Tb nytt 1 2016 ferdig lavoppløselig for nett

Page 1

TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2016

COWI: SIDE 4–5

ÅRETS MEDLEM: STATNETT

ÅRETS LEVERANDØR: DUSTIN

ÅRSMIDDAGEN: REKORDDELTAKELSE

SIDE 21

SIDE 7

SIDE 3

Foto: COWI

Første ingeniørvirksomhet inn i Tradebroker


LEDEREN HAR ORDET

Vekst i tøffe tider Tallene for 2015 ble hyggelig lesing. Den samlede avtalebruken rapportert av leverandørene, ble på pene 2.159 MNOK. Dette er opp 108 MNOK, eller 5,3 %, fra 2014. Hvis du har lest tidligere ledere i Tradebrokernytt har du registrert at vi er meget opptatt av det samlede volumet på avtaleporteføljen. Det er vi av flere grunner. Den viktigste er at volumvekst, samlet så vel som på enkeltavtaler, danner selve utgangspunktet for den strategien Tradebrokers administrasjon arbeider etter. Våre viktigste valg, som for eksempel å styrke mannskapet med en ny kollega (2013), ble foretatt for å gjøre organisasjonen best mulig i stand til å komme i land med ambisiøse vekstmål. Med tanke på at 2015 ble et tøft år for flere av våre medlemsbedrifter, spesielt innenfor oljeservice, synes vi det er ekstra hyggelig at Tradebrokers samlede volum på avtaleporteføljen viste en markant økning.

COWI - nytt medlem Veksten kommer som et resultat av flere fokusområder. Det jobbes kontinuerlig med deltakelse og lojalitet, men de største sprangene gjøres ved nye medlemmers inntreden. Nyrekrutteringene de siste årene har vært meget vellykkede. På tampen av 2015 kom COWI inn som medlem. COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1.100 medarbeidere. COWIs bransjemessige tilknytning representerer noe nytt på Tradebrokers medlemsliste. Dette er vi veldig fornøyd med, og ser at det åpner for nye muligheter. Vi er på kontinuerlig utkikk etter nye medlemmer innenfor alle, kjente og ukjente, bransjer. Vi jobber med en levende prospectliste og har god dialog med mer enn en håndfull selskaper. Du og din bedrift er for øvrig vår beste ambassadør i denne sammenheng. Spre det glade budskap om mulighetene i et Tradebroker-medlemskap og kom gjerne med konkrete tips til nye medlemmer!

Årets leverandør og medlem Årets definitive høydepunkt for oss er den årlige middagen vi holder for våre medlemmer og leverandører. Årets middag ble avholdt 11. februar og det var stinn brakke på Grilleriet! Tradisjonen tro kåret vi Årets leverandør. For 2015 falt valget på Dustin. Dustin har over tid jobbet systematisk med medlemmene, noe som ga et historisk godt 2015 - de luktet på et tresifret antall millioner i rapportert omsetning. Nytt av året var kåringen av Årets medlem. Kåringen baserte seg på resultatene fra leverandørundersøkelsen fra høsten 2015. Den velfortjente vinneren ble Statnett SF. Vi i administrasjonen applauderer leverandørenes vurdering. Tre måneder av 2016 er historie. Det er med andre ord i underkant av ni måneder igjen til å berede grunnen for eget kandidatur til neste års kåringer. Lykke til med innsatsene! Terje Fagervik

STIFTELSEN TRADEBROKER Grenseveien 82, 0663 Oslo // T 22 88 60 70 // post@tradebroker.no // www.tradebroker.no 2 TRADEBROKERnytt


T.v.:Tradebrokers styreleder, Linda Rønneberg, orienterte om «rikets tilstand». T.h.: Umoes Maria Fjellheim Andersen og Bård Skaudal fra Baneservice, følger godt med på det som skjer på scenen.

Tradebrokers Knut-Arne Klausen gjør klar for storinnrykk.

140 glade mennesker koste seg på årsmiddagen

Kongsberg Gruppens nye Travel Manager, Hanne Marit Schultz, vies oppmerksomhet fra flere hold.

Rekorddeltakelse igjen! I år samlet 140 feststemte mennesker seg i Grilleriet til Tradebrokers Årsmiddag for 2016. Arrangementet har langt på vei funnet sin form, og det ble en meget hyggelig kveld skal vi dømme etter stemning og tilbakemeldinger. Av Lars Bugge

Det er moro å være arrangør når tilbakemeldingene er så mange og ubetinget positive. Ærverdige Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler var fjorårets arena. Vi var også i år på sporet av en arena med historisk sus, men endte opp på mer uformelle Grilleriet. Det ble et vellykket valg. Grilleriet var egnet på alle måter – til ølsmaking, mingling og det gode måltid. Tett program Torsdag 11. februar var datoen for årets middag. Allerede klokken 17 var det invitert til ølsmaking. Tanken bak var ikke utelukkende å leske strupen til de fremmøte, men å bidra til at flertallet var på plass da mingletimen startet. Et vellykket trekk skulle det vise seg. Det var folksomt under mingle-

timen og ikke enkelt å få ørens lyd. Akkurat slik vi ønsker det! Dette var 5. gang vi samlet alle medlemmer og leverandører på denne måten. Vi tror arrangementet langt på vei har funnet sin form. Fine lokaler; Utmerket mat og godt drikke; Hyggelig stemning; Knytting av kontakter; Utmerket underholdning. Det siste stod magikeren Hans Grane for. Med assistenter må vite. Marianne Svendsen fra Norwegian og Stian Sivertsen fra Optimera, gjorde begge en utmerket jobb på scenen. Undertegnede er likevel usikker på om det fristet til gjentakelse for noen av dem. Uansett – full applaus. Heder og ære Tradebrokers daglige leder, Terje Fagervik, tok ordet etter middagen

for å annonsere Årets leverandør 2015. Vinneren Dustin kan du lese om på side 7. Nytt av året, og en overraskelse for alle, var at det også ble gjort stas på et spesielt medlem. Statnett ble kåret til det aller første Årets medlem. Les mer om dette på side 21. Rikets tilstand Tradebrokers styreleder, Linda Rønneberg, orienterte om «rikets tilstand» tidlig under middagen. Ingen tvil om at det står bra til med Tradebroker. Linda kom kort inn på det pågående strategiarbeidet. Vi håper alle fikk med seg at innspill fra både leverandør- og medlemshold er både ønsket og meget kjærkomment.

TRADEBROKERnytt 3


Samferdsel er et av COWIs markedsområder. I Norge bygges mange broer. Foto: COWI

COWI: Første ingeniørvirksomhet inn i Tradebroker COWI er en av Norges ledende rådgivende ingeniørvirksomheter med ca. 1.100 medarbeidere. På globalt plan har COWI over 6.000 medarbeidere, lokalisert både i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og Nord-Amerika. Av Josefine Ussing, COWI

Selskapet er rådgiver innenfor en rekke fagområder, bl.a. teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. Under markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann rådgir man over 13.000 prosjekter i mer enn 175 land. COWI skaper verdi for kunder, innbyggere og samfunn gjennom unike 360°- løsninger I Norge er et av COWIs ikoniske prosjekter Oslo Lufthavn Gardermoen. Her står man for utvidelse av lufthavnens kapasitet. I dag er det plass til at 22 millioner passas4 TRADEBROKERnytt

jerer passerer årlig. Fremover vil den internasjonale lufthavnen få økt kapasiteten til å kunne håndtere 28 millioner reisende hvert år. Dette er et formidabelt prosjekt på alle måter. Investeringen forventes å summere seg til ca. 13 mrd. NOK og vil resultere i to enorme tilbygg på i alt 117.000 m². Begge har bærekraftige løsninger implementert i bygningenes systemer. I tilbyggene reduseres energiforbruket med 50 % i forhold til det eksisterende bygget, hvilket er mulig takket være COWIs 360°-tilnærming: I COWI tar man alt med i betraktning når et prosjekt skal

gjennomføres – i dette tilfelle ikke bare selve lufthavnen, men også interessentenes behov, de ulike fagfeltene og deres kompetanse. På denne måten sikrer man at prosjektet når sitt fulle potensiale for både kunde, samfunn og miljø. Ved Oslo Lufthavn Gardermoen er bærekraft i fokus, og for at kunne redusere energiforbruket med 50 % har COWI vært involvert i en rekke forskjellige prosesser og fagområder, inkludert design av VVS-systemer, IKT og telekommunikasjon, brannsikring, akustikk, miljø og vindkraft, samt lufthavnsgeometri.


De nye byggene på Gardermoen omfatter 117.000 m². Energiforbruket skal reduseres med 50 % i forhold til den eksisterende bygningen. Foto: Nordic Office of Architecture

Et fordelaktig medlemskap Tradebrokernytt har snakket med Morten Frydkjær, Chief Specialist, Facility Management i COWI og han forteller: – Da COWI er sterkt representert i Norge, Sverige og Danmark, er det spesielt økonomisk fordelaktig og effektivt for oss å være medlem i Tradebroker. Medlemskapet vil kunne gi betydelige besparelser på basisprodukter som kontor- og datarekvisita og arbeidstøy, men også på en rekke andre områder. Vi har stor tro på Tradebrokers sterke innkjøpsmiljø og de avtaler som tilbys.

– Vi ser samarbeidet med Tradebroker som en stor fordel, da vi får tilgang til avtaler med langt bedre vilkår enn vi har mulighet til å forhandle oss frem til alene. Da COWI også er representert i Danmark og Sverige, er det selvfølgelig også en styrke, at vi kan bruke samarbeidet med Tradebroker også her, avslutter Frydkjær.­­

Firmanavn: COWI AS Web: www.cowi.no Adresser: Besøk: Grenseveien 88, 0663 Oslo Post: PB 6412 Etterstad, 0605 Oslo Hovedkontakt: Morten Frydkjær, Chief Specialist, Facility Management Tlf.: +45 5640 2152, mofk@cowi.com Etableringsår: 1930 i Danmark Nøkkeltall 2015: 5.577 mill. DKK i omsetning Ca. 1.100 ansatte i Norge 6.311 ansatte globalt

TRADEBROKERnytt 5


Totalleverandør av produkter til industrien Smør em idler Chemplex 750 - Spesialsmøremiddel for gummi/plast Gleitmo 805 - Spesialsmøremiddel for metallmontasje, også syrefast.

Pl ast, pr of i l er, f l enspakni nger og gumm id u k

Trans mi s jo n e r • • • • • • •

Kileremsdrifter Tannremsdrifter Rullekjeder og spesialkjeder Transportørkjeder Lagringer Vibrasjonsdempere Koblinger

Otto Olsen AS

Telefon: 63 89 08 00 Telefaks: 63 89 08 99 www.oo.no post@oo.no


Dustin ble kåret til Årets leverandør for 2015

En meget fornøyd Ketil Knutsen er her flankert av Eirik Hanssen t.h. og Tradebrokers Terje Fagervik.

Prisen til «Årets leverandør» til Tradebrokers medlemmer ble i år delt ut for fjerde gang. Som et resultat av langsiktig og målbevisst jobbing, leverte Dustin nesten tresifret millionomsetning mot medlemmene i 2015. Av Lars Bugge

Tradebroker ønsker å gjøre stas på én spesiell leverandør - en leverandør som kan smykke seg med tittelen «Årets leverandør 2015» det kommende året. Det er da veldig hyggelig å kunne melde at hele 140 personer fant veien til årsmiddagen og var med på å hylle Dustin Norway. Systematisk jobbing over tid I den ubestikkelige juryens begrunnelse for tildelingen står å lese: «I motsetning til tidligere kåringer er ikke Årets leverandør en gammel traver i Tradebroker-sammenheng. Avtalen med

årets leverandør ble første gang inngått i 2008. Årets leverandør ble den gang valgt fordi vi oppfattet dem som en sulten utfordrer – og vi liker å jobbe med sultne utfordrere. Siden den gang har årets leverandør vunnet frem som leverandør i våre konkurranser ved to anledninger, begge ganger i hard konkurranse med markedsleder. Årets leverandør har jobbet systematisk med våre medlemmer over tid. Dette har gitt gode resultater, noe vi blant annet ser på den rapporterte avtalebruken for 2015. Av samtlige

leverandører var det årets leverandør som hadde den største omsetningsveksten i 2015. Årets leverandør for 2015 er: Dustin!» Bredt glisende herrer Det var en meget fornøyd Ketil Knutsen som mottok prisen på vegne av Dustin Norway. Ketil hadde med seg kollega Eirik Hanssen på middagen, og det var to bredt glisende herrer som sirkulerte rundt i lokalet og mottok velfortjente gratulasjoner etter at prisen var i boks. God innsats. Vel fortjent.

TRADEBROKERnytt 7


Norengros - ny støttespiller for medlemmene Norengros er valgt som ny leverandør av kontor- og datarekvisita, kantine og hygieneprodukter til Tradebrokers medlemmer. Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til næringslivet. Velg Norengros som ditt støtteapparat og få en leverandør som er opptatt av din vekst.

Uten de beste skiene vinner ikke Marit Bjørgen, og uten den beste leverandøren vinner ikke medlemmene.

Av Espen Sørhaug, Norengros

Personlig service og kompetanse med et smil Norengros er stolte og ydmyke over den tillit de har blitt vist som ny avtalepartner. En kjedestruktur med lokal tilstedeværelse og fokus på produktkompetanse, personlig service og stå-på vilje – over hele landet – gjør at 9 av 10 av Norengros-kunder anbefaler Norengros som leverandør til andre bedrifter. Hele Norengros’ salgsapparat på 210 selgere og 130 kundeservicemedarbeidere er klare for å bidra til at implementeringen av avtalen blir vellykket. Norengros lagerfører sine varer over hele landet og sikrer deg en god logistikkløsning tilpasset dine behov, også når det haster. Ønsker du å bestille varene på nett, er hele sortimentet i avtalen tilgjengelig i Norengros’ nettbutikk på www.norengros.no. Vi har lært av de beste Norengros har vært sponsor for det 8 TRADEBROKERnytt

norske skilandslaget siden 2003. – Av skiforbundet har Norengros lært viktigheten av å innse egen rolle som støttespiller for våre kunder, sier markedssjef Espen Sørhaug. Uten de beste skiene vinner ikke Marit Bjørgen, og uten de beste leverandørene vinner ikke Tradebrokers medlemmer. Vår jobb er å finne gode løsninger og produkter tilpasset enkeltmedlemmets behov. Når kunden lykkes, lykkes vi KAM for Norengros, Kristine Farstad, er glad for at Norengros nå skal få vise hva de er gode for til Tradebrokers medlemmer. Hun, sammen med resten av salgsapparatet, er allerede meget godt i gang med å etablere kontakt og business med medlemsbedriftene. – Vi ser frem til å bli utfordret av Tradebrokers medlemmer på hvordan vi kan bidra til deres vekst og suksess, avslutter Kristine.

Firmanavn: Norengros AS Web: www.norengros.no Adresser: Post: PB 6714 Etterstad, 0609 Oslo Besøk: Fyrstikkalleen 3, inng. B, 0661 Oslo Hovedkontakt: Kristine Farstad, Key Account Manager Tlf.: 988 83 981 kristine.farstad@norengros.no Etableringsår: 1989 Nøkkeltall 2015: 3 mrd. i omsetning 910 ansatte


Bjørn Ola Børrestuen (tv.) og Espen Bjerke er meget fornøyde med at Wittusen & Jensen igjen fikk fornyet tillit som leverandør av kontorog datarekvisita, kantine og hygieneartikler.

Med hjerte for rasjonalisering og effektivisering Etter et langt samarbeid med Tradebroker har Wittusen & Jensen igjen fått fornyet avtalen som leverandør av kontor- og datarekvisita, kantine og hygieneartikler. – Det er ikke først og fremst hva du kjøper, men hvordan du kjøper som avgjør dine totale anskaffelseskostnader, hevder salgsdirektør i Wittusen & Jensen, Espen Bjerke. Av Minna Fjeldskår, WJ

Wittusen & Jensen har en lang erfaring med fokus på transaksjonskostnader. Leveransebredden til WJ er et positivt bidrag til økt leverandørkonsentrasjon. – Med vår totalløsning kan du bestille alle forbruksvarer til arbeidsplassen fra én og samme leverandør, og dermed redusere dine totale innkjøpskostnader og transaksjonskostnader, forteller Bjerke. Rasjonalisering og effektivisering Innkjøp og håndtering av forbruksvarer til arbeidsplassen kan ofte være tidkrevende og uoversiktlig. Mange interne ønsker og behov skal imøtekommes, samtidig som rasjonalisering, effektivisering og kostnadsreduksjon har et drivende fokus. – Det handler mye om å etablere gode og effektive rutiner som reduserer tids- og ressursbruken. Samtidig er vi opptatt av at bedrifter får økt fleksibilitet, kontroll og rett og slett oversikt over eget for-

bruk. I den store sammenhengen er ikke prisen alene avgjørende for det samlede ressurs- og kostnadsbildet. Det er derimot de samlede kostnadene langs hele verdikjeden, sier Bjerke. Standard produktutvalg – individuelt tilpasset Wittusen & Jensen hjelper deg å finne et standard produktutvalg som dekker behovet i din bedrift. Dette forenkler bestillingsrutinene, reduserer antall spesialbestillinger og forbedrer kontrollen på forbruket. Gjennom grundige analyser finner man frem til grunnlaget for en samarbeidsavtale. – Her avtales og etableres KPI’er for avtalen som innhold og hyppighet på statusmøter, krav og ønsker til oppfølging og andre kundespesifikke ønsker eller behov. For å sikre at samarbeidet fungerer, følges avtalen opp og tilpasses kontinuerlig av din faste kontaktperson, avslutter salgsdirektøren.

Firmanavn: WJ Business Partner AS Web: www.wj.no Adresser: Besøk: Pottemakervn. 10, 0954 Oslo Post: PB 115 Kalbakken, 0902 Oslo Hovedkontakt: Espen Bjerke, salgsdirektør Tlf.: 907 50 785, espen@wj.no Etableringsår: 1897 Nøkkeltall 2015: Ca. 600 mill. i omsetning Ca. 200 ansatte

TRADEBROKERnytt 9


Norgestaxis app – utnytt mulighetene! Norgestaxi har levert taxitjenester til Tradebrokers medlemmer i snart to år. Denne perioden har gitt mange og nyttige erfaringer, bl.a. knyttet til medlemmenes utfordringer ved app-bruk. For en mer effektiv leveranse, ønsker Norgestaxi å gjenta hvilke muligheter som ligger i appen. Av Erlend Eidsvoll, Norgestaxi

Norgestaxi har biler i Bergen, Trondheim, Stavanger og – ikke minst – i Oslo.

Beste fastpris Med Norgestaxis app reiser du alltid til faste og riktige priser. Medlemsbedriftene har Norgestaxis beste rabattsats. Du får melding både når taxien er på vei og når den er fremme på henteadressen. I appen kan du følge bilen direkte på kart under framkjøring og taxiens taklampenummer fremkommer. Du får enkelt øye på din taxi. For å få lagt deg inn som kunde bruker du enten Tradebrokers rabattkode, eller så legges brukerne inn i løsningens «baksystem». Kontakt Norgestaxi for å finne den beste løsningen for din bedrift! Hvordan ønsker du å betale? Som kunde har du en rekke muligheter for betaling av turen. Tradisjonelt oppgjør i bilen er én mulighet. Du får kvittering der og da, men kan også hente den ut som e-kvittering via appen. Enklere er det å legge inn kredittkortinformasjonen din i appen. All informasjon krypteres. Med denne løsningen kan du betale direkte fra 10 TRADEBROKERnytt

appen. Du har også mulighet til å legge inn data for flere kredittkort, slik at du kan veksle mellom bruk av f.eks. jobb- og privatkort. Videre kan din bedrift legges inn som firmakunde. Da mottar dere en faktura som er spesifisert på bruker og antall turer, men via appen kan du fremdeles velge en annen betalingsløsning. Utfordrende henteadresser En erfaring, som tidvis har gått utover servicegraden, er at enkelte medlemsbedrifter har utfordrende henteadresser. Dette gjelder lokasjoner der adressen er generell i forhold til at selve kontoret, lageret eller verkstedet f.eks. ligger inne på et større område. Denne utfordringen løses ved at det legges en automatisk hjelpetekst på den respektive adressen, som i bestillingen til bilen forklarer nærmere om det konkrete hentepunktet.

Firmanavn: Norgestaxi AS Web: www.norgestaxi.no Adresser: Ensjøveien 20, 0661 Oslo Hovedkontakt: Jana Kovalska Tlf.: 959 53 333 jana.kovalska@norgestaxi.no Taxibestilling tlf.: 08000 Etableringsår: 1997 Nøkkeltall 2015: 54,4 mill. i omsetning 22 ansatte 850 biler Norgestaxi har biler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og store deler av Buskerud. Selskapet er en del av det svenske konsernet Cabonline som er Skandinavias største taxiselskap med over 7.000 biler totalt.


Utvidet avtale med Kjedehuset Kjedehuset trakk igjen det lengste strået om å få levere mobiltelefoner, nettbrett, tilleggsutstyr og relaterte tjenester til medlemmene. Samarbeidet er i den nye avtalen utvidet til også å gjelde leveranser av MDM/EMM-systemer, servicetjenester og mulighet for Buy Back. Av Bendt Thorkildsen, Kjedehuset

Ditt nye kontor er der du befinner deg! Via smarttelefon eller nettbrett har du langt større fleksibilitet enn tidligere.

Kjedehuset er blant landets største IKT-konsern og en «One stop shop» for bedrifter i alle størrelser. Utover hardware leverer Kjedehuset løsninger og rådgivning knyttet til skybasert kommunikasjon og mobilitet. Bedriftssatsingen er rendyrket gjennom de landsdekkende og markedsledende kjedene Nordialog og Telehuset. Mobilt arbeid (= MDM/EMM løsninger) I takt med bedriftenes ønske om økt grad av fleksibilitet, selvbetjening og tilgang via smarttelefoner og nettbrett, er det et økende behov for å sikre informasjon som kan komme på avveie. Dette gjelder naturligvis bedriftssensitive data, men også brukerens private data. Kjedehuset er ledende på leveranser av MDM/EMM-løsninger til bedriftsmarkedet og leverer fullt integrerte mobile sikkerhetsløsninger til alle bransjer og segmenter, satt opp med de krav du som kunde stiller.

Posten rutebok: Mobilt arbeid i praksis Posten og Bring er et kroneksempel på mobilt arbeide i praksis. Her har man valgt å erstatte den tradisjonelle ruteboken med en smarttelefon og en egen rutebokapplikasjon som sikrer budene enkel og oppdatert informasjon. Kjedehuset via Nordialog har hatt en viktig rolle i prosjektet. – Digital rutebok effektiviserer budenes arbeid, sikrer umiddelbar oppdatering og ajourhold av postrutene, minimerer feil og bedrer kvaliteten for kundene, sier Postens konsernsjef Dag Mejdell. Servicetjenester og Buy back Samtlige medlemmer i Tradebroker tilbys, gjennom avtalen, prioritert service via serviceverkstedet Conmodo. I tillegg tilbys 100 % sikker sletting av utrangert utstyr, samt en Buy Back-ordning som gir gammelt utstyr et nytt liv, i tillegg til å representere en økonomisk oppside for enkeltmedlemmet.

Firmanavn: Kjedehuset AS Web: www.kjedehuset.no Adresser: Besøk: Lysaker Torg 6, 1366 Lysaker Post: PB 516, 1327 Lysaker Hovedkontakt: Bendt Thorkildsen, Tlf.: 971 63 166 bendt.thorkildsen@kjedehuset.no Etableringsår: 2005 Nøkkeltall 2015: Ca. 1,8 mrd. i omsetning. Franchisehovedkontor for Nordialog og Telehuset. Eier Telefast og Conmodo.

TRADEBROKERnytt 11


Wittusen & Jensen

SKAPER VERDIER

Verdiskapning og optimalisering er bærende for alle virksomheter. Vår oppgave er å skape verdier for din bedrift, enten det gjelder administrasjon av forbruksvarer til arbeidsplassen eller investeringer i markedsaktiviteter og kommunikasjon. Det handler om å se ting i sammenheng og sikre at det totale kostnadsbildet til innkjøp og håndtering av forbruksvarer er så lavt som mulig og at avkastningen på markedsinvesteringene er så høye som mulig. Wittusen & Jensen har et sterkt fokus på å gi din virksomhet mest mulig igjen for sine investeringer og kjøp.

wj.no

Design: Wittusen & Jensen Foto: Shutterstock

Telefon: 22 90 20 00


Et knippe kabinansatte står klare til å ta imot et stadig stigende passasjerantall.

Norwegian og Tradebroker fortsetter sitt samarbeid på 14. året Norwegian har vært Tradebrokers leverandør av flyreiser siden 1. oktober 2002, én måned etter Norwegian hadde sin første flyvning. Vi har på denne tiden vokst fra å være en norsk operatør til å bli et globalt flyselskap. Av Cecilie Thorsen, Norwegian Air Shuttle

Alle skal ha råd til å fly! Norwegian har siden 1.september 2002 gitt det norske folk muligheten til å fly uten å måtte spare til flybilletten flere måneder i forveien. Vår visjon er og har alltid vært; Alle skal ha råd til å fly. Fra vi hadde fire innenriksruter og seks fly til å sitte med en flyflåte på 104 fly, med over 200 flere i bestilling, har vi fargelagt Europa og gjort oss bemerket i USA og Karibien. Oppstart på Charles de Gaulle Den ferskeste nyheten er at vi fra sommeren 2016 starter direkteruter fra USA til Paris. Det vil bli første gang vi flyr på Charles de Gaulle. Vi har allerede etablert oss som den tredje største aktøren på Gatwick, London og det femte største selskapet i Spania, med seks baser og innenriksruter. I løpet av våren er vi klare med en helt

ny base i Roma fra flyplassen Fiumicino, som i første omgang skal operere deler av våre flyvninger til Norden. Norden som muskel Våre nordiske ruter og baser fungerer som selve muskelen for Norwegian. Vi er godt etablert, tar markedsandeler og har høyere frekvens enn noen gang. Vår vekst ute i resten av Europa og verden, sikrer det etablerte nettverket vi har i Norden. Nye fly fases inn 2015 ga oss flere priser og det høyeste passasjerantallet noensinne. Nå bretter vi opp ermene for et aktivt 2016 med tilførsel av flere fly, både den helt nye Dreamlineren (787-9) og flere 737-800. Velkommen om bord!

Firmanavn: Norwegian Air Shuttle ASA Web: www.norwegian.no Adresser: Besøk: Oksenøyvn. 3, 1366 Lysaker Post: PB 115, 1330 Fornebu Hovedkontakt: Cecilie Thorsen, Sales Executive Corporate Tlf.: 980 41 117 cecilie.thorsen@norwegian.com Etableringsår: 2002 (1993) Nøkkeltall 2015: 22,5 mrd i omsetning Ca. 5.500 ansatte

TRADEBROKERnytt 13


I gjennomsnitt skal en Statoilstasjon gjenoppstå i Circle K-drakt hver eneste dag fra mai i år.

Hamskifte for Statoilstasjonene: En endring kun til det bedre For seks år siden besluttet Statoil ASA å selge sin detaljhandelsvirksomhet – Statoil-stasjonene. To år senere ble denne virksomheten en del av det kanadiskbaserte Couche-Tard, en av verdens ledende aktører innenfor servicehandel. Nå er det tid for å starte noe nytt sammen. Av Knut Hilmar Hansen, SFR

Fra mai i år vil Statoils bensinstasjoner i Skandinavia bli omprofilert til Circle K, en etter en. Det skandinaviske merkeskiftet vil ta omtrent ett år. Her i Norge betyr dette at vi i gjennomsnitt vil merke om en stasjon per dag. Våre stasjoner i Baltikum, Polen og Russland følger etter, rundt sommertider i 2017.

100.000 engasjerte medarbeidere i 23 land rundt om i verden. Vi har store forventninger til det nye merket, og vi kan love at kundene våre fortsatt vil møte de samme vennlige medarbeiderne og få de samme gode produktene og tjenestene på bensinstasjonene våre.

Hentet fra USA Circle K er et av merkene i Couche-Tard-familien. Hvis du har vært på kjøretur i USA, har du antakelig sett butikkene deres. Circle K ble grunnlagt i Arizona på begynnelsen av 1950-tallet. Grunnen til at vi valgte Circle K som vårt nye globale varemerke, er at det er Couche-Tards største og sterkeste merke. Som Circle K tilhører vi en global familie med nærmere 15.000 stasjoner og butikker med

Fra MIL, via BP og Norol, til Statoil og nå Circle K Vi er stolte av vår historie og hva vi har fått til mens vi har vært Statoil. Nå blir vi en del av en stor internasjonal kjede, det skal vi bruke til å utvikle oss – vi skal bygge videre på det kunden setter pris på i dag og som de anerkjenner oss for. Vi skal gjøre Circle K minst like kjent og kjært for kundene våre som vi vet at Statoil-navnet har vært i det norske markedet.

14 TRADEBROKERnytt

Firmanavn: Statoil Fuel & Retail Norge AS Circle K Norge AS (fra 1.5.2016) Web: www.statoil.no www.circlek.no (fra 1.5.2016) Adresser: Besøk: Schweigaards gt. 16, 0191 Oslo Post: PB 1176 Sentrum, 0107 Oslo Hovedkontakt: Christian Holter, tlf.: 482 40 287 chholt@statoilfuelretail.com chholt@CircleKeurope.com Etableringsår: 1920 som Norsk Brændselolje AS med varemerket MIL Nøkkeltall 2015: >16 mrd i omsetning (kun 9 mnd. grunnet avvikende regnskapsår)


I rammeavtalen er blant annet følgende fremforhandlet: Uten kostnad: • En 3-timers tilpasset opplæringspakke. • Merking av avfallsrom, miljøstasjoner etc. Dette inkluderer utvikling, produksjon og montering. I tillegg vil vi utarbeide en informasjonsfolder tilpasset den enkelte medlemsbedrift.

Groruddalen Miljøpark er Norsk Gjenvinnings hovedanlegg i Oslo.

Til avtalepris: • Bistand fra rådgiver vedr. rapporter og statistikk gjennom Grønt Ansvar®. • Gjennomføring av «Miljøsjekken» – en rådgiver sjekker ut at avfallsløsningen i er henhold til lovverk og myndighetskrav og gir råd om forbedringstiltak. • Opplæring i NGs bestillingsportal og app – inkludert hjelp med nedlastning og oppstart. • Tilgang til Grønt Ansvar® versjon 4.0 som lanseres denne våren. • Besøk av «Kjemiker på vei» – denne tjenesten inkluderer besøk av kjemiker som er spesialist på Farlig avfall. Hensikten er å gjennomføre en enkel befaring/kartlegging av bedriftens største utfordringer og mulige tiltak. • Sikkerhetskartlegging og forslag til tiltak for å ivareta både regelverk og bedriftsinterne krav til sikkert kontor.

Norsk Gjenvinning for fire nye år Tradebroker har inngått en ny avtale med Norsk Gjenvinning om avfallsrelaterte tjenester. I avtalen inngår medlemstilbud om opplæring og avfallsfaglig bistand som skal hjelpe medlemmene med å redusere kostander og innfri sine miljømål. Av Annica Fiedler, NGN

– Dette er en av våre viktigste kontraktsigneringer på lang tid, sier markedsdirektør Morten Frøid. – Kontrakten er viktig fordi den er stor, men den er også viktig fordi den omfatter store kunder som setter miljømål og satser på bærekraft. Dette er kunder som vi syns er ekstra spennende å jobbe med. Hos denne kundegruppen finnes nemlig muligheter til nye samarbeidsformer og prosjekter som vi mener er viktige for fremtidens sirkulære økonomi. Norsk Gjenvinning hadde kontrakten også i forrige kontraktsperiode. Den nye kontrakten omfatter flere tilbud om opplæring og faglig støtte.

– Vi kommer til å jobbe aktivt inn mot medlemmene. Vi vet at mange av medlemmene har satt seg mål om blant annet økt gjenbruk og gjenvinning. Dette kan være vanskelig å få til uten avfallsfaglig kompetanse. Her kan vi hjelpe medlemmene, forklarer Frøid. – Vi gleder oss til en ny kontraktsperiode. Ta kontakt med oss for å starte en mulighetsorientert dialog om hvordan vi kan bidra til reduserte kostnader og innfrielse av dine miljømål, avslutter Frøid.

Firmanavn: Norsk Gjenvinning AS Web: www.norskgjenvinning.no Adresser: Besøk: Lysaker Torg 35, 0277 Oslo Post: PB 567 Skøyen, 0214 Oslo Hovedkontakt: Rune Jahnsen, KAM Tlf.: 909 67 372 rune.jahnsen@ngn.no Sentralbord 09700 Etableringsår: 1926 Nøkkeltall 2015: Ca. 4,2 mrd i omsetning 1.500 ansatte 90 lokasjoner i Norge Håndterte 1,8 millioner tonn avfall

TRADEBROKERnytt 15


TRADEBROKER

Aktivitetsplan 2016 – 6/2017 Angitte leverandører gjelder utgående avtale.

Område

jan.16

feb

mars

april

Kontormøbler

Kinnarps/SenabEikeland valgt for ny avtaleperiode

Renovasjon, gjenvinning, industritjenester mv.

Norsk Gjenvinning valgt for ny avtaleperiode

Budtjenester

Bring Express, Opsjon benyttet, ny utløpsdato 28.2.17

Løfteutstyr mv., inkl. sertifiseringer

Carl Stahl, Opsjon benyttet, ny utløpsdato 28.2.17

Langtidsleie av leiligheter (Apartments)

Frogner House Apartments

Laboratorieutstyr, -innredning

VWR International

Brannsikring, produkter og tjenester

Firesafe

Multifunksjonsmaskiner, dokumenthåndtering

Ricoh/Xerox

Konvolutter m/trykk

Bong Norge

Hotell

Nordic Choice/Thon

Vektere og sikkerhetsløsninger/-tjenester

Securitas

Elektromateriell

Ahlsell/Elektroskandia

Kurértjenester, ekspressfrakt

DHL Express (Norway)

mai

juni

juli

Opsjon benyttet, ny utløpsdato 31.12.17 Opsjon benyttet, ny utløpsdato 31.5.17

Avtaleområdet avvikles

Opsjon benyttet, ny utløpsdato 30.6.17

Pakninger, ventiler mv.

Otto Olsen

Kredittkort

SEB Kort

Briller mm.

Brilleland

Hydraulikk

GS-Hydro/TESS

Strøm

LOS Energy

Emballasje, strekkfilm mv.

Norsk Signode/Maske G

Leiebil

Interrent (Europcar)/Six

Drivstoff, KORT

Statoil Fuel & Retail

Drivstoff, BULK

Statoil Fuel & Retail/Uno

Stempler

Stempelfabrikken SAM

VVS-materiell

Ahlsell

Biler Kjøretøyadministrasjon og leasing Arbeidsklær, personlig verneutstyr mm. Kaffeautomater, ingredienser og tilbehør AV-utstyr Trykk- og kopieringstjenester Overtidsmat Taxitjenester FM-tjenester Installasjonstjenester Lagerinnredninger Reisebyråtjenester Bemanning og rekruttering Paller, alle typer

jan.16

16 TRADEBROKERnytt

feb

mars

april

mai

juni

juli


TRADEBROKER

aug

sept

okt

nov

des.16

jan.17

feb

mars

april

mai

jun.17

Bring Express Carl Stahl VWR International , løper til 31.12.2017 Firesafe

Ahlsell/Elektroskandia

Gruppen

xt

o-X

Bertel O. Steen/BMW Norge/Kverneland Bil Leaseplan Univern/Wenaas Workwear Pelican Rouge Coffee Solution Presentations Data/Ricoh Allkopi/Wittusen & Jensen Peppes Pizza Norgestaxi Mitie Norge

Løper til 31.8.2017

Bravida/Sønnico , løper til 31.12.2017 Constructor , løper til 31.12.2017 VIA Egencia , løper til 31.12.2017 Manpower/Personalhuset , løper til 31.01.2018 Aven/Gyllsjö Träindustri , løper til 31.12.2017

aug

sept

okt

nov

des.16

jan.17

feb

mars

april

mai

jun.17

TRADEBROKERnytt 17


Foto: Marion Haslien

VI TAKKER FOR TILLITEN! Vi er stolte over å ha vunnet ny kontrakt med Tradebroker om leveranse av avfallsløsninger og tilhørende tjenester. Denne avtalen er en av våre aller viktigste både i forhold til størrelse og utviklingspotensial. Avtalen er også veldig spennende fordi den utfordrer oss i hele landet og til alle typer bransjer. Vi skal som tidligere gjøre vårt beste i forhold til å levere beste tenkelige løsninger og service til Tradebrokers medlemmer. Gå inn på våre hjemmesider og les mer om våre løsninger og tjenester: www.ngn.no

Viktig informasom om farlig avfall Den 1. mai stenger myndighetene muligheten for å deklarere farlig avfall på papir. Da skal dette gjøres elektronisk, noe som er nytt for de aller fleste. På våre hjemmesider finner du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, gratis lynkurs, informasjon om kundekurs mv.

Norsk Gjenvinning Norge AS

Postboks 567 Skøyen NO-0214 OSLO Telefon hovedkontor: 22 12 96 00

www.ngn.no


TRADEBROKER

Slik registrerer du deg på www.tradebroker.no! Gå inn på www.tradebroker.no Velg «Ny bruker» under innloggingsboksen til høyre – et skjema kommer opp.

1

Fyll ut alle felter i skjemaet. Vær nøye! Vi benytter denne informasjonen til å kommunisere med deg via e-post, telefon og post. OBS: Kanskje du jobber i et datterselskap av en medlemsbedrift? Vær klar over at «Medlemsbedrift» (første felt m/nedtrekksmeny) som hovedregel er morselskapet.

2

E-postadresse (brukernavn) må vise firmatilhørighet. E-postadressen blir ditt brukernavn ved fremtidig pålogging. Vi aksepterer kun adresser som viser firmatilhørighet og f.eks. ikke ola@online.no eller kari@hotmail.com.

3 4

Du får beskjeden «Ny bruker opprettet». Linken «Logg inn her» fungerer først når vi har gitt deg tilgang. Du mottar en e-post om dette.

Motta nyheter - hvordan melder du deg på og av? Innlogget på sidene, og da enten på «Avtalegrupper» eller en konkret avtale, kan du selv administrere dine abonnementer. Valget «Motta nyheter om denne avtalegruppen» gir deg løpende nyheter for hele gruppen. Dette valget overstyrer tidligere valg gjort på avtalenivå. Valget «Motta nyheter om denne avtalen» gir deg løpende nyheter for den konkrete avtalen. Tilsvarende kan du velge å avslutte ditt abonnement knyttet til en avtalegruppe eller en konkret avtale. Husk at valget du gjør på avtalegruppenivå overstyrer tidligere valg på avtalenivå.

RÅDSMØTET Stiftelsen Tradebroker avholder sitt rådsmøte onsdag 8. juni 2016. Møtet avholdes i Statoil Fuel & Retail sine lokaler i Oslo sentrum, nærmere bestemt Schweigaardsgate 16. Invitasjon med øvrige detaljer om tidspunkter og program kommer senere. Administrasjonen TRADEBROKERnytt 19


Stillesitting på jobb er et økende helseproblem. Vi sitter for mye og for lenge av gangen. Og vi sitter feil. Ja, vi sitter oss rett og slett syke. Vi trenger å reise oss opp, strekke på kroppen og gå litt rundt slik at hjertet får litt ekstra fart på blodomløpet. Men hva med det arbeidet som faktisk krever både fokus og stillesitting? Svaret er enkelt: Ikke sitt stille på stolen. Sørg for at du har en stol som er ergonomisk utformet for å følge alle dine bevegelser. Og ikke minst, varier sittestilling ofte og på så mange ulike måter du klarer. Bevegelse er viktig. Ikke minst når du sitter stille. Kinnarps er Europas største leverandør av helhetlige interiørløsninger for kontor. Vår jobb er å gjøre din arbeidsdag bedre. Les mer på kinnarps.no

Foto: Catharina Caprino

Som barn lærte du å sitte stille på stolen. Slutt med det.


Statnett ble det aller første «Årets medlem»

Statnetts Tradebroker-team; (f.v.) Johannes Dahl, Ingvild StangMedhus, Marit Augustin, Daniel Kolstad, Trude Gjesback Johansen.

Nytt av året er prisen til «Årets medlem». Administrasjonen har mottatt noen oppfordringer til å opprette denne prisen, og endelig så den dagens lys. Det var Statnett SF som ble den historiske første vinner og kan smykke seg med tittelen «Årets medlem 2015». Av Lars Bugge

Leverandørene sa sitt Juryen har i sitt arbeid lent seg på leverandørene. Statnett scoret rett og slett høyest i leverandørundersøkelsen som ble gjennomført sist høst. Juryen har likevel formulert en begrunnelse, der det står å lese: «Årets medlem» meldte seg inn i Tradebroker i 2003 og var i mange år et medlem på det jevne. Med det menes ikke «et dårlig medlem», men heller at det i perioden frem mot 2010 var minst 20 andre medlemmer som hadde større volum og bredere avtalebruk.

Siden 2010 har dette endret seg gradvis og nå er selskapet blant selskapene med høyest volum og bredest deltakelse. Bare i 2015 hadde årets medlem et volum som oversteg de syv første medlemsårene tilsammen! Vi tror at årets medlem har plassert Tradebroker riktig i sin innkjøpsorganisasjon og at medlemmet fokuserer på hvordan de best kan utnytte fordelen i medlemskapet. Årets medlem ønsker å bli involvert i inngåelsen av våre avtaler og krever sin plass. Vi oppfatter

vårt samarbeid med Årets medlem, og de ansatte der, som meget godt og vi er derfor meget fornøyd med at våre leverandører har konkludert med at årets medlem for 2015 i Tradebroker er: Statnett!» En stolt Ellen Sande En stolt Ellen Sande tok imot prisen på vegne av selskapet og sine innkjøpskolleger. I takketalen gjorde hun det klart at de skal bli vanskelige å komme utenom også for 2016! Vi gleder oss til juryarbeid og ny kåring.

TRADEBROKERnytt 21


Ifs Anders Rikstad, Intranettredaktør og Trude Harneshaug, leder kontorservice har begge hatt en finger med i If sin satsing på Digital Signage.

If Skadeforsikring satser stort på Digital Signage If har over lengre tid bevist at de ikke har tenkt til å bli hengende etter i en verden som blir stadig mer teknologisk avansert. Nå tar de enda et nytt skritt i sin digitaliseringsprosess og satser stort på Digital Signage og Scala. Av Karin Bøhmer, Presentations Data

Digital Signage fra Scala Digital Signage fra Scala er et informasjonssystem med et omfattende bruksområde. Noe av årsakene til at If valgte nettopp Scala er muligheten til å sette opp systemet til automatisk å hente data som selskapet allerede har direkte fra kildene. Eksempler på dette er fra ERP-system, CRM-system, telefonisystem, logistikksystem, Twitter, Instagram m.fl. Utover dette har Scalas løsning bevist at den er stabil ved drift av et stort antall skjermer/kanaler. Scala har også en smart løsning for effektiv håndtering av store datamengder uten å belaste nettverket. Bruksområdet for digital signage er enormt, men kan deles inn i: • Employer branding • Markedsføring • Informasjon • Produksjon • Salg/handel • Sikkerhet/HMS • Innredning • Messer • Presentasjoner og booking 22 TRADEBROKERnytt

Kommunikasjonsverktøy for alle Hos If drives prosjektet tverrfaglig, med et klart definert ansvar for de involverte avdelingene. IT-avdelingen står for valg av tekniske løsninger, programvare, sikkerhet og infrastruktur. Kontorservice tar for seg hardwaren, som PC-playere, skjermer, installasjon og montering, mens innholdsproduksjon fordeles på avdelinger og forretningsområder. Stabsfunksjoner som f.eks. informasjonsavdelingen, markedsavdelingen, in-house produksjon og HR, har et spesielt ansvar for å bidra med innhold. På denne måten er If godt rustet til å få mest mulig ut av informasjonssystemet sitt. Totalleveranse fra Presentations Data Presentations Data er en av de få komplette leverandørene som håndterer alt fra installasjon av hardware og software, til service og innholdsproduksjon. Med Scalaløsningen levert av Presentations Data har If Skadeforsikring en ny digital kommunikasjonskanal der

de når alle ansatte umiddelbart – et viktig skritt i Ifs digitaliseringsprosess.

Firmanavn: Presentations Data AS Web: www.pdata.no Adresser: Karenslyst allé 2, 0278 Oslo Hovedkontakt: Eivind Vierli Tlf.: 969 05 896, eivind@pdata.no Etableringsår: 1996 Nøkkeltall 2015: 134 mill. i omsetning 55 ansatte


Vianor satser langt bredere enn kun på dekk. Fullverdige bilverksteder er snart en realitet ved alle egeneide avdelinger.

Vianor i Norge: Dekkog verkstedkjede i vekst – Som en del av Nordens ledende dekkverkstedkjede vil vi fortsette å ha et hovedfokus på vårt opprinnelige kjerneområde, dekk, inkludert dekkhotell, parallelt til satsingen som et fullverdig bilverksted. Det siste tilbudet er nå snart på plass ved alle våre egeneide avdelinger, sier Business Manager Reidar Samuelsen i Vianor. Av Frank Williksen

Utvidet tjenestetilbud Bakgrunnen for at Vianor i stigende grad tilbyr generelle bilverkstedtjenester ved stadig flere avdelinger, er et ønske om å være enda mer til stede for sine kunder. - Vi har et økende antall dekkhotellkunder i kjeden, og dette er kunder som er innom sin lokale Vianor-avdeling minimum to ganger årlig i forbindelse med hjulskift. I forbindelse med disse besøkene ønsker vi å tilby kundene et bredere tjenestetilbud. Når bilen er inne hos oss er den jo tilgjengelig for sjekk av hjul, oppheng og andre funksjoner. Vi skal benytte anledningen til å gi informasjon, råd og eventuelt tilbud om utbedring av mangler vi kommer over. For kunden betyr dette en ekstra fordel ved at man kan få alt gjort på ett sted – sannsynligvis både tidsog kostnadseffektivt, sier Samuelsen videre.

Veksten fortsetter Veksten via fullservice bilverksteder fortsetter. Vianor-verkstedene satser på høy kvalitet for kundene sine, og dette gjenspeiler seg også i verktøy og teknisk utstyr av topp kvalitet. - Som fagkjede har vi et medansvar for å bidra til å heve nivået i bransjen og øke bransjens anseelse hos publikum. Dette krever rene, pene butikker som det er mer fristende å oppsøke. Dette krever et servicekonsept med sterkere kundefokus enn hva som tidligere har vært standarden i bransjen. Når kunden kommer for å få hjelp med et problem, er vinklingen ofte negativ på vei inn, og da har vi alle muligheter til en positiv påvirkning som skaper en bedre opplevelse, sier adm. direktør Stein Gunnufsen i Vianor.

Member of Nokian Tyres

Firmanavn: Vianor AS (Member of Nokian Tyres) Web: www.vianor.no www.nokiantyres.no Adresser: Besøk: Leiraveien 17, 2000 Lillestrøm Post: PB 43, 2027 Kjeller Hovedkontakt: Reidar Samuelsen, Business Manager Tlf.: 991 59 000 reidar.samuelsen@vianor.com Etableringsår: Vianor ble en landsdekkende kjede slik vi kjenner den i dag i 1995 Nøkkeltall 2015: Landsdekkende dekk- og bilverkstedskjede Ca. 850 mill. i omsetning Ca. 360 ansatte 51 egeneide anlegg 60 Vianor-partnere

TRADEBROKERnytt 23


Senab Eikeland – møbelleverandør rigget for Fremtidens Kontor Senab Eikeland har etter sammenslåingen av Magnar Eikeland og Senab Interiør fått både størrelse og styrke til være en sterk lokal og nasjonal leverandør av interiørløsninger. Utviklingen har vært formidabel og med sine 100 ansatte er de en ledende aktør i markedet. Av Reidun Halseth, Senab Eikeland

Kontorer trenger ikke være kjedelige. Det er viktig å ha tilgang til et inspirerende fysisk arbeidsmiljø på jobben.

Det nye selskapet jobber både nasjonalt, internasjonalt og offshore med sine største kunder, i tillegg til å fokusere på å ha en sterk, lokal profil. Fleksibel som frittstående Som frittstående forhandler samarbeider man med Skandinavias mest spennende produsenter av møbler og kan tilby kundene alt fra enkle kontorløsninger til store, krevende og skreddersydde prosjekter. Verdiøkende tjenester som designplanlegging og tegning tilbys også, og man jobber godt sammen med arkitekter og interiørarkitekter. Utgangspunktet for Senab Eikelands filosofi er at gode ideer blir til på kontoret. Selv om dagens teknologi gjør det mulig for oss å jobbe stort sett over alt, er det viktig å ha tilgang til et inspirerende arbeidsmiljø på jobben. Det er i spann med kolleger de gode ideene fødes og lojalitet til selskapet styrkes. 2015 var et spennende år for 24 TRADEBROKERnytt

Senab Eikeland, der det bl.a. tok tid å få satt den nye organisasjonen. Selskapet har i dag kontorer i 8 byer, der flere av selskapene har flyttet inn i nye og spennende lokaler. I showrommene tilknyttet kontorene, kan kundene komme å få ideer og inspirasjon – dette er møteplassen for faglig og kreativ bistand. Når du som medlem av Tradebroker har behov for hjelp til å innrede dine lokaler, tar du kontakt med ditt nærmeste Senab Eikeland-kontor! Optimismen råder 2016 har startet meget positivt for Senab Eikeland. Man har landet store ordrer og rammeavtaler både til privat og offentlig næringsliv, kontorer, skoler, barnehager, helsesenter og oljerigger. Tom Gunnerud, kontaktperson for avtalen sier: – Vi er stolte over våre mange spennende referanser, vår organisasjon, vårt spennende produktspekter og våre logistikkteam som sørger for gode leveranser.

Firmanavn: Senab Eikeland AS Web: www.senabeikeland.no Adresser: Ljosheimveien 2, 4050 Sola Hovedkontakt: Tom Gunnerud Tlf.: 913 45 200 tom.gunnerud@senabeikeland.no Etableringsår: 1949 Nøkkeltall 2015: 415 mill. i omsetning 100 ansatte i Norge Kontorer i 8 byer ISO9001-sertifisert Miljøfyrtårn-sertifisert


7 tips som er viktig for trivsel:

Vi tilbringer mye tid på jobben og det å ha en fysisk arbeidsplass man trives med er viktig.

Kinnarps: Godt arbeidsmiljø er «halve jobben»

1.

Ergonomi. I en fersk amerikansk undersøkelse intervjuet man 3.200 kontoransatte. Hele 82% har opplevd muskelproblemer på grunn av dårlig ergonomi.

2.

Temperatur. Den ideelle temperaturen på en arbeidsplass er 21,6 grader. For hver grad avvik, reduseres konsentrasjonsevnen med 1-2 prosent.

3.

Variasjon. Å stirre inn i det samme gråhvite kontorlandskapet hele dagen er ødeleggende for energien. Kunst, mønstre og farger bryter monotonien.

4.

Ventilasjon. Luften innendørs er ofte «tung». Sørg for tilstrekkelig friskluftstilførsel!

5.

Privat sfære. Høyt støynivå er for mange et hett samtaleemne på jobb. Å selv kunne bestemme hvilken musikk som spilles eller trekke seg unna er viktig for velværet.

6.

Toppliv. Jo høyere opp i en bygning vi arbeider desto hyggeligere er det! Poenget er selvsagt ikke høyden, men den frie utsikten. Den har en magisk effekt på sinnet.

7.

Engasjement. Fornøyde medarbeidere er mer kreative og mindre syke, og derfor lønner det seg å investere i innredning og miljø. Det er et positivt signal som skaper engasjement og stolthet.

Kilde: Janecke Mathiesen, Kinnarps.

Et godt arbeidsmiljø forebygger stress og fremmer helse, trivsel og produktivitet. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å legge til rette for en så god arbeidshverdag som mulig for dine ansatte. Av Janecke Mathiesen, Kinnarps

De aller fleste av oss tilbringer mye tid på jobben. Å ha en fysisk arbeidsplass man trives med er derfor svært viktig. Ulike bedrifter har ulike behov og utgangspunkt for hvordan dette kan og skal se ut. Fokus på samhandling Det er viktig å ha fokus på et arbeidsmiljø som inviterer til økt samhandling, det vil si omgivelser som tiltaler den ansatte og legger til rette for en effektiv arbeidsdag. Dette innebærer nødvendigvis ikke økte kontorarealer, men snarere en bedre utnyttelse, tilpasset fremtidens arbeidsmønstre og de ansattes forventninger. Fremtidens arbeidsplass handler selvsagt om nye produkter og møbleringsformer, men også om endrede arbeidsformer, samarbeidsmåter og tilpasning til ny teknologi. Ha mennesket i fokus!

Involver de i endringsprosessene som leder frem til, og former, deres neste kontor. Involvering og innsikt er viktig. Gode og varige løsninger bygges på kunnskap fra alle nivåer i bedriften. Slike prosesser bidrar også til økt eierskap og intern bevisstgjøring, kort sagt skapes en vinn-vinnsituasjon for alle involverte. Ekspertenes rolle Det er lurt at det interne teamet teamer opp med ekspertisen. Kinnarps spiller gjerne rollen som rådgiver underveis. Kinnarps’ erfaringsbank er unik og opparbeidet gjennom flere tiår. Kunnskap om både endringsprosesser, arbeidsmiljø, design og ergonomi, bidrar til et vellykket resultat. Det blir ofte en mer økonomisk løsning også – og enda gladere ansatte.

Firmanavn: Kinnarps AS Web: www.kinnarps.no Adresser: Besøk: Grinidammen 4, 1359 Eiksmarka Post: PB 93, 1332 Østerås Hovedkontakt: Bo Sørensen Tlf.: 452 27 990 bo.sorensen@kinnarps.no Etableringsår: 1942 Nøkkeltall 2015: Ca. 547 mill. i omsetning > €400 mill. i konsernomsetning Ca. 2.400 ansatte globalt

TRADEBROKERnytt 25


DiTT lokale Dekk og bilverksTeD

112 avdelinger

Tlf: 815 60 815 1 telefonnummer

Member of Nokian Tyres


Noen bruker mer gass enn andre! Dimensjonene kan bli store.

AGA – ledende innen gass Gass er nok ikke en del av manges bevissthet i hverdagen, men de fleste er i kontakt med gass daglig uten at de tenker over det. Luften vi puster inn består faktisk av ulike typer gasser, og på AGAs luftgassfabrikker tas gassen ut av luften – bokstavelig talt. Av Unni Bekkevold, AGA

Bred bruk Gass benyttes i mange former, i forskjellige produkter og prosesser og innenfor en hel rekke ulike industrier. Øl og brus inneholder for eksempel karbondioksid (kullsyre). Vakuumpakkede kjøttprodukter i matvarebutikken er pakket i en såkalt modifisert atmosfære ved hjelp av tilpassede gassblandinger som forlenger holdbarheten. Gass benyttes også til nedfrysing av biologisk materiale, og til kalibrering av måleinstrumenter på laboratorier. Uansett område eller prosess, har AGA eksperter tilgjengelige som kan bistå deg med sin fagkunnskap. I AGA etterstrebes en ansvarsfull bruk av naturressursene, utvikling av rene teknikker og utskifting av skadelige stoffer til miljøvennlige alternativer. Det jobbes aktivt for å redusere CO2-utslippene fra egen virksomhet, og AGA leverer i tillegg teknikk og gasser som hjelper kundene med å redusere, og til og med eliminere, skadelige utslipp.

Løpende innovasjon AGA er opptatt av både helse og miljø når nye produkter utvikles. Et populært produkt blant sveisere er for eksempel MISON® beskyttelsesgass, som reduserer ozonverdiene til et minimum, samtidig som et optimalt sveiseresultat oppnås. Et annet produkt er GENIE®, en komposittflaske som er ergonomisk konstruert og har en betydelig lavere vekt enn tradisjonelle gassflasker, noe som gjør den lett å bære og håndtere. Sikkerhet i høysetet Sikkerhet er høyt prioritert i AGA, og alle flasker gjennomgår jevnlige kontroller og vedlikehold etter forskriftene. Det er viktig at gass håndteres på en riktig og trygg måte ved god opplæring på arbeidsplassen. AGA tilbyr nødvendig kunnskap gjennom både standardiserte og skreddersydde sikkerhetskurs.

Firmanavn: AGA AS Web: www.aga.no Adresser: Besøk: Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo Post: PB 13 Nydalen, 0409 Oslo Hovedkontakt: Ole Martin Berg-Hansen Tlf.: 911 31 857 ole.martin.berg-hansen@no.aga.com Etableringsår: 1984 En del av The Linde Group siden 2000 Nøkkeltall 2015: 1.361 mill. i omsetning 238 ansatte i Norge 12 lokasjoner i Norge Ca. 110 industrigassagenter Ca. 1.650 propanforhandlere Ca. 65 000 ansatte globalt

TRADEBROKERnytt 27


Otto Olsen har 16 lagerheiser som inneholder ca. 18 000 artikler. Heisene er utstyrt med laser som peker hvor det skal plukkes.

Otto Olsen: Utvidet samarbeid Otto Olsen AS på Lillestrøm har vært leverandør av varer og tjenester til Tradebrokers medlemmer helt siden 1993, og kan derfor straks feire 25 år med godt samarbeid og økende leveranser. Av Unni Amundsen, Otto Olsen

På bakgrunn av de positive erfaringer og signaler som har kommet fra Tradebrokers administrasjon og, ikke minst, mange av medlemmene, er nå avtalen utvidet til å gjelde hele leveringsprogrammet til Otto Olsen. Dette innebærer at alle medlemmer nå får tilgang til et omfattende leveringsprogram innenfor tetninger, pakninger, industrigummi, plastprodukter, transmisjoner, mekaniske komponenter, gassfjærer, trinser og hjul, væskehåndtering med mer. Lang og stolt historie Otto Olsen er en veletablert leverandør i Norge. Bedriften ble grunnlagt så tidlig som i 1866 og feirer i år sitt 150-årsjubileum. Med sine 100 ansatte oppnådde Otto Olsen i fjor en omsetning på 275 millioner, og selskapet ser lyst på de kommende årene. Til tross for dette har også Otto Olsen merket nedgangen i olje- og gassindustrien. Bredt sortiment I tillegg til å ha et lager med over 28 TRADEBROKERnytt

40.000 ulike artikler på Lillestrøm, har man også en egen produksjonsavdeling i eget hus. Herfra kan man på få timer bl.a. levere maskinerte og tilskårne tetninger og pakninger. Kombinasjonen av stort lager og egen produksjon gjør Otto Olsen ganske unike i dagens marked – svært unike faktisk, i en verden der flertallet bygger ned eget lager og flagger ut produksjonen. Mulig leverandørkonsentrasjon Med det utvidete samarbeidet, og Otto Olsen som partner, ligger alt til rette for at de medlemmene som ønsker det kan redusere antall leverandører. I dette ligger et potensiale for å oppnå betydelige besparelser i frakt- og transaksjonskostnadene – samtidig som man handler fra et sortiment priset på et konkurransedyktig nivå. Otto Olsens omfattende leveringsprogram finner du nærmere beskrevet på www.oo.no hvor også samtlige kataloger kan lastes ned.

Firmanavn: Otto Olsen AS Web: www.oo.no Adresser: Besøk: Nesgata 19, 2004 Lillestrøm Post: PB 44, 2001 Lillestrøm Hovedkontakt: Tom Frankplads Tlf.: 405 56 850 tom.frankplads@oo.no Etableringsår: 1866 Nøkkeltall 2015: Ca. 275 mill. i omsetning Ca. 100 ansatte


Innenfor manometerfeltet har selskapet videreført stolte håndverkstradisjoner.

Fornyet tillit for MRC Teamtrade, avd. Hypteck Daglig leder Steinar Haugerud er svært fornøyd med å ha blitt vist fornyet tillit som leverandør av instrumentering. Produktområdet dekker måling av trykk, temperatur, nivå og mengde, og er en av de mest nisjepregede avtalene i Tradebrokers avtaleportefølje. Av Lars Bugge

Selskapet er en produksjonsbedrift som ofte lager skreddersøm til sine kunder der det er ønskelig. I tillegg til dette representerer man internasjonale produsenter av instrumenter. Dette, sammen med innfusjoneringen i MRC Teamtrade AS høsten 2015, danner grunnlaget for at man i dag er en tilnærmet totalleverandør av instrumentering og tilhørende produkter. Norges eneste produsent av manometre Daglig leder i selskapet, Steinar Haugerud, forteller om en stolt historie: – Innenfor manometerfeltet har selskapet videreført håndverkstradisjoner som ble etablert av AS

Clausen, Kaldager & Co, tilbake i 1903. Gjennom egen produksjon har MRC Teamtrade tatt vare på håndverkstradisjoner som har vært opparbeidet og videreført gjennom godt over 110 år. Dette har gjort selskapet i stand til å tilby skreddersydde produkter og løsninger. «Temperaturproduksjon» MRC Teamtrade innehar også spesialkompetanse innen måling av temperatur til både landbasert industri og offshoreindustrien. Dyktige instrumentmakere med over 30 års erfaring, sammen med fleksibel produksjonsplanlegging, garanterer rask levering også av spesialprodukter.

Firmanavn: MCR Teamtrade AS (avd. Hypteck) Web: www.hypteck.no Adresser: Verksveien 7, 3330 Skotselv Hovedkontakt: Steinar Haugerud, daglig leder Tlf.: 905 74 859 steinar.haugerud@mrcglobal.com Etableringsår: 1995 Nøkkeltall 2015 (avd. Hypteck): 230 mill. i omsetning 70 ansatte i Norge

TRADEBROKERnytt 29


Ingen vinner alene...

Norengros er ditt støtteapparat.

9 av 10

kunder anbefaler Norengros til andre ref. kundeundersøkelse nov. 2015

Norengros - størst i Norge på forbruksvarer til Næringslivet. For Tradebroker omfatter vårt sortiment: n Kontor- og datarekvisita n Renholdsmidler n Storhusholdning

Personlig service For oss i Norengros er personlig service en selvfølge. Vi jobber for at våre kunder skal lykkes. Vi bruker all vår kunnskap og innsats for å hjelpe deg å finne de beste produktene og løsningene for din virksomhet. Norengros ønsker å være din støttespiller i alle ledd – det er detaljene som avgjør.

BERGEN KJ. Brusdal AS Tlf. 55 53 53 53

FREDRIKSTAD Medi Partner AS Tlf. 69 36 78 00

KRISTIANSAND Gustav Pedersen AS Tlf. 38 14 46 00

OSLO Johs. Olsen AS Tlf. 02330

TRONDHEIM Ødegaard Engros AS Tlf. 73 84 46 00

ÅLESUND Ødegaard Engros AS Tlf. 70 10 92 92

BODØ NB Engros AS Tlf. 08522

GJØVIK Johs. Olsen AS Tlf. 02330

MO I RANA NB Engros AS Tlf. 08522

SKIEN Erik Tanche Nilssen AS Tlf. 35 90 40 00

TROMSØ Markedshuset AS Tlf. 77 75 26 26

DRAMMEN Drammen Papir Engros Tlf. 32 88 27 00

HARSTAD NB Engros AS Tlf. 08522

NARVIK NB Engros AS Tlf. 08522

STAVANGER Kjosavik AS Tlf. 51 88 75 00

TØNSBERG Olafsen Engros AS Tlf. 33 36 33 00

KJEDEKONTOR Norengros AS Tlf: 22 66 62 20 Faks: 22 66 62 21 ne@norengros.no


Landbasert industri

Fiskeoppdrett

Olje og gass

Tradebrokers styre Styreleder:

Skip og skipsverft

Vann og avløp

Vannkraft

J.S. Cock er en av Norges ledende leverandører av ventiler, instrumenter og komplette prosessutstyrspakker til industrien.

J.S. Cock: Totalleverandør av ventiler og tilhørende utstyr J.S. Cock ble etablert i 1897 og har siden starten hatt ventiler og tilhørende utstyr som sitt viktigste virksomhetsområde. Selskapet leverer i dag ventiler, instrumenter og komplette prosessutstyrspakker til nær sagt alle med et ventilbehov! Av Iver Roen Velo, J.S. Cock

Familieselskap i 4 generasjoner Tobias Cock er fjerde generasjon og har, etter fullført utdannelse og internasjonal jobbing, ledet selskapet et drøyt år. Helt siden oppstarten for 118 år siden har leveranser av ventiler og tilhørende utstyr vært selskapets kjernevirksomhet. Tilstede i de største byene Selskapet har i dag 37 ansatte fordelt mellom hovedkontoret i Oslo og avdelingskontorene i Bergen, Arendal, Stavanger og Trondheim. Lager i de tre førstnevnte byene, sikrer høy service- og leveringsgrad. Ventilfokus i avtalen Avtalen med Tradebroker dekker en rekke forskjellige ventiltyper og aktuatorer. J. S. Cock har løpende business med flere av medlemmene som nå kjøper kvalitetsprodukter til konkurransedyktige betingelser via Tradebroker-avtalen. Agenturer med etablerte kvalitetsleverandører innenfor supplerende områder, gjør selskapet til en totalleverandør. Leveranser

av instrumentering for måling som f.eks. pH, nivå og temperatur gjør produktpakken komplett.

Linda Rønneberg NSB Nestleder: Ole Jakob Nes Veidekke Styremedlem: Gunn-Sølvi Arveschoug Avinor Styremedlem: Øyvind Askevold Kavli Styremedlem: Rune Fleischer Kongsberg Gruppen

Firmanavn: J.S. Cock AS Web: www.jcs.no Ventilkatalog: www.valve.jsc.no Adresser: Nedre Rommen 3, 0988 Oslo Avdelingskontorer i Bergen, Arendal, Stavanger og Trondheim Hovedkontakt: Iver Roen Velo, salgsingeniør Tlf.: 916 22 982, ivve@jsc.no Etableringsår: 1897

Styremedlem: Knut Olav Irgens Høeg Statoil Fuel & Retail Styremedlem: Mårten Skällenäs Backe Entreprenør Styremedlem: Erik Bringedal ABB

Nøkkeltall 2015: 142 mill. i omsetning 37 ansatte

TRADEBROKERnytt 31


Medlems.nr.: 12345 Navn Navnensen Nevneveien 10 5000 Bergen

Avsender: Stiftelsen Tradebroker Grenseveien 82 0663 Oslo

Hvem er vi? Terje Fagervik Daglig leder Dir 22 88 60 72 Mob 920 49 095 E-post: terje.fagervik@tradebroker.no

Øyvind Langvandsbråten Sr. avtaleansvarlig Dir 22 88 60 75 Mob 950 35 100 E-post: oyvind@tradebroker.no

Turbojentene har stått for redesign av Tradebrokernytt.

Tradebrokernytt i ny drakt Gårsdagens designmessige uttrykk på Tradebrokernytt ble innført høsten 2010. Tiden føltes moden for å løfte bladet til et mer moderne uttrykk. Bladet du holder i hendene er resultatet. Av Lars Bugge

Endringene representerer ingen revolusjon, men er snarere et resultat av et ønske om at bladet skal fremstå aktuelt, også designmessig. Forsiden beholder logoen i toppen, men hovedartikkelen frontes tydeligere. Selve hovedartikkelen er flyttet inn i bladet og designet legger opp til mer luft enn tidligere, samt tydeligere titler og ingresser. Vi har hatt hjelp av Turbojentene til redesignet. 32 TRADEBROKERnytt

Også på sidene som presenterer nye leverandører eller medlemmer, er de samme grepene foretatt. De runde hjørnene på bilder og (dels) faktabokser er fjernet for et mer profesjonelt og moderne uttrykk. Flere andre grep er tatt, som f.eks. nytt design på sidetall og ny måte å sette opp bildetekster. Vi er fornøyde. Det håper vi du også er. God lesing!

Knut-Arne Klausen Sr. avtaleansvarlig Dir 22 88 60 73 Mob 990 11 495 E-post: knut-a.klausen@tradebroker.no

Endre Klungland Sr. avtaleansvarlig Dir 22 88 60 74 Mob 400 72 672 E-post: endre.klungland@tradebroker.no

Lars Bugge Markedssjef Dir 22 88 60 76 Mob 918 27 547 E-post: lars.bugge@tradebroker.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.