Page 1

Velkommen til Hornsyld og Br책skov


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo Velkommen til et aktivt sted - for alle der vil Med dette hæfte vil vi gerne byde velkommen

drøfter vi udviklingsplaner og indsatsområder

til Hornsyld og Bråskov og fortælle lidt om,

og fastlægger strategier for den fremtidige ud-

hvad området har at byde på. Vi har masser

vikling. I dag kan vi konstatere, at det virker,

af tilbud til både børn, unge og ældre - og

når vi står sammen og har et fælles talerør.

også til alle dem midt imellem. Vi synes selv,

Byens udviklingsplaner afspejler borgernes

vi bor et helt fantastisk sted, og det budskab

ønske om livskvalitet, sundhed og tæt adgang

vil vi gerne have ud.

til naturoplevelser bl.a. via afmærkede stier i

Vi har valgt at lade et bredt udsnit af befolk-

hele området og et grønne strøg mellem Horn-

ningen fortælle om deres by og egn. Hvorfor

syld og Bråskov.

bor de netop her, hvad laver de og hvad er helt særligt og specielt for området? Det spurgte vi otte Hornsyld- og Bråskov-borgere om, og det kan du læse mere om i dette hæfte og på www.hornsyld.dk Samtidig vil vi gerne slå fast, at Hornsyld og Bråskov er et godt sted for alle, der vil. Med det mener vi, at vi sætter pris på alle, der vil yde en indsats og give en hånd for fællesskabets skyld. For dem der har mod og lyst, er der rig mulighed for at præge tingene og få

Mange mennesker lægger kræfter i det lokale

indflydelse.

foreningsliv og på mange forskellige fronter. Det er vidt forskelligt, hvordan folk bidrager til

I Hornsyld og Bråskov har vi tradition for at

fællesskabet og til at skabe aktivitet og vækst,

pleje det indre sammenhold og for at samar-

men ét er sikkert: Vi sætter pris på enhver form

bejde og koordinere. Det er vores erfaring, at

for opbakning. Vi har brug for mange ambas-

vi står stærkt, når vi drøfter tingene, afstem-

sadører, og enhver indsats har en betydning.

mer holdninger og når frem til en enighed, før vi melder ud, hvad vi arbejder for og hvad vi

Velkommen til Hornsyld og omegn!

sætter i gang. Vi har også tradition for, at vi selv gør noget, for at få tingene til at ske. I stedet for bekymring og brok går vi i gang. Selv om der er udfordringer og de kan være store, går vi optimistisk til opgaven og prøver at vende det til noget positivt og konstruktivt. Det har vi gode erfaringer med og det er vi nået langt med. Siden 1997 har vi haft et koordinationsudvalg (lokalråd) bestående af repræsentanter fra

Torsten Sonne Petersen

foreninger og organisationer. I dette forum

formand for Koordinationsudvalget for Hornsyld og Omegn

2


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

”Jeg prøver at holde mig i gang, og det er der gode muligheder for her i Hornsyld, når man har det hele lige uden for døren og kan gå til det hele”. Ud over de mange aktiviteter, hun går til, passer hun selv sit hus og sin have med blomsterbede og drivhus, og hun er også ofte samlingspunkt for sin familie. Ja, og så er der jo lige sammenkomsterne på virksomheden DanHill Plast i Hornsyld, hvor Anne Grethe arbejdede gennem 31 år frem til hun blev 70 år. - Det var et godt sted at være, og vi gamle ansatte mødes stadig på arbejdspladsen en gang i mellem og bliver altid inviteret til jul. Det bedste sted Anne Grethe kom ud at tjene som 14-årig. Efter at have arbejdet en række forskellige steder, blev hun gift med Poul Munk Jørgensen, og de

Et godt sted at blive gammel

boede på en ejendom i Vrigsted gennem 52 år. Hun blev alene i 1994 og har boet på Møllevej i Hornsyld siden 2004. - Hvorfor det lige blev Hornsyld? Det var fordi,

I Hornsyld er alting tæt på og man kan

det er en hyggelig by, der ligger centralt og

gå til det hele

har meget at byde på. Det er også nemt at

- Når man kommer op i årene, er det vigtigt,

komme med bus til Horsens. Man bor i en by,

at man har nem adgang til tingene. Her i Horn-

men samtidig kan du let komme ud i naturen.

syld har vi butikker med dagligvarer, lægehus,

- Der er mange aktiviteter, et godt sammen-

tandlæge, apotek og ikke mindst gode tilbud

hold og flinke og hjælpsomme mennesker,

med aktiviteter, også for os ældre.

siger Anne Grethe, der ikke kunne forestille

Det siger Anne Grethe Munk Jørgensen, der

sig noget bedre sted at bo.

bor på Møllevej 25 i Hornsyld. Hun er født i 1929, men det betyder ikke, at hun har sænket aktivitetsniveauet. Hun går til svømning og vandgymnastik i Hornsyld Idrætscenter, seniordans på Hornsyld Skole, sang i konfirmandstuen og deltager i pensionistforeningens møder og ture. Og så går hun til Line Dance og sang.

3


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

”Stedet her er ganske enkelt drømmen for os”. - Et stort gammelt hus i tre etager med sjæl og mange kvadratmeter. Huset ligger lidt væk fra vejen på en naturgrund med en rislende bæk og udsigt til marker, eng og en fold med heste. Hvad mere kan man ønske sig? Hjemmesiden overbeviste os Da parret besluttede at finde et sted med mere plads, var de åbne for, hvor det skulle være. - Da vi kom ind på hjemmesiden www.hornsyld. dk, blev vi overbeviste om, at vi på rette spor. Hornsyld- og Bråskov-området har jo det hele, det bekræftede hjemmesiden os i. - Ud over at vores drømmehus lå her, kunne vi jo læse, at der er gode muligheder for børnepasning, skole, idrætshal, svømmehal, aktive

Drømmehus til overkommelig pris

foreninger, indkøbsmuligheder og hvad man

Bråskov ”vandt” over Aarhus for fami-

Et handlekraftigt område

lien Hausgaard Gregersen

Et andet forhold der spillede en rolle, var at

- Vi har fundet vores drømmehus her i Bråskov.

det skulle være et område med handlekraft og

Et stort hus på en spændende naturgrund med

aktive mennesker.

masser af plads til udfoldelse for vores familie.

- Det skulle være et sted, hvor folk selv gør

Og så var det til en overkommelig pris.

noget for at skabe udvikling. Det sker her i

Det fortæller Christina Hausgaard Gregersen,

Bråskov og Hornsyld, hvor der er et godt for-

der bor i den gamle stationsforstanderbolig i

eningsliv og folk sætter ting i gang og tager

Bråskov sammen med sin familie, Peter Haus-

ansvar. Her er et lokalt fællesskab, som vi er

gaard Gregersen, og drengene Laurits (født i

glade for at være en del af, siger Christina.

2010) og Sylvester (født i 2011). Begge to er folkeskolelærere, hun i Hovedgård og han i Barrit. Efter at have boet i en andelsbolig i Aarhus i nogle år, søgte Christina og Peter efter et større hus med gode udfoldelsesmuligheder. Et sted som kunne være den perfekte ramme for en aktiv børnefamilie. Huset fandt de i Bråskov, hvor de har boet siden 2011.

4

ellers har brug for. Og samtidig en god central beliggenhed med de større byer rimeligt tæt på.


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

for en families trivsel. Et godt og trygt sted for en børnefamilie. - Det hele er tæt på, og jeg kan gå på arbejde og gå til alt muligt andet, jeg skal. Det nyder jeg meget, og vi bruger faktisk ikke bilen ret meget, for det er ikke nødvendigt. En by af passende størrelse Sussi kunne ikke tænke sig at bo i en storby, og hun har heller ikke lyst til at bo på landet på nuværende tidspunkt. - Hornsyld er ikke for stor og ikke for lille, det passer os godt at bo i en by af denne størrelse. ”Det er rart, man kender folk omkring sig og møder arbejdskammerater og andre, når man er ude at handle”.

Mange arbejdspladser og alt er tæt på Sussi Therkelsen flyttede til Hornsyld på

- Jeg kan også godt lide at bo et sted, hvor der ikke er alt for meget larm og ballade. Her er lidt ”landsbyagtigt”, men alligevel alle de ting, der hører med til byen. Samtidig er der et godt sammenhold.

grund af sin arbejdsplads og fandt ud af, at byen har det hele

Elsker naturen

- Der er mange arbejdspladser i Hornsyld, det

Sussi holder meget af naturen og er glad for

betyder meget. Og så er det en by, der har det

at bo et sted, hvor der er nem adgang til skov

hele og hvor alting er tæt på. Jeg tror ikke,

og grønne områder.

jeg nogensinde flytter herfra igen.

- Der er en masse gode stier omkring Hornsyld,

Det siger Sussi Therkelsen, der bor på Søn-

her går vi meget. Det er fantastisk dejligt at

dergade 22 i Hornsyld sammen med sin mand,

bo i byen og alligevel så tæt på naturen.

Michael Pedersen, og deres datter, Cindi, som er født i 2012. Hun arbejder som operatør på DanHill Plast, hvor hun har været ansat siden 2006. Michael arbejder ligeledes på DanHill Plast, hvor han er ovnfører. - Det var på grund af vores arbejde, vi bosatte os her i Hornsyld, og jeg er blevet enormt glad for at bo her. Byen har det hele, både forretninger, børnehave, skole, idrætscenter, svømmehal og alt muligt andet, som er vigtigt

5


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

bolig og god plads til både lager og kontor til virksomheden. Det hele var perfekt Da Lars og Maria læste om boligen i Bråskov, kunne de hurtigt se, at det var sagen. Parret havde kendskab til Juelsminde og Hornsyld, men havde ikke hørt om Bråskov. - At det lige netop blev Bråskov, var nok mest fordi huset var så perfekt og levede op til vores ønsker. Men vi fandt jo hurtigt ud af, at alt det en børnefamilie har brug for, er her i området. ”Hornsyld har institutioner, skoler og gode fritidstilbud”. - Det var en kombination af beliggenhed og økonomi, og der var ikke rigtigt nogle argu-

Plads til både familie og forretning

menter for at det ikke skulle være her. Mødes på Stationsgrunden Lars har boet i en lejlighed i Aarhus i mere end 10 år.

Lars Jacobsen driver selvstændig virk-

- Det er en omvæltning at flytte på landet,

somhed med fire ansatte i tilknytning til

men det har været godt, og vi er blevet taget

privatboligen

godt imod. Jeg savner ikke det pulserende liv

- Her er plads til et godt familieliv og til at

i storbyen, hvor man bare er et nummer. Her

drive selvstændig virksomhed i tilknytning til

kender vi hinanden og kommer hinanden ved

privaten. Den kombination passer os rigtigt

på en god måde, og vi nyder stilheden.

godt, og der er samtidig alt, hvad vi har brug

- Byen har en aktiv beboerforening, som har

for, her i nærområdet.

gjort et kæmpe arbejde omkring Stationsgrun-

Det fortæller Lars Jacobsen, der siden 2010

den i Bråskov, det er også med til at skabe

har boet i Bråskov sammen med Maria Kølle-

værdi og trivsel, siger Lars.

skov. Parret har to børn, Caroline født i 2011 og Andreas født i 2013. Maria boede i Vejle og Lars i Aarhus. Parret søgte et sted, hvor de kunne etablere sig som familie og samtidig drive hans virksomhed, JALA Helsekost med fire ansatte. - Vi ville gerne bo på landet, og var ret åbne for, hvor det skulle være. Vi søgte på nettet og holdt øje med, hvad der var til salg rundt omkring. Det skulle være et sted med en stor

6


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

hus et sted på Juelsminde-halvøen, hvor de begge kommer fra. - Valget faldt på Hornsyld, fordi stedet har det hele. Et mindre lokalsamfund, hvor der alligevel er alt det, vi har brug for og alt det, vi prioriterer som vigtigt – og samtidig nem adgang til de større byer. Vi bor i et villakvarter, men alligevel lige midt i naturen. For Tine og Chris var det et must, at der var gode dagpasningstilbud og gode fritidsmuligheder. - Børnehave, skole, overbygningsskole, idrætshal, svømmehal og en lang række gode og aktive foreninger. ”Her er det hele. Samtidig er der nærhed og tryghed”. Man kender hinanden og tager omsorg for hinandens børn, man kender legekammeraternes forældre, børnene kan cykle rundt og alt er inden for overkommelig afstand.

Rammen om et godt familieliv Hornsyld er med sine gode institutioner, skole og fritidstilbud det ideelle sted for en børnefamilie Hornsyld er for os den perfekte ramme for et godt børne- og familieliv. Her er børnehave, skole, foreningsliv, legekammerater, natur og luft omkring os. Mere kan vi ikke ønske os.

Et aktivt samfund

- Det siger Tine Lykkeberg Nielsen, der bor

Tine er glad for at bo i en by, hvor der er mange

i Skovparken i Hornsyld sammen med sin

aktive mennesker, som gør en indsats og vil

mand, Chris, og børnene Cecilie (født i 2005)

være med til at gøre en forskel. Selv har hun

og William (født i 2009). Familien har boet i

også været aktiv lige fra start, hvor hun kom

Hornsyld siden 2008.

i børnehavens bestyrelse og var formand i to

- Vi er begge vokset op i mindre lokalsamfund,

et halvt år. Hun er også parat til at tage et

og vi gik efter det nære og trygge miljø, for-

ansvar i skolebestyrelsen.

tæller Tine, der er jurist i Fødevarestyrelsen

- Det er interessant at være med til at præge

med arbejdsplads i Lystrup.

tingene og tage ansvar for udviklingen, og man

Chris er selvstændig, han driver firmaet A/S

lærer samtidig andre at kende.

NP Trucks i Horsens. Parret har tidligere boet i Hatting og Horsens, men de ønskede at bygge

7


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

rammer for deres ungdom med udgangspunkt i sport, kammerater og voksne der trådte til, når det var nødvendigt Det frivillige arbejder lønner sig Selv er Valborg en af de personer, der yder et frivilligt arbejde. Hun er instruktør til svømning og vandgymnastik og frivillig på byens plejecenter. Hun hjælper til ved møder og lignende og følger af og til beboerne som ledsager, når de skal til noget. - Jeg vil gerne gøre noget for andre mennesker, og indsatsen kommer mange gange tilbage igen, siger hun. Foreningslivet har altid været en vigtig del af tilværelsen for Valborg, der har siddet i menighedsrådet, Brugsens bestyrelse, Kildevældets Venner og meget mere. Hun deltager gerne i syng-sammen-aftener,

Nærhed på den gode måde

fællesspisning, foredrag og andre arrangementer i byen, og hun er altid parat til at give en hånd med det praktiske arbejde og når der skal laves kaffe.

Godt at bo et sted, hvor folk involverer

Mange gode stier omkring byen

sig og kommer hinanden ved

Selve byen Hornsyld med dens mange tilbud

- Det betyder rigtigt meget at bo et sted med

samt naturen omkring den spiller også en rolle

et godt nærmiljø, hvor folk er engagerede og

for Valborg.

involverer sig. Sådan er det her i Hornsyld, og

- Skøn natur med skov og marker og masser

det gør det til et godt sted at være.

af gode afmærkede stier. Det nyder jeg meget.

Det siger Valborg Bjerremand, der bor på Bakkedraget 21 i Hornsyld sammen med sin

”Vi bor i byen med dens tilbud og er allige-

mand, Kristian Bjerremand. Her har de boet

vel så tæt på naturen, det er fantastisk.”

siden 1988. - For mig er nærhed en stor værdi, og det oplever jeg i dagligdagen her i Hornsyld. Dels på vejen, hvor vi bor og kender hinanden godt. Men også i hele byen, hvor der er rigtigt mange mennesker, der gør en indsats for fællesskabet. - Vores børn er voksne i dag, men det har været en meget stor tryghed for os, at de er vokset op i det her nærmiljø. Vi føler, at der var gode

8


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

at Hornsyld var det rette sted for os. Der er ikke langt til motorvejen. ”Vi kan hurtigt komme til både Vejle, Horsens og Aarhus og besøge de venner, vi har her. Vi bor på landet, men alligevel tæt på det hele”. Rart at kende folk For Christian er det vigtigt at bo et sted, hvor man har et tilhørsforhold. - Det er hyggeligt at få en snak med folk, når man er ude at handle, jeg er nok lidt lokalpatriot. Det betyder meget, at jeg kender folk omkring mig. - Hornsyld har en masse aktive foreninger, og der er mange, der gør en indsats for at skabe aktiviteter i byen, siger Christian, der selv er i borgerforeningens bestyrelse. Han er glad for at bo i en handlekraftig by,

Vendte hjem efter endt uddannelse

som kan banke nogle arrangementer op og stå sammen. Et godt sted for børn En anden væsentlig årsag til at Nethe og Chri-

For Christian Mortensen var det naturligt

stian valgte at bygge hus og bosætte i Hornsyld

at vende hjem til sin fødeby

er den, at de synes det er et helt ideelt sted

- Jeg har altid følt, at jeg hører til i Hornsyld,

for en børnefamilie.

og da jeg var færdig med min uddannelse og

- Her er vuggestue, børnehave, skole, over-

havde fået job, var det helt naturligt at vende

bygningsskole og fritidsfaciliteter. Det er jo

tilbage og bosætte mig i min hjemby. Den har

fantastisk at bo et sted, hvor vi har det hele

jo det hele.

lige uden for døren, og i et område som det her

Det siger Christian Mortensen, der i 2013 byg-

vil der altid være legekammerater i nærheden.

gede hus på Vestergårdsmarken 3 i Hornsyld sammen med sin familie, Nethe og sønnen August, som er født i 2010. Efter studentereksamen tog han uddannelsen som elektriker og læste videre til elinstallatør i Hadsten, hvilket han afsluttede i 2010. Han arbejder i dag i Kolding som salgskonsulent i virksomheden Waskönig&Walter. Nethe er speditør og arbejder i Horsens. - Vi har boet i Lund i tre år, men vi følte begge,

9


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo

lige netop blev her, hænger sammen med, at Michael gennem sit netværk og forbindelser gang på gang stødte på folk, der sagde, at Hornsyld var et godt og aktivt sted med en god handlekraft og et godt erhvervsliv. - Da der samtidig var gode faciliteter for børnepasning og skole, svømmehal og idrætscenter samt gode indkøbsmuligheder og mange foreninger, blev vi hurtigt sporet ind på, at Hornsyld skulle være vores by. Blev hurtigt involveret Da Michael og Line kom til byen, oplevede de, at rigtigt mange mennesker tog varmt imod dem. Folk var hjælpsomme, og de blev hurtigt involveret i byens foreningsliv, hvilket var en god start. - Vi har været aktive i foreningslivet alle årene, og det har givet os et stort netværk. Vi har bidraget med noget på den måde, men

”Hornsyld-måden” løfter det hele

vi har samtidigt fået utroligt meget igen. Man har stor indflydelse på, hvordan tingene skal udvikle sig via foreningslivet, det er bare at gribe muligheden.

Det aktive foreningsliv og viljen til samarbejde gør Hornsyld til noget særligt

”I Hornsyld er der mange mennesker, der

- Hornsyld har sin egen måde at gøre det på,

bidrager på en eller anden måde, og alle

og den når vi langt med. Gennem samarbejde

er medvirkende til, at tingene fungerer.

og dialog får vi afklaret tingene, og på den

Det er meget værdifuldt”.

måde står vi stærkt, når vi melder ud, hvad vi ønsker og arbejder for.

Naturen og de landlige omgivelser spiller også

Det siger landinspektør Michael Jonasen, der

en stor rolle for familien, der har udsigt til

bor på Søndergade 25 i Hornsyld sammen med

skov og grønne marker, selv om de bor lige

Line, der er sygeplejerske, og datteren Katrine.

midt i byen.

- Jeg stammer fra Thisted, og da jeg var barn og ung kendte jeg intet til Hornsyld, fortæller Michael, der blev færdig som landinspektør fra Aalborg Universitet i 1995. Efter endt uddannelse fik han arbejde hos landinspektørfirmaet Bonefeldt & Bystrup i Horsens, som han i dag er medejer af. De første år boede parret i lejlighed i Horsens, men i 1999 købte de huset i Hornsyld. At det

10


Hornsyld og Bråskov - et rart sted at arbejde og bo Fakta om Hornsyld og Bråskov •

Der bor ca. 2.000 mennesker i Hornsyld og Bråskov.

• Området har et aktivt foreningsliv og gode rammer med idræts- og svømmehal. • Der er et bredt udbud af dagligvarebutikker. • I Hornsyld er der et aktivt erhvervsliv med mange arbejdspladser. • Vi har alle relevante offentlige tilbud, lige fra dagpleje til plejecenter. Læs mere om Hornsyld og Bråskov: Bolig i Hornsyld området www.Boligsiden.dk eller www.kortlink.dk/boligsiden/es6t Hornsyld Idrætscenter www.hicenter.dk Generel Information om Hornsyld www.hornsyld.dk Tilflyttere i Hedensted Kommune www.hedenstederne.dk Brobygger byder velkommen: Jeg er den lokale Brobygger, og jeg vil gerne byde dig velkommen til vores dejlige lokalområde. Hvis du har spørgsmål omkring livet her i byen, er du velkommen til at kontakte mig - jeg hjælper meget gerne, hvis jeg kan. Venlig hilsen Henrik Sørensen mail: henriksbuk@gmail.com

Scan koden og find alt om Hornsyld og Bråskov

11


Foto: Henrik Akselbo, Torsten Sonne Petersen og Susanne Ernst Tekst: LET Kommunikation Tlf. 2023 5815 0

1. Hornsyld skole, Nørregade 4 2. Skolen i Midten, Nørremarksvej 1 3. Bråskovgård Efterskole, Bråskovvej 59 4. Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3 5. Biblioteket, Nørremarksvej 1B 6. Lægerne Range og Glavind, Apotekerbakken 22 7. Lægerne Egevej, Egevej 7 8. Tandlægehuset, Apotekerbakken 6 9. Hornsyld Idrætsbørnehus, Bakkevej 20A 10. Plejecenter Kildevældet, Søndergade 21C 11. Sønderparken, Center for socialpsykiatri, søndergade 21

Signatur

3

2 5

4 9

11

10

6

8 7

1

Hornsyld velkomstfolder version  

Med dette hæfte vil vi gerne byde velkommen til Hornsyld og Bråskov og fortælle lidt om, hvad området har at byde på. Vi har masser af tilbu...

Hornsyld velkomstfolder version  

Med dette hæfte vil vi gerne byde velkommen til Hornsyld og Bråskov og fortælle lidt om, hvad området har at byde på. Vi har masser af tilbu...

Advertisement