Page 83

DAS VACAS LEITEIRAS NOS VINDEIROS 25 ANOS

sanidade

83

os 3 principais puntos críticos na granxa e dá recomendacións para emprender as melloras de maior impacto (figura 2).

AVALIAR O MANEXO NO PERIPARTO Unha avaliación completa, obxectiva e sistemática das condicións de aloxamento e de instalacións, da alimentación e do manexo dos animais durante o período ao redor do parto pode ser moi útil para recoñecer os puntos de mellora en cada explotación e á hora de expor investimentos (Cook e Norlund, 2004). A ferramenta de análise de riscos (dRisk, Elanco Animal Health) permite avaliar na granxa as condicións de manexo das vacas durante o secado, o preparto e o posparto mediante un cuestionario que inclúe 65-75 preguntas sobre aspectos relacionados coas instalacións, coa alimentación e cos movementos dos animais (figura 1).

Figura 2. O informe que emite a ferramenta de análise de riscos (dRisk, Elanco Animal Health) asígnalle unha cor a cada área avaliada en función das condicións que cumpre

Figura 1. A ferramenta de análise de riscos (dRisk, Elanco Animal Health) consiste nunha batería de preguntas e respostas sobre a alimentación, o manexo e as instalacións das vacas en secado, preparto e posparto

O informe final que emite o programa asigna a cada área avaliada unha cor: vermella (condicións precarias), ámbar (mellorables) ou verde (óptimas), mostra cales son

PRINCIPAIS ÁREAS DE MELLORA NAS GANDERÍAS LEITEIRAS DE GALICIA Co obxectivo de coñecer cales son os principais puntos de mellora nas explotacións leiteiras de Galicia, realizáronse visitas a un total de 22 granxas e en cada unha delas avaliáronse as condicións do secado, preparto e posparto usando para iso a ferramenta de análise de riscos (dRisk, Elanco Animal Health). Estas análises revelaron que, en trazos xerais, a área que acumula peores condicións é a de secado (figura 3):

®

Modulando la microbiota ruminal SALUD RUMINAL Y PRODUCCIÓN LECHERA Mas información: norel.net/UPGRADEyourRUMEN

T. 91 501 40 41 | info@norel.net | www.norel.net

AFRIGA ANO XXIII - Nº 129

afriga127_sanidade_mellora_parto_galego.indd 83

21/05/2017 09:20

Profile for TRANSMEDIA COMUNICACIÓN

Afriga 129. Edicion en galego  

Afriga 129. Edicion en galego