny, Ekerö Karlsson Lotta, Märsta Bergström Carl-Henry Solna Viklund Peter, Sigtuna Petersson Anders, Märsta Hedin Olle, Nykvarn Waage Morten, Dalarö del MonteLijon Ulf, Norrt. Melander Mikael P, Bro Videll Christer, Enskede Claesson Ulrika, Märsta

St.

Åby 971 398 348 335 308 282 279 234 223 217 198

Rättvik Sundberg PO, Boda Kyrkby Andersson Göran, Rättvik Eriksson Tage H, Malung Lind Mats, Färnäs Björkvall Börje, Äppelbo Freij Roger, Dala-Järna Karner Mar, Boda Kyrkby Hell Kerstin, Leksand

Bana

www.btr.nu BTR:s hemsida med senaste info 29


LOKALA KONTAKTPERSONER Arvika Axevalla Bergsåker Boden Bollnäs/Hagmyr. Dannero Eskilstuna Färjestad Gävle Halmstad Jägersro Kalmar Lindesberg Mantorp Romme/Rättvik Skellefteå Solvalla Solänget Umeå Vaggeryd Visby Åby Åmål Årjäng Örebro Östersund

Lars-Inge Olsson Tommy Gustavsson Leif Karlsson Olov Granath Lennart D Pettersson Bertil Eriksson Christer Johansson Gunilla Sundquist Börje Brandel John Erik Blomqvist Monica Sahlgren-Fromell Stefan Polteg Conny Salomonsson Lennart Fjällström Bengt Johansson Anders Carlsson K.O. Jerhamre Rolf Wiklund Owe Oscarsson Ronny Pettersson Målen Gunnar Hermansson Roland Rutgersson Roger Anderberg Rune Arvidsson Bo Karnberger Madelene Pålsson

Gryttom Lexberg, Gökhem Slupvägen 10 Trånga Gatan 10 B Hallonvägen 3 Hugging 1127 B Riby 960 Strömshall 530 Gåvastbo 157 Onsjö Hylteberga 2 Västra Brogårdsg. 14 Hidingen 19 Stora Sööd Dungen Stråtjärn 105 Timotejvägen 55 Tunaberg, Ytterbo Sofiavägen 2 Fiskebyvägen 18 Sörgården 2 Botvalde, Gothem Rostorpsvägen 42 Östra Sjögarn 101 Ballvåla gård Rinkaby 353, Smedstorp Alavattnet 3560

671 06 Edane 0570-500 77 521 92 Falköping 0515-72 80 11 865 92 Alnö 060-55 72 78 961 50 Boden 070-699 95 94 821 35 Bollnäs 0278-163 06 870 10 Älandsbro 0611-606 61 640 60 Åk. Styckebruk 0159-314 70 655 93 Karlstad 054-57 29 33 740 46 Östervåla 0292-400 89 310 41 Gullbrandstorp 035-598 25 274 92 Skurup 0411-454 10 388 40 Trekanten 0480-504 29 711 91 Lindesberg 0581-150 22 605 93 Norrköping 011-1483 95 791 93 Falun 023-311 79 931 45 Skellefteå 0910-374 80 611 95 Nyköping 0155-524 36 894 31 Själevad 0660-180 40 907 88 Täfteå 090-510 36 567 91 Vaggeryd 0393-221 21 620 30 Slite 0498-340 43 430 30 Frillesås 0340-65 23 24 662 98 Tösse 0532-202 13 670 10 Töcksfors 0573-260 19 705 96 Glanshammar 019-23 31 80 833 00 Strömsund 0670-370 33

Utgivningsplan 2007 Sista manus

Vecka Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

14 26 40 51

30

5/3 30/5 1/9 15/11


31


Travtränaren nr1-2007  
Advertisement